Enerji Kaynakları-Bölüm 7. Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Enerji Kaynakları-Bölüm 7. Yenilenebilir Enerji Kaynakları"

Transkript

1 Enerji Kaynakları-Bölüm 7 Yenilenebilir Enerji Kaynakları

2 Giriş Tarih boyunca, insanlar tabiatın hediye ettiği kaynakları kullanıp gelişmeler yaparak bugün içinde bulunduğumuz ilerlemiş toplumları yaratmışlardır. Dünya nüfusu hızla artmaktadır. İnsanlar artan nüfusu beslemek, gerekli enerjiyi sağlamak, çevreyi korumak ve hayat standardını geliştirmek gibi önemli sorunları çözmek zorunda kalmaktadırlar.

3 Giriş Ülkeler, dengeli-sürdürülebilir (sustainable) bir gelişmeyi temin etmek ve rahat bir yaşam standardını devam ettirebilmek için uzun vadeli ve emniyetli enerji temini ve bunun için dengeli bir enerji stratejisi izlemek zorundadırlar.

4 Giriş Yüz milyonlarca senede meydana gelmiş ve tabiatın çok değerli bir hediyesi olan fosil yakıtlar, ancak onların yerine geçecek başka bir enerji kaynağı olmadıkça kullanılmalı ve bu yakıtın kullanımı azaltılmalıdır.

5 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynakları başlıca: Biyokütle Enerji Jeotermal Enerji Güneş Enerjisi Fotovoltaik Okyanus- Termal güç Rüzgar Enerjisi Hidrolik Potansiyel Med-Cezir Hidrojen ve Yakıt Pilleri ana başlıkları altında incelenebilir.

6 Yenilenebilir Enerji Üretimi

7 Elektrik Enerjisi Üretimi (17,530 GWh 2005 te) (Tripled since 1970 OECD Growth = <3% - Non-OECD Growth = ~5%) 0.18 Güneş 1.76 Rüzgar 65.1 Fosil 0.28 Jeotermal Biyokitle Su Enerji Nükleer Values are percentages. Sources: IHA/IEA,2006/REN21,2006

8 Biyokütle Enerji Her türlü yeşil bitkilerden (bitki ve ağaçlardan) ve hayvan artıklarından oluşan organik ürünlerdir. Aslında bu, diğer bir güneş enerjisi şekli olup, yeşil bitkilerde kimyasal enerji olarak depolanmıştır. Yakılarak ısı enerjisi ve elektrik enerjisine çevrilebilir veya katı yakıt, sıvı ve gaz halinde enerji taşıyıcısı olarak da kullanılabilir.

9 Biyokütle Biyokütlenin enerjisinden faydalanmak için esas işlemler: Yanma Gazlaştırma Pyrolysis(ısıl işlemlerle parçalanma:gaz,katı,sıvı yanıcı ürünler) Fermentasyon, distilasyon ile ethanol üretimi Anaerobic digestion-gaz karışımı üretimi..

10 Biyokütle Enerji Dünyada birincil enerji ihtiyacının % 4-17 si, gelişmekte olan ülkelerde % ı, bazılarında ise % 90 ı bu kaynaktan temin edilir. Biyokütle, bazı işlemlerle etanol, metan ve biyodizel yakıtlarına dönüştürülebilir. Bunlar modern biyokütle olarak adlandırılır.

11 Biyokütle Enerji Etanol, fermantasyonla mısır ve şeker kamışından elde edilir. ABD de üretim, ithal edilen etanolün % 2.6 sı kadardır. Etanol doğrudan doğruya, benzine veya dizel yakıtına karıştırılarak yanmayı arttırmayı ve taşıt emisyonunu azaltmayı sağlar ( CO, % azalabilir).

12 Biyokütle Enerji Bu gün biyoyakıtların %40`ı Güney Amerika ülkelerinde üretilmektedir. Brezilya şeker kamışından etanol üretiminde en ileri ülkedir. Brezilya, 2007 yılında 900 milyar galon etanol üretmiş olup, bunun yaklaşık yarısı ABD de yapılmıştır.

13 Biyokütle Enerji ABD de 2000 yılında etanol üretimi 1.6 milyar galon iken, 2007 yılında 5 milyar galon olmuştur. Bu miktar,110 etanol üretim tesisinde yapılmaktadır. ABD de 2009 yılında etanol üretiminin 11.4 milyar galon olacağı ilan edilmiştir.

14 Biyokütle Enerji Biyodizel, dizel motorları için alternatif bir yakıt olup, bitki yağlarından ve hayvansal yağlardan üretilen, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.

15 Biyokütle Enerji % 100 biyodizel, sülfür emisyonunu ortadan kaldırır, fakat azot oksit (NO x ) emisyonunu arttırır. Biyodizel doğrudan saf olarak kullanıldığı gibi, dizel yakıtı ile de karıştırılabilir.

16 Biyokütle Enerji- Örnek Problem 7.2: Bir bölgede güneş radyasyonundan yüzeye düşen ısıl radyasyon günde 10MJ/m 2 ise ve bunun % 0.1 miktarı biyokütleye transfer ediliyorsa, bir hektarlık alanda bulunan mahsule transfer edilen senede ısıtma değerini, biyokütlenin ısıl değerinin % 25 miktarı elektrik üretimine harcanabilirse, bir hektardan üretilecek elektrik gücünü, ve elektrik fiyatı 0.03 $/kwh ise bu alandan elde edilen kazancı hesap ediniz.

17 Biyokütle Enerji- Örnek Çözüm:

18 Biyokütle-Çevre Biyokütlenin yanmasından çıkan emisyonlar fosil yakıt emisyonlarından az değildir. Verimli toprakların mısır üretimi ve biyokütle üretimine ayrılması, özel gübreler, ilaçlar kullanılması çevreye tesir eder. Örnek: Odun ve artıkları bir gazlaştırma tesisi, 8MW elektrik güç elde etmek için, günde 200 ton odun kırıntıları, diğer atıkları kullanmayı gerektirir.

19 Güneş Enerjisi Güneş Enerjisi, yer kürenin her köşesinde var olup, büyük bir enerji potansiyeline sahiptir. Asırlardan beri kullanılmakta olup, yenilenebilir bütün enerji kaynaklarının kaynağı da güneş enerjisidir.

20 Güneş Enerjisi Fakat güneş enerjisinin güneş kolektörleri ile gerekli miktarda bir yerde toplanması ve depolanması bir problemdir; yani Yüzey alanlarının, verimli alanların, güneş kolektörleri ile kaplanması düşünülemez.

21 Güneş Enerjisi Enerji dağılım merkezlerinden uzak, küçük yaşam alanlarında, güneş enerjisi kullanılarak 1-2 MW gücünde küçük santraller yapılabilmektedir. Yeni, güvenilir, ekonomik teknolojiler geliştirilmedikçe, güneş enerjisinin bir ülkenin elektrik enerjisi gereksinimine önemli katkısı olanak dışıdır.

22 Güneş Enerjisi-Kollektörler Genel olarak kollektörler iki türlüdür: Düz levha tipi kollektörler Aynalı kollektörler-concentrating solar collec. Levha tipi kollektörler: Böyle bir kollektör şeması Şekil-7.7 de verilmektedir. Bu tip bir kollektörden güneş ısıl enerjisi, borulardan geçen akışkana transfer olur. Kollektör bir camla kaplı olup, bu cam, çevreye olan ısıl kayıpları azaltır.

23 Levha Tipi Kollektör Bir levha tipi kollektörün şeması Şekil-7.7 de verilmektedir. Isı, kollektör levhasından borulardan geçen akışkana transfer olur.

24 Şekil-7.7

25 Kollektör-flat-plate Borulardan ısı transferi akışkanı dolaşır ve absorbe edilen güneş enerjisinin % 50-70, borulardan geçen akışkana (su...) transfer edilir, sıcak su ve ısıtmada kullanılır. Absorber levhanın, absorpsiyon katsayısı yüksek, %90-95, emissivity düşük % 4-10 gibi malzemeler..

26 Levha Tipi Kollektör Sıcaklıklar şekil üzerinde işaretlenmiştir. Kollektöre gelen radyasyon ısıl değer, bölgeden bölgeye değişir ve W/m 2 olarak ifade edilir. Bir kısmı aynadan geri yansır, bir kısmı absorbe edilir. Levha tarafından absorbe edilen ß % ise, absorbe edilen miktar ßI olup, ısınan kollektör levhası, çevreye ısı kaybeder ve toplam ısı transferi katsayısı U ise, net ısı akısı, yani toplanan ısı akısı q deklem (7.2) de ifade edilir: q I U( T T ) c a (7.2)

27 Levha Tipi Kollektör T a =Çevre sıcaklığı T c =Kollektör levha sıcaklığı I=Kollektöre gelen ısıl radyasyon, bu radyasyonun bir kısmı yüzeyden geri yansır, bir kısmı absorbe olmadan geçer, bir kısmı da absorbe edilir. Dolayısı ile, T c yükseldikçe, toplanan ısı q azalır. Eğer q=0 ise, kollektör sıcaklığı maximum olur. Buradan, (7.3)

28 Levha Tipi Kollektör ifadesi elde edilir. T c max T a I U Kollektör verim, q/i, (7.4) ile ifade edilir: (7.3) q U Tc T I I a (7.4)

29 Levha Tipi Kollektör Pratikte, kollektör sisteminde T c <(T c ) max Kollektör verimi yazın yüksek, kışın düşüktür. Örneğin ß=0.80, U=5 W/m 2.K, kışın ve yazın I=870 W/m 2, I=910 W/m 2, ev sıcak su için T c =60ºC, kışın T a =0ºC, yazın 21ºC kabul ederseniz, kış ve yaz kollektör verimleri: η w =45.5 %, η s =58.6 % elde edilir.

30 Levha Tipi Kollektör- Örnek Problem 7.6: Bir evde su ihtiyacı 500 litre/gün olup, suyu 15ºC den 80ºC ye bir plaka tipi güneş kollektörü ile ısıtılacaktır. Kollektöre gelen ısı radyasyon değeri 1.13E(7) J/m 2 olup, kollektör verimi % 33 ise, kollektör alanını hesap ediniz.

31 Su Isıtıcı Kollektör

32 Levha Tipi Kollektör- Örnek Çözüm:

33 Aynalı Kollektörler Bu tip kollektörlerin amacı, kollektör yüzeyine düşen ısıl radyasyonu artırmaktır. Daha yüksek sıcaklıkta, toplamak, ve kollektör alanını, levha tipine oranla küçültmek mümkün olur. Bu sebeten konsantrasyon oranı, CR, önemlidir.

34 Şekil-7.9 Çukur (Odaklayan) Ayna

35 Aynalı Kollektörler Kollektör verimi: q U Tc T I I( CR) a (7.7) Kollektör max. sıcaklığı: I( CR) T max T c a U (7.8)

36 Aynalı Kollektörler- Örnek Problem 7.10: Isıl radyasyonu konsantre edebilen ayna tipi kollektörler kullanarak 1000MWe gücünde bir güç santrali kurmak istenmektedir. Her ayna tipi kollektör 700W/m 2 ısı radyasyon almaktadır. Isıl radyasyonu elektrik enerjisine çevirme ısıl verimi % 35 ise, ve her aynanın kapladığı alanın iki misli araziye ihtiyaç varsa, gerekli olan arazi alanını km 2 cinsinden hesaplayınız km 2!

37 Aynalı Kollektörler- Örnek Çözüm:

38 Güneş Enerjisi Güneş enerjisini, direkt elektrik enerjisine çevirebilen fotovoltaik (PV) pillerin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bu piller, üzerine düşen güneş enerjisinin %10-20 sini direkt olarak elektrik enerjisine dönüştürür.

39 Güneş Pilleri Güneş pilleri, güneşden gelen enerjiyi absorbe ettiğinde elektrik enerjisi üretir. Yalnız, güneş pili üzerine düşen enerjinin ancak bir kısmı elektrik enerjisine dönüşür. Solar sistemlerde durum budur. Fakat elektrik ve mekanik sistemleri basit, ve işletme masraflarının az olması, bunları cazip kılmaktadır. Fiyatları henüz çok yüksektir!

40 Güneş Pilleri Bu pillerin fiziği, Kuantum Mekaniğine dayanır. Güneşten gelen elektromanyetik dalgalar fotonları ihtiva eder. Her foton hc/λ kadar enerjiye sahiptir. h= Planck sabiti,c=ışık hızı, λ=dalga boyu Photon enerji at λ= 0.4 mic.m E(-15)eVsx3.10E(8)m/s/0.4.10E(- 6m)=3.1 ev

41 Şekil μm p-tipi yarı iletken p n Güneş ışığı (fotonlar) ince (0.5 μm) n-tipi yarı iletken

42 Güneş Pilleri Güneş ışınlarının dalga boyları genellikle μm arasında değişir. Eğer foton bütün enerjisini (hc/λ)yarı iletkendeki elektrona transfer ederse, elektronu daha yüksek elektrik potansiyeline getirir ve bunun değeri hc/eλ olur. E, elektron yükünü göstermektedir.

43 Elctronlar, p tipi semi-conductor tabakasından, n-tipi yarı iletken tabakasına akar, elektron hol ler ise, n tipinden p tipine akarak,böylece,elektronlar n-tipi yarı iletkende,hol ler ise p- tipi yarı iletkende toplanarak, bir elektriki voltaj farkı meydana gelir, ve devrede elektrik akımı doğurur, DC akımı.

44 Güneş Pilleri Güneş fotonları için bu değer V elektrik potansiyeli mertebesine karşılıktır. Eğer bu elektronlar bir elektrik devresinden akar ise, elektrik enerjisi üretir. PV bileşenleri Şekil-7.3 te verilmektedir. PV hücre (cell) p-tipi yarı iletken, yaklaşık 250 μm kalınlığında (baz tabaka) ve buna birleşik gayet ince (0.5 μm) n-tipi yarı iletken olup, bu güneş ışınlarına maruzdur. n-tipi ve p-tipi yarı iletken malzemeler saf yarı iletkenlerdir (silikon gibi).

45 Güneş Pilleri PV verimi Vj I V=voltaj, j=akım yoğunluğu (A/m 2 ), I=pil yüzeyine düşen radyasyon, Vj=birim yüzeyden güç üretimi

46 Güneş Pilleri Sayısız PV hücreleri, seri halde birleştirilerek istenilen güç elde edilir ve üretilen akım DC olup AC ye çevirilir.

47 FOTOELEKTRİK-Örnek Problem 7.11: Bir uydunun fotovoltaik güç sisteminde, güneşten gelen solar ısıl enerji 1367W/m 2 ise ve PV verimini %17 kabul edersek a) birim yüzey başına elektrik gücünü, b) eğer gelen ısıl radyasyonun % 90 absorbe ediliyorsa, birim yüzey başına uzaya transfer edilen ısı miktarını c) eğer yüzeyi siyah bir yüzey olarak kabul edersek, yakıt pilinin yüzey sıcaklığını hesap ediniz.

48 FOTOELEKTRİK-Örnek a) P el 1367 W / m 2 P el W / m 2

49 FOTOELEKTRİK-Örnek Gelen radyasyon yansır, hücreden geçer, dolayısı ile gelen radyasyonun %90 ı absorbe edilirse; b) Q W / m W / m W / m c) W / m Q T T 364 K W / m K

50 Güneş Pilleri İşletme masrafı ihmal edilebilir. İstenilen kapasitede güç üretilebilir. Mekanik ve elektrik sistemi basittir.

51 Güneş Pilleri Bugün dünyada yaklaşık 3000 MWe gücünde photovoltaik-elektrik enerjisi sistemi kuruludur. Bütün gayretler, yatırım masraflarını düşürerek, düşük cent/kwh değerine ulaşmaktır.

52 Güneş Enerjisi Yıllık tesis artışı, %43 ile Japonya birinci, AB ülkeleri özellikle Almanya yıllık %43 artışla ikinci sıradadır. Japonyada 1990 yılından başlayarak, yıllık %43 artışla 2010 yılında 4820 MWe fotovoltaik sistemi kurulmuş olacaktır. Yine Japonya`da, kuruluş masrafları $5500/kWe düşmüştür.

53 Güneş Enerjisi Tam ekonomik olursa, dünya elektrik ihtiyacının % fotovoltaik-elektrik sistemlerinden elde edilebileceği, belki 2050 yılına kadar, tahmin edilmektedir. Halihazırda fosil yakıt santralleri, doğal gaz, nükleer enerji ve rüzgar türbinleri ile ekonomik bakımdan yarışması mümkün değildir.

54 Güneş Enerjisi Amerika ve AB de bu sistemleri kullanıcılara, hükümet büyük süpvansiyonlar vermektedir. Şu aşamada bu piller, pahalı sistemlerdir (~ 20 cent / kw-saat). Yapılan araştırmalar ışığında PV destekleyici kuruluşlar, 2020 yılında enerji fiyatını 6 cent / kw-saat olarak hedeflemektedirler.

55 Türkiye Güneş Potansiyeli

56 Hidrolik Güç Bu gün dünyada, elektrik enerjisinin % 19 dan fazlası hidrolik santrallerden temin edilmektedir. Ülkemizde, kurulu güç MWe civarında olup, 500 den fazla muhtelif kapasitede hidrolik santrallerin inşaası için lisans alinmiştir. Hidrolik santrallerin ekonomik olabilmesi için, Güvenilir su debisi, m kg/s veya Q m 3 /s Belli bir düşü, h(m) aranır.

57 Hidrolik Potansiyel Baraj düşüsünden borularla gelen su, hidrolik türbinlerin girişine akar ve mekanik enerji üretilir, bu mekanik enerji, jeneratör ile elektrik enerjisine donüştürülür. Türbinin maksimum gücü P=ρghQ ifadesi ile bulunur, burada g=9.8m/s 2, Q=m 3 /s, ρ =kg/m 3

58 Hidrolik Güç- Örnek Problem-7.1: Bir hidrolik santralde debi Q=100m 3 /s, düşü 10m, türbin-jeneratör verimi % 85 ise a) bu barajın, maksimum elektrik gücünü, b) bu santralin kapasite faktörünü % 65,elektrik fiyatını da 0.03 $/kwh kabul ederek yıllık gelirini $ olarak, c) Bu santralin yatırım fiyatı $1000/kWe ise, yıllık kazancın yatırım masrafına oranını hesap ediniz.

59 Hidrolik Güç- Örnek Çözüm: N=kg.m/s 2 Enerji = kuvvet x uzunluk = N.m = kg.m 2 /s 2 =J

60 Hidrolik Güç- Örnek

61 Ece Özkaya Problem-7.1: Atatürk Barajı ve hidroelektrik santralinde ortalama debi, Q=200m 3 /s, düşü 170m, türbin-jeneratör verimi % 90 ise a) barajın, maksimum elektrik gücünü(8 Türbin) b) santralin kapasite faktörünü % 60,elektrik fiyatını da 0.07 $/kwh kabul ederek yıllık gelirini $ olarak c) santralin yatırım fiyatı $1000/kWe ise,yıllık kazancın yatırım masrafına oranını hesap ediniz. *: Fırat nehrinin yıl boyunca akış rejiminin 100 m 3 /s den 5000 m 3 /s ye kadar çıkabildiği bilinmektedir. Bu nedenle ortalama bir debi ile hesaplar yapılmaktadır. **:Türkiye de yenilenebilir enerji kaynakları için devlet teşviki ile kabul edilen hidrolik enerji için belirlenen rakam,2010 yılı itibarı ile

62 Düşey eksenli Francis tipi türbin (8 adet) a) Q=200 m 3 /sn h=170 m P= η(ρgh)q P= 0.90 x (1000 kg/m 3 x 9.81 m/s 2 x 170 m) x 200m 3 /sn P= MWe ( bir türbin gücü) P t = 8 x = 2400 MWe (8 türbin kapasitesi)

63 b) kwh/y = 0.6 x 2.4 x 10 6 kw x (365x24) h/y = 12.6 x 10 9 kwh/y $/y = 12.6 x 10 9 kwh/y x 0.07 $/kwh = 883 x 10 6 $/y c) Toplam maliyet = 2.4 x 10 6 kw x 1000 $/kw = 2.4 x 10 9 $ Senelik gelir Toplam maliyet 6 883x x % / y

64 Hidrolik Güç Konferans da,davetli konuşmacımızdan, bu konu hakkında ek bilgiler sahibi olacağınızı umarım. Hidro güç için gerekli teknoloji geliştirilmiştir. Hidrolik türbinler tam olarak geliştirilmiştir: Kaplan Türbini Francis Türbini Pelton Türbini

65 Hidrolik Güç Kaplan Türbini: Alçak-düşülü olan fakat hacimsel debisi yüksek olan barajlarda kullanılır (Şekil-7.1) eksenel akışlı! Francis Türbini: Radyal akışlı olup, daha yüksek düşülü barajlarda, Pelton Türbini: Çok düşük debilerde, su nozüller ile basınçlı su hızı fazla olan jet haline getirip türbinin kanatçıklarına püskürtür (Şekil-7.1)

66 Şekil-7.1

67 TÜRKİYE DEKİ EN BÜYÜK 20 BARAJ Hidroelektrik Santral Adı Bulunduğu İl Kurulduğu Yıl Kurulu Güç (MW) Atatürk Şanlıurfa Karakaya Diyarbakır Keban Elazığ Altınkaya Samsun Berke Osmaniye Hasan Uğurlu Samsun Sır Kahramanmaraş Gökçekaya Eskişehir Batman Diyarbakır Karamış Gaziantep Özlüce Elazığ Çatalan Adana Sarıyar Hasan Polatkan Ankara Gezende İçel Aslantaş Osmaniye Hirfanlı Kırşehir Menzelet Kahramanmaraş Kılıçkaya Sivas Dicle Diyarbakır Kral Kızı Diyarbakır

68 TÜRKİYE DEKİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ Ekonomik olarak yapılabilir HES Projelerinin Durumu HES Sayısı Toplam Kurulu Kapasite (MW) Ortalama Yıllık Üretim (GWh/yıl) Oran (%) İşletmede ,700 48, İnşa Halinde 148 8,600 20, İnşaatına Henüz Başlanmayan 1,418 22,700 72, Toplam Potansiyel 1,738 45, , yılı itibariyle, enerji üretimimizin %17 si yenilenebilir kaynak olarak nitelendirilen hidrolik kaynaklardan, %81 i ise fosil yakıtlardan sağlanmakta idi.

69 Hidrolik Güç Barajlarda, esas masraf, inşaat masraflarıdır ve güç üreten, türbin, jeneratör gibi ekipman fiyatı baraj inşaat masrafının ufak bir kısmıdır. Ömürleri uzundur, yalnız güç üretimi için değil, sulama ve seller ve feyezandan korumayı da sağlar.

70 Hidro Güç- Çevre Ciddi Çevre sorunları doğurur; baraj arkasındaki eko sistem tamamen değişir. Ziraat için elverişli alanlar, yerleşim bölgeleri su altında kalır. Medeniyetin oluştuğu nehir havzalarında, tarihi yapıtların sular altında kalmasına sebep olur veya bunlar başka yerlere taşınır. Bölgede olabilen kıymetli balık türleri kaybolabilir.

71 Rüzgar Enerjisi Rüzgar enerjisi de güneş enerjisinin bir sonucudur. Güneş enerjisi sonucu atmosferde meydana gelen sıcaklık farkları, yerkürenin yüzey yapısının değişik formlarda oluşu ve yer kürenin dönmesi rüzgarları doğurur.

72 Rüzgar Enerjisi İnsanlar yüzyıllardan beri, bu enerjiden de çeşitli amaçlar için yararlanmaktadırlar. Şimdi önemli olan elektrik enerjisinin de rüzgar enerjisinden üretilebilmesidir.

73 Rüzgar Enerjisi Rüzgar enerjisi, mekanik güç (yel değirmeni, su pompaları vb.) olarak kullanıldığı gibi, bir jeneratör aracılığı ile rüzgarın mekanik enerjisi elektrik enerjisine de dönüştürülebilir.

74 Rüzgar Enerjisi 11 inci asırda, Ortadoğu da insanlar yeldeğirmenlerini kullanmışlardır. Yeldeğirmenleri, Ortadoğu dan Avrupa ya, ticaret yapan kişiler ve haçlılarla geçmiştir yılında Danimarka, rüzgarın kinetik enerjisini, bir jeneratör ile elektrik enerjisine dönüştürmüş, ve bu sistem rüzgar türbini olarak adlandırılmıştır.

75 Rüzgar Enerjisi Bugün, dünyada elektrik dağılım hatlarına bağlı olan toplam rüzgar türbinlerinin kapasitesi 40 x 109 W ( MW) dır. Geçen 25 yılda, ABD de rüzgar enerjisi kullanımı artmış olup, 1980 yılında 80 cent / kw-saat enerji fiyatı, 2005 yılında 4 cent / kw-saate düşmüştür.

76 Rüzgar Enerjisi Fakat bu fiyatlar, çok çeşitli yerel şartlara bağlı olup, her ülke için ayrı bir analizi gerektirir. Bununla beraber, enerji dağıtım hatlarından (interkonnekte) uzak yerleşme bölgelerinde (örneğin, adalarda) 30 kw 2 MW ünite güçleri ile, istenilen güce göre ünite sayıları arttırılarak çok faydalı enerji kaynağı olmaktadır.

77 Türkiye de Durum-Rüzgar Türkiye toplam rüzgar enerjisi potansiyelinin karasal alanlarda MWe, denizlerde ise MWe olarak tespit edilmiştir. Çalışmalar,1980 li yıllarda Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır. İlk rüzgar türbin çiftliği 1998 yılında Çeşme de 0.6 MW toplam güç kapasitesi ile kurulmuştur.

78 Türkiye de Durum- Rüzgar Türkiye de 2007 yılı sonu itibarı ile 146 MW olan kurulu güç 2013 Temmuz ayı itibarı ile 2600 MW a çıkmıştır ki bu, toplam elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık %5 ine denk gelmektedir. Bu kapasitenin 2015 yılına kadar 5,000 MW, 2023 yılına kadar ise 20,000 MW kurulu güce ulaşılması stratejik hedef olarak belirlenmiştir.

79 Rüzgar Güç

80 Rüzgar Güç (devam) mass flow rate (debi) U A 2 U kinetik enerji/kütle 2 Toplam kinetik enerji (KE) 3 U A 2

81 Rüzgar Güç (devam) Türbin gücü bu değerden daha azdır. Çünkü, türbin kanatçıkları etrafında akışta kütle debisi azalır. Kanatçık etrafındaki hıza V t diyelim. Türbinden çıkışta hız daha azalır, buna da V m dersek, kinetik enerji farkı türbin gücünü verir. 1 P V ta U V 2 1 Vt U Vw m

82 Türbinde Rüzgar hızı V t Türbinden geçişte basınç düşümü: V V w 2 2 /2 Eksenel itme kuvveti: Bu kuvvet momentum değişimine eşit olmalı: V V A /2 2 2 w 2 2 V Vw A /2 Vt A V Vw 1 Vt V V 2 w

83 Rüzgar Güç (devam) Böylece, güç için aşağıdaki ifade elde edilir. P V U 2 V U / 1 / w w U A 2 2 Parantezin içerisindeki ifadenin max. değeri: V w U 3

84 Rüzgar Güç (devam) Rüzgar türbini performansı boyutsuz güç faktörü olarak C P ifade edilir. C P 1 2 P 3 U A A= türbin rotorunun disk alanı P U A

85 Rüzgar Güç (devam) Örnek 7.14 : Eğer rüzgar hızı 20 mil/h, C P =0.5, ρ=1.2 kg/m 3 ise, rüzgar türbininin disk yüzey alanının m 2 sinden üretilen gücü hesap ediniz. V mil 20 mil 1690 m 1 h m / s h h mil 3600 s U W / m 2 m 2 3 P kg 8.94 m / s C P 3 A 3 2

86 Rüzgar Güç (devam) Bu şartlar altında 1 MW güç üretimi için, rüzgar türbini kanat çapını hesaplayınız. 2 P 214 W / m A A 10 W 214 W / m 6 2 D 4 2 D 4 2 D 6 10 W 214 W / m m

87 Med-Cezir yükseklik havuz

88 Med-Cezir Deniz seviyesinin, yükselip belirli periotlarla düşmesinden istifade edilerek elde edilen enerjidir, ve bir baraj ve türbin sistemine benzer, ve okyanus üzerinde, yerçekim kuvvetinin değişim farklarının bir neticesidir. Su seviyesinin yükselişi, ay-güneş-yerküresi durumlarına bağlı olarak değişir.

89 Med-Cezir Şekil 7.21 de işaret edildiği gibi, okyanus ve havuz arasına bir baraj ve türbin yerleştirilir. Deniz tarafı en alçak seviyeye, ve havuz tarafı en yüksek seviyeye geldiğinde, kapaklar açılarak türbin çalışır.

90 Med-Cezir The world tidal enerji potential is estimated at 40 GW of electric power. This energy is a result of mutual gravitational interaction of the earth,moon, and the sun. Only a few locations in the world are suitable for harnessing tidal energy. At the present, there are several operational tidal power plants and some under construction.

91 Med-Cezir As of May 2012, the world s largest tidal power station Sihwa Lake in South Korea with an electric capacity of 254 MWe has 10 sabmerged water turbines (10X25.4-MW), average height difference between high and low tides is 5.6 m.

92 Tidal Power The world s second largest tidal power station Rance in France which has been in operation since The total power capacity is 240MWe, it generates 600 GWh/y with a capacity factor of 40%. Tidal basin occupies 22.5 km2, the storage reservoir capacity is 200 million m3, tidal height reaches 13 m. Cost of electricity is $18MWh.

93 Med-Cezir 2 gah H gah ideal enerji (7.16) 2 gah ideal güç (7.17) T

94 Med-Cezir There are two measures of performance of a tidal power plant: High capacity factor η, the ratio of the average turbine power output to to the rated turbine output. Second measure is the plant effectiveness, - ε, is the ratio of the average power output to the ideal power output given by Eq See table 7.6 for two tidal power plants!

95 Med-Cezir Problem 7.17 Bir med-cezir güç santrali havuz alanı (Tablo-7.6) A=4.8 km 2 ve yükselme halinde yüksekliği H=6.3 m, ve elektrik gücü de 17.8 MWe, kapasite faktörü de η=0.32 olduğuna göre a) (7.16) ve (7.17) no lu denklemleri kullanarak, ideal enerjiyi ve ideal gücü hesaplayınız. (T = 4.46 x 10 4 s) b) Ortalama güç ve efektifliği (effectiveness - ε) hesaplayınız.

96 Med-Cezir ideal enerji gah H gah kg / m 9.8 m / s m 6.3 m J J ideal güç 41.9MW s ortalama güç MW 5.7MW 5.7 = Tablo =

97 Med-Cezir

98 Denizlerden Isıl Güç-Ocean-Termal

99 Ocean Thermal-OTEC-devam Senelik yer yüzüne gelen solar thermal radyasyon E=5.5 xe(24) J. Okyanuslar yer kürenin, yaklşık %70 ini kaplar ve gelen thermal radyasyonun % 15 absorbe edilir, ve havanın açık olabilme yüzdesi de K=0.50 kabul edilirse, okyanusların absorbe ettiği miktar: 2.96xE(24) J/sene

100 OTEC Okyanuslarca, absobe edilen thermal radyasyon neticesi, okyanus sıcaklığı, derinliğe göre exponensiyel olarak azalır. Bu, ekvatordan uzaklığa ve mevsimlere göre değişir. Tropik bölgelerde yüzey sıcaklığı C, ve 1 km derinlikte 5-8 C arasında değişir. Max. Possible thermal efficiency?

101 OTEC -Şeması

102 Hidrojen ve Yakıt Pilleri Bazılarına göre fosil yakıtların yerine geçebilecek çok cazip bir alternatif olarak görünebilirse de, doğada hidrojen, enerji taşıyıcısı olarak serbest halde mevcut değildir.

103 Jeotermal Enerji

104 Jeotermal Enerji

105 Jeotermal Enerji Bu çevrim, Rankine çevrimi özelliğine sahiptir! üretim kuyusu Tekrar kuyuya

106 JEOTERMAL ENERJİ NEDİR?- Jeotermal Enerji Santralleri Çalışma Prensibi

107 Jeotermal Dünyadaki Durum ABD de 2594 MWe, 463 MWt (termal enerji, ısıtmada kullanılıyor) Filipinler de 888 MWe

108 Jeotermal - Türkiye deki Durum Jeotermal enerji, jeotermal kaynaklardan gelen sıcak su, su-buhar, buhar ısı enerjisinden istifade etmektir. Düşük sıcaklık : 20 ºC-70 ºC Orta sıcaklık : 70ºC-150ºC Yüksek sıcaklık : 150ºC den yüksek

109 Jeotermal - Türkiye Merkezi ısıtma: konut (983MWt) 215 Kaplıca (eşdeğeri 402 MWt) Elektrik üretimi Aydın Salavatlı Proje aşamasında Toplam Elektrik : 20 MWe (Denizli-Kızıldere) : 10 MWe : 55 MWe : 85 MWe

110 MWe TÜRKİYE DE JEOTERMAL ENERJİ Türkiye deki Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretiminin Gelişimi ~ 750 MWe ~ 300 MWe 242 MWe 94,2 MWe 15 MWe 15 MWe Ağustos Sonu Sonu ile 2013 Gelişme ve İnşaat Planlanan Aşamasında

111

112 TÜRKİYE DE JEOTERMAL ENERJİ JEOTERMAL ENERJİ DOĞRUDAN KULLANIM ALANLARI (Eylül 2013) JEOTERMAL YERLEŞİM ALANI ISITMASI (ŞEHİRLER, KONUTLAR) SERA ISITMASI TERMAL TESİS ISITMALARI BALNEOLOJIK KULLANIM JEOTERMAL ISI POMPASI TOPLAM JEOTERMAL ISI KULLANIMI TOPLAM ELEKTRİK URETİMİ KARBONDİOKSİT ÜRETİMİ KAPASİTE Yaklaşık Konut (805 MWt) ~ 3 Milyon m2 (612 MWt) Yaklaşık Konut (380 MWt) 350 Ilıca, termal tesis (870 MWt) (Yıllık 16 Milyon Ziyaretçi) 38 MWt 2705 MWt (Yaklaşık Konut) 310,8 MWe (Aydın-Germencik, Denizli-Sarayköy, Aydın Salavatlı, Aydın-Hıdırbeyli, Çanakkale-Tuzla) ton/yıl

113 Jeotermal - Türkiye hedefleri: Jeotermal elektrik, ısıtma, sera ısıtma, kurutma için: Elektrik Üretimi: 550 MWe Isıtma Sera Isıtma : konut (400MWt) : 5000 dönüm (1700MWt) DPT na göre toplam yatırım: 3.25 Milyar $

114 Hidrojen ve Yakıt Pilleri Yakıt pilleri, benzin ve dizel yakıtları gibi, motorlu taşıtlar, konut ve fabrikalarda güç kaynağı olarak kullanılabilir. Elektrik dağılım ağlarından uzak bölgelerde faydalı bir enerji kaynağıdır. Taşıt araçlarının çokluğundan hava kirliliğinin arttığı şehir ve şehir bölgelerinde taşıt araçları için kullanılabilir; hiç bir zararlı emisyonu yoktur.

115 Hidrojen ve Yakıt Pilleri H 2, gazdan steam reforming yolu ile elde edilir ve dolayısı ile fosil yakıt kullanımını azaltmaz; ayrıca CO 2 emisyonu vardır. Bu nedenle H 2 ekonomisinin gerçekleştirilmesi, fosil yakıt kullanmadan, özel nükleer reaktörler, güneş enerjisi vb. kullanılarak, yüksek sıcaklıklarda ( o C.) suyu ayrıştırıp H 2 i ayırmakla mümkün olmaktadır.

116 Hidrojen ve Yakıt Pilleri Bunun için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu yöntemi ticari hale getirebilmek için aşılması gereken sorunlar olduğundan, gerekli teknolojileri geliştirmeden, kullanıcılar için bir seçenek oluşturduğu söylenemez. H 2 üretimi pahalıdır ve üretim yöntemleri sınırlıdır.

117 Hidrojen ve Yakıt Pilleri Emniyet açısından üretim ve dağıtım sorunları vardır. Gaz halinde depolanması, hacim başına düşük enerji yoğunluğu dolayısı ile çok sınırlıdır. Diğer seçenekler, kriyojenik (cyrogenic) sıvı veya katı halde depolanmasıdır.

118 Hidrojen ve Yakıt Pilleri Gaz / sıvı depolanması ve gaz olarak boru hattı ile uzak mesafelere pompalanması sorunludur. Katı halde depolanma daha güvenli olup taşıt araçları için, taşıt içinde depolanabilmesi açısından önemlidir. Dolayısıyla, yüksek basınçlı depolama tankları teknolojileri geliştirilmelidir.

119 Hidrojen ve Yakıt Pilleri Hidrojeni katı fazda depolama tekniklerinden birisi metal hidratlar, yani hidrojenin bir metal ile kimyasal olarak tutulması ve belirli bir sıcaklıkta veya ortamda hidrojenin açığa çıkmasıdır. Bu yöntemde güvenlik önemli bir sorundur, bu nedenle emniyet kodları ve standartlarının geliştirilmesi ve kullanıcılar tarafından iyi bilinmesi gerekir.

120 Hidrojen ve Yakıt Pilleri ABD de enerji bakanlığı, 2030 yılında ve daha sonra H 2 ekonomisine geçiş için çalışmalarını sürdürmektedir. Motorlu taşıtlar, kullanılan yakıt pillerinin ürettiği elektrik enerjisi ile çalıştırılırsa, yakıt enerjisinin %40-60 ını kullanmış olurlar. Ancak, yakıt pilleri halen gelişme sürecindedir.

121 Hidrojen ve Yakıt Pilleri Yakıt pilleri hidrojeni, hava ile reaksiyonu sonucu elektrik enerjisine çevirir ve H 2 O açığa çıkar. Bugün 200 kw, 3 4 MW kapasitelerde yakıt pilleri olup, bu yakıt pilleri bir akü gibi çalışır, fakat akü gibi boşalmaz. H 2 yakıtı geldikçe, elektrik enerjisi üretilir.

122 Yakıt Pilleri (1) Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC), (2) Alkaline Fuel Cell (AFC), (3) Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC), (4) Molten Carbonate Fuel Cell, (5) Solid Oxide Fuel Cell (SOFC), (6) Direct Methanol Fuel Cell (DMFC

123 Yakıt Piller Bu yakıt pillerinde kullanılan Elektrolit cinsine göre bu çeşitlendirme yapılmıştır. Yakıt pillerini artan çalışma sıcaklık derecesine göre şöyledir: (1) Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC), ~ 80 C (2) Alkaline Fuel Cell (AFC), ~ 100 C (3) Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC), ~ 200 C 4) Molten Carbonate Fuel Cell, ~ 650 C (5) Solid Oxide Fuel Cell (SOFC), ~ C

124 Yakıt Pilleri Bileşenler: Collector Plate Electrode Membrane Electrode Collector plate

125 Planar solid oxide fuel cell (PSOFC) Interconnect Cathode Electrolyte Anode Interconnect Air / Oxygen Fuel O 2 H 2 O 2 4e 2O O = 2H2 2O 2H2O 4 e O 2 H 2 O

126 PEM Fuel cell

127 Genel Görüşler Sonuç: Enerji sorununu çok doğru stratejiler kullanarak çözmüş ve endüstride hızlı gelişme sağlamış ülkeler; Fosil yakıt santrallerini, Hidrolik santralleri (Kyoto Protokolüne uygun) Nükleer Santralleri, Alternatif Enerji Kaynaklarını, beraberce kullanan ülkelerdir.

128 Genel Görüşler Yenilenebilir enerji kaynakları da GRİT e fossil yakıt santralleri ile bağlanınca hava kirliliğini ve carbon-dioxit salınımlarını azaltır. Yatırım masreafları henüz fosil yakıt santrallerinden çok fazladır ve kapasite faktörleri düşüktür,dolayısı ile, enerji fiatına, yatırım masraflarınıntesiri büyüktür.

129 SORULAR?

130 Wind Energy Capital cost U $/kwe Construction time one-two years in most cases. Availability: % for onshore plants % for offshore plants Cost of energy: cent /kWh depending on the size of the plant

131 Solar Generating Technologies Construction costs: $/kwe Bu rakam, Japonyada geçmiş yıllarda $ /kWe idi! Availability factor: 9-24 % Energy costs: cent/kwh Japonya`da cent/kwh

132 Nuclear Power Construction costs: $/kw Availability: % Generating costs: 3-5 cent/ kwh The share of the investment in total generation cost is 70 %, O&M 20% Fuel cost 10%

133 Gas-Fired Stations Construction costs: $/Kwe Lower than those of coal-fired and nuclear power plants. Availability: depends on Gas supply! Fuel cost: % of the total cost Energy security remains main concern

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Ders Notları wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ Tuğrul GÖRGÜN 2009 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İçindekiler İçindekiler... ii Kısaltmalar...iv 1. Giriş...1 2. Yenilenebilir Enerji Sektörü: Tanım ve Ürünler...1

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ DEPOLAMA OLANAKLARI VE BİR YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Hakan UZUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği A.B.D. Danışman: Prof. Dr.-İng.

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ 522EE0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI II İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI... 2 1.1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları... 3 1.2. Güneş Enerjisi ve Kullanım Alanları... 4 1.2.1. Konut

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ENERJİ ÜRETİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI I 850CK0088 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu

Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu Dağ t lm ş Enerji Sistemlerine (DES) Genel Bir Bak ş Ve Türkiye deki Potansiyel Durumu Ayetül GELEN Tankut YALÇINÖZ Niğde Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 51245,

Detaylı

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ

TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ İÇİNDEKİLER cümle Bu rapor Ekonomik araştırmalar ve Planlama Birimi ve Uzman Ceren Aksu koordinasyonunda Enerji Sektörü Çalışma Grubu (Taner Akgün, Abdülkerim Benli, Mustafa İlhan, Mehmet Yasin Kartal,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI Afyonkarahisar daki İşletmeler Gücünü Güneş Enerjisinden Alıyor Projesi 100 kwp, 50 kwp, 25 kwp, Güçlerde Güneş Enerjisinden

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

ENERJİSA İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN HES İŞLETMESİ TEMELLERİ KISA KURSU

ENERJİSA İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN HES İŞLETMESİ TEMELLERİ KISA KURSU ENERJİSA İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN HES İŞLETMESİ TEMELLERİ KISA KURSU 29-30 Nisan 2014 Bu raporun her türlü kopyalanması, ve referans verilerek kullanılması serbest olup, hiçbir şekilde telif hakkı içermemektedir.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir: Güneş enerjisi santrali Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

GÜNEŞ KAYNAKLI FARKLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİNDE ÇEVRESEL ETKİLERİN KIYASLANMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

GÜNEŞ KAYNAKLI FARKLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİNDE ÇEVRESEL ETKİLERİN KIYASLANMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GÜNEŞ KAYNAKLI FARKLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİNDE ÇEVRESEL ETKİLERİN KIYASLANMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kâmil B. VARINCA *, Gamze VARANK * * Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 34349 Yıldız

Detaylı

JEOTERMAL SİSTEMLERİN EKSERJİ ANALİZİ: KIZILDERE ÖRNEĞİ

JEOTERMAL SİSTEMLERİN EKSERJİ ANALİZİ: KIZILDERE ÖRNEĞİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOTERMAL SİSTEMLERİN EKSERJİ ANALİZİ: KIZILDERE ÖRNEĞİ Öner ATALAY Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ - 2004 JEOTERMAL SİSTEMLERİN EKSERJİ ANALİZİ: KIZILDERE

Detaylı

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008)

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DE BİNALARDA KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME MİMARLIK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU 2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ Araştırma Raporu 2012 / 03 Bu rapor, hazırlayan uzmanın ilgili konuda yapmış olduğu genel değerlendirmeleri içermekte olup, nı kurumsal olarak bağlayıcı

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN Enerji iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanır. Endüstriyel manada insanlığı huzuru ve refahı için hizmet veren her enerji türü

Detaylı