DERS BİLGİ FORMU DÖNEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS BİLGİ FORMU DÖNEM"

Transkript

1 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU DÖNEM Güz DERSİN KODU / DERSİN ADI Makine Mühendisliğinde Tasarım I YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN Teorik Uygulama Laboratuar Kredisi AKTS TÜRÜ DİLİ ZORUNLU () SEÇMELİ ( ) Türkçe Temel Bilim YARIYIL İÇİ Temel Mühendislik DERSİN KATEGORİSİ Makine Mühendisliği [Önemli düzeyde tasarım içeriyorsa ( ) koyunuz.] DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Sosyal Bilim Faaliyet türü Sayı % Ara Sınav Kısa Sınav Ödev Proje 2 %60 Rapor Diğer ( ) YARIYIL SONU SINAVI VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR) DERSİN KISA İÇERİĞİ DERSİN AMAÇLARI DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI Proje 1 %40 yok Her öğrenci Makine Mühendisliğinin 5 temel ana bilim dalından 3 ünde (1) Enerji (2) Termodinamik ve (3) Konstrüksyon ve İmalat birer tasarım projesi yapacaktır Öğrencilerin makine mühendisliği eğitimi boyunca aldıkları teorik ve uygulamalı derslerdeki bilgilerini bir araya getirerek farklı alanlarında tasarım yapmalarını sağlamak Makine mühendisliğinde tasarım yapılan uygulamalı bir çalışmadır. 1-Sistem tasarımını planlamak, formüle ve organize etmek, 2-Mevcut sistemleri sorgulamak, optimize etmek, sistemi simüle etmek, geliştirmek ve yeniden tasarlamak, 3-Tasarımı yorumlamak, önermek ve rapor etmek ve sunmak TEMEL DERS KİTABI YARDIMCI KAYNAKLAR DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER Bilgisayar ve diğer laboratuar olanakları

2 DERSİN HAFTALIK PLANI HAFTA İŞLENEN KONULAR 1 Genel tasarım unsurları hakkında bilgiler, tasarım değişkenleri, kısıtlar, ihtiyaçlar, kavramsal tasarım 2 1.ci projelerin dağıtılması, takımların oluşturulması ve proje hakkında genel bilgilerin verilmesi 3 1.ci proje danışma 4 1.ci proje danışma 5 1.ci proje danışma 6 2.ci projelerin dağıtılması ve proje hakkında genel bilgilerin verilmesi 7 2.ci proje danışma 8 1.ci PROJE SUNUŞLARI ve RAPOR TESLİMİ 9 2.ci PROJE SUNUŞLARI ve RAPOR TESLİMİ 10 2.ci proje danışma 11 2.ci proje danışma 12 3.cü projelerin dağıtılması ve proje hakkında genel bilgilerin verilmesi 13 3.cü proje danışma 14 3.cü proje danışma 15,16 Yarıyıl Sonu Sınavı NO PROGRAM ÇIKTISI Matematik, fen bilimleri ve... Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri... Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi 2... Mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerileri 3 Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini de uygulayarak tasarlama becerisi Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi 5... Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi 7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme becerisi 8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık 11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile standartlar hakkında ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık 1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var. Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUTAN Yrd. Doç. Dr. Nihal UĞURLUBİLEK Yrd. Doç. Dr. Özge ALTUN İmza: Tarih:

3 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT COURSE INFORMATION FORM SEMESTER Fall COURSE CODE COURSE NAME Mechanical Engineering Design I SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF Theory Practice Laboratory Credit ECTS TYPE LANGUAGE COMPULSORY () ELECTIVE ( ) COURSE CATAGORY Basic Science MID-TERM Basic Engineering Engineering Subjects [if it contains considerable design, mark with ( ) ] ( ) ASSESSMENT CRITERIA Social Science Evaluation Type Quantity % Mid-Term Quiz Homework Project 2 60 Report Others ( ) FINAL EAM PREREQUIEITE(S) COURSE DESCRIPTION COURSE OBJECTIVES ADDITIVE OF COURSE TO APPLY PROFESSIONAL EDUATION Project 1 40 Each student will prepare a project at 3 out of 5 basic branch of mechanical engineering as (1) Energy (2) thermodynamic and (3) construction and manufacturing. The students will design projects at different areas of mechanical engineering by combining their knowledge on the theoretical and practical training courses. It is an applied study of mechanical engineering on the design 1. Planning, formulating and organizing of the system design, 2. Questioning, optimizing, simulating of the eisting systems, and develop and re-design of the system, 3. Interpreting, presenting, suggesting and reporting the system. COURSE OUTCOMES TETBOOK OTHER REFERENCES TOOLS AND EQUIPMENTS REQUIRED Computer and other laboratory facilities

4 COURSE SYLLABUS WEEK TOPICS 1 General information about design elements, design variables, constraints, needs, conceptual design, 2 Hand in the first projects, formation of teams and give general information about the project 3 1. project advisory 4 1. project advisory 5 1. project advisory 6 Hand in the second projects and provide general information about the project 7 2. project advisory 8 Mid-Term Eamination 9 Mid-Term Eamination project advisory project advisory 12 Hand in the third projects and provide general information about the project project advisory project advisory 15,16 Final Eam NO PROGRAM OUTCOMES Sufficient knowledge of engineering subjects related with mathematics, science and own branch; an ability to apply theoretical and practical knowledge on solving and modeling of [ ] [ ] [ ] engineering problems. 2 Ability to determine, define, formulate and solve comple engineering problems; for that purpose an ability to select and use convenient analytical and eperimental methods. [ ] [ ] [ ] 3 Ability to design a comple system, a component and/or an engineering process under real life constrains or conditions, defined by environmental, economical and political problems; [ ] [ ] [ ] for that purpose an ability to apply modern design methods. 4 Ability to develop, select and use modern methods and tools required for engineering applications; ability to effective use of information technologies. [ ] [ ] [ ] 5 In order to investigate engineering problems; ability to set up and conduct eperiments and ability to analyze and interpretation of eperimental results. [ ] [ ] [ ] 6 Ability to work effectively in inner or multi-disciplinary teams; proficiency of interdependence. [ ] [ ] [ ] 7 Ability to communicate in written and oral forms in Turkish/English; proficiency at least one foreign language. [ ] [ ] [ ] 8 Awareness of life-long learning; ability to reach information; follow developments in science and technology and continuous self-improvement. [ ] [ ] [ ] 9 Understanding of professional and ethical issues and taking responsibility [ ] [ ] [ ] 10 Awareness of project, risk and change management; awareness of entrepreneurship, innovativeness and sustainable development. [ ] [ ] [ ] 11 Knowledge of actual problems and effects of engineering applications on health, environment and security in global and social scale; an awareness of juridical results of [ ] [ ] [ ] engineering solutions. 1:None. 2:Partially contribution. 3: Completely contribution. Prepared by: Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULUTAN Yrd. Doç. Dr. Nihal UĞURLUBİLEK Yrd. Doç. Dr. Özge ALTUN Signature(s): Date:

5 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU DÖNEM Güz DERSİN KODU DERSİN ADI ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN Teorik Uygulama Laboratuar Kredisi AKTS TÜRÜ DİLİ ZORUNLU ( ) SEÇMELİ () TÜRKÇE Temel Bilim YARIYIL İÇİ Temel Mühendislik 100 DERSİN KATEGORİSİ... Mühendisliği [Önemli düzeyde tasarım içeriyorsa ( ) koyunuz.] DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Sosyal Bilim Faaliyet türü Sayı % Ara Sınav 1 25 Kısa Sınav Ödev 1 25 Proje Rapor Diğer ( ) YARIYIL SONU SINAVI 1 50 VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR) DERSİN KISA İÇERİĞİ DERSİN AMAÇLARI DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI TEMEL DERS KİTABI YARDIMCI KAYNAKLAR Çevre ile ilgili bilgiler,iş sağlığı ve işçi güvenliği temel eğitimleri, iş güvenliği mevzuatı, OHSAS İş Güvenliği Yönetim Sistemi. Çalışma hayatında sağlıklı iş güvenliğinin sağlanması. Çalışma hayatında, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik bilgilendirme. 1.İş sağlığı ve iş güvenliğinin önemini kavrar. 2.İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarını öğrenir. 3.Çevre ile ilgili bilgiler öğrenir. 4.Çevreyi kirleten unsurları öğrenir. 5.Kullanılacak kişisel ve makine koruyucularını belirler. 6.İş kazalarının ve meslek hastalığının önlenmesi için alınacak tedbirleri belirler. Çevre ve İş Güvenliği Kitapları 4857 sayılı kanun, 5150 sayılı kanun, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, çevre ile ilgili tüzükler,diğer tüzük ve yönetmelikler. DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER

6 DERSİN HAFTALIK PLANI HAFTA İŞLENEN KONULAR 1 Çevrenin Tanımı 2 Çevrenin Kısımları ve Sınıflandırılması 3 Çevre Kirliliği Tanımı 4 Çevre kirliliği çeşitleri 5 Çevre kirliliğinin sınıflandırılması ve nedenleri 6 İş güvenliğinin Tanımı ve önemi 7 İş güvenliğinin Temel prensipleri ve eğitimleri 8 Ara Sınav 9 Ara Sınav 10 İş Güvenliği Mevzuatı 11 İş kazaları ve Analizi 12 Meslek Hastalıklarının Tanımı ve Önemi. 13 Meslek Hastalıklarının nedenleri. 14 OHSAS iş güvenliği yönetim sistemi. 15,16 Yarıyıl Sonu Sınavı NO PROGRAM ÇIKTISI Matematik, fen bilimleri ve... Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri... Mühendisliği problemlerini modelleme ve [ ] [ ] [ ] çözme için uygulayabilme becerisi 2... Mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayarak [ ] [ ] [ ] çözme becerileri 3 Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini de uygulayarak tasarlama becerisi. [ ] [ ] [ ] 4... Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi [ ] [ ] [ ] 5... Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi [ ] [ ] [ ] 6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi [ ] [ ] [ ] 7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme becerisi [ ] [ ] [ ] 8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi [ ] [ ] [ ] 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci [ ] [ ] [ ] 10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık [ ] [ ] [ ] 11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile standartlar [ ] [ ] [ ] hakkında ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık 1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var. Öğretim Üyesi: İmza: Tarih:

7 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT COURSE INFORMATION FORM SEMESTER SPRING COURSE CODE A COURSE NAME MACHINE LABORATORY SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF Theory Practice Laboratory Credit ECTS TYPE LANGUAGE VII TURKISH Basic Science MID-TERM COURSE CATAGORY COMPULSORY ( ) ELECTIVE ( ). Engineering Basic Engineering [if it contains considerable design, mark with ( )] ( ) ASSESSMENT CRITERIA Social Science Evaluation Type Quantity % Mid-Term 1 40 Quiz Homework Project Report 2 20 Others ( ) FINAL EAM 1 40 COURSE DESCRIPTION COURSE OBJECTIVES ADDITIVE OF COURSE TO APPLY PROFESSIONAL EDUATION COURSE OUTCOMES TETBOOK BASIC TESTS FOR FLUID MECHANICS, PUMPS, TURBINES AND VENTİLATORS. Aım is to prepare the students to ındustrial applications. Is advided to all mechanical engineeerin students.s Pump User a Handbook, Allan R.Budris, ISBN-10: Handbook of Pumps and Pumping, Brian Nesbitt, ISBN: , Elsevier, 2006 PumpUser s Handbook, Heinz P.Bloch and Allan R.Budris, ISBN: Industrial Ventilation Design HAndbook, Howard Goodfellow, Academic Press Fans and Ventilation, A Practical Guide, W T W Cory, ISBN ,2005, Elsevier OTHER REFERENCES TOOLS AND EQUIPMENTS REQUIRED If necessary, will be given during tests.

8 WEEK TOPICS 1 Local losses test 2 Determination of center of pressure 3 Orifice test 4 Canal test 5 Rectangular sluice test. 6 Submerges sluice test. 7 Natural voret test. 8 Midterm Eam 9 Midterm Eam 10 Manometer calibration test. 11 Ventürimeter test. 12 Triangular sluice test. 13 Orifice discharge consant test. 14 Forced vorte test. 15,16 Final Eam COURSE SYLLABUS NO PROGRAM OUTCOMES Sufficient knowledge of engineering subjects related with mathematics, science and engineering; an ability to apply theoretical and practical knowledge on solving and modeling of engineering problems. 2 Ability to determine, define, formulate and solve comple engineering problems; for that purpose an ability to select and use convenient analytical and eperimental methods. 3 Ability to design a comple system, a component and/or an engineering process under real life constrains or conditions, defined by environmental, economical and political problems; for that purpose an ability to apply modern design methods. 4 Ability to develop, select and use modern methods and tools required for engineering applications; ability to effective use of information technologies. 5 In order to investigate engineering problems; ability to set up and conduct eperiments and ability to analyze and interpretation of eperimental results. 6 Ability to work effectively in inner or multi-disciplinary teams; proficiency of interdependence. 7 Ability to communicate in written and oral forms in Turkish/English; proficiency at least one foreign language. 8 Awareness of life-long learning; ability to reach information; follow developments in science and technology and continuous self-improvement. 9 Understanding of professional and ethical issues and taking responsibility 10 Awareness of project, risk and change management; awareness of entrepreneurship, innovativeness and sustainable development. 11 Knowledge of actual problems and effects of engineering applications on health, environment and security in global and social scale; an awareness of juridical results of engineering solutions. 1:None. 2:Partially contribution. 3: Completely contribution. Prepared by: Yrd. Doç..Dr.H.Sevil ERGÜR Date: Signature(s):

9 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Bilgi Formu DÖNEM GÜZ DERSİN KODU A DERSİN ADI MAKİNA LABORATUARI I YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN Teorik Uygulama Laboratuar Kredisi AKTS TÜRÜ DİLİ ZORUNLU TÜRKÇE Temel Bilim YARIYIL İÇİ Temel Mühendislik DERSİN KATEGORİSİ Makine Mühendisliği [Önemli düzeyde tasarım içeriyorsa ( ) koyunuz.] DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Sosyal Bilim Faaliyet türü Sayı % Ara Sınav 1 40 Kısa Sınav Ödev Proje Rapor 2 20 Diğer ( ) YARIYIL SONU SINAVI 1 20 VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR) DERSİN KISA İÇERİĞİ DERSİN AMAÇLARI DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI Akışkanlar Mekaniği, Pompa, Türbin ve Vantilatörler ile ilgili temel deneyler Öğrencileri endüstride kullanımlara ve uygulamalara hazırlamak Makine mühendisliği eğitimi alan tüm öğrencilerin alması gereken bir ders DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI TEMEL DERS KİTABI Pump User a Handbook, Allan R.Budris, ISBN-10: Handbook of Pumps and Pumping, Brian Nesbitt, ISBN: , Elsevier, 2006 PumpUser s Handbook, Heinz P.Bloch and Allan R.Budris, ISBN: Industrial Ventilation Design HAndbook, Howard Goodfellow, Academic Press Fans and Ventilation, A Practical Guide, W T W Cory, ISBN ,2005, Elsevier YARDIMCI KAYNAKLAR DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER Gerekli ek dokümanlar ders işlemi sırasında öğrenciye verilir.

10 HAFTA İŞLENEN KONULAR 1 Lokal kayıplar deneyi 2 Basınç merkezi tayini 3 Orifis deneyi 4 Kanal deneyi 5 Dikdörtgen savak deneyi 6 Dalmış deneyi 7 Tabii Vorte deneyi 8 Ara Sınavı 9 Ara Sınavı 10 Manometrelerin kalibrasyonu deneyi 11 Ventürimetre deneyi 12 Üçgen savak deneyi 13 Orifis debi katsayısı deneyi 14 Cebri vorte deneyi 15 Yılsonu sınavı DERSİN HAFTALIK PLANI NO PROGRAM ÇIKTISI Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi 2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 3 Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi 5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi 7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en z bir yabancı dil bilgisi. 8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık 11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık 1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var. Dersin Öğretim Üyesi: Yrd. Doç..Dr. H. Sevil ERGÜR İmza: Tarih:

11 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT COURSE INFORMATION FORM SEMESTER Fall COURSE CODE B COURSE NAME Machine Laboratory I SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF Theory Practice Laboratory Credit ECTS TYPE LANGUAGE Turkish Basic Science MID-TERM COURSE CATAGORY COMPULSORY ( ) ELECTIVE ( ) Mechanical Engineering Basic Engineering [if it contains considerable design, mark with ( )] ( ) ASSESSMENT CRITERIA Social Science Evaluation Type Quantity % Mid-Term 1 40 Quiz Homework Project Report 1 20 Others ( ) FINAL EAM 1 40 PREREQUIEITE(S) COURSE DESCRIPTION COURSE OBJECTIVES ADDITIVE OF COURSE TO APPLY PROFESSIONAL EDUATION COURSE OUTCOMES TETBOOK OTHER REFERENCES TOOLS AND EQUIPMENTS REQUIRED Introduction to static and dynamic eperiments of machine tools Students learn the practical geometrical control of the machining and machine tools Students made practical studies and eperiments about machining and measurement subjects. Students can choose, and evaluate the machining processes and geometrical characteristic of machine tools. Students can determine the tolerance range of machine tools. Students can select and decide the machine tools according to their static and dynamic conditions. Machine tools laboratory lecture notes (Turkish) M.Cemal Çakır, Modern talaşlı imalatın yöntemleri, (Turkish) Lecture Notes, Book, Projector

12 COURSE SYLLABUS WEEK TOPICS 1 Introduction to lathe and main components. 2 Definition of machining defects and machine tools eperiments. 3 Practical use of the comparator and the calliper. 4 The spindle s radial run-out test. 5 The spindle s aial run-out test. 6 The spindle s parallelism to the ways test 7 The Lathe bed s parallelism to the tailstock ways test 8 Midterm Eam 9 Midterm Eam 10 The Lathe bed s parallelism to the tailstock quill test 11 The Lathe bed s parallelism to the tailstock internal cone s test 12 Spindle ais parallelism to the lathe bed s test 13 Introduction to dynamic sensitivity tests and statistical calculations Part machining, diameter measurement of machined parts, determination of the tolerance field of 14 lathe 15,16 Final Eam NO PROGRAM OUTCOMES Sufficient knowledge of engineering subjects related with mathematics, science and mechanical engineering; an ability to apply theoretical and practical knowledge on solving and modeling of mechanical engineering problems. 2 Ability to determine, define, formulate and solve comple mechanical engineering problems; for that purpose an ability to select and use convenient analytical and eperimental methods. 3 Ability to design a comple system, a component and/or an engineering process under real life constrains or conditions, defined by environmental, economical and political problems; for that purpose an ability to apply modern design methods. 4 Ability to develop, select and use modern methods and tools required for mechanical engineering applications; ability to effective use of information technologies. 5 In order to investigate mechanical engineering problems; ability to set up and conduct eperiments and ability to analyze and interpretation of eperimental results. 6 Ability to work effectively in inner or multi-disciplinary teams; proficiency of interdependence. 7 Ability to communicate in written and oral forms in Turkish/English; proficiency at least one foreign language. 8 Awareness of life-long learning; ability to reach information; follow developments in science and technology and continuous self-improvement. 9 Understanding of professional and ethical issues and taking responsibility 10 Awareness of project, risk and change management; awareness of entrepreneurship, innovativeness and sustainable development. 11 Knowledge of actual problems and effects of engineering applications on health, environment and security in global and social scale; an awareness of juridical results of engineering solutions. 1:None. 2:Partially contribution. 3: Completely contribution. Prepared by: Assist.Prof.Dr. Mustafa Ulutan Date: 01/07/2014 Signature(s):

13 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU DÖNEM GÜZ DERSİN KODU B DERSİN ADI MAKİNA LABORATUVARI I YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ Teorik Uygula ma Laboratuar Kredis i DERSİN AKTS TÜRÜ DİLİ ZORUNLU ( )SEÇMELİ ( ) Türkçe Temel Bilim Temel Mühendislik YARIYIL İÇİ DERSİN KATEGORİSİ Makine Mühendisliği [Önemli düzeyde tasarım içeriyorsa ( ) koyunuz.] DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Sosyal Bilim Faaliyet türü Sayı % Ara Sınav 1 40 Kısa Sınav Ödev Proje Rapor 2 20 Diğer ( ) YARIYIL SONU SINAVI 1 40 VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR) DERSİN KISA İÇERİĞİ DERSİN AMAÇLARI DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI Takım tezgahlarının statik ve dinamik hassasiyetlerinin belirlenmesi için kullanılan temel deneyler. Öğrencilerin talaşlı imalatta kullanacakları tezgahların geometrik olarak kontrolünü uygulamalı olarak öğrenmeleri Takım tezgahları atölyesinde uygulamalı çalışmalar ve deneyler yapılarak talaşlı imalat hakkında pratik bilgilerin geliştirilmesi. Takım tezgahlarının kullanımını kavrama ve pratikte kullanma Takım tezgahlarının tolerans aralığını tespit etme Tezgahların statik ve dinamik durumuna göre tezgah seçme ve bakımına karar verme TEMEL DERS KİTABI YARDIMCI KAYNAKLAR DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER Takım tezgahları laboratuar ders notları M.Cemal Çakır, Modern talaşlı imalatın yöntemleri, Deney föyü

14 DERSİN HAFTALIK PLANI HAFTA İŞLENEN KONULAR 1 Torna tezgahının tanıtımı ve ana elemanları 2 Talaşlı imalata etkileyecek tezgah kusurlarının anlatılması ve deneylerin gerekliliği 3 Uygulamalı komparatör ve kumpas kullanımı. 4 İş milinin radyal salgısı deneyi 5 İş milinin eksenel salgısı deneyi 6 İş milinin kızaklara paralelliği deneyi 7 Gövde kızak yolunun gezer punta kızaklarına paralelliği deneyi 8 Ara Sınav 9 Ara Sınav 10 Gövde kızak yolunun kovan dış yüzeyine paralelliği deneyi 11 Gövde kızak yolunun gezer punta kovan iç koniğine paralelliği deneyi 12 İş ekseninin gövdeye paralelliği deneyi 13 Dinamik duyarlılık deneyleri ve istatistik hesaplamaların anlatılması 14 Parça işleme, fatura çaplarını ölçme ve tezgah tolerans alanının belirlenmesi 15,16 Yarıyıl Sonu Sınavı NO PROGRAM ÇIKTISI Matematik, fen bilimleri ve Makine Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi 2 Makine Mühendisliği ve ilgili alanlarda karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçip uygulayarak çözme becerileri 3 Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda karmaşık bir sistemi, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında modern tasarım yöntemlerini de uygulayarak tasarlama becerisi. 4 Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme, kullanma ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi 5 Makine Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi 7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerileri ve yabancı dil bilgisini kullanma/geliştirme becerisi 8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık 11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi; ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile standartlar hakkında ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık 1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var. Dersin Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ulutan Tarih: 01/07/2014 İmza:

15 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT COURSE INFORMATION FORM SEMESTER Fall COURSE CODE C COURSE NAME MACHINE LAB 1 C SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF 7 Basic Science Theory Practice Laboratory Credit ECTS TYPE LANGUAGE - MID-TERM COURSE CATAGORY ZORUNLU ( ) SEÇMELİ ( ) Mechanical Engineering Basic Engineering [if it contains considerable design, mark with ( )] ( ) ASSESSMENT CRITERIA TÜRKÇE Social Science Evaluation Type Quantity % Mid-Term 1 40 Quiz Homework Project Report 2 20 Others ( ) FINAL EAM 1 40 PREREQUIEITE(S) Internal combustion engines Introduction of the internal combustion engines, and auiliary COURSE DESCRIPTION equipment. Determine of the characteristic curves obtained power, torque and specific fuel consumption Introduction of the internal combustion engines, Normal assumption eperiments, investigation -improvement COURSE OBJECTIVES eperiments, determine of the educational eperiments, Design of the eperimental set up and upskill of the testing and conclusion with preparation of laboratory and engine before the test. ADDITIVE OF COURSE TO APPLY PROFESSIONAL EDUATION COURSE OUTCOMES TETBOOK OTHER REFERENCES TOOLS AND EQUIPMENTS REQUIRED Designing of the eperiment set up accocding to the aim determined.upskill of the conclusion of theeperimental results. 1- Designing of eperimental set up accocding to the aim determined 2- Determining of the eperiment set up and its equipments 3- Ability of engine testing 4- Ability of reporting engine test results 5- Ability of conclusion engine test results 6- Ability of improvement and estimation of engine test set up. Laboratory eperiment pages. Handbooks of eperimental equipments Tacheometers, thermometers, thermocouples, flowmeters, hydraulic engine brake and so on.

16 COURSE SYLLABUS WEEK TOPICS 1 Definition of engine and its components Normal assumption tests, improvement tests, investigation tests and educational aimed tests,and 2 definition of eperimental set up used. Eplanation of importance of ambient conditions and calibration via basic eperiments. 3 Preparation of the engine and its set up to the eperiment. Preparation of eperiment procedure, designing and eample eperiment porgrammes. The 4 eperiment of the measuring of the inlet air flow rate with the tank - orifice method. The eperiment of measuring of fuel consumption with pipet and ve chronometer set up and 5 reporting. Definiton of of the engine characteristics for Otto engine having one cylinder, four-stroke in case 6 of full load. Determine of power, torque and specific fuel consumption curves plotted according to the speed. Definiton of of the engine characteristics for Otto engine having one cylinder, two-stroke in case 7 of full load. Determine of power, torque and specific fuel consumption curves plotted according to the speed. 8 Midterm Eam 9 Midterm Eam Definiton of of the engine characteristics for Diesel engine having one cylinder, four-stroke in 10 case of full load. Determine of power, torque and specific fuel consumption curves plotted according to the speed. Definiton of of the engine characteristics for Diesel engine having one cylinder, four-stroke in 11 case of full load and biodiesel oil. Determine of power, torque and specific fuel consumption curves plotted according to the speed. Definiton of of the engine characteristics for Otto engine having one cylinder, four-stroke in case 12 of part- load. Variation of the specific fuel consumption in case of part-load and estimation of engine effectiveness. Definiton of of the engine characteristics for Diesel engine having one cylinder, four-stroke in 13 case of part- load. Variation of the specific fuel consumption in case of part-load and estimation of engine effectiveness. 14 Reporting of eperiments. 15,16 Final Eam

17 NO PROGRAM OUTCOMES Sufficient knowledge of engineering subjects related with mathematics, science and Mechanical engineering; an ability to apply theoretical and practical knowledge on solving and modeling of Mechanical engineering problems. 2 Ability to determine, define, formulate and solve comple Mechanical engineering problems; for that purpose an ability to select and use convenient analytical and eperimental methods. 3 Ability to design a comple system, a component and/or an engineering process under real life constrains or conditions, defined by environmental, economical and political problems; for that purpose an ability to apply modern design methods. 4 Ability to develop, select and use modern methods and tools required for Mechanical engineering applications; ability to effective use of information technologies. 5 In order to investigate Mechanical engineering problems; ability to set up and conduct eperiments and ability to analyze and interpretation of eperimental results. 6 Ability to work effectively in inner or multi-disciplinary teams; proficiency of interdependence. 7 Ability to communicate in written and oral forms in Turkish/English; proficiency at least one foreign language. 8 Awareness of life-long learning; ability to reach information; follow developments in science and technology and continuous self-improvement. 9 Understanding of professional and ethical issues and taking responsibility 10 Awareness of project, risk and change management; awareness of entrepreneurship, innovativeness and sustainable development. 11 Knowledge of actual problems and effects of engineering applications on health, environment and security in global and social scale; an awareness of juridical results of engineering solutions. 1:None. 2:Partially contribution. 3: Completely contribution. Prepared by: Yrd. Doç. Dr. Ramazan UĞURLUBİLEK Date: 01/07/2014 Signature(s):

18 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ FORMU DÖNEM Güz DERSİN KODU C DERSİN ADI MAKİNE LAB 1 C YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN Teorik Uygulama Laboratuar Kredis i AKTS TÜRÜ DİLİ ZORUNLU ( ) SEÇMELİ ( ) TÜRKÇE Temel Bilim YARIYIL İÇİ Temel Mühendislik DERSİN KATEGORİSİ Makine Mühendisliği [Önemli düzeyde tasarım içeriyorsa ( ) koyunuz.] ( ) DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Faaliyet türü Sayı % Ara Sınav 1 40 Kısa Sınav Ödev Proje Rapor 2 20 Diğer ( ) YARIYIL SONU SINAVI 1 40 VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR) DERSİN KISA İÇERİĞİ DERSİN AMAÇLARI DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI TEMEL DERS KİTABI YARDIMCI KAYNAKLAR İçten yanmalı motorlar Sosyal Bilim İçten yanmalı motorlar, ve yardımcı donanımlarının tanıtılması. Güç, moment ve özgül yakıt tüketimi veren karakteristik ergilerin belirlenmesi İçten Yanmalı motorların tanıtılması, Normal kabul deneyleri, Geliştirme deneyleri, araştırma deneyleri ve eğitimsel amaçlı deneylerin tanıtılması. Deney düzeninin tasarımlanması ve deneye başlamadan önce laboratuar ve test edilecek motorun deneye hazırlanarak deneyleri yapma ve yorumlama becerisi kazandırmak Belirlenen amaca göre deney düzeneği tasarlamak, deneyleri gerçekleştirip sonuçları yorumlama kabiliyeti kazandırmak 1- Belirlenen amaca göre deney düzeneği tasarımlayabilir 2- Motor Deneyinde kullanılan her bir elemanı ve deney setini tanımlayabilir 3- Motor deneylerini gerçekleştirebilir 4- Motor Deney sonuçlarını rapor edebilir 5- Motor Deney sonuçlarını yorumlayabilir 6- Motor Deney düzeneğini değerlendirip geliştirebilir Laboratuar deney formları Laboratuarda bulunan cihaz ve donanımların kullanın el kitapları DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER Takometreler, termometre ve termocouples, flowmeters, hidrolik motor freni, vs

19 DERSİN HAFTALIK PLANI HAFTA İŞLENEN KONULAR 1 Motor ve motor parçalarının tanıtılması Normal kabul deneyleri, Geliştirme deneyleri, araştırma deneyleri ve eğitimsel amaçlı deneylerin 2 tanıtılması, Laboratuarda kullanılan deney cihaz ve düzeneklerinin tanıtılması Motor deneylerinde ortam şartları ve kalibrasyonun öneminin basit deneylerle açıklanması. Deney 3 motoru ve deney düzeninin deneye hazırlanması Bir deneye başlamadan önce deney proğramının hazırlanması, tasarımı ve örnek deney programları 4 Motora giren hava debisinin tank orofis metodu ile ölçülmesi deneyi 5 Pipet ve kronometre düzeni ile yakıt tüketiminin ölçülmesi deneyi ve deney raporlarının hazırlanması Bir silindirli, dört stroklu Otto motorunun tam gaz konumunda motor karakteristiklerinin belirlenmesi 6 Devir sayısına göre güç moment ve özgül yakıt tüketimi eğrilerinin çizilerek yorumlanması deneyinin tasarımlanması ve yapılması Bir silindirli, iki stroklu Otto motorunun tam gaz konumunda motor karakteristiklerinin belirlenmesi, 7 Devir sayısına göre güç moment ve özgül yakıt tüketimi eğrilerinin çizilerek yorumlanması deneyinin tasarımlanması ve yapılması 8 Ara Sınav 9 Ara Sınav 9 Bir silindirli, dört stroklu Diesel motorunun tam gaz konumunda motor karakteristiklerinin belirlenmesi, Devir sayısına göre güç moment ve özgül yakıt tüketimi eğrilerinin çizilerek yorumlanması deneyinin tasarımlanması ve yapılması Bir silindirli, dört stroklu Diesel motorunun tam gaz konumunda yakıt olarak bio diesel kullanılması 10 halinde, motor karakteristiklerinin belirlenmesi deneyinin tasarımlanarak yapılması ve bio diesel in motor performansına etkilerinin belirlenmesi Bir silindirli, dört stroklu Otto motorunun kısmi yüklerde motor karakteristiklerinin belirlenmesi, 12 kısmi yüklerde özgül yakıt tüketimini değişimi ve efektif motor veriminin değerlendirilmesi deneyinin tasarımlanması ve yapılması Bir silindirli, dört stroklu Diesel motorunun kısmi yüklerde motor karakteristiklerinin belirlenmesi, 13 kısmi yüklerde özgül yakıt tüketimini değişimi ve efektif motor veriminin değerlendirilmesi deneyinin tasarımlanması ve yapılması 14 Deney raporlarının hazırlanması 15,16 Final Sınavı NO PROGRAM ÇIKTISI Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla 2 uygun analitik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 3 Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma 4 becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları 5 analiz etme ve yorumlama becerisi 6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi 7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en z bir yabancı dil bilgisi. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri 8 izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; 10 girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık 11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık 1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var. Dersin Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ramazan UĞURLUBİLEK

20 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Bilgi Formu DÖNEM Güz DERSİN KODU D DERSİN ADI Makine Laboratuvarı I YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN Teorik Uygulama Laboratuar Kredisi AKTS TÜRÜ DİLİ Zorunlu Türkçe Temel Bilim YARIYIL İÇİ Temel Mühendislik DERSİN KATEGORİSİ Makine Mühendisliği [Önemli düzeyde tasarım içeriyorsa ( ) koyunuz.] %100 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Sosyal Bilim Faaliyet türü Sayı % Ara Sınav 1 40 Kısa Sınav Ödev 2 20 Proje Rapor Diğer ( ) YARIYIL SONU SINAVI 1 40 VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR) DERSİN KISA İÇERİĞİ DERSİN AMAÇLARI DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI - Malzeme Bilgisi, Isıl İşlem, Soğuk İşlem, Yeniden Kristalleştirme Tavı, Kaynak Yöntemleri ve Mikroyapı Uygulamaları Malzeme ve makine mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri makine mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. Araştırma ve sorgulama yeteneği Sorunlara bilimsel yaklaşım yeteneği Mesleki sorunları çözümleme yeteneği Mühendislik tekniklerini seçme ve kullanma becerisi TEMEL DERS KİTABI Malzeme bilimi (Nihat KINIKOĞLU) İmal usulleri (S.ANIK-A.DİKİCİOĞLU-M.VURAL Metallere PŞV İlke Uygulamaları (E.S.KAYALI-C.ENSARİ) Çelik ve Isıl İşlemi (A.TEKİN) YARDIMCI KAYNAKLAR DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER Laboratuvar Föyleri ve Elektronik Erişim Siteleri Milimetrik kağıt, hesap makinesi.

21 DERSİN HAFTALIK PLANI HAFTA İŞLENEN KONULAR 1 Çeliğin sertleştirme ısıl işlemi-fe-c denge diyagramı 2 Ostenitleme-Çeliğin sertleşebilirliği 3 Grossman sertleşebilirlik deneyi 4 Jominy sertleşebilirlik deneyi 5 Sertleşme yeteneği hesabı 6 Sertleşme yeteneği eğrilerinin kullanımı 7 Soğuk işlem ve yeniden kristalleştirme tavı 8 Ara Sınav 9 Ara Sınav 9 Deformasyon sertleşmesi ve etkileri 10 Yeniden kristalleşme tavı 11 Yeniden kristalleşme tavının mekanik özellikleri ve mikroyapıya etkisinin incelenmesi 12 Metallere kaynak işlemi ve mikroyapılarının incelenmesi Plastik şekil verilmiş ve verilmemiş orta karbonlu çeliklerin kaynak bölgelerini mikroskopta 14 incelenmesi 15,16 Final Sınavı NO PROGRAM ÇIKTISI Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi 2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 3 Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi 5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi 7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en z bir yabancı dil bilgisi. 8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci 10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık 11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık 1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var. Dersin Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr.Nedret AYDINBEYLİ İmza: Tarih:

22 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT COURSE INFORMATION FORM SEMESTER Fall COURSE CODE D COURSE NAME Mechanical Lab. I SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF Theory Practice Laboratory Credit ECTS TYPE LANGUAGE Turkish Basic Science MID-TERM COURSE CATAGORY COMPULSORY () ELECTIVE ( ) Mechanical Engineering Basic Engineering [if it contains considerable design, mark with ( )] %100 ASSESSMENT CRITERIA Social Science Evaluation Type Quantity % Mid-Term 1 40 Quiz Homework 2 20 Project Report Others ( ) FINAL EAM 1 40 PREREQUIEITE(S) COURSE DESCRIPTION COURSE OBJECTIVES ADDITIVE OF COURSE TO APPLY PROFESSIONAL EDUATION COURSE OUTCOMES TETBOOK OTHER REFERENCES TOOLS AND EQUIPMENTS REQUIRED Materials science- heat treatment- cold workingrecrystallization-welding processes and applications Sufficient knowledge of engineering subjects related with mechanical engineering; an ability to apply theoretical and practical knowledge on solving and modeling of mechanical engineering problems. Ability to determine, define, formulate and solve comple mechanical engineering problems; for that purpose an ability to select and use convenient analytical and eperimental methods. 1. Ability of research and investigation 2. Ability of scientific approach to issue 3. Ability of analysis of professional issues. 4. Ability of choose and use of techniques of engineering. Malzeme bilimi (Nihat KINIKOĞLU) İmal usulleri (S.ANIK-A.DİKİCİOĞLU-M.VURAL Metallere PŞV İlke Uygulamaları (E.S.KAYALI-C.ENSARİ) Çelik ve Isıl İşlemi (A.TEKİN) Lab. Leafs and internet data bases. Milimetric paper and calculator

23 COURSE SYLLABUS WEEK TOPICS 1 Hardening and heat treatment of steels- Fe-C phase diagram 2 Austenization 3 Grossman tests 4 Jominy test 5 Calculation ability of hardening 6 Cold working and recrystallization, annealing 7 Strain hardening 8 Midterm Eam 9 Midterm Eam 10 Recrsytallization 11 Recrsytallization 12 Welding and analysis of microstructure 13 Plastic forming and investigation 14 Plastic forming and investigation 15,16 Final Eam NO PROGRAM OUTCOMES Sufficient knowledge of engineering subjects related with mathematics, science and mechanical engineering; an ability to apply theoretical and practical knowledge on solving and modeling of mechanical engineering problems. 2 Ability to determine, define, formulate and solve comple mechanical engineering problems; for that purpose an ability to select and use convenient analytical and eperimental methods. 3 Ability to design a comple system, a component and/or an engineering process under real life constrains or conditions, defined by environmental, economical and political problems; for that purpose an ability to apply modern design methods. 4 Ability to develop, select and use modern methods and tools required for mechanical engineering applications; ability to effective use of information technologies. 5 In order to investigate mechanical engineering problems; ability to set up and conduct eperiments and ability to analyze and interpretation of eperimental results. 6 Ability to work effectively in inner or multi-disciplinary teams; proficiency of interdependence. 7 Ability to communicate in written and oral forms in Turkish/English; proficiency at least one foreign language. 8 Awareness of life-long learning; ability to reach information; follow developments in science and technology and continuous self-improvement. 9 Understanding of professional and ethical issues and taking responsibility 10 Awareness of project, risk and change management; awareness of entrepreneurship, innovativeness and sustainable development. 11 Knowledge of actual problems and effects of engineering applications on health, environment and security in global and social scale; an awareness of juridical results of engineering solutions. 1:None. 2:Partially contribution. 3: Completely contribution. Prepared by: Assist. Prof. Dr. Nedret AYDINBEYLİ Date: Signature(s):

24 T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT COURSE INFORMATION FORM SEMESTER Fall COURSE CODE E COURSE NAME Machine Laboratory I SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF Theory Practice Laboratory Credit ECTS TYPE LANGUAGE Turkish Basic Science MID-TERM COURSE CATAGORY COMPULSORY ( ) ELECTIVE ( ) Mechanical Engineering Basic Engineering [if it containsconsiderabledesign, mark with ( )] ( ) ASSESSMENT CRITERIA SocialS cience Evaluation Type Quantity % Mid-Term 1 40 Quiz Homework Project Report 2 20 Others ( ) FINAL EAM 1 40 PREREQUIEITE(S) COURSE DESCRIPTION COURSE OBJECTIVES ADDITIVE OF COURSE TO APPLY PROFESSIONAL EDUATION COURSE OUTCOMES TETBOOK OTHER REFERENCES TOOLS AND EQUIPMENTS REQUIRED Heat Transfer, Cylindrical Surface Heat Conduction, Convection, Finned Surfaces Natural and Forced Convection, Students acquire theoretical knowledge about the types of heat transfer, in order to verify eperimental skills improve information using eisting eperimental setups. Consolidation of theoretical knowledge about the eperimental heat transfer 1. Design and conduct eperiments, analyse and interpret the data to achieve the desired results gained. 2.Individual and team work skills gave the eecutive. Machine tools laboratory lecture notesand eperimental Sheet Yunus Ali Çengel ve Michael A. Boles, Çeviri Editörü: Ali PINARBAŞI, TERMODİNAMİK, Mühendislik Yaklaşımıyla, 5. Baskı, İzmir Güven Kitabevi, F. P. Incropera ve D. P. Dewitt, Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri, Türkçe Çevirisi, Literatür Yayıncılık. Eperimental Sheet

25 COURSE SYLLABUS WEEK TOPICS 1 Types of Heat Transfer 2 Heat conduction and heat transfer coefficient 3 As eperimental calculation of the heat transfer coefficient 4 Determination of heat conduction coefficients for different types of materials 5 Determination of heat conductioncoefficients for different types of materials 6 Heat convection and heat transfer coefficient 7 Finprofile effect of heat convection 8 Midterm Eam 9 Midterm Eam 10 Fin material effect of heat convection 11 The effect of natural and forced convection fluid heat 12 Calculation of the heat convection coefficient eperimentally 13 Determination of heat convection coefficients for different types of materials 14 Determination of heat convection coefficients for different types of materials 15,16 Final Eam NO PROGRAM OUTCOMES Sufficient knowledge of engineering subjects related with mathematics, science and mechanical engineering; an ability to apply theoretical and practical knowledge on solving and modeling of mechanical engineering problems. 2 Ability to determine, define, formulate and solve comple mechanical engineering problems; for that purpose an ability to select and use convenient analytical and eperimental methods. 3 Ability to design a comple system, a component and/or an engineering process under real life constrains or conditions, defined by environmental, economical and political problems; for that purpose an ability to apply modern design methods. 4 Ability to develop, select and use modern methods and tools required for mechanical engineering applications; ability to effective use of information technologies. 5 In order to investigate mechanical engineering problems; ability to set up and conduct eperiments and ability to analyze and interpretation of eperimental results. 6 Ability to work effectively in inner or multi-disciplinary teams; proficiency of interdependence. 7 Ability to communicate in written and oral forms in Turkish/English; proficiency at least one foreign language. 8 Awareness of life-long learning; ability to reach information; follow developments in science and technology and continuous self-improvement. 9 Understanding of professional and ethical issues and taking responsibility 10 Awareness of project, risk and change management; awareness of entrepreneurship, innovativeness and sustainable development. 11 Knowledge of actual problems and effects of engineering applications on health, environment and security in global and social scale; an awareness of juridical results of engineering solutions. 1:None. 2:Partially contribution. 3:Completelycontribution. Prepared by:prof. Dr. Haydar ARAS Date: Signature(s):

COURSE INFORMATION FORM

COURSE INFORMATION FORM T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ UNIVERSITY ARCHITECTURE AND ENGINEERING FACULTY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT COURSE INFORMATION FORM SEMESTER SPRING COURSE CODE 586332 COURSE NAME HEAT TRANSFER SEMESTER

Detaylı

ESOGÜ Mechanical Engineering Department COURSE INFORMATION FORM

ESOGÜ Mechanical Engineering Department COURSE INFORMATION FORM ESOGÜ Mechanical Engineering Department COURSE INFORMATION FORM SEMESTER Spring COURSE CODE 151832138 COURSE NAME Staticis SEMESTER WEEKLY COURSE PERIOD COURSE OF Theory Practice Laboratory Credit ECTS

Detaylı

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION Dersin Adı/ Course Name Mühendislik Kavramları ve Çözümleri / Engineering Concepts and Solutions Kodu/ Code Yarıyılı/

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. Odun Anatomisi (OEM 211), Ağaç Malzeme Fiziği (OEM 219), Ağaç Malzeme Mekaniği (OEM 220)

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. Odun Anatomisi (OEM 211), Ağaç Malzeme Fiziği (OEM 219), Ağaç Malzeme Mekaniği (OEM 220) EK- DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Kereste

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir.

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir. Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri Dersin Adı Fizik I Önkoşul(lar) Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Tehlikeli Atıkların Yönetiminde Arıtma ve Uzaklaştırma İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Hazardous Waste Management: Treatment and Disposal Kodu

Detaylı

İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING. 0 Lab. 1. Ders Tipi: Zorunlu. Course Type. Compulsory

İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING. 0 Lab. 1. Ders Tipi: Zorunlu. Course Type. Compulsory BLM 228 İnternet Tabanlı Programlama Ders Kodu: Course ID: BLM228 CME228 Ders Adı: Name of Course: İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING Yarıyıl: Semester: 4 Teori Theory 3 Uygulama Practise

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

DERS BĐLGĐ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Laboratuvar (saat/hafta) Laboratory (hour/week) 3 4 3 0 0. Ders (saat/hafta) / Lecture (hour/week)

DERS BĐLGĐ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Laboratuvar (saat/hafta) Laboratory (hour/week) 3 4 3 0 0. Ders (saat/hafta) / Lecture (hour/week) DERS BĐLGĐ FORMU Dersin Adı / Course Name Kentiçi Ulaşım Sistemleri Urban Transportation Systems Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Bahar / Spring Yerel Kredisi / Local Credit AKTS Kredisi /

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Otomotiv Sanayiinde Ürün Geliştirme ve Tasarım Süreçleri Product Design and Development Processes in the Automotive Industry Kodu (Code)

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Çevre ve Yapı Tasarımında Ses Kontrolü Yöntemleri Methods of Noise Control in Environmental Design Kodu (Code)

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı ADVANCED SYSTEM DYNAMICS AND CONTROL Course Name ADVANCED SYSTEM DYNAMICS AND CONTROL Kodu (Code) MAK 662 E Bölüm / Program

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri Course Name Railway Signalling Systems Kodu (Code) RSM 511E Lisansüstü Program (Graduate

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Metalurjide Taşınım Olayları Course Name Transport Phenomena in Metallurgy Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Credits)

Detaylı

Mimarlık FakültesiDers Programı

Mimarlık FakültesiDers Programı 1 İÇİNDEKİLER Mimarlık Fakültesi Ders Programı... 1 Mimarlık Fakültesi Öğrenim Çıktıları... 6 Mimarlık Fakültesi Birinci Sınıf Ders İçerikleri... 8 Birinci Sınıf Güz Dönemi... 9 Birinci Sınıf Bahar Dönemi...

Detaylı

Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri. Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyı lı. Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS

Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri. Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyı lı. Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyı lı Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS ATIKSU ARITIMI KMÜ 648 Bahar 3 0 0 3 9 Önkoşul(lar)-var

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Halkla İlişkiler ve Reklam PZR13220 4 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, diş hekimliği protezlerini hazırlayacak nitelikli

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı SEMİNER Course Name SEMINAR Kodu (Code) TEK596 Yarıyılı (Semester) GÜZ (FALL) ABD / Program (Department/Program) Dersin Türü

Detaylı

YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yıldız Technical University, Computer Engineering Department DERS FORMU SYLLABUS

YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yıldız Technical University, Computer Engineering Department DERS FORMU SYLLABUS Adı Name Kodu Code DERS FORMU SYLLABUS Bilişim Sistemleri Güvenliği / Security of Computer Systems Yarıyıl Semester Teori Lecture Uygulama Practice Lab. Lab. Kredi Credit 0113830 5,6,7,8 3 0 0 3 5 AKTS

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Yumuşak Formasyonlarda Mekanize Kazı ve Mekanizasyon Course Name Mechanical Excavation and Mechanization in Soft Ground Kodu

Detaylı

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION Dersin Adı / Course Name Kodu / Code DINAMIK VE YAPISAL ANALIZ DYNAMICS AND STRUCTURAL ANALYSIS ARCH 206 Yarıyılı / Semester

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Logistics and Supply Chain Management Kodu Yarıyılı (Code) (Semester) END516

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı