DOÇ. DR. GÜL OKUTAN NILSSON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÇ. DR. GÜL OKUTAN NILSSON"
  • Eser Ak
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 DOÇ. DR. GÜL OKUTAN NILSSON Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 1. İletişim: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurtuluşderesi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No. 1 Dolapdere Istanbul Tel: Faks: Eğitim : İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi : Amsterdam School of International Relations LL.M. in European and International Trade Law : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı 3. Akademik Görevler Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar.Gör. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr.Ar.Gör. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yar.Doç. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Görevler - İstanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2007- halen) 1

2 - İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans Direktörü ( ve akademik yılı ) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erasmus Koordinatörü ( akademik yılı) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Değişim Komitesi Üyesi ( akademik yılı) 5. Vermiş veya vermekte olduğu dersler: Ticaret Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Uygulamalı Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Anonim Şirketlerde Paysahipleri Sözleşmeleri 6. Bilimsel Burs ve Ödüller - Max Planck Gesellschaft Araştırma Bursu (Nisan - Haziran 2006) - Institute of Advanced Legal Studies, London, Visiting Scholar (Ekim-Aralık 2005) - British Council Chevening Araştırma Bursu (Ekim-Aralık 2005) - British Embassy Harborne Award (2005) - Çağa Hukuk Ödülü (2001) - İsviçre Hükümeti Yabancı Dil ve Araştırma Bursu ( akademik yılı) - Max Planck Gesellschaft Araştırma Bursu (Şubat-Mayıs 1998) - Columbia University Summer Program Bursu (Temmuz 1996) - DAAD yabancı dil bursu (Temmuz 1995) - Avrupa Topluluğu Jean Monnet Araştırma Bursu ( akademik yılı) 7. Yayınlar ve diğer akademik çalışmalar Kitap ve kitap bölümleri: - Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul 2009, XII Levha Yayınları (ISBN ) - Anonim Ortaklıklarda Paysahipleri Sözleşmeleri, İstanbul 2004, Çağa Hukuk Vakfı (ISBN ) - Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu, İstanbul 2001, İstanbul Üniversitesi (teksir) Tek Kişi Ortaklığı adlı bölümün kaleme alınması ( ) - Avrupa Birliği Hukuku, Güncelleştirilmiş 2. bası İstanbul 2000, Prof. Dr. Ünal Tekinalp ve Prof. Dr. Gülören Tekinalp in önderliğinde hazırlanan eserde, Topluluğun ve Üye Ülkelerin Yetki Alanlarının Belirlenmesi (77-102) ve Koruma Amaçlı Ticaret Politikası Araçları ( ) adlı bölümlerin kaleme alınması yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ile Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, İstanbul Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı ve İşletme Adı (8-24) ve Acenta (30-38) bölümlerinin kaleme alınması. 2

3 Makaleler : - Fikir ve Sanat Eserlerinin Bireyler Arası Ağlar Üzerinden Paylaşımı (P2P) Konusunda Uluslararası Gelişmeler; Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, 2011, (International Developments on P2P Sharing of Copyrighted Works) - The Draft Turkish Commercial Code and Corporate Governance, Festschrift für Klaus J. Hopt zum 70. Geburtstag Unternhmen, Markt und Verantwortung, De Gruyter, 2010, Bd. II. ( ) - Corporate Governance in Turkey, (Türkiye de Kurumsal Yönetim) European Business Organization Law Review (EBOR) (2007), 8: Cambridge University Press (SSCI Index) - İleride Vücuda Getirilecek Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Devri, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl 4 Sayı 15, 2008, Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Tüzel Kişinin Eser Sahipliği Sorunu Uğur Alacakaptan a Armağan, Bilgi Yayınları C İstanbul ( ) - Anonim Ortaklık Paysahipleri Sözleşmelerinde Öngörülen Pay Alım ve Satım Opsiyonlarının Hukuki Niteliği ve Cebri İcrası, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen e Armağan, Vedat Kitapçılık, 2007, İstanbul (Prof. Dr. Oğuz Atalay ile birlikte) ( ) - AB de Şirket Gruplarına İlişkin Düzenleme Önerileri, Hukuki Perspektifler Dergisi Sayı , ( ) - Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Gelişmeler, Hukuki Perspektifler Dergisi Sayı 1 Yaz 2004, (63-66) - Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Birikimli Oy Kullanımı, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp e Armağan, İstanbul 2003 C I., ( ) - Sesler, Renkler ve Kokular Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? Avrupa Toplulukları Mahkemesinin Üç Kararı, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Yıl 23 Sayı sayfa (Prof. Dr. Gülören Tekinalp'e Armağan) - Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Fikir ve Sanat Eserleri, Prof. Dr. Nihal Uluocak'a Armağan, İstanbul 1999 ( ) - Exhaustion of Intellectual Property Rights: A Non-Tariff Barrier to International Trade? (Fikri Mülkiyet Haklarının Tükenmesi: Uluslararası Ticarete Tarife Dışı Bir Engel mi?) Annales de la Faculté de Droit d Istanbul 1996, XXX, No. 46 ( ) 3

4 - Report Concerning the Law on Intellectual and Artistic Works - (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hakkında Rapor) Prof. Dr. Ünal Tekinalp ile birlikte- Annales de la Faculté de Droit d Istanbul 1996, XXX, No. 46 ( ) Yayınlanmış yerli ve yabancı bildiriler Çeviri: - Harmonisation Of Turkish Copyright Law With EU Law (Türk Ekonomi Hukukunun Avrupa Hukuku İle Uyumu, Aralık 2007, Max Planck Mukayeseli ve Milletlerarası Özel Hukuk Enstitüsü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyum) Yayın yeri: Kompatibilität des türkischen und europäischen Wirtschaftsrechts - Der neue türkische HGB-Entwurf und benachbarte Rechtsgebiete [Türk ve Avrupa Ekonomi Hukuklarının Uyumu Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Komşu Dallar], Atamer/Hopt (editör), Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2009 ( ) - Plagiarism from the Perspective of Copyright Law Yayın yeri: Proceedings of the ALLEA Standing Committee on Science & Ethics meeting and workshop on Current Issues May 2008, Istanbul, Turkey (ALLEA-All European Academies, 2008) (61-74) - TTK Tasarısında Birleşme, Bölünme, Şirketler Topluluğu ve Denetim Hesap Uzmanları Vakfı Ankara, 29 Mayıs 2008 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Denetim Paneli, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Yayınları Yayın No The Law of Groups of Companies Under the Draft Turkish Commercial Code, (Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Şirketler Topluluğu) (İsviçre-Türk Hukuku Haftası, Bern, Eylül 2006) Yayın yeri: Rezeption und Autonomie: 80 Jahre Türkisches ZGB, Journées Turco-Suisses 2006 (İktibas ve Özerklik, Türk Medeni Kanununun 80 yılı, 2006 Türk-İsviçre Hukuku Haftası) Stämpfli Verlag, Bern, ( ) - Kanun çevirisi (Feyzan Hayal Şehirali Çelik ile birlikte): Law on Intellectual and Artistic Works (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) Annales de la Faculté de Droit d Istanbul, Vol No. 55 ( ). Yayın kurulu üyeliği: - Bilgi Toplumu nda Hukuk Ünal Tekinalp e Armağan (ISSN: ), Beta İstanbul 2003 III Cilt (C.I: LXXVII ; C.II: XLI ; C.III: XLI + 953) Yayın Kurulu Üyesi Projeler: - Hakim ve Savcılar İçin Fikri Mülkiyet Hukuku İhtisas Eğitimi Projesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Adalet Bakanlığı ile ortak proje, Proje yürütücüsü (10-22 Kasım 2008 Antalya) 4

5 (Adalet Bakanlığının izni ile toplam 42 hakim ve savcının eğitim almak üzere katıldığı, değişik üniversitelerden, ilgili kurumlardan ve yargıdan toplam 36 öğretim üyesi, uzman ve yargı mensubunun eğitici olarak görev aldığı iki haftalık tam zamanlı yoğun eğitim programının müfredatının tasarlanması, eğiticilerin belirlenmesi ve davet edilmesi, programın her türlü lojistik hazırlığının yapılması, kurumlar arası iletişimin sağlanması ve programın yerinde yürütülmesi çalışmaları) - Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Acquis Communautaire in Alınması Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: GP-17/ (İstanbul 2001) (İstanbul Hukuk Fakültesi nden 33 öğretim üyesi ve araştırma görevlisinin katkıda bulunduğu, Prof. Dr. Ünal Tekinalp tarafından yönetilen projenin yazılarının toplanması, derlenmesi, dizinlerinin hazırlanması, mizanpaj dahil yayına hazırlama çalışmalarının yapılması) Bilirkişilik: İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri ve İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinde Bilirkişilik Faaliyeti 5

Member of Istanbul Bilgi University Faculty of Law, Department of Corporate Law

Member of Istanbul Bilgi University Faculty of Law, Department of Corporate Law Assoc. Prof. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON Member of Bilgi, Department of Corporate Director of Bilgi University Intellectual Property Research Center 1. FAMILY NAME : OKUTAN NILSSON 2. FIRST NAMES : GÜL 3. DATE

Detaylı

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU

Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Prof. Dr. Veliye YANLI Doğum Tarihi: 17.10.1962 Doğum Yeri: Samsun Yabancı Dili: Almanca ve İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Doktora Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi, Almanya (1986-1991). Tez Konusu: Kayıtlı

Detaylı

Sayı : 2011/170 Konu: Bilgilendirme 25 Kasım 2011

Sayı : 2011/170 Konu: Bilgilendirme 25 Kasım 2011 Sayı : 2011/170 Konu: Bilgilendirme 25 Kasım 2011 Değerli Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Derneğimize gelen Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Getirilen Yenilikler konulu eğitim semineri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

KALİFORNIA ÜNİVERSİTESİ, BERKELEY HUKUK FAKÜLTESİ, ABD Konuk Öğretim Üyesi, Konuk Araştırmacı Programı, Güz 2004

KALİFORNIA ÜNİVERSİTESİ, BERKELEY HUKUK FAKÜLTESİ, ABD Konuk Öğretim Üyesi, Konuk Araştırmacı Programı, Güz 2004 YARDIMCI DOÇENT DR. KEREM CEM SANLI Kurtuluş Deresi Cad No : 47 Dolapdere Beyoğlu 80370 /TÜRKİYE Tel : +90 (212) 3115160 e-mail: cem.sanli@bilgi.edu.tr http://rhm.bilgi.edu.tr EĞİTİM MARMARA ÜNİVERSİTESİ,

Detaylı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri/Görevlileri Görüşme Gün ve Saatleri Çarşamba:14:00-16:00 Doç. Dr. Rauf KARASU Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Uzmanlık Alanları Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL

Ö Z G E Ç M İ Ş. Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL Ö Z G E Ç M İ Ş Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL EĞİTİM Profesörlük, Aralık 2010 Doçentlik, Mayıs 2004 Doktora, Mayıs 1998 (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) Yüksek Lisans (LL.M.), Ekim 1991 (London

Detaylı

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A.

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. I. İletişim bilgileri Telefon : 0212 311 51 90 E-posta : boder@bilgi.edu.tr II. Kişisel bilgiler Doğum tarihi : 02.10.1964 Doğum yeri : Ġstanbul Milliyet :

Detaylı

From a Turkish and International Perspective ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❸3. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla. Nezdinde Farazi UDRP Tahkimi

From a Turkish and International Perspective ❷❽❷❾⓿❻❷⓿❶❷ ❸3. Türk ve Uluslararası Bakış Açısıyla. Nezdinde Farazi UDRP Tahkimi From a Turkish and International Perspective Infringements of Intellectual Property Rights on the Internet Protective Measures at Customs Patent Mock Trial Mock WIPO Case -UDRP Arbitration on Domain Name

Detaylı

Doç. Dr. Başak Zeynep BAYSAL

Doç. Dr. Başak Zeynep BAYSAL Doç. Dr. Başak Zeynep BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi International Association of Legal Sciences Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul, 16.03.1978 İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan Pulaşlı 2. Doğum Tarihi : 1946 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1967-1971 Y. Lisans

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı HUKUK FAKÜLTESİ TERCİHİ YAPACAK SEVGİLİ ADAYLAR Şayet yüksek öğreniminiz için bir hukuk fakültesi tercih etmek istiyorsanız, bu tercihinizi

Detaylı

MAKALELERİM -I- PROF. DR. ARSLAN KAYA TİCARİ İŞLETME HUKUKU ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU KIYMETLİ EVRAK HUKUKU BANKA HUKUKU

MAKALELERİM -I- PROF. DR. ARSLAN KAYA TİCARİ İŞLETME HUKUKU ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU KIYMETLİ EVRAK HUKUKU BANKA HUKUKU I PROF. DR. ARSLAN KAYA MAKALELERİM -I- TİCARİ İŞLETME HUKUKU ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU KIYMETLİ EVRAK HUKUKU BANKA HUKUKU FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU TAŞIMA VE SİGORTA HUKUKU YABANCI

Detaylı

2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1967-1971).

2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1967-1971). A. Prof. Dr. Hasan PULAŞLI nın Özgeçmişi I. DOĞUM YERİ VE YILI: Ceyhan 1946 II. MEDENİ HALİ: Evli iki ve iki çocuk babası 1. Öğrenim: 1) İlk orta ve lise: Ceyhan. 2) Üniversite: a) Lisans: İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr

Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92. E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr Prof. Dr. OĞUZ KÜRŞAT ÜNAL İLETİŞİM BİLGİLERİ TELEFON (İŞ) : 0 312 439 47 68 TELEFON (CEP) : 0 532 353 21 92 E.POSTA : kursatunal@gazi.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLER DOĞUM YERİ-TARİHİ : AFYON 21.06.1955 MEDENİ

Detaylı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı

Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU Eğitim Geçmişi: 2000 2006 Hukuk Doktorası (PhD) Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Tez Konusu: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans (LL.M) Hukuk Münih LMU Universitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı/Ünvanı: Faruk Bilir (Prof. Dr.) 2. Doğum yeri ve tarihi: Yozgat, Sorgun 25.08.97 3. Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, 2 çocuk 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

Akademik Pozisyon. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesörü. Eğitim

Akademik Pozisyon. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesörü. Eğitim Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY, LL.M., DES, Kurtuluş Deresi Cad No : 47 Dolapdere Beyoğlu 34440 İstanbul Tel : +90 (212) 3115473 Fax: +90 (212) 3615021 e-mail : kubra.dogan@bilgi.edu.tr Akademik Pozisyon

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

KRİZİ BİRLİKTE A ALIM! NİSAN AYI EĞİTİM TAKVİMİ

KRİZİ BİRLİKTE A ALIM! NİSAN AYI EĞİTİM TAKVİMİ KURUMSAL YÖNETİM KRİZİ BİRLİKTE A ALIM! NİSAN AYI EĞİTİM TAKVİMİ Eğitimin Adı Kriz Ortamında Finansal Riskin Yönetimi Aile irketlerinde Kurumsallaşma Sürecinden Kurumsal Yönetime Doğru Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

Prof. Dr. Serap Yazıcı

Prof. Dr. Serap Yazıcı Prof. Dr. Serap Yazıcı syazici@bilgi.edu.tr ; Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No:1 Dolapdere 34440 Beyoğlu-İstanbul; Ofis No: 0212 311 52 67 Akademik Özgeçmiş - 1984 de, Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı