Öğretim Görevlisi Sanat Tarihi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Doçent Sanat Tarihi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 1998

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretim Görevlisi Sanat Tarihi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 1997. Doçent Sanat Tarihi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 1998"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma Banu Mahir 2. Doğum Tarihi : 10 Ağustos Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Lisans Sanat Tarihi İstanbul Üniversitesi 1980 Doktora Sanat Tarihi İstanbul Üniversitesi Akademik Unvanlar Öğretim Görevlisi Sanat Tarihi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 1997 Doçent Sanat Tarihi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 1998 Profesör Sanat Tarihi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Danışmanlığında Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri Kurtuluş, Tuba, Topkapı Sarayı ndaki Halı Seccadelerden Bir Grubun İncelenmesi, MSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul Sülüngür, Tülay, Sakarya Büyük Kaynarca (Topçu) Köyü Şeyh Muslihuddin Camii ve Haziresi, MSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul Genç, Sedef, Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi 171 Numaralı Mesnevi nin Tezhip Tasarımı, MSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul İpek, Selin, Topkapı Sarayı Müzesi ndeki Mekke ve Medine ye Gönderilen Dinî Kumaşlar, MSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul Tuncel, Mebruke, XVII. Yüzyıl Osmanlı Kur an-ı Kerim Tezhip Tasarımları, MSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul Çelik, Zeynep, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi ndeki H.2155 Numaralı Murakka, MSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul 2003.

2 Yonar, Levent, Türk İslâm Cam Kandilleri (9-14. Yüzyıl), MSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul Kundak, Ali Nihat, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi ndeki H.2135 Numaralı Murakka, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul İnay, Özlem, Türk-İslâm Kitap Sanatında Lâke Cilt Tasarımları, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul, Adıyeke, Çağdaş, Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa 486 Numaralı Firdevsî Şahnâmesi Minyatürleri, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul, Bozoğlu, Gönül, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağış 220 Numaralı Nizamî Hamsesi Minyatürleri, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul, Filiz, Pelin, Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi 376 Numaralı Hamse-i Nizamî nin Minyatürleri, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul, Kantar, Billur Mine, Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi 377 Numaralı Hamse-i Dihlevî nin Minyatürleri, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul, Yurteser, Serap Tuba, Süleymaniye Kütüphanesi Hüsrev Paşa 422 Numaralı Firdevsî Şahnâmesi Minyatürleri, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul, Çan, Yeter, Safranbolu Yörük Köyü Sipahioğlu Konağı nın Mimari ve Süsleme Özellikleri, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul, Topal, Mustafa, Kütahya Geleneksel Giyim Kültürünün Seramik Sanatına Yansıması, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul, Çisic, Edisa, Saraybosna Ulusal Müzesi Koleksiyonundaki Osmanlı Halk Takıları, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul, Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Tezleri: İpek, Selin, Topkapı Sarayı Müzesi Örneklerine Göre Yazılı ve Görsel Kaynaklar Işığında 18. ve 19. Yüzyıl Saray Kadın Modası, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul, 2009.

3 Demircan Aksoy, Zeynep, XIV. Yüzyıl Anadolu Türk Tezhip Sanatı Tasarımları, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul, Kundak, Ali Nihat, XVIII. Yüzyıl Osmanlı Minyatüründe Yıldızlar ve Burçlar: Tercümei İkdü l-cuman fi Tarih-i Ehli z-zaman Nüshalarının Tasvirleri, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul, Kurtuluş, Tuba, Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonunda Korunan Sıcak Baskı Tekniğiyle Desenlendirilmiş Osmanlı Kumaşları, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, İstanbul, Danışmanlığında Devam Eden Doktora Tezleri: Haral, Hesna, Osmanlı Minyatür Sanatında Mevlâna nın Yaşam Öyküsü: Menakıbü l Arifin ve Tercüme-i Sevâkıb-ı Menâkıb Nüshaları, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı. (Filiz) Bozcu, Pelin, Türkiye Kütüphanelerindeki Hindistan Kökenli El Yazmaları, MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı. Aldemir Kilercik, Ayşe, Geç Osmanlı dan Cumhuriyet e Geleneksel Sanatlarda Üretim ( ), MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı. Razi Olyaei, Bahman, XVII.-XVIII. Yüzyıl İran Resim Sanatında Batı Etkileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı. Yıldız, Fatma, Sevilla da Mudejar Şehirciliği: Yüzyıllarda Hıristiyan Şehirciliği Üzerindeki İslam Etkileri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı. Ayğan, Abdurrahim, Osmanlı Kitap Sanatında Silsile-nâme Geleneği ve Resimlendirilmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı. Ekim, Zeynep Emel, XIX. Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Biniş Kasırları, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı. 7. Yayınlar 7.1. Uluslar arası Hakemli (Indeksli) Dergilerde Yayınlanan Makaleler Mahir, Banu- Yıldız, Netice, An Example of an Archetype Format of the Qur an Design in the Early 14th Century, Der Islam, Zeitschrift für Geschichte und Kultur des Islamischen Orients, Band 87, Heft 1/2, Hamburg, 2010, s

4 7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler Mahir, Banu, "Osmanlı Peri Resimleri", 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi-9 th International Congress of Turkish Art, İkinci Cilt-Volume II T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/1703, Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Özel-Kongre Dizisi/20-1, Ankara, 1995, s Mahir, Banu, A Group of 17 th Century Paintings Used For Picture Recitation, Art Turc/Turkish Art, 10e Congrès internatinal d art turc, 10 th International Congress of Turkish Art Genève-Geneva, Septembre 1995/17-23 September 1995, Actes, Proceedings, Genève, 1999, s Mahir, Banu, Elinde Altın Küre (Kızıl Elma) Tutan Sultan Portreleri, Dördüncü Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri 4-7 Kasım 1997,Cilt 2, Ankara, 2000, s , Mahir, Banu, Sultan IV. Murad Portreleri İkonografisi, Uluslararası Sanatta Etkileşim Sempozyumu, Ankara, 2000, s Mahir, Banu, İslam Kitap Sanatı Tezhip Tasarımına Büyük Selçuklu Dönemi Katkılarının Bir Örneği, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildirileri II, Konya, 2001, s ; Mahir, Banu, Osmanlı Murakka Yapımcılığı, Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu, Prof. Dr. Gönül Öney e Armağan, Ekim 2001, Bildiriler, İzmir, 2002, s , Lev. XCV-XCVII. Mahir, Banu, Album H.2169 in the Topkapı Palace Museum Library, Thirteenth International Congress of Turkish Art Proceedings, editors: Géza Dávid Ibolya Gerelyes, Budapest, 2009, s Mahir, Banu, An Illuminated Mathnawi al-manawi of Jalaladdin al-rumi Kept in the National Archive of Turkish Republic of Northern Cyprus, (Netice Yıldız ile birlikte), 14th International Congress of Turkish Art, 14. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Collège de France,19-21September 2011, Paris (Fransa) (baskıda) 7.3 Yazılan Uluslar arası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Mahir, Banu- F. Çağman, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ve Venedik Correr Müzesi Koleksiyonlarından XIV-XVIII Yüzyıl Portolan ve Deniz Haritaları, Portolani e Carte Nautiche XIV-XVIII Secolo dalle collezioni del Museo Correr-Venezia, Museo del Topkapı-İstanbul, İstanbul 1994, Katalog No: 1,2,4,6,7 8,10,12,13,14, 15,25,26,27,37,39,52,53,54,55,56. Mahir, Banu- F. Çağman, Nagy Szulejmán Szultán Ès Kora- Kanuni Sultan Süleyman Çağı, 1994.Szeptember Január 8.-7 Eylül Ocak 1995, Budavárı Palot A Èpület, Buda Sarayı A Binası, Budapest, 1994.Katalog No:11,12,13,15,16,17,18, 19,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44.

5 Mahir, Banu, Yüzyıllar Boyunca Venedik ve İstanbul Görünümleri, Vedute di Venezia ed Istanbul Attraverso i Secoli, İstanbul 1995, Katalog No:1-67; s Mahir, Banu,Turkish Calligraphy, editor: N.Refioğlu, Refioğlu Publications, İstanbul Mahir, Banu, Topkapı a Versailles Tresors de la Cour Ottomane, Paris, 1999, kat.no: 2,25,115,118,119,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,1 38,139,142,143,144,145,146,147,148,149,150,153,154,157,220,223,224,226,263. Mahir, Banu, The Sultan s Portrait, Picturing the House of Osman, İstanbul, 2000, Portraits in New Context, s , cat.no (s ). 7.3 Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Mahir, Banu, Portrenin Yeni Bağlamı, s , kat.no (s ), Padişahın Portresi, İstanbul, Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, (Genişletilmiş 2.Baskı, İstanbul, 2012) Mahir, Banu, Osmanlı Bezeme Sanatında Saz Üslubu, Hat ve Tezhip Sanatı, ed. Ali Rıza Özcan, Ankara, 2009, s Mahir, Banu Osmanlı Başkentinde El Sanatları, Karaların ve Denizlerin Sultanı İstanbul, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 2009, s Mahir, Banu, Ünite 6: Minyatür Sanatı, İslam Sanatları Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2010, s Ulusal Hakemli (Indeksli) Dergilerde Yayımlanan Makaleler Mahir, Banu, Türk Minyatürlerinde Hil at Merasimleri, Belleten, Cilt LXIII, Aralık, 1999, Sayı: 238, Ankara, 2000,s Mahir, Banu, Kitap Sanatları Araştırmaları, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 7, Sayı:14, İstanbul, 2009, s Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler Mahir, Banu, "Osmanlı Saz Üslubu Resimlerinde Ejder İkonografisi",Güner İnal'a Armağan, Hacettepe Üniversitesi Armağan Dizisi: 4, Ankara 1993, s Mahir, Banu, "Resim Gösterim Amacıyla Hazırlanmış Bir Grup Osmanlı Minyatürü",17. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı, Mart 1998 Sempozyum Bildirileri, Sanat Tarihi Derneği Yayınları: 4, İstanbul 1998, s

6 Mahir, Banu, Osmanlı Padişah Portreciliğinde Ahmed Nakşi, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu, 8-10 Nisan 2002, Bildiriler, Kayseri, 2002, s Mahir, Banu, Sultan III. Mehmed İçin Hazırlanmış Bir Albüm: III. Mehmed Albümü, 16. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı Nisan 2001 Sempozyum Bildirileri, İstanbul, 2004, s Mahir, Banu, Timurlu ve Babürlü Minyatürlerinde Çadır Tipleri, Ölümünün 600. Yılında Emir Timur ve Mirası Uluslar arası Sempozyumu Mayıs 2005 Bildiriler, ed. A. Kara- Ö. İşbilir, MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, İstanbul, 2007, s Mahir, Banu, Avrupa Resim ve Gravürlerindeki İmgeleriyle Osmanlı Sultanları I. Mustafa, II. Osman ve İbrahim, Gelenek, Kimlik, Bireşim: Kültürel Kesişmeler ve Sanat Sempozyumu, Ankara, 2011, s Mahir, Banu, Ehl-i Hiref Kayıtlarında Müzehhipler ve Eserlerinden Örnekler, Tezhip Buluşması Sempozyumu, İstanbul, 2011, s Diğer Yayınlar Mahir, Banu, "Abdullah Buhari", Turing, Nr. 69/348, Kasım 1982, s Mahir, Banu, "Saray Nakkaşhanesinin Ünlü Ressamı Şah Kulu ve Eserleri, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık 1, İstanbul 1986, s Mahir, Banu, "Osmanlı Sanatında Saz Üslubundan Anlaşılan", Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık 2, İstanbul 1987, s Mahir, Banu, "Topkapı Sarayı Müzesi Resim Galerisindeki Eserleriyle Joseph Schranz, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık 3, İstanbul 1988, s Mahir, Banu, "Saz Yolu", Türkiyemiz, Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl:18, Sayı:54, Şubat 1988, s Mahir, Banu, "İslamda Resim Sözcüğünün Belirlediği Resim Geleneği", Sanat Tarihinde Doğudan Batıya (Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri), İstanbul 1989, s Mahir, Banu, "Osmanlı Dönemi Resim-Hat ve Cilt Sanatı"-"Painting-Calligraphy and the Art of the Ottoman Reign",The Splendour of Turkish Civilization Ottoman Treasures of the Topkapı Palace -Türk Medeniyetinin İhtişamı Topkapı Sarayının Osmanlı Hazineleri Sergisi, Tokyo , s ; s Mahir, Banu, "II. Bayezid Devri Nakkaşhanesinin Osmanlı Tezhip Sanatına Katkıları", Türkiyemiz, Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl:20, Sayı:60, Şubat 1990, s Mahir, Banu, "Ottoman Miniatures", Image of Turkey, Issue: 32, Ankara 1990, s

7 Mahir, Banu, "Harbiye Mektebi'nin İlk Resim Hocası Hakkında Yeni Bilgiler, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı:10, İstanbul Aralık 1991, s Mahir, Banu, "Topkapı Saray Kütüphanesi Kur'an Kolleksiyonu", Türkiyemiz, Kültür ve Sanat Dergisi, Yıl:22, Sayı:67, Haziran 1992, s Mahir, Banu, "Manuscript Illumination", Traditional Turkish Arts, ed.by M.Özel, The Republic of Turkey, Ministry of Culture, General Directorate of Fine Arts, İstanbul 1992, s Mahir, Banu, Tezhip Sanatı, Geleneksel Türk Sanatları, haz. M.Özel, T.C. Kültür Bakanlığı, tarihsiz, s Mahir, Banu, " A Group of Paintings from the 17th Century used for Picture Recitation", (BİLDİRİ ÖZETİ), Fondation Max van Berchem Bulletin, Numéro 9, Décembre 1995, Genève, s. 5. Mahir, Banu, "Memluk İskambilleri-Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi", P (Sanat, Kültür, Antika), Sayı:1, Bahar '96, İstanbul, s Mahir, Banu, "Osmanlı Ağaç İşçiliğinde Fildişi-Sedef-Bağa", P (Sanat, Kültür, Antika), Sayı:9, Bahar '98, İstanbul, s Mahir, Banu, The Library of the Topkapı Palace Museum, Tasg News, Newsletter of the Turkish Areas Study Group, No 47, November 1998, London 1998, s Mahir, Banu, Abdullah Buhari nin Minyatürlerinde 18. Yüzyılı Osmanlı Kadın Modası, P (Sanat-Kültür-Antika), S.12, Kış 99, İstanbul s Mahir, Banu, Anadolu Türk Minyatürünün İlk Örnekleri, Osmanlı, Cilt 11, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s Mahir, Banu, Eighteenth Century Ottoman Women s Fashion in the Miniatures of Abdullah Buhari, P Art Culture Antiques, Spring-Summer 2000, Issue:3, Fashion at the Ottoman Court, s Mahir, Banu, Topkapı Sarayı: Osmanlı Padişahlarının Yönetim Merkezi ve Evi, İstanbul daki Çin Hazinesi, T.C. Dış İşleri Bakanlığı Yayını, İstanbul,2001, s Mahir, Banu, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Minyatür, Türkler, Cilt 12, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s Mahir, Banu, Varka ve Gülşah la Minyatürde Aşk, Art+Decor, Şubat 2003, Sayı:119, İstanbul, s Mahir, Banu, Topkapı Sarayı Müzesindeki Memluk İskambilleri, P (Sanat, Kültür, Antika), Sayı:31, Güz 2003, s (ikinci kez yayımlanmıştır)

8 Mahir, Banu, Tiyatro ve Kültür Tarihçisi Metin And ın İslâm Minyatürlerine İlgisi, Bir Usta Bir Dünya: Metin And Daima Oyun, Her Daim Oyuncu, Haz. Sabri koz, Yapı Kredi Yayınları-3263, İstanbul, 2011, s Ansiklopedi Maddeleri: Mahir, Banu, Ana Britannica, "Levni"; "Minyatür"; "Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi" Mahir, Banu, Gelişim Larousse Ansiklopedisi, "Abdullah Buhari"; Abdullah Han"; "Abdullah Şirazi"; "Abdülaziz bin Abdülvahhab"; "Abdülcebbar bin Ali";"Abdülmümin bin Muhammed";"Ahmed Musa"; "Ahmed Nakşi"; "Ahmed Şiblizâde"; "Ahmed Tekelû"; "Ali Nakkaş"; "Ali Rıza Abbasî";"Ali Üsküdari"; "Cüneyd Nakkaş". Mahir, Banu, İstanbul Ansiklopedisi, "Şah Kulu"; "Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi" Mahir, Banu, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul, 1999, Cilt 1, Abdi, Ahmed Şiblizade, Abdullah Buhari, Ahmed Hazine, Ahmed Nakşi, Ali Çakeri, Ali Çelebi (Benli), Ali Nakkaş, Ali Üsküdari, Bayram b. Derviş Şir, Fazlullah, Haydar Reis, Hasan Paşa, Hasan Eyyubi (Derviş), Hasan b. Abdullah, Hüseyin İstanbuli, Istrati, Kalender Paşa, Mehmed Çelebi, Karamemi, Mehmed Nakşi, Mehmed Bursavi, Kostantin Kapıdağlı, Nasuh(Matrakçı), Osman(Canbazzade), Osman(Nakkaş), Pervane(Macar), Refail, Sinan Bey, Şah Kulu, Veli Can. Mahir, Banu, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Minyatür 8. Katıldığı Araştırma Projeleri: - Osmanlı Padişah Portreleri/Iconography of the Ottoman Sultans Proje başlangıcı: 1994 Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Hans Georg Majer (Münih Üniversitesi) Projenin diğer üyeleri: Prof. Dr. Jürg Meyer zur Capellen (Münster Üniversitesi) Prof. Dr. Julian Raby (OxfordÜniversitesi) Prof. Dr. Gülru Necipoğlu Kafadar (Harvard Üniversitesi) Prof. Dr. Günsel Renda (Hacettepe Üniversitesi) Prof. Dr. Gül İrepoğlu (İstanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Serpil Bağcı (Hacettepe Üniversitesi) Dr. Filiz Çağman (Topkapı Sarayı Müzesi) Projenin Amacı: Osmanlı Padişahlarının Doğu'da ve Batı'da yapılmış resimlerinin tümünün bir bütünlük içerisinde araştırılması ve bu eserlerin sanatsal, ikonografik, kültürel ve tarihsel açılardan betimlenmesi; yayımlanması. Projeye Maddi Destek Veren Kuruluş: Fritz-Thyssen-Stiftung (Almanya) Proje Bitimi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde Bulunan Tezhipli El Yazmaları ve Cilt Kataloğu Proje Başlangıcı: Şubat 2006 Projenin Diğer Üyeleri: Doç. Dr. Netice Yıldız (Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Gazi Magosa)

9 Projenin Amacı: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan Milli Arşiv ve Dökümantasyon Merkezinde koruma altında bulunan el yazması eserlerin tezhip ve cilt sanatı açısından önem taşıyan örneklerin tescil edilmesi. Projeye Maddi Destek Veren Kuruluş: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Bakanlığı Proje Bitimi: Ağustos İdari Görevler Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Başkanlığı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanlığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2006-devam etmekte 2010-devam etmekte 10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller 12. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Lisans Dersleri Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Ders Saati Öğrenci Sayısı (Teorik) Güz İslam Mimarisinde Süsleme Tasarımları Güz Türk Süsleme Sanatları Güz Yüzyıl Osmanlı Tasvir Sanatı Bahar İslam El Sanatları Bahar İslam Resim Okulları Bahar Yüzyıl Osmanlı Tasvir Sanatı Güz Türk Süsleme Sanatları Güz Yüzyıl Osmanlı Tasvir Sanatı 2 60 Lisansüstü dersler Yüksek Lisans Güz Türk İslam El Sanatlarında 4 6 Üsluplar ve Teknikler I Doktora Güz Türk Kitap Sanatlarında Üsluplar ve Teknikler 4 3 Yüksek Lisans Güz Türk İslam El Sanatlarında 4 6 Üsluplar ve Teknikler II Doktora Güz Türk Kitap Sanatlarında Üsluplar ve Teknikler 4 3

10 Yüksek Lisans Güz Türk İslam El Sanatlarında 4 6 Üsluplar ve Teknikler I Doktora Güz Türk Kitap Sanatlarında Üsluplar ve Teknikler 4 2 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik Programı Güz Türk Sanatı I Bahar Türk Sanatı II 2 1

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Prof.Dr. Günay KUT Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. Mezuniyet Tezi : Şem ü Pervane, Zati. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

İLİ ÎIL(eaiLa SIEÇaiLMttŞ. IBaiBILa (D(BI^AIFlfA

İLİ ÎIL(eaiLa SIEÇaiLMttŞ. IBaiBILa (D(BI^AIFlfA İLİ ÎIL(eaiLa SIEÇaiLMttŞ. IBaiBILa (D(BI^AIFlfA Sadi BAYRAM ABBOT, Nabia; The Rice of the North Arabic Script and its Kur'anic Development, Chicago, 1939. ABUT, Mualla; 'Turkish Bindings" Türkiye Turing

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatih ÖZKAFA Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 17 Kasım 1974 Bidiği Yabancı Diller: İngilizce (ÜDS: 70.00) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. FİKRİ SALMAN

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. FİKRİ SALMAN ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. FİKRİ SALMAN Eğitim Bilgileri: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil ve Moda Tasarımı Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Yüksek Lisans Sanat Tarihi Atatürk Üniversitesi 1999 Doktora

Detaylı

Derece Üniversite Program-Bölüm-Enstitü Yıl. Bölümü, Grafik Anabilim Dalı. ( Üniversite-Kamu-Özel ) Sektör Görevleri Görev Yeri Görev Ünvanı Yıl

Derece Üniversite Program-Bölüm-Enstitü Yıl. Bölümü, Grafik Anabilim Dalı. ( Üniversite-Kamu-Özel ) Sektör Görevleri Görev Yeri Görev Ünvanı Yıl ÖZGEÇMİŞ Akademik Ünvanı : Yardımcı Doçent Adı ve Soyadı : Belgin PEKPELVAN Doğum Tarihi-Yeri : 1956-İstanbul Telefon : 05383163496 E-mail : bpekpelvan@hotmail.com Web Sitesi : - Öğrenim Durumu Derece

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl GSF, Uygulamalı Sanatlar Dokuz Eylül Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl GSF, Uygulamalı Sanatlar Dokuz Eylül Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yüksel Şahin Doğum Tarihi: 11 Haziran 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans GSF, Uygulamalı Sanatlar Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008 ÖZ GEÇMiŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Zaimoğlu 2. Doğum Tarihi : 22 Ocak 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000 Sanatları

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu.

Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu. Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı: Beril Anılanmert 2. Doğum Tarihi: 1942 3. Unvanı:

Detaylı

1990 - A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı

1990 - A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Özgeçmiş Lisans 1980, A.Ü. DTCF Sanat Tarihi Bölümü Yüksek Lisans 1982 - A.Ü. DTCF Sanat Tarihi Bölümü Doktora 1990 - A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı İş Deneyimi - 1981-1985

Detaylı

TOPKAPI SARAYI NIN AĞALARI ve KİTAPLAR

TOPKAPI SARAYI NIN AĞALARI ve KİTAPLAR U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 3, Sayı: 3, 2002 TOPKAPI SARAYI NIN AĞALARI ve KİTAPLAR Zeren TANINDI * Özet 16. yüzyılın sonlarına doğru saraylı ağaların sarayın sanat işlerini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Arzu UYSAL Doğum Tarihi: 18.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Mustafa Kemal Ünv. Eğitim

Detaylı

1965-1970 Y.Lisans İstanbul Devlet Güzel Süsleme Sanatları Bölümü. Sanatlar Akademisi

1965-1970 Y.Lisans İstanbul Devlet Güzel Süsleme Sanatları Bölümü. Sanatlar Akademisi PROF. AHMET ÖNER GEZGİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı ahmet.gezgin@isikun.edu.tr ahmetonergezgin@gmail.com 1. Adı Soyadı : Ahmet Öner GEZGİN 2. Doğum

Detaylı

Journal of Atatürk Culture Center Issue 2008

Journal of Atatürk Culture Center Issue 2008 Atatürk Kültür Merkezi Dergisi Sayı Journal of Atatürk Culture Center Issue ISSN:1010-867-X Nisan, Ağustos ve Aralık Aylarında Yayımlanan Uluslararası Hakemli Dergi International Peer Reviewed Journal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Derece Alan Üniversite Yıl. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Derece Alan Üniversite Yıl. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Latife AKTAN ÖZEL Doğum Tarihi : 01 Nisan 1959 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

Osmanlı Sarayında Ermeni Ressamlar: Manas Ailesi 1 *

Osmanlı Sarayında Ermeni Ressamlar: Manas Ailesi 1 * Nurdan KÜÇÜKHASKÖYLÜ Osmanlı Sarayında Ermeni Ressamlar: Manas Ailesi 1 * Manas Family: The Armenian Artists Working for the Ottoman Court Nurdan KÜÇÜKHASKÖYLÜ 2 * * Öz 18. yüzyıldan itibaren Avrupa da

Detaylı

FATİH ARTVİNLİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Okul/Üniversite Yıl. Lise Toplum Sağlığı Bölümü Yusufeli Sağlık Meslek Lisesi

FATİH ARTVİNLİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Okul/Üniversite Yıl. Lise Toplum Sağlığı Bölümü Yusufeli Sağlık Meslek Lisesi FATİH ARTVİNLİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatih ARTVİNLİ 2. Doğum Tarihi: 17/02/1977 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Okul/Üniversite Yıl Lise Toplum Sağlığı Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi A.B.D. Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus - ANTALYA krkavas@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Tönel Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uygulamalı Sanatlar T.C. Marmara Üniversitesi, 1986 Bölümü / Grafik Anasanat Dalı Güzel Sanatlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA. Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA. Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurcan PERDAHCI Doğum Tarihi: 08 10 1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983 S.Yeterlik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde on iki bölüm bulunmaktadır: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi,

Detaylı

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812 Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812 ÖZGEÇMİŞ Kırıkkale de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini KIRIKKALE

Detaylı