GÜZ DÖNEMİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 GÜZ DÖNEMİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (Zorunlu) ( ) Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılâplara etkisi örneklerle açıklanır. Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde devleti kurtarma adına ortaya atılan ideolojilerden Türkçülük akımının İstiklal Savaşına etkisi açıklanır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I (Zorunlu) ( ) Bu derste öğrenciye, Türk dilinin kurallı, zengin, üretken ve köklü bir dil olduğu kavratılır. Öğrencilerin dinlediklerini, okuduklarını, incelik ve derinlikleriyle kavramaları; duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini ve anladıklarını, söz ve yazı ile planlı, etkili ve akılcı bir şekilde ifade etmeleri sağlanır. Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğu benimsetilir ve okuma alışkanlığı kazandırılır. Dilbilgisi konuları metinler üzerinde yapılacak gözlem ve karşılaştırmalarla, anlamın iyi kavranmasını, dolayısı ile öğrencinin kendini ifade edebilmesini sağlayacak şekilde işlenir. Öğrencilere bilgiyi paylaşabilme ve sunum yapabilme becerileri kazandırılır. İNGİLİZCE-I (Zorunlu) ( ) Bu derste öğrenciler seviyelerine göre gruplandırılır ve sahip oldukları yabancı dil seviyesinden başlanarak dil bilgisi, okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi dil becerilerinin tümünün geliştirilmesi yoluna gidilir. Öğrencilere doküman hazırlama, ek ödevler ve kaynak taraması gibi çalışmalar yaptırılır. Öğrencilerin dilin kullanımını doğal ortamda görmeleri ve daha kolay anlamaları için orijinal materyaller kullanılır. Öğretilen yapılara örnek verilirken alanları ile ilgili konulardan örnekler verilmeye çalışılır. Konuların işlenişinde öğrenci merkezli yöntem uygulanması yoluna gidilerek öğrencilerin daha çok yönlendirici ve yönetici konumda olması sağlanır. MATEMATİK (Zorunlu) ( ) Küme. Sayılar. Sayılarla ilgili işlemler. Modüler aritmetik. Cebir. Polinomlarla uygulamalar. Oran ve orantı. Oran ve orantı uygulamaları. Olasılık. Olası durumlar. Olayların olma olasılığı. Olasılıkla ilgili uygulamalar.

2 ÇOCUK GELİŞİMİ-I (Zorunlu) ( ) Fiziksel gelişim. Fiziksel gelişimi takip etme. Psiko-motor gelişim. Psikomotor gelişimi takip etme. Bilişsel gelişim. Bilişsel gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanma. Dil gelişimi. Dil gelişimini ölçmeye yönelik araç gereç kullanma. ÖZEL EĞİTİM-I (Zorunlu) ( ) Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar. Özel eğitimin genel amacı. Özel eğitimin önemi. Özel eğitim ilkeleri. Özel eğitim kurumları ve özellikleri. Engele neden olan faktörler. Engelin önleme ve erken tanı. Özel eğitim alanını sınıflandırma. Yaygınlık oranları. Dünyada özel eğitim Türkiye de özel eğitim. Görme engellileri tanıma ve sınıflandırma. Görme engelliliğin nedenleri. Görme engelini önleme ve erken tanı. Görme engellilerin eğitimleri. İşitme engellileri tanılama ve sınıflandırma. İşitme engellilik nedenleri. İşitme engelini önleme ve erken tanı. İşitme engellilerin eğitimleri. Dil ve konuşma güçlüğünü tanılama ve sınıflama. Dil ve konuşma güçlüğü nedenleri. Dil ve konuşma güçlüğünü önleme ve erken tanı. Dil ve konuşma yetersizliği olan çocukların eğitimleri. ÇOCUK VE MÜZİK (Zorunlu) ( ) Müzik dağarcığı. Müzikleri derleme. Müzik eğitimi. Müzik etkinliklerini planlama ve uygulama. Özel gereksinimli çocuklarda müzik etkinlikleri planlama ve uygulama. Ritim çalışmaları. Ritim çalışmalarını uygulama. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULAMA (Zorunlu) ( ) Yıllık planı izleme. Günlük plan hazırlama. Serbest zaman etkinliği planlama. Serbest zaman etkinliği uygulama. Türkçe dil etkinliği planlama. Türkçe dil etkinliği uygulama. Oyun ve hareket etkinliği planlama. Oyun ve hareket etkinliği uygulama. Müzik etkinliklerini planlama. Müzik etkinliklerini uygulama. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (Seçmeli) ( ) İnternet ve internet tarayıcısı. Elektronik posta yönetimi. Haber grupları / forumlar. Web tabanlı öğrenme. Kişisel web sitesi hazırlama. Elektronik ticaret. Kelime işlemci programında özgeçmiş. İnternet ve kariyer. İş görüşmesine hazırlık. İşlem tablosu. Formüller ve fonksiyonlar. Grafikler. Sunu hazırlama. Tanıtıcı materyal hazırlama.

3 BAHAR DÖNEMİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (Zorunlu) ( ) Atatürk İnkılâplarının Türk Milletinin tarihi ve kültürel gerçekleri ile muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma idealleriyle kurulduğu vurgulanır. Yurtta Barış, Dünyada Barış politikasının içeriği anlatılmalıdır. Atatürk İlkelerinin Türk Milletinin gerçekleriyle olan ilişkisi, kendine has özellikleri kavratılır. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-II (Zorunlu) ( ) Bu derste öğrenciye hazırlıklı konuşma ( konferans, münazara, mülakat, okuduğu bir eseri tanıtma) türleri kavratılır. Öğrencilerin diğer alanlarda da sağlam, dengeli, bağımsız ve sistemli düşünme alışkanlığı; araştırma, tartışma, değerlendirme ve oluşturma gücü kazandırılır. Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğu benimsetilir ve okuma alışkanlığı kazandırılır. İNGİLİZCE-II (Zorunlu) ( ) Bu ders Yabancı Dil-I dersinin devamı olup derste öğrenciler seviyelerine göre gruplandırılır ve sahip oldukları yabancı dil seviyesinden başlanarak dil bilgisi, okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi dil becerilerinin tümünün geliştirilmesi yoluna gidilir. Öğrencilere döküman hazırlama, ek ödevler ve kaynak taraması gibi çalışmalar yaptırılır. Öğrencilerin dilin kullanımını doğal ortamda görmeleri ve daha kolay anlamaları için orijinal materyaller kullanılır. Öğretilen yapılara örnek verilirken alanları ile ilgili konulardan örnekler verilmeye çalışılır. Konuların işlenişinde öğrenci merkezli yöntem uygulanması yoluna gidilerek öğrencilerin daha çok yönlendirici ve yönetici konumda olması sağlanır. ÇOCUK GELİŞİMİ-II (Zorunlu) ( ) Sosyal gelişimi tanımak. Sosyal gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak. Duygusal gelişimi tanımak. Duygusal gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak. Ahlak gelişimini tanımak. Ahlak gelişimini ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak. Cinsel gelişimi tanımak. Çocukların cinsel gelişimine uygun araç gereç hazırlamak. ÖZEL EĞİTİM-II (Zorunlu) ( ) Öğrenme güçlüğünü tanılama ve sınıflandırma. Öğrenme güçlüğünün nedenleri. Öğrenme güçlüğünü önleme ve erken tanı. Öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimleri. Bedensel engellileri tanılama ve sınıflandırma. Bedensel engellilik nedenleri. Bedensel engeli önleme ve erken tanı. Bedensel engellilerin eğitimleri. Yaygın gelişim bozukluğu olan çocukları

4 tanılama ve sınıflandırma. Yaygın gelişim bozukluğu nedenleri. Yaygın gelişim bozukluğunu önleme ve erken tanı. Yaygın gelişim bozukluğu olan çocukların eğitimleri. Zihinsel engellileri tanılama ve sınıflandırma. Zihinsel engellilik nedenleri. Zihinsel engeli önleme ve erken tanı. Zihinsel engellilerin eğitimleri. Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukları tanılama ve sınıflandırma. Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarda erken tanı. ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ (Zorunlu) ( ) Gelişim ve öğrenme. Öğrenme kuramları. Çocuklarda öğretme süreçleri. Etkili öğretim yöntemleri ve teknikleri. Etkili öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamak. ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA (Zorunlu) ( ) Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler. Basılı yayınların özellikleri. Görsel yayınların özellikleri. Okul öncesi çocuklar için hazırlanan basılı ve görsel yayınların değerlendirilmesi. Basılı yayınların değerlendirilmesi. Görsel yayınların değerlendirilmesi. Çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik etmek. Yayınları kullanırken kullanılacak etkili yöntemler. Çocuk edebiyatı eserleri (konu, tema dil ve görsellik yönünden incelenmesi) (bilişsel, duyuşsal toplumsal gelişine katkıları). Basılı medya yayınları. Çocuk edebiyatı ve çocuklara yönelik medya yayınlarından örnek arşiv oluşturmak. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULAMA-II (Zorunlu) ( ) Yaratıcı drama etkinliklerini planlama. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını planlama. Sanat etkinliklerini planlama. Fen ve doğa etkinliklerini planlama. Alan gezilerini planlama. ÇOCUKLA İLETİŞİM (Seçmeli) ( ) İletişim. Çocuklarla etkili iletişim teknikleri. Aile çocuk arasındaki etkili iletişim. Aileyle etkili iletişim kurma teknikleri. İş hayatında iletişim. Personelle etkili iletişim tekniklerini uygulama. KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ (Seçmeli) ( ) Kaynaştırma eğitimini tanımak. Kaynaştırma eğitimi alan çocuğun gelişimsel gereksinimleri. Kaynaştırma eğitimini uygulayan okullar. Kaynaştırma öğrencilerinin özel gereksinimlerine uygun öğrenme ortamını hazırlama. Kaynaştırma eğitiminde belirlenen etkinliği uygulama.

5 GÜZ DÖNEMİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK (Zorunlu) ( ) Çocukta yaratıcılığı geliştirici etkinlikleri planlama. Çocuğun yaratıcılığını geliştirici resim etkinliğini uygulama. Çocuğun yaratıcılığını geliştirici müzik etkinliğini uygulama. Sanatsal ve kültürel gezi düzenleme. Çocuğun yaratıcılığını geliştirici heykel etkinliğini uygulama. EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME (Zorunlu) ( ) Sınıf yönetimi için araç gereç planlama. Sınıf yönetimi için araç gereç yapma. Eğitici oyuncak planlama. Eğitici oyuncak yapma. Kukla planlama. Kukla yapma. Müzik araçları planlama. Müzik araçları yapma. Kostüm ve aksesuar planlama. Kostüm ve aksesuar yapma. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (Zorunlu) ( ) Sağlıklı çocuğu tanımak. Çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler. Çocuğun sağlığı konusunda ilgili personelle işbirliği. Hasta çocuğun özelliklerini tanımak. Çocuklarında sık görülen şikâyetler ve ilgili personelle işbirliği yaş çocuklarında görülen hastalıklar. Aşılar ve serumlar. ÇOCUK VE OYUN (Zorunlu) ( ) Oyun dağarcığını geliştirmek. Oyunları derlemek. Oyun etkinlikleri. Oyun etkinliği uygulamak. Özel eğitimde oyun etkinlikleri. ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-I (Zorunlu) ( ) Özel gereksinimi olan çocuklar için hazırlanan bireysel eğitim programını tanımak. Çocuklar için hazırlanan bireysel öğretim programını tanımak. BÖP e uygun hazırlanmış etkinlikleri uygulamak da öğretmenle iş birliği yapmak. Akademik gelişim etkinliğini planlamaya destek olmak. Akademik gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak. BÖP e uygun hazırlanmış etkinlikleri uygulamak da öğretmenle iş birliği yapmak. Bilişsel gelişim etkinliğini planlamaya destek olmak. Bilişsel gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak. Dil ve iletişim etkinlikleri planlamaya destek olmak. Dil ve iletişim gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak. ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ-GEREÇ GELİŞTİRME (Seçmeli) ( ) Görme engelli çocuğun gereksinimlerine uygun araç gereç tasarlamak. Görme engelli çocuğun gereksinimlerine uygun tasarlanan aracı hazırlamak. İşitme engeli, dil ve konuşma

6 güçlüğü olan çocuğun gereksinimlerine uygun araç gereç tasarlamak. İşitme engeli, dil ve konuşma güçlüğü olan çocuğun gereksinimlerine uygun araç gereç hazırlamak. Zihin engelli çocuğun gereksinimlerine uygun araç gereç tasarlamak. Zihin engelli çocuğun gereksinimlerine uygun tasarlanan aracı hazırlamak. Bedensel engelli çocuğun gereksinimlerine uygun araç-gereç tasarlamak. Bedensel engelli çocuğun gereksinimlerine uygun tasarlanan aracı hazırlamak. Yaygın gelişim bozukluğu olan çocuğun gereksinimlerine uygun araç gereç tasarlama. Yaygın gelişim bozukluğu olan çocuğun gereksinimlerine uygun tasarlanan araç gereci hazırlamak. MESLEKİ YABANCI DİL-I (Seçmeli) ( ) Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı. Okul öncesi eğitim terminolojisi ve teknik terimler. Çocuk gelişimi. Dil ve konuşma gelişimi. Sosyal ve duygusal gelişim. Bilişsel gelişim. Psikomotor gelişim. Moral gelişim. Fiziksel Gelişim. ÇOCUK VE DRAMA (Zorunlu) ( ) Okul öncesi eğitimde drama. Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinde eğitimcinin rolü. Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinde eğitim ortamı. Okul öncesi eğitimde drama etkinliklerinde değerlendirme. Hareket çalışmaları. Hareket çalışmalarını uygulama. Pantomim etkinliği. Pantomim etkinliğini uygulama. Rol oynama etkinliği. Rol oynama etkinliğini uygulama. Doğaçlama etkinliği. Doğaçlama etkinliğini uygulama. Hikâyelerden oyunlar oluşturma etkinliği. Hikâyelerden oyunlar oluşturma etkinliğini uygulama. ELEŞTİREL DÜŞÜNME YARATICILIK VE GİRİŞİMCİLİK (Seçmeli) ( ) Kavramsal tanımlamalar. Kavramsal uygulama örnekleri. Bilgi oluşumu, bilinçli farkındalık ve girişimcilik. Yaratıcılık testi. Davranış profili testi. Bilinçli farkındalık ve yaşamsal yetkinlikler. Bilgi/algı yönetimi ve düşünme, girişim süreci. Yetkinlikler, amaçlar, çözümler, çözümsüzlükler, yeni oluşumlar. Girişimde taraflar, girişimcilik türleri ve yaklaşımlar. Girişimcilikte olmazsa olmazlar ve sınırlamalar.

7 BAHAR DÖNEMİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Ders Adı, Zorunluluk, Teorik, Pratik, Kredi, Akts AİLE EĞİTİMİ (Seçmeli) ( ) Aile eğitimi. Aile eğitim programı hazırlama süreci. Aile eğitimi etkinlik dosyası. Aile ve çocuk hakkında bilgi edinme. Özel eğitimde aile eğitimi süreci. Özel eğitime gereksinimi olan çocukların aileleri için aile eğitimi etkinlik dosyası. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ (Zorunlu) ( ) Bilişsel öğrenme becerilerini tanıma. Bilişsel öğrenme özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama. İletişim becerilerini tanıma. İletişim özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama. Sosyal duygusal becerilerini tanıma. Sosyal duygusal özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama. Özbakım becerilerini tanıma. Özbakım özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama. Psikomotor becerilerini tanıma. Psikomotor özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama. Duyuşsal becerilerini tanıma. Duyuşsal özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama. Akademik becerilerini tanıma. Akademik özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama. ÇOCUK BESLENMESİ (Zorunlu) ( ) Beslenme. Çocuklarda beslenme alışkanlıkları. Besin hazırlama- pişirme saklama ve sunum. Besin hazırlama- pişirme saklama ve sunumunu değerlendirme. Farklı zaman dilimlerinde beslenme. Beslenme ile ilgili özel durumları olan çocuklar. Hasta çocuk beslenmesi. Gelişim dönemlerine göre beslenme. Gelişim dönemlerine göre beslenmeyi düzenlemek. ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI (Zorunlu) ( ) Kişilik ve benlik özellikleri. Güdüler ve duygular. Duyum ve algı. Savunma mekanizmaları. Çocuklarda kişilik ve benlik gelişimi. Çocukları tanıma teknikleri. Çocukluk döneminde ruhsal sorunlar. Çocuklarda duygu ve davranım sorunları. Özel sorunları olan çocuklar. Sosyal becerilerinin geliştirilmesi. Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi. ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-II (Zorunlu) ( ) Özel gereksinimli çocuklar için psiko-motor gelişim etkinliği planlamaya destek olmak. Psiko-motor gelişim etkinliğini uygulamaya destek olmak. Özel gereksinimli çocuklar için özbakım geliştirecek etkinliği planlamak. Özbakım becerisi geliştirecek etkinliği uygulamaya destek olmak. Toplumsal uyum becerileri etkinliği planlamaya destek olmak. Toplumsal uyum becerileri geliştirecek etkinliği uygulamaya destek olmak. Duyuşsal gelişime uygun etkinlikleri planlamak. Duyuşsal becerileri geliştirecek etkinliği uygulamaya destek olmak.

8 İLK YARDIM (Seçmeli) ( ) İlk yardımın temel uygulamaları. Birinci ve ikinci değerlendirme. Yetişkinlerde temel yaşam desteği. Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği. Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım. Dış ve iç kanamalar. Yara ve yara çeşitleri. Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım. Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım. Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım. Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım. Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım. Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri. Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma. SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME (Zorunlu) ( ) Sanat. Sanatın tarihsel gelişimi. Sanat dalları. Sanat etkinliğini izlemek. Sanat etkinliğini değerlendirmek. Sanat etkinliği ile ilgili sunum yapmak. MESLEKİ YABANCI DİL-II (Seçmeli) ( ) Mesleki konularda yazılı ve sözlü iletişim kurma. Çocuk psikolojisi. Aile Eğitimi. Çocuk ve çevre. Çocuk sağlığı ve beslenme. Çocuk edebiyatı ve medya. Yaratıcı sanat. Müzik, yaratıcı hareket, dans ve drama.

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AIB1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) :Batı kültürleri ile Türk kültürünün

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ l. YARIYIL CGP 101ÖZEL EĞİTİM I (3+0) (I. Y.Y.) Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, genel amacı, önemi ve ilkeleri. Özel

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ (İÖ) BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI (I.YARIYIL) Y. Yıl I.YARIYIL Adı Top. OZD 001 TÜRK DİLİ- I 2 - - 2 2 2 OZD 003 ATATÜRK

Detaylı

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YIL DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 Türk Dili I (2+0) 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) CGE101 Çocuk Gelişimine Giriş (2+0) 2 AKTS: 4 Bu dersin içeriği bir bilim alanı olarak

Detaylı

LOJİSTİK. ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

LOJİSTİK. ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I LOJİSTİK ATA 101Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılaplara etkisi örneklerle

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılaplara

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

İŞLETME YÖNETİMİ. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I İŞLETME YÖNETİMİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılaplara etkisi

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Aİ 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2): İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin

Detaylı

ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ

ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ ENERJİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinde yapılan ıslahatlar ile başarısızlık nedenleri açıklanmaktadır. Osmanlı Devleti

Detaylı

BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI Ġ.Ö

BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI Ġ.Ö BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI Ġ.Ö ATA101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinde yapılan ıslahatlar ile başarısızlık nedenleri açıklanmaktadır. Osmanlı Devleti

Detaylı

MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMCILIĞI

MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMCILIĞI MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMCILIĞI ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı İmparatorluğu nun son dönemlerinde yapılan ıslahatlar ile başarısızlık nedenleri açıklanmaktadır. Osmanlı

Detaylı

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ. ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL I.YARIYIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL OOE105 Okul Öncesi Eğitime Giriş (3-0-3) Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada

Detaylı

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ders Ġçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ders Ġçeriği A- MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü MUV-101 Genel Muhasebe-I 4 0

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ I. YARIYIL Temel Matematik I SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu Ders Adı T-U-L * Yıl Dönem AKTS Kredisi S101B Temel Matematik I 2-0-0 1

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1 I.YARIYIL OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI II.YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS KODU DERSİN ADI T U K AKTS OKÖ101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 5 OKÖ102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Temel Matematik I 2 0 2 A Temel Matematik II 2 0 2 A Genel Biyoloji 2 0 2 A Genel Kimya 2 0 2 A Uygarlık Tarihi 2 0 2 A Türk Tarihi ve Kültürü

Detaylı