İlk Çocuk Dergisi Mümeyyiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlk Çocuk Dergisi Mümeyyiz"

Transkript

1 ÇOCUK DERGİLERİ Gülden Aydın PINARCI Elektronik bültenimizin Edebiyat Köşesi nde yazı dizisi şeklinde dergicilik tarihimizi inceliyoruz. Bu zamana kadar konularına göre öykü, mizah ve kadın dergilerini ele aldık. Bu sayımızda da bu yazı dizisini devam ettirmek istedik ve sizler için çocuk dergilerini inceledik. Çocukların dünyasını anlamak zordur. Biz de bir zamanlar çocuk olmamıza rağmen hatırladıklarımız üç beş anının ötesine geçmez ne yazık ki. O hatırlananlardan da aklımızın bir köşesinde -eğer şanslıysak ve eve çocuk dergileri giriyorsa tabii- o zamanın dergileri kalır. Çünkü resimli ve eğlencelidirler. Çocukların ne zaman düşünülüp de onlar için dergi ve gazetecilik faaliyetlerine başlandığına bakmamamızın sebebi de bu güzellikleri canlı tutabilmektir. Gazetecilikte çocuklara yönelik çalışmalar Tanzimat Dönemi ndeki yenileşme ve değişim çabalarıyla başlamıştır. Çocuk dergiciliğinin doğuşu Tanzimat la birlikte hız kazanan sosyal değişimin bir devamıdır. Yeni nesil değişime en açık kitle olarak görülmüştür. Bu düşünce, dönemin aydınlarını çocuklara daha iyi ulaşma yollarının arayışına götürmüştür. Başlangıçta çeşitli edebiyat eserleri yayımlanmış; ancak bunun yanı sıra basında çocuklara yönelik sınırlı yazılar yer almıştır. Ancak doğrudan çocuklara yönelik ürünlerin ortaya çıkması 19. yüzyılın ikinci yarısında mümkün olabilmiştir (Yavuz Bayram, Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz ( )). Bu dönemde dergi kavramının net bir anlam kazanmadığı görülmektedir. Bu nedenle çocuklar için hazırlanan yayınlar gazete, mecmua, ceride, risale adları altında haftalık, on beş günlük veya aylık sürelerde yayımlanmıştır (Şeyma Gençel, Çocuk Dergileri, Türkiye de Dergiler Ansiklopediler ( )). Cemil Meriç Kültürden İrfana kitabında çocuk dergileri için Çocuk dergilerini anmadan çocuk edebiyatı tamamlanmış olmaz. İz bırakan eserlerden çoğu bu dergilerde doğmuştur. demiştir. Çocuk dergileri bir ülkede çocuk kültürüne, sanatına ve edebiyatına katkı sağlayan yayınlardır (Mustafa Ruhi Şirin; Çocuk Edebiyatı). İlk Çocuk Dergisi Mümeyyiz Tanzimat Dönemi nde çıkarılmaya başlayan çocuk dergileri genellikle haftada bir ve perşembe günleri yayımlanmıştır. İsim seçimlerinde ise daha çok çocukların hoşlanabileceği ya da çocuklukla ilgili çağrışımlar uyandıran isimler seçilmiştir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren dönemin ün yapmış yazarları da çocuk dergilerinde yazmaya başlamışlardır. Tanzimat Dönemi nde yayımlanan ilk çocuk dergisi, 1869 da çıkarılan Mümeyyiz dir. Mümeyyiz, iyiyi kötüden ayıran demektir. Aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerden de anlaşılacağı gibi Mümeyyiz in çocuklar için çıkarılan ilk dergi olduğu konusunda kaynaklar hemfikirdir:

2 Türk dergiciliğinde bir ilk olan diğer bir girişim ise 1869 yılındamümeyyiz in çıkarılmasıdır. Aynı adla bir gazetenin haftalık eki olarak yayınlanan Mümeyyiz, ilk çocuk dergisi unvanına sahiptir. (Hasan Refik Ertuğ; Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi) Bu (Mümeyyiz), Türkiye deki ilk çocuk dergisiydi. (Meydan Larousse 1986) Haftalık olanıysa (Mümeyyiz), doğrudan doğruya çocuklara yönelik ilk Türkçe gazetedir. (Büyük Larousse 1986) Çocuklar için hazırlanan ilk dergi olan Mümeyyiz, aslında aynı adla yayımlanmış gazetenin haftada bir olmak üzere cuma günleri çıkarılan ekidir. İlk sayısı 15 Teşrinievvel (Ekim) 1869 da (Hicrî 9 Recep 1286), son sayısı 14 Teşrinievvel 1870 te (Hicrî 19 Recep 1287) yayımlanmıştır. Bu anlamda Tanzimat Dönemi nde çıkarılan dergiler içerisinde en uzun süre yayında kalmayı başaran dergi olmuştur. Derginin büyük harflerle yazılı adının altında, Çocuklar için gazetedir. ifadesi yer almaktadır. Mümeyyiz Mümeyyiz in çıkarılış amacı, en iyi yine derginin sayfaları arasında anlatılmaktadır. Bu amaç, ilk sayıda Maksûd başlığı altında, zaman zaman da başka bölümlerde söyle ifade edilmiştir. Bu hâlde maksûdumuz, ancak birinci derecede müstehak-ı hizmet olan çocuklara haftada bir def a ya ni Cum a günleri isbu gazeteyi çıkarmak ve hüsn-i ahlâk u terbiyeye vü tahsîl-i ma ârif ü kemâlât-ı insâniyeye dâ ir büyüklerimizin te lifâtında gördüğümüz bahsleri çocukların anlayabileceği ibârelerle yazmaktır. Umarız ki hulûs-ı ni yet, sa yımızı meskûr u kusûrumuzu ma zûr eder ve tezâyüd-i sevk ü gayretimizi mûcib olacak sûrette kabûl-i âmmeye mahzar kılar. (Mümeyyiz den Aktaran: Yavuz Bayram, Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz ( )) Mümeyyiz, Yahya Akyüz ün ifadesiyle: Usûl-i Cedîd hareketinde emeği geçen Kırımlı Türk eğitimcilerinden olan Sıdkı Efendi adında bir eğitimci-gazeteci tarafından çıkarılmıştır. (Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi)Derginin kadrosunu Sıdkı Efendi dışında Tevfîk, Emîn, Ahmed Fâik, Rıfat Efendi ve Süleyman Fâik gibi isimler oluşturmuştur. Dergi, 215 mm x 290 mm boyutlarındadır. Yazılar ise iki sütûn hâlinde 148 mm x 243 mm ebadında bir çerçeveye yerleştirilmiştir. 41 sayı 4 sayfa, 8 sayı ise 8 sayfa yayımlanan dergi toplam 49 sayı çıkarılmıştır. Derginin değişik nüshalarında, çocukların ilgisini çekmek ve onları eğlendirmek amacıyla fıkrat-ı muhtasara, latîfe veya letâ if başlıkları altında fıkralara yer verilmiştir. İçerikleri ve verdikleri mesajlar açısından, bunların eğitici nitelikli olmalarına özen gösterildiği anlaşılmaktadır. Amaç, Bazı muhtasar ve güzel hikâyeler mütalaası çocukların zihinlerinin açılmasına medâr olacağından bundan böyle nasihat olunacak bazı kısa hikâyelerin gazetemize derci münasip görünmüştür. cümlesiyle 16. sayıda kısaca ifade edilmiştir. (Yavuz Bayram, Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz ( ))

3 Mümeyyiz dergisinin dil konusunda tutumu önemlidir. Çünkü dergi sadece sade dili kullanmakla kalmamış, gücü yettiğince dil konusunda uyarılarda da bulunmuştur. Dergi kimi yerlerde lisan yerine dil sözcüğünü kullanmayı yeğlemiştir. (İsmet Kür; Türkiye de Süreli Çocuk Yayınları) Mümeyyiz i 1875 te Sadâkat izlemiştir. Sadâkat sayfalarında öğretici yazılara yer vermesinin yanı sıra eğlendirirken öğretmeyi amaçlamıştır. Yazıların çoğu yabancı dilden çevrilmiştir. Derginin içeriğinde küçük hikâyeler, soru - cevaplar, okuyucu mektupları, durub-ı emsal (atasözleri) gibi köşeler bulunur. Dili oldukça sadedir. Sık sık lisanımızın Türkçe olduğuna vurgu yapmıştır. Noktalama işaretleri kullanılmıştır. Sadâkat çok fazla ilgi görmesini 2. sayıda Teşekkür başlıklı yazısıyla şu şekilde yansıtmıştır: Sadâkat (2 Şubat 1877) Gazetemiz çıktığı gün binbeşyüz nüshası satıldı. Ertesi gün yine gazete isteyenlerin haddi hesabı olmadığı ve adeta matbaaya hücum edercesine adamlar geldiği için birinci nüshayı tekrar bastık. Ondan da bin kadarı satıldı. Bunlar hep çocukların gösterdiği rağbet ile hâsıl olduğundan teşekkür ederiz ve böyle giderse biz de elden geldiği kadar gazeteyi ileri götürmeye çalışacağız. Hemân Cenâb-ı Hakk muvaffak eylesin. Âmin. (İsmet Kür; Türkiye de Süreli Çocuk Yayınları) Sadâkat 6. sayıdan sonra Etfâl adıyla bağımsız bir dergiye dönüşmüştür. Çocuklar anlamına gelen Etfâl, Sadâkat in devamıdır; ancak dili daha ağırdır. Yabancı tamlama ve sözcükler daha fazla kullanılmıştır. Bunun haricinde Sadâkat ten farklı bir tarafı yoktur. Haftada bir çıkan derginin bir seneliği yirmi, altı aylığı 10 kuruştur. Ayrıca dergi ilan olarak sadece kitap ilanlarına yer vermektedir. İsmet Kür Türkiye de Süreli Çocuk Yayınları adlı eserinde Etfâldergisiyle ilgili şu bilgileri vermektedir: Etfâl dergisinin eni 21, boyu 30 cm dir. Kapak dâhil iki yapraktır. Hakkı Tarık Us Kütüphanesi nde 1. ve 13. sayıları var. Öbür kütüphanelerde adına bile rastlanmadı. Ne yazık ki, paramparça ya yakın halde. Eski dergilerin tümünün hali acınacak gibi ama sanırım rekor bunda. Sözcükler zorlukla okunuyor, kimi de okunamıyor. Etfâl (2 Kanunisan 1307) Dergi Sadakat la her ne kadar aynı gibi görünse de farklılıklar vardır. En önemli farklılık dilinin ağırlaşmasıdır. İmlada da yenilik falan düşünüldüğü yok. Noktalama işaretlerinin kullanılmasında Sadakat dergisine oranla gerileme görülüyor. Tanzimat döneminde İstanbul da yaşanan gelişmelerle birlikte büyük bir kültür merkezi olan Selanik te de

4 çocuk dergileri çıkmaya başlamıştır yılında ilk olarak Ayine dergisi çıkarılmıştır. Ayine, ayna, Mir'ât, kendisine tecelli ve aksedeni gösteren veya bildiren şey anlamına gelmektedir. (Osmanlı- Türkçe Lügat) Hem kadınlara hem de çocuklara hitap eden Ayine, aile dergisi görünümündedir. Dolayısıyla tek başına çocuk dergisi sayılmaz. Bu yüzden süreli çocuk yayınıyla ilgili yayımlanan katalog ve kitaplarda adına rastlanmamıştır. Ayine daha çok kadınlara hitap ettiğinden dönemin kadın dergileri içerisinde yer almıştır. Batılı Anlamda İlk Çocuk Dergisi Arkadaş Sadâkat tan sonra öğreticilik yönü ağrı basan bir başka dergi 1876 yılında yayımlanan Arkadaş olmuştur. Dergi, Osmanlı ve Avrupa basını hakkındaki bilgilerden, Batı daki yeni gelişme ve keşiflerden okuyucularını haberdar etmeye çalışmıştır. Şekil ve muhteva yönünden Batılı anlamdaki ilk çocuk dergisi olduğu söylenebilir. Dili sadedir. İmlada bazı yeniliklere yer vermesi de dikkat çeken yönlerinden olmuştur yılında yayımlanan Bahçe dergisi Avrupa ülkelerinden sık sık bilgilere ve haberlere yer vermiştir. Avrupa da çocuklar için yüzlerce gazete ve dergi olduğundan bahsetmiştir. Bizde de bu sayının artması için derginin fiyatı 40 paradan 20 paraya düşürülmüştür. Dergide Batı ülkelerinden tercümeler yayımlanmıştır. Eğlendirirken öğretmeyi amaçlamıştır.. Bahçe den sonra 1882 yılında on beş günde bir Çocuklara Arkadaş dergisi yayımlanmıştır. Derginin Muharriri Sıhıyye Ketebesinden Mehmet Şemseddin dir. Çocuklara Arkadaşdergisinin sayfa düzeni dönemin diğer dergilerine göre daha güzel tasarlanmıştır. Ayrıca dergide her yazıda bir insan ya da hayvan resmi kullanılmıştır. Derginin dikkat çeken bir yönü de her sayıda mutlaka bir hayvanın tanıtılmasıdır. Dahası söylene yazıla günümüze kadar gelmiş küçük öykülere, masallara ilk bu dergi yer vermiştir. Derginin eni 8,5, boyu 14 cm dir. 16 sayfa çıkmaktadır. Çocuklara Arkadaş (Cilt 1, Sayı 1)

5 Dergi ağır konuları çocukların anlayacağı türden yazmayı başarmıştır. Dergideki hemen tüm yazılar kısa, açık ve çocukların ilgisini çekecek türden şeylerdir. Öğretici yazılarda dil daha sadedir. Çeviri yazılara da yer vermiştir yılında yayımlanan Çocuklara Kıraat Avrupa, Avrupa şehirleri, Avrupa eğitim sistemi ve dünyanın diğer bölgeleri hakkında bilgiler vermiştir. Sayfalarında çeviri öyküler de vardır. Çocuklara Kıraat ( Cilt 1, Sayı ) On beş günde bir çıkan dergi, dilde sadeleşmeyi savunmasına rağmen bazı yazılarda oldukça ağır bir dil kullanmıştır. Dergide diğer dergilere kıyasla başyazı geleneği yoktur yılında yayımlanan Çocuklara Arkadaş dergisinde yer alan resimler eleştirilmezken, Çocuklara Kıraatdergisinde yayımlanan insan ve hayvan resimleri eleştirilmiştir yılında yayımlanan Vâsıta-yi Terakki dergisiyle ilgili kaynaklara rastlanmamıştır; ancak sadece çocuklara yönelik bir dergi olduğu bilinmektedir: Vâsıta-yi Terakki on beş günde bir 6 yaprak çıkmaktadır. Dergide yazılar uzundur ve cümleler karışıktır. Derginin değişik bir özelliği yoktur. Kütüphanelerimizde 4 sayısı var. Büyük bir ihtimalle zaten bu kadar çıkmıştır. Dili, kendinden öncekilerin dilinden biraz daha ağır. İmla konusunda da özel bir tutumu yok. (İsmet Kür; Türkiye de Süreli Çocuk Yayınları)

6 1887 yılında Çocuklara Tâ lim dergisi yayımlanmıştır. On beş günde bir çıkan derginin bir nüshası 1 kuruştur. Derginin eni 15, boyu 24 cm dir. Kapağı ve içi resimli olan derginin her sayısı farklı bir renkle çıkarılmıştır. Öğretmen olan ve daha önce Çocuklara Arkadaş ve Arkadaş dergilerinde yazan Mehmet Şemseddin in bu dergide de yazıları çıkmıştır. Derginin dil konusundaki tutumu önemlidir. Mehmet Şemseddin in kendi deyişiyle salt Türkçeye varmak çabasındadır. Çocuklara Tâ lim çocukları öz dillerine götürmeyi amaç edinmiştir. Dergi 6. sayıdan sonra Türkçe sözcükleri açıklamaya başlamıştır. Ayrıca dergide noktalama işaretleri doğru kullanılmıştır. Çocuklara Tâ lim Kız Adını Kullanan İlk Dergi Çocuklara Mahsus Gazete 1896 yılına gelindiğinde Çocuklara Mahsus Gazeteyayımlanmıştır. Haftada bir çıkan gazetenin bir nüshası 10 paradır. Derginin en önemli özelliği 11 yıldan fazla bir süreyle, hiç aksamadan yayımlanabilmiş olmasıdır. Derginin boyutları, önce 24 x 27,5 tur. Sayfa sayısı 8 dir. Dergi 8. sayıdan sonra biraz küçülmüştür. Ancak sayfa sayısı 8 den 16 sayfaya çıkarılmıştır. Aynı zamanda dergi kapatılmasına yakın tekrar 8 sayfaya düşmüştür. Eski harfli çocuk dergilerinin en uzun ömürlüsü olan dergi, Avrupa standartlarına yaklaşan dergilerden biridir. Bu dergiden öncekilerde dergi adlarının altında hep etfâl-i vatan (vatan çocukları) ve benzeri sözcükler bulunur ve hitaplar daima Beyler, Efendiler olurdu. Bu dergide başlığın altındaki yazıda Zükur ve inas etfâl-i vatan (erkek ve kız vatan çocukları) kullanılmıştır. Kız adını kullanan ilk dergidir. Çocuklara Mahsus Gazete (3 Ağustos 1322) İstanbul Dışında Yayımlanan Dergilerin İlki Çocuklara Rehber

7 Osmanlı çocuk dergiciliğinin zirvelerinden biri olançocuklara Rehber dergisi 1897 yılında yayımlanmıştır. Haftada bir çıkan dergi 20 paraya satılmıştır. İstanbul dışında yayımlanan dergilerin ilkidir. Çocuklara Rehber in sayfalarında çocuk şarkıları, şiirler, ana sınıfı için manzumeler, çocuklar için piyesler, kısa ve ileri bir edebiyat tekniği ile yazılmış hikâyeler, dönemin eğitim kurumlarından verilen haberler, tercüme hikâyeler, Avrupa ve ABD den aktüel haberler, Latin harfleriyle yazılan Fransızca kelimeler yer almıştır. Çocuklara Rehber dergisinin çocukla ebeveyni aynı anda eğitmeye çalışması, erkek kız ayrımı göstermemesi de derginin dikkat çeken yönlerindendir. Çocuklara Rehber (Sene 1, Sayı 13) Meşrutiyetle beraber iyice şekillenecek ve zemin bulacak olan çocuk edebiyatının en önemli temelinin Çocuklara Rehber dergisinin takip ettiği yayın politikasıyla, onun sayfalarında atılmıştır demek doğru bir hüküm olur. (Cüneyt Okay; Eski Harfli Çocuk Dergileri, 1999) 1904 yılında Çocuk Bağçesi yayımlanmıştır. Dergide dönemin ünlü yazarlarından Tevfik Fikret, Mehmet Emin, Hüseyin Cahit, Rıza Tevfik, Faik Ali, Ali Ulvi, Raif Necdet yer almıştır. Çocuk Bağçesi dergisinin eni 17, boyu 28 cm dir. Derginin ilk sayısında yer alan İfade-i Mahsusa başlıklı yazıda; mektep dersleriyle yorulan beyinlerin başka şeylerle meşgul olma ihtiyacının yüz gösterdiği, bir mesele üzerine yorulan fikirlerin, yeniden kuvvetlenmesi ve açılması için bir bahçede gezinerek, değişik çiçeklerle meşgul olmasıyla kalplerin neşeleneceği belirtilmiştir. Çocuk Bağçesi (Sene 1, Sayı 1)

8 Ayrıca bütün bu çiçeklerle bezenmiş marifetlerle, bilimlerle donanmış bir çocuk bahçesinin hazırlandığı iddialı ve süslü cümlelerle ifade edilmiştir. Meşrutiyet Dönemi nde çıkan bir diğer dergi Musavver Küçük Osmanlı dır. Bu dergi daha çok okula giden çocuklar için çıkarılmıştır. Dergi sayfalarında yer alan fikirler ve bilgiler soruyanıt biçiminde verilmiştir yılında yayımlanan Arkadaş dergisi iç sayfalarda adını Mekteblilere Arkadaş olarak duyurmuştur. Süse meraklı bir dergi olan Arkadaş, genellikle her yazının ilk sözcüğü çok süslü yazılmıştır. 32 sayfa çıkan dergi 6. sayıda el değiştirmiştir.arkadaş ta gününün olduğu kadar isimleri yazın tarihimize geçmiş; Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret, Fazıl Ahmet, Hüseyin Suat, Celal Şahin in yazılarına da yer verilmiştir. Arkadaş (Sayı 2, Cilt 1) Yine meşrutiyet yıllarında yayımlanan bir dergi olan Çocuk Dünyası haftada bir çıkarılmıştır. Müdürü Tevfik Nûrettin Azeri Türklerinden olduğu için dergide Turancılık da işlenmiştir. Ziya Gökalp de bu çabaya katkı sağlamıştır. Derginin renklenmesini sağlayan, adları zamanımıza kadar uzanmış İsmail Hakkı Baltacıoğlı, Mehmet Emin Yurdakul, Selim Sırrı Tarcan, Ali Ulvi Elöve, Aka Gündüz gibi yazarları görüyoruz. Çocuk Yurdu 1913 yılında yayımlanmıştır. Dönemin diğer çocuk dergileriyle kıyaslandığında dili ağır olan bir dergidir. Aynı yıl yayımlanmaya başlayan Mektebli dergisi alışılagelmişin dışında bir kapak düzeniyle çıkmıştır. Haftalık olarak yayımlanan derginin hemen her sayısında öykü, monolog, oymacılık ve elişleri üzerine yazılara yer verilmiştir. Çocuk Dünyası (Sayı 1, Cilt 1) Ayrıca dergi içeriğinde Balkan Savaşı nın intikamının alınmasına yönelik yazılarda kin teması yoğun bir şekilde işlendiği görülmüştür. Dergide öğrenci yazılarına özen gösterilmiş ve her sayıda yer verilmiştir. Dergi 20. sayıda İskender Fahrettin in eline geçmiş ve bu sayıdan sonra 8 sayfalık bir ilave yer almıştır. Çocuk Duygusu adlı dergi de yine 1913 yılında yayım hayatına başlamıştır. Haftalık çıkan derginin kapakları resimli yayımlanmıştır. Resimlerin çoğunda kadınlar ve çocuklar yer almıştır. Bu dergilerin

9 yayımlandığı yıllar Balkan Savaşı acılarının yaşandığı yıllar olduğu için bu dönemde çıkan çocuk dergilerinde savaşın izlerine rastlanmıştır. Çocuk Duygusu da 6. sayısında bu konuya yer vermiştir. Dergide yer alan masallarda genelde havyan olarak tavşana yer verişmiştir. Dergi kimi zaman dili çok ağır kullanmış kimi zaman da öz Türkçe kelimelere yer vermiştir. Aynı yıl yayımlanan bir diğer dergi Türk Yavrusu, dönemin diğer dergilerine kıyasla en zayıfıdır. Bu dergide dikkati çeken, okurlarından bahsederken kadınları ön plana alması olmuştur. Ayrıca derginin sayfalarında iç ve dış haberlere yer verilmiştir. Dil ve İmla Konusunda İlk Köklü Değişikliği Gerçekleştiren Dergi Çocuk Bahçesi 1913 yılın son çocuk dergisi Çocuk Bahçesi dir. Dergi Osmanlı Dönemi nde yayımlandığı halde Osmanlı sözcüğünün geçmediği tek dergidir. Diğer çocuk dergilerinde olduğu gibi Balkan Savaşı yenilgisinin acıları dergi sayfalarına yansımıştır. Bu dönemde yayımlanan çocuk dergilerin çoğu memleketin sorunlarını çocuklara yansıtma taraftarı olmuşlardır; ancak bu dergilerin hiçbiri bu işiçocuk Bahçesi kadar bilinçli, düzenli, sürekli ve çocukların anlayabileceği biçimde yapamamıştır. Ayrıca Çocuk Bahçesi dil ve imla konusunda ilk köklü değişikliği gerçekleştirmiş dergidir. Çocuk Bahçesi (Sayı 1, Sene 1) 1914 yılında Çocuk Dostu adıyla bir çocuk dergisi yayımlanmıştır. Bu dergi okul öncesi çocuklara yönelik çıkarılmıştır. Sade bir dil kullanan dergi sayfalarında resme bolca yer ayırmıştır yılından 1922 yılına kadar çocuk dergilerine rastlanmamıştır. Sadece 1918 yılında çocuklar için çıktığını bildiren Hür Çocukyayımlanmıştır. Ancak bu dergi de çocuk dergisinden çok sağlık dergisine benzemiştir. Dergideki yazıların çoğu çocuklar için değil büyükler içindir yılına gelindiğinde Bizim Mecmua çıkar. İlk 27 sayısı az resimli çıkan dergi ikinci çıkışında resimli bir dergiye dönüşerek daha hafif konuları ele almıştır. Hür Çocuk (1918)

10 1923 yılında Musavver Çocuk Postasıyayımlanmıştır. Derginin müdürü Süleyman Tevfik Zorluoğlu dur. Dergi en çok sayfalarında resim ve karikatürlere yer vermesiyle dikkat çekmiştir. Musavver Çocuk Postası (Sayı 1, Cilt 1) Yine aynı yıl çıkan Yeni Yol dergisi düzenli bir şekilde yayımlanmıştır. Okulların tatil olduğu yaz aylarında çıkamayan dergi her sayısında çeşitli yörelerden haberlere, fotoğraflara ve yazılara sayfalarında yer vermiştir. Zengin bir içeriğe sahip olan dergide öyküler, masallar, manzumeler, seyahat, tarih, roman, oyun ve bulmacalar yer almıştır. Derginin 41. sayıdan itibaren kapakları renkli çıkmıştır. Yeni Yol (Sayı 15, Cilt 1) 1924 yılına gelindiğinde Haftalık Resimli Gazete yayımlanmıştır. Dergi başladığı gibi devam etmiş ve sayfalarında ilginç yazılara yer vermiştir. Derginin bir diğer özelliği de dünya ile ilgili haberlere yer vermesidir. Dönemin diğer dergileri ise şöyle: Sevimli Mecmua (1925), Resimli Mecmua (1925), Çocuk Dünyası (1926), Çicek (1926), Gürbüz Türk Çocuğu (1926), Çocuk Dünyası (1927), Çocuk Yıldızı(1927). Haftalık Resimli Gazetemiz (Sayı 1 Cilt 1 )

11 Cumhuriyet Dönemi nde yeni harflerin kabul edilmesinden sonra çocuk dergilerinin hem sayısı hem de baskı sayıları çoğalmıştır. Ancak daha önceki dönemlerde olduğu gibi Cumhuriyet Dönemi nde de yayın hayatını uzun ve kesintisiz sürdüren çocuk dergileri azdır. (Alemdar Yalçın, - Gıyasettin Aytaş, Çocuk Edebiyatı)Ancak çocuklara yönelik kitapların az olduğu yıllarda Çocuk Sesi, Arkadaş ve Çocuk gibi dergilerin çocukların gelişimini sağlama açısından faydalı olduğu söylenebilir. Cumhuriyet Dönemi nde yayımlanmış bazı dergiler ise şunlardır: Diyanet Çocuk Dergisi, Elma Şekeri, Şeker Çocuk, Milliyet Kardeş, Milliyet Çocuk Dergisi, Vakıf Çocuk, Türkiye Çocuk, Yeni Can Kardeş, Tercüman Çocuk Dergisi, Kandil Çocuk, Çocuğa Selam, Kumbara, Başak Çocuk, Başaralım, Yavru Türk yılları arasında yayımlanan çocuk dergilerde eğitici ve öğretici içeriğin amaçlandığı söylenebilir. Ayrıca bu dönemin dergileri içeriklerinde bulmaca, bilmece ve fıkralara yer vererek çocukları eğlendirirken bilgilendirmeye çalışmıştır yılında gerçekleşen oldukça uzun bir hazırlık dönemi gerektiren harf devrimi; beraberinde getirdiği etkin bir yaygın ve örgün eğitim seferberliği nedeniyle okuyan çocuk sayısı artmıştır yılları arasında yayın yaşamına 23 çocuk dergisi katılmıştır: Çocuk Sesi (1928), Gençlik (1928), Şen Çocuk (1932), Afacan (1934), Çalışkan Çocuk(1934), Mektepli Gazetesi (1934), Oklahoma (1935), Olgun Çocuk (1935), Çocuk (1936), Gelincik (1936), Yavrutürk(1936), Cumhuriyet Çocuğu (1938), Çocuk Gazetesi (1938), Asrın Çocuğu (1938), Binbir Roman (1941),Çocuk Romanları (1941), Bilmece (1943), Çocuk Dünyası (1943), Çocuk Haftası (1943), Türk Çocuğu(1944), Çocuk Gözü (1945), Doğan Kardeş (1945), Şen Çocuk (1945), Can Kardeş (1947), Çocuk Alemi(1947), Küçük Kardeş (1947), Armağan (1950). Bu dergiler arasında çocuk haklarını savunan bir dergi bulunması, Cumhuriyet Dönemi aydınlarının çocuğa karşı toplumsal sorumluluklarını yansıtması bakımından ilgi çekicidir. (Meral Alpay, Türk Çocuk Edebiyatı)Bu yıllarda yayımlanan dergilerdeki yazarlarının ve yayıncılarının çoğu öğretmenlik mesleğinden gelmiştir lardan sonra en çok dikkati çeken çocuk dergileri Çocuk Haftası(1943) ve Doğan Kardeş(1945) olmuştur lardan sonra Doğan Kardeş sayfalarını yavaş yavaş çizgi romanlara bırakmaya başlamış ve 1978 yılında da grev nedeniyle kapanmıştır lilerde Çocuk Dergilerinin Vazgeçilmezi Amerika dan Alınan Çizgi Romanlar 1950 yıllara gelindiğinde çocuk dergilerinin sayfalarında Amerika da alınan çizgi romanlar dikkat çekmiştir. Pekos Bill, Koca Teks, Oklahoma, Bill Kid, Deyvi Kroket, Tom Miks, Zagor, Zembla, Tarkan, Kansas vb. gibi çizgi romanlar dergi sayfalarında bolca yer almıştır. Bu çizgi romanlar dönemde yayımlanan birçok dergiye de isim olmuşlardır. Bu yıllarda yayımlan dergiler şunlardır: Pekos Bill (1951), Pekos Bill in Harikulade Maceraları (1951), Ateş (1925), Harika (1952), Karınca (1952), Kelebek (1952), Resimli Tomurcuk (1952),Yurt Çocuğu (1952), Çocuk ve Yuva (1953), Koca Teks (1953), Oklahoma (1953), Çocuk Dünyası(1954), Genç Ay (1954), Bill Kid (1955), Dedektif Nik ın Maceraları (1955), Deyvi Kroket (1956), Roket(1956), Teksas (1956), Tom Miks (1959), Rodeo (1957), Süperman (1958), Dakota (1959), Dirik Daring(1959), Jim Tora (1959), Kansas Kid (1959), Kinova (1959), Kit Taylor (1959), Red Kit (1959), Tom ve Miki (1959), Kovboy (1960), Zagor (1962), Zoro Kara Süvari (1963), Tarkan (1970) vb. Ofset baskısının kolaylığında ve maliyetinin düşük olmasından dolayı yayıncıların tercih ettiği bu tarz çocuk dergileri günümüzde de mevcuttur. Günümüz dergiciliğine bakıldığında görülecektir ki teknolojik olanaklar ve dergi anlayışındaki değişimle bol fotoğraflı, büyük yazılı ve çocukları yeni yeni gelişmelerden haberdar eden bir anlayış yerleşiyor. Bu yerleşen anlayışın çocukların gelişimsel özelliklerine ne kadar uygun olduğu psikolog ve çocuk gelişimcilerin konusu olduğu için çok girmemekle birlikte bunun Tanzimat tan gelen kültürel birikime sekte vurduğunu söylemek yerinde olacaktır. Tabi ki değişen dünyayı görmezden gelmemek koşuluyla yenilik kavramı ve bunun sonucu

12 olan değişim kavramı anlaşılabilir olgulardır; ancak bunların Ziya Gökalp ın dediği muasırlaşmak mı yoksa kültürel birikimi koruyarak muasırlığın gereken yönlerini mi almak noktasında çelişkiler taşıdığı açıktır. Çocuk aile kurumlarının en değerli varlığı olma görevin Tanzimat tan beri edinmeye başlamış ve bugünlere kadar gelmiştir. Çocuk dergiciliğinden hareketle varacağımız noktada ise görüyoruz ki günümüzde çocuğa verilen önem birikimli bir kültürel belirlemeciliğin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kaynaklar Abdulkadir DURMUŞ, (2007) Yılları Arasında Çıkan Eski Harfli Çocuk Dergilerinin Çeviri Metinleri Üzerine, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. Ahmet Hamdi TANPINAR (2006), XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, YKY İstanbul. Alemdar YALÇIN, - Gıyasettin AYTAŞ, (2005) Çocuk Edebiyatı, 3. Baskı, Akçağ Yay., Ankara. Büyük Larousse (1986), C:16, Milliyet Gazetecilik, İstanbul. Cüneyt OKAY, (1999), Eski Harfli Çocuk Dergileri, Kitabevi, İstanbul. Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlıca- Türkçe Lügat Hasan Refik ERTUĞ (1970), Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi, C:1, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul. İsmet KÜR (1991) Türkiye de Süreli Çocuk Yayınları, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara. Meral Alpay, Türk Çocuk Edebiyatı. Meydan Larousse (1986), C:9, Meydan Yayınevi, İstanbul. Mustafa Ruhi ŞİRİN,, (hzl), (2000) Çocuk Edebiyatı, 3. Basım, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul. Şeyma GENÇEL, (1984) Çocuk Dergileri, Türkiye de Dergiler Ansiklopediler ( ), Gelişim yayınları, İstanbul. AKYÜZ Yahya (1985), Türk Eğitim Tarihi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara. Yavuz BAYRAM, (2005), Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz ( ), Hece Dergisi S , Ankara, s Dergi kapakları Milli Kütüphaneden temin edilmiştir.

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERUN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BİLGİLER: İskenderun Halk Kütüphanesi binası Türkiye ile Fransa arasında 23.06.1939 tarihinde imzalanan Hatay Anlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

MATBAACILIK OYUNCAĞI

MATBAACILIK OYUNCAĞI Resimleyen: Özlem Isıyel Yiğit Bener MATBAACILIK OYUNCAĞI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman 1. basım Yiğit Bener MATBAACILIK OYUNCAĞI Resimleyen: Özlem Isıyel cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü:

Detaylı

Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr KADIN DERGİLERİ

Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr KADIN DERGİLERİ KADIN DERGİLERİ Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr Elektronik bültenimizde öykü dergileri ve mizah dergilerinden sonra bu sayımızda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle geçmişten günümüze kadın

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE SÜRELİ ÇOCUK YAYINLARI

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE SÜRELİ ÇOCUK YAYINLARI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE SÜRELİ ÇOCUK YAYINLARI Doç. Dr. Suat UNGAN Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Bölümü. ungan@ktu.edu.tr Fadime YİĞİT Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik

Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik Zuhal Özer 18 Nisan 2013, İzmir Çocuk Dergileri - Amaçlar Çocuklara küçük yaşlardan itibaren bilimi sevdirmek, Bilimin yaşamın

Detaylı

Sınıf Defteri Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-5,

Sınıf Defteri Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-5, MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ KIPIR KIPIR KUKLALAR EĞİTİM SETİ (Öneri: 36-48 Ay) 1. Kıpır Kıpır Kuklalar (8 kitap) (Kukla Sincap, Kukla Kirpi, Kukla Kutup Ayısı, Kukla Kaplumbağa, Kukla Pelikan, Kukla Maymun,

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

BİR İLK DÖNEM CUMHURİYET DERGİSİ RESİMLİ DÜNYA

BİR İLK DÖNEM CUMHURİYET DERGİSİ RESİMLİ DÜNYA BİR İLK DÖNEM CUMHURİYET DERGİSİ RESİMLİ DÜNYA Zehra ERĞİN * ÖZET Bu çalışmada Cumhuriyet Dönemi nin eski harfli ilk dergilerinden biri olan Resimli Dünya dergisi tanıtılmıştır. 4 Aralık 1924 tarihinde

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

OKUL ÖNCESİ YAYINLARI

OKUL ÖNCESİ YAYINLARI KARACA Eğitim Yayınları Tic. ve San. Ltd. Ş OKUL ÖNCESİ YAYINLARI TL Etkinlik Kitabım 1-10 (10 etkinlik kitabı) 57,50 Adet Tutar Portakal Çiçeği Eğlenceli Matematik (48 Ay ve Üstü) 13,50 Portakal Çiçeği

Detaylı

Okul Öncesi Devam Takip Defteri (Öğretmen - Öğrenci) Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-5,

Okul Öncesi Devam Takip Defteri (Öğretmen - Öğrenci) Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-5, MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ KIPIR KIPIR KUKLALAR EĞİTİM SETİ (Öneri: 36-48 Ay) 1. Kıpır Kıpır Kuklalar (8 kitap) (Kukla Sincap, Kukla Kirpi, Kukla Kutup Ayısı, Kukla Kaplumbağa, Kukla Pelikan, Kukla Maymun,

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Marmara 2000 Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Marmara

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015

DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2015 NİSAN AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Çiçekleri tanıdık. Çiçekleri gözlemledik. Çiçek türlerini isimlendirdik. Çiçeklerin birer canlı olduğunu öğrendik. Farklı çiçeklerin

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:15-16, Sayı:22-23-24-25, Yıl:2010-2011 Vol:15-16, No:22-23-24-25, Year:2010-2011 ISSN: 1303-9105 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Faculty of Law of Dicle University DİCLE

Detaylı

MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ. ZIPZIP İLE PITPIT EĞİTİM SETİ (Öneri: 24-36 Ay) KIPIR KIPIR KUKLALAR EĞİTİM SETİ (Öneri: 36-48 Ay)

MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ. ZIPZIP İLE PITPIT EĞİTİM SETİ (Öneri: 24-36 Ay) KIPIR KIPIR KUKLALAR EĞİTİM SETİ (Öneri: 36-48 Ay) MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ ZIPZIP İLE PITPIT EĞİTİM SETİ (Öneri: 24-36 Ay) 1. Zıpzıp ile Pıtpıt uygulama kitapları - 5 kitap 2. Zıpzıp ile Pıtpıt Aile Katılımı 3. İlk Portfolyom 4. Kavramlarla Labirent

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal MİLLÎ EĞİTİM EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT 3 AYDA BİR YAYINLANIR BAHAR 2004 Sayı:162 ISSN 1302-5600 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi Yayımlar Dairesi Başkan V. Şadi KESKİN Yazı İşleri Müdürü Ali KARAÇALI Süreli

Detaylı

Ürün Fiyat Kataloğu 2014-2015. Tek bir şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak...

Ürün Fiyat Kataloğu 2014-2015. Tek bir şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak... Ürün Fiyat Kataloğu 2014-2015 Tek bir şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak... 1. Sınıf Ürünleri 1. Sınıf Okuma Yazma Seti İlk Okuma Yazma Seti 1 Adet 55.00 1. Sınıf Okuma Yazma Seti Kırmızı Set 1 Adet

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DENIZYILDIZI GRUBU KASIM AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ ATATÜRK Atatürk kim olduğunu hatırladık Atatürk ün hayatını inceledik. Atatürk ün kişisel

Detaylı

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller

Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazılı Materyaller. Yazı boyutu Yazı boyutu. Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Öğretim Materyalleri Görsel Araç-Gereç ve Materyaller Yazılı materyaller (Kitaplar) Ders Kitapları Öğretmen Kitapları Alıştırma Kitapları Kaynak Kitaplar (?????) Hikaye, masal ve romanlar Yazılı Materyaller

Detaylı

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

Eylül 2013. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday Akademik Takvim Eylül 2013 Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba / Wednesday Perşembe / Thursday Cuma / Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday 2 3 4 5 6 7 1 8 Okul Öncesi ve 1. Sınıf Okul Öncesi

Detaylı

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ Önceki gün vefat eden gazeteci yazar Bülent Akkurt Bodrum da dostları, yakınlarının kollarında son yolculuğuna defnedildi. Bülent Akkurt un yazıları bir

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı: Arif KOLAY Doğum Yeri: Kütahya Doğum Tarihi: 17.03.1973 Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce Yabancı Dil Puanları: ÜDS: 60 KPDS: 61 Bölümü/Anabilim Dalı: Tarih

Detaylı

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98.

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler BAYRAM Yavuz, 16.Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER ARALIK 2014 Sevgili Veliler; Bizler Aralık ayını da dolu dolu yaşadık. Önemli gün ve haftaları büyük bir coşku, sevinçle yaşadık. Sınıf içi etkinliklerimize tüm çocuklarımız keyifle katıldılar. Etkinliklerimizle

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN

OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY ŞEKER AHMET PAŞA HAZIRLAYAN: MEHMET KURTBOĞAN OSMAN HAMDİ BEY 1842 yılında İstanbul'da doğdu. 1860'da hukuk öğrenimi için Paris'e gitti. Hukuk öğreniminin yanı sıra o dönemim ünlü ressamlarının

Detaylı

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA GECMIŞTEN GUNÜMUZE HABER YAZILARI Halka günlük olayları haber verme geleneğinin şimdilik Atina da başladığı sanılmaktadır. Eski Atina da, halk günün belirli saatinde,

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE Enes PALA Tam adı Fatma Aliye Topuz dur. 1862 yılında İstanbul da doğmuştur. Ahmet Cevdet Paşa nın kızıdır.

Detaylı

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI

ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ÖZEL GÖKYÜZÜ İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI 1/B SINIFI KASIM AYI E-BÜLTENİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Mihver Dersler 2.Branş Dersler 3.Kulüpler 2 TÜRKÇE Kasım ayında Türkçe dersinden harfleri öğrenmeye

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU 4. SINIFLAR KASIM 2013 TÜRKÇE. fikrini bulacağız. Metinlerin konularını tahmin edeceğiz.

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU 4. SINIFLAR KASIM 2013 TÜRKÇE. fikrini bulacağız. Metinlerin konularını tahmin edeceğiz. İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU VELİ BÜLTENİ 4. SINIFLAR KASIM 2013 TÜRKÇE Dinleme kurallarının neler olduğunu hatırlayacağız. Okurken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat edeceğiz. Şiirlerin ana duygusu,

Detaylı

DERGİ & YAYIN KULÜBÜ-İLKOKUL

DERGİ & YAYIN KULÜBÜ-İLKOKUL Bizler Utku Koleji Özel İlkokulu DERGİ YAYIN KULÜBÜ öğrencileri olarak bir dergi çıkarmaya karar verdik. Kulüp arkadaşlarımızla bir araya gelerek görev dağılımı yaptık. Her birimiz yeteneklerimiz doğrultusunda

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK

BİRLİKTE YAŞAMA VE KARDEŞLİK ÖZEL ANAKENT İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM ve ÖĞRETİM DÖNEMİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ KASIM - ARALIK SAYFASI Birlikte Yaşama Kültürü ve Hoşgörü Gel Bize Katıl Bize! Şarkısını Söyledik Sınıf içinde, arkadaşlarımızla

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

Diğer dergilerin cılızlığı İtibar'ı merkez kıldı

Diğer dergilerin cılızlığı İtibar'ı merkez kıldı On5yirmi5.com Diğer dergilerin cılızlığı İtibar'ı merkez kıldı Bir yıl önce çıkmış olduğu edebi yolculuğa yeni isimleri de bünyesinde toplayarak devam eden 'İtibar ın 1 yılını' Ali Görkem Userin'le konuştuk.

Detaylı

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfinle kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Detaylı

4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. 1.İsim : Turgut. 2.Soyadı: Yüksel. 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi. Derece Alan Üniversite Yıl

4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. 1.İsim : Turgut. 2.Soyadı: Yüksel. 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1.İsim : Turgut 2.Soyadı: Yüksel 3.Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Doktora 5.Akademik Unvanlar Arts

Detaylı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU NİSAN 2015 ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR, BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ BÜYÜĞÜ OLARAK YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN İNSANLIK

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

2016 YA GİRERKEN. Yeni bir yıl demek bir çoğumuz için yeni bir yaşam, yeni bir umut, yeni başlangıçlar demektir.

2016 YA GİRERKEN. Yeni bir yıl demek bir çoğumuz için yeni bir yaşam, yeni bir umut, yeni başlangıçlar demektir. İÇİNDEKİLER 2016 ya Girerken Tüm Velilerimizin Dikkatine MYP Bültenimiz Ocak Ayı Etkinliklerimiz SERÇEV Yararına Satış Öğrencilerimizi Kutluyoruz Eko Okul Köşemiz 2016 YA GİRERKEN Yeni bir yıl demek bir

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Oda Faaliyetleri 86 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Muhasebecilikte kural, karar ve mevzuat çok sık değişebilmektedir. Bu alanda çalışanların kararlardan haberdar

Detaylı

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ

KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ YARATICI OKUMA DİZİSİ Şiir Resimleyen: Yasemin Ezberci Yaratıcı Okuma Dosyası: Mustafa Köz Mustafa Köz KÜÇÜK UYKULAR BAHÇESİ Resimleyen: Yasemin Ezberci Yayın Koordinatörü:

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SIRA 1 Mesleki Eğitim Merkezi çırak sözleşmelerinin imzalanması 01 Temmuz 2015-30 Eylül 2015 2 Bursluluk müracaatlarının yapılması 14 Ağustos 2015 Cuma - 30 Eylül 2015 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması

Detaylı

ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN TÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN TÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ Özet METİN TÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Arş. Gör. Bayram BAŞ * Bu yazıda biri Millî Eğitim Bakanlığı biri de özel bir yayın evince hazırlanmış 6. sınıf türkçe ders

Detaylı

İnsanlar yazdıkları eserler, besteledikleri müzikler, yaptıkları buluşlar ve yarattıkları sanat eserleri ile tarihe mal olur, takdirle anılırlar.

İnsanlar yazdıkları eserler, besteledikleri müzikler, yaptıkları buluşlar ve yarattıkları sanat eserleri ile tarihe mal olur, takdirle anılırlar. İnsanlar yazdıkları eserler, besteledikleri müzikler, yaptıkları buluşlar ve yarattıkları sanat eserleri ile tarihe mal olur, takdirle anılırlar. Tüm bu olumlu ve kalıcı var oluşların ortak duygusu yaratıcılıktır.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur.

Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur. BULUŞLARVE TEKNOLOJİK GELİŞMELER Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur. Buluşlar teknolojik gelişmeleri

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:1 Nisan 2015 1 KİTAP VE KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ 3 2014-2015 KÜTÜPHANE ORYANTASYONUMUZ 5 KÜTÜPHANEMİZ 8 OKUMA ŞENLİĞİMİZ 10 BRITANNICA ONLINE 12 SEVİM AK

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL BEYLERBEYİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMAN VE SU TEMASI EYLEM PLANI

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL BEYLERBEYİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMAN VE SU TEMASI EYLEM PLANI EKİM EYLÜL İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL BEYLERBEYİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMAN VE SU TEMASI EYLEM PLANI AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA Türkiye Çevre

Detaylı

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57 Eğitimci yazar M. Emin KARABACAK ın BAYRAMLIK İSTEMEYEN ÇOCUKLAR (Çocukların Okul Başarısını Artırmada Anne Babalara Düşen Görevler) kitabından sonra ikinci kitabı BİLİNÇALTI APTALDIR ŞAKADAN ANLAMAZ kitabı

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

Bilişimin en Türkçesi. DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar

Bilişimin en Türkçesi. DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar Bilişimin en Türkçesi DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar Hülya Küçükaras Dil Derneği Genel Yazmanı AB 14 - Mersin 1 VAR OLAN DURUM Dil ve yazım kargaşası yaşanıyor. Türkçenin öyküsünü (geçmişini/tarihsel

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

Müsvedde; Başlangıç ve Son

Müsvedde; Başlangıç ve Son On5yirmi5.com Müsvedde; Başlangıç ve Son Müsvedde dergisi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Tosun ile dergiciliği ve projelerini konuştuk. Yayın Tarihi : 28 Ekim 2010 Perşembe (oluşturma : 1/2/2016) Selim Sebilci

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN OKULLARI GÜNLÜK EĞİTİM PROĞRAMI 6YAŞ 20.EKİM.PAZARTESİ-25.EKİM.CUMA

Ö.Ç BİLFEN OKULLARI GÜNLÜK EĞİTİM PROĞRAMI 6YAŞ 20.EKİM.PAZARTESİ-25.EKİM.CUMA 20.10.2014 PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN OKULLARI GÜNLÜK EĞİTİM PROĞRAMI 6YAŞ 20.EKİM.PAZARTESİ-25.EKİM.CUMA Türkçe Dil Etkinliği: Sağlıklı olmak için neler yapıyoruz? Nasıl sağlıklı olabiliriz? Soruları sorularak

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 17.01.2012 Toplantı Saati : 14.00 Toplantı No : 2012/02 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen

Detaylı

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER Danışman Öğretmen Aslı Çakır 2010 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Front Page İle Web Tasarımı... 1 3.

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TAKDİR BELGESİ TEŞEKKÜR BELGESİ HİZMET TEŞEKKÜR BELGESİ VE ŞİLT VERİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE ( * ) BİRİNCÌ BÕLUM GENEL ESASLAR

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TAKDİR BELGESİ TEŞEKKÜR BELGESİ HİZMET TEŞEKKÜR BELGESİ VE ŞİLT VERİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE ( * ) BİRİNCÌ BÕLUM GENEL ESASLAR DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TAKDİR BELGESİ TEŞEKKÜR BELGESİ HİZMET TEŞEKKÜR BELGESİ VE ŞİLT VERİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE ( * ) AMAÇ BİRİNCÌ BÕLUM GENEL ESASLAR Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı