İlk Çocuk Dergisi Mümeyyiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlk Çocuk Dergisi Mümeyyiz"

Transkript

1 ÇOCUK DERGİLERİ Gülden Aydın PINARCI Elektronik bültenimizin Edebiyat Köşesi nde yazı dizisi şeklinde dergicilik tarihimizi inceliyoruz. Bu zamana kadar konularına göre öykü, mizah ve kadın dergilerini ele aldık. Bu sayımızda da bu yazı dizisini devam ettirmek istedik ve sizler için çocuk dergilerini inceledik. Çocukların dünyasını anlamak zordur. Biz de bir zamanlar çocuk olmamıza rağmen hatırladıklarımız üç beş anının ötesine geçmez ne yazık ki. O hatırlananlardan da aklımızın bir köşesinde -eğer şanslıysak ve eve çocuk dergileri giriyorsa tabii- o zamanın dergileri kalır. Çünkü resimli ve eğlencelidirler. Çocukların ne zaman düşünülüp de onlar için dergi ve gazetecilik faaliyetlerine başlandığına bakmamamızın sebebi de bu güzellikleri canlı tutabilmektir. Gazetecilikte çocuklara yönelik çalışmalar Tanzimat Dönemi ndeki yenileşme ve değişim çabalarıyla başlamıştır. Çocuk dergiciliğinin doğuşu Tanzimat la birlikte hız kazanan sosyal değişimin bir devamıdır. Yeni nesil değişime en açık kitle olarak görülmüştür. Bu düşünce, dönemin aydınlarını çocuklara daha iyi ulaşma yollarının arayışına götürmüştür. Başlangıçta çeşitli edebiyat eserleri yayımlanmış; ancak bunun yanı sıra basında çocuklara yönelik sınırlı yazılar yer almıştır. Ancak doğrudan çocuklara yönelik ürünlerin ortaya çıkması 19. yüzyılın ikinci yarısında mümkün olabilmiştir (Yavuz Bayram, Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz ( )). Bu dönemde dergi kavramının net bir anlam kazanmadığı görülmektedir. Bu nedenle çocuklar için hazırlanan yayınlar gazete, mecmua, ceride, risale adları altında haftalık, on beş günlük veya aylık sürelerde yayımlanmıştır (Şeyma Gençel, Çocuk Dergileri, Türkiye de Dergiler Ansiklopediler ( )). Cemil Meriç Kültürden İrfana kitabında çocuk dergileri için Çocuk dergilerini anmadan çocuk edebiyatı tamamlanmış olmaz. İz bırakan eserlerden çoğu bu dergilerde doğmuştur. demiştir. Çocuk dergileri bir ülkede çocuk kültürüne, sanatına ve edebiyatına katkı sağlayan yayınlardır (Mustafa Ruhi Şirin; Çocuk Edebiyatı). İlk Çocuk Dergisi Mümeyyiz Tanzimat Dönemi nde çıkarılmaya başlayan çocuk dergileri genellikle haftada bir ve perşembe günleri yayımlanmıştır. İsim seçimlerinde ise daha çok çocukların hoşlanabileceği ya da çocuklukla ilgili çağrışımlar uyandıran isimler seçilmiştir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren dönemin ün yapmış yazarları da çocuk dergilerinde yazmaya başlamışlardır. Tanzimat Dönemi nde yayımlanan ilk çocuk dergisi, 1869 da çıkarılan Mümeyyiz dir. Mümeyyiz, iyiyi kötüden ayıran demektir. Aşağıdaki tespit ve değerlendirmelerden de anlaşılacağı gibi Mümeyyiz in çocuklar için çıkarılan ilk dergi olduğu konusunda kaynaklar hemfikirdir:

2 Türk dergiciliğinde bir ilk olan diğer bir girişim ise 1869 yılındamümeyyiz in çıkarılmasıdır. Aynı adla bir gazetenin haftalık eki olarak yayınlanan Mümeyyiz, ilk çocuk dergisi unvanına sahiptir. (Hasan Refik Ertuğ; Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi) Bu (Mümeyyiz), Türkiye deki ilk çocuk dergisiydi. (Meydan Larousse 1986) Haftalık olanıysa (Mümeyyiz), doğrudan doğruya çocuklara yönelik ilk Türkçe gazetedir. (Büyük Larousse 1986) Çocuklar için hazırlanan ilk dergi olan Mümeyyiz, aslında aynı adla yayımlanmış gazetenin haftada bir olmak üzere cuma günleri çıkarılan ekidir. İlk sayısı 15 Teşrinievvel (Ekim) 1869 da (Hicrî 9 Recep 1286), son sayısı 14 Teşrinievvel 1870 te (Hicrî 19 Recep 1287) yayımlanmıştır. Bu anlamda Tanzimat Dönemi nde çıkarılan dergiler içerisinde en uzun süre yayında kalmayı başaran dergi olmuştur. Derginin büyük harflerle yazılı adının altında, Çocuklar için gazetedir. ifadesi yer almaktadır. Mümeyyiz Mümeyyiz in çıkarılış amacı, en iyi yine derginin sayfaları arasında anlatılmaktadır. Bu amaç, ilk sayıda Maksûd başlığı altında, zaman zaman da başka bölümlerde söyle ifade edilmiştir. Bu hâlde maksûdumuz, ancak birinci derecede müstehak-ı hizmet olan çocuklara haftada bir def a ya ni Cum a günleri isbu gazeteyi çıkarmak ve hüsn-i ahlâk u terbiyeye vü tahsîl-i ma ârif ü kemâlât-ı insâniyeye dâ ir büyüklerimizin te lifâtında gördüğümüz bahsleri çocukların anlayabileceği ibârelerle yazmaktır. Umarız ki hulûs-ı ni yet, sa yımızı meskûr u kusûrumuzu ma zûr eder ve tezâyüd-i sevk ü gayretimizi mûcib olacak sûrette kabûl-i âmmeye mahzar kılar. (Mümeyyiz den Aktaran: Yavuz Bayram, Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz ( )) Mümeyyiz, Yahya Akyüz ün ifadesiyle: Usûl-i Cedîd hareketinde emeği geçen Kırımlı Türk eğitimcilerinden olan Sıdkı Efendi adında bir eğitimci-gazeteci tarafından çıkarılmıştır. (Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi)Derginin kadrosunu Sıdkı Efendi dışında Tevfîk, Emîn, Ahmed Fâik, Rıfat Efendi ve Süleyman Fâik gibi isimler oluşturmuştur. Dergi, 215 mm x 290 mm boyutlarındadır. Yazılar ise iki sütûn hâlinde 148 mm x 243 mm ebadında bir çerçeveye yerleştirilmiştir. 41 sayı 4 sayfa, 8 sayı ise 8 sayfa yayımlanan dergi toplam 49 sayı çıkarılmıştır. Derginin değişik nüshalarında, çocukların ilgisini çekmek ve onları eğlendirmek amacıyla fıkrat-ı muhtasara, latîfe veya letâ if başlıkları altında fıkralara yer verilmiştir. İçerikleri ve verdikleri mesajlar açısından, bunların eğitici nitelikli olmalarına özen gösterildiği anlaşılmaktadır. Amaç, Bazı muhtasar ve güzel hikâyeler mütalaası çocukların zihinlerinin açılmasına medâr olacağından bundan böyle nasihat olunacak bazı kısa hikâyelerin gazetemize derci münasip görünmüştür. cümlesiyle 16. sayıda kısaca ifade edilmiştir. (Yavuz Bayram, Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz ( ))

3 Mümeyyiz dergisinin dil konusunda tutumu önemlidir. Çünkü dergi sadece sade dili kullanmakla kalmamış, gücü yettiğince dil konusunda uyarılarda da bulunmuştur. Dergi kimi yerlerde lisan yerine dil sözcüğünü kullanmayı yeğlemiştir. (İsmet Kür; Türkiye de Süreli Çocuk Yayınları) Mümeyyiz i 1875 te Sadâkat izlemiştir. Sadâkat sayfalarında öğretici yazılara yer vermesinin yanı sıra eğlendirirken öğretmeyi amaçlamıştır. Yazıların çoğu yabancı dilden çevrilmiştir. Derginin içeriğinde küçük hikâyeler, soru - cevaplar, okuyucu mektupları, durub-ı emsal (atasözleri) gibi köşeler bulunur. Dili oldukça sadedir. Sık sık lisanımızın Türkçe olduğuna vurgu yapmıştır. Noktalama işaretleri kullanılmıştır. Sadâkat çok fazla ilgi görmesini 2. sayıda Teşekkür başlıklı yazısıyla şu şekilde yansıtmıştır: Sadâkat (2 Şubat 1877) Gazetemiz çıktığı gün binbeşyüz nüshası satıldı. Ertesi gün yine gazete isteyenlerin haddi hesabı olmadığı ve adeta matbaaya hücum edercesine adamlar geldiği için birinci nüshayı tekrar bastık. Ondan da bin kadarı satıldı. Bunlar hep çocukların gösterdiği rağbet ile hâsıl olduğundan teşekkür ederiz ve böyle giderse biz de elden geldiği kadar gazeteyi ileri götürmeye çalışacağız. Hemân Cenâb-ı Hakk muvaffak eylesin. Âmin. (İsmet Kür; Türkiye de Süreli Çocuk Yayınları) Sadâkat 6. sayıdan sonra Etfâl adıyla bağımsız bir dergiye dönüşmüştür. Çocuklar anlamına gelen Etfâl, Sadâkat in devamıdır; ancak dili daha ağırdır. Yabancı tamlama ve sözcükler daha fazla kullanılmıştır. Bunun haricinde Sadâkat ten farklı bir tarafı yoktur. Haftada bir çıkan derginin bir seneliği yirmi, altı aylığı 10 kuruştur. Ayrıca dergi ilan olarak sadece kitap ilanlarına yer vermektedir. İsmet Kür Türkiye de Süreli Çocuk Yayınları adlı eserinde Etfâldergisiyle ilgili şu bilgileri vermektedir: Etfâl dergisinin eni 21, boyu 30 cm dir. Kapak dâhil iki yapraktır. Hakkı Tarık Us Kütüphanesi nde 1. ve 13. sayıları var. Öbür kütüphanelerde adına bile rastlanmadı. Ne yazık ki, paramparça ya yakın halde. Eski dergilerin tümünün hali acınacak gibi ama sanırım rekor bunda. Sözcükler zorlukla okunuyor, kimi de okunamıyor. Etfâl (2 Kanunisan 1307) Dergi Sadakat la her ne kadar aynı gibi görünse de farklılıklar vardır. En önemli farklılık dilinin ağırlaşmasıdır. İmlada da yenilik falan düşünüldüğü yok. Noktalama işaretlerinin kullanılmasında Sadakat dergisine oranla gerileme görülüyor. Tanzimat döneminde İstanbul da yaşanan gelişmelerle birlikte büyük bir kültür merkezi olan Selanik te de

4 çocuk dergileri çıkmaya başlamıştır yılında ilk olarak Ayine dergisi çıkarılmıştır. Ayine, ayna, Mir'ât, kendisine tecelli ve aksedeni gösteren veya bildiren şey anlamına gelmektedir. (Osmanlı- Türkçe Lügat) Hem kadınlara hem de çocuklara hitap eden Ayine, aile dergisi görünümündedir. Dolayısıyla tek başına çocuk dergisi sayılmaz. Bu yüzden süreli çocuk yayınıyla ilgili yayımlanan katalog ve kitaplarda adına rastlanmamıştır. Ayine daha çok kadınlara hitap ettiğinden dönemin kadın dergileri içerisinde yer almıştır. Batılı Anlamda İlk Çocuk Dergisi Arkadaş Sadâkat tan sonra öğreticilik yönü ağrı basan bir başka dergi 1876 yılında yayımlanan Arkadaş olmuştur. Dergi, Osmanlı ve Avrupa basını hakkındaki bilgilerden, Batı daki yeni gelişme ve keşiflerden okuyucularını haberdar etmeye çalışmıştır. Şekil ve muhteva yönünden Batılı anlamdaki ilk çocuk dergisi olduğu söylenebilir. Dili sadedir. İmlada bazı yeniliklere yer vermesi de dikkat çeken yönlerinden olmuştur yılında yayımlanan Bahçe dergisi Avrupa ülkelerinden sık sık bilgilere ve haberlere yer vermiştir. Avrupa da çocuklar için yüzlerce gazete ve dergi olduğundan bahsetmiştir. Bizde de bu sayının artması için derginin fiyatı 40 paradan 20 paraya düşürülmüştür. Dergide Batı ülkelerinden tercümeler yayımlanmıştır. Eğlendirirken öğretmeyi amaçlamıştır.. Bahçe den sonra 1882 yılında on beş günde bir Çocuklara Arkadaş dergisi yayımlanmıştır. Derginin Muharriri Sıhıyye Ketebesinden Mehmet Şemseddin dir. Çocuklara Arkadaşdergisinin sayfa düzeni dönemin diğer dergilerine göre daha güzel tasarlanmıştır. Ayrıca dergide her yazıda bir insan ya da hayvan resmi kullanılmıştır. Derginin dikkat çeken bir yönü de her sayıda mutlaka bir hayvanın tanıtılmasıdır. Dahası söylene yazıla günümüze kadar gelmiş küçük öykülere, masallara ilk bu dergi yer vermiştir. Derginin eni 8,5, boyu 14 cm dir. 16 sayfa çıkmaktadır. Çocuklara Arkadaş (Cilt 1, Sayı 1)

5 Dergi ağır konuları çocukların anlayacağı türden yazmayı başarmıştır. Dergideki hemen tüm yazılar kısa, açık ve çocukların ilgisini çekecek türden şeylerdir. Öğretici yazılarda dil daha sadedir. Çeviri yazılara da yer vermiştir yılında yayımlanan Çocuklara Kıraat Avrupa, Avrupa şehirleri, Avrupa eğitim sistemi ve dünyanın diğer bölgeleri hakkında bilgiler vermiştir. Sayfalarında çeviri öyküler de vardır. Çocuklara Kıraat ( Cilt 1, Sayı ) On beş günde bir çıkan dergi, dilde sadeleşmeyi savunmasına rağmen bazı yazılarda oldukça ağır bir dil kullanmıştır. Dergide diğer dergilere kıyasla başyazı geleneği yoktur yılında yayımlanan Çocuklara Arkadaş dergisinde yer alan resimler eleştirilmezken, Çocuklara Kıraatdergisinde yayımlanan insan ve hayvan resimleri eleştirilmiştir yılında yayımlanan Vâsıta-yi Terakki dergisiyle ilgili kaynaklara rastlanmamıştır; ancak sadece çocuklara yönelik bir dergi olduğu bilinmektedir: Vâsıta-yi Terakki on beş günde bir 6 yaprak çıkmaktadır. Dergide yazılar uzundur ve cümleler karışıktır. Derginin değişik bir özelliği yoktur. Kütüphanelerimizde 4 sayısı var. Büyük bir ihtimalle zaten bu kadar çıkmıştır. Dili, kendinden öncekilerin dilinden biraz daha ağır. İmla konusunda da özel bir tutumu yok. (İsmet Kür; Türkiye de Süreli Çocuk Yayınları)

6 1887 yılında Çocuklara Tâ lim dergisi yayımlanmıştır. On beş günde bir çıkan derginin bir nüshası 1 kuruştur. Derginin eni 15, boyu 24 cm dir. Kapağı ve içi resimli olan derginin her sayısı farklı bir renkle çıkarılmıştır. Öğretmen olan ve daha önce Çocuklara Arkadaş ve Arkadaş dergilerinde yazan Mehmet Şemseddin in bu dergide de yazıları çıkmıştır. Derginin dil konusundaki tutumu önemlidir. Mehmet Şemseddin in kendi deyişiyle salt Türkçeye varmak çabasındadır. Çocuklara Tâ lim çocukları öz dillerine götürmeyi amaç edinmiştir. Dergi 6. sayıdan sonra Türkçe sözcükleri açıklamaya başlamıştır. Ayrıca dergide noktalama işaretleri doğru kullanılmıştır. Çocuklara Tâ lim Kız Adını Kullanan İlk Dergi Çocuklara Mahsus Gazete 1896 yılına gelindiğinde Çocuklara Mahsus Gazeteyayımlanmıştır. Haftada bir çıkan gazetenin bir nüshası 10 paradır. Derginin en önemli özelliği 11 yıldan fazla bir süreyle, hiç aksamadan yayımlanabilmiş olmasıdır. Derginin boyutları, önce 24 x 27,5 tur. Sayfa sayısı 8 dir. Dergi 8. sayıdan sonra biraz küçülmüştür. Ancak sayfa sayısı 8 den 16 sayfaya çıkarılmıştır. Aynı zamanda dergi kapatılmasına yakın tekrar 8 sayfaya düşmüştür. Eski harfli çocuk dergilerinin en uzun ömürlüsü olan dergi, Avrupa standartlarına yaklaşan dergilerden biridir. Bu dergiden öncekilerde dergi adlarının altında hep etfâl-i vatan (vatan çocukları) ve benzeri sözcükler bulunur ve hitaplar daima Beyler, Efendiler olurdu. Bu dergide başlığın altındaki yazıda Zükur ve inas etfâl-i vatan (erkek ve kız vatan çocukları) kullanılmıştır. Kız adını kullanan ilk dergidir. Çocuklara Mahsus Gazete (3 Ağustos 1322) İstanbul Dışında Yayımlanan Dergilerin İlki Çocuklara Rehber

7 Osmanlı çocuk dergiciliğinin zirvelerinden biri olançocuklara Rehber dergisi 1897 yılında yayımlanmıştır. Haftada bir çıkan dergi 20 paraya satılmıştır. İstanbul dışında yayımlanan dergilerin ilkidir. Çocuklara Rehber in sayfalarında çocuk şarkıları, şiirler, ana sınıfı için manzumeler, çocuklar için piyesler, kısa ve ileri bir edebiyat tekniği ile yazılmış hikâyeler, dönemin eğitim kurumlarından verilen haberler, tercüme hikâyeler, Avrupa ve ABD den aktüel haberler, Latin harfleriyle yazılan Fransızca kelimeler yer almıştır. Çocuklara Rehber dergisinin çocukla ebeveyni aynı anda eğitmeye çalışması, erkek kız ayrımı göstermemesi de derginin dikkat çeken yönlerindendir. Çocuklara Rehber (Sene 1, Sayı 13) Meşrutiyetle beraber iyice şekillenecek ve zemin bulacak olan çocuk edebiyatının en önemli temelinin Çocuklara Rehber dergisinin takip ettiği yayın politikasıyla, onun sayfalarında atılmıştır demek doğru bir hüküm olur. (Cüneyt Okay; Eski Harfli Çocuk Dergileri, 1999) 1904 yılında Çocuk Bağçesi yayımlanmıştır. Dergide dönemin ünlü yazarlarından Tevfik Fikret, Mehmet Emin, Hüseyin Cahit, Rıza Tevfik, Faik Ali, Ali Ulvi, Raif Necdet yer almıştır. Çocuk Bağçesi dergisinin eni 17, boyu 28 cm dir. Derginin ilk sayısında yer alan İfade-i Mahsusa başlıklı yazıda; mektep dersleriyle yorulan beyinlerin başka şeylerle meşgul olma ihtiyacının yüz gösterdiği, bir mesele üzerine yorulan fikirlerin, yeniden kuvvetlenmesi ve açılması için bir bahçede gezinerek, değişik çiçeklerle meşgul olmasıyla kalplerin neşeleneceği belirtilmiştir. Çocuk Bağçesi (Sene 1, Sayı 1)

8 Ayrıca bütün bu çiçeklerle bezenmiş marifetlerle, bilimlerle donanmış bir çocuk bahçesinin hazırlandığı iddialı ve süslü cümlelerle ifade edilmiştir. Meşrutiyet Dönemi nde çıkan bir diğer dergi Musavver Küçük Osmanlı dır. Bu dergi daha çok okula giden çocuklar için çıkarılmıştır. Dergi sayfalarında yer alan fikirler ve bilgiler soruyanıt biçiminde verilmiştir yılında yayımlanan Arkadaş dergisi iç sayfalarda adını Mekteblilere Arkadaş olarak duyurmuştur. Süse meraklı bir dergi olan Arkadaş, genellikle her yazının ilk sözcüğü çok süslü yazılmıştır. 32 sayfa çıkan dergi 6. sayıda el değiştirmiştir.arkadaş ta gününün olduğu kadar isimleri yazın tarihimize geçmiş; Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret, Fazıl Ahmet, Hüseyin Suat, Celal Şahin in yazılarına da yer verilmiştir. Arkadaş (Sayı 2, Cilt 1) Yine meşrutiyet yıllarında yayımlanan bir dergi olan Çocuk Dünyası haftada bir çıkarılmıştır. Müdürü Tevfik Nûrettin Azeri Türklerinden olduğu için dergide Turancılık da işlenmiştir. Ziya Gökalp de bu çabaya katkı sağlamıştır. Derginin renklenmesini sağlayan, adları zamanımıza kadar uzanmış İsmail Hakkı Baltacıoğlı, Mehmet Emin Yurdakul, Selim Sırrı Tarcan, Ali Ulvi Elöve, Aka Gündüz gibi yazarları görüyoruz. Çocuk Yurdu 1913 yılında yayımlanmıştır. Dönemin diğer çocuk dergileriyle kıyaslandığında dili ağır olan bir dergidir. Aynı yıl yayımlanmaya başlayan Mektebli dergisi alışılagelmişin dışında bir kapak düzeniyle çıkmıştır. Haftalık olarak yayımlanan derginin hemen her sayısında öykü, monolog, oymacılık ve elişleri üzerine yazılara yer verilmiştir. Çocuk Dünyası (Sayı 1, Cilt 1) Ayrıca dergi içeriğinde Balkan Savaşı nın intikamının alınmasına yönelik yazılarda kin teması yoğun bir şekilde işlendiği görülmüştür. Dergide öğrenci yazılarına özen gösterilmiş ve her sayıda yer verilmiştir. Dergi 20. sayıda İskender Fahrettin in eline geçmiş ve bu sayıdan sonra 8 sayfalık bir ilave yer almıştır. Çocuk Duygusu adlı dergi de yine 1913 yılında yayım hayatına başlamıştır. Haftalık çıkan derginin kapakları resimli yayımlanmıştır. Resimlerin çoğunda kadınlar ve çocuklar yer almıştır. Bu dergilerin

9 yayımlandığı yıllar Balkan Savaşı acılarının yaşandığı yıllar olduğu için bu dönemde çıkan çocuk dergilerinde savaşın izlerine rastlanmıştır. Çocuk Duygusu da 6. sayısında bu konuya yer vermiştir. Dergide yer alan masallarda genelde havyan olarak tavşana yer verişmiştir. Dergi kimi zaman dili çok ağır kullanmış kimi zaman da öz Türkçe kelimelere yer vermiştir. Aynı yıl yayımlanan bir diğer dergi Türk Yavrusu, dönemin diğer dergilerine kıyasla en zayıfıdır. Bu dergide dikkati çeken, okurlarından bahsederken kadınları ön plana alması olmuştur. Ayrıca derginin sayfalarında iç ve dış haberlere yer verilmiştir. Dil ve İmla Konusunda İlk Köklü Değişikliği Gerçekleştiren Dergi Çocuk Bahçesi 1913 yılın son çocuk dergisi Çocuk Bahçesi dir. Dergi Osmanlı Dönemi nde yayımlandığı halde Osmanlı sözcüğünün geçmediği tek dergidir. Diğer çocuk dergilerinde olduğu gibi Balkan Savaşı yenilgisinin acıları dergi sayfalarına yansımıştır. Bu dönemde yayımlanan çocuk dergilerin çoğu memleketin sorunlarını çocuklara yansıtma taraftarı olmuşlardır; ancak bu dergilerin hiçbiri bu işiçocuk Bahçesi kadar bilinçli, düzenli, sürekli ve çocukların anlayabileceği biçimde yapamamıştır. Ayrıca Çocuk Bahçesi dil ve imla konusunda ilk köklü değişikliği gerçekleştirmiş dergidir. Çocuk Bahçesi (Sayı 1, Sene 1) 1914 yılında Çocuk Dostu adıyla bir çocuk dergisi yayımlanmıştır. Bu dergi okul öncesi çocuklara yönelik çıkarılmıştır. Sade bir dil kullanan dergi sayfalarında resme bolca yer ayırmıştır yılından 1922 yılına kadar çocuk dergilerine rastlanmamıştır. Sadece 1918 yılında çocuklar için çıktığını bildiren Hür Çocukyayımlanmıştır. Ancak bu dergi de çocuk dergisinden çok sağlık dergisine benzemiştir. Dergideki yazıların çoğu çocuklar için değil büyükler içindir yılına gelindiğinde Bizim Mecmua çıkar. İlk 27 sayısı az resimli çıkan dergi ikinci çıkışında resimli bir dergiye dönüşerek daha hafif konuları ele almıştır. Hür Çocuk (1918)

10 1923 yılında Musavver Çocuk Postasıyayımlanmıştır. Derginin müdürü Süleyman Tevfik Zorluoğlu dur. Dergi en çok sayfalarında resim ve karikatürlere yer vermesiyle dikkat çekmiştir. Musavver Çocuk Postası (Sayı 1, Cilt 1) Yine aynı yıl çıkan Yeni Yol dergisi düzenli bir şekilde yayımlanmıştır. Okulların tatil olduğu yaz aylarında çıkamayan dergi her sayısında çeşitli yörelerden haberlere, fotoğraflara ve yazılara sayfalarında yer vermiştir. Zengin bir içeriğe sahip olan dergide öyküler, masallar, manzumeler, seyahat, tarih, roman, oyun ve bulmacalar yer almıştır. Derginin 41. sayıdan itibaren kapakları renkli çıkmıştır. Yeni Yol (Sayı 15, Cilt 1) 1924 yılına gelindiğinde Haftalık Resimli Gazete yayımlanmıştır. Dergi başladığı gibi devam etmiş ve sayfalarında ilginç yazılara yer vermiştir. Derginin bir diğer özelliği de dünya ile ilgili haberlere yer vermesidir. Dönemin diğer dergileri ise şöyle: Sevimli Mecmua (1925), Resimli Mecmua (1925), Çocuk Dünyası (1926), Çicek (1926), Gürbüz Türk Çocuğu (1926), Çocuk Dünyası (1927), Çocuk Yıldızı(1927). Haftalık Resimli Gazetemiz (Sayı 1 Cilt 1 )

11 Cumhuriyet Dönemi nde yeni harflerin kabul edilmesinden sonra çocuk dergilerinin hem sayısı hem de baskı sayıları çoğalmıştır. Ancak daha önceki dönemlerde olduğu gibi Cumhuriyet Dönemi nde de yayın hayatını uzun ve kesintisiz sürdüren çocuk dergileri azdır. (Alemdar Yalçın, - Gıyasettin Aytaş, Çocuk Edebiyatı)Ancak çocuklara yönelik kitapların az olduğu yıllarda Çocuk Sesi, Arkadaş ve Çocuk gibi dergilerin çocukların gelişimini sağlama açısından faydalı olduğu söylenebilir. Cumhuriyet Dönemi nde yayımlanmış bazı dergiler ise şunlardır: Diyanet Çocuk Dergisi, Elma Şekeri, Şeker Çocuk, Milliyet Kardeş, Milliyet Çocuk Dergisi, Vakıf Çocuk, Türkiye Çocuk, Yeni Can Kardeş, Tercüman Çocuk Dergisi, Kandil Çocuk, Çocuğa Selam, Kumbara, Başak Çocuk, Başaralım, Yavru Türk yılları arasında yayımlanan çocuk dergilerde eğitici ve öğretici içeriğin amaçlandığı söylenebilir. Ayrıca bu dönemin dergileri içeriklerinde bulmaca, bilmece ve fıkralara yer vererek çocukları eğlendirirken bilgilendirmeye çalışmıştır yılında gerçekleşen oldukça uzun bir hazırlık dönemi gerektiren harf devrimi; beraberinde getirdiği etkin bir yaygın ve örgün eğitim seferberliği nedeniyle okuyan çocuk sayısı artmıştır yılları arasında yayın yaşamına 23 çocuk dergisi katılmıştır: Çocuk Sesi (1928), Gençlik (1928), Şen Çocuk (1932), Afacan (1934), Çalışkan Çocuk(1934), Mektepli Gazetesi (1934), Oklahoma (1935), Olgun Çocuk (1935), Çocuk (1936), Gelincik (1936), Yavrutürk(1936), Cumhuriyet Çocuğu (1938), Çocuk Gazetesi (1938), Asrın Çocuğu (1938), Binbir Roman (1941),Çocuk Romanları (1941), Bilmece (1943), Çocuk Dünyası (1943), Çocuk Haftası (1943), Türk Çocuğu(1944), Çocuk Gözü (1945), Doğan Kardeş (1945), Şen Çocuk (1945), Can Kardeş (1947), Çocuk Alemi(1947), Küçük Kardeş (1947), Armağan (1950). Bu dergiler arasında çocuk haklarını savunan bir dergi bulunması, Cumhuriyet Dönemi aydınlarının çocuğa karşı toplumsal sorumluluklarını yansıtması bakımından ilgi çekicidir. (Meral Alpay, Türk Çocuk Edebiyatı)Bu yıllarda yayımlanan dergilerdeki yazarlarının ve yayıncılarının çoğu öğretmenlik mesleğinden gelmiştir lardan sonra en çok dikkati çeken çocuk dergileri Çocuk Haftası(1943) ve Doğan Kardeş(1945) olmuştur lardan sonra Doğan Kardeş sayfalarını yavaş yavaş çizgi romanlara bırakmaya başlamış ve 1978 yılında da grev nedeniyle kapanmıştır lilerde Çocuk Dergilerinin Vazgeçilmezi Amerika dan Alınan Çizgi Romanlar 1950 yıllara gelindiğinde çocuk dergilerinin sayfalarında Amerika da alınan çizgi romanlar dikkat çekmiştir. Pekos Bill, Koca Teks, Oklahoma, Bill Kid, Deyvi Kroket, Tom Miks, Zagor, Zembla, Tarkan, Kansas vb. gibi çizgi romanlar dergi sayfalarında bolca yer almıştır. Bu çizgi romanlar dönemde yayımlanan birçok dergiye de isim olmuşlardır. Bu yıllarda yayımlan dergiler şunlardır: Pekos Bill (1951), Pekos Bill in Harikulade Maceraları (1951), Ateş (1925), Harika (1952), Karınca (1952), Kelebek (1952), Resimli Tomurcuk (1952),Yurt Çocuğu (1952), Çocuk ve Yuva (1953), Koca Teks (1953), Oklahoma (1953), Çocuk Dünyası(1954), Genç Ay (1954), Bill Kid (1955), Dedektif Nik ın Maceraları (1955), Deyvi Kroket (1956), Roket(1956), Teksas (1956), Tom Miks (1959), Rodeo (1957), Süperman (1958), Dakota (1959), Dirik Daring(1959), Jim Tora (1959), Kansas Kid (1959), Kinova (1959), Kit Taylor (1959), Red Kit (1959), Tom ve Miki (1959), Kovboy (1960), Zagor (1962), Zoro Kara Süvari (1963), Tarkan (1970) vb. Ofset baskısının kolaylığında ve maliyetinin düşük olmasından dolayı yayıncıların tercih ettiği bu tarz çocuk dergileri günümüzde de mevcuttur. Günümüz dergiciliğine bakıldığında görülecektir ki teknolojik olanaklar ve dergi anlayışındaki değişimle bol fotoğraflı, büyük yazılı ve çocukları yeni yeni gelişmelerden haberdar eden bir anlayış yerleşiyor. Bu yerleşen anlayışın çocukların gelişimsel özelliklerine ne kadar uygun olduğu psikolog ve çocuk gelişimcilerin konusu olduğu için çok girmemekle birlikte bunun Tanzimat tan gelen kültürel birikime sekte vurduğunu söylemek yerinde olacaktır. Tabi ki değişen dünyayı görmezden gelmemek koşuluyla yenilik kavramı ve bunun sonucu

12 olan değişim kavramı anlaşılabilir olgulardır; ancak bunların Ziya Gökalp ın dediği muasırlaşmak mı yoksa kültürel birikimi koruyarak muasırlığın gereken yönlerini mi almak noktasında çelişkiler taşıdığı açıktır. Çocuk aile kurumlarının en değerli varlığı olma görevin Tanzimat tan beri edinmeye başlamış ve bugünlere kadar gelmiştir. Çocuk dergiciliğinden hareketle varacağımız noktada ise görüyoruz ki günümüzde çocuğa verilen önem birikimli bir kültürel belirlemeciliğin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kaynaklar Abdulkadir DURMUŞ, (2007) Yılları Arasında Çıkan Eski Harfli Çocuk Dergilerinin Çeviri Metinleri Üzerine, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. Ahmet Hamdi TANPINAR (2006), XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, YKY İstanbul. Alemdar YALÇIN, - Gıyasettin AYTAŞ, (2005) Çocuk Edebiyatı, 3. Baskı, Akçağ Yay., Ankara. Büyük Larousse (1986), C:16, Milliyet Gazetecilik, İstanbul. Cüneyt OKAY, (1999), Eski Harfli Çocuk Dergileri, Kitabevi, İstanbul. Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlıca- Türkçe Lügat Hasan Refik ERTUĞ (1970), Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi, C:1, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul. İsmet KÜR (1991) Türkiye de Süreli Çocuk Yayınları, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara. Meral Alpay, Türk Çocuk Edebiyatı. Meydan Larousse (1986), C:9, Meydan Yayınevi, İstanbul. Mustafa Ruhi ŞİRİN,, (hzl), (2000) Çocuk Edebiyatı, 3. Basım, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul. Şeyma GENÇEL, (1984) Çocuk Dergileri, Türkiye de Dergiler Ansiklopediler ( ), Gelişim yayınları, İstanbul. AKYÜZ Yahya (1985), Türk Eğitim Tarihi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara. Yavuz BAYRAM, (2005), Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz ( ), Hece Dergisi S , Ankara, s Dergi kapakları Milli Kütüphaneden temin edilmiştir.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE SÜRELİ ÇOCUK YAYINLARI

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE SÜRELİ ÇOCUK YAYINLARI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE SÜRELİ ÇOCUK YAYINLARI Doç. Dr. Suat UNGAN Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Bölümü. ungan@ktu.edu.tr Fadime YİĞİT Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr KADIN DERGİLERİ

Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr KADIN DERGİLERİ KADIN DERGİLERİ Gülden A. Pınarcı gpinarci@atilim.edu.tr Elektronik bültenimizde öykü dergileri ve mizah dergilerinden sonra bu sayımızda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle geçmişten günümüze kadın

Detaylı

ESKĐ HARFLĐ BĐR ÇOCUK GAZETESĐ: SADÂKAT / ETFÂL *

ESKĐ HARFLĐ BĐR ÇOCUK GAZETESĐ: SADÂKAT / ETFÂL * ESKĐ HARFLĐ BĐR ÇOCUK GAZETESĐ: SADÂKAT / ETFÂL * Arş. Gör. Aliye Nur ERCAN * Yrd. Doç. Dr. Şerife AKPINAR ** ÖZ: Eski harfli çocuk gazetelerinden biri olan Sadâkat/Etfâl, 1875 yılında Đstanbul da Tahsin

Detaylı

BAYRAM Yavuz, Türk Edebiyatının Đlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz, Hece, S:104-105, Ankara 2005, s.484-500.

BAYRAM Yavuz, Türk Edebiyatının Đlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz, Hece, S:104-105, Ankara 2005, s.484-500. BAYRAM Yavuz, Türk Edebiyatının Đlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz, Hece, S:104-105, Ankara 2005, s.484-500. TÜRK EDEBĐYATININ ĐLK ÇOCUK DERGĐSĐ: MÜMEYYĐZ (1869-1870) * Yavuz BAYRAM ** Tanzimat döneminde Avrupa

Detaylı

TANZİMAT TAN GÜNÜMÜZE GAZETE-EDEBİYAT İLİŞKİSİ Selçuk ÇIKLA *

TANZİMAT TAN GÜNÜMÜZE GAZETE-EDEBİYAT İLİŞKİSİ Selçuk ÇIKLA * Türkbilig, 2009/18: 34-63. TANZİMAT TAN GÜNÜMÜZE GAZETE-EDEBİYAT İLİŞKİSİ Selçuk ÇIKLA * Özet: Tanzimat yıllarında edebiyatla ilgili konulardaki makale, haber, eleştiriler ile edebî eserlerin gazetelerde

Detaylı

Eski Harfli Çocuk Dergilerinden Resimli Dünya Dergisi

Eski Harfli Çocuk Dergilerinden Resimli Dünya Dergisi T. C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Eski Harfli Çocuk Dergilerinden Resimli Dünya Dergisi YÜKSEK LİSANS TEZİ İlker Ozan YILDIRIM Tez Danışmanı: Yrd.

Detaylı

Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler

Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler / Iğdır University / Journal of Social Sciences Sayı / No. 5, Nisan / April 2014: 57-88 Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler KENAN DEMİR Dr. İletişim Bilimleri, Gazetecilik Öz: Yunan isyanının uluslararası

Detaylı

TÜRK KADINLIĞI ĠÇĠN ÇAĞDAġ BĠR ADIM: KADIN GAZETESĠ (1947-1951)

TÜRK KADINLIĞI ĠÇĠN ÇAĞDAġ BĠR ADIM: KADIN GAZETESĠ (1947-1951) T.C SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILÂP TARĠHĠ BĠLĠM DALI TÜRK KADINLIĞI ĠÇĠN ÇAĞDAġ BĠR ADIM: KADIN GAZETESĠ (1947-1951) YÜKSEK LĠSANS TEZĠ DanıĢman

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ŞİNÂSİ NİN ŞİİRLERİNDE YAPI - ŞEKİL İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ebru Özlem

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Çocuk Gazetelerinin Gözünden Birinci Dünya Savaşı Çocukları

Çocuk Gazetelerinin Gözünden Birinci Dünya Savaşı Çocukları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Ağustos 2014, Sayı: 32, ss. 15-28 SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences August 2014, No: 32, pp..15-28 Çocuk Gazetelerinin Gözünden

Detaylı

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN

1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA YER ALAN EĞİTİM GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER EDUCATIONAL VIEWS AND SUGGESTIONS IN PERIODICALS BETWEEN Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 1908-1928 YILLARI ARASI SÜRELİ YAYINLARDA

Detaylı

BİR İLK DÖNEM CUMHURİYET DERGİSİ RESİMLİ DÜNYA

BİR İLK DÖNEM CUMHURİYET DERGİSİ RESİMLİ DÜNYA BİR İLK DÖNEM CUMHURİYET DERGİSİ RESİMLİ DÜNYA Zehra ERĞİN * ÖZET Bu çalışmada Cumhuriyet Dönemi nin eski harfli ilk dergilerinden biri olan Resimli Dünya dergisi tanıtılmıştır. 4 Aralık 1924 tarihinde

Detaylı

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE DİYARBAKIR DA YEREL BASIN. Emine PANCAR Aydın ÖĞREDİK

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE DİYARBAKIR DA YEREL BASIN. Emine PANCAR Aydın ÖĞREDİK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2013, Sayı: 10 Sayfa: 83 112 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2013, Issue: 10

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKLERİN SHERLOCK HOLMES Ü AMANVERMEZ AVNİ AYŞE ALTINTAŞ BALCI

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKLERİN SHERLOCK HOLMES Ü AMANVERMEZ AVNİ AYŞE ALTINTAŞ BALCI Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKLERİN SHERLOCK HOLMES Ü AMANVERMEZ AVNİ AYŞE ALTINTAŞ BALCI Türk Edebiyatı Disiplininde Yüksek Lisans Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Parçasıdır

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE GAZİANTEP TE YEREL MEDYA VE GÜNÜMÜZ GAZİANTEP YEREL MEDYASINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ Elif AKYÜZ Yüksek Lisans Tezi Gazetecilik

GEÇMİŞTEN BUGÜNE GAZİANTEP TE YEREL MEDYA VE GÜNÜMÜZ GAZİANTEP YEREL MEDYASINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ Elif AKYÜZ Yüksek Lisans Tezi Gazetecilik GEÇMİŞTEN BUGÜNE GAZİANTEP TE YEREL MEDYA VE GÜNÜMÜZ GAZİANTEP YEREL MEDYASINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ Elif AKYÜZ Yüksek Lisans Tezi Gazetecilik Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Salih SEYHAN 2014 Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ VE TÜRK BASINININ İLKLERİ

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ VE TÜRK BASINININ İLKLERİ TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK GAZETECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE Giriş İlk Türkçe gazetenin yayımlandığı dönem olan

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013 DİŞÇİLİK ÂLEMİ MECMUASI (1924-1929) Mustafa SELÇUK Yrd. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, mustafasell@gmail.com. ÖZET: Dişçilik fenninin terakkisine hizmet amacıyla çıkartılan

Detaylı

Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü Sürecinde Mustafa Kemal in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği

Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü Sürecinde Mustafa Kemal in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü Sürecinde Mustafa Kemal in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği Discussions on Alphabet in the Ottoman and Nationwide Tours That Mustafa Kemal

Detaylı

KONYA BASIN TARİHİNE KATKI: SELÇUK ES VE DÖNEMİ ÜZERİNE

KONYA BASIN TARİHİNE KATKI: SELÇUK ES VE DÖNEMİ ÜZERİNE T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ BİLİM DALI KONYA BASIN TARİHİNE KATKI: SELÇUK ES VE DÖNEMİ ÜZERİNE HAVVA ABAZA YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547

Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547 Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 507 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 4, Say 8, 2006, 507-547 Nihad Sâmi Banarl fieyma GÜNGÖR * NİHAD SÂMİ Banarlı Cumhuriyet devrinin

Detaylı

Hürriyet Gazetesi nin Kimliği

Hürriyet Gazetesi nin Kimliği / Iğdır University / Journal of Social Sciences Sayı / No. 3, Nisan / April 2013: 45-70 Hürriyet Gazetesi nin Kimliği YUSUF ÖZKIR Y. Doç. Dr. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler

Detaylı

I. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU

I. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI YAZARLARI BİRLİĞİ I. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ 24-25 EKİM 2014 MALTEPE-İSTANBUL I. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU BİLİM

Detaylı

NÜKET ESEN Hikâye Anlatan Adam: Ahmet Mithat

NÜKET ESEN Hikâye Anlatan Adam: Ahmet Mithat NÜKET ESEN Hikâye Anlatan Adam: Ahmet Mithat NÜKET TEZCAN ESEN (Prof. Dr.) 1949 da İstanbul da doğdu. Robert Kolej i bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı nda okudu. Aynı üniversitenin

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI SEVİNÇ ÇOKUM UN ROMANLARINDA SOSYAL YAPI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Necla DAĞ

Detaylı

İBRAHİM ALAADDIN GOVSA

İBRAHİM ALAADDIN GOVSA TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İBRAHİM ALAADDIN GOVSA YAŞAMI VE HİZMETLERİ ANKARA 2002 İBRAHİM ALÂADDİN GÖVSA YAŞAMI VE HİZMETLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ X. ANMA TOPLANTISI 17 EKİM 2001 III C A K 2 0 0 2

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK TÜRK BASINININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK TÜRK BASINININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK TÜRK BASINININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı