GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP"

Transkript

1 GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları İbrahim TOBİ 1, Ramazan SAĞLAM 1, Ferhat KÜP 2, M. Yavuz Çevik 1 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Şanlıurfa 2 Harran Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Şanlıurfa Özet: Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki illerin alet ve makine varlığı ve son yıllardaki ekonomideki gelişmelerin mekanizasyon düzeyine etkileri araştırılmış ve Türkiye değerleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. GAP bölgesindeki illerinin yıllarındaki istatistiksel verileri incelenerek temel mekanizasyon düzeyi göstergeleri tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmada temel sorunlar ve mevcut durum saptanmıştır. Özellikle sulamanın başladığı 1995 li yıllardan sonra ve son yıllardaki sosyal ve ekonomik gelişmelerin mekanizasyona etkileri incelenmiştir. Anahtar kelimeler: Mekanizasyon düzeyi, GAP, tarım alet ve makina varlığı Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP Abstract: In this study, the presence of agricultural tools and machinery of provinces in Southeastern Anatolia Project (GAP) project and the mechanization level the effects of economic developments in recent years were investigated and examined in comparison with the Turkey values. By statistical data were examined in years of provinces in GAP basic the mechanization level indicators have been identified. Also in this study, the main problems and current situation was detected. Especially, after beginning irrigation in 1995 and the mechanization level the effects of social and economic developments in recent years were investigated. Key words: Agricultural mechanization level, GAP, Agricultural tools and machinery Giriş Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki sulama ve hidroelektrik amaçlı projeler olarak planlanmış sulama, hidroelektrik, enerji, tarım, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri kapsamaktadır (Anonim, 2012a). GAP projesinin tamamlanması için finansman ihtiyacı 2010 yılı fiyatlarıyla toplam 42.1 milyar TL dir yılı itibari ile toplam harcama 30.6 milyar TL ve nakdi gerçekleşme oranı %72.6 düzeyine ulaşmıştır. GAP projesi kapsamında, 2009 yılı itibariyle toplam 9 adet (5.513 MW) hidroelektrik santrali tamamlanarak hidroelektrik enerji projelerinin %74' ü gerçekleşmiştir. Su Kaynakları Programı 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1.82 milyon hektar alanda sulama sistemleri yapılması öngörülmektedir yılı sonu itibariyle Fırat ve Dicle Havzası nda toplam ha alan sulamaya açılmıştır ha alanda sulama şebekelerinin inşaatı devam etmekte ve tarımsal sulamaların yapılabilmesi için ha alan planlama aşamasındadır. Sulama projelerinin %16.5 i tamamlanmıştır (Anonim, 2012b). Tarımda mekanizasyona geçilmesiyle birlikte tarımsal nüfusun toplam nüfustaki oranı azalmakta ve iş gücünden sağlanan tasarrufla üretim maliyetleri de düşmektedir. Makineleşme düzeyleri tespit edilirken, sahip olunan traktör parkı belirleyici rol oynamaktadır. Bir bölgenin mekanizasyon düzeyini belirlemede yaygın olarak üç gösterge kullanılmaktadır. Bunlar, hektara düşen Traktör gücü (kw/ha), bin hektara düşen traktör sayısı (adet/1000ha) ve traktör başına düşen işlenen alan (ha/trk) miktarıdır. 55

2 GAP Şanlıurfa-Harran ovası içinde yer alan, 67 işletmede yapılan anket çalışmasında ortalama işletme alanı büyüklüğünün 35.5 ha, ortalama parsel büyüklüğünün 11.7 ha, isletme basına düsen ortalama traktör sayısının 1.7, ortalama traktör gücünün 46.8 kw/traktör, traktör başına düşen tarım makinası sayısının 3.8 makina/traktör, traktör başına yıllık yakıt tüketiminin 2244 l/traktör, yıllık traktör çalışma süresinin de ortalama 290 h/yıl olduğu belirlenmiştir (Işık ve Atun, 1998) verilerine göre Ağrı ilinde bir traktöre düşen toplam işlenen alanın Türkiye ortalamasından 3 kat fazla, 1000 ha işlenen alana düşen traktör sayısının (12.86) Türkiye ortalamasının (37.96) altında ve işlenen alana düşen güç miktarının kw/ha olduğu saptanmıştır (Arıöz, 2007) yılındaki verilere bağlı olarak Türkiye nin 1000 hektar işlenen alana düşen traktör sayısının 53 ve işlenen alana düşen güç miktarının 2.29 kw/ha olduğu tespit edilmiştir. Bu verilerin dünya ortalamasından yüksek olmasına rağmen gelişmiş ülkelerin mekanizasyon değerlerinden daha az olduğu vurgulanmıştır (Evcim ve ark., 2012). Bu çalışmada Türkiye nin, GAP bölgesinin ve illerinin yılları arasındaki istatistiksel verileri incelenerek temel mekanizasyon düzeyi göstergeleri tespit edilmiştir. Yaygın olarak kullanılan mekanizasyon düzeyi göstergelerinden; işlenen alana düşen traktör gücü (kw/ha), traktör başına düşen tarım alanı, (ha/traktör), birim tarım alanına düşen traktör sayısı (traktör/1000ha) göstergeleri kullanılmıştır. (Işık ve ark., 2003). Buna göre sulamanın başladığı 1995 li yıllardan sonra ve son yıllardaki sosyal ve ekonomik gelişmelerin mekanizasyona etkileri saptanmıştır. Ayrıca Türkiye, GAP bölgesi ve illerinin temel sorunları ve mevcut durumu tespit edilmiştir. Materyal ve Yöntem Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Türkiye, GAP ve illerine ait 1995, 2000 ve 2010 yıllarında işlenen tarım alanları, traktör ve tarım alet ve makina değerleri bu çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Bölgelerin tarımsal mekanizasyon göstergelerinin belirlenmesinde birim alana düşen traktör gücü (kw/ha), 1000 ha alana düşen traktör sayısı (adet/1000ha) ve bir traktöre düşen toplam alan (ha/traktör) değerleri tespit edilmiştir (Işık ve ark., 2003). Her bölgeye ait 1995, 2000 ve 2010 yıllarında traktör parkındaki ve mekanizasyon düzeyindeki değişimler tespit edilerek son yıllardaki ekonomideki gelişmelerin mekanizasyon düzeyine etkileri araştırılmıştır. Buna göre bu bölgelerin mevcut durumu ve temel sorunları saptanmıştır. Araştırma Bulguları GAP illeri, GAP bölgesi ve Türkiye ye ait traktör sayısı ve ve yılları arasında traktör sayısındaki değişim oranları Çizelge 1 de verilmiştir. Buna göre yılları arasında traktör sayısındaki en yüksek değişim oranı %57.42 ile sulamaya açılan Şanlıurfa ilinde olmuştur. Şanlıurfa ilindeki 1995, 2000 ve 2010 yılında, traktör sayısı değerleri sırası ile 7898, ve adettir. GAP bölgesindeki traktör sayısı değişim oranı Türkiye deki traktör sayısı değişim oranından daha yüksek olmuştur yılları arasındaki traktör sayısındaki değişim oranı % ile Siirt ilinde tespit edilmiştir. Buna göre Siirt ilindeki 1995, 2000 ve 2010 yılında, traktör sayısı değerleri sırası ile 695, 842 ve 1819 adettir yılları arasındaki traktör sayısındaki değişim oranı GAP bölgesinde %18.09 olurken Türkiye de %16.44 olmuştur. Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu (TÜİK, 2012) verilerine göre Kilis te yılları arasında traktör sayısındaki değişim oranı % olmuştur. 56

3 ve yılları arasında traktör sayısındaki değişim oranları tüm bölgelerde oldukça düşüktür. Traktör güç grubuna göre 1995, 2000 ve 2010 yıllarında Türkiye, GAP bölgesi ve GAP illerindeki traktör sayısı ve değişim oranları Çizelge 2 de verilmiştir. Buna göre Türkiye, GAP bölgesi ve illerindeki BG ve 50 BG den fazla güç gruplarında traktör sayıları diğer güç gruplarındaki traktör sayılarından daha fazladır yılları arasında Türkiye de BG arası güç grubundaki traktör sayısı değişim oranı %5.60 olurken 50 BG den fazla güç grubundaki traktör sayısındaki değişim oranı %30.87 olmuştur yılları arasında GAP bölgesinde BG arası güç grubundaki traktör sayısı değişim oranı %4.93 olurken 50 BG den fazla güç grubundaki traktör sayısındaki değişim oranı %19.52 olmuştur. GAP bölgesinde ve Türkiye de traktör sayısındaki değişim oranları 50 BG den fazla güç gruplarında daha yüksektir. Buna göre yılları arasında 50 BG den daha güçlü traktörlerin çiftçiler tarafından daha fazla tercih edildiği saptanmıştır. 1995, 2000 ve 2010 yıllarında Türkiye, GAP bölgesi ve GAP illerinde birim alana düşen traktör gücü (kw/ha), 1000 ha alana düşen traktör sayısı (adet/1000ha) ve bir traktöre düşen toplam alan (ha/traktör) değerleri Çizelge 3, Çizelge 4 ve Çizelge 5 te verilmiştir yılında 1000 ha alana düşen traktör sayısı Türkiye de adet/1000 ha olurken, bu değer GAP bölgesi ve GAP illerinde Türkiye ortalamasının altındadır. Yine 1995 yılında bir traktöre düşen toplam alan (ha/traktör) değeri GAP bölgesi ve GAP illerinde Türkiye ortalamasının üzerindedir. GAP bölgesinde bir traktöre düşen toplam alan ha/trk iken Türkiye de bu değer ha/trk olmuştur yılında ise birim alana düşen traktör gücü değeri Türkiye de 1.24 kw/ha iken GAP bölgesinin Adıyaman ilinde bu değer 1.36/ha olmuştur yılında birim alana düşen traktör gücü değeri GAP bölgesinin diğer illerinde ve GAP bölgesinde Türkiye ortalamasının altındadır. Çizelge 1. Türkiye, GAP ve GAP İllerindeki traktör sayısı değerleri ve yıllarında traktör sayısında meydana gelen değişim oranları Bölge Yıl Yüzde değişim Gaziantep Adıyaman Kilis Şanlıurfa Diyarbakır Mardin Batman Şırnak Siirt GAP Türkiye

4 Çizelge 2. Traktör güç grubuna göre 1995, 2000 ve 2010 yıllarında Türkiye, GAP bölgesi ve GAP illerindeki traktör sayısı ve değişim oranları Bölge Traktör güç aralığı Yıllar Yüzde değişim (%) GAP İki akslı traktör (1-34 BG) İki akslı traktör(35-50 BG) İki akslı traktör (50 BG' den fazla) Tek akslı (1-5 BG ve üzeri) ve Paletli Traktör Türkiye İki akslı traktör (1-34 BG) İki akslı traktör (35-50 BG) İki akslı traktör (50 BG' den fazla) Tek Akslı (1-5 BG ve üzeri) ve Paletli traktör (1-60 BG ve üzeri) Çizelge yılında Türkiye, GAP bölgesi ve GAP illerinde birim alana düşen traktör gücü, 1000 ha alana düşen traktör sayısı ve bir traktöre düşen toplam alan değerleri Bölgeler Tarım Alanı (ha) Traktör Sayısı trk/1000ha ha/trk kw/ha Adıyaman Diyarbakır Gaziantep Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Kilis GAP Türkiye Çizelge yılında Türkiye, GAP bölgesi ve GAP illerinde birim alana düşen traktör gücü, 1000 ha alana düşen traktör sayısı ve bir traktöre düşen toplam alan değerleri Bölgeler Traktör sayısı trk/1000 ha ha/trk kw/ha Adıyaman Diyarbakır Gaziantep Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Kilis GAP Türkiye Çizelge 4 de görüldüğü gibi 2000 yılında 1000 ha alana düşen traktör sayısı Türkiye de adet/1000 ha iken, 1000 ha alana düşen traktör sayısı GAP bölgesi ve GAP illerinde Türkiye ortalamasının altındadır. Ayrıca 2000 yılında bir traktöre düşen toplam alan (ha/traktör) değeri GAP bölgesi ve GAP illerinde Türkiye ortalamasının üzerindedir. GAP bölgesinde bir traktöre düşen toplam alan ha/trk iken Türkiye de bu değer ha/trk olmuştur yılında ise birim alana düşen traktör gücü değeri Türkiye de 1.54 kw/ha iken GAP bölgesinin Adıyaman ilinde bu değer 1.77 kw/ha olmuştur yılında birim alana düşen traktör gücü (kw/ha) değeri GAP bölgesinin diğer illerinde ve GAP bölgesinde Türkiye ortalamasının altında olduğu tespit edilmiştir. 58

5 Çizelge yılında Türkiye, GAP bölgesi ve GAP illerinde birim alana düşen traktör gücü, 1000 ha alana düşen traktör sayısı ve bir traktöre düşen toplam alan değerleri Bölgeler Traktör sayısı trk/1000 ha ha/trk kw/ha Adıyaman Diyarbakır Gaziantep Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Kilis GAP Türkiye Çizelge 5 e göre 2010 yılında 1000 ha alana düşen traktör sayısı Türkiye de adet/1000ha iken, bu değer GAP bölgesinde adet/1000ha dır. Ayrıca 2010 yılında bir traktöre düşen toplam alan (ha/trk) değeri GAP bölgesi ve GAP illerinde Türkiye ortalamasının üzerindedir. GAP bölgesinde bir traktöre düşen toplam alanın ha/trk olduğu tespit edilmiştir. Türkiye de ise bir traktöre düşen toplam alan ha/trk dür yılında ise birim alana düşen traktör gücü değeri Türkiye de 1.69 kw/ha olarak bulunmuştur. Bu değer GAP bölgesinin Adıyaman ilinde 1.83 kw/ha olmuştur yılında birim alana düşen traktör gücü (kw/ha) değeri GAP bölgesinin diğer illerinde ve GAP bölgesinde Türkiye ortalamasının altında olduğu tespit edilmiştir. Türkiye, GAP bölgesi ve GAP illerinde 1995, 2000 ve 2010 yıllarında 1000 ha alana düşen traktör sayısındaki (adet/1000ha) değişim Çizelge 6 da verilmiştir. 1995, 2000 ve 2010 yıllarında 1000 ha alana düşen traktör sayısındaki değişim oranı (%) Şekil 1 de gösterilmiştir. Çizelge 6. Türkiye, GAP bölge ve GAP illerinde 1995, 2000 ve 2010 yıllarında 1000 ha alana düşen traktör sayısı ve ve yılları arasında 1000 ha alana düşen traktör sayısındaki değişim oranı Bölgeler Yıllar Değişim oranı (%) Adıyaman Diyarbakır Gaziantep Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Kilis GAP Türkiye

6 Şekil 1. Türkiye, GAP bölge ve GAP illerinde 1995, 2000 ve 2010 yıllarında 1000 ha alana düşen traktör sayısı (adet/1000 ha) Şekil 1 de görüldüğü gibi Türkiye, GAP bölgesi ve illerinde 1000 ha alana düşen traktör sayısı (adet/1000 ha) değerinin 1995 yılından 2010 yılına kadar arttığı görülmektedir yılları arasında 1000 ha alana düşen traktör sayısındaki değişim oranı en yüksek %57.42 ile Şanlıurfa ilinde tespit edilmiştir. Aynı yıllar arasında bu değerdeki değişim oranı en düşük %4.97 ile Mardin ilinde saptanmıştır yılları arasında 1000 ha alana düşen traktör sayısındaki değişim oranı Türkiye de %21.24 iken bu değer GAP bölgesinde %27.92 olmuştur yılları arasında ise Kilis ilinde 1000 ha alana düşen traktör sayısında değişim oranı (%-25.93) düşmüştür yılları arasında GAP bölgesinde 1000 ha alana düşen traktör sayısındaki değişim oranı Türkiye ye göre daha yüksektir. Türkiye, GAP bölgesi ve GAP illerinde 1995, 2000 ve 2010 yıllarında bir traktöre düşen toplam alandaki (ha/trk) değişim Çizelge 7 de verilmiştir. 1995, 2000 ve 2010 yıllarında 1000 ha alana düşen traktör sayısındaki değişim oranı (%) Şekil 2 de gösterilmiştir. Şekil 2 de görüldüğü gibi Türkiye, GAP bölgesi ve illerinde bir traktöre düşen toplam alan (ha/trk) değerinin 1995 yılından 2010 yılına kadar genelde azaldığı görülmektedir yılları arasında bir traktöre düşen toplam alandaki değişim oranı en yüksek % ile Şanlıurfa ilinde tespit edilirken aynı yıllar arasında bir traktöre düşen toplam alandaki değişim oranı en düşük %-2.56 ile Batman ilinde saptanmıştır yılları arasında bir traktöre düşen toplam alandaki değişim oranı Türkiye de % iken bir traktöre düşen toplam alandaki değişim oranı GAP bölgesinde % olmuştur yılları arasında ise bir traktöre düşen toplam alanda değişim oranı en yüksek % ile Siirt ilinde tespit edilmiştir yılları arasında GAP bölgesinde bir traktöre düşen toplam alandaki değişim oranı % iken Türkiye de ise % olmuştur. Türkiye, GAP bölgesi ve illerinde 1995, 2000 ve 2010 yıllarında birim alana düşen traktör gücündeki (kw/ha) değişim oranı (%) Çizelge 8 de verilmiştir. Ayrıca 1995, 2000 ve 2010 yıllarında birim alana düşen traktör gücündeki değişim şekil 3 de gösterilmiştir. Şekil 3 te görüldüğü gibi Türkiye, GAP bölgesi ve GAP illerinde birim alana düşen traktör gücü değerinin 1995 yılından 2010 yılına kadar arttığı görülmektedir yılları arasında birim alana düşen traktör gücündeki değişim oranı en yüksek %61.71 ile Şanlıurfa ilinde tespit edilirken aynı yıllar arasında birim alana düşen traktör gücündeki değişim oranı en düşük %5.44 ile Siirt ilinde saptanmıştır yılları arasında birim alana düşen traktör gücündeki değişim oranı Türkiye de %24.16 iken birim alana düşen traktör gücündeki değişim oranı GAP bölgesinde %32.27 olmuştur yılları arasında ise birim alana düşen traktör gücündeki değişim oranı en yüksek %93.88 ile Siirt ilinde tespit edilmiştir yılları 60

7 arasında GAP bölgesinde birim alana düşen traktör gücündeki değişim oranı %3.86 olduğu saptanırken Türkiye de ise %9.40 olmuştur. Çizelge 7. Türkiye, GAP bölge ve GAP illerinde 1995, 2000 ve 2010 yıllarında bir traktöre düşen toplam alan ve ve yılları arasında bir traktöre düşen toplam alandaki değişim oranı Bölgeler Yıllar Değişim oranı (%) Adıyaman Diyarbakır Gaziantep Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Kilis GAP Türkiye Şekil 2. Türkiye, GAP bölge ve GAP illerinde 1995, 2000 ve 2010 yıllarında bir traktöre düşen toplam alandaki değişim (ha/trk) Çizelge 8. Türkiye, GAP bölge ve GAP illerinde 1995, 2000 ve 2010 yıllarında birim alana düşen traktör gücü ve ve yılları arasında birim alana düşen traktör gücündeki değişim oranı Bölgeler Yıllar Değişim oranı (%) Adıyaman Diyarbakır Gaziantep Mardin Siirt Şanlıurfa Batman Şırnak Kilis GAP Türkiye

8 Şekil 3. Türkiye, GAP bölge ve GAP illerinde 1995, 2000 ve 2010 yıllarında birim alana düşen traktör gücündeki değişim (kw/ha) Çizelge 9. Türkiye, GAP bölge ve GAP illerinde Ekipman/Traktör oranı Tarım alet ve makina grubu Türkiye GAP G.Antep Adıyaman Kilis Ş.Urfa Diyarbakır Mardin Batman Şırnak Siirt Ekipman/Traktör Karasaban Hayvan Pulluğu Diskli Anız Pulluğu Diskli Tırmık Balya Makinası Dipkazan Anıza Ekim Mak Kulaklı T. Pulluğu Kulaklı Anız Pulluğu Kültüvatör Merdane Kom. Hub. Ekim M Pamuk Toplama M K. Mil. Har. Pül Toprak Frezesi Trk Çek. H. E. Mak Kom. Hub. Ekim M Römork Rototiller Pnömatik Ekim Mak ! Çizelge 9 da Türkiye, GAP bölgesi GAP illerinde bir traktöre düşen ekipman sayısı (ekipman/trk) değerleri verilmiştir. Buna göre bir traktöre düşen karasaban ve hayvan pulluğu değerlerinin GAP bölgesinde ve GAP illerinde Türkiye ortalamasına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bir traktöre düşen dipkazan değeri ile en yüksek Şanlıurfa ilinde tespit edilmiştir. Türkiye de bir traktöre düşen dipkazan değeri iken GAP bölgesinde dur. Bir traktöre düşen kulaklı pulluk değeri Türkiye de iken GAP bölgesinde 0.766, Kilis te ve Diyarbakır da 1.00 dir. Bir traktöre düşen kültivatör değeri GAP bölgesinde ve illerinde Türkiye deki değere göre daha yüksek bulunmuştur. Bir traktöre düşen diskli anız pulluğu, kültivatör, merdane, kombine hububat ekim makinası, 62

9 pamuk toplama makinası, traktörle çekilen kombine hububat ekim makinası, rototiler ve pnömatik ekim makinası değerleri GAP bölgesinde Türkiye ortalamalarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Tartışma ve Sonuç Tarımsal üretimde traktörlerin verimli bir şekilde kullanılması için işletme büyüklüğüne uygun güç grubunda traktörlerin seçimi yapılması gerekmektedir. Bu sorun GAP bölgesinde ve ülkenin diğer bölgelerinde devam etmektedir. GAP bölgesinde bir traktöre düşen toplam alanın ha olduğu tespit edilirken Türkiye de ise bir traktöre düşen toplam alan ha olarak bulunmuştur. Ayrıca tarımsal işletmelerin küçük olması, tarımsal üretimde nüfus yoğunluğunun fazla olması ve işletmelerin gelir düzeyinin düşük olması, GAP bölgesinde tarımsal mekanizasyon düzeyini olumsuz etkilemiştir. GAP bölgesi ve illerinde son yıllarda mekanizasyon düzeyi göstergelerinde iyileşmeler olduğu görülmektedir. GAP bölgesinde birim alana düşen traktör gücü değeri 1995 yılında 0.51 kw/ha iken iken bu değer 2010 yılında %36.13 lük değişimle 0.71 kw/ha olmuştur. Türkiye de ise birim alana düşen traktör gücü 1.24 kw/ha iken 2010 yılında %33.56 değişimle 1.69 kw/ha olmuştur. Mekanizasyon düzeyi değerleri GAP bölgesi ve illerininde Türkiye ortalamalarının genelde altında olmasına rağmen Adıyaman ilinde birim alana düşen traktör gücü değerleri Türkiye ve GAP bölgesi değerlerinden daha fazladır. Adıyaman ilinde birim alana düşen traktör gücü değerleri 1995, 2000 ve 2010 yıllarında sırası ile 1.36, 1.77 ve 1.83 kw/ha dır yılında 1000 ha alana düşen traktör sayısı Türkiye de adet/1000 ha olarak bulunurken, GAP bölgesinde 1000 ha alana düşen traktör sayısı adet/1000ha dır. Ayrıca 2010 yılında bir traktöre düşen toplam alan değeri GAP bölgesi ve GAP illerinde Türkiye ortalamasından fazladır. Türkiye deki değere göre daha yüksek bulunmuştur. GAP bölgesinde bir traktöre düşen diskli anız pulluğu, kültivatör, merdane, kombine hububat ekim makinası, pamuk toplama makinası, traktörle çekilen kombine hububat ekim makinası, rototiler ve pnömatik ekim makinası değerleri Türkiye ortalamalarından daha fazla olduğu saptanmıştır. Literatür Listesi Anonim, 2012a. GAP ın Hedefleri. Erişim: Nisan Anonim, 2012b. GAP Son Durum. Erişim: Nisan Işık, A.,İ. Atun, Sanlıurfa-Harran Ovasında Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri.Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 22: Işık, E., T. Güler, A. Ayhan, Bursa İline İlişkin Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (2): TÜİK, Evcim, H. Ünal., E. Ulusoy, E. Gülsoylu, B. Tekin, Tarımsal Mekanizasyon Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Erişim, Nisan

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 364-371 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.68453 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.68453 Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri. Agricultural Mechanization Properties of Hatay Province Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet AKAR 1, Mehmet Zahid MALASLI 2, Ahmet ÇELİK 1 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Erzurum 2 Bingöl Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(12): 1157-1164, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Türkiye nin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri

Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Batı Marmara Bölgesi nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Mehmet Fırat BARAN a *, Osman GÖKDOĞAN

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri

Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (1), 87-93 Diyarbakır İlindeki Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Abdullah Sessiz 1, M. Murat Turgut 1, F. Göksel Pekitkan 1, Reşat ESGİCİ

Detaylı

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri

Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 4 (2), 57-7, 29 ISSN : 13-936 Erzurum İlinin Mekanizasyon Özellikleri Sefa ALTIKAT Ahmet ÇELİK Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 2524 Erzurum

Detaylı

Sivas İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yılları Arasındaki Değişiminin İncelenmesi

Sivas İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yılları Arasındaki Değişiminin İncelenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2), 87-95 Sivas İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin 1997-2007 Yılları Arasındaki Değişiminin İncelenmesi Ebubekir Altuntaş 1 İhsan Aslan 2 1- Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi

Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 63-70 Ülkemizin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Bazında Değerlendirilmesi Ebubekir Altuntaş 1 Hilal Demirtola 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

Denizli İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İncelenmesi. Current Status of Agricultural Mechanization Level of Denizli Province

Denizli İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İncelenmesi. Current Status of Agricultural Mechanization Level of Denizli Province TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.turkjans.com TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Denizli İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin İncelenmesi İbrahim DORUK Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Yozgat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumunun İncelenmesi

Yozgat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumunun İncelenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Yozgat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumunun İncelenmesi a Tanzer ERYILMAZ*, Osman GÖKDOĞAN b,

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, H. Deniz ŞİRELİ 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Diyarbakır 2 Çukurova

Detaylı

Adıyaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi. Agricultural Mechanization Level of Adiyaman Province

Adıyaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi. Agricultural Mechanization Level of Adiyaman Province Adıyaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi Fuat LÜLE 1, Turhan KOYUNCU 2, Kaan Emre ENGİN 2 1 Adıyaman Üniversitesi, Kahta MYO, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği

Detaylı

Türkiye de Bölgelere ve İllere Göre Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi

Türkiye de Bölgelere ve İllere Göre Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2007, 3 (1), 17-24 Türkiye de Bölgelere ve İllere Göre Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi Derya KOÇTÜRK, Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

NEVŞEHİR İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ. Tanzer ERYILMAZ1, Osman GÖKDOĞAN2, Murat Kadir YEŞİLYURT1, Kazım ERCAN

NEVŞEHİR İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ. Tanzer ERYILMAZ1, Osman GÖKDOĞAN2, Murat Kadir YEŞİLYURT1, Kazım ERCAN Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 0; 0() : 6 Journal of Adnan Menderes University Agricultural Faculty 0; 0() : 6 Araştırma / Research NEVŞEHİR İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Kastamonu İli Tarımsal İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri

Kastamonu İli Tarımsal İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri 38 Kastamonu İli Tarımsal İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri Hüseyin Güran ÜNAL, Kamil SAÇILIK Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Makina Bölümü, 37100, Kastamonu,

Detaylı

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008)

GAP EYLEM PLANI. (14 Mart 2008) GAP EYLEM PLANI (14 Mart 2008) GAP ın Gelişme Aşamaları 1960 Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yürütülen çalışmalar 1977 Çalışmaların GAP adı altında birleştirilmesi (GAP Su Kaynakları Geliştirme Proje

Detaylı

ARALIK 2013 DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER

ARALIK 2013 DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER İŞLEM NO: TİCARİ KALİTE KOD NO ARALIK 2013 DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER İL ADI SÜRECİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI TARİH VE ZAMAN HİZMETİN YERİNE GETİRİLDİĞİ

Detaylı

2013 OCAK DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETİ TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER

2013 OCAK DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETİ TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER 2013 OCAK DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETİ TABLO-7 TİCARİ KALİTEYE İLİŞKİN GERÇEKLEŞMELER SIRA NO TİCARİ KALİTE KOD NO İL ADI SÜRECİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI TARİH VE ZAMAN HİZMETİN YERİNE GETİRİLDİĞİ

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER 1. GİRİŞ Dr. Hayreddin ERŞAN DSİ Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, GAP Şube Müdürlüğü, ANKARA hayrettin@dsi.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE NİN TARIMSAL MEKANİZASYON DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE HARİTALANMASI *

TÜRKİYE NİN TARIMSAL MEKANİZASYON DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE HARİTALANMASI * TÜRKİYE NİN TARIMSAL MEKANİZASYON DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE HARİTALANMASI * Determination and Mapping of the Agricultural Mechanizatıon Level in Turkey İnci DARTAR Tarım

Detaylı

BURSA İLİNE İLİŞKİN MEKANİZASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** Aslı AYHAN ***

BURSA İLİNE İLİŞKİN MEKANİZASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** Aslı AYHAN *** BURSA İLİNE İLİŞKİN MEKANİZASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** Aslı AYHAN *** ÖZET Bu çalışmada, tarımsal mekanizasyonun çağdaş aracı olan traktör ve tarım aletmakinaları

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE

TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE TÜRKİYE İŞ BANKASI GAP BÖLGESİNDE HAYATIN İÇİNDE Adnan BALİ Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Konferansı Diyarbakır Medeniyetler Beşiği: Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Birçok Farklı Kültür ve

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonunun Regresyon Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonunun Regresyon Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonunun Regresyon Analizi

Detaylı

GAP. Ve Türkiye ye katkısı

GAP. Ve Türkiye ye katkısı GAP Ve Türkiye ye katkısı GAP nedir? Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan

Detaylı

ŞANLIURFA'DAKİ ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖR SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

ŞANLIURFA'DAKİ ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖR SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ : 1-8 J.Agric. Fac. HR.U., 2012, 16(1): 1-8 Araştırma Makalesi ŞANLIURFA'DAKİ ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖR SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Cevdet Sağlam Melih Yavuz Çevik ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (2), 133-138 Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Ahmet Çıkman 1, Ramazan

Detaylı

Karaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Seviyesinin Belirlenmesi

Karaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Seviyesinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2007, 3 (4), 211-215 Karaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Seviyesinin Belirlenmesi Mehmet Uğur YILDIZ, Yusuf DİLAY, Adem ÖZKAN K.M.Ü. Meslek Yüksekokulu Yunus Emre Yerleşkesi,

Detaylı

Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu

Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu 7 Tarımsal Mekanizasyon 2. Ulusal Kongresi, 56 Eylül 2007, Kahramanmaraş Gönen İlçesindeki (Balıkesir) Çeltik İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu Gıyasettin ÇİÇEK, Sakine ÖZPINAR Çanakkale

Detaylı

77 Araştırma Makalesi. Türkiye nin Tarım Bölgeleri Bazında Mekanizasyon Düzeyinin Yersel Değişim Haritalarının Oluşturulması ve Değerlendirilmesi

77 Araştırma Makalesi. Türkiye nin Tarım Bölgeleri Bazında Mekanizasyon Düzeyinin Yersel Değişim Haritalarının Oluşturulması ve Değerlendirilmesi 77 Araştırma Makalesi Türkiye nin Tarım Bölgeleri Bazında Mekanizasyon Düzeyinin Yersel Değişim Haritalarının Oluşturulması ve Değerlendirilmesi Tayfun KORUCU 1*, Ali AYBEK 1, Fatih SİVRİKAYA 2 1 KSÜ,

Detaylı

10 Araştırma Makalesi. Kahramanmaraş İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Haritalanması ve Değerlendirilmesi

10 Araştırma Makalesi. Kahramanmaraş İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Haritalanması ve Değerlendirilmesi 10 Araştırma Makalesi Kahramanmaraş İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Haritalanması ve Değerlendirilmesi Tayfun KORUCU 1*, Ali AYBEK 1, Fatih SİVRİKAYA 2, Enes GÜRLEK 1, Cengiz MERT 1, Begüm KOZAK

Detaylı

14 Araştırma Makalesi. Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri

14 Araştırma Makalesi. Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri 14 Araştırma Makalesi Gaziantep İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri Cem BİLİM 1*, Tayfun KORUCU 2, Tuba SEMERCİ 1 1 Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Gaziantep 2 KSÜ, Ziraat Fakültesi Biyosistem

Detaylı

Türkiye nin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu. Agricultural Structure and Mechanization Level of Turkey

Türkiye nin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu. Agricultural Structure and Mechanization Level of Turkey GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2010, 28(2), 89-100 Türkiye nin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Durumu Mehmet Metin Özgüven 1 Ufuk Türker 2 Abdullah Beyaz 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI

TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI TARIM ALET VE MAKİNELERİ SEKTÖRÜ 2013 VERİ ARAŞTIRMA RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI BAŞKAN DAN; Gelişmelerin Dünya çapında bir enerji merkezi oluşturulmasını planladığı bölgemiz de; Proje alanı İskenderun

Detaylı

Mersin İlinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu

Mersin İlinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu Mersin İlinin Tarımda Teknoloji Kullanım Projeksiyonu Bünyamin DEMİR İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 33130, Mersin e-posta: demir_33@hotmail.com Geliş Tarihi/Received:20.04.2013 Kabul Tarihi/Accepted:05.07.2013

Detaylı

İlköğretim Ortaokul veya mesleki ortaokul Mesleki veya İki veya üç yıllık. fakülte. Gereğini arz ederim. Başvuru Sahibi İmza

İlköğretim Ortaokul veya mesleki ortaokul Mesleki veya İki veya üç yıllık. fakülte. Gereğini arz ederim. Başvuru Sahibi İmza Ek-1 TÜKAS KAYIT FORMU A- Kişisel Bilgiler A 1. T.C. Kimlik No./ Vergi Kimlik No. A 2. Adı, Soyadı A 3. Baba Adı A 4. Ana Adı A 5. Cinsiyeti A 6. Doğum (Gün/ay/yıl).../.../.... A 7. Telefon No. Cep : (

Detaylı

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences. Tarım İşletmelerinde Tarımsal Mekanizasyon Kullanım Düzeyi, Konya İli Örneği

Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences. Tarım İşletmelerinde Tarımsal Mekanizasyon Kullanım Düzeyi, Konya İli Örneği ISSN: 2458-8377 Selcuk J Agr Food Sci, (2017) 31 (1), 63-72 DOI: 10.15316/SJAFS.2017.8 63 Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Tarım İşletmelerinde Tarımsal

Detaylı

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ YATIRIM İSTATİSTİKLERİ Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri Belge Yılı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toplam Belge Sayısı 6 9 14 19 18 27 29 39 12 173 Sabit Yatırım

Detaylı

Bursa İline İlişkin Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

Bursa İline İlişkin Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17 (2): 125-136 Bursa İline İlişkin Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** Aslı AYHAN *** ÖZET Bu çalışmada, tarımsal

Detaylı

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması 159 Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması Cevdet Sağlam (1) Sinan Gerçek (2) (1) Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 63040

Detaylı

-1- Adres: A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 12, TBMM, ANKARA Tel: +90 (312) 420 61 88 +90 (312) 420 61 89 Faks: +90 (312) 420 69 45 E-Posta:

-1- Adres: A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 12, TBMM, ANKARA Tel: +90 (312) 420 61 88 +90 (312) 420 61 89 Faks: +90 (312) 420 69 45 E-Posta: -1- Ülkemizin sosyo ekonomik açıdan en geri kalmış bölgesi olan Güneydoğu Anadolu da halkın gelir düzeyi ve hayat standardını yükseltmek amacıyla uygulamaya konulan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Türkiye

Detaylı

Adana İli Tarım Makinaları Varlığında 10 Yıl İçinde Meydana Gelen Değişimler

Adana İli Tarım Makinaları Varlığında 10 Yıl İçinde Meydana Gelen Değişimler İli Tarım Makinaları Varlığında 10 Yıl İçinde Meydana Gelen Değişimler Yasemin VURARAK, Nigar ANGIN Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, yvurarak@hotmail.com Özet: Çalışma, 2000-2010 yılları

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1205 VI. ve VII. (1991-2001) GENEL TARIM SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE TÜRKİYE' NİN TARIMSAL YAPI ve MEKANİZASYON DURUMUNDAKİ DEĞİŞMELER Cihat Yıldız*-İsmail Öztürk**-Yücel Erkmen* Özet

Detaylı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 1 Kredilerde Son 8 Yılda 54 Kat Artış 2 Tarımsal Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) 3 Son 7 Yılda 3,8 Milyon Çiftçiye 39 Milyar TL Kredi

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya İli Çumra İlçesi Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya İli Çumra İlçesi Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Selçuk Tar Bil Der, 3(1): 48-58 48 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Konya İli Çumra İlçesi Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi İbrahim Keleş 1, Haydar Hacıseferoğulları

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER

SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER GAP - TÜRKİYE 2014 İÇİNDEKİLER 1. YÜZÖLÇÜMÜ VE NÜFUS 1 2. GÖÇ 3 3. GAP BÖLGE HASILASI 3 4. GAP IN FİNANSMAN DURUMU

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ EZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ EZERİNE BİR ARAŞTIRMA Türkiye 2 Tnrtm fiknttomutkunyren -i-f» - Adonn (ıll IS tarim İşletmelerindi: traktör g ü ç lerinin DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ EZERİNE BİR ARAŞTIRMA />r. Aykut 1.GİRİŞ Tarım sektöründe çalışan

Detaylı

Diyarbakır İlinin Agro-Ekolojik Alt Bölgelerine Göre Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özelliklerinin İrdelenmesi

Diyarbakır İlinin Agro-Ekolojik Alt Bölgelerine Göre Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özelliklerinin İrdelenmesi Diyarbakır İlinin Agro-Ekolojik Alt Bölgelerine Göre Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özelliklerinin İrdelenmesi Songül GÜRSOY 1, Abdullah SESSİZ 1, A.Konuralp ELİÇİN 1, Songül AKIN 2, Reşat ESGİCİ 1 1 Dicle

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi

Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi Abdullah SESSİZ 1, A. Konuralp ELİÇİN 1, Reşat ESGİCİ 1, Ferdi TANTEKİN 2 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ YATIRIM İSTATİSTİKLERİ Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri Belge Yılı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Ocak-Nisan) Toplam Belge Sayısı 5 8 13 18 16 26 27 38 29 180 Sabit

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu ÖZET Bünyamin DEMİR 1*, İsmail ÖZTÜRK 2 1 : Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 33130, Mersin 2 : Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİTLİS İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİTLİS İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİTLİS İLİNİN TARIMSAL MEKANİZASYON DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mehmet KOÇAK TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ANKARA 2006 Her hakkı

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI 25 Haziran 2013 Baz Senaryo Çalışması için İncelenen İller Çözüm sürecinin ekonomik etkileri

Detaylı

ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ

ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(1), 101-108 ANTALYA BÖLGESİ SERA SEBZECİLİĞİ İŞLETMELERİNDE TARIMSAL ALTYAPI ve MEKANİZASYON ÖZELLİKLERİ Murad ÇANAKCI İbrahim AKINCI Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

MEKANİZASYON EĞİTİMİ. Değerlendirme Raporu Temmuz 2017/ Şanlıurfa

MEKANİZASYON EĞİTİMİ. Değerlendirme Raporu Temmuz 2017/ Şanlıurfa MEKANİZASYON EĞİTİMİ 16-21 Temmuz 2017/ Şanlıurfa Değerlendirme Raporu Proje Hazırlayan Teslim Tarihi 07.08.2017 GAP-TEYAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli Ahmet V. COŞANDAL, GAP-TEYKOB Eğitim

Detaylı

Bursa İli Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde Zeytin Yetiştiriciliğindeki Mekanizasyon Durumu

Bursa İli Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde Zeytin Yetiştiriciliğindeki Mekanizasyon Durumu U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016, Cilt 30, Sayı 1, 127-138 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bursa İli Orhangazi ve Gemlik İlçelerinde Zeytin Yetiştiriciliğindeki Mekanizasyon

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010)

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) 2008 yılında, GAP kapsamında bölgede gerçekleştirilen bütün yatırımlar ve yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş; Güneydoğu Anadolu Projesi nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi

Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.dergipark.gov.tr/turkjans TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Kırklareli İli Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapısı ve Mekanizasyon Düzeyi 1 İhsan

Detaylı

Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları

Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları Trakya Yöresi Bağcılığının Mekanizasyon Düzeyi ve Sorunları M.R. Durgut S. Arın Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Tekirdağ Bu çalışmada, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli

Detaylı

PAMUKTA ENTEGRE MÜCADELE EĞİTİMİ (2015-9)

PAMUKTA ENTEGRE MÜCADELE EĞİTİMİ (2015-9) PAMUKTA ENTEGRE MÜCADELE EĞİTİMİ (2015-9) 04 06 Ağustos 2015, Şanlıurfa Değerlendirme Raporu Proje Hazırlayan Teslim Tarihi 15.08.2015 GAP-TEYAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli İbrahim Hakkı

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 2008-2012 YILLARI ŞANLIURFA İLİ TAHSİSLER ve GERÇEKLEŞMELER

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 2008-2012 YILLARI ŞANLIURFA İLİ TAHSİSLER ve GERÇEKLEŞMELER GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ 2008-2012 YILLARI ŞANLIURFA İLİ LER ve GERÇEKLEŞMELER Erhan DEMİRCAN Ekim, 2012 Diyarbakır İçindekiler ŞANLIURFA 2008 YILI KURUM VE PROJE BAZINDA LER VE GERÇEKLEŞMELER... 6 ŞANLIURFA

Detaylı

TARIMSAL MEKANİZASYON DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TARIMSAL MEKANİZASYON DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÖZET TARIMSAL MEKANİZASYON DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ H. Ünal Evcim 1, A. Behiç Tekin 2, Ercan Gülsoylu 2, Vedat Demir 2, Hüseyin Yürdem 2, Hüseyin Güler 2, Hamdi Bilgen 2, Fazilet Alayunt 2,

Detaylı

Tokat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumu ve Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Uygulanabilirliliği

Tokat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumu ve Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Uygulanabilirliliği GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 23 (2), 45-51 Tokat İlinin Tarımsal Mekanizasyon Durumu ve Farklı Toprak İşleme Sistemlerinin Uygulanabilirliliği Abdullah Kasap 1 Engin Özgöz 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP)

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) Temel hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak,

Detaylı

Şanlıurfa İlinde 50 Ha ve Üzeri Kuru Tarım İşletmelerinde Mekanizasyon Düzeyi ve Karı Maksimize Eden Makina Büyüklüklerinin Tespit Edilmesi

Şanlıurfa İlinde 50 Ha ve Üzeri Kuru Tarım İşletmelerinde Mekanizasyon Düzeyi ve Karı Maksimize Eden Makina Büyüklüklerinin Tespit Edilmesi Şanlıurfa İlinde 50 Ha ve Üzeri Kuru Tarım İşletmelerinde Mekanizasyon Düzeyi ve Karı Maksimize Eden Makina Büyüklüklerinin Tespit Edilmesi Yasemin VURARAK 1, Dr. Cevdet SAĞLAM 2, Ahmet ÇIKMAN 3 1 Çukurova

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

POTENTIAL OF AGRICULTURAL FIELDS IN THE BASIN OF ATATÜRK DAM AND EXPECTED AGRICULTURAL POLLUTION AFTER THE IRRIGATION

POTENTIAL OF AGRICULTURAL FIELDS IN THE BASIN OF ATATÜRK DAM AND EXPECTED AGRICULTURAL POLLUTION AFTER THE IRRIGATION ATATÜRK BARAJ GÖLÜ HAVZASINDAKĐ TARIMSAL ARAZĐ POTANSĐYELĐ VE SULAMAYLA BĐRLĐKTE ORTAYA ÇIKABĐLECEK TARIMSAL KĐRLĐLĐK POTENTIAL OF AGRICULTURAL FIELDS IN THE BASIN OF ATATÜRK DAM AND EXPECTED AGRICULTURAL

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

Türkiye Kredi Haritası

Türkiye Kredi Haritası Türkiye Haritası 3 Aylık Bülten Haziran 2015 Türkiye Haritası 2Ç2015 Türkiye Haritası 3 Aylık Bülten BDDK nın çeyrek sonlarında yayınladığı kredi, mevduat ve nüfusa göre dağılım istatistikleri derlenerek

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

ERZURUM İLİ TARIM ALET VE MAKİNALARI HARİTASININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ

ERZURUM İLİ TARIM ALET VE MAKİNALARI HARİTASININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ ERZURUM İLİ TARIM ALET VE MAKİNALARI HARİTASININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ C. Yıldız 1, İ. Öztürk 2, Y. Erkmen 3 1 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Erzurum,

Detaylı

GAP KAPSAMINDAKĐ ĐLLERĐN SU BĐLANÇOSU

GAP KAPSAMINDAKĐ ĐLLERĐN SU BĐLANÇOSU GAP KAPSAMINDAKĐ ĐLLERĐN SU BĐLANÇOSU M. Đrfan YEŞĐLNACAR Harran Üniv. Müh. Fak. Đnşaat Müh. Böl. Ş. Urfa Reşit GERGER Harran Üniv. Müh. Fak. Đnşaat Müh. Böl. Ş. Urfa Mustafa S. YAZGAN Đ.T.Ü. Đnş. Fak.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

Teşvik. İhracat Teşvikleri HAYVANCILIK DESTEKLERİ ZİRAAT BANKASI TARIM VE HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ. Uygulama Süresi:

Teşvik. İhracat Teşvikleri HAYVANCILIK DESTEKLERİ ZİRAAT BANKASI TARIM VE HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ. Uygulama Süresi: Teşvik İhracat Teşvikleri HAYVANCILIK DESTEKLERİ ZİRAAT BANKASI TARIM VE HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ Uygulama Süresi: 01.01.2011-31.12.2011 Önemli Not:Tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar,

Detaylı

Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Uygulanması (II. Ürün Mısır ve Susam Yetiştiriciliği)

Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Uygulanması (II. Ürün Mısır ve Susam Yetiştiriciliği) Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2010, 6 (4), 221-228 Harran Ovasında Azaltılmış Toprak İşleme ve Toprak İşlemesiz Tarım Tekniklerinin Uygulanması (II. Ürün Mısır

Detaylı

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ

TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ SIRA NO TARIMSAL MEKANİZASYON ARAÇLARI 2017 YILI DENEY ÜCRET TARİFESİ ARACIN CİNSİ 2017 YILI KDV siz DENEY ÜCRETİ (TL) ENERJİ ve GÜÇ ÜNİTELERİ 1 Traktörler (OECD Kod 2 ye göre) a) 0-20 kw arası 6.285,00

Detaylı

EĞİRDİR İLÇESİ TARIM İŞLETMELERİNİN MEKANİZASYON DÜZEYİ* Osman GÖKDOĞAN, A. Kamil BAYHAN

EĞİRDİR İLÇESİ TARIM İŞLETMELERİNİN MEKANİZASYON DÜZEYİ* Osman GÖKDOĞAN, A. Kamil BAYHAN ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 011; 8(1) : 3-9 EĞİRDİR İLÇESİ TARIM İŞLETMELERİNİN MEKANİZASYON DÜZEYİ* 1 Osman GÖKDOĞAN, A. Kamil BAYHAN ÖZET Bu araştırmada, Isparta ili Eğirdir ilçesi tarım işletmelerinin

Detaylı

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması 172 İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması Ramazan SAĞLAM 1, Ahmet ÇIKMAN 2, Yasemin VURARAK 2, İbrahim TOBİ 1 (1) Harran Üniversitesi

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

Türkiye de Tek Akslı İki Tekerlekli Traktörlerin Sayısal Değişimi ve Kullanımı

Türkiye de Tek Akslı İki Tekerlekli Traktörlerin Sayısal Değişimi ve Kullanımı Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (4), 271-278 Türkiye de Tek Akslı İki Tekerlekli Traktörlerin Sayısal Değişimi ve Kullanımı Ercan GÜLSOYLU, Ediz ULUSOY Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ (2015-12)

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ (2015-12) ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ (2015-12) 19 23 Ekim 2015, Bornova, İZMİR Değerlendirme Raporu Proje Hazırlayan Teslim Tarihi 05.11.2015 GAP-TEYAP Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli İbrahim

Detaylı

319 Araştırma Makalesi. Şanlıurfa İli Harran Ovasının Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri *

319 Araştırma Makalesi. Şanlıurfa İli Harran Ovasının Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri * KSÜ Doğa Bil. Derg., 19(3):319-331, 2016 KSU J. Nat. Sci., 19(3):319-331, 2016 319 Araştırma Makalesi Şanlıurfa İli Harran Ovasının Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özellikleri * Muhammed BOZKURT 1, Ali AYBEK

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Adres : Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, ġanliurfa EĞĠTĠM VE PROFESYONEL BĠLGĠ

ÖZGEÇMĠġ. Adres : Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, ġanliurfa EĞĠTĠM VE PROFESYONEL BĠLGĠ ÖZGEÇMĠġ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil : Ġbrahim TOBĠ : 01.07.1977 / KONYA, TÜRKĠYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) Ġngilizce (ÜDS 65.00) Adres : Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım

Detaylı

ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME ġanliurfa DA ĠġSĠZLĠK ORANI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Hamit BĠRTANE Uzman Ekim 2011 % T. C. ġanliurfa DA ĠġSĠZLĠK ORANI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

Tokat Merkez ve İlçelerindeki Tarım Alet ve Makina İmalatçılarının Durumu ve Sorunları

Tokat Merkez ve İlçelerindeki Tarım Alet ve Makina İmalatçılarının Durumu ve Sorunları Tokat Merkez ve indeki Tarım Alet ve Makina İmalatçılarının Durumu ve Sorunları Gazanfer Ergüneş Ebubekir Altuntaş Sefa Tarhan Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, 60240,

Detaylı

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ YATIRIM İSTATİSTİKLERİ Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri Belge Yılı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Ocak) Toplam Belge Sayısı 5 8 13 18 16 26 27 38 55 206 Sabit Yatırım

Detaylı