ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ DÖNEMİ. ÇALIŞMA RAPORU (Haziran Mayıs 2012)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 2012 DÖNEMİ. ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2010 - Mayıs 2012)"

Transkript

1 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU (Haziran Mayıs 2012) 2012 Genel Kurulu - Ankara

2 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 26 Mayıs 2012 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın : 10 Haziran 2012 Pazar, 10:00 GÜNDEM: 1- Açılış, 2- Divanın oluşturulması, 3. Saygı duruşu, 4- Gündemin okunması, karara bağlanması, dönemi çalışma raporunun ve Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi, 6- SPK Onaylı bağımsız denetim firması denetim raporunun sunulması, 7- Yönetim Kurulu nun aklanmasının oya sunulması, 8- Öngörülen yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9- Yıllık üyelik aidatının yeniden değerlendirilmesi ve karara bağlanması, dönemi çalışma planının görüşülmesi ve karara bağlanması, dönemi bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 12- Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi, 13- Dilek ve öneriler. 14-Kapanış. 2

3 İÇİNDEKİLER: 1. GİRİŞ 2. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ A) ÜYELERİMİZ ve MEZUNLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ B) ÖĞRENCİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ C) ÜNİVERSİTEMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ D) DANIŞMA KURULU E) ODTÜ MEZUN DERNEKLERİ (KONSEY) VE SORUMLULUKLARIMIZ F) TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZ G) KURUMSAL YÖNETİM H) ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ VİŞNELİK TESİSİ Lokal İşletme Mali Raporlar Konsolide Gelir Gider Analizi 3. ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ VE ETKİNLİKLERİMİZ I.) KOMİTELER a.) Burs ve Yardımlar Komitesi b.) İşletme Komitesi c.) Konsey İş Merkezi (KİM) Komitesi d.) Örgütlenme Komitesi e.) Etkinlikler Komitesi f.) Basın ve Yayın Komitesi II.) KOMİSYONLAR a.) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu b.) Engelsiz Yaşam Komisyonu c.) Enerji Komisyonu d.) Sosyal Politikalar Geliştirme Komisyonu e.) İklim Değişikliği ve Ekoloji Komisyonu III.) KULÜP VE ATÖLYELER a.) Edebiyat Kulübü b.) Arkeoloji Kulübü c.) Fotoğraf Atölyesi d.) Resim Atölyesi e.) Heykel Atölyesi f.) Sinema Kulübü g.) Felsefe Kulübü h.) OMD Oyuncuları - Tiyatro Kulübü ı.) Yazma Atölyesi j.) Psikodrama Yaşantı Grubu IV.) PROJELER a.) 100 TL'ye Okul Projesi b.) OMD Sigorta (ODTÜ Mezunları Derneği Sigorta Şirketi) c.) ODTÜ Mezunları Derneği THBT Avrupa Birliği Projesi d.) ODTÜ Mezunları Derneği Kanun Festivali Projesi e.) ODTÜ Mezunları Derneği OMD Athletics Spor Merkezi f.) ODTÜ Mezunları Derneği Tenis Kortları ve Paintball Projesi g.) ODTÜ Tarihçesi Projesi h.) 68 liler Forumu 4.) YÖNETİM DÖNEMİ ÇALIŞMA PLANI VE BÜTÇE ÖNERİSİ 3

4 1. GİRİŞ ODTÜ Mezunları Derneği Dönemi Yönetim Kurulu, 13 Haziran 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da benimsenen çalışma planı ile seçilmiş, Türkiye, Dernek ve ODTÜ gündemi ile bağlantılı bir yönetim anlayışı ile çağdaş, çoğulcu ve sosyal hukuk devletini özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonunun kazandırdığı demokratik zihniyetle, özveri içinde geçtiğimiz yıl boyunca görev yapmıştır. ODTÜ Mezunları Derneği; Üyeleri ve mezunları ile bilgi paylaşımı, dayanışma ve sosyal ilişkiler ODTÜ öğrencileri ile ilişkiler Üniversite ile ilişkiler ODTÜ Mezun Dernekleri ile ilişkiler (Konsey) Toplumsal sorunlara duyarlı tavrı ve toplumsal sorumlulukları Diğer demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler Derneğin kurumsal bir yapıda yönetilmesi Vişnelik Tesisinin bakım, onarım, yenileme ve işletme faaliyetleri kapsamında çeşitli asli görevlere sahiptir ve çalışmalarını, bu görevlerini dikkate alarak sürdürmektedir. ODTÜ Mezunları Derneğindeki yönetim sürecinde, ODTÜ Bileşenleri (Üniversitemiz - Öğrencilerimiz Mezunlarımız Derneğimiz - Üyelerimiz ve Diğer ODTÜ Mezun Derneklerimiz) gözetilerek yürütülen ve sunulan hizmetlerle demokratik bir dayanışma içinde toplumsal sorunlara karşı üretilen projelerle, ODTÜ kimliği ve duruşu ile geçmişimizden kazandığımız değerlerimize sahip çıkılmıştır. Yönetim Kurulu olarak insan haklarına saygılı, eşitlikçi, demokratik sosyal hukuk devleti kurallarına sadık, ötekileyici ve ayırımcı söylemlere ise karşı olan tavır devam ettirilmiştir. Üretmek ve paylaşmak ana teması kapsamında, gönüllü çalışmalara destek verilmiş, söylemle uygulamanın örtüştüğü ve pratikte yaşandığı bir dönem geçirilmiştir. Bu sayede daha çok üyeyi kucaklayan, daha aktif bir yapı ortaya konmuştur. Demokrasiyi bir felsefe olarak benimsemek ve farklı grupların görüş ve taleplerinin yönetimde ifade edilmesini sağlamak ancak çoğulculuğu teşvik etmekle mümkün olabilir. Gönüllü örgütlenmelerin temelinde, örgüt içi işleyiş ve toplumsal kontrol mekanizmalarına yönelik olarak her an hesap vermeye hazır şeffaf bir yönetim anlayışı vardır ve Derneğimizde bu anlayış yaşam bulmuştur. Derneğin uzun soluklu projeler üretebilmesinin ve üyeleri arasında gerçek ve kalıcı bir iletişim kurulabilmesinin temel koşulu, üyelerinin bir araya gelerek gönüllülük esasına göre çalışmalar yapmasıdır. Çalışma gruplarına gösterilen yoğun ilgi, üyelerin birbirine nasıl sıkıca kenetlendiğinin de en büyük göstergesidir. Toplumun ihtiyacı olan bilgilerin üretimi ve üretilen bilginin diğer üyeler ve topluma iletilmesi son derece önemlidir. Çeşitli basın ve yayın araçları, paneller ve toplantılarla bu bilgilerin topluma sunulmasına ve toplumun aydınlatılmasına katkıda bulunmak Derneğin temel görevlerinden birisidir. Tüm üyelerimize yaptıkları değerli katkıları ve gönüllü çalışmaları ile ürettikleri bilgiler için çok teşekkür ederiz Yönetim Kurulu olarak çok önemsediğimiz projelerimizden birisi de ODTÜ 4. sınıf öğrencilerinin şimdiden Dernekle bağlantılarının sağlanması amacıyla, tüm son sınıflara Geçici Tesis Kullanım Kartı verilmesiydi. Bu proje hayata geçirilmiş ve öğrencilerimizin henüz okulla bağları bitmeden, mezun olduktan sonra bir ömür boyunca iş ve sosyal yaşamlarını destekleyici faaliyetlerde bulunacakları Mezunlar Derneğimiz ile ilk bağları yaratılmıştır. Bu projenin gerçekleştirilmesi ile öğrencilerimizden ve üniversitemizden son derece olumlu tepkiler alınmış ve öğrenciler, aileleri ile birlikte Derneğimizi kullanmaya, etkinliklerimize katılmaya başlamışlardır. ODTÜ 4. sınıf öğrencileri ile şimdiden bu bağın kurulması, Mezunlar Derneğimizin, geleceğe ve gençlerimize doğru elini uzatmasının en önemli aşamasıdır. Bir diğer önemli gelişme ise; ODTÜ Mezunları Derneği web sitesi için yaptırılan sanal web gezinti projesinin hayata geçirilmesidir. Söz konusu sanal gezinti imkânı ile Dernek web sitesine girildiğinde, Dernek içinde panoramik görüntü ile üç boyutlu olarak sanal gezinti yapmak. Vişnelik in tüm mekânlarını canlı olarak görmek ve değişimleri takip etmek mümkün olmaktadır. Böylece diğer çağdaş örneklerinde olduğu gibi, Derneğimizin etkin tanıtımı ve bilinirliği arttırılmıştır. 4

5 Geçtiğimiz sene gündeme alınan ODTÜ Eğitim-Öğretim Stratejik Planı çerçevesinde üniversitemizde yapılan çalışmaların yürütüldüğü komisyona, Derneğimiz de katkı vermiş ve üniversitemizde gelecek yıllarda yapılacak eğitim öğretim planlamasına destek olunmuştur. Yönetim Kurulu olarak yöneten azınlık fikrine tamamen karşı olan bir duruşla, yönetime gelinen ilk günden itibaren çalışma grupları desteklenerek, çoğulcu ve şeffaf bir anlayışla, Derneğin hep beraber daha ileriye taşınması fikri, yapılan uygulamalarla hayata geçirilmiştir. Referans olarak barış, insan hakları, anti-ayrımcılık, ekoloji ve yerel yönetimleri baz alan ve ekonomik konjonktürün insan üzerinde yarattığı olumsuz koşullara ve hak ihlallerine karşı mücadele geliştirebilen, demokratik bir yönetim anlayışı ile üyeleri ve ülke gündemiyle bütünleşen Derneğimiz, her mezununun, mezun olduğu bölüm ve Üniversite ile arasında olması beklenen dayanışmayı güçlendirmiş, karşılıklı olarak birbirlerine fayda sağlama sürecinde birleştirici görev yapmıştır. Bugün gelinen noktada; ekip ruhu ve çalışma gruplarının özverisi ile yapılan sosyal projeler ve toplumsal sorunlarda ortaya koyulan ODTÜ lü olma tavrı gerek üyelerden, gerekse de toplumun çeşitli kesimlerinden son derece olumlu tepkiler almaktadır. 2. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ A) ÜYELERİMİZ VE MEZUNLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ Etkinlik, konser, panel, söyleşi, konferans, seminer ve görsel sunumlarla mezun ve üyeler ile ilişkiler güçlendirilmektedir. Edebiyat Kulübü, Sinema Kulübü, Arkeoloji Kulübü, Tiyatro Kulübü, Fotoğraf Kulübü, Felsefe Kulübü gibi kurulan çeşitli sosyal kulüplerle mezun ve üyelerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır. Çeşitli alanlarda oluşturulan çalışma grupları ile üyelerin bilgi üretmelerine ve paylaşmalarına olanak sağlanmaktadır. Mezunların bir araya gelebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri çekim merkezi oluşturulmaktadır. Mezunlar arasında dayanışmanın sağlanabileceği ortamlar hazırlanmasına katkıda bulunulmaktadır. Tercih Danışmanlığı ile üyelerinin ve mezunlarının çocuklarına üniversite konusunda yol gösterilmekte ve danışmanlık yapılmaktadır. Konsey İş Merkezi (KİM) web sitesi aracılığı ile mezun ve üyelerin iş süreçlerinde bağlantı imkanı yaratmaktadır. Dernek üye sayısının artırılmasına yönelik çeşitli projeler üretilmekte ve uygulanmaktadır. Mezunlara ulaşabilmenin firma ziyaretleri ile mümkün olduğu gözlemlenerek çeşitli firma ziyaretleri ile mezunlarımıza Derneğimizin tanıtımı ve üyelik bilgilendirmeleri yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda yeni üye kazanımı sağlanmıştır. Yönetim Kurulumuz üyelerimizin talep ve eleştirilerini iletebilmesi ve çözüm bulunabilmesini temin etmek amacıyla her hafta Perşembe günleri Üye Akşamı kavramı ile üyelerimizle bir araya gelebilmektedir. İşyeri Temsilciliğine önem verilerek, çalışmalara devam edilmiştir. Üye aidatlarının Derneğin en önemli geliri olduğu yadsınamaz. Üye aidat gelirleri Derneğin toplam gelirinin her yıl yaklaşık % 80 ini oluşturmaktadır. Üyelik Verileri: 01 Haziran 2010 tarihinde üye sayısı: Mayıs 2012 tarihinde üye sayısı: Haziran 2010 Mayıs 2012 döneminde kayıt olan ve geri kazanılan üye sayısı: 352 Haziran 2010 Mayıs 2012 döneminde iptal edilen üye sayısı: 310 B) ÖĞRENCİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ I. Bursiyerlerimiz; ve öğretim dönemleri başında Burs Komitemizce, veri tabanında yer alan hesaplamalarla belirli bir puanın üzerindeki öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. 5

6 Bursiyer öğrencilerimizle daha etkin iletişim kurabilmek, onların kişisel gelişimlerine katkı verebilmek, çağdaş bireyler olmalarını sağlamak için 15 günde bir etkinlikler düzenlenmiştir. Bursiyerlerimizin Dernek le bağlantılarını pekiştirmek için Dernek bünyesinde faaliyet gösteren OMD Tiyatro Oyuncularına (Tiyatro Kulübü) katılmaları ve sergilenen oyunlarda yer almaları sağlanmıştır. Sahnelenen "Keşanlı Ali Destanı" ile "Macinpott Acılarından Nasıl Kurtulur" isimli eserlerin gelirleri Burs Fonuna aktarılmıştır. Bursiyerlerimizin Derneğimiz bünyesinde yer alan Edebiyat Kulübü, Sinema Kulübü gibi çeşitli sosyal etkileşim gruplarında yer almaları desteklenmiş, Dernekte yapılan panel ve seminer gibi faaliyetlerin duyuruları Dernek ile ilişkilerini pekiştirmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla bursiyerlerimize iletilmiştir. Bursiyer ve Burs veren üye sayılarının arttırılması Dernek olarak en önde gelen amaçlarımızdan birisi olmuştur. Buna göre; yılında; 212 Tam Burslu Öğrenci (150 TL/Ay) 246 Yarım Burslu Öğrenci (75 TL/Ay) yılında; 216 Tam Burslu Öğrenci (150 TL/Ay) 220 Yarım Burslu Öğrenci (75 TL/Ay) Derneğimizden burs ve yardım almıştır. Derneğimiz Burs Fonu na düzenli maddi katkı için projeler üretilmeye çalışılmakta, mezunlarımıza, ODTÜ lü firma sahiplerine, ODTÜ lü çalışanlara ve ODTÜ dostlarına Burs Fonu na katkıda bulunmaları için e-posta ve telefon yoluyla ulaşmaya çalışılmaktadır. Bu dönemde de bağış verenler verdikleri bağış miktarlarını artırarak ve yeni bağışlarda bulunarak bir çok üyemiz Burs Fonu na destek vermeye devam etmişlerdir. Burs veren üye ve ODTÜ dostları 650 kişiye ulaşmıştır. Senelere göre Bursiyer ve Burs Geliri artış grafikleri aşağıda gösterilmektedir BURSİYER ÖĞRENCİ SAYILARI BURS GELİRLERİ 6

7 II. Bursiyer etkinliklerimiz; dönemi etkinlik takvimi aşağıda sunulmuştur: Yılı Bursiyer Etkinlikleri; I. Dönem Etkinlik Takvimi 24 Ekim 2010 Hayat Edinmek Üzere Bir Sohbet - Mehmet Eroğlu 07 Kasım 2010 Seyahat Kültürü - Murat Tiryaki 28 Kasım 2010 Anadilin Güzel Konuşulması ile İlgili Söyleşi - Aylin Özmenek 12 Aralık 2010 Bir Çalgı ile Kendini İfade Etmek - Tahir Aydoğdu 19 Aralık 2010 Yılbaşı Kokteyli II. Dönem Etkinlik Takvimi 06 Mart 2011 Biz Bize Sohbet 20 Mart 2011 Kültür - Sanat İcra - Ahmet Kanneci 03 Nisan 2011 Bursiyer Etkinliği 17 Nisan 2011 Mary ve Max - Film Gösterimi 24 Nisan 2011 Hasanoğlan Onurumuzdur - Günümüzden Köy Enstitülerine Bakış Belgesel 15 Mayıs 2011 Çim Amfi'de Mangal Keyfi Şenlik Yılı Bursiyer Etkinlikleri; I. Dönem Etkinlik Takvimi 11 Aralık 2011 Tanışma Toplantısı 26 Aralık 2011 Yılbaşı Kokteyli II. Dönem Etkinlik Takvimi 18 Şubat 2012 Keşanlı Ali Destanı - Tiyatro 01 Mart 2012 ODTÜ Mezunları Türk Müziği Korosu Konseri 18 Mart 2012 Dünya Ekonomisinde Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri Aziz Konukman 01 Nisan 2012 "Yaşama Hazırlanmak" - Aysim Altay 15 Nisan 2012 Bursiyer Etkinliği 13 Mayıs 2012 Geleneksel ODTÜ MD Şenliği Üniversitemizde okumakta olan öğrencilerimizin parasız eğitim talepleri, demokratik ve özgür bir üniversite taleplerinde yanlarında olunmuştur. Üniversitemizde bulunan öğrenci topluluklarının çalışmalarına maddi ve manevi katkılarda bulunulmaktadır. Son sınıf öğrencilerinin ODTÜ Mezunları Derneği ni tanımaları ve mezun olmadan bağlantı kurulması için ODTÜ son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Geçici Tesis Kullanım Kartı düzenlenerek dağıtımı yapılmıştır. C) ÜNİVERSİTEMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ Üniversitemizin düzenlediği Tanıtım Günleri, Kariyer Fuarı, Kayıt Günleri vb. organizasyonlarda yer alınmış, stantlar kurularak tanıtım görevi yerine getirilmiştir. İlk kez Üniversitemizin EÖPGK (Eğitim-Öğretim Komisyonu) Komisyonu nda Dernek olarak yer alınmış ve Dernek Başkanımız kanalıyla temsil edilmiştir. Bu suretle 2011 yılının başından itibaren çalışmaları yapılan ODTÜ Eğitim Öğretim Stratejik Planına destek olunmuştur. Üniversitemizin tanıtımına destek olma, yeni projelerde mezunların bilgi ve tecrübelerinden faydalanma ve bazı özel projelere katkı ve katılım sağlanması konularında çalışmalar yapılmaktadır. 7

8 ODTÜ ile iletişim ve destek açısından son derece etkin ve güçlü bir bağ içinde çalışmalar sürdürülmektedir. ODTÜ ismini mezunlarımızla birlikte sosyal ve toplumsal hayatta devam ettirecek ve ODTÜ duruşu içinde toplumsal dayanışmayı sağlayacak etkinliklerde yer alınmıştır. En başarılı öğrencilerin seçilerek geldiği bir yapıyı oluşturan üniversitemizde, öğrencilerimizin düşüncelerini şiddet içermeyen demokratik bir biçimde özgürce ifade edebilecekleri bir eğitim ortamının demokratik ve sosyal hukuk devletini destekleyeceği düşünülmektedir. Son dört yıldır çalışmaları sürdürülen ODTÜ ye Hoş Geldiniz (YÖNDER) programı ile Üniversitemiz ile işbirliği yapılarak yaklaşık 700 öğrenci ODTÜ yurtlarına yerleştirilmiştir. D) DANIŞMA KURULU Mevcut Dernek yönetimi ile eski Dernek Başkanları ve ODTÜ Rektörü nün mutat bir şekilde bir araya geldiği Danışma Kurulu toplantılarının düzenli bir şekilde yapılma geleneği sürdürülmüş, tecrübe ve bilgilendirmeye verilen önemle, öneriler dikkate alınarak uygulamaya konulmuştur. Burs ve Eymir konularında Üniversite ile Dernek arasındaki dayanışmanın arttırılması, Derneğin toplumsal olaylara duyarlı, daha etkin bir demokratik kitle örgütü olması için çalışmalar yapılması, sosyal konularda düşüncelerin ve çözüm önerilerinin ortaya koyulması, mezunların etkin katılımlarının özendirilmesi konularında çalışmalar yapılmıştır. Danışma Kurulu ülke gündemindeki sorunlar ve Dernek-Üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenli olarak toplanmakta ve çalışmalarını sürdürmektedir. E) ODTÜ MEZUN DERNEKLERİ (KONSEY) VE SORUMLULUKLARIMIZ Yurtiçinde bulunan onüç dernek, dört temsilcilik ve yurtdışında bulunan çok sayıda topluluğumuzla yakın ilişki içinde faaliyetlerine destek verilmektedir. I. Derneklerimiz: o o o o o o o o o o o o o ODTÜ Mezunları Derneği (Konsey Başkanlığı) İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği Ege ODTÜ Mezunları Derneği Eskişehir ODTÜ Mezunları Derneği Bursa ODTÜ Mezunları Derneği Kayseri ODTÜ Mezunları Derneği Gaziantep ODTÜ Mezunları Derneği Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği Denizli ODTÜ Mezunları Derneği Kıbrıs ODTÜ Mezunları Derneği Mersin ODTÜ Mezunları Derneği Adana ODTÜ Mezunları Derneği Antalya ODTÜ Mezunları Derneği II. Temsilciliklerimiz o o o o Batı Karadeniz Temsilciliği Doğu Karadeniz Temsilciliği Muğla ve Çevresi Temsilciliği Mardin Temsilciliği III. Konsey Çalışmalarımız: Konsey toplantılarına Derneklerimizin katılım oranı %95 seviyelerindedir. 8

9 ODTÜ ye Hoş Geldiniz (YÖNDER) programımızla Üniversitemize kayıt yapmak için diğer illerden gelen öğrencilerimizi AŞTİ ve Tren Garı ndan karşılanmakta, ODTÜ ye ulaşmaları, kayıt, yurt, burs vb. başvurularını yapmaları amacıyla yardımcı olunmaktadır. Dört yıldır sürdürülen proje Üniversitemiz ve diğer Derneklerimizle işbirliği içinde yürütülmektedir. Derneklerimiz ve Üniversitemiz işbirliğinde öğrencilerimize staj olanakları sağlanması amacıyla yeni bir proje hazırlığı başlatılmıştır. Nitelikli staj imkanı sağlamaya yönelik olarak planlanan projenin önümüzdeki dönem başında uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır. Öğrenci sorunları ve çözüm önerileri her Konsey toplantısında ele alınan ana başlık olarak tanımlanabilir. Bu ana başlık kapsamında üretilen YÖNDER Projesi ve Nitelikli Staj projesi örnek verilebilir. Sosyal ve toplumsal sorunlara karşı Üniversitemiz ve Derneklerimizin ortak duruş, dil ve söylem birliği Konsey in bugünlere taşıdığı ilkesel kararıdır. Konsey toplantılarına Üniversitemiz Rektörü ve Mezunlarla İletişim den Sorumlu Rektör Danışmanı nın eksiksiz katılımı Derneklerin çalışmalarını Üniversiteye aktarabilmesine olanak sağlamakla birlikte ana başlıklarıyla Üniversitemizin yürütmekte olduğu çalışmalardan da Derneklerimizin haberdar olmasını sağlamaktadır. Mezunlar ve Üniversite arasında çift yönlü iletişim kurulması Konsey toplantılarının en önemli amaçlarından birisidir. Derneklerimizin bulunduğu illerde yapılan Konsey toplantıları bu etkileşimi güçlendirmektedir. Konsey toplantısı üç ayda bir yapılarak, ülke sorunlarına yapıcı çözümler sunma ve yönlendirici bir yol izleme konularında görüş alışverişinde bulunmayı amaçlamakta ve ODTÜ Mezun Dernekleri ile ODTÜ arasındaki koordinasyon ve iletişimi arttırmak üzere bir araya gelmektedir. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Ankara, Gaziantep, Kıbrıs, İzmir, Bursa, Kocaeli, Kayseri, Mersin Konsey toplantıları yapılmıştır. Konsey toplantısına, ODTÜ Mezun Dernekleri Başkanı, Konsey Başkanı olarak başkanlık etmekte olup, Üniversite Rektörü ve Tüm ODTÜ Mezun Dernekleri ve Temsilciliklerin başkanları katılmaktadırlar. Konseyde öğrencilerin okul seçimi sırasında ODTÜ yü tanıtma ve yönlendirmenin önemi, öğrencilerin Üniversitede okurken Dernekle tanışması ve Derneğe sıcak bakmalarını sağlayacak etkinliklerin yapılması konuları ele alınmaktadır. Üniversite ile ilişkilerinin değerlendirilmesi kapsamında, Üniversite öğrencileri ile ilgili sorunlar ve toplumsal sorunlar görüşülmektedir. F) TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZ Derneğimizde yapılan her türlü panel, seminer ve çalıştaylarda üretilen bilginin toplumla paylaşılması yönünde çalışılmaktadır. Bir Dayanışma grubu olarak çalışmalarını sürdüren Derneğimiz, çeşitli projelerle mezunlarına, üyelerine ve topluma katkıda bulunmaya devam etmektedir. Sosyal Duyarlılık Projeleri, Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve toplumsal sorunların değerlendirilmesi kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Derneğimizin benimsediği temiz çevre anlayışı çerçevesinde iki yıl boyunca ODTÜ Mezunları Derneği doğa ve çevreye duyarlılık ve iklim değişikliklerine dikkat çeken pek çok panel ve seminere ev sahipliği yapmıştır. Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim ve sosyal haklarının iyileştirilmesi konusundaki talepleri için üniversitemiz ile aralarında arabuluculuk, sorun çözme ve iyileştirme çabalarımız sürdürülmektedir. Bir dayanışma örgütü olarak Derneğimiz bünyesinde kurulan Konsey İş Merkezi (KIM) ile iş ve personel arayan mezunlarımızın ODTÜ dayanışması ile buluşmalarına yardımcı olunmaktadır. 9

10 ODTÜ Mezunları Derneği Ankara Gönüllü Takımı kanalıyla eğitime destek verilerek, ders alma konusunda maddi zorluklar yaşayan ailelerin çocuklarına eğitim verilmesinde katkıda bulunulmaktadır. En önemli sosyal sorumluluk projelerimizden birisi olarak hayata geçen 100 TL ye Okul kampanyası sonucunda toplanan yardımlarla inşaatı sürdürülen ODTÜ Mezunları İlk Öğretim Okulu nun kaba inşaatı bitirilme noktasına ulaşmıştır. THBT ile bir Avrupa Birliği projesi için ortak çalışma yapılmış, Diyalog için Halk Bilimi Projesi imzalanmış ve uygulamaya konulmuştur. Her geçen sene daha da büyütmeyi hedeflediğimiz Bursiyer sayımızı 200 lerden 458 e çıkararak, çok büyük bir gelişme kaydedilmiştir. Bunun temelinde; Derneğimizi her gün bir adım ileriye götürme amaç ve azmimizi gören ve takdir eden üyelerimizin katkıları vardır. Kurulduğu günden bu yana ODTÜ tarihi her zaman ülkemiz tarihi ile iç içe geçmiştir. ODTÜ tarihi ve geçmişine ODTÜ lülerin bilinç ve doğru bilgi ile sahip çıkmaları ve geleceği doğru analiz etmelerini sağlamak amacıyla ilki 2002 yılında yayınlanan ODTÜ Tarihçesi Derneğimiz tarafından yenilenerek Mayıs 2012 de yeniden yayınlanmıştır. Geçmişe dair tarihsel not bırakma işlevini yerine getiren ve daha önce sınırlı sayıda üretilen ODTÜ Tarihçesi nin yeni baskısı, doğru bilgilendirme adına yapılan eklemelerle toplumsal geçmişimize ve ODTÜ tarihine ışık tutacaktır. İlk-Yar öğrencileri her sene olduğu gibi bu yıl da Derneğimizde ağırlanmıştır. ODTÜ Mezunları Derneği bir Demokratik Kitle Örgütü olarak üzerine düşen görevleri Dernek Tüzüğü doğrultusunda büyük bir titizlikle yerine getirirken, diğer sivil toplum örgütleri ile bağlar güçlendirilmiş, ortak yapılan bazı etkinlikler, kokteyller, paneller ve konserlerle EMO, 68 liler Dayanışma Derneği, 78 liler Federasyonu Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı, TMMOB, TTB ve Belediyeler gibi çok sayıda kuruluşla çalışmalar yapılmıştır. 15 Aralık 2010 ve 5 Ocak 2011 günlerinde ODTÜ de eğitim haklarının iyileştirilmesi konusunda gösteri yapan ODTÜ öğrencilerinin eylemleri sırasında Üniversitemiz kolluk kuvvetleri ve öğrenciler arasında iletişim kurulması ve arabuluculuk sağlanması konularında yardımcı olunmuştur. Öğrencilerin düşüncelerini şiddet içermeyen demokratik bir biçimde özgürce ifade edebilecekleri kolluk kuvvetsiz bir üniversitenin mümkün olacağına inançla, öğrencilerimizin ve üniversitemizin yanında olmaya bundan sonra da devam edeceğiz. YÖNDER Projesi kapsamında Üniversitemiz ile birlikte hareket edilerek çeşitli etkinliklerle bu dayanışma güçlendirilmiştir. Dört yıldır çalışmaları sürdürülen ODTÜ ye Hoş Geldiniz (YÖNDER) programı ile Üniversitemiz ile işbirliği yapılmış ve öğrenciler ODTÜ yurtlarına yerleştirilmiştir. Derneğimiz geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yaptığı etkinlik, panel, çalıştay ve basın açıklamaları ile Medya da önemli bir yer bulmuş, bilinirliği arttırılmıştır. Her sene yapılan 2 Aralık etkinlikleri ile Üniversitemizdeki 2 Aralık Anıtı önünde yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anıyoruz. Her sene yapılan 6 Mayıs Denizleri Anma Etkinlikleri ile geçmiş ile bağımızı koparmadan bugünü anlamak için çeşitli etkinlikler düzenledik. ODTÜ tarihi içinde yer alan 68 liler in ODTÜ Mezunları Derneğinde ilk kez düzenlenen 68 liler Forumu ile seslerini duyurdukları Foruma yurtiçinden ve yurtdışından pek çok 68 li katıldı. Proje ODTÜ Mezunları Derneği ve 68 liler Forum Düzenleme Komitesi tarafından 5 Mayıs 2012 tarihinde Deniz Gezmiş-Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ın idamlarının 40. yılında çok büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Forumda ayrıca Can Dündar ın Deniz lerin idamı için hazırladığı belgeselin Türkiye deki ilk ön gösterimi yapıldı. 10

11 G) KURUMSAL YÖNETİM Derneğin kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmalar devam etmekte olup, iş akışları, personel ve birim amirlerinin görev ve yetkileri yapılandırılmıştır. Kurumsallaşmanın en önemli sağlayıcılarından birisi olan iş yeri eğitimlerine hız verilmiş, kurum kültürü yaratılması kapsamında kurumsal firmalardan alınan profesyonel eğitim desteği ile personelin kuruma olan aidiyeti pekiştirilmiştir. Personelin birbiri arasındaki ilişkiler ile kurum ve üyelerle olan ilişkileri arttırılmıştır, Dernek Yönetimi, değişen ülke koşulları ve Dernek çalışanlarının talepleri doğrultusunda, kurumsallaşmanın, demokratikleşmenin ve sosyal hakların varlığının en önemli göstergelerinden birisi olan Sendikalı olma hakkını benimsemiştir. ODTÜ Mezunları Derneği web sitesi için yaptırılan sanal web gezinti projesi sonuçlanmıştır. Söz konusu sanal gezinti imkânı ile Dernek web sitesine girildiği zaman, Dernek içinde üç boyutlu olarak panoramik sanal gezinti yapmak ve Vişnelik in tüm mekânlarını canlı olarak görmek mümkün olmaktadır. Böylece diğer çağdaş örneklerinde olduğu gibi Derneğimizin etkin tanıtımı ve bilinirliği arttırılmıştır. Dernek bilgi işlem sistemi içinde Burs Komitesinin ölçme, değerlendirme ve cevaplama veri tabanının yenileştirilmesine yönelik proje tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. Bu proje ile her türlü istatistikî bilgi tutulabilecek ve ODTÜ ile eşgüdüm halinde çalışılabilecektir. Bilişim altyapısının yenilenmesi gündeme gelmiş ve bu amaçla muhasebe için LOGO muhasebe programı, personel maaşlarında ise LOGO BORDRO programı kullanıma geçirilmiştir. Ayrıca yeni bir Firewall cihazının kurulması ile tek ADSL hattından birbirinden izole 3 ayrı network oluşturulmuştur. Restoran otomasyonunun yenilemesi ile artık üye kartları ile hesap açılabilmekte, hesapların takibi ve raporlaması alınabilmektedir. Bilişim sisteminin güçlendirilmesi ile üyelerin katkı payı ve aidat borçları sistemden takip edilebilmekte, tesisi kullanan üyelerin kullanım sıklığı ve harcama tutarı gibi veriler tutulabilmektedir. Bunun yanı sıra yapılan güncelleştirmeler ve iyileştirmeler sonucu Web sitemize etkinlik arşivi eklenmiş, eski etkinlikler içerisinde arama yaparak bilgilerine ulaşılabilme imkanı yaratılmıştır. H) ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ VİŞNELİK TESİSİ LOKAL İŞLETME İşletmenin temel amacı gelir kaynaklarının çoğaltılması ve üyelik gelirlerinden farklı yan gelir kanalları oluşturulmasıdır. Böylece işletmenin sabit giderlerinin karşılanması sağlanmaktadır döneminde İşletme de ekonomik kriz, sigara yasağı ve elverişsiz hava koşullarına rağmen hizmet kalitesini yükseltmek, fiyatları mümkün olduğunca sabit tutmak ve yenileme yatırımları ile hizmet mekânlarını daha cazip hale getirmek yoluyla daha çok üyeyi Derneğimize getirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Yöresel, uluslararası yemekler, özel geceler düzenlenmesi, Kış Bahçesi, Kır Bahçesi Düğün Alanı, Spor Merkezi OMD Athletics ve Tenis Kortlarının açılarak hizmete sokulması, Bar 56 da canlı müzik, Lobi teras alanının genişletilerek daha çok üyeye hizmet verilmesi, Havuz Başı ve Havuz Cafe etkinlikleri, ODTÜ lü öğrenci topluluklarına uygun gün ve saatlerde etkinlik yapma imkânı sağlanması, Çim Amfide irili ufaklı birçok etkinlik ve konser düzenlenmesi, yeni düğün ve organizasyon alanı ile Sinema Alanı nın faal bir şekilde çalıştırılması gibi faaliyetler Tesisin geçtiğimiz dönemlerde daha çok kullanılmasını sağlamaya yönelik çalışmalardır. Lokal İşletmesi faaliyetlerinin odak noktasını, Dernek üyelerine ve yakınlarına verilmekte olan hizmetlerin, en uygun hizmet kalitesi ve fiyat seviyesinde, kar amacı gütmeden sunulması olarak belirlenmiştir. Yıllar içinde Vişnelik tesisinin eskime ve yıpranması nedeniyle ortaya çıkan yenileme ve yeni mekânlar yaratma ihtiyacı çerçevesinde, artan mali yükler, yeni kullanım alanları oluşturularak telafi edilmeye çalışılmıştır. 11

12 Üyelerimizin şikâyetleri üzerine spor salonu işletmecisi çıkarılarak, Spor Merkezinin ODTÜ Mezunları Derneği tarafından işletilmesine karar verilmiştir. Bu amaçla geniş bir etüt ve fizibilite çalışması ile piyasa analizleri yapılmış, üye beklentileri araştırılmıştır. Spor Merkezinin modern bir anlayışla yapılandırılması ve diğer bilinen spor merkezleriyle eşdeğer olmasını sağlayacak şekilde gerekli yatırımlar yapılmıştır. En çağdaş donanım ve spor konusunda en yetkin bir kadro ile yeniden açılan OMD Athletics, bünyesinde barındırdığı Tenis Kortları, Yüzme Havuzu, Basketbol, Voleybol, Çim Saha Futbol alanları, masaj, yoga, pilates ve diğer tüm grup egzersizlerini sunacak şekilde planlanmış ve üyelerimizin kullanımına açılmıştır. Böylece, OMD Athletics, üyelerimizin talepleri kapsamında, modern ekipman ve deneyimli hocalarla yeniden yapılandırılan ve çok uygun fiyatlarla birinci sınıf hizmet veren geniş kapsamlı bir spor merkezi haline gelmiştir Vişnelik in ilk kurulduğu günden beri yapılması arzulanan Tenis Kortları hayata geçirilmiş ve biri kapalı olmak üzere 3 adet modern donanımlı Tenis Kortu üyelerimizin kullanımına sunulmuştur. Vişnelik te yeniden oluşturulan Balık Mutfağı leziz pişirme teknikleri ve uygun fiyatları ile üyelerimizden büyük ilgi görmüştür. Derneğimiz depoları yenilenerek hijyen hale getirilmiştir. Bahçe alanı, soyunma odaları ve çiçeklik kısımlar ve Derneğin tüm dış kaplamaları Denizli Taşı ile döşenmiştir. Yeni yatırımlarla üyelerimizin Dernek kullanımlarının arttırılması ve mali yüklerin bu şekilde aşılması kapsamında, Derneğimize kazandırılan bir diğer alan da Kış Bahçesi olmuştur. Açık hava koşullarında yazın bile zor şartlarda kullanılan set üstü teras alanı camla kapatılarak, kapalı bir mekân haline getirilmiş, böylece, gerektiğinde ana restoran kullanılmaksızın, kış aylarında atıl kalan bu alanın kullanımı sağlanmıştır. Vişnelik yaz düğünleri için, üyelerimizin fiyat avantajı ve kaliteli hizmet nedeniyle tercih ettikleri düğün mekânlarımızı arttırmak amacıyla, geçtiğimiz yıllarda yaptırılan Havuz Başı Düğün Alanı na ilave olarak, yaz aylarında Kır Bahçesi Düğün Alanı da hayata geçirilmiştir. Dernek girişinin çökmesi nedeniyle tamiratı yapılmış, yıllarca dayanacak bir şekilde çelik beton atılarak yer zemini yenilenmiş ve granitle kaplanarak uzun ömürlü bir hale getirilmiştir. Vişnelik tesisi, yaptırılmasının üzerinden geçen 12 yıl içinde bozulan ve tamirat isteyen alanlarının çoğalması nedeniyle sürekli tamirat harcaması gerektiren bir yer haline gelmiştir. Dar bütçeli bir kurumun başa çıkamayacağı kadar büyük tamirat harcamalarının her sene ortaya çıkması nedeniyle, bazı alanlarda eskimeyi durdurmak ve her sene yeniden para harcamayı önlemek amacıyla önlemler geliştirilmiş ve kalıcı bir takım yatırımlar yapılarak, her sene yapılacak harcamanın en aza indirgenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda havuz alanı, çiçeklikler ve fayans alanları yeniden ve kalıcı bir şekilde yenilenmiştir. Kış Bahçeinin tavanı dekoratif bir şekilde kaplanmış, duvarları doğa ile uyumlu tahta ile kaplanmıştır. Lobi ve teras cafe alanları yeniden düzenlenerek üyelerimizin çok tercih ettikleri alanlar haline getirilmiştir. Dernek girişindeki üst duvar blok halinde döküldüğünden alüminyum kaplama ile bir daha tamirata gereksinim bırakmayacak şekilde onarılmıştır. Üyelerimizin ne istediğine, nasıl bir Dernek hayal ettiklerine kulak verilerek, yeni yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Restoranda kullanılan servis malzemelerinin yenilenmesi talepleri, imkânlar dâhilinde ele alınmış ve eski tip, demode hale gelen yemek tabakları ve servis malzemeleri, sunum ve kullanım açısından çağdaş ve modern çizgiler taşıyan yemek ekipmanı ile değiştirilmiştir. Böylece yeni ve çağdaş mutfak lezzetlerine uygun olarak hazırlanan menülerimizin sunumunun göze de hitap etmesi sağlanmıştır yaş çocuklarımız için ilk kez Vişnelik te Yaz Kampı ve küçük çocuklara yönelik jimnastik çalışmaları da üyelerimize sunulmuştur. Vişnelik in yapımdan kaynaklanan akustik sorununun çözümü için ana restoranda bulunan Sahne nin yeri değiştirilmiş, böylece müziğin sesi en aza indirilirken, görsel olarak daha fazla 12

13 üyeye hitap edebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca ana restorana yukarıdan bakan çember şeklindeki boşluğa üzeri ODTÜ MD logolu cam monte edilerek sesin azaltması sağlanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda Düğün Alanı, Havuz Kafe, Playstation Oyun Alanı ve Basketbol Sahası yapımı; Açık Hava Sineması Alanı, Sinema Perde ve Sahne yapımı, Bahçe, Teras iç-dış zemin kaplamaları ve peyzajının yenilenmesi, havuz çevresi mermer ve travertenlerinin yapımı gibi pek çok kalemde çevre düzenlemeleri; çeşitli demirbaş alımları ve bakım-onarımlar yapılmıştır. Ayrıca tesis girişi, lobi, teras kafe, seminer odaları ve lobi restoran bölümleri boyanmış, tesiste bulunan (lobi, teras kafe, ofisler) tüm koltuklar yenilenmiştir. Restoran dış bahçe zemininin kaplaması ile yüzme havuzu savakları ve savak çevrelerinde bulunan zemin kaplamaları yenilenmiş, tesis yazlık alanlarında peyzaj çalışması yapılmış, yeni düğün ve organizasyon alanına hizmet edecek bina inşa edilmiştir. Yeni düğün ve organizasyon alanına çim amfi den geçiş için ara yol bağlantısı tamamlanmış, satın alma ve maliyet birimi için tesis depo girişinde yeni bir ofis yapılmış, tesise yaz aylarında hizmet veren Karafırın ın (pide fırını) tadilatı yapılmıştır. Bunun yanı sıra servis taşımacığı sözleşmesi feshedilerek, tesise iki adet servis aracı alınmış ve personel servisi en ekonomik yöntemle tesis bünyesine dâhil edilerek söz konusu gider azaltılmıştır. Önceki dönemde yapılan çeşitli yenileme ve yatırımların kullanımı sağlanmıştır. Bu kapsamda teknolojik gelişmeler kullanılarak kameralı görüntü sistemleri ile Dernek güvenliği sağlanmış, restoran ve mutfak otomasyon sistemi kurularak, üye kartları ile mutfak ve muhasebe mutabakatı oluşturulmuş, bilgi işlem alt yapısı sürekli güncellenerek wireless hizmetinin devreye girmesi sağlanmıştır. Sensörlü tuvalet musluk, havlu ve klozet makineleri ile hijyen ve tasarruf sağlanmıştır. Piknik alanı yapılmış, yeni dikilen pek çok ağaç ve çiçekle Derneğimizin peyzajı zenginleştirilmiştir. Havuz Cafe ile yaratılan yeni yerleşim alanında temalı geceler düzenlenmiştir. Dernek resepsiyon bankosu granitle yenilenmiştir. Elektrik giderlerinde tasarruf yapılması amacıyla özel bir şirketten elektrik satın alınmıştır. Su giderlerinin azaltılması için ASKİ ile yeni bir anlaşma yapılmıştır. Bu kapsamda ASKİ ile tarifeler yönetmeliği konusunda özel bahçe sulaması fiyatlandırması ile yeni bir abonelik tesis edilmiş ve ATIK SU BEDELSİZ, ekonomik su temini sağlanmıştır. Alınan tasarruf tedbirleri kapsamında satın alma ve mal kabul süreçlerinin işletilmesi, ürün ve menü maliyetlerinde maliyet analizi çalışmaları yapılması, tasarruf alanlarının belirlenmesi, satın almada tedarikçi kaynaklarında ciddi tasarruflara gidilmesi, her ay stok sayımı yapılarak stok miktarlarının en aza indirilmesi ve stok maliyetlerinin azaltılması, iletişim giderlerinde tasarruf yapılması, doğal gaz satış fiyatında yaz döneminde yapılan indirimlerden yararlanılması amacıyla bütçe olanakları dikkate alınarak alımlar yapılması, Dernek personelinin özel servis şirketlerince taşınmasındaki maliyetler göz önüne alınarak, Derneğe 2 adet büyük tip minibüs alınarak servisin kendi bünyemizden yapılması gibi pek çok tasarruf tedbiri hayata geçirilmiş olup uygulanmaya devam edilmektedir. YATIRIM - BAKIM VE ONARIMLAR (TL) HAZİRAN MAYIS 2012 YATIRIM VE BAKIM ONARIM MALİYETLERİ TESİS KORİDORLARININ SERGİ ALANI HALİNE GETİRİLMESİ Haz ,00 TESİS GİRİŞİNİN YENİDEN BETONLANARAK GRANİT KAPLANMASI Haz ,00 MUTFAK MANGALLARININ YENİLENMESİ Haz ,00 WEB SERVER ALIMI Haz ,00 KIR BAHÇESİ Haz ,00 TESİS GİRİŞİ IŞIKLI İLAN REKLAM PANOSU Tem ,00 TENİS KORTLARI VE AYDINLATMALARI Ağu ,00 TESİS HAVUZ ÇEVRESİ AYDINLATMA İLAVELERİ Ağu ,00 SPOR MERKEZİ KURULUMU VE EKİPMAN ALIMI Eyl ,00 SERVANT KAPAKLARININ YENİLENMESİ Kas ,00 KUBBE SU YALITIMI Ara ,00 KIŞ BAHÇESİ VE ISITMA TERTİBATI YAPILMASI Ara ,00 TÜM TESİS DOĞRAMALARININ ISI YALITIMI Ara ,00 13

14 RESTORAN SERVİS EKİPMANLARININ YENİLENMESİ Ara ,00 RESTORAN VE SAHNE KULİS İMALATI Oca ,00 TESİS ATIK ODALARININ DÜZENLENMESİ Şub ,00 MUTFAK ÇAY OCAĞININ DÜZENLENMESİ Şub ,00 HALI VE KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ ALIMI Mar ,00 LOBİ KAFE ALİMİNYUM DOĞRAMA VE LOGOLU CAM TAKILMASI Mar ,00 PANAROMİK SANAL GEZİNTİ WEB SAYFASI Nis ,00 DEKOR TAŞ İLE KAPLAMA İŞLERİ May ,00 TAŞ FIRININ YENİLENMESİ May ,00 HAVUZ VE ÇEVRESİ FAYANS TAMİRATI May ,00 MUHTELİF AĞAÇ VE BİTKİ ALIMI May ,00 AHŞAP İMALAT VE GİYDİRME İŞLERİ May ,00 TÜM MEYVE AĞAÇLARININ BUDANMASI VE BAKIMI May ,00 ÇAPA MAKİNASI ALIMI May ,00 DÜĞÜN YERİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ Haz ,00 RESTORANA BALIK TEZGAH VE TESİSAT YAPIMI Haz ,00 TESİS TÜM CAM VE DEMİR DOĞRAMA TAMİR BAKIMI Haz ,00 ODTUMD OYUNCULARI İÇİN TİYATRO SAHNE YAPIMI Haz ,00 MUTFAK ARAÇ VE GEREÇ YENİLEMESİ Haz ,00 DERNEK EĞİTİM ODALARINA KLİMA ALIMI Ağu ,00 SPOR MERKEZİ ALİMUNYUM DOĞRAMA YAPIMI Ağu ,00 SPOR MERKEZİ MİNDER ALIMI Ara ,00 SERVER GÜÇ KAYNAĞI Ağu ,00 50 ADET SANDALYE Ağu ,00 TESİS LOBİ VE RESTORAN HALI YENİLENMESİ Ara ,00 TENİS KORT'UN DIŞ CEPHE KAPLAMASI VE ISITMA TERTİBATI Ara ,00 SPOR MERKEZİ JAKUZİ ALIMI Oca ,00 3 ADET YAZAR KASA VE YAZICI ALIMI Mar ,00 LOBİ BAR VE KIŞ BAHÇESİ ABAJUR DİZAYN MALZEME ALIMI Mar ,00 TESİS KARMA PROFİL TAKILMASI Mar ,00 TESİS ÖN CEPE ALUMİNYUM KAPLAMA Mar ,00 ŞÖMİNE İÇİN KOLTUK ALIMI Nis ,00 BÜLTEN İÇİN FOTOGRAF MAKİNASI ALIMI Nis ,00 TOPLAM , DÖNEMİ YATIRIM VE BAKIM ONARIM MALİYETLERİ LOGO MUHASEBE VE BORDRO PROGRAMI FİREWALL VE VİRÜS PROGRAMI ESET NODE 32 DÜĞÜN ALANI EKSİKLİLERİNİN TAMAMLANMASI HAVUZ KAFE YAPIMI BASKETBOL SAHASI YAPIMI AÇIK HAVA SİNEMASI PERDE VE SAHNE YAPIMI RESTORAN TERAS ZEMİN KAPLAMALARI HAVUZ SAVAKLARI VE ÇEVRELERİNİN ZEMİN KAPLAMALARI LOBİ, TERAS KAFE, OFİSLERİN TÜM KOLTUKLARIN YENİLENMESİ YAZLIK ALANLARIN PEYZAJ ÇALIŞMASI ORGANİZASYON ALANI SERVİS BİNASI ORGANİZASYON ALANINA GEÇİŞ İÇİN ARA YOL BAĞLANTISI SATIN ALMA VE MALİYET BİRİMİ YENİ OFİS YAPIMI KARAFIRIN IN (PİDE FIRINI) TADİLATI İKİ ADET SERVİS ARACI ALINMASI ,00 14

15 KAMERALI GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ KURULMASI PİKNİK ALANINA PİKNİK MASALARININ ALIMI YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE PROJEKSİYON CİHAZI ALINMASI MUTFAK VE SERVİS EKİPMANLARININ YENİLENMESİ HAVUZ ÇEVRESİ FAYANSLARIN TAMİR EDİLMESİ SERGİ VE DUYURULARDA KULLANILAN PANOLARIN YENİLENMESİ TESİS GİRİŞİNE BARİYERLİ DÜZENLEME YAPILMASI TESİSTE KULLANILAN MÜZİK SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ DÖNEMİ YATIRIM VE BAKIM ONARIM MALİYETLERİ RESTORAN OTOMASYON SİSTEMİ SERVİS ARACININ YENİLENMESİ ORGANİZASYON ALANI İNŞAATI KIR BÜFESİ OTURMA ALANININ YENİLENMESİ LOBİ TERASIN CAM PANELLERLE KAPATILMASI LOBİ TERAS MASA VE SANDALYELERİNİN YENİLENMESİ RESTORAN VE ÜST LOBİYE HALI DÖŞENMESİ RESTORAN SANDALYELERİNİN YENİLENMESİ ESKİ SANDALYELERİNİN KUMAŞ KAPLANMASI AKUSTİK SORUNUNA YARDIMCI PERDELERİN YAPTIRILMASI TESİS GİRİŞ KAPISININ DÖNER KAPI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ ORGANİZASYON ALANI SERVİS BİNASI YAPILMASI YÜZME HAVUZU ÇEVRESİ SERAMİKLERİN ONARILMASI HAVUZ FİLTRE VE POMPALAMA SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ TELSİZ MİKROFON, YAKA MİKROFONLARI GİBİ EKİPMANLARIN ALIMI EKMEK KESME MAKİNESİ, ÇALIŞMA TEZGAHLARI ALIMI ÇAY/KAHVE BONAMATI GİBİ EKİPMANLARIN ALIMI TESİS GİRİŞİNDEKİ ÖNBÜRO BANKOSUNUN YENİLENMESİ , GENEL TOPLAMI ,00 PERSONEL KIDEM VE İHBAR ÖDEMELERİ (TL) May.12 TOPLAM , , , , , , ,00 15

16 MALİ RAPORLAR Bu bölümde ODTÜ Mezunları Derneği bilançoları, bütçe gerçekleşmeleri ve mali değerlendirme sunulmaktadır. 16

17 17

18 18

19 19

20 İşletme ve Dernek Konsolide olarak incelendiğinde; 2011 yılındaki gelir kalemlerinde bir önceki yıla göre TL'lik artış görülmektedir. Dernek ve isletmede yapılan faaliyetlerin kar amacı güdülmeksizin yapıldığı dikkate alınırsa İsletme ve Dernek'te uygulanan tasarruf tedbirlerinin, organizasyon, etkinlik ve gelire dönüşen yatırımların olumlu sonuç verdiği ortaya çıkmaktadır yılında Dernek ve İşletme üzerinde gider yaratan büyük kalemler söyle sıralanabilir; Derneğimiz yayın organı olan bülten zararı TL, ekonomik kriz veya diğer sebeplerle işten çıkarılan personel kıdem ve ihbar tazminat ödemeleri TL olup 2007 yılından itibaren toplam ödenen kıdem tazminatı tutarı TL'ye ulaşmıştır. Derneğimiz binasının eskiyen yerlerinin onarımı için TL'lik tamir bakım giderleri, demirbaş sayılmayan giderler TL olmak üzere toplamda TL'lik bir gider vardır. Söz konusu bu giderler karlılığı etkilemektedir yılında personel ücretlerine % 5 ve 2012 yılında % 5 oranında yapılan zamma rağmen, alınan tedbirler sayesinde genel yönetim giderlerinde düşüş olmuştur. 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Geçen yıl bütçede spor merkezi geliri diye anılan kira geliri bünyemizde yeni donanımlarla teknolojik gelişmelere entegre edilmiş spor kompleksi haline dönüştürülmüştür. Eylül 2010 tarihinde spor merkezinin OMD Athletics adı altında dernek tarafından işletilmesine karar verilmiş, bütçede spor merkezi geliri diye anılan kira geliri bünyemizde yeni donanımlarla teknolojik gelişmelere entegre edilmiş spor kompleksi haline dönüştürülmüştür. Spor Merkezi için TL ve Tenis Kortları için TL banka kredisi alınmıştır Nisan itibariyle Spor Merkezinin 16 aylık giderlerinin toplamı TL dir. Spor Merkezinin 16 aylık gelir toplamı ise TL 'dir. Bu örnekte de göründüğü üzere yapılan yatırımlar zaman içerisinde ve yıllar itibariyle maliyetini karşılayıp Dernek için önemli bir gelir kaynağı haline gelmektedir. Dernek ve işletme bilançoları incelendiğinde konsolide bazda elde edilen gelirlerin ekonomik baskılar ve ağır kış koşulları nedeniyle oluşan cirolar kaybına rağmen belli bir gelir seviyesinde sabitlenme başarısı gösterdiği görülmektedir. Bu durum dernek nakit akışının Satıcılara olan borçlarda, banka kredilerinde ve borç senetlerindeki tutarların düşüşüne olumlu olarak yansımış olup toplamda TL 'dir. Tesisimizin Tamir bakım ve yatırım harcamalarında TL gider oluşmuş ve karlılığı etkilemiştir. İşletme yiyecek içecek giderlerinin bütçedeki en yüksek kalemlerden olmasının nedeni, maliyetlerin ve alış bedelinin piyasadaki dalgalanmalardan dolayı sürekli artış göstermesidir. Alım koşulları değişkenlik gösterdiği için maliyetlere de olumsuz yansımaktadır.bununla beraber satışların maliyeti bir önceki döneme göre TL lik düşüş göstermiştir. Ayrıca; Kıdem tazminatı, Amortisman, Bakım Onarım ve Elektrik-Su-Doğalgaz Genel Giderleri gibi kalemleri kapsayan Genel Yönetim Giderleri kaleminde yaratılan tasarruf tedbirleri sayesinde TL 'lik düşüş yapılmıştır. Bütçenin yarısını oluşturan Personel Giderlerinin azaltılması için iş akışları gözden geçirilmiş, alınan önlemlerle personel sayısı azaltılmış ve Kıdem tazminatı ödenmek suretiyle dernek - işletme üzerindeki personel gider yükü azaltılmıştır. Bu kapsamda TL bugüne kadar kıdem tazminat ödemesi yapılmıştır. Ayrıca tasarruf tedbirleri arasında şirket sabit telefondan mobil telefona geçilmiş ve % 30 kar elde edilmiştir. Bunun dışında yeni yasa ile elektrik alımında özelleştirmeye gidilmiş ve % 20 kar elde edilmiştir. Sulama suyu için ASKİ ile yapılan anlaşma sonucunda %90'a varan bir indirim sağlanacaktır. 26

27 3. ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ VE ETKİNLİKLERİMİZ döneminde 11 çalışma grubu, 10 kulüp ve atölye 1 proje grubunda faaliyet gösteren, bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşan, düzenledikleri etkinliklerin konu seçiminden başlayarak, bültende yazılmasına kadar olan süreçte emek veren tüm gönüllü üyelerimize bir kez daha teşekkür ederiz. I. KOMİTELER a) Burs ve Yardımlar Komitesi ODTÜ Mezunları Derneği, üyelerimizin ve gönüllülerimizin bağışları ile oluşturulan Burs Fonu ndan ODTÜ öğrencilerine 18 yıldır burs vermek suretiyle yardım eli uzatmaktadır. Yönetim Kurulu olarak sosyal sorumluluk alanında Derneğimizin en önemli çalışması kabul ettiğimiz Burs Fonu ndan yararlandırılacak öğrenci sayısının arttırılması ve Burs Fonu ndaki birikimlerin doğru yerde kullanılması çalışma döneminde en önem verdiğimiz amacımız olmuştur. Derneğimizde maddi desteğe ihtiyaç duyan ODTÜ öğrencilerine burs katkısı sağlanması, barınma ve yardım ihtiyaçlarının giderilmesi bünyesinde oluşturulmuş olan Burs ve Yardımlar Komitesi aracılığıyla Burs ve Yardımlar Yönetmeliği esaslarına göre gerçekleştirilmektedir. Burs ve Yardımlar Yönetmeliği, günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmiş, Mali Genel Kurul da onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Geçtiğimiz dönem yürürlüğe konulan burs programının öğrencilerin maddi ihtiyaçları yönünden puanlanması açısından sağlıklı çalıştığı gözlemlenmiştir. ODTÜ de kayıt döneminde Burs Başvuruları ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere ODTÜ Mezunları Derneği masaları açılmıştır Başvurular WEB Sitemiz üzerinden alınmış ve ön değerlendirme sonrasında mülakatlar yapılarak bursu devam eden öğrencilere ek olarak yeni burs verilecek öğrenciler belirlenmiştir. Haziran 2011 de mezun olan 70 öğrenci için geleneksel mezuniyet yemeği 1 Temmuz 2011 de yapılmıştır. Haziran 2012 de mezun olacak 76 öğrenci ile Haziran sonu mezuniyet yemeği organize edilmiştir. Her ay Bülten de Burs Komitesi nin çalışmaları ve etkinlikler ile ilgili üyelerimiz bilgilendirilmiştir. Yurtdışı temsilciliklerimiz ve yurtdışında bulunan mezunlarımız ile kurulan iletişim sonucunda İngiltere, Houston ve Dubai başta olmak üzere yurtdışındaki mezunlarımızın çabaları ile Burs Fonu na toplam ,09 TL bağış sağlanmıştır. Burs Fonu yararına düzenlenen konser, tiyatro, yılbaşı etkinlikleri, bilet satışları, Dernek eğitimleri, pano afis ilanlarından elde edilen ,55 TL gelir Burs Fonu na aktarılmıştır. Kredi kartı talimatları ile aylık gelir ortalama ,00 TL olmuştur. Burs ve Yardımlar Fonu na katkı sağlayan üye, mezun, ODTÜ dostu ve kurumlarımıza teşekkür ederiz. b) İşletme Komitesi İşletme Komitesi döneminde İşletme de mali krize ve sigara yasağına rağmen hizmet kalitesini yükseltmek, fiyatları mümkün olduğunca sabit tutarak ve yenileme yatırımları ile hizmet mekanlarını daha cazip hale getirmek yoluyla daha çok üyeyi Derneğimize getirme çalışmalarına ağırlık vermiştir. Yöresel, uluslararası yemekler, özel geceler düzenlenmesi, OMD Athletics, Tenis Kortları, Kış Bahçesi ve Kır Bahçesi Düğün Alanlarının açılarak hizmete sokulması, Bar 56 da canlı müzik, Lobi teras alanının genişletilerek daha çok üyeye hizmet verilmesi, Havuz Başı ve Havuz Cafe etkinlikleri, ODTÜ lü öğrenci topluluklarına uygun gün ve saatlerde etkinlik yapma imkanı sağlanması, Çim Amfide irili ufaklı birçok etkinlik ve konser düzenlenmesi, yeni düğün ve organizasyon alanı ile Sinema Alanı nın faal bir şekilde çalıştırılması gibi faaliyetler Tesisin geçtiğimiz dönemlerde daha çok kullanılmasını sağlamaya yönelik çalışmalardır. İşletme Komitesi faaliyetlerinin odak noktasını, Dernek üyelerine ve yakınlarına verilmekte olan hizmetlerin, en uygun hizmet kalitesi ve fiyat seviyesinde, kar amacı gütmeden sunmak olarak belirlemiştir. Yıllar içinde Vişnelik Tesisi nin eskime ve yıpranması nedeniyle ortaya çıkan yenileme ve yeni mekanlar yaratma ihtiyacı çerçevesinde, artan mali yükler, yeni kullanım alanları oluşturularak telafi edilmeye çalışılmıştır. 27

28 Alınan tasarruf tedbirleri kapsamında satın alma ve mal kabul süreçlerinin işletilmesi, ürün ve menü maliyetlerinde maliyet analizi çalışmaları yapılması, tasarruf alanlarının belirlenmesi, satın almada tedarikçi kaynaklarında ciddi tasarruflara gidilmesi, her ay stok sayımı yapılarak stok miktarlarının en aza indirilmesi ve stok maliyetlerinin azaltılması, gibi pek çok tasarruf tedbiri hayata geçirilmiş ve uygulanmaya devam edilmiştir. c) Konsey İş Merkezi (KİM) Komitesi Derneğimiz KİM (Konsey İş Merkezi) Çalışma Grubu, mezunlarımıza ve mezun adayı ODTÜ öğrencilerine yönelik olarak, kariyer odaklı iletişimin sağlanması amacıyla kurulan Kim Sitesi, mezunöğrenci ve eğitmenleri bir araya getirmeyi hedefleyen Bizim Bölüm Buluşuyor, İçimizden Biri ve Mezunlarımız ile ODTÜ Öğrencilerinin iletişim ve dayanışmasını pekiştirmek üzere sürdürülen Öğrenci Danışmanlığı Programı çerçevesinde, çalışmalarını sürdürmektedir. KİM kapsamında mezunlarımızın iş dünyalarındaki başarımlarını artırma ve bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak, uzmanlık alanları özelinde eğitim gerçekleştirilmesi planlanmış, bunun için çalışmalar başlatılmıştır. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmaların devam etmesi ve eğitim programları ile mezunlarımıza ulaşılması hedeflenmektedir. Konsey İş Merkezi Sitesi Tüm ODTÜ Mezunlarının kişisel ve firma bilgilerini yükleyebildikleri ve kullanıcıların çeşitli arama ölçütleriyle birbirlerini bulabilecekleri Konsey İş Merkezi Sitesi tüm ODTÜ mezunlarının birbirleriyle doğabilecek işbirliği olanaklarının sağlanması amaçlanmıştır. KİM sitesi, tüm ODTÜ Mezunlarının detaylı özgeçmiş oluşturabilecekleri, firmalarını tanıtarak iş birliği imkânları yakalayabilecekleri, firma ya da kuruluşun iş sahalarını iş birliği yaparak genişletebilecekleri, yeni yatırım olanakları ya da işlerine katkı sağlayacak yeni insanlarla çalışma fırsatı yakalayabilecekleri bir ortam sağlamaktadır. Sistemde Bireysel ve Kurumsal olmak üzere iki kullanım seçeneği bulunmaktadır; Bireysel Kullanım seçeneği ile Özgeçmiş oluşturularak güncellenebilmekte, Satılık, kiralık, staj ve iş olanakları gibi küçük ilanlar verilebilmekte ve mevcut ilanlara erişim sağlanmakta, Sitemize kayıtlı firma bilgileri görüntülenebilmektedir. Kurumsal Kullanım seçeneği ile Ayrıntılı kurumsal bilgiler veritabanımıza kaydedilerek güncellenebilmekte, Sitede yayınlanan tüm ilanlara erişilebilmekte, Kurumsal olarak sunulan iş ve staj imkânlarına, işbirliği arayışlarına ilişkin ilan verilebilmekte, İşbirliği arayışı içerisinde olan diğer ODTÜ'lü firmalara erişilebilmektedir. KİM Sitesinde toplanan iş imkanlarının Dernek üyelerine e-posta yoluyla her hafta duyurulmasına devam edilmiştir. Öğrenci Danışmanlığı Programı Mart 2001 de Çalışma Grubumuz koordinasyonunda başlatılan ve yürütülen Öğrenci Danışmanlığı Programı, bir zamanlar mezunlarımızın geçtiği süreçleri yaşamakta olan genç ODTÜ'lülerle bilgi ve deneyimleri paylaşmak, okul sonrası gerçek yaşama atıldıklarında önlerine çıkacak zorlukların daha kolay üstesinden gelebilmelerini sağlamak amacıyla başlatılmıştır. KİM Öğrenci Danışmanlığı program yeni ihtiyaçlara cevap verebilmesi için yeniden yazılmış ve kullanılmaya başlanmıştır. İlgili dönem içerisinde ilk aşamada mevcut sistemin eksik ve aksaklıklar giderilmiştir. Ardından mezun ve öğrencilerin eşleştirilmesi gerçekleştirilmiş ve 2011 den başlayarak 2012 ye kadar 2 adet mezun öğrenci buluşma günü yapılmıştır. Bu buluşmalar sonucunda 48 mezunun 52 öğrenci ile buluşması sağlanmıştır. Bizim Bölüm Buluşuyor ODTÜ Mezun ve öğrencilerini bir araya toplamak, birbirlerinden gerek akademik bilgi gerek kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilmek amacıyla başlanan Bizim Bölüm Buluşuyor etkinliği ODTÜ İşletme Topluluğu gibi çeşitli toplulukların buluşmaları ile devam ettirilmiştir. 28

2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ

2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2014 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2014 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi Çoğunluklu : 31 Mayıs 2014 Cumartesi, 12:00

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2010 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 29 Mayıs 2010 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2006 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2008 Genel Kurulu - Ankara

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2006 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2008 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2006 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2008 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 17 Mayıs 2008 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın

Detaylı

faaliyet raporu ve ötesi...

faaliyet raporu ve ötesi... 2012 faaliyet raporu ve ötesi... 2012 faaliyet raporu TEŞEKKÜRLER Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak siz değerli üyelerimiz sayesinde üniversitemize 2012 yılında toplam 1.033.574 TL, son 5 yılda

Detaylı

ASELSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

ASELSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU ASELSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 1. STRATEJİK YÖNETİM 4 2. KURUMSAL YÖNETİM 5 3. ETİK İLKELER 7 4. İÇ DENETİM 8 5. RÜŞVET & YOLSUZLUK 9 6. RİSK YÖNETİMİ 10

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (Ocak 2013 Aralık 2014) BİLMED Olağan Genel Kurulu İstanbul - 18 Ocak 2015 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2015 YILI OLAĞAN

Detaylı

T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR. 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi

T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR. 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi 2-Denetim Kurulu Raporu 3-Hesap Cetvelleri GÜNDEM 1.Başkanın açılış konuşması ve

Detaylı

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI OCAK 2012 İçindekiler Sunuş... 2 1. Giriş... 3 2. 2012 Yılı Öncelikleri... 5 2012 Yılı Faaliyetleri... 6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

ASELSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014

ASELSAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ...4 1. STRATEJİK YÖNETİM... 4 2. KURUMSAL YÖNETİM... 5 3. ETİK İLKELER... 7 4. İÇ DENETİM... 8 5. RÜŞVET & YOLSUZLUK... 9 6. RİSK YÖNETİMİ... 10 7. MENFAAT

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu

Geleceğimizin temelinde. Akçansa 2007-2009 Sürdürülebilirlik Raporu Geleceğimizin temelinde 1 Rapor Hakkında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Akçansa), 2007-2009 dönemini kapsayan ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, 100. yılını kutlayan Türkiye çimento sektöründe

Detaylı

2010-2012 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu

2010-2012 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2010-2012 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu (1 Eylül 2010 31 Ağustos 2012) Üniversite Profili Rapor Bilgileri Rapor İçeriğini Hazırlayan M. Feride Doğan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi Sorumlusu Kurum

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2009-2010

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2009-2010 Akkök Şirketler Grubu Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2009-2010 içindekiler 02 Yönetim Kurulu Mesajı 04 Rapor Kapsamı 05 Akkök Grubu na Bakış 07 Akkök ün Sosyal Sorumluluğu 16 Akkök te İnsan

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01.2012 31.12.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

1968 den beri yarınları üretiyoruz...

1968 den beri yarınları üretiyoruz... 2012 FAALİYET RAPORU 1968 den beri yarınları üretiyoruz... Zor yıllarda, kısıtlı imkanlarla yola koyulduk. Büyük hayallerle çıktığımız başarı yolunda gurur duyduğumuz geçmişimizi yanımıza alıp hiç durmadan

Detaylı

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var Dernekten 2 4 1 içindekiler 6 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ TEMMUZ-AĞISTOS 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85)

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E K R E D İ V E YÜKSEK ÖĞRENİM 1961 Y U RT L A R K U R U M U T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU STRATEJİK PLANI 2009-2013 TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 YURTKUR - STRATEJİK PLAN 2009-2013

Detaylı

Her yıl Mayıs ayında, bir yıl boyunca

Her yıl Mayıs ayında, bir yıl boyunca Dernekten 5. Geleneksel Viflnelik Bahar fienli i 26 Mayıs ta! Geleneksel hale gelen Viflnelik Bahar fienli i, bu y l 26 Mayıs Pazar gününü y l n en e lenceli günü haline getirecek. Gelin birlikte e lenelim!

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2010

Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Sürdürülebilirlik Raporu 2010 çindekiler Rapor Hakk nda Genel Müdür ün Mesaj Yap Kredi ve Bankac l k Sektörü 2-3 4-5 6-21 Yap Kredi ve Kurumsal Yönetim 22-29 Yap Kredi ve Sosyal Sorumluluk 30-37 Çal şanlar

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

2013 faaliyet raporu

2013 faaliyet raporu 2013 faaliyet raporu 2013 Faaliyet Raporu 4 14. Dönem Yönetim Faaliyetlerimiz Kurulu Murat Öngör 93 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Zihnioğlu 91 Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Yaşar 92 Yönetim Kurulu

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 5. İLERLEME BİLDİRİMİ TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERI VAKFI

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 5. İLERLEME BİLDİRİMİ TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERI VAKFI KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 5. İLERLEME BİLDİRİMİ TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERI VAKFI KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 5. İLERLEME BİLDİRİMİ Kurum Adres Ülke : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı : Acıbadem Caddesi

Detaylı

Petrol ofisi A.Ş. KuruMsAl yönetim ilkeleri uyum raporu

Petrol ofisi A.Ş. KuruMsAl yönetim ilkeleri uyum raporu Petrol Ofisi A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Petrol Ofisi, Sermaye Piyasası Kurulu nun 04.07.2003 tarihinde kabul ederek açıkladığı Kurumsal Yönetim

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011-2015 STRATEJİK PLAN BAKAN SUNUŞU Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan sürekli değişim ve gelişim

Detaylı

14 YILDA MUĞLA DA NELER YAPTIK 1999-2013

14 YILDA MUĞLA DA NELER YAPTIK 1999-2013 www.mugla.bel.tr MUĞLA BELEDİYESİ info@mugla.bel.tr 14 YILDA MUĞLA DA NELER YAPTIK 1999-2013 Santral Başkanlık Halkla İlişkiler Alo Belediye : 0 252 214 18 46 Pbx : 0 252 214 15 43 : 0 252 214 75 19 :

Detaylı