Perakende Sektörüne Genel Bir BakıĢ Modern ve Geleneksel Perakende Türkiye de Perakende Sektörünün GeliĢimi Sektörün Mevcut Durumu 2006 Yılı Sektör

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Perakende Sektörüne Genel Bir BakıĢ Modern ve Geleneksel Perakende Türkiye de Perakende Sektörünün GeliĢimi Sektörün Mevcut Durumu 2006 Yılı Sektör"

Transkript

1 PERAKENDE SEKTÖRÜ

2 Perakende Sektörüne Genel Bir BakıĢ Modern ve Geleneksel Perakende Türkiye de Perakende Sektörünün GeliĢimi Sektörün Mevcut Durumu 2006 Yılı Sektör Analizi Bakkalların Sektördeki Durumu Private Label (Özel Markalı) Ürünler Büyük Mağazalar Yasa Tasarısı Sektörün Sorunları Perakende Sektöründe Rekabet Perakende Sektöründe Eğitim Kurumsal Sosyal Sorumluluk

3 Perakende Sektörüne Genel Bir BakıĢ

4 Perakendecilik ve Perakendeci Perakendecilik; satıģa arz edilen mal ve/veya hizmetlerin nihai tüketiciye pazarlama ve satıģı ile ilgili faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Perakendeci ise; mal ve/ veya hizmetlerin üreticisi firmalar ile nihai tüketiciler arasındaki bağlantıyı sağlayan; tüketiciler adına malları seçen, raflara yerleģtiren ve depolayan aynı zamanda tüketicilere seçimlerinde yardımcı olabilecek bilgiler ve satıģ sonrası hizmet veren aracıdır.

5 Mağaza Perakendeciliğin Sınıflandırılması Çok Katlı Mağazacılık (Department Store) Süpermarket Hipermarketler Ġndirim Mağazaları (Discount stores) GeniĢ Outlet Mağazaları Cash & Carry Mağazaları Bakkallar/Büfeler ve UzmanlaĢmıĢ Küçük ĠĢletmeler

6 Çok Katlı Mağazacılık(Department Store): Bir çok ürün çeģidinin ayrı ayrı katlı mağazalarda sergilendiği mağazalardır. Süper Marketler: Göreceli olarak, geniģ alan ve geniģ ürün çeģitliliğine sahip, düģük maliyet, düģük kar marjı, yüksek satıģ hacmi ile dizayn edilmiģ, self-servis ilkesine dayanan; gıda, yarı dayanıklı ev aletleri ve temizlik/kiģisel bakım malzemesi satan mağazalardır.

7 Hipermarketler: Süpermarketlerden daha geniģ olan ve daha çok ürün içeren, içlerinde kuru temizleme, balıkçı, fotoğrafçı gibi iģletici firmalar barındırabilen mağazalardır. İndirim Mağazaları: Ürün çeģitliliği hipermarketlere göre daha az olan, düģük fiyatla satıģ yapan, çoğunlukla ulusal markaları satan ve kiraların düģük olduğu yerlerde kurulan mağazalardır.

8 Geniş Outlet Mağazaları: En önemli örneğinin büyük mobilya showroom ları olduğu genellikle Ģehir dıģındaki mağazalardır. Cash&Carry Mağazaları: Otel,restoran ve hastane gibi toplu tüketim yapan müģterilere hitap eden, genellikle nakit çalıģan ve nakliyenin müģterilere ait olduğu satıģ mağazalarıdır. Bakkallar/Büfeler ve Uzmanlaşmış Küçük İşletmeler: Göreli olarak, küçük olan, yerleģim alanları içinde bulunan ve müģteriye yakınlık ve/veya zaman avantajı sağlayan mağazalardır. Kasap,manav ve fırın örnek olarak verilebilir.

9

10 Modern ve Geleneksel Perakende

11 Modern ve Geleneksel Perakendecilik Günümüzde perakende sektörü, yıllık cirolardan, müģteri sayılarına kadar farklılaģan bir yapı arz etmekte ve bu durum küçük ölçekli geleneksel perakendeci ile büyük ölçekli modern perakendeci arasında yaģanmaktadır.

12 Ülkemizde perakende sektörü geleneksel satıģ noktalarının varlığının yanında gün geçtikçe modern perakende kuruluģlarının varlığının arttığı bir yapıdadır.

13 Geleneksel Perakendeciliğin Özellikleri Perakendeciliğe giriģ koģulları kolaydır. Perakendecilerin büyük bir bölümünün mesleki eğitimi yoktur. Perakendeciler meskun semtlere dek yayılmıģlardır. Mağaza satıģ alanları küçüktür. Tek yada sınırlı sayıdaki temel için uzmanlaģmıģlardır. GeniĢ ölçüde toptancılara bağımlıdırlar. SatıĢ fiyatları ve kar marjları yüksek, müģteri basına satıģları, stok devir hızları ve Pazar payları düģüktür.

14 Geleneksel Perakendeciliğin Özellikleri Ürünlerin fire ve bozulma oranları yüksektir. Modern satıģ tahmin yöntemleri kullanılmadığı için sektör ile ilgili sağlıklı istatistikler yoktur. Aile Ģirketi olarak çalıģılmakta ve yaģam süreleri belirli olmaktadır.

15 Geleneksel Perakendeciliğin Özellikleri Modern anlamda stok kontrol sistemleri uygulamamaktadırlar. Self servis yerine tezgahtar servisi vardır. Kullanılan ambalaj malzemesi ilkeldir. Etiket kurallarına uyulmamaktadır. Pazarlık yöntemi yaygındır. ÇalıĢma saatleri günde saati bulmaktadır.

16 Modern Perakendecilerin Özellikleri MüĢteri ihtiyaçlarının ve isteklerinin dağıtımın her kanalında bilinmesi ve bu özelliğe dayanılarak çalıģmaların sürdürülmesi. Dizayn, ıģıklandırma, temizlik ve çekicilik özelliklerinin kullanılarak ürünlerin en iyi Ģekilde tüketici için teģhir edilmesi. Ürünlerde bölümlendirmeye önem verilmesi, kategori yönetiminin önem kazanması. Tüketiciye düģünüldüğünden daha fazla tercih ve avantaj olanağını bir arada sunması

17 Modern Perakendecilerin Özellikleri Eğitim ve uzman personel ile perakendecilikte geliģen olayları uluslar arası anlamda takip ederek çalıģmalarını yeniliklerle devam ettirmesi. Teknolojiye hakim olması ve ağ sistemlerini kullanarak avantajlar elde etmesi. Satın alma davranıģlarında etkili olabilecek satıģ stratejilerine önem vermesi ve bunu bilimsel yöntemler kullanarak gerçekleģtirmesi. Üretimi finanse etmeleri. Rekabet ortamıyla fiyatlarda dengeleyici unsuru taģımaları.

18 Perakende sektöründe ikili yapı Verimlilik Modern 75 Geleneksel yapı sektörün önemli bir kısmını elinde tutmaktadır. Geleneksel Ortalama:25 Hacim Buna rağmen Modern kesim gelenekselin üç misli daha verimli çalıģıyor.

19 Tüketicilerin Modern Perakendecileri Tercih Etme Nedenleri Ac Nielsen ZET in yaptığı araģtırmaya göre; Uygun fiyat (%60.8) Ürün ÇeĢitliliği(%59) Temizlik(%15.7) UlaĢım Kolaylığı(%5.2)

20 Tüketicilerin Modern Perakendecileri Tercih Etme Nedenleri Kredi Kartının geçmesi(%4.5) Taze ve Etiketli olması(%5.1) Raf Düzeni(%3.9) Güvenilirlik(%1.7) Büyüklük(%1.2)

21 Süper Marketleri Seçmek Ġçin En Önemli Sebepler Cevapların yüzdesi

22

23

24 Perakendecilerin Fonksiyonları Üreticilerle olan iliģkileri yönetmek, Lojistik faaliyetleri idare etmek, Tüketicilerle iliģkileri geliģtirmek ve sürdürmektir.

25 Türkiye de Perakende Sektörünün GeliĢimi

26 Türkiye de Perakendeciliğin GeliĢimi Perakende sektörü, Türkiye de en hızlı geliģmekte olan sektörlerden biridir. Perakende sektörü krizlerden en az etkilenen, pazar potansiyeli büyük olan ve amortismanın çok çabuk karģılandığı bir sektör olması nedeniyle yeni yatırımların yoğunlaģtığı bir alan haline gelmiģtir.

27 Türkiye de Sektörün GeliĢimi; Cumhuriyet in Ġlk Yılları 1950 ler 1970 ler 1980 Sonrası ve Sektörün Mevcut Durumu, dönemleri itibarı ile incelenebilir.

28 Cumhuriyet in Ġlk Yıllarında Perakendecilik Bu yıllarda gıda dağıtımı belirli toptancıların etkin olduğu merkezcil bir yapıda iken,bu yapı bir süre sonra ihtiyaçlara cevap verememiģtir. Çözüm olarak, tüketim kooperatifleri kurulmuģ, ancak baģarılı olunamamıģtır. Buna karģılık 1936 yılında çıkarılan bir yasa ile fiyatların devlet tarafından kontrolü uygulaması getirilmiģtir.

29 1950 lerde Perakendecilik Self-servis zincir mağazalar faaliyete geçirilmiģtir. Ġlk zincir mağaza devlet giriģimi Sümerbank kurulmuģtur Yabancı Sermayeyi teģvik Kanunu ile Migros-Türk kurulmuģtur da GĠMA A.ġ. açılmıģtır.

30 1970 lerde Perakende Sektörü 1973 te büyük mağazacılığın geliģiminin desteklenmesine yönelik bir kararname çıkarılmıģtır. Ancak ürün kıtlığı ve hızlı kentleģme nedenleri ile gıda sektöründe düģük randıman ve yetersiz üretim sorunları gündemdedir.

31 1980 Sonrası Perakende Sektörü Dağıtım kanallarında modernizasyon çalıģmaları baģlamıģtır. Gıda ürünleri perakendeciliğine deterjan, sabun ve yağ ticareti de dahil olmuģtur. Perakendecilik faaliyetlerinde ihtisaslaģmaya -bakkallarda ilaç, kırtasiye malzemelerinin bulundurulmaması gibi- gidilmiģtir.

32 1980 Sonrası Perakende Sektörü 1988 de Metro nun, 1992 de Continent in, 1992 de Carrefour un pazara girmesi ile hipermarket ve süpermarket Pazar payı 1997 yılı itibarı ile % 16 ya yükselmiģtir.

33 Sektörün Mevcut Durumu

34 Perakende Sektörünün Mevcut Durumu Türkiye perakende sektörü ülkemizin en büyük sektörlerinden birisidir. Planet Retail tarafından sağlanan en son bağımsız verilere göre, Türk perakende sektörünün (gıda ve gıda dıģı) cirosu 2006 yılında milyar ABD Doları olarak gerçekleģmiģ ve 2010 a kadar sektörün 199 milyar ABD Doları na ulaģması beklenmektedir.

35 Perakende Sektörünün Mevcut Durumu Türk perakende sektörünün yaklaģık %65 inin geleneksel perakende ve %35 inin ise modern perakende sektörüne ait olduğu bilinmektedir. Buna göre, modern perakende sektörünün büyüklüğü yaklaģık olarak 47.9 milyar ABD doları olarak hesaplanabilir.

36 Perakende Sektörünün Mevcut Durumu Genel olarak Türk Perakende sektöründe en büyük pay, toplam satıģların yaklaģık %52.8 ini oluģturan gıda perakendeciliğine aittir.

37 Tablo:2

38 Tablo 2 de görüldüğü gibi Türkiye de gıda perakendecileri ile ilgili olarak son beģ yılda, süpermarketlerin ve indirim mağazalarının sayısında önemli bir artıģ olmuģtur.

39 Türkiye Perakendeci Memnuniyeti Raporu KMG`nin "Türkiye Perakendeci Memnuniyeti Raporu"na göre, perakendeciler en çok dağıtım ve satıģ organizasyonuna önem vermektedir. Rapora göre bu dönemde perakendecilerin, üretici firmalardan aldığı hizmetlerden memnuniyetleri artarken, bu artıģta dağıtım ve satıģ organizasyonu ile mali-ticari konularda alınan hizmet kalitesi önemli rol oynamıģtır.

40 Türkiye Perakendeci Memnuniyeti Raporu Rapora göre, geçen dönem perakendecilerin en fazla önem gösterdikleri konu ürün özellikleri iken, bu dönem dağıtım ve satıģ organizasyonu en çok önem verilen konular olmuģtur. Ürün özellikleri bileģeni altındaki faktörlerden, "ürün kalitesi" ve "ürünlerin tüketici tarafından bilinirliği" ön plana çıkarken, "ürünlerin satıģ hızı" ve "ürünlerin kar marjı" kriterlerinde 2006`ya göre memnuniyet seviyelerinde düģme göze çarpmaktadır.

41 Türkiye Perakendeci Memnuniyeti Raporu Dağıtım ve satıģ organizasyonu bileģeni altında yer alan kriterler içinde ise "sipariģlerin doğru ve eksiksiz alınması"nın yanında "ürün dağıtımı yapan müģteri temsilcisinin hizmet kalitesi" de eģit Ģekilde değerlendirilmiģtir. Rapora göre; müģteri temsilcisinin kalitesi aynı zamanda tüm çalıģma çerçevesinde perakendeciler açısından önemi en fazla artan faktör olmuģtur.

42 Türkiye Perakendeci Memnuniyeti Raporu Mali-ticari bileģeni altındaki faktörlerden "Ģikayet ve problemlerin giderilmesi" öncelikli konular arasında yer alırken, özellikle "fiyatlandırma" açısından 2007`de daha memnun bir perakendeci grubu söz konusu olmuģtur.

43 Ġndirim Marketlerinin Durumu KMG AraĢtırma`nın bulgularına göre son bir yılda 1.2 milyon yeni hane indirim marketleriyle tanıģmıģtır. Bu marketlerden alıģveriģ eden aile sayısı 8.3 milyona çıkmıģtır. KMG AraĢtırma`nın tüketicinin perakende kanallarına iliģkin yaptığı araģtırma, son 1 yılda ġok, Bim, Diasa gibi indirim marketlerinin tercih edilme sıklığının arttığını ortaya koydu. AraĢtırmaya göre 2006`nın birinci çeyreğinde 7.1 milyon hane indirim marketlerinden en az 1 defa alım yaparken, 2007`nin ilk çeyreğinde hane sayısı 8.3 milyona çıktı. Bu iki dönem arasında 1.2 milyon yeni hane indirim zincirlerinden alıģveriģ yaptı.

44 KMG araģtırmasına göre müģteriler 2006 yılında her 1.5 günde bir, yani toplam 240 kez alıģveriģ yaptılar. Bu sıklık bir önceki yılın yüzde 2 altında kalırken alıģveriģ baģına ortalama 7.7 YTL harcama ile cüzdandan çıkan para önceki yıla göre yüzde 12 arttı. Aile baģına harcama da bin 857 YTL ile önceki yıldan yüzde 9 fazla oldu. Toplam harcama ise 33 milyar YTL ile önceki yılın yüzde 11 üzerinde gerçekleģti

45 2006 Yılı Sektör Analizi

46 2006 Yılının Değerlendirilmesi Gıda Perakendecilerin 2006 Yılı Pazar Payları %2 %20 %35 %41 süpermarket Küçük Marketler Hipermarketler Pazar ve Bakkal

47 2006 yılındaki verilere baktığımızda 70 milyar dolarlık perakende pazarında ACNielsen verilerine göre gıda alıģveriģinin %40 ı süpermarketten, %35 i daha küçük marketlerden, %20 si hipermarketlerden, geriye kalan %2 si de pazar ve bakkallardan yapılmaktadır.

48 2006 Yılı ulusal zincir kanadında birleģmeler ve satın almalar yılı olmuģtur. Carrefursa Gima yı Migros TansaĢ ı Bünyesine katmıģtır

49 BĠM 2006 yılını mağaza sayısı bakımından mağazasıyla- önde kapatmıģtır. Ciro olarak ise Migros 2005 yılında olduğu gibi 2006 yılını da birincilikle kapatmıģtır.(2006 yılı 9. aya göre YTL)

50 Bakkalların Sektördeki Durumu

51 Türkiye de Bakkallar Türkiye de bakkalların sayısı giderek azalıyor yılında yılında Bakkal varken Bugün bakkal vardır

52 Türkiye de bakkallar çok büyük pazar payına sahip olmasına rağmen ortalama kar marjının %10-15 olduğu görülüyor. Daha küçük bir pazara sahip olan marketlerde ortalama kar marjı %17-25 arasındadır.

53 Üstelik marketlerin oluģturduğu organize perakende de ortalama fiyatlar bakkallarda ki ortalama fiyatlara göre daha ucuz. Bu farklılık satın alam gücü ile açıklanıyor

54 Perakendecilerin Bakkallarla Ġlgili Projeleri Migros un Bakkalım Projesi Migros, 2000 yılı ile birlikte Bakkalım zinciri kurmaya baģlamıģtır. 700 bakkalla sözleģme yapmıģlardır. Bu amaçla bakkallara lojistik ve teknik açıdan destek sağlamaktadırlar.

55 Migros un Bakkalım Projesi Projenin amacı; bakkalların yok olmasını önlemek ve tüketicilere kapı komģusu olabilmektir. Asıl amaç, satıģ kanallarına bakkalları da dahil ederek daha büyük satın alma gücüne sahip olabilmektir. Migros un satın alma gücünden yararlanan bakkal da malı daha ucuza satabilecek, bu doğrultuda marketlerle rekabet edebilir konuma gelecektir.

56 Metro nun Metro Bakkal Elele 2000 Projesi Bu projede bakkallara verimli çalıģmanın ipuçları verilmektedir.bakkallara önerilen belli baģlı hususlar; Ürün sayısının azaltılması, Promosyonda olsa da satamayacağı malın alınmaması, Sadece hem satıģı, hem de kâr marjı yüksek ürünlerin stoklanması, Ürün portföyünün mevsimlere göre ayarlanması, Gazete satılması, vb.

57 Metro nun Metro Bakkal Elele 2000 Projesi Bu önerileri seminer düzenleyerek bakkallara anlatmaktadırlar. Projenin amacı; verimsiz iģletmeler olan bakkalların daha verimli hale dönüģtürülmesi, aksak yönlerin saptanması ve düzeltmeye yönelik öneriler getirilmesi.

58 Private Label (Özel Markalı) Ürünler

59 Private Label Ürünler Bir kuruluģun, ürettiği ürünü, müģteriden gelen talepleri içeren Ģartlar altında, müģterinin istediği ve kendisine ait olduğunu belgelediği marka ve dizayn çerçevesinde imal etmesine private label denmektedir. Private label marka türleri arasında, mağaza markaları ve bu markaların alt markaları, mağaza isminden bağımsız markalar, ürünler için farklı markalar, perakendeciye ait olmayan ancak onun için özel olarak üretilen markalar bulunmaktadır.

60 Private Label Ürünler Üreticiyi reklam, pazarlama, stok gibi maliyetlerden ve sorunlardan kurtarırken, tüketici bilincine bağlı olarak gittikçe geliģen ve büyüyen bir pazarda, atıl kapasite sorununu da ortadan kaldırmaktadır. Fiyat olarak oldukça avantajlı olan ancak marka bilinirliği az olan ürünlerdir. Bu ürünlerin satıģlarının arttığı dönemler genelde kriz ve hemen sonrası dönemlerdir.

61 Private Label Ürünler Ülkemizde 1999 ve 2001 krizlerinde ve sonrasında private label markaları hızlı bir satıģ grafiği yakalamıģlardır. Ancak 2002 de büyüme oranı %69 iken, 2003 de %39 a gerilemiģtir. Yıllık Pazar payı 2000 yılında %1.9; 2003 yılında küçük bir artıģ ile %3,6 olarak gerçekleģmiģtir.

62 Private Label Ürünler Son yıllarda özellikle gıda perakendeciliğinde süt ve süt ürünleri gibi satın alma sıklığı yüksek ve tahıl, baklagil ve bitkisel yağ gibi depolanabilir ürünlerde market markaları giderek yaygınlaģmaktadır.

63 Private Label Ürünler Market markalı ürünlerin cirodaki payları Avrupa ülkelerinde %23, kuzey Amerika da %16 iken ülkemizde 2005 yılında %8.6 olarak gerçekleģmiģtir. Ancak market markalı ürünlerin ciro paylarında 2004 ve 2005 yıllarında Avrupa da %4, Amerika da %7 lik bir büyüme söz konusu iken, bu durum ülkemizde %14.4 oranında gerçekleģmiģtir.

64 Private Label Ürünlerinin Marketler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri DüĢük maliyetli olmaları Yüksek kar marjı sağlamaları Stok bulundurma konusundaki problemleri ortadan kaldırmaları Ürün iade alımının daha kolay olması

65 Büyük Mağazalar Yasa Tasarısı

66 Yasada düzenlenen hususlar; 3000 m 2 ye kadar olan mağazalar valilik ve/veya belediye izni ile kurulmaktadır m 2 den büyük m 2 den küçük mağazalar imar planlarında belirtilen veya çevre düzenlemesi yönünde uygun yerlerde belediye görüģü ve valilik,

67 Yasada düzenlenen hususlar; m 2 den büyük mağazalar imar planlarında belirtilmiģ ticaret merkezlerinde ve Ģehir merkezleri dıģında valilik görüģü ve bakanlık izniyle kurulmaktadır.

68 Yasada düzenlenen hususlar; Büyük mağazalar, satıģ alanları toplamının en az yarısı kadar bir alanı müģterilerinin ücretsiz kullanımı için otopark olarak düzenlemek zorundadır. SatıĢa sunulan ürünlerin etiket fiyatları, tedarik fiyatı altında belirlenemez.

69 Yasada düzenlenen hususlar; Tedarikçi veya üreticilere ürettirip satın aldıkları ürünleri kendi markaları altında satmaları halinde, bu satıģların toplamı, cirolarının %40 ını geçemez. Diğer iģletmelere zarar verecek ve haksız rekabet oluģturacak Ģekilde maliyetinin altında, zararına satıģ yapamazlar.

70 Yasada düzenlenen hususlar; Zaman ve süresi belirlenmemiģ indirimli satıģ kampanyaları düzenleyemezler. Ġndirimli satıģ kampanyaları ancak, bağlı bulundukları odadan izin almak kaydıyla; bayram ve özel günlerde, ticari faaliyetlerinin tasfiyesi ve işyeri değişikliği halleri ile yaz ve kıģ sezonu bitiminde mevsim sonu indirimi olarak yapabilirler.

71 Sektörün Sorunları

72 Perakende Sektörünün Sorunları Artan rekabet Kalifiye eleman eksikliği Yüksek personel devir hızı Personelin eğitilmesi Yeterince araģtırmanın yapılmaması

73 Perakende Sektöründe Rekabet

74 Perakende Sektöründe Rekabet; Dört ana boyutta yaģanır: Ürün ve hizmetlerde rekabet, Fiyatlarda rekabet, Yer ve dağıtım anlamında kuruluģ yeri rekabeti, Tutundurma faaliyetlerinde rekabet.

75 Ürün ve hizmetlerde rekabet; Ürün türü, ürün çeģitliliği ve müģteriye sunulan hizmetlerin düzeyi ile bağlantılıdır. Daha farklı ürünler bulundurmak, müģteriye ürün seçenekleri sunma ve sunma biçimleri, ürünlerin içerdiği ek hizmetlerdeki farklar rekabetçi üstünlük sağlayabilmektedir.

76 Fiyat Rekabeti Uzun dönemde anlamsız olacak fiyat rekabeti; kısa dönemde belki bir fark, fayda yaratabilir. Ancak dikkatli yönetilmediğinde riskli olabilir.

77 KuruluĢ Yeri Rekabeti ĠletiĢim ve ulaģım alanlarındaki geliģmeler, müģterinin evine yakın olmanın sağlayacağı avantajları önemli ölçüde azaltmıģtır. Ancak kuruluģ yeri taklit edilemeyen bir rekabet unsuru olduğundan önemini korumaktadır.

78 Tutundurma Faaliyetlerinde Rekabet Reklam, promosyon, halkla iliģkiler, tanıtım gibi çabaların özellikle ilgi ve dikkat çekme anlamında, baģlangıçta bir rolü bulunmakta, ancak uzun dönemde marka bağlılığı ve imaj üzerindeki etkisi sınırlı olmaktadır.

79 Sürdürülebilir Rekabet Avantajı MüĢteri Bağlılığı Yer (mekan) Satıcı ĠliĢkileri Etkin, Bağlı ÇalıĢanlar DüĢük Maliyetli Operasyonlar

80 Perakendecilikte MüĢteri Bağlılığı Yaratmanın Yolları Konumlandırma MüĢteri Hizmetleri Veritabanı Perakendeciliği Perakendeciye Özgün Ürünlerin Sunulması

81 Satıcı ĠliĢkileri Tedarikçi ile güçlü iliģkiler kurmak, perakendeciye tedarikçiden birçok yardım ve destek (indirim-iade, tutundurma ve ürün yönetimi desteği, finansal destek, koruyucu malzeme) imkanı sunar. Bu unsur da rakipler tarafından kolayca taklit edilememesi açısından önemlidir.

82 Etkin ve ĠĢletmeye Bağlı ÇalıĢanlar Ġnsan kaynağının etkin kullanımı yaģamsal bir öneme sahiptir. Çünkü; ĠĢgücü maliyetleri yüksektir. Bölümlü mağazalarda ücret ve diğer sağlanan yararlar operasyon maliyetlerinin %46 sını, özellikli mağazalarda ise bu giderler operasyon maliyetlerinin % 43 ünü oluģturur.

83 Etkin ve ĠĢletmeye Bağlı ÇalıĢanlar Personel devir hızının yüksek olması, personelin eğitim ve nezaret maliyetlerini arttırır. Yetersiz personel; satıģ becerileri, müģterilere davranıģ biçimleri ve satıģ iģlemlerinde hatalar yapılmasına neden olur.

84 Etkin ve ĠĢletmeye Bağlı ÇalıĢanlar SendikalaĢmıĢ personele sahip firmalar daha az esnekliğe sahiptirler. ÇalıĢma koģulları, tazminatlar, görevler, fazla çalıģma ücretleri, performans ölçümleri, iģ süreçleri, kıdemle ilgili haklar, ilerleme ölçütleri ve diğer etkenler genellikle yazılı iģ sözleģmeleri ile belirlenmiģtir.

85 Etkin ve ĠĢletmeye Bağlı ÇalıĢanlar Mevcut iģgücü sık sık beklenmeyen taleple karģılaģır. Perakendeciler bu Ģekilde satıģların yoğun olacağı dönemleri bilerek buna karģılık satıģ ekibini artırmalıdırlar.

86 Perakende Sektöründe Eğitim

87 Perakendecilikte Eğitim En önemli girdisi insan olan hizmet iģletmelerinin ilk önce yapacağı yatırım yine insana olmalıdır. Günümüzde perakendecilik sektörü, ekonomide en sıcak alıģveriģ iliģkilerin yaģandığı ve %80 birebir muhatap olunarak yapılan bir ticari imkandır.

88 Perakendecilikte Eğitim Hizmet odaklı bir sektör olan perakendenin ihtiyaç duyduğu eğitim çalıģmaları, diğer sektörlere göre daha fazla önem arz etmektedir. GeliĢen teknoloji ile sunulan ürünlerde farklılık yaratmanın giderek zorlaģması, perakendecileri hizmette farklılık yaratmak arayıģına yönlendirmiģtir. Bu nedenle, farklılaģmak isteyenler, insana yatırımı gündemlerine almıģlardır.

89 Perakende Sektöründe Verilen Eğitim Çeşitleri Yasaların AnlaĢılması, Süreçlerin ĠyileĢtirilmesi, KiĢilik GeliĢimleri, MüĢteri ĠliĢkileri, Mağaza Yönetimi, Hijyen ve Gıda Güvenliği, Ġlk Yardım, Sektörel Bilgilendirme, Ġ.K Süreçleri, hakkında eğitimler verilmektedir.

90 Verilen Eğitimler Kimlere Yönelik? ĠĢverenler, Üst düzey yöneticiler, Pazarlama çalıģanları, Mağaza yöneticileri, Mağaza Ģefleri, Reyon çalıģanları, MüĢteri temsilcileri, Ġnsan kaynakları çalıģanları.

91 Bu Alanda Faaliyet Gösteren Eğitim ve Danışmanlık Firmaları BĠST Eğitim ve DanıĢmanlık Perakende Akademisi P.O.E.T Eğitim ve DanıĢmanlık Perakende Bilgi Evi Ses Eğitim ve DanıĢmanlık

92 Kurumsal Sosyal Sorumluluk

93 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), kurumların genellikle faaliyet gösterdikleri alanlarda (çevre, sağlık, eğitim vb.) gerçekleģtirdikleri projeleri kapsamaktadır. Bazı kurumlar kendi vakıflarını kurarak, bazıları da mevcut Sivil Toplum KuruluĢları (STK) ile iģbirliği yaparak proje gerçekleģtirme yoluna gidebilir. STK nın yürütmekte oldukları projelere destek vermek de yöntemlerden biridir.

94 Kurumsal Sosyal Sorumluluk KSS; markanın itibarı, bilinirliği ve tercih edilirliğine doğrudan etki eder. Proje yürüten bir Ģirketin, satılan üründen elde edilen gelirin belirli bir kısmının projeye aktarılacağını duyurması o ürünün tercih edilirliğini, çalıģanlarının projede bizzat yer almalarını sağlaması ise çalıģanların aidiyet duygularını artırır. Özetle KSS hem Ģirkete, hem topluma kazandırır.

95 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Eğitim ile Ġlgili Bazı Firma Örnekleri

96 Akyurt Karneleri ile Akyurt mağazalarına gelen tüm öğrencilere dünya klasiklerinin seçkin eserleri hediye edilmiģtir. Akyurt Ģirket içi eğitimlere önem vermektedir. Eğitimler ĠK Müdürlüğü tarafından 2007 baģında planlanarak, plana uygun olarak icra edilmektedir. Amaç personelin bilgi ve bilinç düzeyini artırmaktır.

97 ÇalıĢkan Süpermarket ÇalıĢkan Marketler Zinciri, çalıģanlarına Perakende Bilgi Evi ile Kategori Yönetimi Eğitimi, MüĢteri ĠliĢkileri Eğitimi vermektedir. Burada amaç, sektöre yetiģmiģ personel kazandırmaktır.

98 Esenlik Pakistan da bulunan depremzedelere 4 kamyon gıda yardımı yapılmıģtır.

99 Groseri Groseri etkin eğitim sistemine ve insan kaynaklarına önem vermektedir.bu sayede 2005 rakamlarıyla, yıllık personel sirkülasyonunu yüzde 10 lar seviyesine kadar çekebilmiģtir. Bir öğretim yılı süresince 30 öğrenciye aylık 65 YTL karģılıksız burs vermektedir. Aqualand de gerçekleģecek olan 10 günlük Groseri Yaz Kampı düzenlemektedir.

100 KĠM Marketler Su tüketiminde tasarrufa yönlendiren kampanyaların en büyüğü Kazançlı Ġstanbul Marketleri KĠM tarafından baģlatılmıģtır. Su tüketiminde tasarruf bilincini yerleģtirmeyi amaçlayan kampanya ile su israfının önüne geçilirken, kampanyaya katılan KĠM müģterileri, çeģitli hediyeler kazanma Ģansını yakalayacaklardır. Kampanya ĠSKĠ ile ortak yürütülecektir. KĠM, kampanya kapsamında adlı siteyi de hayata geçirmiģtir.

101 KĠM Marketler Kazançlı Ġstanbul Marketleri KĠM, Darülaceze sakinlerini Babalar Günü nde yalnız bırakmamıģtır. Darülaceze de kalan 20 kiģilik bir grup, 17 Haziran da, Babalar Günü dolayısıyla KĠM in misafiri olarak Florya daki Ziya ġark Sofrası nda ağırlanmıģtır.

102 Kipa GeliĢen Aile Projesi ile " Sınav Kaygısı YaĢayan Çocuğunuza Nasıl Yardımcı Olabiliriz" konulu seminerler düzenlemeye devam etmektedir. Ayrıca Kipa, çalıģanların Ģirkete bağlılıklarını artırmak, sorunlarının hızla çözümünü sağlamak amacıyla çalıģan forumu oluģturmuģtur. Kipa`da çalıģanlar 3 yıldır, sandık baģında her sene kendilerini temsil edecek arkadaģlarını seçmektedirler.

103 Makro Market Doğayı koruma kapsamında ağacın dikilmesini sağlamıģtır. Mağazalarında baģlatmıģ olduğu kumbara uygulaması ile Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ne önemli ölçüde katkı sağlamaktadır Haziran tarihlerinde takdir veya teģekkür belgeleri ile mağazalarına gelen minik öğrencilere tatil kitabı hediye etmiģtir. 5 bin adet tatil kitabının dağıtıldığı eğitime destek çalıģmasında öğrenciler hediyelerini mağaza yöneticilerinden almıģtır.

104 Metro Group Metro Group Baba Beni Okula Gönder kampanyasına destek vermektedir. Metro Group "Ericek Köyü Sürdürülebilir Kalkınma Projesi" ile TÜHĠD in (Türkiye Halkla ĠliĢkiler Derneği) 11 kategoride düzenlediği yarıģmada büyük ödülü kazanmıģtır. KiĢi baģına milli geliri 400 dolarla Bursa`nın en fakir köylerinden olan Ericek Köyü`nü 120 bin dolar harcayarak ihracat yapacak hale getiren, 3 yılda kiģi baģına geliri 700 dolara çıkaran Metro Group, çevre köylerde geriye göçü sağlamak için gölet yapımına öncülük etmektedir.

105 Metro Group ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Milliyet iģbirliğiyle hayata geçirilen "Baba Beni Okula Gönder" kampanyası kapsamında Trabzonlu 100 kız çocuğunun 3 yıllık eğitim masraflarını karģılayacaktır. Metro Group ve satıģ Ģirketleri Türkiye nin 10 farklı ilinde, baģta ekonomik nedenler olmak üzere, çeģitli sebeplerle okula gönderilemeyen kız çocuğunu okul sıralarıyla buluģturmuģtur.

106 Migros Lösemili çocuklara yardımcı olmak amacı ile mağazalara konan LÖSEV'e ait yardım kumbaraları ile müģterilerin desteğinin ulaģmasına yardımcı olunmuģtur. Ayrıca Kanserle SavaĢ Derneği'ne destek olmak amacı ile mağazalarda yardım kumbaraları bulunmaktadır.

107 Migros Otistik çocukların, sağlanacak erken tanı ve doğru eğitim ile toplumda bağımsız birer birey olarak yer alabilmeleri konusunda faaliyet gösteren Tohum Vakfı'na bağıģta bulunmaktadır. Altı Nokta Körler Derneği'nin faaliyetleri kapsamında, eğitim, panel, konferans ve sosyal etkinlik amaçlı çalıģmalara destek vermiģtir. Koç Holding bünyesindeki Ülkem Ġçin projesi dahilinde tüm personeli ile Van Gölü'nü temizlemiģtir.

108 Migros Mağaza otoparklarında engelli vatandaģlarımız için özel otopark alanları ayrılmıģ, ayrıca belli Migros mağazalarında engelli vatandaģlarımızın alıģveriģini kolaylaģtırmak için engelli arabaları ve özel tasarlanmıģ motorlu sepetli alıģveriģ arabaları bulunmaktadır. Mağazalarında satılan meyve ve sebze ürünlerinde bitki düzenleyicilerinin (hormon) düzeylerinin tespit edilmesine yönelik metodun geliģtirilmesi için Türkiye'de ilk kez TÜBĠTAK- MAM ile bir çalıģma baģlatmıģtır.

109 Migros ÇEVKO üyesi olan Migros, geri kazanım ve değerlendirme konularındaki çalıģmalara maddi kaynak sağlamıģtır. Doğal afetlerde mahallelerde bilgili ve teknik donanıma sahip gönüllüler ile hızlı ve etkin harekete geçme, kurtarma çalıģmaları için kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı'nın katılımcı üyesi olan Migros, MAG'ların yaygınlaģtırılması konusunda destek ve kaynak sağlamaktadır.

110 Migros Kurban Bayramı'nda, mağazalarımız ve sanal market aracılığı ile Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Kızılay, Darülaceze, DarüĢĢafaka Cemiyeti ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na bağıģ olanağı sunulmuģtur. ISO Kalite Yönetim Sistemi Ağustos 2005 tarihinde, ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Kasım 2006 tarihinde TSE tarafından belgelenmiģtir.

111 Migros Özel Olimpiyatlar Türkiye Organizasyonu na 4 yıldır destek vermekte olan Migros ve Procter & Gamble (P&G), bu yıl da 500 engelli sporcuya daha destek olmaktadır. Migros ve P&G üç yılda toplam 1500 zihinsel engelli sporcu yetiģtirmiģtir.

112 Nurdağ Nurdağ, önce eğitim felsefesiyle eğitim salonunu hizmete açmıģtır.bu eğitim salonuyla personeline, yaptıkları iģin ehemmiyetini aģılamak ve sektöre nitelikli çalıģan kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda perakende sektörünün bilgi merkezi vizyonuyla eğitim ve yayıncılık hizmetlerini sürdüren Perakende Bilgi Evi ile anlaģma imzalamıģtır.

113 Özhan Marketler Özhan Marketler, Perakende Bilgi Evi ile düzenli eğitim çalıģmaları gerçekleģtirmektedir. ÇalıĢanlarına "Üç boyutlu Mağazacılık" konusunda eğitim vermekte ayrıca, mağaza müdürleri ve satın alma müdürlerine Kategori Yönetimi baģlıklı eğitimleri aldırmıģtır. Kültürel etkinliklere ve mağazalarında yürüttüğü kan Ģekeri ölçümü kampanyası ile çeģitli sağlık etkinliklerine destek vermektedir. Özhan Marketler Zinciri nin sponsorluğunda Ferhan ġensoy un Fername oyunu sergilenmiģtir.

114 Özhan Marketler 23 Nisanda tüm çocuklara Karagöz ile Hacivat Salıncak gölge oyunu ücretsiz olarak gösterilmiģtir. Tiyatro etkinliği sonrasında, tüm çocuklara hediye paketleri ve Atatürk baskılı balonlar dağıtıldı. Rentıp Ġhsaniye Tıp Merkezi iģ birliği ile 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, Özhan Marketlerinden alıģveriģ yapan tüm müģterilerini ücretsiz sağlık kontrolünden geçirmektedir. Sağlık stantlarında müģterilerine Ģeker ölçümleri baģta olmak üzere, göz ve diģ taramaları da ücretsiz olarak yapmaktadır.

115 Pınar Süper Marketler ÇalıĢanlarına iģ yeri kuralları, kurum kültürü, müģteri iliģkilerini kapsayan eğitimlerle beraber, daha çok ürün bilgilerini ve reyonları kapsayan hizmet içi eğitimler verilmektedir ÇalıĢanlar Pozitif YaĢam Becerileri, MüĢteri Memnuniyeti, SatıĢ Teknikleri, Etkin ĠletiĢim Becerileri, Kurumsal ġirketin Gerekleri konularında eğitim almaktadırlar.

116 Polbay Market Spora destek vermek amacı ile 2000 yılında Ziya Gökalp Polbay sporu kurmuģtur.

117 Real Hipermarketler Türkiye Ġsrafı Önleme Vakfı (TĠSVA) ile yoksul kadınlara dönük "mikro kredi"yle üretime soyunanların ürünlerini pazarlama konusunda iģbirliği kapısını açmıģtır. Yoksulbank kredisi kullanan kadınların el emeği ürünleri Türkiye deki Real Hipermarketler in raflarına girecek. Real, toplam değeri 400 bin doları bulan raflarını bu ürünlere ücretsiz açacak, kesinlikle kar almayacaktır. Ürünler üzerindeki fiyat doğrudan emeği geçen kadınlara gidecektir.

118 Real Hipermarketler Bununla birlikte, Ramazan ayında yoksullara yardım kampanyası projesi baģlatmıģtır. Bu projeden bağımsız olarak da yoksul ailelere dağıtılmak üzere iki tır dolusu kuru gıda ve bakliyat yardımında bulunacaktır. 43. Altın Portakal Film Festivali nin ana sponsoru olarak, kültür ve sanat etkinliklerinin geliģimi için de desteğini sürdürmektedir.

119 Real Hipermarketler Ġlki 2005 Haziran ayında gerçekleģtirilen Açlıkla Mücadele BağıĢ Kampanyası, 2006 Açlıkla Mücadele haftasında da devam etmiģtir. Real,- Hipermarketleri ve Türkiye Ġsrafı Önleme Vakfı ile ortaklaģa yürütülen kampanyada Real, müģterilerinin bağıģlarını ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaktadır.

120 ġaypa Marketler Zinciri Harp Malulü Gaziler ġehit Dul ve Yetimler Derneği üyesi 5 aileye 12 ay boyunca 75 YTL`lik alıģveriģ çeki hediye ettimiģtir. 60 gaziye 50`Ģer YTL`lik alıģveriģ çeki hediye etmiģtir. 20 aileye de Ramazan erzak yardımında bulunmuģlardır.

121 TansaĢ Kartal Ġlçesi Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı Samandıra Çocuk Yurdu (ürün bağıģı), Ġzmir Valiliği Kaynaklar Ġlköğretim Okulu (ürün bağıģı), Maltepe Belediyesi Aile DayanıĢma Derneği (ürün bağıģı), Eyüp Ġlköğretim Okulu (ürün bağıģı), Ayhan ġahenk Vakfı (ürün bağıģı).

122 TansaĢ Küresel ısınmaya karģı bilinçlenme çerçevesinde `Küresel Isınma için Çözüm Siz Olun : Fidan Dikin` sloganıyla bir kampanya baģlatmıģtır. Kampanya çerçevesinde TansaĢ mağazalarında küresel ısınmaya dikkat çekilecek, kasalarda fidan bağıģlanabilecek ve Urla Ormanı`na 100 bin fidan dikilecek.

123 TansaĢ Ġzmir Valiliği Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Ege Orman Vakfı ve TansaĢ iģbirliği ile düzenlenen kampanya, 241 TansaĢ mağazasında küresel ısınmaya karģı müģterilerin bilinçlendirilmesi, alıģveriģ fiģlerinin arkasına çeģitli sloganlar yazılması ve ayrıca kasalardan 3 YTL karģılığında fidan bağıģında bulunabilmesi eylemlerini kapsamaktadır.

124 Uyum Marketler Zinciri Bahçelievler Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu nda Market ve Akıllı Çocuk Kartı projesini hayata geçirmiģtir. Çocukların insanlardan hep bir beklenti içerisine girecekleri düģünülerek geliģtirilen projede, ziyaret için gelen kiģilerin bağıģ olarak yanlarında getirdikleri ürünler çocuklara dağıtılarak, kimsesiz çocukların alıģveriģ kültürünü kazanıp ileride sorumluluk duygusu kazanmıģ birer yurttaģ olarak topluma kazandırabilmesi ve aynı zamanda kuruma gelen malzemelerin stok takibi de sağlanmıģ olacaktır.

125 Uyum Marketler Zinciri ĠġKUR un KayıtdıĢı Ġstihdamla Mücadele Projesi kapsamında düzenlediği seminerde Uyum Marketler Zinciri, ĠġKUR la yapmıģ olduğu iģbirliğinden ve istihdama sağladığı katkılardan dolayı, ĠġKUR tarafından teģekkür belgesiyle ödüllendirilmiģtir.

126 Yonca Marketler Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı öğrencileri tarafından sahnelenen oyuna ve Ģehir dıģındaki özel tiyatrolara destek vermiģtir. Adana ve Mersin de Yoncam Kart sahibi olan yaklaģık 2 bin 500 öğretmene kutlama mesajı ile birlikte hediye çeki göndermiģ ve aynı zamanda da bazı öğretmenlerimizi evlerinde çiçekler ve hediyeler ile ziyaret etmiģtir.

127 Perakende Ġle Ġlgili Dernek ve KuruluĢlar AlıĢveriĢ Merkezleri ve Perakendecileri Derneği (AMPD), Doğrudan SatıĢ Derneği (DSD), Perakendeciler Derneği (PERDER), Tüm Gıda Ġthalatçıları Derneği (TÜGĠDER), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bağlı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) ve Bakkallar Odası.

128 Yararlanılan Kaynaklar AKTAġ M. Ali -S.M.M.M.-, Perakendecilik ve Diğer ĠĢletmelerden Farkları, ERDOĞAN Tarkan, Rekabet Hukuku Açısından Perakende Sektöründe Alım Gücü, Rekabet Kurumu, 2003 Türk Perakende Sektörünün DeğiĢimi ve Ekonomi Üzerine Etkileri, AlıĢveriĢ Merkezleri ve Perakendeciler Derneği, Perakendecilik Kanun Tasarısı nın Sektörün Verimliliği Üzerindeki Potansiyel Etkileri, McKinsey&Company, 2003,

129 Yararlanılan Kaynaklar Perder Ġstanbul Bülteni, Sayı:4,

SICAK GÜNDEM: CARREFOURSA/GĠMA VE MĠGROS/TANSAġ DEVRALMALARI TARKAN ERDOĞAN REKABET UZMANI

SICAK GÜNDEM: CARREFOURSA/GĠMA VE MĠGROS/TANSAġ DEVRALMALARI TARKAN ERDOĞAN REKABET UZMANI SICAK GÜNDEM: CARREFOURSA/GĠMA VE MĠGROS/TANSAġ DEVRALMALARI TARKAN ERDOĞAN REKABET UZMANI 1 BirleĢme/Devralma Aktiviteleri(1998-2005) Yıllar Sayı 1998 2 1999 2 2000 3 2001 0 2002 2 2003 1 2004 0 2005

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

1. Aşama: Terminoloji değişimi

1. Aşama: Terminoloji değişimi 1. Aşama: Terminoloji değişimi Perakende satış yok tüketici / alışverişçi talebi (alımı) var Dağıtım sistemi tuzaklarla doludur İş başarısının ölçümü nihai taleptir Her şey talebi anlamakla başlar 2 Dağıtım

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org.

Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org. Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org.tr Güven Sak Ankara, 29 Aralık 2005 Slide 3 Gündem Ekonomide yeni trendler

Detaylı

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık Mevcut Durum Değerlendirmesi: Dünya ticaretinde gıda sektörü

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

ġirketimizin 01.01.2009 31.12.2009 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aģağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuģtur.

ġirketimizin 01.01.2009 31.12.2009 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aģağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuģtur. Sayfa No: 1 ġirketimizin 01.01.2009 31.12.2009 dönemine ait faaliyetleri Yönetim Kurulumuzca aģağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmuģtur. ġirket Yönetim Kurulu; Orhan Ümit GENÇOĞLU Turhan GENÇOĞLU Zekai

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 EYLÜL 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

17.03.2006 TÜRKİYE DE PERAKENDE SEKTÖRÜ

17.03.2006 TÜRKİYE DE PERAKENDE SEKTÖRÜ 17.03.2006 TÜRKİYE DE PERAKENDE SEKTÖRÜ Türkiye de hızlı bir kentleşme yaşanıyor. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'nın her yıl nüfusları ortalama %10 artıyor. Bununda bir sonucu olsa gerek perakendecilerin

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

4. BASKIYA ÖN SÖZ III

4. BASKIYA ÖN SÖZ III 4. BASKIYA ÖN SÖZ 1980 li yılların ortalarından itibaren Türkiye nin ekonomik yapısındaki değişim ve dönüşümlere bağlı olarak perakende sektöründe de benzer değişim ve dönüşümlerin yaşandığı açıktır. Bu

Detaylı

AKOFiS PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 3 ŞUBAT 2015. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 3 ŞUBAT 2015. Halkla İlişkiler Başkanlığı PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 3 ŞUBAT 2015 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI VAN DEPREMi 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde ve çevre yerleşimlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Başbakanlık ve

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

Organik tarım gelişmiş ülkelerde artan iç pazar talebini karşılamak için,

Organik tarım gelişmiş ülkelerde artan iç pazar talebini karşılamak için, Esin HAZNECİ GİRİŞ Organik tarım gelişmiş ülkelerde artan iç pazar talebini karşılamak için, Gelişmekte olan ülkelerde ise daha fazla ihracat gerçekleştirebilmek için yapılmaktadır. Türkiye de organik

Detaylı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı

Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı Arçelik Grubu Yatırımcı Sunumu Önemli Başlıklar Temel YapıtaĢları 2011 2.Çeyrek GeliĢmeleri Uzun Vadeli Sürdürülebilir Kar Marjı 2011 Beklentileri Toplam ciro bazında Avrupa nın en büyük 3. Beyaz Eşya

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

HTM PERAKENDECİLİĞİ SEKTÖR ANALİZİ NE BAŞLARKEN

HTM PERAKENDECİLİĞİ SEKTÖR ANALİZİ NE BAŞLARKEN HTM PERAKENDECİLİĞİ SEKTÖR ANALİZİ NE BAŞLARKEN Hızlı tüketim malları (HTM) perakendeciliği ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik dönüşümün en güzel örneklerinden birini sergilemektedir. Bu dönüşüm sürecinde

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2013-31.03.2013 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

Türkiye'nin ulusal gelirinden eğitim iģlerine ayırabildiği para, geliģmiģ ülkelere bakarak çok azdır. Bu yüzden eğitimde para kıttır.

Türkiye'nin ulusal gelirinden eğitim iģlerine ayırabildiği para, geliģmiģ ülkelere bakarak çok azdır. Bu yüzden eğitimde para kıttır. Türkiye'nin ulusal gelirinden eğitim iģlerine ayırabildiği para, geliģmiģ ülkelere bakarak çok azdır. Bu yüzden eğitimde para kıttır. Bu kıt kaynaklarla eğitimi yönetmek yöneticinin çok becerikli olmasını

Detaylı

Renan BURDUROĞLU. Retailing Institute. Future Trends In Private Labelling. 9 Kasım 2001. 1-20 Copyright Retailing Institute

Renan BURDUROĞLU. Retailing Institute. Future Trends In Private Labelling. 9 Kasım 2001. 1-20 Copyright Retailing Institute 9 Kasım 2001 Future Trends In Private Labelling Renan BURDUROĞLU Retailing Institute 1-20 Copyright Retailing Institute Copyright Retailing Institute 9 Kasım m 2001 DÜNYADA MARKET MARKALARININ GELİŞİMİ

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2010 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2010 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı PERAKENDE YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Perakende Yönetimi Kursu

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜ. 2015 Değerlendirmesi, 2016 Beklentileri EMRE YILMAZ

PERAKENDE SEKTÖRÜ. 2015 Değerlendirmesi, 2016 Beklentileri EMRE YILMAZ Perakende sektörü Türkiye nin lokomotif sektörlerinden bir tanesidir. Geçtiğimiz yıl itibarıyla dünya genelinde 16 trilyon dolarlık bir hacme sahip olan perakende sektörü aynı dönemde %11 lik bir büyüme

Detaylı

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak.

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. MĠSYON Jean e meydan okumaktalar.günlük giyimin en Ģık ve rahat tasarımlarını 365 gün en uygun fiyatlarla

Detaylı

İ İK İŞ R T R E E E L M V clipart İM Z IŞ O L İL K A Ğ E 1

İ İK İŞ R T R E E E L M V clipart İM Z IŞ O L İL K A Ğ E 1 KOZMETİK clipart ALIŞVERİŞ EĞİLİMLERİ 1 Derin Alışveriş üretici ve perakendecinin ortak hareket alanıdır Fiyat / Promosyon Marka /Ürün Bileşimi Mağaza ortamı/formatı: ALIŞVERİŞÇİ Ürün marka-çeşit Fiyat

Detaylı

Kariyer & Kazanç Planı

Kariyer & Kazanç Planı Kariyer & Kazanç Planı Fırsatın Doğduğu Yer Klasik SatıĢ Ġlkesi Hunca 30,- Satış İlkesi Huncalife 30,- SatıĢ Masraflarında tasarruf= Temsilcilere komisyon Üretici karı Reklam Toptancı Perakendeci Devamlı

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA GIDA GÜVENLĠĞĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ (GGYS) UYGULAYAN SOFRALIK ZEYTĠN ĠġLETMELERĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA AyĢe Demet KARAMAN¹, Renan TUNALIOĞLU², Ferit ÇOBANOĞLU², Gülden OVA³, Ferhat AYDOĞDU 4 ¹Yrd. Doç.Dr. Adnan

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

LOGO YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 Ocak-30 Eylül 2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU Sayfa No: 2 Yönetim Kurulu 1 Ocak-30 Eylül 2011 ġirketimizin 3.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2011 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüģüleceği

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2008 30/09/2008 2. Ortaklığın Unvanı TUKAġ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE TPE Tanıtım Toplantısı Slide 1 tepav Yeni bir gösterge: TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE 14 Ocak 2010 TPE Tanıtım Toplantısı Slide 2 Çerçeve TPE nereden çıkıyor? Perakende Anketi ve diğer perakende ölçüm

Detaylı

2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu

2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu 2014 Yıl Sonu Sonuçları Yatırımcı Sunumu ANA BAŞLIKLAR 2014 YILI Güçlü Satış: Net satışlar 14,5 Milyar TL ye ulaştı (+22% yıllık satış artışı) FAVÖK ve net kar marjı: FAVÖK 618,6 Milyon TL (3,8% yıllık

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2011 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu Ġçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı... 1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi Ġçerisinde Ana SözleĢmesinde

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ

ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERSĠ 1 PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN 4 Çoğu ülkede, mühendislik dalında lisans derecesi, meslekte uzman olma yolunda ilk adımı oluģturur ve lisans programı

Detaylı

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR

E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 GİZLİDİR E-ĠMZA PAKETĠ TEKLĠFĠ E-İmza Paketi Teklifi Sayfa 1 / 7 12.08.2014 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ: Bu doküman Mersis Projesi için hazırlanan e-imza paketi teklifimizi içermektedir. E-imza Paketi; Ürün / Hizmet E-GÜVEN

Detaylı

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır Nimet ÇUBUKÇU Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Toprak İşveren: Ülkemizde, kadının çalıģma yaģamındaki sorununu değerlendirir

Detaylı

Bizim Toptan Halka Arz Ön Değerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat Aralığı: 22,50-30,00 TL

Bizim Toptan Halka Arz Ön Değerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat Aralığı: 22,50-30,00 TL Bizim Toptan Halka Arz Ön Değerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat Aralığı: 22,5-3, TL Halka Arz Detayları Şirket Profili Sektör Arz Büyüklüğü (Pay Adedi) Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye Ortak Satışı Perakende

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 31 MART 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim ve

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa Şirket in Faaliyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı DESTEKLERİ KOBİ Proje Destek Programı PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Eğitimin Uygulanacağı Yer Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (Saat) EskiĢehir 23.01.2010 01.03.2010 60 25. EskiĢehir 05.08.2010 02.09.

Eğitimin Uygulanacağı Yer Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (Saat) EskiĢehir 23.01.2010 01.03.2010 60 25. EskiĢehir 05.08.2010 02.09. KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Ġstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ġstanbul 13.01.2010 18.02.2010 KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Ġstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ġstanbul 15.01.2010 20.02.2010

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01 / 01 / 2010-30 / 06 / 2010 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 OCAK 2010 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. Rapor Dönemi, Ortaklığın unvanı, yönetim

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ

TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ STANDARDIN AMACI Stokların maliyetinin nasıl saptanacağı, Nasıl gidere dönüģeceği, Stok maliyetlerinin

Detaylı

Faaliyet Raporu 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011

Faaliyet Raporu 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011 Faaliyet Raporu 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa ġirket Profili 3 Yönetim Kurulu Denetim Kurulu 4 Yönetim 5 Faaliyet Gösterilen Sektör ve Bu Sektör Ġçindeki Pay, Sermaye Piyasası Araçları,

Detaylı

FĠL FĠLTRE LTD. ġtġ. TANITIM 2011

FĠL FĠLTRE LTD. ġtġ. TANITIM 2011 2011 FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( GĠRĠġ FOTOĞRAF ) Güzelçay Mah. ġehit Cahit Tütüncü Cad. No: 8 P.K. 108 31200

Detaylı

2013 YILI VE 2014 YILININ İLK ÇEYREK DEĞERLENDİRMESİ, 15 MAYIS 2014, İSTANBUL, SWISS HOTEL

2013 YILI VE 2014 YILININ İLK ÇEYREK DEĞERLENDİRMESİ, 15 MAYIS 2014, İSTANBUL, SWISS HOTEL 2013 YILI VE 2014 YILININ İLK ÇEYREK DEĞERLENDİRMESİ, 15 MAYIS 2014, İSTANBUL, SWISS HOTEL Uyum a Genel Bir Bakış Uyum Gıda A.Ş. 1998 yılında kuruldu. Kurumsallaşma ve büyüme planlarını uygulamak adına

Detaylı

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimsa Süper Beyaz Çimento Dozaj Avantajı- Bims Ġmalatları

Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimsa Süper Beyaz Çimento Dozaj Avantajı- Bims Ġmalatları 1 Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimsa Süper Beyaz Çimento Dozaj Avantajı- Bims Ġmalatları Rakamlarla Çimsa Süper Beyaz 1977 Mersin de faaliyete geçti 1989 Dünyanın Ġlk Beyaz/Gri Çimento Üretim

Detaylı

TÜĠK -- Tüketici Güven Endeksi TASARRUFA BAKIŞ -0.2-0.4-0.6-0.8-1 -1.2-1.4. Ortalama. Egilim 1 Egilim 2. Yıl.Ay

TÜĠK -- Tüketici Güven Endeksi TASARRUFA BAKIŞ -0.2-0.4-0.6-0.8-1 -1.2-1.4. Ortalama. Egilim 1 Egilim 2. Yıl.Ay Ortalama TÜĠK -- Tüketici Güven Endeksi Kişinin, Genel Ekonomik Durum Göz Önünde Bulundurulduğunda, İçinde Bulunulan Dönemin, Tasarruf Etmek İçin Uygunluğuna İlişkin Düşüncesi (Türk Lirası, Döviz, Altın,

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı