NANO-POLİ(HEMA-MAGA) İLE ALTIN GERİ KAZANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NANO-POLİ(HEMA-MAGA) İLE ALTIN GERİ KAZANIMI"

Transkript

1 NANO-POLİ(HEMA-MAGA) İLE ALTIN GERİ KAZANIMI Ayşe ŞENER Melis YAMANER ÖZEL EGE LİSESİ 2010

2 1 İÇERİK LİSTESİ PROJENİN AMACI GİRİŞ MATERYAL ve YÖNTEM Materyal Kullanılan Cihazlar N-metakriloil-(L)- Glutamik Asidin Sentezi Nano-Poli (HEMA-MAGA) Yapıların Sentezi Nano-Poli (HEMA-MAGA) Yapıların Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Çalışmaları SONUÇ ve TARTIŞMA Nano-Poli Karakterizasyon Sürenin Altın Adsorpsiyonuna Etkisi ph ın Altın Adsorpsiyonuna Etkisi Başlangıç Altın Derişiminin Altın Adsorpsiyonuna Etkisi Altın Adsorpsiyonuna Sıcaklığın Etkisi Desorpsiyon D DEĞERLENDİRME.. 10 TEŞEKKÜR KAYNAKLAR.. 11

3 2 PROJENİN AMACI Tepkimeye girmeyen değerli bir metal olan altının kullanım alanı oldukça çeşitlidir. Altın elementi kolay işlenebilirlik özelliği ile elektronik endüstrisinde, kuyumculukta ve dekorasyon alanında, inert bir element olması nedeniyle tıp ve dişçilikte, bazı ameliyat malzemelerinde, izotopu olan 198 Au ise kanser tedavilerinde, HAuCl 4 bileşiği fotoğrafçılıkta kullanılmaktadır; bu kullanım alanlarının yanı sıra dünya ekonomisinde ve ticaret alanlarında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle altının geri kazanımı önem teşkil etmektedir. Adsorpsiyon, altının geri kazanımında yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu nedenle sunulan çalışmada adsorpsiyon kapasitesi yüksek olan nano-poli (HEMA- MAGA) yapılar kullanılarak kısa sürede ve yüksek verimde altın adsorpsiyonu hedeflenmiştir. Böylece gittikçe artan altın talebinin, atık altının geri kazanımıyla karşılanması amaçlanmıştır. 1.0 GİRİŞ Dünya altın konseyine göre altına olan talep son 10 yıl içerisinde önemli bir artış göstermiştir [1-2]. Bu artış sadece kuyumculuk alanında değil, tıp alanındaki uygulamalarda ve endüstiriyel alanlarda da gözlenmiştir [1-3].(Grafik 1-2) Bu nedenle filtre kalıntılarından ve atıklardan altının geri kazanımı üzerine ilgi oldukça artmıştır. Endüstride altın çıkarmada da özütleyici ajan olarak siyanür kullanıldığı bilinmektedir [1-4]. Siyanizasyon işlemi yüz yılı aşkın süredir madencilik endüstrisinde değerli metallerin ekstraksiyonunda kullanılmaktadır [1-5]. Siyanür kompleksleri aktif karbon üzerine adsorplanarak altının geri kazanımı bilinen bir prosestir. Son zamanlarda iyon değiştirici reçineler ile de adsorpsiyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir [6-7]; ancak bu yöntemin seçiciliği düşük olduğu için zamanla değerli metaller elüe olmaktadır [8-9]. Adsorpsiyon çalışmalarında adsorbent olarak, reçineler, aktif karbon, biyolojik materyaller ve çeşitli organik materyaller kullanılmakla birlikte, nano boyutta küresel yapılara sahip olan materyaller, son yıllarda adsorpsiyon çalışmalarında ve birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Zararlı kimyasalların ve ağır metallerin adsorplanması, istenmeyen maddelerin su ve havadan uzaklaştırılması gibi yöntemlerde nanoparçacık kullanımı teşvik edilmekte ve avantajlarının altı çizilmektedir[10-11].

4 3 Grafik 1: 2008 Sonu Au Stokları Grafik 2: Au Talep Dağılımı Kullanılan malzemenin boyutu küçüldükçe çalışma hızı da artar ve o malzemenin yeni özellikleri ortaya çıkar [12]. Boyutlar nanometre ölçeklerine yaklaşırken malzemenin fiziksel özellikleri kuantum mekaniğinin kontrolüne girer, elektron durumlarının fazı ve enerji spektrumunun kesikli yapısı daha belirgin hale gelir[13]. Ayrıca nanopartikülde alışılmadık biçimdeki büyük yüzey alanı çeşitli fırsatlar sunar. Nano yapıların en büyük avantajı, üzerindeki birçok doymamış atomun, diğer atomlar ile kolayca bağ yapabilmesi böylece maksimum düzeyde adsorpsiyon kapasitesine ulaşmalarıdır. Nano partiküllerin bu özellikleri adsorbsiyon prosesimizin basit, verimli ve hızlı olmasını sağlamaktadır. 2.0 MATERYAL VE YÖNTEM 2.1. Materyal Yapılan çalışmada 2-hidroksietilmetakrilat (HEMA), etilen glikol dimetakrilat (EGDMA), ve benzoil peroksit (BPO) Fluka dan; poli (vinil alkoll) (PVAL) ise Aldrich den temin edilmiştir. Kullanılan diğer bütün kimyasallar da analitik saflıkta olup Merck firmasından temin edilmiştir Kullanılan Cihazlar Adsorplanan altın miktarının belirlenmesi için Perkin Elmer Analyst 700 model Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi kullanılmıştır. Çözeltilerin ph değerleri WTW InoLab ph metresi ile belirlenmiştir. Sentezlenen yapıların fonksiyonel gruplarının belirlenmesi için Perkin

5 4 Elmer marka Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FT-IR) kullanılmıştır. Çözeltiler için kullanılan ultra saf su Millipore-Q A10 model ultra saf su cihazından temin edilmiştir. Adsorpsiyon sonrası örneklerin santrifüjü için Hettich marka santrifüj cihazı kullanılmıştır. Adsorpsiyon çalışmaları, Brandstead Lab-line Max Q 4000 termal çalkalayıcıda gerçekleştirilmiştir Resim 1: Kullanılan cihazlar. Sırası ile ultra santrifüj, ultra saf su cihazı, vorteks Resim 1: 4 5 Resim 2: Kullanılan cihazlar. Sırası ile ph metre, termal karıştırıcı, Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi N-metakriloil-(L)-glutamik Asidin Sentezi N-metakriloil-(L)-glutamik asidin (MAGA) sentez basamakları kısaca şöyle özetlenebilir: 5 g glutamik asit metil esteri ve 2 g hidrokinon 100 ml dikolorometan çözeltisinde çözülerek 0 0 C de soğumaya bırakılmıştır. Daha sonra çözeltiye 13 g trietilamin eklenmiş ve azot atmosferi altında 4 ml metilakriloil klorür yavaş yavaş çözelti üzerine ilave edilerek oda sıcaklığında 2 saat boyunca manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır. Bu kimyasal reaksiyon sonunda, metilakriloil klorürün fazlası %10luk NaCl çözeltisi ile ekstrakte edilmiştir. Sulu faz evaparatörde buharlaştırılıp kalıntılar etil alkolde çözülmüştür.

6 Nano-poli (HEMA-MAGA) Yapıların Sentezi Sunulan çalışmada nano-poli(hema-maga) yapılarının sentezi, yüzey aktif serbest emülsiyon polimerizasyonu ile gerçekleştirilmiştir. Bu prosedür kısaca şöyle özetlenebilir: Sürekli fazın hazırlanması için bir stabilizör olan poli (vinil alkol) (PVAL) 50 ml saf suda çözünmüştür. HEMA ve MAGA monomer karışımı 30 dakika boyunca karışan ultrasonik banyoda karışan dağılım fazına ilave edilmiştir. Polimerizasyon işleminden önce çözeltiye başlatıcı eklenmiştir ve ortama, çözünmemiş oksijen gazını gidermek için 1-2 dakika boyunca azot gazı gönderilmiştir. Polimerizasyon azot atmosferinde 24 saat boyunca sabit sıcaklıkta (70 0 C) su banyolu çalkalayıcıda gerçekleştirilmiştir. Polimerizasyon işleminden sonra nano yapılar metanol ve su ile birkaç defa yıkanarak reaksiyona girmeyen monomerlerden arındırılmıştır. Bu amaçla nano yapılar rpm de 1 saat boyunca birkaç defa metanol ve su eklenerek santrifüjlenmiştir. Bu işlemden sonra nano-poli (HEMA-MAGA) yapılar daha sonra saf su ile yıkanmıştır. Polimerizasyon basamakları ve koşulları tablo 1 ve 2 de özetlenmiştir. Tablo 1: Polimerizasyon basamakları DİSPERSİYON FAZI ORGANİK FAZ 50 ml deiyonize su 0,01 ml MAGA 0,0198 g KPS/ 45 ml su 0,6 ml HEMA 0,5 g PVAL/ 45 ml su ( 60 o C de sonikatörde 1 saat çözülür ve çözeltinin 25 ml si alınır.) 0,3 ml EDGMA Tablo 2: Polimerizasyon koşulları POLİMERİZASYON KOŞULLARI Reaktör Hacmi Karıştırma Hızı Zaman Sıcaklık 100 ml 150 rpm 24 saat 70 o C

7 Nano-Poli (HEMA-MAGA) Yapıların Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Çalışmaları Nano-poli(HEMA-MAGA) yapılar FT-IR spektrumları ile karakterize edilmiştir. Adsorpsiyonun optimizasyonu amacıyla, nano-poli(hema-maga) yapılara altın adsorpsiyonu üzerine ph, sıcaklık, derişim ve zaman gibi değişik parametrelerin etkisi incelenmiştir. Adsorpsiyon çalışmaları 2 ml lik ependorf tüpler içerisinde belirli ph ve derişimdeki 800 μl altın çözeltisi üzerine 200 μl nano poli (HEMA -MAGA) çözeltisi eklenip 200 rpm de 1 saat çalkalanarak gerçekleştirilmiştir. Adsorpsiyon tamamlandıktan sonra örnekler rpm de 90 dk santrifüj edilip üst faz alınarak, adsorplanan altın miktarı AAS de tayin edilmiştir. Başlangıç derişiminin altın adsorpsiyonuna etkisinin belirlenmesi amacı ile altın derişimi 0,25 ppm-100 ppm arasında değiştirilmiştir. ph ın adsorpsiyona etkisinin belirlenmesi için ph 1-9 aralığında saf suyun ph ının HCl veya NaOH çözeltileri ile değiştirilmesiyle ayarlanmıştır. Sıcaklık etkisinin belirlenmesi amacıyla, ortamın sıcaklığı C arasında değiştirilerek adsorpsiyon çalışmaları tamamlanmıştır. Adsorplanan altın miktarı (Q), başlangıç ve adsorpsiyon sonrası altın derişiminin spektrofotometrik olarak ölçülmesi ile aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır. Q=( C o - C e )V/m Q : Adsorpsiyon kapasitesi (mg/g) C e : Çözeltide kalan altın derişimi (mg/ml) C o : Başlangıçtaki altın derişimi (mg/ml) V : Altın çözeltisinin hacmi (ml) m : Adsorban miktarı (gram) Resim 3: Ependorf tüplerinde altın çözeltisi ile polimerin etkileştirilmesi

8 7 3.0 SONUÇ VE TARTIŞMA 3.1. Nano-poli (HEMA-MAGA) Yapıların Karakterizasyonu MAGA nın polimerik yapıya katıldığını göstermek için, hem nano-poli(hema) nın hem de nano-poli(hema-maga) nın FTIR spektrumları alınmıştır (Grafik 3 ve 4). Şekillerden görüldüğü gibi hem poli(hema) hem de poli(hema-maga) nanopartiküllerinin -OH gruplarının gerilme titreşimi yaklaşık 3400 cm -1 civarında gözlenmiştir. poli(hema-maga) nanoyapılarının yaptığı pik poli(hema) nanoyapılarının yaptığı pikten daha geniş olmasının nedeni poli(hema- MAGA) nanoyapılarının yapısındaki NH gerilme titreşimlerinin de bu pikin içinde yer almasından kaynaklanabilir. Grafik 3: p(hema) nano yapılarının FTIR spektrumu Grafik 4 : p(hema-maga) nanoyapılarının FTIR spektrumu

9 Sürenin Altın Adsorpsiyonuna Etkisi Adsorpsiyona sürenin etkisi incelendiği zaman grafik 5 den de anlaşılacağı gibi altının nano-poli(hema-maga) yapılar üzerine adsropsiyonu kısa bir sürede tamamlanmıştır ve 10. dakikadan sonra dengeye ulaştığı gözlenmektedir ph ın Altın Adsorpsiyonuna Etkisi ph, hem adsorbanın yüzey kimyasını hem de çözelti ortamını etkilediği için metal adsorpsiyonuna etki eden en kritik parametredir. Spesifik yüzeylere metal adsorpsiyonu ph ye bağımlıdır. Nano-poli(HEMA-MAGA) yapıların asidik ortamda adsorpsiyon kapasitelerinin daha yüksek olduğu grafik 6 da gözlenmiştir. Grafik 5 : Sürenin altın adsorpsiyonuna etkisi (C: 2ppm, T: 25 0 C, ph: 3) Grafik 6: ph ın nano-poli(hema-maga) yapılar üzerine altın adsorpsiyonuna etkisi (C: 2ppm, T: 25 0 C) 3.4. Başlangıç Altın Derişiminin Adsorpsiyona Etkisi Artan başlangıç derişimi ile adsorpsiyon kapasitesinin de arttığı grafik 7 ve 8 de gösterilmiştir. Altın çok değerli bir element olduğu için küçük derişimlerin adsorplanması ve geri kazanımı önemlidir. Şekilde görüldüğü üzere, çok düşük derişimlerde de adsorpsiyon gerçekleşmekte ve artan başlangıç derişimi ile adsorpsiyon kapasitesi artmaktadır. Nanoyapılar oldukça geniş bir yüzey alanına sahip olduklarından, 100 ppm altın derişimiyle çalışılmasına rağmen hala doygunluğa ulaşmamıştır (Bu derişimdeki adsorplama kapasitesi

10 9 181,2 mg/g dır.). Dolayısıyla sentezlenen nano-poli(hema-maga) yapıların yüksek adsorpsiyon kapasiteli adsorbanlar olduğu söylenebilir. Grafik 7 : Başlangıç derişiminin nano-poli(hema- MAGA) yapılar üzerine altın adsorpsiyonuna etkisi ( T:25 0 C; ph:3; C: ppm) Grafik 8 : Başlangıç derişiminin nano-poli(hema- MAGA) yapılar üzerine altın adsorpsiyonuna etkisi ( T:25 0 C; ph:3; C: ppm) 3.5. Altın Adsorpsiyonuna Sıcaklığın Etkisi Sıcaklığın altın adsorpsiyonuna etkisi grafik 9 da gösterilmiştir. Sıcaklığın artmasıyla adsorpsiyon kapasitesinin düştüğü gözlenmiştir. Bu düşüş, adsorpsiyonun ekzotermik doğasına ya da yüksek sıcaklıkta matriksin yüzeninde oluşabilecek fiziksel değişmelere bağlı olabilir. Q (mg/g) Q (mg/g) Sıcaklık 30 ( 0 C) Sıcaklık ( 0 C) Grafik 9 : Sıcaklığın nano-poli(hema-maga) yapılar üzerine altın adsorpsiyonuna etkisi (C: 2ppm; ph:3)

11 Desorpsiyon Desorpsiyon çalışmaları, altın adsorplanmış nano-poli (HEMA-MAGA) yapıların 2M HCl çözeltisinde 1 saat inkübasyonu ile gerçekleştirilmiş ve nano-poli (HEMA-MAGA) yüzeyine adsorplanan altının %91,7 oranında desorplandığı belirlenmiştir. 4.0 DEĞERLENDİRME Bu çalışmada, nano yapıların yüzey alanlarının çok büyük olması ve adsorpsiyon kapasitelerinin yüksek olması nedeniyle nano-poli(hema-maga) yapılar üzerine değerli bir metal olan altının adsorpsiyonu hedeflenmiştir. Son yıllarda değişik adsorbentler kullanılarak altın adsorpsiyonuna yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Tablo 3 de adsorpsiyon oranı en yüksek olan adsorbenin HEMA-MAGA nano polimer olduğu görülmektedir; ancak iyi bilinen aktif karbonun yüzey alanının adsorbe etme açısından düşük olduğu gözlenmektedir. Tablo 3. Benzer çalışmalarda kullanılan adsorbentlerin karşılaştırılması Ligand ve Sorbent Adsorbsiyon Kapasitesi ( mg/g) Referans MAGA, nano-poli(hema) 181,2 Bu çalışma Benzoiltiyoüre, silika jel 181 Seyhan ve Merdivan (2009) Doveks M ,1 Tuzen ve ark. (2008) 1-Lizin, çitosan reçine Fujiwara ve ark. (2007) Tiyoüre, silika jel 50.9 Liu ve Liang (2007) Rohadin, silika jel 21 Liu ve ark.(2006) Diol, Poli(p-CMS- DVB) mikroküreler Kavakli ve ark (2006) Çitosan, magnetik nano adsorbent Chang ve Chen (2006) Aminoizopropilmerkaptan, politiyoeter matriks 67.2 Wu ve ark. (2004) Fosfin sülfit, klorametilpolistren Sanchez ve ark. ( 2001) 2-Merkaptobenzotiyazol, silika jel 4,5 Pu ve ark.(1998)

12 11 Sonuç olarak nano-poli (HEMA-MAGA) nanoyapılar, altın adsorpsiyonunda yüksek verimle kullanılabilecek uygun bir adsorban olarak değerlendirilebilir. TEŞEKKÜR Çalışmamız sırasında gereksinim duyduğumuz cihazların ve laboratuar malzemelerin kullanıma izin veren Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümüne ve yardımlarını esirgemeyen Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Antmen e sonsuz teşekkürler. Bizi proje çalışması yapmaya ve bilimsel düşünmeye teşvik eden Özel Ege Lisesi nin değerli kimya öğretmenlerinden Rüçhan Özdamar ve Funda Akdoğan a teşekkür ederiz. KAYNAKLAR 1.Amphol Aworn, Paitip Thiravetyan, Woranan Nakbanpote. Recovery of Gold from Gold Slag by Wood Shaving Fly Ash. Journal of Colloid and Interface Science 287 (2005) World Gold Council, Gold Demand Trends (February 23, 2001) A.V. Pethkar, K.M. Paknikar, J. Biotechnol. 63 (1998) M. Iglesias, E. Anticó, V. Salvadó, Anal. Chim. Acta 381 (1999) D.S.R. Murthy, Hydrometallurgy 25 (1) (1990) C.A. Fleming, Hydrometallurgy 30 (1992) G.A. Kordosky, J.M. Sierakosky, M.J. Virnig, P.L. Mattison, Hydrometallurgy 30 (1992) J. Marsden, I. House, The Chemistry of Gold Extraction, Horwood, New York, J.D. Le Roux, A.W. Bryson, B.D. Young, J. S. Afr. Inst. Min. Metall.91 (3) (1991) Jin-Kie Shim, In-Sook Park, and Ju-Young Kim, Use of Amphiphilic Polymer Nanoparticles as a Nano-Absorbent for Enhancing Efficiency of Micelle-enhanced Ultrafiltration Process 11. Macdonald John Gavin,Metal İon Modified High Surface Area Materials For Odor Removal and Control 12.Ağustos 2005 Sayısı Bilim ve Teknik Dergisi 13.Donald C. Sundberg, Ph.D., Director of the Nanostructured Polymers Research Center in the Materials Science Program at the University of New Hampshire, Durham, NH, USA)

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/61 Projenin Başlığı YENİ KATI FAZLARIN SENTEZİ VE ESER ELEMENT ANALİZLERİNDE KULLANILMASI Proje Yöneticisi

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

SODYUM ALJİNAT-POLİ(İTAKONİK ASİT) AŞI KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI VE AĞIR METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI

SODYUM ALJİNAT-POLİ(İTAKONİK ASİT) AŞI KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI VE AĞIR METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI SODYUM ALJİNAT-POLİ(İTAKONİK ASİT) AŞI KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI VE AĞIR METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI Eylem YALDIZLI a, Gülten GÜRDAĞ b a İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KİM-YL-2010-0001 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

Detaylı

Adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan kimyasal arasındaki çekim kuvvetlerine bağlı olarak gerçekleşen üç tür adsorpsiyon işlemi tanımlanmaktadır.

Adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan kimyasal arasındaki çekim kuvvetlerine bağlı olarak gerçekleşen üç tür adsorpsiyon işlemi tanımlanmaktadır. 1 1. GİRİŞ Ağır metal iyonları taşıdıkları teknolojik önem nedeniyle çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Atıksularda mevcut ağır metal iyonları (bakır, kurşun, çinko, mangan, nikel,

Detaylı

UiJ ; -A » * SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ. RuhsarGÜRia.LİER

UiJ ; -A » * SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ. RuhsarGÜRia.LİER ' i/, ; -A A '84 *T w 'V it" UiJ s-isi 3'i SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ RuhsarGÜRia.LİER Kimya An a hi I im Dalı Sııbal 2004» * ANKARA

Detaylı

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Nazan Muslu, Özlem Makaracı ve *Mustafa İmamoğlu 1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Sakarya, Türkiye

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

*Tüm deneyler 18.3 MΩ cm (Human Power 1 + Scholar purification system) lik dirence sahip ultra saf su ile gerçekleştirilmiştir.

*Tüm deneyler 18.3 MΩ cm (Human Power 1 + Scholar purification system) lik dirence sahip ultra saf su ile gerçekleştirilmiştir. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU HİDROJEL KAPLI BİMETALİK NANOPARÇACIKLARIN SENTEZLENMESİ, KARAKTERİZASYONU ve UYGULAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI Proje Yürütücüsü: Prof. Dr.

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu

Isıl Enerji Depolama Đçin Poli(etil akrilat)/hekzadekan Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (33-46) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (33-46) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DOĞAL BİLEŞİKLER USNİK ASİT VE NARİNGENİN SİLİKA-JELE BAĞLANMASI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLENMESİ: KATI FAZ EKSTRAKSİYON

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ela BATMAN YENİ FOSFİN LİGANDLARI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİTTE ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNİN İNCELENMESİ KİMYA ANABİLİM

Detaylı

Fatih Hacımustafaoğlu Emine Yurtoğlu Büşra Keskin

Fatih Hacımustafaoğlu Emine Yurtoğlu Büşra Keskin TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-1 ÇALIŞTAY 21 Farklı bölgelerde yetişen zeytinlerin çekirdeklerinden

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ENSTRUMENTAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ -2013- Deneyler 1- ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE METAL TAYİNİ 2- FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI

Detaylı

METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ

METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ ÖZEL EGE LİSESİ METOTREKSAT BİYOKONJUGATI ile HEDEFLİ KANSER TEDAVİSİ Gökberk YAMAK Danışman Öğretmen: Ayşe TÜRKER 2013 İZMİR İÇERİK LİSTESİ 1.GİRİŞ... 3 2. MATERYAL VE METOD... 6 2.1 Materyal... 6 2.2

Detaylı

Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller

Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 214; 39(4):43 415 doi: 1.555/tjb.214.9719 Araştırma Makalesi [Research Article] Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİVİNİL BORAT SENTEZİ ; ELEKTROSPİN YÖNTEMİYLE NANOFİBER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Havva Dinç YÜKSEK LİSANS Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak-2013

Detaylı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ Ulvihan ÇİLTAŞ Analitik Kimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Bilal YILMAZ Yüksek Lisans Tezi - 2014 T. C. ATATÜRK

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ NANOKİL POLİMER KOMPOZİTLERİNİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU. Sadık Erdem YALÇINKAYA

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ NANOKİL POLİMER KOMPOZİTLERİNİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU. Sadık Erdem YALÇINKAYA ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ NANOKİL POLİMER KOMPOZİTLERİNİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU Sadık Erdem YALÇINKAYA KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

POLĠESTER PERDELĠK KUMAġTA ISIL REGÜLASYON SAĞLAMAYA YÖNELĠK MĠKROKAPSÜL HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI

POLĠESTER PERDELĠK KUMAġTA ISIL REGÜLASYON SAĞLAMAYA YÖNELĠK MĠKROKAPSÜL HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 2011 POLĠESTER PERDELĠK KUMAġTA ISIL REGÜLASYON SAĞLAMAYA YÖNELĠK MĠKROKAPSÜL HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Zeliha GÜLER * Dilek

Detaylı

Ders Sorumlusu Doç. Dr. Şeyda ÖZÖNER

Ders Sorumlusu Doç. Dr. Şeyda ÖZÖNER BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEV 304 TEMEL İŞLEMLER LABORATUARI Hazırlayanlar Arş. Gör. Ersin AYTAÇ Arş. Gör. Gülçin DEMİREL Arş. Gör. Ömer GÜNGÖR Arş. Gör.

Detaylı

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri

PVC ve PET Atıkların Seçimli Flotasyonu Bölüm 2: Laboratuar ve Pilot Ölçekli Kolon Testleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 95-113 ss., Aralık 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(2), pp. 95-113, December 2014

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı