KÜTAHYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜTAHYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ"

Transkript

1 KÜTAHYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Kasım 2014

2 EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ

3 Hastanelerimiz Hizmet Ġçi Eğitim Planları; Verimlilik Karne Kriterleri, Sağlıkta Hastane Kalite Standartları, Personellerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hazırlanmaktadır. Eğitimlerimiz; Hizmet Ġçi Eğitimler Uyum Eğitimleri KiĢisel GeliĢim Eğitimleri - Kurslar

4 KĠġĠLER ARASI ĠLETĠġĠM VE GELĠġĠM EĞĠTĠMLERĠ KĠMLERE VERĠLMELĠ TÜM PERSONEL (Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet Alımı Yapılan ġirket Personeli)

5 HASTA HAKLARI EĞİTİMLERİ HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI HASTA MEMNUNĠYETĠ ETĠK VE HASTA HAKLARI

6 HASTA HAKLARI EĞĠTĠMLERĠ KĠMLERE VERĠLMELĠ TÜM PERSONEL (Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet Alımı Yapılan ġirket Personeli)

7 HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ĠLAÇ GÜVENLĠĞĠ GÜVENLĠ CERRAHĠ UYGULAMALARI HASTA BAġI TEST CĠHAZI KULLANIMI VE BAKIMI *HASTA TRANSFERĠ *HASTA KĠMLĠK TANIMLAYICILARIN KULLANIMI VE HASTA KĠMLĠĞĠNĠN DOĞRULANMASI *ÖRNEK ALIMI VE TRANSFERĠ *HASTA DÜŞMELERİ *MAVİ KOD *PEMBE KOD SÖZEL İSTEM UYGULAMASI TRANSFUZYON GÜVENLİĞİ

8 HASTA GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠ KĠMLERE VERĠLMELĠ TÜM PERSONEL (Hekim, Sağlık Personeli (Tamamı), Ġdari Personel ve Hizmet Alımı Yapılan ġirket Personeli(*)

9 ÇALIŞAN HAKLARI EĞİTİMLERİ MOBBĠNG BEYAZ KOD ÇALIġAN HAKLARI GENELGESĠ

10 ÇALIŞAN HAKLARI EĞİTİMLERİ KĠMLERE VERĠLMELĠ TÜM PERSONEL (Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet Alımı Yapılan ġirket Personeli)

11 İŞ SAĞLIĞI VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KESĠCĠ-DELĠCĠ ALET YARALANMALARI MESLEK HASTALIKLARI VE HUKUKĠ SONUÇLAR TEHLĠKELĠ MADDELER VE KULLANILAN SĠMGELER KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMANLAR VE GÜVENLĠ KULLANIMI SAĞLIK TARAMA PROGRAMI RADYASYON GÜVENLĠĞĠ RĠSK YÖNETĠMĠ

12 Ġġ SAĞLIĞI VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ KĠMLERE VERĠLMELĠ TÜM PERSONEL (Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet Alımı Yapılan ġirket Personeli)

13 TEMİZLİK EĞİTİMLERİ HASTANE TEMĠZLĠĞĠ BÖLÜM BAZLI TEMĠZLĠK

14 TEMĠZLĠK EĞĠTĠMLERĠ KĠMLERE VERĠLMELĠ TÜM PERSONEL (Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet Alımı Yapılan ġirket Personeli)

15 CPR (KARDİO PULMONER RESÜSİTASYON) EĞİTİMLERİ TEMEL YAġAM DESTEĞĠ ĠLERĠ YAġAM DESTEĞĠ NRP ÇĠLYAD ALT BAġLIKLARIN HEPSĠ

16 CPR (KARDİO PULMONER RESÜSİTASYON) EĞİTİMLERİ TEMEL YAġAM DESTEĞĠ TÜM SAĞLIK PERSONELĠ Verimlilik Daire BaĢkanlığı tarafından sadece CPR baģlığı altında Temel YaĢam Desteği olarak sorgulanacaktır. Diğer alanlarda verilen eğitimler isteğe bağlı olarak giriģ yapılacaktır.

17 EL HİJYENİ EĞİTİMLERİ ANA KONU BAġLIĞI ENFEKSĠYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESĠ ALT KONU BAġLIĞI EL HĠJYENĠ

18 EL HĠJYENĠ EĞĠTĠMLERĠ KĠMLERE VERĠLMELĠ TÜM PERSONEL (Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet Alımı Yapılan ġirket Personeli)

19 EĞĠTĠMLER ĠDARĠ BĠRĠM EĞĠTĠMLERĠ

20 İDARİ BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER BİRİM/ ÜNVAN ALT KONU BAġLIĞI ANA KONU BAġLIĞI AMBAR VE DEPO MEMURU KRİTİK STOK SEVİYESİ İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ ARŞİV DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE RESMİ YAZIŞMA KURALLARI MEVZUAT YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ AYNİYAT SAYMANLIĞI KRİTİK STOK SEVİYESİ İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ BERBER BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA BULAŞICI HASTALIKLAR BİLGİ İŞLEM HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ

21 İDARİ BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER BİRİM/ ÜNVAN ALT KONU BAġLIĞI ANA KONU BAġLIĞI EVRAK BİRMİ DOSYALAMA TEKNİKLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI MEVZUAT YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ FOTOKOPİ BASKI İLGİLİ OFSET ALETLERİ KULLANIMI İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ İMAM/GASSAL CENAZE YIKAMA, KEFENLEME VE TABUTLAMA İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ İSTATİSTİK VERİ TOPLAMA, VERİ GİRİŞİ VE VERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ KARŞILAMA YÖNLENDİRME HASTA YÖNLENDİRME İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ KÜTÜPHANE KİTAP TAKİP SİSTEMİ İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ MUTEMETLİK DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİ ve PERSONEL BODRO TAKİP PROGRAMI MEVZUAT YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

22 İDARİ BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER BİRİM/ ÜNVAN ALT KONU BAġLIĞI ANA KONU BAġLIĞI GECE İDARİ MEMUR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARU KANUNU EĞİTİMİ MEVZUAT YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ PERSONEL ÖZLÜK DOSYALAMA TEKNİKLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI MEVZUAT YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ SANTRAL SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ SATINALMA KAMU İHALE KANUNU MALI MEVZUAT SOSYAL GÜVENLIK REFORMU VE UYGULAMALARI MEVZUAT YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ ÇAMAŞIRHANE ÇAMAŞIR KABUL,TESLİM VE DEPOLAMA SİSTEMATİĞİ MEVZUAT YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMLERĠ MUTFAK GIDA GÜVENLİĞİ YÖNTEMİ ATIK YÖNETİMİ MEVZUAT YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMLERĠ

23 İDARİ BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER BİRİM/ ÜNVAN ALT KONU BAġLIĞI ANA KONU BAġLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANI KRİZE MÜDAHALE ve AFET YÖNETİMİ AFET YÖNETİMİ ŞOFÖR TRAFİK KURALLARI İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ TAHAKKUK DOSYALAMA TEKNİKLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI MEVZUAT YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ TEKNİK SERVİS MALZEME BAKIM ONARIM İŞ GÜVENLİĞİ TERZİ MALZEME TESLİM PROSEDÜRLERİ İDARİ BİRİM EĞİTİMLERİ TİG FATURANDIRMA MEVZUATI MEVZUAT YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ

24 SAĞLIKTA KALĠTE STANDARTLARI KAPSAMINDA VERĠLECEK DĠĞER ZORUNLU EĞĠTĠMLER

25 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ KRĠZE MÜDAHALE VE AFET YÖNETĠMĠ YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERĠN KULLANIMI

26 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ KİMLERE VERİLMELİ? Acil durumda görev alacak personellere TÜM PERSONEL (Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet Alınan ġirket Personeli)

27 KİMLERE VERİLMELİ? AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı Ġlaç Kullanımı Komitesi tarafından verilen kararlar doğrultusunda hareket edilmelidir. TÜM PERSONEL (Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet Alınan ġirket Personeli)

28 KİMLERE VERİLMELİ? BİLGİ GÜVENLİĞİ TÜM PERSONEL (Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet Alınan ġirket Personeli)

29 ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ El hijyeni Atık Yönetimi ZORUNLU VERĠMLĠLĠK KARNESĠ EĞĠTĠMĠ ZORUNLU EĞĠTĠM

30 ATIK EĞİTİMLERİ KİMLERE VERİLMELİ? TÜM PERSONEL (Hekim, Sağlık Personeli, Ġdari Personel ve Hizmet Alınan ġirket Personeli Stajyer öğrenciler Hasta ve hasta yakınları Atık taģıma ve toplama personeli)

31 UYUM EĞİTİM GENEL UYUM EĞĠTĠMĠ BÖLÜM UYUM EĞĠTĠMĠ UYUM EĞĠTĠMĠ

32 VE BAKIM EĞĠTĠMLERĠ SĠSTEM HASTALIKLARI

33 2015 YILI EĞĠTĠM PLANLARI Görterge Kartı Eğitim Türü Eğitim Konusu Eğitim Alt Konusu Eğitimci Eğitim Tarihi Katılacak Personel Grubu E Sağlık Tesisi Eğitimleri 36-KiĢilerarası ĠletiĢim ve GeliĢim Eğitimleri E Sağlık Tesisi Eğitimleri 28-Hasta Hakları E Sağlık Tesisi Eğitimleri 27-Hasta Güvenliği E Sağlık Tesisi Eğitimleri 71-Sağlık Tesisi Eğitimleri 13-ÇalıĢan Hakları 33-ĠĢ Sağlığı ve ÇalıĢan Güvenliği Eğitimi 11-KĠġĠLERARASI ĠLETĠġĠM (Zor insanlarla baģa çıkma,kriz yönetimi) 1-HASTA MEMNUNĠYETĠ 2-HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI 3-ETĠK VE HASTA HAKLARI 1- GÜVENLĠ CERRAHĠ UYGULAMALARI 2- HASTA BAġI TEST CĠHAZI KULLANIMI VE BAKIMI ( ÇalıĢılacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar,kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi, Cihazın temizliği ve bakımı) 3- TRANSFUZYON GÜVENLĠĞĠ 4- SÖZEL ĠSTEM UYGULAMASI 5- PEMBE KOD * 6- ÖRNEK ALIMI VE TRANSFERĠ* 7- MAVĠKOD * 8- ĠLAÇ GÜVENLĠĞĠ 9- HASTA TRANSFERĠ * 10- HASTA DÜġMELERĠ * 11- HASTA KĠMLĠK TANIMLAYICILARIN KULLANIMI VE HASTA KĠMLĠĞĠNĠN DOĞRULANMASI * 1- MOBBĠNG 2- ÇALIġAN HAKLARI GENELGESĠ 3- BEYAZ KOD 1- KESĠCĠ-DELĠCĠ ALET YARALANMALARI 6-TEHLĠKELĠ MADDELER VE KULLANILAN SĠMGELER 7- SAĞLIK TARAMA PROGRAMI 9- RĠSK YÖNETĠMĠ (ÇalıĢanların zarar görme risklerinin azaltılması,riskli alanlarda çalıģanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,fiziksel Ģiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması.) 10-RADYASYON GÜVENLĠĞĠ 11- MESLEK HASTALIKLARI VE HUKUKĠ SONUÇLAR 12- KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMANLAR VE GÜVENLĠ KULLANIMI ( Kan ve vücut sıvılarıyla bulaģma risklerinin azaltılması) Tüm Personel Tüm Personel Sağlık Personeli (Tüm Konular) *Diğer Personel (Hizmet Alım ve Ġdari Personel) Tüm Personel Tüm Personel

34 Görterge Kartı Eğitim Türü Eğitim Konusu Eğitim Alt Konusu Eğitimci Eğitim Tarihi Katılacak Personel Grubu E Sağlık Tesisi Eğitimleri 6-EL HĠJYENĠ (El hijyeninin önemi, El hijyeni endikasyonları, El hijyeni sağlama yöntemleri, Eldiven 21-Enfeksiyonların Kontrolü kullanımı ile ilgili kuralları, El antiseptikleri ile ilgili genel ve Önlenmesi bilgileri, Alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması Tüm Personel gereken güvenlik önlemleri) 1-HASTANE VE BÖLÜM BAZLI TEMĠZLĠK (Genel E Sağlık Tesisi Eğitimleri 52-Temizlik alanların temizlik kuralları, Belirlenen risk düzeyine göre alanların temizlik kuralları, Temizlik maddelerinin Tüm Personel kullanım özellikleri) E Sağlık Tesisi Eğitimleri 12-CPR (Kardio Pulmoner Resüsitasyon) 2-TEMEL YAġAM DESTEĞĠ Sağlık Personeli E Sağlık Tesisi Eğitimleri ĠDARĠ BĠRĠM EĞĠTĠMLERĠ Not : Listede yer alan eğitimlerden uygun personel grubuna uygun eğitim verilmesi gerekmektedir. 71-Sağlık Tesisi Eğitimleri 71-Sağlık Tesisi Eğitimleri 1-Acil Durum ve Afet Yönetimi 1-YANGIN SÖNDÜRÜCÜLERĠN KULLANIMI 2-KRĠZE MÜDAHALE VE AFET YÖNETĠMĠ 48-Sağlık Kalite Standartları 5-TIBBĠ CĠHAZ GÜVENLĠĞĠ Eğitimi 3-GÜVENLĠK RAPORLAMA SĠSTEMĠ Tüm Personel Sağlık Personeli 71-Sağlık Tesisi Eğitimleri 9-Bilgi Güvenliği 1-ÇALIġAN VE HASTA BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ Tüm Personel 70-Hasta/ÇalıĢan Hakları ve Güvenliği 5-Elektrikli Aletler Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar ELEKTRĠK KAÇAKLARI VE ÖNLEMLERĠ Yoğun Bakım Personeli 71-Sağlık Tesisi Eğitimleri 7-Anne Sütü ve Emzirme Tüm Personel 71-Sağlık Tesisi Eğitimleri 5-Akılcı Ġlaç Kullanımı Tüm Personel 21-Enfeksiyonların Kontrolü 71-Sağlık Tesisi Eğitimleri 1-ATIK YÖNETĠMĠ Tüm Personel ve Önlenmesi NOT 1 : Temizlik hizmetlerinde çalıģanlara yönelik; Genel alanların temizlik kuralları, Belirlenen risk düzeyine göre alanların temizlik kuralları, Temizlik maddelerinin kullanım özellikleri, ÇalıĢanlar arası iletiģim, Hasta ve hasta yakınları ile iletiģim konuları her dönem (6 ay ara ile) en az bir kez eğitim verilmelidir. NOT 2 : Hasta Kayıt, KarĢılama, DanıĢma ve Yönlendirme personellerine; Hasta memnuniyeti, Hasta hakları, ĠletiĢim becerileri konuları her dönem (6 ay ara ile) en az bir kez eğitim verilmelidir. NOT 3 : Genel Eğitime dahil olacak hizmet alım personelleri; Özel Güvenlik Personeli, Bilgi ĠĢlem Personeli (HBYS), Yemekhane Personeli

35 TSĠM ÇKYS EĞĠTĠM VERĠ GĠRĠġLERĠ

36 Verimlilik Karnesi Eğitim Kriterleri grubundaki E-01 Ġdari Eğitim Durumu Gösterge kartı veri giriģleri ÇKYS de (ĠKYS) Hizmet Ġçi Eğitim Ana Menüsü altındaki Personel Hizmet Ġçi Eğitim Bilgileri formuna 2014 yılına ait kadrolu personelin eğitim veri giriģlerinin yapılması gerekmektedir. Eğitim Planlarının TSĠM de Formlar altında Hizmet Ġçi Eğitim Plan Formu bölümüne sağlık tesislerince kaydedilmesi gerekmektedir. Hizmet alım yoluyla çalıģan personele verilen eğitimlerin TSĠM de Formlar altında Sonuç Raporu bölümüne sağlık tesislerince kaydedilmesi gerekmektedir.

37

38

39 Sisteme giriģ için linkten giriģ yapabilirsiniz.

40

41

42 Hastaneler 2014 YILI İLK 9 AYLIK GENEL DEĞELENDİRME Zorunlu Eğitimlere Katılım Oranı Ġlk (örgün ) Eğitimde BaĢarı Oranı EÇEAH TAVġANLI SĠMAV GEDĠZ Zorunlu Eğitimler DıĢında Düzenlenen KiĢisel Eğitim Sayısı /kurs sayısı 4 (Ġng.Ġnsan Kay.Mark.SPSS) 1 (Ġngilizce) 2 (Ġnovas.ĠĢaret Dili) 1 (ĠĢaret Dili) Zorunlu Eğitimler DıĢında Düzenlenen KiĢisel Eğitime Katılan Personel Oranı 1,2 3,84 Mesleki Eğitim (kurs) Sayısı 3 (Hasta YaĢlı Bakım, Acil Bakım) 1 (Hasta YaĢlı Bakım ) Mesleki Eğitim (kurs) Alan KiĢi Oranı 1,1 2, EMET ADSM YONCALI (Mark.ĠĢaret Dili) 0,84 - -

43 UZAKTAN EĞĠTĠM MODÜLÜ Hastanelerimizde eksik olan eğitim gruplarının yıl sonun kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu kapsamda Genel Sekreterliğimizce tasarlanan yazılımla hazırlanan uzaktan eğitim modülü ile hizmet içi eğitimlerimizde destek alınabileceği hastanelerimize bildirilmiģtir.

44 Hastanelerimizde Eğitim Süreci; Eğitim Ġhtiyacının Ortaya Çıkması Eğitimin ve Eğitimcinin Planlanması Eğitimin GerçekleĢmesi ve Değerlendirilmesi Eğitim Veri GiriĢlerinin Yapılması Eğitim sürecinde verimlilik karne değerlendirmesinin tam olabilmesi için veri giriģlerin tam ve eksiksiz yapılması gereklidir.

45 HALK EĞĠTĠMLERĠ VE KONFERANSLARI

46 EVLĠYA ÇELEBĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HALK EĞĠTĠMLERĠ VE KONFERANSLARI Tüm Yönleriyle Depresyon (5 ġubat 2014) Burun Tıkanıklığı Hastalıkları (20 ġubat 2014) Glokom (Göz Tansiyonu )Hastalıkları (6 Mart 2014) Obezite ve Bilinçli Zayıflama (10 Nisan 2014) Romatizmal Hastalıklar (24 Nisan 2014) Cilt Hastalıkları (8 Mayıs 2014) Meme Kanseri (23 Mayıs 2014) Troid Hastalıkları (5 Haziran 2014)

47 EVLĠYA ÇELEBĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HALK EĞĠTĠMLERĠ VE KONFERANSLARI Sünnet Ġle Merak Ettikleriniz Konferansı (26 Haziran 2014) Alerjik Hastalıklar (10 Eylül 2014) Tansiyon Hastalıkları (24 Eylül 2014) Anne Sütünün Faydaları ve Emzirme Teknikleri (15 Ekim 2014) Menisküs ve Diz Hastalıkları (05 Kasım 2014)

48 GEDĠZ DEVLET HASTANESĠ HALK EĞĠTĠMLERĠ VE KONFERANSLAR Sınav Kaygısı ve Stresle BaĢa Çıkma Yolları ( ) Organ BağıĢı ve Nakli (Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında) ( , , , , ) Tuz Kullanımı, Atıklar, El Hijyeni, Doğru Beslenme ( , , ) Sınav Öncesi Kavgı ve BaĢ Etme Yönleri ( ) NOT : Eğitimlerimiz okullarımızda verilmiģtir.

49 DOÇ.DR.M.KALEMLĠ TAVġANLI DEVLET HASTANESĠ HALK EĞĠTĠMLERĠ VE KONFERANSLARI Hijyen ve Hijyen Sağlığı (14 Nisan 2014) Hastane Hizmet Süreçleri, ĠletiĢim, Hasta Hakları Ve Sorumlulukları, El Hijyeni Ve KiĢisel Hijyen, Sigaranın Zararları, Akıllı Ġlaç Kullanımı ile ilgili konularda 3 okulda Kasım ayında verilmek üzere eğitim planlanmıģtır. DOÇ.DR.Ġ.KARAKUYU SĠMAV DEVLET HASTANESĠ HALK EĞĠTĠMLERĠ VE KONFERANSLAR Ġlk Yardım Konferansı (21 Mayıs 2014)

50 D.P.Ü EVLĠYA ÇELEBĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTA OKULLARI Bilinçli Gebelik Okulu tarihinde 9 haftalık program olarak açılmıģ olup;15 kiģi eğitime katılmıģtır. Katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi verilmiģtir tarihinde baģlamıģ olup; 10 hafta sürmesi planlanmıģtır. Katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

51 D.P.Ü EVLĠYA ÇELEBĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTA OKULLARI Obezite Okulu tarihinde 6 hafta program olarak açılmıģ olup; 22 kiģi katılmıģtır. Eğitim sonunda katılım belgesi verilmiģtir tarihinde baģlamıģ olup; 6 hafta sürmesi planlanmıģtır. Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

52 D.P.Ü EVLĠYA ÇELEBĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HASTA OKULLARI Diyabet Okulu tarihinde baģlamıģ olup; 9 hafta sürmesi planlanmıģtır. Katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

53 DOÇ.DR.M.KALEMLĠ TAVġANLI DEVLET HASTANESĠ HALK EĞĠTĠMLERĠ VE KONFERANSLARI Obezite Okulu tarihinde birincisi Obezite Okulu baģlamıģ olup;19 kiģi eğitime katılmıģtır tarihinde ikinci Obezite Okulu baģlamıģ olup;15 kiģi eğitime katılmıģtır. Bilinçli Gebelik Okulu tarihinde baģlamıģ olup, eğitimler devam etmektedir.

54 PERSONELE YÖNELĠK KURS VE ETKĠNLĠKLER Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaģa yürütülen program kapsamında yeni dönemde birliğimize bağlı hastanelerimizde görev yapan personellerimiz için; Ġngilizce Kursu, Hasta ve YaĢlı Bakım Refakatçisi Eğitimi, ĠĢaret Dili Eğitimi, Fotoğrafçılık, Bilgisayar Kursu açılmıģtır.

55 EVDE SAĞLIK HĠZMETĠ ALAN HASTA YAKINLARININ EĞĠTĠMLERĠ Birliğimize bağlı hastanelerimizden evde sağlık hizmeti alan hastaların yakınlarına "YaĢam kalitesinin arttırılması, Psikolojik destek sağlanması, Hasta yakınlarının birbirleri ile tanıģmaları ve kaynaģmalarının sağlanması" amacıyla evde sağlık hastaları için ayrı bir eğitim ekibi kurulmuģ olup; hastanelerimizde eğitimlerimiz baģlamıģtır.

56

2015 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN TARİHİ PLANLANAN GERÇEKLEŞEN

2015 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN TARİHİ PLANLANAN GERÇEKLEŞEN Sayfa No 1 / 13 EĞİTİM KONULARI N TARİHİ PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SÜRESİ YERİ YÖNTEMİ EĞİTİMCİNİN ÜNVANI EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL HASTA HAKLARI / KİŞİSEL GELİŞİM Hasta Hakları, Kişiler Arası İletişim, Beden

Detaylı

EĞİTİM PLANI FORMU (GENEL PLAN)

EĞİTİM PLANI FORMU (GENEL PLAN) SAYFA NO: 1 / 10 ŞUBAT/2015 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM VE GELİŞİM EĞİTİMLERİ - KİŞİLER ARASI İLETİŞİM Psikolog Ayşe ÇEVİK ŞUBAT/2015 HASTA HAKLARI -ETİK VE HASTA HAKLARI -HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI -HASTA

Detaylı

KAVAK DEVLET HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI

KAVAK DEVLET HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI KONUSU İ VEREN Temel Yaşam Desteği CPR (Kardiopulmoner Resüssitasyon) Eğitimi 60 dak. Acil Sorumlu Hekimi Yurder ŞAHİN/Acil Sorumu Hemş.Sinan TONGAL 2 Verem Haftası(3-9 ocak) 30 dak. Eğitim Hemşiresi Melek

Detaylı

YIL: 2015 EĞİTİM DÖNEMİ: OCAK/2015

YIL: 2015 EĞİTİM DÖNEMİ: OCAK/2015 EĞİTİM DÖNEMİ: OCAK/2015 *İLERİ YAŞAM DESTEĞİ 29.OCAK.2015 Sayfa No 1 / 18 SM. ASIM GÜNERHAN SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİ EĞİTİM DÖNEMİ: ŞUBAT/2015 HASTA HAKLARI KİŞİLER ARASI İLETİŞİM ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Detaylı

GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ 2014 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ 2014 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI DOKÜMAN NO YAYIN TARİHİ REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO YÖN. PL.01 01.0.008 03 OCAK 014 1/6 Eğitimin adı Eğitimin alt başlıkları Hedef kitle HBTC KULLANIMI VE BAKIMI KİMLİK TANIMLAYICILARIN KULLANIMI

Detaylı

06-07-08 Ocak 2015 1 saat Yemekhane. 06-07-08 Ocak 2015 20-21-22 Ocak 2015. 20-21-22 Ocak 2015. 03-04-05 Şubat 2015. 10 Şubat 2015

06-07-08 Ocak 2015 1 saat Yemekhane. 06-07-08 Ocak 2015 20-21-22 Ocak 2015. 20-21-22 Ocak 2015. 03-04-05 Şubat 2015. 10 Şubat 2015 YILI EĞİTİM PLANI DÖK. KODU: YÖN. PL.03 EĞİTİMİN KONUSU Kişiler Arası İletişim ve Gelişim i Çalışan Hakları Çamaşırhane i YAY. TAR.:31.10.2010 REV. TAR.:ARALIK 2013 REV. NO:04 SAYFA:1/8 EĞİTİM ALT BAŞLIKLARI

Detaylı

MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI

MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN TÜRÜ GENEL UYUM EĞİTİMİ () KURUM TANITIMI Medicana Sağlık Grubu Tanıtımı Hastanenin Fiziksel Yapısı Hizmet Sunulan Birimler Yönetsel Yapı ve Yöneticiler

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI PLANLANAN TARİH SÜRE. HİE Hemşiresi Aynur KOÇ 23.01.2015 1Saat Depo ve Ambar Personeli

YILLIK EĞİTİM PLANI PLANLANAN TARİH SÜRE. HİE Hemşiresi Aynur KOÇ 23.01.2015 1Saat Depo ve Ambar Personeli YILLIK EĞİTİM PLANI Doküman Kodu PL.03 Yayın Tarihi 03.08.2009 Revizyon Tarihi 25.04.2011 Revizyon No 01 EĞİTİM DÖNEMİ 2015 Sayfa No 1/4 EĞİTİM KONUSU EĞİTİMCİ PLANLANAN TARİH SÜRE HANGİ GRUBA GERÇEKLEŞEN

Detaylı

2014 YILI EĞİTİM PLANI

2014 YILI EĞİTİM PLANI 1 / 22 Eğitim Konusu Eğitimciler Eğitim Tarih ve Saati Eğitim Yeri Hedef Kitle Gerçekleşme Tarihi TEMİZLİK EĞİTİMİ ( HKS) (Genel Alanların Temizlik Kuralları, Belirlenen risk düzeyine göre alanların temizlik

Detaylı

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN ÜNVANI -ARŞİV -PERSONEL ÖZLÜK -TAHAKKUK -EVRAK BİRİMİ

EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN ÜNVANI -ARŞİV -PERSONEL ÖZLÜK -TAHAKKUK -EVRAK BİRİMİ D. NO: YÖN. PL.04 YAYIN TAR:11/11/2009 REV. NO:1 REV.TAR.:/08/2012 S.NO./SY.S.:1/7 EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİMİN ALT KONUSU -DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK -DOSYALAMA TEKNİKLERİ VE RESMİ YAZIŞMA

Detaylı

PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ 2015YILI EĞİTİM PLANI. Melike KAYA

PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ 2015YILI EĞİTİM PLANI. Melike KAYA Mutfak Gıda güvenliği yöntemi Diyetisyen Sağlık Personeli Hasta hakları ve sorumlulukları Hasta İletişim Birim Sorm. Biyokimya Laboratuvar Temizlik Mutfak El hijyeni Öfke kontrolü, stres yönetimi, zor

Detaylı

BİNGÖL DEVLET HASTANESİ MART AYI EĞİTİM PLANI

BİNGÖL DEVLET HASTANESİ MART AYI EĞİTİM PLANI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ OCAK AYI EĞİTİM PLANI 03/09 VEREM Uzm. Dr. RAMAZAN ÜNVER GÖRSEL İŞİTSEL 06.01.2015-13.00 TÜM LER CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI OPR. Dr. ERDEM SARI GÖRSEL İŞİTSEL 14.01.2015-13.00

Detaylı

İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ 2015 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI

İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ 2015 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI SIRA NO DOK. KODU: YÖN.PL.03 YAY. TRH: 25.01.2013 REV. TRH: 30.12.2014 REV. NO:02 SAYFA NO: 1 / 11 Katılımı Grup A-Hekim B-Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Toplum Sağlığı Teknisyeni C-ATT D-Laboratuvar Teknisyeni

Detaylı

Enfeksiyon El Hijyeni ve Atık Yönetimi Hakkında Bilgilendirme İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği (Çalışan Güvenliği Programı)

Enfeksiyon El Hijyeni ve Atık Yönetimi Hakkında Bilgilendirme İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği (Çalışan Güvenliği Programı) KURUM İÇİ TÜM PERSONEL EĞİTİMLERİ 2015 EĞİTİM P Genel Oryantasyon Programı Hekim Oryantasyon Programı Medin EĞİTİM KONULARI Enfeksiyon El Hijyeni ve Atık Yönetimi Hakkında Bilgilendirme İş ve İşçi Sağlığı

Detaylı

2014 YILI BARTIN DEVLET HASTANESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

2014 YILI BARTIN DEVLET HASTANESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI 2014 YILI BARTIN DEVLET HASTANESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI YIL KUR KUR SIR KONU ALT KONU ÜNVAN KİŞİ PLANL SÜ SÜRE EĞİTİMCİ ADI EĞİTİMCİ ÜNVANI UM UM A SAYISI ANAN RE BİRİ SOYADI 2014 KOD 148 ADI BDH NO 0

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ISPARTA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VE BAĞLI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA İÇ HİZMET YÖNERGESİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HENDEK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HENDEK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HENDEK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 3.KURUM TANITIMI 3.1.TARİHÇE 3.2.VİZYONUMUZ 3.3.MİSYONUMUZ 3.4.KALİTE POLİTİKAMIZ 4.KURUM

Detaylı

DOKÜMAN NO. YAYIN TARİHİ REVİZYON NO. REVİZYON TARİHİ SAYFA NO. YÖN. PL. 01 01.2009 03 01.09.2014 01 PLANLANAN EĞİTİM TARİHİ

DOKÜMAN NO. YAYIN TARİHİ REVİZYON NO. REVİZYON TARİHİ SAYFA NO. YÖN. PL. 01 01.2009 03 01.09.2014 01 PLANLANAN EĞİTİM TARİHİ Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Zonguldak Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İN KONUSU TARİHİ İ FORMATI ALACAK GRUP 1- Kardiopulmoner Resüsitasyon Kurumdışı Uzman 06-08

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

T.C. S.B. ODÜ. EĞĠTĠM. ARAġTIRMA HASTANESĠ ĠDARĠ HĠZMETLER UYUM REHBERĠ

T.C. S.B. ODÜ. EĞĠTĠM. ARAġTIRMA HASTANESĠ ĠDARĠ HĠZMETLER UYUM REHBERĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. İDARİ HİZMETLER S.B. ODÜ. EĞĠTĠM UYUM REHBERİ ARAġTIRMA HASTANESĠ ĠDARĠ HĠZMETLER UYUM REHBERĠ YÖNETĠCĠ VE ÇALIġANLARI DOKÜMAN

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

2014 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI

2014 YILI YILLIK EĞİTİM PLANI 26.12.2013 Sayfa 1 KONUSU ALT KONUSU TARİHİ 1 2 GENELGESİ GENELGESİ BİRİMİ 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU MAAŞ MUTEMETLİĞİ 1 4 16.01.2014 UZM.DR.GÖKHAN BÜYÜKKARAMAN 2.01.2014 ALİ

Detaylı

HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ YILLIK EĞİTİM PLANI HİZMET İÇİ YILLIK PLANI Doküman Kodu: YÖN.PL.03 Yayın Tarihi: 25/02/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No: 00 Sayfa No: 1/1 İN ADI 05.01.2015 06.01.2015 SAATİ 16:00-16:30 30 DK. TOPLANTI ODASI TRANSFÜZYON

Detaylı

HKS METODOLOJİSİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

HKS METODOLOJİSİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HKS METODOLOJİSİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum planı Boyutlandırma Standartların hazırlanması Pilot çalışma Kodlama sistemi Puanlama sistemi Puansal dağılım Sonuç BOYUTLANDIRMA

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYON... 4 3. MİSYON... 4 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 4 5. HASTANENİN TARİHÇESİ...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler Tablosu 1. GENEL ORYANTASYON

Detaylı

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2015 YILI HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ BİRİMİNE BAĞLI BÖLÜMLERİN EĞİTİM TABLOSU

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2015 YILI HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ BİRİMİNE BAĞLI BÖLÜMLERİN EĞİTİM TABLOSU DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2015 YILI HASTA HİZMETLERİ VE SAĞLIK OTELCİLİĞİ BİRİMİNE BAĞLI BÖLÜMLERİN EĞİTİM TABLOSU AY EĞİTİM KONUSU KATILAN KATILAN HİZMET ALIMI PERSONEL SAYISI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 0 İçindekiler 1.

Detaylı

Ocak Ayında...7... planlı eğitime toplam...224... kişi katılmıştır.

Ocak Ayında...7... planlı eğitime toplam...224... kişi katılmıştır. 15 YILI OCAK AYI HİZMET İÇİ İ Güvenlik Raporlama Ve Bildirimi 05.01.15 46 Sağlık İstatistikleri,Tıbbi Terminoloji,Veri Toplama Ve Veri Girişi,Veri Değerlendirme Yöntemleri CENK YÜCELTEKİN 06.01.15 İlk

Detaylı

SÖKE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

SÖKE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU AYDIN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SÖKE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ HASTANE BİLGİ REHBERİ 2013 Tarihçe Oryantasyon amacı Oryantasyon

Detaylı