Prerequisite Code Dersin Adı Course Name ECTS CE İÇİN SE İÇİN ISE İÇİN ETE İÇİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prerequisite Code Dersin Adı Course Name ECTS CE İÇİN SE İÇİN ISE İÇİN ETE İÇİN"

Transkript

1 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SEÇMELİ DERSLER TABLOSU ( ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ) Prerequisite Code Dersin Adı Course Name ECTS CE İÇİN SE İÇİN ISE İÇİN ETE İÇİN ACC 480 Muhasebe ve Denetim Etiği Projesi Project for Accounting and Auditng Ethics 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 101 Mimarlığa Giriş I Introduction to Architecture I 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 102 Mimarlığa Giriş Introduction to Architecture 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 201 Mimari Tasarım I Architectural Design I 9 SSE SSE SSE SSE ARCH 202 Mimari Tasarım II Architectural Design II 10 SSE SSE SSE SSE ARCH 203 Mimarlık Tarihleri ve Kuramları I Histories and Theories of Arch I 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 204 Mimarlık Tarihleri ve Kuramları II Histories and Theories of Arch II 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 205 Statik ve Mukavemet Statics and Strength of Materials 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 206 Dinamik ve Yapısal Analiz Dynamics and Structural Analys. 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 207 Mimari Yapı ve Malzemeler I Arch. Constr. And Materials I 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 208 Mimari Yapı ve Malzemeler II Arch. Constr. And Materials II 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 300 Sinemada Mimarlık Architecture in Films 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 301 Mimari Tasarım III Architectural Design III 8 SSE SSE SSE SSE ARCH 302 Mimari Tasarım IV Architectural Design IV 10 SSE SSE SSE SSE ARCH 303 Bina Yapım Projesi Building Construction Project 3 SSE SSE SSE SSE ARCH 304 Yapı Tasarımı Structural Design 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 305 Mimarlık için Çevresel Kontrol Sistemleri Architectural Environmental Control Systems 3 SSE SSE SSE SSE ARCH 306 Yapım İşletmesi Construction Management 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 308 Kentsel Mimarlık Architecture in the Urban Context 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 320 Mim. Tasarımda İleri Strüktürel Detaylar Adv. Structural Details in Arch. Design 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 322 İşlemsel Tasarıma Giriş Introduction to Computational Design 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 330 Yapı Strüktürlerinde Örnek Çalışmalar Case Studies in Building Structures 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 340 Mimari Temsiliyetin Kuramsal Temelleri Theoretical Bases of Architectural Representation 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 350 Görsellik ve Mimarlık Visuality and Architecture 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 360 Yapı Örtü Sistemleri Building Enclosure Systems 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 370 Yapılı Çevrenin Analizi Analysis of the Built Environment 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 380 Mimarlıkta Sürdürülebilirlik Sustainability in Architecture 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 390 Gösteri Sanatları Mekanları Performance Spaces 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 401 Mimari Tasarım V Architectural Design V 9 SSE SSE SSE SSE ARCH 403 Çağdaş Mimarlık Söylemi Contemporary Arch. Discourse 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 404 Portfolyo Tasarımı Portfolio Design 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 410 Sanat Tasarım ve Kentsel Mekan Art, Design and Urban Space 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 420 Dijital Temelli Tasarım Digital Based Design 4 SSE SSE SSE SSE 1

2 ARCH 430 Yapı Bilgi Modellemesi Building Information Modeling 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 440 Afete Dayanıklı Yapı Tasarımı Disaster Resistant Structural Design 4 SSE SSE SSE SSE ARCH 451 Mimarlıkta Uygul. Atölye Çal. I Appl. Workshop in Architecture I ARCH 452 Mimarlıkta Uygul. Atölye Çal. II Appl. Workshop in Architecture II ARCH 494 Bitirme Tezi Graduation Thesis ARCH 498 Bitirme Projesi* Graduation Project* BA 101 İşletmeciliğin Temelleri Fundamentals of Business BA 113 İşletmeye Giriş Introduction to Business 4 SSE SSE SSE SSE BA 120 İşletme Yönetimine Giriş Introduction to Management BA 150 İşletmede Akademik Beceriler Essential Academic Skills for Business Administration BA 201 Pazarlama İlkeleri Principles of Marketing 4 SSE SSE SSE SSE BA 205 Finansal Muhasebe I Financial Accounting I BA 207 Örgütler Organizations BA 215 Muhasebe Accounting 4 SSE SSE SSE SSE BA 216 Pazarlama Yönetimi Marketing Management BA 221 Finansal Muhasebe Financial Accounting BA 230 Pazarlama İletişimi Marketing Communication 4 SSE SSE SSE SSE BA 234 İşletme İletişimi Business Communications BA 240 Finansal ve Maliyet Muhasebesi Financial and Cost Accounting 4 SSE SSE Z SSE BA 242 Finansal Muhasebe II Financial Accounting II BA 250 Yönetim Bilimi Management Science 6 SSE SSE - SSE BA 300 İşletme Hukuku Business Law BA 302 İşlemler Yönetimi Operations Management 6 SSE SSE SSE SSE BA 311 Yönetim Bilgi Sistemleri Management Information System 4 SSE SSE SSE SSE BA 313 Parekendeciliğe Giriş Introduction to Retailing 4 SSE SSE SSE SSE BA 315 Yaratıcılık ve Inovasyon Creativity and Innovation 6 SSE SSE SSE SSE BA 316 Liderlik ve Yönetişim Leadership and Governance 6 SSE SSE SSE SSE BA 317 İleri Karar Verme Teknikleri Advanced Decision Making Techniques 6 SSE SSE SSE SSE BA 318 İşletme Etiği Business Ethics 4 SSE SSE SSE SSE BA 319 Müzakere ve Karar Verme Süreci Negotitation and Decision Making Process 6 SSE SSE SSE SSE BA 320 Tüketici Davranışları Consumer Behavior 4 SSE SSE SSE SSE BA 324 Marka Yönetimi Brand Management 4 SSE SSE SSE SSE BA 325 İleri Karar Verme Teknikleri Advanced Decision Making Techniques 6 SSE SSE SSE SSE BA 327 Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları Taxation and Accounting Practices 4 SSE SSE SSE SSE BA 330 Örgütsel Davranış Organizational Behavior 4 SSE SSE SSE SSE BA 334 Moda Endüstrisinde Maliyet Analizleri Cost Analysis in Fashion Industry 4 SSE SSE SSE SSE BA 336 Perakendecilik İşlemleri Retail Operations 8 2 SSE SSE SSE SSE

3 BA 340 Girişimcilik Becerileri Entrepreneurial Skills 4 SSE SSE SSE SSE BA 341 Orta Düzeyde Muhasebe: UFRS Yaklaşımı Intermediate Accounting: IFRS Approach 4 SSE SSE SSE SSE BA 342 İleri Düzeyde Muhasebe: UFRS Yaklaşımı Advanced Accounting: IFRS Approach 6 SSE SSE SSE SSE BA 344 Muhasebe ve Denetimde Özellikli Konular Special Topics in Accounting and Auditing 6 SSE SSE SSE SSE BA 350 Yönetim ve Maliyet Muhasebesi Managerial and Cost Accounting BA 360 İnsan Kaynakları Yönetimi Human Resources Management 4 SSE SSE SSE SSE BA 370 Pazarlama Araştırması Marketing Research 4 SSE SSE SSE SSE BA 380 Uluslararası İşletmecilik International Business 4 SSE SSE SSE SSE BA 400 Proje Yönetimi Project Management 6 SSE - ISE 380 ALANLAR HARİÇ SSE SSE BA 402 İşletme Politikası Business Policy 7 SSE SSE SSE SSE BA 406 Uluslararası Pazarlama International Marketing 6 SSE SSE SSE SSE BA 437 Perakendeciler için Stok Yönetimi Retail Inventory Management BA 409 Yönetimsel ve Örgütsel Gelişim Managerial and Organizational Development 4 SSE SSE SSE SSE BA 410 Toplam Kalite Yönetimi Total Quality Management 6 SSE SSE SSE SSE BA 411 Üretim Planlaması ve Stok Kontrolü Production Planning and Inventory Control 6 SSE SSE SSE SSE BA 413 Parekende Çevresi Retail Environment BA 414 Parekendeci Müşteri Hizmetlerinin Yönetimi Customer Relationship Management in Retailing 8 SSE SSE SSE SSE BA 420 Bilgisayar Destekli Muhasebe Computer-Aided Accounting 6 SSE SSE SSE SSE BA 421 İsletmeler İcin Tahmin Yöntemleri Principles of Business Forecasting 7 SSE SSE SSE SSE BA 425 Perakende Yönetimi için Uygulama Atölyesi I Applied Workshop in Retail Management I BA 426 Perakende Yönetimi için Uygulama Atölyesi II Applied Workshop in Retail Management II BA 430 Muhasebe Denetimi Auditing 6 SSE SSE SSE SSE BA 432 Finansal Tablolar Analizi Financial Statement Analysis 6 SSE SSE SSE SSE BA 440 Pazarlamada Güncel Konular Contemporary Topics in Marketing BA 443 İç Kontrol ve İç Denetimin Temelleri Essentials of Internal Controls and Internal Audit 4 SSE SSE SSE SSE BA 444 Muhasebe ve Denetim Semineri Seminar in Accounting and Auditing 8 SSE SSE SSE SSE BA 450 Etkin Liderlik Yöntemleri Effective Leadership Practices 6 SSE SSE SSE SSE BA 451 İşletme için Uygulama Atölyesi I Applied Workshop in Business I BA 452 İşletme için Uygulama Atölyesi II Applied Workshop in Business II BA 460 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Labor and Social Security Law 6 SSE SSE SSE SSE BA 470 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları International Financial Reporting Standarts 6 SSE SSE SSE SSE BA 470 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları International Financial Reporting Standarts 6 SSE SSE SSE SSE BA 480 Sermaye Piyasası Hukuku Capital Market Law 6 SSE SSE SSE SSE CDM 101 Sesler, Görüntüler, Kültürler I Images, Sounds, Cultures I CDM 470 Dijital Çağ da Hareketli Görüntüler Moving Images in a Digital Age 4 SSE SSE SSE SSE CE 113 Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi I Introduction to Computers and Information Technology I

4 CE 114 Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi II Introduction to Computers and Information Technology II CE 215 Bilgisayar Bilimlerinde Ayrık Yapılar Discrete Structures of Computer Science 4 Z Z TE TE SE 116 CE 221 Veri Yapıları ve Algoritmalar I Data Structures and Algorithms I 7 Z Z TE TE CE 221 CE 222 Veri Yapıları ve Algoritmalar II Data Structures and Algorithms II 7 Z Z TE TE CE 223 Veri Tabanı Sistemleri Database Systems 7 Z Z TE TE CE 301 Mantık Tasarımı Logic Design 5 Z TE TE TE CE 301 CE 302 Mikroişlemciler Microprocessors 6 Z TE TE TE SE 115 CE 303 İşletim Sistemleri Operating Systems 5 Z TE TE TE CE 304 İşletim Sistemleri Güvenliği Operating Systems Security 4 TE TE TE TE SE 115 CE 306 Bilgisayar Ağları ve İletişimi Computer Networks and Communication 7 Z TE TE TE CE 221 SE 307 Nesnel Tabanlı Programlamanın Kavramları Concepts of Object-Oriented Programming 4 TE TE TE TE CE 215 CE 308 Hesaplama Kuramı Computing Theory 5 Z TE TE TE CE 222 CE 340 Kriptografi ve Ağ Güvenliği Cryptography and Network Security 4 TE TE TE TE CE 303 CE 350 UNIX Komut Dillerinde Programlama UNIX Scripts and Utilities 4 TE TE TE TE CE 360 Kablosuz İletişim Wireless Communications 4 TE TE TE TE CE 370 Dağıtık Veri Tabanı Sistemleri Distributed Database Systems 4 TE TE TE TE CE 380 Hesaplamalı Geometri Computational Geometry 4 TE TE TE TE CE 390 Algoritma Analizi Analysis of Algorithms 4 TE TE TE TE CE 401 Algoritma Tasarımı Algorithms Design 4 TE TE TE TE CE 403 Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyon Computer Architecture and Organization 4 TE TE TE TE CE 407 Bulut Bilişim Temelleri Introduction to Cloud Computing 4 TE TE TE TE CE 450 Dağıtık Sistemler ve Paralel Hesaplama Distributed Systems and Parallel Computing 4 TE TE TE TE Registered to CE 497 Registered to CE 498 CE 451 Bilgisayar Mühendisliğinde Uygulamalı Atölye I Applied Workshop in Computer Engineering I 2 Z CE 452 Bilgisayar Mühendisliğinde Uygulamalı Atölye II Applied Workshop in Computer Engineering II 2 Z CE 470 Yapay Sinir Ağlarına Giriş Introduction to Neural Networks 4 TE TE TE TE CE 490 Dijital Görüntü İşlemeye Giriş Introduction to Digital Image Processing 4 TE TE TE TE CS 201 or CE 221 and Senior CE 497 Bitirme Projesi I Senior Project I 9 Z CE 497 CE 498 Bitirme Projesi II Senior Project II 8 Z CHEM 100 Genel Kimya General Chemistry 6 Z Z Z Z CLM 101 Mutfakla ilgili Güvenlik ve Hijyen Kuralları Sanitation and Safety 4 SSE SSE SSE SSE CLM 102 Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama Principles of Nutrition and Menu Planning 6 SSE SSE SSE SSE CLM 103 Mutfakla İlgili Kavram ve Beceriler Concepts and Skills for Culinary Arts 6 SSE SSE SSE SSE CLM 104 Günümüz Mutfak Kültürleri Contemporary Culinary Cultures CLM 106 Gastronomik Terminoloji Terminology for Gastronomy 4 SSE SSE SSE SSE CLM 201 Mutfak End. Bilgisayar Uygulamaları Computer Applications in Culinary Industry CLM 202 Yiyecek ve İçecek Yönetimi Food and Beverage Management 6 SSE SSE SSE SSE CLM 203 Sanat,Tasarım ve Gastronomi Art, Design and Gastronomy 5 4 SSE SSE SSE SSE

5 CLM 204 İçki Kültürü Beverage Culture CLM 205 Gıda Üretiminde Malzeme Bilgisi Materials in Food Production 4 SSE SSE SSE SSE CLM 206 Gıda Kimyası Food Chemistry CLM 207 Satınalma ve Ürün Belirleme Purchasing and Product Identification 4 SSE SSE SSE SSE CLM 212 Fırınlama Teknikleri Baking Techniques CLM 301 Profesyonel Beceri Laboratuvarı I Professional Skills Laboratory I 7 SSE SSE SSE SSE CLM 302 Profesyonel Beceri Laboratuvarı II Professional Skills Laboratory II 10 SSE SSE SSE SSE CLM 304 Soğuk Mutfak Garde Manger 6 SSE SSE SSE SSE CLM 305 Türk Mutfağı Turkish Cuisine CLM 306 Avrupa Mutfakları European Cuisine CLM 309 Hamur İşleri Pastry CLM 310 Şarküteri Charcuterie CLM 400 Şarap Bilimi Oenology CLM 401 Profesyonel Beceri Laboratuvarı III Professional Skills Laboratory III 7 SSE SSE SSE SSE CLM 402 Maliyet Analizi ve Kontrolu Cost Analysis and Control CLM 403 Asya Mutfakları Asian Cuisine CLM 404 Profesyonel Beceri Laboratuvarı IV Professional Skills Laboratory IV 6 SSE SSE SSE SSE CLM 405 Restoran Yönetimi Restaurant Management CLM 410 Ekmek Yapımı Bread Making CLM 412 Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi Banquet Organization and Management CLM 414 Zeytin, Zeytin Yağı ve Mutfak Kültürü Olive, Olive Oil and in Culinary Culture CLM 420 İleri Pastacılık Advanced Pastry CLM 430 Yemek Stilistliği ve Fotografçılığı Food Styling and Photography CLM 440 Vejeteryan Mutfağı Vegeterian Cuisine CLM 444 Şeker Süsleme ve Çikolata Sugarcraft and Chocolate CLM 450 Amerika Mutfakları American Cuisine CLM 451 Mutfak Sanatlarında Uygulama Atölyesi I Applied Workshop in Culinary Arts I CLM 452 Mutfak Sanatlarında Uygulama Atölyesi II Applied Workshop in Culinary Arts II CLM 460 Geleneksel Avrupa Mutfağı Classical European Cuisine CLM 470 Yöresel Türk Mutfakları Regional Turkish Cuisine CLM 480 Ticari Yiyecek Üretimi Commercial Food Production CLM 488 Dünya Mutfaklarında Yeni Trendler New Trends in World Cuisines CLM 490 Hızlı Servis Restoran Yönetimi Quick Service Restaurant Management CLM 498 Mezuniyet Projesi Graduation Project CLM 499 Yemek Kültürü Gazeteciliği Food Journalism DM 300 Tasarımda İletişim Communication in Design 4 SSE SSE SSE SSE DM 302 Tasarım Projesi Yönetimi I Design Project Management I 6

6 DM 304 Proje Bütçelendirme Project Budgeting 4 SSE SSE SSE SSE DM 401 Tasarım Projesi Yönetimi II Design Project Management II 8 SSE SSE SSE SSE DM 410 Yenilik Yönetimi Innovation Management 4 SSE SSE SSE SSE DM 498* Bitirme Projesi Graduation Project ECON 100 Ekonominin İlkeleri Principles of Economics 4 Z Z Z Z ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri Principles of Microeconomics Makroekonominin İlkeleri Principles of Macroeconomics ECON 150 Ekonomide Akademik Beceriler Essential Academic Skills for Economics ECON 201 Mikroekonomi Teorisi Theory of Microeconomics (veya ECON ECON 202 Makroekonomi Teorisi Theory of Macroeconomics 7 SSE SSE SSE SSE ECON 100 ECON 203 Ekonomi Tarihi Economic History 7 SSE SSE SSE SSE ECON 213 için;, (veya ECON 100), MATH 101, MATH 102 ECON 203** or ECON 213** Ekonomi Tarihi veya Matematiksel İktisat I Economic History or Mathematical Economics I 7 SSE SSE SSE SSE ECON 208 için;, (veya ECON 100) / ECON 214 için;, (veya ECON 100), MATH 101, MATH 102 (veya ECON 100), MATH 101, MATH 102, (veya ECON 100), MATH 101, MATH 102 ECON 206 Fiyat Teorisi Price Theory ECON 208 Kamu Maliyesi Public Finance 6 SSE SSE SSE SSE ECON 208** or ECON 214** Kamu Maliyesi veya Matematiksel İktisat II Public Finance or Mathematical Economics II 6 SSE SSE SSE SSE ECON 211 Mikroekonomi Teorisi I Theory of Microeconomics I 8 SSE SSE SSE SSE ECON 212 Mikroekonomi Teorisi II Theory of Microeconomics II 7 SSE SSE SSE SSE ECON 202 ECON 300 İleri Makroekonomik Teori Advanced Macroeconomi Theory 6 SSE SSE SSE SSE, (veya ECON 100) MATH 101, MATH 102, MATH 211, (veya ECON 100) MATH 101, MATH 102 ECON 301 Ekonometri Econometrics ECON 303 Para ve Banka Money and Banking 6

7 ECON 304 Para Teorisi ve Politikası Monetary Theory and Policy 4 SSE SSE SSE SSE ECON 304 Para Teorisi ve Politikası Monetary Theory and Policy 4 SSE SSE SSE SSE ECON 305 Uluslararası Ekonomi I International Economics I ECON 306 Uluslararası Ekonomi II International Economics II ECON 311 Uluslararası Ekonomik Kurumlar International Economic Institutions 4 SSE SSE SSE SSE ECON 314 İktisadi Düşünceler Tarihi History of Economic Analysis ECON 315 Bölgesel İktisat Regional Economics 4 SSE SSE SSE SSE ECON 317 Avrupa Birliği Ekonomisi Economics of European Union ECON 318 Makroekonominin Konuları Topics in Macroeconomics ECON 322 Teknoloji İktisadı Economics of Tehcnology 4 SSE SSE SSE SSE ECON 301 ECON 324 Uygulamalı Ekonometri Applied Econometrics ECON 330 Çevre Ekonomisi Environmental Economics ECON 401 Türkiye Ekonomisi Structure of Turkish Economy 6 SSE SSE SSE SSE ECON 405 Ekonomik Büyüme Economic Growth 6 SSE SSE SSE SSE ECON 301 ECON 407 Uygulamalı İktisadi Analiz Applied Economic Topics 6 SSE SSE SSE SSE ECON 101 (veya ECON ECON 408 İleri Büyüme Teorisi Advanced Economic Growth Theory 6 SSE SSE SSE SSE ECON 409 Politik Ekonomi Political Economics 6 SSE SSE SSE SSE ECON 411 Kamu Ekonomisi Public Economics ECON 212 ECON 412 Endüstriyel Organizasyon Industrial Organization 6 SSE SSE SSE SSE ECON 212 ECON 413 Endüstriyel Organizasyon Industrial Organization 6 SSE SSE SSE SSE ECON 415 Yönetim Ekonomisi Managerial Economics ECON 301 ECON 416 Zaman Serisi Analizi Time Series Analysis 6 SSE SSE SSE SSE ECON 418 Oyun Teorisi Game Theory 6 SSE SSE SSE SSE ECON 424 Türkiye Ekonomisinde Güncel Sorunlar Selected Topics in Turkish Economy ECON 426 Kalkınma Ekonomisi Development Economics ECON 211 ECON 428 Çalışma Ekonomisi Labor Economics ECON 101 ve veya ECON 100 ECON 211, ECON 212, ECON 301 ECON 430 Sosyal ve Ekonomik Ağlar Social and Economic Networks 6 SSE SSE SSE SSE ECON 440 Sağlık Ekonomisi Health Economics ECON 451 Uygulamalı Ekonomi Atölyesi I Applied Workshop in Economics I ECON 452 Uygulamalı Ekonomi Atölyesi II Applied Workshop in Economics II ECON 496 Seminer Seminar in Economics 7 SSE SSE SSE SSE ENG 311 Etkin Konuşma Becerisi Effective Speaking Skills 3 SSE SSE SSE SSE ENG 312 Drama Readings in Drama 3 SSE SSE SSE SSE ENG 313 Filmlerle Dil ve Kültür Language and Culture Through Films 3 SSE SSE SSE SSE ENG 400 İleri Düzey İngilizce Advanced English 3 SSE SSE SSE SSE 7 ENG 412 Mesleki İngilizce Professional English 3 SSE SSE SSE SSE

8 EEE 100, MATH 154 ES 320 Enerji İç Piyasaları ve AB Internal Energy Markets and EU ES 330 Uluslararası Enerji Politikaları International Energy Policies ES 350 Sürdürülebilir Enerji Gelişimi Sustainable Energy Development ES 360 Enerji Projesi Project in Energy ETE 100 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş Introduction to Electronics and Telecommunications Engineering EEE 201 Elektrik Devreleri I Electric Circuits I 8 TE TE TE Z EEE 201 EEE 202 Elektrik Devreleri II Electric Circuits II 7 TE TE TE Z PHYS 100 EEE 205 Elektrik Devre Temelleri Fundamentals of Electrical Circuits 6 Z TE TE - EEE 205 EEE 206 Elektroniğe Giriş Introduction to Electronics 7 Z TE TE - PHYS 102 EEE 222 Engineering Electromagnetics Engineering Electromagnetics 5 TE TE TE Z EEE 201 EEE 232 Mikroelektronik Aygıtlar ve Devreler Microelectronic Devices and Circuits 6 TE TE TE Z MATH 154 EEE 281 Mühendislik Matematiği I Engineering Mathematics I 4 TE TE TE Z EEE 281 EEE 282 Mühendislik Matematiği II Engineering Mathematics II 4 TE TE TE Z EEE 202 EEE 301 İşaret İşleme ve Doğrusal Sistemler Signal Processing and Linear Systems 5 TE TE TE Z EEE 301 EEE 302 Haberleşmenin Temelleri Principles of Communication 6 TE TE TE Z EEE 202 EEE 307 Elektrik Enerjisi Dönüşümü Electric Enegy Conversion 6 TE TE TE TE EEE 202 EEE 311 Kontrol Sistemleri Control Systems 6 TE TE TE TE EEE 222 EEE 321 Elektromanyetik Dalgalar Electromagnetic Waves 6 TE TE TE TE EEE 202 EEE 331 Analog Elektronik Analog ElectronicS 7 TE TE TE Z EEE 232 EEE 332 Sayısal Elektronik Digital Electronics 7 TE TE TE Z EEE 301 EEE 406 Biyomedikal Mühendisliğin Temelleri Principles of Biomedical Engineering 4 TE TE TE TE EEE 301 EEE 413 Sayısal İşaret İşleme Digital Signal Processing 6 TE TE TE TE EEE 301 EEE 416 Radar, Sonar ve Sismik İşaret İşleme Radar, Sonar and Sismic Signal Processing 4 TE TE TE TE EEE 222, EEE 322 EEE 422 Mikrodalga Mühendisliği Microwave Engineering 4 TE TE TE TE EEE 321 EEE 424 Antenler Antennas 4 TE TE TE TE EEE 301 EEE 426 Uzaktan Algılama Remote Sensing 4 TE TE TE TE EEE 331 EEE 432 Cihazlar ve Ölçme Measurement and Instrumentation 6 TE TE TE TE EEE 331 EEE 435 Haberleşme Elektroniği Communication Electronics 6 TE TE TE TE EEE 302 EEE 441 Telekomünikasyon I Telecommunications I 6 TE TE TE TE EEE 441, MATH 240 ETE 497 Reg. ETE 451 Senior Standing, EEE 301, EEE 332 EEE 442 Telekomünikasyon II Telecommunications II 4 TE TE TE TE ETE 452 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinde Uygulamalı Atölye I Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinde Uygulamalı Atölye II Applied Workshop in Electronics and Telecommunications Engineering I Applied Workshop in Electronics and Telecommunications Engineering II Z Z EEE 497 Bitirme Projesi I Senior Project I Z EEE 497 EEE 498 Bitirme Projesi II Senior Project II Z ETI 100 Edebiyatta Temel Kavramlar Fundamental Concepts of Literature 4 SSE SSE SSE SSE ETI 101 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları Comparative Language and Culture Studies 5 8 SSE SSE SSE SSE

9 ETI 102 Çeviriye Giriş Introduction to Translation 6 SSE SSE SSE SSE ETI 104 Sosyal Bilimler Metinleri Çevirisi Translation of Texts on Social Sciences ETI 105 Dilbilime Giriş Introduction to Linguistics ETI 107 Sözlü İletişim Becerileri Oral Communication Skills ETI 108 Eleştirel Okuma Critical Reading 6 SSE SSE SSE SSE ETI 109 Çevirmenler İçin İngilizce English for Translators 6 SSE SSE SSE SSE ETI 111 Yazılı Anlatım English Composition ETI 201 Sözcükbilimi Lexicology 6 SSE SSE SSE SSE ETI 203 Ekonomi Metinleri Çevirisi Translation of Texts on Economics 6 SSE SSE SSE SSE ETI 207 Metin Çözümlemesi Textual Analysis 6 SSE SSE SSE SSE ETI 208 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri Sight Interpreting ETI 209 Çevirmenler İçin Türkçe I Turkish for Translators I ETI 210 Çevirmenler için Türkçe II Turkish for Translators II 6 SSE SSE SSE SSE ETI 211 Çeviri Yöntemleri Translation Methods 6 SSE SSE SSE SSE ETI 212 Sözlü Çeviriye Giriş Introduction to Interpreting 6 SSE SSE SSE SSE ETI 300 Ticaret ve Finans Metinleri Çevirisi Translation of Texts on Trade and Finance ETI 301 Çeviri Kuramı Translation Theory 6 SSE SSE SSE SSE ETI 302 Eşzamanlı Çeviri I Simultaneous Interpreting I ETI 306 İleri Yazın Çevirisi Advanced Literary Translation ETI 307 Ardıl Çeviri I Consecutive Interpreting I 6 SSE SSE SSE SSE ETI 308 Ardıl Çeviri II Consecutive Interpreting II ETI 310 Kültürel Yönleriyle Yazılı ve Sözlü Çeviri Cultural Aspects of Translation and Interpreting ETI 320 Özel Alan Çevirisi Subject Specific Translation ETI 321 Bilimsel Metin Okuma ve Yazma Reading and Writing Scientific Texts 4 SSE SSE SSE SSE ETI 324 İşletme ve Lojistik Metinleri Çevirisi Translation of Texts on Business Administration and Logistics ETI 360 Edimbilim ve Çeviri Pragmatics and Translation ETI 370 Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Teaching English as a Foreign Language ETI 380 Tıp Metinleri Çevirisi Translation of Medical Texts ETI 390 Bilgisayar Destekli Çeviri ve Yerelleştirme Computer Assisted Translation and Localization ETI 401 Çeviri Eleştirisi Translation Criticism 7 SSE SSE SSE SSE ETI 402 Diplomasi Metinleri Çevirisi Translation of Diplomatic Texts ETI 403 Eşzamanlı Çeviri II Simultaneous Interpreting II ETI 421 Toplum Çevirmenliği Community Interpreting ETI 422 ETI 424 Konferans Çevirmenliğinde Terminoloji Çalışmaları Konferans Ortamında Eşzamanlı Çeviri Terminology Studies for Conference Interpreting Simultaneous Interpreting Practice in Conference Settings ETI 425 Çevirmenler için Profesyonel İletişim Professional Communication for Interpreters ETI 430 Bilgisayar Destekli Çeviri Çalışmaları Computer Assisted Translation Studies 6 9 SSE SSE SSE SSE

10 ETI 440 Görsel-İşitsel Çeviri Audio-Visual Translation ETI 450 Söylem Çözümlemesi Discourse Analysis ETI 451 ETI 452 Mütercim Tercümanlıkta Uygulamalı Atölye I Mütercim Tercümanlıkta Uygulamalı Atölye II Applied Workshop in Translation and Interpreting I Applied Workshop in Translation and Interpreting II ETI 470 Çeviri Tarihi History of Translation 8 SSE SSE SSE SSE ETI 495 or ETI 496 or FA 111 FA 112 Sözlü Çeviri Projesi I veya Sözlü Çeviri Projesi II veya Moda Tasarımı için Çizim ve Sunum Teknikleri I Moda Tasarımı için Çizim ve Sunum Teknikleri II Interpreting Project I or Interpreting Project II or Drawing and Representation for Fashion Design I Drawing and Representation for Fashion Design II 6 SSE SSE SSE SSE 9 SSE SSE SSE SSE 4 SSE SSE SSE SSE 4 SSE SSE SSE SSE FA 152 Moda Tasarımına Giriş Introduction to Fashion Design 4 SSE SSE SSE SSE FA 201 Moda Tasarım Stüdyosu:Giriş Fashion Design Studio: Introduction 10 SSE SSE SSE SSE FA 202 Moda Tasarım Stüdyosu:Koleksiyon I Fashion Design Studio: Collection I 10 SSE SSE SSE SSE FA 203 Moda Grafiği Fashion Graphics 4 SSE SSE SSE SSE FA 204 Moda Grafiği ve Sunumu Fashion Graphics and Representation FA 205 Giysi Tarihi History of Dress 4 SSE SSE SSE SSE FA 206 Moda Tarihi ve Kültürü History and Culture of Fashion 4 SSE SSE SSE SSE FA 207 Kalıp Hazırlama ve Dikim Becerileri I Pattern Making and Sewing Skills I 4 SSE SSE SSE SSE FA 208 Kalıp Hazırlama ve Dikim Becerileri II Pattern Making and Sewing Skills II 4 SSE SSE SSE SSE FA 213 Moda Tasarımcıları için Tekstil Materyalleri I Textile Materials for Fashion Designers I 4 SSE SSE SSE SSE FA 214 Moda Tasarımcıları için Tekstil Materyalleri II Textile Materials for Fashion Designers II 3 SSE SSE SSE SSE FA 301 Moda Teorisi Fashion Theory 4 SSE SSE SSE SSE FA 302 Moda Kritiği Fashion Criticism 4 SSE SSE SSE SSE FA 311 Ayakkabı ve Çanta Tasarımı Footwear and Bag Design 4 SSE SSE SSE SSE FA 313 Moda Endüstrisinin Dinamikleri The dynamics of Fashion Industry 4 SSE SSE SSE SSE FA 315 İleri Moda Çizimi Advanced Fashion Illustration 4 SSE SSE SSE SSE FA 401 Moda Trendleri ve Öngörüleri Fashion Trends and Predictions 4 SSE SSE SSE SSE FA 403 Moda Satınalmacılığı Fashion Merchandising 4 SSE SSE SSE SSE FA 410 Tasarım ve Kumaş İlişkisi Design and Fabric Relation 4 SSE SSE SSE SSE FA 411 Moda Fotoğrafçılığı ve Stilizasyonu Fashion Photography and Styling 4 SSE SSE SSE SSE FA 415 Defile Organizasyonu ve Moda Koreografisi Fashion Show Organization and Choreography 4 SSE SSE SSE SSE FA 416 Yazı ile Tasarım Anlatıları Design Narratives Through Writing 4 SSE SSE SSE SSE FA 417 İleri Kalıp Yapımı Teknikleri Advanced Pattern Making Techniques 4 SSE SSE SSE SSE FA 419 Çağdaş Moda Tasarımcıları Contemporary Fashion Designers 4 SSE SSE SSE SSE FA 421 Filmlerde Giysiler Clothes in the Movies 4 SSE SSE SSE SSE FA 423 Moda Ürünleri ve Teknolojilerindeki Yenilikler Innovations in Fashion Products and Technologies 4 SSE SSE SSE SSE FA 451 Moda İçin Uygulama Atölyesi I Applied Workshop in Fashion I FA 452 Moda İçin Uygulama Atölyesi II Applied Workshop in Fashion II

11 FB 301 Moda Endüstrisinde Üretim Süreçleri Production Processes in the Fashion Industry 6 SSE SSE SSE SSE FB 302 Moda Yönetimi Projesi I Fashion Management Project I 10 SSE SSE SSE SSE FB 401 Moda Satınalmacılığı ve Yönetimi Fashion Merchandising Management 4 SSE SSE SSE SSE FB 401 Moda Satınalmacılığı ve Yönetimi Fashion Merchandising Management 4 SSE SSE SSE SSE FB 403 Moda Yönetimi Projesi II Fashion Management Project II 8 SSE SSE SSE SSE FB 494 Bitirme Tezi Graduation Thesis FB 498* Bitirme Projesi Graduation Project FD 301 Moda Tasarım Stüdyosu:Koleksiyon II Fashion Design Studio: Collection II 7 SSE SSE SSE SSE FD 302 Moda Tasarım Stüdyosu:Koleksiyon III Fashion Design Studio: Collection III 10 SSE SSE SSE SSE FD 303 Tekstil Stüdyosu Textile Studio 3 SSE SSE SSE SSE FD 304 İleri Tekstil Stüdyosu Advanced Textile Studio 4 SSE SSE SSE SSE FD 311 Kostüm Tasarımı Costume Design 4 SSE SSE SSE SSE FD 313 Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama Computer Aided Pattern Making 4 SSE SSE SSE SSE FD 401 Moda Tasarım Stüdyosu:Koleksiyon IV Fashion Design Studio: Collection IV 9 SSE SSE SSE SSE FD 404 Moda Tasarımı için Portfolyo Tasarımı Portfolio Design for Fashion Design 4 SSE SSE SSE SSE FD 411 İleri Çizim Stüdyosu Advanced Freehand Drawing 4 SSE SSE SSE SSE FD 413 Yenilikçi Moda Tasarım Çalışmaları Innovative Fashion Design Studies 4 SSE SSE SSE SSE FD 415 Moda Tasarım Yarışması Projesi Fashion Design Competition Project 4 SSE SSE SSE SSE FD 417 İleri Giysi Oluşturma Advanced Garment Construction 4 SSE SSE SSE SSE FD 420 Moda Tasarımında Makyaj Make-up in Fashion Design 4 SSE SSE SSE SSE FD 494 Bitirme Tezi Graduation Thesis FD 498* Bitirme Projesi Graduation Project FFD 101 Sanat ve Tasarım Stüdyosu I Art and Design Studio I 8 SSE SSE SSE SSE FFD 102 Sanat ve Tasarım Stüdyosu II Art and Design Studio II 9 SSE SSE SSE SSE FFD 104 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Computer Aided Technical Drawing 4 SSE SSE SSE SSE FFD 111 Çizim ve Reprezantasyon Drawing and Representation 4 SSE SSE SSE SSE FFD 121 Sanat ve Tasarım Tarihi I History of Art and Design I 3 SSE SSE SSE SSE FFD 122 Sanat ve Tasarım Tarihi II History of Art and Design II 3 SSE SSE SSE SSE FFD 142 Maket Yapımı Model Making 4 SSE SSE SSE SSE FFD 201 Bilgisayar Destekli Mimari Grafikler Computer Aided Architectural Graphics FFD 202 İleri Tasarım Sunum Teknikleri Advanced Design Presentation 4 SSE SSE SSE SSE FFD 300 Tasarım Yarışması Projesi Design Competition Project 4 SSE SSE SSE SSE FFD 301 Mobilya Tasarımı Furniture Design FFD 304 Tasarım Endüstrisinde Markalaşma Branding in Design Industry 4 SSE SSE SSE SSE FFD 306 Tasarımcılar İçin Fikri Mülkiyet Hakları Intellectual Property Rights for Designers 4 SSE SSE SSE SSE FFD 310 Modern Tasarı Geometri Modern Descriptive Geometry 4 SSE SSE SSE SSE FFD 403 Tasarımcılar İçin Pazar Araştırması Market Research for Designers 5 11 SSE SSE SSE SSE

12 FR 202 FR 312 Profesyonel İletişim Communication Professionelle 4 SSE SSE SSE SSE FR 301 FR 314 Etkin Fransızca Bilgisi Connaissance effective de français 4 SSE SSE SSE SSE FR 302 FR 400 Uluslararası İlişkiler Fransızcası Français des Relations Internationales 4 SSE SSE SSE SSE FR 302 FR 411 İleri Düzey Fransızca Français de Niveau Avancé 4 SSE SSE SSE SSE FR 302 FR 413 Sinema Yoluyla Fransızca İletişim La Communication en Français par le Cinéma 4 SSE SSE SSE SSE GD 303 Yayın Tasarımı Editorial Design 4 SSE SSE SSE SSE GD 304 Ambalaj Tasarımı Packaging Design 4 SSE SSE SSE SSE GD 350 İleri Tipografi Advanced Typography 4 SSE SSE SSE SSE GD 403 Reklam Tasarımı ve Sanat Yönetmenliği Advertising Design and Art Direction 4 SSE SSE SSE SSE GD 404 Portfolyo Tasarımı ve Profesyonel Pratik Portfolio Design and Professional Practice 4 SSE SSE SSE SSE GER 202 GER 311 İş Almancasına Giriş Einführung in das Berufsdeutsch 4 SSE SSE SSE SSE GER 102 veya A1 sertifikası GER 102 veya A1 sertifikası GER 102 veya A1 sertifikası GER 102 veya A1 sertifikası GER 102 veya A1 sertifikası GER 301 GER 302 GER 301 GER 302 GER 312 İş Almancası Berufsdeutsch 4 SSE SSE SSE SSE GER 313 Etkin Konuşma I Effective Speaking Skills I 4 SSE SSE SSE SSE GER 314 Etkin Konuşma II Effective Speaking Skills II 4 SSE SSE SSE SSE GER 315 Alman Kültürü ve Sanatı I German Culture and Art I 4 SSE SSE SSE SSE GER 316 Alman Kültürü ve Sanatı I German Culture and Art II 4 SSE SSE SSE SSE GER 411 Etkin Almanca Bilgisi Einführung der Vier-Fertigkeiten 4 SSE SSE SSE SSE GER 412 İleri Düzey Almanca Vier-Fertigkeiten 4 SSE SSE SSE SSE HUM 101 Uygarlık Tarihi I History of Civilization I HUM 102 Uygarlık Tarihi II History of Civilization II HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I Principles of Social Sciences I 4 Z Z Z Z HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II Principles of Social Sciences II 4 Z Z Z Z IA 301 İç Mimarlık Stüdyosu I Interior Architecture Studio I 9 SSE SSE SSE SSE IA 302 İç Mimarlık Stüdyosu II Interior Architecture Studio II 7 SSE SSE SSE SSE IA 401 Geleceğe Yönelik İç Mimarlık Çalışmaları Visionary and Future Interior Architecture Studies 11 SSE SSE SSE SSE IA 494 Bitirme Tezi Graduation Thesis IA 498 Bitirme Projesi ** Graduation Project** IAED 101 İç Mekanları Duyumsama Sensing Interiors 4 SSE SSE SSE SSE IAED 201 Tasarım Stüdyosu I Design Studio I 8 SSE SSE SSE SSE IAED 202 Tasarım Stüdyosu II Design Studio II 9 SSE SSE SSE SSE IAED 203 Yapım ve Malzemeler I Construction and Materials I 3 SSE SSE SSE SSE IAED 204 Yapım ve Malzemeler II Construction and Materials II IAED 205 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımında Göstergebilim Design Semiotics for IAED 4 SSE SSE SSE SSE IAED 206 Çağdaş Tasarım Söylemi Contemporary Design Discourse 4 SSE SSE SSE SSE IAED 207 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı için Çevresel Kontrol Sistemleri Environmental Control Systems for IAED 3 SSE SSE SSE SSE IAED 209 İç Mekan Tasarımı Tarihi ve Teorisi History and Theory of Interior Design 3 SSE SSE SSE SSE IAED 304 Kompleks İç Mekan Sistemleri Complex Interior Systems 4 12 SSE SSE SSE SSE

13 IAED 306 Yapım Yönetimi Construction Management 3 SSE SSE SSE SSE IAED 310 Bilgisayar Destekli İleri 3 Boyutlu Modelleme Teknikleri Advanced 3-D Modeling and Rendering in Computer Aided Design 4 SSE SSE SSE SSE IAED 320 İç Mekanlarda Renkler ve Dokular Colors and Textures in Interiors 4 SSE SSE SSE SSE IAED 330 Denizel İç Yapılar ve Malzemeler Interior Marine Construction and Materials 4 SSE SSE SSE SSE IAED 340 Evrensel Tasarım Universal Design 4 SSE SSE SSE SSE IAED 401 Restorasyon ve Koruma Çalışmalarına Giriş Introduction to Restoration and Preservation 4 SSE SSE SSE SSE IAED 403 Ekolojik ve Biyo-iklimsel Tasarım Ecological and Bioclimatic Design 4 SSE SSE SSE SSE IAED 404 Portfolyo Tasarımı Portfolio Design 4 SSE SSE SSE SSE IAED 410 Çevresel Psikoloji Environmental Psychology 4 SSE SSE SSE SSE IAED 420 Osmanlı Döneminden Modern Türkiye'ye Güzel Sanatlar Fine and Applied Arts from the Ottoman Era to Contemporary Turkey 4 SSE SSE SSE SSE IAED 430 Akıllı ve Etkileşimli Mekanlar Intelligent and Interactive Spaces 4 SSE SSE SSE SSE IAED 451 IAED 452 ID 101 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı için Uygulama Atölyesi I İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı için Uygulama Atölyesi II Endüstriyel Tasarımda Eskiz ve Tarama Teknikleri Applied Workshop in IAED I Applied Workshop in IAED II Sketching and Rendering Techniques in Industrial Design 4 SSE SSE SSE SSE ID 201 Ürün Tasarım Stüdyosu I Product Design Studio I 10 SSE SSE SSE SSE ID 202 Ürün Tasarım Stüdyosu II Product Design Studio II 10 SSE SSE SSE SSE ID 203 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım Computer Aided Industrial Design 4 SSE SSE SSE SSE ID 204 Endüstriyel Tasarımda Göstergebilim Design Semiotics for Industrial Design 4 SSE SSE SSE SSE ID 205 İnsan Faktörleri Human Factors 4 SSE SSE SSE SSE ID 207 Endüstriyel Tasarım için Malzeme Bilgisi Materials for Industrial Design 4 SSE SSE SSE SSE ID 208 Üretim Teknolojileri Production Technologies 4 SSE SSE SSE SSE ID 300 Yenilikçi Tasarım Stratejileri Innovative Design Strategies 4 SSE SSE SSE SSE ID 301 Endüstriyel Tasarım Tarihi ve Teorisi History and Theory of Industrial Design 4 SSE SSE SSE SSE ID 302 Endüstriyel Tasarımda Çağdaş Konular Contemporary Issues in Industrial Design 4 SSE SSE SSE SSE ID 303 Ürün Tasarım Stüdyosu III Product Design Studio III 9 SSE SSE SSE SSE ID Boyutlu Mekanik Tasarım 3 Dimensional Mechanical Design 4 SSE SSE SSE SSE ID 330 Kil ve Alçı ile Tasarım Designing in Clay and Plaster 4 SSE SSE SSE SSE ID 340 Gıda Ambalaj Tasarımı Food Packaging Desing 4 SSE SSE SSE SSE ID 350 Kinematik Tasarım Kinematic Design 4 SSE SSE SSE SSE ID 400 Fantastik Tasarım İllustrasyonu Fantastic Design Illustration 4 SSE SSE SSE SSE ID 404 Portfolyo Tasarımı Portfolio Design 4 SSE SSE SSE SSE ID Boyutlu Fantastik Modelleme 3D Fantastic Modelling 4 SSE SSE SSE SSE ID 451 Endüstriyel Tasarım için Uygulama Atölyesi I Applied Workshop in Industrial Design I ID 452 Endüstriyel Tasarım için Uygulama Atölyesi II Applied Workshop in Industrial Design II ID 494 Bitirme Tezi Graduation Thesis INS 401 Sigortacılık ve Aktüerya Matematiği Insurance and Actuarial Mathematics IREU 101 Uluslararası İlişkiler I International Relations I 5 13 SSE SSE SSE SSE

14 IREU 102 Uluslararası İlişkiler II International Relations II IREU 104 Avrupa Bütünleşmesi Tarihi History of European Integration IREU 110 Siyaset Bilimine Giriş Introduction to Political Science IREU 150 Uluslararası İlişkilerde Akademik Beceriler Essential Academic Skills for International Relations IREU 201 Siyasi Tarih I Diplomatic History I IREU 202 Siyasi Tarih II Diplomatic History II IREU 207 Avrupa Birliği nin Kurumları Institutions of the European Union IREU 214 Türk Siyasi Hayatı Turkish Politics IREU 215 Siyasi Düşünceler Tarihi I History of Political Thought I 6 SSE SSE SSE SSE IREU 216 Siyasi Düşünceler Tarihi II History of Political Thought II 6 SSE SSE SSE SSE IREU 230 Uluslararası Politik Ekonomi International Political Economy IREU 236 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerde Analitik Yaklaşımlar Analytical Approaches in Political Science and International Relations IREU 301 Türk Dış Politikası Turkish Foreign Policy IREU 303 Uluslararası Örgütler International Organizations IREU 306 Avrupa Ekonomik ve Parasal Bütünleşmesi European Economic and Monetary Integration 6 SSE SSE SSE SSE IREU 308 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Turkey-European Union Relations 6 SSE SSE SSE SSE IREU 401 Balkan Siyaseti Balkan Politics 4 SSE SSE SSE SSE IREU 402 Uluslararası İlişkiler Teorileri Theories of International Relations 6 SSE SSE SSE SSE IREU 403 Avrupa Politikasında Güncel Konular Current Issues in European Politics 4 SSE SSE SSE SSE IREU 406 Küreselleşme ve Dünya Sistemi Globalization and the World System 6 SSE SSE SSE SSE IREU 407 Karşılaştırmalı Siyaset Comparative Politics IREU 408 Uluslararası Politikada Kafkaslar Caucasus in International Politics IREU 409 Osmanlı Siyasi Tarihi Ottoman Diplomatic History IREU 410 Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye European Integration and Turkey 3 SSE SSE SSE SSE IREU 411 Avrupa Birliği Siyaseti European Union Politics IREU 412 AB'nin Komşuluk Politikası Neighbourhood Policy of the EU 4 SSE SSE SSE SSE IREU 413 Milliyetçilik ve Kimlik Politikaları Nationalism and Identity Politics 4 SSE SSE SSE SSE IREU 414 Türk Dış Politikasında Güncel Konular Current Issues in Turkish Foreign Policy IREU 415 Diplomatik Yazışma Teknikleri Diplomatic Correspondence IREU 416 Azınlık Politikaları Minority Politics IREU 417 Ortadoğu Politikaları Middle Eastern Politics IREU 418 AB nin Bölgesel Politikaları Regional Policy in the EU IREU 421 Amerikan Dış Politikası American Foreign Policy IREU 422 Çatışma Çözümlenmesi Conflict Resolution IREU 423 Güncel Siyasi Teoriler Contemporary Political Theory 6 SSE SSE SSE SSE IREU 425 Modernite ve Eleştirileri Modernity and Its Critics 6 SSE SSE SSE SSE IREU 426 AB'de Yönetişim Governance in the European Union 6 14 SSE SSE SSE SSE

15 IREU 427 Avrupa Bütünleşmesi Kuramları Theories of European Integration IREU 428 Cinsiyet Politikaları Gender Politics IREU 429 Dış Politika Analizi Foreign Policy Analysis IREU 431 Çevre Politikaları Environmental Politics 6 SSE SSE SSE SSE IREU 432 Uluslararası Göç International Migration 6 SSE SSE SSE SSE IREU 433 Türk Siyasetinde Güncel Konular Contemporary Issues in Turkish Politics IREU 434 Uluslararası Güvenlik International Security IREU 435 Sovyetler Sonrası Siyaset Post-Soviet Politics IREU 436 Vatandaşlık, Çokkültürlülük ve Demokrasi Citizenship, Multiculturalism and Democracy 6 SSE SSE SSE SSE IREU 438 Avrupa Birliği'nde Politika Yapımı Policymaking in the European Union 6 SSE SSE SSE SSE IREU 441 Enerji Politikaları Energy Politics 6 SSE SSE SSE SSE IREU 442 Enerjnin Politik ve Coğrafi Ekonomisi The Political Economy and Geography of Energy IREU 444 Kozmopolitanizm ve Küresel Adalet Cosmopolitanism an Global Justice 6 SSE SSE SSE SSE IREU 451 Uluslararası İlişkilerde Uygulamalı Atölye Applied Workshop on International Relations IREU 452 Avrupa Çalışmalarında Uygulamalı Atölye Applied Workshop on European Studies ISE 104 Malzeme Bilimine Giriş Introduction to Materials Science Z - ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş Introduction to Industrial Systems Engineering Z - MATH 250 ISE 203 Optimizasyon I-Doğrusal Modeller Optimization I-Linear Models 5 TE TE Z TE ISE 203 ISE 204 Optimizasyon II-Doğrusal Olmayan Modeller Optimization II-Nonlinear Models 5 TE TE Z TE ISE 211 ISE 211 ISE 212 Endüstriyel Bilgi Sistemleri I-Veri Tabanları ve Analiz Endüstriyel Bilgi Sistemleri II-Tasarım ve Uygulama Industrial Information Systems I-Databases and Analysis Industrial Information Systems II-Design and Applications Z TE Z TE ISE 203 ISE 216 Üretim Sistemleri Analizi Production Systems Analysis 4 TE TE Z TE ISE 220 Mühendislik Ekonomisi Engineering Economics 5 Z Z Z Z ISE 221 Mühendislik Sistem Analizi Engineering System Analysis 4 TE TE TE TE MATH 240 ISE 305 Optimizasyon III-Rassal Modeller Optimization III-Stochastic Models 4 TE TE TE TE ISE 204 ISE 310 Kombinatoryel Optimizasyon Combinatorial Analysis 4 TE TE TE TE ISE 315 Üretim Planlama,Tasarım ve Kontrol Production Planning,Design and Control 4 TE TE Z TE MATH 234 ISE 317 Simulasyon Simulation 5 TE TE Z TE MATH 234 ISE 318 Kalite Güvence ve Güvenilirlik Quality Assurance and Reliability 6 TE TE Z TE ISE 320 Tedarik Zincirlerinin Modellenmesi ve Analizi Modeling and Analysis of Supply Chains 4 TE TE TE TE ISE 322 İş Sistemleri Analizi ve Tasarımı Work Study Analysis and Design 5 TE TE Z TE ISE 324 Modern İmalat Sistemlerinin Temelleri Fundamentals of Modern Manufacturing Systems 7 TE TE Z TE ISE 330 Endüstride Benzetim Uygulamaları Industrial Applications of Simulations 4 TE TE TE TE ISE 203 ISE 336 Matematiksel Modelleme Sanatı Art of Mathematical Modelling 4 TE TE TE TE ISE 204 ISE 338 Mühendislikte Matematiksel Programlama Modelleri Mathematical Programming Models in Engineering 4 TE TE TE TE ISE 216 ISE 340 Envanter Planlama Inventory Planning 4 TE TE TE TE ISE 360 Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi Production and Service Systems Management 4 15 TE TE TE TE

16 ISE 362 Yalın Üretim Lean Production 4 TE TE TE TE ISE 204 ISE 370 Optimizasyonda Özel Konular Special Topics in Optimization 4 TE TE TE TE ISE 380 Proje Yönetimi Project Management 4 TE TE TE TE ISE 216 ISE 390 Üretim Yönetiminde Özel Konular Special Topics in Production Management 4 TE TE TE TE ISE 400 İmalat Sistemlerinde Rassal Modeller Stochastic Models in Manufacturing Systems 4 TE TE TE TE ISE 203 ISE 410 Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler Heuristics in Optimization 4 TE TE TE TE ISE 413 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Software Applications in Industry 4 TE TE TE TE ISE 414 Uygulamalı Üretim Sistemleri Applied Production Systems 4 TE TE TE TE ISE 204 ISE 415 Ağ Optimizasyonu Network Optimization 4 TE TE TE TE MATH 240 ISE 419 Oyun Kuramı Game Theory 4 TE TE TE TE ISE 216 ISE 421 Kantitatif Üretim Planlaması Quantitative Production Planning 4 TE TE TE TE ISE 305 and ISE 324 ISE 422 İmalat Dinamikleri ve Denetimi Manufacturing Dynamics and Control 4 TE TE TE TE ISE 305 ISE 424 Kuyruk Sistemleri Queueing Systems 4 TE TE TE TE ISE 305 ISE 425 Rassal Süreçlere Giriş Introduction to Stochastic Processes 4 TE TE TE TE ISE 430 Karar Teorisi Decision Theory 4 TE TE TE TE MATH 234 and ISE 211 ISE 432 Veri Madenciliği Data Mining 4 TE TE TE TE ISE 440 İnsan Faktörleri Mühendisliği Human Factors Engineering 4 TE TE TE TE To be registered to To be registered to ISE 444 Mühendislik ve Bilişim Etiği Ethics in Engineering and Computer Sciences 4 Z Z Z Z ISE 451 ISE 452 ES Mühendisliği nde Uygulamalı Atölye I ES Mühendisliği nde Uygulamalı Atölye II Applied Workshop in Industrial Systems Engineering I Applied Workshop in Industrial Systems Engineering II Z Z - ISE 470 Tesis ve Malzeme Nakil Tasarımı Facility Layout and Materials Handling 4 TE TE TE TE ISE 203 ISE 480 Sıralama ve Çizelgeleme Sequencing and Scheduling 4 TE TE TE TE ISE 490 Finansal Mühendislik Financial Engineering 4 TE TE TE TE ISE 493 Kalite Maliyetleri Cost of Quality 4 TE TE TE TE ISE 494 İnovasyon ve Girişimcilik Innovation and Entrepreneurship 4 TE TE TE TE ISE 216 and Senior Standing ISE 497 and Senior Standing ITL 201 ITL 202 ITL 201 ITL 202 ITL 301 ITL 302 ITL 301 ITL 302 ITL 301 ITL 302 ITL 301 ITL 302 ITL 301 ITL 302 ITL 301 ITL 302 ISE 497 Bitirme Projesi I Senior Project I Z - ISE 498 Bitirme Projesi II Senior Project II Z - ITL 311 Sözlü Anlatım Becerileri I Speaking Skills in Italian I 4 SSE SSE SSE SSE ITL 312 Sözlü Anlatım Becerileri II Speaking Skills in Italian II 4 SSE SSE SSE SSE ITL 411 ITL 412 İleri Düzeyde Sınav Hazırlığı I İleri Düzeyde Sınav Hazırlığı II Advanced Exam Preparation in Italian Language I Advanced Exam Preparation in Italian Language II 4 SSE SSE SSE SSE 4 SSE SSE SSE SSE ITL 413 İş İtalyancası I Business Italian I 4 SSE SSE SSE SSE ITL 414 İş İtalyancası II Business Italian II 4 SSE SSE SSE SSE ITL 415 İtalyan Kültürü ve Sanatı I Italian Art and Culture I 4 SSE SSE SSE SSE ITL 416 İtalyan Kültürü ve Sanatı II Italian Art and Culture II 4 SSE SSE SSE SSE ITF 150 Uluslararası Ticaret ve Finansmanda Akademik Beceriler Essential Academic Skills for Int. Trade and Finance ITF 206 Uluslararası Ticaret ve Finansman Örgütleri Organizations in International Trade and Finance 5 16 SSE SSE SSE SSE

17 ITF 208 Finansal Makroekonomi Financial Macroeconomics 6 SSE SSE SSE SSE ITF 212 Uluslararası Ticaret ve Yatırım International Trade and Investment ITF 223 Uluslararası Ticari İşlemler International Business Transactions ITF 301 Uluslararası Finans International Finance ITF 302 Uluslararası Finansal Yönetim International Financial Management 6 SSE SSE SSE SSE ITF 304 Finansta Sayısal Yöntemler Quantitative Methods in Finance 6 SSE SSE SSE SSE ITF 311 İşletme Finansmanı Business Finance ITF 312 Finansal Yönetim Financial Management ITF 401 Uygulamalı Piyasa Analizi Applied Market Analysis ITF 402 Avrupa Birliği'nde Ticaret ve Finansman Trade and Finance in EU ITF 403 Finansal Risk Yönetimi Financial Risk Management ITF 404 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Investment Analysis and Portfolio Management 6 SSE SSE SSE SSE ITF 407 Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları Emerging Markets 4 SSE SSE SSE SSE ITF 408 Türkiye'de Dış Ticaret ve Yatırım Politikaları Turkish Foreign Trade and Investment Policy 6 SSE SSE SSE SSE ITF 409 Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar Multinational Corporations and Foreign Investments 4 SSE SSE SSE SSE ITF 410 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Financial Institutions and Markets 6 SSE SSE SSE SSE ITF 411 Banka Yönetimi Bank Management ITF 412 Uluslararası Ticaret ve Projelerin Finansmanı Financing International Trade and Project 8 SSE SSE SSE SSE ITF 413 Davranışsal Finansa Giriş Introduction to Behavioral Finance 4 SSE SSE SSE SSE ITF 414 Finansmanda Özellikli Konular Special Topics in Finance ITF 415 Finansal Ekonometri Financial Econometrics ITF 416 Sigortacılık Yönetimi Insurance Management ITF 417 ITF 419 İhracat Pazarlama ve Firmaların Karar Süreci Uluslararası Çevre ve İşletme ile Etkileşimi (Ticaret Kültürü) Export Marketing and the Firm's Decision Process The International Environment and Business Responses (Trade Culture) 4 SSE SSE SSE SSE ITF 428 Dış Ticarette Özellikli Konular Special Topics in Foreign Trade ITF 451 ITF 452 Uygulamalı Uluslararası Ticaret ve Finansman Atölyesi I Uygulamalı Uluslararası Ticaret ve Finansman Atölyesi II Applied Workshop in International Trade and Finance I Applied Workshop in International Trade and Finance II LAW 100 Hukukun Temel İlkeleri Fundamentals of Law 4 SSE SSE SSE SSE LAW 340 Sermaye Düzenlemeleri Capital Market Regulations 4 SSE SSE SSE SSE LAW 350 Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlara İlişkin Düzenlemeler Regulations for Banking and Other Fınancial Institutions 4 SSE SSE SSE SSE LOG 101 Lojistik İlkeleri I Principles of Logistics I LOG 102 Lojistik İlkeleri II Principles of Logistics II LOG 150 Lojistikte Akademik Beceriler Essential Academic Skills for Logistics LOG 204 LOG 206 Dağıtım Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi Lojistik ve Taşımacılıkta Dökümantasyon ve Anlaşmalar Distribution Channels And Supply Chain Management Documentation and Contracts in Logistics and Transportation LOG 301 Lojistik Planlama ve Modelleme I Logistics Planning and Modeling I 6 SSE SSE SSE SSE LOG 302 Lojistik Planlama ve Modelleme II Logistics Planning and Modeling II 5 17 SSE SSE SSE SSE

18 LOG 308 Taşımacılık Yönetimi Transportation Management LOG 312 Lojistikte Simülasyon Simulation in Logistics 7 SSE SSE SSE SSE LOG 400 Countertrade ve Ofset Yönetimi Countertrade and Offset Management LOG 401 Satınalma ve Envanter Yönetimi Procurement and Inventory Management 4 SSE SSE SSE SSE LOG 404 Tedarik Zinciri Stratejileri Supply Chain Strategies LOG 408 Küresel Lojistik Yönetimi Global Logistics Management LOG 410 Şebeke Optimizasyonu Network Optimization LOG 411 Tedarik Zinciri Yönetimi Supply Chain Management 6 SSE SSE SSE SSE LOG 412 Gemi Kiralama ve Acenteliği Chartering and Ship Broking LOG 414 Kaynak Planlama Tabanlı Tedarik Zinciri Yönetimi Resource Planning Based Supply Chain Management LOG 416 Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı International Road Freight Transportation LOG 420 Kentsel Lojistik City Logistics LOG 422 Gemi Acenteliği ve Yük Aracılığı İş Yönetimi Ship Agency and Freight Forwarding Business 4 SSE SSE SSE SSE LOG 430 Ters Lojistik Reverse Logistics LOG 440 Perakende Yönetimi Retailing Management 4 SSE SSE SSE SSE LOG 444 Enerji Dağıtımı Energy Distribution LOG 446 Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi Lean Supply Chain Management 4 SSE SSE SSE SSE LOG 448 Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi Risk Management in Supply Chain LOG 450 Terminal İşlemleri ve Yönetimi Terminal Operations And Management ** LOG 451 Lojistikte Uygulamalı Atölye I Applied Workshop in Logistics I ** LOG 452 Lojistikte Uygulamalı Atölye II Applied Workshop in Logistics II LOG 460 Yönlendirilmiş Araştırma Directed Research LOG 464 Bilgi Güvenliği Yönetimi Information Security Management LOG 466 Deniz Taşımacılığı Yönetimi Maritime Transportation Management LOG 470 Lojistikte Güncel Konular Contemporary Issues in Logistics 4 SSE SSE SSE SSE LOG 490 Hava Taşımacılığı Air Transportation LOG 497 Bitirme Projesi I Senior Project I LOG 498 Bitirme Projesi II Senior Project II MATH 101 Genel Matematik I Calculus I MATH 101* MATH 102 Genel Matematik II Calculus II MATH 103 Matematiğin Temelleri Fundamentals of Mathematics MATH 105 Lineer Cebir I Linear Algebra I MATH 105 MATH 106 Lineer Cebir II Linear Algebra II MATH 107 Matematik ve İstatistiğe Giriş Introduction to Mathematics and Statistics MATH 108 Mimarlık için Matematik Mathematics for Architecture MATH 109 Analiz I Calculus I MATH 109 MATH 110 Analiz II Calculus II

Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing 3/e 9780132070737 Prentice Hall 72,00 TL

Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing 3/e 9780132070737 Prentice Hall 72,00 TL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ CE 223 Database Systems First Course in Database Systems, 3/e 013600637X Prentice Hall 91,00 TL CE 302 Microprocessors x86 PC:Assembly Language, Design, and Interfacing,

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI KAPSAMINDA YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN DERSLERİN ÜNİVERSİTEMİZDEKİ EŞDEĞERLERİ

ERASMUS PROGRAMI KAPSAMINDA YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN DERSLERİN ÜNİVERSİTEMİZDEKİ EŞDEĞERLERİ ERASMUS PROGRAMI KAPSAMINDA YURTDIŞI ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN DERSLERİN ÜNİVERSİTEMİZDEKİ EŞDEĞERLERİ DERSİN VERİLDİĞİ ÜNİVERSİTE DERSİN KODU DERSİN ADI ECTS İEÜ'DE EŞDEĞER TUTULAN DERSİN İEÜ'DE EŞDEĞER

Detaylı

TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22

TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ NÖ VE ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI (2015-2016) I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T+U)-KREDISI KMY109 Z Hukukun Temel

Detaylı

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĐ IEU 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Değişmedi. ETI 101 ETI 105 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları Dilbilime Giriş

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (Principles of Atatürk and History of Turkish AI101 2 0 0 2 2 Revolution I) Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyet ve temel nitelikleri, Çağdaş Türk dünyası

Detaylı

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri BUS 101 Introduction Business Administration Compulsory (3,0,5) İşletmeye Giriş Basic concepts of the business administration such as the evolution

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 1993 yılında yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği,

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL206 İngilizce II English II 3 0 3 3 IYB203

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL206 İngilizce II English II 3 0 3 3 IYB203 İŞLETME BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 6 ISL103

Detaylı

2014-2015 ACADEMIC YEAR LIST OF COURSES TAUGHT IN ENGLISH

2014-2015 ACADEMIC YEAR LIST OF COURSES TAUGHT IN ENGLISH 2014-2015 ACADEMIC YEAR LIST OF COURSES TAUGHT IN ENGLISH Enstitü: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ Institute of Natural and Applied Sciences BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS/ BİLGİSAYAR MÜH.- Computer Engineering,

Detaylı

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 1993 yılında yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği,

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS

EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121 İktisada Giriş II 3

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) I. Yarıyıl II. Yarıyıl D. Dersin Adı T+U A D. Dersin Adı T+U A MAT 805 FİZ 105 FİZ 107 KİM

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ / HITIT UNIVERSITY İNGİLİZCE OKUTULABİLECEK DERSLER / COURSES AVAILABLE in ENGLISH

HİTİT ÜNİVERSİTESİ / HITIT UNIVERSITY İNGİLİZCE OKUTULABİLECEK DERSLER / COURSES AVAILABLE in ENGLISH HİTİT ÜNİVERSİTESİ / HITIT UNIVERSITY İNGİLİZCE OKUTULABİLECEK DERSLER / COURSES AVAILABLE in ENGLISH EĞİTİM BİRİMLERİ ACADEMIC DERSİN ADI COURSE NAME UNITS Makine Müh. Laboratuvarı I Mechanical Labrotory

Detaylı

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Title INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS Hosting Faculty BUSINESS AND ECONOMICS Hosting Department BUSINESS ADMINISTRATION Level 2-Year

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MANDATORY FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY PROGRAM ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI YDL000 General English In the Classroom setting, a main course book series is followed. With a weekly

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı