KARAR NUMARASI: K(ll) S(K-II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİLİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: K(ll)739-2012 S(K-II)1055-2008 SAYI VE 7.5.2008 TARİHLİ KARARIN TADİLİ"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: K(ll) S(K-II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİLİ (Önerge No:726/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İznine İlişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu S(K-II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 8'inci sırasında yer alan Saam Vaziri isminin iptal edilerek, Rüçhan Kayaman Vaziri n/d Rüçhan Kayaman n/d Rüçhan Vaziri'ye Gazimağusa İlçesi Ayluka'da Koçan No: 13954, P/H No:XXIV/60.WII, Parsel No:üz 2452 üzerinde kain 2. katta 1 nolu daireyi satın alması için gerekli satın alma izninin verilmesini onayladı. DAĞITIM Bilgi Gereği İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

2 KARAR NUMARASI: K(l 1) KAMULAŞTIRMA EMRİ (ULUKIŞLA) (Önerge No:650/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin emniyet ve güvenliğinin sağlanması için gerekli olduğundan yani askeri maksatlar amacıyla Gazimağusa kazasına bağlı Ulukışla köyünde kain olup, özel mülkiyette bulunan pafta/harita XXII/15 475/2, 478, 479 ve 481/2 parsellerin kamulaştırılması için 15/1962 Sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 6. Maddesi uyarınca hazırlanan ekteki "Kamulaştırma Emri"ni onayladı. DAĞITIM: Bilgi Gereği: içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

3 1962/ ZORLA MAL İKTİSABI YASASI (15/62 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri tarihli ve 12 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi <3ızetesi'nin Ek 111 'de yayınlanan 30 sayılı Amme Enstrümanı ile kamulaştırmayı yapan makam olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetince Kamulaştırma ihbarının verilmiş olmasına, ayni İhbarın cetvelinde gösterilen taşınmaz malın askeri yani askeri rnıksatlar için gerekli olduğundan kamulaştırılmasının zorunlu olduğunun bildirilmesine, bu taşınmaz mallara herhangi bir hak veya menfaat talep edenin ve ıhiıar edildiği şekilde kamulaştırmanın yapılmasına itirazı olanın itirazmı, saptanan süre içinde yapmasınm bildirilmesine ve talep edilen hak ve menfaatlerin tafsilatının delillerin ve itirazmı destekleyen tüm nedenlerin İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığına sunulmasının istemine, Belirtilen süre içinde hiçbir itirazın yapılmadığına ve meselenin Bakanlar BCurulu'na aktarılmış olmasına ve Bakanlar Kurulu, bütün ahvali dikkate alarak Kamulaştırma İhbarının kapsadığı ve Kamulaştırma ihbanndaki cetvelde tafsilatlı şeiilde görülen taşınmaz malların belirtilen amaç için kamulaştırılmasının uygun bulunmasına ve kamulaştırmanın Emri'nin isdar edilmesini onaylanmış olmasına binaen Bakanlar Kurulu 15/1962 Sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'mn 6. maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak belirtilen taşınmaz malların Kamulaştırılmasını emreder. (M'sa D422/09)

4 KARAR NUMARASI: K(ll) E SAYI VE TARİHLİ KARARIN İPTALİ (Önerge No:655/2012) (M.B.) Bakanlar Kurulu, Altınbaş Petrol Ltd.'in kira süresinin uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E sayı ve tarihli kararın iptal edilmesine karar verdi. DAĞITIM Bilgi Gereği

5 KARAR NUMARASI: K(l 1) YURT DIŞI ZİYARET (Önerge No:658/2012) (M.E.G.S.B.) Bakanlar Kurulu, 9-10 Mart 2012 tarihleri arasında "14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonasına katılan Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst'ün Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti gideri ile kendisine 9 Mart 2012 tarihinde günübirlik eşlik eden Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Personeli Aziz Azizoğlu'nun Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti gideri ve İstanbul'da bulundukları süre içerisinde doğan diğer resmi harcamaların, 2012 Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören. Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Bilgi Gereği Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

6 KARAR NUMARASI: K(l 1) VÜCUT İZİ GELİŞTİRME LABORATUVAR TEKNİKLERİ EĞİTİMİNE KATILIM (Önerge No:660/2012) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan 3/1992 sayılı "Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği Protokolü" çerçevesinde T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 26 Mart - 6 Nisan 2012 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan "Vücut İzi Geliştirme Laboratuvar Teknikleri Eğitimi"ne 25 Mart - 5 Nisan 2012 tarihleri arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü personelinden Polis Memuru Özdem Özdemir'in (02897) katılmasını; adı geçen polis memurunun Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletinin temin edilmesini, mevzuat gereği öngörülen harcırahının verilmesini ve gerekli ödeneğin Polis Genel Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Biigı Gereği

7 KARAR NUMARASI: K(l 1) "YAPI FUARI -TURKEYBUİLD İSTANBUL 2012"YE KATILIM (Önerge No:661/2012) (M.B.) Bakanlar Kurulu, 3-6 Mayıs 2012 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek olan "Yapı Fuarı -Turkeybuild İstanbul 2012"ye katılacak Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Selim Gökbörü ile Komisyon Üyeleri Hasan Çakmak, Özgenç Yücesan, Mehmet Biray ve Emir Akyıllar'ın, Ercan-İstanbul-Ercan gidişdönüş uçak biletleri, konaklama masrafları, fuar giriş ücreti ile yürürlükteki mevzuat uyarınca harcırah tutarlarının 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Bilgi Gereği

8 KARAR NUMARASI: K(l 1) ULUSLARARASI RİSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR SEMPOZYUMU'NA KATILIM (Önerge No:662/2012) (M.E.G.S.B.) Bakanlar Kurulu, Nisan 2012 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Ankara'da düzenlenecek "4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu"na katılacak olan Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Şube Amiri Emine insay'a Ercan-Ankara-Ercan gidişdönüş uçak biletinin temini, ayrıca konaklama ile iaşe-ibate ödeneği verilmesini ve gerekli harcamaların 2012 Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Kurslara Katılma Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Milli Eğitim. Gençlik ve Spor Bakanlığı

9 KARAR NUMARASI: K(l 1) DAVETLİ ZEVAT (Önerge No:663/2012) (M.E.G.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şubat 2012 tarihleri arasında (her iki-tarih dahil) KKTC'nde düzenlenen "Yaratıcı Drama Kursu"na eğitmen olarak katılan Prof. Dr. Ayşe İlhan'ın Ankara-Ercan-İzmir, Prof. Dr. İsmail Güven, Dr. Ayşe Okvuran, Dr. Murtaza Aykaç ve Uzm. Songül Başbuğ'un Ankara-Ercan-Ankara, Uzm. Tülin Tümtürk Yılmaz'ın İstanbul-Ercan-Antalya geliş-dönüş uçak bileti giderleri, iaşeibate ile taşımacılık giderleri, ayrıca yapılan tüm masrafların 2012 Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Bilai Gereği Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

10 KARAR NUMARASI: K(l 1) YURTDIŞI ZİYARET (Önerge No:664/2012) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 8-9 Mart 2012 tarihlerinde istanbul'da resmi ziyaretlerde bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı H. Ersan Saner'in Ercan-İstanbul-Ercan parkurlarında uçak biletinin, anılan tarihler kapsamında otel, iaşe-ibate masraflarının, mevzuat gereği harcırahının ve beliren tüm giderlerinin 2012 Mali Yılı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

11 KARAR NUMARASI: K(l 1) RESMİ TEMASLAR (Önerge No:665/2012) (D.B.) Bakanlar Kurulu, resmi temaslarda bulunmak ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde konferans vermek amacıyla 7-13 Mart 2012 tarihleri arasında yurtdışına giden Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün'ün Ercan- Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedeli ve beraberindeki Müdür/Temsilci Gizem Alpman, Basın Danışmanı Hurşide Baybora, II. Sekreter Cem Topçu, Fotoğrafçı Erhan Tünay ve Koruma Görevlisi Mustafa Hoca'nın 7 Mart Mart 2012 tarihleri için Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedellerinin, ayrıca 13 Mart 2012 tarihinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün'e refakat etmek üzere Ankara'ya günübirlik giden Müdür/Temsilci Mehmet Dana'nın Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedeli ile adı geçen kişilerin gidiş-dönüş tarihlerine bağlı olarak mevzuat gereği harcırah, konaklama ve doğan diğer tüm resmi giderlerinin 2012 Mali Yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Dışişleri Bakanlığı

12 KARAR NUMARASI: K(l 1) TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKETİN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI (Önerge No:666/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği'ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan "Vakkas & Veysel Kardeşler Trading Ltd."in Şirket isminin "Topline Japan Auto Part Trading Ltd." olarak değiştirilmesini Fasıl 113 Şirketler Yasası'nın 19(1) Maddesi uyarınca onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

13 KARAR NUMARASI: K(l 1) AB MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI ÇALIŞMALARI'NA KATILIM (Önerge No:667/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, AB Müktesebatına Uyum Programı kapsamında döneminde teknik destek sağlayacak çalışmalar yapan AB uzmanlarının seçimi Brüksel'deki toplantılarda gerçekleştirilmekte olup bu yıl Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıya 20 Mart 2012 tarihinde katılmak üzere davet edilen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Devlet Planlama Örgütü istatistik ve Araştırma Dairesi Başkanı Güner Mükellefin Mart 2012 tarihinde Ercan-istanbul-Brüksel gidiş, Brüksel-İstanbul-Ercan dönüş olmak üzere uçak bileti, otel masrafları AB tarafından karşılandığından kaldığı süre içerisindeki harcırahının 2012 Mali Yılı Devlet Planlama Örgütü Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Bilgi Gereği Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

14 KARAR NUMARASI: K(l 1) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ELEKTRİK KURUMU 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ (Önerge No:671/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elektrik Kurumu 2012 Mali Yılı Bütçesi'ni 'nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

15 KARAR NUMARASI: K(l 1) GÜZELYURT-LEFKE ANAYOLU BÖLÜNMÜŞ YOL GÜZERGAHI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:674/2012) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Güzelyurt-Lefke Anayolu bölünmüş yol güzergahı içerisinde kalan taşınmaz malların 15/1962 Sayılı Zorla Mal İktisabı Yasasfnın 4. Maddesi uyarınca hazırlanan ekteki "Kamulaştırma İhbarfnı onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

16 ZORLA M AL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa) KAMULAŞTIRMA İHBARI (Madde 4) Bu ihbardaki cetvelde tarif edilen taşınmaz malların kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi kapsamında yol inşaatı için gerekli olduğundan kamulaştırılması ihbar edilir. Söz konusu taşınmaz mallar üzerinde herhangi bir hak veya yarar talep eden ve teklif edilen kamulaştırmaya itiraz eden herhangi bir kişinin, bu ihbarın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak onbeş gün içinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nahak veya yararlarının tafsilatını ve bunun delillerini ve itirazını destekleyen tam nedenlerini bildirmesi istenir. CETVEL Güzelyurt kazasında Güzelyurt-Lefke Anayolu Bölünmüş yol güzergahı içerisinde kalan ve ekteki listede Pafta/Harita No. ve Parsel numaralan belirtilen parsellerden tamamen/kısmen alınan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından imzalanan tarihli plan üzerinde sarı boya ile boyanmış saha içinde kalan ve tafsilatlı bir şeklinde görülen taşınmaz malların kapsadığı sahanın hepsi. 2. İlgili kişiler, planın bir suretini Lefkoşa'da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda tetkik edebilirler.

17 XIX 40 E1 Morphou Ay Mamas Q (Blok F) Parsel 216, 235, 236 Morphou Ay Mamas Q (Blok E) Parsel 566/1, 566/2, 54, 397 GUZELYURT - LEFKE YOLU. XIX 40 E2 Morphou Ay Mamas Qr (Blok E) Parsel 52, 51, 16/1, 16/2, 15 Morphou Ay mamas Qr (Blok F) Parsel 216. XIX 40 W2 Morphou Ay Mamas Qr (Blok F)' Parsel K493, 271, 272, 268,216,493 Morphou Ay Mamas Qr {Blok E) Parsel 6, 7,8,1,341 Kato Zodha Village (Blok F) Parsel 1,3,4,6,7,8,9,10,31.32,35. XIX 39 E2 Morphou Ay Mamas Qr (Blok F) Parsel «494,269,270,268,250 Morphoii Ay Mamas Qr (Biok G) ' Parsel K758.K759,501,515/2,515n,K760,K761,5l8A,494,K713, 149A,K760,337,439A : 237A,448A,243/1A,244A,336

18 . XIX 39 W2 Morphou Ay Mamas Qr (Blok G) Parsel K760 ; K687.K589, K690, K691, K692, K693, K694, K688, K686, K685, K695, K696, K698, K699, K603, 105, K750, K751 Nikitas Village (Blok C) Parsel 15A.14A,K435,K434 1 K433,11A,10A 1 9A,6/2A,6/1A,263A, K354,K353,K352,K351,281/1A Nikitas Village (Blok D) Parsel 85/1, 85/2, K302, K301, 87, K335, K336, K337, K338 Prastıo Village Ay Yeorytos Qr (Blok D) Parsel 115,114. XIX 38 E2 Prastio Ay Yeoryıos Qr (Blok D) Parsel 46, 47 «XIX 46 El Prastio (Ay Yeoryics Qr) Biok D Parsel KS40,K642,K643,125.K636, K645,K646,K51-0,40,K613. K607,K508,K612,K613,KS09,K631.55,K636,K520,K619,K517,57,K528 56/1,630,629 r K657,K602,K603.K604,K605,K506,K142,K622,K623,K634 Prasitio (New Livadhi Qr) (Blok B) Parsel K529,K541,K545,K550.K548,K527,K567,K566,55,K636, K635,K553,K572 Prasitio (Ay Jeorgios Qr) (Blok F) Parsel KI257,K256,K255.K26S,K241,K240.K250,K279,K278,K244, 35.2,K276.K246 1 K274,K458 1 K457

19 . XfX 46 W1 Prastio (New Livadhi Qr) (Blok A) Parsel K457 I K422,K424,K432,K431,K439,K426,K430 Prastio (New Livadhi Qr) (Blok B) Parsel 52A Prastio Ay Yeoryıos Qr (BiokC) Parsel K369,K370.K371,K362,K363,K352. XIX 46 W2 Prastio (New Livaaios) (3lok A) Parsel K409, K411, «462,135 Prastio (Ay Prastios Qr) (Blok C) Parsel K363, K355, K352, K356, K358, 87, 90, 91, K310, K346, K309, K389, K388, 96, K383, K382 Gaziverer. Viilage (Blok C) Parsel 399, 398,397, 276, 405, 404, 388, 73, 186, 187, 335, 336, 105A, 1053, 105C, 415, 338 * X!X 45 E2 Gaziveren Viilage (Blok C) Parsel 250, 251, 252, 232, 114, 396, 426, 425, 383, 382, 155, 154, 153, 110, 329, 225, 234, 408, 395, 327, 326, 325, 324, 332, 329. XİX 53 Gaziveren Parsel 109,235,107,106,94,93,92 Yeşilyurt Parse! 2S9, 87/1,87/2,21/1,22.23,87/3,12,25/1,26/2/1,26/2/2,29/1, 27/1,29,78/1/7,78/1/6.29/2,29/3,78/1/5.78. / 1/8,78/2,77/2,77/1,40,41,42/2, 45/1,45,4

20 XIX 61 Pendeya Village Parsel 19, 3/1, 3/2, 3/3, 4. XIX 60 Peristeronarina Village Parsel 113/1, 115, 116, 117, 32, 25, 119, Peristeronarina Village Parsel 41/1, 41/1, 42/2, 43/18/2, 43/18/1, 43/19, 43/17, 43/16, 43/15, 43/14, 43/13, 43/12, 43/11, 43/10, 43, 44/2, 53, 56/15, 56/16, 52, 92/1, 92/2, 93/3, 92/6/1, 92/6/2, 92/7, 107/2, 107/2, 107/1, 106, 105, 104, 125/1, 125/2/1, 125/2/2, 127, 128, 130/1, 136/2/1, 136/2/2, 136/2/3, 136/1, 103, 102, 101, 100, 131/1, 131/2, 145, 145/2, 139/1, 143, 144, 146/1,147/2, 147/1, 148, 149, 156, 152. XİX 59 E2 Peristeronari Village (Blok C) Parsel 222, 223, 555, 225, 227, 226, 231, 232, 233 Peristeronari Viüage (Blok B) Parsel 15, 366, XXV1H3E1 Peristeronari Viüage (Stok B) Parsel 263, 332, 333, 42, 247, , 141, 374, 260, 140, 139, 338, 329, 145, 151, 153, 150, 160, 151 Lefka Vsiiage (Blok L) Parsel 473, 471 4

21 XXVIII 3 W1 Lefka (Blok L) Parsel 475, 550. XXVIII 3W2 Lefka Viilage (Blok L) Parsel 561, 202, 191, 190, 178, , 515, 518, 519, 101, 102, 100, 159, 153, 552D, 5525, 552F, 552G,513C, 513D.537, 536, 535, , 397. XXVIII 2 2 Lefka (Blok L) Parsel 366, 147, 150, 134, 379, 131, 132, 133 Lefka (Blok K) Parsel 226,36,219

22 KARAR NUMARASI: K(ll) HİZMET ALIMI (Önerge No:675/2012) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'nin çamaşır ve terzilik işleri'nin ayni fiyattan aylık 102, TL+KDV karşılığında hitam tarihi olan 30 Nisan 2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle (1 Mayıs Nisan 2013 devresinde) Akçın Temizlik Ltd."den hizmet alınabilmesi için Devlet İhale Tüzüğünün 3(2) Maddesi'ne istinaden Sağlık Bakanlığı'nın yetkili kılınmasını ve ihtiyaç duyulan ödeneğin 2012 Mali Yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet ihaleleri Dahil)" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Sağlık Bakanlığı

23 KARAR NUMARASI: K(l 1) PROF. DR. SERMET KOÇ'UN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:676/2012) (S.B.) Bakanlar Kurulu, 1-2 Nisan 2012 tarihleri arasında KKTC'ne gelecek olan Prof. Dr. Sermet Koç'a istanbul-ercan-istanbul geliş-dönüş uçak bileti temin edilmesini, KKTC'nde kalacağı süre zarfında belirecek masraflarının karşılanmasını ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Bilgi Gereği Sağlık Bakanlığı

24 KARAR NUMARASI:K(l 1) SİMKOTEL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.'NE BAKIM-ONARIM BEDELLERİNİN ÖDENMESİ (Önerge No:684/2012) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, S sayı ve tarihli karara atfen Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü ile Simkotel Telekomünikasyon Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında yapılan DMS ve DRX-4 Santrallarının Bakım-Onarım Sözleşmesi'ne istinaden; ilgili şirketten alınmış olan bakım ve onarım hizmetleri karşılığı olarak önergeye ekli fatura ile belgelenen dönemi ile dönemi toplamı 39, USD'nin ilgili firmaya ödenmesi için Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.'in talep etmiş olduğu USD ile birlikte toplam 39, USD (Otuz Dokuz Bin Beş Yüz On Dört) ile yine ayni şirketten alınan bakım ve onarım hizmetleri karşılığı olarak önergeye ekli No ve tarihli fatura ile No ve tarihli fatura toplamı 39, USD'nin firmaya ödenmesi için Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.'in talep etmiş olduğu USD ile birlikte toplam 39, USD'nin (Otuz Dokuz Bin Dört Yüz Yetmiş Dört) 2012 Mali Yılı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Telefon Şebekelerinin Bakım ve Onarımları Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM: Bilgi Gereği: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

25 KARAR NUMARASI: K(ll) DR. CUMHUR SONUÇ'UN SÖZLEŞMESİNİN İPTAL EDİLMESİ (Önerge No:687/2012) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Dr. Akçiçek Hastanesinde sözleşmeli statüde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Cumhur Sonuç'un sözleşmeli statüdeki görev süresinin uzatılmasını onaylayan Bakanlar Kurulu'nun K sayı ve tarihli kararının 18 Nisan 2012 tarihinden itibaren iptal edilmesini onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Sağlık Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

26 KARAR NUMARASI: K(l 1) M. NEVZAT HIZ FOTOĞRAF SERGİSİ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:689/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Mart 2012 tarihleri arasında Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) Fotoğraf Eğitmeni ve Fotoğraf Sanatçısı M. Nevzat Hız'ın ülkemizde sergi açması ve uçak bileti ile ülkemizde bulunduğu sürede yapılacak ulaşım, açılış kokteylinde izazikram dahil sergi kataloğu basım giderleri ve sergi ile ilgili yapılacak toplam 4,200 TL tutarın 2012 Mali Yılı Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Biigi Gereği Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı

27 KARAR NUMARASI: K(l 1) BOMBA İMHA UZMANI TEMEL EĞİTİMİNE KATILIM (Önerge No:713/2012) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan 3/1992 sayılı "Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında işbirliği Protokolü" çerçevesinde, T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Daire Başkanlığı tarafından 26 Mart-15 Haziran 2012 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan "Bomba imha Uzmanı Temel Eğitimi"ne Polis Genel Müdürlüğü personelinden Polis Memuru Erdem Akkuş (164153) ile Polis Memuru Çağlar Kızıltunçlar'ın (210007) katılmalarını; adı geçen polis memurlarının 25 Mart-18 Haziran 2012 tarihleri arasında Ankara'ya gönderilmelerini,-bu amaçla anılan kişilerin Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesini ve mevzuat gereği öngörülen harcırahlarının Polis Genel Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği:

28 KARAR NUMARASI: K(ll) SÖZLEŞMELİ PERSONEL DENİL ERTUĞ'UN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:718/2012) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun K sayı ve tarihli kararı ile Dışişleri Bakanlığı'nda sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve görev süresi 1 Nisan 2012 tarihinde sona erecek olan Denil Ertuğ'un görev süresinin önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğinin Dışişleri Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

29 KARAR NUMARASI: K(l 1) SELHAN HİMMET ZEKİ'NİN SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:719/2012) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(ll) sayı ve tarihli kararla Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Tanıtma Dairesi'ne Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen Selhan Himmet Zeki'nin 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 6(2) Maddesi uyarınca 15 Nisan 2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle önergeye ekli sözleşme metni uyarınca görev süresinin uzatılmasını ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım; Bilgi Gereği: Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

30 KARAR NUMARASI: K(l 1) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ZEYNEP DENNER'İN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:720/2012) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun K sayı ve tarihli kararı ile Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Tanıtma Dairesi'nde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve görev süresi 1 Nisan 2012 tarihinde sona erecek olan Zeynep Denner'in görev süresinin önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 yıl süreyle uzatılmasını ve gerekli ödeneğinin Dışişleri Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Bilgi Gereği Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

31 KARAR NUMARASI: K(l 1) YABANCI UYRUKLU BERNA ZORLU'NUN KKTC'NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:721/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı uyruklu Berna Zorlu'nun KKTC'nde bulunan ve K(ll) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile satın alma izni almış olduğu, Yukarı Girne'de kain 8118 koçan no'lu Pafta/Harita XII/20 E2, Blok H, 1557 no'lu parsel üzerinde kain evi kredi kullanmak ve ipotek tesis etmesini 52/2008 Sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası'nın 10. Maddesi'nin 3. Fıkrası'nın atıfta bulunduğu 4. Maddesi'nin 2 Fıkrası gereğince onayladı. DAĞİTİM Bilgi Gereği İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

32 KARAR NUMARASI: K(l 1) BESTE YARIŞMASI (Önerge No:748/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) tarafından düzenlenmekte olan Türk Sanat Müziği Beste Yarışması için gereken 27,500 TL ve Türk Hafif Müziği Beste Yarışması için gereken 20,000 TL toplam organizasyon harcamaları tutarı 47,500 TL'nın 2012 Mali Yılı Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım; Bilgi Gereği: Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı

33 KARAR NUMARASI: K(ll) ÖDENEK AKTARMA (Önerge No:749/2012) (T.Ç.K.B) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Belediyelere" kaleminden 140, TL'nın, Çevre Düzenleme Projesi başlığı altında yer alan "Hizmet Tesisleri" kalemine aktarılmasını onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı

34 KARAR NUMARASI: K(l 1) TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA.KISMİ HİBE ALMAYA HAK KAZANAN PROJELERE, TC ZİRAAT BANKASI A.Ş. KANALI İLE ÖDEMELERİN YAPILMASI (Önerge No:757/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, "Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında Kısmi Hibe almaya hak kazanan projelere, tarihli TC Ziraat Bankası A.Ş. ile imzalanan "Reel Sektör Program/Proje Destek Hesabı Protokolü'ne Ek Protokol" gereğince ekli listede belirtilen ödemelerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan 2,675, TL'nın 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Proje Destekli Tarımsal Kısmi Hibe Programı Projesi" kaleminden TC Ziraat Bankası Lefkoşa Şubesi'nde açılan destek hesabına aktarılmasını ve bu hesaptan hak kazanan projelerin ödemelerinin yapılmasını onayladı. DAĞITIM Bilgi Gereği Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

35 Proje Teklif Çağrısı: KKTC-ll-TDKB-01 TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA KISMİ HİBE ALMAYA HAK KAZANAN PROJELER LİSTESİ TCârç-u-TBKB-Oi/oo: Recep Yusufoğlu YILMAZ GAZİOĞLU ««IE-U--KDKB-01/007 Ramaaan BİNATLIU MUSTAFA BAYRAKTAR HAMİDE BEKAR :«3CfC-ıW33i -or/oıı SALDAM LTD Zühai Ereş KKTC-ÎL-TOKB-ei/ClS EMİNE TOKKAN TARSAN LTD. KKfC-aa-İE0lt8-3i/O2 6 KKTC-n-ÎDIC8-ai/C28 KKTC-İ1-TBK«-0İ/033 Nazım Lortioğlu MUSTAFA TÖRE Hatem Eğmez ALI HASAN KANDULU Zihni Gürpınar Hasan Ereş Mustafa Turhan KKTC-11-T3K3-CÎ/04İ KKTC- î-t01 -JBy 4S KALYONCU DIŞ TİCARET ŞTİ. LTD MUSTAFA DARBAZ SÖZLEŞME İMZALANAN TOPLAM BÜTÇE TUTARI

36 KARAR NUMARASI: K(l 1) KKTC'NDE KISMİ HİBE DESTEK YARDIM PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARTNA UYGUN OLARAK YAPILACAK ÖDEMELER (Önerge No:758/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, "Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programının KKTC'nde Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Usul ve Esasları'na uygun olarak programın yürütülmesi sürecinde ihtiyaç duyulacak izleme faaliyetlerinde görevlendirilen kişi ve kurumlara ait uçak bileti, ulaşım, konaklama, iaşe-ibate bedellerinin ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nca süreçte görevlendirilen personelin yurtiçi ve yurt dışında eğitim, ulaşım, akaryakıt, konaklama, harcırah, iaşe-ibate, internetiletişim, ofis sarf malzemeleri, fotoğraf makinesi, bilgisayar ve sarf malzemeleri ve bu program amaçları doğrultusunda yapılacak olan diğer resmi giderlere ait bedellerin ödeneklerinin 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Proje Destekli Tarımsal Kısmi Hibe Programı Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

37 KARAR NUMARASI: K(l 1) "AĞAÇLANDIRMA VE REHABİLİTASYON TEKNİKLERİ, ÖZEL AĞAÇLANDIRMA TEKNİKLERİ, ETÜD PROJE TEKNİKLERİ" KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİNE KATILIM (Önerge No:759/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2012 Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde 8 Nisan Nisan 2012 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek "Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Teknikleri, Özel Ağaçlandırma Teknikleri, Etüd Proje Teknikleri" adlı hizmet içi eğitim seminerine aşağıdaki tabloda belirtilen Orman Dairesi teknik personellerinin katılmasını ve söz konusu kişilerin belirtilen tarihlere bağlı olarak Ercan-Antalya-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, konaklama masrafları ile yasal harcırahlarının (iaşe ve ibate) karşılanması için kişi başı 1, TL verilmesini ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "KKTC Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı. Eğitime Katılacak Personel Listesi: Adı Soyadı: Mevki ve Hizmet Sınıfı Görevi 1. Asım Yırık 2. Derece Mühendis Güzelyurt Bölge Şefi 2. Can Conkbayır 4. Derece Orman Memuru Ağaçlandırma Mühendisi DAĞITIM Bilgi Gereği Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

38 KARAR NUMARASI: K(l 1) "ORMAN YANGINLARINI ÖNLEME" KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM (Önerge No:761/2012) (T.D.K.B) Bakanlar Kurulu, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2012 Hizmetiçi Eğitim Programı çerçevesinde 1-7 Nisan 2012 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek "Orman Yangınlarını Önleme Çalışmaları" adlı hizmetiçi eğitim seminerine aşağıdaki tabloda belirtilen Orman Dairesi teknik personelinin katılmasını ve sözkonusu kişilere belirtilen tarihlere bağlı olarak Ercan-Antalya-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, konaklama masrafları ile yasal harcırahlarının (iaşe-ibate karşılanması için) kişi başı 1, TL verilmesini ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "KKTC Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı. Eğitime Katılacak Personel Listesi Adı-Soyadı Mevkii ve Hizmet Sınıfı Görevi 1- İsa Direk 2. Derece Mühendis Kantara Bölge Şefi 2- Salih Karalıgil Geçici Memur Alevkaya Bölge Şefi Dağıtım: Bilai Gereği: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: K(ll)-877-2012 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ 2012 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ İÇME SUYU TÜZÜĞÜ (Önerge No:779/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2012 Gazimağusa Belediyesi İçme Suyu Tüzüğü'nü onayladı. DAĞİTİM Bilgi Gereği İçişleri ve Yerel

Detaylı

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012

KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 KARAR NUMARASİ: Kfl 1)953-2012 2012 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ (Önerge No:943/2012; (M.B.Î Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM

KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012. HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM KARAR NUMARASİ: K(il)1078-2012 HÜSEYİN özinal'in SERGİ AÇILIŞINA KATILIM (Önerge No: 1106/2012. (T.Ç.K.B.) BaKaniar Kurulu, Kıbrıslı Sanatçı Hüseyin özinaî'ın sergi açılışın 1 gerçekleştirmek üzere Ankara'ya

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012

KARAR NUMARASI: K(l 1)780-2012 İSTANBUL PENDİK'TE DÜZENLENECEK OLAN "ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ'NE GENÇLİK DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI AKDOĞAN GENÇLİK MERKEZİ HALK DANSLARI ORTA GRUBUNUN KATILMASI (Önerge No:678/2012) Bakanlar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM (Önerge No:959/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)353-2015 ERCAN-İSKELE ANAYOLU GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN AKOVA DA ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:1778/2015) (U.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2013 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN 2014 YILI ÖDEMELERİ İÇİN BORÇLU CARİ HESAP KULLANMASI (Önerge No:2773/2013) Bakanlar Kurulu, 25.12.2013 tarih ve 59/2013 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)15-2015 ŞEHİT İLE MALÜLLER VE YAKINLARINI TESPİT KOMİTESİ NDE ÜYE DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:1398/2015) (İ.Ç.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)633-2014 sayı ve 26.3.2014 tarihli Bakanlar Kurulu

Detaylı

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2196-2014 KKTC NE GELEN XXIV. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMA VE SERGİSİ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2300/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)7-2013 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞURASI NA KATILIM (Önerge No:2012/2013) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul da yeralan 11. Ulaştırma

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 35 EK III 17 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı :144 LİMANLAR DAİRESİ (YASAL YETKİ DEVRİ) YASASI (23/1976 SAYILI YASA) KKTC Bakanlar Kurulu, 23/1976 sayılı

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: K(ll)879-2012 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:782/2012) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastahanesi arasında yapılan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1807-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN CREDITWEST BANK LTD. DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1872/2014) Bakanlar Kurulu, 24.9.2014 tarih ve 72/2014 sayılı Sosyal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)679-2015 İLKÖĞRETİM DAİRESİ TARAFINDAN ÜLKEMİZDE DÜZENLENECEK VI. ULUSLARARASI ÖZEL ATLETİZM OYUNLARI GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:726/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2023-2014 PINARBAŞI-ŞİRİNEVLER YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN GÖÇERİ KÖYÜ NDE ÖZEL MÜLKİYETTEKİ TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:2121/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2098-2014 KKTC NE GELECEK İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2194/2014) (KKTCBB.) Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği nin katkı ve desteğinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)610-2013 TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ (Önerge No:2622/2013) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE. 1962 ZORLA "MAL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE. 1962 ZORLA MAL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 19 EK III 26 Ocak, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı: 62 1962 ZORLA "MAL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri 16 Aralık 2008

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE 1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 37 EK IV 7 Mart, 2013 Sayı: 29 Bölüm I BAKANLAR KURULU KARARLARI ' KARAR NÜMARASl: K(ll)340-2013 ; YURTDIŞI ZİYARET (Önerge No:390/2013) ', (KKTCBb.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)641-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 19. MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NA KATILIM A İLİŞKİN Y(K-I)2230-2014 SAYI VE 11.12.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:678/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)364-2013 CUMHURİYET KUPASI OLİMPİK TRAP MÜSABAKALARINA KATILIM (Önerge No:2368/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından 26-29

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE)

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) KARAR NUMARASI: Ö(K-I)418-2015 KAMU YOLU AYRILMASI (ESENKÖY İSKELE) (Önerge No:1768/2015) (B.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, İskele kazasına bağlı Esenköy toprağında bulunan P/H III/60 W 445 parsel numaralı orman

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ KARAR NUMARASI: Ö(K-I)4-2015 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (Önerge No:1394/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası nın 4 üncü maddesine atfen hazırlanıp, ekte sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)2386-2014 BELFAST TELEGRAPH HOLIDAY WORLD SHOW 2015 TURİZM FUARI STANT YAPIM ÜCRETİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2509/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 125 EK IV 5 Temmuz 2012 Sayı: 89 Bölüm I BAKANLAR KURULU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(ll)1483-2012 PROF. DR. ŞABAN ÇAKIR GÖKÇE'NİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)812-2015 1974, MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:721/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 1974, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası nın 5(1) maddesinin verdiği

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1305-2014 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:1225/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)658-2013 CMT STUTGART-2014 TURİZM FUARI NA KATILIM (Önerge No:2668/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)928-2014 TANER YOLCU CONSTRUCTION LTD. DEN HİZMET SATIN ALINMASI (Önerge No:887/2014) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Spor Dairesi Müdürlüğü nün kontrol ve yönetiminde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)46-2015 TRAFİK GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YATAY VE DÜŞEY İŞARETLEME İLE TRAFİK YÖNETİM SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ İÇİN ÖZGÜRLER TRAFİK İŞARETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE İZİN SAĞLANMASI (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)711-2014 YANGIN HAZIR KUVVET EKİBİ KURULMASI (Önerge No:697/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Fasıl 60 Orman Yasası nın 14. ve 18. madde altında yapılan Orman Yangınlarını Önleme

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1819-2014 OLİMPİK ATEŞLİ TABANCAYA İLİŞKİN Y(K-I)1538-2014 SAYI VE 20.8.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1882/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Yurtdışından

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)419-2015 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NEZDİNDE UÇUŞ OKULLARI, SPORTİF UÇUŞ FAALİYETLERİ LİSANS VE SERTİFİKALANDIRMA KONULARINDA TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE ANKARA YA YAPILACAK ZİYARET

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU İLE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (Önerge No:1147/2014) (B.U.B.)

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1639-2014 ESKİ YAĞ DEĞİRMENİ BİNASININ KÜLTÜR AMAÇLI KULLANILMASI AMACIYLA YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ KULLANIMINA VERİLMESİ (Önerge No:1658/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yeni Erenköy,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2020-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜŞAVİRİ NURETTİN İSKENDER İN KKTC ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ NDE GÖREVLENDİRİLMESİ (Önerge No:2061/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) KARAR NUMARASI: Y(K-I)1111-2015 GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (ESENTEPE) (Önerge No:1188/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Esentepe köyü Pafta/Harita XIII/14 E2 de Resul Erdoğan adına kayıtlı Pafta/Harita III.14 E2

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2328-2014 KARAR NUMARASI:Y(K-l)2327-2014 1) 2014 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) (KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 98 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ. 2) 2014 FİYAT

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)187-2015 2015 YILI İSTİHDAM ENDEKSLİ SANAYİCİLERE YÖNELİK FAİZ DESTEK PROGRAMI (Önerge No:1520/2015) (E.S.T.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, ülkemiz ekonomisine

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)72-2015 ELEKTRİK SANTRALLARINDA KULLANILACAK YAKITIN KÜKÜRT ORANI NA İLİŞKİN Y(K-I)2058-2014 SAYI VE 6.11.2014 TARİH İLE Y(K-I)1215-2015 SAYI VE 1.7.2015 TARİHLİ KARARLARIN TADİL

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)426-2015 TURİZM FUARLARINA KATILIMA İLİŞKİN K(II)23-2013 SAYI VE 9.1.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:443/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ

KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ KARAR NUMARASI:Y(K-I)26-2013 YABANCI UYRUKLU AYSEL KAYA NIN KKTC NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:2032/2013) (İ Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Aysel Kaya nın, KKTC nde bulunan ve Siber(K-I)254-2013

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013. 2. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük. KARAR NUMARASI: Y(K-I)422-2013 BÜYÜKBAŞ BRUSELLOZUN KONTROLÜ VE ERADİKASYONU KURALLARINA İLİŞKİN TÜZÜK İLE KOYUN VE KEÇİ CİNSİ HAYVANLARDA BRUSELLOZUN KONTROL VE ERADİKASYON ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (Önerge

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)859-2015 ANKARA YA GİDECEK EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRÜ MUSTAFA ZİYAETTİN İLE HİZMETİÇİ EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2321/2015) (M.E.B.) Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)751-2015 ANTALYA DA DÜZENLENEN 4. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE SÜT ENDÜSTRİSİ FUARI NA KATILIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2166/2015) (T.D.K.G.B.) Bakanlar Kurulu, 25-28 Kasım

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

KARAR NUMARASİ: K(II)24S2-2012 YURTDİŞİ ZİYARET

KARAR NUMARASİ: K(II)24S2-2012 YURTDİŞİ ZİYARET KARAR NUMARASİ: K(II)24S2-2012 YURTDİŞİ ZİYARET (Önerge No:2416/2012) (M.B.) Bakanlar Kurulu, 14-16 Ekim 2012 tarihleri arasında Bakü'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi Toplantısına

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1205-2015 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU NDAN ALINAN DOZİMETRE İZLEME HİZMETİNİN ÖDENMESİ (Önerge No:1296/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2143-2014 SÜRÜCÜ EĞİTİCİSİ SINAV KOMİSYONU BAŞKANI NIN YENİDEN ATANMASI (Önerge No:2237/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I)1392-2014 sayı ve 23.7.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM KARAR NUMARASI: Ö(K-I)849-2015 TAHRAN DA GERÇEKLEŞECEK OLAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) 26. BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ TOPLANTISI NA KATILIM (Önerge No:2263/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 12-18 Aralık

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)896-2015 İYİ ECZACILIK UYGULAMALARI (Önerge No:952/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, İyi Eczacılık Uygulamaları, ilaç, diğer sağlık bakım ürünleri ile

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)86-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)86-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)86-2013 ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİKLERİ NE KATILIM (Önerge No:2089/2013) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Türk Cumhuriyetleri Polis Teşkilatları

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(l 1)2408-2012

KARAR NUMARASI: K(l 1)2408-2012 KARAR NUMARASI: K(l 1)2408-2012 KANLIKÖY-GÖNYELİ TAŞKENT BÖLÜNMÜŞ ANAYOLU (KUZEY ÇEVRt YOLU) YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN TAŞINMAZ MALLARA Aİ i KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerae No:2399/2012) (B.U.B.) Bakanlar

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

BAKANLAR KURULU. 26.12.2012, 27.12.2012, 2.1.2013, 9.1.2013, ve 16.1.2013 târihinde almış

BAKANLAR KURULU. 26.12.2012, 27.12.2012, 2.1.2013, 9.1.2013, ve 16.1.2013 târihinde almış BAKANLAR KURULU 31.1.2013 Bakanlar Kurulu'nun 26.12.2012, 27.12.2012, 2.1.2013, 9.1.2013, ve 16.1.2013 târihinde almış o l d u ğ u Bakanlığınızı ilgilendiren Kararlar bilgi ve/veya gereği için ilişikte

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)91-2015 2015 LAPTA BELEDİYESİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜKLERİ (Önerge No:2035/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Belediyeler Yasası nın 83, 85, 89, 91, 95, 99 ve 133 üncü maddelerinin verdiği yetkiye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014 TEKNİK KURULLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:181/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK YAT RALLİSİ NE KATILAN YATLARA MUAFİYET SAĞLANMASI (Önerge No:1503/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)595-2015 ÖDENEK AKTARMA

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)595-2015 ÖDENEK AKTARMA KARAR NUMARASI: Ö(K-I)595-2015 ÖDENEK AKTARMA (Önerge No:2034/2015) (U.B.) Bakanlar Kurulu, 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası nın Aktarma Kuralları ve Yöntemine ilişkin 7(5) maddesi uyarınca, Ulaştırma Bakanlığı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ) KARAR NUMARASI: Y(K-I)101-2014 KAMU YOLU (BALALAN KÖYÜ) (Önerge No:15/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa kazası Balalan köyü P/H III/50 parsel 7, 8, 10, 11, 1/1, 14/2, 18, 20, 23, 24 nolu parsel

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)102-2015 2008 FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:98/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Limanlar Dairesi (Yasal Yetki Devri) Yasası nın 5. maddesinin verdiği yetkiye

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)600-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)600-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)600-2014 SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ NİN YAKIN DOĞU BANK LTD DEN KULLANDIĞI KREDİ VADESİNİN UZATILMASI (Önerge No:640/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, 25.3.2014 tarih ve 21/2014 sayılı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)715-2015 GÖREVLİ OLARAK ANKARA YA GİDEN SAĞLIK PERSONELİNİN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)715-2015 GÖREVLİ OLARAK ANKARA YA GİDEN SAĞLIK PERSONELİNİN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI KARAR NUMARASI: Ö(K-I)715-2015 GÖREVLİ OLARAK ANKARA YA GİDEN SAĞLIK PERSONELİNİN GİDERLERİNİN KARŞILANMASI (Önerge No:2157/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, TC Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2015 LONDRA VE BRÜKSEL DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLAR (Önerge No:869/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 21-24 Nisan 2015 tarihleri arasında Londra ve Brüksel de çeşitli temaslarda bulunmak

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)351-2014 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI NIN KURUMSAL LOGO KULLANMASI (Önerge No:272/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Kurumsal kimlik açısından ihtiyaç duyulan yazışma, broşür

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ [(27.7.2015 R.G. 118 EK III A.E. 497 Tüzüğün), (4.8.2015 R.G. 120 EK III Düzeltme) ve (7.11.2015 R.G. 161 EK III A.E. 721) Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] BAKANLIKLARIN

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)368-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)368-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)368-2013 YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:2378/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri taşınmaz malın

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)461-2015 YEŞİL ALAN VE ÇOCUK PARKI YAPIMI AMACIYLA ALSANCAK BELEDİYESİ KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:265/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Alsancak, Pafta/Harita XII.9.W2 de

Detaylı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları SİRKÜLER Sayı : 2017/06 Tarih : 12.01.2017 Konu : TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI Sirkülerimizin konusunu Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları oluşturmaktadır.

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı