KARAR NUMARASI: K(ll) S(K-II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: K(ll)739-2012 S(K-II)1055-2008 SAYI VE 7.5.2008 TARİHLİ KARARIN TADİLİ"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: K(ll) S(K-II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİLİ (Önerge No:726/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İznine İlişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu S(K-II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 8'inci sırasında yer alan Saam Vaziri isminin iptal edilerek, Rüçhan Kayaman Vaziri n/d Rüçhan Kayaman n/d Rüçhan Vaziri'ye Gazimağusa İlçesi Ayluka'da Koçan No: 13954, P/H No:XXIV/60.WII, Parsel No:üz 2452 üzerinde kain 2. katta 1 nolu daireyi satın alması için gerekli satın alma izninin verilmesini onayladı. DAĞITIM Bilgi Gereği İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

2 KARAR NUMARASI: K(l 1) KAMULAŞTIRMA EMRİ (ULUKIŞLA) (Önerge No:650/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin emniyet ve güvenliğinin sağlanması için gerekli olduğundan yani askeri maksatlar amacıyla Gazimağusa kazasına bağlı Ulukışla köyünde kain olup, özel mülkiyette bulunan pafta/harita XXII/15 475/2, 478, 479 ve 481/2 parsellerin kamulaştırılması için 15/1962 Sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 6. Maddesi uyarınca hazırlanan ekteki "Kamulaştırma Emri"ni onayladı. DAĞITIM: Bilgi Gereği: içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

3 1962/ ZORLA MAL İKTİSABI YASASI (15/62 Sayılı Yasa) Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri tarihli ve 12 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi <3ızetesi'nin Ek 111 'de yayınlanan 30 sayılı Amme Enstrümanı ile kamulaştırmayı yapan makam olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetince Kamulaştırma ihbarının verilmiş olmasına, ayni İhbarın cetvelinde gösterilen taşınmaz malın askeri yani askeri rnıksatlar için gerekli olduğundan kamulaştırılmasının zorunlu olduğunun bildirilmesine, bu taşınmaz mallara herhangi bir hak veya menfaat talep edenin ve ıhiıar edildiği şekilde kamulaştırmanın yapılmasına itirazı olanın itirazmı, saptanan süre içinde yapmasınm bildirilmesine ve talep edilen hak ve menfaatlerin tafsilatının delillerin ve itirazmı destekleyen tüm nedenlerin İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığına sunulmasının istemine, Belirtilen süre içinde hiçbir itirazın yapılmadığına ve meselenin Bakanlar BCurulu'na aktarılmış olmasına ve Bakanlar Kurulu, bütün ahvali dikkate alarak Kamulaştırma İhbarının kapsadığı ve Kamulaştırma ihbanndaki cetvelde tafsilatlı şeiilde görülen taşınmaz malların belirtilen amaç için kamulaştırılmasının uygun bulunmasına ve kamulaştırmanın Emri'nin isdar edilmesini onaylanmış olmasına binaen Bakanlar Kurulu 15/1962 Sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'mn 6. maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak belirtilen taşınmaz malların Kamulaştırılmasını emreder. (M'sa D422/09)

4 KARAR NUMARASI: K(ll) E SAYI VE TARİHLİ KARARIN İPTALİ (Önerge No:655/2012) (M.B.) Bakanlar Kurulu, Altınbaş Petrol Ltd.'in kira süresinin uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E sayı ve tarihli kararın iptal edilmesine karar verdi. DAĞITIM Bilgi Gereği

5 KARAR NUMARASI: K(l 1) YURT DIŞI ZİYARET (Önerge No:658/2012) (M.E.G.S.B.) Bakanlar Kurulu, 9-10 Mart 2012 tarihleri arasında "14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonasına katılan Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst'ün Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti gideri ile kendisine 9 Mart 2012 tarihinde günübirlik eşlik eden Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Personeli Aziz Azizoğlu'nun Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti gideri ve İstanbul'da bulundukları süre içerisinde doğan diğer resmi harcamaların, 2012 Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören. Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Bilgi Gereği Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

6 KARAR NUMARASI: K(l 1) VÜCUT İZİ GELİŞTİRME LABORATUVAR TEKNİKLERİ EĞİTİMİNE KATILIM (Önerge No:660/2012) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan 3/1992 sayılı "Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği Protokolü" çerçevesinde T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 26 Mart - 6 Nisan 2012 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan "Vücut İzi Geliştirme Laboratuvar Teknikleri Eğitimi"ne 25 Mart - 5 Nisan 2012 tarihleri arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü personelinden Polis Memuru Özdem Özdemir'in (02897) katılmasını; adı geçen polis memurunun Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletinin temin edilmesini, mevzuat gereği öngörülen harcırahının verilmesini ve gerekli ödeneğin Polis Genel Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Biigı Gereği

7 KARAR NUMARASI: K(l 1) "YAPI FUARI -TURKEYBUİLD İSTANBUL 2012"YE KATILIM (Önerge No:661/2012) (M.B.) Bakanlar Kurulu, 3-6 Mayıs 2012 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek olan "Yapı Fuarı -Turkeybuild İstanbul 2012"ye katılacak Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Selim Gökbörü ile Komisyon Üyeleri Hasan Çakmak, Özgenç Yücesan, Mehmet Biray ve Emir Akyıllar'ın, Ercan-İstanbul-Ercan gidişdönüş uçak biletleri, konaklama masrafları, fuar giriş ücreti ile yürürlükteki mevzuat uyarınca harcırah tutarlarının 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Bilgi Gereği

8 KARAR NUMARASI: K(l 1) ULUSLARARASI RİSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR SEMPOZYUMU'NA KATILIM (Önerge No:662/2012) (M.E.G.S.B.) Bakanlar Kurulu, Nisan 2012 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Ankara'da düzenlenecek "4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu"na katılacak olan Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Araştırma Şube Amiri Emine insay'a Ercan-Ankara-Ercan gidişdönüş uçak biletinin temini, ayrıca konaklama ile iaşe-ibate ödeneği verilmesini ve gerekli harcamaların 2012 Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Kurslara Katılma Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Milli Eğitim. Gençlik ve Spor Bakanlığı

9 KARAR NUMARASI: K(l 1) DAVETLİ ZEVAT (Önerge No:663/2012) (M.E.G.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şubat 2012 tarihleri arasında (her iki-tarih dahil) KKTC'nde düzenlenen "Yaratıcı Drama Kursu"na eğitmen olarak katılan Prof. Dr. Ayşe İlhan'ın Ankara-Ercan-İzmir, Prof. Dr. İsmail Güven, Dr. Ayşe Okvuran, Dr. Murtaza Aykaç ve Uzm. Songül Başbuğ'un Ankara-Ercan-Ankara, Uzm. Tülin Tümtürk Yılmaz'ın İstanbul-Ercan-Antalya geliş-dönüş uçak bileti giderleri, iaşeibate ile taşımacılık giderleri, ayrıca yapılan tüm masrafların 2012 Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Bilai Gereği Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

10 KARAR NUMARASI: K(l 1) YURTDIŞI ZİYARET (Önerge No:664/2012) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, 8-9 Mart 2012 tarihlerinde istanbul'da resmi ziyaretlerde bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı H. Ersan Saner'in Ercan-İstanbul-Ercan parkurlarında uçak biletinin, anılan tarihler kapsamında otel, iaşe-ibate masraflarının, mevzuat gereği harcırahının ve beliren tüm giderlerinin 2012 Mali Yılı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

11 KARAR NUMARASI: K(l 1) RESMİ TEMASLAR (Önerge No:665/2012) (D.B.) Bakanlar Kurulu, resmi temaslarda bulunmak ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde konferans vermek amacıyla 7-13 Mart 2012 tarihleri arasında yurtdışına giden Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün'ün Ercan- Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedeli ve beraberindeki Müdür/Temsilci Gizem Alpman, Basın Danışmanı Hurşide Baybora, II. Sekreter Cem Topçu, Fotoğrafçı Erhan Tünay ve Koruma Görevlisi Mustafa Hoca'nın 7 Mart Mart 2012 tarihleri için Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedellerinin, ayrıca 13 Mart 2012 tarihinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün'e refakat etmek üzere Ankara'ya günübirlik giden Müdür/Temsilci Mehmet Dana'nın Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedeli ile adı geçen kişilerin gidiş-dönüş tarihlerine bağlı olarak mevzuat gereği harcırah, konaklama ve doğan diğer tüm resmi giderlerinin 2012 Mali Yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Dışişleri Bakanlığı

12 KARAR NUMARASI: K(l 1) TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKETİN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI (Önerge No:666/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği'ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan "Vakkas & Veysel Kardeşler Trading Ltd."in Şirket isminin "Topline Japan Auto Part Trading Ltd." olarak değiştirilmesini Fasıl 113 Şirketler Yasası'nın 19(1) Maddesi uyarınca onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

13 KARAR NUMARASI: K(l 1) AB MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI ÇALIŞMALARI'NA KATILIM (Önerge No:667/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, AB Müktesebatına Uyum Programı kapsamında döneminde teknik destek sağlayacak çalışmalar yapan AB uzmanlarının seçimi Brüksel'deki toplantılarda gerçekleştirilmekte olup bu yıl Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıya 20 Mart 2012 tarihinde katılmak üzere davet edilen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Devlet Planlama Örgütü istatistik ve Araştırma Dairesi Başkanı Güner Mükellefin Mart 2012 tarihinde Ercan-istanbul-Brüksel gidiş, Brüksel-İstanbul-Ercan dönüş olmak üzere uçak bileti, otel masrafları AB tarafından karşılandığından kaldığı süre içerisindeki harcırahının 2012 Mali Yılı Devlet Planlama Örgütü Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Bilgi Gereği Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

14 KARAR NUMARASI: K(l 1) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ELEKTRİK KURUMU 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ (Önerge No:671/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elektrik Kurumu 2012 Mali Yılı Bütçesi'ni 'nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

15 KARAR NUMARASI: K(l 1) GÜZELYURT-LEFKE ANAYOLU BÖLÜNMÜŞ YOL GÜZERGAHI İÇİNDE KALAN TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:674/2012) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Güzelyurt-Lefke Anayolu bölünmüş yol güzergahı içerisinde kalan taşınmaz malların 15/1962 Sayılı Zorla Mal İktisabı Yasasfnın 4. Maddesi uyarınca hazırlanan ekteki "Kamulaştırma İhbarfnı onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

16 ZORLA M AL İKTİSABI YASASI (15/1962 Sayılı Yasa) KAMULAŞTIRMA İHBARI (Madde 4) Bu ihbardaki cetvelde tarif edilen taşınmaz malların kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi kapsamında yol inşaatı için gerekli olduğundan kamulaştırılması ihbar edilir. Söz konusu taşınmaz mallar üzerinde herhangi bir hak veya yarar talep eden ve teklif edilen kamulaştırmaya itiraz eden herhangi bir kişinin, bu ihbarın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak onbeş gün içinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nahak veya yararlarının tafsilatını ve bunun delillerini ve itirazını destekleyen tam nedenlerini bildirmesi istenir. CETVEL Güzelyurt kazasında Güzelyurt-Lefke Anayolu Bölünmüş yol güzergahı içerisinde kalan ve ekteki listede Pafta/Harita No. ve Parsel numaralan belirtilen parsellerden tamamen/kısmen alınan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından imzalanan tarihli plan üzerinde sarı boya ile boyanmış saha içinde kalan ve tafsilatlı bir şeklinde görülen taşınmaz malların kapsadığı sahanın hepsi. 2. İlgili kişiler, planın bir suretini Lefkoşa'da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda tetkik edebilirler.

17 XIX 40 E1 Morphou Ay Mamas Q (Blok F) Parsel 216, 235, 236 Morphou Ay Mamas Q (Blok E) Parsel 566/1, 566/2, 54, 397 GUZELYURT - LEFKE YOLU. XIX 40 E2 Morphou Ay Mamas Qr (Blok E) Parsel 52, 51, 16/1, 16/2, 15 Morphou Ay mamas Qr (Blok F) Parsel 216. XIX 40 W2 Morphou Ay Mamas Qr (Blok F)' Parsel K493, 271, 272, 268,216,493 Morphou Ay Mamas Qr {Blok E) Parsel 6, 7,8,1,341 Kato Zodha Village (Blok F) Parsel 1,3,4,6,7,8,9,10,31.32,35. XIX 39 E2 Morphou Ay Mamas Qr (Blok F) Parsel «494,269,270,268,250 Morphoii Ay Mamas Qr (Biok G) ' Parsel K758.K759,501,515/2,515n,K760,K761,5l8A,494,K713, 149A,K760,337,439A : 237A,448A,243/1A,244A,336

18 . XIX 39 W2 Morphou Ay Mamas Qr (Blok G) Parsel K760 ; K687.K589, K690, K691, K692, K693, K694, K688, K686, K685, K695, K696, K698, K699, K603, 105, K750, K751 Nikitas Village (Blok C) Parsel 15A.14A,K435,K434 1 K433,11A,10A 1 9A,6/2A,6/1A,263A, K354,K353,K352,K351,281/1A Nikitas Village (Blok D) Parsel 85/1, 85/2, K302, K301, 87, K335, K336, K337, K338 Prastıo Village Ay Yeorytos Qr (Blok D) Parsel 115,114. XIX 38 E2 Prastio Ay Yeoryıos Qr (Blok D) Parsel 46, 47 «XIX 46 El Prastio (Ay Yeoryics Qr) Biok D Parsel KS40,K642,K643,125.K636, K645,K646,K51-0,40,K613. K607,K508,K612,K613,KS09,K631.55,K636,K520,K619,K517,57,K528 56/1,630,629 r K657,K602,K603.K604,K605,K506,K142,K622,K623,K634 Prasitio (New Livadhi Qr) (Blok B) Parsel K529,K541,K545,K550.K548,K527,K567,K566,55,K636, K635,K553,K572 Prasitio (Ay Jeorgios Qr) (Blok F) Parsel KI257,K256,K255.K26S,K241,K240.K250,K279,K278,K244, 35.2,K276.K246 1 K274,K458 1 K457

19 . XfX 46 W1 Prastio (New Livadhi Qr) (Blok A) Parsel K457 I K422,K424,K432,K431,K439,K426,K430 Prastio (New Livadhi Qr) (Blok B) Parsel 52A Prastio Ay Yeoryıos Qr (BiokC) Parsel K369,K370.K371,K362,K363,K352. XIX 46 W2 Prastio (New Livaaios) (3lok A) Parsel K409, K411, «462,135 Prastio (Ay Prastios Qr) (Blok C) Parsel K363, K355, K352, K356, K358, 87, 90, 91, K310, K346, K309, K389, K388, 96, K383, K382 Gaziverer. Viilage (Blok C) Parsel 399, 398,397, 276, 405, 404, 388, 73, 186, 187, 335, 336, 105A, 1053, 105C, 415, 338 * X!X 45 E2 Gaziveren Viilage (Blok C) Parsel 250, 251, 252, 232, 114, 396, 426, 425, 383, 382, 155, 154, 153, 110, 329, 225, 234, 408, 395, 327, 326, 325, 324, 332, 329. XİX 53 Gaziveren Parsel 109,235,107,106,94,93,92 Yeşilyurt Parse! 2S9, 87/1,87/2,21/1,22.23,87/3,12,25/1,26/2/1,26/2/2,29/1, 27/1,29,78/1/7,78/1/6.29/2,29/3,78/1/5.78. / 1/8,78/2,77/2,77/1,40,41,42/2, 45/1,45,4

20 XIX 61 Pendeya Village Parsel 19, 3/1, 3/2, 3/3, 4. XIX 60 Peristeronarina Village Parsel 113/1, 115, 116, 117, 32, 25, 119, Peristeronarina Village Parsel 41/1, 41/1, 42/2, 43/18/2, 43/18/1, 43/19, 43/17, 43/16, 43/15, 43/14, 43/13, 43/12, 43/11, 43/10, 43, 44/2, 53, 56/15, 56/16, 52, 92/1, 92/2, 93/3, 92/6/1, 92/6/2, 92/7, 107/2, 107/2, 107/1, 106, 105, 104, 125/1, 125/2/1, 125/2/2, 127, 128, 130/1, 136/2/1, 136/2/2, 136/2/3, 136/1, 103, 102, 101, 100, 131/1, 131/2, 145, 145/2, 139/1, 143, 144, 146/1,147/2, 147/1, 148, 149, 156, 152. XİX 59 E2 Peristeronari Village (Blok C) Parsel 222, 223, 555, 225, 227, 226, 231, 232, 233 Peristeronari Viüage (Blok B) Parsel 15, 366, XXV1H3E1 Peristeronari Viüage (Stok B) Parsel 263, 332, 333, 42, 247, , 141, 374, 260, 140, 139, 338, 329, 145, 151, 153, 150, 160, 151 Lefka Vsiiage (Blok L) Parsel 473, 471 4

21 XXVIII 3 W1 Lefka (Blok L) Parsel 475, 550. XXVIII 3W2 Lefka Viilage (Blok L) Parsel 561, 202, 191, 190, 178, , 515, 518, 519, 101, 102, 100, 159, 153, 552D, 5525, 552F, 552G,513C, 513D.537, 536, 535, , 397. XXVIII 2 2 Lefka (Blok L) Parsel 366, 147, 150, 134, 379, 131, 132, 133 Lefka (Blok K) Parsel 226,36,219

22 KARAR NUMARASI: K(ll) HİZMET ALIMI (Önerge No:675/2012) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'nin çamaşır ve terzilik işleri'nin ayni fiyattan aylık 102, TL+KDV karşılığında hitam tarihi olan 30 Nisan 2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle (1 Mayıs Nisan 2013 devresinde) Akçın Temizlik Ltd."den hizmet alınabilmesi için Devlet İhale Tüzüğünün 3(2) Maddesi'ne istinaden Sağlık Bakanlığı'nın yetkili kılınmasını ve ihtiyaç duyulan ödeneğin 2012 Mali Yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet ihaleleri Dahil)" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Sağlık Bakanlığı

23 KARAR NUMARASI: K(l 1) PROF. DR. SERMET KOÇ'UN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:676/2012) (S.B.) Bakanlar Kurulu, 1-2 Nisan 2012 tarihleri arasında KKTC'ne gelecek olan Prof. Dr. Sermet Koç'a istanbul-ercan-istanbul geliş-dönüş uçak bileti temin edilmesini, KKTC'nde kalacağı süre zarfında belirecek masraflarının karşılanmasını ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Bilgi Gereği Sağlık Bakanlığı

24 KARAR NUMARASI:K(l 1) SİMKOTEL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.'NE BAKIM-ONARIM BEDELLERİNİN ÖDENMESİ (Önerge No:684/2012) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, S sayı ve tarihli karara atfen Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü ile Simkotel Telekomünikasyon Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında yapılan DMS ve DRX-4 Santrallarının Bakım-Onarım Sözleşmesi'ne istinaden; ilgili şirketten alınmış olan bakım ve onarım hizmetleri karşılığı olarak önergeye ekli fatura ile belgelenen dönemi ile dönemi toplamı 39, USD'nin ilgili firmaya ödenmesi için Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.'in talep etmiş olduğu USD ile birlikte toplam 39, USD (Otuz Dokuz Bin Beş Yüz On Dört) ile yine ayni şirketten alınan bakım ve onarım hizmetleri karşılığı olarak önergeye ekli No ve tarihli fatura ile No ve tarihli fatura toplamı 39, USD'nin firmaya ödenmesi için Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.'in talep etmiş olduğu USD ile birlikte toplam 39, USD'nin (Otuz Dokuz Bin Dört Yüz Yetmiş Dört) 2012 Mali Yılı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Telefon Şebekelerinin Bakım ve Onarımları Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM: Bilgi Gereği: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

25 KARAR NUMARASI: K(ll) DR. CUMHUR SONUÇ'UN SÖZLEŞMESİNİN İPTAL EDİLMESİ (Önerge No:687/2012) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Dr. Akçiçek Hastanesinde sözleşmeli statüde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Cumhur Sonuç'un sözleşmeli statüdeki görev süresinin uzatılmasını onaylayan Bakanlar Kurulu'nun K sayı ve tarihli kararının 18 Nisan 2012 tarihinden itibaren iptal edilmesini onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Sağlık Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

26 KARAR NUMARASI: K(l 1) M. NEVZAT HIZ FOTOĞRAF SERGİSİ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:689/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Mart 2012 tarihleri arasında Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) Fotoğraf Eğitmeni ve Fotoğraf Sanatçısı M. Nevzat Hız'ın ülkemizde sergi açması ve uçak bileti ile ülkemizde bulunduğu sürede yapılacak ulaşım, açılış kokteylinde izazikram dahil sergi kataloğu basım giderleri ve sergi ile ilgili yapılacak toplam 4,200 TL tutarın 2012 Mali Yılı Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Biigi Gereği Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı

27 KARAR NUMARASI: K(l 1) BOMBA İMHA UZMANI TEMEL EĞİTİMİNE KATILIM (Önerge No:713/2012) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan 3/1992 sayılı "Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında işbirliği Protokolü" çerçevesinde, T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Daire Başkanlığı tarafından 26 Mart-15 Haziran 2012 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan "Bomba imha Uzmanı Temel Eğitimi"ne Polis Genel Müdürlüğü personelinden Polis Memuru Erdem Akkuş (164153) ile Polis Memuru Çağlar Kızıltunçlar'ın (210007) katılmalarını; adı geçen polis memurlarının 25 Mart-18 Haziran 2012 tarihleri arasında Ankara'ya gönderilmelerini,-bu amaçla anılan kişilerin Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesini ve mevzuat gereği öngörülen harcırahlarının Polis Genel Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği:

28 KARAR NUMARASI: K(ll) SÖZLEŞMELİ PERSONEL DENİL ERTUĞ'UN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:718/2012) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun K sayı ve tarihli kararı ile Dışişleri Bakanlığı'nda sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve görev süresi 1 Nisan 2012 tarihinde sona erecek olan Denil Ertuğ'un görev süresinin önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğinin Dışişleri Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

29 KARAR NUMARASI: K(l 1) SELHAN HİMMET ZEKİ'NİN SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:719/2012) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(ll) sayı ve tarihli kararla Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Tanıtma Dairesi'ne Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen Selhan Himmet Zeki'nin 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 6(2) Maddesi uyarınca 15 Nisan 2012 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle önergeye ekli sözleşme metni uyarınca görev süresinin uzatılmasını ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım; Bilgi Gereği: Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

30 KARAR NUMARASI: K(l 1) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ZEYNEP DENNER'İN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:720/2012) (D.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun K sayı ve tarihli kararı ile Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Tanıtma Dairesi'nde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve görev süresi 1 Nisan 2012 tarihinde sona erecek olan Zeynep Denner'in görev süresinin önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 yıl süreyle uzatılmasını ve gerekli ödeneğinin Dışişleri Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. DAĞITIM Bilgi Gereği Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

31 KARAR NUMARASI: K(l 1) YABANCI UYRUKLU BERNA ZORLU'NUN KKTC'NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ (Önerge No:721/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı uyruklu Berna Zorlu'nun KKTC'nde bulunan ve K(ll) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile satın alma izni almış olduğu, Yukarı Girne'de kain 8118 koçan no'lu Pafta/Harita XII/20 E2, Blok H, 1557 no'lu parsel üzerinde kain evi kredi kullanmak ve ipotek tesis etmesini 52/2008 Sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası'nın 10. Maddesi'nin 3. Fıkrası'nın atıfta bulunduğu 4. Maddesi'nin 2 Fıkrası gereğince onayladı. DAĞİTİM Bilgi Gereği İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

32 KARAR NUMARASI: K(l 1) BESTE YARIŞMASI (Önerge No:748/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) tarafından düzenlenmekte olan Türk Sanat Müziği Beste Yarışması için gereken 27,500 TL ve Türk Hafif Müziği Beste Yarışması için gereken 20,000 TL toplam organizasyon harcamaları tutarı 47,500 TL'nın 2012 Mali Yılı Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "TC-KKTC Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım; Bilgi Gereği: Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı

33 KARAR NUMARASI: K(ll) ÖDENEK AKTARMA (Önerge No:749/2012) (T.Ç.K.B) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Belediyelere" kaleminden 140, TL'nın, Çevre Düzenleme Projesi başlığı altında yer alan "Hizmet Tesisleri" kalemine aktarılmasını onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı

34 KARAR NUMARASI: K(l 1) TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA.KISMİ HİBE ALMAYA HAK KAZANAN PROJELERE, TC ZİRAAT BANKASI A.Ş. KANALI İLE ÖDEMELERİN YAPILMASI (Önerge No:757/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, "Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında Kısmi Hibe almaya hak kazanan projelere, tarihli TC Ziraat Bankası A.Ş. ile imzalanan "Reel Sektör Program/Proje Destek Hesabı Protokolü'ne Ek Protokol" gereğince ekli listede belirtilen ödemelerin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan 2,675, TL'nın 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Proje Destekli Tarımsal Kısmi Hibe Programı Projesi" kaleminden TC Ziraat Bankası Lefkoşa Şubesi'nde açılan destek hesabına aktarılmasını ve bu hesaptan hak kazanan projelerin ödemelerinin yapılmasını onayladı. DAĞITIM Bilgi Gereği Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

35 Proje Teklif Çağrısı: KKTC-ll-TDKB-01 TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA KISMİ HİBE ALMAYA HAK KAZANAN PROJELER LİSTESİ TCârç-u-TBKB-Oi/oo: Recep Yusufoğlu YILMAZ GAZİOĞLU ««IE-U--KDKB-01/007 Ramaaan BİNATLIU MUSTAFA BAYRAKTAR HAMİDE BEKAR :«3CfC-ıW33i -or/oıı SALDAM LTD Zühai Ereş KKTC-ÎL-TOKB-ei/ClS EMİNE TOKKAN TARSAN LTD. KKfC-aa-İE0lt8-3i/O2 6 KKTC-n-ÎDIC8-ai/C28 KKTC-İ1-TBK«-0İ/033 Nazım Lortioğlu MUSTAFA TÖRE Hatem Eğmez ALI HASAN KANDULU Zihni Gürpınar Hasan Ereş Mustafa Turhan KKTC-11-T3K3-CÎ/04İ KKTC- î-t01 -JBy 4S KALYONCU DIŞ TİCARET ŞTİ. LTD MUSTAFA DARBAZ SÖZLEŞME İMZALANAN TOPLAM BÜTÇE TUTARI

36 KARAR NUMARASI: K(l 1) KKTC'NDE KISMİ HİBE DESTEK YARDIM PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARTNA UYGUN OLARAK YAPILACAK ÖDEMELER (Önerge No:758/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, "Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programının KKTC'nde Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Usul ve Esasları'na uygun olarak programın yürütülmesi sürecinde ihtiyaç duyulacak izleme faaliyetlerinde görevlendirilen kişi ve kurumlara ait uçak bileti, ulaşım, konaklama, iaşe-ibate bedellerinin ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nca süreçte görevlendirilen personelin yurtiçi ve yurt dışında eğitim, ulaşım, akaryakıt, konaklama, harcırah, iaşe-ibate, internetiletişim, ofis sarf malzemeleri, fotoğraf makinesi, bilgisayar ve sarf malzemeleri ve bu program amaçları doğrultusunda yapılacak olan diğer resmi giderlere ait bedellerin ödeneklerinin 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Proje Destekli Tarımsal Kısmi Hibe Programı Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı. Dağıtım: Bilgi Gereği: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

37 KARAR NUMARASI: K(l 1) "AĞAÇLANDIRMA VE REHABİLİTASYON TEKNİKLERİ, ÖZEL AĞAÇLANDIRMA TEKNİKLERİ, ETÜD PROJE TEKNİKLERİ" KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİNE KATILIM (Önerge No:759/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2012 Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde 8 Nisan Nisan 2012 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek "Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Teknikleri, Özel Ağaçlandırma Teknikleri, Etüd Proje Teknikleri" adlı hizmet içi eğitim seminerine aşağıdaki tabloda belirtilen Orman Dairesi teknik personellerinin katılmasını ve söz konusu kişilerin belirtilen tarihlere bağlı olarak Ercan-Antalya-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, konaklama masrafları ile yasal harcırahlarının (iaşe ve ibate) karşılanması için kişi başı 1, TL verilmesini ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "KKTC Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı. Eğitime Katılacak Personel Listesi: Adı Soyadı: Mevki ve Hizmet Sınıfı Görevi 1. Asım Yırık 2. Derece Mühendis Güzelyurt Bölge Şefi 2. Can Conkbayır 4. Derece Orman Memuru Ağaçlandırma Mühendisi DAĞITIM Bilgi Gereği Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

38 KARAR NUMARASI: K(l 1) "ORMAN YANGINLARINI ÖNLEME" KONULU HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM (Önerge No:761/2012) (T.D.K.B) Bakanlar Kurulu, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2012 Hizmetiçi Eğitim Programı çerçevesinde 1-7 Nisan 2012 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek "Orman Yangınlarını Önleme Çalışmaları" adlı hizmetiçi eğitim seminerine aşağıdaki tabloda belirtilen Orman Dairesi teknik personelinin katılmasını ve sözkonusu kişilere belirtilen tarihlere bağlı olarak Ercan-Antalya-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, konaklama masrafları ile yasal harcırahlarının (iaşe-ibate karşılanması için) kişi başı 1, TL verilmesini ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "KKTC Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı. Eğitime Katılacak Personel Listesi Adı-Soyadı Mevkii ve Hizmet Sınıfı Görevi 1- İsa Direk 2. Derece Mühendis Kantara Bölge Şefi 2- Salih Karalıgil Geçici Memur Alevkaya Bölge Şefi Dağıtım: Bilai Gereği: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM

KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM KARAR NUMARASI: K(l 1)922-2012 ARABİAN TRAVEL MARKET 2012 DUBAİ TURİZM FUARI'NA KATILIM (Önerge No:959/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın turizm sektörü ile birlikte

Detaylı

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' 21.12.2012 Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve 7.12:2012 tarihinde almış olduğu Bakanlığınızı ilgilendiren: kararlar bilgi ve/veya

Detaylı

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015 PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)162-2014 TEKNİK KURULLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:181/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, Teknik Kurulların Çalışma Usul ve Esasları (Değişiklik)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 GÜZELYURT-LEFKE DUBLE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE YEŞİLYURT TA AĞILI ZARAR GÖREN ERTAY PAŞA YA ZARAR-ZİYAN ÖDEMESİ YAPILMASI (Önerge No:559/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güzelyurt-Lefke

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI)

KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI) KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014 KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI) (Önerge No:724/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, orman sahalarına ulaşımın sağlanması için

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 2008 İSKELELER (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1589/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, İskeleler Yasası nın 13 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015

KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 KARAR NUMARASI: Ö(K-I)93-2015 BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK YAT RALLİSİ NE KATILAN YATLARA MUAFİYET SAĞLANMASI (Önerge No:1503/2015) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde,

Detaylı

KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI

KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI (Önerge No:800/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, Hissedarları KKTC ve TC vatandaşlarından oluşan ve adına kayıtlı taşınmaz

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1653-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1653-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1653-2014 SÖZLEŞMELİ PERSONEL SÜREYYA GEYLAN GÜRDAL IN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1708/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)276-2013 sayı ve 30.10.2013 tarihli Bakanlar

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1334-2014 KKTC NE GİRİŞ YASAKLARININ KALDIRILMASI (Önerge No:1323/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nde ikametleri sakıncalı görülmesi nedeniyle, 26.7.1991 ve 4.11.1994 tarihlerinde

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1381-2014 KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ KİRACILARININ BİRİKMİŞ KİRA VE GECİKME ZAMMI BORÇLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ KURALLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME (Önerge No:877/2014)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2280-2014 İHRACATI TEŞVİK TÜZÜĞÜ (Önerge No:2354/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı