BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI"

Transkript

1 BÖLÜM SEKRETERI İŞ TANIMI Görevin Adı: Bölüm Sekreteri Görevin Kapsamı: Mühendislik Fakültesi Görevi: a) Akademik Takvime Bağlı İşler: 1. Eylül ve Ocak ayı başında öğrenci dosyalarını gözden geçirerek kayıt hazırlıkları yapmak, yeni öğrenciler için ders durum çizelgesi ile öğrenci tanıtım formunu içeren öğrenci dosyası hazırlayarak danışmanlara vermek, tekrara kalan öğrencileri listeleyip Bölüm Başkanlığına sunmak, 2. Her yarıyıl başında kesinleşen haftalık ders programlarının öğrencilere duyurulması, öğretim elemanlarına bildirimini sağlamak ve bilgisayar veri tabanına girmek, 3. Ders kayıt tarihlerinden önce; açılan dersler, şubeleri,derslerin ön-şartları, dersi yürütecek öğretim elemanları vb. derslerle ilgili bilgileri bilgisayar veri tabanına yüklemek. 4. Ders kayıt tarihlerinden önce; her öğrenci için atanan danışman bilgilerini bilgisayar veri tabanına girmek, 5. Ders kayıtlarının yapılması, geçici ders listelerinin hazırlanması, ders onay ve ekle-sil işlemleri için gereken desteği vererek kesinleşen ders listelerinin ve ders yoklama çizelgelerinin öğretim elemanlarına ulaştırılmasını sağlamak, 6. Her yarıyıl başında tüm öğretim elemanlarının haftalık ders programlarının (görüşme saatleri dahil) hazırlanması ve panolarına asılmasını sağlamak, 7. Her yarıyıl başında bölümün ders kitaplarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yapmak, 8. İlgili yarıyılda ders veren her bir öğretim elemanının ders içerik formlarını hazırlamasını sağlamak ve bunları bölüm başkanlığının onayına sunmak, gerektiğinde yazmak, çoğaltmak ve dosyalamak, 9. Yarıyıl sonunda öğrencilerin dönemlik akademik not dökümlerini öğrencilerin dosyalarına konulmak üzere danışmanlarına vermek, Sayfa Sayısı: 1/4

2 10. Öğrenciler ile ilgili yazıları Bölüm Başkanlığının onayından sonra dosyasına konulmak üzere, ilgili danışmana vermek, 11. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav programının öğrenci ve öğretim elemanlarına duyurulmasını, gelen sonuçların dekanlığa intikalini ve fakülte sekreterliğinin bildireceği tarihte öğrencilere açıklanmasını sağlamak, 12. Bölüm staj komisyonun yazışmalarını yapmak, teknik gezi gibi konularda dış firmalarla iletişimi sağlamak, 13. Derslerin etkin bir biçimde yürütülebilmesi için gerekli yardım ve desteği sağlamak, öğretim elemanlarının ihtiyacı olabilecek ders araçlarını (kalem, silgi, tepegöz, asetat, data show, laptop vb.) temin etmek, 14. Öğrencilerin sağlık merkezine sevkleri ve gelen raporlarla ilgili işlemleri yapmak, 15. Ders saati ücretli öğretim elemanlarının aylık ders ücreti bildirimlerini hazırlamak. 16. Yarıyıl içi Öğretim Elemanı Değerlendirme ve yarıyıl sonu Öğrencinin Kendini, Dersi ve Ders Sorumlusunu Değerlendirme formlarını her ders için çoğaltarak yapılmasını sağlamak, 17. YÖK Denetimi için istenen bilgileri hazırlamak, 18. Öğretim elemanları ve bölüm için yıllık çalışma raporlarını hazırlamak. 19. Bölüm Başkanının verdiği diğer işleri yapmak. b) Sürekli İşler: 1. Dekan ve bölüm başkanları ile tam ve ders saati ücretli öğretim elemanları arasında iletişimi sağlamak, 2. Bölüm öğretim elemanlarının ders (devam çizelgeleri, not çizelgeleri vb.) ve bölümle ilgili yazılarını yazmak, 3. Bölüm personeli yarım gün veya daha uzun süreli izin aldığında mazeret izni formunu doldurmalarını sağlamak, 4. Bölüm personelinin yıllık izne ayrılmadan bir hafta öncesinden izin formunu ve izin dönüşünde yılık izin dönüş formunu doldurmalarını sağlamak, Sayfa Sayısı: 2/4

3 5. Bölüm personelinin kullandığı büro malzemeleri, bilgisayar ve laboratuvarların demirbaş kayıtlarını yapmak, 6. Dekanlıktan gelen yazıların Bölüm Başkanlığınca gereğinin yapılmasını izlemek ve cevap gereken yazıların gününde Dekanlığa iletilmesini sağlamak, 7. Bölüme gelen duyurulardan Bölüm Başkanlığının uygun gördüklerini derslikler civarındaki panolara asmak ve birer suretlerini dosyalamak, 8. Bölüme gelen yazıların ve bölümden giden yazıların evrak kayıtlarını Gelen Evrak ve Giden Evrak kayıt defterine yazmak ve her dosyaya bir numara vererek evrak kayıt defterlerine evrağın hangi numaralı dosyaya yerleştirildiğini belirtmek, 9. Bölümdeki her öğrenci için bir dosya açarak, öğrenci danışmanıyla birlikte tanıtım formlarının, kayıt, ekle-sil ve öğrenci ile ilgili tüm yazışmaların bu dosyalarda tutulmasını sağlamak, 10. Bölüm öğretim elemanlarının hasta sevk işlemlerini hazırlamak, sevk kağıdını bölüm başkanı veya bölüm başkan yardımcısı olmadığında dekana, dekan olmadığında fakülte sekreterine imzalatmak, 11. Bölümde kullanılan makina-techizatın ve ofis malzemelerinin tamir ve bakımını yaptırmak için; bölüm öğretim elemanlarının ofisleri, bölüm laboratuvarları ve derslikleri veya buralarda bulunan makina-teçhizatlarda meydana gelen arızalarla ilgili Fakülte Sekreterliğine bilgi vermek, 12. Ekli listedeki dosyaları eksiksiz olarak bölümde veya arşivde tutmak. c) Günlük İşler: 1. Sabah en geç 8.50 de ve ders aralarında (teneffüslerde) mutlak ofisinde bulunmak, 2. Derslerin başlamasında bir gecikme olması halinde bölüm başkanı ve öğretim elemanı ile iletişim kurmak ve öğrencileri bilgilendirmek, 3. Endüstri Mühendisliği bölüm sekreteri ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölüm sekreteri 12 :00-12 :30 ; Bilgisayar Mühendisliği bölüm sekreteri ile Biyomedikal Mühendisliği bölüm sekreteri 12 :30-13 :00 saatleri arasında olmak üzere, öğle yemeğine gitmek, Sayfa Sayısı: 3/4

4 4. Fakülte-Bölüm, bölüm içi ve bölümler arası iletişimi kurup yazışmalar yapmak, 5. Bölüm personeliyle ilgili notları kendilerine iletmek, 6. Bölümde gerekli kırtasiye malzemelerini fakülte sekreterliği aracılığı ile temin edip ihtiyaca göre dağıtmak, 7. Bölüm Başkanının verdiği diğer işleri yapmak. d) Dikkat Edilecek Hususlar : 1. Kıyafetine ve ofisdeki ses tonuna özen gösterir. 2. Özellikle sabah arası ve teneffüslerde, amirinin ofisinde olmadığı durumlarda ofisinden ayrılmaz ; bölüm telefonunu meşgul etmez. 3. Öğrenci veya öğrenci velilerinin sorularına taraf olmaz, bu tür talepleri bölüm başkanlığına aktarır. 4. Öğrenciler, öğretim elemanları veya öğrenci velileriyle hiçbir şekilde tartışmaya girmez. 5. Sürekli sevecen ve güleryüzlüdür. Sorumluluk: - Sayfa Sayısı: 4/4

5 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM SEKRETERLİKLERİNDE TUTULACAK DOSYA İSİMLERİ LİSTESİ 1- Dekanlık Gelen 2- Dekanlık Giden 3- Diğer Birimler Gelen /Giden 4- Yönetmelikler / Yönergeler 5- Fakülte Kurulu / Fakülte Yönetim Kurulu / Senato Dosyası 6- Akademik Genel Kurul / Bölüm Başkanları Toplantısı 7- Bölüm Kurulu 8- Burslu Öğrenciler 9- Mezunlar 10- Staj 11- Bitirme Projesi 12- Öğrenci Raporları 13- Harf Notları 14- Yaz Programı 15- Öğrenci Başarı Durumları 16- Öğrenci Dilekçeleri 17- ÖSYM Puanları (yıllar bazında) 18- Öğretim Elemanları (özlük bilgileri, özgeçmişleri, öğretim elemanlarının haftalık ders programları, araştırma görevlileri görev dağılımları, öğretim elamanlarının dilekçeleri, öğretim elemanlarına yazılan yazılar vb.) 19- Öğretim Elemanlarının Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirmeleri 20- Personel İzin Bilgileri (yıllık izin / mazeret izni / raporlar) 21- Yarıyıl Bilgileri (Her yarıyıl için ayrı ayrı olmak üzere; akademik takvim,kayıtlarda dikkat edilecek hususlar, açılan dersler, şubeleri ve öğretim elemanları, derslere kayıtlı öğrenci sayıları, kitaplar, ders ve laboratuvar programları, derslikler,sınav programları vb.) 22-Ders Dosyaları (her ders için ayrı ayrı olmak üzere; yarıyıliçi ve yarıyıl sonu sınav sonuçları, sınav soru ve cevap anahtarları, ders içerik formları) 23-Ders Saati Ücreti Öğretim Elemanları (Yazışmalar, onaylar ve aylık ders bildirim formları 23-Danışman Dosyası 24-Ders ve Ders Sorumlusu Değerlendirme Sonuçları 25-Bölüm Duyuruları (Seminerleri / Konferansları / Toplantıları/ Diğer Duyuruları) 26-Kalite Dosyası 27-YÖK Denetim Dosyası 28-Fen Bilimleri Enstitüsü Gelen 29-Fen Bilimleri Enstitüsü Giden 30-Formlar 31-Başvurular (Özgeçmiş) NOT: Yukarıdaki başlıkları korumak üzere, bir klasöre birden fazla dosya konabilir.

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Nisan 2014 İçindekiler MÜDÜR... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MYO SEKRETERİ... 3 MÜDÜR YARDIMCISI... 4 BÖLÜM BAŞKANI... 5 ÖĞRETİM

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze.

: Yazılı, telefon, internet, yüz yüze. Sekreterlik Müdürün telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek, Müdürlüğe kurum içinden veya kurum dışından gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar ağırlamak, Senato, Üniversite Yönetim

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi: 24.06.2005 Onay Makamı: İçişleri Bakanı BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI

SDÜ-YDYO GÖREV TANIMI Kodu Pİ01 PERSONEL İŞLERİ HACER SARIBAŞ PERSONEL SDÜ üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI. Fakülte Sekreteri Kadir MERT İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIMI Fakülte Sekreteri Kadir MERT Tahakkuk Satın Alma Şef Özcan AYTEN Dekan Sekreterliği Kurullar Sekreteryası Personel İşleri Öğrenci İşleri Yazı İşleri Kütüphane Hizmetleri Taşınır

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

EK-3 GÖREV TANIMLARI. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek;

EK-3 GÖREV TANIMLARI. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek; A. Misyon ve Vizyon EK-3 KOÇAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BARBAROS DENĐZÇĐLĐK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Misyon; Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu, ülkesine ve Atatürk ilkelerine bağlı, yüksek

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU Personel ve Özlük İşleri ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla Kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, teslim almak/etmek ve arşivleme için gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 10/10/2011 SÜRECİN SORUMLULARI Staj Komisyonu SÜREÇ ORGANİZASYON Staj Komisyonu, Bölüm Sekreterliği,Muhasebe,Öğrenci,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ( Genel Kurallar) Akdağmadeni MYO çalışanlarının; 1. Kılık kıyafet, kurum kültürü, iş

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönerge Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) öğrencilerinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı