Üniversitelerde Teknik Yayınların Önemi: Standartlar, Proje Dokümanlari ve Diğer Teknik Yayınlar. Erman Karabulut.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversitelerde Teknik Yayınların Önemi: Standartlar, Proje Dokümanlari ve Diğer Teknik Yayınlar. Erman Karabulut. erman.karabulut@mikrobilgi.com."

Transkript

1 Üniversitelerde Teknik Yayınların Önemi: Standartlar, Proje Dokümanlari ve Diğer Teknik Yayınlar Erman Karabulut

2 Gündem Teknik Bilgi tanımı ve önemi Teknik yayınlar kapsamına giren doküman türleri Bilgi kaynağı olarak standartlar IHS Standards Expert ve Standart Örnekleri IHS Goldfire / Semantik Tarama Soru & Cevap

3 Teknik Bilgi Gündelik ve bilimsel bilginin pratiğe dönüģtürülmesidir. YaĢantılar ve deneyimlerden çok, akla ve düģünceye dayanır. Ġnsanın temel gereksinimlerini karģılamak ve yaģamını kolaylaģtırmak için araç-gereç üretmek... hızlı değiģime uygun son teknolojik buluģları içeren endüstriyel geliģmeleri veren ürünün oluģumu için gerekli bilgi

4 Teknik Bilgi Güncel Kısa Hızlı AnlaĢılır

5 Teknik Yayınlar Standartlar Patentler Teknik Raporlar STANDART

6 Bilgi Kaynağı Olarak Standartlar Seri üretimi, yedek parça kolaylığını, tehlikeli maddelerin güvenliğini sağlamak ve alıcıyı korumak için uyulması gerekli ölçülere standart denilmektedir (Bayır,1995). Bir malzeme, ürün, metot veya hizmetin tanımlanmıģ olan amacı doğrultusunda istenen özellikler ve kullanım koģullarını karģılamasını sağlamak üzere spesifikasyon ve prosedürleri sunan ilgili tarafları bağlayıcı dokümandır.* *TS-9579.: Dokümantasyon ve Enformasyon Terimleri-Genel Dokümanlar, Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, (1991), s.3.

7 Standardın TaĢıması Gereken Özellikler Birlikte çalıģabilirlik (interoperability) Farklı sistemlerin birarada kullanılabilmesi Yeniden kullanılabilirlik (re-usability) Bilgi nesnelerinin biraraya getirilerek farklı bir öğrenme nesnesine dönüģtürülebilmesi UlaĢılabilirlik (accessibility) Ġstenen zamanda eriģilebilmesi Devamlılık (durability) Yeni ürünle birlikte yeni tasarım ve kodlama gerektirmemesi (Uçak, 2013).

8 Standartların Yararları Problem çözen mühendislik uygulamalarını mühendislik prensipleri doğrultusunda geliģtirme, En yeni mühendislik uygulama ve teknolojilerinden yararlanma, Tasarım ve üretimde kalite, Performans, güvenlik, bir arada çalıģabilirlik ve güvenilirlik, Bütün dünyada kabul görecek uygulama ve teknolojilerin geliģtirilmesi ve bu doğrultuda geliģtirilen ürün ve hizmetlerin piyasalara kolaylıkla yerleģmesi, Tekrarların, hataların önlenmesi dolayısı ile AR-GE maliyetlerinde düģüģ sağlar.

9 Standartların Yararları Basitten karmaģığa, en küçükten en büyüğe, yöreselden küresele her türlü ürün ve hizmete fayda sağlar. Standartlar çözüm getirir, insanları ve dünyayı birbirine bağlar. Standartlar, ticaretin uluslararası dili olarak kabul edilir. Tedarikçi-müĢteri arasındaki bağlantıların her yerde tek tip haline gelmesini sunarak, ticaretin daha hızlı, emniyetli ve ekonomik olmasını sağlamaktadır. Standartlar, piyasaları birbirine bağlamanın yanı sıra geliģmekte olan ülkeler ve geçiģ ekonomilerini en son teknik bilgi ile bağlantılandırır, ihracat ve rekabet güçlerini arttırır.

10 Standartlara Neden Gereksinim Vardır? Ar-Ge ve Tasarım süreçlerinde otoritelerce kabul edilmiģ standartlara uygunluk zorunluluğu, Proje ve üretim aģamasında talebe yönelik kabul görmüģ standartlara uyum gereği, Ürün veya hizmet alım Ģartnamelerinde refere edilmiģ standartlara eriģim gereği, Patent geliģtirme ve fikri mülkiyet ile ilgili hukuki süreçler için referans Güvenlik ve Güvenirlik ihtiyaçları Kalite, bakım ve test sertifika gereksinimleri

11 Standartlara Neden Gereksinim Vardır? Pazar araģtırması sonucunda belirlenen bir talebe yönelik yapılan her türlü ar-ge ve tasarım çalıģmalarının ticari son ürün e dönüģmesi için mevcut standartlara uyumluluk esastır. Üniversitelerde yapılan akademik araģtırma geliģtirme faaliyetlerinin ticari bir ürün haline getirilmesi ve patentinin alınarak korunması aģamalarının tümünde standart dokümanlar referans alınır.

12 Standart Üreten ve GeliĢtiren Organizasyonlar Uluslar Arası Standart GeliĢtiren KuruluĢlar ISO, IEC gibi Ulusal Standart GeliĢtiren KuruluĢlar TSE, BSI, DIN gibi Standart GeliĢtiren Ulusal ve Uluslar Arası Mühendislik Odaları ASTM, IEEE, ASME, SAE gibi Ulusal veya Uluslar Arası Standart GeliĢtiren Askeri KuruluĢlar NATO, DoD (ABD) gibi

13 Standart Temin Etme Yolları Basılı Temin: Bizzat kurumun kendisi veya aracı kuruluģ ile basılı tedarik yöntemidir. Doküman baģına fiyatlar çok daha yüksektir. Güncelleme gereği ile maliyetler katlanır. Lisans ve telif hakları nedeni ile çoğaltılamaz, dağıtımı yapılamaz. DVD Ortamında Temin: DVD ortamında doğrudan kuruluģ veya aracı firma aracılığı ile sağlama yöntemidir. Basılıya göre daha maliyet avantajlıdır. Fakat güncelleme gereğinde maliyetin yükselme potansiyeli vardır. Lisans ve telif hakları nedeni ile çoğaltılamaz, dağıtımı yapılamaz. Online Ortamda Temin: Doğrudan kuruluģ veya aracı firma aracılığı ile çevrimiçi ortamda sağlama yöntemidir. Basılı ve DVD ortamını göre çok daha maliyet avantajlıdır.güncelleme gereğinde maliyetin yükselmesi söz konusu değildir. Güncelleme anında aboneliğinize yansıtılır. Network aboneliği söz konusu olduğundan çoğaltma ve dağıtım hakları verilmiģtir.

14 STANDARTLARI SUNDUĞUMUZ VERĠTABANLARI

15 IHS Standards Expert Tek bir arayüz ile 370 den fazla ulusal ve uluslararası Standart GeliĢtirme Organizasyonu nun yayınlarını kapsayan tam metin eriģimli bir veritabanı ve Standart Yönetim Sistemidir. Dünya da rakipsiz

16

17 IHS Standards Expert

18 IHS Standards Expert Bu yayınlar arasında 1 milyondan fazla: - Askeri / Sivil Standart ve Spesifikasyon - Yönetmelikler - ġartname - El Kitabı - Rehber - Çizimler, kodlar ve diğer kurumsal dokümanlar bulunmaktadır.

19 IHS Standards Expert.pdf formatında tam-metin eriģim. Dokümanların özet bilgilerine, Revizyon durumlarına, Güncellik bilgilerine, Referans Dokümanlara eriģim sağlanmaktadır. Güncellik takibi için kontrollü doküman listesi oluģturabilir. Sisteme girmeden yolu ile güncellik takibi yapabilme özelliğinden faydalanabilirsiniz.

20 IHS Standards Expert in Önemi Standart veritabanları üst düzeyde ihtiyac duyulacak bilgi materyallerini sunan veritabanlarıdır. Standartlara uygunluğu olmayan teknoloji ve hizmetler günümüzde kabul görmemektedir. Bu nedenle gerek teknoloji gerek hizmet sektöründe standartlara her an ve maximum düzeyde ihtiyaç duyulmaktadır.

21 EN

22 ASTM Standards and Engineering Digital Library Amerikan Test ve Malzemeler Derneği 1898 den günümüze... > üye Üretim ve tedarik süreçlerinde araģtırmacılara sunulacak teknik dokümanlar geliģtirir Teknoloji geliģtirme çalıģmalarında otorite bilgi kaynağı

23 ASTM / Ġçerik 8 dergiden, in üzerinde teknik ve bilimsel makale Journal of ASTM International (JAI) Journal of Testing and Evaluation (JTE) Geotechnical Testing Journal (GTJ); Journal of Forensic Sciences (JOFS); Journal of Composites, Technology and Research (JCTR) Journal of Cement, Concrete and Aggregates (CCA) Advances in Civil Engineering Materials (ACEM) Materials Performance and Characterization (MPC)

24 ASTM / Ġçerik konferans bildirisi teknik yayın ve e-kitap (STPs) 115 el kitabı standart

25 ASTM Kimler Kullanır? Demir çelik ürünleri Demir içermeyen metal Metal test metotları ve analitik iģlemleri ĠnĢaat Petrol ürünleri, yağlar ve fosil yakıtları Boya, sıva ve aromatikler Tekstil Plastik Kimyasal teferruat Lastik Elektrik ve elektronik yalıtımı Su ve çevre teknolojisi Nükleer enerji, güneģ enerjisi Jeotermal enerji Medikal cihazlar ve servisler Genel metotlar ve uygulama Genel ürünler

26 ASTM Hakkındaki Yorumlar ĠnĢaat malzemelerinin standartları bu kurum tarafından belirlenmiģ. Hangi demir kaç çeker, hangi beton hangi dayanımda, ASTM de yer alır. Bir avukat için anayasa neyse, bir malzeme mühendisi için de ASTM odur. Beton ve çimento deneylerinin anlatımı olsun, verdiği ek bilgiler olsun; her kalite kontrolcünün baģucunda mutlaka bir ASTM bulunmalıdır. ASTM evrenseldir ve bir kere alıģtığınız zaman, aradığınız her türlü bilgi ve veriye yıldırım hızı ile ulaģırsınız. Makale kalitesi benzersiz bir yayıncı ve pratik bir kaynak Akademisyen ve öğrencilerin gerçek dünyadaki bilgileri kullanmaları için mükemmel bir seçim.

27 Referanslarımız Anadolu Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Ege Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gaziantep Üversitesi Giresun Üniversitesi Ġstanbul Teknik Üniversitesi Ġstanbul Üniversitesi Karabük Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kırıkkale Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Niğde Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi ZKÜ (Bülent Ecevit Üniversitesi) TÜBĠTAK-MAM TÜBĠTAK-SAGE TÜBĠTAK-UEKAE TÜBĠTAK-ULAKBĠM 27

28 ISO Standartları ISO kuruluģu bütün dünyada geçerliliği ve birçok ülkede bağlayıcılıgı olan otoritedir ve tek amacı standart geliģtirmektir. Hali hazirda kadar aktif standart sunmaktadır ve hictorical (pasif) standart içermektedir. Bu standartlar yaģamın her alanı için geliģtirilmiģtir. ISO standartları TSE, DIN, BSI gibi ulusal otoritelerin en fazla adaptasyon yaptığı kuruluģtur. Adapte edilen standartlarda kısmı farklılaģmalar olduğu gibi güncellik durumlarında da doğal olarak gecikmeler olabilmektedir.

29 Bunları Biliyor Muydunuz?

30 Bunları Biliyor Muydunuz? ISO 211 Coğrafi Bilgi Sitemleri: Cografi bilgi ortamında dijital verinin elde edilmesi, iģlenmesi, analizi, erisimi ve sunumu için gerekli olanlar standart.

31 Standart GeliĢtiren KuruluĢların HiyerarĢisi Standartlar cesitli otoritelerce geliģtirilmektedir.: Uluslararası en üst otorite olan ISO, bögesel olan EN (avrupa standartları), Alana özel standartlar geliģtiren IEEE, ASTM, IEC, Ulusal standart geliģtirme otoriteleri olan TSE (Türkiye), DIN (Almanya), BSI (Ġngiliz), gibi kuruluģlardan oluģur.

32 EN (Avrupa Standartları) European Legislation and Standards Collection Güncel Avrupa Standartları gerekliliklerini takip etmek isteyen ve Avrupa Birligi ülkelerine ithalat yapmak isteyen üreticiler, kütüphaneler ve organizasyonlar tarafından kullanılmaktadır.

33 EN (Avrupa Standartları) European Legislation and Standards Collection Bu dokümanlar Avrupa ürünlerindeki gelişmeleri ve Pazar ihtiyaçlarını belirlemek amacındadır. Bu standartların uygulanması aşağıdaki yararları sağlar: Ürünlerin güvenligini arttırmak, Üreticilerin Avrupa mevzuatına uyumuna imkân saglamak, Ürün ve hizmetlerin birlikte işlerligini arttırmak, Ticari engelleri azaltarak ticareti kolaylaştırmak, Ekolojik güvenligi ve sürdürülebilirliği arttırmak, Çevreyi korumak.

34 EN (Avrupa Standartları) European Legislation and Standards Collection EN seklinde tabir edilen Avrupa Standartları; parlemento raporları, direktifleri ve tüm uyelerin uymak zorunda oldugu mevzuatlardan oluģur. Standartlar da buna dahildir. EN bu kapsamda; BSI, DIN, AFNOR, DS gibi ulusal standartları adapte ederek Avrupa normu haline getirir. Tek bir ulusal organizasyonun standartlarini kullanmaktansa, Avrupa Birliği standartlarına abonelik daha faydalı olacaktir.

35 EN (Avrupa Standartları) European Legislation and Standards Collection TSE 1478 EN.124 TSE EN BSI EN 14604

36 SAE Standartları Society of Automotive Engineers Özellikle Otomotiv, Havacılık ve Uzay Sektöründe tasarım, araģtırma-geliģtirme, üretim ve kalite kontrol departmanlarına yönelik, çok detaylı teknik veriler sunan önemli bir stnadart organizasyonudur. Yeni ürün geliģtirme ve proje planlama aģamalarında fayda sağlayan, iģletmenin küreselleģme ve uyumluluk programlarını destekleyen zengin bir içeriğe sahiptir.

37 SAE Standartları Society of Automotive Engineers SAE Kara Araçları Standartları (J-Raporları) 2,300 dok. SAE Uzay Araçları Standartları (AS) 4,700 dok. SAE Teknik Dokümanları 1998 den bu yana 28,000 dok. SAE Uzay Materyalleri ġartnameleri (AMS) 3,100 dok. SAE Global Mobility Database (GMD) 168,800 dok. (bibliyografik) SAE Journals SAE Books

38 SAE Standartları Society of Automotive Engineers SAE 20W SAE 9254

39 ESDU Engineering Science Data Unit ESDU; makina, uzay, kimya, çevre, mekanik ve yapısal mühendislik alanlarında onaylı geçerliliğe sahip güncel dizayn bilgileri,metotları, denklemleri ve ilgili yazılımları kapsayan önemli bir bilgi kaynağıdır. Mühendislerin değerlendirme yöntemleri ve mühendislik verilerine masaüstü yollardan eriģimini sağlayan bir tasarım aracıdır.

40 ESDU Engineering Science Data Unit ÇeĢitli alanlardaki akademik ve endüstriyel bilgilerle birlikte ulaģılması güç bazı bilgi kaynaklarını özenle ve dikkatle toplamakta ve analiz etmektedir. Karar verme aģamasında uzmanlar tarafından sunulan kapsamlı bilgilere danıģma imkânıdır. ESDU mühendislerine telefon ve elektronik posta ile direkt ulaģarak katılımınızın maksimum karģılığını almanıza yardımcı olur.

41 ESDU Engineering Science Data Unit ESDU nun tüm koleksiyonu 4 ana mühendislik dalında 21 baģlık altında sınıflandırılabilir. Uzay ve Havacılık Yapısal Mekanik ĠĢlem

42 Uzay ve Havacılık Aerodinamik Kompozit Malzemeler Dinamik Yorgunluk Dayanıklılık Verileri Yorgunluk Kırılma Mekaniği AkıĢkan Mekaniği, Ġç AkıĢ Isı Transferi Metalik Materyal Veri Rehberi Uçak Gürültüsü Performans Yapı Ses hızı Aerodinamiği TitreĢim ve Akustik Yorgunluk Ses Yayılımı Yapısal Yapı Mühendisliği Rüzgar Mühendisliği ĠnĢaat Mühendisliği Stres ve Dayanıklılık Mekanik AkıĢkan Mekaniği, Ġç AkıĢ Isı Transferi Mekanizmalar Fiziksel Veriler Makine Mühendisliği Stres ve Dayanıklılık Sürtünme ĠĢlem Isı Transferi Fiziksel Veriler Kimya Mühendisliği Rüzgar Mühendisliği ĠĢlem ve Çevre Teknolojisi

43 ESDU Engineering Science Data Unit ESDU nun tasarım metotlarının ve yöntemlerinin geliģtirilmesi aģamasında, mühendisler endüstriden, üniversite ve araģtırma enstitülerinden dünyaca ünlü uzmanlarla iģbirliği içindedir. Seçkin organizasyonlardan (NASA, Shell, TOTAL, BP, Northrop Grumman vb.) 200 den fazla heyet üyesi, gönüllü olarak değerli zamanlarını ESDU nun özel ve güvenilir bilgilerini geliģtirmek için harcamaktadır.

44 IHS Goldfire / Semantik Tarama Mühendisler ve diğer teknik profesyoneller zamanlarının büyük bölümünü problemlere çözüm üretmek üzere bilgi arayarak harcarlar. IHS Goldfire Connect, doğru ürün kararları için, mühendislere, bilim adamlarına ve araģtırmacılara ürün yaģam döngüsü boyunca karar vermede, bilgilendirmede daha hızlı ve bilinçli çalıģma olanağı sağlar.

45 IHS Goldfire / Semantik Tarama Mühendisler ve diğer teknik profesyoneller zamanlarının büyük bölümünü problemlere çözüm üretmek üzere bilgi arayarak harcarlar. Birden fazla dili destekleyen semantik arama teknolojisi ile güçlendirilmiģ olan IHS Goldfire Connect, birinci sınıf bir semantik arama sistemidir.

46 IHS Goldfire / Semantik Tarama Genellikle ilgisiz bilgi ve belgeleri listeleyen, üst üste sıralanmıģ bağlantıları veren geleneksel anahtar kelime arama, sorgulama motorlarının aksine, üretim takımının günlük çözmeye çalıģtığı sorunlar kapsamında son derece ilgili, kesin ve net yanıtlar sunar. Ġçeriğinde ürün ve süreç tasarımı hakkında bilinçli kararlar vermede oldukça önemli olan programlanabilir sınıflama algoritması bulunmakta ve arama sonuçları bu Ģekilde sunulmaktadır.

47 IHS Goldfire ın birlikte çalıģtığı veritabanlarından bazıları ASM International The American Society of Agricultural and Biological Engineers American Society of Quality IEEEXplore IHS GlobalSpec IHS Standards Expert The International Food Information Service The Institute of Physics NASA Tech Briefs OnePetro.org

48 IHS Goldfire ın birlikte çalıģtığı veritabanlarından bazıları OSTI (R&D from Department of Energy Resources) PubMed SAE International SPIE SpringerLink SpringerMaterials Techniques de L Ingenier Worldwide Patents Technical Web Collection Scientific Effects Inventive Principles

49 Soru&Cevap

50 ...TeĢekkürler...

"Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması" bilgi@mikrobilgi.com.tr

Endüstri Standartları Ve Patentlerin Üniversite Kütüphanelerine Katma Değeri ve Uygulaması bilgi@mikrobilgi.com.tr IEC "Endüstri Standartları Ve Patentlerin " bilgi@mikrobilgi.com.tr AISI ASTM ISO EN IEEE BSI ANSI JIS Bilgi Materyali Olarak Standartlar Endüstri Standartları Ve Patentlerin Standart Nedir? Bir malzeme,

Detaylı

ASTM (American Society for Testing and Materials)

ASTM (American Society for Testing and Materials) ASTM (American Society for Testing and Materials) ASTM (American Society for Testing and Materials) ASTM International, 1898 yılında kurulmuş, 100 den fazla farklı ülkeden 30,000 den fazla üyeye sahip

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERĠ 347CH0009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi Kalite nedir? Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKER T.C. Marmara Üniversitesi ĠĠBF - ĠĢletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı vturker@marmara.edu.tr www.volkanturker.com.tr

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ. kutuphane.meliksah.edu.tr

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ. kutuphane.meliksah.edu.tr kutuphane.meliksah.edu.tr MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ Veritabanlarımız 31 Academic Search Complete Applied Science & Business 32 Applied Science & Technology Source Business Source Complete 33 Cambridge

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 2008 Yılı Faaliyet Raporu 1 Üst Yönetici/Birim Yöneticisi/Birim Çalışanı olarak yetkim dahilinde; Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize

Detaylı

TÜRKĠYE DE AÇIK ERĠġĠM, KURUMSAL ARġĠVLER VE AKADEMĠK KÜTÜPHANELER

TÜRKĠYE DE AÇIK ERĠġĠM, KURUMSAL ARġĠVLER VE AKADEMĠK KÜTÜPHANELER TÜRKĠYE DE AÇIK ERĠġĠM, KURUMSAL ARġĠVLER VE AKADEMĠK KÜTÜPHANELER Mehdi AFZALĠ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Tezi Ankara, 2009 TEġEKKÜR

Detaylı

MÜHENDĠSLĠK EĞĠTĠMĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ VE METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNDEKĠ ABET UYGULAMALARI

MÜHENDĠSLĠK EĞĠTĠMĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ VE METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNDEKĠ ABET UYGULAMALARI ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜHENDĠSLĠK EĞĠTĠMĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ VE METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜNDEKĠ ABET UYGULAMALARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SEDA MELTEM ARTUGAL

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR Fulya AKYILDIZ Özet Bilgi teknolojilerinde kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar (AKKY),

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ ÇALIġMA GRUBU RAPORU 3. Ara Rapor http://www.tbd.org.tr Nisan 2012 TBD Kamu-BĠB Kamu

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ OYUNCAK BĠTĠM ĠġLEMLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2011 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU... 2 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...

Detaylı

GEMĠ MAKĠNE DAĠRESĠ DĠZAYNINDA OPERASYONEL GEREKSĠNĠMLERĠN ÖNEMĠ VE SĠSTEMLERE ENTEGRASYONU

GEMĠ MAKĠNE DAĠRESĠ DĠZAYNINDA OPERASYONEL GEREKSĠNĠMLERĠN ÖNEMĠ VE SĠSTEMLERE ENTEGRASYONU ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GEMĠ MAKĠNE DAĠRESĠ DĠZAYNINDA OPERASYONEL GEREKSĠNĠMLERĠN ÖNEMĠ VE SĠSTEMLERE ENTEGRASYONU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Müh. Metin ÇELĠK Anabilim Dalı: Deniz

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (Bahar Dönemi) 11005044 - ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİVLER Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) Gerekleri Hazırlayan:

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARA WEB DESTEKLĠ UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠ KURULMASI: MATEMATĠK VE FEN BĠLGĠSĠ DERSLERĠ UYGULAMASI CAN TEZCAN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BĠLGĠSAYAR

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU KAMUDA BĠLĠġĠM PROJELERĠ NASIL HAZIRLANMALI? Son Rapor Sürüm 3.0. http://www.tbd.org.tr

Detaylı

ORTA ÖLÇEKLİ BİR FİRMADA KURUMSAL KAYNAK PLÂNLAMA (ERP) UYARLAMA ÇALIŞMASI ve BİR ÜRETİM ÇİZELGELEME UYGULAMASI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayşe ATASEVER

ORTA ÖLÇEKLİ BİR FİRMADA KURUMSAL KAYNAK PLÂNLAMA (ERP) UYARLAMA ÇALIŞMASI ve BİR ÜRETİM ÇİZELGELEME UYGULAMASI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayşe ATASEVER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA ÖLÇEKLİ BİR FİRMADA KURUMSAL KAYNAK PLÂNLAMA (ERP) UYARLAMA ÇALIŞMASI ve BİR ÜRETİM ÇİZELGELEME UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayşe ATASEVER Anabilim

Detaylı

EK 7* Gıda Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 7* Gıda Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 7* Gıda Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda BaĢbakan ın himayeleri

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

Dünyanın En Kapsamlı Malzeme Veritabanı. Hepsi tek bir çözümde ve dünya çapında mühendislerin ilk tercihi

Dünyanın En Kapsamlı Malzeme Veritabanı. Hepsi tek bir çözümde ve dünya çapında mühendislerin ilk tercihi Dünyanın En Kapsamlı Malzeme Veritabanı Hepsi tek bir çözümde ve dünya çapında mühendislerin ilk tercihi İçindekiler Bileşenler 240,000 in üzerinde metal ve metal dışı malzemelerin 6 milyondan fazla özellik

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı) 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU KAMUDA BĠLĠġĠM PROJELERĠ NASIL HAZIRLANMALI? Son Rapor Sürüm 3.0. http://www.tbd.org.tr

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar G. Melisa YALÇIN 502041509. Y. Doç.Dr. Elçin TAŞ. Y. Doç.Dr. Aslı SÜDER (İ.T.Ü.)

YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar G. Melisa YALÇIN 502041509. Y. Doç.Dr. Elçin TAŞ. Y. Doç.Dr. Aslı SÜDER (İ.T.Ü.) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN AB ÜYE ÜLKELERİ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞACAK BİR ARAŞTIRMA MERKEZİNİN YAPILANDIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar G. Melisa YALÇIN

Detaylı

Tarım Makinaları Yönünden Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon. Quality Management Systems and Accreditation in terms of Agricultural Machinery

Tarım Makinaları Yönünden Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon. Quality Management Systems and Accreditation in terms of Agricultural Machinery Tarım Makinaları Yönünden Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon Kerim EKMEKCİ 1, Ali İhsan ACAR 2 1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara 2 Ankara Üniversitesi,

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NĠSAN HAZĠRAN 2014 Sayı: 72 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Yazı İşleri Sorumlusu Hatice BAKIR İnsan Kaynakları

Detaylı