KIRKAĞAÇ AAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2012, KIRKAĞAÇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRKAĞAÇ AAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2012, KIRKAĞAÇ"

Transkript

1 KIRKAĞAÇ AAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2012, KIRKAĞAÇ DÜNYA DA KAVUN TİCARETİ VE KIRKAĞAÇ KAVUNU NUN HOLLANDA YA İHRACATINDA ÇOKLU TAŞIMACILIK SEÇENEKLERİNİN ANALİZİ Didem Çavuşoğlu ¹ Öğr. Gör. Celal Bayar Üniversitesi, Kırkağaç MYO, Lojistik Bölümü, ÖZET Bu çalışmanın amacı en büyük ticaret ortağımız AB de yer alan dünyada en fazla kavun ithal eden ülkeler sıralamasında Amerika ve Kanada dan sonra 3. sırada olan Hollanda için frigorifik tırlara alternatif farklı transit süreleri ve maliyetleri olan çoklu taşımacılık seçeneklerini incelemektir. Bu kapsamda çalışmada sırasıyla lojistik ve ulaştırma fonksiyonu, çoklu taşımacılık kavramı, gıda ürünleri için çoklu taşımacılık seçenekleri, Dünyada kavun üretimi ve ticareti, Türkiye de kavun üretimi ve ticareti, Manisa-Hollanda taşıma hattı çoklu taşımacılık seçenekleri analizi ele alınmıştır. Yapılan analizin ardından süre ve maiyet açısından en uygun seçenek/seçenekler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın bulgularına dayanarak Manisa-Hollanda taşıma hattında süre açısından en iyi seçeneğin karayolu, maliyet açısından ise karayolu+denizyolu seçeneğinin olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kavramlar; Dünya da Kavun Ticareti, Kırkağaç Kavunu İhracatı, Kavun İhracatında Çoklu Taşımacılık Seçenekleri. ABSTRACT WORLD MELON TRADE AND ANALISE OF MULTIPLE TRANSPORTATION OPTIONS FOR KIRKAĞAÇ MELON S EXPORT TO HOLLAND The main objective of this study is to present current situation of melon trade in the World and in Turkey and to analise multiple transportation options for Kırkağaç Melon's export to the Netherlands that it is likely to be the target market. The multiple Transportation options are analyzed through time, cost and risk. In this study respectively, the concept of logistics and its tarnsportation function, concept of multimodal transportation, transporatation options for food products, current status of melon trade in the World and Turkey and lastly multimodal transportation options for Kırkağaç melon is examined. To do this a thorough literature review was conducted and the relevant persons involved in such exportation were interviewed. Based on the result it is conluded that, in terms of time the highway option is the best option, but in terms of cost the road + shipping option is the best option for Manisa- Netherlands transportation line. Key words; World Melon Trade, Kırkağaç Melon Exports, Multiple Transportation Options for Melon s Exportation.

2 1. GİRİŞ Dünyada küreselleşmenin ve tüketimin arttığı ve buna bağlı olarak da ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda rekabet edebilmek tedarik zincirlerinin iyi yönetilmesine bağlıdır. Tedarik zinciri yönetimine bağlı olarak lojistik hizmetlerin de önemi artmıştır. Lojistiğin faaliyet alanı önceleri ulaştırma ve depolama ile sınırlıyken, son yıllarda önemli bir biçimde değişmiştir ve günümüzde işletmelere rekabet avantajı sağlayan bir faktör olarak kabul edilmektedir. Modern lojistik uygulamalarının en önemli hedefleri müşteri memnuniyetini artırmak için maliyetleri düşürmek ve hızı arttırmaktır. Küresel rekabet sonucu mesafelerin ve taşınacak yük miktarının arttığı günümüzde firmalar rakiplerinden daha kısa sürede ve daha hızlı bir şekilde hedef pazarlara ürün ve hizmetlerini en hızlı bir şekilde, en düşük maliyetle ve hasarsız ulaştırmak zorundadırlar. Bu nedenle lojistiğin hala üzerinde en fazla durulan en önemli faaliyet alanı ulaştırma süreçleridir. Ulaştırma sistemleri Suyolu taşıması, Karayolu taşıması, Havayolu taşıması ve Demiryolu taşıması olmak üzere dört bölümde incelenebilir. Bu sistemlerin arasında Denizyolu ulaştırma sistemi dünyada en çok kullanılan ulaştırma sistemidir ve dünya üzerinde taşınan yüklerin yaklaşık %85 i deniz yolu ile taşınmaktadır. Tüm taşıma sistemlerinin birbirine karşı avantajları ve dezavantajları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, taşıma şekillerinin geçişli olarak birlikte en uygun biçimde kullanılması maliyet ve sürat açısından daha fazla avantaj sağlayacaktır. Bunun yolu geleneksel taşıma yöntemlerinin birlikte optimum kullanımına imkan veren çoklu taşıma modeli kullanılmasıdır. Türkiye de denizyolu-karayolu, karayolu-demiryolu, Ro-La, RO-RO ve demiryolu-feribot kombinasyonları ile çoklu taşımacılık gerçekleştirildiği görülmektedir. Ancak Türkiye nin Asya ve Avrupa arasındaki avantajlı konumu, dinamik demografik yapısı, büyümeye elverişli sektör dinamiklerine rağmen özellikle deniz ve demiryolu modlarını diğer modlara bağlayan çoklu taşımacılık kombinasyonlarında sahip olduğu potansiyeli kullandığı söylenemez. Diğer yandan Türkiye tarım potansiyeli olan bir ülkedir, dünyada üretilen 150 ye yakın meyve ve sebzenin 80 i ülkemizde ekonomik olarak hemen hemen her mevsimde ve her bölgede üretilmektedir. Türkiye dünyada Çin, Hindistan, ABD'den sonra 4. büyük üretici durumundadır. Türkiye nin tarım sektörü başlıca ithalat ürünleri buğday, mısır ve pirinç iken ihracatında en büyük pay sırasıyla hububat, baklagil ve yağlı tohumlar ile yaş meyve sebze gruplarına aittir. Temel ihracat ürünlerini ise kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, fındık ve fındık ürünleri oluşturmaktadır yılı verilerine göre; 2010 yılında dünyada toplam yaş 965 milyon ton sebze, 609 milyon ton meyve üretimi yapılmıştır. Türkiye de ise 2010 yılında 25 milyon ton sebze ve yaklaşık 14 milyon ton meyve üretilmiştir. Ülkemizde üretilen 25 milyon ton sebzenin yaklaşık 1,6 milyon tonu Kavun üretimidir. Bu üretim miktarı ile Dünyada kavun üretiminde Çin den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Ancak Türkiye nin kavun ihracatı üretimine göre azdır; üretilen 1,6 milyon ton kavunun 9612 tonu ihraç edilmiştir ve Türkiye dünya kavun ihracatı sıralamasında 18. sırada yer almaktadır. Gıda sektöründe lojistik süreçler uzmanlık gerektiren bir lojistik alanı olarak değerlendirilmektedir; çünkü gözden kaçırılacak en küçük detay ürünlerin bozulmasına, mağazalarda rafların boş kalmasına veya tüketicinin sağlıksız ürün tüketmesine neden olabilir. Gıda Lojistiğinde taşıma, genellikle pazarlama kanalının maliyeti en yüksek faktörüdür ve yaş sebze meyvelerin çoğu karayolu ile taşınmaktadır. Frigorifik tırlar taze meyve sebze taşımacılığında kullanılan en yaygın seçenektir. Bu çalışmada en büyük ticaret ortağımız AB de yer alan ve dünyada en fazla kavun ithal eden ülkeler sıralamasında Amerika ve Kanada dan sonra 3. sırada olan Hollanda için frigorifik tırlara alternatif farklı transit süreleri ve maliyetleri olan çoklu taşımacılık seçenekleri incelenmiştir.

3 2. ÇOKLU TAŞIMACILIK KAVRAMI Lojistiğin faaliyet alanı önceleri ulaştırma ve depolama ile sınırlıyken, son yıllarda önemli bir biçimde değişmiştir ve günümüzde işletmelere rekabet avantajı sağlayan bir faktör olarak kabul edilmektedir. Lojistiğin faaliyet alanı; satın alma, dağıtım, stok yönetimi, sipariş yönetimi ve işleme, paketleme, parça ve hizmet desteği, üretim programlama, iadeler, talep tahmini, atıkların geri kazanılması ve imha edilmesi ve hatta müşteri hizmetlerini de içine alarak genişlemiştir (Baki, 2004: 21). Modern lojistik uygulamalarının en önemli hedefleri müşteri memnuniyetini artırmak için maliyetleri düşürmek ve hızı arttırmaktır. Küresel rekabet sonucu mesafelerin ve taşınacak yük miktarının arttığı günümüzde firmalar rakiplerinden daha kısa sürede ve daha hızlı bir şekilde hedef pazarlara ürün ve hizmetlerini en hızlı bir şekilde, en düşük maliyetle ve hasarsız, ulaştırmak zorundadırlar. Bu nedenle lojistiğin hala üzerinde en fazla durulan en önemli faaliyet alanı ulaştırma süreçleridir. (Öztürk, 2010: 34). Ulaştırma, yolcuların ya da eşyanın, ulaşım araçları kullanılarak iki nokta arasında taşınması olarak tanımlanabilir. Uluslararası ticarette, üretilen bir ürünün alıcısına ulaştırılması hızlı ve mümkün olan en az maliyet ile ulaştırılması gerekmektedir. Alıcılarına uygun şartlarda ulaştırılmayan bir ürün değersizdir. Lojistik bir bütün olarak tedarikçiden tüketiciye yani hammaddelerin üretim yerlerinden oradan son üretim yerlerine ve son tüketiciye ulaşmasına kadar geçen hareket sürecidir. Ulaştırma sistemleri de bu süreçte kullanılan, yükleri tedarik zinciri boyunca zinciri oluşturan birimler arasında taşıyan sistemlerdir. Ürünün varış noktasına göre ve maliyetler göz önüne alınarak ulaştırma sistemleri arasında seçim yapılır. Bu sistemler; Suyolu taşıması, Karayolu taşıması, Havayolu taşıması, Demiryolu taşıması olarak dört bölümde incelenebilir. Denizyolu ulaştırma sistemi dünyada en çok kullanılan ulaştırma sistemidir ve dünya üzerinde taşınan yüklerin yaklaşık %85 i deniz yolu ile taşınmaktadır (Öztürk, 2010: 34-36) Tüm taşıma sistemlerinin birbirine karşı avantajları ve dezavantajları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, taşıma şekillerinin geçişli olarak birlikte en uygun biçimde kullanılması maliyet ve sürat açısından daha fazla avantaj sağlayacaktır. Bunun yolu geleneksel taşıma yöntemlerinin birlikte optimum kullanımına imkan veren çoklu taşıma modeli kullanılmasıdır (Çapar, 2010: 60) Küreselleşmeye paralel olarak büyüyen ulaşım sektörü, ekonomik ve sosyal gelişmeye olumlu katkısı olduğu gibi dğer yandan yenilenemeyen enerji kaynaklarının da ana tüketicisi durumundadır. Bu nedenle, ulaşım sistemleri arasında optimum dengeyi kurmak için ekonomik, sosyal ve çevresel nedenleri değerlendirirken sürrdürülebililiğinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir.ticaretin serbestleşmesi ve büyümesi ile birlikte ulaşım sektörü de büyümektedir. (Rota, UTİKAD, Mart 2012). Çoklu Taşımacılık sisteminin daha sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmak ve karayolu taşımacılığının üzerindeki bir takım olumsuzlukların asgari seviyeye indirme amacı bulunmaktadır. Örneğin bir tren katarıyla taşınan 900 ton yükün 30 TIR la taşınması mümkün olup, 30 TIR ın yaktığı yakıtın üçte biri ile aynı yük demiryoluyla taşınabilmektedir. Böylece, daha az enerji tüketimi dolayısıyla daha az çevre kirliliğine neden olarak ve daha düşük maliyette taşıma yapılabilmektedir (Ekin, Ekim 2011).

4 Çok Modlu taşımacılığın son yıllarda tüm dünyada özellikle Amerika ve Avrupa da gelişmesindeki etkenler aşağıdaki gibi sıralanabilir; Konteynerizasyon ve ona bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, Küresel rekabet sonucu uluslararası taşımacılığa artan talep ve dolayısıyla ulaşım maliyetlerinin minimizasyonunun gerekliliği, Artan uluslararası rekabet ortamında ulaşımın hızlanmasının gerekliliği, Karayolundaki trafik yoğunluğunun azaltılması gerekliliği ve Çevreye duyarlılığın artması. Literatür incelendiğinde çok modlu taşımacılık için İntermodal taşımacılık, Multimodel taşımacılık, Kombine taşımacılık gibi çeşitli tanımlara rastlanmaktadır. Economic Commission for Europe (UN/ECE), the European Conference of Ministers of Transport (ECMT) ve European Commission (EC) tarafından hazırlanan Terminology On Combined Transport raporundan aşağıdaki tanımlara yer verilmiştir (UN, 2001: 16-18). Multimodal Taşımacılık: Yüklerin birden fazla taşıma sistemi kullanılarak taşınmasıdır. İntermodal Taşımacılık: Yüklerin tek ve aynı taşıma birimi veya modlar arasında içindeki yük elleçlenmeden iki veya daha fazla taşıma modu kullanan karayolu taşıma aracı ile taşınmasıdır. Fakat taşıma araçları ve taşıma türleri iki veya daha fazla olmaktadır. Bu taşıma türünde kapıdan kapıya taşımacılık zinciri içinde, yükün kendisi değil, içinde yükün olduğu taşıma birimi veya taşıma aracı (tır) elleçlenmektedir. Kombine Taşımacılık: İntermodal taşıma şeklindeki taşıma sürecinin büyük bölümünün demiryolu veya denizyolu ile yapılması, ilk ve son taşımalarda ise mümkün olduğunca kısa olarak karayolu sisteminin kullanıldığı sistem olarak tanımlanır. UNCTAD çoklu taşımacılığı, bir ülkede belirli bir çıkış yerinden malın, başka bir ülkede teslim yeri olarak belirtilen yere, çoklu taşıma kontratı ile çoklu taşıma operatörü sorumluluğunda, en az iki farklı taşıma şekli kullanılarak önceden anlaşılan tek bir fiyat ve fatura kapsamında taşınması olarak tanımlamaktadır. Tanım olarak çoklu taşımacılık, intermodal taşımacılık ve kombine taşımacılık farklı olmakla beraber anlam olarak birbirlerine yakındır. 3. GIDA ÜRÜNLERİ İÇİN ÇOKLU TAŞIMACILIK SEÇENEKLERİ Avrupa Birliği (AB) dünyanın en büyük ikinci sebze meyve ihracatçısı ve önde gelen ithalatçısıdır. Mevsim dışı ürünlere artan talep uzun mesafe taşımacılığı arttırmaktadır. Avrupa da tüm taşımaların %44 ü karayolu ile yapılmaktadır (Eurostat 2006) yaş sebze meyvelerin çoğu karayolu ile taşınmaktadır. Toptancılar kapıdan kapıya taşıma hizmeti sağlaması ve esnekliği nedeniyle kamyon taşımacılığı tercih etmektedirler, ancak ana arterlerdeki yoğunluk, artan talep ve çevresel kaygılar bunun değişmesi gerektiğini göstermektedir. Çözüm tüm taşıma modlarının, karayolu, demiryolu, iç suyolları, ve kısa mesafeli deniz taşımacılığının, birlikte kullanılmasıdır (Garcia ve diğerleri, 2007;1) Genel olarak ulaştırma sistemlerinden karayolu taşımacılığı kapıdan kapıya aktarmasız teslimi sağladığı için tercih edilmektedir. Böylece malların yıpranması en az düzeyde

5 gerçekleşmektedir. Karayolu taşımacılığında alıcının istediği ve karayolunun olduğu her noktaya taşıma yapılabilmektedir. Karayolu ile daha düzenli ve sık sefer imkânı bulunmaktadır (Kara ve diğerleri, 2007: 4; Çancı ve Erdal, 2003: 63). Demiryolu taşımacılığı ise uzun mesafelerde ekonomik ve güvenli bir taşıma biçimidir. Deniz taşımacılığı bir defada çok fazla yük ulaştırması, güvenilir olması, sınır aşımı olmaması, mal kaybının minumum düzeyde olması nedeniyle dünyada en çok tercih edilen taşıma biçimidir (Kara ve diğerleri, 2007: 4). Yaş meyve-sebze taşımacılığında, demiryolu ile taşımacılık, karayolu ile taşımacılığa kıyasla birim mal için daha ucuza mal olmakta ise de, çabuk bozulabilir meyve-sebze taşımacılığında tercih edilmemektedir. Zamanın uzun sürmesi ve ülkemizde geniş ve yaygın demiryolu ağının bulunmaması ve gerek yüklemeden önce ve gerekse boşaltmadan sonra tüketim merkezlerine malların ulaştırılması zorunluluğu bu sistemin tercih edilmemesine neden olmaktadır. İhracat açısından da ulaşım zamanının uzaması, yüklemede zaman kaybı ve ilave tesislerin gerekliliği, demiryolu ağının geçtiği ülkelere olan bağımlılık ve diğer benzeri faktörler bu çeşit taşıma sisteminin kullanılmasını sınırlamaktadır (Kara ve diğerleri, 2007: 4). Yaş meyve-sebze taşımacılığında demiryolu taşımacılığı için belirtilen bazı sakıncaların denizyolu taşımacılığı için de geçerlidir. Türkiye ni denizyolu taşımacılığına coğrafi uygunluğu ve denizyolunun diğer taşımacılık sistemlerine kıyasla en düşük maliyetle yapılabiliyor olsada Meyve-sebze taşımacılığı için özel olarak yapılmış gemilerimizin varlığı çok sınırlıdır. Yüklemenin belirli limanlarda yapılabilmesi, yükleme süresinin uzunluğu, yüksek kapasitede yük taşıma zorunluluğu ve taşıma süresinin uzaması ancak sınırlı ülkeler ve bazı mallar için bu sistem kullanılabilmektedir. Deniz yolu, Rusya ve Avrupa ülkelerine yönelik yaş meyve-sebzenin Ro-Ro (deniz aracında kara taşıtı) ile taşınmasında da kullanılmaktadır. Diğer yandan, çok çabuk bozulabilen, fakat pazarlama açısından yüksek gelir getiren bazı mallar için ancak havayolu taşımacılığı da kullanılmaktadır (Kara ve diğerleri, 2007: 7). Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yaş meyve ve sebze taşımacılığında gerek iç pazarda ve gerekse ihracat açısından karayolu taşımacılığı daha çok kullanılmaktadır. Ülkemizdeki geniş frigorifik araç varlığı ile gerek Ortadoğu ülkelerine, gerekse Doğu Avrupa, Rusya ve BDT ülkelerine yapılan yaş meyve-sebze ihracatında karayolu taşımacılığının payı %75 tir ve bu oran her sene giderek artmaktadır (Kara ve diğerleri, 2007: 8). 4. DÜNYADA KAVUN ÜRETİMİ VE TİCARETİ Dünyada üretimi yapılan belli başlı kavun tipleri aşağıdaki gibidir; (http://www.batem.gov.tr/urunler/sebzelerimiz/kavun/kavun.htm,mayıs 2012) a. Cantaloupe veya Kokulu Kavunlar: Turuncu meyve etli ve ağlı tiptedir, Kuzey Amerika da popülerdir b. Casaba (Beyaz meyve etli) ve Honeydew (Yeşil meyve etli ) Kavunlar: Amerika, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika nın bazı bölgelerinde önemlidir. c. Galia Tip Kavunlar: Meyve eti yeşil, tamamen ağlı kavunlardır. Avrupa da popülerdir; Orta Doğu da Galia nın etkisindedir d. Japon Tip Kavunlar: Japonya da üretimi ve tüketimi yapılmaktadır e. Ananas Tip Kavunlar: Ananas tip kavunlar da Orta Doğu kökenlidir

6 f. Fransız (Charentais) Tip Kavunlar: Fransa orijinli kavunlardır, Meyve eti turuncu renklidir, Bugün Avrupa nın önemli bir kısmında da tercih edilir. Bugün Avrupa nın önemli bir kısmında da tercih edilir. g. İspanyol Tip Kavunlar: Bu tiplerin tamamı İspanya orijinlidir, Branco ve Yellow Canary, Güney Amerika ve Brezilya da da bulunur. h. Türk Tipi Kavunlar: Yuva, Kırkağaç Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) FAOSTAT 2010 istatistiklerine göre Dünyada kavun üretiminde Tablo 1 de görüldüğü gibi 11,3 milyon ton ile Çin ilk sırada, ülkemiz ise 1,6 milyon ton üretimi ile ikinci sırada yer almaktadır. Tablo 1: Dünyada En Büyük 10 Kavun Üreticisi Ülke Rank Area Production (Int $1000) Flag Production (MT) 1 China * Turkey * Iran (Islamic Republic of) * Egypt * United States of America * Spain * India * Italy * Morocco * Mexico * FAOSTAT 2010 İstatistiklerine göre Dünya da en fazla Kavun ithalatı yapan ülkeler aşağıdaki Tablo 2 de görüldüğü gibidir. Tablo 2: Dünya da En Fazla Kavun İthal Eden 10 Ülke Ran Area Quantity Fla Value (1000 Fla Unit value 1 United States of America EU(27)ex.int A A Canada Netherlands France Russian Federation United Kingdom Germany Spain Portugal FAO 2010 raporuna göre Dünya da Kavun İhracatına ilk 10 ülke Tablo 3 te görüldüğü gibi sırasıyla Guatemala, İspanya, Honduras, Amerka birleşik Devletleri, Brezilya, Kosta Rika, Meksika, Hollanda, Fas, Çin dir, Türkiye 9612 ton ihracat ile 18. sırada yer almaktadır.

7 Tablo 3: Dünya da En Fazla Kavun İhraç Eden 10 Ülke Rank Area Quantity Flag Value (1000 Flag Unit value 1 Guatemala Spain Honduras United States of America Brazil Costa Rica Mexico Netherlands Morocco China TÜRKİYE DE KAVUN ÜRETİMİ VE TİCARETİ Türkiye; coğrafi konumu, üretime uygun verimli ve geniş tarım alanları, değişik bölgelerin ekolojik farklılıkları sayesinde meyve ve sebzelerin iyi koşullarda ve kaliteli olarak yetişebildiği nadir ülkelerden biridir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün 2010 yılı verilerine göre; 2010 yılında dünyada toplam yaş 965 milyon ton sebze, 609 milyon ton meyve üretimi yapılmıştır. Türkiye de 2010 yılında 25 milyon ton sebze ve yaklaşık 14 milyon ton meyve üretilmiştir. Ülkemizde üretilen 25 milyon ton sebzenin yaklaşık 1,6 milton tonu Kavun üretimidir yılında Türkiye nin kavun ihracatı ise 9612 tondur. (http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx, ) Ülkemiz kavunun önemli gen merkezlerinden birisidir. Dünya toplam kavun üretimi içinde Türkiye, Çinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün 2010 yılı verilerine göre Türkiye de yaklaşık 1,611,700 ton kavun üretilmiştir. Üretimin en fazla gerçekleştiği ilk üç bölge sırası ile İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadoludur. Manisa ili toplam üretimi;125,000 tondur, Manisa ili içindeki Kırkağaç ilçesinin rolü büyüktür. Ülkemizde kavun genelde iç piyasa için üretilmektedir. Ancak son yillarda iç piyasa yanında Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmeye de başlanmıştır (www.kirkagackavunlari.com, ). Kavunun olgun meyveleri taze olarak tüketilmelerinin yanında değişik şekillerde (reçel, pasta, dondurma, meyve suyu, meyveli yoğurt, meyve salatası, çorba yapımı, parfümeride ve turşu yapımında) değerlendirilmektedir (www.kirkagackavunlari.com, ). 6. MANİSA/KIRKAĞAÇ HOLANDA/EINDHOVEN TAŞIMA HATTI ÇOKLU TAŞIMACILIK SEÇENEKLERİNDE LOJİSRİK MALİYEERİN ANALİZİ Hollanda da Dışişleri bakanlığının 2011 de hazırladığı Hollanda da kavun tüketimi ve ticareti ile ilgili hazırladığı rapora göre; 2010 da Hollanda da ton kavun tüketilmiştir. Hollanda da kavun üretilmediği için tüketilen ve diğer ülkelere ihraç edilen kavun tamamen ithal edilmektedir. Holanda AB de en büyük kavun ithalatçısı ülkedir.

8 2010 da ton kavun ithal edilmiştir. Hollanda tüm dünyadan kavun ithal etmektedir ancak ithalatın %37 si Brezilya %21 ise Costa Rica dan gerçekleştirilmektedir. Hollanda ithal ettiği kavunun %58 ini başta Almanya (%39) ve İngiltere (%10) olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine ihraç etmektedir da ithal edilen kavunun ithalat fiyatı 0,70/kg dır. Frigorifik tırlar taze meyve sebze taşımacılığında kullanılan en yaygın seçenektir. Bu çalışmada en büyük ticaret ortağımız AB de yer alan ve dünyada en fazla kavun ithal eden ülkeler sıralamasında Amerika ve Kanada dan sonra 3. sırada olan Hollanda için frigorifik tırlara alternatif farklı transit süreleri ve maliyetleri olan çoklu taşımacılık seçenekleri incelenmiştir. AB deki en büyük kavun ithalatçısı olarak Holanda ya Manisa nın Kırkağaç ilçesinden kavun ihraç edileceğini varsayarak çoklu taşımacılık seçeneklerinin analizi aşağıda belirtilen varsayımlar doğrultusunda tablo 20 de yapılmıştır. Varsayımlar; Destinasyon: Manisa/Kırkağaç Hollanda/Eindoven 1 TEU =1 Trailer = 20 ton kavun 1 =2,25 ve 1$=1,80 Navlun ve transit süre bilgileri varsayımlar dahilinde Haziran 2012'de uluslar arası taşımacılık firmalarından alınmıştır.

9 Tablo 4: Manisa/Kırkağaç Hollanda/Eındoven Taşıma Hattı Çoklu Taşımacılık Seçeneklerinde Lojistik Süreçlerin Analizi Yapılan Süre Maliy Riskler Önlem İşlem et Tohumun ekilmesi, ürünün yetişmesi Kavunun tarladan toplanması 100 gün 6 saat (6 kişi) 5000 (25kr/ kg) 150 imlenme ve çıkış problemleri etişme süresince hastalık ve zararlılar oğal zararlar (Yüksek sıcaklıklar vb...) azla olgun, bozuk ya da olgunlaşmamış ürünlerin toplanması, asat edildikten sonra ürünlerin doğrudan güneş aldıkları bir yerde bırakılması ertifikalı tohum kullanımı ilinçli ve tecrübeli çiftçiler ile çalışma irkaç hafta aralı ekimlerle bitki gelişiminin hassas dönemlerinde (çiçeklenme vb.) olabilecek zararlarda bütün ürünü kaybetmemek. ecrübeli personel ile çalışmak asatın sabah erken ya da akşam geç saatlerde yapılması daha uygundur. Kavunun Römorklar a konması Kavunun tarlada/dep oda kasalara konması ve paletlere konması 2 saat (4 kişi) 8 saat (10 kişi) 100 (trakt ör+2 römor k) 100 (işçili k) 250 urma ve çarpmalar neticesinde ezilme ve çatlamaların olması irbirlerine ve diğer yüzeylere çarpmaları, sürtünmeleri, asaların çok büyük olması, kavunların birbirlerini ezmesi ecrübeli personel ile çalışmak emini düz ve yan kapakları hasar görmemiş bakımlı römorkların kullanılması. Gerekirse saman çuvalları ile zarar verme ihtimali bulunan yerlerin desteklenmesi. Uygun kasalar/ambalajlar kullanılmalı Kasalar küçük olmalı en fazla iki sıra kavun üst üste konmalı.

10 Kasaların tırlara yüklenmes i 2 saat (2 forkl ift) 200 aletlerin optimum yüklenmemesi, ürünlerin paletten devrilmesi, ürününün, kasaların/ambalajın, paletlerin zarar görmesi öşeli palet kullanılmalı, kasalar/karton kutular dengeli yerleştirilmeli Yapılan Süre Maliy Riskler Önlem İşlem et Alternatif 1 Karayolu Kırkağaç- Eindoven 5-6 gün 8100 ( 360 0) racın içinde paletlerin devrilmesi, ürünlerin zarar görmesi rünlerin hepsinin havanladırmadan yararlanmaması panzet (şekil 23), sabitleme tokası (şekil 24.) ve hava yastıkları (şekil 25, şekil 26) ile paletleri sabitlemek abitlemeyi hava kanallarını kapatmayacak şekilde yapmak Alternatif 2 RORO Kırkağaç- Eindhoven Kırkağaç- Çeşme- Trieste- Eindhoven Alternatif 3 Karayolu- Denizyolu -Karayolu Kırkağaç- Eindhoven Line 1; SEAGO Kırkağaç- Aliağa- Felixstowe gün 22 gün 8100 ( 360 0)* 5910

11 Roterdam- Eindhoven Alternatif 4 Karayolu- Denizyolu -Karayolu Kırkağaç- Eindhoven 2 Line 2;HAPAG Kırkağaç- İzmir(Alsa ncak)- Antwerb- Eindhoven Alternatif 5 Karayolu- Havayolu- Karayolu Manisa- İzmir- İstanbul- Amsterda m- Eindhoven 11 gün 2 gün * Frigorifik araç olmayıp normal araçlarda Ro-Ro karayoluna göre daha az maliyetli olabilir, ancak frigo tırlar seyahat boyunca motoru çalıştırmak zorunda olduklarından maliyet farkı neredeyse yok gibidir. Frigorifik yüklerde RoRo ne zaman ne de maliyet açısından avantajlı olmadığından sadece mecburi durumlarda (geçiş izinlerinin olmaması, geçiş belgesi ücretleri arttığında vs gibi) tercih edilebilir.

12 7. SONUÇ Sağlıklı yaşam trendi ile Dünya da ve ülkemizde meyve ve sebze tüketimi genel olarak artış eğilimi göstermektedir. Türkiye tarım potansiyeli olan bir ülkedir, dünyada Çin, Hindistan, ABD'den sonra 4. büyük üretici durumundadır. Ancak Türkiye nin bu potansiyelini yeterince kullanabildiği söylenemez. Bunda Türkiye nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği ülkelerinin yıllardan beri kendi ülke üreticilerini çeşitli kota ve politikalarla ithal edilmiş meyve ve sebzelerden korumasının payı vardır. Diğer bir neden ihracata konu olan ürünlerin uluslararası standartlara uygun olmayışı ve üreticinin ürününü katma değer katarak yurt dışına ihraç etmektense yurt içi pazarlarında ve semt pazarlarında pazarlamayı tercih etmesidir. Bir başka neden ise ihracata konu olan meyve ve sebze çeşitlerinin uluslararası piyasalarda talep edilen çeşitlere uygun olmayışı ve üretimden tüketime miktar ve kalite kayıplarının yüksek olmasıdır. Türkiye İhracatçılar Meclisinin tarihli habere göre Türkiye nin 2023 yılında ihracat hedefi olan 500 milyar doların 15 milyarı yaş meyve ve sebze ihracatından hedeflenmektedir. Türkiye nin en büyük yaş meyve ve sebze ihraç pazarları Avrupa, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri olmaya devam etmektedir (Akbay ve diğerleri, 2005:6-7-8). Bunun için yapılması gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir; Ürün çeşitliliği sağlanmalıdır, bunun için planlı üretim politikası ile bu hedefe ulaşılabilir. Pazar odaklı iyi tarım uygulamalı üretimi yaygınlaştırılmalıdır. Katma değerli ürün karması geliştirilmelidir. Buna da yeni teknolojilerin takibi ve verimlilik artışı ile ulaşılabilir. Altyapıya da yatırım yapılmalı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak tedarik yapısı da geliştirilmelidir. Avrupa Birliği Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatının en önemli pazarı olması nedeniyle, bu pazarda pazar paylarını arttırmak için Avrupa Birliği tarafından istenilen çeşitlerin üretimi teşvik edilmelidir ve AB nin belirlediği standartlara (HACCP ve EUREPGAP) göre üretim yapmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın odak noktası, bilinenin aksine bir taze sebze olan Kırkağaç kavununun hedef pazarlara ihracatında çoklu taşımacılık seçeneklerini ortaya koymaktır. Ülkemiz kavunun önemli gen merkezlerinden birisidir. Dünya toplam kavun üretimi içinde Türkiye, Çinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün 2010 yılı verilerine göre Türkiye de yaklaşık 1,611,700 ton kavun üretilmiştir ve 2009 da 9612 tonu ihraç edilmiştir. Karayolu taşımacılığı taze meyve sebze taşımacılığında kullanılan en yaygın seçenektir. Bu çalışmada Dünyada en fazla kavun ithal eden ülkeler sıralamasında Amerika ve Kanada dan sonra 3. sırada olan AB deki en büyük kavun ithalatçısı Hollanda için karayolu taşımacılınığına alternatif farklı transit süreleri ve maliyetleri olan çoklu taşımacılık seçenekleri incelenmiş ve belirtilen varsayımlar doğrultusunda aşağıda Tablo 21'deki sonuçlar elde edilmiştir. Demiryolu alternatifi karşılaştırmaya dahil edilmemiştir çünkü ülkemizde geniş ve yaygın demiryolu ağının bulunmaması ulaşım zamanının uzaması, yüklemede zaman kaybı ve ilave tesislerin gerekliliği, demiryolu ağının geçtiği ülkelere olan bağımlılık ve diğer benzeri faktörler bu çeşit taşıma sisteminin yaş meyve-sebze taşımacılığında tercih edilmemesine sebep olmaktadır.

13 Tablo 5: Manisa/Kırkağaç Hollanda/Eindoven Taşıma Hattı Çoklu Taşımacılık Seçeneklerinde Süre ve Maliyetlerin Karşılaştırılması Manisa Kırkağaç - Hollanda Eindhoven Nakliye Alternatifleri Nakliye Süresi (gün) 20 ton için Üretim Maliyeti () 20 ton için toplama, paketleme, yükleme Maliyeti () 20 ton için Nakliye Maliyeti () Toplam Maliyet () Birim Maliyet (/kg) Hollanda 2010 kavun ithalat fiyatı /kg ( 0,70 / kg) Alternatif 1 Karayolu ,70 1,58 Alternatif 2 Ro-Ro ,70 1,58 Alternatif 3 Karayolu+Denizyolu ,59 1,58 Alternatif 4 Karayolu+Denizyolu ,65 1,58 Alternatif 5 Karayolu+Havayolu ,37 1,58 Sonuçlar incelendiğinde; Havayolunun içinde olduğu alternatif 5 seçeneğinin en kısa süre ve en yüksek maliyete sahip olduğu görülmektedir ve birim maliyet ve muhtemel Hollanda satış fiyatı ile karşılaştırıldığında bu seçeneğin uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Karayolu+Denizyolu seçeneğinde 2 farklı hattın süre ve maliyetleri karşılaştırılmıştır. İlk hattın süresi daha uzun ama maliyeti daha düşüktür. Süre açısından en uygun seçeneğin Alternatif 1 Karayolu seçeneği, maliyet açısından ise Alternatif 3 Karayolu+Denizyolu seçeneği olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak Alternatif 3'ün düşük taşıma maliyetine rağmen 22 günlük nakliye süresinin kavun için çok uzun olmasından dolayı Alternatif 3 de uygun bir seçenek olmamaktadır. Bu durumda geriye Alternatif 1,2 ve 4 kalmaktadır. Alternatif 1 ve 2'nin maliyetleri aynı ama süreleri farklıdır, Ro-Ro seçeneği olan Alternatif 2'nin süresi daha uzun olmasına rağmen maliyetinin düşmediği görülmektedir çünkü Firgirifik tırlar özelliklerinden dolayı gemiye yüklendiğinde de motorlarını çalıştırmak zorunda olduklarından maliyet düşmemektedir. Son iki seçenek Alternatif 1 ve Alternatif 4 karşılaştırıldığında ise Alternatif 1 süre açısından Alternatif 4 ise maliyet açısından avantajlıdır. Alternatif 4'ün taşıma süresi olan 11 gün kavun için tolere edilebilir bir süre olduğunda ve Alternatif 1'e göre birim maliyeti 0,05 daha düşük olduğundan en uygun seçenek olarak değerlendirilebilir. Özellikle taşıma miktarı arttıkça bu seçeneğin daha fazla maliyet avantajı getireceği açıktır. Bu çalışma, ihracatı ancak son yıllarda düşünülmüş ve henüz geliştirilmemiş olan Kırkağaç Kavununun Hollanda ya ihracatında çoklu taşıma seçeneklerine ilişkin senaryolar geliştirme

14 ile sınırlı kalmıştır. Bu alana ilişkin gelecekteki araştırmalar aynı ürünün diğer potansiyel ithalatçi ülkelere ihracı konusunda çoklu taşıma seçeneklerine yoğunlaşabilir. Ayrıca, ihracatı pek geliştirilmemiş benzer meyve ve sebzeler bağlamında da yapılacak araştırmaların ilgili alanda Türkiye nin ihracat gelirlerine önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. KAYNAKLAR Akbay, C., Candemir. S. Ve Orhan. E.(2005). Türkiye de Yaş Meyve ve Sebze Ürünleri Üretim ve Pazarlaması. KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2): Baki, B. (2004). Lojistik Yönetimi ve Lojistik Sektör Analizi. Trabzon: Volkan Matbaacılık. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Kavunun Türkiye Ve Dünyadaki Durumu ) Çapar, E.S. (2010). Çoklu Taşımacılık. Gümrükte Uzman Görüş: Ekin, S. İntermodal Taşımacılık. Ekim ( ). FAO Corporate Document Repository. Production Is Only Half The Battle A Training Manual in Fresh Produce. Transportation of Fresh Food. ( ) Food And Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT 2010 Countries by Commodity. Kara, M., Duruel, M. Ve Tayfur, L. (2007) Hatay İli İhracatçılarının Taşımacılıktan Kaynaklanan Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ç.Ü. Sosyal bilimler Dergisi. 16: s Ruiz-Garcia,L., Barreiro, P. ve Rodriguez-Bermejo, J. (2007). Review. Monitoring the İntermodal, Refrigerated Transport of Fruit Using Sensor Networks. Spanish Journal of Agricultural Research. 5:

15 Öztürk, T. (2010). Türkiye Dış Ticaretinde Kombine Taşımacılık ve Türki Cumhuriyetleri Analizi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rota, Y. ( ). UTİKAD. ( ). United Nations. (2001). Terminology on Combined Transport. ( )

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Bir işletmenin temel hedefi nedir?

Bir işletmenin temel hedefi nedir? Bir işletmenin temel hedefi nedir? Para Kazanmak Para kazanma mekanizmasını koruma altına almak ve geliştirmek Sürdürülebilir şekilde büyümek İş Hayatının Temel Denklemi Müşteri Değeri = Faydalar Fiyat

Detaylı

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTP Portakal Suyu (Dondurulmuş) 2009.11 Diğer Portakal Suları 2009.12, 2009.19 Greyfurt Suyu 2009.21, 2009.29 Diğer

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri Etiyopya ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Dil : Amharikçe, Oromo, Tigrinya, Somaliae, İngilizce Başkenti : Addis Ababa Yüzölçümü : 1.127.127 km2 Nüfus : 88,4 Milyon(2013 tahmini Önemli

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

NAKLİYE MODLARI kara- hava-deniz- demiyolu

NAKLİYE MODLARI kara- hava-deniz- demiyolu NAKLİYE ODLARI kara- hava-deniz- demiyolu ÇÖZÜ BULUNACAK KONULAR Hangi modlarla taşıma yapılabilir? odların avantaj ve dezavantajları nedir? 1 Tanımlar ve Terminoloji Transportasyon/Nakliye/Taşıma Bir

Detaylı

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU DÜNYADA YAŞ MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ FAO nun verilerine göre; 2012 yılında dünyada 57,2 milyon hektar alanda, 1,1 milyar ton yaş sebze üretimi yapılmıştır. Domates yaklaşık

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2013 yılı verilerine göre;

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 4.718.029.000$ büyüklüğü olan pazarın en büyük alıcısı Irak ve ardından Afganistandır. Son 5 yıllık verilere göre Pazar yılında az

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ

TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912, 200919 Greyfurt Suyu 200921, 200929 Diğer Turunçgil

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2013 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %2,8 oranında artış göstererek 18,6

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ GIDA İŞLEME MAKİNELERİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89 Pastörize, kondanse etme vb. işler için

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 1 DÜNYA ÇİMENTO ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME Mayıs 214 2 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1 Dünya Çimento Sektörü 3 1.2 Türk Çimento Sektörü 6 Mt 3 ÇİMENTO SEKTÖRÜ 1.1. Dünya Çimento Sektörü Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YAŞ SEBZE MEYVE ÜRETİMİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YAŞ SEBZE MEYVE ÜRETİMİ ANKARA 23/01/2017 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YAŞ SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ Tarım insanlık için her çağda önemli olmuştur. Tarımında önemli bir bölümünü yaş meyve ve sebzeler oluşturmaktadır. Yaş meyve ve sebze

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2016 RAPORU 1- DÜNYA TİCARETİ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2015 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,4

Detaylı

Ertun ALTEKİN Genel Müdür GEFCO Gümrük Ltd. Şti.

Ertun ALTEKİN Genel Müdür GEFCO Gümrük Ltd. Şti. Gümrük Uzmanlığı Ertun ALTEKİN Genel Müdür GEFCO Gümrük Ltd. Şti. GEFCO: Uluslararası büyüme için iş ortağınız Kapıdan kapıya çözümleri tasarlar, yönetir ve takip eder > Multimodal çözümler > Konsolidasyon

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ

DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTAKİ GELİŞMELER TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ DIŞ TİCARET VE ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ LOJİSTİK Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün

Detaylı

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015

Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 Ucuz Hızlı Kaliteli Biz sadece ikisini garanti edebiliriz! PETEK LOJİSTİK Your Logistics Solutions Partner 2015 HAKKIMIZDA Petek Lojistik 2001 yılının 11 Eylül'ünde İstanbul'da Bostancı'daki ofisinde forwarder

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

Sıra Ürün Adı 2010 2011

Sıra Ürün Adı 2010 2011 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; 2011 yılında dünyada 56,7 milyon hektar alanda

Detaylı

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU. Sektörel Gelişmeler

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU. Sektörel Gelişmeler TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU Sektörel Gelişmeler Türkiye Ekonomisi Büyüme Performansı GSYİH Büyüme Hızı, % 10,0 8,4 8,1 6,9 7,0 4,7 5,0 3,8 4,2 3,2 2,6 0,7 0,9 0,0 5,0 4,7 10,0 7,0 7,7 14,5 15,0

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TURUNÇGİL ÜRETİMİ VE DIŞ TİCARETİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TURUNÇGİL ÜRETİMİ VE DIŞ TİCARETİ 6 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TURUNÇGİL ÜRETİMİ VE DIŞ TİCARETİ Dr. Osman Uysal, Dr. Sefa Polatöz Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Mersin uysalosman@tarim.gov.tr Giriş Ana vatanı Çin, Güneydoğu

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

TAKİPÇİ ÜLKELER, PİYASA YAPICI ÜLKELERE KARŞI: KÜRESEL ENTEGRASYONUN NERESİNDEYİZ?

TAKİPÇİ ÜLKELER, PİYASA YAPICI ÜLKELERE KARŞI: KÜRESEL ENTEGRASYONUN NERESİNDEYİZ? DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2013 N201345 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İdil BİLGİÇ ALPASLAN 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri İrem KIZILCA 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri TAKİPÇİ ÜLKELER,

Detaylı

Krom ve Ferrokrom Sektörünün Dünya da ve Türkiye de 2016 yılı Görünümü. Levent Yener - TMD Temmuz 2017 Krom Çalıştayı - İstanbul

Krom ve Ferrokrom Sektörünün Dünya da ve Türkiye de 2016 yılı Görünümü. Levent Yener - TMD Temmuz 2017 Krom Çalıştayı - İstanbul Krom ve Ferrokrom Sektörünün Dünya da ve Türkiye de 2016 yılı Görünümü Levent Yener - TMD Temmuz 2017 Krom Çalıştayı - İstanbul 1 Dünya Krom Rezerv/Kaynaklarının Ülkelere göre Dağılımı 2 Dünya da Krom

Detaylı

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi

KURU ÜZÜM ÜRETİM. Dünya Üretimi KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. İkinci

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

MEYVE SULARI TÜRKİYE'DE ÜRETİM. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI TÜRKİYE'DE ÜRETİM. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTİP No Portakal Suyu (Dondurulmuş) 200911 Diğer Portakal Suları 200912,200919

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013

ZEYTİNYAĞI SEKTÖR RAPORU-2013 Türkiye de Üretim Zeytin ağacında periyodisiteden dolayı zeytin üretimi yıllara göre inişli çıkışlı bir grafik izlemekte ve üretime bağlı olarak bir yıl düşük (yok yılı) bir yıl yüksek (var yılı) ürün

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları Prof.Dr.Okan TUNA Limanları Etkileyen Makro Gelişmeler Küresel Ekonomi, Ticaret ve Denizyolu Ticareti Konteyner ticaret büyümesi, liman konteyner elleçlemesini

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD

Tablo 1: Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretimi ( Kuş üzümü ve diğer türler dahil, Bin Ton) Yunanis tan ABD KURU ÜZÜM ÜRETİM Dünya Üretimi Dünyada, önde gelen üretici ülkeler tarafından üretilen üzümlerin belirli bir kısmı her yıl kurutularak 1,2 milyon tona yakın miktarda kurutulmuş üzüm elde edilmektedir.

Detaylı

YAŞ MEYVE SEBZE. Hazırlayan Dilek KOÇ 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

YAŞ MEYVE SEBZE. Hazırlayan Dilek KOÇ 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YAŞ MEYVE SEBZE Hazırlayan Dilek KOÇ 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi YAŞ MEYVE-SEBZE SITC NO : 057.1, 057.3, 057.4, 057.5, 057.6, 057.9 (Meyveler) 054.1,

Detaylı

SHEDU DANIŞMANLIK & DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA DEPARTMANI

SHEDU DANIŞMANLIK & DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA DEPARTMANI İSRAİL ÜLKE ANALİZİ MOBİLYA SEKTÖRÜ SHEDU DANIŞMANLIK & DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA DEPARTMANI OCAK, 2015 İSTANBUL İçindekiler 1- İSRAİL TEMEL EKONOMİK & TİCARİ GÖSTERGELER... 3 2- İSRAİL MOBİLYA PAZARI... 4

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

TÜRKİYE TAVUK ETİ ÜRETİMİ VE İHRACATI : Yeni Hedefler ve Potansiyel Problemler

TÜRKİYE TAVUK ETİ ÜRETİMİ VE İHRACATI : Yeni Hedefler ve Potansiyel Problemler TÜRKİYE TAVUK ETİ ÜRETİMİ VE İHRACATI : Yeni Hedefler ve Potansiyel Problemler Dr. Sait KOCA Beypiliç Genel Müdürü Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi: Hedefler ve Potansiyel Problemler Sempozyumu Bilkent Otel

Detaylı

28 EYLÜL 1 EKİM 2017 İFM

28 EYLÜL 1 EKİM 2017 İFM 28 EYLÜL 1 EKİM 2017 İFM (İstanbul Fuar Merkezi) 28 EYLÜL 1 EKİM 2017 İFM (İstanbul Fuar Merkezi) İHRACATIN KALBİ FAV TURKEY DE ATACAK! Sebze-meyve, kuru gıda ve kesme çiçekçilik, alt sektörleri ile Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV

TÜRKİYE. PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2015 / 8 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 80 ine yakın kısmını ithalatla karşılayan,

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU2016

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU2016 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU2016 İÇİNDEKİLER I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 04 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ve MAMÜLLERİ SEKTÖR RAPORU / 2016 II- DÜNYA BİTKİSEL

Detaylı

30 Mayıs 2012. Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi

30 Mayıs 2012. Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi 30 Mayıs 2012 Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi İçerik MEYED Dünya Meyve Suyu Günü Meyve Suyu Sanayisinde Güncel Durum Meyve Suyu Sektörünün Potansiyeli Sorunlar ve Çözüm

Detaylı

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ Murat Erdal, Metin Çancı, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, UTİKAD Yayını, İstanbul, 2003 (355 sayfa, 205x255mm.,1.Hamur, İplik Dikişli Lüks Cilt). Uluslararası Taşımacılık

Detaylı

Almanya'ya lojistik taşıma l arınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş

Almanya'ya lojistik taşıma l arınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş Almanya'ya lojistik taşıma l arınızın güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı hizmet

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ TÜRKİYE NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER 2011 2012 YILLIK Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 2012 yılında yaptığı 15,8 milyar dolar değerinde ihracat ile, kapasitesi ve sağladığı

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 World Energy Outlook 2011 Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 Bağlam: halihazırda yeterince kaygı verici olan eğilimlere yeni zorluklar ekleniyor Ekonomik kaygılar dikkatleri enerji

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 0 GIDA İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu TÜBİTAK TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu Uluslararası Pazar Analizi 17 Aralık

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ 14.09.2017 OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ Türk Karayolu Taşımacılarının Gittiği Ülkelerin Tümü Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ağustos

Detaylı