KIRKAĞAÇ AAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2012, KIRKAĞAÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRKAĞAÇ AAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2012, KIRKAĞAÇ"

Transkript

1 KIRKAĞAÇ AAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU 2012, KIRKAĞAÇ DÜNYA DA KAVUN TİCARETİ VE KIRKAĞAÇ KAVUNU NUN HOLLANDA YA İHRACATINDA ÇOKLU TAŞIMACILIK SEÇENEKLERİNİN ANALİZİ Didem Çavuşoğlu ¹ Öğr. Gör. Celal Bayar Üniversitesi, Kırkağaç MYO, Lojistik Bölümü, ÖZET Bu çalışmanın amacı en büyük ticaret ortağımız AB de yer alan dünyada en fazla kavun ithal eden ülkeler sıralamasında Amerika ve Kanada dan sonra 3. sırada olan Hollanda için frigorifik tırlara alternatif farklı transit süreleri ve maliyetleri olan çoklu taşımacılık seçeneklerini incelemektir. Bu kapsamda çalışmada sırasıyla lojistik ve ulaştırma fonksiyonu, çoklu taşımacılık kavramı, gıda ürünleri için çoklu taşımacılık seçenekleri, Dünyada kavun üretimi ve ticareti, Türkiye de kavun üretimi ve ticareti, Manisa-Hollanda taşıma hattı çoklu taşımacılık seçenekleri analizi ele alınmıştır. Yapılan analizin ardından süre ve maiyet açısından en uygun seçenek/seçenekler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın bulgularına dayanarak Manisa-Hollanda taşıma hattında süre açısından en iyi seçeneğin karayolu, maliyet açısından ise karayolu+denizyolu seçeneğinin olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kavramlar; Dünya da Kavun Ticareti, Kırkağaç Kavunu İhracatı, Kavun İhracatında Çoklu Taşımacılık Seçenekleri. ABSTRACT WORLD MELON TRADE AND ANALISE OF MULTIPLE TRANSPORTATION OPTIONS FOR KIRKAĞAÇ MELON S EXPORT TO HOLLAND The main objective of this study is to present current situation of melon trade in the World and in Turkey and to analise multiple transportation options for Kırkağaç Melon's export to the Netherlands that it is likely to be the target market. The multiple Transportation options are analyzed through time, cost and risk. In this study respectively, the concept of logistics and its tarnsportation function, concept of multimodal transportation, transporatation options for food products, current status of melon trade in the World and Turkey and lastly multimodal transportation options for Kırkağaç melon is examined. To do this a thorough literature review was conducted and the relevant persons involved in such exportation were interviewed. Based on the result it is conluded that, in terms of time the highway option is the best option, but in terms of cost the road + shipping option is the best option for Manisa- Netherlands transportation line. Key words; World Melon Trade, Kırkağaç Melon Exports, Multiple Transportation Options for Melon s Exportation.

2 1. GİRİŞ Dünyada küreselleşmenin ve tüketimin arttığı ve buna bağlı olarak da ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda rekabet edebilmek tedarik zincirlerinin iyi yönetilmesine bağlıdır. Tedarik zinciri yönetimine bağlı olarak lojistik hizmetlerin de önemi artmıştır. Lojistiğin faaliyet alanı önceleri ulaştırma ve depolama ile sınırlıyken, son yıllarda önemli bir biçimde değişmiştir ve günümüzde işletmelere rekabet avantajı sağlayan bir faktör olarak kabul edilmektedir. Modern lojistik uygulamalarının en önemli hedefleri müşteri memnuniyetini artırmak için maliyetleri düşürmek ve hızı arttırmaktır. Küresel rekabet sonucu mesafelerin ve taşınacak yük miktarının arttığı günümüzde firmalar rakiplerinden daha kısa sürede ve daha hızlı bir şekilde hedef pazarlara ürün ve hizmetlerini en hızlı bir şekilde, en düşük maliyetle ve hasarsız ulaştırmak zorundadırlar. Bu nedenle lojistiğin hala üzerinde en fazla durulan en önemli faaliyet alanı ulaştırma süreçleridir. Ulaştırma sistemleri Suyolu taşıması, Karayolu taşıması, Havayolu taşıması ve Demiryolu taşıması olmak üzere dört bölümde incelenebilir. Bu sistemlerin arasında Denizyolu ulaştırma sistemi dünyada en çok kullanılan ulaştırma sistemidir ve dünya üzerinde taşınan yüklerin yaklaşık %85 i deniz yolu ile taşınmaktadır. Tüm taşıma sistemlerinin birbirine karşı avantajları ve dezavantajları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, taşıma şekillerinin geçişli olarak birlikte en uygun biçimde kullanılması maliyet ve sürat açısından daha fazla avantaj sağlayacaktır. Bunun yolu geleneksel taşıma yöntemlerinin birlikte optimum kullanımına imkan veren çoklu taşıma modeli kullanılmasıdır. Türkiye de denizyolu-karayolu, karayolu-demiryolu, Ro-La, RO-RO ve demiryolu-feribot kombinasyonları ile çoklu taşımacılık gerçekleştirildiği görülmektedir. Ancak Türkiye nin Asya ve Avrupa arasındaki avantajlı konumu, dinamik demografik yapısı, büyümeye elverişli sektör dinamiklerine rağmen özellikle deniz ve demiryolu modlarını diğer modlara bağlayan çoklu taşımacılık kombinasyonlarında sahip olduğu potansiyeli kullandığı söylenemez. Diğer yandan Türkiye tarım potansiyeli olan bir ülkedir, dünyada üretilen 150 ye yakın meyve ve sebzenin 80 i ülkemizde ekonomik olarak hemen hemen her mevsimde ve her bölgede üretilmektedir. Türkiye dünyada Çin, Hindistan, ABD'den sonra 4. büyük üretici durumundadır. Türkiye nin tarım sektörü başlıca ithalat ürünleri buğday, mısır ve pirinç iken ihracatında en büyük pay sırasıyla hububat, baklagil ve yağlı tohumlar ile yaş meyve sebze gruplarına aittir. Temel ihracat ürünlerini ise kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, fındık ve fındık ürünleri oluşturmaktadır yılı verilerine göre; 2010 yılında dünyada toplam yaş 965 milyon ton sebze, 609 milyon ton meyve üretimi yapılmıştır. Türkiye de ise 2010 yılında 25 milyon ton sebze ve yaklaşık 14 milyon ton meyve üretilmiştir. Ülkemizde üretilen 25 milyon ton sebzenin yaklaşık 1,6 milyon tonu Kavun üretimidir. Bu üretim miktarı ile Dünyada kavun üretiminde Çin den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Ancak Türkiye nin kavun ihracatı üretimine göre azdır; üretilen 1,6 milyon ton kavunun 9612 tonu ihraç edilmiştir ve Türkiye dünya kavun ihracatı sıralamasında 18. sırada yer almaktadır. Gıda sektöründe lojistik süreçler uzmanlık gerektiren bir lojistik alanı olarak değerlendirilmektedir; çünkü gözden kaçırılacak en küçük detay ürünlerin bozulmasına, mağazalarda rafların boş kalmasına veya tüketicinin sağlıksız ürün tüketmesine neden olabilir. Gıda Lojistiğinde taşıma, genellikle pazarlama kanalının maliyeti en yüksek faktörüdür ve yaş sebze meyvelerin çoğu karayolu ile taşınmaktadır. Frigorifik tırlar taze meyve sebze taşımacılığında kullanılan en yaygın seçenektir. Bu çalışmada en büyük ticaret ortağımız AB de yer alan ve dünyada en fazla kavun ithal eden ülkeler sıralamasında Amerika ve Kanada dan sonra 3. sırada olan Hollanda için frigorifik tırlara alternatif farklı transit süreleri ve maliyetleri olan çoklu taşımacılık seçenekleri incelenmiştir.

3 2. ÇOKLU TAŞIMACILIK KAVRAMI Lojistiğin faaliyet alanı önceleri ulaştırma ve depolama ile sınırlıyken, son yıllarda önemli bir biçimde değişmiştir ve günümüzde işletmelere rekabet avantajı sağlayan bir faktör olarak kabul edilmektedir. Lojistiğin faaliyet alanı; satın alma, dağıtım, stok yönetimi, sipariş yönetimi ve işleme, paketleme, parça ve hizmet desteği, üretim programlama, iadeler, talep tahmini, atıkların geri kazanılması ve imha edilmesi ve hatta müşteri hizmetlerini de içine alarak genişlemiştir (Baki, 2004: 21). Modern lojistik uygulamalarının en önemli hedefleri müşteri memnuniyetini artırmak için maliyetleri düşürmek ve hızı arttırmaktır. Küresel rekabet sonucu mesafelerin ve taşınacak yük miktarının arttığı günümüzde firmalar rakiplerinden daha kısa sürede ve daha hızlı bir şekilde hedef pazarlara ürün ve hizmetlerini en hızlı bir şekilde, en düşük maliyetle ve hasarsız, ulaştırmak zorundadırlar. Bu nedenle lojistiğin hala üzerinde en fazla durulan en önemli faaliyet alanı ulaştırma süreçleridir. (Öztürk, 2010: 34). Ulaştırma, yolcuların ya da eşyanın, ulaşım araçları kullanılarak iki nokta arasında taşınması olarak tanımlanabilir. Uluslararası ticarette, üretilen bir ürünün alıcısına ulaştırılması hızlı ve mümkün olan en az maliyet ile ulaştırılması gerekmektedir. Alıcılarına uygun şartlarda ulaştırılmayan bir ürün değersizdir. Lojistik bir bütün olarak tedarikçiden tüketiciye yani hammaddelerin üretim yerlerinden oradan son üretim yerlerine ve son tüketiciye ulaşmasına kadar geçen hareket sürecidir. Ulaştırma sistemleri de bu süreçte kullanılan, yükleri tedarik zinciri boyunca zinciri oluşturan birimler arasında taşıyan sistemlerdir. Ürünün varış noktasına göre ve maliyetler göz önüne alınarak ulaştırma sistemleri arasında seçim yapılır. Bu sistemler; Suyolu taşıması, Karayolu taşıması, Havayolu taşıması, Demiryolu taşıması olarak dört bölümde incelenebilir. Denizyolu ulaştırma sistemi dünyada en çok kullanılan ulaştırma sistemidir ve dünya üzerinde taşınan yüklerin yaklaşık %85 i deniz yolu ile taşınmaktadır (Öztürk, 2010: 34-36) Tüm taşıma sistemlerinin birbirine karşı avantajları ve dezavantajları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, taşıma şekillerinin geçişli olarak birlikte en uygun biçimde kullanılması maliyet ve sürat açısından daha fazla avantaj sağlayacaktır. Bunun yolu geleneksel taşıma yöntemlerinin birlikte optimum kullanımına imkan veren çoklu taşıma modeli kullanılmasıdır (Çapar, 2010: 60) Küreselleşmeye paralel olarak büyüyen ulaşım sektörü, ekonomik ve sosyal gelişmeye olumlu katkısı olduğu gibi dğer yandan yenilenemeyen enerji kaynaklarının da ana tüketicisi durumundadır. Bu nedenle, ulaşım sistemleri arasında optimum dengeyi kurmak için ekonomik, sosyal ve çevresel nedenleri değerlendirirken sürrdürülebililiğinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir.ticaretin serbestleşmesi ve büyümesi ile birlikte ulaşım sektörü de büyümektedir. (Rota, UTİKAD, Mart 2012). Çoklu Taşımacılık sisteminin daha sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmak ve karayolu taşımacılığının üzerindeki bir takım olumsuzlukların asgari seviyeye indirme amacı bulunmaktadır. Örneğin bir tren katarıyla taşınan 900 ton yükün 30 TIR la taşınması mümkün olup, 30 TIR ın yaktığı yakıtın üçte biri ile aynı yük demiryoluyla taşınabilmektedir. Böylece, daha az enerji tüketimi dolayısıyla daha az çevre kirliliğine neden olarak ve daha düşük maliyette taşıma yapılabilmektedir (Ekin, Ekim 2011).

4 Çok Modlu taşımacılığın son yıllarda tüm dünyada özellikle Amerika ve Avrupa da gelişmesindeki etkenler aşağıdaki gibi sıralanabilir; Konteynerizasyon ve ona bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, Küresel rekabet sonucu uluslararası taşımacılığa artan talep ve dolayısıyla ulaşım maliyetlerinin minimizasyonunun gerekliliği, Artan uluslararası rekabet ortamında ulaşımın hızlanmasının gerekliliği, Karayolundaki trafik yoğunluğunun azaltılması gerekliliği ve Çevreye duyarlılığın artması. Literatür incelendiğinde çok modlu taşımacılık için İntermodal taşımacılık, Multimodel taşımacılık, Kombine taşımacılık gibi çeşitli tanımlara rastlanmaktadır. Economic Commission for Europe (UN/ECE), the European Conference of Ministers of Transport (ECMT) ve European Commission (EC) tarafından hazırlanan Terminology On Combined Transport raporundan aşağıdaki tanımlara yer verilmiştir (UN, 2001: 16-18). Multimodal Taşımacılık: Yüklerin birden fazla taşıma sistemi kullanılarak taşınmasıdır. İntermodal Taşımacılık: Yüklerin tek ve aynı taşıma birimi veya modlar arasında içindeki yük elleçlenmeden iki veya daha fazla taşıma modu kullanan karayolu taşıma aracı ile taşınmasıdır. Fakat taşıma araçları ve taşıma türleri iki veya daha fazla olmaktadır. Bu taşıma türünde kapıdan kapıya taşımacılık zinciri içinde, yükün kendisi değil, içinde yükün olduğu taşıma birimi veya taşıma aracı (tır) elleçlenmektedir. Kombine Taşımacılık: İntermodal taşıma şeklindeki taşıma sürecinin büyük bölümünün demiryolu veya denizyolu ile yapılması, ilk ve son taşımalarda ise mümkün olduğunca kısa olarak karayolu sisteminin kullanıldığı sistem olarak tanımlanır. UNCTAD çoklu taşımacılığı, bir ülkede belirli bir çıkış yerinden malın, başka bir ülkede teslim yeri olarak belirtilen yere, çoklu taşıma kontratı ile çoklu taşıma operatörü sorumluluğunda, en az iki farklı taşıma şekli kullanılarak önceden anlaşılan tek bir fiyat ve fatura kapsamında taşınması olarak tanımlamaktadır. Tanım olarak çoklu taşımacılık, intermodal taşımacılık ve kombine taşımacılık farklı olmakla beraber anlam olarak birbirlerine yakındır. 3. GIDA ÜRÜNLERİ İÇİN ÇOKLU TAŞIMACILIK SEÇENEKLERİ Avrupa Birliği (AB) dünyanın en büyük ikinci sebze meyve ihracatçısı ve önde gelen ithalatçısıdır. Mevsim dışı ürünlere artan talep uzun mesafe taşımacılığı arttırmaktadır. Avrupa da tüm taşımaların %44 ü karayolu ile yapılmaktadır (Eurostat 2006) yaş sebze meyvelerin çoğu karayolu ile taşınmaktadır. Toptancılar kapıdan kapıya taşıma hizmeti sağlaması ve esnekliği nedeniyle kamyon taşımacılığı tercih etmektedirler, ancak ana arterlerdeki yoğunluk, artan talep ve çevresel kaygılar bunun değişmesi gerektiğini göstermektedir. Çözüm tüm taşıma modlarının, karayolu, demiryolu, iç suyolları, ve kısa mesafeli deniz taşımacılığının, birlikte kullanılmasıdır (Garcia ve diğerleri, 2007;1) Genel olarak ulaştırma sistemlerinden karayolu taşımacılığı kapıdan kapıya aktarmasız teslimi sağladığı için tercih edilmektedir. Böylece malların yıpranması en az düzeyde

5 gerçekleşmektedir. Karayolu taşımacılığında alıcının istediği ve karayolunun olduğu her noktaya taşıma yapılabilmektedir. Karayolu ile daha düzenli ve sık sefer imkânı bulunmaktadır (Kara ve diğerleri, 2007: 4; Çancı ve Erdal, 2003: 63). Demiryolu taşımacılığı ise uzun mesafelerde ekonomik ve güvenli bir taşıma biçimidir. Deniz taşımacılığı bir defada çok fazla yük ulaştırması, güvenilir olması, sınır aşımı olmaması, mal kaybının minumum düzeyde olması nedeniyle dünyada en çok tercih edilen taşıma biçimidir (Kara ve diğerleri, 2007: 4). Yaş meyve-sebze taşımacılığında, demiryolu ile taşımacılık, karayolu ile taşımacılığa kıyasla birim mal için daha ucuza mal olmakta ise de, çabuk bozulabilir meyve-sebze taşımacılığında tercih edilmemektedir. Zamanın uzun sürmesi ve ülkemizde geniş ve yaygın demiryolu ağının bulunmaması ve gerek yüklemeden önce ve gerekse boşaltmadan sonra tüketim merkezlerine malların ulaştırılması zorunluluğu bu sistemin tercih edilmemesine neden olmaktadır. İhracat açısından da ulaşım zamanının uzaması, yüklemede zaman kaybı ve ilave tesislerin gerekliliği, demiryolu ağının geçtiği ülkelere olan bağımlılık ve diğer benzeri faktörler bu çeşit taşıma sisteminin kullanılmasını sınırlamaktadır (Kara ve diğerleri, 2007: 4). Yaş meyve-sebze taşımacılığında demiryolu taşımacılığı için belirtilen bazı sakıncaların denizyolu taşımacılığı için de geçerlidir. Türkiye ni denizyolu taşımacılığına coğrafi uygunluğu ve denizyolunun diğer taşımacılık sistemlerine kıyasla en düşük maliyetle yapılabiliyor olsada Meyve-sebze taşımacılığı için özel olarak yapılmış gemilerimizin varlığı çok sınırlıdır. Yüklemenin belirli limanlarda yapılabilmesi, yükleme süresinin uzunluğu, yüksek kapasitede yük taşıma zorunluluğu ve taşıma süresinin uzaması ancak sınırlı ülkeler ve bazı mallar için bu sistem kullanılabilmektedir. Deniz yolu, Rusya ve Avrupa ülkelerine yönelik yaş meyve-sebzenin Ro-Ro (deniz aracında kara taşıtı) ile taşınmasında da kullanılmaktadır. Diğer yandan, çok çabuk bozulabilen, fakat pazarlama açısından yüksek gelir getiren bazı mallar için ancak havayolu taşımacılığı da kullanılmaktadır (Kara ve diğerleri, 2007: 7). Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yaş meyve ve sebze taşımacılığında gerek iç pazarda ve gerekse ihracat açısından karayolu taşımacılığı daha çok kullanılmaktadır. Ülkemizdeki geniş frigorifik araç varlığı ile gerek Ortadoğu ülkelerine, gerekse Doğu Avrupa, Rusya ve BDT ülkelerine yapılan yaş meyve-sebze ihracatında karayolu taşımacılığının payı %75 tir ve bu oran her sene giderek artmaktadır (Kara ve diğerleri, 2007: 8). 4. DÜNYADA KAVUN ÜRETİMİ VE TİCARETİ Dünyada üretimi yapılan belli başlı kavun tipleri aşağıdaki gibidir; (http://www.batem.gov.tr/urunler/sebzelerimiz/kavun/kavun.htm,mayıs 2012) a. Cantaloupe veya Kokulu Kavunlar: Turuncu meyve etli ve ağlı tiptedir, Kuzey Amerika da popülerdir b. Casaba (Beyaz meyve etli) ve Honeydew (Yeşil meyve etli ) Kavunlar: Amerika, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika nın bazı bölgelerinde önemlidir. c. Galia Tip Kavunlar: Meyve eti yeşil, tamamen ağlı kavunlardır. Avrupa da popülerdir; Orta Doğu da Galia nın etkisindedir d. Japon Tip Kavunlar: Japonya da üretimi ve tüketimi yapılmaktadır e. Ananas Tip Kavunlar: Ananas tip kavunlar da Orta Doğu kökenlidir

6 f. Fransız (Charentais) Tip Kavunlar: Fransa orijinli kavunlardır, Meyve eti turuncu renklidir, Bugün Avrupa nın önemli bir kısmında da tercih edilir. Bugün Avrupa nın önemli bir kısmında da tercih edilir. g. İspanyol Tip Kavunlar: Bu tiplerin tamamı İspanya orijinlidir, Branco ve Yellow Canary, Güney Amerika ve Brezilya da da bulunur. h. Türk Tipi Kavunlar: Yuva, Kırkağaç Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) FAOSTAT 2010 istatistiklerine göre Dünyada kavun üretiminde Tablo 1 de görüldüğü gibi 11,3 milyon ton ile Çin ilk sırada, ülkemiz ise 1,6 milyon ton üretimi ile ikinci sırada yer almaktadır. Tablo 1: Dünyada En Büyük 10 Kavun Üreticisi Ülke Rank Area Production (Int $1000) Flag Production (MT) 1 China * Turkey * Iran (Islamic Republic of) * Egypt * United States of America * Spain * India * Italy * Morocco * Mexico * FAOSTAT 2010 İstatistiklerine göre Dünya da en fazla Kavun ithalatı yapan ülkeler aşağıdaki Tablo 2 de görüldüğü gibidir. Tablo 2: Dünya da En Fazla Kavun İthal Eden 10 Ülke Ran Area Quantity Fla Value (1000 Fla Unit value 1 United States of America EU(27)ex.int A A Canada Netherlands France Russian Federation United Kingdom Germany Spain Portugal FAO 2010 raporuna göre Dünya da Kavun İhracatına ilk 10 ülke Tablo 3 te görüldüğü gibi sırasıyla Guatemala, İspanya, Honduras, Amerka birleşik Devletleri, Brezilya, Kosta Rika, Meksika, Hollanda, Fas, Çin dir, Türkiye 9612 ton ihracat ile 18. sırada yer almaktadır.

7 Tablo 3: Dünya da En Fazla Kavun İhraç Eden 10 Ülke Rank Area Quantity Flag Value (1000 Flag Unit value 1 Guatemala Spain Honduras United States of America Brazil Costa Rica Mexico Netherlands Morocco China TÜRKİYE DE KAVUN ÜRETİMİ VE TİCARETİ Türkiye; coğrafi konumu, üretime uygun verimli ve geniş tarım alanları, değişik bölgelerin ekolojik farklılıkları sayesinde meyve ve sebzelerin iyi koşullarda ve kaliteli olarak yetişebildiği nadir ülkelerden biridir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün 2010 yılı verilerine göre; 2010 yılında dünyada toplam yaş 965 milyon ton sebze, 609 milyon ton meyve üretimi yapılmıştır. Türkiye de 2010 yılında 25 milyon ton sebze ve yaklaşık 14 milyon ton meyve üretilmiştir. Ülkemizde üretilen 25 milyon ton sebzenin yaklaşık 1,6 milton tonu Kavun üretimidir yılında Türkiye nin kavun ihracatı ise 9612 tondur. (http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx, ) Ülkemiz kavunun önemli gen merkezlerinden birisidir. Dünya toplam kavun üretimi içinde Türkiye, Çinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün 2010 yılı verilerine göre Türkiye de yaklaşık 1,611,700 ton kavun üretilmiştir. Üretimin en fazla gerçekleştiği ilk üç bölge sırası ile İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadoludur. Manisa ili toplam üretimi;125,000 tondur, Manisa ili içindeki Kırkağaç ilçesinin rolü büyüktür. Ülkemizde kavun genelde iç piyasa için üretilmektedir. Ancak son yillarda iç piyasa yanında Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmeye de başlanmıştır (www.kirkagackavunlari.com, ). Kavunun olgun meyveleri taze olarak tüketilmelerinin yanında değişik şekillerde (reçel, pasta, dondurma, meyve suyu, meyveli yoğurt, meyve salatası, çorba yapımı, parfümeride ve turşu yapımında) değerlendirilmektedir (www.kirkagackavunlari.com, ). 6. MANİSA/KIRKAĞAÇ HOLANDA/EINDHOVEN TAŞIMA HATTI ÇOKLU TAŞIMACILIK SEÇENEKLERİNDE LOJİSRİK MALİYEERİN ANALİZİ Hollanda da Dışişleri bakanlığının 2011 de hazırladığı Hollanda da kavun tüketimi ve ticareti ile ilgili hazırladığı rapora göre; 2010 da Hollanda da ton kavun tüketilmiştir. Hollanda da kavun üretilmediği için tüketilen ve diğer ülkelere ihraç edilen kavun tamamen ithal edilmektedir. Holanda AB de en büyük kavun ithalatçısı ülkedir.

8 2010 da ton kavun ithal edilmiştir. Hollanda tüm dünyadan kavun ithal etmektedir ancak ithalatın %37 si Brezilya %21 ise Costa Rica dan gerçekleştirilmektedir. Hollanda ithal ettiği kavunun %58 ini başta Almanya (%39) ve İngiltere (%10) olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine ihraç etmektedir da ithal edilen kavunun ithalat fiyatı 0,70/kg dır. Frigorifik tırlar taze meyve sebze taşımacılığında kullanılan en yaygın seçenektir. Bu çalışmada en büyük ticaret ortağımız AB de yer alan ve dünyada en fazla kavun ithal eden ülkeler sıralamasında Amerika ve Kanada dan sonra 3. sırada olan Hollanda için frigorifik tırlara alternatif farklı transit süreleri ve maliyetleri olan çoklu taşımacılık seçenekleri incelenmiştir. AB deki en büyük kavun ithalatçısı olarak Holanda ya Manisa nın Kırkağaç ilçesinden kavun ihraç edileceğini varsayarak çoklu taşımacılık seçeneklerinin analizi aşağıda belirtilen varsayımlar doğrultusunda tablo 20 de yapılmıştır. Varsayımlar; Destinasyon: Manisa/Kırkağaç Hollanda/Eindoven 1 TEU =1 Trailer = 20 ton kavun 1 =2,25 ve 1$=1,80 Navlun ve transit süre bilgileri varsayımlar dahilinde Haziran 2012'de uluslar arası taşımacılık firmalarından alınmıştır.

9 Tablo 4: Manisa/Kırkağaç Hollanda/Eındoven Taşıma Hattı Çoklu Taşımacılık Seçeneklerinde Lojistik Süreçlerin Analizi Yapılan Süre Maliy Riskler Önlem İşlem et Tohumun ekilmesi, ürünün yetişmesi Kavunun tarladan toplanması 100 gün 6 saat (6 kişi) 5000 (25kr/ kg) 150 imlenme ve çıkış problemleri etişme süresince hastalık ve zararlılar oğal zararlar (Yüksek sıcaklıklar vb...) azla olgun, bozuk ya da olgunlaşmamış ürünlerin toplanması, asat edildikten sonra ürünlerin doğrudan güneş aldıkları bir yerde bırakılması ertifikalı tohum kullanımı ilinçli ve tecrübeli çiftçiler ile çalışma irkaç hafta aralı ekimlerle bitki gelişiminin hassas dönemlerinde (çiçeklenme vb.) olabilecek zararlarda bütün ürünü kaybetmemek. ecrübeli personel ile çalışmak asatın sabah erken ya da akşam geç saatlerde yapılması daha uygundur. Kavunun Römorklar a konması Kavunun tarlada/dep oda kasalara konması ve paletlere konması 2 saat (4 kişi) 8 saat (10 kişi) 100 (trakt ör+2 römor k) 100 (işçili k) 250 urma ve çarpmalar neticesinde ezilme ve çatlamaların olması irbirlerine ve diğer yüzeylere çarpmaları, sürtünmeleri, asaların çok büyük olması, kavunların birbirlerini ezmesi ecrübeli personel ile çalışmak emini düz ve yan kapakları hasar görmemiş bakımlı römorkların kullanılması. Gerekirse saman çuvalları ile zarar verme ihtimali bulunan yerlerin desteklenmesi. Uygun kasalar/ambalajlar kullanılmalı Kasalar küçük olmalı en fazla iki sıra kavun üst üste konmalı.

10 Kasaların tırlara yüklenmes i 2 saat (2 forkl ift) 200 aletlerin optimum yüklenmemesi, ürünlerin paletten devrilmesi, ürününün, kasaların/ambalajın, paletlerin zarar görmesi öşeli palet kullanılmalı, kasalar/karton kutular dengeli yerleştirilmeli Yapılan Süre Maliy Riskler Önlem İşlem et Alternatif 1 Karayolu Kırkağaç- Eindoven 5-6 gün 8100 ( 360 0) racın içinde paletlerin devrilmesi, ürünlerin zarar görmesi rünlerin hepsinin havanladırmadan yararlanmaması panzet (şekil 23), sabitleme tokası (şekil 24.) ve hava yastıkları (şekil 25, şekil 26) ile paletleri sabitlemek abitlemeyi hava kanallarını kapatmayacak şekilde yapmak Alternatif 2 RORO Kırkağaç- Eindhoven Kırkağaç- Çeşme- Trieste- Eindhoven Alternatif 3 Karayolu- Denizyolu -Karayolu Kırkağaç- Eindhoven Line 1; SEAGO Kırkağaç- Aliağa- Felixstowe gün 22 gün 8100 ( 360 0)* 5910

11 Roterdam- Eindhoven Alternatif 4 Karayolu- Denizyolu -Karayolu Kırkağaç- Eindhoven 2 Line 2;HAPAG Kırkağaç- İzmir(Alsa ncak)- Antwerb- Eindhoven Alternatif 5 Karayolu- Havayolu- Karayolu Manisa- İzmir- İstanbul- Amsterda m- Eindhoven 11 gün 2 gün * Frigorifik araç olmayıp normal araçlarda Ro-Ro karayoluna göre daha az maliyetli olabilir, ancak frigo tırlar seyahat boyunca motoru çalıştırmak zorunda olduklarından maliyet farkı neredeyse yok gibidir. Frigorifik yüklerde RoRo ne zaman ne de maliyet açısından avantajlı olmadığından sadece mecburi durumlarda (geçiş izinlerinin olmaması, geçiş belgesi ücretleri arttığında vs gibi) tercih edilebilir.

12 7. SONUÇ Sağlıklı yaşam trendi ile Dünya da ve ülkemizde meyve ve sebze tüketimi genel olarak artış eğilimi göstermektedir. Türkiye tarım potansiyeli olan bir ülkedir, dünyada Çin, Hindistan, ABD'den sonra 4. büyük üretici durumundadır. Ancak Türkiye nin bu potansiyelini yeterince kullanabildiği söylenemez. Bunda Türkiye nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği ülkelerinin yıllardan beri kendi ülke üreticilerini çeşitli kota ve politikalarla ithal edilmiş meyve ve sebzelerden korumasının payı vardır. Diğer bir neden ihracata konu olan ürünlerin uluslararası standartlara uygun olmayışı ve üreticinin ürününü katma değer katarak yurt dışına ihraç etmektense yurt içi pazarlarında ve semt pazarlarında pazarlamayı tercih etmesidir. Bir başka neden ise ihracata konu olan meyve ve sebze çeşitlerinin uluslararası piyasalarda talep edilen çeşitlere uygun olmayışı ve üretimden tüketime miktar ve kalite kayıplarının yüksek olmasıdır. Türkiye İhracatçılar Meclisinin tarihli habere göre Türkiye nin 2023 yılında ihracat hedefi olan 500 milyar doların 15 milyarı yaş meyve ve sebze ihracatından hedeflenmektedir. Türkiye nin en büyük yaş meyve ve sebze ihraç pazarları Avrupa, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri olmaya devam etmektedir (Akbay ve diğerleri, 2005:6-7-8). Bunun için yapılması gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir; Ürün çeşitliliği sağlanmalıdır, bunun için planlı üretim politikası ile bu hedefe ulaşılabilir. Pazar odaklı iyi tarım uygulamalı üretimi yaygınlaştırılmalıdır. Katma değerli ürün karması geliştirilmelidir. Buna da yeni teknolojilerin takibi ve verimlilik artışı ile ulaşılabilir. Altyapıya da yatırım yapılmalı ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak tedarik yapısı da geliştirilmelidir. Avrupa Birliği Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatının en önemli pazarı olması nedeniyle, bu pazarda pazar paylarını arttırmak için Avrupa Birliği tarafından istenilen çeşitlerin üretimi teşvik edilmelidir ve AB nin belirlediği standartlara (HACCP ve EUREPGAP) göre üretim yapmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın odak noktası, bilinenin aksine bir taze sebze olan Kırkağaç kavununun hedef pazarlara ihracatında çoklu taşımacılık seçeneklerini ortaya koymaktır. Ülkemiz kavunun önemli gen merkezlerinden birisidir. Dünya toplam kavun üretimi içinde Türkiye, Çinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün 2010 yılı verilerine göre Türkiye de yaklaşık 1,611,700 ton kavun üretilmiştir ve 2009 da 9612 tonu ihraç edilmiştir. Karayolu taşımacılığı taze meyve sebze taşımacılığında kullanılan en yaygın seçenektir. Bu çalışmada Dünyada en fazla kavun ithal eden ülkeler sıralamasında Amerika ve Kanada dan sonra 3. sırada olan AB deki en büyük kavun ithalatçısı Hollanda için karayolu taşımacılınığına alternatif farklı transit süreleri ve maliyetleri olan çoklu taşımacılık seçenekleri incelenmiş ve belirtilen varsayımlar doğrultusunda aşağıda Tablo 21'deki sonuçlar elde edilmiştir. Demiryolu alternatifi karşılaştırmaya dahil edilmemiştir çünkü ülkemizde geniş ve yaygın demiryolu ağının bulunmaması ulaşım zamanının uzaması, yüklemede zaman kaybı ve ilave tesislerin gerekliliği, demiryolu ağının geçtiği ülkelere olan bağımlılık ve diğer benzeri faktörler bu çeşit taşıma sisteminin yaş meyve-sebze taşımacılığında tercih edilmemesine sebep olmaktadır.

13 Tablo 5: Manisa/Kırkağaç Hollanda/Eindoven Taşıma Hattı Çoklu Taşımacılık Seçeneklerinde Süre ve Maliyetlerin Karşılaştırılması Manisa Kırkağaç - Hollanda Eindhoven Nakliye Alternatifleri Nakliye Süresi (gün) 20 ton için Üretim Maliyeti () 20 ton için toplama, paketleme, yükleme Maliyeti () 20 ton için Nakliye Maliyeti () Toplam Maliyet () Birim Maliyet (/kg) Hollanda 2010 kavun ithalat fiyatı /kg ( 0,70 / kg) Alternatif 1 Karayolu ,70 1,58 Alternatif 2 Ro-Ro ,70 1,58 Alternatif 3 Karayolu+Denizyolu ,59 1,58 Alternatif 4 Karayolu+Denizyolu ,65 1,58 Alternatif 5 Karayolu+Havayolu ,37 1,58 Sonuçlar incelendiğinde; Havayolunun içinde olduğu alternatif 5 seçeneğinin en kısa süre ve en yüksek maliyete sahip olduğu görülmektedir ve birim maliyet ve muhtemel Hollanda satış fiyatı ile karşılaştırıldığında bu seçeneğin uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Karayolu+Denizyolu seçeneğinde 2 farklı hattın süre ve maliyetleri karşılaştırılmıştır. İlk hattın süresi daha uzun ama maliyeti daha düşüktür. Süre açısından en uygun seçeneğin Alternatif 1 Karayolu seçeneği, maliyet açısından ise Alternatif 3 Karayolu+Denizyolu seçeneği olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak Alternatif 3'ün düşük taşıma maliyetine rağmen 22 günlük nakliye süresinin kavun için çok uzun olmasından dolayı Alternatif 3 de uygun bir seçenek olmamaktadır. Bu durumda geriye Alternatif 1,2 ve 4 kalmaktadır. Alternatif 1 ve 2'nin maliyetleri aynı ama süreleri farklıdır, Ro-Ro seçeneği olan Alternatif 2'nin süresi daha uzun olmasına rağmen maliyetinin düşmediği görülmektedir çünkü Firgirifik tırlar özelliklerinden dolayı gemiye yüklendiğinde de motorlarını çalıştırmak zorunda olduklarından maliyet düşmemektedir. Son iki seçenek Alternatif 1 ve Alternatif 4 karşılaştırıldığında ise Alternatif 1 süre açısından Alternatif 4 ise maliyet açısından avantajlıdır. Alternatif 4'ün taşıma süresi olan 11 gün kavun için tolere edilebilir bir süre olduğunda ve Alternatif 1'e göre birim maliyeti 0,05 daha düşük olduğundan en uygun seçenek olarak değerlendirilebilir. Özellikle taşıma miktarı arttıkça bu seçeneğin daha fazla maliyet avantajı getireceği açıktır. Bu çalışma, ihracatı ancak son yıllarda düşünülmüş ve henüz geliştirilmemiş olan Kırkağaç Kavununun Hollanda ya ihracatında çoklu taşıma seçeneklerine ilişkin senaryolar geliştirme

14 ile sınırlı kalmıştır. Bu alana ilişkin gelecekteki araştırmalar aynı ürünün diğer potansiyel ithalatçi ülkelere ihracı konusunda çoklu taşıma seçeneklerine yoğunlaşabilir. Ayrıca, ihracatı pek geliştirilmemiş benzer meyve ve sebzeler bağlamında da yapılacak araştırmaların ilgili alanda Türkiye nin ihracat gelirlerine önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. KAYNAKLAR Akbay, C., Candemir. S. Ve Orhan. E.(2005). Türkiye de Yaş Meyve ve Sebze Ürünleri Üretim ve Pazarlaması. KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2): Baki, B. (2004). Lojistik Yönetimi ve Lojistik Sektör Analizi. Trabzon: Volkan Matbaacılık. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Kavunun Türkiye Ve Dünyadaki Durumu ) Çapar, E.S. (2010). Çoklu Taşımacılık. Gümrükte Uzman Görüş: Ekin, S. İntermodal Taşımacılık. Ekim ( ). FAO Corporate Document Repository. Production Is Only Half The Battle A Training Manual in Fresh Produce. Transportation of Fresh Food. ( ) Food And Agriculture Organization of the United Nations. FAOSTAT 2010 Countries by Commodity. Kara, M., Duruel, M. Ve Tayfur, L. (2007) Hatay İli İhracatçılarının Taşımacılıktan Kaynaklanan Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ç.Ü. Sosyal bilimler Dergisi. 16: s Ruiz-Garcia,L., Barreiro, P. ve Rodriguez-Bermejo, J. (2007). Review. Monitoring the İntermodal, Refrigerated Transport of Fruit Using Sensor Networks. Spanish Journal of Agricultural Research. 5:

15 Öztürk, T. (2010). Türkiye Dış Ticaretinde Kombine Taşımacılık ve Türki Cumhuriyetleri Analizi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rota, Y. ( ). UTİKAD. ( ). United Nations. (2001). Terminology on Combined Transport. ( )

HATAY İLİ İHRACATÇILARININ TAŞIMACILIKTAN KAYNAKLANAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

HATAY İLİ İHRACATÇILARININ TAŞIMACILIKTAN KAYNAKLANAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HATAY İLİ İHRACATÇILARININ TAŞIMACILIKTAN KAYNAKLANAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mehmet KARA Yrd. Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniv. Sivil Havacılık Y.O. mkara@mku.edu.tr Mehmet DURUEL Dr., Mustafa Kemal

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

İhracatta Taşıma ve Taşıma Maliyetleri

İhracatta Taşıma ve Taşıma Maliyetleri İhracatta Taşıma ve Taşıma Maliyetleri Doç. Dr. Erol Kutlu Yrd. Doç. Dr. Banu Başar Doç. Dr. Erol KUTLU Yrd. Doç. Dr. Banu BAŞAR Anadolu Üniversitesi İİBF Özet Alıcı ve satıcı arasında önemli bağ kuran

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Çevresel Sürdürülebilirliği ve Marco Polo Programı. Environmental Sustainability of Logistic Operations and Marco Polo Program

Lojistik Faaliyetlerin Çevresel Sürdürülebilirliği ve Marco Polo Programı. Environmental Sustainability of Logistic Operations and Marco Polo Program KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 35-44, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Lojistik Faaliyetlerin Çevresel Sürdürülebilirliği ve Marco Polo Programı Osman ÇEVIK 1 Bayezid GÜLCAN

Detaylı

TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-DR-2014-0002 TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA

Detaylı

Türkiye Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi

Türkiye Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi Türkiye Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi ANKARA, 2014 İçindekiler GİRİŞ 1 1. KOMBİNE TAŞIMACILIK KAVRAMI, KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ 4 2. KOMBİNE TAŞIMACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR... 5

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ Giriş Taşımacılık Sistemini Etkileyen Çevresel Faktörler Taşımacılık Sisteminin Altyapısı Taşıma Türleri Tekli Hizmet Seçenekleri Çoklu Hizmet Seçenekleri

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Mahmut YARDIMCIOĞLU a Hilal KOCAMAZ b Özlem ÖZER c adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme

Detaylı

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ İHRACATI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Yalova Ölçeğinde Bir Araştırma

SÜS BİTKİLERİ İHRACATI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Yalova Ölçeğinde Bir Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.423-443. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

RAYLI YÜK TAŞIMA SİSTEMLERİNİN İKTİSADİ AVANTAJLARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

RAYLI YÜK TAŞIMA SİSTEMLERİNİN İKTİSADİ AVANTAJLARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME RAYLI YÜK TAŞIMA SİSTEMLERİNİN İKTİSADİ AVANTAJLARI VE TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN 1, Arş. Gör. Mehmet ÖZBİLGİN 2 Kocaeli Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü, ybayraktutan@kocaeli.edu.tr

Detaylı

ÖNSÖZ. Ayrıca, gerek tez ile ilgili gerekse diğer konularda her zaman yanımda olan en büyük desteğim, Mustafa Fatih ERGİN e teşekkür ederim.

ÖNSÖZ. Ayrıca, gerek tez ile ilgili gerekse diğer konularda her zaman yanımda olan en büyük desteğim, Mustafa Fatih ERGİN e teşekkür ederim. ÖNSÖZ Çalışmadaki yönlendirici katkıları nedeniyle tez danışmanım Sayın Yard.Doç. Dr. Gökhan KARA ya teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, tezin her aşamasında bana yol gösteren Sayın Prof. Dr. Kpt. Necmettin

Detaylı

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI NIN LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞININ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK UYGULAMALARI ANKARA 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yayın No: 8 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA. (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL

LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA. (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL i LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL ii T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ İşl. Müh. Özge EKER. Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ. Programı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ İşl. Müh. Özge EKER. Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ. Programı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ VE TEDARİK LOJİSTİĞİ SÜRECİNDE PERFORMANSIN ARTTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İşl. Müh. Özge EKER Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ Giriş Kara Yolu Taşımacılık Sistemi Kara Yolu Taşımacılığı Yük Sınıflandırma Sistemi Kara Yolunda Kullanılan Anahtar Terimler

Detaylı

Özet. THE IMPORTANCE OF LOGISTICS CENTERS IN GLOBAL TRADE AND TURKEY Abstract

Özet. THE IMPORTANCE OF LOGISTICS CENTERS IN GLOBAL TRADE AND TURKEY Abstract Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 11, 69-84 KÜRESEL TİCARETTE LOJİSTİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I : TAŞIMACILIK VE TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ...1. Genel Bir Bakış...1. Taşımacılık Şekilleri...2. a. Karayolu Taşımacılığı...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I : TAŞIMACILIK VE TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ...1. Genel Bir Bakış...1. Taşımacılık Şekilleri...2. a. Karayolu Taşımacılığı... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I : TAŞIMACILIK VE TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ...1 Genel Bir Bakış...1 Taşımacılık Şekilleri...2 a. Karayolu Taşımacılığı...2 b. Demiryolu Taşımacılığı...2 c. İçsu Taşımacılığı...3 d. Havayolu

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA YÜK SEVKİYATÇILIĞININ KARAR YAKLAŞIMLARI VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Özlem ÖZEN 512991045

Detaylı

HAVA YOLCU VE KARGO TAŞIMACILIĞI;DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UYGULAMALAR

HAVA YOLCU VE KARGO TAŞIMACILIĞI;DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UYGULAMALAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ HAVA YOLCU VE KARGO TAŞIMACILIĞI;DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UYGULAMALAR B.

Detaylı

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI BANDIRMA İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ Yayın No: 2 BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Yrd. Doç.

Detaylı

TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ

TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ T.C İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Politikası Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE LOJİSTİĞİN YERİ VE ÖNEMİ Cihan KURT 2501060332

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 2010

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 2010 DÜNYA KONTEYNER DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2/2 (2010) Dokuz Eylül Üniversitesi Cilt:2 Sayı:2 2010 DÜNYA KONTEYNER TAŞIMACILIĞI PAZARINDA TÜRKİYE NİN YERİ ÖZET Alpaslan ATEŞ 1 Şengül KARADENİZ 2 Soner

Detaylı

LOJİSTİK KÖYLERİN ETKİN YÖNETİMİ: KONYA İLİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

LOJİSTİK KÖYLERİN ETKİN YÖNETİMİ: KONYA İLİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM ORGANİZASYON BİLİM DALI LOJİSTİK KÖYLERİN ETKİN YÖNETİMİ: KONYA İLİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ Gökhan AKANDERE YÜKSEK LİSANS

Detaylı

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ

AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI 2014-YL-046 AYDIN İLİNDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Hakan COŞKUN Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

ESKİŞEHİR BİLECİK KÜTAHYA SERAMİK İŞ KÜMESİ LOJİSTİK PROJESİ. Sonuç Raporu. 23 Ocak 2013

ESKİŞEHİR BİLECİK KÜTAHYA SERAMİK İŞ KÜMESİ LOJİSTİK PROJESİ. Sonuç Raporu. 23 Ocak 2013 ESKİŞEHİR BİLECİK KÜTAHYA SERAMİK İŞ KÜMESİ LOJİSTİK PROJESİ Sonuç Raporu 23 Ocak 2013 Doç. Dr. Bülent Çatay Doç. Dr. Güvenç Şahin ÖNSÖZ Üç aylık bir çalışma sonucunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Zafer KÖGMEN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara

Detaylı