The Relation among retail price main of consumption center of fruit and vegetables and Region of Mediterranean (Turkey) : Test of Market Integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Relation among retail price main of consumption center of fruit and vegetables and Region of Mediterranean (Turkey) : Test of Market Integration"

Transkript

1 MPRA Munich Personal RePEc Archive The Relation among retail price main of consumption center of fruit and vegetables and Region of Mediterranean (Turke) : Test of Market Integration Seval Mutlu and Erkan Aktas and Özlem KARAHAN UYSAL Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Böl, Kö Hizmetleri Tarsus Araştırma Enstitüsü, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Böl 2004 Online at MPRA Paper No. 8656, posted 10. Ma :29 UTC

2 Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meve ve Sebze Perakende Fiatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasonunun Testi Seval MUTLU 1 Erkan AKTAŞ 2 Özlem KARAHAN UYSAL 3 1 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Böl.,, 2 Kö Hizmetleri Tarsus Araştırma Enstitüsü,, 3 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Böl., İzmir, ÖZET: Türkie aş meve ve sebze sektöründe önemli üretici iller olan,, ve önemli tüketim merkezleri olan İstanbul, ve İzmir illerinde bazı aş meve ve sebze perakende fiatları arasındaki ilişkiler incelenmiş ve söz konusu fiatlar açısından iller arasında pazar entegrasonunun mevcut olup olmadığı Vektör Oto Regreson (VAR) ve Pazar Entegrasonunun Dinamik Analizi öntemleri kullanılarak test edilmiştir. Kullanılan veriler, belirtilen iller için, Devlet İstatistik Enstitüsün den sağlanan, dönemine ait meve sebze alık perakende fiat serilerinden oluşmaktadır. Yaş meve sebze perakende fiatlarını temsilen limon, marul ve domates perakende fiatları ele alınmıştır. Sonuç olarak, Limon piasasında VAR model nın lider market durumunda olduğunu, diğer illerdeki limon fiatlarının ise lider pazar olan fiatlarına bağlı olarak hareket ettiğini ortaa komuştur. nın limon pararındaki lider konumu, bu pazarda entegrason düzeinin Ravallion un dinamik analiz aklaşımı ile test edilmesine izin vermiş, analiz sonucu ise il pazarları arasındaki entegrason ilişkisinin uzun dönemli denge olduğunu ortaa komuştur. Marul piasasında VAR model her bir ildeki perakende fiatların diğer illerin fiatlarından önemli ölçüde bağımsız davrandığını ortaa komuştur. Domates fiatlarında nın diğer iller üzerinde kısmen etkisi olduğu gözlenmekte ise de, ve in de belirgin etki alanları olduğu saptanmıştır. nın domates pazarındaki liderlik düzei, bu pazarda entegrason derecesinin dinamik analizi için eterli olmamıştır. Anahtar Kelimeler: VAR model, Pazar Entegrason Testi, Yaş Meve Sebze, Perakende Fiatlar, Akdeniz Bölgesi ABSTRACT: Spatial price differentials for selected fresh fruits and vegetables, among six cities of Turke, namel,,,, important production centers, and İstanbul, and İzmir, main consumption centers, were investigated. The relations among retail prices of different cities were analzed using Vector Auto Regression (VAR) models for each product. The existence or not, and the level of integration in the affirmative case among cit markets regarding each product were tried to be analzed using Ravallion s dnamic analsis method of the market integration. Monthl data used are the retailer price series from 1994 to 2004, obtained from DIE for each of the cities. Retail prices of lemons, lettuce and tomatoes are considered as representative of fresh fruits and vegetables market. Results of the VAR model for lemons market revealed that was the leader market, and that the prices of the other cities were dependent on those of the leader. The highlighted leader position of in this market permitted the dnamic analsis method of market integration suggested b Ravallion to be applied in the lemons market. As the result, longrun market integration with for three out of five local markets was detected. In the lettuce market, on the other hand, the VAR model suggested the retail prices in each cit to behave fairl independentl from each other. Regarding tomato prices, even though virtual influence of on other cities was identified examining the impulse response functions (IRF) and the variance decomposition obtained from the VAR model, and were also observed to have their respective regions of impact. The level of leadership assigned to in tomatoes market was not highlighted enough for dnamic analsis of integration. Kewords: Var model, Market Integration, Fruit and vegetables, Retail Price, Region of Mediterranean 1. Giriş: Büük bir ekolojik zenginliğe sahip olan Türkie, insan beslenmesinde önemli ere sahip olan sebze ve meve etiştiriciliğinde önemli bir avantaja sahiptir. Ilıman iklim türlerinden tropik iklim türlerine kadar uzanan azlık ve kışlık çok saıda meve ve sebze türü etiştirilmektedir (Abak ve ark., 2002). Bu çeşitlilik taze tüketime önelik üretimin gelişmesinde de etkili olmuştur. Halen, Türkie ılda aklaşık 22 milon ton sebze üretimile dünada 5. sırada ve ıllık aklaşık 11 milon ton meve üretimile ise dünada 9. sırada er almaktadır (İGEME, 2002). Bununla beraber, söz konusu üretim sektörde aşanan çeşitli sorunların tehdidi altında bulunmaktadır. Arazilerin miras olula bölünmesi üretim alanlarını sürekli küçültmekte, bu durum da verimliliği olumsuz önde etkilemektedir. Yaş meve sebze üretiminin küçük ve dağınık birimlerde gerçekleştirilmekte oluşu nedenile, finansman sıkıntısı içinde olan üreticiler, eni üretim teknolojilerinden eterince ararlanamamaktadır. Arıca üreticilerin eğitim eksikliği, fiat ve satış garantisine sahip olmamaları, üretimde kalitenin ükselmesini sınırlamaktadır (DTM, 2002). Fiatları serbest pazarlarda teşekkül eden aş meve ve sebzenin çabuk bozulabilir hassas ürünler olması, arz ve talepteki değişmelere bağlı olarak bu ürünlerin fiatlarında önemli dalgalanmalara ol açmaktadır. Belirli zamanlarda çok saıda üretici tarafından hasadı apılan ürünlerin, ugun koşullarda depolanabilme olanaklarının etersizliği

3 nedenile, anı dönemde satışa çıkarılması önemli fiat düşüşlerine, dolaısıla üreticilerin gelirlerinde büük kaba neden olmaktadır (Yurdakul ve ark., 2002). Söz konusu kaıpların giderilmesine önelik çabaların etkinliğini arttırmak açısından, aş meve sebze piasasının analizinin büük önem taşıdığı açıktır. Bu çalışmanın amacı Türkie aş meve ve sebze sektöründe önemli üretici iller olan,, ve önemli tüketim merkezleri olan İstanbul, ve İzmir illerinde bazı aş meve ve sebze perakende fiatları arasındaki ilişkileri incelemek olmuştur. Bu kapsamda, özellikle, söz konusu fiatlar açısından iller arasında pazar entegrasonunun mevcut olup olmadığı test edilmiş ve mevcut olması halinde entegrasonun düzei belirlenmee çalışılmıştır. 2. Materal ve Yöntem 2.1 Materal Bu çalışmada kullanılan veriler, Devlet İstatistik Enstitüsün den sağlanan dönemine ait,,, İzmir, ve İstanbul meve sebze perakende fiat serilerinden oluşmaktadır. Yaş meve sebze perakende fiatlarını temsilen limon, marul ve domates perakende fiatları ele alınmıştır. İncelenen illerde limon, domates ve marul üretiminin Türkie toplam üretimleri içindeki paları Çizelge 1 de verilmiştir. Çizelge 1. Domates, Limon ve Marul üretiminin Türkie Toplam Üretimleri İçindeki Paları (%) İzmir İstanbul Domates 0,55 16,95 5,68 6,11 1,89 0,38 Limon 20,91 8,27 61,56 2,55 Marul 6,99 1,69 14,23 9,77 12,62 0,66 Kanak: DİE, Yöntem Akdeniz bölgesi ve başlıca tüketim merkezlerinde aş meve ve sebze perakende fiatları arasındaki ilişkileri analiz etmek için VAR (Vektör Oto Regreson) modelleri kullanılmıştır. Piasa etkinliğinin koşullarından olan, fiat geçişkenliği ve pazar entegrasonunun düzei ise Fiat İlişkilerinin Dinamik Analizi öntemi (Ravallion, 1986) ile saptanmıştır. TÜFE genel gıda indeksi baz alınarak limon, marul ve domates fiat serileri bugünki değerlerine çevrilmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler, logaritmik olarak ifade edilmiştir. Modelleme çalışmasına başlamadan önce, birim kök testi ile serilerilerin durağan olup olmadıkları incelenmiştir VAR Modeli Ele alınan üretim ve tüketim merkezlerine ait perakande meve sebze fiatlarının, dolaısıla erel pazarların arasındaki ilişkileri analiz etmek, herhangi bir piasanın fiatlarında medana gelecek değişmelerin, diğer piasalardaki fiatlara apacağı etkinin zamana aılımını ortaa koabilmek için VAR modelden ararlanılmıştır. Eşanlı denklem sistemlerinin özel bir hali olan VAR, apısal ekonometrik modellerde içsel ve dışsal değişkenlerin seçiminin öznel kararlara konu olması sorununu aşmak amacıla Sims (1980) tarafından geliştirilmiştir. Yöntem teorie umadığı önünde eleştirler almışsa da (Coole ve LeRo, 1985; Darnell ve Evans, 1990), model kuruluşunun basit ve objektif olması, oluşturulan modelin en küçük kareler öntemi ile kolaca tahmin edilmesi ve VAR ile tahmin edilen modelin apısal eşanlı modellerden daha ii öngörüde bulunması gibi nedenlerle, ekonomik analiz çalışmalarında agın olarak kullanılmaktadır (Greene, 1993; Enders, 1995; Darnell ve Evans, 1990). VAR modelinin genel ifadesi Denlem (1) de verilmiştir: + t = µ + β 1 t β p t p (1) VAR Modelindeki denklemlerin biresel ifadeleri ise, Denklem 2 da sunulmuştur. p p p = mt µ m + ( β j ) m t j + j m t j , ( β ) 2 2,.. ( β j ) mm j= 1 j= 1 j= 1 v t M, t j (2) Denklem (1) ve Denklem (2) da M içsel değişkenlerin ( t ) saısını, p bu değişkenlere ait gecikmeli değerlerin saısını, β ise tahmin edilecek parametreleri temsil etmektedir. VAR model aracılığı ile hesaplanan etkitepki fonksionları (impulseresponse function) (IRF), sistemdeki bağımlı değişkenlerin, denklemlerin hata terimlerinde medana gelen şoklara tepkisini ölçmek olanak sağlamaktadır. IRF, içsel değişkenlerden herbirinin, diğer içsel değişkenlerdeki şok değişmelere zaman içinde nasıl bir duarlılık göstereceğini ortaa komaktadır. Burada, şok değişme, hata terimlerinde 1 standart sapmalık değişmei ifade etmektedir Pazarların Entegrasonu ve Fiat İlişkilerinin Dinamik Analizi Pazarların Entegrasonu Belirli varsaımlar altında pazarlar arasında rekabetçi denge ve etkinliğin sağlanabileceği tezi, bir ekonomide aralarında sabit naklie masrafları üzerinden ticaretin oluştuğu bölgeler için de geçerlidir (Takaama ve Judge, 1964). Bölesi bir dengenin kurulabilmesi halinde, eğer iki bölge arasında ticaret apılmakta ise, malı satın alan bölgedeki fiat, satıcı bölgedeki fiat ile iki bölge arasındaki ulaşım malietinin toplamına eşit olacaktır. İşte bu eşitliğin sağlanması durumunda bölgesel pazarların entegrasonundan sözedilir. + mt

4 Pazar entegrasonu rekabetçi denge ve etkinliğin eterli koşulu olmamakla beraber, bölgesel pazarlar arasındaki entegrason düzeinin belirlenmesi belirli pazarların işleiş mekanizmasını anlamada temel verileri ortaa koması açısından büük ilgi uandırmaktadır. Nitekim, pazar entegrasonunun düzeini belirlemee önelik çalışmalar, statik fiat korelasonlarından, durağan olmaan seriler arasındaki uzun dönemli denge ilişkilerinin ortaa konulmasını sağlaan koentegrason analizine uzanan, çok saıda ve sürekli gelişen öntemler dizisini ortaa komuştur. Son zamanlarda bölgesel tarımsal pazar entegrason düzeini belirlemede çok sık başvurulan koentegrason analizi öntemi, verilerin birim kök içermesini gerektirdiğinden, durağan seriler söz konusu olduğunda farklı öntemlere başvurulmaktadır. Bunlar arasında en çok kullanılanları, statik regreson analizi, dinamik analiz, VAR modellerin sunduğu etki tepki fonksionları ve varans dekompozisonu ve nihaet, Granger nedensellik testleri saılabilir. Saılan bu öntemler arasında, dinamik regreson analizi, gerek statik modellerin ortaa koduğu bazı sakıncaları gidermesi, gerekse Ravallion (1986) un geliştirdiği bir mekanizma ile pazar entegrasonunun var olup olmadığını ve düzeini test etme olanağı sağlaması açısından literatürde geniş ugulama alanı bulmuştur. Ele alınan fiat serilerinin durağan olduğunun belirlendiği bu çalışmada da, belirtilen nedenlerle, Bölgesel Fiat İlişkilerinin Dinamik Analizi ve bu bağlamda Ravallion un modeli öntem olarak benimsenmiştir. Arıca, gerek, farklı dinamik modellerin oluşturulmasından önce bölgeler arası fiat ilişkilerinin genel analizini apabilmek amacıla, gerekse pazarlar arasındaki ilişki modelinin Ravallion un mekanizmasına umadığı durumlar için, VAR modeller ve sağladıkları Etki Tepki Fonksionları ve Varans Dekompozisonlarından ararlanılmıştır. Kullanılan dinamik analiz öntemi aşağıda açıklanmaa çalışılmıştır. Fiat İlişkilerinin Dinamik Analizi Yukarıda tarif edilen bölgeler arası Pazar entegrasonunun ekonometrik olarak modellenmesi, statik olarak aşağıdaki eşitlik ardımıla apılabilir. β1 β 2 β 3 P 1, t = P2. t Tt Rt (3) P i,t, bölgeler arası homojen malların fiatları, T t muamele (ulaşım, indirme, bindirme, işleme ve garanti) malieti ve R t iki bölge arası fiatı etkileebilecek diğer gözlenemeen değişkenleri gostermektedir. β 1, β 2, β 3 ve β 4 ise tahmin edilecek olan parametreleri göstermektedir. Pazarların entegrasonu β 1 =β 2 =β 3 =1 ve β 4 =0 olmasını gerektirir. Denklem 3 de T t ve R t i gözlenemeen değerler olarak göz ardı edersek, denklemi logaritmik olarak, lnp 1, t = β 1 ln P 2.t (4) Pazarlar arasında entegrasonun eksik olması, diğer bir anlatımla iki bölge fiatı arasındaki farkın muamele malietinden üksek olmasında; pazarlar arası bilgi akışının eksik olması, farklı erlerdeki ürünlerin birbirleri erine ikame edilememesi, ticari engellerin olması, bölgeler arasında arbitrajlar olula bağlantı olmaması, arbitrajcılar açısından risklerin olması, pazarlar arasında eksik rekabet olması, pazarlar arasındaki mesafe, miktar ve kalite bilgisi eksikliği, pazar büüklüğü ve ticaret hacmi gibi faktörler etkili olabilir. Bunun anı sıra, çeşitli nedenlere bağlı olarak pazar entegrasonu kısa vedede gerçekleşmeebilir. Bu nedenlerin en önemlileri aşağıdaki gibi sıralanabilir. 1. Pazarlarda, ürünlerin taşınması gibi arbitraj olanaklarının olduğu pazarlar arasında farklılaştırılmış fiatların belirlenmesi ve saptanması için zamana ihtiaç duulmaktadır. 2. Bazı ürünler depolanmış vea orta dönemde alışsatış kontratları apılmış olabilir. 3. Talep ve arz koşullarındaki değişim ve eni bilgilerin uarlanması için pazarlarda eterli zamana ihtiaç vardır (Sanjuan, 1996). Yukarıda sıralanan nedenlerle, fiat ilişkilerinin dinamik analizini pazar entegrasonunun test edilmesinde sıkça kullanılan öntemlerden biridir. Pazarlar arası ilişkinin dinamik analize ilk kez uarlaması Ravallion (1986) tarafından apılmıştır. Buna göre; n n P t = p t i + β p t i + ε (5) γ i i = 1 i = 0 Bölgesel vea erel pazardaki ürün fiatı(p 1 ), geçmiş dönemdeki fiatı(p 1 ti) ve lider pazar fiatlarının (P 2 ti) fonksionu olarak ifade edilebilir. Tahmin edilen parametrelerle aşağıda belirtilen hipotezler test edilebilir. a) Pazar bölümleme: β i =0 ise lider pazardaki fiatlar, pazar fiatını etkilemez. b) Kısa dönemde entegrason: β 0 =1 ve β i = γ i = 0 ise, P 1 erel pazarı P 2 lider pazarı ile bir dönem içinde entegredir denilebilir. Kısa donemde entegrason kısıtı aşağıdaki şekildedir. n i = 1 β i + γ i = 0 Bu kısıtlamanın sağlanması durumunda pazarlar arasındaki kısa dönem entegrasonu zaıf formda kabul edilmektedir. c) Uzun dönemde entegrason: Uzun dönem dengesinde pazar fiatları zaman içinde sabittir. n i = 1 γ i n + i = 0 β = 1 i Yukardaki kısıt kabul edilirse uzun dönemde fiatlar arasında dengenin var olduğunu gösterir. Kısa dönemde entegrason uzun döneme göre daha i t

5 kısıtlaıcıdır. Yani, kısa dönemde iki pazar arasında entegrason varsa uzun dönemde de vardır. Ancak bunun tersi geçerli olmaabilir. Pazarların uzun dönemli entegrasonunda bölgelerdeki farklı fiatlar uzun dönemde denge paritesini sağlar. Ancak kısa dönem dengeden sapmalar ve düzensizlikler mümkündür. Uzun dönemde ise, arbitraj faalietleri denge paritesini sağlaıcı etki apacak olan ekonomik güçlerdir. 3. Bulgular ve Tartışmalar Çizelge 2 de limon, domates ve marul perakende fiatlarının ADF Birim Kök Durağanlık testi sonuçları verilmiştir. %1 anlamlılık düzeindeki MacKinnon kritik değerleri ile karşılaştırıldığında incelenen fiat serilerinin durağan I(0) olduğu belirlenmiştir. ADF testi 1 gecikmeli olarak ugulanmıştır. Çizelge 2. Limon, Domates ve Marul Perakende Fiatları için ADF Birim Kök Durağanlık Testi Sonuçları Limon ,45 3,83 Domates ,11 5,22 Marul ,14 MacKinnon Kritik Değeri (%1): 3,48 İstanbul 4,15 5,78 6,44 İzmir 4,33 5,58 5,29 Çizelgeden izlenebileceği gibi, ADF testi sonucunda, ele alınan serilerin orijinal halile durağan olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, pazarlar arasında fiat ilişkilerinin analizinde kullanılan VAR modellerin değişkenlerin farklarını almaksızın Şekil 1. Limon Alık Reel Fiatları TL/kg ( ) Oca.94 Tem.94 Oca.95 oluşturulabileceği anlamına gelmektedir. Seriler entegre olmadıkları için pazar entegrasonunu koentegrason analizi ile test etme olanağı bulunmamaktadır. Dolaısıla, çalışmada pazar entegrasonu, ugun dinamik model üzerinde Ravallion (1986) un hipotezleri ile test edilmiştir Limon Fiatlarının Analizi: Şekil 1 de perakende alık limon reel fiatları verilmiştir. Elül aından Şubat aına kadar olan dönem limon ihracatının apıldığı dönemlerdir (AKİB, 2000). Genel olarak Elül aında perakende fiatlara en üksek düzede bulunmaktadır. Kış alarında fiatlar düşmekte bahar alarında ise tekrar ükselme seri izlemektedirler. Akdeniz Bölgesi özellikle limon üretiminde önemli bir bölgedir. Türkie toplam limon üretiminin %62 si ilinde, %21 i ilinde ve %8 i da üretilmektedir (Çizelge 1). Çizelge 3 de üretici ve tüketici bölgeler arasındaki limon perakende fiatları için VAR model tahmin edilmiştir. Modelde içsel değişkenler olarak, illerin perakende fiatları ve dışsal değişken olarakta, kukla değişkenler ve sabit terim alınmıştır. Alık fiat hareketlerini ifade eden 11 kukla değişken kullanılmıştır. Bu model seçilirken; AIC(Akaike Information Criteria) ve SC(Schwarz Criteria) değerlerin küçük olmasına dikkat edilmiştir. Çeşitli denemeler sonucunda iki gecikmeli VAR modelin veri setine en ugun seçeneği oluşturduğu belirlenmiştir. Bir ve iki gecikmeli limon perakende fiatlarının, İstanbul, İzmir ve limon perakende fiatlarında etkisi olduğu belirlenmiştir. Tem.95 Oca.96 Tem.96 Oca.97 Tem.97 Oca.98 Tem.98 Oca.99 Tem.99 Oca.00 Tem.00 Oca.01 Tem.01 Oca.02 Tem.02 Oca.03 Tem.03 Oca.04 İstanbul İzmir İçel Türkie

6 Çizelge 3. Limon Perakende Fiatları için VAR model tahmini İstanbul İzmir C * *** ( ) ( ) (851) ( ) ( ) ( ) (1) * *** *** ** * ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2) * * ** * ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) * ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) * *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2) *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) * * ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) İstanbul (1) * ** ( ) (465) ( ) ( ) ( ) ( ) İstanbul (2) *** (872) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) İzmir (1) * ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) İzmir (2) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) R Düzeltilmiş R Log Likelihood Akaike AIC Schwarz SC *%1 önem düzeinde anlamlı, ** %5 önem düzeinde anlamlı, *** %10 düzeinde anlamlı. a parantez içinde belirtilen değerler t istatistikleridir. Not: Tabloda alık fiat hareketlerini ifade eden 11 kukla değişken gösterilmemiştir. T testi sonuçları anlamlıdır. Var modelden elde edilen etkitepki (impulseresponse) fonksionlarına göre, çeşitli illerdeki limon fiatlarında bir standart sapmalık değişime, farklı illerdeki tepki Şekil 1 de görülmektedir. Grafikler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, her ildeki fiatın, kendi fiatındaki şok değişmelerin anı sıra, ençok daki şok fiat değişimlerinden etkilenmekte olduğu fade edilebilir. Buradan nın ele alınan limon pazarları arasında lider konumda olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka ifade ile, ili perakende limon fiatlarındaki her hangi bir şok değişim diğer illerdeki limon fiatları üzerinde önemli ve uzun süreli etkiler aratırken, diğer illerin limon fiatlarında medana gelecek bir şok değişimin Şekil 1. Limon Perakende Fiatlarındaki Şokların İllere göre Etkileri ilindeki limon fiatlarına etkisi sınırlı ölçekte ve kalıcılıkta olmaktadır. Örneğin, ilk grafikte (sol üst köşe) diğer illerin fiatlarındaki bir standart sapmalık değişim karşısında fiatlarının 12 a gibi bir sürede eski haline döndüğü görülmektedir. Osa, sağ üst köşede, benzer bir durumda daki limon fiatlarının eski haline dönmesi için 20 aa akın zaman geçtiği anlaşılmaktadır. nın belirgin liderliği dışında, daki fiat değişiminin İstanbul üzerindeki etkisi önemli ve uzun süre kalıcı görünmektedir. İzmir ve deki şok fiat değişimlerinin herbir ildeki fiatlar üzerinde kısmen etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi 0.16 Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi nın limon pazarındaki bu etkileici konumu, anı zamanda, bu bölgesel pazar fiatları aracılığı ile ele alınan tüm illerin limon pazarları arasında belirli düzede entegrasonun varlığını işaret etmektedir. Nitekim, Ravallion un pazar entegrasonun düzeini belirlemede kullandığı dinamik model de bölesi bir lider pazarın varlığını gerekli kılmaktadır. VAR modelin ortaa koduğu sonuçlar, öntem bölümünde belirtilen lider pazarın olabileceği önünde ip uçları ortaa

7 koduğundan, çalışmada bu varsaıma daalı olarak Ravallion un ortaa atmış olduğu bölgesel pazar entegrasonu hipotezleri test edilmiştir. Bu amaçla, öncelikle, ili fiatları için kendi ve diğer illerdeki geçmiş dönem limon fiatlarına bağlı, otoregresif bir regreson modeli oluşturulmuştur. Daha sonra, ili limon fiat serisi bu model ardımı ile eniden hesaplanmış ve diğer illere ait fiat serilerinin modellenmesinde kullanılmıştır. Buna göre, diğer illere ait her bir modelde bağımsız değişkenler, ile ait fiat serisinin ugun saıdaki gecikmeli değerleri ile, için hesaplanan fiat sersine ait bugünki ve gecikmeli değerlerden oluşmaktadır. serisi için tahmin edilen değerlerin kullanılma nedeni, illere ait regreson modellerindeki eş anlılığı gidermek olmuştur. Çizelge 4. Türkie de Bölgesel Yaş Meve Sebze Pazarlarının Entegrasonuna İlişkin Testler Hipotezler İstanbul İzmir Pazar segmentasonu 37,39(2, 105) 8,59(5, 96) 15,98(3, 102) 20,19(3, 102) 26,52(3, 102) Kısa Dönem Entegrason 66,93(3, 105) 23,94(9, 96) 563,85(5, 102) 256,16(5, 102) 211,21(5, 102) Uzun Dön. Ent. Empoze ediltikten sonra Kısa Dön. Ent. 52,34(3, 109) 12,91(8, 102) 150,04(4, 108) Kısa Dönem Entegrason (zaıf version) 76,23(2, 105) 77,10(2,96) 1033,62(2,102) 487,09(2,102) 451,66(2, 102) Uzun Dönem Entegrason 4,96*(1, 105) 2,22***(1, 96) 12,34(1,102) 5,06*(1, 102) 12,49(1,102) Bölgesel mevsimsel dalgalanma ok 5,66(11, 105) 1,63***(11,96) 0,87***(11,102) 1,69**(11,102) 2,64(11, 102) Modeldeki gecikme saısı Kısıtsız regreson modeli, 6 nolu eşitliğin her bir il için hesaplanması ile elde edilmiştir. Çizelgede her bir hipotez testine ait F testi değerleri verilmektedir. * (%1 önem düzeinde), ** (%5 önem düzeinde) ve *** (%10 önem düzeinde) işareti taşıanlar dışında tüm kısıtlamalar reddedilmiştir. a parantez içinde belirtilen değerler, ilgili F testlerine ait serbestlik derecelerini göstermektedir. Elde edilen nihai modellere, öntem bölümünde açıklanan Pazar entegrasoun hipotezleri empoze edilmiştir. Hipotezlere ait kısıtlamalar altında elde edilen F testi sonuçları Çizelge 4 de verilmiştir. Buna göre, pazar segmentasonu, ani illerdeki limon fiatlarının Lider Pazar olan fiatlarından bağımsız hareket ettiği hipotezi, beklenildiği üzere, her bir ilde reddedilmiştir. Bununla beraber, kısa dönemde Pazar entegrasonu hipotezi de, ne katı ne de daha esnek versionu ile hiç bir ilde kabul görmemiştir. Ancak, pazarlar arasında uzun dönemli bir entegrason olduğu hipotezi, ele alınan beş ilin üçü için (sırası ile,, ) doğrulanmıştır. Mevsimsel fiat dalgalanmalarını gidermek amacıla modele ilave edilen ve aları temsil eden 11 kukla değişkenin toplu olarak önemli olup olmadığına ait test sonuçları,, İstanbul ve da kukla değişkenlerin alara bağlı fiat dalgalanmalarının modelde kullanımını onalamaktadır. ve İzmir de bu değişkenlerin toplu olarak anlamlılığı kabul görmese Şekil 3. Reel Alık Marul Fiatları TL/kg ( ) de, bu durumun bağımsız değişkenler arasındaki üksek korelason ihtimalinden (multi collinearit) doğabileceği ifade edilerek, değişken saısının azaltılması önerilmemektedir (Ravallion, 1996) Marul Fiatlarının Analizi Şekil 3 te üretici ve tüketici bölgelerdeki alık reel perakende marul fiatları verilmiştir. Perakende marul fiatları az alarında artarken, üretimin oğun olduğu kış ve bahar mevsimlerinde düşmektedir ılı başlarında Çukurova bölgesinde Aralık ve Ocak alarında m2 e 671,8 kg ağış düşmüştür. Bu iki a ağan toplam ağmur ıllık ortalama ağıştan (620,6) daha fazla olmuştur (KHGM, 2003). Bunun sonucu olarak, marul fiatları taban apacağı bir dönemde tavan apmıştır. Türkie toplam marul üretiminin %21 inin gerçekleştiği ve deki perakende fiatlar incelenen diğer illere göre daha düşüktür. Fakat az alarında tam tersi bir durum aşanmaktadır. Bunun nedeni, az alarında aşırı sıcak nedenile bu illerde üretim apılamaışı ve anı zamanda mevsimsel tüketim alışkanlığıdır Oca. 94 Oca.95 Oca.96 Oca.97 Oca.98 Oca.99 Oca. 00 Oca.01 Oca.02 Oca. 03 Oca.04 İstanbul İzmir İçel Türkie Çizelge 5 de marul perakende fiatları için tahmin edilen VAR model verilmiştir. Modelde içsel değişkenler olarak, illerin perakende fiatları, dışsal değişken olarak ise, kukla değişkenler ve sabit terim alınmıştır. Modelde, alık fiat hareketlerini ifade eden 11 kukla değişken kullanılmıştır. Bir gecikmeli VAR modelinin marul perakende fiatları arasındaki ilişkii en ii açıklaan model olduğu tespit edilmiştir. VAR modelden elde edilen etkitepki (impulseresponse) fonksionlarına göre, çeşitli illerdeki marul fiatlarında bir standart sapmalık

8 değişime, farklı illerdeki tepki Şekil 4 de görülmektedir. Grafikler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, her ildeki fiat, en çok kendi fiatındaki şok değişmelerden etkilenmektedir. Genel olarak her bir ildeki marul perakende fiatları diğer illerin fiatlarından çok az etkilenip, birbirlerinden bağımsız hareket etmektedir. Marul fiatlarında da nın diğer iller üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Ancak bu etkinin düzei düşüktür. Herhangi bir ilde bir standart sapmalık fiat şokunun ardından marul fiatlarının eski haline dönmesi için,, ve İstanbul da aklaşık 1214 a; ve İzmir de ise 1418 a zaman geçtiği anlaşılmaktadır. Ravallion un pazar entegrasonun düzeini belirlemede kullandığı dinamik model lider bir pazar varlığını gerekli kılmaktadır. Ancak bu marul piasası için tespit edilememiştir. Çizelge 5. Marul Perakende Fiatları için VAR model tahmini İstanbul İzmir C * * ** * * *** ( ) a ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) LADA(1) * ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) LANT(1) * ** ( ) ( ) ( ) (445) ( ) ( ) LMER(1) * *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) LIST(1) * ** 0527 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) LANK(1) ** (920) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) LIZM(1) *** * ( ) ( ) (415) ( ) ( ) ( ) R Düzeltilmiş R Log Likelihood Akaike AIC Schwarz SC * %1 önem düzeinde anlamlı, ** %5 önem düzeinde anlamlı, *** %10 düzeinde anlamlı. a parantez içinde belirtilen değerler t istatistikleridir. Not: Tabloda alık fiat hareketlerini ifade eden 11 kukla değişken gösterilmemiştir. T testi sonuçları anlamlıdır. Şekil 4. Marul Perakende Fiatlarındaki Şokların İllere göre Etkileri 0.25 Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi Domates Fiatlarının Analizi: Şekil 5 de illerdeki alık reel perakende domates fiatları verilmiştir. Domates perakende fiatları kış alarında artarken, üretimin oğun olduğu az alarında düşmektedir. Domates fiatlarında üretici ve tüketici bölge fiatları arasında önemli farklar görülmemektedir. Çizelge 6 da domates perakende fiatları için VAR modeli tahmin edilmiştir. Modelde içsel değişkenler olarak, illerin perakende fiatları ve dışsal değişken olarak da kukla değişkenler ve sabit terim alınmıştır. Modelde, alık fiat hareketlerini ifade eden 11 kukla değişken kullanılmıştır. Bir gecikmeli VAR modelin ele alınan illerde domates perakende fiatları arasındaki ilişkii en ii açıklaan model olduğu tespit edilmiştir. Bu model, illere göre fiat serilerindeki değişkenliği üzde 70 ler düzeinde açıklamaktadır. İller arasındaki fiat ilişkilerine ait katsaıların önemli kısmı anlamlı bulunmuştur.

9 Şekil 5. Reel Alık Domates Fiatları TL/kg ( ) Oca.94 Nis.94 Tem.94 Eki.94 Oca.95 Nis.95 Tem.95 Eki.95 Oca.96 Nis.96 Tem.96 Eki.96 Oca.97 Nis.97 Tem.97 Eki.97 Oca.98 Nis.98 Tem.98 Eki.98 Oca.99 Nis.99 Tem.99 Eki.99 Oca.00 Nis.00 Tem.00 Eki.00 Oca.01 Nis.01 Tem.01 Eki.01 Oca.02 Nis.02 Tem.02 Eki.02 Oca.03 Nis.03 Tem.03 Eki.03 Oca.04 Nis.04 İstanbul İzmir İçel Türkie Çizelge 6. Domates Perakende Fiatları için VAR model tahmini İstanbul İzmir C * * * * * * ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) * *** ( ) ( ) ( ) (452) ( ) ( ) (1) ** * *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) *** * ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) İstanbul (1) *** * ( ) ( ) ( ) ( ) (815) ( ) (1) ** * * *** ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) İzmir (1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) R Düzeltilmiş R Log Likelihood Akaike AIC Schwarz SC * %1 önem düzeinde anlamlı. * %5 önem düzeinde anlamlı *** %10 düzeinde anlamlı. a parantez içinde belirtilen değerler t istatistikleridir.not: Tabloda alık fiat hareketlerini ifade eden 11 kukla değişken gösterilmemiştir. T testi sonuçları anlamlıdır. Var modelden elde edilen etkitepki fonksionlarına göre, çeşitli illerdeki domates fiatlarında bir standart sapmalık değişime, farklı illerdeki tepki Şekil 6 da görülmektedir. Grafikler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, her ildeki fiatın, kendi fiatındaki şok değişmelerden ve ili fiatlarından etkilendiği ifade edilebilir. Herhangi bir ilin domates fiatında bir standart sapmalık şok fiat değişiminin ardından domates fiatlarının eski haline dönmesi için, hemen tüm illerde 1012 aa akın zaman geçmesi gerekmektedir. Etki tepki fonksionlarına ve ilgili varans arışımı bulgularına göre nın domates pazarında önemli ölçüde lider rol onadığı Şekil 6. Domates Perakende Fiatlarındaki Şokların İllere göre Etkileri tespit edilmektedir. Ancak, bu pazarda liderlik özelliğini ve ile palaştığından, Ravallion un pazar entegrasonu modeli domates piasasının bütünü için de oluşturulamamıştır. Yine de, ele alınan iller arasındaki domates pazarında fiatlar açısından, ve gibi üretici pazarlar merkez olmak üzere, önemli bir bütünleşme olduğu ifade edilebilir. İstanbul da domates fiatları, nın ardından önemli ölçüde pazarından etkilenirken, ve İzmir pazarları için, ikinci derecede etkili pazarın olduğu görülmektedir Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi 0.14 Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi 0.16 Bir S.S.'lik deg. fi. tepkisi

10 4. Sonuçlar: Fiatları serbest pazarlarda oluşan aş meve ve sebzenin çabuk bozulabilir hassas ürünler olması, arz ve talepteki değişmelere bağlı olarak bu ürünlerin fiatlarında önemli dalgalanmalara neden olmaktadır. Bu nedenle aş meve sebze pazarlarında fiat hareketlerinin ve bu kapsamda bölgesel fiatlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi önemli bir konudur. Çalışmada VAR modeli analiz sonuçu, herhangi bir ildeki şok limon fiatı değişiminin ardından fiatların eski sevielerine geri dönmesi, ve üretici illerinde 1820 a sürerken, bu süre, İstanbul, ve İzmir de 24 aı geçmektedir. Ele alınan illerin limon perakende pazarları arasındaki entegrason düzeini belirlemee önelik dinamik model analizinin sonuçlarına göre, illerdeki limon fiatlarının lider pazar olan fiatlarından bağımsız hareket ettiği hipotezi, her bir ilde reddedilmiştir. Kısa dönemde pazar entegrasonu hipotezi kabul görmemiştir. Ancak, pazarlar arasında uzun dönemli bir entegrason olduğu hipotezi,, ve için doğrulanmıştır. Limon perakende pazarı için elde edilen tüm bu sonuçlar bir arada değerlendirildiğinde, limon pazarlarında, lider konumda bulunan aracılığı ile, uzun süreli denge modeline ugun bir entegrason sağlandığı sonucuna varılmıştır. Bu ürünlere karşılık gelen VAR model sonuçlarına göre, Marul pazarında entegrason düzeinin düşük olduğu ve fiatların önemli ölçüde bağımsız hareket ettiği; Domates pazarında ise, pazarı kısmen öne çıkmakla birlikte, liderliğin bu il ile ve arasında palaşıldığı anlaşılmıştır. Domateste, nın ardından, İstanbul için, ve İzmir için ise ikinci derecede etkili pazar görünümündedirler. VAR modellerden elde edilen etkitepki fonksionları incelendiğinde, şok fiat değişimlerinin etkisinin illere göre, marulda 1218; domateste ise 1214 a içinde atlatıldığı anlaşılmaktadır. Ravallion un pazar entegrasonun düzeini belirlemede kullandığı dinamik model tek bir lider pazarın varlığını gerektirdiğinden, söz konusu modele daalı analiz, marul ve domates için ugulanamamıştır. Üç ürün ve altı il bazında apılan bu inceleme sonucunda, üretimin belirli il ve bölgelerde oğunlaştığı ürünlerde pazar entegrasonu düzeinin de arttığı görülmektedir. Marul üretim bölgelerinin dağınık ve fazla olmasının, bu üründe fiatların limona göre daha bağımsız hareket etmesinde etkili olduğu sölenebilir. Limonda ise en önemli üretici ve ihracatçı bölgenin Çukurova olması nın lider pazar olmasında etkili olmuştur. Lider pazarların üretici il pazarları olması, üretimdeki dalgalanmaların fiat hareketlerinin oluşumundaki etkisini ortaa komaktadır. Talep esnekliği düşük ve çabuk bozulan nitelikteki tarım ürünleri için bu bulgunun beklenilen ile uumlu olduğu ifade edilebilir. Ele alınan limon perakende pazarları arasında uzun dönemde de olsa entegrasonun sağlanması, söz konusu pazarın performansı hakkında olumlu bir göstergedir. Ancak, kısa dönemde, arıca İstanbul ve İzmir için uzun dönemde, entegrason hipotezlerinin reddedildiği de dikkate alınmalıdır. Türkie tarım ürünleri pazarında entegrason eksikliğinden doğan etkinlik kaıplarının belirlenip saısallaştırılabilmesi için, fiat ve pazar entegrasonu analizine önelik çalışmaların tüm ürünleri kapsaacak şekilde agınlaşması ve her bir ürün için apılacak araştırmaların çok daha arıntılı şekilde ele alınması gerekmektedir. Bu araştırmaların sonuçları, tarım ürünlerinde pazarlama performansının arttırılmasına önelik çalışmalar için önemli temel oluşturacaktır. Kanaklar: Abak, K., Erkan, O., Eser, B., Halloran, N., Yanmaz, R., Sarı, N., Ekiz, H. Sebze Tarımında 2000'lerde Üretim Hedefleri, Teknik Kongre AKİB, 2000, Turunçgil Dünası, Akdeniz İhracatçılar Birliği, İçel, s.23. Coole, T.F., LeRo, S.F., Atheoretical macroeconometrics; a critique, Journal of Monater Economics, 16, Darnell, A.C., Evans, J.L., The Limits of Econometrics, USA. DİE, Tarımsal Yapı ve Üretim. DTM, Enders, W., Applied Econometric Time Series, John Wile & Sons, Inc. Erkal, S., Şafak A., Türkie'de Yaş Meve ve Sebze Pazarlaması, TOK Dergisi Saı: 59,. Greene, W.H., Econometric Analsis, 2nd. Ed., Macmillan Publ.Co., New York. İGEME, Sektör Profilleri, Karahan, Relaciones Dinamicas Prediccion de los Precios Regionales del Maiz en Espana. Master Tezi. IAMZCIHEAM, Zaragoza, İspana. KHGM, Kö Hizmetler Tarsus Araştırma Enstitüsü Yıllığı Genel Yaın No: 206, Rapor Seri No:140. Tarsus Ravallion, M., 1986, Testing Market Integration, American Journal of Agricultural Economics, 68, s: Sanjuan, A.I., 1996, Integracion Espacial de los Mercados de Porcino Europeos, Master Tezi, IAMZ, CIHEAM, Zaragoza. Sims, C., Macroeconomics and Realit. Econometrica 48 (Jan. 1980), 149. Takaama,T., Judge, G.G., Equilibrium among Spatiall Seperated Markets: Reformulation. Econometrica 32: Yurdakul, O., Emeksiz, F., Şengül, S., Çökmez N., Tarım Ürünleri İç ve Dış Pazarlaması

3. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

3. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 3 HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 BÖLÜM 2 EŞ-ANLI DENKLEM SİSTEMLERİ Bu bölümde analitik ve grafik olarak eş-anlı denklem sistemlerinin

Detaylı

DERS 2. Fonksiyonlar

DERS 2. Fonksiyonlar DERS Fonksionlar.1. Fonksion Kavramı. Her bilim dalının önemli bir işlevi, çeşitli nesneler vea büüklükler arasında eşlemeler kurmaktır. Böle bir eşleme kurulması tahmin ürütme olanağı verir. Örneğin,

Detaylı

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 61. y = 2 in grafiğinin büzülmesiyle de elde

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 61. y = 2 in grafiğinin büzülmesiyle de elde DERS 4 Üstel ve Logaritmik Fonksionlar, Bileşik Faiz 4.. Üstel Fonksionlar. > 0, olmak üzere fonksiona taanında üstel fonksion denir. f = ( ) denklemi ile tanımlanan gösterimi ile ilgili olarak, okuucunun

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) KONYA İLİNDE KIRMIZI ET FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (2004) KONYA İLİNDE KIRMIZI ET FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(34): (24) 35-4 KONYA İLİNDE KIRMIZI ET FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER Arzu KAN Mithat DİREK Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,Konya ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

KONU 13: GENEL UYGULAMA

KONU 13: GENEL UYGULAMA KONU : GENEL UYGULAMA Kahve üretimi apan bir şirket anı zamanda cezve ve fincan üretmektedir. Üretilen cezveler ve fincanlar boama kısmında işlem görmekte ve arıca fincanlar kaplanmaktadır. Bir cezve apımı

Detaylı

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 67-72, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Zaman Serileri Ekonometrisine Giriş

Zaman Serileri Ekonometrisine Giriş Zaman Serileri Ekonometrisine Giriş Yöney Özbağlanım Modeli Ekonometri 2 Konu 27 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) UADMK Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike 3.0 Unported

Detaylı

Fındık Arz Fonksiyonu Tahmin Modeli: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama

Fındık Arz Fonksiyonu Tahmin Modeli: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 79-88 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.01203 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.01203 Fındık Arz Fonksiyonu Tahmin Modeli: Türkiye Üzerine Ekonometrik

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

NÜMERİK ANALİZ. Sayısal Yöntemlerin Konusu. Sayısal Yöntemler Neden Kullanılır?!! Denklem Çözümleri

NÜMERİK ANALİZ. Sayısal Yöntemlerin Konusu. Sayısal Yöntemler Neden Kullanılır?!! Denklem Çözümleri Saısal Yöntemler Neden Kullanılır?!! NÜMERİK ANALİZ Saısal Yöntemlere Giriş Yrd. Doç. Dr. Hatice ÇITAKOĞLU 2016 Günümüzde ortaa konan problemlerin bazılarının analitik çözümleri apılamamaktadır. Analitik

Detaylı

Bilginin Görselleştirilmesi

Bilginin Görselleştirilmesi Bilginin Görselleştirilmesi Bundan önceki konularımızda serbest halde azılmış metinlerde gerek duduğumuz bilginin varlığının işlenmee, karşılaştırmaa ve değerlendirmee atkın olmadığını, bu nedenle bilginin

Detaylı

A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri

A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri Durum I: Kırılma Tarihinin Bilinmesi Durumu Kırılmanın bilinen bir tarihte örneğin tarihinde olduğunu önceden bilinmesi durumunda uygulanır. Örneğin,

Detaylı

Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi ve Çevresel Analiz

Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi ve Çevresel Analiz Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 1, 2013 (1-17) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 1, 2013 (1-17) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ENFLASYON VE PARA İKAMESİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1994:01-2009:12)

ENFLASYON VE PARA İKAMESİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1994:01-2009:12) ENFLASYON VE ARA İKAMESİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1994:01-2009:12) Taha Bahadır SARAÇ Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Niğde E-posta:

Detaylı

KENAR TETİKLEMELİ D FLİP-FLOP

KENAR TETİKLEMELİ D FLİP-FLOP Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisaar Mühendisliği Bölümü Saısal Tasarım Laboratuarı KENAR TETİKLEMELİ FLİP-FLOP 1. SR Flip-Flop tan Kenar Tetiklemeli FF a Geçiş FF lar girişlere ugulanan lojik değerlere

Detaylı

Denizli KOBİ lerinde TKY Uygulamalarının Firma Performansına Etkilerinin Analizi

Denizli KOBİ lerinde TKY Uygulamalarının Firma Performansına Etkilerinin Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: Saı: Ocak ss. 3-38 Denizli KOBİ lerinde TKY Ugulamalarının Firma Performansına Etkilerinin Analizi Analsis of TQM Effects on Business Performance of SME s

Detaylı

Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi

Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi Türkiye VI Tarım Ekonomisi Kongresi 16-18 Eylül 2004 Tokal Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi Seval

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:4 Saı:7 Bahar 005/ s.9-9 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Münevver TURANLI

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 58 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 499 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I Yazarlar Prof.Dr. Müjgan SAĞIR (Ünite, 4, 5) Yrd.Doç.Dr. Mahmut ATLAS (Ünite, ) Doç.Dr. Nil ARAS (Ünite

Detaylı

KONUT ELEKTRiK TALEP DENKLEMiNiN TAHMiNi: Türkiye Örneği, 1950-1991 (*)

KONUT ELEKTRiK TALEP DENKLEMiNiN TAHMiNi: Türkiye Örneği, 1950-1991 (*) EKONOMİK YAKLAŞlM 71 KONUT ELEKTRiK TALEP DENKLEMiNiN TAHMiNi: Türkiye Örneği, 1950-1991 (*) Rahmi YAMAK* * Bayram GÜNGÖR * * * GiRiŞ Bir çok ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de konut elektrik tüketiminin

Detaylı

TÜRKİYE, KURU İNCİR İHRACATININ EKONOMETRİK ANALİZİ. AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF DRIED FIGS EXPORT in TURKEY

TÜRKİYE, KURU İNCİR İHRACATININ EKONOMETRİK ANALİZİ. AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF DRIED FIGS EXPORT in TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2017, C.22, S.2, s.439-448. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2017,

Detaylı

TÜRKİYE'DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN ENFLASYON ÜZERİNE ETKİSİNİ AÇIKLAMAYA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ 1

TÜRKİYE'DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN ENFLASYON ÜZERİNE ETKİSİNİ AÇIKLAMAYA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ 1 ISSN: Yıl: 1, Sayı: 1, Ocak 2016, s. 37-57 Yrd. Doç Dr. Aliye ATAY KAYIŞ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğr. Gör. Şehriban AYGÜN İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı 1. Proje Kapsamında Eğitim Talep Edilmiş ise, Eğitimin İçeriği Hakkında bilgi veriniz. Ekonometri alanı iktisat teorisi, işletme, matematik ve istatistiğin birleşmesiyle

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 1. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR Özgür BAŞKAN, Soner HALDENBİLEN, Halim CEYLAN Pamukkale

Detaylı

Tarımsal Ürünlerde Üretim Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi (Domates Örneği)

Tarımsal Ürünlerde Üretim Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi (Domates Örneği) G.ERDAL Tarımsal Ürünlerde Üretim Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi (Domates Örneği) Gülistan Erdal Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarım Ekonomisi Bölümü, 60240, Tokat Özet: Tarımsal

Detaylı

DERS 2. Fonksiyonlar - I

DERS 2. Fonksiyonlar - I DERS Fonksionlar - I.1. Fonksion Kavramı. Her bilim dalının önemli bir işlevi, çeşitli nesneler vea büüklükler arasında eşlemeler kurmaktır. Böle bir eşleme kurulması belli büüklükleri belirleme vea tahmin

Detaylı

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market

Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market İSTANBUL DA KASAPLIK SIĞIR VE SIĞIR ETİ PAZARLAMASINDA ARACI MARJLARI Ferhan Hoştürk Kaygısız * The Intermediar Margins of Slaughtered Cattles and Cattle Meat at İstanbul Livestock Market Summary: In this

Detaylı

TEPGE BAKIŞ Temmuz 2011 / ISSN: 1303 8346 / Nüsha: 1

TEPGE BAKIŞ Temmuz 2011 / ISSN: 1303 8346 / Nüsha: 1 TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE BAKIŞ Temmuz 2011 / ISSN: 1303 8346 / Nüsha: 1 TARIM ÜRÜNLERİ FİYATLARINDA MEVSİMSEL DALGALANMALAR Kübra TAŞDEMİR TEPGE Dr. Kemalettin TAŞDAN TEPGE

Detaylı

VAR (Vektör Otoregresyon) ile Pamuk Fiyatlarının Geleceği

VAR (Vektör Otoregresyon) ile Pamuk Fiyatlarının Geleceği Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum VAR (Vektör Otoregresyon) ile Pamuk Fiyatlarının Geleceği Özlem KARAHAN Bülent MİRAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR TEKNİĞİYLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR TEKNİĞİYLE ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 2010, ss. 123 140 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 6, Number 11, 2010, pp. 123 140 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

TÜRK İMALAT SANAYİİ NDE UZUN DÖNEM ÜCRET-FİYAT-İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN EKONOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ. Kıvılcım METİN* Şenay ÜÇDOĞRUK** ÖZET

TÜRK İMALAT SANAYİİ NDE UZUN DÖNEM ÜCRET-FİYAT-İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN EKONOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ. Kıvılcım METİN* Şenay ÜÇDOĞRUK** ÖZET TÜRK İMALAT SANAYİİ NDE UZUN DÖNEM ÜCRET-FİYAT-İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN EKONOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ Kıvılcım METİN* Şenay ÜÇDOĞRUK** ÖZET Bu çalışmada 1962-1992 yılları arasında Türk İmalat Sanayiinde

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

The Interaction between Production and Prices for Dry Onion

The Interaction between Production and Prices for Dry Onion GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 25 (1), 33-39 Kuru Soğanda Üretim - Fiyat Etkileşimi Gülistan Erdal 1 Hilmi Erdal 2 1- Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 60240,

Detaylı

EKONOMİK BÜYÜME, İŞSİZLİK VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ( ) (*)

EKONOMİK BÜYÜME, İŞSİZLİK VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ( ) (*) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 21 Sayı: 69 (Kiş 2017) 31 EKONOMİK BÜYÜME, İŞSİZLİK VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2007-2014) (*) Özer ÖZÇELİK (**) Nuri USLU (***)

Detaylı

Türkiye de Reel Döviz Kuru, Tarımsal İhracat ve Tarımsal İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye de Reel Döviz Kuru, Tarımsal İhracat ve Tarımsal İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.dergipark.gov.tr/turkjans Türkiye de Reel Döviz Kuru, Tarımsal İhracat ve Tarımsal İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi Ergün ŞİMŞEK Amasya Üniversitesi Amasya

Detaylı

KONJONKTÜRÜN DÖNÜM NOKTALARININ TAHMİNİ İÇİN BİR PROBİT MODELİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Gökhan KARABULUT *

KONJONKTÜRÜN DÖNÜM NOKTALARININ TAHMİNİ İÇİN BİR PROBİT MODELİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Gökhan KARABULUT * D.E.Ü.İİ.B.F. Dergisi Cilt: 20, Saı:2, Yıl: 2005, ss:1-9 KONJONKTÜRÜN DÖNÜM NOKTALARININ TAHMİNİ İÇİN BİR PROBİT MODELİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Gökhan KARABULUT * ÖZET Bu çalışmanın amacı Türkie de konjonktür

Detaylı

YETİŞ. tirme ve geliştirme. faaliyetlerini, yetiştirme. şeklinde iki başlık altında toplamak. nde

YETİŞ. tirme ve geliştirme. faaliyetlerini, yetiştirme. şeklinde iki başlık altında toplamak. nde İnsan Kanakları Yönetimi nde nde EĞİTİM: YETİŞ İŞTİRME & GELİŞ İŞTİRME 6 Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKERT 1 İKY de EğitimE Personelin vea onların oluşturduklar turdukları grupların, işletmede i üklendikleri

Detaylı

UYGULAMALI DİFERANSİYEL DENKLEMLER

UYGULAMALI DİFERANSİYEL DENKLEMLER UYGULAMALI DİFERANSİYEL DENKLEMLER GİRİŞ Birçok mühendislik, fizik ve sosal kökenli problemler matematik terimleri ile ifade edildiği zaman bu problemler, bilinmeen fonksionun bir vea daha üksek mertebeden

Detaylı

Uzaysal Görüntü İyileştirme/Filtreleme. Doç. Dr. Fevzi Karslı fkarsli@ktu.edu.tr

Uzaysal Görüntü İyileştirme/Filtreleme. Doç. Dr. Fevzi Karslı fkarsli@ktu.edu.tr Uasal Görüntü İileştirme/Filtreleme Doç. Dr. Fevi Karslı karsli@ktu.edu.tr İileştirme Herhangi bir ugulama için, görüntüü orijinalden daha ugun hale getirmek Ugunluğu her bir ugulama için sağlamak. Bir

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 27 ÖZET Şubat ayında yıllık enflasyon, tütün ürünleri fiyatlarındaki artışın ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki düşük bazın etkisiyle yükselmiştir: (i) 2 yılı Şubat

Detaylı

ISITMA VE SOĞUTMA UYGULAMALARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI VE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ

ISITMA VE SOĞUTMA UYGULAMALARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI VE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ 496 th International Clean Energ Smposium, 4-6 October 6, Istanbul, Turke ISITMA VE SOĞUTMA UYGULAMALARINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI VE ENERJİ TASARRUFU ANALİZİ Mustafa ERTÜRK,*, Ali KEÇEBAŞ, Ali DAŞDEMİR

Detaylı

Sığır Sayısı, Süt Üretimi ve Süt Fiyatı Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Belirlenmesi: 1980-2013 Dönemi-Türkiye Örneği

Sığır Sayısı, Süt Üretimi ve Süt Fiyatı Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Belirlenmesi: 1980-2013 Dönemi-Türkiye Örneği Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi http://dergi.siirt.edu.tr/index.php/ziraat Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res (2014) 1: 196-202 TÜTAD ISSN: 2148-2306 Sığır Sayısı, Süt Üretimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1. Regresyon Analizi... 1 1.2. Uygulama Alanları ve Veri Setleri... 2 1.3. Regresyon Analizinde Adımlar... 3 1.3.1. Problemin İfadesi... 3 1.3.2. Konu ile İlgili Potansiyel

Detaylı

SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA

SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA Hunjae Ryu, In Kwon Park, Bum Seok Chun, Seo Il Chang Güney Kore de Bir Kentin

Detaylı

RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ

RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:11 2010 90 99 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR SİVRİ

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ

DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2016/2, Sayı:24 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year: 2016/2, Number:24 DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME:

Detaylı

Türkiye de Ar-Ge, Patent ve Ekonomik Büyüme İlişkisi ( )

Türkiye de Ar-Ge, Patent ve Ekonomik Büyüme İlişkisi ( ) B.E.A. TÜRKİYE DE AR-GE, PATENT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ (1970-2012) YALOVA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 127 Türkiye de Ar-Ge, Patent ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1970-2012) Mehmet KARAKAŞ 1* Mehmet ADAK

Detaylı

Malatya İli Kayısı Üretiminde Riskin Ölçülmesi ve Riske Karşı Oluşturulabilecek Stratejiler

Malatya İli Kayısı Üretiminde Riskin Ölçülmesi ve Riske Karşı Oluşturulabilecek Stratejiler Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2008, 46 (1): 33-42 ISSN 1018 8851 Figen ÇUKUR 1 Gamze SANER 2 1 Dr., figencukur@hotmail.com 2 Prof. Dr., E.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SERMAYE HAREKETLERİ, DÖVİZ KURU, ENFLASYON VE FAİZ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERİN KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SERMAYE HAREKETLERİ, DÖVİZ KURU, ENFLASYON VE FAİZ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERİN KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SERMAYE HAREKETLERİ, DÖVİZ KURU, ENFLASYON VE FAİZ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERİN KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ Metin SARAÇOĞLU Yrd. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi İİBF, İktisat

Detaylı

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

2014 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU

2014 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU 2014 NİSAN AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 05.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Murat BİRDAL - İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ GENEL EKONOMİK SORUNLAR TÜFE NİN İŞSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ HAZIRLAYANLAR:

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ GENEL EKONOMİK SORUNLAR TÜFE NİN İŞSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ HAZIRLAYANLAR: T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ GENEL EKONOMİK SORUNLAR TÜFE NİN İŞSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ HAZIRLAYANLAR: 2120703360 KÜBRA İNAN 2120703321 EDA ZEYNEP KAYA EDİRNE

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ Rüstem YANAR Yrd.Doç.Dr., Gaziantep Üniv. İİBF, İktisat Bölümü E-posta: yanar@gantep.edu.tr Güldem KERİMOĞLU Gaziantep Üniv. SBE E-posta:

Detaylı

HAZIRLAYAN. Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilerin üzerinde arttı.

HAZIRLAYAN. Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilerin üzerinde arttı. ÖZET MART AYI ENFLASYON RAPORU 03.04.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Arş. Gör. Hakan BEKTAŞ - İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü ÖZET Mart ayında Tüketici

Detaylı

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 Haziran 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Prof.Dr.Murat ÖZDEMİR İÇİNDEKİLER HEDEFLER GRAFİK ÇİZİMİ. Simetri ve Asimtot Bir Fonksiyonun Grafiği

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Prof.Dr.Murat ÖZDEMİR İÇİNDEKİLER HEDEFLER GRAFİK ÇİZİMİ. Simetri ve Asimtot Bir Fonksiyonun Grafiği HEDEFLER İÇİNDEKİLER GRAFİK ÇİZİMİ Simetri ve Asimtot Bir Fonksionun Grafiği MATEMATİK-1 Prof.Dr.Murat ÖZDEMİR Bu ünitei çalıştıktan sonra; Fonksionun simetrik olup olmadığını belirleebilecek, Fonksionun

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir?

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? 99 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal saısının 7 katı, iki basamaklı bir doğal saısına eşittir. Buna göre, doğal saısı en az kaç olabilir? A) B) C) 6. Bugünkü aşları 6 ve ile orantılı olan iki kardeşin 6 ıl sonraki

Detaylı

MEKANSAL VERİNİN KALİTESİ: KONUM VE YÜKSEKLİK DOĞRULUĞU

MEKANSAL VERİNİN KALİTESİ: KONUM VE YÜKSEKLİK DOĞRULUĞU TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 0 Kasım 007, KTÜ, Trabzon MEKANSAL VERİNİN KALİTESİ: KONUM VE YÜKSEKLİK DOĞRULUĞU M.T. Özlüdemir 1, R.N. Çelik

Detaylı

Doğrusal Fonksiyonlar, Karesel Fonksiyonlar, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Fonksiyon Çizimleri

Doğrusal Fonksiyonlar, Karesel Fonksiyonlar, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Fonksiyon Çizimleri Doğrusal Fonksionlar, Karesel Fonksionlar, Polinomlar ve Rasonel Fonksionlar, Fonksion Çizimleri Bir Fonksionun Koordinat Kesişimleri(Intercepts). Bir fonksionun grafiğinin koordinat eksenlerini kestiği

Detaylı

PETROL PRICE DEVELOPMENTS IN THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF TURKEY'S CURRENT ACCOUNT DEFICIT

PETROL PRICE DEVELOPMENTS IN THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF TURKEY'S CURRENT ACCOUNT DEFICIT Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.289-299. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

TÜRKİYE DE ZEYTİNYAĞI TALEBİ : EŞANLI MODEL YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE ZEYTİNYAĞI TALEBİ : EŞANLI MODEL YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE ZEYTİNYAĞI TALEBİ : EŞANLI MODEL YAKLAŞIMI Selim Adem HATIRLI* Ali Rıza AKTAŞ ÖZET Bu çalışmada,türkiye de zeytinyağı tüketimini etkileyen faktörler 1980-2000 dönemi için analiz edilmiştir.

Detaylı

Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören

Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında ılmaarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da avrularının öğreniminin tamamlanması

Detaylı

BİRİM MEKAN BİÇİMLERİ VE BİLEŞENLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE YOĞUNLUK İLİŞKİLERİ

BİRİM MEKAN BİÇİMLERİ VE BİLEŞENLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE YOĞUNLUK İLİŞKİLERİ BİRİM MEKAN BİÇİMLERİ VE BİLEŞENLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE YOĞUNLUK İLİŞKİLERİ Bu bileşenler, daha önce tanımladığımız birim mekanın bir araa gelmesinden oluşacak konut aşam çevresindeki bina bina

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Pazarlaması

Türkiye de Kırmızı Et Pazarlaması Atatürk Üniv. Ziraat Fak. 34 (4), 361-366, 2003 Türkiye de Kırmızı Et Pazarlaması Vedat DAĞDEMİR Avni BİRİNCİ Tecer ATSAN Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum (dagdemir@atauni.edu.dr)

Detaylı

Sayı: 2015-05 / 06 Mart 2015 EKONOMİ NOTLARI. Uluslararası Hububat Fiyatlarının Yurt İçi Fiyatlara Yansıması 1

Sayı: 2015-05 / 06 Mart 2015 EKONOMİ NOTLARI. Uluslararası Hububat Fiyatlarının Yurt İçi Fiyatlara Yansıması 1 EKONOMİ NOTLARI Uluslararası Hububat Fiyatlarının Yurt İçi Fiyatlara Yansıması 1 Fatih Akçelik Burç Tuğer Abstract: In this study, we examine the relationship between domestic prices and international

Detaylı

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Sayı: 212-3 / 13 Aralık 212 EKONOMİ NOTLARI Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Özet: Akım kredi verileri, kredilerin dönemsel dinamiklerini daha net ortaya koyabilmektedir. Bu doğrultuda,

Detaylı

Türkiye deki karla kaplı alanların uydulardan takibi ve uzun yıllar trend analizi

Türkiye deki karla kaplı alanların uydulardan takibi ve uzun yıllar trend analizi Türkiye deki karla kaplı alanların uydulardan takibi ve uzun yıllar trend analizi İbrahim Sönmez 1, Ahmet Emre Tekeli 2, Erdem Erdi 3 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Samsun

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE DE AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİNİN ANALİZİ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 () 2009: 25-259 TÜRKİYE DE AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF THE CASUAL RELATIONSHIP BETWEEN R&D EXPENDITURES

Detaylı

3.1 ZEMĐN BETONUNA ETKĐ EDEN YÜKLER VE YÜKLEME ŞEKĐLLERĐ

3.1 ZEMĐN BETONUNA ETKĐ EDEN YÜKLER VE YÜKLEME ŞEKĐLLERĐ 3. ZEMĐN BETONUNA ETKĐ EDEN YÜKLER VE YÜKLEME ŞEKĐLLERĐ Zemin plağı üzerine etki eden dış ükler, plakta momentlerin oluşmasına sebep olurlar. Kolon ve taban plakası vasıtasıla plağa etkien tekil ükler

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN Günlük hayattan birkaç örnek Gelişim dönemindeki bir çocuğun boyu ile kilosu arasındaki ilişki Bir ailenin tükettiği günlük ekmek sayısı ile ailenin

Detaylı

Türkiye de Limon Fiyatlarının Analizi Ve Pazarlama Marjları

Türkiye de Limon Fiyatlarının Analizi Ve Pazarlama Marjları Türkiye de Limon Fiyatlarının Analizi Ve Pazarlama Marjları Esra KADANALI 1 Rüveyda KIZILOĞLU 2 Vedat DAĞDEMĐR 1 Özet Bu çalışmada, limon pazarlama yapısı incelenmiş, 1992-2009 döneminde fiyat dalgalanmaları

Detaylı

TÜRKİYE DE KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ve REEL DÖVİZ KURU İLE İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ve REEL DÖVİZ KURU İLE İLİŞKİSİ Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Cilt: 5 Sayı: 10 Ocak 2014, ISSN 1309-1123, ss. 15-32 DOI: 10.14784/JFRS.2014104497 TÜRKİYE DE KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ve REEL DÖVİZ

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİ'NDE PAMUK ARZ DUYARLILIĞININ TAHMİNİ ÜZERİNE. Erkan AKTAŞ 1

ÇUKUROVA BÖLGESİ'NDE PAMUK ARZ DUYARLILIĞININ TAHMİNİ ÜZERİNE. Erkan AKTAŞ 1 Tarım Ekonomisi Dergisi 2006; 12(1) :3-8 ÇUKUROVA BÖLGESİ'NDE PAMUK ARZ DUYARLILIĞININ TAHMİNİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Erkan AKTAŞ 1 ÖZET Bu makalede, 1980-2002 dönemine ait Çukurova Bölgesinin pamukla ilişkili

Detaylı

TALEP YANLI YENİLİK: FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ FİRMALAR İÇİN ROLÜNÜN BELİRLENMESİ

TALEP YANLI YENİLİK: FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ FİRMALAR İÇİN ROLÜNÜN BELİRLENMESİ TALEP YANLI YENİLİK: FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ FİRMALAR İÇİN ROLÜNÜN BELİRLENMESİ Yeşim Üçdoğruk Dokuz Eylül Üniversitesi AYTEP-27.01.2011 Literatür Ar-Ge Harcamaları ~ Yenilik Faaliyetleri Farklı firmaların

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞİŞİMLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK VE DİNAMİK İLİŞKİLER: İMKB DE BİR AMPİRİK İNCELEME

İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞİŞİMLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK VE DİNAMİK İLİŞKİLER: İMKB DE BİR AMPİRİK İNCELEME İşlem Hacmi ve Fiyat Değişimleri Arasındaki Nedensellik ve Dinamik İlişkiler / 231 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 1 (2008). 231-246 İŞLEM HACMİ VE FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmaı Unutmaınız. Soru

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Döviz Kuru Oynaklığı, Dış Ticaret Hacmi

Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Döviz Kuru Oynaklığı, Dış Ticaret Hacmi DÖVĠZ KURU SEVĠYESĠ ve OYNAKLIĞININ DIġ TĠCARET AKIMLARI ÜZERĠNE ETKĠSĠ: ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖRÜ ÖRNEĞĠ A.Beyhan AKAY 1 Mehmet ZANBAK 2 Özet 7 li yılların başlarında dalgalı döviz kuru rejimine geçişle beraber,

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. n olmak üzere; n n toplamı ten büük n nin alabileceği tamsaı değerleri kaç tanedir? 9 B) 8 7.,, z reel saılar olmak üzere; ( 8) l 8 l z z aşağıdakilerden hangisidir? B) 8. tabanındaki

Detaylı

The impact of economic crisis on agricultural macroeconmic variables in turkey for the period of

The impact of economic crisis on agricultural macroeconmic variables in turkey for the period of MPRA Munich Personal RePEc Archive The impact of economic crisis on agricultural macroeconmic variables in turkey for the period of 1980-2008. Aktas, Erkan; Tuncer, İsmail and Aydın, Murat Mersin Üniversitesi

Detaylı

Gülşen KESKİN TKB Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara e-posta: gulsenkeskin@gmail.com; Tel: +90 (312) 287 5833 / 1327

Gülşen KESKİN TKB Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Ankara e-posta: gulsenkeskin@gmail.com; Tel: +90 (312) 287 5833 / 1327 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2010, 20(3): 214-221 Geliş Tarihi (Received): 02.02.2010 Kabul Tarihi (Accepted): 12.07.2010 Derleme/Review Türkiye de Domates Salça Sanayi ve İç Piyasada Fiyat Değişimleri

Detaylı

RİSK ALTINDA DENETİM MALİYETİNİ MİNİMİZE EDECEK STRATEJİLERİN OYUN TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ

RİSK ALTINDA DENETİM MALİYETİNİ MİNİMİZE EDECEK STRATEJİLERİN OYUN TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI RİSK ALTINDA DENETİM MALİYETİNİ MİNİMİZE EDECEK STRATEJİLERİN OYUN TEORİSİ YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ Güler Ferhan ÜNAL

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi Üzerine Ekonometrik Analiz

Türkiye de Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi Üzerine Ekonometrik Analiz MPRA Munich Personal RePEc Archive Türkiye de Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi Üzerine Ekonometrik Analiz Alper Aslan Erciyes Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü 2008 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10611/

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 4.Bölüm Tarım Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından faydalanılmıştır.

Detaylı

DERS 1. İki Değişkenli Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler

DERS 1. İki Değişkenli Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler DES İki Değişkenli Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler.. Doğrusal Denklem Sistemleri. Günlük aşamda aşağıdakine benzer pek çok problemle karşılaşırız. Problem. Manavdan alışveriş eden bir müşteri,

Detaylı

EĞİM, BİR DOĞRUNUN DENKLEMİ VE EĞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİM, BİR DOĞRUNUN DENKLEMİ VE EĞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Özgür EKER EĞİM, BİR DOĞRUNUN DENKLEMİ VE EĞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Eğim: ETKİNLİK : Bir bisiklet arışındaki iki farklı parkur aşağıdaki gibidir. I. parkurda KL 00 metre ve II. parkurda AB 00 metre olduğuna

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

OLANAKLAR, TERCIHLER VE SEÇIMLER 2

OLANAKLAR, TERCIHLER VE SEÇIMLER 2 OLANAKLAR, TERCIHLER VE SEÇIMLER 2 1. TÜKETIM OLANAKLARI 2 1.1. BÖLÜNEBILIR VE BÖLÜNEMEZ MALLAR 3 1.2. FIYAT VE GELIRDE DEĞIŞMELER 3 2. TERCIHLER 4 2.1. KAYITSIZLIK EĞRILERI VE TERCIHLER 6 2.2. İKAME DERECESI

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması www.mustafaagci.com.tr, 11 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, agcimustafa@ahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması B ir doğru kaç noktasıla bellidi? İki, değil mi Çünkü tek bir noktadan geçen istediğimiz kadar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 YAŞ MEYVE VE SEBZE DÜNYA ÜRETİMİ Dünya Yaş Sebze Üretimi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2013 yılı verilerine göre;

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1 A. GİRİŞ Gözlemlerin belirli bir dönem için gün, hafta, ay, üç ay, altı ay, yıl gibi birbirini izleyen eşit aralıklarla yapılması ile elde edilen seriler zaman

Detaylı

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum DERS Çok Değişkenli onksionlarda Maksimum Minimum.. Yerel Maksimum Yerel Minimum. z denklemi ile tanımlanan iki değişkenli bir onksionu ve bu onksionun tanım kümesi içinde ab R verilmiş olsun. Tanım. Eğer

Detaylı