Doç. Dr. Sermin (DEMİRHAN) ELEVLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Sermin (DEMİRHAN) ELEVLİ"

Transkript

1 ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 1. İndeksli Dergiler (SCI ve SCI-E) 1. Elevli S. ve Demirci A.; "The Effects of Maintenance Activities on Reliability and Profitability", CIM Bulletin, Vol. 92, No. 1034, October, Elevli S. and Demirci A.; Developing of a Pricing Model for Turkish Lignite Used in Thermal Plants, Resources Policy, Resources Policy 31, 50-55, Elevli S.; Coal Quality Control with Control Charts, Coal Preparation, Volume 26, Number 4, , October- December Elevli S., Uzgören N. and Taksuk M.; Maintainability Analysis of Mechanical Systems of Electric Cable Shovels, Journal of Scientific & Industrial Research, Vol.67, No.4, , April, Elevli S., Uzgören N. and Elevli B.; Correspondence Analysis of Repair Data: A Case Study for Electric Cable Shovels, Journal of Applied Statistics, Vol.35, No.8, , Elevli S., Uzgören N. and Savaş M.; Control Charts For Autocorrelated Colemanite Data, Journal of Scientific & Industrial Research, Vol.68, No.1, 11-17, January, Uzgören N., Elevli S., Elevli B. and Uysal Ö.; Reliability Analysis of Draglines Mechanical Failures, Eksploatacja I Niezawodność - Maintenance and Reliability, Vol. 48, No.4, 23-28, Uzgören N., Elevli S.; Homojen Olmayan Poisson Süreci: Bir Maden Makinesinin Güvenilirlik Analizi, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol. 25, No.4, , Elevli S., Elevli B.; Performance Measurement of Mining Equipments by Utilizing OEE, Acta Montanistica Slovaca, Vol. 15, No. 2, , Çoruh S., Elevli S., Şenel G. and Ergun O.N.; Adsorption of Silver from Aqueous Solution onto Fly Ash and Phosphogypsum Using Full Factorial Design, Environmental Progress & Sustainable Energy, Vol. 30, No. 4, , Turan NG., Elevli S. and Mesci B.; Adsorption of copper and zinc ions on illite: Determination of the optimal conditions by the statistical design of experiments, Applied Clay Science, Vol. 52, , Mesci B. and Elevli S.; Recycling Of Chromite Waste for Concrete: Full Factorial Design Approach, International Journal of Environmental Research, Vol. 6, No. 1, , Geyikçi F., Kılıç E., Çoruh S. and Elevli S.; Modelling of lead adsorption from industrial sludge leachate on red mud by using RSM and ANN, Chemical Engineering Journal, Vol. 183, 53-59, Çoruh S., Geyikçi F. and Elevli S.; Adsorption of Neutral Red Dye from an Aqueous Solution onto Natural Sepiolite using Full Factorial Design, Clays and Clay Minerals, Vol. 59, , Bingöl D., Hercan M., Elevli S. and Kılıç E..; Comparison of the results of response surface methodology and artificial neural network for the biosorption of lead using black cumin, Bioresource Technology, Vol. 112, , I

2 16. Çoruh S., Elevli S. and Geyikçi F.; Statistical Evaluation and Optimization of Factors Affecting The Leaching Performance of Copper Flotation Waste, TheScientificWorldJournal, Vol. 2012, doi: /2012/758719, Elevli B., Topal İ. and Elevli S.; Multivariate Statistics Application in Development Of Blast Fragmentation Charts For Different Rock Formations in Quarries, Acta Montanistica Slovaca, Vol. 17, , Diğer Hakemli Dergiler 1. Elevli S., Uysal O. and Elevli B.; Failure Mode and Effects Analysis for a Quarry in Kutahya- Turkey, CIM Bulletin, Vol.100, No.1099, 28-33, February, Elevli S., Uysal Ö. and Erdem B.; Dragline Maintenance Data Analysis using Logarithmic Scatterplot, International Journal of COMADEM, vol.14, No.1, 11-17, 2011 ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 1. Elevli B., Demirhan S. ve Coşkuner G.; "Sivas Kent Merkezi Haftalık SO 2 Kirlilik Haritasının Çıkarılmasında Jeoistatistiksel Yöntemin Kullanımı", TÜBİTAK Journal of Engineering and Environmental Sciences, Cilt 20, Sayı 2, 87-92, Kutlar A., Elevli S.; Dünya Bakır Üretiminin Doğrusal Zaman Serileri Modelleri İle Tahmini, Madencilik, Cilt 38, Sayı 4, 43-55, Aralık Elevli S. ve Demirci A.; Türkiye Linyitleri için Fiyatlandırma Modeli Oluşturulması, Madencilik, Cilt 42, Sayı 4, 27-35, Aralık, Elevli S. ve Behdioğlu S.; İstatistiksel Proses Kontrolü Teknikleri İle Kömür Kalitesindeki Değişkenliğin Belirlenmesi, Madencilik, Cilt 45, Sayı 3, 19-26, Eylül, Gül M.L. ve Elevli S.; Tamsayılı Doğrusal Programlama İle Bir Çimento Fabrikasının Nakliye Probleminin Çözümü, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 22, Sayı 1-2, , Uzgören N., Elevli S. ve Taksuk M.; Bir Ekskavatörün Bakım Kolaylığı Hesaplamaları ve Hassaslık Analizleri, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, , Aralık, Uzgören N., Elevli S. ve Uzgören E.; Kömür Fiyat Fonksiyonunun Karma Veri İle Kestirimi ve Yapısal Kararlılık Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, , Elevli S. ve Yılmaz Y.; Maden Ekipmanlarının Öncelikli Arıza Tiplerinin Belirlenmesinde Grafiksel Yaklaşım, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: XXII, Sayı:1, 31-48, 2009 II

3 ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER 1. Elevli B., Altın S. ve Elevli S.; " Investigation of Land-Use As Mining or Alternative Purpose in Terms of Environmental and Economic Effects", The First International Symposium on Mine Environmental Engineering, Kütahya, Turkey, Elevli S., Uzgören N. ve Uysal Ö.; Availability Analysis of Mining Machines: A Case Study of A Dragline, 3rd Balkan Mining Congress, , İzmir, Turkey, Çoruh S., Elevli S., Şenel G. ve Ergun O.N., Removal of Silver from Aqueous Solutions using Fly Ash: Full Factorial Design Approach, Environmental Engineering and Sustainability (Edited by Theophanides, M. and Theophanides, T.), , Atiner, 2010 (presented in 5 th Annual International Symposium on Environment, May 2010, Athens, Greece) 4. Elevli S. and Erdem B.; Statistical Analysis of Repair Data of Draglines, 24th International Congress on Condition Monitoring and Diagnostics Engineering Management (Edited by Singh M., Rao RBKN. and Liyanage JP), Stavanger, Norway, , Bingöl D., Hercan M. and Elevli S., Evaluation of Lead Removal onto Black Cumin bu Using Multilinear Regression, Fifth International Scientific Conference on Water, Climate and Environment-BALWOIS, Ohrid, Republic of Macedonia, 28 May-2 June, Elevli S., Sisman Y. and Uzgoren N., Statistical Evaluation of Landslides in Samsun Region, Turkey, Fifth International Scientific Conference on Water, Climate and Environment-BALWOIS, Ohrid, Republic of Macedonia, 28 May-2 June, Öztürk E. ve Elevli S., CNC Tezgahlarının Bakım Verilerinin İstatistiksel Değerlendirmesi, XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo/ Bosnia and Herzegovina, May 24-28, Bingöl D., Çetintaş S., Elevli S. ve Uzgören N., Biyosorpsiyon İşleminin 2 Seviyeli Faktöriyel Tasarım İle Modellenmesi, XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo/ Bosnia and Herzegovina, May 24-28, Şişman Y., Elevli S. ve Şişman A., Arsa ve Arazi Değerlemede Gölge Değişkenli Regresyon Uygulaması: Samsun- Antalya Örneği, XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarajevo/ Bosnia and Herzegovina, May 24-28, 2013 ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER 1. Elevli B., Demirhan S. ve Erol S.; "Kömür Madenleri İzleme Sistemleri ve Uzman Sistemlerle Birleştirilmesi", Türkiye 9. Kömür Kongresi, Elevli B., Yüksek S. ve Demirhan S.; "Poligon ve Mesafeyle Ters Ağırlıklı Yöntemlerle Jeolojik Blok Model Çıkarılması", Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, 1995 III

4 3. Elevli B., Demirhan S. ve Yüksek S.; "Ulaş Sölestin Yatağının Jeoistatistiksel Yöntemle 3-D Modelinin Çıkarılması", Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, Elevli S. ve Demirci A.; Bazı Kömür Özelliklerinin Termik Santral Verimliliği ve Kömür Fiyatları Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Türkiye 14. Kömür Kongresi, Keçeciler A. ve Elevli S.; Kömürle Çalışan Termik Santrallerde Enerji- Çevre Sorunları, II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu, Elevli B. ve Elevli S.; Yükleyici Makinelerin Toplam Ekipman Etkinliğinin Belirlenmesi, II. İş Makineleri Sempozyumu, Elevli S., Özcan G. ve Şipal D.; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Toplam Ekipman Etkinliğinin Belirlenmesinde Yaşanan Güçlükler, V. Endüstri- İşletme Mühendisliği Kurultayı, Ereğli, 2005 (MakineTek Nisan-2006 sayısında da yayınlanmıştır) 8. Kaleli Y., Yılmaz G., Elevli S. ve Behdioğlu S.; İstatistiksel Kalite Kontrolünde Kümeleme Analizinin Uygulanması, YA/EM Yöneylem Araştırması/ Endüstri Mühendisliği, XXVI. Ulusal Kongresi, Kocaeli, 3-5 Temmuz Saraç M.İ., Tekin O., Doğanay E. ve Elevli S.; Toplam Ekipman Etkinliğinin Kütahya İlinde Bir Porselen Üretim İşletmesinde Uygulanması, YA/EM Yöneylem Araştırması/ Endüstri Mühendisliği, XXVII. Ulusal Kongresi, İzmir, 2-4 Temmuz Fındıklı F., Çetin M. ve Elevli S.; Hata Ağacı Analizi ve Kuruyemiş Fabrikasında Uygulanması, YA/EM Yöneylem Araştırması/ Endüstri Mühendisliği, XXVIII. Ulusal Kongresi, İstanbul, 30 Haziran-2 Temmuz Alp R., Kale B. ve Elevli S.; Hata Ağacı Analizi ve Kros Otomotiv A.Ş. de Uygulanması, YA/EM Yılmaz Y. H., Özdemir F. ve Elevli S.; Hazır Bulunma ve Bir İşletmede Uygulanması, YA/EM Bacak Ü., Gül O. ve Elevli S.; Otomotiv Sektöründe Hata Ağacı Analizi Uygulaması, YA/EM Kavi U. ve Elevli S.; Art-Craft Sofra Camı Üretim İşletmesinde Ölçüm Sistem Analizi Uygulaması, VII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, İzmir, 30 Ekim-1 Kasım Çoruh S., Elevli S., Akcan A. ve Ergun O.N.; Samsun İli Katı Atık Miktarlarının İstatistiksel Analizi, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi- UKAY 2012, Antalya, Ekim 2012 PROJELER 1. Elevli B., Erarslan K., Uysal Ö., Elevli S. ve diğ.; Balya (Balıkesir) Kurşun- Çinko Yatağı Yeraltı İşletmesi ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Ön Fizibilite Etüdü, Bilgisayarlı Altı Sigma Uygulamaları Laboratuvarı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alt Yapı Destekleme Programı Projesi (PYO.MUH ), Proje Yürütücüsü, IV

5 DİĞER 1. Demirci A., Elevli S. ve Diğ.; Boksit, DPT Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, Kutlar A. and Elevli S.; An Econometric Analysis of Electricity Production in Turkey, Working Paper, V

Prof.Dr. Kaan ERARSLAN

Prof.Dr. Kaan ERARSLAN Prof.Dr. Kaan ERARSLAN ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Dumlupınar Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Merkez Kampüs KÜTAHYA Tel : 0274 265 20 31 4159 E-Posta: kaan.erarslan@dpu.edu.tr kaanerarslan@gmail.com

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ALTIN

Prof. Dr. Ahmet ALTIN Prof. Dr. Ahmet ALTIN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM BİLGİSİ Lisans Cumhuriyet Üniversitesi, Müh. Fakültesi Çevre Müh. Bölümü 1994 Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bil. Enstitüsü Çevre Müh.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Gülfem BAKAN 2. Doğum Tarihi : 05 / 04 / 1962 3. Unvanı : Profesör Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Orta Doğu Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991. Y. Lisans MBA Old Dominion University 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991. Y. Lisans MBA Old Dominion University 1997 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İsmail EROL 2. Doğum Tarihi: 24.05.1968 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans MBA Old Dominion

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mehmet KURBAN Ünvanı Prof. Dr. Birimi Mühendislik Fakültesi E-Posta mehmet.kurban@bilecik.edu.tr EĞİTİM DURUMU Derece

Detaylı

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN Doç. Dr. Sezai TAŞKIN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Marmara Üniversitesi Elektrik Eğitimi / Enerji Tesisleri Dalı 99-999 Y. Lisans Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ. Teknik Üniversitesi (40b ile görevlendirme)

DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ. Teknik Üniversitesi (40b ile görevlendirme) DOÇ.DR. HALE SÜTCÜ ÖZGEÇMİŞ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği Yıldız 1990 Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Yıldız Teknik

Detaylı

ASLAN DENİZ KARAOĞLAN

ASLAN DENİZ KARAOĞLAN ASLAN DENİZ KARAOĞLAN İletişim Adresi: Balıkesir Üniv. Müh. Mim. Fak. Endüstri Müh. Böl. Çağış Kampüs, 10145, Balikesir, TÜRKİYE Tel (iş) : 02666121194 (4303) E-Mail : deniz@balikesir.edu.tr Güncelleme

Detaylı

2. Transformatör Merkezlerinin Standardizasyonu ve Eğitim Amaçlı Kullanımı, Caner AKÜNER, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990

2. Transformatör Merkezlerinin Standardizasyonu ve Eğitim Amaçlı Kullanımı, Caner AKÜNER, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990 EK-4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: K.R.İrfan Güney 2. Doğum Tarihi:12.04.1957 3. Unvanı: Prof.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik 1979 Y.Lisans Elektrik

Detaylı

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale Yayın Listesi SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale SALİHOĞLU, G., PINARLI,V., SALİHOĞLU N.K., KARACA, G. 2007. Properties

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. : deniz.mamurekli@bayar.edu.tr : www.denizmamurekli.com. Öğrenim Durumu. H.U. Maden Mühendisliği Bölümü

ÖZGEÇMĐŞ. : deniz.mamurekli@bayar.edu.tr : www.denizmamurekli.com. Öğrenim Durumu. H.U. Maden Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMĐŞ Akademik Ünvanı : Prof. Dr. Adı ve Soyadı : Deniz Doğum Tarihi-Yeri : 15.03.1956 - Elâzığ Telefon : 236-6120063 E-mail : deniz.mamurekli@bayar.edu.tr Web Sitesi : www.denizmamurekli.com Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makina Bölümü İ.D.M.M.A. (Yıldız Teknik.Ünv.) 1980. Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makina Bölümü İ.D.M.M.A. (Yıldız Teknik.Ünv.) 1980. Y. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra BİRGÜN 2. Doğum Tarihi: 10.9.1958 3. Ünvanı: PROF.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makina Bölümü İ.D.M.M.A. (Yıldız Teknik.Ünv.) 1980 Y. Lisans İşletme

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makina Mühendisliği İ.D.M.M.A. (Yıldız Teknik.Ünv.) 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makina Mühendisliği İ.D.M.M.A. (Yıldız Teknik.Ünv.) 1980 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra BİRGÜN 2. Doğum Tarihi: 10.9.1958 3. Ünvanı: PROF.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makina Mühendisliği İ.D.M.M.A. (Yıldız Teknik.Ünv.) 1980 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İTÜ-Kimya

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İTÜ-Kimya ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR İletişim Bilgileri Adres Telefon : Kazlıçeşme Mah., No:56, 16-9 İstanbul Sitesi, B Blok, K.22, D.90, Zeytinburnu-İstanbul 0533 642 54 01 2. Doğum Tarihi : 05.10.1963

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: OKAN ÖZGÖNENEL Doğum Tarihi: 28 KASIM 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya İstanbul Üniversitesi 1973 Yüksek Lisans - Doktora Kimya Karadeniz Teknik 1981 Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya İstanbul Üniversitesi 1973 Yüksek Lisans - Doktora Kimya Karadeniz Teknik 1981 Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :YUNUS ERDOĞAN 2. Doğum Tarihi :01.05.1950 3. Unvanı :Profesör 4. Öğrenim durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya İstanbul Üniversitesi 1973 Yüksek Lisans - Doktora Kimya

Detaylı

BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY

BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY ACADEMIC CURRICULUM VITAE FORM PERSONAL DETAILS Name and Surname Mehmet KURBAN Title Assoc. Prof. Dr. Department Engineering Faculty E-Mail mehmet.kurban@bilecik.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ-CV. Ülkü Şahin (Y. Lisans) Baca Gazındaki Kükürt Dioksit (SO2)'in Değişik Kil Mineralleriyle Giderimi İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (2001)

ÖZGEÇMİŞ-CV. Ülkü Şahin (Y. Lisans) Baca Gazındaki Kükürt Dioksit (SO2)'in Değişik Kil Mineralleriyle Giderimi İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (2001) 1. AdıSoyadı :Cuma Bayat 2. Doğum Tarihi : 02/01/1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ-CV Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İ.Ü. Kimya Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

MUĞDEŞEM TANRIÖVEN. Adı Soyadı: Muğdeşem Tanrıöven. Doğum Tarihi: 11 Eylül 1970. Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora

MUĞDEŞEM TANRIÖVEN. Adı Soyadı: Muğdeşem Tanrıöven. Doğum Tarihi: 11 Eylül 1970. Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora MUĞDEŞEM TANRIÖVEN Adı Soyadı: Muğdeşem Tanrıöven Doğum Tarihi: 11 Eylül 1970 Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu

Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu Mühendislik Fakültesi 2014 Faaliyet Raporu 1 1-GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon Misyonumuz MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYETLERİ Bilimsel, sosyal ve kültürel değerlere sahip, yenilikçi, ekip

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Şaban EREN 2. Doğum Tarihi: 01.07.1947 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar Mühendisliği Ege Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Doç. Dr. Adı Soyadı : Serpil (ÇAKIR) YILMAZ Doğum Tarihi : 01.03.1963 Doğum Yeri : Samsun Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Su ürünleri Ekonomisi-Su Ürünleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Profesör Elektrik-Elek. Mühendisliği Melikşah Üniversitesi 2009-6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri

ÖZGEÇMİŞ. Profesör Elektrik-Elek. Mühendisliği Melikşah Üniversitesi 2009-6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Tankut YALÇINÖZ 2. Doğum Tarihi: 26 Nisan 1968 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elek. Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A.1. Kurt P. and Ozkoc Boke H. 2004, A Survey To Determine Levels Of Chlorinated Pesticides And PCB s In Mussels And Seawater From The Mid

Detaylı

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĠVERSĠTESĠ

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĠVERSĠTESĠ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ekim 2010-05 Ekim 2011) KASIM 2011 İÇİNDEKİLER 1. Tarihçe 2 2. Fakülte İdari Yapısı 3 3. Akademik

Detaylı

Doktora Tezi: Marmara Bölgesi ndeki Deniz ve Hava Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyon Envanterinin Oluşturulması ve Hava Kirliliğinin Modellenmesi

Doktora Tezi: Marmara Bölgesi ndeki Deniz ve Hava Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyon Envanterinin Oluşturulması ve Hava Kirliliğinin Modellenmesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. Alper KILIÇ Telefon : +90 266 738 09 45 / 445 e-posta : alperkilic@balikesir.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Deniz Ulaştırma ve İşletme

Detaylı

Doç.Dr. Ahmet TEKE ÇALIŞMA ALANLARI

Doç.Dr. Ahmet TEKE ÇALIŞMA ALANLARI Doç.Dr. Ahmet TEKE Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Balcalı-Sarıçam/ADANA E-posta: ahmetteke@cu.edu.tr Telefon: +90 322 3386868, Faks: +90 322

Detaylı