Bırakın uyusunlar, çünkü uyandıklarında dünyayı sarsacaklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bırakın uyusunlar, çünkü uyandıklarında dünyayı sarsacaklar"

Transkript

1 Bırakın uyusunlar, çünkü uyandıklarında dünyayı sarsacaklar Napolyon un yıllar önce Çin için Bırakın uyusunlar, çünkü uyandıklarında dünyayı sarsacaklar sözü son yıllarda Çin ekonomisindeki gelişime baktığımızda uyuyan dev uyandı mı sorusunu getiriyor akla. Zaten Çinliler de yükselişlerini, yükselmeden çok bir geri dönme olarak değerlendiriyorlar. Tüm gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ekonomilerinin köklü bir değişimden geçtikleri son zamanlarda ekonomik gücün Doğu ya kayması, ister istemez siyasi ve stratejik açılarda da benzer bir gün kayması yaşanıp yaşanamayacağı sorusunu gündeme getiriyor. Değişen bu eksende dünya ekonomisini analiz edebilmek için de Çin i doğru anlamak gerekiyor dünya ekonomik krizi Çin in küresel konjonktürde yerini sağlamlaştırmasına sebep olurken ekonomideki istikrarının ve başarısının da göz önüne çıkmasına sebep oldu. Kriz sonrasında birçok ülke negatif büyüme kaydederken, Çin %9,62 ile en çok büyüyen ülke oldu. Ancak tabi kriz öncesinde büyümenin %15 lere yaklaştığını ve her ne kadar %9 büyüme kaydetse dahi diğer ülkeler gibi Çin in de 2008 krizinden yara aldığını unutmamak gerekli. Çin hali hazırda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve gelecek 10 yılda dünyanın yeni süper gücü olması bekleniyor. Son 3 yıldır ortalama %7 nin üzerinde büyüme kaydediyor ve bu istikrar da reformlarla desteklenmeye çalışılıyor. Ancak Çin de sürdürülebilir ekonomik büyüme için artık düşük kur ve ucuz işgücü maliyetine dayalı ihracat tek başına yeterli değil. Çin in iç tüketime dayalı yeni bir büyüme modeline geçmesi ve stratejilerini bu yönde belirlemesi gerekiyor. Bu kapsamda Çin de zaten yeni girişimlerine imza atmaya başlamış durumda. Bunları birkaç başlık altında incelemek mümkün.

2 1. İpek Yolu Projesinin Yeniden Hayata Geçişi: Hatırlatma yapmamız gerekirse İpek Yolu milattan önce yıllarında Çin den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa ya kadar uzanan dünyaca ünlü ticaret yoluydu. Çin için bu proje ticarete sağlayacağı katkının dışında enerji açısından son derece önemli. Çünkü hala hali hazırda Çin in petrol ithalatının %80 i Afrika dan Malakka Boğazı ndan karşılanıyor ve bu yolun kontrolü Amerikan 7. Filosunun elinde. Değişen küresel konjonktürde rekabet ortamının da artması ülkelerin güvenlik önlemlerini de arttırmasını mutlak kılıyor. Çünkü yaşanacak ufak bir sıkıntı hem maliyet açısından hem de stratejik olarak büyük problemlere yol açabilir. Bu yüzden karadan kontrol edebilecekleri Orta Asya üzerinden bir hat geliştirip Körfez Bölgesi ne kadar geliştirmeyi planlıyorlar. Aslında bu proje Çin e katkı sunmakla birlikte hem kültürel hem de ekonomik açıdan tüm dünyaya fayda sağlayacaktır. Tabii Türkiye ye sağlayacağı faydayı da unutmamak gerek. Ortaçağda İpek Yolu, Antakya'dan başlayıp, Gaziantep'ten geçerek İran ve Afganistan'ın kuzeyinde Pamir Ovası'na kadar uzanırmış. Ayrıca, Anadolu'da Güneydoğu Bölgesi'nde bulunan Gaziantep ve Malatya'yı geçip, Trakya üzerinden ve Ege kıyılarında İzmir, Karadeniz'de Trabzon ve Sinop, Akdeniz'de ise Alanya ve Antalya gibi önemli limanlar üzerinden Avrupa'ya ulaşırmış. Yani İpek Yolu nun yeniden hayata geçmesi bu bölgeleri yeniden canlandırırken ticareti de geliştirecektir. 2. Ulaşımda Hem Zaman Hem de Maliyet Açısından Yaşanan Sorunların Giderilmesi: Altyapı eksiklikleri nedeni ile yaşanan hem zaman kaybı hem de maddi kayıpların önüne geçebilmek için Çin altyapı çalımlarına başlamış durumda. Çin hali hazırda ulaşım altyapısındaki kısıtlı kaynaklar nedeni ile talebin %60 ını karşılayabilmekte. Limanlar ve demiryolları talebi karşılamakta yetersiz kalmakta. Aynı zamanda havayolu taşımacılığı, malzeme, ileri teknoloji ve eğitimli personel yetersizliğine bir de enerji yetersizliği eklendiğinde büyük sorunlar ortaya çıkmakta. Bu sebeple enerji maliyetlerini düşürmek için adım attığı projelerinin yanında birde ulaşım sektöründe hızlı tren hizmetini hayata geçirmeyi planlıyor. (Örneğin deniz yolculuğu ile Avrupa da herhangi bir ülkeye 2-3 ay gibi bir sürede ulaşılırken, projenin sonlanması sonrası bu süre 2-3 haftaya inecek.). Bu şekilde artan ulaşım maliyetlerinin önüne geçmeyi hedeflerken bir yandan da zaman kaybını azaltarak rekabet avantajını artırmayı planlıyor. 3. Enerji Sektöründe Yeni Reformlar: Sektörde yapılması planlanan reformlar aslında 2010 yılı itibari ile hayata geçirilmeye başlandı. Tabi sektör içinde herkesin bu değişikliklerden fayda sağladığını söylemek zor. Şu an da ülkede mevcut üretimin %82 si termik, %14 ü hidro, %1,55 i rüzgar ve %1,87 si nükleer ve geri kalan kısmı yenilenebilir enerji santrallerinden üretiliyor.

3 Reformlar sonrası kömür ve petrolden doğalgaz sektörüne geçiş artarken, yenilenebilir enerjinin de sektör içerisindeki ağırlığı artmaya başladı. Çin açısından katma değer üretecek bu projeler diğer küresel piyasa oyuncularının bazıları açısından ise hiç parlak değil. Çünkü petrol, doğalgaz ev geleneksel yöntemlerle enerji elde eden sektördeki monopollerin zayıflaması yine bu sektördeki ana oyuncular için uzun vadede sorun teşkil edebilir. Diğer yandan Çin in girişimleri bu kadarı ile de sınırlı değil. Japonya da yaşanan nükleer faciası sonrasında tüm nükleer santrallerin yapımını askıya alan Çin hükümeti, yeni jenerasyon santrallerin inşasına izin vermeye de başladı de Sağlıklı Çin Projesi : 5 yıllık kalkınma planı içerisinde biyolojik ürünlerin üretimine dayanarak ülkenin bio-ecza, bio-tarım ve bio-çevre gibi koruma endüstrilerinin değerinin 2015 yılında 70 milyar dolar ve 2020 yılında 7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu projeler gerçekleşirken amaç özellikle dünyadaki tüm mevcut olan sağlık hizmetlerine rahatlıkla ulaşılabilmesini sağlamak. Programın işleyişinin ivme kazanması ile birlikte hem reel sektörde ve borsa da, hem eczacılık, sağlık ve bu sektörlerin altında hizmet veren medikal ürün satan firmaların yanı sıra tarım sektöründe de fayda sağlanması bekleniyor. 5. Made in China 2025 : Proje Çin in sanayi sektörünü geliştirmek ve büyümesini güçlendirmek amacıyla ele alınmış kapsamlı bir gelişim projesi. Proje 2013 yılında kabul edildi. Burada amaç akıllı üretim sistemi ve bilgi teknolojileri sisteminden de faydalanarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin de daha verimli bir şekilde üretimini küresel düzeyde hizmet verebilecek sisteme sahip olmalarını sağlamak için gerekli olan iletişim ağını oluşturarak ürün özelleştirmesi yapıp seri üretimi hızlandırmak. Yani kısaca Çin artık sadece büyük firmalarının değil Kobilerin de seri üretimde yenilikçi olmasını ve küresel düzeyde hizmet vermesini istiyor. Dolayısıyla internetin de sınırsız ulaşım imkânından yararlanarak gücüne güç katmak istiyor. Ayrıca program içeriğinde dikkat çeken bir diğer nokta da Çin in 10 yıl içerisinde AR-GE ye ayırdığı payı artırarak bu proje ile 2025 yılında otomasyon, savunma, uçak sanayi, robot ve bilgi teknolojileri ile Amerika ve Almanya yı geride bırakmak istemesi Kısaca programın kapsadığı iyileştirilmesi ve geliştirilmesi planlanan konuları da aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Yeni gelişmiş bilgi teknolojisi Otomatik makine ve robot sistemi Uzay ve havacılık ekipmanları Deniz araçları ve nakliyede yüksek teknolojiden sağlanan faydanın arttırılması Modern demiryolu ulaşım araçları Yenilenebilir enerjiye geçişin çeşitlendirilmesi ve sistemin işleyişinin hızlandırılması Savunma sanayiinin güçlendirilmesi Tarım aletlerinin yenilikçi teknolojiyle güçlendirilmesi Biopharma ve ileri tıbbi ürünler

4 Çin bugün bütün bu projeler için ciddi rakamlarda paralar harcıyor. Ancak her ne kadar yolsuzlukla mücadele, reformlarda şeffaflık, üretimde yenilikçilik ve büyümede ivme kazansa da içsel sorunlarını çözebilmiş değil. Örneğin hala kişi başı geliri yeterince yükseltemeden yaşlanma sorunu ile karşı karşıya kalma ihtimalinin yüksek olması. Yani her ne kadar Çin de istikrarlı büyüme devam ediyor olsa da halkın yüzde 60 ından fazlasının yaşam şartları iyi düzeyde değil, gelir dağılımı hala bozuk. Aynı zamanda cari fazla veren bir ülke olmasına rağmen iç talepteki yetersizlik nedeni ile büyüme oranlarında da düşüş söz konusu. (2015 ilk çeyrek büyüme rakamı 6,20% açıklanmıştı.) Diğer yandan dünyaya entegre olma konusunda da hala sıkıntılı. Büyüdükçe, zenginleştikçe ve artan savunma harcamalarına koşut olarak dünya sisteminde daha fazla söz sahibi olmak istedikçe işi daha da zorlaşacak görünüyor. Hedeflerini gerçekleştirmek ve dünyanın yeni süper starı olması için ise yatırımlarının yanında içerideki problemlerini de göz ardı etmemek zorunda. Çin ucuz iş gücü ve yüksek nüfusu ile yıllar içerisinde Dünya nın fabrikası haline gelmiş bir konumda. Bu konumu Çin e yıllardır iki önemli getiri sağlıyor; Bu model Çin in ihracat rakamlarına, istihdam oranlarına ve büyümesine ciddi katkı sağlıyor Çin, her türlü yeni teknolojiye hem üretim hem de yazılım alanında sahip olmuş oluyor. Örneğin; ABD de icat edilen en yeni ürünün daha iş planı aşamasında üretimi Çin e verilmiş durumda. Yani Çin ciddi rakamlarda ve istikrarlı büyüme kaydederken aynı zamanda öğrenme eğrisini de dik tutmaya devam ediyor. Nüfusa göre oranladığımızda birçok gelişmiş ülkeden çok daha kötü durumda gözükecek olan eğitim düzeyi oranları ve en kaliteli eğitim almış Çin vatandaşların nüfusa oranları gibi veriler, aslında yine yoğun nüfus göze alındığında net rakam olarak gayet ciddi bir miktar. Mesela Çin 2025 projelerine doğru ilerlerken belki de ve ilginç bir şekilde Dünya da en fazla insanın İngilizce konuştuğu ülke konumuna da gelecek (nüfus etkisine neticesinde). Kısaca, her ne kadar son günlerde gerek devlet müdahaleleri gerek borsasında yaşanan volatil hareketler akıllara soru işareti getirse de önümüzdeki 10 yıl içerisinde Çin dünya ekonomisinde en önemli figürlerden biri olmaya devam edecek.

5 Hazırlayanlar Umut Çalım Tuğba Özay Önemli Uyarı Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yer alan bilgiler BMD nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dokümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur. Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma Bölümü nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.

08.04.201416.05.2014 16.05.2014

08.04.201416.05.2014 16.05.2014 08.04.2014 ŞİRKET ADI Gayrimenkul Yatırımları İştirakler NET AKTİF DEĞER TABLOSU Para ve Sermaye Piyasası Araçları Toplam Portföy Değeri (TL)* Net Aktif Değer** 31/03/2014 Piyasa Değeri TL Beta NAD'e göre

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR

2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR ihracatstratejileri Türkiye 2023 ihracat stratejileri özel dergisi Makine - Savunma - İklimlendirme 2023 E DOĞRU YENİ SENARYOLAR Türkiye nin özel sektörü 2023 stratejileri kapsamında yeni senaryolarla

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu

Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu Tam 70 yıldır üreten Türkiye için çalışıyoruz. 2008 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş Kurumsal Profil - 1 Rakamlarla Halkbank - 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz - 6 Stratejilerimiz, Kurumsal Değerlerimiz

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

Ülke Profili ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin

Ülke Profili ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin 1 ÇİN HALK CUMHURİYETİ PAZAR VE ÜLKE ARAŞTIRMASI: Ülke Profili Nüfus : 1,33 milyar (2012) Yüzölçümü : 9 561 000 km² Başkent : Pekin Kişi Başına : 8.625 $ (2011) (sagp) Düşen Milli Gelir Büyüme : %9,2 (2011)

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok

Türkiye de büyüme konusunda fazla tedirgin olmaya gerek yok İçindekiler: 1 Özet Değerlendirme 2 İzlenecek Önemli Gelişmeler Türkiye Ekonomisi ve Piyasalar 2 Enflasyon 3 Sanayi Üretimi 4 Dış Ticaret Dengesi 5 Ödemeler Dengesi 6 Merkezi Yönetim Bütçesi 7 Merkezi

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası

Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası Türkiye nin artık yepyeni bir bankası var. Türkiye nin en eski yeni bankası 2014 Faaliyet Raporu İçindekiler Sunuş 2 Misyonumuz 2 Vizyonumuz 3 Kurumsal Profil 6 Başlıca Finansal Göstergeler 8 Hep Birlikte

Detaylı

Tüketici odaklı olmak...

Tüketici odaklı olmak... AYIN RÖPORTAJI a 6 ISSN: 1309-0054 Sayfa 5 Sayfa Sayfa 5 65 Sayfa 9 OCAK-ŞUBAT 2014 www.deloitte.com.tr Tüketici odaklı olmak... Tüketiciyi merkeze alma odaklı bir dönüşüm sürecini, Deloitte işbirliğiyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: SUNUŞ 8 Olağan Genel Kurul Gündemi 9 2014 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi ve Kâr Dağıtım Politikası 10 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 11 Sorumluluk Beyanı 12 Kısaca VakıfBank 13 VakıfBank

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür İthalatımızın çok önemli bir bölümünü ara malları oluşturmaktadır. Üretimin artması ile birlikte ara malı ithalatı da artmakta bu da cari işlemler açığını yükselterek sürdürülebilir büyüme için bir risk

Detaylı