T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı"

Transkript

1 T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

2 2 SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ ULUSAL KONGRE,FUAR ve SERGİSİ ROTRASA (ROAD AND TRAFFIC SAFETY CONGRESS FOR SUSTAINABLE TRANSPORTATION) Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı girişiminde, 7-8 Aralık 2015 tarihleri arasında Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği (ROTRASA) ulusal kongresi, ilgili fuar ve sergisi ile düzenlenmektedir. AMAÇ Kongre nin amacı sürdürülebilir ulaşımın önemli bileşeni olan yol ve trafik güvenliği alanında, teknik ve uygulamalı bilgilerin sunulması için bir ortam yaratmak ve bu alandaki işbirliğini geliştirmektir. Bir yıl ulusal diğer yıl uluslararası olarak düzenlenmek üzere, 2015 yılında birincisi Ulusal kongre olarak başlatılan bu kongre, daha önce Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi (TRODSA) adıyla yılları arasında her yıl düzenlenmiştir. Bugüne kadar 7 yıl ara verilmiş olan Kongre, alanındaki bilgi birikiminin, yeni bilgilerin sunulması ve tartışılması ortamında eksiklik oluşturan bu duruma son vermek amacıyla, Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı ve Ankara Ticaret Odası ortak girişiminde, 7-8 Aralık 2015 tarihleri arasında Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği (ROTRA- SA) Ulusal Kongresi, fuar ve sergisi düzenlenmektedir. VİZYON Ülkemizin yaşam kalitesi ölçütlerinde en zayıf olduğu ve ciddi insan varlığı ve maddi varlık kayıpları verdiği, elde edilen teknolojik ilerlemeye rağmen bunun yansıtılamadığı yol ve trafik güvenliği konusunda, yaşam kalitesini yükseltecek ilerlemenin sürdürülebilir ulaşım kapsamında sağlanması. Böylelikle sektörde ve ulaşım düzenlemelerinde genellikle arka sıraya düşen, engeller, engelsiz mekan, bisiklet kullanımı, parklanma, aktarma alanı, yatay ve düşey işaret, aydınlatma vb. ileri teknoloji, eko-teknoloji donatıları gibi konuların önemlerinin vurgulanması ve görüşülmeleri de öngörülmektedir. Kongre, yol ve trafik güvenliğinde bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gerek akademik, gerekse kamu ve özel sektörde hizmet veren, faaliyet gösteren tüm kuruluşların buluşma noktası olarak Ankara da düzenlenmektedir. Bu kongre, bu konuda da başkent kimliğini ortaya koymayı vizyona yönelik bir amaç olarak benimsemekte; Ankara nın, Türkiye ulaştırma sektöründe bir bilgi birikim odağı ve ulaştırma sektörünün de başkenti olarak konumunun ele alınması gündeme getirilmektedir. Konu bu çerçevede üç bileşeni ile tartışmaya açılmak üzere sözlü sunum, poster sunum ve panel konusu olacaktır: Ülkesel demiryolu ağı, bu kapsamda yüksek hızlı tren ağı başkenti Ankara Ülkesel ve uluslararası havayolu ağında başkent Ankara Ülkemiz ulaştırma sektörünün sürdürülebilir ve güvenli ulaşım düzenlemeleri için akıllı ulaşım sistemleri ve ileri teknolojiler bilgi, buluş, üretim, ar-ge başkenti potansiyeli ile Başkent Ankara. Bu temel vizyona göre, sürdürülebilir ulaşımın önemli bileşeni olan yol ve trafik güvenliği alanında, teknik ve uygulamalı bilgilerin sunul ması için bir ortam yaratmak ve bu alandaki işbirliğini geliştirmek önem kazanmaktadır.

3 3 MİSYON (GÜ) ülkemizde, trafik planlaması, trafik ile ilgili projelendirme ve uygulamalar konusunda, Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı adı ile kurulmuş bir anabilim dalı kapsamında Trafik Planlaması ve Uygulaması adına sahip programı ile lisansüstü eğitim veren özgün anabilim dalına sahip üniversitemizdir. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı ulaşım ve trafik çalışmaları konusunda gerekli çok disiplinli ortamın oluşturulduğu ve lisansüstü eğitimin verildiği özgün bir anabilim dalıdır. Bu çerçevede, Trafik ve Yol Güvenliği konusunda yapılmış olan inceleme ve araştırmaların ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunun dikkat ve bilgisine sunulmasını sağlamak, yapılması gereken çalışmaları ortaya çıkarmak ve bu konuda geleceğe yönelik kurumsal bir arşiv oluşturmak, konu ile ilgili ulaşılan bilimsel sonuçları akademik platformda tartışmak ve daha güvenli trafik koşullarının oluşturulmasına yönelik politika ve öneriler geliştirmek üzere; yılları arasında ilk yıl ulusal takip eden yıl uluslararası olarak, (GÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü(FBE) Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı önderliğinde Trafik ve Yol Güvenliği kongreleri düzenlenmiştir. Bu geçmişe sahip olarak, ROTRASA ulusal ve uluslararası kongre ve teknik sergilerle sürdürülebilir ulaşım planlaması ve yönetimi için yol ve trafik güvenliği konularında uzmanları bir araya getirmek, bu konudaki duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak misyonunu yüklenmektedir. Bu geçmişe sahip olarak, ROTRASA ulusal ve uluslararası kongre ve teknik sergilerle sürdürülebilir ulaşım planlaması ve yönetimi için yol ve trafik güvenliği konularında uzmanları bir araya getirmek, bu konudaki duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak misyonunu yüklen mektedir.

4 4 SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ ULUSAL KONGRESİ KONGRE ALT BAŞLIKLARI, OTURUM ve PANEL KONULARI 1. Ulaşım ve Yol Güvenliği Karayolu Güvenliği Havayolu Güvenliği Demiryolu Güvenliği Sürdürülebilir Ulaşım ve Trafik Planlaması Ulaşım Ana Planlarında Güvenlik ve Güvenirlik Kent Merkezlerinde Ulaşım ve Sürdürülebilirlik Ulaşım Yatırımlarının Mevcut Durum ve Yapıya Etkisi Sektörel Alt Planlar (Yaya, Otopark, Bisiklet, Lojistik, Taksi, Servis, Ara toplu taşım vb. ) Güvenlik Stratejileri ve Önlemleri(Politikalar) 2. Trafik ve Taşıt Güvenliği Trafik Güvenliği ve Yaşam Kalitesi Yaya/Bisiklet/Motorsiklet Düzenlemeleri ve Kullanımında Trafik Güvenliği Toplu Taşıma Sistemleri ve Ulaşımda Bütünleşiklik(Entegrasyon) Tehlikeli Madde Taşımacılığı Trafik Güvenliği Veri Temini, Veri Depolama ve Veri Yönetimi 3. Kullanıcı Güvenliği Yolcu Güvenliği Trafik Kazaları, Travmatoloji ve Trafik Psikolojisi Erişebilirlik Engeller, Engelliler ve Engelsiz Mekan 4. Ulaşım Sistemi Güvenliği 5. Yol ve Trafik Güvenliğinde Yasal Çerçeve Yerel Yönetimler ve Merkezi Yönetim Yol ve Trafik Güvenliği ile ilgili Uluslararası ve Ulusal Mevzuat 6. Yaptırım ve Yükümlülükler, Trafik ve Yol Güvenliğinde Farkındalık Yol ve Trafik Kültürü Trafik Kültürü ve Bilincinin Oluşturulmasında Eğitimin Önemi Ulaşım Sektöründe Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirilmesi Trafik ve Çevre Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol Ve Trafik Güvenliği konusunda yapılması öncelikle öngörülen paneller: Ulaşım Planlarında Sürdürülebilirlik ve Yol Ve Trafik Güvenliği Bisiklet Kullanımı ve Düzenlemeleri: Sorunlar-Olanaklar-Öneriler Engelsiz Mekan Düzenlemeleri: Sorunlar-Olanaklar-Öneriler İle, ulaşımda sürdürülebilirliği sağlayıcı; yol güvenliğini ve trafik güvenliğini sağlayıcı temel ve destek malzeme, araç, gereç,aparat katılanların, kullanıcıların ve medyanın dikkatine sunulacaktır. Kongre nin sürdürülebilir ulaşım için yol ve trafik güvenliği fuar ve sergisi ile bütünleştirilmesi ile, bu konudaki malzeme, araç, gereç, aparatlar konusunda bilgi ve deneyim birikiminin ortaya konulması, inceleme ve görüşlere açılması, amaçlanmaktadır. Akıllı Ulaşım Sistemleri Trafik Yönetim ve Denetimi Altyapı Kent Bilgi Sistemleri

5 5 Önemli Tarihler İŞLEM SON TARİH Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi 14 Eylül 2015 Sunulacak Bildiri Özeti ve Poster Bildirilerin Değerlendirme Sonuçlarının Bildirilmesi 30 Eylül 2015 Erken Kayıt(bildiri sahiplerine sunulacak olan promosyon malzemesinde önemli olduğundan erken kayıt yaptırılması önerilmektedir.) 7 Ekim 2015 Tam Metin Gönderi Son Tarihi 23 Ekim 2015 Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Bildirilmesi(Bildirilerin Kesinleşmesi Kitap/Cd ye basılması anlamındadır.) 6Kasım 2015 Kongre Başlangıç Tarihi 7 Aralık 2015 Kongre Kapanışı 8 Aralık 2015 BİLDİRİ FORMATI Bildiri Özeti Formatı Bildiri özetleri A4 formatında Word belgesinde soldan ve yukarıdan 3 cm, sağdan ve aşağıdan 2,5 cm olarak sayfa düzeninde ayarlanmalıdır. Özetler 14 punto ile yazılmış bildiri başlığı ile başlamalıdır. Bir boşluk bırakılarak 10 punto ile yazar/yazarların adı, kurumu, mail adresi belirtilmelidir. Bir boşluk bırakılarak 10 punto ile özet başlığı yazılmalı; bir boşluk bırakılarak özet metin, en az 150 en fazla 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde yer almalıdır. Bildiri özeti, Times New Roman 12 punto yazı karakteriyle; bildirinin amaç, hedef, kapsam ve yöntemini belirleyen özet hazırlanmalı bir boşluk bırakılarak Anahtar Kelimeler: başlığı eklenmeli ve devamına en fazla 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler, 10 punto ile yazılarak özet kısmı tamamlanmalı ve aşağıdaki linke iletilmelidir. Bildiri özetleri ve tam metinleri İngilizce veya Türkçe gönderilebilir. Ancak kongre sunum/gösterim dili Türkçedir. Kongrede sunulan bildirilerden bilim kurulunca uygun görülen 20 bildiriden İngilizce olanlar Gazi University Journal of Science (SCOPUS, ENGINEERING INDEX (COMPENDEX), EBSCO, GOOGLE SCHOLAR) Türkçe olanlar Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji dergilerinde Yol ve Trafik Güvenliği özel sayısında yayınlanacaktır. Bildiri Özeti Gönderim ve Onay Bildiri özetleri 14 Eylül 2015 tarihine kadar abstractmodule.com/2015rotrasa/?plng=tur adreslerine gönderilmelidir. Kongre için bu ileti tarihinden önce iletilmiş olan bildiri özetleri geçerlidir. Özet göndermiş olan bildiri sahipleri özet de veya yazarlarda değişiklik yaparak, yeniden göndermek isterlerse, daha önce gönderdikleri özet tarihi ve özet başlığını bildiri özeti sayfasının en üstünde belirtip, aşağıdaki özet ile değiştirilmiştir ibaresini ekleyerek, göndermelidir. Bildiri özetinin alındığını bildiren onay, Kongre Yürütme Kurulu sekreteryası tarafından, bildiri özetinin gönderildiği e-posta adresine iletile cektir. Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi Belirtilen son gönderim tarihinine kadar gönderilen tüm bildiriler bilimsel açıdan ve kongre konu başlıklarına uyum açısından, Bilim Kurulu nda yer alan hakemler tarafından değerlendirilecek ve 30 Eylül tarihinde açıklanacaktır ve özeti gönderen e-posta adreslerine geri bildirim yapılacaktır.

6 6 KURULLAR Onur Kurulu KURUM/GÖREV İçişleri Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Rektörü Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih BEZCİ Yürütme Kurulu KURUM/GÖREV G.Ü FBE Trafik Planlaması ve Uygulaması AD Başkanı G.Ü Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişilebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü G.Ü FBE Trafik Planlaması ve Uygulaması AD Başkan Yrd. Erciyes Üniversitesi Ankara Ticaret Odası Ankara Ticaret Odası ADI-SOYADI Prof. Dr. Hülagü KAPLAN Yrd. Doç. Dr. Hayri ULVİ Yrd. Doç. Dr. Seda HATİPOĞLU Dr. Abdullah ORMAN Dr. Mustafa Kerem KOÇKAR Arş. Gör. Harun KINACI Arş. Gör. Hatice Gül ÖNDER Arş. Gör. Ayşe Gül SOYDAN Seçil DERELİ Gülten DELİKTAŞ Düzenleme Kurulu KURUM/GÖREV G.Ü FBE Trafik Planlaması ve Uygulaması AD Başkanı ADI-SOYADI Prof. Dr. Hülagü KAPLAN Prof. Dr. Ahmet ÖZDEMİR Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR Prof. Dr. Adnan SÖZEN Doç. Dr. Kurtuluş BORAN

7 7 G.Ü Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişilebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü G.Ü FBE Trafik Planlaması ve Uygulaması AD Başkan Yrd. Erciyes Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi-UYGAR Merkez Başkanı Ufuk Üniversitesi İİBF Genel Sekreteri EGM Genel Müdür Yardımcısı İller Bankası Trafik ve Yol Güvenliği Araştirma Derneği Gn.Bşk.Yrd. Ankara Bisikletliler Ortak Platformu(ABOP) Ankara Ticaret Odası Ankara Ticaret Odası Ankara Ticaret Odası Ankara Ticaret Odası Ankara Ticaret Odası Ankara Ticaret Odası Ankara Ticaret Odası Yüksek Mühendis OSTİM Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Doç. Dr. Arzuhan Burcu GÜLTEKİN Yrd. Doç. Dr. Hayri ULVİ Yrd. Doç. Dr. Ebru ARIKAN ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Seda HATİPOĞLU Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÇUBUK Yrd. Doç. Dr. Mesut DÜZGÜN Yrd. Doç. Dr. Banu Altunay ASLANTEKİN Dr. Mustafa Kerem KOÇKAR Dr. Abdullah ORMAN Dr. Onur ÖZGÜR Arş. Gör. Harun KINACI Arş. Gör. Hatice Gül ÖNDER Arş. Gör. Ayşe Gül SOYDAN Prof. Dr. Mustafa ILICALI Ali TULUK Necat ÖZDEMİROĞLU Ahmet Avşar ŞİMŞEK Atilla KOÇHAN Burak AYHAN Ünsal AKKUŞ Muhammed SARITAŞ Abidin MEMİLİ Ali İhsan ÖZDEMİR Cemal BALTACI Şahabettin ÖZDEMİR Nail ÇİMEN Argun TUNÇ Adem ARICI Kurum Temsilcisi Kurum Temsilcisi Kurum Temsilcisi

8 8 Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü T.H.Y. Genel Müdürlüğü Kurum Temsilcisi Kurum Temsilcisi Kurum Temsilcisi Kurum Temsilcisi D. H. M. İ. Genel Müdürlüğü Kurum Temsilcisi Danışma Kurulu KURUM/GÖREV G.Ü Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı G.Ü Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı OSTİM Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı G.Ü Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı G.Ü Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı G.Ü Teknoloji Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanı Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı G.ÜTeknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Ulaştırma Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Daire Başkanı G.Ü Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı İTÜ-Okan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi G.Ü Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Engelliler Konfederasyonu Başkanı G.Ü Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Başkanı Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürü TSE Başkanı G.Ü Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanı EGM Genel Müdürü Trafik ve Yol Güvenliği Araştirma Derneği Gn.Bşk. G.Ü Fen Bilimleri Enstitü Müdürü G.Ü Teknoloji Fakültesi Enerji sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı ADI-SOYADI Prof. Dr. Halil ARIK Prof. Dr. Metin ARSLAN Orhan AYDIN Prof. Dr. Güngör BAL Prof. Dr. Can E. BALAS Prof. Dr. Atilla BIYIKOĞLU Prof. Dr. Hüseyin R. BÖRÜKLÜ Yusuf ÇELEBİ Prof. Dr. Can ÇINAR Erol ÇITAK Yakup DOST Prof. Dr. O. Ayhan ERDEM Prof. Dr. Güngör EVREN Prof. Dr. Hadi GÖKÇEN Turhan İÇLİ Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ Mustafa KAYA Sebahittin KORKMAZ Prof. Dr. İhsan KORKUT M. Celalettin LEKESİZ İhsan MEMİŞ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Prof. Dr. H. Mehmet ŞAHİN

9 9 G.Ü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdürü G.Ü Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi TCDD Genel Müdürü Prof. Dr. Metin ŞENBİL Fatih TURAN Mehmet Cahit TURHAN Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN Prof. Dr. Nadir YAYLA Ömer YILDIZ *Danışma Kurulu Üyeleri soyadına göre sıralanmıştır. Bilim Kurulu KURUM/GÖREV Gediz Üniversitesi Atılım Üniversitesi ABOP Selçuk Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İller Bankası Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Pamukkale Üniversitesi ADI-SOYADI Prof. Dr. Darçın AKIN Prof. Dr. İhsan ALP Prof. Dr. İrfan AR Yrd. Doç. Dr. İbrahim ATILGAN Yrd. Doç. Dr. Cumhur AYDIN Yrd. Doç. Dr. Velittin BALCI Doç. Dr. Kurtuluş BORAN Prof. Dr. Şule ÇOŞKUN CEVHER Yrd. Doç. Dr. Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR Prof. Dr. Murat ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Kürşat ÇUBUK Yrd. Doç. Dr. Ülkü DİNLEMEZ Yrd. Doç. Dr. Zeynep OKAY DURMUŞOĞLU Doç. Dr. Özge YALÇINER ERCOŞKUN Yrd. Doç. Dr. Demet EROL Yrd. Doç. Dr. Seda HATİPOĞLU Prof. Dr. Yakup İÇİNGÜR Prof. Dr. Hülagü KAPLAN Doç. Dr. Birol KAYRANLI Doç. Dr. Bilge ARMATLI KÖROĞLU Prof. Dr. Yetiş Şazi MURAT Prof.Dr.Elif ORHAN

10 10 Pamukkale Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi TŞOF Mersin Üniversitesi Prof.Dr.Oğuz ÖZBEK Doç. Dr. Koray ÖZCAN Prof.Dr.Ahmet ÖZDEMİR Doç. Dr. Burcu ÖZÜDURU Yrd. Doç. Dr. Ebru ARIKAN ÖZTÜRK Doç.Dr. Erkan POLAT Prof. Dr. Adnan SÖZEN Prof. Dr. Metin ŞENBİL Doç. Dr. Emine YETİŞKUL ŞENBİL Doç. Dr. Ümmügülsüm ÖZKAN TER Prof. Dr. Gülseven UBAY TÖNÜK Yrd. Doç. Dr. Hayri ULVİ Yrd. Doç. Dr. Kevser ÜSTÜNDAĞ Yrd. Doç. Dr. Hediye TÜYDEŞ YAMAN Doç. Dr. Yeşim YASAK Yrd.Doç.Dr. Fikret ZORLU *Bilim Kurulu Üyeleri soyadına göre sıralanmıştır. TRAFİK PLANLAMASI ve UYGULAMASI ANABİLİM DALI GİRİŞİMİNDE ÖNCEKİ YILLARDA DÜZENLENEN YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ KONGRE ve SERGİLERİ YIL TRODSA Kongreleri 2001 Ankara, Türkiye (Ulusal) 2002 Ankara, Türkiye (Uluslararası) 2003 Ankara, Türkiye (Ulusal) Ankara,Türkiye(Uluslararası) Ana Konu Sürdürülebilir Trafik Güvenliği için Politika Geliştirme ve Kurumsallaşma Ankara,Türkiye(Ulusal) Ana Konu Trafik Yönetim ve Denetiminde Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Rolü: Avrupa Birliği Uygulamaları ve Türkiye Ankara,Türkiye(Uluslararası) Ana Konu Yeni Yaklaşımlar Yeni Teknolojiler Ankara,Türkiye(Uluslararası) Ana Konu Kent İnsanlar İçindir

11 11 Tarih: 25/27 Nisan 2001 Yer: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Ankara Toplam Bildiri Sayısı:219 Kategorisi: Ulusal Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi/Sergisi Gazi Üniversitesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü nün ortaklaşa çalışmalarıyla ilk kez Nisan 2001 tarihlerinde Ankara da Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kongre Merkezinde 3M in ana sponsorluğunda yapılmıştır. Kongrede sunulmak üzere kabul edilen toplam bildiri sayısı 219 dur. Bunlardan 95 inin sözlü 79 unun Poster olarak sunulması uygun görülmüştür. Kongreye bilimsel katılımın yanında BP Türkiye hem sözlü sunum hem de çocuk tiyatrosuyla, Petrol Ofisi A.Ş afiş sponsorluğu, Anadolu Sigorta sergi, Mega Mühendislik Ltd. Şti. çanta sponsorluğu, Kamil Koç Otobüs İşletmesi transfer ve ikram sponsoru olarak katkıda bulunmuştur. Tarih: 08/12 Mayıs 2002 Yer: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Ankara Kategorisi: Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi/Sergisinin ikincisi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığıyla ortaklaşa 08/12 Mayıs 2002 tarihlerinde Ankara da Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kongre Merkezinde uluslararası boyutta düzenlenmiştir. Organizasyonun ana sponsorluğunu BP Türkiye, tanıtım sponsorluğunu Ankara Büyükşehir Belediyesi, güvenlik sponsorluğunu Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri, ulaşım/radyo sponsorluğunu Bektaşlar Motorlu Araçlar A.Ş., ikram sponsorluğunu Metro Turizm üstlenmiştir. 38 kamu/özel kuruluşu ürün ve hizmetlerini sergilemiştir Tarih: 07/09 Mayıs 2003 Yer: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Ankara Kategorisi: Ulusal Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi/Sergisinin üçüncüsü 07/09 Mayıs 2003 tarihlerinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığıyla birlikte ulusal olarak düzenlenmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ve TUBİTAK organizasyonu destekleyen kuruluşlar adı altında katılmış olup, organizasyonun sponsorluğunu BP Türkiye, Renault Mais, Lassa, Tırsan, Siemens üstlenmiştir. Kongrede sunulmak üzere kabul edilen toplam bildiri sayısı 144 dür. Bunların 110 u sözlü 34 ü Poster olarak sunulmuştur. Kongreye önceden kayıt yaptıran yazarlar dışında 155 kişi kayıt yaptırmıştır. Tarih: 05/07 Mayıs 2004 Yer: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Ankara Toplam Bildiri Sayısı:163 Kategorisi: Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi/Sergisinin dördüncüsü 05/07 Mayıs 2004 tarihlerinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığıyla birlikte uluslararası olarak düzenlenmiştir. TRODSA, 2004 yılında, Birleşmiş Milletlerin düzenlediği WORLD HEALTH DAY 2004 Road Safety is noaccident kampanyasına destek vermiş ve Türkiye kanalı olarak yıl boyunca çalışmıştır. sürdürülebilir trafik güvenliği için politika geliştirme ve kurumsallaşma ana teması işlenerek trafik ve yol güvenliği konusunda yurtdışı deneyimleri ile Türkiye çalışmaları karşılaştırılmıştır. MERCEDES-BENZ altın sponsor, LASSA ise gümüş sponsor olarak kongrenin gerçekleş

12 12 mesine katkılarını esirgememişlerdir. İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş, Renault Mais, Metro Turizm ve Kortek Koruma Teknolojileri Ltd. Şti. organizasyona destekleyen kuruluşlar adı altında katıldılar. Kongrede sunulmak üzere kabul edilen toplam bildiri sayısı 163 dür. Bunların 106 sı sözlü 43 ü Poster olarak sunulmuştur. Tarih: 04/06 Mayıs 2005 Yer: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Ankara Toplam Bildiri Sayısı:83 Kategorisi: Ulusal (Uluslararası katılımlı) Trafik ve Yol Güvenliği III. Ulusal Kongresi/ Sergisinin beşincisi Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER in himayelerinde 04/06 Mayıs 2005 tarihlerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığıyla birlikte düzenlenmiştir yılının ana teması trafik yönetim ve denetiminde merkezi ve yerel yönetimlerin rolü: Avrupa Birliği Uygulamaları ve Türkiye olarak belirlenmiştir. TRODSA, 2005 kongresinin ana sponsorluğunu, TRODSA ya her yıl yapmış olduğu desteğini daha da arttıran sektör lideri LAS- SA üstlenmiştir. TRODSA ailesine yeni katılan MAN Türkiye ve TRODSA etkinliklerinde Trafik ve Yol Güvenliği araştırmacılarını yalnız bırakmayan Renault-Maissponsorluklarını 2005 yılında da devam ettirmişlerdir. Ankara Büyükşehir Belediyesi TRODSA 2005 kongresinin basılı malzemelerinin tasarlanıp üretilmesi, uygulaması ve basılması konusunda desteğini devam ettirmişlerdir. METAKSAN SİSTEM; kokteyl, TODER; çay/kahve ikramı, MESA Hastanesi ise kongre sürecinde ambulans, doktor ve hemşire ile hizmet sponsoru olarak destek vermişlerdir. Tarih: 17/19 Mayıs 2006 Yer: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Ankara Toplam Bildiri Sayısı:173 Kategorisi: Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi/Sergisinin altıncısı 17/19 Mayıs 2006 tarihlerinde, Ulaştırma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığıyla birlikte uluslararası olarak düzenlenmiştir. Sürdürülebilir trafik güvenliği için yeni yaklaşımlar ve yeni teknolojiler ana teması işlenerek trafik ve yol güvenliği konusunda yurtdışı deneyimleri ile Türkiye çalışmaları karşılaştırılmıştır. Tarih: 23/25 Mayıs 2007 Yer: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi-Ankara Toplam Bildiri Sayısı:55 Kategorisi: Ulusal Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi/Sergisinin yedincisi 23/25 Mayıs 2007 tarihlerinde, Ulaştırma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığıyla ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ulusal olarak düzenlenmiştir. Kent insanlar içindir ana teması işlenerek, özellikle büyük kentlerde yaşanan ulaşım ve trafik kaosunu, yapılan yanlış ve hatalı iş ve işlemleri ele almayı amaçlamıştır. Kongrede sunulmak üzere kabul edilen toplam bildiri sayısı 57 tir. Bunların 55 ü sözlü 2 si Poster olarak sunulmuştur. Kongrede sunulmak üzere kabul edilen toplam bildiri sayısı 83 dür. Bunların 43 ü sözlü 40 ı Poster olarak sunulmuştur.

13 13 PROGRAM (TASLAK) 1. GÜN (7 ARALIK 2015) KONGRE PANEL SERGİ-FUAR KURS VE EĞİTİMLER AÇILIŞ ÇAY-KAHVE ARASI OTURUM Davetli Konuşmacılar 1. OTURUM ÖĞLE YEMEK ARASI 2. OTURUM OTURUM Bildiri Sunumları GÜN BOYU SERGİ-FUAR ALANI ZİYARETİ TRAFİK DERNEĞİ TARAFINDAN MEB OKULLARINA YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ÇAY-KAHVE ARASI OTURUM Bildiri Sunumları 3. OTURUM

14 14 2. GÜN (8 ARALIK 2015) KONGRE PANEL SERGİ-FUAR KURS VE EĞİTİMLER OTURUM Davetli Konuşmacılar 4.OTURUM ÇAY-KAHVE ARASI 5. OTURUM OTURUM Bildiri Sunumları ÖĞLE YEMEK ARASI GÜN BOYU SERGİ-FUAR ALANI ZİYARETİ TRAFİK DERNEĞİ TARAFINDAN MEB OKULLARINA YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ OTURUM Bildiri Sunumları 6. OTURUM Sonuç Bildirgesinin Açıklanması

15 15 ANA SPONSOR TL Ana sponsorun ismi, ROTRASA etkinliği ile ilgili yapılacak olan Basılı / Görsel medya çalışmalarında, Basın Toplantılarında kullanılacak olan görsel çalışmalarda, Açık Hav Reklam ve tanıtım çalışmalarında, e mailinglerde, ROTRASA web sayfasında, Basın Bültenleri,Bilbordlar /Raket v.b açık hava tanıtımlarında diğer logolardan %20 daha büyük olarak yer alacaktır. Rotrasa AnaSponsoru na sağlanacak hak ve olanaklar şunlardır; Tanıtım Çalışmalarında: Sponsorun Bayrak veya logolu görseli yerli ve yabancı yazılı basında çıkacak olan organizatörün aşağıda yer alan tanıtım görsellerinde yer alacaktır. Ulusal Gazeteler, Dergiler ve Mecmualar, Görsel Basın Tanıtım Çalışmalarıda: Sponsorun Bayrak veya logolu görseli yerli ve yabancı görsel basında çıkacak olan organizatörün aşağıda yer alan tanıtım görsellerinde yer alacaktır. TV kanalları; Sosyal Medya, (Facebook, Linkedin, Twittwer; YouTube, Flick, Zingvb) Internet siteleri, Dış Alan Tanıtım Çalışmalarında: Sponsorun Bayrak veya logolu görseli yerli ve yabancı dış alan görsel basında çıkacak olan organizatörün aşağıda yer alan tanıtım görsellerinde yer alacaktır. Etkinlik öncesinde ve Etkinlik süresince alandaki organizatör tarafından yapılacak olan görsel tanıtım çalışmalarında, Köprü üstü ilan reklam çalışmaları (ATATÜRK BULVARI, BAHÇELİEVLER, ÇANKAYA)* *İlgili belediyeden alınacak onaya bağlı olarak, Etkinlik Sırasında Etkinlik Alanında Kullanılacak Olan Görsellerde; Sponsorlar ve Destekleyenler için özel olarak ayrılan alanda, Etkinlik süresince ve Etkinlik Sonrasında Kullanılacak olan basılı ve görsel çalışmalarda, Ana Sponsor a Yaka kartı iplerinde logo olanağı Ana Sponsor a ROTRASA alanı içerisinde 100 m2 lik fuar alanı Ana Sponsora a Açılış konuşmalarında 10 dakika konuşma hakkı Ana Sponsor ROTRASA konferans salonlarının birinde ortak veya tek başına yarım günlük teması belirlenecek bir forum gerçekleştirebilir. Ana sponsor a 100 kişilik VIP Yaka kartı her türlü etkinliğe ücretsiz katılım hakkı (tüm salonlara giriş hakkı, Öğle yemeği ikramı, Coffe Break kullanım hakları ) verilecektir. Zirve öncesinde sağlanabildiği taktirde sponsor TV de ile ortak röportaj olanağı Zirve öncesinde Ana sponsor ile ortak basın toplantısı yapılacaktır. Zirve web sitesinde Ana Sponsor olarak yayını sağlanacaktır. Zirve sırasında,medya kuruluşlarının Ana Sponsor ile röportaj yapma olanağı sağlanacaktır. Ana sponsor sektörel dergi ilanlarında ve anlaşmalı basılı basın ilanlarında Ana Sponsor olarak yer alacaktır. Salonlardaki sponsorluk panolarının tamamında Ana Sponsor olarak yer alacaktır. Ana Sponsor un Bayrak ve Görsellerin Yer Alacağı Alanlar Ana fuaye (Ana Girişte - Otopark girişi ) Ana fuaye - ( Vıp Girişinde ) Basın Odasında (Basın odasının içerisinde ) Busines Center ın içinde Fuaye alanı içerisinde Büyük Konferans Salonu içerisinde

16 16 ELMAS SPONSORLUK TL Etkinliğimizin tüm basılı malzemelerinde Elmas Sponsor başlığı altında logosu yer alacaktır. Elmas Sponsor ismi, ROTRASA etkinliği ile ilgili yapılacak olan Basılı / Görsel medya çalışmalarında, Basın Toplantılarında kullanılacak olan görsel çalışmalarda, e- posta gönderiminde, ROTRASA websayfasında tanıtımlarında Ana sponsor logosundan %20 dahaküçük olarak yer alacaktır. Rotrasa Elmas Sponsor a sağlanacak hak ve olanaklar şunlardır; Elmas Sponsora Konferans giriş holünde bir tanıtım masası ve fuaye alanında 30 m2 ye kadar stand alanı ücretsiz tahsis edilecektir. Açılış konuşmalarından birini Elmas Sponsor CEO su (temsilcisi) yapabilecektir. Etkinlik web sitesinde Elmas Sponsor olan firmanın web sayfasına link verilecektir. Elmas Sponsor firmaya üç panelde panelist olarak temsilci bulundurabilecektir. Elmas Sponsor toplantı yapmak isterse kendisi için toplantı salonu organize edilecektir. Firmaya, tahsis edilecek özel bir salonda 30 dakikalık sunum hakkı verilecektir. Çantaların içine en fazla 2 ayrı çanta içi broşür koyma hakkı olacaktır. Elmas Sponsor CEO su plaket vermek için sahneye davet edilecek, ayrıca kendisine Elmas Sponsor olarak plaket takdim edilecektir. Etkinlik çantasına Elmas Sponsorun logosu, Çanta Sponsorunun logosu ve logosu ile birlikte basılacaktır. Toplantı salonları içersinde bulunan tüm sahne çalışmalarında firma logosu Elmas Sponsor başlığı altında bulundurulacaktır. Elmas Sponsorun logosu aşağıda belirtilen tüm basılı malzemelerde Elmas Sponsorun başlığı altında yer alacaktır: Salonlarda sponsorluk panolarında, Etkinlik program broşüründe, Basın duyurularında, E-bültenlerde, Etkinlik web sitesinde, PLATİN SPONSORLUK TL Etkinliğimizin tüm basılı malzemelerinde Platin- Sponsor başlığı altında logosu yer alacaktır. Platin Sponsora Konferans giriş holünde bir tanıtım masası ve fuaye alanında 24 m2 ye kadar stand alanı ücretsiz tahsis edilecektir. Açılış konuşmalarından birini Platin Sponsor CEO su (temsilcisi) yapabilecektir. Etkinlik web sitesinde Platin Sponsor olan firmanın web sayfasına link verilecektir. Platin Sponsor firmaya üç panelde panelist olarak temsilci bulundurabilecektir. Firmaya, tahsis edilecek özel bir salonda 30 dakikalık sunum hakkı verilecektir. Çantaların içine en fazla 2 ayrı çanta içi broşür koyma hakkı olacaktır. Platin Sponsor CEO su plaket vermek için sahneye davet edilecek, ayrıca kendisine Platin Sponsor olarak plaket takdim edilecektir. Etkinlik çantasına Platin Sponsorun logosu, Çanta Sponsorunun logosu ve logosu ile birlikte basılacaktır. Platin Sponsorun logosu aşağıda belirtilen tüm basılı malzemelerde Platin Sponsor başlığı altında yer alacaktır: Salonlarda sponsorluk panolarında, Etkinlik program broşüründe, Basın duyurularında, E-bültenlerde, Etkinlik web sitesinde,

17 17 ALTIN SPONSORLUK TL Etkinliğimizin tüm basılı malzemelerinde Altın Sponsor başlığı altında logosu yer alacaktır. Altın Sponsora Konferans giriş holünde bir tanıtım masası ve fuaye alanında 12 m ye kadar stand alanı ücretsiz tahsis edilecektir. Etkinlik web sitesinde Altın Sponsor olan firmanın web sayfasına link verilecektir. Altın Sponsor firmaya bir panelde panelist olarak temsilci bulundurabilecektir. Çantaların içine bir çanta içi broşür koyma hakkı olacaktır. Altın Sponsor CEO su plaket vermek için sahneye davet edilecek, ayrıca kendisine Altın Sponsor olarak plaket takdim edilecektir. Altın Sponsorun logosu aşağıda belirtilen tüm basılı malzemelerde Altın Sponsor başlığı altında yer alacaktır: Salonlarda sponsorluk panolarında, Etkinlik program broşüründe, Basın duyurularında, E-bültenlerde, Etkinlik web sitesinde, GÜMÜŞ SPONSORLUK TL Etkinlik Sponsorları başlıklı altında tüm basılı ve görsel materyallerde ve Etkinlik WEB sayfasında yer alacaktır. Firmaya, tahsis edilecek özel bir salonda 30 dakikalık sunum hakkı verilecektir. Sunum salonunda firma, firmasının veya ürün ve çözümlerinin gerekli tanıtımı yapabilecektir. Firma sunum sırasında tanıtım materyali ve benzeri ürünler dağıtabilecektir. ÇANTA SPONSORLUĞU 5000 TL Etkinliğimizin tüm basılı malzemelerinde ÇantaSponsoru başlığı altında logosu yer alacaktır. Etkinlik web sitesinde Çanta Sponsor olan firmanın web sayfasına link verilecektir. Etkinlik çantası üstüne Platin Sponsor logosu, Çanta Sponsoru logosu ve logosu ile birlikte basılacaktır. Çantaların içine en fazla 4 ayrı insert koyma hakkı olacaktır. Salonlardaki Sponsorluk Panolarında, Program Broşüründe Basın duyurularında Elektronik ortamda E-bültenlerde, Etkinlik Web sitesinde Etkinlik Sponsoru olarak firmanın logosu bulunacaktır. Çanta Sponsorunun logosu ayrıca aşağıda belirtilen tüm basılı malzemelerde Etkinlik Sponsoru başlığı altında yer alacaktır: Salonlarda sponsorluk panolarında, Etkinlik program broşüründe, Basın duyurularında, E-bültenlerde, Etkinlik web sitesinde, ETKİNLİK SPONSORU TL Etkinliğimizin tüm basılı malzemelerinde Etkinlik Sponsoru başlığı altında logosu yer alacaktır. Etkinlik Sponsorufuaye alanında 12 m ye kadar stand alanı ücretsiz tahsis edilecektir. Etkinlik web sitesinde Etkinlik Sponsoru olan firmaların web sayfasına link verilecektir. Etkinlik Sponsoru firmaya bir panelde panelist olarak temsilci bulundurabilecektir.

18 18 Çantaların içine bir çanta içi broşür koyma hakkı olacaktır. Etkinlik Sponsorunun logosu aşağıda belirtilen tüm basılı malzemelerde Etkinlik Sponsoru başlığı altında yer alacaktır: Salonlarda sponsorluk panolarında, Etkinlik program broşüründe, Basın duyurularında, E-bültenlerde, Etkinlik web sitesinde, Sergi Alanları 500 TL / M² gün (İsteyen firmalara sergi alanı sağlanabilecektir. Sergi alanının ücreti 500 TL/ m 2 2 gün (KDV Hariç) dir.) 3x2 metre (6 m2) Sergi alanlarının tarafımızdan kurulması, aydınlatmanın sağlanması, firma isminin yazılması Max. 2.5 m yüksekliğinde beyaz suntalam duvar panelleri. 1adet masa 1adet masa, 2 adet sandalye Düz yazı olarak firma isimlerinin yer aldığı alınlık yapılacaktır. Her sergi alanına 1 adet 3 lü priz Her 3 m2 ye 1 adet 100 W. lık spot. X ile işaretli alanlar satılmıştır. GENEL AÇIKLAMA Tüm sponsorluklarda; Sponsorluk Bedellerine % 18 KDV dahil değildir.

19 19

20 Akademik Sekreterya: Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı Beşevler/ ANKARA Tel: e-posta: G.Ü Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişilebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi G.Ü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Zemin Kat Eti Mah. Yükseliş Sk. No:5 Maltepe / ANKARA Tel: Ankara Ticaret Odası Söğütözü Mah Cad. No:5/A Çankaya/ANKARA Organizasyon Sekreteryası: Seminer, Organizasyon, Danışmanlık ve Turizm A.Ş. Çetin Emeç Bulvarı 4.Cad. No:3/16 A.Öveçler ANKARA TÜRKİYE Fatma Gürer Tel: Faks:

ISCTurkey 2015 Düzenleme Kurulu. Konferans Yeri ODTU Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara/TÜRKİYE

ISCTurkey 2015 Düzenleme Kurulu. Konferans Yeri ODTU Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara/TÜRKİYE Bilgi Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gazi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve BTK tarafından destekleniyor.

Detaylı

6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi

6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi 6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi 22-25 Kasım 2013 WOW Istanbul Hotels & Convention Center ERBE 6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi ERBE İÇİNDEKİLER s.04 s.05 s.06 s.07 s.08 s.09-10-11 s.12 s.13

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ. 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ. 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI 13 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI, YENİ VİZYON VE ŞEHİR HASTANELERİ 13 08-09 Mayıs 2013 JW Marriott Hotel Ankara SPONSORLUK DOSYASI Sağlık Alanında Uygulamaları ve Sonuçları, Sağlıkta Yerli Sanayi

Detaylı

I.ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 17-18 Mayıs 2005. II. ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 17-18 Mayıs 2007 EVK 2015

I.ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 17-18 Mayıs 2005. II. ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 17-18 Mayıs 2007 EVK 2015 2 EVK 2015 I.ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KALİTESİ SEMPOZYUMU 17-18 Mayıs 2005 Ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumunun 1. si; Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

Detaylı

ENGELSİZ BİLİŞİM 2013 SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)

ENGELSİZ BİLİŞİM 2013 SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) ENGELSİZ BİLİŞİM 2013 SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Editörler: Yrd. Doç. Dr. Hasan TINMAZ Yrd. Doç. Dr. İlker YAKIN İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2014 Bu eser, İstanbul Gelişim

Detaylı

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ İstihdam ettiği kaliteli ve enerjik kadrosunun yanında artık yerleşmiş kurumsal yapısı ile Ajansımız,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

Sayman Üyelerle Toplantı. Çanakkale de Bölgesel Geoteknik Eğitim Kursu. Riskli bina tespit çalışmalarıyla ilgili yanlış bilgilendirmeye İMO dan tepki

Sayman Üyelerle Toplantı. Çanakkale de Bölgesel Geoteknik Eğitim Kursu. Riskli bina tespit çalışmalarıyla ilgili yanlış bilgilendirmeye İMO dan tepki sayı 221 / 15 nisan 2013 genç-imo Konseyi ilk 15 Nisan 2013 1 toplantısını gerçekleştirdi...3 te TMMOB Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı...5 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Bilirkişi

Detaylı

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - 167 -

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - 167 - Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - 167 - 41. Dönem Çalışma Raporu - 168 - Teknik ve Bilimsel Etkinlikler TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi TMMOB adına sekreteryası İnşaat Mühendisleri

Detaylı

2013 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2013 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 213 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu : Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu

Detaylı

1 MAYIS TA MEYDANLARDAYDIK

1 MAYIS TA MEYDANLARDAYDIK Haber Bülteni 216 ISSN 1300-7300 www.spo.org.tr Mayıs - Haziran 2012 e-posta: spo@spo.org.tr DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ SON GÖNDERME TARİHİ UZATILDI...............4 1 MAYIS TA

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası. EMO 40. DÖNEM SEMPOZYUM ve KONGRELER

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası. EMO 40. DÖNEM SEMPOZYUM ve KONGRELER 1 9 5 4 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası EMO 40. DÖNEM SEMPOZYUM ve KONGRELER Nisan 2006 - Nisan 2008 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 1954 EMO 40. DÖNEM SEMPOZYUM ve KONGRELER "ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ

Detaylı

DÖN Ü Ş Ü M S O S Y A L. Bilişim, stratejik sektör olarak tanımlanmalı

DÖN Ü Ş Ü M S O S Y A L. Bilişim, stratejik sektör olarak tanımlanmalı TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 38 SAYI 125 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ S O S Y A L DÖN Ü Ş Ü M Bilişim, stratejik sektör olarak tanımlanmalı Menteş: Uygulanabilir politikalar belirleyemedik Acarer: IT sektörü,

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1 - ÖRGÜTLENME YAPISI 2 - GENEL BİLGİLER 2.1. ÜNİVERSİTENİN KURULUŞ VE GELİŞMESİ... 13 2.2. AKADEMİK BİRİMLER...14 2.2.1. Fen Edebiyat Fakültesi...14

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 7 UTİKAD Organizasyon Yapısı 8 Organizasyon Şeması 8 Yönetim Kurulu ve Diğer Kurullar 9 İcra KuruluYapısı 10 2014 den Kareler

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak Türk

Detaylı

başyazı Yaya haklarına saygı

başyazı Yaya haklarına saygı başyazı Yaya haklarına saygı Trafikte, özellikle de kent içi trafikte yayalar; trafiğin asli ve birincil unsurunu oluşturur. Kentsel kamu alanlarının kullanımında yayalar öncelik hakkına sahiptir. Bu alanların

Detaylı

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014

MÜHENDİSİN YEMİNİ TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 TMMOB ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI DÝYARBAKIR ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2012-2014 MÜHENDİSİN YEMİNİ Bana verilen mühendislik unvanına daima layık olmaya, onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu

Detaylı

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri;

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 1 SAYI: 1 NİSAN 2012 BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Akpınar Çalışmalarımız kalkınmaya yön verecek Zihinsel

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik EKLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 16-18 Mayıs 2012 Congresium (ATO Kongre Merkezi) / ANKARA

3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 16-18 Mayıs 2012 Congresium (ATO Kongre Merkezi) / ANKARA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 3. KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 16-18 Mayıs 2012 Congresium (ATO Kongre Merkezi) / ANKARA FİRMA BİLGİ KATALOĞU İŞBİRLİĞİ YAPAN KURUMLAR

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 157 Meslek Komitesi üyesi 66 meclis üyesi,

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı FAALİYET RAPORU

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı FAALİYET RAPORU Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 FAALİYET RAPORU Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2013 YILI 6 AYLIK AJANS ARA FAALİYET RAPORU EYLÜL 2013 Sayfa 1 / 69 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006

Detaylı

Sunuş. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter

Sunuş. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter 1 Sunuş Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Yönetim Birimi (KYB) kendi içinde Halkla İlişkiler, İdari İşler, Bilgi İşlem, Muhasebe fonksiyonlarının bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Yönetsel anlamdaki

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 GÜNEY

Detaylı