Sayın Yetkililer, Klinik Aras tırmalar Derneg i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayın Yetkililer, Klinik Aras tırmalar Derneg i"

Transkript

1 2. DUYURU

2 Sayın Yetkililer, Derneğimiz 2023 vizyonu çerçevesinde öncelik kazanan sag lık alanında, tüm paydaşlara klinik aras tırmanın önemini anlatmak ve farkındalığı artırmak, mevzuat hakkında bilgi vermek, tüm tarafları biraraya getirerek klinik aras tırmalardaki mevcut sorunlar ve çözüm önerilerinin konus ulabileceg i bir platform tes kil etmek ve böylece ülkemizde yapılan aras tırma sayısını arttırarak yerli ürün üretme sürecine katkıda bulunmak amacındadır yılında yapılan 1. Ulusal Kongrenin başarısından güç alan Klinik Aras tırmalar Derneg i, Mart 2015 tarihlerinde Wyndham Grand Otel, Levent I stanbul da 2. Ulusal Klinik Aras tırmalar Kongresi ni düzenleyecektir. Kongrede amacımız I laç sektörü ile Tıbbi Cihaz sektöründe yer alan tarafları biraraya getirerek ülkemizde ilaç klinik aras tırmaları alanında olus an bilgi birikiminin dig er sag lık alanlarına uygun ve dog ru kanallar vasıtası ile aktarılmasını sag lamaktır. Kongrenin bas arısı yıllardır bu konuya emek vermis ve katkıda bulunmus tarafların bir araya gelmesi ile mümkün olacaktır. Yine kongrenin bas arılı olabilmesi için vereceg iniz destek önümüzdeki yıllarda bu etkinliğin sürdürülebilmesi için ayrı bir öneme sahiptir. Sizleri yalnız katılımcı deg il aynı zamanda programımızı bütünleyen bir unsur olarak aramızda görmek istiyoruz. Bu nedenle kongre süresince aktif olarak kongre ortamında yer almanız bizim için çok deg erlidir. Size sundug umuz destek seçeneklerinin yanı sıra özellikle Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları nın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Firmaları nın bu alandaki faaliyetlerini poster olarak kongre süresince sunmaları çok önemlidir. Klinik aras tırmalarda yer alan taraflar arasındaki is birlig i ve iletis imi daha da arttıracag ına inandıg ımız bu kongrenin bas arılı olabilmesi için gösterdig imiz çabaya vereceg iniz katkılar için s imdiden tes ekkür ederiz. Klinik Aras tırmalar Derneg i

3 PROGRAM 27 Mart 2015, Cuma 08:30-09:00 AÇILIŞ Prof. Dr. Hamdi AKAN, Klinik Araştırmalar Derneği Başkanı Prof. Dr. Seçil ÖZKAN, Sag lık Bakanlıg ı Tu rkiye Halk Sag lıg ı Kurumu Eski Bas kanı Prof. Dr. Özkan ÜNAL, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan ŞENCAN, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı (Teyid Edilecek) 09:00-10:00 BİREYSELLEŞEN TIP VE KLİNİK ARAŞTIRMALAR Prof. Dr. Emin KANSU, Enternasyonel Hematoloji Birliği Başkanı 10:00-10:30 Kahve Arası 10:30-12:00 TIBBİ CİHAZLAR VE KLİNİK ARAŞTIRMALAR Oturum Başkanı: Dr. Ali Sait SEPTİOĞLU, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Türkiye de Tıbbi Cihazlar ve Klinik Araştırmaları Dr. Ali Sait SEPTİOĞLU, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Türkiye de ve Dünya da Tıbbi Cihaz Ar-Ge Faaliyetleri Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK, Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Bilim Dalı Tıbbi Cihaz Üretiminde Klinik Araştırmanın Önemi Asım HOCAOĞLU, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz, Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırma Dairesi Birim Sorumlusu Türkiye de Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarında Araştırmacı Bakışı Prof. Dr. Ayşe Adile KÜÇÜKDEVECİ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 12:00-13:30 Öğle Arası 13:30-14:15 BİTKİSEL ve KOZMETİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ÇALIŞMALARI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Işık TUĞLULAR, Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ARGEFAR) Bitkisel Ürünlerin Klinik Çalışmaları Prof. Dr. Ulvi ZEYBEK, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Kozmetik Ürünler ve Klinik Araştırmalar Prof. Dr. Tuğrul DERELİ, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

4 PROGRAM 27 Mart 2015, Cuma 14:15-15:00 KÖK HÜCRE ve AŞI KLİNİK ÇALIŞMALARI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman İLHAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Kök Hücre Çalışmaları Dr. Murat ÖZTÜRK, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Aşı Çalışmaları Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 15:00-15:30 Kahve Arası 15:30-16:00 BİYOYARARLANIM/BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA OLASI HATA ve MANİPÜLASYONLAR Prof. Dr. Aydın ERENMEMİŞOĞLU, Erciyes Üniversitesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 16:00-16:45 KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ŞEFFAFLIK Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail Hakkı AYHAN, Klinik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hukuki Açıdan Şeffaflık ve Klinik Araştırma Kayıtları Sevi FIRAT, Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye de Klinik Araştırmalar ve Gözlemsel İlaç Çalışmalarında Kayıt Zorunluluğu Uzm. Ecz. Süheyla TOPRAK, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı Birim Sorumlusu 16:45-17:30 KLİNİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ POSTER ÖDÜLLERİ Oturum Başkanı: Dr. Hilal İLBARS, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanı 17:30 Kokteyl Seçici Kurul Üyeleri: Prof. Dr. Meral TUNCER, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Şule OKTAY, KAPPA Eğitim Danışmanlık Araştırma

5 PROGRAM 28 Mart 2015, Cumartesi 09:30-10:30 PANEL: TÜRKİYE 2023 VİZYONUNA ULAŞMAK İÇİN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ALANINDA NE YAPMALIDIR? Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet ARAMAN, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Türkiye de Klinik İlaç Araştırmaları Dr. Hüseyin YILMAZ, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Türkiye de İlaç Geliştirmede Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Ahmet GÜL, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı 10:30-11:00 Kahve Arası 11:00-12:00 ARAŞTIRMACI ÇALIŞMALARI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yağız ÜRESİN, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Türkiye de Avrupa Birliği Destekli Çalışma Yürütmek Prof. Dr. İlhan SATMAN, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı NIH Desteği ile Türkiye de Araştırma Yapmak-Durum ve Zorluklar Prof. Dr. İlgi ERTEM, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 12:00-12:30 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENEN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ÇALIŞTAYI ÇIKTILARI Dr. Hilal İLBARS, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanı 12:30-14:00 Öğle Arası 14:00-14:30 ARAŞTIRMA İLACINA KLİNİK ARAŞTIRMA DIŞINDA ERİŞİM Dr. Banu BAYAR, TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı Birim Sorumlusu 14:30-15:30 PANEL: KLİNİK ARAŞTIRMALARDA GÖNÜLLÜLER Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kaan KAVAKLI, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Hasta Temsilcileri 15:30-15:45 Kahve Arası Türkiye de Sağlık Bakanlığı Destekleri Doç. Dr. Sema ZERGEROĞLU, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

6 PROGRAM 28 Mart 2015, Cumartesi 15:45-16:15 AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Şebnem YILDIRIMOĞLU, Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları Derneği (SAKDER) 16:15-17:00 DİGİTAL DÜNYA ve KLİNİK ARAŞTIRMALAR Oturum Başkanı: Prof. Dr. Reşat ÖZARAS, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Elektronik Sistemlerin Klinik Araştırmalara Katkısı Ayşe Ceren CÖRÜT, Yekta AYHAN,Murat EROĞLU, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) 17:00 KAPANIŞ Prof. Dr. İsmail Hakkı AYHAN, Klinik Araştırmalar Derneği Kongre programı dahilinde Mart 2015 tarihlerinde Roche tarafından İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Toplantısı düzenlenecektir.

7 DESTEKLEYEN KAMU KURUMU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU SPONSOR FİRMALAR ANA SPONSOR ALTIN SPONSOR

8 SPONSOR FİRMALAR GÜMÜŞ SPONSORLAR BRONZ SPONSORLAR DESTEKLEYEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

9 Bilimsel Sekreterya Başkan Prof. Dr. Hamdi Akan Bilimsel Sekreter Dr. Ecz. Hilal İlbars İdari Sekreter Sn. Nurşah Çetinkaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Hematoloji BD. Ankara Telefon: + 90 (312) E-posta: T.C. S.B. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ankara Telefon: + 90 (312) E-posta: NER Medikal Araştırma Danışmanlık İstanbul Telefon: +90 (212) E-posta: Kongre Sekreteryası Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş. Hilal Mahallesi, Cezayir Caddesi No: Yıldız, Çankaya / Ankara Telefon: 0 (312) Faks: 0 (312) E-posta: Web:

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış,

Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, Değerli Yetkililer, Klinik araştırmaların son on yılda geçirdiği aşamalar, bu alanda eğitilmiş işgücünde artış, hızla değişen mevzuatlar ve Türkiye nin yeni parlayan ülkeler arasında olması bu konuda bir

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

KONGRE ve FUARI 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

KONGRE ve FUARI 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı www.ivekkongre.com Uluslararası İlaç ve Eczacılık 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı www.ivekkongre.com Değerli Katılımcılar, İlaç ve Eczacılıkta

Detaylı

II. Sağlık Ekonomisi Kongresi

II. Sağlık Ekonomisi Kongresi II. Sağlık Ekonomisi Kongresi 04-05 Aralık 2014 HiltonSA Otel, Ankara Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde sağlık ekonomisi ve politikası

Detaylı

Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Performans, Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı MART 2013 - EYLÜL 2014 / SAYI: 11 Editörden Değerli Okurlar, Sağlık Hizmetleri

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA ANKARA 2013 Yayın Sahibi: Görsel Yönetmen - Grafik Tasarım: www.baskayareklam.com Baskı: Epamat Matbaacılık 0.312 394 48 63-64 Bu kitabın her türlü hakkı Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ 01 HAZİRAN 2014 15 MAYIS 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I.Derneğimizin 31 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen Genel Kurulunda seçilmiş olan Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını

Detaylı

II. Sağlık Ekonomisi Kongresi

II. Sağlık Ekonomisi Kongresi II. Sağlık Ekonomisi Kongresi 04-05 Aralık 2014 HiltonSA Otel, Ankara Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde sağlık ekonomisi ve politikası

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ 8. YAŞINDA ANKARA 2013 Yayın Sahibi: Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Görsel Yönetmen - Grafik Tasarım: Aren Tanıtım www.arentanitim.com.tr Baskı: Epamat Matbaacılık SUNUŞ

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım, KONGRE SEKRETERİ : Prof. Dr. Mustafa Aslan

Değerli Meslektaşlarım, KONGRE SEKRETERİ : Prof. Dr. Mustafa Aslan Değerli Meslektaşlarım, 13-16 Kasım 2014 tarihleri arasında Kıbrıs ta Acapulco Hotel & Kongre Merkezi nde düzenleyeceğimiz Ulusal Reçete Dışı Farmasötik Ürünler ve Medikal Malzemeler Kongresi ne - FARMMED

Detaylı

TürkHematolojiDerneği

TürkHematolojiDerneği TürkHematolojiDerneği BÜLTEN / Ocak-Şubat 2013 Kasım-Aralık 2013 Sayı 6 İki ayda bir yayımlanır. B Ü LT E N İ DÜNYANIN ÖNDE GELEN TRANSPLANTASYON KONGRELERİNDEN 8. KİTKHT YE HAZIR MISINIZ? Kemik iliği

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Sizleri 31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara`da düzenlenecek olan 1. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi`ne davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kongrenin amacı; alternatif ve

Detaylı

3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015

3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015 Değerli Meslektaşlarımız, Sizlere 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2015 in bilimsel programını duyurmanın onuru içindeyiz. Klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanında daha ileri düzeyde hasta ve eğitim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 12/11/2014-69843 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BE8A3K7DH* Sayı :88469847-051.01- Konu :Uluslararası Katılımlı Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi İŞLETME

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ IV. BİLGİLENDİRME ve ARGE GÜNLERİ. 11-13 Kasım 2014. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi. http://arge.uludag.edu.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ IV. BİLGİLENDİRME ve ARGE GÜNLERİ. 11-13 Kasım 2014. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi. http://arge.uludag.edu. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ IV. BİLGİLENDİRME ve ARGE GÜNLERİ 11-13 Kasım 2014 Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi http://arge.uludag.edu.tr Organizasyon Yetkilisi: Organizasyon Sekreteryası : Prof. Dr. Levent

Detaylı

Tamamlayıcı Bakış Açılarıyla İLAÇ ENDÜSTRİSİ VE ECZANE 6-7 Haziran 2012 Cevahir Hotel Convention Center - İstanbul

Tamamlayıcı Bakış Açılarıyla İLAÇ ENDÜSTRİSİ VE ECZANE 6-7 Haziran 2012 Cevahir Hotel Convention Center - İstanbul un Tamamlayıcı Bakış Açılarıyla İLAÇ ENDÜSTRİSİ VE ECZANE 6-7 Haziran 2012 Cevahir Hotel Convention Center - İstanbul İlaç Sektörü ve Eczacıları Bir Araya Getiren SPEKTRUM II nin Gündemi Çok Renkli ve

Detaylı

Eylül-Ekim 2012 Sayı 5 İki ayda bir yayımlanır.

Eylül-Ekim 2012 Sayı 5 İki ayda bir yayımlanır. Eylül-Ekim 2012 Sayı 5 İki ayda bir yayımlanır. 38. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ 38. Ulusal Hematoloji Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 2012 tarihleri arasında Türk Hematoloji Derneği tarafından

Detaylı

6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi

6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi 6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi 22-25 Kasım 2013 WOW Istanbul Hotels & Convention Center ERBE 6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi ERBE İÇİNDEKİLER s.04 s.05 s.06 s.07 s.08 s.09-10-11 s.12 s.13

Detaylı

ULUSLARARASI KONGRE VE FUARI 28-30 KASIM 2014. İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı. Haliç Kongre Merkezi, İstanbul. kongre@ivek.org.

ULUSLARARASI KONGRE VE FUARI 28-30 KASIM 2014. İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı. Haliç Kongre Merkezi, İstanbul. kongre@ivek.org. ULUSLARARASI KONGRE VE FUARI 28-30 KASIM 2014 Haliç Kongre Merkezi, İstanbul İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı www.ivekcongress.com kongre@ivek.org.tr Bu fuar 5174 sayılı kanun gereği TOBB izni

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı "Çevrimsel Araştırma ve Hedefe Yönelik Tedaviler"

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Çevrimsel Araştırma ve Hedefe Yönelik Tedaviler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı "Çevrimsel Araştırma ve Hedefe Yönelik Tedaviler" Dr. İrfan ELMACI Sanayi Genel Müdürlüğü İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 19-20 Eylül

Detaylı

ENGELSİZ BİLİŞİM 2013 SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (ULUSLARARASI KATILIMLI)

ENGELSİZ BİLİŞİM 2013 SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) ENGELSİZ BİLİŞİM 2013 SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Editörler: Yrd. Doç. Dr. Hasan TINMAZ Yrd. Doç. Dr. İlker YAKIN İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2014 Bu eser, İstanbul Gelişim

Detaylı

TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL

TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI 29-31 EKİM 2014, İSTANBUL Bakan Sunuşu Ülkemizde tıp alanında son yıllarda yürütülen başarılı çalışmalar, dünyanın birçok ülkesinde dikkatle takip edilmekte ve takdir görmektedir.

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 EDİTÖRDEN

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 EDİTÖRDEN OCAK-ŞUBAT-MART 2015 EDİTÖRDEN Bültenimizin 6. Sayısında Bilimsel Araştırmacı Görüşünde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel ile Eczacılık Fakültesi nin çalışmaları

Detaylı

2009 Avrupa Yaratıcılık ve Yenilik Yılı Ulusal Konferansı

2009 Avrupa Yaratıcılık ve Yenilik Yılı Ulusal Konferansı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2009 Avrupa Yaratıcılık ve Yenilik Yılı Ulusal Konferansı 09 Nisan 2009, Bilkent Otel, Ankara Konferans Bilgi Paketi İÇİNDEKİLER Taslak Program...Error!

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

Odamız üyelerinden arkadaşımız, Hülya TAŞCI (GÜMÜŞ) ü kaybettik.

Odamız üyelerinden arkadaşımız, Hülya TAŞCI (GÜMÜŞ) ü kaybettik. TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks: 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr BÜLTEN NO: 16 / EYLÜL - EKİM

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

ULUSLARARASI KONGRESİ 28-30 KASIM 2014 FİNAL PROGRAM. www.ivekkongre.com. Haliç Kongre Merkezi, İstanbul. İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı

ULUSLARARASI KONGRESİ 28-30 KASIM 2014 FİNAL PROGRAM. www.ivekkongre.com. Haliç Kongre Merkezi, İstanbul. İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı ULUSLARARASI FİNAL PROGRAM KONGRESİ İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı 28-30 KASIM 2014 Haliç Kongre Merkezi, İstanbul www.ivekkongre.com Saygıdeğer Eczacı Meslektaşlarım, Hocalarım, İlaç Endüstrimizin

Detaylı

32 12.Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması. 36 Bugün Günlerden. Mayıs... 7 den 70 e Eczacıyı Anlattık. Ankara Eczacı Odası Nöbet Komisyonu Toplandı

32 12.Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması. 36 Bugün Günlerden. Mayıs... 7 den 70 e Eczacıyı Anlattık. Ankara Eczacı Odası Nöbet Komisyonu Toplandı İçindekiler Sahibi Ankara Eczacı Odası Adına Ecz.Süleyman GÜNEŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof.Dr.Mustafa ASLAN Editör Prof.Dr.Mehtap UYSAL Editör Yardımcısı Ecz.Mustafa Tansu GÜLSOY Ecz.Mustafa Buğra

Detaylı