Dr. Şebnem Yıldırımoğlu. Mart 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Şebnem Yıldırımoğlu. Mart 2015"

Transkript

1 Dr. Şebnem Yıldırımoğlu Mart 2015

2 Avrupa Birliği Yasa Yapma Süreci Yeni regülasyonun amaçları Temel Adımlar Onay Süreci Onay Süreler Değişiklikler

3

4 Avrupa Birliği ni klinik çalışmalar icin daha çekici bir yer haline getirmek (son 5-8 yılda Avrupa Birliği nde yapılan klinik araştırma sayısı belirgin şekilde azalmıştır) Gereksiz masrafları azaltmak Daha iyi harmonizasyon-2001 AB Direktifi ülke bazında değişikliklere izin vermekteydi. Çok uluslu klinik çalışmaların koordineli yaklaşımla değerlendirilmesi Sadece merkezi sunum getirmektedir- Merkezi onay söz konusu değildir. Üye devletler çalışmaları onaylamak konusunda özerkliğe sahiptir. AB portalı üzerinden tam elektronik başvuru ve iletişim

5 17 Temmuz Avrupa Komisyonu, regülasyon önerisini oluşturup Avrupa Birliği Konseyi ne ve Parlamentosu na sunmuştur. 2 Nisan Parlamento genel kurulunda oylanmıştır. 14 Nisan Konseyde onaylanmıştır. 27 Mayıs Avrupa Birliği nin resmi gazetesinde Avrupa Birliği nde geçerli tüm resmi dillerde yayımlanmıştır. 16 Haziran Yürürlüğe girmiştir. 28 Mayıs Uygulanmaya başlayacaktır. (EMA, AB portalı ve veri tabanını ancak bu tarihte tamamlayabilecektir).

6 3 yıllık geçiş dönemi 28 Mayıs Mayıs Avrupa Birliği Direktifi 2016 Klinik Çalışmalar Regülasyonu

7 Direktif değil, regülasyondur. Yeni, basitleştirilmiş başvuru/onay prosedürü Riske dayalı yaklaşım Acil koşullarda yapılan klinik araştırmalar, ko-sponsorluk ve ciddi ihlallerle ilgili kurallar gelmiştir. Şeffalık vurgusu artmıştır (kayıt, çalışma aktiviteleri ve sonuçlar) Avrupa Komisyonu için yeni roller tanımlanmıştır. Sorumlu araştırmacı/araştırmacı (Subinvestigator terimi yok) Düşük girişimli klinik çalışmalar (Faz 3b-4)

8 2001 Direktifi: Klinik çalışmalar (Faz 1-4) Girişimsel olmayan çalışmalar 2016 Regülasyonu: Klinik çalışmalar (Faz 1-3a) Düşük girişimli klinik çalışmalar (Faz 3b-4) Girişimsel olmayan çalışmalar

9 Klinik Çalışma onay süreci AB portalına sunumla başlar. Sponsor Raporlayan Üye Devleti seçer. Raporlayan Üye Devlet, başvuruyu 10 gün içerisinde gözden geçirir ve uygun olup olmadığını belirtir (validasyon). 1. Kısım da raporlayan üye devlet 26 gün içinde değerlendirmeyi yapar, 12 gün içerisinde çalışmaya katılan tüm üye devletlerin görüşünü alır (koordineli inceleme). Sonraki 7 günde karar konsolide edilir. (konsolidasyon)1. Kısım en fazla 45 gün sürebilir. 2. Kısım da başvuru her raporlayan üye devlette değerlendirilir. 2. Kısım en fazla 45 gün sürebilir. 1. ve 2. kısımdaki süreçler paraleldir. 1. ve 2. Kısım değerlendirmelerinin sonuçlarına göre karar, AB portalında 5 gün içerisinde ilan edilir.

10 Önemli değişiklikler, raporlayan üye devlete sunulur. 49 gün içerisinde incelenir. Belirlenen zamanlar içerisinde karar verilemezse sessiz onay=tacit approval kabul edilir. Onaylanan bir çalışma eğer başlatılmazsa 2 yıl sonunda onay kendiliğinden geçersiz hale gelir. Düşük girişimli çalışma kavramı tanımlanmıştır. Bu çalışmalar için bütün onay süreci ve zamanlamalar diğer çalışmalarla aynıdır.

11

12

13 1. Kısım (Madde 6) Düşük girişimli çalışma mı? Bilimsel inceleme, risk-yarar analizi IMP üretim ve ithalatı Etiketleme IB nin tam ve yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi 2. Kısım (Madde 7) Bilgilendirilmiş olur Katılımcı veya araştırmacı ödemeleri/ödüllendirmeleri Gönüllü alımı düzenlemeleri Veri Gizliliği Direktifi (95/46/EC) Katılımcılaırn çalışmaya katılım için uygunluğu Klinik çalışma merkezlerini uygunluğu Hasar ödemeleri (sigorta) Biyolojik örneklerin, toplanması, saklanması ve gelecekte kullanılması

14

15

16 Soru (revizyon) olmaması durumunda toplam 60 gün, revizyon durumunda toplam 91 gün (Komisyonun ilk teklifinde 41 ve 65 iken sonradan uzatılmıştır) Üye devlet ayrıca değerlendirme yapmak isterse bu zamanlamalara 52 gün daha eklenmektedir. Önemli değişiklik için onay süresi soru olmaması durumunda 49 gün, soru varsa 80 gündür. Çalışmada ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products) İleri Tedavi Tıbbi Ürünleri ve diğer bioteknoloji ürünleri varsa, uzman görüşü alınması gerekliliği nedeniyle süreç 50 gün daha uzayabilir.

17 Geniş Olur Olasılığı: Katılımcı onay verirse datasının protokol amaçları dışında da kullanılabilmesi (katılımcı istediği zamanbu oluru geri çekebilir) Yalnızca üye devlet düzeyinde basitleştirilmiş olur olasılığı- Regülasyondaki koşullara bağlıdır.

18 Engelli gönüllüler ve çocuklarla çalışma yapılabilmesi yalnızca gönüllüye doğrudan yarar sağlayacağı durumlarda değil, topluma yarar sağlayacağı durumlarda da mümkün olacaktır. Gebe ve emziren kadınlarda yapılacak klinik çalışmalarla ilgili hükümler gelmiştir. Askeri personel, mahkumlar ve bakımevlerinde kalan insanlarla yapılacak çalışmalarda üye devletlerin kendi kuralları olabilir. Acil tıbbi durumlarda gerçekleştirilecek klinik çalışmalar yalnızca gönüllü için potansiyel doğrudan yarar varsa gerçekleştirilebilir.

19 Sponsor ilk hastanın ilk vizitinden 15 gün önce ilgili üye devleti bilgilendirmelidir. Sponsor çalışmanın bitiminden sonraki 15 gün içerisinde ilgili üye devleti bilgilendirmelidir. Sponsor çalışmanın geçici olarak durdurulması veya yeniden başlatılması halinde 15 gün içerisinde ilgili üye devleti bilgilendirmelidir.

20 EMA SUSARlar ve ASRler için bir veri tabanı oluşturacak ve devamlılığını sağlayacaktır. EMA SUSAR ları raporlamak için basit web-tabanlı bir form oluşturacaktır. Üye devletlerin güvenlik bilgilerini değerlendirirken kooperasyon yapması esas alınmıştır.

21 Çalışma sonuç özeti çalışmanın bitiminden sonraki 1 yıl içerisinde sunulmalıdır (Annex IIIa/b). Ruhsat başvurusuna destek amacıyla klinik çalışma raporu sunulduğunda, AB portalına ruhsatının verilmesinden, başvurunun reddinden veya sunumun geri çekilmesinden sonraki 30 gün içerisinde bu sunum yapılmalıdır. Uyum sorunlarında özel yaptırımlar tanımlanmıştır.

22 Klinik çalışmalar protocol ve İKU prensiplerine göre yürütülmelidir. Yeterli şekilde izlenmelidir sıklığı ve özellikleri risk değerlendirmesi ile belirlenmelidir. Araştırma Ürünü uygun ve orantılı miktarda üretilmelidir. Ciddi ihlallerin raporlanması hükmü getirilmiştir. Araştırmacı Broşürü nün araştırma ürünü ile ilgili tüm klinik ve klinik olmayan veriyi içermesi zorunluluğu kalkmıştır. Yalnızca çalışmanın gerektirdiği verileri içermelidir. Klinik Çalışma Ana Dosyası (CTMF) talep edildiğinde temin edilebilmelidir. Klinik Çalışma Ana Dosyası (CTMF) 25 yıl süreyle arşivlenmelidir.

23 Aşağıdaki durumlarda üreticinin izin almasına gerek yoktur: 1- Yeniden etiketleme veya yeniden paketleme (üye devletteki tüm çalışma merkezlerinde) 2- Tanı amaçlı kullanılacak radyofarmasötiklerin hazırlanması Üye devletler istisnai düzenlemeleri denetleyecektir. Diğer tüm durumlarda İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practices-GMP) geçerlidir. Komisyon GMP ve denetleme ile ilgili hükümler yayımlayacaktır. Üye devletler bu hükümlere uyumu denetleyeceklerdir.

24 Ko-sponsorluk tanımlanmıştır. Sponsor sorumluluklarını yazılı bir sözleşme ile delege edebilir, ancak sorumluluğu devam eder. Sorumlu araştırmacı merkezde Klinik Çalışmalar Regülasyonu na uyumu sağlamaktan sorumludur. Gerekli hallerde iletişim kurulacak kişi değil, yasal temsilci (Madde 70) olmalıdır. Ancak üye devletler çok uluslu çalışmalarda bile kendi ülkelerinde iletişim kurulacak kişinin yeterli olabileceğine karar verebilir.

25 Bu bölüm tamamen yeni baştan yazılmıştır. Ulusal Indemnification (Teminat) Mekanizması oluşturma zorunluluğu kalkmıştır. Üye devletler, bir gönüllüde klinik çalışmaya katılmaktan dolayı meydana gelebilecek hasarlarda tazminat sistemlerini oluşturmak zorundadırlar.

26 Üye devletler klinik çalışmanın iznini iptal edebilir veya askıya alabilirler veya çalışmanın herhangi bir özelliğini değiştirebilirler. Böyle bir durumda sponsor ve araştırmacılar bir hafta içerisinde görüş bildirmelidir.

27 Denetim raporu denetlenen tarafa ve sponsora iletilecek ve AB portal ve AB veri tabanında yayımlanacaktır. Avrupa Komisyonu denetleme süreçleri ve tipleri ile ilgili bir doküman yayımlayacaktır. Avrupa Komisyonu, üye devletlerin regülasyona uyumunu denetleyebilir. Raporlar yayımlanacaktır.

28 EMA AB portal ve veri tabanını geliştirecektir. EMA, üye devletlerle çalışarak bilgisayar alt yapısı fonksiyonlarını oluşturacaktır. EMA Yönetim Kurulu, bilgisayar alt yapısının fonksiyonlarını bağımsız bir yoklama ile denetleyecek ve uygunluğunu teyid edecektir. Veri tabanı, sponsorla üye devletler arasında ve üye devletlerin kendi arasında iletişimini de sağlayacaktır.

29 Veri tabanı herkese açık olacaktır. Ancak aşağıdaki gizlilik kuralları geçerlidir: Kişisel verilerin korunması Ticari olarak gizli verilerin korunması Üye devletler arasındaki iletişimin gizliliğinin korunması Üye devletlerde klinik çalışmaların yürütülmesinin süpervizyonunun etkiliğinin sağlanması

30 Klinik Çalışmalar Koordinasyon ve Danışma Grubu CTAG düzenli aralıklarla (ve gerekli oldukça) toplanacaktır. Başkanlığını komisyon yapacaktır ve üye devletlerde temsilcileri olacaktır. CTAG ın görevleri şunlardır: Üye devletler arasında regülasyonun uygulamaya konması sırasında ortaya çıkan deneyimleri paylaşmasını desteklemek Üye devletlerin SUSAR ları ve yıllık güvenlik raporlarını değerlendirmelerini desteklemek için Komisyona a yardımcı olmak Raporlayan Üye devlet seçim kriterleri konusunda öneriler hazırlamak

31 Üye devletler inceleme ücreti talep edebilirler. Endüstri destekli olmayan çalışmalar için daha düşük ücretler uygulayabilirler. Her üye devlette tek bir ücret geçerli olacaktır.

32 Teşekkür Ederim

YÖNETMELİK. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

YÖNETMELİK. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 6 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29111 YÖNETMELİK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11)

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11) İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11) 1. GİRİŞ İyi Klinik Uygulamaları (İKU), gönüllülerin katılımını içeren klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014 1. GİRİŞ Temelini güncel Helsinki Bildirgesi ne dayanan ilkelerden alan iyi klinik uygulamaları, insanlar üzerinde yapılacak olan klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 23 Aralık 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27089 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Avrupa Birliğinin ilaçlarla ilgili mevzuatının 2010/84/EC sayılı direktifine paralel olarak,

YÖNETMELİK. b) Avrupa Birliğinin ilaçlarla ilgili mevzuatının 2010/84/EC sayılı direktifine paralel olarak, 15 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28973 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Yönetmelik değişikliğinin gündemde olduğu bugünlerde, yeni yönetmelik yaşama geçtikten. sonra, mevcut SÇP lerin bu

Yönetmelik değişikliğinin gündemde olduğu bugünlerde, yeni yönetmelik yaşama geçtikten. sonra, mevcut SÇP lerin bu Yerel Etik Kurullar ve SOP Prof. Dr. Mehmet Melli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD SOP (Standart Operational Procedure) Nedir, Niçin ve Nasıl Hazırlanır? Günlük konuşma

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin

Detaylı

İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 15.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28973 İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ilaçların güvenli

Detaylı

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç 1. Amaç Bu kılavuz, gözlemsel ilaç çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için asgari şartları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 2. Tanım Gözlemsel ilaç çalışmaları, ilaçların Türkiye

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE BİYOYARARLANIM- BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI ETİK KURULLARININ STANDART ÇALIŞMA YÖNTEMİ ESASLARI 06.08.2014

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE BİYOYARARLANIM- BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI ETİK KURULLARININ STANDART ÇALIŞMA YÖNTEMİ ESASLARI 06.08.2014 1. AMAÇ Etik kurul un amacı, araştırmanın bilimsel yönü ve toplumun endişelerini göz önünde bulundurarak, klinik araştırmalarda yer alan gönüllülerin haklarını, güvenliğini ve esenliğini korumaktır. Etik

Detaylı

Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501

Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501 Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak Usul ve Genel Formata Dair Tebliğ

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK KURULA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK KURULA BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. AMAÇ Bu kılavuz, klinik araştırmayı yürütmek üzere etik kurula yapılacak başvurunun şekli ve içeriği ile ilgili olarak rehberlik sunmak üzere hazırlanmıştır. 2. BAŞVURU VE BİLDİRİMLERİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI ĠLE TÜRK AKREDĠTASYON KURUMU (TÜRKAK) ARASINDA YAPI MALZEMELERĠNĠN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE ROL ALACAK

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI ĠLE TÜRK AKREDĠTASYON KURUMU (TÜRKAK) ARASINDA YAPI MALZEMELERĠNĠN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE ROL ALACAK BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI ĠLE TÜRK AKREDĠTASYON KURUMU (TÜRKAK) ARASINDA YAPI MALZEMELERĠNĠN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE ROL ALACAK KURULUġLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE DENETĠMĠ HAKKINDA PROTOKOL

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Haziran 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27957 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri. TÜV SÜD Grup

Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri. TÜV SÜD Grup _ Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri TÜV SÜD Grup Kapsam İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri, TÜV SÜD Grubu için geçerlidir. İşbu Yönetmelikler özellikle aşağıdaki şirketler için geçerlidir: Şirket

Detaylı

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ

KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE İLİŞKİN STOKHOLM SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşmenin Tarafları, Kalıcı organik kirleticilerin zehirli özelliklere sahip olduğunu, doğada ayrışmaya karşı direnç gösterdiklerini, biyolojik

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

Klinik araştırma başvurusu, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve ilgili Kılavuzlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

Klinik araştırma başvurusu, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve ilgili Kılavuzlar dikkate alınarak yapılmalıdır. SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Klinik araştırma başvurusu nasıl yapılır? Klinik araştırma başvurusu, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve ilgili Kılavuzlar dikkate alınarak yapılmalıdır. 2- Klinik araştırma

Detaylı

29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3

29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3 29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3 DÜZELTME Avrupa Parlamentosunun ve bir Avrupa Kimyasal Ajansı kurulmasına yönelik olarak Kimyasalların Tescil Edilmesi, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi

Detaylı

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği R.G.Tarihi: 12.03.2002 R.G.Sayısı: 24693 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında

Detaylı

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)*

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)* AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)* GİRİŞ Üye devletler buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla; bu tür korumanın,

Detaylı

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 225 MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Hüseyin İKİZOĞLU 1, Ercan GÜNEŞ 2 1 Türk Standardları Enstitüsü, 2 Türk Akretitasyon Kurumu 1 hikizoglu@tse.org.tr, 2 egunes@turkak.org.tr

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110819-9.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110819-9.htm Sayfa 1 / 15 19 Ağustos 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28030 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI 28.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB tüketici politikası, temelde Avrupa Birliği vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını ve buna dayanarak

Detaylı

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Logo Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın Askıya Alınması,

Detaylı

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ 2009 Kapak Tasarım: Begül KARADERE Türk Kızılayı tarafından 2600 adet bastırılmıştır. Ücretsizdir. Basım Yeri Matsa Basımevi İvedik Org San. Matbaacılar Sitesi 558. Sokak

Detaylı

İşyeri Sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik

İşyeri Sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik 15 Ağustos 2009 Tarihli Resmi GazeteSayı: 27320 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU Şubat 2008 Lefkoşa. Kısaltmalar AB AEED ÇED ÇEY ÇKD KAY KKA KTT MBA ÖTT SB STK TAY TY TYİ Avrupa Birliği Atık elektronik ve elektrikli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25866

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25866 Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25866 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi Mart 2006 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı Projelerin Çevresel Değerlendirmesi İÇİNDEKİLER SAYFA 1 ÖNSÖZ 6 2 KISALTMALAR LİSTESİ 7 3 YÖNETİCİ ÖZETİ 8 4 EL KİTABININ KAPSAMI 9 4.1 Kapsanan

Detaylı