PLASTİKLERİN YENİDEN KULLANILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLASTİKLERİN YENİDEN KULLANILMASI"

Transkript

1 Çevre Dergisi PLASTİKLERİN YENİDEN KULLANILMASI Yrd. Doç. Dr. Muzaffer TOPÇU Arş. Gör. Süleyman TAŞGETİREN Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, DF.NIZLI ÖZET Bu çalışmada yerleşim merkezlerinde ortaya çıkan atıkların toplanması ve bunlar dan plastiklerin ayrıştırılarak, yeniden kullanıma arzedilmesi üzerinde durulmaktadır. Atıkların kaynakları,tipleri, toplama şekilleri, ayrıştırma şekilleri ele alındıktan sonra plastiklerin de tiplerine göre ayrılması konusu incelenmiş ve bunların değerlendirilme yöntemler i tanıtılmıştır. GİRİŞ Pek çok ülkede, evlerden ve endüstriden kaynaklanan atıkların %80'e varan bazen de daha fazla miktarı doğrudan yeryüzüne atılmaktadır. Bazı ülkelerde bu atıkların ham halde çöplüklerde biriktirilmesi gibi yöntemlere başvurulmaktadır. Kirli atıkların denizlerde depolanması yöntemi halen bazı ülkeler tarafından uygulanmaktadır. Bununla beraber, hayat standardındaki yükselmeye paralel olarak daha temiz ve daha güzel bir çevre ve dünyamıza hediye edilmiş olan mükemmel ahenk ve düzeni bozmamak için toplumda yönelişler her geçen gün artmaktadır. Plastiklerin yeniden kullanılması nisbeten yeni ve hızla gelişmekte olan bir endüstri dalı haline gelmiştir. Bu aynı zamanda plastik içeren maddelerin yeniden kullanılabilirliği nedeniyle bir cazibe unsuru olmaktadır. Bu çalışmada konuyla ilgili yeni teknolojiler üzerinde durulmaktadır. Ayrıca çeşitli ülkelerin sahip olduğu deneyimlerin tanıtılması ve kullanım imkanları ile ekonomik boyutlarının ortaya konulması buna ilaveten ülkemizde bu konuda yapılabilecek şeyler tartışılacaktır. Çalışma belli başlı; yeniden kullanım şekilleri, plastik atıkların toplanması, atıkların yok edilmesi gibi konuları içermektedir. Plastik üretiminin yaklaşık olarak üçte biri, en fazla iki yıllık bir kullanım ömrüne sahip olan çeşitli film, şişe ve benzeri paketleme işlerinde kullanılmaktadır. Homojen plastiklerin yeniden kullanılır hale getirilmesi basit bir işlem olmakla beraber, karmaşık yapılı plastiklerin kullanıma arzedilmesi daha komplike teknolojileri gerektirmektedir. Plastiklerin yeniden kullanılması konusunda yapılan ilk çalışmalar polyetilen (PE)' in kullanılması ile başlamıştır. Burada, hurda PE ya yeni PE ile belli oranlarda karıştırılarak yeniden kullanılır hale getiriliyor y a da tabakalı olarak yapılacak mamuller için dış kısımlara yeni malzeme, iç kısımlara da eski malzeme kullanılması şeklinde bir yöntem izleniyordu. Plastiklerin yeniden kullanılmasının ekonomik olup olmadığı konusunda yapılan çalışmalar sonucunda, atık maddelerin yeniden işlenmesi durumunda bunun ne kadarlık bir oranla elde edilebileceği, yeniden üretime almanın maliyeti, depolama yerlerinin ve atık malzemelerin muhafaza edilmesinin maliyeti ve yeniden kullanım sonrasında atık olarak kalan malzemenin depolanması ve muhafazasında karşılaşılacak zorluklar ve bunun maliyeti gibi konuların göz önüne alınması gerekmektedir. Dünyada yıllık plastik tüketimi yaklaşık 70 milyon ton olarak tahmin edilmektedir. Bunun %45'lik kısmı Avrupa Topluluğu, ABD ve Japonya tarafından tüketilmektedir. Aşağıdaki tabloda plastik kullanım alanlarının yüzdelik dağılımı verilmektedir. Buna göre, kullanılan plastiğin %20'si bir yıldan daha az ömürlü, %35'i bir-on yıl ömürlü geriye kalanı ise on yıldan daha fazla ömürlü malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır. Bunun anlamı plastikler kullanım ömürleri sonunda yeniden tabiata dönecekler, ya çöp olarak atılacak ya da yeniden kullanıma arz edileceklerdir yılında AT ülkelerinde çöpe atılan plastik miktarı 7 milyon ton olarak belirlenmiştir. Burada, atıkların değerlendirilmesi esas olarak dört bölüme ayrılmıştır. Bunlar: Atıkların azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, enerji tasarrufu ve malzemelerin yeniden üretim hattına alınması, atıkların yok edilmesi olarak sayılabilir. Paketleme %39 İnşaat %20 Elektrik-Elektronik %7 Taşımacılık %7 El ve Ev Aletleri %5 Mobilya %4 Giyim %3 Makina Ekipmanı %3 Ziraat %2 Sağlık %1 Diğer %9 Atık; genel olarak, evlerden, fabrikalardan ve kamu işyerlerinden atılan katı maddeler olarak

2 Ekoloji değeri, alet, ekipman ve teknoloji gibi atık maddeleri işleme imkanları ve işçilik maliyetleri dikkate alınmalıdır. PLASTİK ATIKLARIN TOPLANMASI tanımlanmaktadır. Kompozisyonu nedeniyle özel önlemler alınmasına gerek kalmadan taşınabilir ve depolanabilir olan atıklar genel atıklar olarak tanımlanabilir. Bunlara örnek olarak toz, cüruf, is ve kül, mutfak atıkları, yemek atıkları, kumaş, deri, kağıt, paketleme malzemesi, plastik kasa, metal ve plastik kutular, cam ve az miktarda bahçe atıkları olarak sayılabilir. Fabrikalardan kaynaklanan benzer atıklar da bu sınıfta ele alınabilir. Fabrikalardan kaynaklanan diğer atıklar ise özel atıklar olarak ele alınır ve değerlendirilir. Bu atıklar katı, sıvı, gaz ve hatta sonradan buharlaşabilir halde bile bulunabilir. Bu atıklar diğer atıklarla birlikte taşınamaz ve depolanamaz. Atmadan ve taşımadan önce özel güvenlik önlemleri alınması ve ön işlemlerden geçirilmeleri gerekebilir. Burada atıkların kirletme özelliklerine göre bir ayrıma gidilmesi gerekir. YENİDEN KULLANMA ŞEKİLLERİ Atıkların yeniden kullanılması aslında insanlığın kullandığı en eski tekniklerden birisidir. Bu farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Genel olarak; l - Kullanım ömrünü tamamlamış olan bir eşyanın veya malzemenin tamir edildikten sonra aynı veya benzer amaçlarla kullanılması. 2- Kapalı devre yeniden kullanım. Çeliğin hurda haline gelmesinden sonra yeniden eritilerek kullanımaarzedilmesinebenzeryöntemler. 3- Açık devre yeniden kullanım. Kullanılmış kağıdın mukavva ve gazete kağıdı imalinde kullanılmasınabenzeyen uygulamalar. 4- Atıkların yakıt, gübre veya inşaat malzemesi gibi yeni malzemeler haline dönüştürülmesi. Burada uygulanacak yöntem ekonomi düşüncesi ve bu doğrultuda yapılacak karşılaştırmalarla belirlenecektir. Bunda da mevcut atığın içeriği ve miktarı, elde edilen yeni malzemenin pazar Bu konudaki en büyük problemlerden birisi plastik atıkların nasıl toplanacağıdır. Toplanan malzemenin içerdiği farklı plastik tipleri ve diğer atıklar malzemenin yeniden kullanım için ekonomik olup olmayacağını belirler. Toplamanın esası olan atık içine karışmış farklı maddelerin birbirinden ayrıştırılması da bu işlemin önemli noktalarından biridir. Pek çok durumda atıkları elinde bulunduran kimseler bunların nasıl değerlendirileceğini veya değerlendirme konusunda kime baş vuracağını bilmediğinden değerlendirme problemi biraz daha zorlaşmaktadır. Bu noktada iki grubu biraraya getirecek veya birbirlerinden haberdar edecek yeni kuruluş veya kişilere ihtiyaç ortaya çıkar. Ayrıca, atık üreten ve bu atıkları değerlendiren kuruluşlar arasında bir stok değişimi olması gerekir. Evlerden kaynaklanan atıklar genellikle diğer atıklarla beraber toplandığından bu atıkların kalitesi düşer ve değerlendirilmesi zorlaşır. Bu yüzden ileri ülkelerde son yıllarda geliştirilen toplama sistemleri ile bu atıkların kalitesi ve kullanılabilirliği arttırılmıştır. Esas olarak iki şekilde toplama yapılmaktadır. Bunlar halkın atıklarını ayrı ayrı biriktirmesi esasına dayanmakta olup toplama ve biriktirme olarak adlandırılmaktadır. Toplama sisteminde şehrin çeşitli yerlerine her farklı atık için farklı toplama kaplan konmakta ve vatandaşlardan atıklarını bu sisteme göre ayırarak atmaları istenmektedir. İkincisistemolan biriktirme sisteminde de benzer bir uygulama olmakla beraber toplama yerleri dahamerkezileştirilmiştir. Toplama sisteminde bir çok toplama kabı kullanılır. Değerlendirilecek malzemenin cinsine göre örneğin; cam için, plastik için, te-

3 Çevre Dergisi neke kutular için... ayrı ayrı toplama kapları şehir içinde pek çok yere konularak vatandaşlardan çöplerini bu kaplara ayırarak atmaları istenir. Kapların büyüklükleri 0.5 ila 5m 3 arasında değişebilmektedir. Burada yeniden kullanımda değerlendirilebilir kağıt, plastik, teneke gibi atıkların ayrı diğer atıkların ayrı toplandığı yanlızca iki toplama kabı da kullanılabilir. Burada atıkları kullananların fazla bir masrafları olmamaktadır. Yapılan bir araştırmada plastik toplama kaplarında biriken malzemelere %56 polyetilen polypropilen, %19 polystyren, %13 polyvinylclorid olduğu ve yanlızca %3'lük bir kısmın plastik olmayan malzeme olduğu görülmüştür. Bu sistemin esas problemi toplama için yapılacak yatırımın büyük oluşu ve vatandaşlardan beklenen hassasiyetin elde edilip edilemeyeceğidir. Bu sistemle yapılan çalışmalarda kullanılan plastiğin %3-8.5'lik kısmının ancak geri döndürülebildiği tesbit edilmiştir. Biriktirme sisteminde ise her atık için farklı çuval veya torbalar evlere dağıtılır ve bunlar toplanırken değerlendirme şekline göre farklı farklı yerlerde biriktirilir. Bu şekilde yapılan bir uygulamada toplanan plastik atıklar içinde %44 polyetilen-poly-propilen, %25 polystyren, %15 polivinil-clorid olduğu ve yanlızca %4'lük bir kısmın plastik olmayan malzeme olduğu görülmüştür. Almanya, Fransa, Japonya ve Avusturya'da yapılan çalışmalar sonucunda, kullanılan plastiğin %40'a varan oranlarda yeniden değerlendirmeye alındığı, toplama ve biriktirme sistemlerine halicin zamanla uyum göstermeye başladığı görülmüştür. TEMEL PROBLEMLER Atıkların Kirli ve Karışık Olması Toplanan atıklar değerlendirilmeye alınmadan önce karşılaşılan en önemli problem atıkların sınıflandırılması ve temizlenmesidir. Değerlendirilmek üzere toplanmış olan atıklar belli başlı üç nedenle arıtılmak ve ayrıştırılmak zorundadırlar. a) Diğer artıklarla karışmış olması, b) Mamulün kullanımı, c) Yanlışlıkla toplanan plastik olmayan maddeler. Bunlardan en önemlisi diğer atıklarla temas etmiş olmasıdır. Bu da genellikle atıkların karışık olarak toplanması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kullanım şekli nedeniyle ortaya çıkan problem ise mamul üzerine yapıştırılan etiket, plastik olmayan kapak vs. gibi kısımlar olmaktadır. Bu bulaşiklıkların ilk ikisi yeniden kullanımdan önce su ile yıkama şeklinde giderilmekte diğer atıkların arıtılması için ise daha farklı yöntemlere başvurmak gerekmektedir. Plastik Tipleri Karşılaşılan diğer bir önemli problem de plastik malzemelerin içerdikleri katkıların farklı farklı oluşudur. Bu nedenle toplanan plastiklerin tiplerine göre de ayrılması gerekmektedir. Bu işlem iyi bir şekilde gerçekleştirilemediğinde ise elde edilecek yeni mamulün sahip olacağı özelliklerin tahmin edilmesi zor olacaktır. Kullanılan başlıca plastik çeşitleri aşağıda sıralanmıştır. Plastik Adı Polystyrol Styrol- Acry Initril-Copolymer Polymetylmethacrylat Polypropylen Polyamid Polycarbonat Polyvinylchlorid Polyethylen Kısa Göst. PS SAC PMMC PP PA PC PVC PE Bu plastiklerin birbiri ile karıştırılabilme dereceleri de tabloda verilmiştir. Burada l değerli olanlar tamamen karışabilir. Artan değerler karışma özelliğindeki azalmayı göstermektedir. Görüldüğü gibi bunlardan evlerde en çok kullanılan PE, PS ve PVC birbiriyle karıştırılamaz durumdadır. Dolayısıyla ayırma işlemi büyük bir öneme sahiptir. Bazı durumlarda, meselâ katmanlı ve sandviç yapılı mamullerde ayırma tamamen imkansız olabilir, burada da planlamanın iyi yapılması gereği ortaya çıkar. Plastiklerin Katkı Maddeleri Normal olarak plastikler katkı maddeleri içerir. Bu maddeler de performansı arttırıcı ve plastiklerin işlenmesini kolaylaştırıcı olarak iki kısımdır. İşleme maddeleri %5'i geçmezken doldurucu, kuvvetlendirici ve plastikleştiricilerin miktarı %70'e kadar varabilir. Neticede yeniden kullanıma alınacak plastiğin içerdiği katkı maddeleri çeşit ve miktar olarak bilinemediğinden yeni mamulün kullanımında bir kısım problemler ortaya çıkabilir. Tüketicinin ayrıştırma konusunda bilinçlendirilmesi ve desteğinin sağlanabilmesi için bir markalama sistemine ihtiyaç bulunmaktadır.

4 Ekoloji PS SAC PA PMMC PP PE A C P C Tasarımdaki Farklılıklar P M M C P V C' Yapılan tasarımın ilk kullanımından sonra bırakacağı artığın nasıl değerlendirileceği yani yeniden kullanım durumları da düşünülerek yapılması gerekir. Mesela fiber takviyeli malzeme kullanımı yerine metalik bağlantılar ve destek elemanları kullanılması durumunda kolay ayrıştırılmakta ve yeniden kullanımda daha verimli kullanılabilmektedir. Kısaca tasarımcılar yeniden kullanımı göz önünde bulundurarak a) Plastik tipi ve işleme şekli b) Plastik malzemeye yapılacak takviyeler çiftler halinde ve kolay ayrılacak şekilde seçilmelidir. Biyolojik Olarak Yokedilebilen Plastikler Plastikler esas olarak korozyona karşı mukavemetli malzemeler olarak geliştirilmişlerdir. Bu nedenle ancak makina ekipmanı olarak kullanılanların dışındaki plastikler için biyolojik arıtma sözkonosu olabilir. Bu grubtaki malzemelerin kullanım ömürleri genellikle kısadır. Biyolojik olarak arındırılabilen plastikler genellikle ışık, su ve sıcaklık altında makromolekül haline gelir. Bir kısım bakteri ve mantarlar tarafından yeryüzünde ayrıştırılabilmektedirler. Belli başlı avantajları: Bu plastiklerin ev atıklarından ayrıştırılmaları çok önemli değildir, depolamak için daha az yer gerekir, döküntü ve çer çöp problemi daha kolay halledilebilir, insan vücudu tarafından ayrıştırılabildiklerinden tıbbi uygulamalarda kullanılabilirler, ziraat işlerinde ve gıda paketlemede kullanılabilirler. Sayılan avantajlar yanında; paketlemede kullanıldığında ortaya çıkabilecek erken ayrışmanın problemler çıkarması, polimerlerin zehirleyici bileşenler içermemesi gereği, yeniden kullanım için yeterli teknolojinin henüz bulunmayışı gibi mahzurları vardır. TAŞIMA SİSTEMLERİ Taşıma, inceltme, ayrıştırma işleme konularındaki en büyük problem atıkların mekanik, fiziki ve kimyasal özelliklerinin farklı farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Buna ilaveten, atıkların bulunduğu yer ile işleme merkezlerinin aralarındaki mesafe dolayısıyla da bir kısım ekonomik zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çöp arabalarıyla taşıma yerine, yeni toplama ve taşıma sistemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bunlar arasında; pnömatik tüple taşıma, daha uzak mesafeler için bantlı ileticilerle yeraltından taşıma gibi bir kısım alternatif çözümler üzerinde durulmaktadır. Burada atıkların kaynaklandığı yerlerin bir sistematik içinde sıralanmasında ve sınıflandırılmasında atıkların toplanmasının ve taşınmasının planlanması açısından fayda vardır. ŞehirAtıkları Müstalik Evler Bahçeli Evler Apartmanlar Ticari ve Küçük Sanayi Atıkları EndüstriyelAtıklar Aktarmatstasyonları Büyük Hacimli Atıklar ParçalanmışAtıklar İnşaatAtıkları Sokak Süprüntüleri Çerçöp LimanAtıkları HastaneAtıkları Hayvan Leşleri, Mezbaha Atıkları Hurda Arabalar YağlıAtıklar Lağım ve Foseptik Atıklar kaynaklandıkları yerlerden cins ve miktarlarına bağlı olarak özel araçlarla alınarak belli yerlerde toplanır ve buradan yeniden kullanım için ilgili yerlere sevkedilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar; a) Atıkların yeniden değerlendirmeye alınması veya ortadan kaldırılması işlemindeki maliyetin %60-80'i toplama ve taşımadan kaynaklanmaktadır, b) Toplanan veya yeniden değerlendirilmeye alındıktan sonra artık olarak kalan maddelerin ortadan kaldırılması için teknolojiler geliştirilmesi gerekmektedir. Atıkların toplanması ile işleneceği yerlere taşınması ayrı ayrı ele alınmalıdır. Ev atıkları genelde kutu veya torbalarda toplanır ve bahçedeki ya da sokağın bir köşesindeki çöp bidonlarında bi-

5 Çevre Dergisi tik veya vidalı tahrik sistemiyle çalışacak şekilde yapılmaktadır. Bu sistem genellikle hastaneler, hükümet ve belediye binaları, endüstriyel kuruluşlar ve ülkemizdeki toplu konut mahalleri gibi yoğun yerleşme merkezlerine sevk edilir. Toplama sırasında atıklarla temas edilmemesi bu yöntemin önemli avantajlarından biridir. Diğer avantajları arasında koku ve gürültü yapmaması, estetik ve sıhhi yönden daha iyi olması ve trafik yoğunluğunda azalmaya sebep olması sayılabilir. Dezavantaj olarak da maliyet, borulardaki aşınma ve tıkanma tehlikesi sayılabilir. Şekil 2'de örnek bir boru hattı sistemi verilmiştir. Taşıma sırasında tehlikeli atıklar için özel güvenlik önlemleri alınması gerekmektedir. Bu konuda almcak güvenlik önlemleri atığın cinsine göre değişiklik gösterir. Ülkelerin alınacak önlemleri düzenleyen kanuni şartnameleri yapmaları gerekmektedir. Pek çok ülke tarafından kabul edilen bir sınıflandırma şöyledir. l a Patlayıcı maddeler l b Patlayıcı maddelerleyüklenmişmallar 1 c Havai fişek ve benzeri maddeler 2 Basınçlı, sıvılaştırılmış gazlar veya basınç altında çözünmüş gazlar 3 Yanıcı sıvı maddeler 4a Yanıcı katı maddeler 4b Kendiliğinden tutaşan maddeler 4c Suyla temas ettiğinde yanıcı hale gelen maddeler 5a Tutuşturucu maddeler 5b Organik peroksitler 6a Zehirli maddeler 6b Bulaşıcı ve hastalık yapan maddeler 7 Radyoaktif maddeler 8 Yakıcı maddeler riktirilir. Büyük apartman bloklarında ise atıkların toplama merkezine ulaştırılacağı her daireyle bağlantılı boru kanalları bulunabilir. Toplama işleminde en çok göze çarpan kısım ise evlerden işleme yerlerine götürülürkenki kısımdır. Bu işlem temelde dört şekilde yapılmaktadır, a) Kutu metodu, b) Sökülebilir kasa metodu, c) Yük aktarma metodu, d) Boru hattı metodu. Kutu metodu, dolu kutuların taşıma araçlarına boşaltılması veya boş kutularla değiştirilmesi şeklinde olabilir. Kasalar da sabit veya taşınabilir şekilde yapılabilir. Yük aktarma ise genelde bu iki yöntemle toplanan atıkların taşınmasında yararlanılan bir yöntemdir. Taşıma işlerinde kullanılan kamyon veya traktörlerin sıkıştırma mekanizması ile donatılması gerekmektedir. Bu yolla m 3 'e kadar atık bir kerede taşınabilmektedir. Taşımadaki ekonomikliği sağlamak amacıyla bazı aktarma istasyonları teşekkül ettirilebilir. Bunlar yerleşim yerinin fiziki yapısına ve nüfus yoğunluğuna göre iki şekilde yapılır (Şekil 1). Boru hattı sistemi pnöma- Şekil şekli 1. Atıkların toplanmasında iki farklı aktarmalı taşıma ATIKLARIN İŞLENMESİ Plastik atıklar mekanik, termal veya kimyasal yollarla işlenebilirler. Mekanik işlemden amaç, atığın yeniden granül haline getirilmesidir. Kimyasal ve termal işlemlerde ise malzemenin aslına döndürülmesi veya enerji olarak faydalanılması amaçlan güdülmektedir. Atıkların kaynaklandıkları yerlerde ayrılmış ya da işleme merkezinde elle veya otomatik olarak ayrılmış hallerine yeniden kullanımın hammaddesi nazarıyla bakılabilir. En eski, en kolay ve en çok kullanılan ayırma yöntemi değerlendirilebilecek malzemelerin diğer atıklardan elle ayrılmasıdır. Her ne kadar bu yöntemler sıhhi, sosyal ve estetik açılardan tartışma götürür yöntem olsa da dünya üzerindeki pek çok ülkede bir geçim vasıtası oldukları akıldan çıkarılmamalıdır. Bir bant

6 Ekoloji Şekil 2 Havalı boru hattı, î) Yükleme ağzı, 2) Taşıma burusu, 3) Hava girişi, 4) Genleşme ağzı, 5) Döşemeden yükleme, 6) Atık depolama bölümü, 7) Boşaltma vanası, 8) Hava girişi kontrol vanası, 9) Boruların birleşmesi, 10) Kompresör, 11) Sürme kapak, 12) Siklon ayırıcı 13) Sıkıştırıcı, 14) Taşıma kabı, 15) Hava filtresi, 16) Hava çıkışı, 17) Susturucu, 18) Eksoz pompası üzerinden geçmekte olan atıklar çevresinde sıralanmış işçiler tarafından cinslerine göre ayrılır. Böyle bir yöntemle atığın yoğunluğuna bağlı olarak saatte birkaç yüz kilogram ile birkaç tonluk atıkeldengeçirilebilir. Genelde otomatik sınıflandırma metotları kuru ve yaş metotlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Kuru yöntemler ucuz olmakla beraber toz oluşması ve yangın tehlikesi vardır. Ayrıca ayrılmış malzemeler hala kirlilik ve bir kısım istenmeyen maddeler içerebilmektedir. Yaş metot ise pahalı olmakla beraber daha temiz bir ayrıştırma yapar. Bu yöntemde de kullanılan suyun temizlenmesi problemi vardır. Partikül boyutlarına bağlı olarak ve çeşitli kriterlere göre sınıflandırma yöntemleri geliştirilmiştir. Bu kriterler örneğin, renk ve görünüş, boyutlar, yoğunluk, manyetik geçirgenlik, elektrik iletkenliği, yüzey ıslanabilirliği olarak sayılabilir. Burada önemli bir kriter de ayırma işleminin verimliliğinin yeniden kullanımın ekonomikliğiaçısındandeğerlendirilmesidir. Bazen ayırma işlemine geçmeden atıkların boyutlarının küçültülmesi veya malzemenin boyutlarına göre sınıflandırılması gerekebilir. Bu iş için döner bir mil etrafına parçalanacak malzemeye göre bıçak veya çekiç takılmış makinalar geliştirilmiştir. Bundan sonra malzeme eleklerden geçirilerek boyutlarına göre ayrılmış olur. Kuru ayırma, malzemenin ataletine, sert veya yumuşak oluşuna, özgül ağırlığına, aerodinamik özelliklere, renklere, manyetik ve elektrostatik özelliklere göre ayırma işlemi yapan geliştrrilmişcihazlarkullanılarakyapılmaktadır. Yaş ayırma yöntemlerinde ise amaç organik maddeleri organik olmayanlardan batma/yüzme durumuna göre ayırmak ve organik olmayan malzemeleri özgül ağırlıklarına göre sınıflandırmak şeklinde sayılabilir. YENİDEN KULLANIM ŞEKİLLERİ Evlerden kaynaklanan plastik atıklarının %90'a varan miktarları termoplastiklerdir. Bu plastikler yeniden ergitilerek işlenebilecek malzemelerdir. Termo plastikler de çeşit olarak ortala-

7 Çevre Dergisi Hafif Malzra Dolaşın Akışta, Hava Girişi - Malzeıtı AKIŞKAN YATAKLI AYIRICIyAiır Yüksek Yoğunluklu Manyelık Kuvvet MANY!-IIK AYIRICILAR ' Organik Maddeler ATALETE GORh AYIRMA Şekil 3. Çeşitli Otomatik Ayırıcılar (Şematik Olarak) ma %60 Polyolefin, %20 Polysytrene, %10 Polyvinylcloride'den oluşmaktadır. Termo plastikleri bu çeşitlere göre ayırmadan yeniden kullanıma almak mümkündür. Bu durumda karışımın mekanik ve fiziki özellikleri değişikliğe uğrar ve genellikle de kötüleşir. Ergime sıcaklıkları da bu işlemde önemli bir kriter olmaktadır. Daha kaliteli ürünler elde etmek için bir kısım kullanılmış malzeme ile bir kısım ham madde karıştırılarak imalata geçilebilir. Kullanılmış plastikle yapılan üretimin en belirgin özelliklerinden biri de mamulün daha koyu bir renge sahip olmasıdır. Bu yüzden mamulün gri, siyah veya kahverengi olarak üretilmesi yönüne gidilir. Yeniden işleme sisteminde belli başlı şu aşamalar bulunmaktadır: 1) Malzeme depolandığı yerden bir bantlı iletici ile ön parçalayıcıya iletilir. Buradan çıkan malzeme ön yıkamaya tabi tutulur. 2) İkinci bir bantlı iletici ile dönen bıçak sistemiyle çalışan ikinci parçalayıcıya taşınır. 3) İkinci bir yıkama ve ayırma ünitesine giden malzeme daha sonra kurutulur. 4) iki aşamadan oluşan yıkama ve ayırma üniteleri yüksek hızlı siklonlardan oluşmaktadır. Kalan suyun giderilmesi titreşimli elek vasıtasıyla gerçekleştirilir. 5) Malzeme bir de mekanik kurutucudan geçtikten sonra sıcak kurutma işlemine tabi tutularak granül haline getirilmek üzere ilgili makinaya aktarılır. 6) Granül hale gelmiş olan malzeme karıştırma silosuna depolanır. 7) Yıkama ve ayrıştırma kullanılan su devri daimde kullanılmak üzere arıtılır. Bu teknoloji kulanılarak kablo örtüleri ve yoğurt kaplarına kadar her türlü atık işlenebilir. Fakat kalitenin ham malzemeden yapılana göre daha düşük olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Buradan elde edilen granül ile ham malzemenin karıştırılması şeklinde elde edilen malzeme hem enerji tasarrufu, hem çevre ve hem de hammadde kaynaklan açısından elverişli bir alternatif sunmaktadır. Elde edilen malzeme ile çeşitli uygulamalarda ağaç yerine, pancur, çiçek saksısı, gürültü kontrol paneli, kanalizasyon borusu vs. yapımında kullanılmaktadır. Ülkemizde ise ilk bakışta ayakkabı tabanı ve terlik hammaddesi olarak kullanıldıkları görülmektedir. Uygulanmakta olan bir diğer yöntemde toplan an plastiklertiplerine göre ayrılmadan

8 Ekoloji işleme alınmaktadır. Buna rağmen burada da sert ve yumuşak plastikler şeklinde bir ayırım bulunmaktadır. Uygulamaya koyulan her yöntemden maliyet yaklaşık olarak ton başına Dolar olarakhesaplanmaktadır. ÜLKEMİZDEKİ DURUM İÇİN DENİZLİ ÖRNEĞİ Denizli Ege Bölgesi'nin İzmir'den sonraki ikinci büyük sanayi şehri. İl'de sera örtüsü, naylon torba, poşet ve diğer paketleme malzemesi, fıçı bidon, plastik top, tekstil için bobin makarası, plastik terlik, terlik ve ayakkabı tabanı, elektrik kablosu kaplaması, plastik halat, hortum, sıvı altı elektrik tesisat borusu, zirai sulama boruları, çiçek saksısı imalatı konularında çalışmakta olan yaklaşık 15 firma ve yıllık 2000 ton'luk kapasite bulunmaktadır. Mamuller genellikle yurt içine sevk edilmekte ise de elektrik kablosu, fıçı bidon, ayakkabı tabanı, sulama boruları gibi mamullerde ihraç potansiyeli bulunmaktadır. Kullanılan hammadde, yeniden kullanılmasında büyük problemler çıkarmayan PVC ve LDPE malzemesidir. Yıllık üretimin yaklaşık olarak yarısı hurda malzeme olarak geri dönmekte ve yeniden hammadde olarak kullanılmaktadır. Hurda plastikler özellikle, sera örtüsü, tekstil bobin makarası, terlik, terlik ve ayakkabı tabanı, naylon poşet, çiçek saksısı imalatındakullanılmaktadır. Üreticilermamüllerinin tamamının geriye döndüğünü ve kendileri kullanmasalar bile başka bölgelerde, örneğin otomotiv ve denizcilik sanayii, sokak ve park mobilyası gibi yerlerde kullanıldığını, yol kenarlarına Avrupa'da olduğu gibi gürültü önleyici levhalar koyma seviyesine gelindiğinde ise ülkemizdeki yeniden kullanılabilir hurda plastik miktarının talebi karşılayamaz hale geleceğini söylemektedirler. Hurda Plastiklerin Toplanması Ülkemizde hurdaların toplanmasında eskiden beri alışılagelmiş bir yöntem vardır. Bu aynı zamanda bir geçim vasıtasıdır. Buna göre mahalle aralarında el arabası ile dolaşan hurda alıcıları her türlü hurdayı para karşılığı satın almaktadır. Topladıkları hurdaları bunlardan satın alan büyük hurdacılar malzemeyi cinslerine göre ayırmakta ve her hurdaya işleyecek kuruluşlara satmaktadırlar. Plastik hurdası ise ya yarı mamul üreticisi durumundaki granülcüler tarafından ya da doğrudan mamul üreticisi tarafından satın alınmaktadır. Granülcülerin alması durumunda, hurda plastik ikinci bir hammadde grubu şeklinde mamul üreticisine pazarlanmaktadır. Ülkemiz şartlarında doğrudan hammadde fiyatı ile hurdadan elde edilmiş hammadde fiyatları arasında yarı yarıya bir maliyet farkı bulunmaktadır. Son yıllarda hurda plastiğin geri kazanımı konusunda şehirlerin merkezi çöplüklerinin elden geçirilmesi şeklinde bir yönteme de başvurulmaktadır. Burada işçilik maliyetlerinin düşük oluşu nedeniyle çöplüklerin elden geçirilmesi işinin genellikle insan gücü ile yapıldığı gözlenmektedir. Fakat özellikle büyük şehirlerden başlayarak otomasyona geçilmesi, daha önce bahsi geçen otomatik ayırmaişlemlerininkullanılmaya başlanması bir mecburiyet haline gelmektedir. Bir bantlı iletici üzerine alınan çöpler sırasıyla, magnetik özellikler, ağırlık, şekil ve renk, büyüklük atalet gibi kıstaslara göre daha kolayca ve daha ekonomik olarak ayırabilecektir. SONUÇ Plastiklerin çöplüklerde depolanması, ağırlık olarak yerleşim yerlerinden kaynaklanan atıkların ancak %7 sini kaplasa bile düşük yoğunlukları nedeniyle %40'a varan hacimleri sebebiyle diğer atıklara nazaran çok daha büyük bir problemdir. Bunların tabiatta yok edilememesi ise durumu daha tehlikeli hale getirmektedir. Bu durumda yeniden kullanıma alma önemli bir ekonomik ve ekolojik avantaj olmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde üretilen plastiğin yarısına yakını yeniden işlenmek üzere toplanabilmektedir. Ülkemizde de bunun sağlanması gerekmektedir. Bunun için yerel yönetimlerin atık işleme tesisleri yapmalarının yanında atıkların temiz ve kolay işlenebilir halde toplanmasında vatandaşlara da büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle halkın eğitiminin de dikkatle ele alınarak israfın kötülüğü ve kainattaki mükemmel ekolojik dengenin korunması gerektiğinin anlatılması büyük bir önem arzetmektedir. ABSTRACT in this study, collection and seperation of plastic metarials from domestic wastes and their recyciing is overviewed. After the introduction of source, types, collection styles, seperation techniques from other wastes of plastics, the classifica^ tion of plastic is investigated. in the end the recyciing methods are introduced. KAYNAKLAR -\Vogrolly, E., Richter, H., Grosmayer, G., Ulbert, W., "Plastics Recyciing" A United Nation Industrial Development Organisation Report, April Yüceliş, O., "Denizli'de Kullanılan Hurda Plastik Miktarının Araştırılması", Denizli Müh. Fak. Makina Müh. Böl. Yıliçi Çalışması, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Topçu, Topçu M., Tarakçılar, A.R., Taşgetiren, S., "Kompozil Esaslı Makina Elemanlarında Tasarım ve Malzeme Parametreleri" 4. Denizli Malzeme Sempozyumu, Nisan 1991, DENİZLİ -"PlasticRecycling" Reifenhauser News-May 1993

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling)

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİKLERİN GERİ KAZANIMI * Plastikler atık olarak doğaya atıldıklarında, bozunma sıcaklıklarının yüksek olması, ultroviyole

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KOMPOZİT ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Farklı malzemelerden yapılmış, elle birbirinden ayrılması mümkün olmayan ambalajlara, kompozit ambalaj adı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN İKİLİ TOPLANMASINA İLİŞKİN GENELGE TASLAĞI Demet ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı ANTALYA, 2012 Amaç Sürdürülebilir bir entegre

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR HOŞ GELDİNİZ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ATIKLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI SALGIN HASTALIKLAR, ENERJİ KAYNAKLARININ TÜKENMESİ, TURİZM VE TİCARETİN AZALMASI, TARIM ÜRÜNLERİNİN AZALMASI, ÜRÜNLERİN PAHALANMASI,

Detaylı

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra

I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra I. Evsel atıklar Günlük hayatta ve sanayide kullanılan milyonlarca çeşit madde vardır. Bu maddelerin büyük çoğunluğu bir süre kullanıldıktan sonra fiziksel ve ekonomik ömrünü tamamlar ve artık kullanılamaz

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 Geri Dönüşüm Metotları Geri dönüştürme metotları her malzeme için farklılık göstermektedir: - Alüminyum - Demir (Çelik) - Plastik malzemeler

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine GERİ DÖNÜŞÜM Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler;

Detaylı

um talaş benzeri hafif bir metaldir ve hafifliğinin yanı sıra direnci ile de biliriz. Bir çok alanda demirden daha pahalı olduğu için alüminyum talaş

um talaş benzeri hafif bir metaldir ve hafifliğinin yanı sıra direnci ile de biliriz. Bir çok alanda demirden daha pahalı olduğu için alüminyum talaş Hurda Kenti Hurdacı Geri dönüşüm hakkında toplum olarak çok duyarsız davrandığbımız için çöpe attığımız bazı malzemeler denizi, toprağı veya havayı kirletir mi? diye hiç düşünmüyoruz.artık hepimizin bildiği

Detaylı

PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU

PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU PAGEV TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU 2015 1 2 TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU Polietilen (PE) tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddesidir. Polietilen ithalatı; dünya toplam plastik

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 KULLANILMIŞ ALÜMİNYUM MALZEMELERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ALÜMİNYUM HAKKINDA BİLGİ * Alüminyumun yeryüzündeki en önemli hammadde bileşiği boksit madenidir.

Detaylı

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN TOPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Hasan SEÇGĐN Çevre Mühendisi AMAÇ Üretilen atıkların ikili toplama sistemi ve getirme merkezleri aracılığıyla toplanarak, geri

Detaylı

Gıdaya Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Ambalajların Üretiminde Otomatik Ayrıştırma Makinelerinin Kullanımı

Gıdaya Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Ambalajların Üretiminde Otomatik Ayrıştırma Makinelerinin Kullanımı S+S Separation and Sorting Technology GmbH Metal Separatörleri Renk Separatörleri Ayrıştırma Sistemleri Gıdaya Temas Eden Geri Dönüştürülmüş Plastik Ambalajların Üretiminde Otomatik Ayrıştırma Makinelerinin

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var yine, yeni, yeniden...

Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var yine, yeni, yeniden... yine, yeni, yeniden... Senin kuşağının daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için, bizim kuşağımızın yapabileceği çok şey var Mark Zuckerberg www.viyanova.com.tr Geri Dönüşümde Neredeyiz, Ne Yapabiliriz?

Detaylı

Teklif-1: Danimarkali Lamba Tasarimcisi Yüksek Kaliteli Karton Ambalaj Aramaktadır

Teklif-1: Danimarkali Lamba Tasarimcisi Yüksek Kaliteli Karton Ambalaj Aramaktadır Teklif-1: Danimarkali Lamba Tasarimcisi Yüksek Kaliteli Karton Ambalaj Aramaktadır Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya da 250 den fazla satış mağazasına olan, tanınmış bir Danimarka firması firma metal, cam

Detaylı

Bol ve Kullanışlı Bir Madde: Alüminyum Nurel KILIÇ

Bol ve Kullanışlı Bir Madde: Alüminyum Nurel KILIÇ Bol ve Kullanışlı Bir Madde: Alüminyum Nurel KILIÇ Alüminyum, yer kabuğunda en çok bulunan üçüncü elementtir. Bugün dünyada; 730.000.000 ton/yıl ile ilk sırada yer alan demir-çelikten sonra 22.000.000

Detaylı

ENDÜSTRİLER İÇİN KATI ATIK ANKET FORMU

ENDÜSTRİLER İÇİN KATI ATIK ANKET FORMU 1- FİRMA HAKKINDA BİLGİLER ENDÜSTRİLER İÇİN KATI ATIK ANKET FORMU 1.1. Firmanın adı : 1.2. Adresi : 1.3. Telefon : 1.4. Fax : 1.5. Çalışan personel sayısı : Memur : İşçi : 1.6. Vardiya sayısı : 1.7. İmal

Detaylı

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com

TUZLA DERİ OSB GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş. KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ. www.tuzlageridonusum.com KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA (TGD) Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman tasarruflu

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

DRYON. Mükemmel kalitede kurutma/soğutma

DRYON. Mükemmel kalitede kurutma/soğutma DRYON Mükemmel kalitede kurutma/soğutma Amaç Kurutma ve soğutma, sanayinin bütün alanlarında dökme ürünlerin işlenmesi için temel yöntemsel işlemlerdir. Tekrar işleme sevk edilmelerinden önce kum ve çakıl,

Detaylı

ATIK PİL NEDEN TOPLAMALIYIM Pil üreticileri, kullandıkları yeni teknolojilerle hem daha çok fayda yaratmakta, hem de çevre için daha dost üretim

ATIK PİL NEDEN TOPLAMALIYIM Pil üreticileri, kullandıkları yeni teknolojilerle hem daha çok fayda yaratmakta, hem de çevre için daha dost üretim ATIK PİL NEDEN TOPLAMALIYIM Pil üreticileri, kullandıkları yeni teknolojilerle hem daha çok fayda yaratmakta, hem de çevre için daha dost üretim gerçekleştirmektedir. Yine de tükenen pilleri çevreye veya

Detaylı

YAĞ AYIRICILAR. Ayırıcıların Genel Çalışma Prensipleri

YAĞ AYIRICILAR. Ayırıcıların Genel Çalışma Prensipleri YAĞ AYIRICILAR Bina veya yapının pis su tesisatındaki sıvı atıkların ihtiva ettiği; katı yağ, sıvı yağ, nişasta, petrol gibi yanıcı atıklar; kum, tortu ve diğer zararlı maddeler bina veya yapı tesisatına,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç; B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

STADLER. Mühendisliğin zirvesinde. Balistik ayırıcılar

STADLER. Mühendisliğin zirvesinde. Balistik ayırıcılar Mühendisliğin zirvesinde Balistik ayırıcılar Becerileri: Bir malzeme akışının etkili şekilde çeşitli bölümlere ayrılması Yuvarlanan ve ağır maddeler; örn. kaplar, plastik şişeler, taşlar, ahşap, teneke

Detaylı

İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş.

İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. DEPOZİTO UYGULAMASI KEMAL DOĞAN İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. ve TİC. A.Ş. www.istac.com.tr 20.04.2011 GİRİŞ Bizce, kağıt-karton, metal ve plastik türevi

Detaylı

Cam geri kazanımı hem ekolojik hem de ekonomik

Cam geri kazanımı hem ekolojik hem de ekonomik Cam geri kazanımı hem ekolojik hem de ekonomik Çok yönlü bir madde olan cam, şeffaflığı, şeklinin bozulmaması, koku ve tat vermemesi nedeniyle birçok ürünün ambalajlanmasında kullanılmaktadır. Cam üretiminde

Detaylı

Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi

Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi Alüminyum Cürufundan Alüminyum Metali ve Flaks Eldesi 1 *Nedim SÖZBİR, 2 Mustafa AKÇİL and 3 Hasan OKUYUCU 1 *Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Müh. Bölümü, 54187 Esentepe, Sakarya 2

Detaylı

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU SÖZLÜK Aşağıda proje araştırmanızda karşılaşabileceğiniz kelime ve kelime grupları listelenmiştir. Anlayamadığınız yeni kelimeleri koçunuza ya da başka bir yetişkine sormayı lütfen unutmayın. KELİME-KELİME

Detaylı

RENCO Modüler Su Depoları

RENCO Modüler Su Depoları İçilebilir su veya niteliksiz su rahatlıkla depolanabilir. Yeraltına, açık alana ve bina içine, montajı yapılabilir. UZUN ÖMÜRLÜ, TEMİZLİĞİ KOLAY. Estetik bir görünüme sahiptir, yerleşim alanlarında bile

Detaylı

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014

Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Dr.Nalan A.AKGÜN 2014 Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları, Güney Bulgaristan, 16 Haziran 2007. Plovdiv University Ağustos 2008 : 0.25 ppb Eylül 2009 :0.5 ppb Vacha barajı, Krichim kasabası yakınları,

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

Atıklarınızı lütfen ayırınız!

Atıklarınızı lütfen ayırınız! Atıklarınızı lütfen ayırınız! Aşağıdaki atıklar çöp konteynerine ait değillerdir. Bunları ayrışmış şekilde biriktirmek için varolan düzenekleri kullanınız! Atık madde ayrışımı = Çevre sağlığı Atık kağıt,

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 40

ÖĞRENME FAALİYETİ 40 ÖĞRENME FAALİYETİ 40 AMAÇ PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda plastik teknolojisi alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU ve GELECEĞİ

Detaylı

SOĞUK DEPO PANELLERİ:

SOĞUK DEPO PANELLERİ: SOĞUK DEPO PANELLERİ: KİLİTLİ VE KİLİTSİZ SOĞUK DEPO PANELİ UYGULAMALARIMIZ: İTS GRUP olarak ; Endüstriyel yapının tasarımında ilk önce yapının kullanım amacına göre soğuk depo mimari projeyi hazırlıyoruz.

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ VI ÖNSÖZ Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmında sözkonusu olan refah düzeyi artışı, ancak yeterli miktarda madensel hammadde üretilmesi ve tüketilmesi ile olası olmaktadır. Nakliyat ise hem yeraltı

Detaylı

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com

GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... www.gepyesilenerji.com TEMİZ ÇEVRE TEMİZ GELECEK... TUZLA DÜZCE KEMERBURGAZ ALMANYA GEP YEŞİL ENERJİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ Hedefimiz, sanayicilerimize entegre atık yönetim planı sunarak tek noktadan en ekonomik ve zaman

Detaylı

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü 29/01/2013 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu 2. 30/07/2004 tarih ve 25538 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 3.

Detaylı

HUBER Bant kurutucu BT Arıtma tesisi çamurunun kurutulması için

HUBER Bant kurutucu BT Arıtma tesisi çamurunun kurutulması için HUBER Bant kurutucu BT Arıtma tesisi çamurunun kurutulması için En yüksek enerji verimliliği Atık ısıdan faydalanmaya yönelik müşteriye özel tasarım Tam otomatik sistem Çok kolay kullanım Paslanmaz çelikten

Detaylı

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ GELECEK www.ekolojikenerji.com.tr

Detaylı

Wilo EMUport Islak montaj hazır terfi istasyonu

Wilo EMUport Islak montaj hazır terfi istasyonu Pioneering for You Ürün broşürü Wilo EMUport Islak montaj hazır terfi istasyonu Wilo ile atıksu tahliyesi ve arıtma Islak montaj hazır terfi istasyonu Wilo pompalan ve sistemleri, belediye atık yönetimi

Detaylı

ATIK ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYALARIN TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ ve BERTARAF EDİLMESİ

ATIK ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYALARIN TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ ve BERTARAF EDİLMESİ ATIK ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYALARIN TOPLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ ve BERTARAF EDİLMESİ 1 Çevre Nedir? İçinde bulunduğumuz tüm canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle ilişkilerini içine alan ortamdır.

Detaylı

Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler

Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Pompalar Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler OTOMATiK VE MANUEL BOYA TABANCALARI Yaş boya Emaye

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ

TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ TÜRKİYE DE ÜRETİLEN TEHLİKELİ ATIKLAR VE UYGUN BERTARAF YÖNTEMLERİ Şeyma Taşkan 1, Barış Çallı 2 1 MarmaraÜniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Programı, Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy,

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları Çelik Izgara Sistem Donanım Ltd. Şti.,ızgara döşeme, geçit ızgara, kanal ızgara, hendek ızgara, platform ızgara ve çelik yapılar, inşaat metal kalas,

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm

Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Fen Bilimleri Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm M.İSMAİL SAHİN FURKAN CANAL FATİH BACAK CENGİZ KİLİÇ KONU: Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm Atık: Bir işlem sonucu çevreye bırakılan her türlü maddeye atık denir.

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI TS EN 1443 09.03.2006 Bacalar-Genel kurallar Kapsamı:Yanma ürünlerinin ısıtma donatılarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan (baca bağlantı boruları ve bağlantı

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

HUBER Çamurun işlenmesi

HUBER Çamurun işlenmesi WASTE WATER Solutions HUBER Çamurun işlenmesi Filtreleme Yoğunlaştırma Susuzlaştırma Kurutma Değerlendirme... Hepsi tek bir elden Çamurun işlenmesi Yerel yönetimlere ve sanayi kuruluşlarına ait arıtma

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ Fakültemizde hasta muayenesi, bilimsel çalışma ve laboratuvar çalışmaları sonucu oluşan, üretilen bazı maddeler tehlikeli ve tıbbi atık olarak nitelendirilmektedir.

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

Palet Ambalajında Yeni Çözüm. Palletizing SLIP-STOP

Palet Ambalajında Yeni Çözüm. Palletizing SLIP-STOP Palet Ambalajında Yeni Çözüm Palletizing SLIP-STOP Şirket Profili KMG, palet ambalajında kullanılan bantlama makinesi veya streç sarma makinesine alternatif olarak icat edilen Slip-Stop sistemi üreticisi

Detaylı

ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ

ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ ARILI DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐ Bitki gelişimi için gerekli olan su ile suda eriyebilen besin maddelerinin, istenilen zamanda ve istenilen miktarda,kontrollü olarak bitki kök bölgesine damlalar halinde verilmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 5 Zeytinyağı

Detaylı

Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız VİBRO ÇÖP SASÖRÜ RADYAL TARAR

Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız VİBRO ÇÖP SASÖRÜ RADYAL TARAR Tohum İşleme ve İyileştirme Teknolojik Çözüm Ortağınız VİBRO ÇÖP SASÖRÜ RADYAL TARAR A C F D G E B A) Ürün Giriş B) Ürün Çıkış C) Aspiratör Hava Emiş Bağlantısı D) Elek üstü Kaba Oluğu E) Elek altı İnce

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: E1 Blok Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. Doğalgaz, LPG veya hava gazı tesisat proje ücretleri (TMMOB Makina Asgari Ücret Yönetmeliği Madde 6-d) Doğrudan

Detaylı

1. Çamur Susuzlaştırma

1. Çamur Susuzlaştırma TARİH: 11.03.2015 1. Çamur Susuzlaştırma Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun katı madde miktarının artırılması akabinde gelen arıtma ünitelerinde kullanılacak

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Beslenmemizde Bitkisel Yağların Önemi Kızartma işlemi, uygun şartlarda yapılırsa ve kızartılmış yiyecekler ölçülü olarak tüketilirse sağlığımız için yararlıdır. Çünkü; Ucuz, hızlı ve verimlidir. Gıdaların

Detaylı

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI

AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTIKLERINBILINMEYEN YAŞAMI AB ve TURKIYE KIYASLAMASI PLASTİKLER DEĞERLİDİR TÜRKİYE DE ÜRÜNLERİN %47 Sİ PLASTİK MALZEME İLE AMBALAJLANIYOR PLASTİK AMBALAJLAR GIDA İSRAFINI ÖNLÜYOR TÜM AMBALAJ ATIKLARIN

Detaylı

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi

Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları Dersi Gübre Dağıtma Makinaları 2 e-mail: dursun@agri.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2017 nde

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA 2006 ÖĞRENME FAALİYETİ -33 AMAÇ PLASTİK TEKNOLOJİSİ Bu faaliyette verilen

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Haluk ERCEBER İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Fırın Ön hadde Nihai hadde Soğuma Sarma Hadde yolu koruyucusu 1200-1250 ºC Kesme T >

Detaylı

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET 2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET Türkiye de yatırımların teşviki, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve

Detaylı

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü İstanbul Aralık, 2016 Atık Yönetiminde Temel İlke Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların; kaynağında oluşum

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ Teknikeller Makina tam otomatik ve yarı otomatik küp şeker makineleri, küp şeker sarım makineleri ve tüp dolum makineleri üretmektedir. Üretim ihtiyaçlarınız doğrultusunda

Detaylı

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir.

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. DÖKÜM TEKNOLOJİSİ Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. DÖKÜM YÖNTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ Genelde tüm alaşımların dökümü yapılabilmektedir.

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERİN KİREÇ ile İYİLEŞTİRİLMESİ

KİLLİ ZEMİNLERİN KİREÇ ile İYİLEŞTİRİLMESİ KİLLİ ZEMİNLERİN KİREÇ ile İYİLEŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Adnan Akyarlı 1, Yrd. Doç. Dr. Aydın Kavak 2, Servan Atay 3, Süleyman Alkaya 4 1 Kimtaş A.Ş., Şehit Nevres B. 3/7 İzmir,02324636373, 023246530692, adnan.akyarli

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI HOŞGELDİNİZ

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI HOŞGELDİNİZ MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİNİN GERİ KAZANIMI Faydalı ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha araç

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boşaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyon ile yan yana bağlanabilir özelliğe sahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boşaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyon ile yan yana bağlanabilir özelliğe sahiptir. Firmamız mühendisliğinde imalatını yaptığımız endüstriyel tip Bigbag dolum,bigbag boşaltma prosesleri kimya,maden,gıda... gibi sektörlerde kullanılan hafif, orta ve ağır hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ocak 2015 Enervis Sanayide Enerji Verimliliği Hizmetleri Soğutmanın Temelleri Doğalgazlı Soğutma Otomotiv Fabrikası İçin Örnek Çalışma Örnek Çalışma Sonuçları Enervis Sanayide

Detaylı

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST )

ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) ATLAS ISI İSTASYONU ( IST ) MODELLER : - IST-30 ( 30 Kw ) - IST-45 ( 45 Kw ) - IST-60 ( 60 Kw ) - IST-80 ( 85 Kw ) Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ. 2012 yılında IST model numaralı kat istasyonları üretimine

Detaylı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı

Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Yaklaşımı (10. Uluslararası Ekoteks ) (3 Mayıs 2017) Ahmet VARIR Atık Yönetimi Dairesi Başkanı 10 Yıllık Nüfus Artışı (2004-2014) 2014 2014 Kaynak: REC Türkiye, Veri kaynağı:

Detaylı

Silifoz Filtre Sistemi

Silifoz Filtre Sistemi Silifoz Filtre Sistemi RMF BSFT ATK 11 SA - Enerji ve bakım masraflarında tasarruf sağlar. - Su sistemlerinizin ömrünü uzatır. RMF BSFT ATK 11 SA Silifoz - Oteller, kamu binaları, konutlar gibi ortak yaşam

Detaylı

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA

DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI. Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA DÜNYADAKİ ATIK SU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ UYGULAMALARI Doç.Dr.Hüseyin GÜNERHAN Yük.Müh.Oğuzhan ÇULHA İçerik 1. Sisteme Genel Bakış 2. Atık Su Kaynaklı Isı Pompası Isı Değiştiricileri ve Tasarımı 3. Atık Su Isı

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ HADDELEME (Calendering) İLE İŞLEME TEKNİĞİ HADDELEMEYE(Calendering) GİRİŞ Bu yöntem genellikle termoplastiklere ve de özellikle ısıya karşı dayanıklılığı düşük olan

Detaylı

Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi

Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi Gaziantep Sanayisinin Değerlendirilmesi Bülent TOKATLI Şirket Müdürü / Çevre Mühendisi Gaziantep Endüstriyel Simbiyoz Projesi Bilgilendirme Toplantısı Programı 22 ARALIK 2015 Ekonomik Değerlendirme Ekonomik

Detaylı

Atık pilleri ne yapmalı?

Atık pilleri ne yapmalı? Akdeniz Üniversitesi Atık Pil Toplama Kampanyası Atık pilleri ne yapmalı? Kapsam Pil bağımlılığı Atık pil Çevreye olan zararları Ne yapılabilir? Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları

Detaylı

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ Big-Bag dolum makinesi, toz ve granül malzemelerin silolardan big-bag torbalarına, PLC kontrolü ile doldurulması işlemini gerçekleştirir. İsteğe bağlı olarak doldurma işlemi 200-1500

Detaylı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı Dr. Türkay KOTAN ERZURUM 2016 İÇERİK 1. Malzemenin Önemi 2. Malzeme Özelliklerinin

Detaylı

Bir malzeme, mal veya ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasına endüstriyel taşıma denir. Endüstriyel taşınma iki sınıfa ayrılmaktadır.

Bir malzeme, mal veya ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasına endüstriyel taşıma denir. Endüstriyel taşınma iki sınıfa ayrılmaktadır. ENDÜSTRİYEL TAŞIMA (TRANSPORT) Bir malzeme, mal veya ürünün bir yerden başka bir yere taşınmasına endüstriyel taşıma denir. Endüstriyel taşınma iki sınıfa ayrılmaktadır. İç Taşıma (Kısa mesafeli taşıma)

Detaylı