Özellikleri. - Kullanım Alanları Sekudaerrohsstoffe aus Plastikabfaelle und Eigenschaften -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özellikleri. - Kullanım Alanları Sekudaerrohsstoffe aus Plastikabfaelle und Eigenschaften -"

Transkript

1 Plastik Atıklardan Üretilen Sekunder Hammaddeler ve Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Özellikleri - Kullanım Alanları Sekudaerrohsstoffe aus Plastikabfaelle und Eigenschaften - Anwendugsmöglichkeiten glichkeiten der Sekudaerrohstoff-Produkte Prof. Dr. Ertuğrul rul Erdin Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik M Fakültesi Çevre Mühendisliği i BölümüB Kaynaklar Kampusu Buca /IZMIR, Turkey IV. ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ VE SERGİSİ ARALIK 2005 KONAK İZM ZMİR

2 İçindekiler Özet ve Anahtar SözcS zcükler Ayrı biriktirme ve toplama (saklık k derecesi) Geri kazanmasının n adımlar mları ve teknolojisi Sekunder hammaddeden ürün üretme teknolojileri Ürünlerin özellikleri Ürünlerin kullanım m alanları Park bahçe, yol, köprk prü,, ev, sedde,, engel, perde v.d.

3 Özet Ambalaj atıklar kları kirli olarak toplandığı ığında, içindeki i indeki plastikler veya diğer ısışdeğerieri yüksek olan maddeler, katkı yakıt t olarak hazırlan rlanıp çeşitli kazanlarda yakıt t olarak kullanılabilirler. labilirler. Ancak DSD veya Çevko Vakfı sistemlerine göre g ayrı ve temiz toplanan plastik atıklar, PET, PE,PP, PS v.b. temiz sekunder hammadde olarak hazırlan rlanıp p işlenebilirler. i Ambalaj atıklar klarının çok başar arılı ayrı toplanması ambalaj maddelerinin değerlendirilmesi erlendirilmesi için i in ilk adımd mdır r ama herşey ey değildir. Çemberin tamamlanması için in ya maddesel ( enerji içerii eriğinden inden yararlanarak) ya da malzeme olarak ( malzeme hammaddesi) değerlendirilmesi erlendirilmesi gerekmektedir. Elde edilen yeni ürünlerin de ekolojik ve ekonomik bir anlam taşı şıması lazımd mdır. Bu bağlamda olaya bakıld ldığında, innovatif teknolojilerin gerektirilmesi, elde edilen ürünlerin ambiyanti ve albenisi olması gerekmektedir. Asıl l halka bı noktada kapanmakda, çevrim başar arılmaktadır. Ekolojik ekonomik hammadde çevrimi, elde edilen ürünlerde çok çeşitli yerlerde ve amaçlar için i in kullanılabilmektedir. labilmektedir.

4 Ambalaj atıklar klarının n değerlendirilmesinde erlendirilmesinde önemli olan sorunun oluşmas masında sorumlu olan tüm t kesimlerin işbirlii birliği i yapması ve ortak akılla, sinerji ile çalışmasıdır r ve katkıda bulunmasıdır. Avrupa Birliği i katılım m müzakereleri m de herkesi buna zorlamaktadır. r. Hammaddeden, yarı-mamul, ürün, pazarlama, kullanma, atma, biriktirme, toplama, taşı şıma, değerlendirme, erlendirme, geri kazanma, nihai bertaraf etme aşamalarında kaçınılmaz ortak sorumluluklar vardır. r. Eko tasarım, eko tüketim, t az materyal kullanma, sürds rdürülebilir tüketim, t tekrar kullanma, geri kazanma gibi yöntemlerde y aktif olmak gerekmektedir.

5 Önlemek-azaltmak değerlendirme-bertaraf etme piramidine bakıld ldığında, bundan yıllar y önceki uygulamalara bakıld ldığında klasik piramit şekli söz s konusu iken, Almanya gibi ülkelerde ters piramit söz s konusudur. Bertaraf edilenlerin çok azaldığı görülmektedir yılında y ise sıfır s r olacaktır. Hedef hepsini değerlendirmektir erlendirmektir. Biriktirme sisteminde Almanya da olduğu u gibi kaplarda madde gruplarını ayrı ayrı toplamaya mım karar vermeli yada, benim 1980 deki TürkiyeT rkiye nin ilk Ulusal Katı Atık k Kursu nda savunduğum um ve bugün n hala savunmaya devam ettiğim, im, Türk T toplumunun sosyoekonomik, kültk ltürel, çevre sosyolojisi yapısına en uygun bulduğum um 3 (4) kap sistemidir. Ki bu bile geçen en 25 yıl y l içinde i inde yaygınla nlaştırılamamıştır. Yerel yönetimler y sürekli kaldırım m değiştirmeye önem ve öncelik vermişlerdir. Bundan sonra ise çevre sorunları nı çözmeyi öncelikli ödevleri olarak kabul etmek zorundadırlar rlar (Erdin, 1980).

6 Ambalaj atıklar klarının n 1990 lardan itibaren ayrı toplama sistemine gore biriktirme/toplama başlad ladıktan sonra, DSD sistemi ve buna Alman halkının çok hızlh zlı uyum sağlamas laması, uygulaması sonucunda çok kısa k zamanda kota hedeflerine ulaşı şılmışdır. Ayrı biriktirilen ve toplanan değerli erli katı atıklar kları işleyecek tesisler olmadığı içinin, bunlar tekrar deponiye gönderilmişdir.yadir.ya da ücret karşı şılığıığı ile yakma tesislerine gönderilip yakılmakda idi. Kamu oyunun tepkisi nedeniyle de, yapılmas lması gerekn altyapı bir an once yapılm lmışdır den sonra sorun çözülm lmüşdür. Bu sayede hep düzenli, kaliteli geri toplama ve geri kazanma süregelmişdir. Amabalaj atıklar klarınden ikincil hammaddeler üretilmiş ve bundan da çok çeşitli ürünler elde edilmişdir dir.. Bu ürünler de çok yaygın kullanım alanı bulmuşdur dur.

7 Packaging waste generation in EU 15 (kg per capita) (EEA, 2004)

8 Put refuse in its place Glass... Lightweight packaging... Paper in the bottle-bank Residual waste in the yellow bin/ yellow bag REST MÜLL... in the waste paper containers... in the residual waste bin Source: DualesSystem Deutschland AG Status: November, 03

9 The project of Zakynthos Island

10 How the Dual System operates Packaging cycle Contract agreements Financed by Green Dot licence fees Filler/bottler Packaging manufacturer Secondary feedstocks Other products Packed product Duales System Deutschland AG Guarantor Recycling Retail trade Waste Management Company Collection agreed upon with local authorities Sorting Consumer Source: DualesSystem Deutschland AG Status: November, 03

11

12

13

14 Türkiye de ikincil hammadde üretilmesine bir örnek

15

16

17

18

19 Sekunder Hammaddeden Yeni Ürünler Ürünlerin Kullanım m Alanları

20 Örneğin çok sayıda firma ekstruziyon -, intruziyon-,, pres- ve enjeksiyon yöntemleri y ile çok çeşitli ürünler üretilmektedir üzerinde ürün çeşidi mevcuttur. Konstruksiyon,, form yapısı,, patentli üretim tehnikleri ile sürekli s yeni ürünler piyasaya arz ve talebe göre g sunulmaktadır. DKR ve DSD ile sözles zleşmeli olarak çalışan X - firması evsel katı atılardan kaynaklanan değerli erli atıklar kları geri kazanmakta (sekunder( hammaddeye dönüştürmekde) ), işlemektedirler. i Yılda Y atıklardan yeni ürün üretilerek geri kazanılmaktad lmaktadır.bu X firması yaklaşı şık k 100 kişi çalıştırmaktadır. r.

21 Ürünlerin kulanlım alanları ise : sanayi de, yeşil alanlarda, ormanlarda, ses-gürült ltü kirliliğini ini önlemede, çit, taraba,, perde, bahçe e duvarı yapılmas lmasında, fidancılıkda kda, çiçekcilikde,, inşaat malzemesi satan yerlerde, yol inşaat aatında, su yapılar larında, tarımsal alanlarda, belediye sahasında, ticarethanelerde, organize sanayi bölgelerinde b, saksı, çiçekcilikde, ahıl ve boks inşaatlar aatlarında, yol inşaatlar aatlarında, katı atık k kapları,, oturma banları, sınır r taşlar ları,, kalaslar, zemin örtüleme sistemleri, tahtalar, rabıtalar, profiller, kompostlaştırıcı bokslar, merdiven basamakları, korkulukları, dere üstü köprüler, kablo kanalı örtü plakaları olarak kullanılmaktad lmaktadır.

22 Ürünlerin Özellikleri Sekunder hammadden ((Polyolefinlerden Polyolefinlerden) ) hazırlanan ürünlerin, diğer bir deyişle plastik atıklar klarından üretilen malzemelerin önemli özellikleri aşağıa ğıdaki gibi özetlenebilir: Çevre dostu, ekonomik olarak anlamlı,, bakım istemez, impregnasyona gereksinim yok, çizilmez, çatlamaz, yarılmaz, robust, uzun ömürlü kullanım, patentli kullanma teknikleri, suya ve dona karşı mukavim, UV dayatıkl klı boya pigmentleri ile boyanmış ış,, tekrar geri kazanılabilir, pazlanmaz, hava şartlarına dayanıkl klı,, nem, rutubet geçirmez, deniz suyuna, asitlere, bazlara, yağlara karşı dayanıkl klı,, suya karşı nötr, oldukça a hafif, düşük d onarım m masrafları,, elektrik ve ısı yalıtımı çok yüksek, ürünlerdir.

23 AB yönetmenliklerine y göre g de katı atıklar mekanik, fiziksel, termik ve biyolojik işlem i görmeden g bertaraf edilemezler. Niahi bertaraf edildikleri yerlerde deponidir yılındaki y hedef ise deponiye gönderilmeye gerek kalmayacak şekilde tüm m işlemlerden i sonra geriye kalan kalınt ntıların n da değerlendirilebilir erlendirilebilir olmasıdır, olması zorunluluğudur. udur. Teknoloji bu yönde y geliştirilmek zorundadır. r. Bu nedenle de krışı ışık plastiklerden de albenisi olan, piyasadaki bir çok doğal malzemeden veya madenden metalden daha da iyi materyal özelliğine ine sahip olan, kaliteli, iyi özellikli malzeme olarak kullanılabilecek labilecek ürünler üretmek hedeftir Münih M İFAT fuarında bu bağlamda çok yeni ürün çeşitleri ve kullanma alanları sergilenmiş ve görülmüşdür. Karışı ışık k plastikleri işleme i teknikleri Tablo 2 de verilmiştir.. İşlenmi lenmiş plastiklerden elde edilen ürünler nerelerde kullanılabilmektedir. labilmektedir. Aslında çok yaygın n kullanım m alanı vardır. r. Bunlardan bir kaçına örnek de Tablo 2 2 ve 3 3 de verilmişdir dir.

24 Tablo 2 : Karışı ışık k Plastikler İçin İşleme Teknikleri ( Erdin, 1991) Plastifikasyon İşlemciler Kalıplama Kesikli işlem i Tek burgulu işlemciler i Profil boru ve yaprak sürekli s işleme i Çift burgulu işlemciler i SıkışS ıştırmalı kaplama Tablo 3. Karışı ışık k Plastik Atıklar kların n Uygulamaları Uygulama sektörü Kır, kıyık ve bahçe e mimarisi Örneğin: Banklar direkler, çitler, bitki ve gübre g kutuları yat limanı tahtaları,, kazıklar kları,, kıyık koruma direkleri Yol İnşaası Örneğin : GürültG ltü izolasyon duvaralır,, trafik ışıklar kları.. yol kenarı direkleri, drenaj kanalları,, kablo koruma kapakları,, Zemin döşemesitarımsal Yapılar Örneğin : Hayvancılıkta kullanılan lan çitler, direkler, kapaklar kutular Ulaşı şım Örneğin : Paletler, kablo bobinleri ; Öncelikle tahta metal ve beton yerine

25 Plastik atıklardan sekunder hammadde üretildikten sonra, bunlardan çok kaliteli, yaygın kullanım m alanı bulan inşaat malzemeleri üretilmektedir. Plastik atıklardan üretilen inşaat malzemesi Fotoğraf 2 2 de görülmektedir. g

26 Üretilen inşaat malzemeleri ve uygulamaları

27 Kullanım m alanlarından ndan uygulama örnekleri Kıyı ve Liman İnşaatlarında (Taşkın n Korumalarında nda-kıyı ve Yol Korumasında) Park bahçe Kumullarda yol ve dere üstü köprü Yer kaplama Açık k drenaj kanalı kaplaması Kentsel altyapı kanallarının üstünün n kaplanması Su içinde i inde bina inşaat aatı V.d.

28 Park Bahçe Orman Yol Su Yapılar larında Recycling Ürünlerinin Kullanılmas lması Her türlt rlü hava koşuluna, ve yüklere y karşı dayanıkl klı olduğu u için i in sakıncas ncasız z 12 ay boyunca istenilen her yrde ve maç için in inşaat malzemesi olarak kullanılabilmektedir. labilmektedir. Nisan 2005 Münih M Çevre teknolojisi (İFAT)( fuarında bu konuda çok sayıda katılımc mcı olmuştur.

29

30

31

32 Kıyı ve Liman İnşaatlarında (Taşkın Korumalarında nda-kıyı ve Yol Korumasında) Fotoğraflar da taşkın önlemede, yol kıyılarını, kenarlarını korumada, dalga kıranlark ranları güçlendirmede v b kullanılmakta lmakta olduğu görülmektedir. Fotoğraf : Plastik atıklar klarından elde edilen sekunder hammaddeden yapılan inşaat malzemeleri ile taşkınlara karşı koruma perdeleri

33

34

35 Fotoğraf : Malzemelerin çeşitli alanlarda kullanılmas lması ve oluşturdu turduğu u parçalar alar 1.Perde kalasları,, tahtaları (zeminden sızds zdırmazlık k ile) 2.Perde kalasları 3. Montaj-tutunma tutunma plakası 4. Çelik destek direkleri 5. vidalama elementleri 6. kalas kuşaklama çıtaları 7. çapraz (yatay) bağlant lantı parçalar aları

36 Fotoğraf : KıyıK güçlendirmede, desteklemede

37 Fotoğraf : GürültG ltü perdesi inşaatlar aatlarında

38 İnşaat Tekniğindeki indeki Yapı Tarzları da aşağıa ğıdaki şekillerde görülmektedir: g

39 Diğer uygulama örnekleri (gürült ltü duvarları,, kanal/dere örtülemesi)

40 Diğer örnekler

41

42

43 Su içinde i inde bina inşaat aatı

44 Plastik Atıklardan Üretilmiş Malzemelerin Yapı İnşaatında Kullanılmas lması Şekil 1 de kazık k temel, su basmanı, dikey ve yatay taşı şıyıcılar ve pencere-kap kapı doğramalar ramaları aşamasına kadar tamamlanmış inşaat hali görülmektedir. g k temel, su basmanı, dikey ve yatay taşıyıcılar ve pencere-kapı doğramaları aşamasına kadar tamamlanmış inşaat hali g

45 Plastik Atıklardan Üretilmiş Malzemelerden kazık k temel üzerine yapılan atık k plastiklerden üretilmiş bir evin (Mekong( Mekong-Asya Kazık k Temel-Ev) görümü Şekil 2 de verilmiştir

46 Tablo 4 : Mekong-Asya Kazık k Temel üzerine yapılan, yapılmas lması planlanan ve projenlendirilen evlerden birinin kısmk smı ve toplam maliyeti Pozisyonu NetKDV BrutKaba inşaat , , ,77 Ince inşaat , , ,04 Çatı örtüleme 2.339,40 374, ,70 Elektirik instalasyonu 3.980,00 636, ,80 Banyo tuvalet istalasyonu5.000,00 800, ,00 Ev tipi biyolojik arıtma 2.974,12 475, ,98 Güneş enerjisi tesisi 7.500, , ,00 Toplam maaliyet , , ,30 Tablo 5 : Vitnam için in öngörülen projenin kapsamlı toplam maliyeti tablo da verilmiştir.

47 Tablo 5 : Vitnam için in öngörülen projenin kapsamlı toplam maliyeti Toplam Proje MaliyetiNetKDV BrütKaz Kazık k Temel Ev ,67 Kazık k Temel Ev ,17 Konstruksiyon toplam , , ,37 Transport UPS ,00 Transport Vietnam ,00 İnşaat işçiliği ,00 Toplam , , ,37

48 Sonuç Son yıllardaki y teknolojik gelişmeler nedeniyle artık ambalaj atıklar klarınının ya da atıklar kların çok sayıdaki kaplar sisteminde toplamaya ihtiyaç duyulmamaktadır kap sistemi ile toplamak mümkm mkündür. Opto-elektronik yöntemlerle de maddelerin yüksek y saflık k oranında nda ayrılmas lması ve yüksek y oranda değerlendirilmesi erlendirilmesi mümkm mkün hale gelmişdir dir. Sonuçda elde edilen sekunder hammadde çok daha kaliteli ürünlerin elde edilmesi için i in bir baz oluşturmaktad turmaktadır. r. İnşaat malzemesi olarak üretilen kalaslar, profiller, kazıklar, klar, kolonlar, direkler, rabıtalar, tarabalar, yer taşlar ları v.d. başar arı ile kullanılabilmektedir. labilmektedir.

49 Kaynaklar Fa. HAHN Kunststoffe GmbH (2005): Sparen mit Produkten aus Recycling-Kunststoff Kunststoff. Erdin, E. Et al (1991) : Çevko Vakfı Kuruluş Raporu. İzmir. hahnkunststoffe.de; hahnkunststoffe.de laborbedarf.de/.de/kunststoffprodukte.htm - 16k RENO-Kunststoffprodukte KunststoffprodukteGmbH ch/d/ /d/kunststoffprodukte - 32k Erdin, E. ; Afşar ÜRÜT * Akın n ALTEN (2003): Packaging Wastes in Europian Union Avrupa Birliğinde inde Ambalaj Atıklar klarının n Değerlendirilmesi, erlendirilmesi, Sistemlerinin Ekonomik Analizi. İzmir. Erdin, E. (2005) : Katı Atık k Yönetimi. Y Kentsel Katı Atıklar kların n Biriktirilmesi. ÇMO Yayınlar nları. Ankara plasticseurope.org Erdin. E. (1980) : Çöp p ve Katı Atıklar Kursu Kitabı Temmuz Bornova/İzmir; EÜE İnşaat Fakültesi Çevre MühendisliM hendisliği i Bölümü B, Çevre MühendisliM hendisliği i Bilimleri Derneği i Temsilciliği

50 Duales System Deutschland und Vergleich EU punkt.de/fotodatenbank/ds/d/fdbanzeigen.php3 Doedens Doedens,, H. ; E. Erdin (1999): Organisation Technical Systems And Cost Of Recycling Of Packaging Waste In Germany And Comparison With Other Systems In Europe.. 99 International Packaging Congress October İzmir.

DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046

DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046 Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

AMBALAJ VE GERİ DÖNÜŞÜM

AMBALAJ VE GERİ DÖNÜŞÜM AMBALAJ VE GERİ DÖNÜŞÜM Dr. Sema ÖZGÜR 05.04.2006 1 Ambalaj nedir? İçine konulan ürünü en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını ve taşınmasını kolaylaştıran, istediğimiz miktarda ürünü saklayabildiğimiz

Detaylı

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Ambalaj Atıklarının Yönetimi

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Ambalaj Atıklarının Yönetimi Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Ambalaj Atıklarının Yönetimi Hatice Kutlu Bülbül * - Barış Özdal ** Öz: Bu çalışmada; Avrupa Birliği (AB) ne tam üyelik sürecinde, ülkemizde ambalaj atıklarının kaynağında

Detaylı

KATI ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE YAPILAN UYGULAMALAR

KATI ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE YAPILAN UYGULAMALAR TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ KATI ATIKLARIN GERİ KAZANIMI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE YAPILAN UYGULAMALAR Dr. ¹, Necdet ERDOĞAN², Özgür DEMİRTOLA³ T.C. Çevre

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI MARLARI ODASI. Yasal -Yönetsel Alanda ekleşen en ve Hedeflenen

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI MARLARI ODASI. Yasal -Yönetsel Alanda ekleşen en ve Hedeflenen TMMOB PEYZAJ MİMARLARI MARLARI ODASI Yasal -Yönetsel Alanda Gerçekle ekleşen en ve Hedeflenen Çalışmalar PMO Amaç ve Hedefleri Mücadelenin kollektif, bir arada yürümesi y gereken, örgütlülüğün n de böyle

Detaylı

OKULLARDA ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİNE ÖRNEK MODEL: YEŞİL OKUL PROJESİ

OKULLARDA ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİNE ÖRNEK MODEL: YEŞİL OKUL PROJESİ OKULLARDA ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİNE ÖRNEK MODEL: YEŞİL OKUL PROJESİ Gülşen Nişli Çevre Mühendisi/Ar-Ge Uzmanı Yön Temizlik Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mahir İz Cad. No: 12 D:13, Üsküdar,

Detaylı

HURDA GERİ DÖNÜŞÜM EKONOMİSİ VE YAPAY ZEKA KULLANIM ALANLARI

HURDA GERİ DÖNÜŞÜM EKONOMİSİ VE YAPAY ZEKA KULLANIM ALANLARI HURDA GERİ DÖNÜŞÜM EKONOMİSİ VE YAPAY ZEKA KULLANIM ALANLARI Mehmet Fatih Taşkın *, Mehmet Faruk Yaren *, Özer Uygun *, Ahmet Alp * *Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ÖZET Geri dönüşüm terim olarak,

Detaylı

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008 Türkiye Ambalaj Meclisi TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi istanbul TiCARET ODASI KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi HAZlRLAYANLAR Yrd.Doç.Dr.Bülent ARMAGAN (Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi-Proje Yürütücüsü) Yrd.Doç.Dr.İbrahim DEMİR (İstanbul Teknik

Detaylı

RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetimine,

RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetimine, ENVITEC ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ İŞL. İTH. İHR. NAK. MAK. İML. ve TİC. SAN. LTD. ŞTİ. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Nisan 2010 RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetimine, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi ÖZET Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İnşaat Atıklarının Değerlendirilmesi

İnşaat Atıklarının Değerlendirilmesi İnşaat Atıklarının Değerlendirilmesi E. Erdin, A. Alten ve T. Tunalı Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İZMİR ÖZET: İnşaat ve moloz atıkları geri kazanılabilir ve ikincil hammadde olarak

Detaylı

2014-2015 GÜZ YARIYILI. Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ

2014-2015 GÜZ YARIYILI. Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ 2014-2015 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ 2 3 Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) atığı sahibinin istemediği, ihtiyacı olmadığı, kullanmadığı, arıtma ve uzaklaştırılması gerekli olan maddeler

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012 Bu belgede, ülke düzeyinde ç k lan proje ça r s na teklif edilen 181 uygulama aras ndan ba ms

Detaylı

Katı Atık ve Su Yönetiminde Kuvvetli Bir Hizmet Ortağı

Katı Atık ve Su Yönetiminde Kuvvetli Bir Hizmet Ortağı Katı Atık ve Su Yönetiminde Kuvvetli Bir Hizmet Ortağı > Çevre Hizmetleri > www.remondissistemyapi.com > Ortak girişim Sistem Yapı nın tamamladığı tesisler ile atıksular çevreye zararsız hale getirilmektedir.

Detaylı

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi ISO 11 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı, Ankara,

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0/ 55 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

Tekstil Atıkların Yapı Malzemesi Olarak Kullanım Alanlarının Araştırılması

Tekstil Atıkların Yapı Malzemesi Olarak Kullanım Alanlarının Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2010 (62-70) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 6, No: 1, 2010 (62-70) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

KATI ATIK GER KAZANIM ÇALI MALARI; STANBUL ÖRNE

KATI ATIK GER KAZANIM ÇALI MALARI; STANBUL ÖRNE KATI ATIK GER KAZANIM ÇALI MALARI; STANBUL ÖRNE Emine LÜY (*), Kâmil B. VARINCA (**), Aynur KEM RTLEK (*) (*) STAÇ A.. eluy@istac.com.tr, akemirtlek@istac.com.tr (**) Yıldız Teknik Üniversitesi, n aat

Detaylı

www.kimyamuhendisi.com ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ PLASTİKLER

www.kimyamuhendisi.com ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ PLASTİKLER ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ PLASTİKLER Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması,bu atıkların katı ayırma atık tesislerinde işlenerek özelliklerine göre daha homojen gruplara sınıflandırılması,atıkların

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GERİ DÖNÜŞÜM ATAĞI

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GERİ DÖNÜŞÜM ATAĞI KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GERİ DÖNÜŞÜM ATAĞI Bir inşaat projesinde ilk kazmanın vurulması ile beraber hafriyat toprağı, inşaat molozu gibi bertarafı gereken atıklar oluşmaya başlamaktadır. 12 İnşaat, yıkıntı atıklarının

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

Bu proje Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye tarafından desteklenmiştir.

Bu proje Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye tarafından desteklenmiştir. Bu proje Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye tarafından desteklenmiştir. (REC) Türkiye nin hibe desteğiyle yürütülen projenin bir ürünü olarak hazırlanmış bu yayındaki bilgi ve yorumlar yalnızca yazarlarının

Detaylı

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Rasim BEHÇET 1 * Cumali İLKILIÇ 2 Faruk ORAL 3 1 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, MALATYA 2 Fırat Üniversitesi

Detaylı

Plastiklerin Kullanımı ve Etkileri

Plastiklerin Kullanımı ve Etkileri Plastiklerin Kullanımı ve Etkileri Plastik sözcüğü, "biçimlendirme" anlamındaki Yunanca plastikos sözcüğünden gelmektedir. Plastik, karbonun (C) hidrojen (H), oksijen (O),azot (N) ve diğer organik ya da

Detaylı