ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Doküman Kodu:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi:Nisan 2014 Revizyon No:01 Sayfa No:1/7 1.Amaç: En önemli etken ünitelerde oluşan atıkların doğru tanımlanarak ayrımının sağlanmasıdır. Bu amaçla atık türlerinin tanımlarının yapılıp tüm hastane personeline eğitim verilerek, atık türlerinin kavranması sağlanır. Ünite içinde oluşan atıkların oluştuğu yerde ayrımının doğru yapıldığı sürekli kontroller ile takip edilir. Doğru ayrımın yapılması ile her türde oluşan atık miktarı azalacaktır. 2. Kapsam: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası, Ek Hizmet Binası, Ekleri ve çalışanları 3.Kısaltmalar: ATK:Atık PR:Prosedür TAP:Atık Pil Toplama Derneği EKK:Enfeksiyon Kontrol Komitesi 4.Tanımlar : Evsel Nitelikli Atık: Genel Atık:Ünitelerden kaynaklanan başta mutfak,bahçe ve idari birimlerden kaynaklanan kontamine olmamış atıklar. Ambalaj Atığı:Ünitelerden kaynaklanan kontamine olmamış tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir cam(serum, su şişesi v.b.), kağıt-karton, plastik ve metal ambalaj atıklarıdır. Tıbbi Atık: Enfeksiyöz atık: Patojen içerdiğinden kuşku duyulan atık laboratuar kültürleri; karantina koğuşlarından çıkan atıklar; enfekte hastalarla temas eden araç-gereçler; kan ve enfeksiyöz vücut sıvılarından oluşur. Patalojik atık: Patolojik atıklar, doku, organ, vücut parçaları, insan fetüsleri ve hayvan leşlerinden oluşur. Bu kategoride tanımlanan insan ve hayvan vücut atıkları anatomik atık olarak da adlandırılır. Kesici-Delici atıklar: Kesiciler, iğneler, hipodermik iğneler, bistüri ve bistüri ağızları, bıçaklar, infüzyon setleri, testereler, kırık camları kapsayan; kesici ve delici yaralanmalara sebep olabilen maddelerdir. Tehlikeli Atık: Ünitelerden kaynaklanan, tehlikeli kimyasallar, sitotoksik ve sitostatik ilaçlar, amalgam atıkları, genotoksik ve sitotoksik atıklar, farmasötik atıklar, ağır metal içeren atıklar ve basınçlı kaplar. Farmasötik Atık: Kullanma süresi dolmuş veya artık kullanılmayan, ambalajı bozulmuş, dökülmüş ve kontamine olmuş ilaçlar, aşılar, serumlar ve diğer farmasötik ürünler ve bunların artıklarını ihtiva eden kullanılmış eldivenler, hortumlar, şişeler ve kutuları, tedavi sırasında kullanılan ilaçların flakon ve içinde ilaç tedavisi yapılmış serum şişelerini atığını kapsar. Genotoksik Atık: Hücre DNA'sı üzerinde mutasyon yapıcı, kanserojen veya insan veya hayvanda düşüğe neden olabilen türden farmasötik ve kimyasal maddeleri, kanser tedavisinde kullanılan sitotoksik (antineoplastik) ürünleri ve radyoaktif materyali ihtiva eden atıklar ile bu tür ajanlarla tedavi gören hastaların idrar ve dışkı gibi vücut çıkartılarını kapsar. Kimyasal atık : Kimyasal atık katı, sıvı ve gaz kimyasalların atılmasından oluşur. Örnek olarak tanı ve deneysel çalışmalar, hastane genel temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden çıkan atıklar verilebilir. Sağlık hizmetlerinden oluşan kimyasal atık tehlikeli veya tehlikesiz olabilir; atık aşağıdaki özelliklerden en az birine sahipse tehlikeli olarak düşünülür: Toksik Korozif (asidlein ph ı <2 ve bazların ph ı >12) Yanıcı Reaktif (patlayıcı, suya reaktif, şoka duyarlı) Genotoksik (sitotoksik ilaçlar vb.) Ağır Metal İçeren Atıklar: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan termometre, tansiyon ölçme aleti,florasan lamba ve pil atıklarını içerir. Basınçlı kaplar: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel araştırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan gazları içinde bulunduran silindirleri, kartuşları ve kutuları ifade eder. Amalgam atık: Gümüş, kalay ve bakır alaşımının, cıva ile karıştırılması ile elde edilir. Karışımın %45-50'sini oluşturan civa, metalleri birbirine bağlayarak dayanıklı bir dolgu malzemesi oluşturur. Civa diğer metallerle birleştiğinde kimyasal yapısı değişir ve zararsız hale geçer. Sitotoksik ve sitostatik atıklar: Onkoloji ünitelerinde; herhangi bir kanser türünde, kullanılan ilaç, ampul flakon atıkları.tedavi sırasında kullanılan eldiven atığı ve bulaş olan koruyucu ekipman atıklarını kapsar. 5. Sorumlular: Hastane İdaresi,Çevre Görevlisi,Atık depo sorumlusu 6.Faaliyet Akışı: 6.1.Hastanemizde Oluşan Tehlikeli Atıklar:

2 Doküman Kodu:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi:Nisan 2014 Revizyon No:01 Sayfa No:2/7 Tablo 2. 1-EWC kodları ile birlikte tehlikeli atık tanımı A.Y.G.E.İ.Y Ek-4 Tehlikeli Atık EWC A.Y.G.E.İ.Y Ek:4 Kodu Tehlikeli atık Tanımlanması Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar Şanzıman, yağlama ve diğer motor yağları Atık baskı tonerleri Civa İçeren Piller Diş Amalgam Atıkları Tehlikeli madde içeren veya tehlikeli madde oluşturan kimyasallar. (Formaldehit, Etanol, Ksilen, İsopropil Alkol, Hidroklorik Asit) Çözücü bazlı developer (banyo)solüsyonları Fikser (sabitleyici) solüsyonları Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddeler ile kontamine olmuş ambalajlar Kullanım tarihi geçmiş ilaçlar, bozulmuş aşı ve serumlar Floresan lambalar ve diğer civa içeren atıklar Yenilebilir sıvı ve katı yağlar dışındaki yağlar ( Bitkisel Atık Yağlar) 6.2.Atık Minimizasyonu: En önemli etken ünitelerde oluşan atıkların doğru tanımlanarak ayrımının sağlanmasıdır. Bu amaçla atık türlerinin tanımlarının yapılıp tüm hastane personeline, hastalara ve yakınlarına eğitim verilerek, atık türlerinin kavranması sağlanır. Ünite Doğru ayrımın yapılması ile her türde oluşan atık miktarı azalacaktır Evsel atıkların oluşumunun ve miktarının azaltılması: Bu amaçla atık türlerinin tanımlarının yapılıp tüm hastane personeline, hastalara ve yakınlarına eğitim verilerek, atık türlerinin kavranması sağlanır. Hastanede verilen tüm hizmetlerde Ambalaj atıklarının oluşumunun ve miktarının azaltılması: Bu amaçla atık türlerinin tanımlarının yapılıp tüm hastane personeline, hastalara ve yakınlarına eğitim verilerek, atık türlerinin kavranması sağlanır. Hastanede verilen tüm hizmetlerde Tıbbi atıklarının oluşumunun ve miktarının azaltılması: Bu amaçla atık türlerinin tanımlarının yapılıp tüm hastane personeline, hastalara ve yakınlarına eğitim verilerek, atık türlerinin kavranması sağlanır. Hastanede verilen tüm hizmetlerde Tehlikeli atıklarının oluşumunun ve miktarının azaltılması: Bu amaçla atık türlerinin tanımlarının yapılıp tüm hastane personeline,hastalara ve yakınlarına eğitim verilerek, atık türlerinin kavranması sağlanır. Hastanede verilen tüm hizmetlerde 6.3.Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Ve Biriktirilmesi Evsel nitelikli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri: Genel nitelikli evsel atıklar, kontamine olmamak koşulu ile siyah renkli poşetlerde toplanır. Birimlerde çalışan tüm personele evsel atıklarla ilgili eğitimler ve kontroller yapılarak evsel atıkların ayrı toplanması sağlanmaktadır. Ayrıca Halk eğitimleri (hasta ve yakınlarına) verilmektedir: Genel nitelikli atıkların birimlerden toplanması ve Evsel atık deposuna taşınması için her vardiyada eğitimli bir personel görevlendirilmiştir ve dezenfeksiyonu yapılabilen, keskin köşesi olmayan paslanmaz (sert plastikten) atık taşıma arabaları kullanılmaktadır Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri: Ambalaj atıkları kapsamında olan cam atıklar (serum şişesi) mavi renkli poşet geçirilmiş kova içinde toplanırken kağıt karton, cam ve plastik atıklar Tarsus Belediyesi/anlaşmalı firma nin geri dönüşüm amaçlı hazırlamış olduğu ambalaj toplama kutularında toplanır. Bu kutular dolduğunda mavi poşete aktarılır. Ambalaj atıkları için bütün birimlere eğitimler ve kontroller yapılarak kaynağında ambalaj atıklarının ayrı toplanması sağlanmaktadır. Ayrıca Halk eğitimleri (hasta ve yakınlarına) verilmektedir.ambalaj atıklarının toplanması ve Geri dönüşümlü atık deposuna taşınması için her vardiyada eğitimli bir personel görevlendirilmiştir ve dezenfeksiyonu yapılabilen Ambalaj atığı taşıma arabası kullanılmaktadır.

3 Doküman Kodu:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi:Nisan 2014 Revizyon No:01 Sayfa No:3/ Tıbbi atıkların (kesici-delici atıklar dahil) kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri: Tıbbi atıklar, kaynağında yırtılmaya delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen maddeden,sızdırmaz, çift taban, dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat, kalınlığı 100 mikron olan, en az 10kg. kaldırma kapasiteli; üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DİKKAT! TIBBİ ATIK ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalarda toplanır. Torbalar en fazla 3/4 oranında doldurulur. Kadın doğum salonu doğum odalarındaki tıbbi atık biriktirme kapları içerisindeki plasenta, poch ve kan atıkları olan tıbbi atık torbalarının içerisine torba içindeki sıvıyı yoğunlaştıracak miktarda çam talaşı atılır, kaynağında yoğunlaşma sağlandıktan sonra torbalar geçici tıbbi atık deposuna gönderilir. Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK ibaresi taşıyan plastik kutularda toplanır. Bu plastik biriktirme kutuları, en fazla 3/4 oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve kırmızı plastik torbalara konur. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz. Tıbbi atıklar için tüm personele hizmet içi eğitimler verilmekte ve kontroller yapılarak kaynağında ayrı toplanması sağlanmaktadır. Ayrıca Halk eğitimleri (hasta ve yakınlarına) verilmektedir. Tıbbi atıkların birimlerden toplanması ve Tıbbi atık deposuna taşınması için her vardiyada eğitimli bir personel; (turuncu renkli tıbbi atık kıyafeti, gözlüğü, maskesi, bonesi ve çizmesi olan) görevlendirilmiştir ve dezenfeksiyonu yapılabilen, keskin köşesi olmayan paslanmaz (sert plastikten) atık taşıma arabaları kullanılmaktadır; Tıbbi atık arabaları turuncu renkte; üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DİKKAT! TIBBİ ATIK ibaresi bulunmaktadır Tehlikeli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri: Atık piller istem sırasında doluları ile değiştirilerek kırtasiye deposunda toplanır; Hasta ve yakınları ile üçüncü kişilerin atık pillerini getirip atabilecekleri pil toplama kutuları poliklınik girişlerinde ve bina girişlerinde bulunmaktadır.üç aylık Periyotlarla birikim olduktan sonra Sürat Kargo Tarsus şubesi (tlf: ) aranarak bertaraf işlemleri için TAP (Atık Pil Toplama Derneği) projesine gönderilmektedir. Röntgen birimi fixer solüsyonu biriktirilir. Developer solüsyonu biriktirilir.bu Atıklar 2013 yılı için sözleşme yapılan firmaya UATF doldurularak verilmektedir. (Sercan Madeni Hizmetler Otom.İnş.Gıda Nak. San. Ve Tic. LTD.ŞTİ.)Hastanemizde 2014 yılı Ocak ayının 15 inden itibaren CR-DR a geçildiği için sözkonusu atıklar oluşmamaktadır. Hastanemiz Ana Bina ve Ek bina mutfağında oluşan bitkisel atık yağlar Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi San. Ve Tic.A.Ş. anlaşmalı olarak onların getirdiği biriktirme bidonlarında toplanır; Dolan bidon UATF doldurularak teslim edilir.yerine temiz boş Bidon Firma tarafından bırakılır.makbuzlar yemekhane şirket şefi tarafından muhafaza edilir. Hastanemizde oluşan Amalgam atıkları ADSM Diş tedavi ünitelerinde ağzı kapalı kaplarda biriktirilmektedir. Hastanemizde oluşan kimyasal atıklar ağzı kapaklı üzerinde Tehlikeli Atık ibaresi ve özelliği belirtilen uygun kaplarda biriktirilir. Hastanemizde oluşan Tehlikeli kimyasal atık kapları ve kontamine ambalajlar birimlerde; sterilizasyon, laboratuar, ameliyathanede, ağzı kapaklı üzerinde Tehlikeli Atık ibaresi ve özelliği belirtilen uygun kaplarda biriktirilir. Şanzıman, Yağlama Ve Diğer Motor Yağları, bakım yapan firmaya teslim edilmektedir Hastanemizde oluşan Toner Kartuj, dolum yapılarak tekrar kullanılmaktadır. Hastanemizde Atık Floresanlar, Teknik Serviste ağzı kapaklı üzerinde Tehlikeli Atık ibaresi ve özelliği belirtilen uygun kaplarda biriktirilir. Oluşan tüm bu atıklar uygun tehlikeli etiketli kaplarında, eğitimli personel ile tehlikeli atık taşıma aracında tehlikeli atık deposuna taşınır. 6.4.ATIKLARIN TAŞINMASI, TAŞIMADA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR Genel nitelikli Evsel atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar: Hastanemizde faaliyette bulunan temizlik şirketinin belirlediği eğitimli, personel tarafından; kalın iş eldiveni giyilerek, keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış evsel atık taşıma aracı ile, atık için belirlenen güzergah izlenerek geçici evsel atık deposuna taşınır Ambalaj atıklarının taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar: Hastanemizde faaliyette bulunan temizlik şirketinin belirlediği eğitimli, personel tarafından kalın iş eldiveni giyilerek ; ambalaj atığı atık taşıma aracı ile, atık için belirlenen güzergah izlenerek,cam atıklar cam konteynerine,kağıt-karton ve plastik atıklar dönüşümlü atık deposuna/konteynerine taşınır Tıbbi atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar: Hastanemizde faaliyette bulunan temizlik şirketinin belirlediği eğitimli ; kalın iş eldiveni, koruyucu gözlük, maske takan; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyen bir personel tarafından; tekerlekli, kapaklı, paslanmaz maddeden yapılmış turuncu renkte, üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DİKKAT! TIBBİ ATIK ibaresi bulunan; yükleme ve boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına ve delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış, evsel atık aracından farklı olan araç ile tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan toplanır ve atık için belirlenen güzergah izlenerek geçici tıbbi atık deposuna taşınır.bu esnada el ve vücut ile temastan kaçınılır.

4 Doküman Kodu:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi:Nisan 2014 Revizyon No:01 Sayfa No:4/ Tehlikeli atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri: Atık piller istem sırasında doluları ile değiştirilerek kırtasiye deposunda toplanır: Hasta ve yakınları ile üçüncü kişilerin atık pillerini getirip atabilecekleri TAP projesinden temin edilen pil toplama kutuları poliklinik girişlerinde ve bina girişlerinde bulunmaktadır.üç aylık Periyotlarla birikim olduktan sonra Sürat Kargo Tarsus şubesi (tlf: ) aranarak bertaraf işlemleri için TAP (Atık Pil Toplama Derneği) projesine gönderilmektedir. Röntgen birimi fixer ve Developer solüsyonu üzerinde uluslar arası tehlike sembolü olan ağzı kapalı uygun kaplarda biriktirilir. Bu Atıklar 2013 yılı için sözleşme yapılan firmaya UATF doldurularak verilmektedir; UATF lerin D nüshaları ay sonunda valiliğe gönderilir. (Sercan Madeni Hizmetler Otom.İnş.GıdaNak. San. Ve Tic.LTD.ŞTİ.) Hastanemizde 2014 yılı Ocak ayının 15 inden itibaren CR-DR a geçildiği için sözkonusu atıklar oluşmamaktadır. Hastanemiz Ana Bina ve Ek bina mutfağında oluşan bitkisel atık yağlar: yağlar Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretimi San. Ve Tic.A.Ş.ile anlaşmalı olarak onların getirdiği biriktirme bidonlarında toplanır; Dolan bidon UATF doldurularak teslim edilir; UATF lerin D nüshaları ilgili İdare tarafından ay sonunda valiliğe gönderilir. Yerine temiz boş Bidon Firma tarafından bırakılır. Makbuzlar yemekhane şirket şefi tarafından muhafaza edilir. Kimyasal atıklar: Birimlerde oluşan kimyasal atıklar ağzı kapalı üzerinde uluslar arası tehlike sembolü ve tehlike özelliği belirtilen uygun kaplarda biriktirilir; Dolan bidonlar atık taşıma güzergahı takip edilerek içinde atık kaplarının sabitlendiği bölmeleri ve yan yüzeylerinde uluslarası tehlike sembolü bulunan Tehlikeli atık taşıma arabası ile eğitimli, kalın iş eldiveni, koruyucu gözlük, maske takan; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyen bir personel tarafından Tehlikeli atık deposuna taşınır. Hastanemizde oluşan Tehlikeli atıklar: Birimlerde oluşan Tehlikeli atıklar ağzı kapalı üzerinde uluslar arası tehlike sembolü ve tehlike özelliği belirtilen uygun kaplarda biriktirilir; Atık taşıma güzergahı takip edilerek içinde atık kaplarının sabitlendiği bölmeleri ve yan yüzeylerinde uluslarası tehlike sembolü bulunan Tehlikeli atık taşıma arabası ile eğitimli, kalın iş eldiveni, koruyucu gözlük, maske takan; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyen bir personel tarafından Tehlikeli atık deposuna taşınır. 6.5.Atık Toplama Ve Biriktirme Ekipmanlarının Bulunduğu Yerler, Toplama Programı Ve Taşıma Güzergahı Ünite içinde uygulanan taşıma programı ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca uzak olacak şekilde belirlenmiştir Genel nitelikli Evsel nitelikli atık biriktirme kaplarının bulunduğu yerler, toplanma saati ve atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah: Siyah poşet geçirilmiş atık biriktirme kapları tüm birimlerde oluştukları yere yakın kendileri için ayrılmış yerlerde bulunur.evsel nitelikli atıklar; 24 saat hizmet verilen birimlerden her gün arası, ve saatleri arası alınır. 8 saat hizmet verilen birimlerden hafta içi her gün saatleri arası alınır. Atıkların taşınması sırasında katlardan atık için belirlenen asansör kullanılarak bodrum katına indirilir. Levhalar takip edilerek geçici atık deposuna ulaşılır. Poliklinik binası atıkları ise servis giriş katından belirlenen asansöre ulaşılarak aynı güzergah takip edilerek depo alanına ulaştırılır Ambalaj atıklarının taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar: Ambalaj toplama kapları tüm birimlerde oluştukları yerlere yakın kendileri için ayrılmış yerlerde bulunur.mavi poşet geçirilmiş cam atık ve plastik atık kovaları; tüm servis tedavi odalarında, ameliyathanede, pansuman odalarında, laboratuarlarda, diş polikliniğinde, aile planlaması polikliniğinde, oluştukları yerlere yakın kendileri için ayrılan yerlerde bulunur. Ambalaj atıkları; 24 saat hizmet verilen birimlerde her gün saatleri arası ve saatleri arası alınır.8 saat hizmet verilen birimlerden hafta içi her gün saatleri arası alınır. Hastanemizde faaliyette bulunan temizlik şirketinin belirlediği eğitimli, personel tarafından kalın iş eldiveni giyilerek ; evsel atık taşıma arabası ile, atık için belirlenen güzergah izlenerek,cam atıklar cam konteynerine,kağıt-karton ve plastik atıklar dönüşümlü atık konteynerine taşınır Tıbbi atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar: Kırmızı poşet geçirilmiş tıbbi atık biriktirme kapları tüm servis tedavi odalarında, ameliyathanede,laboratuarlarda, diş üniteleri, poliklinik pansuman odalarında ve enfeksiyon kontrol komitesinin uygun gördüğü oluştukları yerlere yakın kendileri için ayrılan yerlerde bulunur.tıbbi atıklar; 24 saat hizmet verilen birimlerden her gün sabah;09:00-11:00,15:00-18:00 akşam 21:00-24:00 saatleri arası,8 saat hizmet verilen birimlerden hafta içi her gün 15:00-18:00 saatleri arası tıbbi atık personeli tarafından birimlerden tartılarak alınır; Hastanemizde faaliyette bulunan temizlik şirketinin belirlediği eğitimli ; kalın iş eldiveni,koruyucu gözlük,maske takan;çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyen bir personel tarafından; tekerlekli, kapaklı, paslanmaz maddeden yapılmış, yükleme ve boşaltma esnasında torbaların hasarlanmasına ve delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan turuncu renkte, üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile DİKKAT! TIBBİ ATIK ibaresi bulunan; yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış evsel atık aracından farklı olan araç ile tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan toplanır ve atık için belirlenen güzergah izlenerek geçici tıbbi atık deposuna taşınır.bu esnada el ve vücut ile temastan kaçınılır Tehlikeli atıkların taşınması, taşıma amacıyla kullanılacak araçlar: Tehlikeli atıklar için tehlikelilik özelliğine göre, toplama kapları; ameliyathaneler, laboratuvarlar, röntgenler, teknik servisler, sterilizasyon, diş tedavi ünitleri, mutfaklar, poliklinik girişindeki danışmalarda(atık pil toplama kapları) oluştukları yerde ve en yakın yerde biriktirilir; Dolan kaplar hastanemizde faaliyette bulunan temizlik şirketinin belirlediği eğitimli ; kalın iş eldiveni, koruyucu gözlük, maske takan; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyen bir personel tarafından;saat arası, içinde atık kaplarının sabitlendiği bölmeleri ve yan yüzeylerinde uluslarası tehlike sembolü bulunan Tehlikeli atık taşıma arabası ile atık için belirlenen güzergah izlenerek geçici Tehlikeli atık deposuna taşınır. Bu esnada el ve vücut ile temastan kaçınılır.

5 Doküman Kodu:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi:Nisan 2014 Revizyon No:01 Sayfa No:5/7 6.6.Geçici Depolama Sistemleri Evsel atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri (20 yatak ve üstü üniteler için): Geçici evsel atık deposu hastanemiz iki binasında da arka bahçelerde bulunmaktadır. Hacmi 34.05m 3 en az 2 günlük atığı alabilecek boyutlarda; yükseklik: 2.80cm depo alanı:12.16m 2 olup ;deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan fayans ile kaplanmıştır.yeterli derecede aydınlatma sistemi bulunur. Depo soğutulabilir özelliktedir. Yıkama sırasında oluşan atık suyun akabileceği kanalizasyona bağlı ızgaralı drenaj sistemi bulunur. Depo kapısı üzerinde EVSEL ATIK ibaresi bulunur. Kullanım dışında daima kapalı ve kilitli tutulur. Yetkili olmayan kişilerin girmesine izin verilmez.depo kapısı dışa doğru açılır ve içeri bir hayvan giremeyecek şekilde inşa edilmiştir Tıbbi atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri (20 yatak ve üstü üniteler için): Geçici tıbbi atık deposu hastanemiz iki binasında da arka bahçelerde bulunmaktadır. Hacmi 34.05m 3 en az 2 günlük atığı alabilecek boyutlarda; yükseklik: 2.80cm depo alanı:12.16m 2 olup; deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan fayans ile kaplanmıştır. Depo içinde sızıntıların birikmesi için sızdırmaz atık havuzu bulunur, kesinlikle dışarıya akıntısı olmaz. Yeterli derecede aydınlatma sistemi bulunur. Depo soğutulabilir özelliktedir. İçi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği, atıkların kolaylıkla taşınabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlardadır. Kapısı dışa doğru açılır ve kullanım dışında daima kapalı ve kilitli tutulur. Yetkili olmayan kişilerin girmesine izin verilmez. Depo kapıları içeri bir hayvan giremeyecek şekilde inşa edilmiştir.kapı üzerinde Uluslar Arası Biyotehlike amblemi ve DİKKAT! TIBBİ ATIK ibaresi bulunur Tehlikeli atık geçici atık deposunun yeri ve özellikleri (20 yatak ve üstü üniteler için): Geçici tıbbi atık deposu hastanemiz ana hizmet binasında arka bahçede bulunmaktadır. Hacmi en az altı aylık tehlikeli atığı alabilecek (ayda 1000kg den az atık oluşturan kurumlar için )ölçüde olup; deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, donma-çözülme, aşınma, asidik, bazik ve benzeri kimyasallara dayanıklı yüksek durabiliteli ve kir tutmayan fayans ile kaplanmıştır. Depo içinde sızıntıların birikmesi için sızdırmaz atık havuzu bulunur, kesinlikle dışarıya akıntısı olmaz. Yeterli derecede aydınlatma sistemi bulunur. Depo soğutulabilir özelliktedir. İçi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği, atıkların kolaylıkla taşınabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlardadır. Kapısı dışa doğru açılır ve kullanım dışında daima kapalı ve kilitli tutulur. Yetkili olmayan kişilerin girmesine izin verilmez. Depo kapıları içeri bir hayvan giremeyecek şekilde inşa edilmiştir.kapı üzerinde DİKKAT TEHLİKELİ ATIK ibaresi bulunur. 6.7.Toplama Ekipmanlarının Temizliği Ve Dezenfeksiyonu Tıbbi atık taşıma araçları ile geçici atık depolarının veya konteynırlarının temizliği ve dezenfeksiyonu amacıyla yapılacak işlemler: Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak, atıkların boşatılmasını müteakiben yapılır. Zemin kuru bezle silinerek kaba kirlerden arındırılır, daha sonra deterjan emdirilmiş nemli bezle silinerek zemin temizliği yapılır.1/10 luk hipoklorid emdirilmiş nemli bezle silinerek dezenfekte edilir. Temizlik sırasında kullanılan temizlik bezleri tek kullanımlıktır, deterjanlı veya hipokloridli suya batırılıp tekrar kullanılmaz.temizlik esnasında ve temizlik sonunda kullanılan bezler tıbbi atık torbasına atılır. Sızdırmaz atık havuzunda biriken sıvı atıklar ise; çam talaşı ile yoğunlaştırıldıktan sonra kürek yardımı ile kırmızı renkli tıbbi atık torbalarına atılır. Daha sonra zeminin kuru bezle kaba kiri alındıktan sonra deterjanlı su emdirilmiş nemli bez ile silinerek temizliği yapılır.1/10 luk çamaşır suyu emdirilmiş nemli bezle silinerek bölme dezenfekte edilir. Bu işlemde kullanılan küreğin temizliği ; önce deterjanlı su emdirilmiş nemli bezle kaba kiri alınır. 1/10 luk hipoklorid emdirilmiş nemli bezle silinerek dezenfekte edilir. Sadece tıbbi atık toplama amaçlı kullanılan taşıma aracı temizliği; her günün sonunda deterjan emdirilmiş nemli bezle silinerek kaba kiri alınır.1/10 luk hipoklorid emdirilmiş bezle silinerek dezenfeksiyonu yapılır. Personelin giydiği kalın eldiven ve özel koruyucu turuncu renkli elbise çamaşırhanede diğer çamaşırlardan ayrı olarak yıkanıp, buhar ile dezenfekte edilir. Personelin giydiği çizme atık poşetlerini toplama sırsında giydiği ile depo içerisinde giydiği çizme ayrıdır. Depo içerisinde giydiği çizme depodan dışarıda kullanılmaz. Depo temizliği sonunda çizmenin temizliği de diğer malzemeler gibi; önce kuru bez ile kaba kirlerinden arındırılır. Sonra deterjanlı su emdirilmiş bezle silinerek temizlenir. Sonra 1/10 luk hipoklorid emdirilmiş bez ile silinerek dezenfeksiyonu sağlanır. Bu işlemde kullanılan bezler tek kullanımlıktır. Kullanım sonunda tıbbi atık poşetine atılır. Hastane içerisinde atık toplama sırasında kullanılan çizmenin temizliği de aynı şekilde yapılır. Ayrıca birimlerde tıbbi atık torbalarının geçirildiği kovaların temizliği her servisin kendi personeli tarafından eldiven giyerek; kova içerisine sızıntı olmamışsa, kovanın temizliği deterjanlı su emdirilmiş bezle silinerek yapılır.1/10 luk hipoklorid emdirilmiş nemli bezle silinerek dezenfeksiyonu yapılır. Kullanılan bezler tıbbi atık torbasına atılır. Eğer kova içerisine sızıntı olmuş ise, kuru bez ile kovanın içi silinir, bez derhal tıbbi atık torbasına atılır.daha sonra deterjanlı su emdirilmiş nemli bez ile silinerek temizliği yapılır.1/10 luk hipoklorid emdirilmiş nemli bezle silinerek dezenfeksiyonu yapılır. Kullanılan bezler tıbbi atık torbasına atılır Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanlar: Dezenfeksiyon amacı ile 1/10 luk Hipoklorid kullanılmaktadır. 6.8.Kaza Anında Alınacak Önlemler Ve Yapılacak İşlemler Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler: Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalarda ilk müdahale yapıldıktan sonra personel derhal Enfeksiyon Kontrol Komite odasına başvurur. Mesai saati dışındaki yaralanmalarda ilk mesai saatini takiben E.K.K. odasına başvurur.personele, personel yaralanmalarını önleme ve izleme formu doldurulur.personelin bağışıklık durumu ; Hepatit ve HİV markerlerine bakılarak enfeksiyon hekimi (Enfeksiyon Kontrol Komite Başkanı) tarafından değerlendirilir. Gerekli olan aşılama tablosuna alınır.

6 Doküman Kodu:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi:Nisan 2014 Revizyon No:01 Sayfa No:6/ Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek dökülme ve yayılmalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler:tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek dökülme ve yayılmalarda atıklar uygun malzeme(emici odun talaşı v.b.) ile toplanır.yerler kuru bezle silindikten sonra tekrar deterjanlı bezle silinir.1/10 luk Hipoklorid karışımı ile nemlendirilmiş ayrı bir bezle silinerek dezenfekte edilir. Bezler tek kullanımlıktır, kullanım sonunda tıbbi atık torbasına atılır. Ayrıca dökülme sırasında yere yayılan sıvı atıklar çam talaşı ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli tıbbi atık torbasına kürek yardımı ile atılır. Küreği, deterjanlı su emdirilmiş bezle silerek kaba kiri alınır. 1/10 luk hipoklorid emdirilmiş nemli bez ile silinerek dezenfeksiyonu yapılır. Zemin kuru bez ile kaba kiri alındıktan sonra deterjanlı su emdirilmiş bezle silinir. 1/10 luk hipoklorid emdirilmiş bez ile silinerek dezenfeksiyonu yapılır. Tıbbi atıkların geçici atık deposuna taşınması esnasında taşıma aracına sızıntı, dökülme durumunda; dökülen atık uygun malzeme ile toplandıktan sonra veya sıvı atıklar yoğunlaştırılıp tıbbi atık torbasına kürek yardımı ile atıldıktan sonra tıbbi atık taşıma aracı deterjanlı su emdirilmiş nemli bezle silinerek temizliği yapılır. 1/10 luk hipoklorid emdirilmiş bez ile silinerek dezenfekte edilir. Bu sırada kullanılan bezler tek kullanımlıktır.tekrar hipokloridli veya deterjanlı suya batırılıp kullanılmaz. Kullanım sonunda tıbbi atık torbasına atılırlar. Kullanılan küreğin temizliği ve dezenfeksiyonu yukarıda anlatılmıştır Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalar, dökülmeyayılma ve diğer kazaların bildirilmesi, kayıt altına alınması ve raporlanması: Tıbbi atıkların toplanması, ünite içi taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalar için personel yaralanmalarını önleme ve izleme talimatı uygulanır.personel yaralanmalarını önleme ve izleme formu doldurulur.bu form EKK odasında klasör içerisinde muhafaza edilir Evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarının toplanması ve taşınmasından sorumlu personel ve görev tanımları: Evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklar; hastanemizde görev alan temizlik şirketinin görevlendirdiği eğitimli; her bina için her vardiyada bir kişi (personel) tarafından toplanır toplama esnasında görevli personel eldiven ve maske takarak oluştukları yerlere göre kendileri için ayrılmış yerlerde bulunan kovaların içinde 3/4 ü dolmuş siyah renkli ve mavi renkli poşetleri etrafa dağıtmadan kova içinden çıkarıp ağızlarını sıkıca bağlayarak evsel atık taşıma aracına yükler. Atık güzergahını takip ederek geçici evsel atık deposuna ulaştırır.depo içerisine poşetleri ağız kısmı yukarı gelecek,sıkışıp patlamasını,dökülmesini önleyecek şekilde aktarır.her servisin kendi personeli kovaları deterjanlı su ile yıkar, kurutur.kovalara uygun renkte atık poşetlerini geçirerek kendileri için ayrılmış yerlere bırakır Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasından sorumlu personel, görev tanımları ve çalışma sırasında kullanılacak özel kıyafetler: Tıbbi atıkların toplanması ve taşınması hastanemizde faaliyette bulunan temizlik şirketinin özel, eğitimli, aşıları yapılmış (Tetanoz.Hepatit-B aşıları); her bina için her vardiyada bir kişi (personel) tarafından toplanır, taşınır ve geçici tıbbi atık deposuna aktarılır. Bu işlemleri yaparken kalın eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır. Çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer. Atık torbalarını toplarken kullandığı çizme ile depo temizliğinde kullandığı çizme farklıdır. Tıbbi atık taşıma personeli; Her gün belirlenen saatlerde kalın eldiven, koruyucu gözlük, maske ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyerek tüm birimlerden tıbbi atık torbalarının ağzını sıkıca bağlayarak emniyetli bir şekilde etrafa yayılmadan, sızıntı olabilecek torbaları aynı amaç için kullanılan yeni bir torbaya geçirerek,sıkıştırmadan sadece bu iş için kullanılan tıbbi atık taşıma aracına yerleştirir. Etiketli atıkları birimlerden tartarak alır ve karışık olarak atılmış atıklar kayıt altına alınır. Taşıma sırasında belirlenen atık güzergahını takip ederek geçici tıbbi atık deposuna atık torbalarını/kovaları ulaştırır. Tıbbi atık torbalarını depo içerisindeki havuza sızmasını sağlayacak şekilde üst üste koymadan düzenli olarak yerleştirir. Atık miktarını tartarak ve poşet/kova sayısını sayarak zimmet defterine o günün tarihini ve atık toplama saatini yazarak kaydeder. Belediye/firma görevlileri geldiği zaman toplamdaki poşet ve kg cinsinden ağırlık makbuza işlenir. Taşıma ve depoya aktarma sırasında oluşabilecek kazaları (dökülme, poşetin delinmesi gibi) önleyecek titizlikle çalışır, kaza durumunda zeminin ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonunu yapar. Geçici tıbbi atık deposu boşaldıkça deponun temizliğini ve dezenfeksiyonunu yapar. Tıbbi atık taşıma aracını günün sonunda temizler ve dezenfekte eder. Toplama ve taşıma işleminde kullanılan araçları başka işlemde kullanmaz. Çalışma sırasında kullandığı malzemeleri ayrı bir yerde muhafaza eder. Depo kapısını kilitli tutar. Günlük olarak sıcaklık takip formuna depo sıcaklığını kaydeder. Depo boşaltılmasını takiben temizliğini ve dezenfeksiyonunu yaptıktan sonra üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken sırasıyla; çizme ve kalın eldivenlerini, (Hastane içerisinde giydiği çizme ile depo içerisine girmez, depo içerisinde giydiği çizme ile dışarı çıkmaz temizliğini yaptıktan sonra depo çerisinde bırakır. Çizmelerin temizliği; kuru bez ile kaba kirlerden arındırdıktan sonra deterjanlı bez ile temizler sonra 1/10 luk çamaşır suyu emdirilmiş bez ile silerek dezenfekte eder. Bezler tek kullanımlıktır. İşlem sonunda tıbbi atık poşetine atılır.) Daha sonra koruyucu gözlük, turuncu renkli koruyucu elbisesini, daha sonra maskesini çıkarır, kalın eldiven ve koruyucu elbisesini tıbbi atık torbasına bırakarak temizliği ve dezenfeksiyonunun yapılması için çamaşırhaneye teslim eder. Maske tek kullanımlıktır. Ellerini antiseptik sabun ile yıkar. Non-steril eldiven giyer; koruyucu gözlüğü önce deterjanlı su emdirilmiş bezle siler,1/10 luk çamaşır suyu emdirilmiş bezle silerek dezenfekte eder, çizmeyi kuru bez ile silip kaba kirlerden arındırır. Deterjanlı su emdirilmiş nemli bezle temizler,1/10 luk hipoklorid emdirilmiş nemli bezle silerek dezenfekte eder,malzemelerini koyması için belirlenen odaya bırakır. Giysilerini çamaşırhaneden alır. Taşımada kullandığı özel giysi ve

7 Doküman Kodu:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:Haziran 2013 Revizyon Tarihi:Nisan 2014 Revizyon No:01 Sayfa No:7/7 malzemelerini belirlenen odada muhafaza eder. Temizlik işlemi sonunda Tıbbi Atık Deposu Aylık Takip Formu üzerinde kendisi için ayrılan bölüme depo temizliğini yaptığı saati yazar ve imzalar Geçici atık deposunun/geçici atık depolama konteynırlarının işletilmesinden sorumlu personel ve görev tanımları: Geçici evsel atık deposundan sorumlu personel: Hastanemiz temizlik firmasının belirlemiş olduğu genel atık toplama personeli aynı zamanda Geçici evsel atık deposundan ve ambalaj konteynırı/geri dönüşümlü atık deposundan sorumludur; Geri dönüşümlü atıkların ve Genel Atıkların gün içinde sabah ve öğleden sonra belediye görevlilerine verilmesi işlemini takip eder ve sonrasında depo temizliğini yapar; depo ısısını takip eder, depoda asılı bulunan temizlik takip çizelgesini imzalar. Geçici tıbbi atık deposundan sorumlu personel: Ünite içi tıbbi atık toplayan eğitimli gündüz personeli aynı zamanda geçici tıbbi atık deposundan da sorumludur; Tıbbi atıkların depo içinde etrafa sızmayacak şekilde düzenli istif edilmesi,depo ısısının takibi, sözleşmeli firmaya tartarak teslim edilmesi ve her teslim sonunda yukarda anlatıldığı şekilde dezenfeksiyonunun yapılmasından sorumludur.yaptığı temizliği temizlik takip çizelgesine işleyerek imzalar. Geçici tehlikeli atık deposundan sorumlu personel: Hastanemiz temizlik firmasının belirlemiş olduğu eğitimli bir personel Geçici tehlikeli atık deposundan sorumludur; deponun havalandırılmasının takibi, ısısının takibi,ve sızıntı v.b. gibi güvenlik konularının takibi bu personel tarafından yapılır. 6.9.KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA Oluşan tıbbi atık miktarının belirlenmesi ve kayıt altına alınması: Oluşan tıbbi atıklar tıbbi atık deposundan belediye/firma işbirliği ile uzaklaştırılır..tarsus Belediyesi/firma tıbbi atık aracı atıkları almak için haftada 3 kez hastaneye gelir. Görevli tarafından belediye görevlilerine(inte A.Ş..) teslim edilir. Tıbbi atık personeli tarafından ;önceden zimmet defterine kaydedilen atık bilgileri belediye/firma görevlileri geldiği zaman toplanır.toplamdaki ağırlığı (UATF)na işlenir.belediye/ tarafından hazırlanan UATF doldurulur.bir nüshası (D formu) görevli personelde kalır, üretici tarafından Valiliğe gönderilir..tıbbi atık alındı makbuzları,hastane tarafından dosya içerisinde muhafaza edilir. Hastanede kullanılan Tıbbi Atık Deposu Aylık Takip Formu görevli personel tarafından doldurulur. Teslim edilen atığın ağırlığı kg olarak kaydedilir. Atığı alan belediye/firma görevlisi adı-soyadı-imzası,teslim eden görevli personel ad-soyad-imzasını atar. Ayrıca tıbbi atık deposunun boşaltılmasını takiben tıbbi atık personeli deponun temizliğini yapar. Temizlik sonunda tıbbı atık personeli kendisi için ayrılan bölüme deponun temizliğini yaptığı saati yazar ve imzalar. Ay sonunda doldurulan form hastane müdür yardımcısına teslim edilir. Kilo miktarları aylık toplanarak İl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine yazı ile bildirilmektedir.formlar hastane tarafından dosya içerisinde muhafaza edilir Kayıt altına alma ve raporlamadan sorumlu personel: Kayıt altına alma ve raporlamadan hastanemiz Çevre görevlisi sorumludur. 7.İlgili Dokümanlar:

Revizyon Tarihi: Sayfa No:1 /6 Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi: Sayfa No:1 /6 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi:02.08.2011 Sayfa No:1 /6 1. AMAÇ Atıkların, Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği ne uygun olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere teslimini

Detaylı

HASTANE ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

HASTANE ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ DokNo:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: VitaleKadınHastalıklarıveDoğumHastanesininhizmetlerisırasındaaçığaçıkanatıklarınmevzuataveus ulüneuyguntoplanmasıveortamdanuzaklaştırılmasınıamaçlar.

Detaylı

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI Sayfa No 8/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Çevre Görevlisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim I-GENEL BİLGİLER I.1. ÜNİTENİN ADI I.2.ADRESİ : Özel Çevre Hastanesi :Cemal Sair Sok. No:2 Mecidiyeköy Şişli/

Detaylı

1-AMAÇ Atıkların bertarafını ilgili mevzuata uygun şekilde sağlamaktır.

1-AMAÇ Atıkların bertarafını ilgili mevzuata uygun şekilde sağlamaktır. 1-AMAÇ Atıkların bertarafını ilgili mevzuata uygun şekilde sağlamaktır. 2-KAPSAM nde ortaya çıkan tıbbi, evsel ve tehlikeli atıkları kapsar. 3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır. 4- TANIMLAR

Detaylı

TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ

TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ Prof. Dr. Yavuz SİLİĞ Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilimdalı Sivas TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28790 MADDE

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇEVRE GÖREVLİSİ DR FATMA SEVERCAN KİM.FATMA ÖVENLER

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇEVRE GÖREVLİSİ DR FATMA SEVERCAN KİM.FATMA ÖVENLER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇEVRE GÖREVLİSİ DR FATMA SEVERCAN KİM.FATMA ÖVENLER SAĞLIK KURULUŞLARINDA ATIK YÖNETİMİ Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine göre

Detaylı

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KOD:TL.100 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:20.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1/7 1. AMAÇ: Atıkların Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak.

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Hastanemizde üretilen tüm atık çeşitlerinin ayrıştırılması, miktarının azaltılması, uygun olarak toplanması, taşınması ve gerekli temizlik ve dezenfeksiyon kurallarına uyulmasının sağlanması. 2.

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç; B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.K.H.K Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Karacabey İlçe Devlet Hastanesi ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

T.K.H.K Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Karacabey İlçe Devlet Hastanesi ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ Doküman No: ATK.PR.01 Yayın Tarihi:16.04.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No:00 Sayfa No:1 / 7 1. AMAÇ: Hastanede bulunan tehlikeli maddelerin (kimyasallar, kemoterapötik ajanlar, radyoaktif malzeme ve

Detaylı

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ Fakültemizde hasta muayenesi, bilimsel çalışma ve laboratuvar çalışmaları sonucu oluşan, üretilen bazı maddeler tehlikeli ve tıbbi atık olarak nitelendirilmektedir.

Detaylı

Tanımlar. Tıbbi Atık:

Tanımlar. Tıbbi Atık: Tıbbi Atık: Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil), Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık, Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil), Bakteri ve virus tutucu hava

Detaylı

İmza. İmza. İmza. İmza. İmza. İmza

İmza. İmza. İmza. İmza. İmza. İmza Sayfa: 1/6 Revizyonun Açıklaması Yeni yayınlandı KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan Kıymet Çelebi Sorumlu Hemşire Kontrol Funda BATMAZOĞLU Kalite Koordinatörü Melek İNANÇ Hastane Müdür Yardımcısı Doç. Dr.

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ Amaç: Atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan ve detaylı olarak ortama verilmesinin önlenmesi bertaraf

Detaylı

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ATIK KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

Ç.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ATIK KONTROLÜ PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO: TY-PR-7 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA NO: 1 / 8 1.AMAÇ Atıkların Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak insan sağlığını

Detaylı

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI I-GENEL BİLGİLER I.1. ÜNİTENİN ADI : TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ I.2. ADRESİ Türkeli/ SİNOP I.3. TELEFON NUMARASI: (0368) 671 43 00 I.4. FAKS NUMARASI : (0368) 671 38 00 II-İDARİ BİLGİLER II.1. ÜNİTENİN BAĞLI

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ ATK.PR.01 09.01.2014 0 1/7 1.0 AMAÇ: hastanemizde üretilen tüm atık çeşitlerinin miktarının, ayrıştırılmasının, temizlenmesinin, depolanmasının tanımlanmasıdır. 2.0 KAPSAM: hastanemizin tüm birimleri ve

Detaylı

Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi

Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Gülşah REİS Çevre ve Şehircilik Uzmanı Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü İçerik 1. Giriş (Atık Yönetimi ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği)

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE TOPLANMASI TAŞINMASI GEÇİCİ DEPOLANMASI ÇEVRE BEKÇİ İLE DEĞİL, AKIL VE SEVGİ İLE KORUNUR

TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE TOPLANMASI TAŞINMASI GEÇİCİ DEPOLANMASI ÇEVRE BEKÇİ İLE DEĞİL, AKIL VE SEVGİ İLE KORUNUR TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE TOPLANMASI TAŞINMASI GEÇİCİ DEPOLANMASI ÇEVRE BEKÇİ İLE DEĞİL, AKIL VE SEVGİ İLE KORUNUR Çevre Mühendisi Behçet KAVDIR 19/09/2014 ATIK İhtiyaç duymadığımız ve uzaklaştırmak

Detaylı

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ REV.TAR./NO 01.01.2013 / 2 Sayfa - 1 - / 8 1. AMAÇ: Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza düşürecek şekilde atık yönetimini ve atıkların kaynağında en aza indirilmesi sağlamak

Detaylı

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Hastane kaynaklı tüm atıkların (tıbbi, evsel, cam, kağıt, tehlikeli, geri dönüşüm vb) ve

Detaylı

Bu prosedürün uygulanmasından, Merkez Müdürlüğü, Hastane temizlik hizmetleri ve tüm hastane çalışanları sorumludur. 4. Tanımlar

Bu prosedürün uygulanmasından, Merkez Müdürlüğü, Hastane temizlik hizmetleri ve tüm hastane çalışanları sorumludur. 4. Tanımlar Rev. No : 05 Rev.Tarihi : 27 Temmuz 2015 1 / 9 1. Amaç 2. Kapsam UÜ-SK da üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçi ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toplanması,

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 P ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 TIBBİ ATIK ve KODU (18 01/1802) TEHLİKELİ ATIK ve KODU (18 01 01 ve20 01 21) EVSEL ATIK ve KODU

Detaylı

Doküman No: HENF-T06-P01 Revizyon No: 1 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarihi: Sayfa: 1/6. Revizyon Açıklaması

Doküman No: HENF-T06-P01 Revizyon No: 1 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarihi: Sayfa: 1/6. Revizyon Açıklaması ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Yürürlük i: 12.07.2012 Revizyon i: Sayfa: 1/6 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 1.1.1, 1.3, 12.1, 2.1.4, 2.1.6.11/b, 2.1.8.1-2.1.10 KAPSAM: Tüm Birimler

Detaylı

İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ

İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ TÜZÜĞÜN YASAL DAYANAĞI 21/97 sayılı Çevre Yasamızın 20. maddesinin 3. fıkrası altında alınan yetki ile çıkarılmıştır. Tıbbi atıkların

Detaylı

o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR

o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR Kullanıldıktan sonra ürün özelliğini kaybetmiş, görmesi gereken işi göremeyen maddelere atık diyoruz. Evsel Çöpler Ambalaj Atıkları

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ATIK YÖNETİMİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi AMAÇ: Atık Yönetimi Talimatı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI

HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Belgin SATICI Biyolog Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ

Detaylı

ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK KURUŞLARINDA DENETİMİ

ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK KURUŞLARINDA DENETİMİ ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK KURUŞLARINDA DENETİMİ ÖZDEMİR BORAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANI ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ ŞUBE

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Uz. Dr. Sevinç AKKOYUN

ATIK YÖNETİMİ. Uz. Dr. Sevinç AKKOYUN ATIK YÖNETİMİ Uz. Dr. Sevinç AKKOYUN 1 1. TIBBİ ATIK a. Enfeksiyöz atık b. Kesici-Delici atık 2. AMBALAJ ATIKLARI 3. EVSEL ATIK 4. TEHLİKELİ ATIK 2 TANIMLAR 3 1. Enfeksiyöz Atıklar: Enfeksiyon yapıcı etkenleri

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK PLANI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK PLANI 1.GENEL BİLGİLER 1.1.HASTANE ADI: Özel Yalova Hastanesi 1.2.ADRESİ: Fevzi Çakmak Mah. Şehit Ömer Faydalı Cad. Fırın Sok no:33 Merkez/YALOVA 1.3.İLETİŞİM: Tel: 0226 811 22 44 1.4.FAX: 0 226 813 73 24 1.5.E-Mail:

Detaylı

ATIK YÖNETĠM PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETĠM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/9 REVĠZYON NO TARĠH AÇIKLAMA 00 06.09.2017 İlk yayın 1. AMAÇ Toros Üniversitesinin faaliyetleri sonucu atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza düşürecek şekilde atık

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Uz. Biyolog Filiz TAŞ ÇEVRE MEVZUATI Kanun: 2872sayılı Çevre Kanunu Yönetmelikler: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

PLANIN DETAYI 3.1. GENEL BİLGİLER

PLANIN DETAYI 3.1. GENEL BİLGİLER SAYFA NO 1/15 1. +AMAÇ VE KAPSAM Bu planın amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde üretilen atıkların sistematik bir şekilde yönetimini sağlamak ve gerekli kontrol sistemini oluşturmak. Atıkların; üretimi, toplanması,

Detaylı

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR

YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANE TEMİZLİK PLANI DÖK.KODU: YÖN.PLN.024 YAYIN TARİHİ: 11,11,2011 REVİZE NO:67 REVİZE TARİHİ: 02/06/2014 SAYFA:1/1 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ NDE ÇEVREYLE DOST SİSTEM TASARIMI VE BU KAPSAMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ NDE ÇEVREYLE DOST SİSTEM TASARIMI VE BU KAPSAMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ NDE ÇEVREYLE DOST SİSTEM TASARIMI VE BU KAPSAMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR TEHLİKELİ ATIK TIBBİ ATIK Sağlık Kuruluşları AMBALAJ ATIĞI NÜKLEER ATIK EVSEL ATIK

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ TALİMATI

ATIK YÖNETİMİ TALİMATI KODU: ATK.TL.1 YAYIN TARİHİ : MART 213 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO: SAYFA NO:1/6 111/2 1. AMAÇ: Hastanede bulunan tehlikeli maddelerin (kimyasallar, kemoterapötik ajanlar, radyoaktif malzeme ve atıklar,

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RİSK DÜZEYİNE GÖRE TEMİZLİK PLANI SAYFA NO 1/9 HASTANE TEMİZLİĞİNDE RİSK SINIFLAMASI YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR 1. AMELİYATHANELER 1. ACİL SERVİS 1. İDARİ BİRİMLER (ayniyat, satın alma,muhasebe, maaş

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Görev, yetki ve yükümlülükler SAĞLIK KURULUŞU Tıbbi Atıkların Sağlık Kuruluşu İçinde Yönetimi Atık yönetim planını hazırlamak Atıkları kaynağında ayrı toplamak

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ATIK YÖNETİMİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ATIK YÖNETİMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ ATIK YÖNETİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/11 REVİZYON TAR. NO 00 BÖLÜM NO 08 STANDART NO 04 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 1.AMAÇ: Hastanede üretilen tüm atıkların

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI HASTANE PLANI DOK.KODU:AY.PL.01 YAYIN TARİHİ: 01. 06 2016 REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:00 SAYA NO:1/5 1 - DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARIN VE DEZENEKSİYON PLANI Zemin MALZEMESİ/EKİPMA N Mop-Otomat- Yüzey Temizleyicisi

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAYFA NO: 1/10 I. GENEL BİLGİLER I.1. ÜNİTENİN ADI : Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi I.2. ADRESİ : Doğu Gazi Bulvarı Merkez Kampüs Girişi Aytepe Mevkii - AYDIN I.3. TELEFON

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI 1-RİSKLER HASTANE TEMİZLİK PLANI YÖN.PL.01 15.02.2013 11.07.2013 01 1/14 YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR - AMELİYATHANELER - STERİLİZASYON ÜNİTESİ (steril destek alanları)

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TEMİZLİK PLANI KOD YÖN.PL.07 YAY.TR. OCAK 2013 REV TR. TEMMUZ 2014 REV NO 01 SYF NO 1/4 YÜKSEK RİSKLİ ALAN ORTA RİSKLİ ALAN DÜŞÜK RİSKLİ ALAN DİŞ PRETEZ LABORATUARI RÖNTGEN TUVALETLER ENTEGRE KLİNİKLER MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ BÖLÜM BAZINDA TEMİZLİK UYGULAMALARI İDARİ BİRİMLER HASTA

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.05 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 AY/YIL:

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI ve DEPOLANMASI TALİMATI

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI ve DEPOLANMASI TALİMATI 1 / 5 1. AMAÇ: Atıkların Çevre Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere teslimini sağlamak. 2. KAPSAM: Hastane yönetimini,

Detaylı

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI NA, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI NA, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. GENELGE Sayı : 001-1.1466 Tarih : 30.05.2017 Konu : Tıbbi Atık Yönetim Planı DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI NA, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Detaylı

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ SAYFA No. Sayfa 1 / 10 1. AMAÇ: Hastanede üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde ve çevreye zarar vermeden ayrı olarak

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon Kontrol Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/10 1. AMAÇ Yakın Doğu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KODU: ENF.PL.15 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.1.

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KODU: ENF.PL.15 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.1. T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KODU: ENF.PL.15 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:78

Detaylı

*TIBBİ ATIK: Sağlık hizmeti veren

*TIBBİ ATIK: Sağlık hizmeti veren *TIBBİ ATIK: Sağlık hizmeti veren * Hastane, * Poliklinik, muayenehane *Laboratuarlardan vb. kaynaklanan * Patolojik ve patolojik olmayan, * Enfekte, * Kimyasal ve farmasotik atıklar ile * Kesici-delici

Detaylı

Dök.No.ATK.LS.03 Yayın Tarihi:28.03.2014 Revizyon Tarihi:00 Revizyon No:00 Sayfa No:2/1

Dök.No.ATK.LS.03 Yayın Tarihi:28.03.2014 Revizyon Tarihi:00 Revizyon No:00 Sayfa No:2/1 Tetkik Tarihi: Tetkik Yapılan Firma: 1 EVSEL ATIKLAR Diğer atıklardan ayrı toplanıyor Siyah plastik torbalarda toplanıyor Sadece evsel atıkları taşımak için ayrılmış bir atık taşıma aracı var Geçici atık

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. SÖZLEŞME 4 NÜSHA OLARAK HAZIRLANACAKTIR. 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR. 3. SÖZLEŞMENİN İKİNCİ SAYFASINDA BULUNAN SAĞLIK KURULUŞU

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR 1. TIBBİ ATIKLAR : Ünitelerden kaynaklanan enfeksiyöz,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.08 YAYINLAMA TARİHİ: 24.06.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

EK-1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI

EK-1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI Resmi Gazete Tarihi 22.07.2005; Sayı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ EK1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI a) Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları 1)

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ: HASTANE UYGULAMALARI

ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ: HASTANE UYGULAMALARI ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ: HASTANE UYGULAMALARI Doç. Dr. Nihal Pişkin Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Tıbbi atık tanımı Tıbbi

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ - KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ ATIK YÖNETİMİ YÖNETİM VE HİZMET PLANI. Hastane Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkları & Yönetimi

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ - KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ ATIK YÖNETİMİ YÖNETİM VE HİZMET PLANI. Hastane Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkları & Yönetimi MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ - KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ ATIK YÖNETİMİ YÖNETİM VE HİZMET PLANI Hastane Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkları & Yönetimi SUNUM İÇERİĞİ YASAL DÜZENLEMELER Tıbbi Atıkların Kontrolü

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarının Atıkları ve Zararsızlaştırma Yöntemleri. Prof. Dr. Bilge Hapcıoğlu

Sağlık Kuruluşlarının Atıkları ve Zararsızlaştırma Yöntemleri. Prof. Dr. Bilge Hapcıoğlu Sağlık Kuruluşlarının Atıkları ve Zararsızlaştırma Yöntemleri Prof. Dr. Bilge Hapcıoğlu Hastaneler ; elektrikli-elektronik cihazların cihazların sürekli kullanıldığı ağır malzemelerin taşındığı, kimyasal

Detaylı

Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları Doç Dr Dilek ŞATANA İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları Doç Dr Dilek ŞATANA İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları Doç Dr Dilek ŞATANA İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Güvenliği Rehberi ve Eğitim Materyalinden yararlanılmıştır.

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

ATIK YÖNETĠMĠ TALĠMATI

ATIK YÖNETĠMĠ TALĠMATI DOK.KODU:AY.TL.01 YAYIN TARİHİ: 01.08.2010 REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:-- SAYFA NO:1/13 1.AMAÇ: DÜZTEPE YAŞAM Hastanesinin hizmetleri sırasında açığa çıkan atıkların mevzuata ve usulüne uygun toplanması

Detaylı

TIBBİ ATIK PROSEDÜRÜ

TIBBİ ATIK PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1.AMAÇ Atıkların Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve İlgili birimlere teslimini sağlamak. 2.KAPSAM Hastane

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İÇİNDEKİLER I. AMAÇ 2 II. KAPSAM 2 III. DAYANAK 2 IV. KISALTMALAR 2 V. TANIMLAR 2 VI. SORUMLULAR 2 VII. FAALİYET AKIŞI 2 1.ATIK YÖNETİM KOMİTESİ 2 2.ÜRETİLEN ATIK ÇEŞİTLERİ 3 3.ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASI

Detaylı

Sağlık Sektöründen Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetimi. BEKİR TOMBUL Çevre Yük. Müh. Endüstriyel Atık Planlama Şefi

Sağlık Sektöründen Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetimi. BEKİR TOMBUL Çevre Yük. Müh. Endüstriyel Atık Planlama Şefi Sağlık Sektöründen Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetimi BEKİR TOMBUL Çevre Yük. Müh. Endüstriyel Atık Planlama Şefi TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ 14 ARALIK 2016 İçerik Tehlikeli (Zararlı) ve Tıbbi Atık?

Detaylı

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI Kalite Yönetim Birimi

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI Kalite Yönetim Birimi 112 ASHİ VE AMBULANSLARDA ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI Kalite Yönetim Birimi 112 ASHİ KALİTE İÇİN EL ELE AMAÇ Tüm 112 çalışanlarına atıkların ayrıştırılması ile ilgili genel bilgi vermek Neden? Komuta Kontrol

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE AİT ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE AİT ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE AİT ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1-Atık Üreticisinin İletişim Bilgileri: - ADI SOYADI : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Atık Yönetimi Mevzuatı ile Sağlanan Uyum

Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Atık Yönetimi Mevzuatı ile Sağlanan Uyum Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Atık Yönetimi Mevzuatı ile Sağlanan Uyum Emine ERCAN ÇUBUKÇU Şube Müdürü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İÇERİK Sağlık

Detaylı

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO: KLN-PR-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1.AMAÇ: Protez laboratuarındaki hizmetlerin düzenlenmesidir. 2.KAPSAM: Laboratuarda verilecek tüm hizmetleri,

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 1-RİSKLER YÜKSEK RİSKLİ ALANLAR ORTA RİSKLİ ALANLAR DÜŞÜK RİSKLİ ALANLAR AMELĠYATHANELER STERĠLĠZASYON ÜNĠTESĠ (steril destek alanları) YOĞUN BAKIMLAR DĠYALĠZ ÜNĠTESĠ ANJĠO ÜNĠTESĠ ĠZOLASYON ODALARI TIBBĠ

Detaylı

Ek 10 ANKARA ÜNİVERTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

Ek 10 ANKARA ÜNİVERTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI Ek 10 ANKARA ÜNİVERTESİ TIP FAKÜLTESİ İBNİ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI I-GENEL BİLGİLER I.1.ÜNİTENİN ADI : Ankara Üniversitesi

Detaylı

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ 12.09.2013 0 0 1 / 9 1. AMAÇ: Hastanemizde üretilen tüm atık çeşitlerinin; Çevre ve Orman Bakanlığının Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak ayrıştırılması, miktarının azaltılması, gerekli

Detaylı

TIBBİ ATIK TALİMATI. Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi

TIBBİ ATIK TALİMATI. Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1. AMAÇ Atıkların Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun

Detaylı

İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI

İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI İSTANBUL DA TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI Orhan YILMAZ Tıbbi Atık Toplama Şefi E-posta: oyilmaz@istac.com.tr İstanbul Aralık, 2016 TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ TIBBİ

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar

Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, ANKARA TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ

Detaylı

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mehmet Özlüses, Sibel Akın, Dilek Baytaş, Dr. Kaya Süer Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörlüğü

Detaylı

Hastane Temizliği Talimatı

Hastane Temizliği Talimatı 1. AMAÇ Hastanedeki bölümlerin risk durumlarına göre sınıflandırılması ve yapılması için yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm birimleri kapsar. 3. TANIMLAR temizliğinin doğru ve etkin Çok Yüksek Riskli

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI, DEPOLANMASI VE KONTROLÜ TALİMATI

TEHLİKELİ MADDELERİN TAŞINMASI, DEPOLANMASI VE KONTROLÜ TALİMATI Sayfa 1 / 5 1. AMAÇ: Tehlikeli maddeleri taşırken ve depolarken oluşabilecek kazaları önleyerek hastalara, çalışanlara ve çevreye verebileceği zararları önlemek, atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik

Detaylı

Atık Yönetimi (Tıbbi ve Tehlikeli Atık)

Atık Yönetimi (Tıbbi ve Tehlikeli Atık) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Balıkesir KHB Çevre Yönetim Birimi Atık Yönetimi (Tıbbi ve Tehlikeli Atık) Mesut ÇETİN Çevre Yük. Mühendisi YÖNETMELİKLER Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının

Detaylı

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1.2- KAPSAM Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Hastanelerin Kurumlara Göre Dağılımı Türkiye de Oluşan Tıbbi Atık Miktarı (kg/yatak/gün) Toplam Hastane Sayısı Araştırma Yapılan Hastane Sayısı Yatak başı katı atık miktarı (kg/yatak-gün)

Detaylı

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü - ÇED Hizmetleri, Çevre İzni ve Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü. Redife YAŞAR Çevre Mühendisi

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü - ÇED Hizmetleri, Çevre İzni ve Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü. Redife YAŞAR Çevre Mühendisi TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü - ÇED Hizmetleri, Çevre İzni ve Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mühendisi 09/04/2013 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Mevzuat 20/05/1993

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ TIBBİ ATIK SORUNU 850CK0108 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi LABORATUVAR TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi LABORATUVAR TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi LABORATUVAR TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Kasım 2014 Amaç Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuarları eğitimöğretim-araştırma

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI

HASTANE TEMİZLİK TALİMATI Dok No: ENF.TL.10 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Hastanedeki bölümlerin risk durumuna göre sınıflandırılması ve temizliğinin doğru ve etkin yapılması için yöntem belirlemektir.

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı