Türkiye deki Belediyeler için Stratejik Atık Yönetim Planı Hazırlama Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye deki Belediyeler için Stratejik Atık Yönetim Planı Hazırlama Kılavuzu"

Transkript

1 Türkiye deki Belediyeler için Stratejik Atık Yönetim Planı Hazırlama Kılavuzu Son versiyon , güncelleme Yazarlar Nils Lundkvist Carl-Lennart Åstedt 1

2 Giriş Stratejik Atık Yönetim Planı, bir bölgenin ya da belediyenin atık yönetimi ve bertarafına ilişkin uzun vadeli bir vizyonu tartışmak ve ortaya koymak için etkin bir yöntemdir. Aynı zamanda, vizyonda tanımlanan hedeflerin yerine getirilmesi için kısa vadeli yöntemler sunmanın da etkin yöntemidir. Belediye Başkanları için Önsöz/Giriş Bu kılavuz, Türkiye deki belediyelerde, daha sürdürülebilir çevre için siyasi ve teknik başarıları desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Siyasi hedefler varsa ve oluşturulmuşsa, vaad edilen hedeflere ulaşmak için vatandaşların onayını almak gereklidir. Vatandaşlar ve diğer paydaşların onayının alınması, uygulamayı kolaylaştırır ve daha iyi sonuçlar yaratır. Bu kılavuz, belediyenin siyasi kademesinin, atık yönetiminde en önemli yerel hedeflere yönelmesini kolaylaştıracaktır. Kılavuzun amacı, belediyenin siyasi kademesi ve yöneticilerine, belediyenin çevre sorunlarıyla mücadele etmesinin yanı sıra, belediyenin gelişmesi ve atık yönetiminin daha iyi biçimde yürütülmesinde kullanabilecekleri araçları sağlamaktır. Çözüm örnekleri arasında, atıktan elektrik üretilmesi, gıda atıklarından biyo-yakıt üretilmesi, atıkların çevreye etkisinin azaltılması, ve hava ve toprak kirliliğinin azaltılmasını sayabiliriz. Projenin doğru yönde başlatılması ve düzenlenmesi, belediyelerin atık sorunlarına yaratıcı ve gerçekçi çözümler bulunmasında kritik önem taşır. Yöneticiler, memurlar ve ilgilenen diğer okuyucular için Önsöz/Giriş Kılavuzun kapsamı, etkin ve sürdürülebilir atık yönetimi oluşturulmasına yönelik ulusal, bölgesel ve yerel siyasi hedeflerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktır. Bu kılavuz, planlama, uygulama, izleme ve gözden geçirme için yapısal bir plan oluşturma araçları sağlar. 2

3 İçindekiler Stratejik Atık Yönetim Planı Hazırlama Kılavuzuna Giriş... 4 Atık Yönetiminin Planlanması... 4 Stratejik Atık Yönetim Planı Hazırlama Süreci... 6 Bölüm 1: Atık Yönetimi ve Bertarafını Etkileyen Mevzuat... 8 Bölüm 1.1 Ulusal mevzuat... 8 Bölüm 1.2 Bölgesel mevzuat... 8 Bölüm 1.3 Yerel mevzuat... 9 Bölüm 2: Stratejik Atık Yönetim Planları bakımından Atık Yönetiminde Mevcut Durum Bölüm 2.1 Ulusal durum...10 Bölüm 2.2 Bölgesel durum...10 Bölüm 2.3 Yerel (Büyükşehir düzeyinde) durum...10 Bölüm 2.4 Yerel (Belediye düzeyinde) durum...11 Bölüm 3: Siyasi ve Teknik Vizyonlar Bölüm 3.1 Mevcut uzun vadeli vizyonlar veya hedefler...13 Bölüm 3.2 Yeni uzun vadeli vizyonlar veya hedefler...13 Bölüm 3.3 Mevcut kısa vadeli yerel vizyonlar veya hedefler...14 Bölüm 3.4 Yeni kısa vadeli yerel vizyonlar veya hedefler...14 Bölüm 4: Kısa ve Uzun Vadeli Hedeflere Ulaşma Yöntemleri Bölüm 5: Önceki Bölümlerde Belirlenen Hedeflerin Değerlendirilmesi ve Takibi Bölüm 5.2 Bölüm 3 te belirlenen hedefleri değerlendirmek ve takip etmek için zaman çizelgesi...20 Bölüm 5.3 Stratejik Atık Yönetim Planı revizyonu için zaman çizelgesi...21 Bölüm 6 Faydalı İnternet Siteleri ve Yayınlar Bölüm 6.1 İlave bilgiler

4 Stratejik Atık Yönetim Planı Hazırlama Kılavuzuna Giriş Atık Yönetiminin Planlanması Katı Atık Yönetim Planı, siyasetçiler, vatandaşlar, STK lar ve memurların ortaya koyduğu strateji ve vizyon; atık yönetimini düzenleyen mevzuat; atık toplama, geri dönüşüm ve işleme gibi pratik atık yönetimi unsurlarını tanımlamak, planlamak ve aralarındaki etkileşimi düzenlemek için bir araçtır. Bu kılavuz, anılan planı hazırlamak için gerekli adımları ve içeriği ortaya koymaktadır. 4

5 Atık yönetim planları niçin yapılmalıdır? Stratejik Atık Yönetim Planı ndaki hedef kitle kimdir? (Hedef kitle örnekleri: Belediye başkanları, siyasi karar alıcılar, Atık Yönetimi İdaresi, Belediye deki vatandaşlar vs.). Stratejik Atık Yönetim Planı, yerel atık yönetim planları ve Yıllık İş Planı/Uygulama Planı sürdürülebilir atık yönetiminin başarılmasında kilit rollere sahiptir. Planın amacı, bugün ve gelecek yıllara ait atık yönetimi ve atık bertaraf seçenekleri için bir çerçeve oluşturmaktır. Atık yönetim planları, atık yönetimi alanındaki politika ve hedeflerin yerel ve ulusal düzeyde başarılmasında önemli araçlardır. Bu nedenle bu planlar, hem Belediye Başkanını hem de ilgili Belediyenin bu alandaki yapmak istediklerini destekler. Atık yönetim planları, atık özelliklerinin ve atıkların yönetilmesine yetecek kapasitenin belirlenmesinde önemli araçlardır. Atık yönetim planları gerçekçi teknik tedbirlerin tanımlanması, takip ve kontrol edilmesi için önemli araçlardır. Atık yönetim planları, yerel düzeyde atık toplanması ve bölgesel atık bertarafına ilişkin mevzuat alanında ulusal kanunların eksiklikleri hakkında, ulusal düzeyde karar makamları ile diyalog kurmak için önemli ve yararlı araçlardır. Atık yönetim planları, sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için, atık yönetiminin finanse edilmesi ve bu alana yatırım yapılmasına ilişkin gereklerin ortaya konulması açısından önemlidir. Ulusal mevzuat, nüfusu in üzerinde olan belediyeler için bu planların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 5

6 Stratejik Atık Yönetim Planı Hazırlama Süreci Stratejik Atık Yönetim Planı yaklaşımını gösteren şema. Günlük çalışma aracı olabilmesi için, Atık İdaresi nin, Stratejik Atık Yönetim Planı ndaki vizyon ve politikaları detaylı hedefler haline ve bu hedefleri de bir İş Planı/Uygulama Planı haline getirmesi gerekir. Genellikle, İş Planı/Uygulama Planı nın operasyonel ömrü bir yıldır. İş Planı/Eylem Planı/Uygulama Planı normalde her yıl revize edilir. 6

7 Kılavuzun müteakip bölümlerinde, plan içerisinde ele alınması gereken farklı bölümler gösterilmektedir. Ayrıca, bir bölümün içeriğiyle ilgili örnekler vermektedir. İçeriğin doldurulmasına hazırlık olarak, her bölümdeki kısa sorular tartışılmalı, değerlendirilmeli ve cevaplanmalıdır. Bölümler, bir tür kontrol listesi olarak kullanılabilir ama eksiksiz bir liste değildir. Elbette daha fazla soru bulunabilir ve plan içerisinde bu sorular bazı belediyeler açısından ve belirli atık türleri açısından ayrı ayrı ele alınmalıdır. 7

8 Bölüm 1: Atık Yönetimi ve Bertarafını Etkileyen Mevzuat Bölüm 1.1 Ulusal mevzuat Atık yönetimi alanında ulusal vizyon ve politikalar üzerinde etkisi olan mevzuatı tanımlayın. Yalnızca, mevzuatın nerede bulunacağına ilişkin referans listesi ve geri dönüşüm, üretici sorumluluğu hakkında kanunlar, tüzükler, kararnameler; atık nakli hakkında yönetmelikler; atık işleme tesislerinin inşası ve işletilmesi hakkında kararnamelerin başlıklarını verin. Geri dönüşüm, üretici sorumluluğu hakkında kanunlar, tüzükler, kararnameler; atık nakli hakkında yönetmelikler; atık işleme tesislerinin inşası ve işletilmesi hakkında kararnamelerin ayrıntılı ve eksiksiz metinleri, Stratejik Atık Yönetim Planı nın ekine konulmalıdır. Bu ekler, daha geniş ve eksiksiz bilgi edinmek isteyen okuyucular içindir. Stratejik Atık Yönetim Planı nın anlaşılması bakımından, en önemli vizyon ve hedefleri mevzuata bakarak tanımlamak yararlı olacaktır. Ulusal mevzuat hakkındaki Bölüm bir sayfayı geçmemelidir. Durum Tespiti için Tavsiyeler Türkiye de ulusal atık yönetim planı mevcuttur. Daha fazla bilgi Çevre ve Orman Bakanlığı İnternet sitesinden temin edilebilir. Ulusal mevzuatı incelediğinizde sormanız gereken önemli sorular şunlardır: Yerel ve bölgesel düzeydeki sorumluluklar nelerdir? Belediyelerin atık planlama materyali ve dokümanlarını hazırlamaları için süre sınırı var mıdır? Planın onaylanması için belirlenen adımlar var mıdır? Üretici sorumlulukları hakkındaki kanun yerel durumu ve planlamayı ne şekilde etkiler? Ulusal mevzuat, atıkları en iyi biçimde yönetmeye yeterli midir? Örneğin, atık depolama alanlarının kötüye kullanılmasını önleyen idari bir sistem ve mali veya teknik düzenlemeler var mıdır? Bölüm 1.2 Bölgesel mevzuat Atık yönetimini etkileyen, bölgesel vizyon ve politikaları ortaya koyan bölgesel mevzuatı tanımlayın. Büyükşehir Belediyeleri atık bertarafından sorumludur ve atık yönetimi için bazı zorunlu ruhsatları vermektedir. Mevcut bölgesel tüzükler ve kararnameler nelerdir? Yalnızca, mevzuatın nerede bulunacağına ilişkin referans listesi ve kanun, tüzük, kararnamelerin başlıklarını verin. 8

9 Stratejik Atık Yönetim Planı nın anlaşılması bakımından, en önemli vizyon ve hedefleri bölgesel mevzuata bakarak tanımlamak yararlı olacaktır. Bölgesel mevzuat hakkındaki Bölüm bir sayfayı geçmemelidir. Bölgesel mevzuatı incelerken sormanız gereken en önemli sorular: - Vizyon ve politikaları gösteren konuşmalar, yazılı belgeler veya diğer mevcut belgeler nelerdir? - Büyükşehir belediye başkanının şimdiki ve gelecekteki atık yönetimi vizyonu nasıl bir bölgesel vizyondur? - Bu vizyon ve politikaların hukuki, siyasi ve vatandaş nezdinde meşruiyeti var mıdır? Bölüm 1.3 Yerel mevzuat Mevcut yerel tüzükler ve kararnameler nelerdir? Belediyenin atık yönetimine ilişkin vizyon ve politikalarını etkileyen ve belirleyen belediye mevzuatını tanımlayın. Yalnızca, mevzuatın nerede bulunacağına ilişkin referans listesi ve kanun, tüzük ve kararnamelerin başlıklarını verin. Stratejik Atık Yönetim Planı nın anlaşılması bakımından, en önemli vizyon ve hedefleri belediye mevzuatına bakarak tanımlamak yararlı olacaktır. Belediye mevzuatı hakkındaki Bölüm bir sayfayı geçmemelidir. Yerel mevzuatı incelerken sormanız gereken en önemli sorular: - Vizyon ve politikaları gösteren konuşmalar, yazılı belgeler veya diğer mevcut belgeler nelerdir? - Belediye başkanının şimdiki ve gelecekteki atık yönetimi vizyonu, nasıl bir belediye vizyonudur? - Tüzüklere veya belediye meclisi direktiflerine göre tüm sorumluluklar açık ve net biçimde ifade edilmiş ve güncel midir? - Bu vizyon ve politikaların hukuki, siyasi ve vatandaş nezdinde meşruiyeti var mıdır? 9

10 Bölüm 2: Stratejik Atık Yönetim Planları bakımından Atık Yönetiminde Mevcut Durum Bölüm 2.1 Ulusal durum Ülkenizde atık yönetiminin nasıl düzenlendiğine ilişkin durumu kısaca tanımlayın. Bu tanımlama, atık yönetimi organizasyonu hakkında genel bir çizim içermelidir. Atık yönetimi kapsamında atıkların toplanması, nakli, bertarafı, geri dönüşüm, mevzuat, eğitim ve bilgilendirme, geliştirme ve bu alanda ruhsatların verilmesinden kim sorumludur? (Çok kısa biçimde genel olarak tanımlayın. Azami 2-3 sayfa). Bu tanımlama ve çizim, üç kısımdan oluşmalıdır: Belediye Katı Atıkları Ticari Atıklar Geri Dönüşüm Bölüm 2.2 Bölgesel durum Bölgesel düzeyde atık yönetiminin nasıl düzenlendiğini ve yerel atık yönetimi üzerindeki etkisini genel olarak kısaca tanımlayın. Bu tanımlama, atık yönetimi organizasyonu hakkında genel bir çizim içermelidir. Atık yönetimi kapsamında atıkların toplanması, nakli, bertarafı, geri dönüşüm, bölgesel mevzuat, eğitim ve bilgilendirme, geliştirme ve bu alanda bölgesel ruhsatların verilmesinden kim sorumludur? (Çok kısa biçimde genel olarak tanımlayın. Azami 2-3 sayfa). Bu tanımlama ve çizim, üç kısımdan oluşmalıdır: Belediye Katı Atıkları Ticari Atıklar Geri Dönüşüm Bölüm 2.3 Yerel (Büyükşehir düzeyinde) durum Büyükşehir belediyesi düzeyinde, atık yönetimi sisteminin güncel durumunu genel olarak ancak kısa biçimde tanımlayın. Bu bölüm, hacim/miktar/atık türleri, atıkların kim tarafından toplandığı ve taşındığı, atıkların nerede nasıl bertaraf edildiği vs. ile ilgili siyasi, teknik tanımlamalar ve istatistiksel bilgileri verir. Bu tanımlama, atık yönetimi organizasyonu hakkında genel bir çizim içermelidir. Atık yönetimi kapsamında atıkların toplanması, nakli, bertarafı, geri dönüşüm, büyükşehir mevzuatı, eğitim ve bilgilendirme, geliştirme ve bu alanda ruhsatların 10

11 verilmesinden kim sorumludur? (Çok kısa biçimde genel olarak tanımlayın. Azami 2-3 sayfa). Bu tanımlama ve çizim, üç kısımdan oluşmalıdır: Belediye Katı Atıkları Ticari Atıklar Geri Dönüşüm Detaylı istatistiksel bilgiler, detaylı teknik tanımlar vs. ayrı bir ek halinde verilebilir. Diğer önemli sorular: Atıkları tanımlama ve sınıflandırmanın uygun yolu nedir? Belediye sınırları içerisinde ne tür atıklar ortaya üretilmektedir? Atığı üretenin kim olduğuna bakılmaksızın, tüm önemli atıklar belirtilmelidir. Stratejik Atık Yönetim Planı nda atığın her türü belirtilmelidir. Mevcut istatistiksel bilgiler ve sınıflandırma güvenilir midir? Bölüm 2.4 Yerel (Belediye düzeyinde) durum Belediye düzeyinde, atık yönetimi sisteminin güncel durumunu genel olarak ancak kısa biçimde tanımlayın. Bu bölüm, hacim/miktar/atık türleri, atıkların kim tarafından toplandığı ve taşındığı, atıkların nerede nasıl bertaraf edildiği vs. ile ilgili siyasi, teknik tanımlamalar ve istatistiksel bilgileri verir. Bu tanımlama, atık yönetimi organizasyonu hakkında genel bir çizim içermelidir. Atık yönetimi kapsamında atıkların toplanması, nakli, bertarafı, geri dönüşüm, belediye mevzuatı, eğitim ve bilgilendirme, geliştirme ve bu alanda ruhsatların verilmesinden kim sorumludur? (Çok kısa biçimde genel olarak tanımlayın. Azami 2-3 sayfa). Bu tanımlama ve çizim, üç kısımdan oluşmalıdır: Belediye Katı Atıkları Ticari Atıklar Geri Dönüşüm Detaylı istatistiksel bilgiler ve detaylı teknik tanımlar vs. ayrı bir ek halinde verilebilir. Diğer önemli sorular: Atıkları tanımlama ve sınıflandırmanın uygun yolu nedir? Belediye sınırları içerisinde ne tür atıklar ortaya üretilmektedir? Atığı üretenin kim olduğuna bakılmaksızın, tüm önemli atıklar belirtilmelidir. Stratejik Atık Yönetim Planı nda atığın her türü belirtilmelidir. Mevcut istatistiksel bilgiler ve sınıflandırma güvenilir midir? 11

12 Bölüm 3: Siyasi ve Teknik Vizyonlar Belediyede atık yönetimi ve çevre hedefleri konusunda alınmış mevcut siyasi ve teknik kararları tanımlayın. Aynı zamanda, atık yönetiminin geleceğine ilişkin yeni yerel siyasi vizyon ve hedefleri de tanımlayın. Vizyon ve hedefleri tespit etme ve tanımlama prosedürü, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki mevzuatın incelenmesini ve buna ek olarak belediye başkanı ve başkanlık makamının girdilerinin alınmasını içerir. Vizyon ve politikaları gösteren konuşmalara, yazılı belgelere veya diğer mevcut belgelere bakın. Ayrıca, diğer paydaşların Stratejik Atık Yönetim Planı nda ortaya konulmuş vizyon ve hedeflere katkıda bulunabilmesi son derece önemlidir. Rafa kaldırmak üzere masa başı ürünü olarak adlandırılabilecek planlar hazırlamak, kurumsal kaynakların kötüye kullanılması anlamına gelmektedir. Böylesi hazırlanmış bir plan, faydalı bir yönlendirme planı olmayacaktır ve bir belediyenin refahını desteklemeyecektir. Belediye başkanı ve başkanlık makamı, atık yönetiminden sorumlu birimin, planlama sürecine başlarken cevaplaması gereken çok önemli sorular vardır: - Sürdürülebilirlik konusunda belediyenin en önemli 2-3 sorunu nelerdir? - Yerel atık yönetimi konusunda belediyenin en önemli 2-3 sorunu nelerdir? - Ulusal, bölgesel ve/veya belediye düzeyinde görülen atık yönetimi sorunları nelerdir? - Atık yönetiminin daha iyi biçimde yürütülmesi eş zamanlı olarak belediyenin diğer sorunlarını çözebilir mi? (Örneğin atık sorunlarının çözülmesi ve otobüsler için biyogaz elde edilmesi, şehirde daha iyi hava kalitesinin elde edilmesi ve nihai olarak iklim sorunlarının desteklenmesi gibi)? Birden fazla sorunu çözebilecek atık yönetimi çözümleri bulmak yaratıcı ve zorlu bir görevdir. Bu nedenle hem kurum içi hem de kurum dışı paydaşların planlama sürecinin en erken aşamasından itibaren devreye sokulması gerekir. Bu strateji sayesinde, fikirlerin uygulanması daha kolay olabilir. Aynı nedenden dolayı, örneğin imar birimi, belediye şirketleri gibi belediye teşkilatındaki diğer stratejik birimlerin de sürece dahil edilmesi ve onaylarının alınması kuvvetle tavsiye edilir. - Atık toplama, nakliye veya bertarafı için gerekli teknik tesisler, genellikle önemli yatırımların yapılmasını gerektirir. Atık idaresi ve belediye yönetimi, başlangıçtan itibaren teknik çözümler, tesis alanları ve tesis finansmanı vs. konularında diğer belediyelerle işbirliği yapmayı değerlendirmelidir. - Atık idaresi ve belediye yönetimi, ulusal düzeyde çözülmesi gereken atık yönetimi sorunlarını tanımlayabilir. En önemli tavsiye bir sürece başlarken belediye başkanı ve başkanlık makamının durum hakkında daha fazla bilgi ile yola çıkmasını sağlamaktır. Bu bilgiler, ulusal mevzuata uyum sağlayacak şekilde düzenlemeler yapma imkanı getirir. Bunlara ek olarak, bu vizyonlar seminerler veya çalışma ziyaretleriyle tanımlanabilirler. 12

13 Planlama süreci ve kamuya danışma konusunda yorumlar. Her ülke ve belediyenin; fiili çevre şartlarını, çevre politikalarının etkinliğini ve çevresel bilgilerin değerlendirilmesini sağlayacak çevre verilerinin toplanması ve yayımlanmasına ilişkin organize sisteminin olması önemlidir. Çevre, büyük oranda refah sisteminin bir parçası olarak görüldüğünden, yerel düzeyde kurulmuş farklı teknik sistem için güven yaratılması önemlidir. Önemli unsurlardan bir tanesi de vatandaşların çevre bilgilerine serbest erişimini sağlamaktır. Bu aynı zamanda, bir toplumdaki herkesin farkındalığının arttırılması amacıyla sürekli eğitimin bir parçası olacaktır. Planlama süreci kapsamında, vatandaşlardan, farklı kurumlardan, sanayi kesiminden ve diğer belediyelerden çeşitli tecrübelerin toplanmasını sağlayacak bir sürecin oluşturulması önemlidir. İlk aşamadan itibaren STK ların devreye sokulması kapsamında, çevreyle ilgili tüm önemli politika ve programlarla ilgili vatandaşların görüşlerinin alınması önemlidir. Bu şekilde, yeni teknik tesislerin kurulması için onaylar daha sorunsuz biçimde alınabilir. Stratejik Atık Yönetim Planı nın çevre etki değerlendirmelerinin yapılması, STK lara güven vermede önemli bir araç olabilir. Çağdaş atık yönetimine yönelik çözümün bir parçası olabilecek bir yerel çevre sektörünün oluşmasını desteklemek için, çevre sektörü temsilcilerini dahil ederek, çözümleri uygulamaya hazır olmalarını sağlamak önemlidir. Çiftçiler de önemli paydaşlardır. Şehir ile tarım kesimi arasındaki sirkülasyon sürecinde, geri dönüştürülmüş temiz organik ürünlerin müstakbel alıcıları olabilirler. Belediyeler, bölgesel kurumlar (örneğin, büyükşehir düzeyi) ve atıkların nihai bertarafından sorumlu diğer kuruluşlar ile yararlı ilişkiler kurmanın yolunu bulmalıdır. Bölüm 3.1 Mevcut uzun vadeli vizyonlar veya hedefler Belediyenizde atık yönetimi ve çevreye ilişkin hedefler hakkında uzun vadeli siyasi ve teknik vizyonlarınızı ve bunun yanı sıra daha önce verilmiş olan siyasi ve teknik kararları tanımlayın ve yazın. İlk Stratejik Atık Yönetim Planı için uzun vade 1-5 yıldır. Sonraki Stratejik Atık Yönetim Planları için uzun vade genellikle 2-10 yıllık, bazen daha uzun süreli vizyonlardır. Bölüm 3.2 Yeni uzun vadeli vizyonlar veya hedefler Belediyenin atık yönetimi ile ilgili ve bu noktaya kadar ifade edilmemiş olan gelecek vizyonlarınızı yazın ve tanımlayın. Bu vizyonlar, belediye başkanı, vatandaşlar veya diğer paydaşların atıkların toplanması, işlenmesi, bertarafı veya çevreye ilişkin çözülmesi gereken bir sorunu tespit etmesi üzerine ortaya çıkar. Yerel düzeyde finansman ve teknik hususların dikkate alınarak, hedeflerin gerçekçi biçimde formüle edilmesi önemlidir. İlk Stratejik Atık Yönetim Planı için uzun vade 1-5 yıldır. Sonraki Stratejik Atık Yönetim Planları için uzun vade genellikle 2-10 yıllık, bazen daha uzun süreli vizyonlardır. 13

14 Bölüm 3.3 Mevcut kısa vadeli yerel vizyonlar veya hedefler Kısa vadeli siyasi ve teknik vizyonlar, belediyenizde atık yönetimi ve çevre alanında siyasi ve teknik kararlar yoluyla belirlenmiş kısa vadeli vizyon ve hedeflerdir. Kısa vadeden kasıt 1 yıl, azami 2-3 yıldır. Bölüm 3.4 Yeni kısa vadeli yerel vizyonlar veya hedefler Mevcut atık yönetimi durumu ve yukarıda sunulan vizyonlara ilişkin bilgileri genişletmek için, belirlenmiş hedefleri olmayan sorunları ve soruları tanımlamak mümkündür. Bu sorular, düzenlenecek seminerler ve Türkiye veya hatta yurt dışında uygun şehirlere çalışma ziyaretleri yapılarak tespit edilebilir. Belediye, vatandaşlara ne tür hedefler göstermek ister? Belediye, ulusal ve bölgesel atık idarelerine ne tür hedefler göstermek ister? Belediye, yerel sanayiye ne tür hedefler göstermek ister? 14

15 Bölüm 4: Kısa ve Uzun Vadeli Hedeflere Ulaşma Yöntemleri Bu bölümdeki açıklamalar, kısa ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak üzere atılması gereken adımları, tahsis edilmesi gereken kaynakları ve alınması gereken nihai tedbirleri kapsar. Stratejik Atık Yönetim Planı, adından da belli olduğu üzere stratejik bir belgedir. Stratejik Atık Yönetim Planı nda belirtilen hedeflere ulaşmak için gereken yöntemler sunulduktan sonra, bu plan, yıllık İş Planı/Eylem Planı/Uygulama Planı halinde bölümlere ayrılır. Yıllık İş Planı/Eylem Planı/Uygulama Planı atık yönetiminin günlük çalışmalar kapsamında yürütülmesi için birer araçtır. Yıllık İş Planı/Eylem Planı/Uygulama Planı bir sonraki yıl içerisinde atık yönetiminin başarması gereken detaylı hedeflerin yazıldığı belgedir. Hedefler, kurumun anlayacağı şekilde tanımlanmalıdır. Ayrıca, İş Planı/Eylem Planı/Uygulama Planı yazılı olarak hazırlanmalıdır, böylece kurum, kendi çalışmalarını nasıl izleyeceğini bilir. Tanımlama, şu bölümlerden oluşmalıdır: Önceki bölümlerde belirtilen hedeflere ulaşmak için gelişmeler ve tamamlayıcı hususlar. Örneğin; İhale süreci Yeşil alım Geri dönüşüm (yöntemler ve ortaklar) Finansman (yerel ve ulusal vergi, ücret vs.) Önceki bölümlerde belirtilen hedeflere ulaşmak için teknik yöntemler. Örneğin: Toplama yöntemi (mekanik toplama vs.) Nakil (fosil olmayan yakıt vs.) Bertaraf yöntemleri ve tesisleri (yöntemler ve ortaklar) Bilgi ve iletişim (farkındalık). Yöntemler Konusunda Yorumlar Stratejik Atık Yönetim Planı ndaki hedeflere ulaşmada gerekli yöntemleri bulmak için, belediyelerin kendi bünyelerindeki diğer birimlerle işbirliği yapması da önemlidir. Örneğin, inşaat ve yıkıntı atıkları için kentsel planlama birimi ile; ulaşım ve bina altyapısı için altyapı birimi ile; atıksu çamuru için su ve kanalizasyon idaresi ile işbirliği yapılması gibi. Stratejik Atık Yönetim Planı nın uygulanması için, belediyenin kendi birimleri işbirliği ve entegrasyon kesinlikle gereklidir. Göz önüne alınması gereken bazı fikirler şunlardır: 15

16 - Atık depolama alanlarının, farklı çevre sorunlarını azaltmak için faaliyet esnasında ve sonrasında üzerinin kapatılması gerekir. Örneğin, şehirlerdeki büyük inşaat ve kazı projelerinden çıkan toprak ve diğer malzemeler atık depolama alanına konulabilir mi? Bu durum, depolama alanı yapılarını ve yıkıntı atığı atık bertarafını etkileyecektir. - Park alanlarının oluşturulmasında, üst toprak gübresi gereklidir. Yiyecek atıkları veya evsel atıksu çamuru işlenerek bu amaç için kullanılabilir. - Yiyecek atıklarının veya evsel atıksu çamurunun işlenmesi sonucu biyogaz oluşur. Bu biyogaz temizlenerek belediye otobüs veya araç filolarında metan gazı yakıtı olarak kullanılabilir ve geri dönüşümün iyi bir örneği olabilir. Bu, doğrudan uygulamaya konulabilir olamasa da, Stratejik Atık Yönetim Planı hazırlanırken planlanabilir ve uygulanabilir. - Belediyenin yapı ruhsatları veya benzeri faaliyetlerle ilgili kılavuzları uygulanarak önleyici faaliyetler uygulanabilir. - Sürdürülebilir atık yönetimi için yeni yapı ruhsatlarına ilişkin direktiflerin revize edilmesi gerekir. Örneğin, atıkların karışık atılmaması, geri dönüştürülebilir malzemelerin ayrı ayrı toplanması gibi. Yerel atık sistemi için sürdürülebilir finansal sistem yaratılması Ulusal düzeyde Depolama Alanına Konulacak Atıklardan Vergi Alınması Ulusal düzeyde, atık depolama alanlarına konulacak atıklardan vergi alınması bu finansal sistemin bir parçası olabilir. Stratejik Atık Yönetim Planı, depolama alanları üzerinde ulusal vergi mevzuatının uygulanması konusunda tavsiyeleri içerebilir. (İsveç te bu oran 1 ton atık başına 60 TL civarındadır. Bu vergilendirmenin amacı, depolama alanlarını daha az cazip bir seçenek haline getirmek, çevre ve doğal kaynaklar açısından daha tercih edilir atık bertaraf yöntemlerini kullanmak için mali teşvikleri arttırmaktır.) Yerel düzeyde mali sistem Yerel atık yönetimi finansman sistemi kurmak için, aşağıdaki hususları düşünmek gerekir: - Atık ücretleri için yerel bir sistem geliştirmek mümkün müdür? - Evsel katı atıklarının toplanması ve bertarafı için atık idaresi giderlerini kim karşılıyor? - Ticari katı atıklarının toplanması ve bertarafı için atık idaresi veya atık toplayıcının giderlerini kim karşılıyor? - Kağıt, plastik, cam gibi geri dönüştürülebilir maddelerin toplanması ve bertarafı giderlerini kim karşılıyor? - Atık ücreti nasıl toplanabilir? Atık bertaraf faturası ile veya su faturası içerisinde atık bertaraf ücretini yansıtarak toplanabilir mi? İstanbul için yapılan bir araştırma, İstanbul bölgesinde vergi toplama verimliliğinin 1994 ten bu yana kademeli olarak azaldığını göstermektedir. Katı atık toplamada maliyetlerin vergilerle karşılanma oranı 2001 yılında %30 idi (İstanbul da evsel katı atık toplama hizmeti finansmanı ve giderleri; KARADAĞ ve SAKAR). 16

17 Katı atık toplama maliyeti, toplam katı atık yönetim harcamalarının %60 ila 80 ine karşılık gelmektedir. Taşınması gereken atık miktarını azaltacak, daha etkin taşımacılık sistemi yaratacak ve gelecekte daha düşük maliyetli atık bertaraf sistemleri yaratacak yöntemler ve gelirler, atık yönetiminin finanse edilmesinde kritik önem taşır. Farkındalık Personel, öğrenciler ve diğer önemli hedef gruplarının eğitilmesi, uzun vadeli sürdürülebilir atık yönetimi kurmanın ilk adımlarıdır. İnternet üzerinden bilgiye erişim ve broşürler ile desteklenen çevre eğitim programları, çevre konularında personele ve kamuya bilgi ve farkındalık sağlamanın yollarıdır. Bunun sonucunda personel ve vatandaşlar çevre ve atık yönetimini etkileyecek bilinçli seçimler yapabilirler. Böylece vatandaşlar kendileri ve gelecek kuşaklar için yaşam kalitesini sürdürebilir ve yükseltebilirler. Belediyelerin daima iyi örnek olarak görülmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Temel çevre ve atık sorunlarını öğretmek, okul öncesi dönemde başlayabilir. Bu konuda ulusal müfredatın da, ilk ve ortaöğretim kurumlarında konunun sürekli olarak işlenmesine destek vermesi gerekir. Yetişkinlere çevre eğitimi yerel yönetimlerin sağlayacağı kurslarda, yerel eğitim kurumlarının düzenleyeceği kurslarda ve işletmeler tarafından iş yerinde verilebilir. Bu eğitim esas olarak, yaşam tarzının çevre, halk sağlığı ve toplumsal gelişim üzerindeki etkilerine odaklanabilir ve sürdürülebilir atık yönetiminin nasıl kilit bir rol oynayabileceğini gösterebilir. İstatistikler ve veriler Yerel Stratejik Atık Yönetim Planı nın gelecekte revize edilebilmesi için güvenli atık istatistikleri nasıl elde edilir? - Atığın toplama/transfer istasyonu/atık bertaraf tesisinde sürekli olarak tartılması. - Stratejik Atık Yönetim Planı döneminde atık bileşiminin 1-2 kez incelenmesi. - Toplama noktaları ve toplamanın gelecekte tespit ve kaydı. Atık yönetimi hizmetlerinin alınması Yeşil alım Yeşil alım, çevre dostu ürünler piyasasında değişim yaşatmak ve piyasa kurmak için önemli bir araçtır. Aynı zamanda, belediyenin atık yönetiminde daima ön planda yer aldığını vatandaşlara gösteren önemli bir işarettir. Son olarak, hem belediye atık yönetimi hem de bölgesel ve yerel anlamda belediyelerin diğer alanlardaki maliyetlerini azaltır. Yeşil alım süreci ni başlatmak için altı adım: Analiz yapın Kurumun kullandığı tüm mal ve hizmetlerin yaşam döngüsünü analiz etmeye çalışın. Satın alma hedefleri oluşturun 17

18 Bu hedefleri, kurumun diğer hedefleriyle entegre edin. Strateji oluşturun Bu stratejinin, yönetim ekibi tarafından oluşturulması gerekir. Hizmet sağlayıcılara karşı talepkar olun Hizmet sağlayıcıların, örneğin ISO 9000 gibi uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen standartları ve hedefleri karşılaması gerekir. Herkesi sürece dahil edin Alım süreci hedefleri ve arka planı konusunda herkesi eğitin. Tüm çalışma arkadaşlarınıza, başarı ve başarısızlıklar konusunda rapor verin. Herkese, daha sürdürülebilir belediye oluşturma sürecini nasıl destekleyebileceklerini anlatın. Sonucu doğrulayın Bir denetim şirketinin veya diğer birimlerdeki meslektaşlarınızın sonuçları incelemesini, değişiklikler ve iyileştirmeler önermesini sağlayın. 18

19 Bölüm 5: Önceki Bölümlerde Belirlenen Hedeflerin Değerlendirilmesi ve Takibi Bölüm 5.1 Önceki bölümlerde belirlenen hedefleri değerlendirmek ve takip etmek için teknik yöntemler Ulusal düzeydekilerin, belediyelerle ilgili somut gerçekleri bilmelerini sağlayacak bir sistem tanımlayın. Örneğin; aşağıdaki akış şeması, Stratejik Atık Yönetim Planı nın hazırlanmasına ilişkin prosedürü göstermektedir: Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adalar Belediyesi Büyükçekmece Belediyesi Zeytinburnu Belediyesi Plan ın Yazarı Plan belgesi Sorumluluklar Sorumluluk: İstanbul Atık İdaresi Geri plandaki yazar : İstanbul Teknik Üniversitesi İBB Atık Yönetim Master Planı Transfer istasyonları Nakil İşleme/bertaraf Genel farkındalık bilgileri (arka plan bilgileri Genel farkındalık iletişimi Sorumluluk: Adalar, Büyükçekmece, Zeytinburnu Atık İdareleri Geri plandaki yazar : İstanbul Teknik Üniversitesi Adalar Katı Atık Yönetim Planı Büyükçekmece Katı Atık Yönetim Planı Zeytinburnu Katı Atık Yönetim Planı Toplama Ayırma/tasnif Yerel farkındalık bilgileri Yerel iletişim 19

20 Bölüm 5.2 Bölüm 3 te belirlenen hedefleri değerlendirmek ve takip etmek için zaman çizelgesi Örneğin aşağıdaki çizelge: 20

21 Bölüm 5.3 Stratejik Atık Yönetim Planı revizyonu için zaman çizelgesi Örneğin aşağıdaki çizelge: 21

22 Bölüm 6 Faydalı İnternet Siteleri ve Yayınlar Bölüm 6.1 İlave bilgiler Dış bilgiler örneğin aşağıdaki kaynaklardan elde edilebilir: AB: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Ulusal atık yönetim planları ve stratejileri 22

ÇEVRE KORUMA, TEKNİK ALT YAPI (SU, ATIK SU VE KATI ATIK YÖNETİMİ) MODÜLÜ

ÇEVRE KORUMA, TEKNİK ALT YAPI (SU, ATIK SU VE KATI ATIK YÖNETİMİ) MODÜLÜ ÇEVRE KORUMA, TEKNİK ALT YAPI (SU, ATIK SU VE KATI ATIK YÖNETİMİ) MODÜLÜ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TUSENET PROJE EKİBİ Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı/Atık Yönetimi Müdürü Çevre

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Madde 2 - Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü, Anayasa nın güvence altına aldığı

Detaylı

İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları

İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları Muhasebe, Bilançolar ve Finansal Raporlama Mahalli İdarelerin Mali Yönetim Forumu Ankara, Türkiye 23 Mayıs 2008 Michael G. Schaeffer 5/28/2008 1 İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları Performans izlemesi

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kontrol Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Kontrol Müdürlüğü görev

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018)

Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Planı (2014-2018) (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.. 2 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE YÖNTEM....3 II. MEVCUT DURUM ANALİZİ 3 A.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU GEÇİŞ DENETİMLERİ İÇİN BELİRLENEN EK SÜRELER Gözetim tetkiki sırasında ISO 14001:2015 in şartlarına uyacak şekilde yapılacak geçiş için

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar

Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Kamu kesiminde performans yönetiminin olumlu ve olumsuz yanları - Akademik araştırmadan sonuçlar Jarmo Vakkuri Yerel Kamu Ekonomileri Profesörü Tampere Üniversitesi, İşletme Bölümü FI-33014 University

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye için Yasal ve Kurumsal Altyapı Ozlem Dogerlioglu ozlem@dogerlihukuk.com On ETS tasarım adımına Kaynak: Piyasa Hazırlıklılığı Ortaklığı (PMR)

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi (TR2011/0327.21.02-01) Ankara, 8 Nisan 2015 Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Paydaş Analizi. Hande Özüt REC Türkiye

Paydaş Analizi. Hande Özüt REC Türkiye Paydaş Analizi Hande Özüt REC Türkiye Analiz Aşaması Sorun analizi Sorun ne? Paydaş analizi Hedef analizi Sorunu çözmek için hangi hedeflere erişilmeli? Strateji analizi Hedefe ulaşmak için hangi seçenek

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM M BAŞKANLI KANLIĞI Yaşar ar ŞİMŞEK Başkan V. Ankara, 10.03.2008 1 Sunum Plânı İç Denetimin Tanımı İç Denetimin Amacı İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı İç Denetimin Özellikleri

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Ünite 6 Uygulamayı planlamak: Değişim Yol Haritası

Ünite 6 Uygulamayı planlamak: Değişim Yol Haritası Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı & Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Arttırmak Bu proje Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon buradaki

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 05.12.2016 1 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi

Detaylı