KAHRAMAN MARAŞ İLİ KATI ATIK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMAN MARAŞ İLİ KATI ATIK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1479 KAHRAMAN MARAŞ İLİ KATI ATIK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Emel EREN* Mevhibe DOSDOĞRU** Özer ÇINAR*** Cemil KARA**** ÖZET Bu çalışmada, katı atık kirliliği ve bu kirliliğin kontrolü olarak uygulanan düzenli depolama, yakma ve kompostlama hakkında bilgi verildikten sonra Kahraman Maraş ilinde bu katı atık bertaraf yöntemlerinin uygulanması konusunda bilgi sunulmuştur. Anahtar sözcükler: Katı Atık, Düzenli Depolama, Kompostlama, Yakma, Geri Kazanım KATI ATIK KİRLİLİĞİ Çevre sorunlarına neden olan ve katı atık olarak adlandırılan bu maddeler; üreticisi tarafından atılmak istenen, akıcı olabilecek kadar sıvı içermeyen, toplumun huzuru ve çevrenin korunması bakımından düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken maddeler ve arıtma çamurudur. Katı atıklar, yüzeysel ve yer altı sularına karışabilmekte ayrıca pek çoğu doğada parçalanamamakta ve varlığını uzun süre devam ettirebilmektedir. Katı atıklar, kaynağına ve bileşime göre sınıflandırılabilirler. Kaynağına göre; (1) Evsel katı atıklar, (2) Endüstriyel katı atıklar, (3) Tarımsal katı atıklar, (4) Özel katı atıklar, (5) Arıtma çamurları, (6) Mezbaha ve ahır atıkları ve (7) İnşaat ve hafriyat atıkları olarak sınıflandırılabildikleri gibi bileşime göre; (1) Yiyecek atıkları, (2) Geri dönüşümü olan atıklar, (3) Tehlikeli atıklar, (4) Kül ve cüruflar ve (5) Kuru atıklar olarak sınıflandırılabilir (Erdin). Katı atıklar heterojen yapıya sahiptir. Çöpün içinde bulunan gıda maddeleri, kağıt, karton, cam, plastik, kül, cüruf, metal, toz, toprak, ahşap, seramik, v.b. gibi şehirden şehre, mevsimden mevsime farklılık gösterir. Genel olarak katı atık bileşenlerin ağırlıkça yüzdeleri Tablo l'de gösterilmektedir. Ayrıca katı atığın bileşimi sosyoekonomik ve fiziksel pek çok parametreye göre değişir. Bu değişim katı atıkların yönetimini zorlaştırır. Çünkü katı atıkların bileşimini bilmek bertaraf etme yöntemini tespit etmemize yardımcı olur. TabBo 1. Katı Atık Bileşenlerinin Ağırlıkça Yüzdeleri KATI ATIK BİLEŞİMİ AĞIRLIKÇA YUZDE(%) Gıda Atıkları Bahçe Atıkları 2-4 Kağıt ve Karton Plastik ve Kauçuk 3-6 Tekstil 3-6 Tahta 1-2 Metal 3-6 Cam 2-4 Kül, Cüruf, Toprak TOPLAM 100 *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü **Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ***Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ****Kahramanmaraş Sütçü (mam Üniversitesi Biyoloji Bölümü

2 1480 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Katı atıkların toplanmasından önce, üretildiği yerden toplanıp taşınmasına kadar geçen süre içinde uygun yer ve şartlarda muhafaza edilmesi gerekir. Bu sayede toplama işleminin ekonomik ve düzgün olması sağlanır, kötü kokular ve caddelerde hoş olmayan görünüşler ortadan kalkar. Katı atıkların toplanması için katı atık üretim bölgesinin alt alanlara ayrılması, bu bölgeler arasındaki araç sayısına ve üretime göre uygun toplama yönteminin belirlenmesine bağlıdır. Alt alanlar daha küçük alanlara küçük alanlarda bir çöp toplama kamyonunun hizmet vereceği büyüklükteki günlük görev alanlarına bölünür. Çöp kamyonlarının günlük görev alanları toplama frekansına,taşıma mesafesine ve bir vardiya içinde kamyonun yapacağı sefer sayısına bağlı olarak belirlenir. Toplama sisteminin dikkatli bir şekilde planlanması ile toplama maliyetleri minimuma indirgenebilir. Düzenli depolama yönteminin uygulanması halinde çöplerin taşınması için harcanan para katı atık yönetiminin toplam maliyetinin %90'ını kapsar. Eğer kompost tesis çalıştırılıyorsa çöplerin toplanıp taşınma maliyeti toplam maliyetin %80'ini, yakma tesisi kullanılıyorsa %60-65'ini oluşturur (Erdin). KAHRAMAN MARAŞ'TA KATI ATIK KİRLİLİĞİ Kahramanmaraş, toplam nüfusa sahip, konumu, doğal kaynaklarlarım ve sanayi potansiyeli bakımından Türkiye'nin önemli yerleşim yerlerinden biridir. Şehir merkezindeki nüfusu olup Türkiye'nin on yedinci büyük şehridir. Kahramanmaraş'ta şehirleşme hızı Türkiye ortalamasının üzerinde olup hızlı şehirleşmenin en büyük nedeni ise son yıllarda sanayileşmede görülen gelişmedir. Nüfus artışı ve sanayileşmeye bağlı olarak ilin çevre sorunlarında önemli artış olmuştur. Bu soruların en önemlilerinden biri de evsel ve endüstriyel katı atıklarının gelişigüzel depolanmasından kaynaklanmaktadır. Kahramanmaraş il merkezinde konuttan günlük 2,5-4 kg arasında çöp üretildiği düşünülürse yaklaşık olarak ton arasında çöp üretilmektedir. Merkezde toplanan evsel katı atıklar, Aksu Mahallesi-Hacı Mustafa Köyü civarındaki Aksu Çayı yatağında düzensiz olarak depolanmaktadır. Bu düzensiz depolama sonucunda, dökülen katı atıklar Aksu Çayını ve civardaki baraj göllerini, yer altı su kaynaklarını ve toprağı kirletmektedir. Ayrıca düzensiz bir şekilde yakılması ve çıkan dumanların hava kirliliği oluşturmasının yanı sıra, civardaki tekstil fabrikalarında üretilen ürünlerde renk değişimine neden olarak maddi zararlara yol açtığı gözlenmiştir. Belediyeye ekstra kazanç oluşturabilecek cam, kağıt ve plastikler geri kazanma işlemine tabi tutulmamakta ve deponi alanında uzun yıllar ayrışmadan yer kaplamaktadır. Düzensiz depolamadan kaynaklanan diğer olumsuz bir etkide, çöplerde hastalık taşıyan sineklerdir. Sinekler çok çabuk ve fazla üreme yeteneğine sahiptirler, sinekler dizanteri ve benzeri pek çok salgın hastalığı taşıyabilirler. Çöp ve katı atık yolu ile 200 çeşit bulaşıcı hastalığın taşınıp bulaştığı bilinmektedir. Bu nedenle çöplükler sağlığımızı tehdit eden en büyük üreme ve yayılma kaynaklarını oluşturmaktadır (Kahraman Maraş Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, 2003). Kahraman Maraş'taki sağlık kuruluşlarından (Tıp Fakültesi, Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Sağlık Ocakları) kaynaklanan patolojik, enfekte, kimyasal ve farmakolojik atıklar ile kesici ve delici tıbbi atıklar, belediyeye ait olan tıbbi atık toplama aracı ile çöp depolama alanında ayrı bir yerde depolanmakta ve üzerleri sadece kireçle kaplanmaktadır. Kahramanmaraş'ta katı atıkların neden olduğu tüm bu sorunların giderilmesi için katı atık bileşimine uygun bertaraf yönteminin seçilip uygulanması gereklidir. KATI ATIK KONTROLÜ Katı atıkların yukarıda sayılan olumsuz etkileri ortadan kaldırılması için çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. En yaygın olarak kullanılan katı atık bertaraf metotları sırasıyla (1) düzenli depolama, (2) kompostlama ve (3) yakmadır. Maalesef,

3 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1481 ülkemizde bu katı atık bertaraf tesisleri ile hizmet edilen nüfusun toplam nüfusa oranı sadece %23,63'tür ve 3215 belediyeden sadece 505 belediye bu bertaraf metotlarını kullanarak katı atıklarını uzaklaştırmaktadır. Katı atık yönetmeliğini yerine getiremeyen 2710 belediyeden 942'si yönetmeliği bilmemesi 1768'i ise maddi imkansızlıklarını sebep göstermiştir. Katı atık yönetmeliğini uygulayan belediyelerin %97,37'ü düzenli depolama yöntemini, %2,5'i kompostlama yöntemini ve %0,13'ü de yakma yöntemini uygulamaktadır (Devlet İstatistik Enstitüsü). Düzenli depolama, katı atıkların çevre sağlığına uygun şekilde araziye dökülüp, sıkıştırılması ve üzerinin toprakla örtülmesidir. Ayrıca sızıntı sularına ve depo gazlarına karşı gerekli önlemlerin alındığı bir metottur. Düzenli depolama esnasında şu genel şartlara uyulmalıdır: (1) Depolama homojen olmalı, evsel katı atıklardan oluşan kalın tabakalar üzerine heyelana sebep olacak şekilde kül ve cüruf yığılmamalıdır. (2) Eğer akarsu mevcut ise depolama vadide değil tepede yapılmalıdır. (3) Çok az ürün veren topraklar seçilmelidir. (4) Yeraltı su seviyesi ile depo tabanı arasındaki fazla olduğu alanlar seçilmelidir. (5) Çöp üzerindeki örtü tabakası suyu az geçirmeli ve mehili yeterli olmalıdır. (6) Depolama sahasında ve etkilediği mansap kısmında kontrol kuyuları açılmalıdır. Yakma prosesi, katı atıkların özel bir şekilde bu amaç için projelendirilmiş fırınlarda yakılmasıdır. Bu yöntem ile organik maddeler kısa sürede gaz ve kül haline çevrilir,atık hacminde ortaya çıkan azalma %70-80, ağırlıkça %60-70 oranındadır. Bu bertaraf yönteminin diğer yöntemleri göre avantajları şöyle sıralanabilir: Atık miktarında diğer yöntemlere göre daha çok azalma sağlar, atıklar sterilize edilmiş olur, yakma tesisinin kurulması için büyük bir alana gerek duyulmaz, diğer bertaraf metotlarıyla ayrıştırılması mümkün olmayan bazı katı atıklar imha edilebilir. Bu nedenle bazı tibbi ve zararlı atıkların bertarafın da bu metot yaygın olarak kullanılabilir. Yakam işleminin diğer metotlara göre tercih edilmemesini sebepleri ise şöyle sıralanabilir: İşletme maliyetleri diğer metotlara göre daha yüksektir ve yakma sonucunda oluşan gazlar hava kirliliğine sebep olmaktadır, tesis için büyük bir alana gerek duyulmaz ve ayrışması zor olan birçok madde yakma ile imha edilebilir. Kompostlama, mikroorganizmaların çöp içerisindeki organik maddeleri biyokimyasal yollarla ayrıştırarak stabilize etmesi ve çevresel şartlarda humus benzeri bir maddeye dönüştürmesidir. Kompostlama yöntemi hem aerobik hem de anaerobik ortamda gerçekleşebilir. Aerobik kompostlama sürekli oksijen temini ve nem kontrolü yanında dikkat ve itina gerektirmesine rağmen prosesin kokusuz ve çevreyi rahatsız etmemesi nedeniyle daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada, toplanan katı atıklar ayıklama bantlarından geçirildikten sonra genelde 27 m çaplı ve 270 m boyundaki silindirik, döner tamburda dönüş hızı gündüz saatlerinde 0,5 devir/dak ve gece saatlerinde ise 0,25 devir/dak olmak üzere aerobik işleme tabii tutulur. Bu işlem sırasında, oksijen ihtiyacının tam olarak karşılanabilmesi için fanlar yardımı ile silindirik tambur içerisine ilave hava verilmelidir. Sıcaklığa bağlı olarak 3-5 gün içerisinde buradan ham kompost elde edilir. Elde edilen ve ön fermantasyon aşamasını tamamlayan ham kompost daha önce ayıklama bantlarından temizlenemeyen yabancı maddelerin (cam kırıkları gibi) uzaklaştırılması amacıyla elenir ve 4 hafta kadar nihai ayrışma için dinlenme alanlarına alınır ve dinlendirilen kompost satışa sunulabilir. Katı atıklar, döner tambur içerisinde 3-5 günlük sürede C (pastörizasyon sıcaklığı) sıcaklığa maruz kaldıkları için pratik olarak tüm mikroorganizmalar ölmektedir. Ayrıca, bu tambur içerisinde üreyen Actinomisetes türü mantarlar antibiyotik salgılayarak biyolojik dezenfeksiyonu da gerçekleştirmektedir. Bu yararlarına ilaveten, kompost yardımı ile bertaraf edilecek çöp kütlesinde %40-60 oranında bir azalma olması, koku ve sızıntı probleminin olmaması, geri kazanımdan ve son ürün olarak üretilen komposttan dolayı elde edilen ekonomik katkını olması bu yöntemin diğer yöntemlere göre tercih sebepleri olmaktadır (Erdin).

4 1482 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU KAHRAMAN MARAŞ'TA KATI ATIK KONTROLÜ Kahraman Maraş ilimizde katı atık yönetmeliğini uygulayamayan 2710 belediye arasında yer almaktadır. Kahraman Maraş'ta hayat seviyesinin yükselmesi, sanayi ve teknolojinin ilerlemesi ile yeni ambalaj malzemelerinin geliştirilmesi fert başına düşen çöp oranını ve çöp bileşimlerini eskiye göre kıyaslandığında çok büyük bir ölçüde arttırmıştır. Çöp bileşenlerinin oranı uygulanacak olan bertaraf metodunun seçiminde önemli rol oynamaktadır. Kahraman Maraş Merkezden toplanan katı atıklarına ait kompozisyon Tablo 2'de sunulmaktadır. Ancak belirlenen katı atık bileşenlerinden diğer grubun yüzdesinin çok yüksek olmasından dolayı bu katı atık karekterizasyon işleminin daha belirleyici olması için yeniden yapılması gereklidir (Kahraman Maraş Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, 2003). Tablo 2. Kahraman Maraş Merkeze ait katı atık kompozisyonu Madde Grubu Organik Madde Kağıt Plastik Cam Tekstil Metal Kül Diğer TOPLAM % Bileşen Kahraman Maraş ili için yatırım süresi ve maliyetlerinin az olması nedeniyle kısa vadeli çözüm için düzenli depolama seçilmelidir. Depolanmadan öncede geri kazanılabilecek maddeler hem maddi bir kazanç hem de daha fazla deponi alanında yer kaplamamak için geri kazamlmalıdır. Düzenli depolama katı atıkların boşaltılmasında uygun ve yeterli bir metot olmasının yanında, terk edilmiş enkaz halindeki arazilerin ıslahına önemli bir katkı bulunarak yeni peyzaj oluşumları içinde kullanılabilecektir. Düzenli depolama sahalarını ekonomik kılmak için, geniş alanların kullanımı gerekir. Böylece başlangıçta sahanın hazırlanması için harcanan giderler büyük hacimdeki çöplerin depolanması üzerine yayılabilir. Düzenli depolamanın temel prensipleri, sahanın büyüklüğüne bağlı olmadan bütün çöp depolama işlemlerine uygulanabilmen ve uygulanmalıdır. Genelde çöp depolanmasıyla arazi iyileştirilmesinin yapılabileceği alanların seçilmesi gerekir. Arazi bölge planlama, sağlık ve su kirliliğini koruma otoriterlerine danışılarak seçilmelidir. Yer altı ve yüzeysel suların korunması amacıyla yapılacak hidrojeolojik çalışmaların olumlu sonuç vermesi gerekir. Çöpler içme suyu temin edilen yer altı suyunu etkileyecek alanlarda depolanmamalıdır. Yer seçiminde bu kriterlere dikkat edilerek aşağıdaki dört bölge Kahraman Maraş'ta düzenli depolama için uygun olabilir (Kahraman Maraş Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, 2003). 1- Bölge: Kahramanmaraş il merkezinin 17 km güneyinde, Fituşağı Köyü ile Alibeyuşağı Köyleri arasında ve Tomsuklu mevkiinde Askeri tatbikat sahasının batısındadır. Bu sahanın avantajları; alana ulaşım için yol bulunmaktadır ve bu alana her mevsim rahat ulaşım sağlana bilmektedir. En yakın köye uzaklığı 1 km.dir. Saha içinde yeraltı suyu bulunmamaktadır ve saha içinde kullanılabilecek yerüstü suyu da bulunmamaktadır. En yakın tarım arazisine 3-4 km uzaklıktadır. Alan üzerinde esen hakim rüzgar yönünün tersi yönündedir. Sahanın dezavantajları ise; bu seçilen alan ile askeri tatbikat bölgesi arasındaki sınırlar tam olarak bilinmemektedir. 2- Bölge: Kahramanmaraş-Kayseri Devlet karayolunun 16 km.sin de Hasancıklı Köyü yakınlarındadır. Bu sahanın avantajları; saha anayol üzerinden 500 m içerde olduğu için ulaşım problemi olmamaktadır. Sahanın dezavantajları; zemin geçirimlilik

5 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1483 yönünden uygun olmadığı için yerin alt ve yan taraflarının geçirimsiz malzeme ile kaplanması gerekir. 3- Bölge: Kahramanmaraş-Kayseri Devlet karayolunun 25. km'sinden doğu kesimine ayrılan ve 500 m gidilen orman yolunda bulunmaktadır. Yakınında yer altı ve yerüstü kaynakları bulunmamaktadır. Alanın dezavantajları; Devlet karayolundan itibaren yol yapılması gerekmektedir. Orman sahası içinde olduğu için yangın tehlikesi içermektedir. 4- Bölge: Kahramanmaraş ili güney istikametinde, Hacı Bebek Köyünün güneydoğusun da bulunmaktadır. Bu alanın avantajı, yakının da yer altı ve yerüstü suyu bulunmamaktadır. Alan üzerinde esen rüzgarlar şehrin tersi istikametindedir. Sahanın dezavantajı ise, merkeze olan uzaklığından dolayı sık seferler için uygun değildir. Düzenli depolamada, çöp kütlesinden sızacak sızıntı suyunun toplanması için de tabana bir drenaj şebekesi döşenecek bir lagünde sular toplanmalıdır. Bu sızıntı suyunun arıtılması için daha sonraki yıllarda bir arıtma tesisi tasarlanması uygun olur. Deponiye dışardan gelecek olan yağmur suları kuşaklama ile topla-nacak ve gerekli zamanlarda çöp sızıntı suyunu seyreltmede kullanılacaktır. Kaçak çöp dökümü önlemek ve deponiye kedi, köpek gibi hastalık taşıyıcı hayvanların girmesini önlemek için tel örgüyle deponi alanı çevrelenebilir. Koku problemini ortadan kaldırmak amacıyla, şehre doğru hakim olan rüzgar yönünde ve şehirden uzak bir deponi alanı seçilmiştir. Organik ve inorganik yönden çok kirli olan sızıntı suyunu havuzlardan alıp, geri devir yoluyla çöplerin üzerine yağmurlama ile iletimi söz konusudur. Bu işlem buharlaşmadan dolayı sızıntı suyunun miktarını azaltacaktır. Düzenli depolama yanında, Kahraman Maraş'ta üretilen evsel katı atıkları uzaklaştırmanın diğer yolu da yakma tesisleridir. Fakat bu tesislerin ilk yatırım ve işletme maliyetlerinin yüksek oluşu ve havayı kirletici gazların oluşması bu tesislerin pratikte uygulanması dezavantajdır. Diğer bir uygulanabilecek uzaklaştırma metodu da kompostlamadır. Aslında kompostlama düzenli depolama ile entegre olarak kullanılmalıdır. Bu amaçla, Kahraman Maraş'ta toplanan katı atıklardan geri kazanılabilecek maddeler geri kazanılmalı ve organik atıklar kompostlama tesisine iletilmelidir. Organik madde düzeyi kompostalama için elverişli olmayan ve geri kazanılamayan katı atıklar düzenli depolama ile uzaklaştırılmalıdır. Bu şekilde, düzenli depolama alanlarının ekonomik ömürleri daha da artabileceği gibi geri kazanma ve kompostlama işlemi sonucu üretilen komposttan önemli düzeyde gelir de elde edilebilir. Kahraman Maraş'taki yoğun tarımsal faaliyetlerden dolayı ileride kurulacak kompostlama tesisinden üretilebilecek kompostun (gübrenin) pazarlanması problemi olmayacaktır. Ülkemizde İstanbul, Antalya, Giresun, Edirne, İzmir, Kemer, Mersin, Turgutlu ve Yalova illerinde kompost tesisleri bulunduğu halde bu tesisler verimli olarak işletilememektedir. Bunların başlıca sebepleri idari ve teknik olmak üzere şu şekilde sıralanabilir. İdari sebepler: (1) eğitimsiz personel, (2) kompostun ve diğer geri kazanılabilecek malzemelerin satılamaması sonucu işletme giderlerinin karşılanamamasıdır. Teknik sebepler: (1) Yetersiz çürüme ve ayırmadan dolayı düşük kompost kalitesi, (2) eski teknoloji kullanımı, (3) açık tesislerde yağmur ve nem problemi ve (4) yüksek enerji giderleridir. Bu teknik ve idari sebepler göz önüne alınarak, önümüzdeki yıllarda Kahraman Maraş'ta yapılabilecek kompost tesisinde aynı hataları tekrarlamak gereklidir. SONUÇ Kahraman Maraş'ta katı atıkların düzensiz olarak deponlandığı mevcut alan ıslah edilmelidir. İlk aşamada yatırım süresi ve maliyetinin az olmasından dolayı düzenli depolama kısa vadeli çözüm olarak katı atıkların bertarafında uygulanmalıdır. Nihai çözüm olarak, düzenli depolama ve kompostlama yöntemi deponi alanlarının ekonomik ömrünü uzatmak ve oluşan kompostun maddi ve tarımsal alanlara katkısından dolayı bir arada kullanılmalıdır.

6 1484 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU KAYNAKLAR Kahraman Maraş Çevre ve Orman İl Müdürlüğü (2003) Çevre Durum Raporu, Kahraman Maraş. Devlet İstatistik Enstitüsü, Çevre İstatistikleri, A, URKISH/SONIST/CEVRE/cevre.html. Erdin, E. "Katı Atıkların Depolanması". Katı Atık Web Sitesi, Erdin, E. "Kompost ve Kompostlaştırma Hakkında Özlü Bilgiler", Katı Atık Web Sitesi, Erdin, E. "Kompost Hammaddesi - Üretimi ve Kullanımı", Katı Atık Web Sitesi,

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAKIM ATIKLARINI TEMİZLEME 524KI0106

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAKIM ATIKLARINI TEMİZLEME 524KI0106 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAKIM ATIKLARINI TEMİZLEME 524KI0106 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi

KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi istanbul TiCARET ODASI KATI ATlKLARlN EKONOMiDE DEGERLENDiRiLMESi HAZlRLAYANLAR Yrd.Doç.Dr.Bülent ARMAGAN (Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi-Proje Yürütücüsü) Yrd.Doç.Dr.İbrahim DEMİR (İstanbul Teknik

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı

KATI ATIKLAR. Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU. Birinci Baskı KATI ATIKLAR Doç. Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU Birinci Baskı Ankara-1994 I. Basım: 3500 Adet-1994 ISBN 975-7572-30-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Rasim BEHÇET 1 * Cumali İLKILIÇ 2 Faruk ORAL 3 1 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, MALATYA 2 Fırat Üniversitesi

Detaylı

RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetimine,

RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetimine, ENVITEC ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ İŞL. İTH. İHR. NAK. MAK. İML. ve TİC. SAN. LTD. ŞTİ. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Nisan 2010 RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetimine, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE SORUNU OLARAK KA11 A 11KLAR

YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE SORUNU OLARAK KA11 A 11KLAR YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE SORUNU OLARAK KA11 A 11KLAR GiRiş Vedat PıNARLı Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfus artışı, düzensiz kentleşme, büyük yerleşim merkezlerine olan hızlı nüfus akımı ve sanayileşme

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZENLİ DEPOLAMA VE TIBBİ ATIK BERTARAF TESİSLERİ İŞLETME VE KONTROL KILAVUZLARI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZENLİ DEPOLAMA VE TIBBİ ATIK BERTARAF TESİSLERİ İŞLETME VE KONTROL KILAVUZLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZENLİ DEPOLAMA VE TIBBİ ATIK BERTARAF TESİSLERİ İŞLETME VE KONTROL KILAVUZLARI NİSAN 2010 ii ÖNSÖZ Ülkemizde katı atık yönetim hizmetlerinde

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı

DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046

DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI BELİRLEMEDE KARAR DESTEK SİSTEMİ KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Yekta BALCA 507041046 Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

2014-2015 GÜZ YARIYILI. Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ

2014-2015 GÜZ YARIYILI. Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ 2014-2015 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ 2 3 Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) atığı sahibinin istemediği, ihtiyacı olmadığı, kullanmadığı, arıtma ve uzaklaştırılması gerekli olan maddeler

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıș; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814 İlgili Bakanlık Yönetmelik Adı : Çevre ve Orman Bakanlığı : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı : 20814 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEKİRDAĞ - 2008

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEKİRDAĞ - 2008 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELAZIĞ İLİ İÇİN ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ OLUŞTURULMASI Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI DANIŞMAN: Yrd. Doç Dr. Füsun

Detaylı