Geçmişten miras, gelecekten emanet olarak aldığımız dünyamıza sahip çıkalım...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geçmişten miras, gelecekten emanet olarak aldığımız dünyamıza sahip çıkalım..."

Transkript

1 Geçmişten miras, gelecekten emanet olarak aldığımız dünyamıza sahip çıkalım... Siz de, kendiniz için küçük ama çevrenin korunması için büyük bir adım atabilirsiniz... 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN... İş Güvenliği ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı

2 Bir Milyar Yeşil Hareket 2011 yılı Dünya Çevre Günü Ana Teması ile tüm dünyada bir milyar çevresel faaliyeti harekete geçirmeyi hedefliyor. Kampanya, tüm dünyaya, karbon emisyonunu azaltan ve sürdürülebilirliği teşvik eden projelerin geliştirilmesi konusunda çağrıda bulunuyor. Ortaklaşa gerçekleştirilen bu faaliyetler sadece karbon emisyonu üzerinde etki göstermekle kalmayacak, aynı zamanda çevreci bireysel hareketlerin gücünün de keşfedilmesini sağlayacak.

3 ATIK MADENİ YAĞLAR Ülkemizde her yıl 150 bin ton atık motor yağı, 100 bin ton sanayi atık yağı olmak üzere toplamda 250 bin ton atık madeni yağ oluģmaktadır yılı verilerine göre atık motor yağının ancak 20 bin tonu yetkilendirilmiģ kuruluģ olan PETDER tarafından toplanmıģtır. Sanayi kaynaklı bin ton atık madeni yağ ise EPDK tarafından lisanslandırılmıģ 24 adet geri dönüģüm firması tarafından toplanmıģtır. Çevre ve Orman Bakanlığı sanayi tesislerinde oluģan madeni atık yağların bu firmalar tarafından toplanmasına izin vermektedir. PETDER tarafından toplanan atık motor yağları genel olarak, AB ülkelerine benzer Ģekilde çimento fabrikaları gibi tesislerde ek yakıt olarak kullanılmaktadır. Atık motor yağının kalorifik değeri (8000 kcal/kg) çok büyüktür. Bu kadar yüksek kalorifik değerli atık madeni yağları, enerji amaçlı ek yakıt olarak, yüksek sıcaklıkta yanmanın gerçekleģtiği çimento ve kireç gibi sanayilerde, en az baca kirliliği oluģturduğu için, bertaraf edilmesi fevkalade önemlidir. Ortaklığımız faaliyetlerinden kaynaklanan atık yağlar tüm bölgelerde geri kazanılmaktadır verilerine göre aģağıdaki tabloda verilmiģtir. ATIK TÜRÜ Yağ (kg) BATMAN ADIYAMAN TRAKYA GÖLBAŞI Atık yağlar ile ilgili genel uyarılar : AlmıĢ olduğunuz ürün, kullanım süresi dolup, atık yağ haline geldiğinde insan ve çevre sağlığının korunması amacıyla en yakınınızda bulunan atık yağ geçici depolama, geri kazanım veya bertaraf tesisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla; 1. Atık yağı temiz, boģ ve ağzı sıkı Ģekilde kapatılabilir, geniģ ağızlı olmayan, sızdırmaz, yere dökülmesine neden olmayacak bir kaba, mümkünse kendi orijinal kabına koyunuz. 2. Atık yağa kesinlikle benzin, fuel oil, deterjan, boya, çözücü, antifriz veya mazot gibi baģka sıvı karıģtırmayınız, kesinlikle toprağa, suya, kanalizasyon sistemine, çöp konteynerine v.b. ortama dökmeyiniz, soba ve kazanlarda yakmayınız. 3. Yağ filtresini plastik, yırtık olmayan ve yırtılmaya ve delinmeye dayanıklı polietilen plastik bir torbaya koyunuz. Atık yağı ve yağ filtresini geliģigüzel herhangi bir yere bırakmayınız, bu kapları çocuklardan uzak tutunuz ve 24 saat içinde en yakın atık yağ geçici depolama, geri kazanım veya nihai bertaraf tesisinde sorumlu operatöre ücretsiz olarak teslim ediniz.

4 ATIK BİTKİSEL YAĞLAR Bilindiği gibi 1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir. KullanılmıĢ bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin %25 ini oluģturmaktadır. Atık yağlar ekotoksik özelliğe sahiptir; bulunduğu ortamı kirletir, ortamda yaģayan canlılara zarar verir. Atık su kirliliğinin %25 oranında kaynağını, kullanılmıģ bitkisel ve hayvansal yağlar oluģturmaktadır. Arıtılmayan atık suların içindeki bitkisel ve hayvansal atık yağlar; denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğü zaman o suyun kirlenmesi ve sudaki oksijenin azalması sonucu; ortamdaki, baģta balıklar olmak üzere diğer canlılar üzerinde büyük tahribata yol açar. Küçük fırınlarda yakılması sonucu, içindeki ağır metal ve klor bileģimleri atık hava ile birlikte atmosfere salınarak havayı kirletir ve insan sağlığına zarar verir. Bu nedenle bu iģlem yasaklanmıģtır. Atık yağlardan sabun ve diğer ürünlerin üretimi Geri kazanım tesisleri, sabun üretimi için Sağlık Bakanlığından, yemlik yağ üretimi için Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığından gerekli izinleri alır. Bunların dıģındaki ürünlerin üretimi ve kullanımı için gerekli izinler, meri mevzuat çerçevesinde ilgili kurumlardan alınır. Genel Müdürlük Yemekhane ve Lokal Tesislerinde mutfak faaliyetleri sırasında oluģan bitkisel atık yağlar lisanslı firmalara verilmek suretiyle geri kazanımı sağlanmaktadır yılında 1400kg bitkisel atık yağ toplanarak bertarafı sağlanmıştır. BUNLARI BĠLĠYOR MUSUNUZ? 1 litre kullanılmıģ yağ, 1 milyon litre içme suyunu yani 1500 kiģinin bir yılda alması gereken suyu içilmez hale getirir. Türkiye de yılda yaklaģık ton bitkisel yağ tüketilmekte ve yaklaģık ton atık yağ üretilmektedir. Türkiye'de en az 350 bin ton atık yağ toplanması gerekirken sadece 2500 ton toplanabilmektedir. Her haneden yılda ortalama 20 kg yağ lavabolardan dökülüyor veya çöplere gidiyor. Çevreye Duyarlı Bir VatandaĢ Olarak; TĠCARĠ AMAÇLA ALINIP SATILMASI YASAK OLAN kullanılmıģ kızartmalık yağları diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve ağzı kapaklı bir kapta biriktiriniz. KullanılmıĢ kızartmalık yağları, kanalizasyona (lavaboya), toprağa, denize ve benzeri alıcı ortamlara kesinlikle dökmeyiniz. Bu yağları Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı kullanılmıģ kızartmalık yağ toplayıcılarına veya Belediye Merkezlerine teslim ediniz.

5 AMBALAJ ATIKLARI Tükettiğimiz ürünlerin, kâğıt/karton, cam, metal ve plastik maddelerinden üretilmiģ ambalajları, iģimize yaramaz hale geldiğinde ambalaj atıklarını oluģturur. Gıda, temizlik ürünleri ambalajları, süt ve meyve suyu kutuları, cam veya plastik ĢiĢeler, konserve, salça, bal veya reçellerin cam kavanozları, teneke ve metal konserve kutuları, alüminyum içecek kutuları ambalaj atıklarına örnektir. Ambalaj atıklarını geri kazanmak için, çöpten ayrı biriktirmemiz yeterlidir verilerine göre; Genel Müdürlük Tesislerimizde kg ambalaj atığı toplanmıģ ve bertarafı sağlanmıģtır. Ġçindeki ürünü kullandıktan veya boģalttıktan sonra çöpten ayrı olarak biriktireceğimiz ambalajları geri kazandırarak, doğal kaynaklardan elde ettiğimiz hammadde kullanımını azaltırız. Böylece, doğal kaynaklarımızı korumaya katkı sağlarız. Örneğin: 1 ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılması ile 20 ağacın kesilmesini önleriz. Geri dönüģen her 1 ton cam için, 100 litre petrol tasarrufu sağlanır. Cam ambalajlardan yeniden cam, metal ambalajlardan yeniden metal, plastik ambalajlardan yeniden plastik, kâğıttan yeniden kâğıt üretimini sağlarız. Bu döngü, önemli ölçüde enerji tasarrufuna da olanak verir. Çünkü geri kazanımda uygulanan iģlem sayısı, hammaddeden üretim iģlemlerine göre daha azdır. Örneğin: 1 alüminyum kutunun geri dönüģümü ile yüzde 90, kâğıdın geri dönüģümü ile yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlanır. Ambalajları çöpten ayrı toplama alıģkanlığı, geri kazanım endüstrisinin ve istihdamının geliģmesini sağlar. Metal ambalaj atıklarının geri dönüģümü ile her çeģit metal malzeme ve ürün üretilebilir. Cam ambalaj atıklarının geri dönüģtürülmesi ile tekrar cam ĢiĢe ve kavanoz üretilir. Kâğıt ve Karton ambalaj atıklarının geri dönüģümü ile tekrar kâğıt ve karton üretimi yapılır. MeĢrubat ve içecek kartonlarının geri kazanılmasıyla yalıtım malzemesi elde edilerek, yapı yalıtımı sağlanır veya masa, sandalye, dolap, vb. mobilyalar üretilebilir. Karton, kâğıt hammaddesi olarak kullanılır. Plastik ambalaj atıklarının geri kazanımından çeģitli ürünler elde edilir. Örneğin: Deterjan ĢiĢeleri, çöp kutuları ve benzeri ürünler Yağmur ve atık su boruları Marley ve çeģitli plastik dolgu malzemeleri ÇeĢitli plastik oyuncak ve kırtasiye malzemeleri Sentetik halı tabanı Sentetik elyaf ve dolgu malzemesi Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufu ülke ekonomisine yarar sağlar. Geri kazanım döngüsü, gelecek kuģakların da bizim yararlandığımız doğal kaynaklardan yararlanma Ģansına sahip olmalarını sağlayabilir.

6 ATIK PİLLER VE AKÜLER Türkiye de yılda yaklaģık ton pil piyasaya sürülmektedir. Cep telefonundan saate, oyuncaktan tv kumandasına, diz üstü bilgisayardan otomobil kumandasına kadar sayısız cihazı çalıģtıran piller hayatımızı kolaylaģtırmaktadır. Günlük hayatımızda çoğunlukla araçlarımızda kullandığımız aküler yüksek miktarda kurģun ve asit gibi tehlikeli maddeler içermektedirler. Atık akümülatörler içerdikleri yüksek miktarda kurģun ve asit nedeniyle tehlikeli atık sınıfına girmektedir. ATIK PĠLLER ve AKÜLER NE OLACAK? Kullanım ömrünün tamamlamıģ piller ve bataryalar tüketici tarafından ayrı kaplarda biriktirilmeli, Ortaklığımız kampüsündeki pil toplama noktalarına (AraĢtırma Merkezi giriģi, ana bina arka kısım giriģi) bırakılmalıdır. Pil toplama noktalarındaki atık piller toplandıktan sonra, yetkili kiģiler tarafından alınarak uygun koģullarda bertarafı sağlanmalıdır. Miyadını doldurmuģ aküler, kullanılmıģ akü iadesi alan bayiler ve anlaģmalı firmalarda, izin verilen yerlerde ve belirli aralıklarla toplanır. Geri dönüģümde çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek Ģekilde düzenlemeler yapılmıģtır. Akümülatör depolama tesisi için gerekli zorunluluklar ve çevresel önlemeler mevcuttur verilerine göre; TPAO Genel Müdürlük ve GölbaĢı Tesislerimizde 60 kg atık pil toplanarak bertarafı sağlanmıģtır. ÜLKEMĠZDE DURUM 2008 yılında toplam 217 ton atık pil toplanmıģtır yılında toplanan atık pil miktarı ise 325 ton 331,5 kilogram olmuştur. Ev veya iģ yerlerinde kullanılmıģ (atık) piller evsel çöplerle kesinlikle karıģtırılmamalı ve rasgele sokaklara atılmamalıdır. Atık piller toprağa gömülmemeli, doğaya atılmamalıdır. Toprakta bulunan gözle görülür, görülmez tüm canlıları yok ederek toprağı verimsiz hale getirir. Atık piller denize, akarsulara, göllere veya kanalizasyona atılmamalıdır. Ġçindeki ağır metaller suyu zehirler ve tüm canlıları yok eder. Buna insan da dahildir. Atık piller ateģte yakılmamalıdır. Yanan pildeki civa buharlaģır ve solunum yolu ile vucüda girer. Civa hiç bir zaman vucuttan atılamaz ve birikerek zehirler. Atık akümülatörler kontrolsüz olarak hurdacılar aracılığı ile toplandığında; hem toplama hem de taģımada çevre kirliliği açısından tehlikeli olmakta ve piyasada ticari bir değeri olmayan akü asidi, kontrolsüz bir Ģekilde çevreye (toprağa, suya) bırakılmaktadır. Bu da toprak, su ve hava kirliliğine dolayısı ile çevre ve insan sağlığı için tehlike oluģturmaktadır. Bir pili yere atmayın da, oraya bir ton çöp dökün! Çevreyi daha az kirletmiş sağlığınıza daha az zarar vermiş olursunuz!

7 EVSEL TEHLİKELİ ATIKLAR Evsel tehlikeli atıklar kısaca doğru Ģekilde kullanılmadığı, depolanmadığı ve giderilmediği takdirde sağlık ve yaralanma tehlikesi taģıyan ev eģyalarıdır Ģeklinde tanımlanabilir. Evlerimizden çıkan tehlikeli atıkların baģlıcaları aģağıda verilmiģtir: Pil ve aküler, Temizlik maddeleri, Boya, çözücü(solvent) ve tinerler, Yalıtım(izolasyon) maddeleri(asbest), Aerosol kutuları, Floresan ampuller Araba kimyasalları, antifiriz, Termostatlar, Bilgisayar ve monitörler, Yazıcı kartuģları, Bahçe ilaçları (ot ve böcek öldürücü), Ġlaç atıkları, KullanılmıĢ lastikler. NELER YAPABĠLĠRĠZ? Kullandığınız ürünü değiģtirin: Örneğin yağ bazlı boya yerine su bazlı boya, kimyasal gübre yerine kompost, ticari böcek öldürücü yerine borik asit kullanabilirsiniz. AlıĢkanlıklarınızı değiģtirin: Örneğin kimyasal boya sıyırıcı yerine zımpara kağıdı, kimyasal lavabo temizleyici yerine lavabo pompası kullanabilirsiniz. Gerçekten tehlikeli bir ürün kullanmanız gerekiyorsa: Etiket üzerindeki talimatları okuyunuz. Birçok ürün üzerinde uygun kullanım ve bertaraf için talimatlar bulunmaktadır. ÇEVREYE ZARARLARI Her yıl tonlarca tehlikeli atık evsel atıklarla beraber çöpe atılmakta ve depolama alanlarında bu atıkların birlikte depolanması sonucu yer altı suyu kirliliği meydana gelmektedir. Evsel tehlikeli atıkların yere dökülmesi sonucu yüzeysel su kaynaklarında kirlilik meydana gelmektedir. Mesela; motor yağıyla kirlenmiģ yüzeysel su kaynağında 1 litre motor yağı, 1 milyon litre suyun kirlenmesine neden olur, ayrıca sudaki balıkların ve diğer canlıların yaģamını tehdit eder. Tehlikeli ürünleri yalnızca ihtiyaç duyduğunuz kadar satın alın Tehlikeli ürünleri aģırı miktarda kullanmamaya çalıģın. Evdeki atık yönetiminizi iyileģtirin: Tehlikeli ürünleri etiket üzerindeki talimatlara göre muhafaza edin. Kendinizi ve baģkalarını eğitin: Tehlikeli ürünlerin alternatifleri hakkında daha fazla bilgi edinin. NORMAL ġartlarda BĠR EVDE 1.5 KG 5 KG ARASINDA TEHLĠKELĠ ÜRÜN BULUNUR

8 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER Kaplamaya uygun olmayan ve ömrünü tamamlamıģ lastik statüsünde değerlendirilebilen lastikler, enerji ve/veya malzeme geri kazanımı için kullanılırlar. Atık taģıt lastikleri kesinlikle doğal yaģama zarar verecek Ģekilde bırakılmamalı, toprağa gömülmemeli ve yakılmamalıdır. Atık lastik depolama, taģıdığı yangın riski ve kemirgenler ve sivrisinekler için beslenme alanı oluģturması nedeniyle çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca, hurda lastiklerin yer altı suyu ile temas ettiği birçok durumda, toprağın ph durumuna bağlı olarak içme suyu standartları zorlanabilmektedir. Görüldüğü gibi atık lastikler, doğrudan doğal alanlara bırakıldığında çevreye ciddi anlamda zararlar verebilmektedir. Halbuki atık lastikler, içeriğindeki maddeler nedeniyle atık tan ziyade hammadde olarak endüstride kullanılabilirler. Böylece hem geri kazanım yapılarak çevreye vereceği zararların önüne geçilmiģ olur, hem de son ürünlerin maddi değerinin yüksek olması nedeniyle de ülke ekonomisine katkı sağlar. ESKĠ LASTĠĞĠNĠZĠ NE YAPACAKSINIZ? Atık lastiklerinizi (ÖTL) ücretsiz olarak lastik satın aldığınız noktaya teslim etmelisiniz. GölbaĢı Jeofizik Hizmetler Müdürlüğü tesislerinde biriken ömrünü tamamlamıģ lastikler, (2010 verilerine göre; 9040 kg) toplanmıģ ve bertarafı sağlanmıģtır. BĠLĠYOR MUSUNUZ? Türkiye de her yıl ton atık lastik ortaya çıkmaktadır. 35 yıllık bir aracın kullanım süresi boyunca ortaya çıkacak atık lastiklerinden toplam 0.28 kw lık bir alternatif enerji üretilebilmektedir. Bir atık lastiğin geri dönüģüme gönderilmesiyle birçok doğal kaynağın korunumuna katkı sağlamıģ olacaksınız ton atık lastiğin geri kazanımı sonucunda; yaklaģık ton kauçuk granülü ve ton çelik geri kazanılmaktadır ton atık lastiğin piroliz iģlemi sonucunda; yaklaģık lt yağ, ton karbon siyahı ve ton gaz geri kazanılmaktadır.

9 TIBBİ ATIKLAR Günümüzde atıkların değerlendirilmesi, taģınması ve korunması giderek önem kazanmaktadır. Bunun yanında sağlık kuruluģlarınca üretilen tıbbi atıkların toplanması, taģınması, depolanması ve bertaraf edilmesi bulaģıcı hastalıkları önlemede ve çevre sağlığını korumada özel bir yere sahiptir. Tıbbi atıklar, ünitelerden kaynaklanan patolojik, enfeksiyöz atıklar ile kesici, delici atıklardır. Bu atıkların çevre sağlığına zarar vermeden kaynağında toplanması, taģınması, depolanması ve bertaraf edilmesi toplum sağlığının korunması açısından büyük öneme sahiptir. ÇalıĢma Sağlığı Ünitesi nde oluģan özel atık toplama kaplarında toplanan tıbbi atıklar, bina dıģında bulunan turuncu renkli tıbbi atık toplama konteynerinde biriktirilmekte, dolduktan sonra da tıbbi atık depolama sahasına gönderilmektedir. TIBBĠ ATIK ÜRETĠCĠLERĠNĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ Tıbbi atık üreticilerinin en büyük yükümlülüklerinden birisi, atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmak, ayrı toplanması, taģınması ve depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren ünite içi atık planını hazırlamaktır. Ayrıca atıkların toplanması için gerekli atık toplama kapları ve ekipmanı sağlamakla da yükümlüdürler. Atıkların üretim, taģınma ve depolanması süreçlerinde görevli tüm personelin eğitiminden sorumludurlar. Ġlgili kurum ya da kuruluģ tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli kayıt etmek ve valiliklere bildirmekle yükümlüdürler. Tıbbi atıklar baģta doktor olmak üzere hemģire, ebe, diģ hekimi, veteriner, laboratuvar teknisyeni ve tüm sağlık personeli tarafından oluģumu sırasında kaynağında ayrı olarak toplanır. Toplama ünitesi atığın niteliğine uygun ve atığın oluģtuğu kaynağa en yakın noktada bulunmalıdır. Tıbbi atıklar hiçbir Ģekilde evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklarla karıģtırılmaz.

Atık Yönetimi Bilgilendirme Kitapçığı. Katkılarıyla;

Atık Yönetimi Bilgilendirme Kitapçığı. Katkılarıyla; Atık Yönetimi Bilgilendirme Kitapçığı Katkılarıyla; 2 BİTKİSEL ATIK YAĞLAR SİZ OLMADAN BAŞARAMAYIZ GELİN, BİRLİKTE ÇEVREMİZİ KORUYALIM 3 4 Kızartmalık Atık Yağlarımızı Lavoboya, Çöpe, Suya ve Toprağa Dökmeyelim,

Detaylı

TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü

TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 14 ġubat 2012 ATIK YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 30.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26952 ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların

Detaylı

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ İNCELEME FORMU

YEŞİL HAVAALANI PROJESİ İNCELEME FORMU YEŞİL HAVAALANI PROJESİ İNCELEME FORMU KURUM/KURULUġUN ADI:... KURUM/KURULUġUN BULUNDUĞU HAVAALANI:. MAHALLĠNDE YAPILAN ĠNCELEME TARĠHĠ:.. "YeĢil Havaalanı Projesi" kapsamında, yukarıda bilgileri yer alan

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA ANKARA - 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı

Detaylı

ÇEVRECİ YAŞAM KILAVUZU

ÇEVRECİ YAŞAM KILAVUZU T.C. Marmara Belediyeler Birliği ÇEVRECİ YAŞAM KILAVUZU Enerjini Çöpe Atma! Hazırlayan: Aynur ACAR İstanbul, 8 Mart 2013 2. Baskı 2 İÇİNDEKİLER ÇEVRECİ YAŞAM KILAVUZU...2 İÇİNDEKİLER...3 SUNUŞ...5 YÖNETİCİ

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

21 Ocak 2004 ÇARŞAMBA

21 Ocak 2004 ÇARŞAMBA Kuruluş : 7 Ekim 1920 21 Ocak 2004 ÇARŞAMBA Sayı : 25353 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların

Detaylı

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 21.01.2004 Çarşamba Sayı: 25353 (Asıl) Son Güncelleme: 21.01.2004 11:30

Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 21.01.2004 Çarşamba Sayı: 25353 (Asıl) Son Güncelleme: 21.01.2004 11:30 Elektronik Resmi Gazete Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş. 21.01.2004 Çarşamba Sayı: 25353 (Asıl) Son Güncelleme: 21.01.2004 11:30 Yönetmelikler Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından:

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ. Dünyamız küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle tehdit altında.

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ. Dünyamız küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle tehdit altında. TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ Hande UZUNOĞLU Dünyamız küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle tehdit altında. Gün geçtikçe artan nüfus beraberinde tüketimi artırıyor. Bu durumda doğal kaynaklarımız

Detaylı

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir.

Sanayi ve üretim tesislerinde bir işlem sırası veya sonrasında ortaya çıkan katı atıklara endüstriyel katı atıklar denir. 1. ATIK TÜRLERİ a. Evsel Atıklar b. Tıbbi Atıklar c. Tehlikeli Atıklar d. Endüstriyel Atıklar e. İnşaat Atıkları a. EVSEL ATIKLAR Konutlardan ve/veya işyerlerinden ortaya çıkan içlerinde tehlikeli zararlı

Detaylı

Kuruluş : 7 Ekim 1920 21 Ocak 2004 ÇARŞAMBA Sayı : 25353 Yönetmelikler Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 24.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26562 AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

Resmi Gazete Tarihi: 24.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26562 AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 24.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26562 AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ġlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 1 2 3 4 T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü 5 6 7 8 9 10 ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 11 12 13 14 15 (06.12.2012 Tarihli 3. Taslak Versiyon)

Detaylı

YÖNETMELİK ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

YÖNETMELİK ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 30 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26952 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların üretiminden bertarafına kadar, a) Çevreye zarar verecek

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Resmî Gazete YÖNETMELİK ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 30 Temmuz 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26952 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Plastiklerin Kullanımı ve Etkileri

Plastiklerin Kullanımı ve Etkileri Plastiklerin Kullanımı ve Etkileri Plastik sözcüğü, "biçimlendirme" anlamındaki Yunanca plastikos sözcüğünden gelmektedir. Plastik, karbonun (C) hidrojen (H), oksijen (O),azot (N) ve diğer organik ya da

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.305 R.Gazete No. 26952 R.G. Tarihi: 30.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından; ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BKNLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı KĠTPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMN BKNLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINVI 13 RLIK

Detaylı

AMBALAJ VE GERİ DÖNÜŞÜM

AMBALAJ VE GERİ DÖNÜŞÜM AMBALAJ VE GERİ DÖNÜŞÜM Dr. Sema ÖZGÜR 05.04.2006 1 Ambalaj nedir? İçine konulan ürünü en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını ve taşınmasını kolaylaştıran, istediğimiz miktarda ürünü saklayabildiğimiz

Detaylı

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 Bu kılavuz, tıbbi atık yönetiminde yer alanlara teknik destek sağlamak, tıbbi atıkların doğru yönetimi ile insan ve çevre sağlığını korumaya destek vermek amaçlarıyla İNTE A.Ş. tarafından

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25791 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı