Cemiyet üyeleri Karadeniz i gezdi (Ç.HAK:2326) Önce denetleme sonra ikram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cemiyet üyeleri Karadeniz i gezdi (Ç.HAK:2326) Önce denetleme sonra ikram"

Transkript

1 AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Uslu, Cumhurbaþkanlýðý Yemin Töreni için alýnan tedbirleler ilgili bilgi verdi. TBMM yemin törenine hazýr * HABERÝ 7 DE Muhteþem Karadeniz gezisi Cemiyet üyeleri Karadeniz i gezdi Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen Karadeniz Gezisi Aðustos 2014 tarihlerinde gerçekleþti. Karadeniz Bölgesi nin tarihi, kültürel ve doðal güzelliklerini içine alan gezi büyük beðeni topladý. * HABERÝ DE Çorum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, aileleriyle birlikte Karadeniz i gezdi. ÇORUM 27 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2326) Kalite artarsa ilgi artar Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) yönetiminin ziyaretinde konuþan Ticaret Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, karayolu taþýmacýlýðýnda kalitenin önemine dikkat çekerek, "Hýzlý tren bir tarafta, uçak bir tarafta, rekabet her zaman iyidir. Kalite artarsa insanlar karayolu taþýmacýlýðýný daha çok tercih ederler." dedi. * HABERÝ 6 DA Jip takla atýp ters döndü Çorum'da Ýsmail Mustafaoðlu'nun(64) direksiyon hakimiyetini kaybettiði jip takla atarak ters döndü. Araçta sýkýþan sürücü ve yanýndaki eþi Ayten Mustafaoðlu(60) ekipler tarafýndan çýkarýlarak hastanede tedaviye alýndý. * HABERÝ 9 DA Alkollü ATV sürücüsü kaza yaptý Çorum'da ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü hayatýný kaybetti. * HABERÝ 9 DA Emniyet Müdürlüðü Þehiriçi Trafik Þubesi ekipleri bazý noktalarda denetim yapýyor. Direksiyon baþýnda telefona dikkat! Direksiyon baþýnda telefonla konuþmanýn cezasý 80 TL. Artýrýlan trafik denetim çalýþmalarý kapsamýnda, cep telefonu uygulamasý yapan trafik polisleri, direksiyon baþýnda telefonla konuþan sürücüleri affetmiyor. * HABERÝ 15 DE Önce denetleme sonra ikram Trafik kontrolü sonrasýnda sürücülere Çorum leblebisi, broþür ve soðuk su ikram edil- Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri Çorum- Samsun karayolunda kontrol yaptý. Kontrol sýrasýnda þehirlerarasý yolculuk yapan sürücüleri durduran ekipler, güvenli yolculukla ilgili ikazlarda bulundu. * HABERÝ 8 DE Emniyet Kavþaðý na yeni düzenleme Emniyet Müdürlüðü, Halk Bankasý ve Garanti Bankasý arasýndaki kavþakta yeni uygulama çalýþmasý baþlatýldý. * HABERÝ 15 DE Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) yönetimi TSO yu ziyaret etti. Garanti Bankasý arasýndaki kavþakta yeni düzenleme yapýlýyor yýlý ilk altý aylýk dönemde Çorum da yapý ruhsatý verilen daire sayýsý Çorum'da 2 in ayda 2 bin 248 yapý ruhsatý verildi Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre, 2014 yýlý ilk altý aylýk dönemde yapý ruhsatý verilen daire sayýsý Samsun'da 5 bin 245, Tokat'ta 4 bin 290, Çorum'da 2 bin 248 ve Amasya'da 2 bin 439 olarak gerçekleþti. * HABERÝ 2 DE Pýnar Saðlýk Koleji Ankara Yolu Oto Galericiler Sitesi önündeki yeni binasýnda devam edecek. Pýnar Saðlýk Koleji modern binasýnda * HABERÝ 3 DE Bayram Finansbank Þube Müdürü oldu Bankacýlýk sektöründe 17 yýlýný geride býrakan Serap Bayram, Finansbank Çorum Þubesi nde Þube Müdürü olarak göreve baþladý. * HABERÝ 7 DE Serap Bayram Çorum 4 milyar kredi kullandý * HABERÝ 2 DE

2 2 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014 (Ç.HAK:2381) Çorum da 4 milyar lira kredi kulanýldý. Çorum 4 milyar kredi kullandý ürkiye de Haziran ayý verilerine Tgöre 1 trilyon 253 milyar 472 milyon 892 bin lira nakdi kredi kullanýldý. Kredi kullanýmýnda özel bankalar, kamu bankalarýný üçe katladý. Türkiye Bankalar Birliði Risk Merkezi Haziran ayý verilerine göre, Türkiye de 294 milyar 356 milyon 411 bin lirasý kamu bankalarý, 959 milyar 116 milyon 481 bin lirasý özel bankalar olmak üzere toplam 1 trilyon 253 milyar 472 milyon 892 bin lira nakdi kredi kullanýldý. ASLAN PAYI ÝSTANBUL'UN Nakdi kredilerin aslan payý Ýstanbul un oldu. Nakdi kredilerin illere göre daðýlýmýnda Ýstanbul 600 milyar 154 milyon 68 bin lira ile ilk sýrada yer alýrken, Ýstanbul u 146 milyar 823 milyon 605 bin lira ile Ankara, 65 milyar 485 milyon 466 bin lira ile Ýzmir takip etti. En az kredi ise 288 milyon 763 bin lir ile Bayburt, 459 milyon 356 bin lira ile Hakkari ve 469 milyon 450 bin lira ile Tunceli illerinde kullandýrýldý. Diðer iller ise þöyle: "Antalya 37 milyar 701 milyon 639 bin, Bursa 35 milyar 729 milyon 908 bin, Gaziantep 27 milyar 155 milyon 80 bin, Kocaeli 24 milyar 151 milyon 875 bin, Adana 23 milyar 51 milyon 981 bin, Konya 19 milyar 467 milyon 660 bin TL, Ýçel 15 milyar 121 milyon 915 bin, Denizli 14 milyar 434 milyon 843 bin, Kayseri 13 milyar 362 milyon 189 bin, Hatay 13 milyar 219 milyon 393, Manisa 10 milyar 756 milyon 403 bin, Muðla 10 milyar 262 milyon 555 bin, Samsun 9 milyar 820 milyon 534 bin, Balýkesir 9 milyar 270 milyon 544, Tekirdað 9 milyar 102 milyon 817 bin, Eskiþehir 8 milyar 536 milyon 572, Aydýn 8 milyar 518 milyon 380 bin, Kahramanmaraþ 7 milyar 128 milyon 410 bin, Sakarya 6 milyar 916 milyon 303 bin, Diyarbakýr 6 milyar 867 milyon 432 bin, Þ.Urfa 6 milyar 287 milyon 307 bin, Trabzon 6 milyar 98 milyon 575 bin, Afyon 4 milyar 360 milyon 636 bin, Malatya 4 milyar 343 milyon 784 bin, Erzurum 4 milyar 212 milyon 388 bin, Ordu 4 milyar 133 milyon 250 bin, Çorum 4 milyar 46 milyon 398 bin, Zonguldak 4 milyar 40 milyon 92 bin, Çanakkale 3 milyar 912 milyon 699 bin, Edirne 3 milyar 862 milyon 860 bin, Sivas 3 milyar 803 milyon 801 bin, Tokat 3 milyar 331 milyon 376 bin, Kütahya 3 milyar 291 milyon 141 bin, Van 3 milyar 85 milyon 757 bin, Kýrklareli 3 milyar 84 milyon 231 bin, Elazýð 2 milyar 954 milyon 210 bin, Mardin 2 milyar 928 milyon 952 bin, Uþak 2 milyar 827 milyon 798 bin, Isparta 2 milyar 744 milyon 217 bin, Düzce 2 milyar 572 milyon 6 bin, Amasya 2 milyar 457 milyon 4 bin, Rize 2 milyar 431 milyon 369 bin, Osmaniye 2 milyar 384 milyon 86 bin, Kastamonu 2 milyar 368 milyon 600 bin, Giresun 2 milyar 336 milyon 350 bin, Bolu 2 milyar 289 milyon 545 bin, Adýyaman 2 milyar 222 milyon 620 bin, Yozgat 2 milyar 206 milyon 402 bin, Karabük 2 milyar 117 milyon 924 bin, Nevþehir 2 milyar 115 milyon 367 bin, Aksaray bir milyar 943 milyon 361 bin, Niðde bir milyar 925 milyon 917 bin, Yalova bir milyar 834 milyon 323 bin, Batman bir milyar 771 milyon 669 bin, Burdur bir milyar 751 milyon 214 bin, Kýrýkkale bir milyar 696 milyon 14 bin, Bilecik bir milyar 588 milyon 172 bin, Kýrþehir bir milyar 581 milyon 552 bin, Karaman bir milyar 508 milyon 118 bin, Kars bir milyar 310 milyon 237 bin, Sinop bir milyar 234 milyon 710 bin, Artvin bir milyar 184 milyon 176 bin, Bartýn bir milyar 168 milyon 31 bin, Erzincan bir milyar 125 milyon 286 bin, Çankýrý bir milyar 115 milyon 228 bin, Bitlis bir milyar 106 milyon 812 bin, Aðrý bir milyar 31 milyon 518 bin, Þýrnak 965 milyon 719 bin, Iðdýr 777 milyon 526 bin, Siirt 771 milyon 866 bin, Muþ 746 milyon 193 bin, Bingöl 640 milyon 940 bin, Gümüþhane 595 milyon, Ardahan 505 milyon 620, Kilis 485 milyon 6 bin lira."(ýha) KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) ayda 2 bin 248 yapý ruhsatý verildi Mustafa Demirer ürkiye Ýstatistik TKurumu (TÜÝK) Yapý Ýzin Ýstatistikleri Ocak- Haziran 2014 istatistiklerini açýkladý. Türkiye'de Yapý Ruhsatý verilen yapýlarýn yüzölçümü %35,8, Yapý Kullanma Ýzin Belgesi verilen yapýlarýn yüzölçümü %39,9 arttý yýlý ilk altý aylýk dönemde yapý ruhsatý verilen daire sayýsý Samsun'da 5 245, Tokat'ta 4 290, Çorum'da ve Amasya'da Yapý Ruhsatý verilen yapýlarýn yüzölçümü %35,8 arttý 2014 yýlýnýn ilk altý ayýnda bir önceki yýla göre belediyeler tarafýndan Yapý Ruhsatý verilen yapýlarýn bina sayýsý %24,6, yüzölçümü %35,8, deðeri %50,4, daire sayýsý %27,4 oranýnda arttý. Yapý Ruhsatý verilen binalarýn 2014 yýlý Ocak- Haziran aylarý toplamýnda; yapýlarýn toplam yüzölçümü 112,6 milyon m² iken; bunun 63,8 milyon m2'si (%56,7) konut, 29,9 milyon m2'si (%26,5) konut dýþý ve 18,9 milyon m2'si (%16,8) ise ortak kullaným alaný olarak gerçekleþti. Kullanma amacýna göre 81,1 milyon m² (%72,0) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlý binalar sahip oldu. Bunu 6,0 milyon m² (%5,3) ile kamu eðlence, eðitim, hastane veya bakým kuruluþlarý binalarý izledi. CE Holding tarafýndan Egeçen sene satýn alýnan vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinin lider markalarýndan ISVEA, dünyanýn en prestijli tasarým yarýþmalarýndan A'Design Award ta 6 ödüle birden layýk görüldü. Tüm dünyada en iyi tasarým ve tasarýmcýlarý öne çýkarmak için düzenlenen A'Design Award yarýþmasýnda geçen yýl 5 ödül alan Ýtalyan asýllý ISVEA, bul yýl ise ödül sayýsýný artýrarak tam 6 ödüle birden layýk görüldü. Biri Türk olmak üzere 4 kiþilik tasarým ekibiyle yarýþmaya katýlan marka, tasarýma getirdiði inovatif yaklaþýmý ile uluslararasý jüriden büyük ilgi gördü. En çok ödül Türk tasarýmcýya 52 yýllýk Ýtalyan markasý ISVEA nýn genç Türk tasarýmcýsý Sevil Acar; tasarladýðý Sott'Aqua Marino, Eleganza ve Valente banyo dolaplarý ile 3 ödül birden alýrken; markanýn Ýtalyan tasarýmcý Ettore Giordano nun tasarýmý Bplus seramik serisi, Nativita Design House tasarýmý Sentimenti ve Genesis Design Studio tasarýmý Soluzione da ödül alan diðer tasarýmlar arasýnda yer aldý. Türk tüketicisinden de tam not ISVEAadýna ödülleri ISVEAGenel Müdür Yardýmcýsý Yakup FIRAT ve ünlü Ýtalyan tasarýmcý Ettore Giordano birlikte aldýlar. Dünyanýn en prestijli tasarým yarýþmalarýndan 2014 yýlý ilk altý aylýk dönemde Çorum da yapý ruhsatý verilen daire sayýsý Çorum'da 2 in 248 oldu. Yapý sahipliðine göre, özel sektör 99,5 milyon m² (%88,3) ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 11,3 milyon m² (%10,0) ile devlet sektörü ve 1,9 milyon m² (%1,7) ile yapý kooperatifleri izledi. Daire sayýsýna göre ise, toplam 525 bin 520 dairenin 496 bin 431'i özel sektör, 21 bin 344'ü devlet sektörü ve 7 bin 745'i yapý kooperatifleri tarafýndan alýndý. Ýllere göre 17,1 milyon m2 (%15,2) ile Ýstanbul en yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u, 11,0 milyon m² (%9,8) ile Ankara, 5,3 milyon m² (%4,7) ile Kayseri illeri izledi. Yüzölçümü en düþük olan iller sýrasýyla Muþ, Tunceli ve Ardahan oldu. Daire sayýlarýna olan A Design Award ta, geçen sene 3 ayrý tasarýmcýyla 5 ödül kazandýklarýný belirten Yakup Fýrat; 2014 te ödül sayýmýzý arttýrarak 4 ayrý tasarýmcýmýzla 6 ödüle layýk görüldük. Tasarým kültürünü, ürün kalitesi ve farklý fonksiyonellik anlayýþýný Türk tüketicileri ile tanýþtýran ISVEAile önümüzdeki sene bu sayýyý daha da artýracaðýz. Ar- Ge ye yaptýðýmýz yatýrým, tasarýma ve tasarýmcýya verdiðimiz deðer bize baþarýlý sonuçlar getiriyor. ISVEA; tasarým, kalite ve farklý fonksiyonel yaklaþýmlarýnýn yaný sýra; saðlýk ve çevre dostu üretim bilinciyle de dikkat çeken bir marka olarak Türk tüketicisinden de tam not alýyor" dedi. Ünlü Ýtalyan göre, Ýstanbul ili 97 bin 848 adet (%18,6) ile en yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u 41 bin 900 adet (%8,0) ile Ankara ve 25 bin 876 adet (%4,9) ile Kayseri illeri izledi. Daire sayýsý en az olan iller sýrasý ile Tunceli, Muþ ve Hakkari oldu. Yapý Kullanma Ýzin Belgesi verilen yapýlarýn yüzölçümü %39,9 arttý 2014 yýlýnýn ilk altý ayýnda bir önceki yýla göre belediyeler tarafýndan Yapý Kullanma Ýzin Belgesi verilen yapýlarýn bina sayýsý %34,5, yüzölçümü %39,9, deðeri %56,3, daire sayýsý %32,4 oranýnda arttý. Yapý Kullanma Ýzin Belgesi verilen binalarýn 2014 yýlý Ocak-Haziran aylarý toplamýnda; yapýlarýn toplam tasarýmcý Ettore Giordano ise; Bplus serisini tasarlarken Ece Holding Ar-Ge merkezinin geliþtirdiði clearim teknolojisini tasarýmýna adapte ettiðini, tasarým ve yüzölçümü 82,9 milyon m2 iken; bunun 49,4 milyon m²'si (%59,6) konut, 21,1 milyon m2'si (%25,5) konut dýþý ve 12,4 milyon m2'si (%14,9) ise ortak kullaným alaný olarak gerçekleþti. Kullanma amacýna göre 58,4 milyon m² (%70,5) ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlý binalar sahip oldu. Bunu 4,9 milyon m² (%5,9) ile toptan ve perakende ticaret binalarý izledi. Yapý sahipliðine göre, özel sektör 72,7 milyon m² (%87,7) ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 8,1 milyon m² (%9,7) ile devlet sektörü ve 2,1 milyon m² (%2,5) ile yapý kooperatifleri izledi. Daire sayýsýna göre ise, toplam 414 bin teknolojinin mükemmel senteziyle bu baþarýyý yakaladýklarýný iletti. Ettore Giordano; ISVEA ile birlikte 2015 te de fonksiyonel, farklý alanlar için farklý çözümler sunan, 632 dairenin 378 bin 421'i özel sektör, 26 bin 685'i devlet sektörü ve 9 bin 526'sý yapý kooperatifleri tarafýndan alýndý. Ýllere göre 16,9 milyon m2 (%20,4) ile Ýstanbul en yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u 8,8 milyon m² (%10,6) ile Ankara, 4,4 milyon m² (%5,3) ile Antalya izledi. Yüzölçümü en düþük olan iller sýrasýyla Batman, Bayburt ve Muþ oldu. Daire sayýlarýna göre, Ýstanbul ili 85 bin 877 adet (%20,7) ile en yüksek paya sahip oldu. Ýstanbul'u 40 bin 547 adet (%9,8) ile Ankara ve 23 bin 42 adet (%5,6) ile Ýzmir illeri izledi. Daire sayýsý en az olan iller sýrasý ile Batman, Bayburt ve Muþ oldu. Isvea ödüle doymuyor ISVEA A'Design Award ta 6 ödüle birden layýk görüldü. yenilikçi ve çevre dostu tasarýmlar sunacak ve daha çok ödülle döneceðiz dedi. (Haber Merkezi)

3 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014 Öðrencilere devlet desteði hatýrlatmasý Mustafa Demirer M Özel Pýnar Eðitim Kurumlarý Koordinatörü Kazým Alpoðlu illi Eðitim Bakanlýðý'nýn eðitim-öðretim yýlýnda baþlayacak olan devlet desteðinden Pýnar Koleji ne kayýt olacak öðrenciler yararlanabilecek. Özel Pýnar Eðitim Kurumlarý Koordinatörü Kazým Alpoðlu, devlet okullarýnda öðrenim görüp gelecek yýl özel okullara nakil olacak her kademedeki öðrencilere, bakanlýðýn 3 bin 500 liraya kadar devlet Devlet desteðinden Pýnar Koleji ne kayýt olacak öðrenciler yararlanabilecek. desteði vereceðini ve bu destekten yararlanmak isteyen öðrenci velilerinin 29 Aðustos 2014 tarihine kadar çocuklarýnýn kayýtlý olduklarý devlet okulu müdürlüklerine baþvuruda bulunmasý gerektiðini söyledi. Baþvuru esnasýnda, velilerin gelir belgelerini, varsa üniversitede okuyan kardeþlerinin öðrenci belgelerini ve öðrenciye ait il geneli, ulusal ya da uluslararasý yarýþmalardaki baþarý belgelerini yanlarýnda bulundurmalarýnýn yararlý olacaðý ifade edildi. Çorum için, Anasýnýfýnda 78 öðrenciye 2500TL, Ýlkokulda 194 öðrenciye 3000TL, Ortaokulda 314 öðrenciye 3500TL, Liselerde 585 öðrenciye 3500TL, devlet desteðinin verileceðini bildiren Alpoðlu, okullarýna kayýt olacak öðrencilerin bu destekten yararlanabileceklerini kaydetti. Örs, Deðerlendirme yanlýþ D emokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Nihat Örs, Milli Eðitim Bakanlýðý na baðlý okullarda yapýlan yönetici görevlendirmelerinin neticesinde ortaya çýkan tablonun hezeyanla ile sonuçlandýðýný söyledi Örs, 'Milli eðitimde bir delik daha açmayý baþardýnýz." dedi. anlayýþý sergiler ve çalýþanlarýn moralini yükseltir. Öðretmene rotasyon hangi eðitim amacýna hizmet edecek? Torba yasada çýkmasý muhtemel olan öðretmenlere il içi ve iller arasý rotasyon uygulamasýnýn eðitimin hangi problemine çare olacaðýnýn merak ettiklerini kaydeden DES Ýl Baþkaný Nihat Huzuru olmayan bir eðitim baþarý geörs " Öðretmenler zaten kendi içinde belli bir tatirmez yin programý ile yer deðiþtiriyorlar. Bu gün ayný okulda yýllarca görev yapan öðretmen yüzdesi yer MEB in her geçen gün çalýþma ortamýdeðiþtirenlere göre oldukça düþüktür. Öðretmen nýn huzurunun bozulduðu bir kurum haline yer deðiþtirecekse bile yönetmelik yayýnlandýktan geldiðini ifade eden Örs, "Ýdarecisinde, öðbelli bir yýl sonrasý için tarih belirlenmeli herkes retmeninde, memurunda, hizmetlisinde hune zaman nereye gideceðini, evini, çocuðunun zur olmayan, gelecekte ne olacaðýný kestireokulunu düþünerek plan yapmalýdýr. Akþam yatýp meyen bir kadro ile milli eðitimde baþarý saðnihat Örs sabah kalkarak zorunlu göç uygulamasý yapmak lanamaz. Okul müdürlerinin puanlamasý soneðitimde en çok lazým olan huzur ortamýný, motivasyonu borasýnda konuþulan konunun okul müdürlerinin baþarý ya da zar. Ýnsanlara geleceklerin planlama fýrsatý ve imkâný verilbaþarýsýzlýklarý deðil, hangi sendikaya üye olduklarýnýn ya da melidir." yakýn durduklarýnýn olmasý yapýlan iþin eðitim adýna olmadý Bu kadar çok deðiþen bir sistemi milli eðitim kaldýraðýnýn ve huzura katký saðlamadýðýnýn bir iþaretidir. Okul mümaz dürlerine yapýlan bu kýyým adaletin de kýyýmýdýr. Bir sendikademokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs nýn üyelerinin kayrýlmasý üzerine kurulmuþ bir düzen adaleaçýklamasýný þu cümlelerle sonlandýrdý; "Maalesef milli eðitin terazisinin bozulduðu bir düzendir. Ve adalet bir gün hertim ülke politikalarýnda en az deðiþikliðe uðramasý gereken kese lazým olacaktýr. Kurumlar adaletle deðil konjonktüre göbir anlayýþa sahip olmasý gerekirken bir evdeki aile bireylere yönetilirse ortada milletin devleti anlayýþý kalmaz. diye rinde en az üç dört faklý sistemle ilkokul, lise ve üniversite konuþtu. okumuþ hatta faklý sistemlerle çalýþma hayatýna atýlmýþ insan Eðitim maðdurlar ve mutsuzlar ordusu olmamalý lar mevcut. Çalýþma hayatýnýn da bundan sonra daha da demilli Eðitimin her zaman yeniliðe ve geliþmeye açýk olðiþken olacaðý sinyalleri var. Milli Eðitimde yapýlan ve insanlarý huzursuz eden bu tarz uygulamalar eðer vicdanlarý kanamasýný savunduklarýný bu anlamda yapýlan eski tabularýn yýtýyor, akýllarda soru iþaretleri oluþturuyor, adaleti rafa kaldýrýkýldýðý uygulamalarý destekleyici bir tavýr içinde de olduklayorsa geleceðimiz tehlikeye girmiþ demektir." rýný ancak yenilik yapacaðým, eðitimi yeniden dizayn edeceðim diyerek yapýlan uygulamalarýn vicdanlarda, akýllarda so(haber Merkezi) ru iþaretleri oluþturmamasý gerektiðini, maðdurlar ve umutsuzlar ordusu ortaya çýkarmamasý için ince eleyip sýk dokunmasýnýn þart olduðunu kaydeden DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, Þimdi soruyoruz: Okul müdürlerine puan verenlerin vicdanlarý rahat mýdýr? Puan verdikleri okul müdürlerinin kaçýný tanýyorlar? Okullarýný hiç ziyaret etmiþler midir? Çalýþmalarýný gözlemlemiþler midir? Yoksa önlerine konan bilgilerle mi hareket etmiþlerdir? Baþlarýný yastýða koyduklarýnda 'Kul hakkýna girdim mi?' diye soruyorlar mýdýr? Bir insanýn hakkýný bilerek vermedilerse bunun mahþerdeki hesabýný düþünüyorlar mýdýr? Milli eðitime yönlendirmeler ile þekil vererek insanlarý ötekileþtirdiklerini, diðerlerine yaþama hakký vermeyerek geleceðe nasýl bir miras býraktýklarýnýn farkýnda mýdýrlar? Adalet kavramýný nasýl izah ediyorlar? " Pýnar Saðlýk Koleji Pýnar Saðlýk Koleji Ankara Yolu Oto Galericiler Sitesi önündeki yeni binasýnda devam edecek. modern binasýnda Gülesin Aðbal Demirer P ýnar Saðlýk Koleji 1992 yýlýndan bu yana gelen derin tecrübesi ve deneyimli eðitim kadrosu ile eðitim öðretim yýlýna, Ankara Yolu Oto Galericiler Sitesi önündeki yeni binasýnda devam edecek. Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, yeni binada hazýrlýklarýn sonlandýrýldýðýný ve 407 kontenjan ile eðitim öðretime hazýr olduklarýný, eðitimin tecrübeli ve deneyimli bir eðitim kadrosu ile gerçekleþtirilmesi gerektiðini söyledi. Alpoðlu, Çorum'un en deneyimli ve baþarýlý eðitim kurumu olan Pýnar Koleji olarak, Hemþire Yardýmcýlýðý alaný okumak isteyen ve bu alana ilgi duyan tüm öðrencileri Saðlýk Kolejlerine beklediklerini ifade etti. Mevcut okul Yeni binada hazýrlýklar tamamlandý. Okul 407 kontenjan ile eðitim öðretime hazýr. binasýnýn yer aldýðý Binevler Kampüsü'nde ise Anasýnýfý, Ýlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi olarak devam edileceði belirten Alpoðlu, gerek öðrenci sayýsýnýn gerekse öðretmen kadrosunun giderek arttýðýný ve Pýnar Koleji'nin büyümesine devam ettiðini kaydetti. Deðerlendirme yöntemi ve içeriði yanlýþ Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) (pbx) (Ç.HAK:3185) Yönetici görevlendirme yönetmeliðinin içeriði açýsýndan da objektiflikten uzak olduðunun altýný çizen DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, okul müdürlerine verilen puanlarýn %40'ýnýn okul öðretmenleri, okul aile birliði baþkaný, öðrenci meclisi baþkaný tarafýndan verilip %60 ýnýn milli eðitim tarafýndan verilmesinin son noktayý kimin koyacaðýnýn bir göstergesi olduðunu belirtti. Nihat Örs þöyle dedi: 'Okul müdürlerini deðerlendirme kriterlerinin belgelenmesi veya somut bilgilerin elde edilmesi gereken konular ya da sübjektif konulardýr. Acaba milli eðitim müdürlükleri tarafýndan deðerlendirilen atmýþ maddeden seçtiðimiz bazý baþlýklar hangi müdürle birebir irtibat kurularak, belgeler toplanarak karar verilmiþtir? 1-Davranýþlarýnýn kurumu nasýl etkileyeceðinin farkýndadýr ve ifadeleriyle kararlarý uyumludur.2-muhatabýný dikkatle dinler, eleþtiriye açýk katýlýmcý bir yönetim dili kullanýr.3- Kurumda ast üst iliþkisinin saygýnlýðýný korur.4-milli ve dini bayramlarýn anlam ve önemine yönelik etkinliklerin yapýlmasýný saðlar.5-gereksiz ve yersiz tartýþmalardan uzak durarak dikkatini korur.6-süreli süresiz yayýnlarý takip eder, personelin hizmetine sunar.7-personel deðerlendirme konularýnda objektif, tutarlý ve adildir.8-kurumun fiziki imkanlarýnýn etkin ve amacýna uygun kullanýmýný saðlar.9-mevzuatýn yerinde ve doðru bir þekilde dengeli bir tarzda uygulanmasýný saðlar. 10-Problem çözmede inisiyatif kullanarak acil kararlar alabilir.11-demokratik bir toplumda kabul edilmiþ etik standartlarla eðitim gerektirdiði rolü yerine getirir.12-kurumda adil bir yönetim 3

4 4 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014 Rusya dan Nasýl Ýþ Yapýlýr forumuna Çorum dan katýlým T ürk Rus Ýþadamlarý Birliði (TRÝB), Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Samsun Þubesi ve Haberexen Yayýn Grubu tarafýndan Rusya da Nasýl Ýþ Yapýlýr forumuna Çorum dan katýlým oldu. Anemon Otel de düzenlenen foruma Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu, Ticaret Borsasý Baþkaný Sinan Çakýr, emekli Rusya Büyükelçisi Vladimir Solotsonskiy, Rus Türk Ýþadamlarý Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Naki Karaaslan, MÜSÝAD Çorum Þubesi Yönetim Kurulu üyesi Osman Tokatlý, firma sahipleri ve iþ adamlarý katýldý. Rus Türk Çorum dan bir patent baþvurusu ürkiye de Temmuz ayýnda 274 patent baþvu- 94 patentin ise tescil iþlemi yapýldý. En Trusu, fazla baþvuru ve tescil Ýstanbul dan yapýldý. Türk Patent Enstitüsü (TPE) verilerine göre, Türkiye de Temmuz ayýnda yapýlan patent baþvurularýnýn yüzde 46,4 ü Ýstanbul dan gerçekleþti. Türkiye de Temmuz ayýnda 274 patent baþvurusu yapýldý. Ýstanbul 127 baþvuru ile ilk sýrada yer alýrken, Bursa 32 ile ikinci, Ankara 24 ile üçüncü sýrada yer aldý. Temmuz ayýnda 31 ilden baþvuru yapýlýrken, 50 ilden ise baþvuru yapýlmadý. Bu yýlýn Ocak-Temmuz döneminde Türkiye de 2 bin 513 patent tescil baþvurusu yapýlýrken, 697 pantetin ise tescil iþlemi gerçekleþti. Temmuz ayýnda patent baþvurusu yapan diðer iller ise þöyle: "Ýstanbul 127, Bursa 32, Ankara 24, Konya 17, Ýzmir 11, Kocaeli 9, Sakarya 7, Tekirdað 5, Antalya 4, Eskiþehir, Gaziantep, Kayseri, Trabzon 3, Aydýn, Balýkesir, Çorum, Isparta, Malatya, Manisa, Samsun, Karabük 2, Adana, Adýyaman, Denizli, Hatay, Mersin, Kahramanmaraþ, Sivas, Tokat, Uþak, Yozgat birer baþvuru." Temmuz ayýnda 94 patentin tescil iþlemi yapýldý. Ýstanbul 53 patent tesciliyle ilk sýrada, Ankara 9 tescil ile ikinci sýrada, Manisa 7 tescil ile üçüncü sýrada yer aldý. Tescil yapýlan patentlerin illere göre daðýlýmý ise þöyle: "Ýstanbul 53, Ankara 9, Manisa 7, Bursa, Kocaeli 5, Ýzmir 4, Konya 3, Adana, Antalya, Aydýn, Denizli, Eskiþehir, Kahramanmaraþ, Muðla, Niðde birer tescil."(ýha) Bebekler kýsa mesajla takip edilecek aðlýk Bakanlýðý, yeni doðum yapan annelere bebek Sgeliþimiyle ilgili bilgileri kýsa mesajla iletecek. Kýsa mesajlarla ulaþýlacak annelere aþý takvimi, iþitme, yürüme ve anne sütü gibi konularda önemli hatýrlatmalar yapýlacak. Saðlýk Bakanlýðý Saðlýðýn Geliþtirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuþ'tan alýnan bilgiye göre, saðlýklý nesiller yetiþtirilmesi için gözlerini dünyaya yeni açan bebekleri takibe alan Bakanlýk, aileleri kýsa mesajlarla bilgilendirecek. Tontuþ, yeni bebek sahibi olan annelere cep telefonundan kýsa mesajlarla ulaþarak önemli hatýrlatmalar yapmayý planladýklarýný bildirdi. Bu mesajlarla anne sütünden aþý takvimine kadar bir çok konuda kimi zaman bilgilendirme kimi zaman da uyarý yapacaklarýný ifade eden Tontuþ, þu bilgileri verdi: "Doðum yapýlan hastaneden telefon numarasý alýnan anneye bebeðinin geliþimiyle ilgili dikkat etmesi gerekenleri kýsa mesaj atarak bildireceðiz. Örneðin birinci ayda yapýlmasý gereken aþý varsa hatýrlatacaðýz, görme, iþitme, duyma ile ilgili sorun olup olmadýðý konusunda dikkatini çekeceðiz. Mesela, 'Bu ay sizinle göz temasý kurmasý gerekir, bunun farkýnda mýsýnýz' diye soracaðýz." Tontuþ, bunun için özel bir SMS hizmeti satýn alýndýðýný, gerekli eðitimlerin de verildiðini belirtti.(aa) Rusya da Nasýl Ýþ Yapýlýr forumuna Çorum dan katýlým oldu. ticaretindeki hedeflerinin 100 milyar dolar olduðunun altýný çizen Rus Türk Ýþadamlarý Birliði (RTÝB) Yönetim Kurulu Baþkaný Naki Karaaslan, þunlarý kaydetti: 100 milyar dolarlýk hedef þuanda son 14 yýl içersinde 5 milyardan 35 milyar dolara çýktý. Ama son 3 yýldýr bir duraðanlýk yaþanýyor. Türkiye artýk oprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürü Fahri TKesepara, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve yönetim kurulu üyeleriyle karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunan TMO Þube Müdürü Kesepara, ofis çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, borsa olarak Çorum adýna atýlacak her adýmda toplumun tüm kesimleriyle ortak hareket etmeye ve iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. Yaþanan kuraklýða da deðinen Bektaþ, ülke genelinde yaþanan kuraklýk nedeniyle hububat ürünlerinde rekolte düþüklüðü yaþandýðýna stratejisini belirlemek zorunda, Türkiye yol haritasý çizmek zorunda. Türkiye otomotiv ve otomotiv yan sanayisinde dünyada ve Avrupa da çok ciddi anlamda söz sahibidir. Hatta Avrupa pazarýnýn yüzde 16 sý bizdedir. Ama Rusya pazarýnda binde 5 iz. Biz aslýnda olmayaný keþfetmeliyiz dedi.(ýha) Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürü Fahri Kesepara, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. TMO dan Borsa ziyareti dikkat çekti. Borsa yönetimi olarak üyeler ve borsanýn ayrýlmaz bir parçasý olan üreticilerle el ele vererek birlik beraberlik içerisinde proje odaklý, Çorum halkýna layýkýyla hizmet etmek için var güçleriyle çalýþtýklarýný dile getiren Bektaþ, "Ticaret Borsasý olarak hedefimiz üyelerimize kaliteli hizmet vererek, hizmet kalitesinin çýtasýný daha da yükseðe taþýmaktýr. Bunun içinde gayret gösteriyoruz dedi. Bektaþ, Toprak Mahsulleri Ofisi Çorum Þube Müdürlüðü ne atanan Kesepara ya yeni görevinde baþarýlar diledi.(ýha) Yaðmur Damlasý ndan sünnet þöleni Ahmet Sözüdoðru Enise Aðbal Y aðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Çorum temsilciliði tarafýndan, dernek hayýr çarþýsýndan destek alan ailelerin çocuklarýna yöne- Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma Derneði Çorum temsilciliði sünnet þöleni düzenleyecek günü saat 18.30'dadüzenlenecek çocuk gezbesi'nin katkýlarýyla þitli ikramlar ile mü- Saðlýk-Sen Çorum Þulacak kýna gecesi, çelik sünnet þöleni düzenlenecekdirme ve kýna programýnýn ardýndan çocukdan yaptýrýacak. dan oluþan programla uzman ekipler tarafýnzik ve animasyonlar- Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl caklar. Sünnet kýyafet- Mahallesi 2. Çöplü Yaðmur Damlasý lar erkekliðe adým ata- Program Çöplü devam edecek. Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru'nun verdiði gönüllüleri tarafýndan nek hayýr çarþýsýnda ði'ne gönül ve destek leri ve ikramlar dernek Sokak'ta bulunan der- Yardýmlaþma Derne- bilgiye göre, 30 Aðustos 2014 Cumartesi sünnet iþlemi Türk kýnýn katýlýmý ile yapý- programa davet karþýlanacak. Þölende ailelerin ve çevre hal- veren Çorumlular edildi. Öteki Duran Durmuþ Vatanseverdir(!) Yersen Televizyonu uzun süredir fazla izlemiyorum Yakýn bir zamanda açtým ne âlemde diye. Kumanda ile aranýrken gözüme kanalýn birinde Doðu Perinçek iliþti Moralim bozuktu, Perinçek çýkýnca da hep beni bir gülme alýr E bu fýrsatý kaçýrmamam gerekiyordu Gülmek dedim de; yerel seçimlerden önce birkaç günlüðüne Ýstanbul'da bir derginin toplantýsýna katýlmýþ, arkadaþlarla Levent Kýrca'nýn ÝP'ten Ýstanbul büyük þehir belediye baþkanlýðý adaylýðý konuþuyorduk. Bana; "ne dersin bu hususta Anadolu insaný?" diye soruldu Ben de "Levent Kýrca'ya çocukluðumdan beri gülerim, sað olsun beni hâlâ güldürüyor" demiþtim de anýnda oradakileri de gülme almýþtý Tekrardan 'bak sizi de güldürdü' dedikten sonra kahkaha daha da yükselmiþti Neyse gelelim Perinçek'e Oportünist Kiþilik Gündem neyse kendisini ve partisini ona göre þekillendiriyor. Zamanýnda sol kesimden destek bulamadýðý için þimdi de saða kaydý. Yakýnda ortadaki kuyuya düþüþünü de görürüz. Küçükken düðmelerle pek de hoþ olmayan anýlarý olsa gerek ki, televizyona her çýkýþýnda lafýndan biri Amerika, Avrupa, dýþ mihraklar düðmeye bastý, basýyor, basacak þeklindedir. Tv'de halka seslenirken gözlerinin içine baka baka ''barajý geçtik geliyoruz!'' diye yalan söylemesini izlediðim Ýþçi Partisi lideri. Yine yýllar önce Televizyon kanalýnýn birinde seçim kaybettikten sonra program yapýmcýsýnýn "% 20 alacaðýz diyordunuz; fakat bir hezimet yaþandý. Bunu nasýl açýklayacaksýnýz?" þeklinde sorduðu soruya þu cevabý vermiþti; "Seçimlerden bir gün önce süper nato devreye girdi ve bize gelecek olan oylar Genç Parti'ye gitti " Bildiðiniz Karadeniz fýkralarý Kahramaný Doðu Perinçek'i bugün birileri kahraman diye yutturmaya çalýþýyor Aslýnda nereye üflenirse oraya gidendir Bu zata göre, kendine karþý çýkan herkes ajandýr Yani Türkiye'nin %99,7'si ajan Bir dönem dergisinde solcu gençlerin adlarýný ve açýk adreslerini yayýmlar, polise yol gösterirdi Yýllar boyu "Kemalizm Türkiye'de bitmiþtir" diye yazýlar yazdý, daha sonra bilmem kaç derece çark edip Kemalist oldu Orduyu göreve çaðýrýp militarist olup darbeci oldu Ardýndan kendini hiçbir zaman sol ve sosyalist çizgiden sapmamýþ gördü Bu adam eðer ikiyüzlü deðil ise ikiyüzlülük, insan hayatý için en büyük onurdur.. Devamlý emperyalizm emperyalizm der ama onlarla ayný çorabýn içinden çýkmaz.. Eðer ki, yeminini bozar ve bütün geçmiþini tüm açýklýðýyla anlatýrsa Türkiye'de çok taþ yerine oturur muhtemelen Ama onu yapar mý, orasý müphem Perinçek'in ÝP'i ile kuyuya inilmez 'ÝP'ini kýrmýþtýr artýk. Evet bu adam vatanseverdir(!) Yersen Not: Çorum Belediyespor'un Tokatspor'la oynadýðý hazýrlýk maçýnýn bir bölümünü seyrettim Gördüðüm; Bu stat bu Çorum'a hiç yakýþmýyor Kepçelemek lazým

5 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS TEÞEKKÜR BAHÇELÝEVLER ÖÐRETMEN SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU EÐÝTÝM ÖÐRETÝM YILI NDA ALTIN ÇAÐINI YAÞADI. Eðitim öðretimde ilklere imza atan okulumuz kýsa sürede tüm Çorumlu nun takdirini topladý. ÖÐRETÝM FAALÝYETLERÝ: TEOG sýnavlarýna 260 öðrenci katýldý. Bu sýnavlarýn sonucunda; 1 öðrenci Ýstanbul Galatasaray Lisesi'ne, 1 öðrenci Ankara Fen Lisesi'ne, 1 öðrenci Ýzmir Sosyal Bilimler Lisesi'ne, 19 öðrenci 'ne, 1 öðrenci Tokat Fen Lisesi'ne yerleþti. 50 öðrenci Çorum Anadolu Lisesi ile Baþöðretmen Anadolu Lisesine, kalan öðrencilerimizin tamamý diðer Anadolu Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleþme baþarýsýný gösterdi. TÜBÝTAK tarafýndan düzenlenen Matematik Olimpiyatlarý'na 10 öðrenci ile katýlým saðlayan okulumuz, Karadeniz Bölge Üçüncüsü oldu. 5. sýnýflarda 90 öðrenciye Yabancý Dil Sýnýfý oluþturulurken haftada 13 saat Ýngilizce dersi verildi ve lise düzeyinde yabancý dil öðretimi saðlandý. Özkaya Lahmacun Döner ve Pide Restoran, Saat Kulesi karþýsý Arasta giriþinde hizmete açýldý. ÖÐRENCÝLERÝMÝZÝN BAÞARISI: Çorum un yeni lezzet duraðý ÖZKAYA açýldý Recep Mebet Paþa Kaya nýn sahibi olduðu Özkaya Lahmacun Döner ve Pide Restoran, Saat Kulesi karþýsý Arasta giriþinde hizmete açýldý. Geçtiðimiz Cuma günü gerçekleþen açýlýþa bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Çorum halkýnýn büyük ilgi gösterdiði açýlýþýn ardýndan Özkaya yý ziyaret eden sanatçý Yunus Bülbül de Paþa Kaya yý tebrik etti. Televizyon programý için Özkaya Restoran da Cuma günü çekim yapacaklarýný anlatan Yunus Bülbül, düzenlenecek organizasyonda Çorumlu sevenleriyle buluþacaðýný söyledi. Sanatçý Yunus Bülbül, Özkaya Lahmacun Döner ve Pide Restoran a konuk oldu. KAZANDIÐI OKUL 1. Doða Y. YILMAZ 2. Ozan ERKOÇAK 3. Duru BENLÝ 4. Asene Açelya UÇAR 5. Buday TURAN 6. Ýrem AKIÞ 7. Gürçay AYGÜN 8. Mehmet E. AYDOÐDU 9. Türkü Ekin AKYILDIZ 10. Hazal UYSAL 11. Emir TÜRKMEN 12. Zeynep Sýla EGÜL 13. Ayþe Vildan ÖLÇEK 14. Berfin ÖZGÖREN 15. Melih Cem GÜLERYÜZ 16. Belen ÞAHÝN 17. Petek L. ÇAÐLAYAN 18. Buse SARPKAYA 19. Senem TURAL 20. Gizem Nur UZEL 21. Cemil Alp ÞAÞMAZ 22. Doða EKER 23. Özgür Boran ÖZDEL Ýstanbul Galatasaray Lisesi Ankara Fen Lisesi Ýzmir Sosyal Bilimler Lisesi Tokat Fen Lisesi SOSYAL KÜLTÜREL FAALÝYETLER: Yüzme Branþý : Kýzlarda Ýl Birincisi Voleybol : Erkekler Ýl Birincisi, LEZZETTE ÝDDÝALIYIZ Basketbol Satranç Þiir Yarýþmasý Kompozisyon Paþa Kaya nýn sahibi olduðu Özkaya Restoran ýn açýlýþýna çok sayýda davetli katýldý. Bölge Birincisi, Yarý final Üçüncüsü : Kýzlar Ýl Birincisi, Erkekler Ýl Ýkincisi : Kýzlar ve Erkekler Ýl Birincisi : Ýl Birincisi : Çevre ile ilgili kompozisyonda Türkiye Ýkincisi Yukarýda saydýðýmýz tüm bu baþarýlarda emeði geçen baþta okul müdürümüz Ýþletme sahibi Paþa Kaya, kalite ve lezzette iddialý olduklarýný söyledi. Selçuk KÖSE olmak üzere okulumuza eðitim ve öðretimde altýn yýlýný yaþatan tüm yönetici, öðretmen ve hizmetli personelimize teþekkür ediyorum. Çorum halkýnýn büyük ilgi gösterdiði açýlýþta birbirinden lezzetli ürünler müþterilerin beðenisine sunuldu. (Ç.HAK:2485) Özkaya Lahmacun Döner ve Pide sahibi Paþa Kaya, kalite ve lezzette iddialý olduklarýný söyledi. Hizmetleri hakkýnda bilgiler veren Paþa Kaya, kýymasýz yaprak dönerin yaný sýra lahmacun, benzersiz et dürüm, tavuk döner, iskender, ýzgara köfte, kiremitte köfte gibi eþsiz lezzetleri de müþterilerinin beðenisine sunduklarýný kaydetti. Et ürünleri sektöründeki 25 yýlý aþan tecrübeye sahip olduklarýnýn altýný çizen Kaya, mönülerini Küçük Sanayi Sitesi nde faaliyet gösteren iþletmelerinden gelen ürünlerle hazýrladýklarýný vurguladý. Özkaya da görev yapan isimlerin alanýnda tecrübeli ustalar olduðuna iþaret eden Kaya, Haftanýn her günü saatleri arasýnda hizmet veriyoruz. Sabahlarý kahvaltý ve çorba mönümüzle de müþterilerimizin hizmetindeyiz. Üstelik ev ve iþyerlerine paket servisi hizmeti de sunuyoruz dedi. Kaya, Çorum un yeni lezzet duraðýný yakýndan tanýmak ve eþsiz mönümüzdeki ürünlerin tadýna varmak isteyen herkesi Özkaya ya bekliyoruz diye konuþtu. ÖÐRENCÝNÝN ADI Mehmet TAHTASIZ Okul Aile Birliði Baþkaný

6 6 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014 Kalite artarsa ilgi artar T Mustafa Demirer ürkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) yönetiminin ziyaretinde konuþan Ticaret Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, karayolu taþýmacýlýðýnda kalitenin önemine dikkat çekerek, "Hýzlý tren bir tarafta, uçak bir tarafta, rekabet her zaman iyidir. Kalite artarsa insanlar karayolu taþýmacýlýðýný daha çok tercih ederler." Dedi. TOFED ziyaretine Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Erdoðan, Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Özcan, Genel Sekreter Mevlit Ýlgi, Ankara Otobüsçüler Kooperatifi Baþkaný Aytekin Aydýn, Çorum Otobüsçüler ve Acenteleri Derneði Baþkaný, TSO Meclis Üyesi Murat Köylüoðullarý katýldý. TOFED Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, Türkiye'nin dünya genelinde karayolu taþýmacýlýðý olarak en kaliteli hizmeti verdiðini söyledi. B1 belgeli þehirlerarasý 340 otobüs þirketinde 8 bin 500 adet otobüs bulunduðunu, ayrýca turizm ve grup taþýyan sekmentlerin olduðunu belirten Erdoðan, "Þehirlerarasý bir grupla yolculuk edilecekse B2 belgeli bir otobüsün kiralanmalý. Aksi takdirde korsan taþýmacýlýk olur. Türkiye'de bakanlýktan B2 belgeli bin 650 þirket var. 37 bin adet otobüs var. Türkiye bir turizm ülkesi. Dolayýsýyla bu sekmentte sayý oldukça yüksek." dedi. Þehirlerarasý zaman tarifesi ile yapýlan taþýmanýn çok zor olduðuna dikkat çeken Erdoðan, "Herhangi bir firma bir þehirden baþka bir þehre sefer açmýþ ise, o firma iki kiþiyle de olsa zarar ettiðini gözetmeksizin o seferi yapmasý gerekiyor. O sefer iptal edilirse Ulaþtýrma Bakanlýðý ceza yazýyor. Bu nedenle bizim iþimiz zor. Devletin bizi desteklemesi gerekiyor. Son zamanlarda bize on numara yað, kaçak mazot gibi atýlan suçlamalar var. Bunlarý kabul etmiyoruz." diye konuþtu. 'Sektörde Türkiye söz sahibi' TOFED hakkýnda kýsa bilgiler veren Erdoðan, 76 ilde otobüs derneklerinin üye yaklaþýk 100 öðrenciye katký saðladýklarýný ifade etti. Türkiye'nin en iyi otobüslerin üretildiði ülkelerden birisi olduðunu anlatan Erdoðan, "Bütün güvenli markalarýn Türkiye'de fabrikalarý var. Oto yollarýmýz güzel, yol tesislerimiz güzel, en iyi otobüs iþletmeciliðini biz yapýyoruz. Dünyada bu iþin liderliðini Türkler yapmalý dedik. Uluslararasý Karayolu Taþýmacýlarý Birliði adý altýnda birlik kuruyoruz. Þuana kadar 16 ülke oldu." Diye konuþtu. 'Rekabet kaliteyi olduðunu, bir nevi Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn taþeronluðunu yaptýklarýný söyledi. Rekabetin kaliteyi artýrdýðýna dikkat çeken Baþaranhýncal, "Hýzlý tren bir tarafta, uçak bir tarafta, rekabet her zaman iyidir. Kaliteyi artýrýr. Eski taþýmacýlýk ile bugün arasýnda daðlar kadar fark var. Bu kalite arttýðý sürece, yolcu kapasitesi de artacaktýr. Karayolu taþýmacýlýðýnda özellikle dinlenme tesisleri, sosyal paylaþým alanlarý, insanlarýn kaynaþtýðý yerler. Buralarýn kalitesi artarsa insanlar karayolu TOFED ziyaretine Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Erdoðan, derneðin çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) yönetimi TSO yu ziyaret etti. olduklarý bir sivil toplum kuruluþu olduklarýný söyledi. Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanýþma Vakfý'ný (TOSEV) yeni kurduklarýný, meslekte maðdur olmuþ kaptanlarýn çocuklarýna burs verdiklerini, artýrýr' TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, taþýmacýlýk belgelerini TSO'nun düzenlediðini, ancak yetkinin Ulaþtýrma Bakanlýðý'na ait taþýmacýlýðýný daha çok tercih ederler." diye konuþtu. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yönetimi daha sonra Çorum Belediyesi ve Emniyet Müdürlüðü'nü ziyaret etti. Terminal projesine övgü Ç orum Otobüsçüler ve Acenteciler Derneði nin daveti üzerine Çorum'a gelen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. Ziyarete Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Özcan, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri Mevlüt Ýlgin, S.S.Ankara Otogar Ýþletmeleri Otogar Ýþletmeciliði ve Servis Hizmetleri Taþýma ve Ýþletme Yönetim Kurulu Baþkaný Aytekin Aydýn ve Çorum Otobüsçüler ve Acenteciler Derneði Baþkaný Murat Köylüoðullarý katýldý. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan ziyarette yaptýðý konuþmada, "Çorum Belediyesi'nin yapmýþ olduðu yeni otobüs terminali inþaatýnda incelemelerde bulunduk, çok özel ve görkemli bir proje. Hem þehirlerarasý hem de ilçeler otogarý için büyük emek verilmiþ. Sivil araç otoparklarý ve otobüslerin kalkacaðý alanlar çok güzel bir þekilde düzenlenmiþ. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ve ekibini tebrik ediyorum" dedi. Erdoðan," Emniyet ile yaptýðýmýz istatistiki araþtýrmalara göre karayolunda yapýlan yolculuklarda en güvenli yolculuk toplu taþýma ile yapýlan yolculuktur. Vatandaþlarýmýza þehir içerisinden kalkan korsan vasýtalar yerine terminallerden kalkan otobüs þirketleri ile seyahat etmelerini tavsiye ediyoruz" diye söyledi. Çorum ulaþýmda ciddi deðiþim yaþadý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "ulaþým baþlýðý Çorum Belediyesi için son yýllarda çok önemli bir baþlýk. Çorum'da ciddi deðiþim yaþadýðýmýz konulardan bir tanesidir. Ulaþým Hizmetleri adý altýnda bir müdürlüðü bu dönem kurduk. Þehir içi ve þehirlerarasý ulaþýmda bir çok deðiþim yaþadýk. Þehir içerisinde akýllý kavþaklar, trafik kontrol merkezi, yeni yapýlan yollardaki standarttý yükselttik" dedi. Þehirlerarasý ulaþýmda ise baþlý baþýna bir deðiþiklik yaptýklarýný söyleyen Candan, "Önümüzdeki günlerde inþaatý tamamlanacak olan yeni terminalimize yakýn zamanda taþýnacaðýz. Otobüsle ulaþým Türkiye ve Çorum için otobüs taþýmacýlýðý çok önemli. Bu anlamda Avrupa'dan çok daha farlý bir noktadayýz. Henüz hýzlý trenimiz yok. Þehrimizde havaalaný yok. Bu anlamda otobüs taþýmacýlýðý þehrimiz için önemini artýrarak devam ettiriyor. Çorum, sanayinin, ticaretin hýzla geliþtiði, üniversitesi ve ticareti ile sürekli insan akýmýnýn olduðu bir þehir. Bundan sonraki dönemde de otobüsle ulaþýmýn cazibesini artýrarak devam ettireceðini düþünüyoruz" dedi. (Haber Merkezi) Çorum Otobüsçüler ve Acenteciler Derneði Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ý ziyaret etti. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yönetimi Anitta Otel de basýn toplantýsý düzenledi. Karayollarýnda en güvenli ulaþým aracý otobüslerdir T Erol Taþkan ürkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Baþkaný (TOFED) Mehmet Erdoðan, Anitta Otel'de federasyon üyesi firma temsilcileri ile yaptýðý toplantýda, karayollarýnýn en güvenli ulaþýmýnýn otobüs firmalarý olduðunu ifade etti. TOFED Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Özcan, Genel Sekreter Mevlit Ýlgi, Ankara Otobüsçüler Kooperatifi Baþkaný Aytekin Aydýn, Çorum Otobüsçüler ve Acenteleri Derneði Baþkaný Murat Köylüoðullarý'nýn katýldýðý toplantýda, sektörün sorun ve çözümlerine yönelik tespitler yapan Mehmet Erdoðan, karayollarýnda yaþanan her türlü trafik kazasýnýn otobüslere mâl edildiðini, bunun sebebinin ise 9 koltuk üzerinde yolcu taþýyabilen tüm araçlarýn otobüs olarak sýnýflandýrýlmasý olduðuna vurgu yaptý. Yaptýklarý çalýþmalar neticesinde 2013 yýlýnda trafik kaza raporlarýnda açýlan yeni bir raporlama sistemi sayesinde, firma otobüsleriyle diðer otobüslerin ayrý deðerlendirildiðini belirterek, "2013 yýlý öncesinde raporlarda 6 bin trafik kazasý ve 300 ölü gözükürken, 2013'te yapýlan yeni düzenleme ile otobüs kazasý sayýsý 200, vefat eden vatandaþlarýmýzýn sayýsý ise 25 olarak kayýtlara geçmiþtir. Buna göre karayollarýnda en güvenli ulaþýmýn yolcu otobüsü Federasyon üyesi firma temsilcileri ile görüþüldü. Sektörün sorun ve çözümlerine yönelik tespitler yapýldý. Toplantýda, karayollarýnýn en güvenli ulaþýmýnýn otobüs firmalarý olduðu ifade edildi. olduðunu ortaya çýkmaktadýr." dedi. Bundan sonra yolcularýna sahip çýkarak, korsan taþýmacýlýkla mücadele edeceklerini aktaran Erdoðan, tankerin, TIR'ýn, mevsimlik iþçiyi taþýyan minibüsün ve þehirlerarasý yolcu taþýyan belediye otobüslerinin taþýdýðý her bir yolcunun otobüs firmalarýnýn yolcusu olduðunu belirterek, korsanla mücadelede kararlý olduklarýný dile getirdi. Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

7 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS Sempozyum hazýrlýðý sürüyor Ahýskalý Öðrenciler Mezunlar Ve Mensuplarý Derneði Genel Koordinatörü Rüstem Alioðlu, sempozyum ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulundular Kasým tarihlerinde yapýlacak olan sempozyumda teblið sunulacaklar, resim sergisi ve dinleti ile ilgili ana hatlar þekillenirken, davetliler listesi, sürgünün canlý tanýklarýna iliþkin iletiþim ve davet gönderilmeye baþladý. Sempozyumdan TRT'nin de canlý yayýn yapmasý bekleniyor. (Haber Merkezi) itit Üniversitesi tarafýndan Kasým ayýnda Hgerçekleþtirilmesi planlanan Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri isimli uluslararasý sempozyumu ile ilgili hazýrlýklar devam ediyor. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun makamýnda bir araya gelen Türk Parlamenterler Birliði Baþkaný ve Kahramanmaraþ Milletvekili Nevzat Pakdil, YÖK Denetleme Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Ýlyas Doðan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ahimed- AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Uslu, Cumhurbaþkanlýðý Yemin Töreni için alýnan tedbirleler ilgili bilgi verdi. TBMM yemin törenine hazýr Parti Çorum AKMilletvekili TBMM Ýdare Amiri Uslu, Cumhurbaþkanlýðý Yemin Töreni için alýnan tedbirleler ilgili bilgi verdi. 28 Aðustos 2014 Perþembe Günü yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý yemin töreni için Türkiye Büyük Millet Meclisi nde çalýþmalar hýzla devam ediyor. Güvenlik tedbirleri ile ilgili TGRT Haber Gün Ortasý programýndan Belgin Aydýn'ýn sorularýný yanýtlayan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Torba Kanunu nun çýkarýlmasý için de Meclis Genel Kurulu çalýþmalarýna devam edeceðini söyledi. 28 Aðustos Perþembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi ne davetliler dýþýnda ziyaretçi alýnmayacaðýný belirten Uslu, bu uygulamanýn bütün Cumhurbaþkanlarýnýn yemin törenlerinde yapýldýðýný kaydetti. Uslu, "Cumhurbaþkanýmýz Türkiye Büyük Millet Meclisinde Meclis Baþkanvekili Ayþenur Bahçekapýlý karþýlayýp uðurlayacak. 12. Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan saat 14:00 Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin edecek ve Köþke geçerek Devir teslim töreni ardýndan resepsiyon gerçekleþecek." Dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Cumhurbaþkanlarý için devletin geçmiþte ne uyguluyorsa bu defa da ilk kez halkýn seçtiði Cumhurbaþkaný için de ayný seremoniyi uygulayacaðýný anlatan Uslu, þöyle devam etti; "Köþk ilk defa halka bu kadar açýk olacak. Halkýn seçtiði Cumhurbaþkaný zaten halkýn içerisinde yer alacak. Yemin merasimi için TBMM dinleyici localarý sýnýrlý. Gönül isterdi ki halkýmýzdan her isteyen burada olsun ama onun için stadyumlar bile yetmez. Cumhurbaþkanýmýz yemin töreninde çok sayýda üst düzeyde yabancý konuk olacak ve bulunduklarý yerde güvenlik önlemlerinin de alýnmasý gerekiyor. Halkýmýzdan katýlým bu nedenle özel davetlere göre yapýlacak. Milletvekillerimizin yakýnlarý dahi yemin töreninde yok. Törene; Güvenlik yargý ve idari bürokrasinin yan ýsýra yabancý misyon temsilcileri ve çeþitli meslek örgütlerinin temsilcileri katýlacaklar. Bir anlamda halkýn katýlýmý demektir. Temsili demokrasilerde çok daha geçerli ve önemlidir. Gerçekçi bir yöntemdir onu saðlamaya çalýþacaðýz. Geçmiþ dönemlere göre bu yemin törende daha fazla yabancý devlet adamýnýn geldiðini göreceðiz. Buda Türkiye'nin ne denli dýþarýda itibarýnýn, saygýnlýðýnýn, etkinliðinin arttýðýný göstermektedir. Türkiye Dünyada ilgi odaðý haline gelmiþtir. En son STANDARD & POOR'S yaptýðý açýklamada "Türkiye'nin göz kamaþtýrýcý büyümesini gözden kaçýrdýklarýný" ifade etmek durumunda kalmýþtýr. (Bir itiraf gibiydi. )Türkiye þuanda; bütün dünyanýn dikkatle izlediði, Türkiye'nin yol haritasýný, kamuoyunun Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a verdiði desteði ilgiyle ve yakýndan izlemektedir ve yemin merasiminde bulunmak suretiyle de hem tarihi güne tanýklýk etmek hem de Türkiye ile dostluklarýný geliþtirmek istemektedirler. Buda ülkemiz geleceði açýsýndan önemli bir kazanýmdýr" Muhalefet mazbatanýn üzerinde Türkiye Cumhurbaþkaný yazdýðý için yemin töreni sonrasýnda genel kurulda Salim Uslu,TGRT Haber e deðerlendirmelerde bulundu. TBMM Cumhurbaþkanlýðý yemin törenine hazýrlandý. söz almak istiyor. Böyle bir usul olmaz. Türkiye Cumhurbaþkaný ifadesi daha önceki dönemlerde de kullanýlmýþtýr. O günlerde itiraz etmeyenlerin bugün çýkýp itiraz etmek istemesi sadece bir kargaþa çýkartmaktan ibarettir. Devletin etkinliðini ve saygýnlýðýný tartýþmaya açmak devlet teamüllerine de sorumluluðuna da uygun deðildir. Devlet adamý sorumluluðuna sahip herkesin devletin geleneksel teamüllerini dikkatle takip etmesi gerekir. Ogün Sayýn TBMM Baþkaný ve Sayýn Cumhurbaþkaný dýþýnda kimsenin söz hakký yoktur. Halkýn seçtiði Cumhurbaþkanýna gereken saygý ve ihtimamýn gösterilmesi yerine orada bir kýsým yorumlarla yapay krizler çýkartmaya çalýþmak eski alýþkanlýk olarak bilinmektedir ki, "herhalde halkçýlýktan anlaþýlan bu olsa gerektir" deyip gülüp geçmek gerekir. 12. Cumhurbaþkaný seçilen Recep Tayyip Erdoðan, yemin töreni sonrasý Türkiye Büyük Millet Meclisi nin çalýþmasý için önerge hazýrhazýrlanýyor. 62. Hükümetinin kurulmasý ve güven oylamasýnýn yapýlmasý, yarým kalan; maden iþçilerine yönelik iyileþtirmeler, kamu alacaklarýnýn yapýlandýrýlmasý ve 30 bin öðretmen atamasý gibi düzenlemelerini içeren milyonlarýn beklediði "torba kanun" görüþmelerine devam edilecek. Savaþ ortamýnda bile çalýþan bir parlamentonun sýcaklarý, tatili bahane ederek çalýþmamasý söz konusu olamaz. Torba Yasa çýktýktan sonra gün Meclis yasama tatiline girer diye düþünüyoruz. CHP'nin 18. kez Olaðanüstü Genel Kurulu yapacak olmasýný deðerlendiren Uslu, "Genel Kurulkolik" olma hali olarak deðerlendirdi. Uslu, "Parti içi disiplinle, parti içi demokrasi sanýlan ama gerçekte laçkalaþmýþ iki uç arasýnda bir denge kurmak gerekiyor. Çok sayýda Olaðanüstü Genel Kurul yapmak doðru sonuçlara ulaþmak anlamýna gelmiyor. Nitekim halkýn seçtiði Cumhurbaþkanýna gereken ihtimamý saygýyý göstermeyenlerin halkçýlýk adýna sýk sýk Genel Kurulunu yapýyor olmalarýný demokrasi adýna çok da anlamlý bulmuyorum. Aslolan bir özeleþtiri yapýlmalý, sürekli olarak niçin kaybettiklerini sorgulamalýlar. Cumhuriyet Halk Partisinin temel sorunu kimin Genel Baþkan olacaðýndan çok nasýl bir Cumhuriyet Halk Partisi? Nasýl bir Genel Baþkan? sorusudur. bu sorulara cevap ararlarsa kendi ilkeleri ile barýþýk, "dýþarýdan ithal adaylarla yola devam etmenin zorluðunu zaten görmüþ olmalýlar. Hatta anlamýþ olmalýlar" diye düþünürken bugün yeniden bir kýsým saðcý bilinen zevata davetiyeler çýkartýldýðýný görmekteyiz. Zaten bizim söylememiz gereken þeyleri "ince ince" söyleniyor. CHP'de yýllar yýlý hiçbir þeyin deðiþmediðini görüyoruz. Her yapýlan olumlu çalýþmaya sonucuna bakmaksýzýn kitlelerin bundan ne kadar yararlanýp yararlanmayacaðýna bilmeden tepki gösteren istemezükçü bir anlayýþ var Biz AK Parti 1. Olaðanüstü Genel Kurulunu yaparak Genel Baþkanýmýzý seçip yolumuza devam edeceðiz Bizim için kaptan köþkünde kimin oturduðunun önemi yok. Yol haritamýz bellidir ve bu bir nesil hareketidir. Bugün 26 Aðustos 1971 Malazgirt savaþýnýn 943. Yýldönümü AK Parti misyonunu ve sorumluluðunu Sultan Alpaslan'ýn tarihi medeniyet yürüyüþünden almýþtýr. Bu nedenle biz "Fani Þahsiyetler Deðil Baki Hakikatler" davasýyýz. Bizden önce baþlayan ve birçok aðýr bedeller ödemiþ Türkiye'yi demokratikleþtirmek, deðiþtirmek, dönüþtürmek, muasýr medeniyete ulaþtýrmak, halkýn kendi deðerleri ile yaþamasýný saðlamak konusunda önemli bir çýðýr açýlmýþtýr. Bu köklerini tarihten almaktýr. Dava ne kadar büyükse bu davayý omuzlayan insanlarda o kadar büyük insanlardýr ve büyük davalarýn insaný olduklarýný da bundan önceki süreçlerde de þimdi de özverileriyle kanýtlamýþlardýr. Parti içerisinde bir sert rekabet ya da bölünme yarýþý yerine tam tersine birlikteliðe, ortak akla, coþkuya önem veren öne çýkartan bir sorunlu yaklaþýmla hareket edilmiþtir. AK Partinin istikrarý, bütünlüðü Türkiye'nin geliþmesiyle, büyümesiyle, dönüþmesiyle, reformlarýyla eþanlamlýdýr diye düþünmek lazým" dedi. Haber Merkezi (Ç.HAK:2381) Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri isimli uluslararasý sempozyumu ile ilgili hazýrlýklar devam ediyor. Kafkas ý ziyaret etti Moritanya Büyükelçiliði Müsteþarý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý ziyaret etti. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) Hurþit Bozkurt M oritanya Büyükelçiliði Müsteþarý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasýndaki saðlýk çalýþmalarý deðerlendirildi. Bayram Finansbank Þube Müdürü oldu Enise Aðbal ankacýlýk sektöründe 17 yýlýný Bgeride býrakan Serap Bayram, Finansbank Çorum Þubesi nde Þube Müdürü olarak göreve baþladý Eylül ayýnda Finansbank Çorum Þubesi nde Exclusive (Özel Bankacýlýk) segmentinde çalýþmaya baþlayan Bayram, 21 Aðustoz 2014 tarihi itibariyle Çorum Çarþý Þube Müdürlüðü görevine atandý. Sektörde 17 yýlý geride býrakan Bayram, Çorumlular a hizmet vermekten gurur duyacaðýný dile Serap Bayram getirdi. Serap Bayram kimdir? Bankacýlýk sektörüne 1998 yýlýnda Yapý ve Kredi Bankasý nda adým atan Bayram Kentbank, Anadolubank,G aranti Bankasý ve TEB de Bireysel Bankacýlýk alanlarýnda görev yaptý Eylül ayýnda Finansbank A.Þ. Çorum Þubesi nde Exclusive (Özel Bankacýlýk) segmentinde çalýþmaya baþladý. 21 Aðustos 2014 tarihi itibariyle de Çorum Çarþý Þube Müdürlüðü görevine atandý. Bayram, evli ve 2 çocuk annesi.

8 8 Ý ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014 Ýþçiler hizmetin en önemli odaðýdýr l Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya; Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nde görev yapan iþçilerle bir araya gelerek, iþçi personelin sorunlarýný dinledi. Ýl Özel Ýdaresi Konuk Evi'nde düzenlenen toplantýya Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan; Ýl Genel Meclisi Merkez Üyeleri Erhan Akar, Yýldýz Bek ve Yurdanur Özzehinli, Türkiye Yol-Ýnþaat Ýþçileri Sendikasý Samsun 2 Nolu Þube Baþkanlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Baþ Temsilcisi Dursun Yücel katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, kendisinin de daha önce kamuda görev yaptýðýný belirterek, Ýl Özel Ýdaresi iþçi personelinin yanýnda olduðunu söyledi. Kaya; Ýl Özel Ýdaresi ile birlikte bir aile gibi hizmet vermeye devam ettiklerini kaydederken, ayný zamanda Ýl Genel Meclisi hakkýnda da Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Özel Ýdare iþçilerine hitap etti. Ýþçilerin hizmetin en önemli temsilcisi olduklarý vurgulandý. Program Özel Ýdare Müdürlüðü tesislerinde düzenlendi. açýklamalarda bulundu. Ýl Özel Ýdaresi iþçi personeliyle ayný çatý altýnda çalýþmaktan gurur duyduklarýný belirten Kaya, "Sizler bizim için her þeyden önemlisiniz. Özveriyle çalýþtýðýnýzý görüyor ve izliyoruz. Ýl Özel Ýdaremiz yatýrýmlarýnýn önemli bir bölümü sizin ellerinizle hizmete dönüþüyor." dedi. Seçilmiþler olarak kendilerinin tüm vatandaþlara karþý sorumlu olduklarýný, iþçi personelin ise kendi vicdanlarýna karþý sorumlu olduðunu söyleyen Ýl Genel Meclis Baþkaný Kaya, "Sizler hizmetlerin en önemli odaðýsýnýz. Hep birlikte daha güzel çalýþmalara imza atýyoruz ve atacaðýz da. Ülkemizin insanýna hizmet verme noktasýnda sizlere her türlü desteði vermeye hazýrýz."diye konuþtu. Toplantýda söz alan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ise, iþçi personelin sorularýný sözlü veya yazýlý bir þekilde her zaman kendilerine ilettiklerini ve karþýlýklý anlayýþ içerisinde çalýþtýklarýný söyledi. Yine toplantýda söz alan Türkiye YolÝnþaat Ýþçileri Sendikasý Samsun 2 Nolu Þube Baþkanlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Baþ Temsilcisi Dursun Yücel de, Ýl Özel Ýdaresi iþçi personelinin sorunlarýnýn kurum yöneticileri ve sendika yetkililerinin uyumlu çalýþmasý ile çözüme kavuþturulduðunu aktardý ve bugüne kadar oluþan sorunlarýn çözümünde emeði geçenlere teþekkür etti. (Haber Merkezi) Turgut köyüne tebrik Ý l Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Kaya son olarak Turgut, Güvençli, Boðabaðý ve Kadýkýrý köylerini ziyaret ederek buradaki sorunlarý dinledi. Ziyaretlerde Turgut Köyü Muhtarý Müslüm Taþ, Güvençli Köyü Muhtarý Adnan Aðca, Boðabaðý Köyü Muhtarý Mehmet Tüfekçi, Kadýkýrý Köyü Muhtarý Mehmet Görür ve köy halký ile görüþen Kaya, bazý incelemelerde de bulundu. Turgut Köyü Muhtarlýðýnýn kendi imkanlarýyla içme suyu amaçlý makineli drenaj çalýþmalarýný inceleyen Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Turgut Köyü Muhtarý Müslüm Taþ ve köy halkýný çalýþmalarýndan dolayý kutladý. (Haber Merkezi) Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri Çorum-Samsun karayolunda hem denetim yaptý hem de leblebi ikram etti. Önce denetleme sonra ikram B Emre Kut ölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri Çorum-Samsun karayolunda kontrol yaptý. Kontrol sýrasýnda þehirlerarasý yolculuk yapan sürücüleri durduran ekipler, güvenli yolculukla ilgili ikazlarda bulundu. Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri Çorum-Samsun karayolu üzerinde durduðu araç sürücülerini öncelikle hýz yapmamalarý ve yorgun-uykusuz araç kullanmamalarý konusunda uyardý. Trafik kontrolü sonrasýnda sürücülere Çorum leblebisi, broþür ve soðuk su ikram eden ekiplerin bu jesti, sürücü ve yolcular tarafýndan memnuniyetle karþýlandý. Trafik kontrolü sonrasýnda sürücülere Çorum leblebisi, broþür ve soðuk su ikram edildi. Polisin jesti sürücü ve yolcular tarafýndan memnuniyetle karþýlandý. Alaca Müftüsü programa katýldý G eçtiðimiz hafta Bünyan da Bük deresinde meydana gelen sel taþkýnýnda, Bünyan Belediyesi tarafýndan yapýlan erken müdahaleler sonucunda can kaybýnýn yaþanmadýðý için kurban kesildi. Bünyan Belediyesi depo saha amirliðinde, Bünyan Belediye Baþkaný Þinasi Gülcüoðlu, Bünyan Belediyesi birim amirleri ve belediye çalýþanlarýnýn katýldýðý törende Çorum Alaca Müftüsü Ýhsan Caner ve Bünyan Derviþ Aða cami imamý Mehmet Koçer tarafýndan okunan dualarla birlikte kurban kesildi. Bünyan Belediye Baþkaný Þinasi Gülcüoð- lu Geçtiðimiz hafta memleketimizde bir tufan yaþandý. Bünyan Belediyesi tarafýndan yapýlan ilk müdahalelerde arkadaþlarýmýzýn öz verili çalýþmalarý sonucu çok þükür can kaybý olmadan atlatýldý. Ancak halen devam eden Bük deresindeki sel temizleme çalýþma- larýnda bir çöp aracýmýz ve bir kepçemiz sele kapýlarak kullanýlamaz hale geldi. Memleketimize böyle bir afatý bir daha göstermemesi temennisi ile Allah a olan þükrümüzü kurban keserek vurgulamak istedik. Gece gündüz devam eden çalýþmalarda özverili çalýþmala- rýndan dolayý Kaski, Devlet Su Ýþleri Böl ge Müdürlüðü Afat ekibi ve Bünyan Belediyesi çalýþanlarýmýza teþekkür ediyorum Allah bir daha böyle bir tufaný memleketimize göstermesin Bünyan halkýna da geçmiþ olsun diyorum" þeklinde konuþtu.(ýha) Alaca Müftüsü Ýhsan Caner, düzenlenen programda dua etti. BAÞSAÐLIÐI Eski Belediye Meclis Üyesi Mehmet Uyar ýn babasý Mehmet Uyar ýn vefatýndan dolayý üzüntüm büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Kaya, son olarak Turgut, Güvençli, Boðabaðý ve Kadýkýrý köylerini ziyaret ederek buradaki sorunlarý dinledi. Kadir Sol Ýlkadým Basýmevi

9 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS Doðuda çalýþan öðretmene 2 kat maaþ oðuda çalýþan öðretmenlerin ek ders ücretleri 2 Dkatýna çýkarýlacak. 40 bin öðretmen atamasýna hazýrlanan Milli Eðitim Bakanlýðý, öðretmenlerin doðudan batýya tayin isteðini çözecek teþvik programýný da hazýrladý. Müsteþar Yusuf Tekin, doðuda görev yapan öðretmene teþvik verileceðini söyledi. Türkiye'de zor þartlarda görev yapýlan yerlerin tespit edilip o yerlerde görev yapan öðretmenlerin maaþlarýnýn daha fazla olacaðýný anlatan Tekin, teþvik sisteminin ek ders üzerinden verileceðini belirtti. Tekin ayrýca, 8 yýl böyle yerlerde görev yapan öðretmene de istediði yere tayin hakký getirileceðini söyledi. Tekin, "Doðuda çalýþan öðretmenin maaþý daha fazla olacak" dedi. Ek ders ücretlerinin bir öðretmenin maaþýný 750 TL'ye kadar artýracaðý öðrenildi. (Takvim) Alkollü ATV sürücüsü kaza yaptý orum'da ATV'nin Çdevrilmesi sonucu sürücü hayatýný kaybetti. Olay, Mecitözü'ne baðlý Sarkoðlan Köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Rýza Yüksel(74), alkol aldýktan sonra ATV'ye binerek evine gitmek istedi. Ancak motorun kontrolünü kaybedince yoldan çýkýp devrildi. Baþýný yere çarpan Yüksel, çevrede bulunanlarýn haber vermesi üzerine ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayan Yüksel'in alkollü olduðu tespit edildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.(dha) Jip takla atýp ters döndü orum'da Ýsmail Mustafaoðlu'nun(64) direksiyon hakimiyetini jip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan Çkaybettiði jip takla atarak ters döndü. Araçta sýkýþan sürücü ve çýkarak takla attý ve karþý þeride geçti. Ters dönen jipin içinde yanýndaki eþi Ayten Mustafaoðlu(60) ekipler tarafýndan çýkarýlarak sýkýþan sürücü ile yanýnda bulunan eþi Ayten Mustafaoðlu, itfaiye ve hastanede tedaviye alýndý. 112 Acil Servis ekiplerince kurtarýldý. Sürücü olay yerinde ayakta Çorum-Samsun karayolunun 25'inci kilometresinde meydana tedavi edilirken, eþi ise ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim gelen kazada, Ýsmail Mustafaoðlu'nun kullandýðý 06 ZYT 39 plakalý ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi altýna alýndý. (DHA) Yeni nesil yazar kasalar geliyor aliye Bakaný Þimþek, yeni nesil sabit Myazar kasalarýn TÜBÝTAK ve TSE'de baþlatýlan test süreçleri de tamamlanmak üzere olduðunu bildirdi. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, seyyar EFT-POS cihazý kullanan iþ yerlerinden, yeni nesil ödeme kaydedici cihaza geçiþ yapan mükelleflerin sayýsýnýn 200 bini aþtýðýný belirterek, "Þimdi sýra sabit yazar kasalarda. Yeni nesil sabit yazar kasalarýn TÜBÝTAK ve TSE'de baþlatýlan test süreçleri de tamamlanmak üzere. Mükellefler, yakýn zaman içinde dönüþüm için çalýþmalarýný baþlatabilir" dedi. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Þimþek, geçen yýl yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulamasýný baþlattýklarýný, bu sayede mali bilgileri merkezden anýnda takip ettiklerini belirterek, böylece kayýt dýþý ile mücadelede ivme kazandýklarýný bildirdi. Bu uygulama ile Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'na düzenli veri aktarýlmasý ve toplanacak verilerin analizi yoluyla uzaktan denetim sisteminin yaygýnlaþtýrýlmasýný hedeflediklerini anlatan Þimþek, sistemin daha da geliþtirilmesi için çalýþmalarýn devam ettiðini ifade etti. Bakan Þimþek, EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarý kullanma mecburiyetinin 1 Ekim 2013'te baþladýðýný anýmsatarak, bugün itibarýyla 8 firmaya EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz onayý verildiðini söyledi. POS'larIn mülkiyeti mükelleflere geçti" Bu sayede daha önce bankalara ait olan POS'larýn mülkiyetinin de mükelleflere geçtiðine iþaret eden Þimþek, þunlarý kaydetti: "Mükelleflerin bu cihazlar için bankalara olan baðýmlýlýklarýný azalttýk. Mükellefler daha önce ödeme kaydedici cihazlar için bir çok banka POS'unu ayrý ayrý kullanýrken, EFT- POS özellikli yeni nesil cihazlarýn kullanýlmaya baþlanmasýyla banka POS'larý ile söz konusu cihazlar birleþtirildi ve mükellef tarafýndan kullanýlan cihaz sayýsý teke düþtü. Bu sayede tüm kartlý satýþlar tek bir EFT-POS özellikli cihazda gerçekleþtirilmeye baþladý. Böylece iþletmelerdeki banka POS'u kalabalýðý ortadan kalktý, mükelleflerin her bir POS için bankalarla ayrý ayrý görüþme zorunluluðu da bitti ve banka yazýlýmlarýnýn yüklenmesini ödeme kaydedici cihaz firmalarý saðlar hale geldi. Öte yandan, ödeme kaydedici cihaz fiþleri ile banka fiþleri birleþtirildi ve mükelleflerin bir satýþ için müþterilerine cihazdan tek bir fiþ verme uygulamasý 1 Aðustos 2014 itibariyle yürürlüðe girdi. Bu sayede vatandaþlara hem satýþ, hem de banka fiþinin bir arada olduðu tek fiþi muhafaza etme imkaný saðlandý ve çok sayýda fiþ saklama külfeti ortadan kalktý. Bu kolaylýktan yararlanan mükellef sayýsý da 200 bini aþtý." Sýra sabit yazar kasalara geldi Halk arasýnda sabit yazar kasa olarak bilinen mevzuatta ise basit ve bilgisayar baðlantýlý yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar olarak tanýmlanan cihazlara 1 Ocak 2016'ya kadar geçilmesi gerektiðini vurgulayan Þimþek, þöyle devam etti: "Þimdi sýra bu yazar kasalara geldi. Yeni nesil sabit yazar kasalarýn TÜBÝTAK ve TSE'de baþlatýlan test süreçleri de tamamlanmak üzere. Mükellefler, yakýn bir zaman içinde dönüþüm için çalýþmalarýný baþlatabilir. Maliye Bakanlýðý olarak da cihazlarýn test ve onay süreçlerinin kýsa sürede tamamlanmasý ve birden çok firmaya onaylarýn verilmesi hususunda gerekli tedbirleri alýyoruz. Mükelleflere, kanuni yükümlülükleri süresinde ve diledikleri firmalardan cihaz almak suretiyle yerine getirmeleri hususunda gerekli imkanlar saðlanacak."(aa) WHO dan elektronik sigara uyarýsý ünya Saðlýk Örgütü, Delektronik sigaralarýn satýþýna yeni düzenlemeler getirilmesini istedi. Elektronik sigaralarýn satýþlarýnýn artmasý üzerine Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) harekete geçti. Elektronik sigaralarýn meyve, þeker veya alkol aromalý olmamasý gerektiðini belirtti. Bunlarýn sigara býrakmak için de bir seçenek olarak gösterilemeyeceðini vurguladý. Bilimsel olarak kanýtlandýðý ve saðlýklý olduðu gerekçesiyle piyasaya sürülen elekronik sigaralarýn reklamýnýn yapýlmasýnýn da yasaklanmasýný istedi. Ayrýca e-sigara otomatlarýnýn da kaldýrýlmasý gündemde. Elektronik sigaralarýn satýþlarýnýn artmasýyla tütün satýþýnda azalmalar olmuþ, bu da milyar dolarlýk uluslararasý tütün þirketlerini endiþelendirmiþti.(haber Merkezi)

10 10 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014 Muhteþem Karadeniz gezisi Gazeteciler Cemiyeti üyeleri Karadeniz i gezdi Recep Mebet Çorumlu gazeteciler, aileleriyle birlikte Karadeniz in yaylarýný gezdi. Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen Karadeniz Gezisi Aðustos 2014 tarihlerinde gerçekleþti. Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen in öncülüðünde gerçekleþen geziye Baþkan Yardýmcýlarý Bülent Özkaleli ve Sadýk Örgel, Cemiyet üyeleri ve ailelerinden oluþan kalabaçorum Gazeteciler Cemiyeti nin Karadeniz Gezisi Aðustos 2014 tarihlerinde gerçekleþti. lýk bir kafile katýldý. Karadeniz Bölgesi nin tarihi, kültürel ve doðal güzelliklerini içine alan geziye muhabir arkadaþýmýz Muhammed Muttalip Yalçýn ýn babasý, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn ile Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik de eþlik etti. ÝLK DURAK BATUM Geziye katýlanlar, programýn ikinci gününde Ayder Yaylasý na çýktý. Cemiyet Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli tarafýndan koordine edilen gezinin ilk gününde Artvin in Hopa ilçesinde konaklayan kafile, Gürcistan ýn liman kenti Batum u gezdi. Acara Özerk Cumhuriyeti nin yönetim merkezi olan Batum da þehir turuna çýkan kafileye, Alan Kýlavuzu Maria Culakitze rehberlik etti. Batum Botanik Bahçesi nin yaný sýra þehrin turistik yerlerini gezen kafile, Osmanlý yadigârý Orta Camii ile pek çok tarihi yapýyý yakýndan görme imkaný buldu. Akþam saatlerinde ise rengarenk aydýnlatmalarýn süslediði Batum Caddeleri ni gezen kafile, sahilde müzik eþliðindeki ýþýk ve su gösterisini izledi. Sarp Sýnýr Kapýsý ndan yurda dönen kafile, Hopa da Cihan Otel de konakladý. Fýrtýna Vadisi nde mola veren kafile, Karadeniz ezgileri eþliðinde horon tepti. AYDER E HAYRAN KALDILAR Karadeniz in muhteþem doðal güzellikleri, katýlýmcýlarý hayran býraktý. Çorum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve ailelerinden oluþan kafile, Karadeniz gezisinin ikinci gününde Rize nin Çamlýhemþin ilçesindeki Ayder Yaylasý na çýktý. Yol üstündeki Timisvat Osmanlý Taþ Kemer Köprüsü kenarýnda mola veren gazeteciler, Karadeniz ezgileri eþliðinde horon tepti. Fýrtýna deresindeki rafting sporcularýný izleyen gazeteciler ve yakýnlarý, Zipline adlý teleferik hattýndan kayarak heyecan dolu anlar yaþadý. Ayder in eþsiz güzelliðine tanýk olan kafilenin bir sonraki duraðý Sevdaluk adlý televizyon dizisiyle ismini duyuran Þenyuva Köyü oldu. UZUNGÖL ÞAÞIRTTI Gürcistan ýn Batum kentini gezen kafile, komþu ülkenin tarihi ve kültürel yapýsýný tanýdý. Ýkizdere ilçesindeki Ridos Termal Otel de konaklayan kafile, programýn 3. gününde Rize 53 Gazeteciler Derneði Baþkaný Mustafa Bayrak ýn evsahipliðinde þehir turu yaptý. Çaykur tarafýndan kurulan Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü ve Botanik Parký ný gezen kafile, Rize Kalesi nden þehri izledi. Doða harikasý manzarasýyla ünlü Uzungöl e geçen Çorumlu gazeteciler, bölgedeki yapýlaþmaya baðlý yaþanan deformasyon karþýsýnda hayli þaþýrdý. Kartpostallardaki masalsý güzelliðiyle akýllarda yer eden Uzungöl de yaþanan olumsuz deðiþime dikkat çeken gazeteciler, düþüncelerini yöre insanýyla da paylaþarak bölgenin bir an önce koruma altýna alýnmasý gerektiðine iþaret ettiler. Batum Botanik Bahçesi ni gezen Çorum ekibi, hatýra fotoðrafý çektirdi. TRABZON DA ÞEHÝR TURU Geziye katýlanlar, Karadeniz in yöresel lezzetlerinin de tanýda vardý. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Karadeniz Gezisi nin son duraðý Trabzon oldu. Yapý Kredi Bankasý Trabzon Þube Müdürü hemþehrimiz Murat Efe nin rehberliðinde þehri gezen Çorumlu gazeteciler ve yakýnlarý, Atatürk Köþkü baþta olmak üzere pek çok tarihi ve kültürel mekaný görme imkaný buldu. Müzik eþliðindeki su ve ýþýk gösterisi, Batum gecesine renk kattý. Karadeniz Sahil Yolu ndaki Ordu ve Samsun gibi illerden de geçen kafile, Karadeniz mutfaðýnýn eþþiz lezzetbüyük beðeni toplayan geziye katýlan kafile önceki gün sabah salerinin tadýna varýp kültürel zenginliðin yansýmasý olan yöresel deðeratlerinde Çorum a döndü. leri yakýndan tanýma fýrsatý yakaladý.

11 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS KARADENÝZ NOTLARI Karadeniz Gezisi nin son derece verimli geçtiðini belirten Erzen, organizasyona katký saðlayanlarý unutmadý. Organizasyona katký saðlayanlar unutulmadý Karadeniz Gezisi nin son derece verimli geçtiðini belirten Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, katýlýmcýlara hitaben yaptýðý konuþmada organizasyona katký saðlayanlara teþekkür etti. Ulaþým için otobüs tahsis eden Çorum Belediyesi baþta olmak üzere gezi organizasyonuna destek verenlere þükranlarýný ifade eden Þevket Erzen, Üyelerimiz ve aileleri için, Karadeniz Bölgesi nin tarihi ve turistik güzelliklerini içine alan bir etkinlik gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþýyorum dedi. Gezi programýný koordine eden Cemiyet Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli, Ulaþtýrma Sorumlusu Þahin Þahin e de teþekkür eden Erzen, yöresel bilgilendirme ve rehberliðinden dolayý arkadaþýmýz Recep Mebet ile Mustafa Erzen i de tebrik etti. Rize þehir turu sýrasýnda kafileye evsahipliði yapan 53 Gazeteciler Derneði Baþkaný Mustafa Bayrak ile gezi boyunca Çorumlu gazetecileri yalnýz býrakmayan Yapý Kredi Bankasý Trabzon Þube Müdürü hemþehrimiz Murat Efe ve ailesine de teþekkür eden Erzen, Cemiyet üyelerine yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerimiz hýz kesmeden devam edecek diye konuþtu. Geziye katýlan basýn mensuplarý ve aileleri ise düzenlenen organizasyon nedeniyle Cemiyet Baþkaný Erzen baþta olmak üzere tüm emeði geçenlere teþekkür ettiler. (Haber Merkezi) Cemiyet Baþkaný Þevket Erzen, organizasyona katký saðlayanlara teþekkür etti. Çorum Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve ailelerinden oluþan kafilemizle birlikte geçtiðimiz Perþembe akþamý Karadeniz Gezisi için yola çýktýk. Meslek mensuplarýnýn yaný sýra ailelerinin de büyük ilgi gösterdiði gezide kafilemizin geneli bayanlardan oluþtu. Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen in öncülüðündeki gezinin koordinasyonunu Cemiyet Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli üstlendi. Çorum Belediyesi Otobüs Amirliði personeli Þahin Þahin in ulaþtýrma sorumlusu olarak görev aldýðý gezi boyunca Karadeniz in güzelliklerini yakýndan görme imkaný bulduk. Turizm Rehberliði mezunu bir basýn mensubu olarak dilim döndüðünce kafilemize gezdiðimiz yöre ile ilgili bilgiler vermeye çalýþtým. BATUM GÖRÜLMEYE DEÐER Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabaha kadar süren yolculuðumuzun sonunda Artvin in Hopa ilçesine ulaþtýk. Cihan Otel deki kahvaltýnýn ardýndan Batum a doðru hareket ettik. Sarp Sýnýr Kapýsý ndaki iþlemlerin ardýndan Batum turumuz baþladý. Cemiyet Baþkanýmýz Þevket Erzen, kafileye yörenin meþhur lezzetlerinden armut suyu ikramýnda bulundu. Rize 53 Gazeteciler Derneði Baþkaný Mustafa Bayrak ýn tavsiyesi üzerine tanýþtýðýmýz 08 Turizm Filosu nda görev yapan Ýhsan Þimþek ve Alan Kýlavuzu Maria Culakitze Batum turunda kafilemize eþlik etti yýlýnda ibadete sunulan Osmanlý eserlerinden Batum Orta Camii nde kýldýðýmýz Cuma namazý sonrasý Sofra Restoran da öðle yemeði yedik. Yemek sonrasý Türkler ve Ruslar ýn ortak giriþimleriyle oluþturulan ve 1000 i aþkýn bitki çeþidini bünyesinde toplayan Batum Botanik Bahçesi ni gezdik. Dünyanýn çeþitli coðrafyalarýndan getirilen eþsiz güzellikteki bitkilerin ahengine þahit olan kafilemiz, yöresel hediyelik ürünler satan büfelerden alýþveriþ yaptý. Batum daki serbest zaman dahilinde kentin merkezindeki pek çok tarihi ve turistik mekaný yakýndan görme ve tanýma imkaný bulduk. Kent te çok sayýda Türk ve onlarýn sahibi olduðu iþletme var. Üstelik Türkiye den gelen yoðun turist akýný nedeniyle kentte Gürcü para birimi Lari nin yaný sýra Türk Lirasý da kullanýlýyor. Ancak þunu belirtmek gerekir ki Lari nin kur deðeri Lira dan daha yüksek, yani 1 Lari 1.26 TL ye tekabül ediyor. Balýkçý Kerim Kafe deki çay molasýnýn ardýndan gezimiz devam ederken kafilemizin ilgisini çeken en önemli anlar þüphesiz Batum Bulvarý nda izlediðimiz müzik eþliðindeki su ve ýþýk gösterisi oldu. Sahili dolduran kalabalýðýn ilgiyle izlediði gösteride, müziðe uyumlu bir þekilde göðe yükselen su ve ýþýk dansý doyumsuz bir seyir keyfi sundu. Sabaha kadar sürdüðünü öðrendiðimiz gösteriyi yarýda býrakarak Hopa ya dönüþ için tekrar yola koyulduk. Yol üzerindeki kýsa süreli molada hem yakýt ikmali yaparken tiryakiler de bol bol sigara ikmali yaptý. MUHTEÞEM AYDER MANZARASI Murat Efe, Trabzon gezisinde ailesiyle birlikte Çorum kafilesine rehberlik etti. 53 Gazeteciler Derneði Baþkaný Mustafa Bayrak, kafileye Rize yi gezdirdi. Karadenizli merhum sanatçý Kazým Koyuncu nun memleketinde konaklýdýðýmýz Cihan Otel deki kahvaltýnýn ardýndan gezimizin ikinci günü baþladý. Rize ye doðru yola çýkan kafilemiz, Yapý Kredi Bankasý Trabzon Þube Müdürü hemþehrimiz Murat Efe yle buluþtuktan sonra Fýrtýna Vadisi nden Ayder Yaylasý istikametine yöneldi. Vadideki yolculuðumuza Osmanlý Tesisleri nde mola verdik. Çay ikramýnýn ardýndan Timisvat Taþ Kemer Köprüsü nü gezen Cemiyet üyeleri ve aileleri, Zipline adlý teleferik hattýndan kayarak heyecan dolu anlar yaþarken bazýlarý da tulum eþliðinde horon tepti. Fýrtýna Deresi ndeki rafting sporcularý ve eþsiz manzara eþliðinde yoluna devam ederek öðle saatlerinde Ayder Yaylasý na ulaþtýk. Kalegon Restoran da öðle yemeðine katýlan kafilemize muhlama, fasulye turþusu, alabalýk ve köfte ikram edildi. Öðle yemeðinin ardýndan Ayder i gezmeye çýkan Çorum ekibi, Gelintülü Þelalesi ve Çamlýhemþin Evleri önünde bol bol fotoðraf çektirdiler. Arap turistlerin aðýrlýkta olduðu yörede piknik yapanlar ve geleneksel kýyafetleriyle çalýþan yöre halký dikkatimizi çeken karelerdi. Kýsa süreli yaðmur yaðýþý gezimize zorunlu bir mola verdirirken bu sürede hediyelik eþya dükkanlarý sýðýnaðýmýz oldu. Bu esnada tanýþtýðýmýz mýsýr satýcýsý Baki Yýldýz ve arkadaþý Münir Okumuþoðlu ile koyu bir çay sohbetine tutuþtuk. Çayýn üretiminden demlenmesine kadar pek çok konuda bilgiler veren ikili, Karadeniz den Ankara ya giderken geçtikleri Çorum un yeterince yeþil olmadýðý görüþünü Çorum Gazeteciler Cemiyeti nin Karadeniz Gezisi ne katýlan basýn mensuplarý ve aileleri, Rize nin Ýkizdere ilçesindeki 5 yýldýzlý Ridos Termal Otel de konakladý. paylaþtýlar. Biz de onlara Çorum un Kargý, Osmancýk ve Ýskilip gibi yeþil ilçelerinden örnekler vererek durumu kurtarmaya çalýþtýk. Þiddetini artýran yaðmur nedeniyle bir otobüs duraðýnda toplanan kafilemiz, aracýn gelmesiyle birlikte gezisine devam etti. Ayder Yaylasý ndaki bir diðer uðrak noktamýz Þenyuva Köyü oldu. Sevdaluk adlý televizyon dizisiyle ismini duyuran köyde Çinçiva Kahvesi nde eþsiz manzaraya karþý çay içtik. Buradan Zil Kalesi ne çýkmayý planlýyorduk ancak yol güzergahýnýn bizi taþýyan otobüs için uygun olmayýþý nedeniyle geri dönmek zorunda kaldýk. Günün sonunda Rize nin Ýkizdere ilçesinde konaklayacaðýmýz Ridos Termal Otel e doðru yola çýktýk. Gerek bölgedeki yol yapým çalýþmalarý gerekse uzayan mesafe bizi biraz endiþelendirse de yolculuðun sonunda ulaþtýðýmýz 5 yýldýzlý otel tüm yorgunluðumuzu atmamýza vesile oldu. Zengin mineral içeriðiyle ve tesis altyapýsýyla Türkiye ve dünyanýn gözde termal kaplýcalarý arasýnda gösterilen Ridos Termal Otel de Avea Genel Müdürü hemþehrimiz Erkan Akdemir le karþýlaþmamýz sürpriz oldu. Rahatsýz edilmemek düþüncesiyle kendisi kimliðini gizlemeye çalýþsa da kýsa bir araþtýrmanýn ardýndan sonra muhatabýmýn Erkan Akdemir olduðunu öðrenmeyi baþardým. ÇAYIN ANAVATANI RÝZE Gezinin son gününde sabah saatlerinde Rize ye doðru yola koyulduk. Þehir merkezinde kafilemizi karþýlayan 53 Gazeteciler Derneði Baþkaný Mustafa Bayrak la Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü ve Botanik Parký ný gezdik. Dünyanýn deðiþik coðrafyalarýndan getirilerek Türkiye de yetiþtirilen çay türlerinin yer aldýðý bahçeyi gezdiren Mustafa Bayrak, paketlenmiþ çayýn üretim serüvenini de anlattý. Bayrak, parktaki sohbetimiz sýrasýnda Çaykur un piyasaya sunmaya hazýrlandýðý ve sadece çay filizlerinden hazýrlanacak özel ürünün de yakýnda raflarda yerini alacaðý müjdesini verdi. Hediyelik çay alýþveriþinin ardýndan Rize Kalesi nde þehri izleyen kafilemiz, Mustafa Bayrak la vedalaþtýktan sonra gezinin bir diðer duraðý olan Trabzon a hareket etti. Yol üzerinde Trabzon gezisi sýrasýnda ekibimize rehberlik edecek Yapý Kredi Bankasý Þube Müdürü hemþehrimiz Murat Efe ve ailesiyle buluþtuk. Hep birlikte eþsiz doðasýyla ünlü Uzungöl e geçen kafilemiz, hayal kýrýklýðýna neden olan bir manzara ile karþýlaþtý. Düzensiz tesisleþmenin kurbaný olan Uzungöl deki kirlilik ve plansýz yapýlaþma bizleri hayli þaþýrttý. Þeflerin Yeri adlý restorandaki öðle yemeði sonrasý Uzungöl çevresinde tura çýkan kafilemiz, serbest zamaný fotoðraf çekimi ve alýþveriþle geçirdi. Otobüsümüzün güçlükle park yeri bulduðu ve dönebildiði Uzungöl den bu güzel belde inþaallah istiladan kurtulur temennisiyle ayrýldýk. TRABZON DA ÞEHÝR TURU Karadeniz Gezisi nin en önemli anlarýndan biri þüphesiz taraftarý olmaktan gurur duyduðum Trabzonspor un anavataný Trabzon þehrini yakýndan görmek oldu. Otobüsle yaptýðýmýz þehir turuna, özel aracýyla eskortluk yapan Murat Efe, canlý telefon baðlantýsý sayesinde Trabzon un tarihi ve turistik mekanlarý hakkýnda bilgiler verdi. Akþam saatlerinde ulaþtýðýmýz Atatürk Köþkü nde ziyaret saatinin sona ermesi kafilemizde yer alanlarý üzse de þehrin pek çok mekanýný görmüþ olmak bize yetti. Trabzon gezimize mihmandarlýk eden Murat Efe, eþi Hacer Haným ve oðullarý Yaðýz la vedalaþtýktan sonra Çorum a doðru yola çýktýk. Dönüþ yolunda Ýslamoðlu Fýrýný nda Cemal Topal dan Trabzon Ekmeði ve tulum peyniri alan Cemiyet üyeleri, gece ise Fatsa Bolaman da Yalýköylü Köfteci Burhan ýn Yeri nde yemek molasý verdi. Sabah ezaný okunurken Çorum a ulaþan kafilemiz, Cemiyet Baþkanýmýz Þevket Erzen in yaptýðý teþekkür konuþmasý sonrasý yolculuðunu tamamladý. Karadeniz in tarihi, turistik ve doðal güzelliklerini yakýndan görme imkaný tanýyan gezi, katýlýmcýlarýn beðenisini kazanýrken organizasyonda emeði geçenleri yürekten tebrik ve takdir etmek gerektiðini düþünüyorum. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen e katýlýmcýlar adýna teþekkür ediyor, yerel basýn çalýþanlarý ve ailelerini motive eden bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin devamýný diliyorum.

12 12 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014 umhuriyetin ilk yýllarýndan bugüne ka- binlerce dergide yayýnlanan yüzbin- Cdar lerce makale ve çok sayýda materyal artýk bir týk ötede. Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, yaptýðý açýklamada, Bakanlýk olarak, Milli Kütüphane kayýtlarýndaki önemli entellektüel birikimi teknolojiyle bütünleþtirerek hizmete sunduklarýný bildirdi. Milli hafýzada, sistem analizi ile teknolojik altyapýnýn yeniden kurgulanmasýnda önemli deðiþiklikler gerçekleþtirdiklerini belirten Çelik, "Cehalete ve karanlýða karþý aralýksýz çalýþan araþtýrmacý ile akademisyenlerin önünü açmak için akýlcý ve saðlam adýmlarla ilerliyoruz" dedi. Çelik, Milli Kütüphane arþivlerindeki yüzbinlerce makale ve materyali dijital kanallar üzerinden "tek týk"la ulaþýlabilir hale getirdiklerini ifade ederek,kulanýcýlarýn yeni uygulamayla kesintisiz ve sýnýrsýz bilgiye ulaþabileceðini söyledi. Milletin hafýzasý koruma altýnda Milli Kütüphane'de, geçen yýl baþlatýlan modernizasyon çalýþmalarý kapsamýnda, sistem analizi ile teknolojik altyapýnýn yeniden kurgulanmasýnýn saðlandýðýný anlatan Çelik, þunlarý kaydetti: Sýcaklýk artacak ürkiye'nin iç kesimlerinde cuma gününe kadar hava Tsýcaklýklarýnýn mevsim normallerinin üzerinde gerçekleþeceði bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüðünün internet sitesinden yapýlan açýklamada, bu hafta 29 Aðustos Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýnýn Ýç Ege, Ýç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doðu Anadolu Bölgesi'nin batýsýnda hissedilir derecede artacaðý belirtildi. Hava sýcaklýðýnýn mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde ve en yüksek 36 ila 39 santigrat dereceler arasýnda gerçekleþeceði kaydedildi. Çorum da yarýn sýcaklýk 35 dereceyi bulacak. Güney kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde, kuzeyinde ise normalleri civarýnda seyredeceði tahmin edildiði ifade edildi. Hava sýcaklýklarýnýn cuma günü ve hafta sonunda yurdun iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacaðý ve mevsim normalleri civarýna düþeceði öngörüldü. Açýklamada, iç ve güney bölgelerinde tahmin edilen yüksek sýcaklýklara karþý vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý tavsiye edildi.(haber Merkezi) ünya dan sadece 7,3 ýþýk yýlý uzaklýkta, su ve Dbuz yüklü bulutlarla çevrili olduðu düþünülen dev bir gök cismi gözlemlendi. Suya dair veriler kesinleþirse, ilk kez Güneþ Sistemi nin ötesinde Dünya dakine benzer bulutlarýn varlýðý kanýtlanmýþ olacak. ABD deki Pennsylvania Eyalet Üniversitesi nden astronom Kevin Luhman ýn araþtýrmasýna göre, su ve buz yüklü bulutlar, Jüpiter büyüklüðündeki (Dünya dan 318 kat daha büyük) Wise J adlý bir kahverengi cücenin etrafýný sarýyor. Ýlk kez 1995 te keþfedilen kahverengi cüceler, ne yýldýz ne de gezegen kategorisine konulabiliyor. Gaz bulutlarýnýn çökmesiyle oluþsalar da gökcismini yýldýz yapacak nükleer tepkimelerin baþlamayacaðý kadar hafif olduklarý için 80 Jüpiter kütlelik sýnýra ulaþamýyor ve yeteri kadar ýsýnamayýp sönüyorlar. NASA nýn Wise Kýzýlötesi Uzay Millî Kütüphane artýk sanal âlemde "Dünya standartlarýna uygun olarak yeniden tasarlanan Milli Kütüphane'nin web sayfasýndaki elektronik veri tabanlarý zenginleþtirilerek, online üyelik sistemleri yenilendi. Etkin ve verimli makale taramasý için hayati önem taþýyan bibliyografyalar, araþtýrmacýlarýn ana kaynaða ulaþmasýnda rehberlik yapan dizinlerdir. Bibliyografyalar konusunda kapsamlý ve ayrýntýlý bir çalýþma yapýldý. Bibliyografyalarýn taranmasýyla veri giriþ sistemin de önemli deðiþiklikler gerçekleþtirildi. Bakanlýðýmýn korumak ve geliþtirmek zorunda olduðu alanlardan biri de milletin hafýzasý olarak nitelediðim Milli Kütüphane. Bu hafýzayý öyle kullanýlýr bir hale getirmek zorundasýnýz ki bu hafýzayý geleceðe taþýyacak, ulusunuzun, hatta dünyanýn önünde yeni kapýlar açacak beyinler zaman kaybetmeden, kolayca, akýcý ve kesintisiz bir þekilde bilgiye ulaþsýn. Ýnsanlar yetileri doðrultusunda dünün ýþýðýný, bugünden ya- Gök bilimcileri heyecanlandýran keþif Teleskopu'ndan gelen verileri inceleyen Kevin Luhman, keþfedilen kahverengi cücenin yüzey sýcaklýðýnýn, suyun donma noktasýndan biraz aþaðýda olduðunu, Dünya dan soðuk, Jüpiter den ise sýcak olduðunu belirtiyor. Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren California Üniversitesi nden Jonathan Fortney ise, Cisim, akýl almaz derecede ilginç. Güneþ Sistemi dýþýnda ilk kez su yüklü bulutlarýn olduðuna dair belirtiler içeriyor. Güneþ Sistemi nde sadece Dünya da ve Mars ta var. Jüpiter ve Satürn gibi dev gezegenler, amonyak bulutlarý su yüklü bulutlarýný kaplayacak kadar soðuktur. Bu soðuk gök cismi ise bilinen sýnýflandýrmalarýn dýþýna çýkýyor diye konuþtu. Kahverengi cücedeki su varlýðýnýn, 2018 te uzaya fýrlatýlacak James Webb Uzay Teleskopu ile yapýlacak gözlemlerden sonra kesinleþebileceði belirtiliyor. Araþtýrma sonuçlarý The Astrophysical Journal Letters ta yayýnlandý.(cýhan) rýna tutmak için yaþamýný yok sayýp çalýþýyor. Onlarýn önünü öyle bir açmalýsýnýz ki ýþýk süzülmemeli, tüm gücüyle akmalý. Biz onu yapmaya çabalýyoruz." Ömer Çelik, milli hafýzada atýl kalmýþ önemli eserlerin artýk araþtýrmacýlarýn, akademisyen, öðrenciler ve vatandaþlarýn, hatta tüm dünyanýn tek tuþ ötesinde olacaðýný, bilgiye ulaþýmdaki kolaylýðýn sýnýr ve zaman kavramlarýný da deðiþtireceðini ifade etti. "Binlerce makaleye tek tuþla ulaþýlacak" Etkin ve verimli makale taramasý yapabilme olanaðý saðlayan "Türkiye Makaleler Bibliyografyasý" ve "Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyasý" üzerinde ayrýntýlý bir çalýþma yapan Bakanlýk, bilgileri tek bir arayüzden taranabilir hale getirdi. "1923'ten Günümüze Makaleler" sloganýyla araþtýrmacýlara hizmet veren bibliyografya, 5 bin dergideki 1 milyona yakýn bilimsel makale ile Türkiye'de yayýnlanan en önemli ve en kapsamlý elektronik kaynaklardan biri olma özelliðini taþýyor. Bakanlýðýn geçen yýl sonu itibarýyla teknolojik geliþmelere uyarladýðý ve veri giriþ altyapýsýný yeniden kurguladýðý sisteme yazar isimleri, yayýn isimleri otorite dizinleri de eklendi. Yeni kullanýcý arayüzüyle yazar, makale, konu, dergi adý gibi filtrelemeler çok etkin ve verimli þekilde kullanýcýlarýn hizmetine sunuldu. Bibliyografyalar, Türkiye'de ilk olarak 1952 yýlýnda basýlý olarak yayýnlanmaya baþlandý. "Türkiye Makaleler Bibliyografyasý" olarak yayýnlanan makaleler, 1995 yýlýndan itibaren internet ortamýna taþýndý. Geçen yýl sonu itibariyla baþlatýlan çalýþmalarda analiz, tasarým ve yazýlým süreci tamamlanan "Türkiye Makaleler Bibliyografyasý"na,"makaleler.mkutup.gov.tr" adresin- Facebook para daðýtacak acebook, Oculus Rift cihazý üzerinde Fherhangi bir hatayý bulana 500 dolar daðýtacak. Facebook 'un Oculus Rift'i satýn almasýndan sonra peþ peþe patlattýðý bombalara bir yenisi daha eklendi. Öyle görünüyor ki Facebook, üreteceði Oculus Rift'ler üzerinde bug (yazýlým açýðý) bulan her kullanýcýya para ödeyecek. Eðer kullandýðýnýz Oculus Rift üzerinde herhangi bir sorun bulursanýz, Facebook size para ödemeye hazýr. Ýnternet sitesinden gelen bilgilere göre, bulunan en ufak bug için Facebook 500 dolar ödeyecek. Ýþi daha da heyecanlý hale getiren, bulunan bug'ýn büyüklüðüne doðru orantýlý þekilde artan ödül parasý. Oculus Rift sahipleri sistem üzerindeki bug'larý ürünün kendi internet sitesinde, yazýlým geliþtirme seti içerisinde ve direk olarak cihazýn kodlarý üzerinde araþtýrmak suretiyle bahsi geçen bug'lara ulaþabilirler. Þimdilik ürünün donanýmý konusunda hiçbir endiþesi olmayan Facebook, varýný yoðunu yazýlýma adamýþ durumda.(yaygýn basýn) ÖSYM'den DGS uyarýsý SYM, Dikey Geçiþ Sýnavý Ö(DGS) baþvuru süresinin uzatýlmayacaðýný bildirdi. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, 21 Aðustosta baþlayan DGS tercih iþlemleri bugün saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaralarý ve þifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracýlýðýyla yapacak. Tercih süresi kesinlikle uzatýlmayacak. (Yaygýn basýn) Sosyal medya asosyalleþtiriyor Yýldýz Teknik Üniversitesi Basýn Danýþmaný Ümit Sanlav, Sosyal Medya Savaþlarý isimli kitabýnda ele aldýðý Sosyal Medya konusunu bilgileri doðrultusunda ve araþtýrmalar üzerinden kitleler üzerindeki etkisini ele aldý. Yapýlan araþtýrmalarýn göre sosyal aðlarýn insanlarý giderek asosyalleþtirdiðini ifade eden Sanlav, sosyal medyanýn kiþide utanma duygusunu yok ettiðini ve insanlarda narsisizm gibi birçok farklý psikolojik etki ortaya çýkardýðýný belirtti. Facebook u sosyal bir ayna, Twitter ý sosyal bir megafon olarak nitelendiren Sanlav, sosyal aðlarýn bireyin yaþam kalitesi etkilediðini savunuyor. SOSYAL MEDYA, KULLANICILARINI NARSÝST MÝ YAPIYOR? Sosyal medya kullanýcýlarýnýn dikkat etmesi gerektiðini söyleyen Sanlav, Sadece sosyal paylaþým ve dijital iletiþimden ibaret olmadýðý net bir þekilde anlaþýlan sosyal medya; uygulamalarý, kiþilerin ruhsal durumlarýna ve karakter tiplerine de etki ediyor. Sosyal medya, kullanýcýlarýn bastýrdýklarý bazý mizaci özelliklerinin daha çok ortaya çýkmasýna yol açtýðý gibi, toplumlarýn DNA sýný da zamanla deðiþtiriyor diye konuþtu. AMAÇ KENDÝNÝ ÜSTÜN GÖSTERMEK OL- MAMALI Araþtýrmalar üzerinden sosyal medyayý ele alan Ümit Sanlav, Best ComputerScienceSchools un son araþtýrmasý, sosyal medyanýn karakterimize etkisini baþka bir açýdan ele alýyor ve sosyal aðlarýn bizi narsist varlýklara dönüþtürdüðünü iddia ediyor ve sosyal medyanýn kiþileri sadece kendini düþünen, baþkalarýnýn onun hakkýnda ne düþündüðüne takýntýlý insanlar haline getirdiði tezini savunuyor dedi. Araþtýrmada Facebook kullaným sýklýðý ile narsisizm kiþilik özelliklerinin ortaya çýkmasýnda doðru orantýlý olduðunu söyleyen Sanlav, Araþtýrmada en yoðun narsist özellikler taþýyan kullanýcýlarýn daha sýk durum güncellemesi yaptýðýný, daha çok kendilerinin baþrolde olduðu fotoðraflar paylaþtýðýný ve kendilerini üstün göstermek için özlü söz ve mottolar paylaþmaya daha yatkýn olduðunu belirtiyor. Selfie lerin son dönemde bu kadar popüler olmasý da bu örnekleri destekler nitelikte. Ayrýca geçen sene gerçekleþen boþanmalarýnýn üçte birinde Facebook un bir sebep olarak yer almasý da çok ilginç bir ayrýntý þeklinde konuþtu. DÝÐER KULLANICILAR KÜÇÜMSENME- MELÝ Facebook a benzer olarak Twitter kullaným sýklýðý ile de kiþilerde narsist özelliklerin ortaya çýkmasý arasýnda doðru orantý var diyen Sanlav, Narsist kiþilik özellikleri barýndýran kiþilerin daha fazla tweet atma eðilimine sahip olduðunu tespit eden araþtýrmacýlar, genç Twitter kullanýcýlarýnýn sosyal çevrelerini geniþletmek ve düþüncelerini kitlelere duyurma sebebiyle sosyal aðda aktif olduklarýný söylüyor. Bu kullaným alýþkanlýðý da bu bahsi geçen kiþilerin diðer kullanýcýlarýn düþüncelerini küçümsemelerine ve dikkate almamalarýna neden oluyor dedi. TEKNOLOJÝDEKÝ SANALLIÐIN SOSYAL- LEÞMESÝ, OLUMLU BÝR GELÝÞME Sosyal paylaþým sitelerini genel olarak deðerlendiren Sosyal Medya Savaþlarý Kitabý Yazarý Ümit Sanlav, Tüm bu olumsuz tabloya raðmen sosyal medyanýn, kullanýcýlarýnýn hayatlarý üzerinde büyük etkisi olduðu hemen hemen tüm akademik çalýþmalarýn içeriðinde yer alýyor. Sosyal medya üzerinden yaratýlan baðlarýn internet üzerinde saðlanan platformun sanallýðýný sosyalliðe doðru dönüþtürdüðü söylenmekte. Böylelikle güçlü deðilmiþ gibi gözüken baðlarýn farklý alanlarda kuvvetli olabileceklerine de deðinilmekte dedi.(ýha)

13 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:1 ZÝL-KA DE: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:14 Aðustos 1430 Hýzýr: AÐUSTOS Kur ân-ý kerîm okuyunuz! Çünkü Kur ân-ý kerîm, Kýyâmet günü okuyanlarýna þefaat edecektir. Hadîs-i þerîf ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi METEOROLOJÝ Alüminyum Kaplar: Alüminyum kaplarýn zamanla kararmasý, insanýn mutfakta çalýþma zevkini kaçýrýr. Halbuki bunu kolayca önlemek mümkündür. Alüminyum kaplarýnýzý su ve bolca sirke koyarak kaynatýn. Hepsi pýrýl pýrýl olacaktýr. Bakýr tencerelerinizi ve bu malzemeden yapýlan diðer tüm eþyalarýnýzý da, kaya Tuzu ve sirke ile silerek ilk günkü ýþýltýsýna kavuþturabilirsiniz. NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ÝNÖNÜ CAD. NO: 6/C ( ÝÞ BANKASI YANI ) AKMAN BAHABEY CAD. NO:103 / A ( YEÞÝL FIRIN YANI ) VEFAT EDENLER 1-Alaca, Klavuz Köyü' nden gelme, Merhum Benzinci Aziz CELEP' in eþi, Emekli Avukat Muharrem CELEP, Albay Elvan CELEP ve Öðretmen Hatice ALINCA' nýn annesi, Çorum Belediyesi çalýþaný Bülent ALINCA' nýn kayýnvalidesi; Elmas CELEP. 2-Eymir Köyü' nden gelme, Seydi MERMER ve Kazým AVÞAR' ýn kayýnpederi, Gazi MERMER' in dedesi, Mustafa, Ali ve Sedat YERGEZEN' in babasý, Buðday Pazarý emektarlarýndan ve Yurt Dýþýnda ikamet eden; Durmuþ YERGEZEN. 3-Nurettin KALTAKÇI' nýn oðlu, Nejla, Leyla ve Hayrettin KALTAKÇI' nýn kardeþi, Uður ve Onur KALTAKÇI' nýn babasý, Naime KALTAKÇI' nýn eþi, Bakýrcý Esnafýndan; Nurettin KALTAKÇI. 4-Galerici Esnafýndan Ejder, Sanayi Esnafýndan Ahmet ve Faytoncu Esnafýndan Murat OS- MANCIKLI' nýn babasý, Ticaret Bankasý' ndan emekli Mehmet ÇINAR' ýn eniþtesi; Mustafa OS- MANCIKLI. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Melikþah a sunulan bir siyaset kitabý Siyasetname den seçmeler 8 - Önce kendisini mahkemeye sevk eden melikin hikâyesi- Ammar b. Hamza, Halife Mansur un meclisinde oturmuþtu. Bir kimse gelerek Halifeye Hamza yý þikâyetle O benim tarlamý gasbetmiþtir dedi. Mansur, Hamza ya kalk hasmýnýn karþýsýna otur ve hasma cevap ver dedi. Hamza Ben onun hasmý deðilim. Eðer o tarla benim ise ona baðýþladým. Halifenin beni bu iþle aziz ve muhterem kýldýðý bu yerden kalkmam. Kendi makam ve rütbemi bir tarla ile deðiþmem dedi. O nun bu alicenaplýðý bütün büyüklerin hoþuna gitti. * Mihrican günü ve Nevruz günleri padiþahýn halk için toplantý yapmasý acem meliklerinin âdeti idi. Padiþah o günlerde mutlaka herkesin davasýna bakardý. O günlerin öncesinde padiþah tellallar vasýtasýyla halka þu ilanatta bulunurdu. Eðer bir kimse baþka bir kimseyi bugün davasýný arz etmekten alýkoyarsa, melik onun (alýkoyanýn) kanýný akýtmakta mazurdur O gün gelince melik, bütün dava dilekçelerini alýr, birer birer okurdu. Baþkadý da hazýr olurdu. Melik, Baþkadý nýn önünde diz çöker ve bütün davalardan önce, hemen benden zulüm gören kimse için adaleti yerine getir. Bu hususta bir tarafa müsamaha ve meyletme derdi. Sonra halka þöyle seslenilirdi: Her kimin melik ile husumeti varsa, hep bir tarafa otursun, ta ki, önce sizin iþinizi görelim denilirdi. Sonra Melik Baþkadý ya: Huda nýn nezdinde hiçbir günah padiþahlarýn günahýndan daha büyük deðildir. Zira Huda padiþaha verdiði nimeti baþka hiçbir kuluna vermemiþtir. Halka hüküm ve fermaný kendisine vermiþtir. Sonra padiþah adalet üzere olmalý ve zalimlerin elini imdat isteyenler üzerinden çektirmelidir. Eðer melik zulüm yaparsa, cümle yüksek makam sahipleri de halka karþý zalim olurlar. Zulüm ve günahýn uðursuzluðu sebebiyle, padiþahlar kýsa ömürlü olurlar öldürülürler. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Suda boðulmada dünyada kaçýncýyýz? Önceden televizyon haberlerini kaçýrmaz ve baþtan sona birkaç kanalda izlemeye çalýþýrdým. Þükür bir yýldýr bu alýþkanlýðýmdan vazgeçtim Çünkü insanýn psikolojisi bozuluyor. Eften - püften diye tabir edilen çok basit ilgisizlik, bilgisizlik, tedbirsizlik nedeniyle onlarca insanýn sakat kaldýklarýný, hayatlarýný kaybettiklerini veya maddi manevi zarara uðradýklarýný, neticede gözü yaþlý anneler, babalar, evlatlar býraktýklarýný izliyoruz. Ama bir türlü fert veya toplum olarak gerekli dersi alýp güvenlik önlemlerine, tedbirlerine riayet edemiyoruz. 'Tedbir gibi akýllýlýk yoktur' diyen büyüklerin sözü bir kulaðýmýzdan girip diðerinden çýkýyor ve boþ ver bir þey olmaz deyip geçiþtiriyoruz. Ama bakýyoruz ' Ayaðýn sýcak, baþýn serin. Boþ ver her þeyi düþünme derin ' demenin faturasý aðýr oluyor. Çünkü her gün Can'lar gidiyor, Canan'lar gidiyor Vesselam boþverler üst üste toplanýnca yekun teþkil ediyor Geçenlerde bir televizyon kanalýnda haberleri izlerken, spikerin heyecanla ' Sayýn seyirciler, dünya da birinciyiz' dediðini yarým yamalak duyunca dikkatimi çekti. Herhalde bir spor dalýnda baþarý kazandýk diye düþünüp haberin ayrýntýlarýný takip etmeye baþladým. Gördüm ki alt yazýda ''boðulmada dünyada birinciyiz'' yazýyor. Bir anda tüm dünya devletleri gözümün önüne geldi. Yok caným bu kadar da olmayýz herhalde diye düþündüm. Doðrusu pek inanmak istemedim. Gazete, televizyon haberlerinden sivil savunma açýsýndan önemli gördüðüm olaylarý not aldýðým ajandama baktýðýmda, her yýl yaz aylarýnda farklý yerlerde fakat ayný sebeple boðulma olaylarýný not aldýðýmý görünce, herhalde spikerin dediði gibi birinciyiz diye düþünmeye baþladým. Çünkü havalarýn ýsýnmaya baþlamasýyla beraber televizyon, Internet, gazetelerde; serinlemek için bilinçsizce su kanalýna, gölete, ýrmaða, denize girip çýkamayýnca, orada bulunan diðer kiþilerinde can havliyle onlarý kurtarabilmek adýna ayný yere girip çýkamadýklarý, boðulduklarý haberlerini üzülerek izliyoruz veya okuyoruz. Biz millet olarak afetlerde, kazalarda, boðulmalarda yardýma muhtaç olan, imdat çýðlýðý atan kiþiler için gözümüzü kýrpmadan, bende ayný akýbete düþer miyim diye düþünmeden yardýma koþarýz. Kurtarma tekniði açýsýndan yanlýþta olsa, canýmýz pahasýna bundan çekinmeyiz. Bu fedakârlýk dünya da her millete nasip olmaz. Mülk ve hanedan baþkasýna geçer. Þimdi, ey kadý, Allah a bak ve gör ki, beni kendine tercih etmeyesin. Yüce Allah ýn yarýn benden her sorduðunu ben de senden sorarým ve senin boynuna yüklerim. derdi. Sonra Baþkadý davaya bakardý. Þikâyetçi haklý ise hakkýný teslim ederdi. Eðer melik haklý ise, haksýza gereken küstahlýk cezasý verilirdi. Bu cezanýn sebebini Tellal þöyle ilan ederdi: Bu, melikte ve memlekette kusur arayanýn ve küstahlýk edenin cezasýdýr diye ilan ederdi. Melik in davasý görüldükten sonra, melik tacýný baþýna koyar tahtýna otururdu. Sonra da yüzünü makam ve mevki verdiklerine döner Ben sizlerin zulüm yapmaktan vazgeçmeniz için önce kendi davalarýmýn görülmesini istedim ve cevabýný verdim. Þimdi sizlerden her birinizin bir hasmý vardýr, her biriniz onun memnuniyetini saðlayýnýz derdi. Padiþah insaflý ve adil olunca, halkýn iþi hep sükûn bulur. * Eðer bir nahiyede (ilçeden küçük yerleþim yeri) haraplýk-köhneleþme baþlar ve daðýlma-göç alametleri görülürse, bunlara sebep garez sahipleri (zorbalar) bulunduðu þüphesi uyanýrsa; padiþah kendi has adamlarýndan birini ansýzýn oraya göndermelidir. Öyle ki, hiç kimse bu adamýn ne iþ için geldiðini bilmemelidir. O kimse, o þehirde bir ay dolaþmalý; mamurluk ve viranlýk bakýmýndan vilayet ve þehrin durumunu öðrenmeli, yöneticilerin ahvalini halktan sorup sual etmeli, memurlar ve diðer görevlilerin duruma ne mazeret gösterdikleri hususunda padiþaha doðru haber getirmelidir. Cihanýn mamur kalmasý halkýn da fakir düþmemesi ve yurdundan olmamasý, padiþaha farz olan bir iþtir. (sürecek) Kaynak: Siyaset-name. Yazan Nizamü l-mülk, Çev. Prof. Dr. M. Altay Köymen. Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý.!000 temel eser dizisi Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliði Uzmaný olan öðretmenimiz: 'Hollanda Kurtarma ekibi ile ortaklaþa yapýlan bir tatbikata katýldýk. Senaryo gereði yanmakta olan bir yolcu otobüsünde bulunan çocuklar kurtarýlacaktý. Biz Türkler içerdeki çocuklarý zaman kaybetmeden kurtarabilmek için hemen otobüse daldýk. Ama onlar önce her türlü güvenlik önlemini aldýktan sonra, otobüse daldýlar. Sonra tatbikat sonuç deðerlendirilmesi yapýlýrken, sizin yaptýðýnýz yanlýþ çünkü kendi güvenlinizi düþünmeden içeri daldýnýz dediler. Bizlerde yanlýþ olduðunu bizde biliyoruz ama BÝZ TÜRKLER karþýdaki caný bir an önce kurtarabilmek için, kendimizin görebileceði zararý asla düþünmeyiz' dedik diye anlatmýþtý. ÖZETÝN ÖZETÝ : 'Ýnsanlarý felakete sürükleyen bilmedikleri deðil, bildiðini sandýðý þeylerdir.' der bir düþünür. Bu baðlamda; çocuklarýn, gençlerin ve özellikle üniversite öðrencilerinin nasýl olsa yüzmeyi biliyorum düþüncesiyle tedbirsiz olarak ýrmaða, denize girip çýkamadýklarýný, yanlarýnda bulunan arkadaþ ve yakýnlarýnda can havliyle suya atlayýp KURTARAYIM DERKEN, KENDÝLERÝNÝ DE KURTULAMADIKLARINI ve dolaysýyla acýnýn birken üçe, beþe çýktýðýný görüyoruz. Sadece þehirlerin deðiþip ayný acýlarýn devam etmemesi, çocuklarýn, gençlerin hayatlarýnýn baharýnda gitmemeleri için, ailelere, eðitimcilere, din adamlarýna, yöneticilere Ve dolaysýyla toplumun her kesimine büyük görev düþüyor. Toplumun topyekûn olarak bilinçlenmesi ilgi, bilgi, tedbir ile desteklenmesi ve bu tür ihtiyaçlar için güvenli alanlarýn sunulmasý önem arz etmektedir Ve son bir not ekleyeyim. Ben bu makalemi kaleme alýrken televizyon haber kanallarý Siirt'te, Amasya'da, Adana'da, Ýstanbul'da, Urfa'da, Tekirdað'ýnda, Çanakkale'de boðulma haberlerini vermeye devam ediyor Siirt'te baraj kapaklarýnýn açýlmasý öncesinde alarmlar çaldýydý çalmadýydý, duyulduydu duyulmadýðý yorumlarý yapýlýyor. Hele siz boþ verin haberleri benim yazýyý okuyun. Olmadý bir daha bir daha okuyun ama gerekli dersi almak þartýyla. Çünkü biz uyarý levhalarýnýn üzerine elbiselerimizi asýp gölete, baraja, denize girecek kadar CESUR bir milletiz. Lütfen baþka örnek beklemeyin yoksa sayfalar tutar. Rabbim kimseye sevdiklerinin acýsýný göstermesin (yazara eleþtiri-öneri: ) Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Bir Yangýnýn Külleri 4 Fatma haným canlandý,ne hastalýðý kaldý ne de tembelliði.. Tefekkür Velhasýl tadýmýz kalmadý.." Dünyamýz Bu hale arkadaþlarý üzüldüler ve Ahmet Efendiyi teselli ettiler. Bu defa sabah namazlarýna vaktinde ve ezan okunduktan sonra gelen Ahmet Aða daha ezan okunmadan Raþit Yücel önce cami avlusuna gelip corumhakimiyet. net oturur. Cami imamýnýn dikkatini çeker ve sorar: "Ahmet Efendi neden erkenden gelmeðe baþladýn. Bu kýþ ve zemherir de üþürsün ezandan sonra gelsen iyi olur, avluda üþürsün" Ahmet Aða derinden bir iç ahhhh çeker ve: "Ah hoca efendi bu zemherir ne ki? Sen bizim hanýmlar arasýndaki zeherir bunun yanýn da hiç kalýr" der. Ýþte Ahmet aganýn eçmiþte yaþadýðý haller.. Dünya hayatý böyledir. Bir üzüm yedirir bin elem çektirir. Bir yangýnýn külleri böyle meydana gelir.. Ýster zengin olursunuz ister fakir Bu haller yaþanýlan hayat safhalarýmýzdýr. Hayatýn lezzetleri salih bir iman ve onun tezahürleri olan hayat levhalarýmýzdýr. Yoksa imandan noksan hayatlar da binlerce elem izleri vardýr. Zehirli bala bezeyen lezzetler hem Dünya hemde ahiretimizin mahfýna sebebiyet verir. Dünya ise bütün debdebesine raðmen cennet hayatýna nisbeten bir zindan hükmündedir. (Son) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014 Emniyet Müdürlüðü üniversiteye yeni kayýt yaptýracak öðrenciler ve aileleri için bilgilendirme standý kuracak. Hitit öðrencilerini polis bilgilendirecek Enise Aðbal l Emniyet Müdürlüðü, Ý81 ilin Emniyet Müdürlüðü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu tarafýndan yürütülecek olan proje kapsamýnda üniversiteye yeni kayýt yaptýracak öðrenciler ve aileleri için bilgilendirme standý kuracak. Ýlk Adýmda Dost Eli adlý proje kapsamýnda 1-5 Eylül 2014 tarihleri arasýnda Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bahçesi, Saat Kulesi Hürriyet Parký Polis Ýrtibat Noktasý ve Çorum Þehirlerarasý Otobüs Terminali Polis Ýrtibat noktalarýnda, TEM Þube Müdürlüðü tarafýndan saðlanan koordinasyon ile KOM Þube Müdürlüðü, Güvenlik Þube Müdürlüðü, Asayiþ Þube Müdürlüðü ve TDP Þube Müdürlüklerinde görevli personel ile birlikte 3 ayrý noktada Öðrenci Standý açýlacak. Projenin uygulama safhasýnda öncelikle kayýt için Çorum a gelen öðrenci, anne, baba ve yakýnlarýna kayýt merkezi önünde kayýt sýrasýnda ve sonrasýnda stant ve çevresindeki alan içerisinde Emniyet Teþkilatý mensubuna yakýþýr þekilde, konusunda uzman görevli personeller tarafýndan iletiþim kurmaya yönelik yaklaþýmlar içinde bulunularak öncelikli olarak öðrencilerle, aile ve yakýnlarý ile bilgilendirme faaliyetleri kapsamýnda görüþmeler yapýlacak. Görüþmelerde ayrýca bilgilendirme amaçlý hazýrlanan, broþürler ile birlikte özel olarak hazýrlanan kutularda leblebi ikramý yapýlacak. Emniyet Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, yýlýnda gerçekleþtirilen benzer proje sonucunda Ýlk Adýmda Dost Eli adlý projesi uygulanacak. 3 ayrý noktada Öðrenci Standý açýlacak. alýnan geri bildirimlerde; misafirlerimizin; yapýlan ikramlarý beðendiði, polis tarafýndan yürütülen bu çalýþmalarýn memnuniyet verici olduðunu ve bu tür projelerin devam etmesi temenni ettiklerini ifade etmiþlerdir. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise standýmýzý ziyaret ederek yapmýþ olduðumuz çalýþmalarýn Atýl Uzelgün Huzurevi Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi nde yaþayan yaþlýlar, Sinop u gezdi. takdire þayan ve memnuniyet verici olduðunu, talep edilmesi halinde her türlü ihtiyaç ve taleplerimizi karþýlayabileceklerini ifade etmiþtir. Uygulanan proje sonunda; 2460 öðrenci ve 1500'e yakýn aile ile temas kurulmak suretiyle proje hedefi üzerinde bir çalýþma ile yaklaþýk olarak 5100 kiþiye ulaþýlarak projede istenilen sonuçlara ulaþýlmýþtýr. denildi. Yaþlýlar Sinop turu yaptý Enise Aðbal týl Uzelgün Huzurevi ABakým ve Rehabilitasyon Merkezi nde yaþayan yaþlýlar, Samsun gezisinin ardýndan Sinop u da gezdi. Bu tür organizasyonlarýn huzurevinde kalan yaþlýlar için moral ve motivasyon kaynaðý olduðunu ifade eden Huzurevi Müdürü Aldulhaluk Longa, bundan sonraki süreçte de bu tür gezilerin yapýlmasý için gerekli gayreti göstereceklerini söyledi. Bu tür organizasyonlar huzurevinde kalan yaþlýlar için moral ve motivasyon kaynaðý oluyor. Tarihin en büyük tasfiye operasyonu Enise Aðbal ürkiye Öðrenci Meclisi 10. Dönem Genel Sekrete- Okan Baykara, baþarýlý okul müdürlerinin görev- Tri den alýnmasýna tepki gösterdi. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn uygulamasýný eðitime darbe olarak deðerlendiren Baykara, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý söyledi; Milli Eðitim Bakanlýðý, tamamen üst düzey eðitim yöneticilerinin deðerlendirmelerine dayanan, eðitim kurumlarý yönetici deðerlendirme sonuçlarýný geçen gün açýklamýþtýr. Açýklanan sonuçlara baktýðýmýzda sözde üst düzey yöneticilerin yapmýþ olduðu deðerlendirmelerin ne kadar haksýz olduðu görülmüþtür. Eðitim yöneticileri deðerlendirme formuna göre, ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri 100 üzerinden toplamda en az 60 puan vererek tek belirleyen olmuþtur. Öðrenci meclisi bulunmayan veya bulunmakla birlikte öðrenci meclisi baþkaný deðerlendirme yapabilme ehliyetine sahip olmayan öðrencilerin eðitim gördüðü eðitim kurumu (anaokulu, ilkokul ve zihin engelliler özel eðitim kurumu) müdürlerinin deðerlendirmesinde ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri 100 üzerinden toplamda 65 puan; okul aile birliði ile öðrenci meclisi bulunmayan eðitim kurumu müdürlerinin deðerlendirmesinde, ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri 100 üzerinden toplamda 70 puan; öðretmeni, okul aile birliði ve öðrencisi bulunmayan eðitim kurumu müdürlerinin deðerlendirmesinde, ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri 100 üzerinden toplamda 100 puan verecektir. Bu durum ilçe milli eðitim ve þube müdürlerinin okul müdürlerini tek belirleyen haline getirmiþtir. Söz konusu deðerlendirme puanlarý, eðitim kurumu müdürleri ile neredeyse tek bir gün çalýþmamýþ, eðitim kurumu müdürünü hiç tanýmayan, büyük bölümü geçtiðimiz eðitim öðretim yýlý sonunda siyaseten atanmýþ ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri tarafýndan da verilebilmiþtir. Yönetmelikte, en kýdemli ve en kýdemsiz öðretmenin okul müdürü ile en az altý ay çalýþmýþ olmasý gerektiðine iliþkin baðlayýcý bir kural olmasýna raðmen ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri için böyle bir süre koþulu konulmamýþ olmasý, eðitim yöneticileri deðerlendirme formunun göstermelik olarak uygulandýðýnýn kanýtýdýr. Tarihin en büyük tasfiye operasyonu Eðitim yöneticileri deðerlendirme sonuçlarý sonucunda görevden alýnan, görev süresi uzatýlan ve yeni atanan okul müdürlerine baktýðýmýzda, bugüne kadar görülmemiþ yaygýnlýkta, tarihin en büyük tasfiye operasyonu ve siyasal kadrolaþma giriþimi ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3 (29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir ÖDÜLLER: Birincilik : TL Ýkincilik : TL Üçüncülük : TL 1. Mansiyon : 500 TL 2. Mansiyon : 500 TL 3. Mansiyon : 500 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. YARIÞMA ÞARTLARI: ile karþý karþýya olduðumuz açýktýr. X sendika üyesi olmayan okul müdürlerinin çok büyük bir bölümü görevden alýnmýþ, beklenildiði gibi X sendikanýn üyelerine alan açýlmýþtýr yýllýk okul müdürlerinin bilgisi, becerisi, kýdemi hiçe sayýlmýþ ve bu yöneticilerin görevine son verilmiþtir. Okul yöneticiliði koltuðunda artýk hak eden deðil; torpili olan, kiþisel iliþkilerini kullanan, siyasi ve ideolojik davrananlar oturacaktýr. Okul müdürlerinin puanýný veren hücresinde kendi adamlarýný görmek isteyen, kilit noktalara yandaþlarýný getirmeyi hedefleyen bu kiþiler benden olmayaný yok edeceðim düþüncesiyle hareket edenler, farklý düþünmeyenlere yaþama hakký tanýmamaya ant içmiþtir. Bu durum eðitimde büyük infiale, kutuplaþtýrmalara, çatýþmalara yol açacaktýr. Þimdi kendimizi bir okul müdürünün yerine koyalým; Sýnava hazýrlan müdürlük sýnavýný kazan. Gittiðin okul için kendi imkanlarýnla maddi kaynak bul okulu restore et. Okulun bulunduðu bölgede ihmal edilmiþ ve dezavantajlý vatandaþlarýmýzýn çocuklarýný eðit.. Velilere ve çocuklara; üniversitelerle iþbirliði yaparak yoðun bir eðitim programý hazýrlayarak hem veli hemde çocuklarý yetiþtirmeye çalýþ. Okul için sürekli arayýþta bulun. Yine okulun binlerce eksilerinden sadece bir eksiðini kapatabilmek için eksiði nereden nasýl kapatabilirim diye geceni gündüzüne kat. Okulun baþarý çýtasýný yükseltmek için elinden gelen her þeyi yap. Bunca yaptýðýn þeylerden sonra Milli Eðitim Bakanlýðýnca baþarýsýz sayýl ve görevden alýn. Tüm bu olan þeylerden sonra ben bu görevden almalarý doðru bulmuyorum, eleþtiriyorum ve eðitime bir darbe olduðunu düþünüyorum. Yorumu da yüce milletimizin vicdanýna býrakýyorum. KATKILARIYLA albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz SON KATILIM TARÝHÝ: SEÇÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM Ýletiþim: Web:

15 Emniyet Kavþaðý na yeni düzenleme Garanti Bankasý arasýndaki kavþakta yeni düzenleme yapýlýyor. Nurettin Bey Caddesi (Sobacýlar Arastasý) ne geçiþ kapatýldý. Erol Taþkan mniyet Müdürlüðü, EHalk Bankasý ve Garanti Bankasý arasýndaki kavþakta yeni uygulama çalýþmasý baþlatýldý. Çakýr Camii nden gelen Hýdýrlýk Caddesi nin Ýnönü Caddesi ne baðlantýsýný iki yöne ayýran yeni uygulamada, Gazi Caddesi ne dönüþ ve Ýnönü Caddesi ne geçiþlere yol verilirken, Nurettin Bey Caddesi (Sobacýlar Arastasý) ne geçiþ kapatýldý. ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS Direksiyon baþýnda telefona dikkat! Erol Taþkan ireksiyon baþýnda Dtelefonla konuþmanýn cezasý 80 TL. Artýrýlan trafik denetim çalýþmalarý kapsamýnda, cep telefonu uygulamasý yapan trafik polisleri, direksiyon baþýnda telefonla konuþan sürücüleri affetmiyor. Ülkemizde terörden daha çok can alan trafik terörünün, basit dikkatsizlikler sonucunda yaþandýðýna dikkat çeken trafik uzmanlarý, cep telefonlarýnýn dikkat daðýttýðýný ve ciddi kazalara meydan verdiðini hatýrlatarak, sürücüleri Emniyet Müdürlüðü Þehiriçi Trafik Þubesi ekipleri bazý noktalarda denetim yapýyor. Cep telefonu uygulamasý yapan trafik polisleri, direksiyon baþýnda telefonla konuþan sürücüleri affetmiyor. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Naci AYGÜN : Gazeteci Ercan AYANCI : Fotoðraf Sanatçýsý Mustafa DEMÝRER : Gazeteci Ýsmail DÖLARSLAN : Grafik Tasarýmcý Salih KARSLIOÐLU : Ýletiþimci Mehtap ÖKMEN : Öðretmen - Ýletiþimci Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL YARIÞMA ÞARTLARI: Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü AÐBAL : Fotoðraf Sanatçýsý Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Þener BAYKAN : Fotoðrafçý Emre BOSTANCIOÐLU : Fotoðraf Sanatçýsý. Ýsmail EKER : Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Mustafa ERCAN : Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hasan KAHRAMAN : Fotoðraf Sanatçýsý Latif KAVUKÇU : Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz.

16 16 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014 GÜLDER yaz kursu tamam Gülesin Aðbal Demirer ma günleri düzenlenmiþtir. Yýldýrým Beyazýt týlým saðlayan veliler al- Öðrencilerimiz Ço- Deðerler Eðitimi Yaz kýþlarý ile öðrencilerini Gençlik, Eðitim, GKültür ve Dayanýþma rum Belediyesinin düzenlediði iftar programýna programýnda, açýlýþ ko- Program sonunda Kur'an Kursu kapanýþ destekleyip teþvik ettiler. Derneði'nin koordinatörlüðünü yaptýðý, 2 ay süren 'Yýldýrým Beyazýt Deðerler Eðitimi' Yaz Kur'an Kursu 22 Aðustos Cuma katýlmýþlardýr. Yine öðrencilerle Çorum Ýtfaiye Müdürlüðü ziyaret edilerek, itfaiyenin çalýþmalarý nuþmasýný Gül-Der adýna Yakut Bozdoðan yaptý. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan kurslarýn genel koordinatörü Yýldýrým Beyazýt Ortaokulu idaresine, kurs öðretmenlerine plaket takdim edildi. Öðrencilere günü yaptýðý kapanýþ töreniyle hakkýnda bilgi, yangýndan ve NFK genç- tamamlandý. Çorum Gül-Der, Çaðrý Eðitim Vakfý, Ensar Vakfý, Anadolu Gençlik Derneði, Ýlim Yayma Cemiyeti, Eka-Der, Çodim- Der) ile Milli Eðitim Müdürlüðü, Çorum Müftülüðü, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü ve Çorum Belediyesi arasýnda yapýlan protokol gereði yaz Kur'an Kurslarýnýn yapýldýðý okullardan Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu Yaz Kur'an Kursu koordinatörlüðünü Gül- Gül Gençlik, Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Derneði'nin Yaz Kur an Kursu tamamlandý. Der üstlendi. Gül-Der'den yapýlan açýklamada þu bilgiler yer aldý; "Ýki ay süren kurslarda Kur'an öðretimi, ilmihal bilgileri, Ýslami bilgiler, deðerler eðitimi verilerek; çocuklarýmýzý ahlaklý, dinini bilen, peygamberini tanýyýp rehber edinen ve kendi öz deðerlerine sahip gençler olarak yetiþtirilmek amaçlanmýþtýr. Gül-Der olarak bu amacý gerçekleþtirmek için dört bayan ve bir erkek eðitici ile samimi, fedakârca Program sonunda Yýldýrým Beyazýt Ortaokulu idaresine, kurs öðretmenlerine plaket takdim edildi. ve caný gönülden katýlým belgelerinin yanýnda derneðimiz tarafýn- çalýþmalar yapýlmýþtýr. korunma ve yangýn esnasýnda lik Merkezi müdürü Sayýn Ýki erkek ve üç bayan sýnýfý olarak 140 öðrenci neler yapýlmasý ile ilgili bilgiler alýnmýþtýr. Mahmut YABACI ko- nuþtu. Her öðretmenin sýdan küçük hediyeler verildi. ile eðitime baþlayan Sonrasýnda Ýtfaiye müdünýfýndan öðrenciler Yaz Kur'an kursunu kursumuz, yaz tatili olmasý ve sýcaklara raðmen ziyaret edilerek kendileri- Kur'an'ýn mealini verdiler. rü Ýsmail Öðütverici bey Kur'an okudu, okunan düzenleyen STK'lara, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna, fazla kayýp vermeden 95 ne bizlere zaman ayýrdýklarý için teþekkür edilmiþ sundular. Ýslam'ýn þartý ve Ýl Milli Eðitim Müdürlü- Ezberledikleri hadisleri öðrenci ile bitirmiþtir. ve iþlerinde baþarýlar dilenmiþtirlarýný ve kýrk yaþýndasýn Müdürlüðüne ve Çorum Ýman'ýn þartý çocuk þarkýðüne, Gençlik ve Spor Ýl Kursta öðrencilere müfredatýn yaný sýra sosyal etkinlikler düzenlenmiþtir. Bu sosyal etkinlik- sonra Kültür parkta pik- skeç sunan öðrenciler eder, STK'larla olan bu Ýtfaiye ziyaretinden þiirini sundular. Küçük bir Belediyesine teþekkür ler çerçevesinde üç kez nik yapýlmýþ, öðrenciler amatörde olsa bir þeyler gibi çalýþmalarýn her türlü Necip Fazýl Kýsakürek gönüllerince eðlenmiþlerdir. heyecanýný yaþadýlar. Ka- yapmanýn, paylaþmanýn alanlarda yapýlmasýný temenni Gençlik Merkezinde sine- ederiz." 28 AÐUSTOS T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili Ýskilip ilçesi Çukurköy köyünde bulunan 5 adet tarla vasfýndaki taþýnmazýn muhtelif yer ve deðerlerde satýþý iþi. Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 DU 0591 plakalý 2013 model Renault marka Fluence tipli siyah renkli aracýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý 4 adet park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TH 148 plakalý, 2008 model mavi renkli TT 50 tip New ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe 3757 ada no, 167 parsel no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 KY 874 plakalý, 1999 model Fiat marka, Doðan 1.6 tipli aracýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14.30* EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Gülabibey Mah. Tüpcüler sitesinde bulunan 3 adet taþýnmazýn muhtelif deðerlerde satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TC 448 plakalý 2006 model Renault marka master van tipli aracýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 ES 421 plakalý 2011 model Peugeot marka Auto tipli aracýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: 30 adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: Eralp Arýtma Fiat la büyüyor Yüksel Basar aterfresh Rever- Osmosis Wse Arýtma Sistemleri (Eralp Arýtma Sistemleri), müþterilerine daha iyi hizmet verebilmek adýna araç filosunu Fiat la yenilemeyi tercih etti. Çorum da ve Türkiye çapýnda maðazacýlýk sistemi ile ürünlerinin satýþýný gerçekleþtirmek adýna geniþlemeyi hedefleyan Waterfresh olarak tüm su arýtma cihazlarýnýn filtre, bakým, tamir ve yedek parça ile hizmetleri sunan Eralp Arýtma Sistemleri sahibi Alparslan Þahin, tercihini Fiat tan yana kullandý. Karakaþlar Otomotiv de gerçekleþen teslimat töreninde araçlarýný Satýþ Müdürü Asým Avcý dan teslim alan Alparslan Þahin, 1.3 Multijet 75 hp Euro5 motor özelliðine sahip, Fiat Fiorino Panorama araçlarýn minimum yakýt Waterfresh Reverse Osmosis Arýtma Sistemleri araç iflisonu yeniledi. sarfiyatý ve hususi kullanýmýn saðladýðý avantajlardan duyduðu memnuniyeti dile ELEMAN ALIM ÝLANI Çorum Ýli Damýzlýk Koyun Keçi yetiþtiricileri Birliði ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan ortak yürütülen Halk Elinde Akkaraman Irký Islahý projesi kapsamýnda aþaðýda belirtilen özelliklere sahip teknik Eleman alýmý yapýlacaktýr. Proje Teknik Elemaný olarak istihdam edileceklerde aþaðýdaki þartlar aranýr. a)t.c. vatandaþý olmasý, b)türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliði kabul edilen yurtdýþýnda kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, ziraat fakültelerine baðlý meslek yüksekokullarýnýn hayvancýlýk bölümleri ile veteriner saðlýk teknikerliði, veteriner saðlýk/ziraat teknisyeni (Hayvan Saðlýðý Alaný) mezunlarý olmasý, c)askerlikle iliþkisinin bulunmamasý, d)arazi çalýþmalarýný yürütmeye engel halinin bulunmamasý, e)kamu hizmetlerinden yasaklanmamýþ olmasý, f) En az B sýnýfý sürücü belgesine sahip olmasý ve arazi þartlarýnda pratik sürüþ deneyiminin olmasý, g)ýstihdam edilecek alan dýþýnda hiçbir iþte çalýþmýyor olmasý, h) Çorum ili veya ilçelerinde ikamet etmesi, ( Proje materyalinin yoðun bulunduðu yerleþim yerinde ikamet etmesi tercih sebebidir). Müracaatlar Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý ve Su Ürünleri Yetiþtiriciliði Þube Müdürlüðü müracaat kabul bürosuna yapýlacak olup müracaat sýrasýnda aþaðýdaki belgeler istenir. a)müracaat dilekçesi, b)diploma / Çýkýþ belgesinin tasdikli sureti, c)nüfus Cüzdan Sureti (Onaylý-Fotoðraflý), d)askerlikle ilgili durumunu gösterir belge, e)ýkametgâh belgesi f) Sürücü Belgesi, g)özgeçmiþ, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi. h)sabýka kaydý. Müracaat tarihleri: tarihleri arasýnda Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý ve Su Ürünleri Yetiþtiriciliði Þube Müdürlüðü Sözlü Sýnav Tarihi, Saati ve Yeri : ' de saat 10:00' da Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Çorum Ýl Müdürlüðü Resmi Ýlanlar: de Karakaþlar Otomotiv de teslimat yapýldý. Eralp Arýtma Sistemleri sahibi Alparslan Þahin, tercihini Fiat tan yana kullandý. getirdi. Þahin ayrýca, Fiat ýn satýþ ve satýþ sonrasý müþteri hizmetlerinden dolayý firma yetkililerine ve çalýþanlarýna teþekkür etti. (Basýn: 857) (Ç.HAK:1740) ELEMAN ARANIYOR Kömürcüler Grup bünyesinde PVC kapý pencere imalat ve montaj ustalarý alýnacaktýr. Mür.: Karakeçili Mah. 4. Karakeçili (Ç.HAK:2445) Sk. No: 7 ÇORUM

17 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014 Altý aylýk çalýþmayla gümüþ madalya kazandý 17 Boksla tanýþtýðý 6 ay içerisinde yaptýðý çalýþmalarla Alt Minikler Boks Þampiyonasýna katýlan ve ilk kez bir þampiyonada ringe çýkan 11 yaþýndaki Ýsmet Çalýþ, Türkiye ikincisi olarak gümüþ madalyayý boynuna takmayý baþardý Çalýþ: "Hayalim milli bir sporcu olarak olimpiyatlara katýlarak ülkeme olimpiyat þampiyonu olarak dönmek" B oksla tanýþtýðý 6 ay içerisinde yaptýðý çalýþmalarla Alt Minikler Boks Þampiyonasýna katýlan ve ilk kez bir þampiyonada ringe çýkan 11 yaþýndaki Ýsmet Çalýþ, Türkiye ikincisi olarak gümüþ madalyayý boynuna takmayý baþardý. Ýlköðretim öðrencisi Çalýþ, boks sporuyla otobüs þoförlüðü yapan babasýnýn isteðiyle tanýþtýktan sonra antrenmanlara katýlmaya baþladý. Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübünün sporcusu olarak çalýþmalara baþlayan Çalýþ, boksla tanýþtýktan 6 ay sonra Türkiye Boks Federasyonu tarafýndan Adapazarý'nda düzenlenen Alt Minikler Boks Þampiyonasýna katýldý. Burada rakiplerini yenerek finale kalan Çalýþ, final müsabakasýnda ise rakibine yenilerek Türkiye ikincisi oldu. Çalýþ, katýldýðý ilk þampiyonada ve ilk kez tanýþtýðý boks ringlerinde gümüþ madalya almaya hak kazandý. Çalýþ, boksla tanýþmasýný ve ilk þampiyonasýnda yaþadýðý baþarýnýn sýrrýný anlattý. Spora ilk olarak basketbolla baþladýðýný ifade eden Çalýþ, yaþadýðý lisans sorunu nedeniyle basketbolu býraktýðýný ve babasýnýn isteðiyle boksla tanýþtýðýný belirtti. Boksla tanýþtýktan sonra sadece 6 ay antrenman yapma fýrsatý bulduðunu ifade eden Çalýþ, þöyle konuþtu: "Boksa baþladýktan 6 ay sonra Türkiye þampiyonasýna katýlacaðýmý öðrendim. Bu 6 aylýk sürede antrenman yapabildim. Ýlk antrenmanlarýmda sadece ip atlýyordum. Sonra okulumda derslerimin öðleden sonra olmasý nedeniyle hocam, sabahlarý antrenman hazýrladý. Hocamla tek baþýmýza çalýþýyorduk. Özel taktikler öðretmeye baþladý. Her gün düzenli olarak koþtum, yumruk çalýþmasý yaptým. Her gün 100 kez ip atladým. Mekik, þýnav gibi hareketlerle vücudumun daha da saðlamlaþmasýný saðladým. Yaptýðým bu çalýþmalar sonrasýnda Adapazarý'nda yapýlan Alt Minikler Boks Þampiyonasýna dým." katýl- Rakiplerinin hocalarýna havlu attýrdý Ýlk kez katýldýðý þampiyonada ringlerle tanýþtýðýný vurgulayan Çalýþ, þampiyonada yaþadýklarýný þu sözlerle anlattý: "Ýlk kez bir þampiyonaya katýlýyordum. Aslýnda ilk baþlarda heyecaným yoktu. Kendime güveniyordum. Ýlk olarak Erzurum'dan gelen bir sporcu ile mücadele ettim ve kendisini yendim. Daha sonra Muþ ve Þýrnak'tan gelen sporcularla maçlara çýktým. Her iki sporcunun hocasý da maçýn yarýsýnda havlu atmak zorunda kaldý. Her iki maçý da süre tamamlan- madan kazanmýþ oldum." "Final maçýnda rakibimden korktuðum için yenildim" Final maçýnda ise heyecanlandýðýný ve korktuðunu kaydeden Çalýþ, "Final maçýnda heyecanlandýðýmý hissettim. Çünkü rakibim benden vücut olarak daha yapýlýydý. Açýkçasý rakibimden korkmuþtum. Final maçýmda rakibimden korktuðum için yenildim. Eðer korkmasaydým, o maçý da alarak þampiyon olabilirdim ama bu bana bir ders oldu. Artýk hiçbir rakibimden korkmuyorum" dedi. Hayali olimpiyat þampiyonluðu Ýlk hedefinin bundan sonra katýlacaðý þampiyonalarda altýn madalya olduðunu söyleyen Çalýþ, "Ýlk geldiðimde ip atlýyordum. Hiçbir hayal Altý aylýk çalýþmayla Türkiye ikinci olan Ýsmet Çalýþ, Çorum Belediyespor Boks Antrenörü Ziyaettin Türkoðlu ile birlikte kuramýyordum ama þampiyonaya katýldýktan sonra hayallerim daha da büyüdü. Hayalim milli bir sporcu olarak olimpiyatlara katýlarak ülkeme olimpiyat þampiyonu olarak dönmek" diye konuþtu. Öðrencisinin 6 aylýk disiplinli çalýþmayla gümüþ madalya kazandýðýný ifade eden antrenör Ziyaeddin Türkoðlu ise þunlarý kaydetti: "Biz Ýsmet'in fizik yapýsýndan istifade etmek istiyoruz. Gelecek sene de alt minikler kategorisinde ringlere çýkacak. Hedefimiz olimpiyat þampiyonluðu. Bu da 5-6 senelik bir süreç. Disiplinli çalýþarak Ýsmet'in olimpiyat þampiyonluðuna uzanmasýný istiyoruz. Hazýrlýk dönemlerimiz var, özel müsabakalar yapmamýz gerekiyor. Ek- sikliklerimizi öðrenmemiz için özel ikili müsabakalar lazým. Bunlarý yapmadan baþarý mümkün deðil. Fenerbahçe, Trabzon gibi kulüpler yurt dýþýndaki sporcularla ikili özel maçlar yapýyor. Biz bunlarý yapmadan baþarýlara imza atýyorsak, diðer kulüplerin imkanlarýna ulaþýrsak daha büyük baþarýlara sahip oluruz." (A.A.) Gönüllü Antrenörlük semineri tamamlandý Futbol Federasyonu tarafýndan bu yýl uygulamaya konulan Gönüllü Antrenörlük semineri sona erdi. Türkiye genelinde TÜFAD þubesi bulunan illerde belirlenen antrenörlerin katýldýðý seminer, Çorum TÜFAD ýn bilgisi dýþýnda BESYO Öðretim Görevlisi Hayrettin Gümüþdað bu seminere katýldý. T Kýzýlcabölük den iki takviye daha Ç orum Belediyespor un sezonun ilk maçýnda deplasmanda karþýlaþacaðý Kýzýlcabölükspor kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Kýzýlcabölükspor, Denizlispor A 2 takýmýndaki performansý ile dikkat çeken Burak Yýlmaz ý sezon sonuna kadar kiraladý. Genç futbolcu ge- A çen sezonu 25 maçta yedi golle tamamladý. Kýzýlcabölükspor aynýca Ankaraspor A 2 takýmýndan 18 yaþýndaki Önder Sezen e ise iki yýllýk sözleþme imzalattý. Kýzýlcabölükspor Baþkaný Osman Duran 3. lige renk katacatlarýný ve kadroyu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. ürkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in önderliðinde "Gönüllerin ve Gönüllülerin Milli Takýmlarýný" oluþturmak amacýyla, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði iþbirliðiyle gerçekleþtirilen Gönüllü Antrenörlük projesi kapsamýnda 58 ilden belirlenen toplam 77 gönüllü antrenörün katýldýðý Oyuncu ve Maç Ýzleme Antrenörlüðü Sertifika Programý Ýstanbul'da yapýldý. Futbol Geliþim Direktörlüðü'nden Rasim Alaca Belediyespor Futbol Okulu na malzemeleri daðýtýldý laca Belediyespor yaz futbol okullarýna katýlan çocuklarýn malzemeleri kapanýþýna yakýn olsada daðýtýldý. Okullarýn tatil olmasýnýn ardýndan Alaca Belediyespor bünyesiunde baþlatýlan yaz spor okullarýnda deðiþik kategorilerde çok sayýda minik sporcu çalýþmalara katýldý. Malzeme tesliminde yaþanan sorun nedeniyle daðýtým töreni kapanýþa yakýn tarihte yapýldý. Malzeme daðýtým törenine katýlan Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, açtýklarý yaz spor okuluna olan yüksek ilginin kendilerini son derece memnun ettiðini belirterek Her zaman sportif faaliyetlere büyük önem verdik ve bundan sonrada vermeye devam edeceðiz. Bu çalýþmalardan yetiþecek sporcularýn ülke sporunda önemli isimler olabileceðini asýl önemli olan ise bu çocuklarýmýzý spor alanlarýna çekerek kötü alýþkanlýklardan uzak tutuyoruz dedi. Alaca Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Yusuf Büküþ de geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýlda yaz futbol okuluna ilginin çok yüksek olduðunu bununda kendilerini son derece mutlu etitðini söyledi. Büküþ, yaz futbol okulunda çocuklarýn aldýklarý eðitimin içinde sadeve iyi futbolcu olmalarý deðil iyi insan olarakta yetiþmelerinin amaçlandýðýný belirterek bu yöndeki çalýþmalarýnýn devam edeceðini söyledi. Konuþmalarýn ardýndan Yaz Futbol Okulu çalýþmalarýna katýlan sporculara malzemeleri daðýtýldý. Kara, programýn açýlýþ konuþmasýnda, 1990 yýlýnda Fatih Terim'in Milli Takým'da görev aldýðý dönemde gerçekleþtirilen Türkiye taramasýnda kendisinin de TFF Bölge Antrenörü ve Milli Takým Antrenörü olarak görev yaptýðýný ve bu taramada keþfedilen oyuncularýn yýllarca Milli Takýmýn baþarýlarýnda rol oynadýðýný hatýrlatarak, gönüllü antrenörlerin vereceði bilgilerin Türk Futbolu'nun geleceðinde kilit bir rol oynayacaðýna dikkat çekti. Futbol Geliþim Direktörlüðü'nden Tamer Güney ise geçmiþten günümüze yapýlan oyuncu taramalarý çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Güney, yetenekleri erken yaþta keþfetmenin önemini vurgularken, günümüz teknolojisinden fay- dalanarak etkin ve hýzlý tespitler yapmanýn mümkün olduðunu ve bu tespitlerin yarýnlarýn Milli Takýmýný oluþturacaðýný söyledi. Tamer Güney, TFF ile TÜFAD arasýnda bu alanda gerçekleþtirilen iþbirliðinin büyük bir sinerji yaratacaðýný, bu ortak çalýþmayla futbolumuzun önemli kazanýmlar elde edeceðini bildirdi. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði Genel Sekreteri Alaaddin Naganlu ise TÜFAD'a üye her antrenörün karþýlýk beklemeden her an bu göreve hazýr olduðunu belirterek, eðitime katýlan 77 antrenöre teþekkür etti ve TÜFAD'ýn Türk Futbolu'nun geleceðinde böyle bir rol oynamasýnýn gurur verici olduðunu söyledi. Programa açýlýþ ko- nuþmalarý sonrasýnda Rasim Kara tarafýndan yapýlan Coca-Cola Geliþim Ligleri sunumu ile devam edildi. Ardýndan Futbol Geliþim Direktörlüðü'nden Sertan Kýraðasý, "6-12 Yaþ Çocuk Futbolu Grassroots" konulu sunumu ve FGD Antrenör Kurslarý Sorumlusu Yücel Uyar, " Ýzleyici Antrenörlük ve Yetenek Tespiti", konulu sunumu yaptý. Eðitimin ilk gününde; Tamer Güney'in " Araþtýrma Kriterleri ve Beklentilerimiz" ve Necla Güngör'ün " Kadýn Futbolu" konulu sunumlarý da yer aldý. Eðitimin ikinci gününde A Milli Takým Analiz Departmaný Sorumlusu Metin Çakýroðlu tarafýndan Scouting eðitimi verildi ve yapýlan Workshoplar sonrasýnda sertifika programý sona

18 18 ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014 Milli takým seçmesi Futbolda milli takým kategorilerine yeni isimler kazandýrmak amacýyla yapýlan seçmelerde üç ayrý kategoride ikiþer takým maç yaptý. Federasyon Samsun Bölge Müdürü Ýbrahim Güven ile Milli Takým izleme komitesi antrenörlerinden Adnan ürkiye Futbol TFederasyonu ile TÜFAD iþbirliðiyle gerçekleþtirilen yaþ gruplarý milli takýmlarýna yeni isimler kazandýrmak amacýyla dün Çorum da üç yaþ kategorisinde maçlar yapýldý. Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Ýbrahim Güven ile birlikte Milli Takýmlar Ýzleme Komitesi üyesi ve milli takým rakiplerini izleme sorumlularýndan Adnan Milli takým izleme komitesinden Adnan Örnek minikleri izledi ve onlarla ilgili not tuttu Örnek 1 nolu sentetik Kent Antrenörü Alpay Komitesinden Adnan sonraki dönemlerde çim sahada Ardýk yapýlan üç maçý Örnek in notlar aldýðýný yeniden izlemeye tabi ve 2001 doðumlular izleyen Ýzleme belirlenen isimlerin tutulacaðýný belirtti. Üç yaþ kategorisindeki sporcular milli takým havuzunda yer bulmak için kýyasýya mücadele ettiler arasýndaki maçlarý izlediler. Ýzlemeye Futbol Ýl Ji Jutsu Türkiye Þampiyonasý nda Erzurum, Darýca ya kancayý attý Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Baþkaný Remzi lig temsilcisi Erzurumspor, Darýca Gençlerbirliði formasý giyen kut, Darýca Gençlerbirliði kampýnda 1 yýldýr formasýndan uzak kalan Ay- Karahan ile Kent 3. Antrenörü Alpay Aykut u transfer etmek için giriþimlere baþladý. di. Aykut un bu dikkat çekici perfor- beðeni toplayan isimlerin baþýnda gel- dört sporcudan üçü kürsüye çýktý Ardýk da izlediler. Her yaþ kategorisinde Geçen sezon yaþadýðý çapraz bað mansýný izleyen Erzurumsporlu yöneticilerin, Aykut u transfer etmek için oluþturulan iki takým Kayseri de yapýlan Ji Jutsu Türkiye Þampiyonasý nda Çorum dan dört sakatlýðý sebebiyle sezonu kapatan ve 25 er dakikalýk iki devre harekete geçtikleri öðrenildi. halinde maç yaptýlar. ayseri de yapýlan Ji ri de Erciyes Üniversitesi lar ve üç bronz madalya takýmda mücadele edecekler. K Karate de ilk madalya Jutsu Türkiye Þampiyonasý nde Çorum adý- Salonu nda yapýlan Tür- civarýnda sporcunun mü- Çalýþkan, +100 Süleyman Demirel Spor kazandýlar. 36 ilden 500 na katýlan dört sporcudan kiye Þampiyonasý na Çorum dan Baharspor kulü- Þampiyonasý nda bidinci cadele ettiði Türkiye Kg da Nevaza branþýnda üçü kürsüye çýkmayý baþardý Aðustos tabü antrenör Hasan Çalýþ- olan sporcular Balkan mücadele eden Erol Teke nin yarý final maçýnda rihleri arasýnda Kaysekan yönetiminde katýldý- Þampiyonasý nda milli milli sporcu Ýbrahim Ýnan a yenilerek yarý finalde elendi ve üçüncü EUluslararasý Palandömüklü, baþlattýklarý çalýþðunu bu tecrübe ile spor- ayrca kendilerine antren- rzurum'da yapýlan 11. cularýn babasý Tayfun Tü- memnuniyet verici oldudýðýný söyledi. Tümüklü olarak bronz madalyanýn ken Karate Turnuvasýnda malarýn ardýndan katýldýklarý ilk turnuvada gös- ve müsabakalarda daha Atýlým Spor Kulübü yetcularýnýn gelecek turnuva man için salonlarýný açan milli formayý giyen Çorumlu sporcu Yasemin terdikleri performansýn baþarýlý olacaklarýna inankililerinede teþekkür etti. sahibi oldu. 62 Kg da Fay branþýnda mücadele Tümüklü genç bayanlar eden Levent Asa yarý final takým kumite maçlarý so- maçýndaa Uþaklý nunda üçüncü olarak sporcuya yenilince oda üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. Yýldýzlar kategorisinde mücadele eden Arap Can üçüntü turda yarý finalde müadele etti oda ev sahibi ilden sporcuya yenilince üçüncü olarak bronz madalya kazanan üçüncü sporcumuz oldu. Þampiyonada mücadele eden Ozan Kayabaýþý ilk iki tur maçýný kazandý çeyrek final maçýnda Hatay lý rakibine yenilerek kürsüye çýkma þansýný kaçýrdý. bronz madalyanýn sahibi oldu Aðustos tarihleri arasýnda Erzurum'da yapýlan ve 25 ülke, 45 il ve 141 Karate kulübünden 1500 sporcunun mücadele ettiði turnuvada Çorum'un bu branþtaki ilk milli sporcusu Yasemin Tümüklü genç bayanlar milli takým Kumite maçlarý sonunda takým halinde üçüncü olarak bronz madalya aldý ve Çorum adýna ilk madalya alan sporcuda oldu. Turnuvada mücadele Hasan Çalýþkan, eden diðer milli sporcu +100 Kg daa üçüncü olarak bronz madalya kazanan Erol Teke ödül töreninde kürsüde Balkan Ji Jutsu Þampiyonasý nda mücadele edecek milli takýmda antrenör olarak görev yapacaðýný belirterek amaçlarýnýn milli takýmla baþarýlý olarak ülkeye dönmek olduðunu söyledi. Leyla Sude Tümüklü ise yýldýz bayanlar 42 Kg'da dördüncü tur maçýný kaybederek kürsüye çýkmayý baþarmadý. Karate Ýl Temsilcisi ve ayný zamanda turnuvada mücadele eden spor- Karate Ýl Temsilcisi Tayfun Tümüklü üçüncü olan kýzý ve sporcusu Yasemin Tümüklü kürsüde Sorgun da Çorum aðýrlýðý Sorgun da yapýlan Moto Cros yarýþlarýnda Çorum dan Selahattin Yýldýrým kategorisinde birinci oldu. Ayrýca yarýþlara HÝTOK Baþkan ve yönetimi hem H ÝTOK geçtiðimiz hafta sonu Sorgun da yapýlan Motocros yarýþmalarýna katýldý ve Çorumlu pilot Selanattin Yýldýrým sýnýfýndan birinciliði kazandý. Bu yýl ikincisi düzenlenen Sorgun Motocros yarýþmalarýna Çorum un yaný sýra Yozgat, Erzincan, Sivas, Adana, Amasya, Ankara, HÝTOK hakemleri Sorgun Motocros yarýþlarýnda startta görev alarak organizeye katký verdi Kýrýkkale, Nevþehir, Konya ve Kýrþehir illerinden elliye yakýn sporcu yarýþtý. HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç in verdiði bilgiye göre hafta sonu Sorgun da yapýlan Motocros yarýþmalarýna yönetim kadrosu olarak tam kadro katýldýklarýný hem teknik destek verdikleri ve Sorgun Motosiklet Kulübü nnün yanýnda olduklarý söyledi. Sorgun da organizeye verdikleri desteðin yanýnda yarýþmalara katýlan sporcularýndan Selahattin Yýldýrým ýn kategorisinde birinci olarak Çorum a kupayla döndüðünü belirten Özenç, kendisini bu baþarýsýndan dolayý kutladý. Özenç, Sorgun Motosiklet Kulübü nün aylardýr süren çalýþmalarýnýn karþýlýðýný bu organizasyonda aldýðýný belirterek Çok büyük emek verilmiþ pistleri ve gerek yarýþma öncesi gerekse yarýþma sonrasýnda gösterdikleri performansla misafirperverlikli her türlü övgüyü hakediyorlar kendilerine teþekkür ediyoruz dedi. Sorgun da yapýlan yarýþxmalarda Çorum a birincilik kupasýný getiren Selahattin Yýldýrým da bu organizeye katýlmalarýnda kendisine destek ve sponsor olan Hayri Þamlý, Hikmet Burhanoðlu ve Mehmet Özenç ile yarýþma sýrasýnda kendisini yalnýz býrakmayan tüm dostlarýna teþekkür etti. Sorgun da yapýlan Moto Cros yarýþmalarýnda kategorisinde birinci olan Selahattin Yýldýrým kupasýný hemþehrisi Sorgun Kaymakamý Levent Kýlýç tan aldý

19 (Ç.HAK:2484) (Ç.HAK:2483) ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. ÞOFÖR ARANIYOR Gýda sevkiyatýnda çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý ehliyete ve SRC belgesine sahip yaþlarý arasýnda tecrübeli þoför alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Gýda Toptancýlar (Ç.HAK:2470) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve 461 m2 iki ayrý dükkan (Ç.HAK:2464) (Ç.HAK:1933) SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: SAHÝBÝNDEN KOMPLE KÝRALIK BÝNA Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde (Selimiye Cami Yaný nda) yurt, pansiyon, dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait 2000 m2 bahçesi olan 325 m2 3 adet dükkaný bulunan 8 daire merkezi ýsýtma sistemi mevcut bina sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1863) Sitesi 2. Blok No: Tel: BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Tesisimizde görevlendirilmek üzere Fitness ve Plates konusunda tecrübeli spor hocasý ve kesemasaj yapabilen bayan elemanlar (Ç.HAK:2469) (Ç.HAK:2482) alýnacaktýr. Mür. Tel: sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Nakliyat ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere ehliyeti olan SRC belgeli bay eleman alýnacaktýr. Müracaat: Küçük Sanayi Sitesi 25. Cadde No: 97 Tel: (Ç.HAK:2311) ELEMANLAR ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere Deneyimli Kaynakçýlar, Makina Ressamý, Deneyimli Makine Boyacýsý LKS programý kullanabilen Muhasebe elemaný Diksiyonu düzgün Sekreter alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) (Ç.HAK:2447) ELEMAN ARANIYOR (Ç.HAK:2472) (Ç.HAK:2471) (Ç.HAK:2455) FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE KAYNAKÇI MONTAJCI ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. IRGAT METAL K.S.S. 17. CAD. NO: 86 TURKEY/ÇORUM TEL: DEVREN SATILIK BAYAN GÝYÝM MAÐAZASI Gazi Caddesine yakýn halen faal durumda bulunan iþyeri devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2409) FAX CEP TEL : SAHÝBÝNDEN SATILIK MANTAR ÇÝFTLÝÐÝ ve DAÝRE Ýskilip Yolu üzeri 10. Km. de bulunan m2 bakýmlý faal mantar çiftliði, Üçtutlar Mahallesi 6. Sk. No: 3/32 Azizenver Apt da güney doðu cepheli ELEMAN ARANIYOR Bilgisayar kullanmasýný bilen bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. SIRIMSI ÇANTA-KIRTASÝYE Alaybey Sokak No: (Ç.HAK:2453) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli satýþ elemanlarý alýnacaktýr. Doðanlar Av Malzemeleri ve Tarým Aletleri San. Tic. Ltd.Þti. Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 34/A-B-C ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Boyahanede çalýþtýrýlmak üzere zýmpara, astar atabilen ve 25 yaþýný geçmemiþ vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:2458) 229 m2 lik daire satýlýktýr Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: Kargo þirketinde çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan kargo pazarlama deneyimi bulunan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. ÇUKUROVA (ÖZKAN) KARGO K.S.S. 21. Cad. No: 28 ÇORUM (Ç.HAK:2481) Usta ve Çýraklar Alýnacaktýr Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren mobilya imalat fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere mobilya ustasý ve çýraklarý ayrýca askerliðini yapmýþ vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Organize Sanayi 7. Cad. (Ç.HAK:2477) (Ç.HAK:2427) (Ç.HAK:2480) (Ç.HAK:2291) (Ç.HAK:2451) Satýlýk Villa Arsasý Çavdar Sitesi karþýsýnda villa arsasý Ada: 3036, Parsel: 16, 856 m2 Fiyatý: TL SATILIK RUHSATLI TABANCA Sahibinden satýlýk sýfýr ayarýnda çok temiz ruhsatlý CZ-75 (Çek 16) (Ç.HAK:2449) (Ç.HAK:2478) No: 5/1 (Ece Seramik Altý) Mür. Tel: Halen faal durumda DEVREN SATILIK LOKANTA Bayan Eleman Aranýyor Lise mezunu, tercihen yaþlarý arasýnda bayan büro elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çaðdaþ Ýnþaat Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami Karþýsý) Tel: tabanca satýlýktýr. Mür. Tel: DEVREN SATILIK CÝROSU YÜKSEK ÝNTERNET KAFE Buharaevler Dr. Sadýk Ahmet (Ç.HAK:2448) SAHÝBÝNDEN KÝRALIK ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ 3 kat toplam 840 m2 Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý) (Ç.HAK:2475) (Ç.HAK:2474) Caddesi nde Tel: YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum (1 cilt sevk irsaliyesi), (2 cilt faturamý) kaybettim. Hükümsüzdür. YÝTÝK Osman Tuðrul ÞEN Bahçelievler Mah. 2. Cad. No: 7/3 ÇORUM T.C.No: Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum C sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Hakan ERKAN Recep oðlu 1975 Çorum Doðumlu ELEMAN ARANIYOR Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2459) Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM DÝREKSÝYON ÖÐRETMENÝ ARANIYOR DOLGUN ÜCRETLE KURSUMUZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE DENEYÝMLÝ BAY - BAYAN DÝREKSÝYON ÖÐRETMENÝ ARANIYOR. MÜRACAATLAR ÞAHSEN ÇORUM SÜRÜCÜ KURSUNA YAPILACAKTIR. TEL: (Ç.HAK:2479) YAZIÇARÞI CÝVARI HAMOÐLU ÝÞ MERKEZÝ NO:4/18 ÇORUM (Ç.HAK:2374) YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)

20 Hepimizin amacý Çorum futboluna hizmet etmekse.. Çorum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, güçlü grupta oynayacaklarýný Çorum futbolunu en iyi þekilde temsil etmek için yetenekli isimleri kadrolarýna katma mücadelesi verdiklerini söyledi. Bir çok kulüpten gereken desteði gördüklerini belirten Özdilli, Bazý kulüpler geçmiþte yaþanan sorunlarý gerekçe göstererek transfere sýcak bakmýyorlar. Tüm kulüp yöneticilerinin amacý Çorum a ve Türk futboluna yeni isimler kazandýrmak. O zaman bunun en iyi vitrini Akademi Ligi olduðuna göre verin yetenekli sporcularýmýzý profesyonel olmalarý halinde hakettiðiniz ücretini siz alýn diyoruz dedi. orum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Öz- bundan önce Çorumspor Alt Yapý Sorumlu- Çdilli, larýnýn yaþadýðý sorunla karþý karþýya. Özdilli, Akademi Geliþim liglerinde oynayacak kadrolarý oluþturmak için yaptýðý görüþmelerden olumsuz sonuç alýyor. Özdilli, Çorum futboluna yeni yetenekler kazandýrmak ve onlarý geleceðe hazýrlamak adýna büyük önem taþýyan Akademi Ligi ne güçlü bir kadro ile girmek istediklerini bunun içinde belirlenen isimlerin kulüpleri ile temasa geçtiklerinde belirterek Bu görüþmelerde bazý kulüplerden yakýn ilgi ve destek görürken bazý kulüpler ise çok isteksizler. Yaptýðýmýz görüþmelerde bir çok kulüp idareci ve antrenörleri geçmiþte Belediyespor ile yaþadýklarý sorunlarý gerekçe göstererek futbolcu vermek istemiyorlar. Örneðinh Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak ile yaptýðýmýz görüþmelerden sonuç alamadýk. Ýstediðimiz futbolcularla ilgili olarak olumsuz yanýt verdi. Bizim amacýmýz Çorum futbolu içinde geliþme göstermeye aday, gelecek vadeden futbolcularý Akademi Ligi tecrübesiyle yetiþtirmek. Bu doðrultuda yaptýðýmýz görüþmelerde küçük futbolcularýn ilerde profesyonel olmasý halinde yetiþxtirme bedeli ve diðer gelirlerinden yararlanmalarýna imkan veriyoruz. Ancak bizim bu tekliflerimize raðmen çok astronomik rakamlar isteniyor. Ýki yýldýr Çorum un Akademi Ligi nde mücadele etmemesinin zararlarýný tüm Çorum spor kamuoyu yakýndan biliyor. Futbol Federasyonu Geliþim Direktörleri oyuncu izleme ve seçme yaparken oyuncularýn Akademi Liglerinde oynamalarýný göz önünde bulunduruyor. Milli takým kapýlarý sporcular açýsýndan en kýsa yoldan Akademi Ligleri. Gerek kulüp temsilcileri gerek, sporcu velileri gereksede sporcularýmýz bu konuda daha duyarlý olmalýlar. Çorum futbolunda Akademi liginden yetiþip milli takýmýn deðiþik kategorilerinde forma giydikten sonra profesyonel liglere yükselen futbolcular buna en güzel örnek olarak görülmesi gerekiyor. Çorum futbolunun geliþimi için Akademi ligleri büyük öneme sahip, Çorum daki kulüplerimizinde amacý Çorum ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandýrmak olduðuna göre kulüp yöneticilerimizden bu konuda bir kez daha düþünmelerini istiyoruz. Çorum Belediyespor olarak futbolcularýn transferinde üzerimize düþeni yapmaya, görev ve fedakarlýklarý yerine getirme çabasýndayýz. Bize destek veren kulüplere bizde bir nebzede olsa rahatlatmak istiyorum. Burdan futbol camiasýda bir kez daha seslenmek istiyorum Çorum futbolunun ve futbolcularýn geleceði için býrakýn çocuklarýnýz vitrine çýksýn ve burada kendilerini göstersinler. Kazanan yine Çorum kulüpleri ve futbolu olacaktýr dedi. ÇARÞAMBA 27 AÐUSTOS 2014 Belediye kaldýðý yerden Bayanlar 3. Voleybol Liginde gruplar ve fikstür belirlendi Osmancýk ÝBD 5. grupta Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor 5. grupta Gümüþhane Gençlerbirliði, Ordu Telekom Ýhtitas, Samsun 19 Mayýs Üniversitesi, Samsun Gazi Lisesi, Samsun Gülizar Hasan Yýlmaz Lisesi ve Tokat Turhal Cumhuriyet Lisesi ile ayrý grupta yer aldý. Ligde mücadele Kasým ayý içinde baþlayacak. Temsilcimiz ilk maçýnda evinde Samsun Hasan Yýlmaz Lisesi ile karþýlaþacak. oleybol 3. liginde Vgruplar belirlendi. Bayanlarda Çorum temsilcisi Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor takýmý 5. grupta mücadele edecek. Ankara da Volley Hoel in toplantý salonunda yapýlan kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Baþkan Vekili M. Akif Üstündað, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Göksu, Lig Ýþleri Danýþmaný Recep Nurtanýþ ve 3. Voleybol Ligleri kulüplerinin temsilcilerinin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Kura çekimine Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor voleybol antrenörü Ümit Gökgöz de katýldý. Kura çekimi sonunda Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor 5. grupta Gümüþhane Gençlerbirliði, Ordu Telekom Ýhtitas, Samsun 19 Mayýs Üniversitesi, Samsun Gazi Lisesi, Samsun Gülizar Hasan Yýlmaz Lisesi ve Tokat Turhal Cumhuriyet Lisesi ile ayrý grupta yer aldý. Temsilcimiz ilk maçýnda sahasýnda Samsun Gülizar Hasan Yýlmaz Lisesi ile karþýlaþacak. Bayanlar 3. liginde müsab.akalar Kasým, Aralýk aylarýnda ikinci devre müsabakalarý ise Ocak Þubat aylarýnda oynanacak. Yedi grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan 14 takým ile birlikte yedi grupta en iyi iki üçüncü takýmýn katýlýmý ile 16 takým dörderli dört grupta tarafsýz sahalarda yarý final grup maçlarýný yapacaklar. Mart ayý içinde yapýlacak olan yarý final grup maçlarý sonunda grup merkezlerinde ilk iki sýrayý alan sekiz takým dörderli iki gruba ayrýlarak final grubunda mücadele edecekler. Grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan dört takým Voleybol 2. ligine yükselecekler. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor un mücadele edeceði 5. grup yedi takýmlý olduðu için bu grupta son sýrayý alan bir takým bölgesel lige düþecek. orum Belediyespor bir günlük Çiznin ardýndan yeni sezon hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek çalýþma ile sürdürdü. Geçen pazar günü sezon açýlýyý ve ardýndan Tokatspor ile oynanan hazýrlýk maçýndan sonra futbolculara bir gün izin verilmiþti. Kýrmýzý Siyahlý takým dün saat sýralarýnda lojmanda toplandýlar. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde akþam saat de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapýlan çalýþmaya gribal enfeksiyon geçiren kaleci Fatih ile izinli olan Emre dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Geçen hafta sakatlýklarý nedeniyle dinlendirilen Eray ve Sefa Akýn Baþýbüyük dün takýmdan ayrý olarak masör Ali Köseer in verdiði program doðrultusunda özel bir çalýþma yaptýlar. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal çalýþma öncesinde futbolcularla bir toplantý yaparak Tokatspor maçýnýn genel bir deðerlendirmesini yaptý ve bu hafta yapacaklarý antrenman hakkýnda bilgiler verdi. Daha sonra toplu olarak yapýlan koþu ile baþlayan antrenman daha sonra gruplar halinde yapýlan tempolu koþular ve son olarakta huniler arasýnda yapýlan çabuk kuvvet hareketleri ile sona erdi. Kýrmýzý Siyahlýlar cumartesi günü sahasýnda oynayacaðý yeni sezonun son hazýrlýk maçýnda Kayseri Þekerspor ile oynayacaðý karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýný bugün sürdürecek. Golcü transferinde karar bugün!... Yaklaþýk bir aydýr forvet mevkii için arayýþlarýný sürdüren Çorum Belediyespor da son kararýn bugüne kaldýðý açýklandý. Gençlerbirliði defterini önceki gün kapatan Belediyespor Gaziantepspor dan Serhan Yýlmaz dan da olumsuz cevap alýnca diðer iki alternatifden birinde bugün karar vererek Çorum a davet edeceði öðrenildi orum Belediyespor un golcü Çtransferi bilmecesinde karar bugüne býrakýldý. Yaklaþýk bir aydýr forvet arayýþýndaki Belediyespor Yönetimi Gençlerbirliði nden beklediði kararýn çýkmamasý üzerine yeni arayýþlara girdi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Gençlerbirliði nden Berat Tosun un kulübünde kalacaðýnýn açýklanmasýnýn ardýndan yeni arayýþlar doðrultusunda Gaziantepspor dan Serhan Yýlmaz için temasa geçildi. Geçen sezon Refahiyespor da sekiz golle kapatan Yýlmaz için yapýlan görüþme sonunda Teknik Direktör Okan Buruk un olumsuz yanýt vermesi üzerine bu transferde gerçekleþmedi. Genel Kaptan Hamit Iþýk, forvet konusunda arayýþlarýnýn sürdüðünü bugün belirledikleri iki isimden birisiyle bugün anlaþacaklarýný söyledi. Konuyla ilgili olarak Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve transfer komitsi üyeleri dün lojmanda bir araya gelerek golcü transferini görüþtüler. Öte yandan kadrodan býrakýlmasý düþünülen isimlerinde yönetim kurulu tarafýndan bugün açýklanacaðý belirtildi. Geliþim Lig lerinde gruplar açýklandý Çorum Belediyespor yine Karadeniz grubunda Federasyon yine bildiðini yaptý... Çorum Belediyespor GeliþimLiginde Ýç Anadolu grubunda mücadele etmek isteðine karþýn Federasyon yine Karadeniz grubuna verdi. Belediyespor U 19 kategorisinde ikiþer kez Erzurum, Pazar ve Sebat a gitmek zorunda. Liglerde mücadele Eylül de baþlayacak. utbol Federasyonu Geliþim Liglerinde Fgruplarý açýkladý. Çorum Belediyespor un Ýç Anadolu grubunda mücadele etmek isteði geçtðimiz yýllarda Çorumspor da da olduðu gibi yine kabul görmedi ve kýrmýzý siyahlý takým Karadeniz grubuna verildi. Çorum Belediyespor oldukça uzak deplasmanda mücadele etmek zorunda kalacak. Futbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre U 14, U 15, U 16 ve U 17 kategorilerinde Çorum Belediyespor ile birlikte Çaykur Rizespor, Büyükþehir Belediye Erzurumspor, Pazarspor, Samsunspor, Sebat Proje Trabzon Akçaabat, Sivasspor, Tokatspor ve Trabzonspor takýmlarý müücadele edecek. Bu kategorilerde müsabakalar üçer devreli oynanacak. Ýlk iki maç karþýlýklý oynandýktan sonra üçüncü maçýn oynanacaðý saha ilk iki maçta alýnan sonuçlara göre avantajlý takýmýn sahasý olarak açýklandý. Geliþim liglerinde U 14 ve U 15 kategorilerinde müsabakalar cumartesi günü U 16 ve U 17 kategorilerinde ise pazar günü oynanacak. U 19 da sadece beþ takým Geliþim Ligleri U 19 kategorisinde sadece beþ takým yer aldý. Karadeniz grubunda Çorum Belediyespor ile birlikte Büyükþehir Belediye Erzurumspor, Pazarspor, Sebat Proje Trabzon Akçaabat ve Tokatspor takýmlarý bulunuyor. Bu kategoride müsabakalar dört devreli olarak oynanacak. Takýmlar bir sezonda rakipleri ile dörder kez karþýlaþacak. Bu kategorideki maçlar Federasyon tarafýndan haftalýk olarak belirlenecek ve cumartesi pazar günleri profesyonel takýmýn maç programýna göre belirlenecek. Bölgesel Geliþim Liglerinde beþ kategoride de mücadele Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile baþlayacak.

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı