T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 143.TOPLANTI GÜNDEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 143.TOPLANTI GÜNDEMİ"

Transkript

1 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 143.TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi sınırlarında Sorgun Kumul Alanlarının I.Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3268 sayılı kararının iptali talebi ile Ramazan Günay ve dava arkadaşları tarafından Antalya 2.İdare Mahkemesinin 2009/921 esasında açılan davanın anılan Mahkemenin tarih ve 2010/1149 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptali ile sonuçlandığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin tarih ve B.16.0.HKM / sayılı yazısı. ( ) G.BENZET (Karar No: 4623) 2-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi Side Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında, özel mülkiyette bulunan, Side Koruma Amaçlı İmar Planında Çevreye Uyumlu Yapılaşma Alanı kararı getirilen, Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 5008 sayılı kararı ile uygun bulunan tadilat projesi doğrultusunda yapımı tamamlanan 438 parseldeki tescilsiz taşınmazda boya, çatı aktarımı ve çürüyen ahşap malzemelerin değişimi izni istemine ilişkin Side Belediye Başkanlığı İmar İşleri Müdürlüğünün tarih ve 908 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) F.BOYACIOĞLU(Karar No: 4624) 3-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi Side Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında, özel mülkiyette bulunan, Side Koruma Amaçlı İmar Planında Çevreye Uyumlu Yapılaşma Alanı kararı getirilen 10 ada 472 parseldeki tescilsiz taşınmazlara Parsel Ölçeğindeki Yapılaşma kararlarında Çevreye Uyumsuz Yapı Olarak Öncelikle Yıkılacaktır hükmü bulunmasına rağmen parseldeki yapıların 1969 yılından 1984 yılına kadar geçen süreçte inşaat, proje, Kurul kararlarını içeren bilgi ve belgeler gönderilerek mevcut yapının çevreye uyumlu hale getirilmesine yönelik hazırlanan öneri projeye ilişkin Side Belediye Başkanlığı İmar İşleri Müdürlüğünün tarih ve 907 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) F.BOYACIOĞLU(Karar No: 4625) 4-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırlarındaki, Altınkaya Köyü, Selge Antik Kenti III.Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan 36 tespit numaralı evde yapılan izinsiz uygulama ile Selge Antik kenti I. ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılan tüm izinsiz uygulamaların ilgili kurumlarca kaldırılması ve Altınkaya Köyünün başka bir yere taşınması istemine ilişkin Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 826 sayılı yazısı ve Antalya Çevre ve Orman İl Müdürlüğünün tarih ve 6860 sayılı, tarih ve sayılı yazıları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.KVM /165( ) sayılı yazısı. ( ) Ö.OFLU(Karar No: 4626) 5-Antalya İli, Manavgat ilçesi, Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırlarındaki Altınkaya Köyü, Selge Antik Kenti III.Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan 176 tespit nolu evin çatısının 1 metre yükseltilmesi istemine ilişkin, Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 830 sayılı yazısı. ( ) Ö.OFLU(Karar No: 4627)

2 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 143.TOPLANTI GÜNDEMİ 6-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırlarındaki, Altınkaya Köyü, Selge Antik Kenti III.Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan 71 tespit tespit nolu samanlığın taş duvarlarının aynı malzeme ile 1 metre yükseltilerek, çatısının kiremit ile örtülmesi istemine ilişkin Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 823 sayılı yazısı. ( ) Ö.OFLU(Karar No: 4628) 7-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Bucakşıhlar Köyü sınırları içerisinde bulunan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun tarih ve A-1569 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilerek, aynı karar eki 1/5000 ölçekli paftasında I. ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları belirlenen Seleukeia Lyrbe Antik Kentinin korunması, kollanması ve tanıtılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve Side Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 2010 yılına ait II. üç aylık çalışma raporuna ilişkin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.KVM / sayılı yazısı ve ekleri, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 6461 sayılı yazısı ve ekleri, antik kentin sit alanı sınırlarının koordinatlandırılarak güncellenmesine ilişkin, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Side Müze Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu ve ekleri. ( ) A.AKTAŞ-C.GÜVEN(Karar No: 4629) 8-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Değirmenli ve Saraçlı Köyü sınırlarında yer alan Asartepe kalıntılarının tescili ile alanda yapılan yol çalışmalarına ilişkin, Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 236 sayılı yazısı ve ekleri, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Side Müze Müdürlüğü uzmanlarının alanın tesciline ilişkin tarihli rapor ve ekleri. ( ) A.AKTAŞ-C.GÜVEN(Karar No: 4630) 9-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Kısalar Köyünde, Belek Özel Çevre Koruma Alanı içinde, Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 864 sayılı kararı ile tescil edilen Düzpüren I. ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanının I.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan bölümündeki uygulamalara ilişkin Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 899 sayılı yazısı ve eki tarihli uzman raporu. ( ) M.S.ERDOĞAN(Karar No: 4631) 10-Antalya İli, Kemer İlçesi, Ulupınar Köyü, Çıralı Mahallesi III.Derece Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde, özel mülkiyetteki 7 nolu parsel üzerinde mevcut duş ve tuvalet binasının üzerinin kapatılması ile söz konusu yapıya elektrik ve su abonesi olunması için gerekli iznin verilmesi istemine ilişkin Şahit Çetinkaya nın tarihli ve tarihli başvuruları, anılan parsele izinsiz toprak ve kum döküldüğüne ilişkin Kemer Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğünün tarih ve 2962 sayılı yazısı ve izinsiz inşaat yapıldığına ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarihli rapor. ( ) S.AKIN-A.AKTAŞ-G.BENZET(Karar No: 4632)

3 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 143.TOPLANTI GÜNDEMİ 11-Antalya İli, Kemer İlçesi, Ulupınar Köyü, Çıralı Mahallesi, Deliştaş Mevkii, Olympos Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde, 397 parsel üzerinde bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.KVM /1/ sayılı yazısı ile Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3832 sayılı kararı doğrultusunda kiralanması uygun bulunan betonarme tuvalet binasında yapılan izinsiz uygulamalar ile tuvalet binasında büfe işletmesi yapılması talebine ilişkin Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 9515 sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 3729 sayılı yazısı, Kemer Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün tarih ve 3137 sayılı yazısı, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu. ( ) G.BENZET-A.AKTAŞ-S.AKIN(Karar No: 4633) 12-Antalya İli, Kemer İlçesi, Ulupınar Köyü, Çıralı I-III.Derece Doğal Sit Alanı içerisinde Ulupınar-Çıralı Köyiçi yolunun bazı bölümlerinde bozulmaların meydana gelmesi, doğa turizmi için yoğunlukla ziyaret edilen bir bölge olması, yerli ve yabancı turistlerin yürüyüşünde zorluk çekilmesi nedeniyle söz konusu yol güzergahında 2.kat sathi asfalt kaplaması talebine ilişkin Kemer Kaymakamlığı Kemer Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının tarih ve 2010/22 sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 2972 sayılı yazısı, Antalya İl Özel İdaresi tarım ve Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığının tarih ve 3593 sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 3947 sayılı yazısı, Kemer Kaymakamlığı Kemer Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının tarih ve 2010/55 sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 4672 sayılı yazısı. ( ) G.BENZET(Karar No: 4634) 13-Antalya İli, Kumluca İlçesi, Yazır Köyü sınırları içerisinde bulunan Olympos Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında, ziyaretçi uyarı levhalarının yenilenmesine yönelik Kazı Başkanlığı ve Antalya Müze Müdürlüğünce koordineli olarak yapılan çalışmaya ilişkin plan ve tabela örneklerinin Antalya Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesinin istendiği Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.AKTAŞ(Karar No: 4635) 14-Antalya İli, Demre İlçesi, Köşkerler Köyü sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Hazineye ait 995, 996 ve 1000 nolu parsellerin satışına ilişkin Demre Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün tarih ve 985 sayılı, tarih ve 993 sayılı ve tarih ve 1000 sayılı yazıları, alanda tespit edilen Antik Döneme ait yapı kalıntılarının tesciline ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarihli rapor ve ekleri. ( ) A.GÜLTEKİN-C.GÜVEN(Karar No: 4636) 15-Antalya İli, Demre İlçesi, Gürses Köyü, Kıtmir Mevkiinde, 103 ada 204 parsel nolu Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2182 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli zeytinlik alanda yapılmak istenen tapulu kesim talebine ilişkin Finike Orman İşletme Müdürlüğünün tarih ve 5659 sayılı yazısı, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı eki. ( ) A.AKTAŞ(Karar No: 4637)

4 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 143.TOPLANTI GÜNDEMİ 16-Antalya İli, Demre İlçesi, Gürses Köyü, 103 ada 119 parselde Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2182 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılan izinsiz sera uygulamasına yönelik çalışmaların kaldırılarak, alanın rehabilite edilmesine ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4017 sayılı, tarih ve 4173 sayılı kararları, 103 ada 119 parselde naylon sera yapımına ilişkin Ali Çoban ın tarihli başvurusu. ( ) A.AKTAŞ (Karar No: 4638) 17-Antalya İli, Demre İlçesinde, Kapaklı-Çevreli-Üçağız Köy Grup Yolunun Demre-Kapaklı bölümünün km ile km arasında I.Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanından geçen kısmında yapılacak iyileştirme çalışmalarına ilişkin Demre Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün tarih ve 2144 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) U.OĞUZ(Karar No: 4639) 18-Antalya İli, Kumluca İlçesi, Kumluca-Gödene karayolunun 22.km de Güzören Köyüne bağlı Karaşar Mahallesinde bulunan Gülgün Biçer adına kayıtlı tarlada bulunan kireç taşından yapılma Ezme Teknesi ile Ezme Taşı, Fulkrum Yuvasının olduğu Blok ve Hyposorionlu Lahitin tahribata uğramaması amacıyla Rhodiapolis kazı evine taşınması talebine ilişkin Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. ( ) G.SÜRÜCÜ(Karar No: 4640) 19-Antalya İli, Kaş İlçesi, Gelemiş Köyü, Patara Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan deniz fenerinin onarımı işi kapsamında deniz fenerinin podyum ve kule kısmına ait rölöve ve rölöve raporunun kurul gündeminde değerlendirilmesine ilişkin Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün tarih ve 1307 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK(Karar No: 4641) 20-Antalya İli, Gündoğmuş İlçesi, Karabul Köyünde, Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 2279 sayılı kararıyla I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen, sit sınırları Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4120 sayılı kararıyla güncellenen alan içinde Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4121 sayılı kararıyla tamamlanmasına izin verilen yol çalışmaları sırasında rastlanılan, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4445 sayılı kararı ile de Alanya Müze Müdürlüğüne taşınmasına karar verilen lahitin bulunmuş olduğu mezar odasının yer aldığı alanda yol için şev yapma zorunluluğu olduğundan konunun Antalya Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Alanya Kaymakamlığı Alanya Müze Müdürlüğünün tarih ve 1131 sayılı yazısı ve eki tarihli Müze Müdürlüğü uzmanlarının raporu, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 4468 sayılı yazısı, Karayolları 13.Bölge Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve eki. ( ) M.S.ERDOĞAN(Karar No: 4642) 21-Antalya İli, Alanya İlçesi, Konaklı Beldesi sınırları içerisinde, Alanya Batısı Turizm Merkezi kapsamında bulunan, Augea Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2270 sayılı kararı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve ekleri. ( ) E.S.ERÖZGÜN(Karar No: 4643)

5 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 143.TOPLANTI GÜNDEMİ 22-Antalya İli, Alanya İlçesi, I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı içinde, Tophane Mahallesinde, Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planında KV-H2 plan kararı getirilen özel mülkiyetteki 409 ada 47 parsel ile Mevcut Statüsünü Sürdürecek Açık Alan kararı bulunan 409 ada 33 parselin tevhit edilmesi talebine ilişkin Alanya Kaymakamlığı Kadastro Müdürlüğünün tarih ve 7066 sayılı yazısı ve ekleri, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 3992 sayılı yazısı ile Alanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 1905 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK(Karar No: 4644) 23-Antalya İli, Demre İlçesi, Çayağzı Mevkiinde Kekova I.Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde yer alan yat yanaşma yerinin Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 6040 sayılı kararı ile uygun bulunan çevre düzenleme projesinin revizyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B YİG / sayılı yazısı ile Demre Belediye Başkanlığının tarih ve 1016 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) U.OĞUZ(Karar No: 4645) 24-Antalya İli, Demre İlçesi, Myra Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde bulunan Myra Kalesinin aydınlatılmasına yönelik konunun Kurulda değerlendirilmesine ilişkin Demre Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün tarih ve 2145 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ş.ALP-A.AKTAŞ(Karar No: 4646) 25-Isparta İli, Merkez İlçe, Kurtuluş Mahallesinde, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2707 sayılı kararıyla koruma alanı belirlenen 100 ve 104 envanter numaralı tescilli yapıların koruma alanında kalan 425 ada 5 parsele ilişkin işlemlerin yapılabilmesi ve taşınmaza imar durumu verilip verilemeyeceği hususunun değerlendirildiği Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4311 sayılı kararı sonrası iletilen Isparta Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 1867/ sayılı yazısı ve ekleri. ( ) E.S.ERÖZGÜN(Karar No: 4647) 26-Isparta İli, Gelendost İlçesi, Afşar Köyünde 56 pafta 5954 parselde bulunan ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 246 sayılı kararı ile tescil edilen ve mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait Afşar köyü Camiinin rölövesi, malzeme analizi, malzeme bozulmaları ve müdahale analiz paftaları, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile rölöverestitüsyon-restorasyon raporlarının değerlendirilmesine ilişkin Isparta İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün tarih ve 8731 sayılı ve tarih ve 9576 sayılı yazıları ve ekleri, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4615 sayılı kararı. ( ) A.ÖZTÜRK(Karar No: 4648) 27-Isparta İli, Yalvaç İlçesi, Eski Mahallede, özel mülkiyette, 160 ada 13 ve 14 parsellerde yer alan, yangın geçirmiş ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3094 sayılı kararı ile yıkılması uygun bulunan tescilli yapının tescil kaydının kaldırılmasına ilişkin konunun Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Feridun Derici nin tarihli başvurusu ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.KVM /165( ) sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ş.ALP(Karar No: 4649)

6 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 143.TOPLANTI GÜNDEMİ 28-Isparta ve Burdur İlleri arasında yer alan Burdur Gölü I.Derece Doğal Sit Alanı sınırının, Burdur Gölü etrafında farklı kurumlarca belirlenen birden çok koruma alanı statülerinin tek bir sınırda birleştirilmesi amacıyla ilk olarak Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Senir beldesinin Tepecik Mahallesi ile Süleyman Demirel Havaalanı bitimine kadar olan hattaki doğal sit alanı sınırının ekolojik etkilenme bölgesi sınırı ile birleştirilmesi talebine ilişkin Isparta Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün tarih ve 4910 sayılı yazısı ile eki, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1574 sayılı kararı. ( ) G.BENZET(Karar No: 4650)

7 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 143.TOPLANTI EK GÜNDEMİ 1-Antalya İli, Demre İlçesi, Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi ve I. Derece Doğal Sit Alanı sınırlarında kalan Üçağız Köyü Öneri Köy Gelişme Alanında yöre halkının ihtiyacı olan konutların karşılanması amacıyla sit derecesinin irdelenmesi ve alternatif plan önerisi hakkında görüş oluşturulmasına ilişkin, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4670 sayılı kararı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının tarih ve 2387/6428 sayılı yazısı. ( ) E. ERÖZGÜN SATILMIŞ(Karar No: 4651)

8 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 144.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Kepez İlçesi, Kızıllı Köyü sınırları içerisinde bulunan 1322 ve 1323 parsellerin Hazine adına tescillerinin yapılarak satışının yapılması talebine ilişkin Antalya Defterdarlığı Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Batı Antalya Emlak Müdürlüğünün tarih ve 8175 sayılı yazısı doğrultusunda yerinde yapılan incelemede, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 1322 parsel üzerinde tespit ettikleri kuyunun tescilini önerdikleri tarihli raporu ve ekleri. ( HP) D.M.ÜLGEY-M.S.ERDOĞAN(Karar No: 4652) 2-Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Beldibi Mahallesi, Büyükçaltıcak, Kireçtee Mevkiinde, Sarısu- Beldibi Kıyı Bandı I.Derece Doğal Sit Alanı ve Olympos-Beydağları Sahil Milli Park Alanı içerisinde, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından mevcut halde bulunan Vadofone Telekomünikasyon A.Ş. ye ait olan GSM Radyo Baz İstasyonu kulesi ve ENH güzergahı da kullanılarak konteynır konulmasına ilişkin, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. nin tarih ve 163 sayılı başvurusu, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 4142 sayılı yazısı, Konyaaltı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 7533 sayılı yazısı, Antalya Çevre ve Orman İl Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.TURHAN(Karar No: 4653) 3-Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesi, Sarısu-Beldibi Arası Kıyı Bandı I.Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kalan ve I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Sıçan Adasına GSM baz istasyonu yapılması talebine ilişkin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin tarihli başvurusu, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ile Antalya Valiliği Çevre ve Orman İl Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. ( ) G.SÜRÜCÜ(Karar No: 4654) 4-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Lara I.Derece Doğal Sit Alanında, özel mülkiyetteki, 2 pafta 64 ada 2 parsel nolu taşınmaz ile ilgili Antalya 1.İdare Mahkemesinin tarih ve K:2009/1429 sayılı kararı gereği iptal edilen tescil ve proje onayına ilişkin Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 6266 sayılı kararı bulunduğundan elektrik ve su abonesi verilip verilemeyeceğine ilişkin Pema Ltd.Şti. nin tarihli başvurusu ve anılan yapının yıkılıp yıkılamayacağına ilişkin Antalya Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. ( ) S.TÜRE-S.AKIN(Karar No: 4655) 5-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, I.Derece Doğal Sit Alanında, Atatürk Parkının Konyaaltı Caddesine cephe veren kısmında yer alan Denizbank a ait ATM kabininin kaldırılmasına yönelik Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4496 sayılı kararı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu. ( ) R.DORA(Karar No: 4656)

9 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 144.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Selçuk, Tuzcular, Kılıçaslan ve Barbaros Mahallelerini kapsayan Kaleiçi bölgesinin niteliklerinin koruma/kullanma dengesi içinde arttırılması; semt sakinlerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi; kişilerin kamu yararını önde tutan ve birbirlerine saygılı komşuluk ilişkileri içinde davranmalarının temini; kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin örgütlü, düzenlenmiş, emniyetli bir çevreden yararlanmaları amacıyla hazırlanan ve Antalya Büyükşehir belediyesi Meclisinin tarih ve 436 sayılı kararı ile kabul edilen Antalya-Kaleiçi Kullanım Yönergesi ne ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (KUDEB) tarih ve sayılı yazısı ve ekleri. ( ) E.S.ERÖZGÜN(Karar No: 4657) 7-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Tuzcular Mahallesi, Kaleiçi Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında, özel mülkiyetteki, ada 10 parselde bulunan tescilsiz taşınmazda yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin Muratpaşa belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve ekleri. ( ) S.TÜRE(Karar No: 4658) 8-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kaleiçi Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında, özel mülkiyetteki, 125 ada 8 parselde KV(6) müdahale türünde tescilli bulunan yapının Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 1007 sayılı kararı ile uygun bulunan restorasyon projesinde yapılmak istenen tadilata ilişkin Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. ( ) S.AKIN(Karar No: 4659) 9-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, Vakıflar mülkiyetindeki, 166 ada 22 parselde bulunan ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1850 sayılı kararı ile rölöve ve restorasyon projeleri uygun bulunan tescilli Yivli Minarede yapılan restorasyon uygulamalarında kullanılacak malzemelere ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1850 sayılı kararı ve Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tarih ve 7131 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ş.ALP(Karar No: 4660) 10-Antalya İli, Muratpaşa İlçesinde, Antalya Kent Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesinde kalan Haşim İşcan Mahallesi Kentsel Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ilişkin Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve ekleri. ( ) E.S.ERÖZGÜN(Karar No: 4661) 11-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Balbey Mahallesinde, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun gün ve A-4097 sayılı kararı ile anıtsal yapı olarak tescilli, Antalya Koruma Kurulunun gün ve 365 sayılı kararı ile belirlenen Balbey Camii, İki Kapılı Han, Tek Kapılı Han ve Pazar Hamamı ile çevresindeki yapı adalarını içine alan Hanlar Bölgesi Koruma Alanı içerisinde bulunan 347 ada 73 parselde Vakıflar mülkiyetinde kayıtlı Balbey Camiinin restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygun bulunduğu Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2377 sayılı kararı gereği hazırlanan rapor ve fotoğrafların kurul gündeminde değerlendirilmesine ilişkin Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tarih ve 7210 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK(Karar No: 4662)

10 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 144.TOPLANTI GÜNDEMİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında, Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planında Doymuş Yapı hükmü getirilen, özel mülkiyetteki, 112 ada 7 parsel üzerinde yapılması planlanan binaya yönelik Antalya müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan sondaj çalışmasına ilişkin, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve ekleri, parselde ticari kullanıma yönelik hazırlanan yeni yapılaşma projesinin Kurul gündeminde değerlendirilmesine ilişkin Antalya Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve sayılı ve tarih ve sayılı yazıları. ( ) A.AKTAŞ-A.ÖZTÜRK(Karar No: 4663) 13-Antalya İli, Kemer İlçesi, Tekirova Beldesi, Phaselis Örenyeri I.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde mevcut satış mağazasının kaldırılarak yerine konumlandırılacak prefabrik bir yapı içerisinde mağaza ve kafeterya olarak işlev görecek bir ünitenin temelsiz olarak inşa edilmesi önerisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.DÖS sayılı yazısı, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 9796 sayılı yazısı ve Antalya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve ekleri. ( ) U.OĞUZ (Karar No: 4664) 14-Antalya İli, Kemer İlçesi, Tekirova Beldesi, Phaselis Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanı Alacasu Koyu Mevkiindeki gemi batığının kontrollü bir şekilde dalış turizmine açılmasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.KVM / sayılı yazısı ile Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. ( ) G.SÜRÜCÜ(Karar No: 4665) 15-Antalya İli, Kaş İlçesi, Antiphellos Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan rölövesi Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3572 sayılı ve restorasyon projesi ile raporları da Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3678 sayılı kararı ile uygun bulunan Antik Tiyatro ile ilgili alınan Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4602 sayılı kararı gereği hazırlanan orkestra çukuruna yönelik proje ile onaylı restorasyon projesinde döşeme taşlarının bütünüyle yok olduğu bölümün yüzey suyunun tahliyesine ilişkin uygulama aşamasında karşılaşılan durumların değerlendirilmesi sonucunda hazırlanan projenin kurul gündeminde değerlendirilmesine ilişkin Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün tarih ve 1346 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK(Karar No: 4666) 16-Antalya İli, Alanya İlçesi, Demirtaş Beldesi sınırları içinde kalan, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 827 sayılı kararıyla III.Derece Doğal Sit Alanı olarak belirlenen alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Antalya Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi talebine ilişkin Demirtaş Belediye Başkanlığının tarih ve 482 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) E.S.ERÖZGÜN(Karar No: 4667)

11 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 144.TOPLANTI GÜNDEMİ Burdur İli, Merkez İlçe, Çeşmedamı Mahallesi Kentsel Siti Etkileme Geçiş Alanında bulunan 471 ada 10 parsel nolu tescilsiz taşınmazın iki parçaya ifrazına ilişkin Burdur belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı, Egeplan Planlama Ltd.Şti. nin tarihli yazısı ve ekleri. ( ) F.BOYACIOĞLU(Karar No: 4668) 18-Burdur İli, Merkez İlçe, Sinan Mahallesi, 436 ada 9 parselde bulunan, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Hocabali Hamamının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesine ilişkin Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tarih ve 6918 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) S.TÜRE(Karar No: 4669) 19-Burdur İli, Merkez İlçede, Sinan Mahallesi, Çobanönü Mevkii, Oluklaraltı Caddesi 39 pafta 436 ada 83 parselde bulunan ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1618 sayılı kararı ile tescil edilerek yapı grubu II.Grup olarak, koruma alanı da kendi parseli olarak belirlenen ve rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3160 sayılı kararı ile uygun bulunan Derviş Mehmet Paşa Kütüphanesinin onarımı sırasında bodrum katında bulunan kemer ile binanın taşıyıcı sisteminde örselenmeler olduğunun tespit edildiğine ve bu durumu ile risk ve tehlike oluşturduğuna ilişkin Burdur Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün tarih ve 4599 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK(Karar No: 4670) 20-Burdur İli, Merkez İlçe, Değirmenler Mahallesi, Divanbaba Sokakta bulunan ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1972 sayılı kararı eki liste 2 de 151 envanter numarası ile yer alan 414 ada 91 parseldeki taşınmazın pafta numarasının tapu senedinde 72 iken Kurul kararında sehven 73 olarak yazıldığı belirtilerek anılan taşınmaz için Kültür ve Turizm Bakanlığından proje yardımı talebinde bulunulduğundan Kültür ve Turizm Bakanlığının bilgisine esas olmak üzere pafta numarasının düzeltildiğini gösterir belgenin gönderilmesine ilişkin Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve /2180 sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 3742 sayılı yazısı. ( ) F.BOYACIOĞLU(Karar No: 4671) 21-Burdur İli, Merkez İlçe, Kayış Köyü, 198 ada 13 parselde bulunan, mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait Caminin tesciline ilişkin Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 1981 sayılı yazısı, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tarih ve 6853 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ö.OFLU(Karar No: 4672)

12 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 144.TOPLANTI GÜNDEMİ Burdur İli, Bucak İlçesi, Pazar Mahallesi, 26 pafta 130 ada 30 parselde yer alan, Vakıflar mülkiyetinde, yıkılarak molozları temizlenmiş olan yapının tarihi eser niteliğinde olup olmadığının bildirilmesine ilişkin Burdur Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün tarih ve 282 sayılı yazısı ile tarih ve 1812 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ş.ALP(Karar No: 4673) 23-Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Konak Mahallesi, 96 ada 16 parselde, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3643 sayılı kararı ile tescilli yapının Muallim Sırrı Özkan Kültür Evi kullanımına yönelik hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile raporlarının kurul gündeminde değerlendirilmesine ilişkin Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün tarih ve 1341 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK(Karar No: 4674)

13 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI 144.TOPLANTI EK GÜNDEMİ Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Ören Mahallesi (Yukarı Karaman), Ören Caddesinde bulunan I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli tümülüste yapılan kurtarma kazısı çalışmalarında açığa çıkan insitu durumundaki açılmamış olan 3 adet lahit tipi mezarda kazı çalışması yapılabilmesi talebine ilişkin Antalya valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve ekleri. ( YK) D.M.ÜLGEY(Karar No: 4675)

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 159.TOPLANTI GÜNDEMİ 16.05.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 159.TOPLANTI GÜNDEMİ 16.05. 159.TOPLANTI GÜNDEMİ 16.05.2011 1-Antalya İli, Gazipaşa ilçesi, Yakacık (eski Kaledran) Köyü sınırları içerisinde kalan Antalya Koruma Bölge Kurulunun 22.02.2010 tarih 3815 sayılı kararı ile tescil edilen

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 126.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 126.TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Antalya İli, Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Köyü sınırları içerisinde orman alanında bulunan ve Antalya Koruma Kurulunun 25.06.1998 tarih ve 3858 sayılı kararı ile tescilli ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINIKORUMA BÖLGE KURULU 27.TOPLANTI GÜNDEMİ 27.08.2012 ANTALYA

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINIKORUMA BÖLGE KURULU 27.TOPLANTI GÜNDEMİ 27.08.2012 ANTALYA 27.TOPLANTI GÜNDEMİ 27.08.2012 1-Antalya İli, Aksu İlçesinde Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.05.2011 tarih ve 5158 sayılı kararı ile sınırları son şeklini alan Perge Antik

Detaylı

22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 22.00.01 T.C. Toplantı Tarihi-No : 02.04.2014-94 Karar Tarihi ve No : 02.04.2014-1616 Edirne ili Merkezinde yer alan, Kurulumuzun 04.07.2003 gün ve 7697 sayılı kararı ile sınırları belirlenen kentsel sit

Detaylı

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, 5216 sayılı yasa gereğince Büyükşehir Belediyesinin yükümlülüğü altında bulunan imara ilişkin tüm görev ve hizmetleri

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU

İMAR KOMİSYON RAPORU Tarih : 03.01.2013 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2013 tarih ve 08 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen, aşağıda ada parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR SOSYAL ALTYAPI ALANLARI KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI

AÇIK VE YEŞİL ALANLAR SOSYAL ALTYAPI ALANLARI KENTSEL TEKNİK ALTYAPI ALANLARI KARATAY İLÇESİ MEVLANA KÜLLİYESİ VE PİRİ MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ CİVARI KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI REVİZYONU VE İLAVE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI PAFTA NO: M29A11D1A- M29A11D1B K Ö:1/1000 LEJAND

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA İLİ OSMANGAZİ İLÇESİ'NDE YER ALAN 7727 ADA 1 PARSEL 301 ADA 12, 13, 16, 20, 21, 25 VE 26 PARSELLER 302 ADA 5, 6 VE 8 PARSELLER BURSA İLİ MUDANYA İLÇESİ'NDE

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-119 13.08.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.08.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-128 sayılı

Detaylı

MAVİKENT 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU & PLAN HÜKÜMLERİ

MAVİKENT 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU & PLAN HÜKÜMLERİ T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAVİKENT 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU & PLAN HÜKÜMLERİ 2012 1 1- AMAÇ Antalya Kumluca Mavikent 1/25.000 ölçekli

Detaylı

EDİRNE KENTSEL SİT ALANI ETKİLEME GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI

EDİRNE KENTSEL SİT ALANI ETKİLEME GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI EDİRNE KENTSEL SİT ALANI ve ETKİLEME GEÇİŞ BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON VE İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI İÇİNDEKİLER: A- TANIMLAR

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 Titreyengöl Mevkii Saray Arinna Hotel, Manavgat/ ANTALYA

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU

İMAR KOMİSYON RAPORU Tarih : 04.01.2012 Sayı : 1 Belediye Meclisinin 02.01.2012 tarih ve 9 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Ertuğrulgazi (Tapuda Eskibağlar) Mahallesi, 21M-1a-1b

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/09/2014 KARAR NO : 2014-276 Kocacami Mahallesi 136 ada 13, 14 ve 15 parsel nolu taşınmazlarda üst hakkı şeklinde daimi irtifak hakkı kurulması

Detaylı

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 ... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 Raporu Talep Eden: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adres YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

DİYARBAKIR KÜLTÜR ve TURİZM PROJELERİ RAPORU

DİYARBAKIR KÜLTÜR ve TURİZM PROJELERİ RAPORU DİYARBAKIR KÜLTÜR ve TURİZM PROJELERİ RAPORU Hazırlayanlar: Armağan TANRIKULU Uzman M. Adnan AKSOY Uzman Mayıs 2012 SUNUŞ Tarihte Bereketli Hilal olarak adlandırılan bölgede yer alan ve Yukarı Mezopotamya

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLANLAMA RAPORU ÇALIŞMA GRUBU M.Aysun ÖZTÜRK Nazım Planlama Daire

Detaylı

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA

α ALFA ŞEHİR PLANLAMA ÇANAKKALE ÇAN - ALİBEYÇİFTLİĞİ Köyü PAFTA:4 PARSEL: 60 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU Planlama alanı Çanakkale ili, Çan ilçesi, Alibeyçiftliği köyü, Ilıca mevkiinde

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l o S T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- f*s62- Konu: Korkuteli 2496 parsel NİP. EXP02016 ANTALYA alübp/2014 BAŞKANLIK

Detaylı

ğsk ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ «İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ğsk ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ «İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM ğsk ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ «İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:25.12.2014 TALEP SAHİBİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MECLİS BÜROSU GÖREV TANIMI Başkan tarafından meclise havale edilen önergeler önce kayda alınır. Meclise sunulmak

Detaylı

I. Yargı Konusu Nâzım İmar Planı Değişikliğinin Gelişim Süreci

I. Yargı Konusu Nâzım İmar Planı Değişikliğinin Gelişim Süreci 10.8.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına İstanbul 2. İdare Mahkemesi 2008/873 E. 07.03.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-004 YÖNETİCİ ÖZETİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RAPOR NO: 2012-004 YÖNETİCİ ÖZETİ YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 03.12.2012 Değerleme Tarihi 14.12.2012 Rapor Tarihi 25.12.2012 Değerlenen

Detaylı