Her Yönüyle Sıfır Oranlı Bina Vergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her Yönüyle Sıfır Oranlı Bina Vergisi"

Transkript

1 Dr. Ahmet OZANSOY Her Yönüyle Sıfır Oranlı Bina Vergisi 1. GİRİŞ 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu na 1 göre Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bina vergisine, arsa ve araziler ise arazi vergisine tâbidir. Ancak bahse konu Yasa nın 8 inci maddesinin 4962 sayılı Kanun la 2 değiştirilen ikinci fıkrası ile toplumun bazı kesimlerine indirimli oranda bina vergisi nden faydalanabilme olanağı getirilmiştir. İndirim oranını belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu na verilmiş, 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 3 ile de bina vergisi indirim oranı %100 olarak belirlenmiş, yani bu kesimler için bina vergisi sıfırlanmıştır. İşbu makalede, sıfır oranlı bina vergisinden faydalanma şartları, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır. 2. İNDİRİMLİ BİNA VERGİSİNDEN FAYDALANMA KOŞULLARI 2.1. Bina Bakımından Sıfır oranlı bina vergisinden faydalanabilmek için, maddede sayılanların Türkiye sınırları içinde brüt 200 m² yi geçmeyen tek meskeni olması gerekmektedir. Hisse ile bile olsa, birden fazla meskenin bulunması durumunda hiçbir mesken için sıfır oranlı emlak vergisi imkânından faydalanılamayacaktır. Tek meskene hisse ile sahip olunması halinde indirim, meskenin vergi değerinden hisseye isabet eden kısmına uygulanacaktır. Sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasında konutun toplam büyüklüğünün 200 m 2 den az olması gerekmektedir. Konut 200 m 2 den büyükse kişi başı daha az hisse düşse bile hiçbir hissedar sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanamaz. Evin tapusuna sahip olmayıp, intifa hakkına sahip olanlar da diğer koşulları tutmak kaydıyla sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabilirler. Kat irtifaklı arsa tapusu olan ev için de sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanılabilir, çünkü binaya ait iskân belgesinin alınması şartı yoktur. İndirimli vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip olduğu büyüklüğü 200 m 2 yi geçmeyen tek meskeni boş tutan, kiraya veren veya bedelsiz olarak bir başkasının kullanımına bırakarak başka bir konutta kirada oturanlar da diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir. Kiraya verilen evin kira gelirinin, kiralanan ev için ödenen kira tutarından fazla olmasının önemi yoktur. 1 11/08/1970 tarih ve sayılı R. G. de yayımlanmıştır. 2 07/08/2003 tarih ve sayılı R G. de yayımlanmıştır. 3 29/12/2006 tarih ve sayılı R. G. de yayımlanmıştır. 54 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

2 Sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanılabilecek ilk grup hiç geliri olmayanlardır. Kişinin (emekli olanların emekli maaşları dışında) hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelirinin olmaması gerekmektedir. MEVZUAT Yılın sadece belirli zamanlarında oturulan yazlık, dağ evi, yayla evi vb. evler için sıfır oranlı bina vergisi imkânından faydalanılamaz. Ancak kişi o evde yılın tamamında oturuyorsa ve diğer şartları da tutuyorsa emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilir. Sıfır oranlı bina vergisi, sadece konutlar için geçerli olup işyeri olarak kullanılan binaların veya arazi ya da arsaların bu olanaktan yararlanabilmesi mümkün değildir Mükellefler Bakımından Emlak Vergisi Kanunu nun 8 inci maddesine göre; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m² yi geçmeyen tek meskeni olan (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil); hiç geliri olmayanlar, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar, engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri Bakanlar Kurulu nca belirlenen oranda bina vergisi ödeyeceklerdir. Bakanlar Kurulu bahse konu kişiler için ödenecek emlak vergisi oranını 0 (sıfır) olarak belirlemiştir. Hiçbir geliri olmadığını beyan ederek indirimli vergi oranından yararlanmak isteyen kişinin başka ülke vatandaşlığına geçmiş olması, indirimli bina vergisi oranından yararlanmasına engel teşkil etmez Hiç Geliri Olmayanlar Fakat pek çok kimsenin bankaya yatan maaşlarına ya da ufak birikimlerine tahakkuk eden faiz gelirleri bulunmaktadır. 1.-TL lik bir faiz geliri bile Kanun un lafzı gereği sıfır oranlı bina vergisinden faydalanılmasına engeldir. Pek çok belediyenin bankalardan bu bilgileri edinerek sıfır oranlı bina vergisinden faydalanan emeklilere cezalı bina vergisi tahakkuku yapması Maliye Bakanlığı nı harekete geçirmiştir. Maliye Bakanlığı yasanın düzeltilmesi yerine daha kestirme bir yolu tercih etmiş ve Kanun da bu konuda bir belirleme yapma yetkisi olmadığı halde 45 seri numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği 4 ile belli tutara kadar olan faiz gelirini gelirden saymama yoluna gitmiştir. Buna göre; gelirin sürekli olması özelliği de dikkate alınarak hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler ile geliri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların elde ettikleri ve yıllık tutarı toplamı bina vergisi indiriminden yararlanılan yıldan bir önceki yılda geçerli olan Gelir Vergisi Kanunu nun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2013 yılı için TL) geçmeyen her türlü menkul sermaye iradı gelirleri (faiz geliri, borsa kazançları, devlet tahvili gelirleri vs.), indirimli (sıfır) bina vergisi oranından yararlanmaya engel teşkil eden gelirler arasında değerlendirilmeyecektir. Buna karşın yıllık 1.-TL bile olsa ücret, tarımsal faaliyet geliri veya kâr payı elde edildiğinde sıfır oranlı bina vergisi imkânından faydalanılamayacaktır. Mükelleflerin gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olmaları, indirimli (sıfır) vergi oranından yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir. Esasında Yasa nın yazımı problemlidir. Bir yasada hiç geliri olmayanlar şeklinde bir ifadenin yer almaması gerekir. Zira hiç geliri olmayan birisinin yaşaması mümkün değildir. Dilencilik yapan bir kişinin bile dilenerek elde ettiği paralar onun geliridir. Dolayısıyla bu durum uygulamada pek çok sorun yaratmıştır. Bu sorunu aşmak için Maliye Bakanlığı hem yetkisiz bir düzenleme yapmış hem de yaptığı düzenleme bir problemi hallederken, ilave yeni problemler doğurmuştur. Şöyle ki, oldukça ciddi tutarda 5 menkul sermaye geliri olanlar hiç geliri yok sayılırken, tarlasından kaldırdığı 10 kg buğdayı satan çiftçinin başka geliri var sayılıp sıfır oranlı 4 09/08/2005 tarih ve sayılı R. G. de yayımlanmıştır yılında yıllık TL menkul sermaye iradı gelirinin olması için en azından bunun 10 katı tutarda servetin olması gerekir. Aylık TL ye gelen faiz tutarı, pek çok insanın aylık gelirinden fazladır. Mayıs 2014 Yıl: 14 Sayı:

3 bina vergisinden faydalanma imkânı ortadan kalkmaktadır. Oysa yapılması gereken, gelir türü bakımından fark gözetmeden toplam gelirler üzerinden bir rakam belirlenmesi ve bunun altındaki tutarın, sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanmaya engel olmamasının sağlanmasıdır. Ancak bunun yapılma yolu tebliğ değil, kesinlikle yasadır Gelirleri Münhasıran Kanunla Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aldıkları Aylıktan İbaret Bulunanlar (Emekliler) Sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanılabilecek ikinci grup, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından (Emekli Sandığı, Bağ-kur, SSK -bugünkü adıyla SGK) aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar yani emeklilerdir. Emekli olanların, emekli maaşları dışında, başkaca hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelirinin olmaması gerekmektedir. Yukarıda izah edildiği üzere belli tutara kadar menkul sermaye iradı gelirinin bulunması, sıfır oranlı bina vergisinden faydalanmaya engel teşkil etmemektedir. İndirimli emlak vergisi imkânından yararlanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarından emekli olunması gerekmektedir. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Muratpaşa Belediyesi ne verilen özelgede 6 de aylık alınan sosyal güvenlik kuruluşunun T.C. kanunlarına göre kurulmuş olması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre, geliri yurtdışından aldığı emekli maaşından ibaret olanların diğer şartları taşısa bile sıfır oranlı bina vergisinden faydalanmaları mümkün değildir. Öte yandan; TOBB Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı gibi kanunla kurulan sandıklardan emekli, dul ve yetim aylığı alınması durumunda diğer şartların da varlığı halinde indirimli emlak vergisi imkânından yararlanılması mümkündür. Yıl içinde emekli olanlar, takip eden yılın başından itibaren sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabilirler. Emekli olup, başka bir işte çalışanlar ise sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamazlar Engelliler Sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanılabilecek üçüncü grup engellilerdir. Engellilerin, durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Ancak engelli kimlik kartı sahibi mükellefler, engelli kimlik kartlarını belediyede ilgili görevliye ibraz etmek ve 57 seri numaralı Emlak Vergisi Genel Tebliği 7 ekinde yer alan Tek Meskeni Olan Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu ekine özürlü kimlik kartı fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlandırılacaklardır. Sürekli özürlülük durumunda her yıl rapor istenmeyecektir. Engelli kimlik kartı sahibi olmayan mükellefler ise, sağlık kurulu raporunu bildirime ekleyeceklerdir Gaziler İle Şehitlerin Dul ve Yetimleri Sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanılabilecek dördüncü grup gaziler, beşinci grup ise şehitlerin dul ve yetimleridir. Ancak bunlar için faydalanma koşullarında diğerlerine göre önemli bir farklılık vardır. Gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerinin bina vergisi indiriminden yararlanabilmesi için herhangi bir faaliyet veya gelir şartı aranılmayacak, bunlar her hal ve takdirde bina vergisi indiriminden yararlanacaklardır. Şehitlerin dul ve yetimleri, dul ve yetimlik maaşı alabildiği sürece, indirimli emlak vergisinden de faydalanabilir. Dul ve yetim maaşı hakkını kaybettiği yılı takip eden yıldan sonra, normal emlak vergisi ödemesi gerekir. Malul olmayan kız çocuklarına bağlanan yetim aylıkları, kız çocuklarının sosyal güvenlikli olarak çalışmaya başlamaları halinde, evlenmeleri halinde ya da eşinden boşandığı halde boşandığı eşiyle birlikte yaşadıklarının SGK tarafından tespit edilmesi halinde kesilmektedir. Görüldüğü üzere, malul olmayan kız çocuklarına bağlanan yetim aylıklarının kesilmesinde belli yaşlara kadar öğrenci olma ya da belli yaş koşullarına sahip olma gibi nitelikler aranılmamaktadır. 6 Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı nın 22/02/2012 tarih ve 637 sayılı yazısı. 7 27/07/2011 tarih ve sayılı R. G. de yayımlanmıştır. 56 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

4 Malul olmayan erkek çocuklarına bağlanan yetim aylıkları ise sosyal güvenlikli olarak çalışmaya başlamaları halinde, hiçbir öğrenimi olmayan çocuklar 18 yaşını doldurduğunda, orta öğrenim mezunu olan çocuklar 20 yaşını doldurduğunda, yüksek öğrenim mezunu olan çocuklar ise 25 yaşını doldurduğunda kesilmektedir. Malul olmayan erkek öğrencilerin, belirtilen okulları bitirdiklerinde yaşlarını doldurmaları beklenilmeden yetim aylıklarının kesilmesi gerekmektedir. Malul olmayan erkek çocukların yetim aylıkları evlenmeleri halinde kesilmemektedir. 8 Malul Olan Kız ve Erkek Çocuklarına Bağlanan Yetim Aylıkları Ölen sigortalının kız ya da erkek çocuklarının müteveffa baba veya anaları üzerinden malul oldukları gerekçesiyle malullüklerinden yararlanarak yetim aylığı alabilmeleri için, SGK sağlık kurulunca çalışma güçlerinin en az % 60 oranında yitirdiklerine karar verilmesi gerekmektedir. Malul olan kız ve erkek çocuklarına bağlanan yetim aylıkları sosyal güvenlikli olarak çalışmaya başlamaları halinde kesilmektedir. Bunun dışında malul olan kız ve erkek çocuklarına bağlanan yetim aylıkları belirli yaşları doldurmaları halinde, öğrencilik niteliklerinin sona ermesi halinde ya da evlenme gibi nedenlerle kesilemez Eşler Bakımından Sıfır oranlı emlak vergisi, şartları taşıyan emekli, dul, yetim veya gazi ile şehitlerin dul ve yetimlerine sağlanmış bir imkân olup bunların eşlerinin durumunun önemi yoktur. Eşlerden birinin adına kayıtlı birden fazla gayrimenkulün bulunması, diğer eşin indirimli bina vergisi oranından yararlanmalarına engel teşkil etmez. Eşlerden her ikisinin de emekli aylığı alması ve her ikisinin de tam veya hisseli birer meskenlerinin olması halinde eşler ayrı ayrı indirimli bina vergisi oranından yararlanırlar. Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunan emekli eş ile hiçbir geliri olmadığını taahhüt eden ev hanımı diğer eşin birer adet eve sahip olması durumunda; eğer evlerden birinde ikamet edilip diğer ev kiraya verilirse, kiraya verilen evin kira getirisi dolayısıyla bina vergisinin ödenmesi gerekir. Yani eşlerden hangisinin evini kiraya verdiler ise o eş sıfır oranlı bina vergisinden yararlanamaz. Bazı belediyeler; her ikisi de emekli olan veya biri emekli olup diğeri çalışmayan ve birer evi bulunan karı koca hakkında Medeni Kanun daki mal birliği ilkesi gereği, karı ve kocanın her iki evde % 50 şer hisseli sayılacağı, dolayısıyla birden fazla evde hisse sahibi oldukları için her ikisinin de sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanamayacağı yönünde işlem yapmaktadır. Bu işlem hatalıdır. Zira Türk Medeni Kanunu nun nci maddesinde eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanmasının esas olduğu kabul edilmişse de, 223 üncü maddede her eşin, yasal sınırlar içerisinde kişisel malları ile edinilmiş mallarını yönetme, bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla mal birliği, her eşin kendi mal varlığına sahip olması ve dilediği gibi tasarruf etmesine engel değildir. Bu nedenle bahse konu durumda, (diğer şartların tutması kaydıyla) her iki eş de, kendi evleri için sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanabilecektir. Eşlerden her ikisinin de emekli aylığı alması ve tek bir meskenlerinin olması halinde; mesken hisseli ise her iki emeklinin de hisseleri nispetinde, hisseli olmayıp emekli olan eşlerden birinin adına kayıtlı olması halinde adına kayıtlı emeklinin indirimli bina vergisi oranından yararlanması gerekir. Tek bir konutu olan emeklinin, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının evleri olması durumunda, bu evlerin miktarı ne olursa olsun, kendi üzerine kayıtlı mesken için sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanabilir. 3. İNDİRİMLİ BİNA VERGİSİNDEN FAYDALANMA ŞEKLİ Sıfır oranlı bina vergisi imkânından faydalanmak için Belediye ye bildirimde bulunulması yeterlidir. Mükelleflerden durumlarını kanıtlayıcı herhangi bir belge talep edilmeyecektir. 10 İndirimli emlak vergisi oranından yararlanan mükelleflerin, bu orandan yararlanma ile ilgili şartlardan herhangi birini kaybetmeleri halinde, bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri gerekmektedir. 9 08/12/2001 tarih ve sayılı R. G. de yayımlanmıştır sayılı Kanun, Madde seri numaralı Emlak Vergisi Genel Tebliği. Mayıs 2014 Yıl: 14 Sayı:

5 Bildirimde bulunanlardan hiçbir kanıtlayıcı belge istenilmemekle birlikte; Hiç geliri olmayanlar; bildirimleri ekinde 44 Seri Numaralı Emlak Vergisi Genel Tebliği 11 ekinde yer alan Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi ni Emekliler ile dul ve yetimler; bildirimleri ekinde, 38 Seri Numaralı Emlak Vergisi Genel Tebliği 12 ekinde yer alan Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dâhil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form u Engelliler, engelli kimlik kartı fotokopisini veya tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporunu eklemek suretiyle 57 seri numaralı Emlak Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan Tek Meskeni Olan Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu nu Gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri; bildirimleri ekinde, 38 Seri Numaralı Emlak Vergisi Genel Tebliği ekinde yer alan Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dâhil) Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Form u imzalayarak vereceklerdir. Beyan esas olmakla birlikte Belediye; çeşitli kamu kuruluşlarından ve özel kuruluşlardan toplayacağı bilgi ve belge ile ya da tapu kayıtlarının kontrolü yöntemiyle beyanların doğruluğunu araştırma hakkına sahiptir. Bu araştırmalar sonunda, indirimli vergi oranlarından yararlanma şartlarını taşımadığı halde, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle, indirimli vergi oranından yararlanan mükellefler ile durumunda meydana gelen değişikliği bildirmeyen mükelleflerden, alınması gereken vergi, vergi tutarında vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte alınacaktır. 4. İNDİRİMLİ BİNA VERGİSİNİN BAŞLAMA ZAMANI VE İADE İndirimli emlak vergisi ödeme imkânından yararlanabilmek için, Kanun da zamanında bildirimde bulunma şartı öngörülmemiştir. Buna göre, mükelleflerin bu indirimden geriye dönük olarak faydalandırılmaları gerekmektedir. Bu nedenle sıfır oranlı emlak vergisi hakkı olduğunu bilmeyip gereksiz yere ödeme yapanlara ödedikleri tutarların iade edilmesi gerekir. Nitekim Maliye Bakanlığı nın 11/04/2011 tarih ve sayılı Özelgesi nde belirtil /05/2005 tarih ve sayılı R. G. de yayımlanmıştır /12/2003 tarih ve sayılı 3.Mükerrer R. G. de yayımlanmıştır. diği üzere; indirimli bina vergisinden yararlanabilmek için verilmesi gereken bildirimde bir süre öngörülmediğinden düzeltme zamanaşımı süresi (5 yıl) dikkate alınarak geçmişte fazladan ödenen bina vergisinin geri alınması mümkündür. Bunun için mükellefin, belediyeden düzeltme yoluyla yersiz ödediği vergilerin iadesini talep etmesi gerekmektedir. 5. ŞARTLARIN İHLAL EDİLMESİ DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER Sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanma şartlarını taşıdığını beyan ettiği halde, bu şartları taşımadığı veya sonradan şartları kaybettiği halde bu durumu bildirmediği ortaya çıkan mükellefler hakkında, zamanında alınmayan emlak vergisinin vergi ziyaı cezalı olarak gecikme faiziyle birlikte alınması gerekir. VUK un 371 inci maddesinde düzenlenen pişmanlık müessesesi emlak vergisi bakımından uygulanamayacağından mükellefin, sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanma koşullarını taşımadığını veya kaybettiğini pişmanlık yoluyla bildirmesi de mümkün değildir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, şartları taşımadığı veya kaybettiği sonradan anlaşılan mükellef hakkında, geçmiş yıllar için hangi döneme kadar cezalı tarhiyat yapılabileceği sorusudur. VUK nun 114 üncü maddesine göre; vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 (beş) yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Ancak 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu nun 40 ıncı maddesinde emlak vergisinde zamanaşımının başlangıcı hakkında özel bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre; bildirim dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren başlar. Yani idare, öyle bir emlakin varlığından haberdar olmaması şartıyla, emlak vergisi cezalı tarhiyatı için istediği kadar geriye gidebilir. Ancak bunun idarenin bilgisine girdiğinden itibaren 5 yıl içinde yapılması gerekir. Zira zamanaşımı idarenin öğrenmesini takip eden yılın başından başlar. Fakat sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanmak için başvurmuş bir mükellefin emlaki belediyenin bilgisi dâhilindedir, sadece muafiyet şartının taşınmadığı veya kaybedildiği bilgisi verilmemiştir. VUK un 114 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre; şarta bağlı istisna veya muafiyet uygulamaları sonucu kısmen veya tamamen alınmayan vergilere ilişkin zamanaşımı süresi, istisna veya muafiyet şartlarının ihlâl edildiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren başlar. Dolayısıyla geçmişte muafiyet şartının kaybedildiği tarihi izleyen yılın başından itibaren 5 yıl içinde tarh ve tahsil edil- 58 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

6 meyen emlak vergisi zamanaşımına uğramış olur. Örneğin; 2005 yılında emekli maaşı dışında bir geliri bulunmayıp 200 metrekareden küçük tek bir evi olduğunu beyan ederek sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanan bir mükellefin, 2006 yılı Temmuz ayında ikinci bir ev aldığı veya çalışmaya başladığı halde bunu belediyeye bildirmeyerek sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanmaya devam ettiğini, belediyenin 2014 yılı Mayıs ayı içinde bu durumu tespit ettiğini düşünelim. Bu mükellefin, muafiyet şartlarını kaybettiği yıl olan 2006 yılını takip eden 2007 yılından itibaren emlak vergisi ödemesi gerektiği halde 13 ödemediği anlaşılmıştır yılı emlak vergisi için zamanaşımı 2008 yılı başından başlar ve tarihinde son bulur yılı Mayıs ayında belediye bu mükelleften 2007 ve 2008 yılı emlak vergilerini zamanaşımına uğradığı için isteyemez. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ve tahakkuk zamanı geçtiği için 2014 yılı emlak vergilerini ise vergi ziyaı cezalı olarak tahakkuk ettirip gecikme faiziyle birlikte tahsil edeceklerdir. Burada vergi ziyaı cezasını uygulayıp uygulamamak konusunda belediyeye tanınmış bir inisiyatif yoktur ve uygulanması mecburidir, aksi halde kamu zararı doğar. 6. SONUÇ Belediyelerin öz gelirleri arasında en önemli kalemi emlak vergisi oluşturmaktadır. Bu nedenle, tek evi olan emeklilerden emlak vergisi alınmaması yönünde yapılan düzenleme belediyelerin mali yapısını çok önemli ölçüde etkilemiştir. Zira ülkemizde pek çok emekli ekonomik şartlar itibariyle ancak bir eve sahip olabildiğinden hemen bütün emekliler bu imkândan faydalanmakta ve belediyeler önemli oranlarda bina vergisi kaybıyla karşılaşmaktadırlar. Buna ilaveten, esasında şartları taşımadığı halde, taşıdığı yönünde beyanda bulunan mükelleflerin gerçek durumlarının araştırılmasında ve tespitinde yaşanan güç- 13 Emlak Vergisi Kanunu nun 9 uncu maddesinin ilk fıkrasının 3 üncü bendinde bina vergisi mükellefiyetinin muafiyetin sukut ettiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı belirtilmektedir. lükler, yasal olması gerekenden çok daha fazla gelir kaybı yaratmaktadır. Belediyelerin vergilendirme ile ilgili olarak muhtelif kurumlardan (bankalar, finans kuruluşları, devlet kurumları, şirketler vb.) istedikleri bilgiler çeşitli gerekçelerle verilmemektedir. Bu nedenle belediyeler vergi toplamakla görevli ancak bu konuda hiçbir yetkisi olmayan kurumlar durumundan bir an önce kurtarılmalı, bu konuda gerekli çalışmalar Maliye Bakanlığı tarafından yapılmalıdır. Sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanma şartlarını taşıyan mükelleflerden ilave belge istenmemesi ve beyana itibar edilmesi, çağdaş vergi sistemlerine özgü doğru bir uygulamadır. Ne var ki bunun, beyanın doğrulunu test edebilme imkânlarıyla desteklenmesi gerekmektedir. Oysa pek çok belediye tapu kayıtlarına ulaşamamaktadır. Henüz yakın zamanlarda ancak kendi belediye sınırları içerisinde yer alan taşınmazların sahiplik bilgilerine ulaşılabilir olmuştur ki, bunun için dahi Tapu Müdürlüklerinin bilgisayar, yazıcı vs. hediye edilmesi talebinin karşılanması gerekmiştir. Oysa tapu kayıtları, bırakın görevi gereği görmesi zorunlu olan resmi daireleri, ilgisini kanıtlayan herkese açıktır ve alenidir 14. Buna rağmen aynı İçişleri Bakanlığına bağlı 2 genel müdürlük (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) birbirlerinden bilgi gizler, ya da birbirine bilgi vermeyi hediye koşuluna bağlar durumdadır. Bu duruma behemehâl son verilmeli ve Türkiye çapında tüm tapu kayıtları, tüm belediyelerde Mali Hizmetler Müdürlüklerine açılmalıdır. Bu husus, tek tek belediyelerin mücadele alanı olmaktan çıkarılmalı ve doğrudan doğruya merkezde İçişleri Bakanlığı bünyesinde çözülmelidir. Öte yandan, tek evi olan emeklilere yerel yönetim gelirlerinden fedakârlık yapılarak sıfır oranlı emlak vergisi hakkı getirilirken, söz gelimi aynı kişilere bu evlerin alınması sırasında sıfır oranlı tapu harcı imkânı sağlanmamakta ve merkezi yönetimin gelirlerinden fedakârlık yapılmamaktadır. Bu yönüyle merkezi idare kendi gelirinin azalmasına razı olmazken, halk deyimiyle başkasının (yerel yönetimlerin) kesesinden bonkörlük yapmaktadır. Bu nedenle, sıfır oranlı bina vergisi nedeniyle her belediyenin uğradığı gelir kaybı, merkezi yönetimden İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak bir ödenekle belediyelere ödenmelidir. Belediyeler, her yıl beyan döneminin sonunda kaç mükellefin bu haktan faydalandığı ve ne kadarlık gelir kaybına uğradığı hususunda hazırlanacak raporu İçişleri Bakanlığı na göndermeli ve bu raporlara istinaden gerekli ödemeler yapılmalıdır sayılı Türk Medeni Kanunu, Madde: Mayıs 2014 Yıl: 14 Sayı:

- Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,

- Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, 1319 Sayılı Emlak Vergi Kanunu Tek Meskeni Bulunan Emeklilere,Hiçbir Geliri Olmayan,Özürlülere,Gazi,Şehitlerin Dul ve Yetim Mükelleflere ait Mesken Muafiyetinden Yararlanma Koşullarına İlişkin Tebliğler

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını. Uzman Görüş. Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi

Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını. Uzman Görüş. Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi Aylık Yayını Uzman Görüş Birden Fazla Faaliyet Alanı Bulunan İşletmelerde KDV İndirimi Emlak Vergisinde İndirimli Oran (Sıfır) Uygulaması Vergi Usûl Kanununun Mükerrer 355 inci Maddesinde 5904 Sayılı Kanunla

Detaylı

EMEKLİLERE YÖNELİK İNDİRİMLİ EMLAK VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

EMEKLİLERE YÖNELİK İNDİRİMLİ EMLAK VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR EMEKLİLERE YÖNELİK İNDİRİMLİ EMLAK VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR 1. KONU 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu nun 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında indirimli vergi oranı uygulamasına ilişkin düzenlemede,

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Vergileme sistemimizde, gerçek kişilerin vergiye tabi gelirlerinden biri de gayrimenkul sermaye iradı ya da toplumda yaygın olarak bilinen adıyla

Detaylı

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA TANINAN VERGİSEL HAKLAR/İSTİSNALAR

ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA TANINAN VERGİSEL HAKLAR/İSTİSNALAR ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA TANINAN VERGİSEL HAKLAR/İSTİSNALAR KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ Bilindiği üzere, Anayasa mıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir hukuk devletidir.

Detaylı

ÜCRETSİZDİR. Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

ÜCRETSİZDİR. Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. MİRASÇILARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER)

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI

MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI cilt: 27 sayı: 2 MART 2013 MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI İmdat TÜRKAY Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Müdürü 1969

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME Bölüm 2 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

Detaylı

DİYABETLİ HAKLAR. Diyabette göz sorunları gelip geçici görme bozukluklarından, çift görmeye, kalıcı görme kaybına kadar geniş bir yelpazede yer alır.

DİYABETLİ HAKLAR. Diyabette göz sorunları gelip geçici görme bozukluklarından, çift görmeye, kalıcı görme kaybına kadar geniş bir yelpazede yer alır. Diyabette göz sorunları gelip geçici görme bozukluklarından, çift görmeye, kalıcı görme kaybına kadar geniş bir yelpazede yer alır. Genelge GENELGE - 2008/86 Bilindiği üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN SUNUŞ Gelişmiş ülkelerin bile, bir süredir, sistemle sağlanan yardımları azaltarak ve bu yardımlara ulaşmanın koşullarını ağırlaştırarak aşmaya çalıştıkları sosyal güvenlik

Detaylı

2010 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2010 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2010 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 GELİRİN TANIMI VE UNSURLARI Gelir, Gelir Vergisi Kanunu nun 1. maddesinde bir gerçek kişinin bir takvim yılı

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

150 SORUDA ASGAR GEÇ M ND R M UYGULAMASI ( flverenler ve Çal flanlar çin)

150 SORUDA ASGAR GEÇ M ND R M UYGULAMASI ( flverenler ve Çal flanlar çin) 150 SORUDA ASGAR GEÇ M ND R M UYGULAMASI ( flverenler ve Çal flanlar çin) İmdat TÜRKAY Gelir İdaresi Müdürü TÜRMOB YAYINLARI- 450 Sirküler Rapor Serisi Seri No: 2013-4 TÜRMOB Adına Sahibi Nail SANLI Sorumlu

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SORU 1 CEVAP 1 Yapılandırmaya konu (213 ve 6183 sayılı Kanunlar kapsamına giren) alacaklar hangi tarih esas alınarak belirlenmiştir? Yapılandırmaya konu alacaklar 31 Aralık 2010 tarihi esas alınarak belirlenmiştir.

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN

Detaylı

MADDE 17 : VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT

MADDE 17 : VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT MADDE METNİ : MADDE 17 : VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT Madde 17 - Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri, sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra

Detaylı

VE VERGİLENDİRİLMESİNDE ÖZELLİKLİ KONULAR

VE VERGİLENDİRİLMESİNDE ÖZELLİKLİ KONULAR 2012 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİNDE ÖZELLİKLİ KONULAR A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir www.yildizymm.com 1 GELİRİN TANIMI VE UNSURLARI Gelir, Gelir Vergisi Kanunu nun 1. maddesinde

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı G E N E L G E 2009/114

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı G E N E L G E 2009/114 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/ 791 11/9/2009 Konu : Tahsis İşlemlerinde Tereddütlü Konular. G E N E L G E 2009/114 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmaya başlanmasından

Detaylı

100 SORUDA KİRA GELİRLERİNİN BEYANI REHBERİ & 2007 yılında elde edilen kira gelirlerinin beyanı ve vergilendirilmesi

100 SORUDA KİRA GELİRLERİNİN BEYANI REHBERİ & 2007 yılında elde edilen kira gelirlerinin beyanı ve vergilendirilmesi 1 100 SORUDA KİRA GELİRLERİNİN BEYANI REHBERİ & 2007 yılında elde edilen kira gelirlerinin beyanı ve vergilendirilmesi 2 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ TANIMI 1. Gayrimenkul Sermaye

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM 1 Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançları, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 ve 5/B maddelerinde sayma yöntemiyle düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün incelenmesinden

Detaylı

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 1. KONU: Kurumların aktiflerinde bulunan taşınmaz ve iştirak hisselerinden sağladığı

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 15/11/2008 SAYI 2008/175 REFERANS 4/175

SĐRKÜLER ĐZMĐR 15/11/2008 SAYI 2008/175 REFERANS 4/175 SĐRKÜLER ĐZMĐR 15/11/2008 SAYI 2008/175 REFERANS 4/175 T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00-XXX-

Detaylı