ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevil (GÜNGÖRDÜ) İNAL Doğum Tarihi: 5/4/1969 Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu İstanbul Üniversitesi 1990 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı İstanbul Üniversitesi 1997 Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelikte Doktora Programı İstanbul Üniversitesi 2003 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Çocukta Yanık Bakımı ile İlgili Verilen Hemşirelik Eğitiminin, Hemşirelerin Bilgi ve Uygulamalarına Etkisi, Danışman: Prof. Dr. Gülay GÖRAK Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı: Sağlıklı Term Bebeklerde Düzenli Bebek Masajının Büyüme ve Mental-Motor Gelişime Etkisi, Danışman: Prof. Dr. Suzan YILDIZ 1

2 Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Servis Sorumlu Hemşiresi Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hemotoloji- Onkoloji Servisi İÜ. Şişli Sağlık Yüksekokulu İÜ. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. İÜ. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Yrd.Doç.Dr. İÜ. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Yrd.Doç.Dr. İÜ. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü Yönetilen Yüksek lisans Tezleri Öğrencinin Tarih Bitirdiği Tez Başlığı İsmi Tarih Yasemin Aydın Doğum Eyleminin 1. Evresinde, Annelerine İntramüsküler Yolla Analjezik Uygulanan Bebeklerin ilk 24 Saatteki Sağlık Durumları ve Emme Becerilerinin Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelikte Yükseklisans Tezi. Gülay Ekinci Devam ediyor Fetal Anomali Nedeniyle Medikal Abortus Önerilen Gebelerde, Ailenin Kararında Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelikte Yükseklisans Tezi. 2

3 Gülten Bostancı Ebru Şekerci Gamze Kaya Devam ediyor Devam ediyor (Başvuru sonrası) Devam ediyor (Başvuru sonrası) Bebek Dostu Özel Bir Hastanede Doğum Yapan Annelerin Emzirmeye İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Bebeklerini Emzirme Durumlarının Değerlendirilmesi, Haliç Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Yükseklisans Tezi. Hastanede yatan 0-6 yaş grubu çocukların annelerinin ev kazaları konusundaki bilgi ve uygulamaları, Haliç Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Yükseklisans Tezi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Yenidoğanın Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakımına Yönelik Bilgi ve Uygulamaları, Haliç Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Yükseklisans Tezi. Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:... Projelerde Yaptığı Görevler Proje 1: İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Uluslar arası Araştırma Destek Projesi (UDP). Are Mothers Responsible for The Obesity of Preschool Children? (Proje Yürütücüsü), Proje No: 20548, Proje Başlangıç Tarihi: 02/12/2011, Proje Süresi: 7 Ay Proje 2: İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Uluslar arası Araştırma Destek Projesi (UDP). Mothers Performing Baby Massage Perceive Their Babies More Positive Than Not Performers, (Proje Yürütücüsü) Proje No: 2450 Proje Başlangıç Tarihi: 07/05/2008, Proje Süresi: 18 Ay Proje 3: İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Uluslar arası Araştırma Destek Projesi (UDP). External thermomechanical stimulation and distraction are effective on pain relief of children during blood draw, (Proje Yürütücüsü) Proje No: 8748, Proje Başlangıç Tarihi: 28/07/2010, Proje Süresi: 3 Ay 3

4 Proje 4: İstanbul Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Tez Projesi (TP), (Tez Danışmanlığı) Doğum Eyleminin 1. Evresinde, Annelerine İntramüsküler Yolla Analjezik Uygulanan Bebeklerin İlk 24 Saatteki Sağlık Durumları ve Emme Becerilerinin Değerlendirilmesi, Ebelikte Yükseklisans Tezi. Tez Öğrencisi Yasemin Aydın, Proje No: 6556 Proje Başlangıç Tarihi: Mart 2010 Proje Süresi: 1 yıl Proje 5: Türkiye Üreme Sağlığı Programı, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Mazuniyet Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi, Müfredat Entegrasyonu Komisyonu üyesi, 13 Ekim 2005/ 3 Şubat Proje 6. Çocuklarda Kan Alma İşlemi Sırasında Oluşan Ağrıyı Azaltmada İki Farklı Yöntemin Etkinliğinin Karşılaştırılması: Kaleydoskop-Dikkati Başka Yöne Çekme Kartları (Comparision of Two Different Distraction Methods on Pain Relief of Children During Blood Draw: Randomized Controlled Study), Yardımcı araştırmacı, İdari Görevler - ERASMUS komitesi üyeliği ( ) - Ebelik Bölümü Öğrenci Danışmanlığı (2012) - Ebelik Bölümü Mezuniyet Komisyonu - İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Ebelik Anabilim Dalı Yükseklisans Programı Hazırlama Komisyon Üyeliği Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler - Çocuk Hemşireliği Derneği ( yönetim kurulu üyeliği / Saymanlık) - Adolesan Derneği Üyelik (2010-Devam ediyor) Ödüller: Balcı S, Yıldız S, Canbulat N, Gözen D, Öztürk C, İnal S, Öztekin M. Anne Perspektifiyle Aşı Uygulamaları(Poster), 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, 9-12 Nisan 2013, İstanbul. 4

5 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğr. Sayısı Güz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Lisans/Hemşirelik*) Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı (Y. Lisans/Ebelik) Ebeveynliğe Hazırlık (Y. Lisans/Ebelik) 2-6 Bahar Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları (Lisans/Ebelik) Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar(Lisans/Ebelik) Doğum 2 Dersi (Lisans/Ebelik) Güz Çocuk Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar Haliç Üniversitesi Y. Lisans/Hemşirelik Bahar Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları (Lisans/Ebelik) Epidemiyoloji(Lisans/Ebelik) 2-53 *2008 yılında İÜ. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne öğrenci alımı durdurulmuş, öğrenciler mezun olana kadar eğitimlerini İÜ. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü olarak sürdürmüştür yılında İÜ. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu kapatılmış, Ebelik bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlanmıştır. 5

6 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A.1. İnal S, Kelleci M. "Distracting Children During Blood Draw: Looking Through Distraction Cards is Effective in Pain Relief Of Children During Blood Draw", International Journal of Nursing Practice (ISI), pp., 2012, DOI: /j X x A.2. Efe E, İnal S, Balyılmaz H, Çetin H, Turan T, Altun E, Çalışır H, Arıkan D. "Nurses and Paediatricians Knowledge About Infant Sleeping Positions and The Risk Of Sudden Infant Death Syndrome in Turkey", HealthMED (ISI), pp., Vol:6(1) 2012, DOI:- A.3. Kelleci M, İnal S. "Psychiatric Symptoms in Adolescents With İnternet Use: Comparison Without Internet Use", Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking (ISI), pp., 2010, DOI: =cyber A.4. İnal S, Kelleci M. "Relief of Pain During Blood Specimen Collection in Pediatric Patients", The American Journal of Maternal Child Nursing (ISI), pp., 2012, DOI: /NMC.0b013e31825a8aa5 A.5. İnal S, Yıldız S. The Effect of Baby Massage on Mental-Motor Development of Healthy Full Term Baby, HealthMED, (ISI), pp., Vol:6(2) 2012, DOI: - (Doktora tezinden üretilmiştir) A.6. İnal S, Kelleci M, Canbulat N. "Internet Use and It s Relation With The Academic Performance for A Sample of High School", HealthMED (ISI), pp., Vol:6(5) 2012, DOI: - A.7. Dolgun G, İnal S, Uğurlu F. "The Role of The Nurse on Health Promotion and Health Maintenance of Adolescents (Ergen Sağlığının Sürdürülme ve Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü)", Turkish Archives of Pediatrics (Türk Pediatri Arşivi) (ISI), 4-8 pp., 2011, DOI: /tpa

7 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler B.1. İnal S. Mothers Performing Baby Massage for Her Babies Perceive Their Babies More Positive Than Mothers Non Performers, Actapaediatrica, Vol: 97, June 2008, Supplement 459. İstanbul/ TÜRKİYE. B.2. İnal S. Natural Disaster and Post- Travmatic Stres Disorder Case Analysis, 2 nd and 1st. International Mediterranean Pediartic Nursing Congress, November 2009, Panel Ankara/ TÜRKİYE. B.3. Erdim L, Bozkurt G, İnal S. The Evaluation for Application Technique of The Nurses/Midwives Who Take Blood Sample for PKU Screening Test, 2 nd and 1st. International Mediterranean Pediartic Nursing Congress, November 2009, Sözlü bildiri.112. Ankara/TÜRKİYE. B.4. İnal S, Kelleci M. External Thermomechanical Stimulation and Distraction are Effective on Pain Relief of Children During Blood Draw. 14th. International Nursing Research Conference, 9-12 November 2010, 38-40,Burgos, İSPANYA. B.5. Canbulat N, İnal S. "Are Mothers Responsible for The Obesity of Preschool Children?, "International Conference on Nutrition & Growth" bildiri kitapçığındaki, Poster No: 63 pp., March , Paris-FRANSA. B.6. Canbulat N, İnal S. "Risk Factors of Childhood Obesity in Turkey", International Conference on Nutrition & Growth" Poster No: 61 pp., March , Paris, FRANSA. B.7. Aydın Y, İnal S. Assesment of Health State and Sucking Skills for The First 24 Hours of The Infants Whose Mothers were Administered Intramuscular Pethedine HCl During The First Stage of Labor, I. Uluslar arası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, Ekim Safranbolu, TÜRKİYE. B.8. Canbulat N, İnal S, Sönmezer H. Comparision of Two Different Distraction Methods on Pain Relief of Children During Blood Draw. The 4th Congres of the European Academiy of Paediatric Societies(EAPS), October 5-9, 2012, İstanbul, TÜRKİYE. 7

8 C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: Dolgun G, Bozkurt G, İnal S. Pediatri Hemşireliği, Ed: Z Conk, Z Başbakkal, H Bal Yılmaz, B Bolışık. İçinde; Çocuklarda Dolaşım Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik bakımı, sf: D.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler D.1. İnal S, Akgün M. Hastanede Yatan Çocukta Terapötik İletişim, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, Mayıs-Ağustos, 67-76, D.2. İnal S, Bozkurt G, Erdim L. Çocukların Beslenme Şeklinin Sağlık Durumuna Etkisi, Hemşirelik Forumu, Cilt 7, Sayı: 1, 50-54, D.3. İnal S. Hemşirelikte Hatalı Uygulamalar ve Alınması Gereken Önlemler, Nefroloji Hemşireliği Dergisi, Mart-Haziran, 51-55, D.4. İnal S, Erdim L. Çocukta Diyabet Yönetimi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, Mayıs-Ağustos, , D.5. İnal S, Yıldız S. Sağlıklı Term Bebeklerde Düzenli Bebek Masajının Büyüme ve Mental-Motor Gelişime Etkisi, Hemşirelik Dergisi, Cilt:XIII, Sayı 54, 35-52, D.6. Bozkurt G, İnal S, Erdim L. Okul Yaş Grubundaki Çocukların, Annelerinin Çalışma Durumunun Çocuğun Ruhsal Uyumuna Etkisi, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 35-38, D.7. Bozkurt G, Erdim L, İnal S. Ailelerin Çocuklarının Hastalığının Akut ve Kronik Oluşundan Etkilenme Durumları, Hemşirelik Forumu, Temmuz-Ağustos,35-39, D.8. İnal S, Yıldız S. İlköğretim Öğrencilerinin Sigaraya İlişkin Bilgi ve İnanışları ile Aile Bireyleri ve Öğretmenlerinin Sigara İçme Durumunun İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, Ocak-Mart,1-9, D.9. Erdim L, Bozkurt G, İnal S. Annelerin Çocuklarının Hastaneye Yatışından Etkilenme Durumlarının Araştırılması, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Cilt: 9 Sayı:

9 D.10. İnal S, Yantiri L, Aşçı Serin Ö, Apak H. Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisindeki Hemşirelik Aktivitelerinin Bağımlı ve Bağımsız Fonksiyonlar Yönünden Değerlendirilmesi, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 36-43, D.11. Kelleci M, Gölbaşı Z, İnal S, Kavakçı Ö. Sigara İçen ve İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları: Cinsiyetin Etkisi, Cumhuriyet Tıp Dergisi, 34,2012, D.12. İnal S, Canbulat N. Çocukluk Çağı Obezitesine Genel Bakış, Güncel Pediatri, 27-30, 11: 27-30, DOI: /Jcp Db. Ulusal Hakemli olmayan dergilerde yayımlanan makaleler Db1. S. İnal. Preterm ve Düşük Doğum Tartılı Yenidoğan Bakımında Çağdaş, Hümanist Bir Yaklaşım; Kanguru Bakımı, Hemşirelik Forumu, Kasım-Aralık 2008; (Dergi 2008 yılından itibaren hakemsiz olarak yayımlanmaya başlanmıştır) E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler E.1. İnal S, Görak G. Çocukta Yanık Bakımı İle İlgili Verilen Hemşirelik Eğitiminin Hemşirelerin Kuramsal ve Uygulamaya İlişkin Bilgi Düzeylerine Etkisi, 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 31 Ağustos/4 Eylül 1999/Antalya, Özet kitapçığı sf: 185, Sözel bildiri E.2. Varol D, İnal S. Beykoz İlçesi İlköğretim Okulları Kişisel Hijyen ve Paraziter Enfeksiyonlardan Korunma Eğitimi, İstanbul Çocuk Kurultayı Araştırmalar Kitabı, 1. Baskı, Baskı Tarihi 23 Haziran sf: 177, Poster Bildiri E.3. İnal S, Varol D. Beykoz ilçesine Bağlı İki İlköğretim Okulunda Bitlenme ve Uyuz Konusunda Öğrencilere Verilen Eğitimin Etkinliği, İstanbul Çocuk Kurultayı Araştırmalar Kitabı, 1. Baskı, Baskı Tarihi 23 Haziran sf:183, Poster Bildiri E.4. İnal S, Erdim L. İstanbul İli Şişli İlçesindeki Halk Eğitim Kurslarına Devam Eden Kadınların Emzirme Konusundaki Bilgi ve Tutumlarına Eğitimin Etkisi, 46. Milli Pediatri Kongresi, 2. Çocuk Hemşireliği Kongresi, Ekim 2002, Mersin, sf:380, Sözel bildiri 9

10 E.5. İnal S, Bozkurt G, Erdim L. Çocukların Beslenme Şeklinin Sağlık Durumuna Etkisi, II. Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İstanbul, 4-6 Haziran Sf:175, Poster Bildiri E.6. İnal S, Yıldız S. Sağlıklı Term Bebeklerde Düzenli Bebek Masajının Büyüme ve Mental-Motor Gelişime Etkisi, 47. Milli Pediatri Kongresi, 3. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Ekim 2003, İstanbul, Poster bildiri E.7. Bozkurt G, İnal S, Erdim L. Annelerin Çalışma Durumunun Çocuğun Ruh Sağlığına Etkisinin İncelenmesi, 47. Milli Pediatri Kongresi, 3. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Ekim 2003, İstanbul, Poster bildiri E.8. Erdim L, Bozkurt G, İnal S. Annelerin Çocuklarının Hastaneye Yatışından Etkilenme Durumlarının Araştırılması, 48. Milli Pediatri Kongresi, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Pediatrik Aciller Kursu, Eylül 2004, Samsun. sf: 479, Sözel bildiri E.9. Aydın Y, İnal S. Yenidoğanların Doğum sonu anne yanına verilme zamanı ve emme becerisini etkileyen faktörlerin incelenmesi, 32. Pediatri Günleri 8. Pediatri Hemşireliği Günleri, Nisan sf:150, Sözel bildiri E.10. İnal S, Yantiri L, Serin Aşçı Ö, Apak H. Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisindeki Hemşirelik Aktivitelerinin Bağımlı ve Bağımsız Fonksiyonlar Yönünden Değerlendirilmesi, 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, (Uluslar arası Katılımlı), Eylül 2012, İstanbul, TÜRKİYE. Sf: 54, Sözel Bildiri E.11. İnal S, Canbulat N. Anaokulu Öğrencilerinin Obezitesi İle Annelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, (Uluslar arası Katılımlı), Eylül 2012, Sf: 84, Poster Bildiri E.12. Kaya G, İnal S. Hipoksik İskemik Ensefalopatili Bebeğin Tedavisinde Güncel Bir Yaklaşım; Selektif Baş Soğutma, 56. Milli Pediatri Kongresi, 11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 28 Kasım-2 Aralık 2012, Girne, KIBRIS. Sözel Bildiri E.13. Kaya G, İnal S. Cool CAP Uygulaması Yapılan Hipoksik İskemik Ensefalopatili Bebeğin Gordon un Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Örnek Bakım Planı, 56. Milli Pediatri Kongresi, 11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 28 Kasım-2 Aralık 2012, Girne, KIBRIS. Sözel Bildiri 10

11 E.14. Balcı S, Yıldız S, Canbulat N, Gözen D, Öztürk C, İnal S, Öztekin M. Anne Perspektifiyle Aşı Uygulamaları, 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, 9-12 Nisan 2013, İstanbul. Poster Bildiri E.15. Gözen D, Öztürk C, İnal S, Balcı S, Yıldız S, Canbulat N, Öztekin M. İstanbul Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Aşı Uygulamaları ve Aşı uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri, 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, 9-12 Nisan 2013, İstanbul. Poster Bildiri E.16. Canbulat N, İnal S, Akbay AS, Çocuklarda Aşı Uygulaması Sırasında Ağrıyı Azaltmada Vibrasyon ve Soğuk Uygulamanın Birlikte Kullanımının Etkisi, Uluslar arası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Mayıs 2013, Adıyaman, Poster Bildiri E.17. Bostancı G, İnal S. Hastanede Doğum Yapan Annelerin, Emzirmeye İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve Bebeklerini Emzirme Durumlarının Değerlendirilmesi, Uluslar arası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Mayıs 2013, Adıyaman. Sözel Bildiri E.18. Bozkurt G, İnal S, Yantiri L, Alparslan Ö. Kanserli Çocuk Annelerinin Başa Çıkma Stratejilerine Dini Yönelimin ve İyimserliğin Etkisi, Uluslar arası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Mayıs 2013, Adıyaman. Sözel Bildiri E.19. Akgün Kostak M, İnal S, Efe E, Bal Yılmaz H, Şenel Z. Yenidoğan Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin İşlemsel Ağrıyı Azaltmak İçin Kullandıkları Yöntemler, Uluslar arası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Mayıs 2013, Adıyaman. Sözel Bildiri F. Ulusal bildiri kitaplı bilimsel toplantılarda (Panel, Sempozyum) yapılan sunumlar F.1. Yanıklı Çocuğun Hemşirelik Bakımı, 22. Pediatri Günleri ve 2. Pediatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2000, İstanbul. 11

12 F. 2. Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu, 48. Milli Pediatri Kongresi, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 3. Pediatri Asistanları Kongresi ve Pediatrik Aciller Kursu (Uluslar arası Katılımlı), 4-8 Eylül 2000, Bursa. F.3. Çocuk Hemşireliğinde Malpraktis, 48. Milli Pediatri kongresi, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 3. Pediatri Asistanları Kongresi ve Pediatrik Aciller Kursu, Eylül 2004, Samsun. F.4. İntrauterin ve Bebeklik Döneminde Çocuk Sağlığının Korunması, Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi, 49. Milli Pediatri kongresi, 29. Uluslar arası UMEMPS Kongresi, 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 14/ , İstanbul. F.5. Yenidoğanlarda Kanguru Bakım, 50. Milli Pediatri kongresi, 6. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya. F.6. Çocukluk Çağı Aşılarındaki Son Gelişmeler. 51. Türkiye Milli Pediatri kongresi, 7. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 7-11 Kasım 2007, Kıbrıs. F.7. Spor Yapan çocuklarda Beslenme, IX. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi, 1. Beslenme ve Metabolizma Hemşireliği Kongresi, 23 Ekim 2007, İstanbul. F.8. Bebek Masajı, 53. Türkiye Milli Pediatri kongresi, 8. Milli Çocuk Hemşireliği kongresi, Ekim 2009, Marmaris, Muğla. F.9. Bebek Masajı, Tekirdağ 1. Basamak Eğitim Günleri, Kasım 2009, Tekirdağ. F.10. Yasal Boyutuyla Pediatri Ünitelerinde Çalışan Güvenliği, 32. Pediatri Günleri ve 11. Pediatri Hemşireliği Günleri, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, Çocuk Dergisi Mart 2010, Cilt 10, Nisan 2010,İstanbul. F.11. Kan ve Kan ürünleri Transfüzyonunda Hemşirenin Sorumluluğu, II. Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, 16 Haziran İstanbul. F Eritrosit süspansiyonu, tam kan kime ne zaman nasıl? Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Eylül 2010, İstanbul. F.13. Kanguru bakımı, 54. Milli Pediatri kongresi, 9. Milli Çocuk Hemşireliği kongresi, Ekim 2010, Antalya. 12

13 F.14. Kanguru bakımı, 33. Pediatri günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, Mart 2011, İstanbul. F.15. Kangru bakımı, Yenidoğanlarda Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım Kursu, Uluslar arası Katılımlı 3. Pediatri Hemşireliği kongresi, 6-9 Eylül 2011, İzmir. F.16. Yenidoğanlarda Transepidermal Sıvı Kayıplarına Yaklaşım ve Flaster Kullanımı, Yenidoğanlarda Kanıt Temelli Cilt Bakımı Kursu, 55. Milli Pediatri Kongresi, 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Ekim 2011, Antalya F.17. Yenidoğanda Özellik Gösteren İlaç Uygulamaları ve Sık Rastlanan Sorunlar, 1. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği ve 1. çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Aralık 2011, İstanbul F.18. Pediatrik Triyaj Sisteminin Değerlendirilmesi ve Sınıflama, 34. Pediatri günleri ve 13. Pediatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2012, İstanbul. F.19. Hasta Kabulü ve Taburculuk, Yoğun Bakım Hemşireleri Sempozyumu, Mayıs 2012, Diyarbakır. F.20. Triyaj ve Hasta Transportu, Yoğun Bakım Hemşireleri Sempozyumu, Mayıs 2012, Diyarbakır. F.21. İlaç Uygulamaları, Yoğun Bakım Hemşireleri Sempozyumu, Mayıs 2012, Diyarbakır. F.22. Adolesanlarda Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, 10. Dünya Adolesan Kongresi, Haziran 2013, İstanbul. G. Kurs ve Sertifika Programlarındaki Sunumlar G.1.Türk Kadınlar Konseyi Derneği Boğaziçi Şubesi Eğitim Semineri, Haziran 1999, İstanbul. G.2. Normal/Prematüre Yenidoğan Beslenmesi,Yoğun bakım Hemşireliği Derneği Eğitim Semineri-3, 24 Haziran 2006, İstanbul. G.3. Çocukta tanılama, Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Sertifika Programı, 1-12 Mart 2010.İstanbul. 13

14 G.4. İmmün Sistemi Bozulmuş Çocuklarda Hemşirelik Bakımı, Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Sertifika Programı, 1-12 Mart 2010, İstanbul. G.5. Kan ve Kan Ürünlerinin Transfüzyonu, Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Sertifika Programı, 1-12 Mart 2010, İstanbul. G.6. Acil Bakım Hemşireliği Kursu, Triyaj ve Hasta Taşıma, Ocak 2012, İstanbul. G.7 Yenidoğanlarda İlaç Tedavisi, Yenidoğan yoğun bakım hemşireliği kursu sertifika Programı, 1 Şubat 2012, İstanbul. G.8. Yenidoğanın Transportu, Yenidoğan yoğun bakım hemşireliği kursu sertifika Programı, 2 Şubat İstanbul. G.9. Yenidoğan Transportu, Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı, 29 Mart 2012, İstanbul. G.10. Yenidoğan transportu, Yenidoğan yoğun bakım hemşireliği kursu sertifika Programı, Mayıs 2012, İstanbul. G.11. Yenidoğanlarda İlaç Tedavisi, Yenidoğan yoğun bakım hemşireliği kursu sertifika Programı, Mayıs 2012, İstanbul. G.12. Kanguru Bakımı, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişimsel Bakım Kursu, 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Mayıs 2013, Adıyaman. G.13. Yenidoğanlarda Flaster Kullanımı, Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı Kursu, 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Mayıs 2013, Adıyaman. G.14. Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Aile Merkezli Bakım, Çocuk Yoğun Bakım Kursu, 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Mayıs 2013, Adıyaman. G.15. Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Parenteral Tedaviler. Çocuk Yoğun Bakım Kursu, 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Mayıs 2013, Adıyaman. 14

15 H. Ulusal bildiri kitaplı bilimsel toplantılarda; panel başkanlığı, oturum başkanlığı, toplantı yürütme ve düzenleme kurulu üyeliği veya bilim kurulu üyeliği H Milli Pediatri Kongresi, 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 6. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 2. Çocuk hemşireliği Kongresi, 1. Pediatri Asistanları Kongresi, Ekim 2002, Mersin, Düzenleme Kurulu H.2. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Bülteni, Ocak 2002, Yayın Kurulu H.3. Ebelik Haftası Etkinlikleri Nisan 2002,İstanbul, Düzenleme Kurulu H Milli Pediatri Kongresi, 3. Milli Çocuk hemşireliği Kongresi, 2. Pediatri Asistanları kongresi,, Ekim 2003, İstanbul, Düzenleme Kurulu H Pediatri Günleri ve 5. Pediatri Hemşireliği Günleri,, Nisan 2004, İstanbul. Düzenleme Kurulu H Türkiye milli Pediatri kongresi, 7. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 7-11.Kasım 2007, Kıbrıs, Düzenleme Kurulu, Bilimsel Kurul H.7. IX. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi, 1. Beslenme ve Metabolizma Hemşireliği Kongresi, 23 Ekim 2007, İstanbul, Oturum Başkanı H Milli Pediatri kongresi, 8. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Ekim Oturum Başkanı, Bilimsel Kurul H Pediatri Günleri, 11. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul. 3-6 Nisan 2010, Yürütme Kurulu, Bilimsel Kurul H Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Eylül 2010, İstanbul. Bilimsel Kurul H.11. Adolesan Sağlığının Sürdürülmesi ve Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü, II. Adolesan Hemşireliği, Ekim 2010, İstanbul. Oturum Başkanı H Milli Pediatri Kongresi, 9. Milli Çocuk hemşireliği Kongresi, Ekim 2010, Bilimsel Kurul H.13. Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı, 11 Mayıs 2010, Düzenleme Kurulu 15

16 H.14. Yenidoğanlarda Kanıt Temelli Cilt Bakımı Sempozyumu, 18 Aralık 2010, Düzenleme Kurulu H Pediatri Günleri, 12 Pediatri hemşireliği Günleri, Düzenleme Kurulu, Mart 2011, Bilimsel kurul, Düzenleme kurulu H.16. Uluslar arası Katılımlı 3. Pediatri Hemşireliği kongresi, 6-9 Eylül 2011,Oturum Başkanı, Bilimsel Kurul H Milli Pediatri Kongresi, 10. Milli Çocuk hemşireliği Kongresi, Ekim 2011, Bilimsel Kurul H Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuk Sempozyumu, Ekim 2011, Bilimsel Kurul H.19. I. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, I. Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Bilimsel Kurul H Pediatri Günleri, 13. Pediatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2012, Düzenleme Kurulu H.21. Çocuk Yoğun bakım Hemşireliği Sempozyumu, Mayıs 2012, Diyarbakır, Oturum Başkanı, Düzenleme Kurulu H.22. İdrar Yolu Enfeksiyonlarını Önlemede Genel Yaklaşımlar, Oturum Başkanı. H Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Mayıs 2013, Adıyaman. Sözlü Bildiriler Oturum Başkanı I. BİLİMSEL ATIFLAR I.a. SCI-E ve SOC Kapsamlı Dergilerdeki Atıflar Atıf Yapılan Makale: I.a.1. Kelleci M, İnal S. Psychiatric Symptoms in Adolescents with Internet Use: Comparison without Internet Use, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13(2), April

17 Atıf Sayısı: 5 I.a.1.1. Cao H, Sun Y, Wan Y, Hao J, Tao F. Problematic Internet use in Chinese adolescents and its relation to psychosomatic symptoms and life satisfaction, BMC Public Health, 11:802 doi: / ,2011. I.a.1.2. Ruiz-Casaresa M. When It's Just Me at Home, It Hits Me That I;m Completely Alone : An Online Survey of Adolescents in Self-Care, The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, Volume 146(1-2), 2012, doi: / I.a.1.3. Whiteley LB, Brown LB, Swenson RR, Romer D, Diclemente RJP, Salazar LF, Vanable PA, Carey MP, Valois RF. African American Adolescents and New Media: Associations with HIV/STI Risk Behavior and Psychosocial Variables, Ethnicity & Disease, 21(2),p: ,2011. I.a.1.4. Lehenbauer M, Kothgassner OD, Kryspin-Exner I, Stetine BU. An on line selfadministered social skills training for young adults: Results from a pilot study, Computers & Education, doi: /j.compedu (Accepted date:15 september 2012). I.a.1.5. Ahmadi K, Saghaf A. Psychosocial Profile of Iranian Adolescent s Internet Addiction, Cyberpschology, Behabiour & Socila Networking,doi: /cyber Atıf Yapılan Makale: I.a.2. Efe E, İnal S, Balyılmaz H, Çetin H, Turan T, Altun E, Çalışır H, Arıkan D. "Nurses and Paediatricians Knowledge About İnfant Sleeping Positions and The Risk of Sudden Infant Death Syndrome in Turkey ", HealthMED, p: , Atıf Sayısı:1 I.a.2.1. Cetin H, Gunay N, Dalak H. Traditional practices to women during pregnancy, birth and after birth and reasons, HeathMED, 6(7), p: ,2012. Atıf Yapılan Makale: I.a.3. Erdim L, Bozkurt G, İnal S. Annelerin Çocuklarının Hastaneye Yatışından Etkilenme Durumlarının Araştırılması (Investigate The Situation of Children of Mothers Affected By Admisson to Hospital), Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(3), s: , Atıf Sayısı:1 I.a.3.1. Karaman Turan N, Acaroğlu R. Cerrahi girişim uygulanan adolesanlar ile 17

18 anne/babalarının anksiyete düzeyleri arasındaki ilişki ve anksiyete nedenlerinin incelenmesi, Türkiye Klinikleri, Journal of Med Sci, 32(2), s:308-15, I.b. Diğer Atıflar Atıf Yapılan Makale: I.b.1. İnal S. Çocuk Hemşireliğinde Malpraktis, 48. Milli Pediatri Kongresi, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Özet Kitabı, Samsun, ,2004. Atıf Sayısı: 2 I.b.1.1. Kuğuoğlu S, Çövener Ç, Kürtüncü Tanır M, Aktaş E. İlaç uygulamalarında hemşirenin mesleki ve yasal sorumluluğu, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt:2,sayı:2, I.b.1.2. Temel M. Sağlık personelini ilgilendiren önemli bir konu; Malpraktis, Hemşirelik Forumu, Eylül-Aralık2005. Atıf Yapılan Makale: I.b.2. İnal S. Yıldız S. Sağlıklı Term Bebeklerde Düzenli Bebek Masajının Büyüme ve Mental-Motor Gelişime Etkisi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dergisi, Hemşirelik Dergisi, Sayı Atıf Sayısı: 1 I.b.2.1.Varol D, Yıldız S. Doğum sonrası 6 ay boyunca sürdürülen emzirme eğitiminin tek başına anne sütüyle beslenme süresine ve büyümeye etkisi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dergisi, Hemşirelik Dergisi, Sayı 56,2006. Atıf Yapılan Makale: I.b.3. İnal S, Bozkurt G, Erdim L. Çocuğun Beslenme Şeklinin Sağlık Durumuna Etkisi, II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Komgresi Bildiri Kitabı, İstanbul, s:175. Atıf Sayısı: 1 I.b.3.1. Çalışkan Z, Bayat M. Annelerin bebek bakım uygulamaları ve etkileyen faktörler: bir kapadokya örneği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(2), s:23-30,

19 Atıf Yapılan Makale: I.b.4. Dolgun G, İnal S, Uğurlu F. "The Role of The Nurse on Health Promotion and Health Maintenance of Adolescents (Ergen Sağlığının Sürdürülme ve Geliştirilmesinde Hemşirenin Rolü)", Turkish Archives of Pediatrics (Türk Pediatri Arşivi) (ISI), 4-8 pp., 2011, DOI: /tpa Atıf Sayısı 1 I.b.4.1. Albayrak S, Çelebi C, Taşkın Ü, Şaşmaz S, Çiçek S. Öğle yemeğine ulaşmada zorluk yaşayan lise öğrencilerinin beslenme davranışları, Halk Sağlığı günleri 2. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, Adana, s: ,2012. J. ERAMUS Kapsamındaki Faaliyetler ERASMUS Teaching Staff Mobility Programme, 21-2 June Title of the course: Health indicators of Turkey. Seminars: Nursing in Turkey and Children s Health in Turkey. Debrecen University, Nyiregyhaza, Macaristan. K. KATILDIĞI KONGRE, KURS VE TOPLANTILAR, BAŞARI BELGELERİ VE SERTİFİKALAR K.1. II. Ulusal Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Sempozyumu, Ekim 1995, İstanbul K.2. Kendimizi Koruyalım, European School of Oncology, 1997, Ankara K.3. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu-I, Mart 1997, Mersin K.4. II. Onkoloji Hemşireliği Kursu, 1-2 Mayıs 1997, İstanbul K.5. I. Ulusal Pediatrik Hematoloji ve I. Ulusal Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Hemşireliği Kongresi, Mayıs 1997, İstanbul K.6. II. Ulusal Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Kongresi ve III. Ulusal Kemik İliği Nakli Hemşireliği Kongresi, Mayıs 1997, İstanbul K.7. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, 1-12 Eylül 1997, Kıbrıs K Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31 Ağustos- 4 Eylül 1999, Antalya K.9. I. İstanbul Çocuk Kurultayı, 1999, İstanbul K Pediatri Günleri, 2. Pediatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2000, İstanbul K Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 4-8 Eylül 2000, Bursa K Pediatri Günleri, 3. Pediatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2001, İstanbul 19

20 K.13. Pediatrik Aciller Sempozyumu, İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Haziran 2001, İstanbul K.14. Sağlıklı Toplum ve Aileler İçin Ebelik Lisans Müfredatının Güncelleştirilmesi, Workshop, 6-8 Haziran 2002 K Milli Pediatri, 2. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Ekim 2002, Mersin K.16. Anne Sütü İle Beslenmede Danışmanlık Eğitimi Kursu, Kasım 2002, İstanbul K.17. Diyabet ve Tedavisi mezuniyet Sonrası Kursu, 9 Ocak 2003, İstanbul K.18. II. Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 4-6 Haziran 2003, İstanbul K Pediatri Günleri, 5. Pediatri Hemşireliği Günleri,20-22 Nisan 2004, İstanbul K Milli Pediatri Kongresi, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Eylül 2004, Samsun K Milli Pediatri Kongresi, 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi Kapsamında Düzenlenen Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Kursu, 21 Eylül 2004, Samsun K.22. Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyumu, İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp eğitimi Etkinlikleri, 4-5 Kasım 2004, İstanbul K.23. Adolesan Sağlığı Sempozyumu, Mart 2005, İstanbul K.24. Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu, 18 Mart 2005, İstanbul K.25. II. Ulusal Hemofili ve Diğer Pıhtılaşma Bozuklukları Hemşireliği Sempozyumu, 7-9 Eylül 2005, İstanbul K Milli Pediatri Kongresi, 5. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Eylül 2005, İstanbul K.27. Türkiye Üreme Sağlığı Programı, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Mezuniyet Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi, 12 Aralık 2005, İstanbul K.28. Acıbadem Hastanesi, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Cinsel Mutluluk Sempozyumu, 12 Mayıs 2006, İstanbul K.29. Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyumu, İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp eğitimi Etkinlikleri, 17 Mayıs 2006, İstanbul K Milli Pediatri Kongresi, 6. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 8-12 Kasım 2006, Antalya 20

21 K.31. Pediatrik Aciller Sempozyumu, İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp eğitimi Etkinlikleri, Haziran 2007, İstanbul K.32. Yenidoğan Transportunda Temel İlkeler ve Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım Semineri, 19 Ekim 2007, İstanbul K.33. IX. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi, I. Beslenme ve Metabolizma Hemşireliği Kongresi, Ekim 2007, İstanbul K Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 7. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 7-11 Kasım 2007, Kıbrıs K.35. Aşılara Güncel Yaklaşım, İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp eğitimi Etkinlikleri, 26 Aralık 2007, İstanbul K.36. Hastane Enfeksiyonları Korunma ve Kontrol, İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp eğitimi Etkinlikleri,10-11 Ocak 2008, İstanbul K.37. Adolesan Sağlığı II. Sempozyumu, İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp eğitimi Etkinlikleri,27-28 Mart İstanbul K.38. ERASMUS Koordinatörleri Bilgilendirme Toplantısı, 21 Nisan 2008, İstanbul K th Europaediatrics 2008, June , İstanbul K.40. Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı, 3-28 Kasım 2008, İstanbul K Türkiye Milli Pediatri, 8. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Ekim 2009, Marmaris, Muğla K.42. II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kasım 2009, Ankara K.43. Baby Skin Care, Johnson & Johnson Symposium, March th 2010, Frankfurt, Germany K da Anne sütü ve emzirmeye dair neler biliyoruz? semineri Acıbadem Hastanesi, 9-10 Nisan 2010, İstanbul K Pediatri Günleri, 11. Pediatri Hemşireliği Günleri, Nisan 2010, İstanbul K.46. Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı Sempozyumu, 11 Mayıs 2010, İstanbul K.47. II.Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, 16 Haziran 2010, İstanbul K Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Eylül 2010, İstanbul K.49. II. Adolesan Sağlığım Sempozyumu, Ekim 2010, İstanbul 21

22 K.50. Çocuk ve Erişkinlerde Aşılama Sempozyumu, İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Kasım 2010, İstanbul K Ulusal Üroloji Kongresi, 4. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, 31- Ekim 2 Kasım 20010, İstanbul K Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Ekim 2010, Antalya K Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 31 Ocak-4 Şubat 2011, İstanbul K Pediatri Günleri, 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, Mart 2011, İstanbul K Türkiye Milli Pediatri, 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Ekim 2011, Antalya K Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu, Ekim 2011, İstanbul K.57. I. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, I. Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Aralık 2011, İstanbul K.58. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım Kursu, 24 Aralık 2011, İzmir K st International Conference on Nutrition and Growth, March , Paris, France K.60. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hizmet İçi Eğitim Sempozyumu, 15 Mart 2012, İstanbul K Pediatri Günleri, 13. Pediatri Hemşireliği Günleri, 3-6 Nisan 2012, İstanbul K.62.European Academy of Paediatric Societies, EAPS, October , İstanbul, Turkey. K Pediatri Günleri, 14.Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul. K.64. Uluslar arası katılımlı 4. Pediatri hemşireliği Kongresi, Adıyaman. K Dünya Adolesan Kongresi, Haziran 2013, İstanbul. L. TEZLERDE JÜRİ ÜYELİĞİ L.1. Preterm bebeklerde doğum sonrası gelişen hipotermiyi önlemeye yönelik uygulanan girişimlerin etkinliği, Seda Çağalar, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Duygu Gözen, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Tezi, İstanbul

23 L.2. Preterm yenidoğanlarda ağrıyı değerlendirmede kullanılan EDIN ölçeğinin geçerlikgüvenirlik çalışması Sena Bayraklar, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Duygu Gözen, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yükseklisans Tezi, İstanbul L.3. Gebelikte uyku kalitesinin travay süresi ve doğum ağrısı üzerine etkisi, Zeynep Özkan, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gülçin Bozkurt, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelikte Yükseklisans Programı, Yükseklisans Tezi, İstanbul L.4. İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin trafik bilgisi ve trafik kazaları konusundaki farkındalık düzeyleri, Senem Omak Kaçmaz, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Serap Balcı, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yükseklisans Tezi, İstanbul Yrd. Doç Dr. Sevil İnal İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik Bölümü 23

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MELTEM KÜRTÜNCÜ Doğum Tarihi: 16.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Cumhuriyet Üniversitesi 1995 Y. Lisans Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülümser DOLGUN Doğum Tarihi: 18/01/1956 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Yüksek Sağlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR Adı ve Soyadı : Nejla Canbulat Doğum Yeri/Tarihi : Karaman / 25.11.1979 Medeni Durum İş Adresi : Bekâr E-mail: ncanbulat@kmu.edu.tr Yabancı Dil: İngilizce : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP

YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP Bölüm: ÇOCUK GELİŞİMİ Özgeçmiş: 1974 yılında Çankırı da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Çankırı da tamamladım. 1991 yılında Çankırı Lisesi nden mezun olduktan sonra aynı

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

2. Doğum Tarihi : 15.02.1961 3. Unvanı Prof.Dr : 4. Öğrenim durumu Derece Alan Üniversite Lisans. Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu

2. Doğum Tarihi : 15.02.1961 3. Unvanı Prof.Dr : 4. Öğrenim durumu Derece Alan Üniversite Lisans. Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı GÜLER CİMETE İletişim Bilgileri Adres Mail Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü, Başıbüyük Maltepe-İstanbul gulercimete@maltepe.edu.tr 2. Doğum Tarihi

Detaylı

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1999

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1999 Adı Soyadı:Birgül ÖZKAN Doğum Tarihi: 25.05.1974 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1999 Y. Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Karabük 16.10.1973 1.3. Öğrenimi: 1.3.1. Lisans : 1995- Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU 1. ADI VE SOYADI: Hacer KARANİSOĞLU 2. DOĞUM TARİHİ: 1 Mayıs 1953 3. ÜNVANI: Profesör 4. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurten KAYA Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLERİ 1.Adı soyadı: AHSEN ŞİRİN 2.Doğum tarihi ve yeri: 11 Ocak 1949 Manisa 3.Unvanı: Prof.Dr. AHSEN ŞİRİN 4.Öğrenim durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Dr. Birgül ÖZKAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Projelerde Yaptığı Görevler : (proje çalışanı) 1. Hemşirelerin Atılganlık Düzeyleri. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeler Birimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Prof Dr Selma Doğan 1961-ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. : Prof Dr Selma Doğan 1961-ANKARA ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof Dr Selma Doğan 1961-ANKARA İletişim Bilgileri : Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Üsküdar-İSTANBUL Tel 0 216 4002222-2506 e-mail: selma.dogan@uskudar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Hacettepe Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Hacettepe Üniversitesi 1994 1. Adı Soyadı : Özlem ÖRSAL 2. Doğum Tarihi : 16 Ocak 1972 3. Unvanı :Yrd. Doç. ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Hacettepe Üniversitesi 1994 Okulu / Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan. Doğum Tarihi: 09.02.1978. Yabancı Dil: İngilizce. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan. Doğum Tarihi: 09.02.1978. Yabancı Dil: İngilizce. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zeynep Erdoğan Doğum Tarihi: 09.02.1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Y. Lisans Hemşirelik Doktora

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) Danışmanı:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) Danışmanı: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emine Türkmen Doğum Tarihi: 31 Mart 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hemşirelik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Y. Lisans Psikiyatri Hemşireliği İstanbul

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Hemşireliği 1988. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Alan Üniversite Yıl. Hemşireliği 1988. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLERİ 1.Adı soyadı: AHSEN ŞİRİN 2.Doğum tarihi ve yeri: 11 Ocak 1949 Manisa 3.Unvanı: Prof.Dr. AHSEN ŞİRİN 4.Öğrenim durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe

Detaylı

Vatan Hastaneler Grubu Alman Hastanesi, Kadın Doğum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk. Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi

Vatan Hastaneler Grubu Alman Hastanesi, Kadın Doğum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk. Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay (ŞAHİN) YILMAZ e-mail: tyilmaz@istanbul.edu.tr Doğum Tarihi: 17 Ocak 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Adı Soyadı: Nurten TAŞDEMİR Doğum Tarihi: O1 Ocak 1978 Yabancı Dil: İngilizce ÖĞRENĠM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. AYŞE FERDA OCAKÇI

ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. AYŞE FERDA OCAKÇI ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. AYŞE FERDA OCAKÇI KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Ayşe Ferda Ocakçı Doğum Yeri: Ankara E posta: aocakci@ku.edu.tr Derece Program Universite yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı