GENİTAL SİSTEM GELİŞİMİ PROF. DR. İSMAİL SEÇKİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENİTAL SİSTEM GELİŞİMİ PROF. DR. İSMAİL SEÇKİN"

Transkript

1 GENİTAL SİSTEM GELİŞİMİ PROF. DR. İSMAİL SEÇKİN

2 Embriyonun cinsiyeti döllenme ile belirlenmesine rağmen 7. Hafdan önce her iki cinsde de genital sistem benzerdir. Genital gelişmenin bu başlangıcı periodu FARKLILAŞMAMIŞ DÖNEM olarak isimlendirilir

3 GONADLARIN GELİŞİMİ

4 Gonadlar 3 farklı yapıdan oluşmaktadır Mezodermal Sölom Epiteli (Mezotel) Mezenkim Primordial Germ Hücreleri

5 FARKLILAŞMAMIŞ GONADLAR Gonadal gelişme mezonefrozun medial kenarındaki sölom epitelinin çoğalarak kalınlaşması ile başlar. Bu epitel altındaki mezenşimde çoğalır, sıklaşır ve mezenkimal blastemi oluşturur. Böylelikle mezonefroz ve dorsal mezenter arasında, orta çizginin herbir kenarında, longitudinal bir çift kabartı oluşur ki bunlara gonadal ( genital ) kabartılar denir.

6 Primordial germ hücreleri embriyonik yaşamın 21. Gününde allantois orijinine yakın vitellüs kesesinin kavdal duvarındaki endodermal hücrelerden gelişir. 5. Haftada bu hücreler arka bağırsağın dorsal mezenteri boyunca embiyonun lumbar bölgesindeki gonadal kabartıya göç ederler 6. Haftada bu hücreler gonadal kabartıyı istila ederler. Bu hücrelerin etkisiyle çoğalan gonadal kabartı sölom epiteli, mezenşim içine doğru primordial germ kordonlarını oluşturur ve bunların içine yerleşir. Böylelikle oluşan farklılaşmamış gonad da bir korteks ve bir medulla ayırd edilir Gonadal seks,y kromosomundaki Testis Determinig ( Belirliyen ) Faktör (TDF ) tarafından belirlenir. TDF testikuler farklılaşmayı yönlendirir.

7 OVARYUMLARIN GELİŞMESİ Y kromosomu ihtiva etmiyen embriyoda gelişme oldukça yavaş olur ve farklılaşmamış gonaddan gelişimin 10. Haftasında belirgin bir ovaryum gelişir. Primer germ kordonları medullaya uzanırlar ve mezenşim vasıtasıyla koparılarak kordon karakterini kaybeder ve düzensiz hücre kümeleri haline geçerek körelmiş bir rete ovarii oluştururlar Primordial germ hücrelerini ihtiva eden bu kümeler medulla kısmında belli bir süre yerleştikten sonra dejenere olup kaybolurlar. Yerlerini ovaryum medullasını yapacak vaskuler stroma alır.

8 Yüzeyel sölom epitelinin proliferasyonu ile 7. Haftada, körelen primer germ kordonları yerine sekonder ( kortikal ) germ kordonları gelişir. Sekonder germ kordonları sadece korteksi işgal eder. Primordial germ hücreleri bu kordonların içine yerleşir. 16. Haftada kortikal kordonlar mezenşimle bir yada birçok primordial germ hücrelerini saran isole olmuş hücre kümelerine bölünürler. Primordial germ hücrelerinden oogoniumlar, kortikal germ kordonlarından da tek tabakalı yassı folikül hücreleri oluşur. Böylelikle primordial folikül oluşur.

9 Oogoniumlar fetal yaşam süresince devamlı mitozlarla çoğalırlar. 3. Ayda bir kısmı 1. Mayoz bölünmeye girerek primer oosit oluşur. 8. Ayda oogoniumların tamamı primer oositlerin bir kısmı dejenere olur. Kalan primer oositler kortikal germ kordonlarından oluşan tek katlı yassı epitelle birlikte primordial folikülleri oluşturur. Post natal yaşamda hiçbir oogonia oluşmaz. Primer oositler doğuma yakın 1. mayoz bölünmenin profazını bitirirler, metafaza gireceklerine istirahat durumuna ( dikotene ) geçerler. 1. mayoz bölünmeyi pubertasdan az önce bitirirler. Primordial folikül hücreleri oosit olgunlaşmasını baskılayıcı bir madde ( oosit maturation inhibitor OMİ ) salgılıyarak primer oositlerin 1. Mayoz bölünmeyi puberteden önce bitirmesini engellerler.

10 Doğumda primer oositlerin tüm sayısı arasındadır. Puberteye gelindiğinde çoğu atretik olur ve sayı e düşer Doğumdan sonra ovaryum yüzeyini örten epitel tek katlı kübik epitele dönüşür. Bu epitel hilum da peritonun mezoteli ile devam etmektedir. Germinal epitel tunika albuginea denilen ince fibröz kapsulle korteksteki foliküllerden ayrılır Ovaryun körelen mezonefrozdan ayrılırken kendi mezenteri ( mesovaryum ) ile bağlanır.

11 TESTİS GELİŞİMİ Gelişimin 7. Haftasında primer germ kordonları ( testiş kordonları ) gonadın medullasına uzanır. Bunlar tubuli kortorti seminiferilerin ilk taslaklarıdır. Derin kısımlarda rete testisi oluşturmak üzere dallanırlar. 7. Hafta sonunda bağ dokusundan tunika albuginea gelişir ve bundan septula testisler oluşur 8. Haftada mezenşimden gelişen leyding hücreleri vasıtasıyla testesteron üretimi başlar.

12 Testis kordonlarından seminifer tubul, tubuli recti ve rete testis gelişir. Ancak seminifer tubul duvarındaki sertoli hücreleri bu kordonlardan gelişirken, spermatogonia lar endodermal kökenli primordial germ hücrelerinden oluşur. Büyüyen testis geriliyen mezonefrosdan ayrılır ve kendi mezenteri ( mesorchium ) ile asılmasıyla büyüme durur. Yüzeyel sölom epiteli mezoteli yapmak üzere yassılaşır.

13 GENİTAL YOLLARIN GELİŞİMİ

14 FARKLILAŞMAMIŞ DÖNEM Mezonefrik kanalın kranial son kısmının, ürogenital kabartının anterolateral yüzündeki sölom epitelini etkilemesi ile bu epitelin longitudinal uzantısı olarak mezenşim içine doğru oluşan invaginasyon paramezonefrik ( Müller ) kanalları oluşturur. Paramezonefrik kanallar kranial huniye benzer bir başlangıç parçası ( abdominal ostium ) ile sölom boşluğuna açılır. Bu kanallar başlangıçta mezonefrik kanalın lateralinde kavdal yönde ona paralel giderken pelvik bölgede kaudomedial yönde onu ventral olarak çaprazlar. 8. Haftada paramezonefrik kanalların bu son kısımları ürogenital sinusun posterior yüzeyinde, median bir planda kaynaşarak Y şeklinde kör olarak sonlanan uterovaginal primordiumu ( kanal )oluşturur.

15 9. Haftada, Uterovaginal primordiumun kör olan kavdal ucu giderek ürogenital sinusun posterior duvarı ile temas kurar. Temas noktası mezonefrik kanalların ürogenital sinusa açıldığı yerler arasındadır. Ve orada urogenital sinus duvarında, Sinus ( Müller ) tepesi denilen çıkıntı oluşturur.

16 DİŞİ GENİTAL YOLLARIN VE YARDIMCI BEZLERİN GELİŞİMİ Dişi embriyolarda testesteron ve müller baskılayıcı madde yokluğundan dolayı mezonefrik kanallar körelirken paramezonefrik ( müller ) kanalları gelişir. Paramezonefrik kanalların kranial parçası ve mezonefrik kanalı çaprazlayan parçası tuba uterina epitelini oluşturur. Uterovaginal primordium ise uterusu ve guddelerinin epitelini oluşturur. Tuba uterina stroma ve kasları ile endometrial stroma ve myometrium bitişik splaknik mezenşimden gelişir.

17 VAGİNANIN GELİŞİMİ 9. Haftada müller tepeciği oluştuktan kısa zaman sonra ürogenital sinusdan uterovaginal primordiumun kavdal sonuna doğru hücre proliferasyonu ile sinovaginal kabartı oluşur. Süratle büyüyen sinovaginal kabartı vaginal plak denilen solid çıkıntı oluşturur. 11. Haftada vaginal plak kavdal ucunda küçük lümen oluşur. Vaginal plağın fazlaca büyümesi ile uterus ve ürogenital sinus arasındaki mesafe açılır

18 Vaginal lümenin kavdalden kraniale fazlaca büyümesi ile 5. Ayda vaginal kanal oluşumu tamamlanır. Sinovaginal kabartılar vaginanın fornikslerini oluşturmak için uterusu sararlar Hymen urogenital sinusun posterior duvarının invaginasyonu ile oluşur. Ürogenital sinusün epiteli ve mezodermin ince bir tabakasından oluşmaktadır. Sonra yanlardan basılarak yarım ay şeklini alır. Genellikle perinatal dönemde yırtılır. Böylelikle vagina epiteli ürogenital sinus duvarından fibromusculer duvarı ise mezenşimden gelişmektedir.

19 YARDIMCI GENİTAL BEZLER Urethranın endodermal epitelinden onu çevreleyen mezenşime doğru gelişen tomurcuklar urethral ve paraurethral ( Skene nin ) bezleri hasıl eder. Urogenital sinusun dışa doğru büyümesi daha büyük vestibuler ( Bartholin ) bezlerini oluşturur. Bu bezler erkek bulbourethral bezlere homologdur.

20 GENİTAL KANALLARDAN OLUŞAN ARTIK YAPILAR MEZONEFRİK KALINTILAR : Duktuli efferentes ve duktus epididimis i oluşturan kısmından epoophoron denilen kör tubul ve kanallar, Uterusa daha yakın olan kısmından paraophoron denilen rudimenter kanalcıklar gelişir. Duktus deferens ve ejakulatör kanalları oluşturan kavdal parçasından Gartner kanalları gelişir PARAMEZONEFRİK KALINTILAR : Tuba uterina nın infundubulumuna katkıda bulunmayan kranial sonundan Morgogni hydatidi denilen vesiküler yapılar gelişir

21 ERKEK GENİTAL YOLLARIN GELİŞMESİ Leyding hücreleri tarafından 8. Haftada insan koryonik gonodotropin hormonu etkisi ile testestoron üretilir. Bu erkek genital yolları oluşturmak için mezonefrik kanalları stimüle eder. Sertoli hücreleri 6 7. Haftada Müller baskılayıcı madde üretirler. Bu paramezonefrik kanal gelişmesini baskılar ( epitel mezenşim dönüşümü ile ). Ancak paramezonefrik kanalın kranial sonu appendiks testis olarak testisin süperioruna bağlı kalır.

22 İki mezonefrik kanal kranial son kısmı hariç devamlı kalır.gerileyen kranial son kısmı epididimis appendiks ini oluşturur. Kranialde yerleşmiş mezonefrik tubuller tamamiyle kaybolur. Mezonefrik kanalın testis karşısında kalan segmenti duktus epididimis i oluşturur. Bu bölgedeki mezonefrik tubuller epigenital tubuller adını alır ve ductuli effrentesleri oluşturarak rete testis kordonları ile temas kurar. Duktus epididimisin kranial son kısmı duktuli efferentia ya bağlanmıştır. Mezonefrik kanalın testis altında, epididimis distalindeki parçası duktus deferensi oluşturur ve mezenşimden oluşan kalın bir kas tabakası ile sarılır. Bu bölgedeki mezonefrik tubuller, paragenital tubuller adını alır ve rete testisle bağlantı kurmıyan bu tubuller mezonefrik kanal ilede bağlantılarını kaybederek duktuli efferentes kaudalinde

23 Her iki taraftaki duktus deferens urogenital sinus posterior kenarına bağlanırken iki lateral çıkıntı seminal vesikülü ( glandula vesikulosa ) ve bununla ürethra arasındaki mezonefrik kanal parçasıda ejakulatör kanalı oluşturur. Ejakulatör kanallar veru montanum da ürogenital sinus posterior duvarına açılır. Veru montanum Müller tepesinin kalıntısıdır ve hymen e homologdur Ejakulatör kanalların açılma delikleri arasındaki utrikulus masculina ise vaginaya homologdur

24 PROSTAT GELİŞİMİ Mezonefrik kanalların bağlanma bölgelerinin kavdalinde ürogenital sinüs te bir vertikal pelvik segment ve birde horizontal phallik segment vardır. Prostatik ürethra, ürogenital sinusun üriner bölgesine ait veru montanum ve idrar kesesi arasındaki parçası ile ürogenital sinüsün pelvik segmentinin kranial parçasından oluşur. Prostat bezleri pelvik segment epitelinden 3. Ayda tomurcuk olarak oluşur ve 4. Ayda gelişerek prostat bez epitelini yapar. Prostat stroma ve düz kasları bezler arasındaki mezenşimden oluşur. Geri kalan pelvik segment memranöz ürethrayı yapar ve bu kısımda ürethranın phallik segmenti ile devam eder

25 BULBOÜRETHRAL BEZLER Ürethranın membranöz parçasındaki bir çift bezelye büyüklüğündeki endodermal çıkıntıdan gelişir. Arada kalan mezenşimden de düz kas fibrilleri ve stroma gelişir.

26 DIŞ GENİTAL ORGANLARIN GELİŞİMİ

27 FARKLILAŞMAMIŞ DÖNEM Gelişimin 3. Haftasından itibaren primitif çizgiden göç eden mezenşim hücreleri membrana kloakalis lateralinde bir çift, ektodermle sarılı kloakal kıvrımları oluştururlar. 4. Haftada kloakal kıvrımlar kraniale doğru ilerler ve kloakal membranın kranial sonunda birleşerek Tuberkulum genitale yi ( phallus ) oluşturur. Tuberkulum genitale ve kloakal kıvrımlar etrafında yeni oluşan kabartılar genital kıvrımları ( labiaskrotal kabartı ) hasıl eder. 7. Haftada septum ürorectale ile kloakal memran, ürogenital ve anal membran olmak üzere ikiye bölünür

28 Böylelikle kloakal kıvrımlarda ikiye bölünerek ürogenital membran çevresinde ürogenital kıvrımları, anal membran çevresinde anal kıvrımları oluşturur. 9. Haftada önce anal memran daha sonra ürogenital membranın yırtılmasıyla anus açıklığı ve ürogenital açıklık oluşur Böylelikle ürogenital sinusun phallik segmenti dışarı açılır.

29 DİŞİ DIŞ GENİTAL ORGANLARIN GELİŞMESİ Dişi dış genital organların gelişmesi androgenlerin yokluğuna bağlıdır ve 3. Ayda olur. Fetal overler ve plasenta tarafından üretilen ostrojenlere bağlı olduğu düşünülmektedir. Tuberkulum genitale büyümesinin giderek durması ile clitoris oluşur. Ürogenital kıvrımların kaynaşmamış kısmı labia minorayı, posteriordaki kaynaşmış kısımları labia minoranın frenulumunu oluşturur.

30 Ürogenital sinusun phallik kısmı vaginanın vestibülünü hasıl eder. Buraya ürethra, vagina ve daha büyük vestibüler bezler açılır. Vestibül, lamina minora katlanmaları ile lateral olarak sınırlandırılır. Genital ( labioskrotal ) kıvrımların kaynaşmamış büyük bir kısmından labia majora oluşur. Genital kabartılar posterior de labial commisure yi, anteriörde mons pubis i oluşturmak için kaynaşır.

31 ERKEK DIŞ GENİTAL ORGANLARIN GELİŞMESİ Erkek dış genital organların gelişmesi fetal testis tarafından üretilen androgenlere bağlıdır. Tuberkulum genitale uzuyarak phallus u oluşturur. Phallus uzarken ürogenital kıvrımları da beraberinde sürükliyerek gelecekteki penisin ventral yüzeyinde ürethral ( ürogenital ) oluğun lateral duvarlarını oluşturur. Ürethral oluk, ürogenital sinusun phallik kısmındaki endodermal hücrelerin proliferasyonu ile oluşan urethral kılıf ile sınırlandırılır.

32 Genital kıvrımların posterior kısmı skrotal kabartıları yapmak üzere kalınlaşır. Ürethral kıvrımlar 3. Ayda penisin ventral yüzeyi boyunca birbirine yaklaşarak önden arkaya doğru kaynaşmaya başlar. Böylece eksternal urethral delik giderek penise doğru ilerler ve neticede penisin içine dahil olarak endodermal kanala dönüşür. Penil ürethra penisin son kısmında önce kör olarak sonlanır ve mezenşimal orjinli bir erektil doku kitlesi olan corpu kavernosum urethra ( spongiosum ) sarılır. Bu erektil doku glans penisi de oluşturur. Çift olan corpus kavernosum penis de mezenşimal orjinlidir

33 4. Ayda glansın ucundan ektodermal invaginasyon oluşur ve kaudal yönde ilerler. Glanduler epitelyal plak denilen bu hücresel kordon kanalize olur ve kör olan ürethra ile birleşir. Yeni oluşan kanalla ürethranın terminal kısmı tamamlanmış ve eksternal urethral delik glansın ucuna taşınmış olur. 12. Haftada glans penisin periferinde ikinci bir sirküler invaginasyon olur. Preputial epitelyal plak denilen bu ekdodermal invaginasyonun yarılmasıyla prepuce oluşur. Genital kıvrımların kalılaşmasıyla oluşan skrotal kabartılar, skrotumu oluşturmak için kaynaşır. Kaynaşma çizgisi skrotal raphe olarak görülür.

34 İNGUİNAL KANALLARIN GELİŞMESİ VE GONADLARIN DESKENTİ İnguinal kanallar, testislerin intraabominal yerleşim bölgesinden anterior abdominal duvar içinden geçerek skrotuma inmeleri için gerekli yollardır. Bu kanallar ovaryumlar hernekadar kanallara girmese de ( nadir vakalar haricinde ) her iki sekste de gelişir. Mezonefrozlar dejenere olurken gubernakulum denilen bir ligament abdomenin her bir kenarında gonadıninferior kutbundan aşağı inerek gelişen anterior abdominal duvar içinden oblik olarak geçer ve kavdal de labioskrotal kıvrımın iç yüzeyine bağlanır.

35 Peritonun bir invaginasyonu olan processus vaginalis, gubernakuluma ventral olarak gelişir ve gubernakulum tarafından oluşturulmuş yol boyunca ona paralel olarak abdominal duvar içinden geçerek fıtıklaşır. Processus vaginalis oluşurken abdominal duvar tabakalarını da uzunlamasına çeker ve böylece beraberce inguinal kanal duvarını oluştururlar Erkekte bu tabakalar spermatik kord ve testis örtüsünü oluşturur. Processus vaginalis tarafından transversalis fascia sında oluşturulan delik derin inguinal halkayı, eksternal oblik apenevrosis de oluşan delik yüzeyel inguinal halkayı oluşturur. İnguinal kanal bu iki halka arasında kalan kısımdır.

36 TESTİS DESKENT İ Testislerin abdomenden dışarı çıkıp inguinal kanallardan geçerek skrotuma inmesine denir. Testis 28. Haftada posterior abdominal duvardan, skrotum yukarısındaki derin inguinal halkaya inmiştir. İniş görünüşte olup, nedeni pelvis büyümesi ve embriyonik gövde büyümesi, buna karşılık gubernukulum un vucut duvarı kadar hızla büyümemesidir. Testis in inguinal kanal içinden 28. Haftada başlıyan inişi 2-3 gün sürer. 4 hafta sonrada ( 32. Hafta ) periton ve processus vaginalis arkasından geçerek skrotuma iner. İnguinal kanal içinde testisin geçişine abdominal iç organların büyümesi neticesi oluşan intraabdominal basınçtaki artmanın yardımcı olduğu ve koryonik gonodotropinlerle uyarılan fetal testisler tarafından üretilen androgenlerinde descenti kontrol ettiği desteklenmektedir.

37 Gubernakulum da testisi skrotuma bağlar ve deskent e klavuzluk eder. Transversalis fascia sının uzantısı - internal spermatik fascia yı, İnternal oblik kas ve fascia - cremasteric kas ve fascia yı, Eksternal oblik aponeurosis eksternal spermatik fascia yı oluşturur Srotum içinde testis processus vaginalis in distal sonuna çıkıntı yapar

38 Perinatal period esnasında processus başlangıçta geniştir. Giderek daralır ve neticede proksimal kısmını oluşturan bağlayıcı sap tamamiyle yok olur. Çıkıntının geri kalan parçası skrotum içinde, testisin etrafında Tunika vaginalis denilen bir çift peritoneal kese olarak kalır. Testisin skrotuma geçişinden sonra inguinal kanal spermatik kordun etrafında kasılır. Yeni doğmuş erkek çocukların % 97 sinden çoğu skrotumda iki testise sahiptirler. Doğumdan sonraki ilk üç ay içinde doğumda aşağı inmemiş çoğu testis skrotuma iner.

39 OVARYUMLARIN GÖÇÜ Tuba uterinalar başlangıçta vertikaldir. Utrus gelişirken onlar abdominal boşluğun interioruna doğru hareket edre ve horizontal durum alırlar. Ovaryumlar kısıtlı olarak yer değiştirirler. Körelmiş mezonefrosun posterior kenarında, tuba uterina kranialinde bulunur ve tuba uterinaya posterior olan bir durumda hareket ederek pelvis içindeki esas yerlerini alırlar.

40 Gubernakulum, tuba uterinaların uterusa bağlanma yerleri yakınında organa yapışır. Gubernakulumun kranial parçası overyal ligament, kavdal parçası da uterusun yuvarlak ligamentini yapar. Yuvarlak ligament inguinal kanallardan geçer ve labia majora içinde sonlanır. Dişilerde daha küçük bir processus vaginalis oluşur ve oblitere olarak doğumdan önce kaybolur. Eğer kalıcı olursa Nuck kanalı adını alır.

41 GENİTAL MALFORMASYONLAR

42 ERKEK GENİTAL SİSTEM MALFORMASYONLARI

43 Epispadias Urethranın penisin dorsal yüzüne açılmasıdır erkek çocuğun birinde görülür Glansı yada bütün penisi kaplıyabilir Clitorisin dorsumu üzerine açılan yukarı urethral duvarın yarığı olarak dişide de görülebilir. Genital tuberkulun gelişimi esnasında ektodermal mezenşimal ilişkinin yetersizliğinden oluşur.

44 Hypospadias Eksternal urethral deliğin glans penisin ucu yerine onun ventral yüzeyi ( glanduler hypospadias ) veya penis gövdesinin ventral yüzeyinde ( penile ) olduğu bir malformasyondur. 300 erkek çocuğun birinde görülür. Glanduler, penil tiplerine ( % 80 i oluşturur ) ilave olarak penoskrotal ve perineal tipleride vardır. Fetal testisler tarafından androgenlerin yetersiz üretiminden ve / veya bu hormonların reseptörlerinin yetersizliğinden oluşur.

45 Cryptochidism Testisin skrotuma inmeyip abdominal boşlukta veya testikuler deskent yolu boyunca herhangi bir yerde bulunmasıdır. Premature bebeklerin % 30 unda, yeni doğmuşların % 3 ünde görülür. Normal skrotuma inme ilk yılda tamamlanır Muhtemelen androgen üretimindeki yetersizlik neden olmaktadır. Testis abdominal boşluğun içinde veya dış kenarında kalırsa gelişemez ve sterilite görülür.

46 Ectopic testis Testis in deskent esnasında normal yolundan saparak abnormal lokalizasyonda geçici olarak yerleşmesidir. Eksternal oblik kasın aponevrosisinde ( İnterstitial ), uyluk kemiğinde ( femoral üçgen saha ), penise dorsal veya zıt kenarında yerleşebilir.

47 Hydrocele Processus vaginalisin abdominal sonunun açık kalması neticesi oluşur. Böylelikle perinoteal sıvı processus a geçerek testis ve spermatik kord un hydrocele ine neden olur.

48 Congenital inguinal hernia Prosessus vaginalisin açık kalması sonucu barsak looplarının skrotuma veya labia majoraya herni yapmasıdır. Erkeklerde dişilerden yaygındır. Criptochidism ile birlikte görülür.

49 Penisin Agenesis i Genital tuberkul gelişmesindeki yetersizlikten hasıl olur. 7. Haftada ektodermal mezenşimal ilişkinin yetersiz kalması genital tuberkülün gelişmesini engeller. Urethra anüse yakın perineuma açılır. Testis ve skrotum normaldir

50 Bifid penis ve çift penis Genital tuberkulün iki parçasının yanaşmasındaki yetersizlik neticesi bifid penis, iki tuberkülün oluşumu neticesinde de çift penis oluşur.

51 Micropenis Fetal testisteki bir fonksiyonel hormonal yetersizlikten dolayı penisin küçük olmasıdır. Penis suprapubik yağ tarafından gizlenmiştir.

52 Retroscrotal penis ( Penis ve skrotumun transpozisyonu ) Labia skrotal kıvrımlar skrotumu yapmak için kaynaşırken onların kavdal olarak yer değiştirmesindeki yetersizlikten dolayı penisin skrotumun arkasında bulunmasıdır. Onlar hatta genital tuberkülün önünde gelişir ve sonra kaynaşır.

53 Skrotumun agenesis i Skrotumun gelişmemesidir. Çok nadir görülür. Verga ve Avolio 1996 da iki vakada rapor etmiştir.

54 DİŞİ GENİTAL SİSTEM MALFORMASYONLARI

55 Uterovaginal Malformasyonlar

56 A.Paramezonefrik Kanalların Son Kısımlarının Parsiel veya Total Hatalı Kaynaşması 1.Uterus Didelphis Paramezonefrik kanalların inferior parçasının kaynaşmasındaki hatadan çift uterus oluşur. Çift servik ve çift vagina ile beraberdir.

57 2.Uterus Bicornis İki lateral boynuzlu bölünmüş uterus tek bir vaginaya açılır a. Uterus Bicornis Bicollis ( Serviks çift ) b. Uterus Bicornis Unicollis ( Serviks tek ) 3. Uterus Yokluğu Uterus vaginal plak oluşumunu etkilediğinden uterus yokluğunda vagina da yoktur

58 B. Tek Veya Çift Paramezonefrik Kanal Son Kısımlarının Parsial Ve Total Atrezisi 1. Unilateral Atresia İle Uterus Bicornis Unicollis Veya Rudimenter Boynuz 2. Partial Bilateral Atresia İle Cervix Atresia sı 3. Partial Bilateral Atresia İle Vaginal Atresia sı 4. Vaginanın Yokluğu

59 C. Paramezonefrik Kanalların Kaynaşması Sonrası Uterovaginal Septum KaybolmasındaYetersizlik 1. Tam Bilocular Uterus İki lümene sahip uterus 2. Bilocular Unicervical Uterus Uterovaginal septumun süperior kısmının ortan kalkması 3. Bilocular Bicervical Uetrus Uterovaginal septumun superior kısmının ortadan kalkması

60 D. Yetersiz Vaginal 1. Vaginal Atrezi Kanalizasyon

61 Tuba uterina malformasyonları Bir veya iki tübün yokluğu(uterus yokluğu ile) Rudimenter tüpler(genellikle lümensiz) Çift ostialı tüpler Aksesuar tüpler

62 Ovaryum Malformasyonları Ovaryum yokluğu Çizgi ovaryum (Turner sendromu ) Ovaryum duplikasyonu(genital kabartı duplikasyonu,müller kanalı duplikasyonu) Aksesuar ovaryum Ovaryum lobulasyonu Çok sayıda ovaryumlar(ovaryumlar tüplere bağlı olmıyabilir,uterus nadirdir)

63 Genetik Ve Hormonal Kaynaklı Seksüel Anomaliler Klinefelter Sendromu XXY Karyotip Pozitif Seks Kromatini Erkek Morfoloji Puberteye Kadar Anomali Görülmez Uzun Boy Puberteden Sonra (XX) Kromozomlarının Etkisi İle - Küçük Testis - Azospermi - Gynokomasti - Ereksiyon Azlığı - Tubuli Kontorti Seminiferi Hyalinizasyonu - Leyding Hücreleri Yok - Gonodotropin Fazlalığı - 17 Ketosteroidler - Azalmış Veya Normal

64 Turner Sendromu X0 Karyotip Hatalı Oogenezis -Döllenen Ovum X Kromozomu İçermez -X Kromozomu Erkekten Gelir Dişi Morfoloji Plasental Östrojenler Stimülasyonu Paramezonefrik Kanallar Dış Genital Organlar Fakat Doğum Sonrası Gelişim Durur Gonadlar Hormon Üretemez Yüksek Gonodotropin Seviyesi Kısa Boy Boyun Perdesi Geniş Yayılmış Meme Başı Primer Amenorhea Prematüre Menopoz Seksüel İnfantalismus Aplastik Ovaryum (Çizgi ovaryumlar ) Renal Anomaliler

65 Testiküler Feminizasyon (Androjen Duyarsızlık Sendromu) Dişi Morfoloji XY Seks Kromozomları + Testis Abdomen Veya İnguinal Kanaldadır Labia Majora Ya Da İnebilir Spermiogenezis Görülmez Testesteron Üretir Farklılaşmamış Dış Genital Organlar Hormon Faaliyetine Duyarlı Değildir Bozuk Androjen Reseptör Mekanizması Kör Sonlanan Vagina Uterus Ve Uterin Tüpler Yok Normal Meme Gelişimi Primer Amenorea Pubik Kıllar Yok Sekse Bağlı Resessif Gen Tarafından Nakledilir

66 Gerçek Gonadal Disgenezis - 44 XX Ve 44 XY - Primordial Germ Hücreleri - Oluşmamış Veya Göç Etmemiş - Gonadlar Gelişmez - Müllerİnhibitor Maddeler Ve Androjenler Yok - Maternal Ve Plasental Östrojenlerle - Paramezonefrik Sistem Etkilenir - Doğum Sonrası - Kanal Sistemi Ve Dış Genital Organların Gelişimi Durur - Kromozomlar Normaldir - Karakteristik Turner Sendromu Semptomları Görülmez

67 Gerçek Hermafroditizm Pozitif Kromatin Seks Kromozomları Birbirinden Ayrılamaz XY/XX, XY/X0 Ve XX/YO Seks Mozaikleri Ovaryum Ve Testis 1 Ovaryum Ve 1 Testis Veya 1 Ovatestis Afonksiyonel Gonad Morfolojik Görüntü Dişi Veya Erkek Yönünde Y Kromozomu Etkisine Göre

68 Erkek Pseudohermafrodizm XY Karyotip Negatif Seks Kromozomu Genetik Yapı Normal Sebebi Fetal Testisler Yetersiz Testesteron Ve Müller İnhibitör Madde Üretimi Az Eksiklik Erkek Morfolojisi Küçük Penis Hypospadias Valviform Scrotumun Ciddi Eksiklik Genel Morfoloji Dişi Paramezonefrik Sistem Uterus Vagina 2 Mezonefrik Kanal Dış Dişi Genital Organlar Ektopik Testis

69 Dişi Pseudohermafrodizm XX karyotip pozitif seks kromozomu Dişi morfoloji Sebep Konjenital adrenal hiperplazi neticesi aşırı androjen salgılanması büyük Klitoris Penise benzer kısmen kaynaşmış labia majora Nadiren klitoral üretra belirginleşir

Dişi Genital Sistem Anomalileri

Dişi Genital Sistem Anomalileri Dişi Genital Sistem Anomalileri KLEİNEFELTER SENDROMU 47,XXY karyotipine sahip (XXXY gibi diğer varyasyonlar da olabilir) 1:500 erkek insidanla cinsiyet farklanmasıyla ilgili anomaliler içinde en sık görülenidir.

Detaylı

GELİŞİMİN 1. VE 2. HAFTASI

GELİŞİMİN 1. VE 2. HAFTASI GELİŞİMİN 1. VE 2. HAFTASI (Fertilizasyon, Segmentasyon, İmplantasyon ve Bilaminar disk) PROF. DR. İSMAİL SEÇKİN FERTİLİZASYON A ) Germ hücrelerinin fertilizasyon bölgesine taşınması Oositin ampullaya

Detaylı

İNTERSEKS. KUŞKULU GENİTAL YAPI (Ambigü Genitalia) Prof.Dr.Yunus Söylet

İNTERSEKS. KUŞKULU GENİTAL YAPI (Ambigü Genitalia) Prof.Dr.Yunus Söylet İNTERSEKS KUŞKULU GENİTAL YAPI (Ambigü Genitalia) Prof.Dr.Yunus Söylet İNTERSEKS İNTERSEKS GELİŞİMİ KROMOZOMLAR HORMONLAR GONADLAR NASIL ERKEK OLUNUR? 7. haftaya kadar embryonun eksternal ve internal genital

Detaylı

Prenatal devre insan ve memeli hayvanlarda uterus içerisinde geçer. Kanatlı hayvanlarda ise yumurta içinde kuluçkada geçen devredir.

Prenatal devre insan ve memeli hayvanlarda uterus içerisinde geçer. Kanatlı hayvanlarda ise yumurta içinde kuluçkada geçen devredir. Embriyoloji, genel anlamıyla canlıların oluşmasını ve gelişmesini inceleyen bir bilim dalıdır. İnsan ve memeli hayvanların doğumdan önceki, kanatlı hayvanların ise kuluçka dönemindeki hayatını inceler.

Detaylı

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kadın ve erkek üreme sistemi dölün üretilmesi amacı ile özelleşmiş özel organlardan oluşmaktadır. Bazı üreme organları cinsiyet hücrelerini üretir, diğerleri

Detaylı

07.11.2014. Fetus Fizyolojisi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı

07.11.2014. Fetus Fizyolojisi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 8.Hafta ( 03-07 / 11 / 2014 ) FETUS FİZYOLOJİSİ 1.Embriyonun Gelişmesi 1.) Plasenta 2.) Amnion Kesesi ve Amnion Sıvısı Slayt No: 9 1.) EMBRİYONUN GELİŞMESİ

Detaylı

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU

EMBRİYOLOJİ VE GENETİK DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU EMBRİYOLOJİ VE GENETİK 1 DERSİNE GİRİŞ ARŞ. GÖR. KEVSER İLÇİOĞLU 2/16 EMBRİYOLOJİ NEDİR? Embriyoloji; zigottan, hücreler, dokular, organlar ile tüm vücudun oluşmasına kadar geçen ve doğuma kadar devam

Detaylı

SİNDİRİM VE ÜRİNER SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ

SİNDİRİM VE ÜRİNER SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ ünite 14 SİNDİRİM VE ÜRİNER SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ Prof. Dr. Süleyman Kaplan 14.1. SİNDİRİM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ Dördüncü haftanın başında barsak taslağının kraniyal (baş tarafındaki) ucunu orafarengial

Detaylı

LEPTİNİN YENİDOĞAN SIÇANLARIN TESTİS GERM HÜCRELERİNE ETKİSİNİN IŞIK MİKROSKOBİ DÜZEYİNDE İNCELENMESİ

LEPTİNİN YENİDOĞAN SIÇANLARIN TESTİS GERM HÜCRELERİNE ETKİSİNİN IŞIK MİKROSKOBİ DÜZEYİNDE İNCELENMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANA BİLİM DALI LEPTİNİN YENİDOĞAN SIÇANLARIN TESTİS GERM HÜCRELERİNE ETKİSİNİN IŞIK MİKROSKOBİ DÜZEYİNDE İNCELENMESİ (Yüksek

Detaylı

07.11.2014. Kadın Genital Organlarının Anatomi ve Fizyolojisi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı

07.11.2014. Kadın Genital Organlarının Anatomi ve Fizyolojisi. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Kadın üreme organları (organa genitalia feminina), erkek üreme organlarına göre daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Kadın üreme organları da erkek üreme organları

Detaylı

II.Hayvansal Dokular. b.bez Epiteli 1.Tek hücreli bez- Goblet hücresi 2.Çok hücreli kanallı bez 3.Çok hücreli kanalsız bez

II.Hayvansal Dokular. b.bez Epiteli 1.Tek hücreli bez- Goblet hücresi 2.Çok hücreli kanallı bez 3.Çok hücreli kanalsız bez II.Hayvansal Dokular Hayvanların embriyonik gelişimi sırasında Ektoderm, Mezoderm ve Endoderm denilen 3 farklı gelişme tabakası (=germ tabakası) bulunur. Bütün hayvansal dokular bu yapılardan ve bu yapıların

Detaylı

ENDODERMDEN MEYDANA GELENLER

ENDODERMDEN MEYDANA GELENLER ENDODERMDEN MEYDANA GELENLER SİNDİRİM SİSTEMİ *Splanchniopleura ile sarılan vitellus kesesi embriyoya yakın kısımdaki endoderm, cranial ve caudal yönlerde iki kör çıkıntı halinde Bağırsak taslağını oluşturur.

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 73. Adım ÜREME BÜYÜME GELİŞME EMBRİYONİK ZARLAR İNSAN EMBRİYOSUNUN GELİŞİMİ-1

ADIM ADIM YGS LYS. 73. Adım ÜREME BÜYÜME GELİŞME EMBRİYONİK ZARLAR İNSAN EMBRİYOSUNUN GELİŞİMİ-1 ADIM ADIM YGS LYS 73. Adım ÜREME BÜYÜME GELİŞME EMBRİYONİK ZARLAR İNSAN EMBRİYOSUNUN GELİŞİMİ-1 EMBRİYONUN DIŞINDA YER ALAN ZARLAR Zigotun gelişmesi ardından oluşan embriyo; sürüngen, kuş ve memelilerde

Detaylı

Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği

Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Ergenlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği Nelerden konuşacağız? Ergenlik nedir? Ergenlik sürecinde vücutta nasıl değişiklikler olur? Üreme organları nelerdir ve nasıl

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ. Prof.Dr. Murat AKKUŞ

SİNDİRİM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ. Prof.Dr. Murat AKKUŞ SİNDİRİM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ Prof.Dr. Murat AKKUŞ 4.haftadan itibaren kıvrılmaya başlayan embriyonun, bu kıvrılmasının sonuçlarından birisi de primitif barsak oluluşumudur. Primitif barsak kraniyalde orofaringeal

Detaylı

4. Haftada embriyo. Dışarıdan bakıldığında C harfi şeklindedir. Kalp bölgesi ventralde büyük bir şişkinlik gözlenir.

4. Haftada embriyo. Dışarıdan bakıldığında C harfi şeklindedir. Kalp bölgesi ventralde büyük bir şişkinlik gözlenir. 4. Haftada embriyo 2-3.5 mm uzunluktadır. 4-12 somitli dönemdir Dışarıdan bakıldığında C harfi şeklindedir. Kalp bölgesi ventralde büyük bir şişkinlik gözlenir. Otik çukur, lens plakodu, kol ve bacak tomurcukları

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel Kas Dokusunun Gelişimi Doç.Dr. E.Elif Güzel Kasların çoğunluğu mezodermden gelişir paraksiyal mezoderm lateral mezodermin somatik ve splanknik tabakaları neural krest hücreleri Paraksiyal mezoderm İskelet

Detaylı

Genital Sistemin Gelişimi

Genital Sistemin Gelişimi 1.1. Genital Sistemin Gelişimi Ayşehan Akıncı, Nigar Vardı Embriyonun cinsiyeti genetik olarak fertilizasyon anında belirlenmiştir, ancak cinse özgü gonadlar ve fenotipin oluşması sayısız genler ile kontrol

Detaylı

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi.

Şekil 1. Mitoz bölünmenin profaz evresi. KONU 9. HÜCRE BÖLÜNMESİ MİTOZ BÖLÜNME Mitoz bölünme tek hücreli canlılardan, çok hücreli canlılara ve insana kadar birçok canlı grubu tarafından gerçekleştirilebilir. Mitoz bölünme sonunda bölünen hücrelerden

Detaylı

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ Alt ekstremitelere, alt taraf veya alt yanlar da denir. Alt taraflar, pelvisin (leğen) her iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere simetrik iki sütun

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 5. haftada metanefrik divertikül oluşur metanefrik blastem ile birleşir Nefrogenezis başlar. 6-9. hafta: lobule böbrek anteriordan

Detaylı

07.11.2014. fetal dönem denir. Fetal dönemde, embriyonal dönemde oluşan organ sistemleri gelişir. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı

07.11.2014. fetal dönem denir. Fetal dönemde, embriyonal dönemde oluşan organ sistemleri gelişir. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 9.Hafta ( 10-14 / 11 / 2014 ) 1.) Göbek Kordonu 2.) Fetus ve Fetal Dolaşım Fizyolojisi 3.) Fetusun Aylara Göre Gelişimi Slayt No: 10 2 7.) FETUS Üçüncü gebelik

Detaylı

ADOLESANLARDA FĠZĠKSEL BÜYÜME VE CĠNSEL GELĠġME

ADOLESANLARDA FĠZĠKSEL BÜYÜME VE CĠNSEL GELĠġME ADOLESANLARDA FĠZĠKSEL BÜYÜME VE CĠNSEL GELĠġME Adolesans ; çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir * Fiziksel Büyüme * Cinsel Gelişme * Psikososyal Gelişme Büyüme ve gelişme, adolesansta belirgin bir

Detaylı

ÜREME FİZYOLOJİSİ 19/11/2015. ÜREME SİSTEMİ FiZYOLOJİSİ. Erkek Üreme Organları Fizyolojisi. ÜREME SİSTEMİ FiZYOLOJİSİ

ÜREME FİZYOLOJİSİ 19/11/2015. ÜREME SİSTEMİ FiZYOLOJİSİ. Erkek Üreme Organları Fizyolojisi. ÜREME SİSTEMİ FiZYOLOJİSİ ÜREME SİSTEMİ FiZYOLOJİSİ ÜREME FİZYOLOJİSİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire İnsanların, nesillerini devam ettirebilmeleri için, kadın ve erkek cinsine ihtiyaç vardır. İnsanların üreme sistemi, ergenlik dönemiyle

Detaylı

Akciğerin Embryolojisi Akif Turna

Akciğerin Embryolojisi Akif Turna Akciğerin Embryolojisi Akif Turna Neden Embryoloji? Neden Embryoloji? Organların gelişimini (organogenesis) anlamak Neden Embryoloji? Organların gelişimini (organogenesis) anlamak Fonksiyonlarını daha

Detaylı

Erkek Çocukta Genital Sorunlar. Dr. Erdal Eren Çocuk Endokrin Bilim Dalı

Erkek Çocukta Genital Sorunlar. Dr. Erdal Eren Çocuk Endokrin Bilim Dalı Erkek Çocukta Genital Sorunlar Dr. Erdal Eren Çocuk Endokrin Bilim Dalı Giriş Çocuk Endokrine Yönlendirme Nedenleri? İnmemiş testis Mikropenis Hidrosel Hipospadias Makropenis Giriş Akış Erkek genital gelişim

Detaylı

Seminifer kanalın en alt sırasında yerleşmiş ve aralarında mitoz bölünmeler geçirerek devamlı çoğalan hücreler spermatogonyum lardır.

Seminifer kanalın en alt sırasında yerleşmiş ve aralarında mitoz bölünmeler geçirerek devamlı çoğalan hücreler spermatogonyum lardır. SPERMATOGENEZİS Olgun erkek eşey hücresinin meydana gelişidir, (spermatogonyum, primer spermatosit, sekonder spermatosit, spermatid, sperm hücrelerinden ibarettir) Goniyogenezis, spermatositogenezis ve

Detaylı

ÜREME SİSTEMİNİN ANATOMİSİ

ÜREME SİSTEMİNİN ANATOMİSİ ÜREME SİSTEMİNİN ANATOMİSİ Arş. Gör. Kevser İLÇİOĞLU 1/60 KADIN ÜREME SİSTEMİ Kadının üreme organları; pelvik kavitede yerleşmiş olan ve pelvik taban tarafından desteklenen iç üreme organları ile perinede

Detaylı

AMAÇ: Ökaryotik hücrelerin bölünme mekanizmasını ve kromozom morfolojilerini öğrenmek.

AMAÇ: Ökaryotik hücrelerin bölünme mekanizmasını ve kromozom morfolojilerini öğrenmek. 19.11.2014/Çarşamba Lab 6 KONU: Hücre Bölünmesi ve Kromozom Morfolojisi AMAÇ: Ökaryotik hücrelerin bölünme mekanizmasını ve kromozom morfolojilerini öğrenmek. KAZANIMLAR: Ökaryotik hücrelerin nasıl çoğaldıkları

Detaylı

FERTİLİZASYON-Döllenme

FERTİLİZASYON-Döllenme FERTİLİZASYON-Döllenme Tanım Spermatozoon ile Oosit II nin birleşerek yeni bir canlı olan ZİGOT u şekillendirmesi Ovulasyonla yumurta yoluna atılan Oosit korona radiata hücreleri ile sarılıdır. - Oosit

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

8 Urogenital Sistem. Boşaltım organlarının, Erkek genital organlarının, Kadın genital organlarının yapısını ve fonksiyonlarını öğrenmiş olacaksınız.

8 Urogenital Sistem. Boşaltım organlarının, Erkek genital organlarının, Kadın genital organlarının yapısını ve fonksiyonlarını öğrenmiş olacaksınız. ÜNİTE 8 Urogenital Sistem Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Boşaltım organlarının, Erkek genital organlarının, Kadın genital organlarının yapısını ve fonksiyonlarını öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler

Detaylı

Özofagus Mide Histolojisi

Özofagus Mide Histolojisi Özofagus Mide Histolojisi Sindirim kanalını oluşturan yapılar Gastroıntestınal kanal özafagustan başlayıp anüse değin devam eden değişik çaptaki bir borudur.. Ağız, Farinks (yutak), özafagus(yemek borusu),

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Hayvansal organizmalarda gamet ve gamet oluşumu oluşumu:

Ayxmaz/biyoloji. Hayvansal organizmalarda gamet ve gamet oluşumu oluşumu: MAYOZ BÖLÜNME Mayoz-1 evreleri: Mayoz bölünme homolog kromozomların ve kardeş kromatidlerin ayrılmasını sağlayan ardışık iki bölünme bütünüdür. Homolog kromozomların ayrılmasına neden olan birinci evreye

Detaylı

İmplantasyon İkinci Haftada Embriyogenez Üçüncü Haftada Embriyogenez

İmplantasyon İkinci Haftada Embriyogenez Üçüncü Haftada Embriyogenez İmplantasyon İkinci Haftada Embriyogenez Üçüncü Haftada Embriyogenez Prof.Dr. Alp Can Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji ABD Yaşamın İkinci Haftası İmplantasyon Trofoblast invazyonu

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜREME SİSTEMİ (SYSTEMA GENITALE) (ERKEK VE KADIN GENİTAL ORGANLARI)

ÜNİTE ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜREME SİSTEMİ (SYSTEMA GENITALE) (ERKEK VE KADIN GENİTAL ORGANLARI) HEDEFLER İÇİNDEKİLER ÜREME SİSTEMİ (SYSTEMA GENITALE) (ERKEK VE KADIN GENİTAL ORGANLARI) Pelvis İskeleti Perineum Erkek Genital Organları İç Genital Organlar Dış Genital Organlar Kadın Genital Organları

Detaylı

EKTODERMDEN MEYDANA GELEN ORGAN VE SİSTEMLER

EKTODERMDEN MEYDANA GELEN ORGAN VE SİSTEMLER EKTODERMDEN MEYDANA GELEN ORGAN VE SİSTEMLER İndüksiyon olayı Chorda dorsalis Dorsalinde kalınlaşma Neural Plate( Plak ) Nöral kanal Nöral kanal (Tubulus nöyralis ) 4. somit düzeyinde ilk kaynaşmayı yapar.

Detaylı

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler Biçimlenmiş ve yoğunlaşmış kromatin materyaline kromozom denir. Kromozomlar Mitoz ve/veya Mayoz bölünmenin Profaz safhasında görülmeye başlar ve Metafaz

Detaylı

DÖNEM II - 5. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM II - 5. DERS KURULU (2015-2016) KURUL BAŞLANGIÇ- BİTİŞ TARİHLERİ 11 NİSAN - 27 MAYIS DÖNEM II - 5. DERS KURULU (2015-2016) KURUL ADI Ürogenital ve Endokrin Sistemi DERS SAATİ DERS KODU TIP 205 Hafta Sayısı 7 Haftalık Ders Saati DERS

Detaylı

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir

CANLILARDA ÜREME. Üreme canlıların ortak özelliğidir. Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir CANLILARDA ÜREME EYLÜL 3.HAFTA MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME Her canlının kendine benzer canlı meydana getirebilmesi üreme ile gerçekleşir Üreme canlıların ortak özelliğidir 3 4 Canlılar hücrelerden meydana gelir

Detaylı

GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu

GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu GENİTAL SİKLUS Östrus Siklusu Tanım Purbertiye ulaşan bir dişide hormonların kontrolü (hipotalamus, hipofiz ve ovaryum dan salınan) altında ovaryum ve uterusta meydana gelen değişiklikler Genital siklus

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM 1-BÖBREK(2) 2-ÜRETER(2) 3-İDRAR KESESİ 4-ÜRETHRA

ÜRİNER SİSTEM 1-BÖBREK(2) 2-ÜRETER(2) 3-İDRAR KESESİ 4-ÜRETHRA ÜRİNER SİSTEM 1-BÖBREK(2) 2-ÜRETER(2) 3-İDRAR KESESİ 4-ÜRETHRA ÜRİN Üre Ürik asit Kreatinin Belirli yabancı maddeler ve onların parçalanma ürünleri Elektrolitler Su(Değişik miktarda) BÖBREĞİN ÖNEMLİ Ürin

Detaylı

ADOLESANLARDA FĠZĠKSEL BÜYÜME VE CĠNSEL GELĠġME

ADOLESANLARDA FĠZĠKSEL BÜYÜME VE CĠNSEL GELĠġME ADOLESANLARDA FĠZĠKSEL BÜYÜME VE CĠNSEL GELĠġME ADOLESANLARDA FĠZĠKSEL BÜYÜME ADOLESAN Adolesan; Genç (youth); Gençlik (young people); 10-19 yaģ 15-24 yaģ 10-24 yaģ ADOLESAN Adolesan; çocukluktan eriģkinliğe

Detaylı

Müllerian Anomalilerin Sınıflaması ve Klinik Yaklaşım

Müllerian Anomalilerin Sınıflaması ve Klinik Yaklaşım Müllerian Anomalilerin Sınıflaması ve Klinik Yaklaşım Prof. Dr. Cemal Posacı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Müller kanalı gelişim aşamaları: Organogenez:

Detaylı

MENSTURASYON VE HORMONLAR

MENSTURASYON VE HORMONLAR MENSTURASYON VE HORMONLAR İLK ADET KANAMASI" Çocukluk çağından ergenlik çağına geçiş döneminde, ortalama olarak 12.5 yaşında kız çocuğu ilk adet kanamasını görür. Bu "ilk kanama" henüz yumurtlama süreci

Detaylı

Gelişimin 3.Haftası. Prof.Dr.Murat AKKUŞ

Gelişimin 3.Haftası. Prof.Dr.Murat AKKUŞ Gelişimin 3.Haftası Prof.Dr.Murat AKKUŞ Gelişimin üçüncü haftasında Primitif çizgi, Notokord, Üç germ yaprağı, gelişir. gastrulasyon İkinci haftanın sonuna gelindiğinde embriyo iki tabaka (epiblast ve

Detaylı

TESTOSTERON (TOTAL) Klinik Laboratuvar Testleri

TESTOSTERON (TOTAL) Klinik Laboratuvar Testleri TESTOSTERON (TOTAL) Kullanım amacı: Erkeklerde ve kadınlarda farklı kullanım amaçları vardır. Erkeklerde en çok, libido kaybı, erektil fonksiyon bozukluğu, jinekomasti, osteoporoz ve infertilite gibi belirti

Detaylı

Batın Ön Duvarı Patolojileri. Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Batın Ön Duvarı Patolojileri. Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Batın Ön Duvarı Patolojileri Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Batın ön duvarı embryolojisi Primitif umbilikal ring: Amnion ve embryonik ektoderm (amnioectodermal

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları

İnmemiş Testis ve İnguinal Herni. PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları İnmemiş Testis ve İnguinal Herni PANEL: Görseller Eşliğinde Vaka Tartışmaları DR.CEVPER ERSÖZ ÜROLOJİ ANABİ L İ M DALI Vaka 1 18 aylık, erkek çocuk Ailesi sağ yumurtalığının yukarıda olduğunu ifade ediyor

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ AMAÇ Üriner sistemin embriyolojik gelişimini öğrenmek; -Böbreklerin gelişimi, -Mesane ve üretranın gelişimi, -Mezonefroz ve Üreterin konum değişiklikleri. Üriner sistemin gelişimsel

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler

LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler LABORATUVAR-6 KONU-2 Hücre - IV.Kromozomlar ve Genler Biçimlenmiş ve yoğunlaşmış kromatin materyaline kromozom denir. Kromozomlar Mitoz ve/veya Mayoz bölünmenin Profaz safhasında görülmeye başlar ve Metafaz

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

Kök Hücre ve Erkek Genital Sisteminde Kök Hücrenin Kaynakları

Kök Hücre ve Erkek Genital Sisteminde Kök Hücrenin Kaynakları Kök Hücre ve Erkek Genital Sisteminde Kök Hücrenin Kaynakları Doç. Dr. Gülperi Öktem Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD. Designed by TheTemplateMart.com Kök Hücre Embriyogenezis

Detaylı

AMBİGİUS GENİTALYA TANISI VE TETKİKİ. Dr. Gülengül Köken Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

AMBİGİUS GENİTALYA TANISI VE TETKİKİ. Dr. Gülengül Köken Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD AMBİGİUS GENİTALYA TANISI VE TETKİKİ Dr. Gülengül Köken Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 30.10.2015 FETAL CİNSİYET Prenatal US yaparken ailelerin en önemli beklentisi cinsiyet

Detaylı

Diploid hücreden haploid gametler oluşur Germ hücrelerinde görülür (yumurta ve sperm) Dişi ve erkek gametler farklı geçmişe sahiptir Mayoz I ve Mayoz

Diploid hücreden haploid gametler oluşur Germ hücrelerinde görülür (yumurta ve sperm) Dişi ve erkek gametler farklı geçmişe sahiptir Mayoz I ve Mayoz MAYOZ Diploid hücreden haploid gametler oluşur Germ hücrelerinde görülür (yumurta ve sperm) Dişi ve erkek gametler farklı geçmişe sahiptir Mayoz I ve Mayoz II evrelerinden oluşur. Mayoz I redüksiyon bölünmesidir.

Detaylı

DÖNEM II (A Grubu) T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU

DÖNEM II (A Grubu) T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU (A Grubu) T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI A GRUBU V. DERS KURULU (6 HAFTA) (ÜROGENİTAL ve ENDOKRİN) (18 NİSAN - 27 MAYIS 2016) DEKAN Prof.Dr. Celalettin VATANSEV

Detaylı

Üreme Sistemi Fizyolojisi. Dr. Mehmet İnan

Üreme Sistemi Fizyolojisi. Dr. Mehmet İnan Üreme Sistemi Fizyolojisi Dr. Mehmet İnan 1 Dişi Üreme Sistemi Anatomisi Vulva, kadın dış genital bölgelerine karşıdan bakıldığında üstte "çatıyı" oluşturan leğen kemiklerinin birbiriyle orta hatta birleştiği

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI SIK GÖRÜLEN ÜROLOJİK ANOMALİLER

ÇOCUKLUK ÇAĞI SIK GÖRÜLEN ÜROLOJİK ANOMALİLER ÇOCUKLUK ÇAĞI SIK GÖRÜLEN ÜROLOJİK ANOMALİLER KRİPTORŞİDİZM (İNMEMİŞ TESTİS) Testiküler embriyolojik gelişim erken fetal hayatta başlar. Kromozomal cinsiyet, gametlerin füzyonu sırasında Y kromozomu varlığı

Detaylı

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ

A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Modern Genetik Biyoloji Ders Notları A. EġEYĠN BELĠRLENMESĠ Bazı omurgasız hayvanlarda ve tam çiçek bulunduran bitkilerin büyük çoğunluğunda hem dişi hem de erkek organ birlikte bulunur. Bazı canlılarda

Detaylı

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) KURULU (10 MART 2014 25 NİSAN 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II

Detaylı

GÖZ GELİŞİMİ PROF.DR. İSMAİL SEÇKİN

GÖZ GELİŞİMİ PROF.DR. İSMAİL SEÇKİN GÖZ GELİŞİMİ PROF.DR. İSMAİL SEÇKİN GÖZÜN GELİŞİMİ İlk taslak 22. Günde,7 somitli, 2 mm lik embriyoda Prosensephalonun Diensephalon parçasının lateral taraflarında gelişir Göz gelişimine, 1 Ön beyinin

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ. Prof Dr. Murat AKKUŞ

KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ. Prof Dr. Murat AKKUŞ KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ Prof Dr. Murat AKKUŞ KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN GELİŞİMİ Gelişiminin ilk aşamalarında besin ihtiyacını diffüzyonla karşılayabilen embriyo, kısa zamanda hızla büyümesi nedeniyle

Detaylı

www.kanatlibilgi.com

www.kanatlibilgi.com www.kanatlibilgi.com TAVUK EMBRİYOSUNUN GÜNLÜK GELİŞİM SAFHALARI Kaynak: Dr Stephan WARIN, DVM, Avian Business Unit. CEVA Santé Animale, La Ballastiere, BP 126, 33501 Libourne Cedex, France Çeviren: Barbaros

Detaylı

Üç aylık erkek bebekte persistent müllerian kanal sendromu ve transvers testiküler ektopi: olgu sunumu

Üç aylık erkek bebekte persistent müllerian kanal sendromu ve transvers testiküler ektopi: olgu sunumu Üç aylık erkek bebekte persistent müllerian kanal sendromu ve transvers testiküler ektopi: olgu sunumu Persistent müllerian duct syndrome and transverse testicular ectopia in a 3- month-old-boy: a case

Detaylı

ERKEKTE ÜREME VE HORMONAL FONKSİYONLAR. Dr. Nevzat KAHVECİ

ERKEKTE ÜREME VE HORMONAL FONKSİYONLAR. Dr. Nevzat KAHVECİ ERKEKTE ÜREME VE HORMONAL FONKSİYONLAR Dr. Nevzat KAHVECİ Erkek üreme sistemi Kadın üreme sistemi Üreme sağlığı Gebelik ve laktasyon Üreme sisteminin temel işlevi Üreme organları ve gonadların fonksiyonları

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI SIK RASTLANILAN ÜROLOJİK HASTALIKLAR. Dr. Ahmet Ali SANCAKTUTAR

ÇOCUKLUK ÇAĞI SIK RASTLANILAN ÜROLOJİK HASTALIKLAR. Dr. Ahmet Ali SANCAKTUTAR ÇOCUKLUK ÇAĞI SIK RASTLANILAN ÜROLOJİK HASTALIKLAR Dr. Ahmet Ali SANCAKTUTAR İNMEMİŞ TESTİS (Kriptoorşidizm) İnguinal kanal oluşumu ve testis inişi. (A)7 haftalık, inmemiş testis. (B ve C) haf. Vajinal

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

Nadir Görülen Over Tümörleri

Nadir Görülen Over Tümörleri Nadir Görülen Over Tümörleri Dr.Süleyman Engin Akhan İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Nadir Görülen Over Tümörleri Overin habis tümörlerinin %90 ı yüzey epiteli olan germinal

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ GELİŞİMSEL ANOMALİLERİ. Prof. Dr. Murat AKKUŞ

SİNDİRİM SİSTEMİ GELİŞİMSEL ANOMALİLERİ. Prof. Dr. Murat AKKUŞ SİNDİRİM SİSTEMİ GELİŞİMSEL ANOMALİLERİ Prof. Dr. Murat AKKUŞ YÜZ ve DAMAK Yüz ve damağın karmaşık gelişiminden dolayı, yüz ve damağın doğuştan anomalileri sıktır. Anomaliler, yüzün iskelet ve bağ doku

Detaylı

ÜREME BİYOLOJİSİ VE DOĞUM BİLGİSİ DERS NOTLARI

ÜREME BİYOLOJİSİ VE DOĞUM BİLGİSİ DERS NOTLARI v1.0 1810513 ÜREME BİYOLOJİSİ VE DOĞUM BİLGİSİ DERS NOTLARI YUSUF ZİYA GÜZEY İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER DİZİNİ ÇİZELGELER DİZİNİ GİRİŞ 1 BÖLÜM 1. DİŞİ ÜREME ORGANLARI 2 1.1. Ovaryumlar (Yumurtalıklar)

Detaylı

KADIN HAYATININ EVRELERİ I

KADIN HAYATININ EVRELERİ I ÜNİTE 5 KADIN HAYATININ EVRELERİ I Serap TOPATAN 5.1. PUBERTE DÖNEMİ Şekil 1: Kadın hayatının evreleri Puberte bireyin cinsel olgunluğa ve üreme yeteneğine sahip olduğu bir dönemdir. Bu dönemde vücutta

Detaylı

Embriyogenez (4-8 haftalar)

Embriyogenez (4-8 haftalar) Dönem I-Sunum-4, 2010 Embriyogenez (4-8 haftalar) Prof.Dr. Alp Can Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji ABD Yaşamı sürdürmenin iki yolu vardır; Birincisi, hiçbir şey mucize değilmiş

Detaylı

ALT ÜRİNER SİSTEM VE PELVİK TABAN FONKSİYONEL ANATOMİSİ

ALT ÜRİNER SİSTEM VE PELVİK TABAN FONKSİYONEL ANATOMİSİ ALT ÜRİNER SİSTEM VE PELVİK TABAN FONKSİYONEL ANATOMİSİ Prof.Dr.Niyazi Aşkar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ürojinekoloji Ünitesi Kontinansın devamlılığının sağlanması

Detaylı

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19 1) Çocuklarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? (1998 NİSAN) a) Klasik seminom b) Teratom c) Yolk sak tümörü d) Kariokarsinom e) Spermatositik seminom Testisde en sık görülen tümör

Detaylı

ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA METOTREKSAT KAYNAKLI TESTİS HASARINDA KURKUMİNİN ETKİSİ

ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA METOTREKSAT KAYNAKLI TESTİS HASARINDA KURKUMİNİN ETKİSİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA METOTREKSAT KAYNAKLI TESTİS HASARINDA KURKUMİNİN ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA LİTYUM KARBONAT İLE OLUŞTURULAN TESTİS HASARI ÜZERİNE E VİTAMİNİNİN ETKİSİ

ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA LİTYUM KARBONAT İLE OLUŞTURULAN TESTİS HASARI ÜZERİNE E VİTAMİNİNİN ETKİSİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA LİTYUM KARBONAT İLE OLUŞTURULAN TESTİS HASARI ÜZERİNE E VİTAMİNİNİN ETKİSİ

Detaylı

ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA DOKSORUBİSİN İLE OLUŞTURULAN TESTİS HASARI ÜZERİNE L-KARNİTİNİN ETKİSİ

ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA DOKSORUBİSİN İLE OLUŞTURULAN TESTİS HASARI ÜZERİNE L-KARNİTİNİN ETKİSİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI ERİŞKİN ERKEK SIÇANLARDA DOKSORUBİSİN İLE OLUŞTURULAN TESTİS HASARI ÜZERİNE L-KARNİTİNİN ETKİSİ YÜKSEK

Detaylı

KALITIMIN GENEL İLKELERI. Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1

KALITIMIN GENEL İLKELERI. Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1 KALITIMIN GENEL İLKELERI Modern Genetik Eşeye Bağlı Kalıtım-1 Eşey Tayini Kromozoma dayalı eşey saptanması çok hücreli canlılarda gerçekleştirilebilir. Otozomal kromozomlar üzerinde her iki eşeye ait özellikleri

Detaylı

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Doç. Dr. Ahmet Özaydın Nükleus (çekirdek) ökaryotlar ile prokaryotları ayıran temel özelliktir. Çekirdek hem genetik bilginin deposu hem de kontrol merkezidir.

Detaylı

CİNSİYETE BAĞLI KALITIM

CİNSİYETE BAĞLI KALITIM CİNSİYETE BAĞLI KALITIM *Cinsiyetin belirlenmesi: Eşeyli üreyen hayvanlarda cinsiyetin belirlenmesi farklı şekillerde olabilmektedir. Bazı hayvanlarda cinsiyetin belirlenmesi, çevre koşulları tarafından

Detaylı

Mozaisizm- Kimerizm. Dr. Serdar Ceylaner Tıbbi Genetik Uzmanı

Mozaisizm- Kimerizm. Dr. Serdar Ceylaner Tıbbi Genetik Uzmanı Mozaisizm- Kimerizm Dr. Serdar Ceylaner Tıbbi Genetik Uzmanı Chimera Chimera Sphenks Kimerizm İki ayrı canlının dokularını içeren canlı Yapay ve doğal olmak üzere iki türü tanımlanabilir. Organ nakli

Detaylı

Kök Hücre Biyolojisi. Prof. Dr. Gönül KANIGÜR Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK

Kök Hücre Biyolojisi. Prof. Dr. Gönül KANIGÜR Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK Kök Hücre Biyolojisi Prof. Dr. Gönül KANIGÜR Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK Kök hücre nedir? Kök hücreler organizmanın tüm dokularını ve organlarını oluşturan ana hücrelerdir. Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler

Detaylı

Hücre çekirdeği (nucleus)

Hücre çekirdeği (nucleus) Hücre çekirdeği (nucleus) Toplam hücre hacmının 1/20-1/10'unu kapsar. Değişik hücrelerde mekanik etkilerle, yer ve şekil değiştirebilir, bu nedenle hücrelerde farklı şekillerde görülebilir. Çekirdek, hücre

Detaylı

DÖNEM II T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI

DÖNEM II T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 DERS YILI V. DERS KURULU (6 HAFTA) (ÜROGENİTAL ve ENDOKRİN) (21 NİSAN - 30 MAYIS 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARD. DÖNEM

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK ÜREME SĠSTEMĠ 720S00032

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK ÜREME SĠSTEMĠ 720S00032 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK ÜREME SĠSTEMĠ 720S00032 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph NUKLEUS Bir hücrenin tüm yapılarının ve etkinliklerinin kodlandığı kromozomu Ayrıca, DNA sını dublike edecek ve 3 tip RNA yı ribozomal (rrna), haberci (mrna) ve transfer (trna)-sentezleyecek ve işleyecek

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

Androjenler ve Anabolik Steroidler

Androjenler ve Anabolik Steroidler Androjenler ve Anabolik Steroidler Sentezleri Androjenler kolesterolden sentezlenirler. Testosteron, testisin interstisyel (leydig ) hücrelerinde, 5-Pregnonolon dan sentezlenir. Testosteron salındıktan

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜREME SİSTEMİ TIBBİ TERMİNOLOJİ. Doç. Dr. Samet KAPAKİN

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜREME SİSTEMİ TIBBİ TERMİNOLOJİ. Doç. Dr. Samet KAPAKİN HEDEFLER İÇİNDEKİLER ÜREME SİSTEMİ Giriş Üreme Sistemi Hakkında Genel Bilgiler Üreme Sistemi Organları Üreme Sistemi ile İlgili Anatomik Terimler Üreme Sistemi ile İlgili Klinik Terimler TIBBİ TERMİNOLOJİ

Detaylı

Anatomik Sistemler. Hastalıklar Bilgisi Ders-2 İskelet-Kas-Sinir Sistemleri

Anatomik Sistemler. Hastalıklar Bilgisi Ders-2 İskelet-Kas-Sinir Sistemleri Anatomik Sistemler Hastalıklar Bilgisi Ders-2 İskelet-Kas-Sinir Sistemleri Anatomik Sistem İskelet Sistemi İskeletin Görevleri Vücuda şekil verir. Vücuda destek sağlar. Göğüs kafes ve kafatası kemikleri

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

SİSPLATİN TOKSİSİTESİNİN SIÇAN TESTİSİNDE YARATTIĞI HİSTOLOJİK DEĞİŞİMLERE ÇİNKONUN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (DENEYSEL ÇALIŞMA)

SİSPLATİN TOKSİSİTESİNİN SIÇAN TESTİSİNDE YARATTIĞI HİSTOLOJİK DEĞİŞİMLERE ÇİNKONUN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (DENEYSEL ÇALIŞMA) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİSPLATİN TOKSİSİTESİNİN SIÇAN TESTİSİNDE YARATTIĞI HİSTOLOJİK DEĞİŞİMLERE ÇİNKONUN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (DENEYSEL ÇALIŞMA) Burcu GÜLTEKİN DOKTORA

Detaylı

Giriş Fertilizasyon Pre-Embriyogenez

Giriş Fertilizasyon Pre-Embriyogenez Giriş Fertilizasyon Pre-Embriyogenez Prof.Dr. Alp Can Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Embriyoloji (Gelişim Bilimi) [embriyo=cenin, logos=bilim] İnsanın gelişimindeki yapı-işlev ilişkisi Tanımsal (deskriptif

Detaylı

OVARYUM DOKUSUNDA KÖK HÜCRE VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI

OVARYUM DOKUSUNDA KÖK HÜCRE VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI OVARYUM DOKUSUNDA KÖK HÜCRE VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI Duygu GÖK Mayıs 2011 DENİZLİ OVARYUM DOKUSUNDA KÖK HÜCRE VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Embriyolojiye Giriş ve Tarihçe. Prof.Dr.Murat AKKUŞ

Embriyolojiye Giriş ve Tarihçe. Prof.Dr.Murat AKKUŞ Embriyolojiye Giriş ve Tarihçe Prof.Dr.Murat AKKUŞ Embriyolojinin Tanımı Embriyoloji, tüm canlıların türe özgü şekillerini alıncaya kadar geçirdikleri gelişme evrelerini inceleyen bilim dalıdır Embriyoloji

Detaylı

KROMOZOM YAPISINDAKİ BOZUKLUKLAR

KROMOZOM YAPISINDAKİ BOZUKLUKLAR KROMOZOM YAPISINDAKİ BOZUKLUKLAR http://radyolojii.blogspot.com.tr/2014_08_01_archive.html http://tr.wikipedia.org/wiki/dna_onar%c4%b1m%c4%b1 Kromozomun yapısal formunun değişmesiyle oluşur. Kırıklar gibi

Detaylı

Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD

Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD Tanım İnfertilite, cinsel yönden aktif ve kontrasepsiyon uygulamayan bir çiftin bir yıl içerisinde gebelik elde edememesi durumudur (WHO). Epidemiyoloji Çiftlerin yaklaşık

Detaylı