GABOR TABANLI AYRIK EVRİMSEL DÖNÜŞÜM KULLANILARAK GÖRÜNTÜ DAMGALAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GABOR TABANLI AYRIK EVRİMSEL DÖNÜŞÜM KULLANILARAK GÖRÜNTÜ DAMGALAMA"

Transkript

1 GABOR TABANL AYRK EVRİSEL DÖNÜŞÜ KULLANLARAK GÖRÜNTÜ DAGALAA ahmu ÖZTÜRK (), Aydın AKAN (),, Yalçın ÇEKİÇ () Elri-Elroni ühndisliği Bölümü () İsanbul Ünivrsisi, Avılar, 343, İsanbul () Bahçşhir Ünivrsisi, Bşiaş, 34349, İsanbul ABSTRACT Warmaring hniqus ar proposd as a soluion o opyrigh proion of digial mdia fils. Warmaring algorihms ar mainly onnrad on spaial or spral domains. n his wor, a nw and robus warmaring mhod ha is basd on spaio-frquny (SF) rprsnaions is prsnd. W us h Disr Evoluionary Transform (DET) o rprsn an imag in h SF domain. A warmar is mbddd ono sld lls in h join SF domain. Hn by ombining h advanags of spaial and spral domain warmaring mhods, a robus and prpual warmaring algorihm is prsnd. Ky words: mag Warmaring, Tim-Frquny Analysis, Disr Evoluionary Transform.. GİRİŞ Sayısal mdya ürünlri, sunduları yüs ali, olaylıla dğişirilbilm v yüs vrimlilil çoğalılabilm gibi bir ço avanaj sağlamalarının yanında, olay opyalanabilmlri v dğişililr uğraılabilmlri ndniyl lif halarının orunmasının zorlaşmasına sbp olmuşlardır. Son yıllarda bu soruna çözüm olara damgalama önrilmdir. Sayısal damgalama, damga olara adlandırılan bir bilginin, bir çolu oram nsnsinin için, daha sonra isnildiğind çıarılabil vya spi dilbil bir biçimd yrlşirilmsidir. Damga olara ullanılan bilgi, damgalanan nsn haında çşili bilgilr olabilği gibi ullanııya (vya sahibin) ilişin bazı bilgilr d olabilir. Görünü vya vido damgalama söz onusuysa, damga olara başa bir görünü vya bir logo ullanılabilir. Damga olara ullanılan görünü görülbilir vya görülmz olara gömülbilir. Görünü damgalama haında yapılan çalışmalar çoğunlula uzaysal v izgsl boyularda damgalama yönmlri üzrin yoğunlaşmışır. Hr ii boyu için d başarılı damgalama yönmlri glişirilmiş olsa da, hr yönmin ndin has bazı zayıflıları da bulunmaadır. Uzaysal boyua, damgalanaa alan asıl görününün dousuna bağlı olara sçilir [,]. İzgsl boyua is, damga, Ayrı Kosinüs Dönüşümü (AKD) vya Ayrı Dalgaı Dönüşümü (ADD) gibi yönmlr ullanılara dönüşüm yapıldıan sonra gömülür. Damga dönüşüm bölgsind görünmzli şarlarını sağlayabilm için ora frans bölglrin gömülmdir [3,4,5]. İzgsl boyua damgalama, dayanılılı açısından daha avanajlıdır. Faa izgsl boyua çalışmanın girdiği bazı sınırlamalar, uzaysal boyuai fardilmzli şarına uymayı zorlaşırabilir, yani görünüd bozulmalar olabilir. Son dönmlrd bazı araşırmaılar, hm uzaysal hm d izgsl boyuların avanajlarından yararlanara daha dayanılı v fardilmz damgalama yapabilm için görününün birlşi uzaysal-izgsl gösrimini ullanan yönmlr glişirmy çalışmaadır [6,7]. Birlşi uzaysal-izgsl düzlmd damgalama, görününün içind n adar, hangi bolgd v hangi frans aralığında bilgi salanabilğin ilişin snli sağlamaadır. Bu çalışmada, boyulu işarlr için bir zaman-frans (ZF) gosrim yonmi olan Gabor açılımı abanlı Ayrı Evrimsl Dönüşüm (AED) il yni bir görünü damgalama yönmi sunulmaadır. Damgalama işlminin ardından damga szm yönmi d vrilir.. GABOR TABANL AYRK EVRİSEL DÖNÜŞÜ Ayrı zamanlı bir x(, n N-, dizisi için zamanla dgişn bir çird, X(n,ω ), yardımı il aşağıdai gibi sinüsoidal bir gösrim ld dilbilir [8,9]: K x( Burada j n X ( n, ) () K, K-, K frans / örnği sayısı, v X(n,ω ) ayrı vrimsl dönüşüm (AED) çirdğini gösrmdir. İşarin zamanla dğişn izgsi bu dönüşüm yardımı il S(n,ω ) = X(n,ω ) / K il ld dilbilmdir. AED

2 çirdği, X(n,ω ) işar insindn aşağıdai gibi ld dilbilir: X N j () n, xw n, Burada n, W gnl olara zaman v frans bağımlı pnr fonsiyonunu gösrmdir. AED ısa-zamanlı Fourir dönüşümünün gnllşirilmiş n, pnrsi W hali olara yorumlanabilir [9]. di olmayan aban fonsiyonları ullanan Gabor açılımı vya di aban ullanan alvar dalgaıları il ld dilbilmdir [9]. Pnrnin nrjisi normaliz dilr vrimsl izgnin işar nrjisini oruması sağlanabilir. Görüldüğü gibi AED ullanıldığında, işar ZF gösrimindn Wignr dağılımı gibi ZF dağılımlarına gör ço daha olaya gri ld dilbilmdir []. Dolayısı il damgalama uygulamaları için olduça uygun bir ZF analizi yönmidir. 3. UF TABANL GÖRÜNTÜ DAGALAA Önrdiğimiz uzay-frans abanlı damgalama yönmind, görününün saırları boyulu işarlr olara düşünülm v birlşi uzayfrans boyuuna dönüşümlri ayrı ayrı yapılmaadır. Böyl hr bir saır için ayrı bir uzay-frans marisi ld dilmdir. Damga, bu uzay-frans marislri içindn sçiln asayılara gömülmdir. Damgayı görününün büün saırlarına gömm mümün olsa da, güvnli için sad bizim sçiğimiz bazı saırlara gömülmdir. Damga, hr bir saırın AED marisi içrisind d yin sad bizim blirldiğimiz asayılara lnmdir. Böyl hm saırlar, hm d asayılar için ayrı anaharlar ullanılmaa v damgalama işlmi olduça güvnli bir hal girilmdir. İi boyulu görünülri doğrudan uzay-frans boyuunda ifad dbilm içind bazı yönmlr önrilmişir. Faa yoğun işlm yüü bu yönmlrin damgalama uygulamalarında ullanımını zorlaşırmaadır [6]. Son yıllarda, Wignr Dağılımı ullanılara görününün saırlarına damga gömm yönmi uygulanmışır [7,]. Ana saır dizisinin Wignr vya diğr bir Cohn sınıfı ZF dağılımından gri ld dilmsi gnllil zor bir problmdir. AED doğrusal bir dönüşüm olduğu için damgalama çalışmalarında ullanılması daha uygundur. Bu ndnl, bu çalışmada AED ullanılara uzayfrans abanlı bir damgalama yönmi önrilmişir. Eğr, ( x,, x, y N, asıl görünü is, görününün x. saırı için AED: X N j ) ( x, ) W ) (3) ld dilir. V burada y, N şlinddir. Damga dizisi is w (, n, il gösrilir., damga dizisinin büyülüğünü gösrmdir v n adar büyüs, önriln yönmin apasisi o adar büyü olaair. Bu çalışmada damga olara rasgl ürilmiş sıfır oralama v birim varyanslı, = ad grçl sayıdan oluşan lmana sahip bir Gauss dağılımlı dizi ullanılmışır. Görününün x. saırının AED marisindn damga dizisinin lman sayısı adar asayı sçilir v bu asayılara damga, ( (. (., (4) şlind lnir. Burada (, n,,...,, AED asayılarını, damga dizisini gösrmdir. is bizim blirlyğimiz bir ağırlı sabiidir. Damga lnn asayıların indislri, damga çıarılması ya da spii aşamasında grğindn anahar olara salanır. Hm böyl anahara sahip olmayan işilr, damganın gömüldüğü asayıları spi dilmz v damganın güvnliği sağlanmış olur. UF bölgsind damga gömm işlmi amamlandıan sonra, Trs AED (TAED) yoluyla damgalanmış görünü saırı ld dilir: K ˆ( x, Xˆ j y ). (5) Burada, Xˆ ) damga lnmiş AED asayılar marisini, ˆ ( x, is damgalanmış görünü saırını gösrmdir. Damga gömm işlmi, görününün üm saırları için yapılabilir. Ana güvnli açısından ris oluşuraağı v işlm yüünü ço arıraağı için rih dilmmişir. Bunun yrin blirli bir sayıda rasgl saır sçilmiş v sad onlar damgalanmışır. Bu durumda damgalanan saırların indislrini d bir güvnli anaharı olara salama v spi aşamasında ullanma grmişir. Bu yolla iini bir güvnli oruması da sağlanmış olur. Bu yönml uzay-frans boyuunda damga gömmnin, damgalamanın apasisinin olduça yüslilbilmsin olana vrmsi önmli bir avanajdır. 3

3 4. DAGA SEZE Tlif halarının orunması gibi prai uygulamalarda önlili amaç, görünü çşili bozulmalara, yani saldırılara uğramış olsa bil, içrisind örn damgalardan hangisinin bulunduğunu spi dbilmir. Bu çalışmada ilini abanlı bir damga szm yönmi ullanılmaadır. Bunun için ön damgalanmış görünü saırının AED si hsaplanır. AED asayılar marisindn, damgalanmış asayılar anahar yardımıyla bulunur v bir dizi halin girilir. Böyl ( dizisi ynidn ld dilmiş olur. (, damgalanmış v büyü olasılıla saldırılar sonuu bozulmalara uğramış asayıları içrir. Elimizd bulunan örn damgalar ümsindi hrhangi bir damganın ( dizisi içrisin gömülü olup olmadığını s dbilm için, bu dizinin büün örn damgalarla olan ilinisi hsaplanır.bu ilini sonuçları, s diln damganın görünüd mvu olup olmadığına arar vrilbilmsi için ullanılır. Karar vrm işlmi için bir şi dğri hsaplanmalı v ilini sonuçları bu dğr il arşılaşırılmalıdır. Sad grç damganın ilini sinin sonuu bu şi dğrini aşaaır. Böyl görünüy hangi damganın gömülmüş olduğu spi dilbilmdir. Damgalanmış v saldırılar sonuu bozulmuş asayılar dizisi, (, v damga dizisi, w (, arasındai ilini, ( ( (6) n şlind ifad dilir. İlini sin abi uulan örn damgayı il gösrirs, ( ( ( (7) ld dilir. Buradan n n ( ( (. (8) Eğr s diln damga v görünüy gömülü damga,, aynı is, yuarıdai şili ( (9) ( ( w ( n şlini alır. Bu çalışmada damga olara sıfır oralama v birim varyanslı, rasgl Gauss dizilr ullanılmışır. İlini abanlı bir szii aşağıdai şild anımlanabilir: H. () H Burada, şi dğrini gösrmdir. H il gösriln bir numaralı hipozin grçlşmsi durumunda, s diln damganın, görünüy gömülü olan damga il aynı olduğu abul dilir. H il gösriln sıfır numaralı hipozin grçlşmsi durumunda is, ya s diln v gömülü olan damgalar farlıdır, ya da görünüy hiç damga lnmmişir. Bir şi dğri sçildin sonra, hrhangi bir saldırının olmadığı oşullarda haa olasılığı aşağıdai şild ld dilbilir. P x dx rf () Bu şilin haa olasılığının am olara ld dilbilmsi için, asıl görününün varyansı,, v oralaması,, hsaplanabilmlidir. Kullanılma ihimali olan üm görünülr için AED asayılarının blnn dğrinin hsaplanması griğindn, bu ço zor bir yönmdir. Faa dnysl yönmlrl iyi yalaşımlar ld dilbilir. İlininin isaisisl ararisilri inlnirn, önlil hm damga lnn AED asayılar dizisinin, hm d damga dizisinin sıfır oralamalı v bağımsız rasgl dğişnlr olduları abul dilmişir. Bu varsayımlar alında ( nin oralaması v varyansı hsaplanmışır. Ts diln damga, görünüy gömülü olan damga il aynı is olduğu bulunmuşur. Ts diln damga, görünüy gömülü olan damga il aynı dğil is vya görünüd hiç damga yosa olduğu görülmüşür []., Damga var (), Damga yo vya farlı ( nin varyansı is, bazı abul v yalaşımlar yardımıyla, (3) olara bulunmuşur. Görüldüğü gibi, ( in olasılı yoğunlu fonsiyonu, oralamaları farlı, varyansları şi olan ii ayrı Gauss ğrisindn oluşmaadır. Bunlardan, H ın oluşma olasılığını gösrn, 4

4 H in oluşma olasılığını gösrn is dğrin sahipir. oralama Görününün hrhangi bir saldırıya uğramadığı durumda şi dğri, Gauss ğrilrinin ora noası olara sçilbilir. Burada, birini Gauss ğrisinin oralaması, iini Gauss ğrisinin oralaması is şlinddir. Bu ndnl, saldırı olmadığı durumda şi dğrini, (4) şlind hsaplayabiliriz. Prai uygulamalarda, asıl görününün oralama dğrini bazı yalaşımlarla bulup, ondan şi dğrini hsaplama yrin, doğrudan damgalanmış görününün AED asayılarının oralamasını ullanma daha uygulanabilir olaaır: ( (5) n Çşili dnysl çalışmalar gösrmişir i, görünüy saldırı uygulanırsa, H hipozini arşılayan sıfır oralamalı Gauss ğrisinin varyansı,, hmn hmn aynı almaadır. Faa H hipozini arşılayan oralamalı Gauss ğrisinin varyansı dia çii biçimd armaadır. Ayrıa in saldırı alında bil dğişmdiğini v sıfır olara aldığını abul dbiliriz. Faa dğişmiş olsa bil, son ifaddn görülbildiği gibi, damgalanmış v bozulmuş AED asayılarından sirilbilir. Sonuç olara saldırı uygulanması durumunda, nin olasılı yoğunlu fonsiyonunda ii Gauss ğrisinin hala mvu olduğu, faa oralamalı olan v H hipozinin olasılığını gösrn ğrinin varyansının olduça arığı söylnbilir. Bu durumda si şi dğri ullanılmaya dvam dilirs haa olasılığı yüslir. Bu sbpl damga szm aşamasında damganın bulunup bulunmadığına arar vrm için daha düşü bir şi dğri sçilmlidir. Yani şi dğri sıfıra daha yaın olmalıdır. Bu durumda şi dğri, * ( (6) 4 n siligindn ld dilbilir. Burada * ( damgalanmış v saldırıya uğramış görününün AED asayılarını gösrmdir. Kısaa, çşili saldırıların uygulanmış olması ihimalinin bulunduğu durumlarda sıfıra daha yaın bir şi dğri sçilmsi uygun olaaır. 5. DENEYSEL SONUÇLAR Önriln damgalama yönmi, yaygın olara ullanılan Lna v Baboon görünülrin uygulanara szim başarımı inlnmişir. Damga olara sıfır oralama v birim varyanslı, rasgl, Gauss dağılımlı dizilr ullanılmışır. Damgalanmış Baboon görünüsü Şil d, damgalanmış v asıl Baboon görünülri arasındai farın a güçlndirilmiş hali is Şil d vrilmişir. Görüldüğü gibi damgalama işlmi gözl görülbilir bir bozulma oluşurmamışır. 6. TARTŞA VE SONUÇLAR Bu çalışmada ZF analizi abanlı yni bir damgalama yönmi önrilmişir. ZF dönüşümlrini grçlşirm için Ayrı Evrimsl Dönüşüm (AED) ullanılmışır. Önriln damga gömm yönmi hm uzaysal hm d izgsl boyuların avanajlarını birlşirmdir. Böyl sad uzaysal ya da sad izgsl boyua yapılan damgalama çalışmalarına gör daha başarılı bir yönm sunulmaadır. Damganın szilmsi amaıyla, asıl görününun ullanılmadığı bir yönm önrilmişir. Damgalama işlmi dğişi görünülr için dnnmiş v gözl görülür bir dğişili yaramadığı gözlmlnmişir. Yönmin saldırılar arşısındai başarımı dnnm aşamasındadır. Önriln doğrusal damga gömm v szim algorimaları hsaplama açısından olduça basi v hızlıdır. 7. KAYNAKÇA [] N.Niolaidis, and.pias, Robus imag warmaring in h spaial domain, Signal Prossing, vol.66, pp , 998. [] O.Bruyndonx, J.J.Quisquar, and B.aq, Spaial mhod for opyrigh labling of digial imags, in Pro. EEE Worshop on Nonlinar Signal and mag Prossing, Jun 995, pp [3].Barni, F.Barolini, A. D Rosa, and A. Piva, Capaiy of h warmar hannl: How many bis an b hiddn wihin a digial imag?, in Pro. SPE, Jan. 999, vol. 3657, pp [4] J.J.K. O Ruanaidh and T. Pun, Roaion, sal and ranslaion invarian digial imag warmaring, Signal Prossing, Spial ssu on Copyrigh Proion and Conrol, vol.66, no.3, pp , ay

5 [5] S.Prira, S.Voloshynosiy, and T.Pun, Opimal ransform domain warmar mbdding via linar programming, Signal Prossing, vol.8, no.6, pp.5-6, Jun. [6] S. Sanovi,. Djurovi, and. Pias, Warmaring in h spa/spaial-frquny domain using wo-dimnsional radon-wignr disribuion, EEE Transaions on mag Prossing, vol., pp , April. [7] B.G. obassri, Digial warmaring in h join im-frquny domain, in EEE nrnaional Confrn on mag Prossing,, vol.3, pp [8] Aan, A., and Chaparro, L.F., Dmbr 997, uli-window Gabor Expansion for Evoluionary Spral Analysis, Signal Prossing, vol. 63, pp Şil. Damgalanmış Baboon Görünüsü. [9] Sulsahira, R., Chaparro, L.F., and Aan, A., Disr Evoluionary Transform for Tim- Frquny Analysis, Journal of Th Franlin nsiu, Vol. 337, No. 4, pp , July. []. Al-Khassawnh and S. Aviyn, A imfrquny inspird robus imag warmaring, Confrn Rord of h Thiry-Eighh Asilomar Confrn on Signals, Sysms and Compurs 4, vol., pp , 4. [] G.C. Langlaar,. Syawan, and R.L. Lagndij, Warmaring digial imag and vido daa, EEE Signal Prossing agazin, vol.7, no.5, pp.-46, Spmbr 5. [].Barni, F.Barolini, V.Cappllini, A.Piva, A DCT-domain sysm for robus imag warmaring, Signal Prossing, vol.66, no.3, pp , ay 998. Şil. Damgalanmış v Asıl Baboon Görünülri Arasındai Far ( a güçlndirilmiş). 6

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

BÖLÜM II 2. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. 2.1 Giriş

BÖLÜM II 2. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. 2.1 Giriş BÖLÜM II. FOURIER DÖNÜŞÜMÜ. Giriş Yr ürmizd gözl joizi olaylar zamaa yada uzalığa bağlı olara glişir. Gözl joizi olay zamaı bir osiyou is zama oramı im Domai uzuluğu bir osiyou is uzalı oramı Spac Domai

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ NOKTASAL SÜREÇLERDE EN YÜKSEK OLABİLİRLİKLİ KESTİRİM İŞLEMİNİN EVRE İZGESİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ NOKTASAL SÜREÇLERDE EN YÜKSEK OLABİLİRLİKLİ KESTİRİM İŞLEMİNİN EVRE İZGESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cil: 15 No:2 Sayı: 44 sh. 53-76 Mayıs 2013 NOKTASAL SÜREÇLERDE EN YÜKSEK OLABİLİRLİKLİ KESTİRİM İŞLEMİNİN EVRE İZGESİ (PHASE SPECTRUM OF POINT PROCESS

Detaylı

EXPORT-FOREIGN DIRECT INVESTMENT RELATIONSHIP IN TURKISH ECONOMY:A TIME SERIES ANALYSIS. Abstract. Özet

EXPORT-FOREIGN DIRECT INVESTMENT RELATIONSHIP IN TURKISH ECONOMY:A TIME SERIES ANALYSIS. Abstract. Özet Eonomi ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 6, Cil:3, Yıl:, Sayı:1, 3:117-16 TÜRK EKONOMİSİNDE İHRACAT VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM İLİŞKİSİ: BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Mura KARAGÖZ İnönü Üniversiesi, İİBF,

Detaylı

π βk F -F 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.01 0.02 0.03 0.04 kayma 1 2 F + F 1 2 Döndüren kasnak Döndürülen kasnak

π βk F -F 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0.01 0.02 0.03 0.04 kayma 1 2 F + F 1 2 Döndüren kasnak Döndürülen kasnak TİMAK-Taarım İmalat Analiz Kongri 6-8 Nian 006 - BALIKESİ KAYIŞ KASNAK MEKANİZMALAINDA KAYMA OLAYINI ETKİLEYEN AKTÖLEİN ANALİZİ M. Ndim GEGE Maina Mühndiliği Bölümü Mühndili aülti -Balıir/Türi Özt Kaış

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması

Hizmet Kalitesinin Servqual Metodu İle Ölçümü ve Sonuçların Yapısal Eşitlik Modelleri İle Analizi: Öğretmen Evi Uygulaması 19 Hizmt Kalitsinin Srvqual Mtodu İl Ölçümü v Sonuçların Yapısal Eşitlik Modllri İl Analizi: Öğrtmn Evi Uygulaması Sülyman Ersöz, Mhmt Pınarbaşı, A.Kürşad TÜRKER, Mustafa YÜZÜKIRMIZI Endüstri Mühndisliği

Detaylı

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

GİRİŞİMCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI EKEV AKADEİ DERGİSİ Yıl: 14 Sayı: 44 (Yaz 2010) 335 GİRİŞİCİ WEB SAYFALARININ DEĞERLENDİRİLESİNDE BULANIK BİLİŞSEL HARİTALAA YÖNTEİNİN KULLANII. Dursun KAYA (*) A. Samt HAŞILOĞLU (**) Slçuk Burak HAŞILOĞLU

Detaylı

Akustik Eko Yok Etme Uygulamasında Uyarlamalı Hammerstein Filtre Yakla

Akustik Eko Yok Etme Uygulamasında Uyarlamalı Hammerstein Filtre Yakla Asti Eo Yo Etm Uyglamasıda Uyarlamalı Hammrsti Filtr Yalaşımları Hammrsti Filtr Approahs i th Appliatio of Aosti Eho Callatio ğba Özg ÖZDİÇ, Rıfat HACIOĞ U Eltri v Eltroi ühdisliği Bölümü Zoglda Karalmas

Detaylı

ÖZET. PAZARLAMA ŞİRKETLERİNDE SATIN ALMA ve LOJİSTİK MALİYETLERE GÖRE BEKLENEN KARIN MAKSİMUM OLMASINA DAİR MODEL ÖNERİSİ ve UYGULAMASI.

ÖZET. PAZARLAMA ŞİRKETLERİNDE SATIN ALMA ve LOJİSTİK MALİYETLERE GÖRE BEKLENEN KARIN MAKSİMUM OLMASINA DAİR MODEL ÖNERİSİ ve UYGULAMASI. ÖZET PAZARLAMA ŞİRKETLERİNDE SATIN ALMA v LOJİSTİK MALİYETLERE GÖRE BEKLENEN KARIN MAKSİMUM OLMASINA DAİR MODEL ÖNERİSİ v UYGULAMASI Şahin, Taylan Tdari Ziniri v Lojiti Yöntii Tz Danışanı: Prof. Dr. Mht

Detaylı

Örnek Bir Tedarik Zincirinin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Modellenmesi

Örnek Bir Tedarik Zincirinin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı İle Modellenmesi International Journal of esearch and Development, Vol.3, No., January 2 2 Örne Bir Tedari Zincirinin Sistem Dinamileri Yalaşımı İle Modellenmesi Murat Yegengil, Haan Arslan ve Ata Sevinç Kırıale Üniversitesi,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss. 59-85 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe

Detaylı

Alternatif Piyasa Oynaklıklarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algoritmasıyla Belirlenmesi ve Süregenliğe Etkileri: Türkiye ve Londra Örneği

Alternatif Piyasa Oynaklıklarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algoritmasıyla Belirlenmesi ve Süregenliğe Etkileri: Türkiye ve Londra Örneği Yrd. Doç. Dr. Erhan Demireli Alernaif Piyasa Oynalılarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algorimasıyla Belirlenmesi ve Süregenliğe Eileri: Türiye ve Londra Örneği Arş. Gör. Erdos Torun Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı

Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Anaparaya Dönüş (Kapitalizasyon) Oranı Glir gtirn taşınmazlar gnl olarak yatırım aracı olarak görülürlr. Alıcı, taşınmazı satın almak için kullandığı paranın karşılığında bir gtiri bklr. Bundan ötürü,

Detaylı

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ İLE MEKANİK SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN ETKİNLİK VE EKSERJİ VERİMLİLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMALARI

ABSORPSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMLERİ İLE MEKANİK SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN ETKİNLİK VE EKSERJİ VERİMLİLİKLERİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMALARI PAMUKKALE ÜNİ VESİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVESITY ENGINEEING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLEİ DEGİ S İ JOUNAL OF ENGINEEING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 5 : : : 6-69 ABSOPSİYONLU

Detaylı

ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ

ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ Anlık Basınç Yükü Ekisi Alındaki Konsol Bi Plağın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 4 CİLT SAYI 3 (9-7 ANLIK BASINÇ YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ KONSOL BİR PLAĞIN DİNAMİK ANALİZİ Hayda

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EMÜ-419 OTOMATİK KONTROL LABORATUARI DENEY 5

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EMÜ-419 OTOMATİK KONTROL LABORATUARI DENEY 5 FIRT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EMÜ419 OTOMTİK KONTROL LORTURI DENEY 5 PID KONTROLÖR KRKTERİSTİKLERİNİN İNELENMESİ VE NLOG OLRK POZİSYON KONTROL SİSTEMLERİNDE

Detaylı

PNOZ Emniyet Röleleri

PNOZ Emniyet Röleleri PNOZ Emniyt Röllri Emniyt Röllri PNOZ X, PNOZsigma v PNOZlog, Modülr mniyt röllri PNOZmulti v PNOZpowr Hr talp için uygun mniyt çözümü. İş Faaliytlri Excllnt Componnts Snsör tknolojisi Emniyt şaltrlri

Detaylı

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ

NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ NEM ALMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ Alpr YILMAZ, Hüsamttin BULUT Çukurova Ünivrsitsi, Makina Mühndisliği Bölümü, 01330-ADANA ÖZET Son yıllarda iklimlndirm tknolojisind hızlı glişmlr yaşanmaktadır. Ozon tabakasına

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI HAVACILIK VE UZAY EKOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ CİL 5 SAYI (43-58) SÜREKLİ PARAMERELİ GEEİK ALGORİMA İLE UYDU LİK ASARIMI Hv.Mu.Üğm. Mura BAĞCI* Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay eknolojileri Ensiüsü Uzay

Detaylı

lvordu@uekae.tubitak.gov.tr, Siddika.Ors@itu.edu.tr

lvordu@uekae.tubitak.gov.tr, Siddika.Ors@itu.edu.tr lvordu@ueae.tubita.gov.tr, Siddia.Ors@itu.edu.tr ÖZET : Kriptografi algoritmaları gerçeleyen donanımlar, açı veya apalı metin dıında, bazı istemsiz çıılar da üretmetedir. Bu istemsiz çıılar; ilem süresi,

Detaylı

KABLOSUZ AĞ TABANLI SAHTE KİMLİK TESPİT SİSTEMİ UYGULAMASI

KABLOSUZ AĞ TABANLI SAHTE KİMLİK TESPİT SİSTEMİ UYGULAMASI Gazi Üniv. üh. im. Fa. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 3, 567-573, 2006 Vol 21, No 3, 567-573, 2006 KABLOSUZ AĞ ABANLI SAHE KİLİK ESPİ SİSEİ UYGULAASI Yavuz KILAĞIZ ve Ahmet BARAN* * Erzincan

Detaylı

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU Isı Bilimi ve eniği Dergisi, 33, 2, 111-117, 2013 J. of hermal Siene and ehnology 2013 IBD Printed in urey ISSN 1300-3615 DÜŞÜK SICAKLIKA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUMA SİSEMİNİN ERMOEKONOMİK

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri Ders : MATLAB ile Matris İşlemleri Kapsam Vetörlerin ve matrislerin tanıtılması Vetör ve matris operasyonları Lineer denlem taımlarının çözümü Vetörler Vetörler te boyutlu sayı dizileridir. Elemanlarının

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA.

B OSC2 VOD PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA. Rabman YAKAR, Etem KÖKLÜKAYA. SAU Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi PIC16F84 Mikrodntlcisi Kullanılarak Ciaziarın Tlfon D Kontrolün Bir Uygulama PIC16F84 MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANILARAK CİHAZLARIN TELEFON İLE KONTROLÜNE BİR UYGULAMA Rabman

Detaylı

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ Araş. Gör. Gündüz AKSU ÖZ İltişim, nformayon, ulaşım v tknoloji gibi alanlarda kürllşn dünyada artık ürtimin yrl olmaktan

Detaylı

Doğrusal Olmayan Ölçümlü Durum Uzay Modelleri için Kalman Filtresi Kestirimi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Doğrusal Olmayan Ölçümlü Durum Uzay Modelleri için Kalman Filtresi Kestirimi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Doğrusal Olmayan Ölçümlü Durum Uzay Modelleri için Kalman Filtresi Kestirimi Yalaşımlarının Karşılaştırılması Fredri Orderud Sem Sælands vei 7 9, NO 7491 Trondheim Türçeye çeviren: M.Mehmet NEFES, Anara

Detaylı

ASANSÖRLERDE ACĐL KURTARMA SĐSTEMLERĐ ve GÜÇ KAYNAKLARININ BELĐRLENMESĐ

ASANSÖRLERDE ACĐL KURTARMA SĐSTEMLERĐ ve GÜÇ KAYNAKLARININ BELĐRLENMESĐ maal ASANSÖRLERDE ACĐL KURTARA SĐSTELERĐ v GÜÇ KAYNAKLARININ BELĐRLENESĐ C. Erdm ĐRAK *.Cüyt FETVACI ** * Doç.Dr., ĐTÜ. aia Faültsi, ** Araş.Gör.Dr., ĐTÜ. aia Faültsi Eltri silmsi gibi blmy durumlar arşısıda

Detaylı