9. KAVİTASYON, KAVİTASYONUN ETKİLERİ, KAVİTASYONUN BAŞLANGICI, KAVİTASYON KONTROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. KAVİTASYON, KAVİTASYONUN ETKİLERİ, KAVİTASYONUN BAŞLANGICI, KAVİTASYON KONTROLÜ"

Transkript

1 9. KAVİTASYON, KAVİTASYONUN ETKİLERİ, KAVİTASYONUN BAŞLANGICI, KAVİTASYON KONTROLÜ 9.1 Kavitasyon Kavitasyon, sıvı akışkan içinde bir takım boşlukların veya kabarcıkların oluşumunu ifade eden fiziksel bir olgudur. Kavitasyon, su veya herhangi bir sıvı akışkan içerisindeki hız artışı veya bu akışkan içerisinde hızlı hareket eden herhangi bir cisim nedeni ile oluşan faz değişim olayıdır. Bernoulli prensibine göre akışkan içerisindeki hız artışı, basıncın azalmasına neden olur. Daha düşük basınç ise akışkan içerisinde daha düşük bir kaynama noktası anlamına gelir. Başka bir deyişle, basınçtaki azalma suyun kaynama noktasını ortam sıcaklığına kadar düşürebilir (Şekil 1). Bu durumda, içinde su buharı ve erimiş gazlar bulunan, hava kabarcıkları içeren bir tür soğuk kaynama meydana gelir. Bu olaya kavitasyon ismi verilir. Şekil 1 Soğuk kaynama ve kavitasyon olayı. Kavitasyon, mühendisliğin birçok dalında karşılaşılan bir oluşumdur. Kavitasyon genel bir sıvı akışkan olayıdır. Akışkan içerisinde basınç ve hız değişimleri meydana gelen her makine veya sistemde ortaya çıkabilir. Örnek olarak pompalar, türbinler, pervaneler, yataklar hatta insan vücudu verilebilir. İnsan vücudunda kalp ve eklemler kavitasyonun kötü etkilerinin görülebileceği yerlerdir. 1 PDF processed with CutePDF evaluation edition

2 Kavitasyon oluşumlarının ortak karakteristikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: Kavitasyon sıvı akışkanlara özgü bir olaydır. Katılarda ve gazlarda ortaya çıkmaz. Kavitasyon basınç düşüşüne bağlı olarak oluştuğundan, basınç düşüşünün kontrolü ile önlenebilir. Kavitasyon dinamik bir olaydır. Kavitasyon oluşumunun meydana gelebilmesi için akışkanın bir katı cisim yüzeyi ile temas etmesi veya akışkanın hareketli olması gerekmez. Herhangi bir sıvı için faz diyagramı Şekil de verilmektedir. B noktasındaki bir sıvıda sıcaklık artırılarak, C noktasındaki bir sıvıda da basınç azaltılarak aynı A noktasına gelinebilir. Yani bir sıvının basıncı düşürülerek veya sıcaklığı artırılarak buhar fazına geçmesi sağlanabilir. C den A ya geçişte kavitasyon, B den A ya geçişte de kaynama olayı meydana gelir. Katı Sıvı C Basınç (P) B Üçlü nokta Buhar Sıcaklık (T) A Şekil Herhangi bir sıvı için faz diyagramı. Pervane kanadı üzerinde oluştuğu konuma göre kavitasyon, sırt kavitasyonu ve yüz kavitasyonu olarak ikiye ayrılır: a) Sırt Kavitasyonu: Pervane kanat kesitlerinin giriş ucu civarında, emme kısmında oluşan kavitasyon türüdür (Şekil 3). Kanat kesit profilinin sıfır dereceye yakın hücum açılarında

3 çalışması durumunda, kesitin çıkış ucu civarında, emme kısmında maksimum kesit kalınlığının gerisinde de bu tür kavitasyon meydana gelebilir (Şekil 3). Sırt Çıkış Ucu Yüz Giriş Ucu Giriş Ucu Sırt Sırt Çıkış Ucu Yüz Giriş Ucu Şekil 3 Sırt kavitasyonu. b) Yüz Kavitasyonu: Pervane kanat kesitlerinin negatif hücum açılarında çalışması durumunda kanat kesitlerinin giriş ucu civarında basınç kısmında oluşan kavitasyon türüdür (Şekil 4). Çıkış Ucu Sırt Yüz Giriş Ucu Yüz Giriş Ucu Şekil 4 Yüz kavitasyonu. Fiziksel görünüşlerine göre kavitasyon türleri aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir: a) Uç ve Göbek Girdap Kavitasyonu: Pervane kanatlarının basınç kısmındaki yüksek ve emme tarafındaki düşük basınç, akımın kanat ucundan ayrılmasına neden olur. Böylece her kanadın ucunda ve pervane göbeğinde girdaplar oluşur. Ağır yüklü pervanelerde ve yüksek iz katsayısı içinde çalışan pervane kanatları üzerinde şiddetli girdaplar meydana gelir. Girdap merkezinde su zerrelerinin dönme hızı çok yüksektir ve dolayısıyla buralardaki basınç akışkanın buharlaşma basıncının altına düşer ve kavitasyon oluşur. Uç girdap kavitasyonu, başlangıçta pervane kanadının uç kısmından biraz ileride ortaya çıkar, devir sayısının artması ile yavaş yavaş kanat ucuna doğru hareket ederek, sonunda sanki kanat ucunun bir parçası 3

4 şeklinde bu kısma tutunur, kanat ucu gerisinde kendisini bir helis şeklinde gösterir (Şekil 5). Genellikle ilk meydana gelen kavitasyon çeşididir. Şekil 5 Uç girdap kavitasyonu. Göbek girdap kavitasyonu ise her bir pervane kanadının kök kısmından göbeğe doğru saçılan ve akış içindeki moleküller arasındaki bağı bozan zayıf bölgeleri oluşturan kavitasyon çekirdekleri nedeni ile oluşur (Şekil 6). Bu kavitasyon tipi aynı zamanda pervane arkasındaki dümene de zarar verebilir. Göbek kavitasyonundan korunmak için, pervane kanatlarına veya dümene pervane göbek finleri konulabilir. Bu finler akım hızını pervaneye doğru arttırarak akımı düzeltir. Ancak finlerin dezavantajı her takıntı gibi tekne direncini arttırmasıdır. Şekil 6 Göbek girdap kavitasyonu. b) Kabarcık (Bubble) Kavitasyonu: Kabarcık kavitasyonu, kanat kesiti üzerinde basıncın en düşük olduğu bölgelerde, kanat ortası civarında oluşur (Şekil 7). Kanat kesitinin sehimi ve kalınlığı kabarcık kavitasyonunun oluşumunda etkilidir. Bu tür kavitasyonda oluşan kabarcıklar büyüyerek kanat yüzeyi üzerinde patlamaya başlarlar. 4

5 Şekil 7 Kabarcık kavitasyonu. c) Tabaka (Sheet) Kavitasyonu: Pervane kanadı üzerinde giriş ucundan başlayarak çıkış ucuna doğru yayılan genellikle kanat sırtında bazen de kanat yüzünde görülen tabaka şeklindeki kavitasyondur (Şekil 8). Şekil 8 Tabaka kavitasyonu. 5

6 d) Bulut (Cloud) Kavitasyonu: Bulut kavitasyonu genelde tabaka kavitasyonunun gelişimini takiben sis veya bulut görünümlü küçük kabarcıklar şeklinde, çoğunlukla tabakanın çıkış ucunda ortaya çıkmaktadır (Şekil 9). Bu nedenle bulut kavitasyonu, daimi olmayan tabaka kavitasyonu (unsteady sheet cavitation) olarak da adlandırılır. Şekil 9 Bulut kavitasyonu. e) Kök (Root) Kavitasyonu: Pervane kanadının kök kısmında meydana gelen bu kavitasyon türü, kama şekline benzer bir yapıya sahip olup nadir olarak görülmektedir. Ufak, aşırı yüklü pervanelerde ve CPP pervanelerinde gözlemlenebilir. Kök bölgesinde kanat kesit kalınlıklarının en büyük olduğu noktaların yakınlarında ve sırt kısmında oluşabilir (Şekil 1). Kök kavitasyonunu önlemenin bir yolu, köke yakın kanat kesitinde basınç tarafından emme tarafına bir delik açılmasıdır. Delik genellikle kökün hemen dışındaki kanat kesitinin kort ortasına yerleştirilir. Tüm kanatlardaki delikler aynı konumda olmalıdır. Şekil 1 Kök kavitasyonu. 6

7 f) Pervane-Tekne Girdap Kavitasyonu (PHV Cavitation): Girdap kavitasyonunun özel bir şekli olan bu kavitasyon, büyük ve şiddetli bir iz alanı ile pervane etkileşimi sonucunda meydana gelir (Şekil 11). Böyle bir durumda pervane kanadının ucunda meydana gelen girdap tekneye doğru bir şimşek gibi sıçrayarak tekne ile birleşir. Kısa bir zaman içinde düzensiz aralıklarla oluşur. Başka bir deyişle, pervanede yüksek oranlarda yük artışı olduğunda pervaneye gelen akım az olur. Bu eksikliği ortadan kaldırmak için pervane dönme esnasında tekne arkasından su çekmeye çalışır. Bu durumda tekneden pervaneye doğru bir akım hattı oluşur. PHV kavitasyonunun tekneye yakın bölgelerde oluşan farklı akım dağılımları ve türbülans nedeni ile oluştuğu varsayılmaktadır. PHV kavitasyonunun oluşmasına öncülük eden faktörler; düşük pervane ilerleme katsayısı, pervane ile tekne arasındaki açıklığın düşük olması ve pervane üzerinde düz yüzeylerin bulunmasıdır. Kavitasyonun bu çeşidi, pervane kanadına ve tekneye zarar verebilir ve yüksek gürültü seviyesine neden olabilir. PHV kavitasyonu genellikle dolgun kıçlı gemilerde meydana gelebilir. PHV Kavitasyonu Şekil 11 Pervane-tekne girdap kavitasyonu. Şekil 1 de tüm bu kavitasyon türleri şematik olarak gösterilmiştir: 7

8 Şekil 1 Fiziksel görünüşlerine göre kavitasyon türleri. Şekil 13 te pervane devir sayısının artırılması ile kavitasyon türlerinin oluşumu şematik olarak gösterilmiştir: Şekil 13 Artan devir sayısı ile kavitasyon türlerinin oluşumu. 8

9 9. Kavitasyonun Etkileri Pervanelerdeki kavitasyon oluşumu aşağıdaki olumsuzluklara neden olabilir: Performans Kaybı (İtme Azalması) Gürültü Titreşim Erozyon (Aşınma) İtme ve dönme performansının önemli şekilde olumsuz etkilenebilmesi için kavitasyon olayının çok belirgin olması gerekir. Ancak kavitasyon kaynaklı titreşimin ortaya çıkması, kanatlarda erozyon oluşması için aynı düzeyde belirgin bir kavitasyon olayına gerek yoktur. Bu problemler çok daha hafif kavitasyon oluşumlarında dahi meydana çıkabilir. Şekil 14 te pervane kanadında kavitasyon sonucu meydana gelmiş erozyon (aşınma) örnekleri gösterilmiştir: Şekil 14 Bir pervane kanadında kavitasyonun neden olduğu aşınma örnekleri. 9

10 9.3 Kavitasyonun Başlangıcı Pervane kanadı etrafındaki bir noktada kavitasyon olayının başlayıp başlamadığı, o noktadaki basınç ile sıvının buharlaşma basıncı arasındaki ilişki yardımı ile anlaşılmaktadır. Yani kavitasyonun başlaması için, akışkan içindeki bir noktanın basıncının, akışkanın buharlaşma basıncına eşit veya düşük olması yeterli olmaktadır. Kavitasyon olayını anlamak için Şekil 15 te gösterilen küçük bir hücum açısındaki kanat kesitini göz önüne alalım: P = P atm + ρgh h v m, P m B v, P A Şekil 15 Üniform bir akım içinde küçük hücum açılı bir kanat kesiti. Akış iki boyutlu ve viskoz olmayan bir akış olsun. B kesit yüzeyine yakın bir nokta, A ise aynı akım hattı üzerinde ve kesitten etkilenmeyecek kadar uzaklıkta akımın üniform olduğu bir nokta olsun. A ve B noktalarının su yüzeyinden derinlikleri yaklaşık olarak aynıdır. B noktasındaki mutlak basınç P m, akım hızı v m ; A noktasındaki mutlak basınç P ve akım hızı v ise A ve B noktaları arasında Bernoulli denklemi yazılmak suretiyle, P m + 1 ρ v = P + m 1 ρ v o eşitliği bulunur. Bu denklemde basınçlar sol tarafta, hızlar ise sağ tarafta toplanarak ve her iki taraf da akışkanın dinamik basıncına ( basınç katsayısı denilir ve C P ile gösterilir: 1 ρ v ) bölünerek elde edilen ifadeye boyutsuz 1

11 P C 1 m P m P = ρ ( v v = P P ρ v v = (1 v m m 1 ) ) Yukarıda ifade edildiği gibi, B noktasında kavitasyon olayı olmaması için, B noktasındaki basıncın suyun buharlaşma basıncından (P v ) büyük olması gerekir. P m > P v Bu eşitsizliğin her iki tarafı önce (-1) ile çarpılır ve her iki tarafa (P ) eklenir ve daha sonra da her iki taraf akışkanın dinamik basıncı ( 1 ρ v ) ile bölünür ise aşağıdaki ifade elde edilir: C P = P Pm 1 ρ v < P 1 ρ v P v = σ Burada, sol taraftaki ifade (-C P ) olur ve sağ taraftaki ifadeye de kavitasyon sayısı (σ) denilir. Dolayısıyla B noktasında kavitasyonun olmaması için, olmalıdır. σ + C P > veya σ > C p C P Pm P = 1 ρv P Pv σ = 1 ρv Yukarıdaki denklemlerdeki P = P atm + ρgh, kesitten yeterince uzakta ve h derinliğindeki statik basınçtır. P atm, atmosfer basıncıdır (P atm = 1135 Pa deniz seviyesinde). Dinamik basınç ifadesindeki referans hız v ; pervaneye gelen ortalama akım hızı (v A ), pervane kanadının.7r kesitine gelen bileşke hız ( v R = v A + (.7π n D) ) veya rotasyonel hız (πnd) şeklinde alınabilir. 11

12 Şekil 16 da, üniform bir akım içindeki bir kesitin yüz ve sırt bölgelerindeki basınç dağılımları ve σ kavitasyon sayısı yardımıyla kavitasyon oluşumunun kesitin hangi bölgesinde görüleceği şematik olarak gösterilmiştir: Şekil 16 Kavitasyon bölgesinin belirlenmesi. 1

13 Tablo 1 de farklı sıcaklıklar için suyun buharlaşma basıncı değerleri verilmektedir: Tablo 1 Değişik sıcaklıklarda suyun buharlaşma basıncı değerleri. Sıcaklık ( C) P v (N/m ) Kavitasyon Kontrolü Kavitasyon kontrolü için çok sayıda yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemler, model deneyleri, nümerik hesaplar ve yaklaşık formüller şeklindedir. Yaklaşık formüller veya diyagramlar yardımı ile Crouch, Keller ve Burrill in kavitasyon kontrolü yaklaşımları pervane açılım ya da projeksiyon alanlarının pervanenin kavitasyon yapmayacağı şekilde belirlenmesi, pervane kanat yüklemesinin analizi yoluyla kavitasyonun incelenmesi prensibine dayanmaktadır. Küçük boyutlu gemiler, tenezzüh tekneleri vb. için kavitasyon kontrolü genellikle bu yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Ancak büyük gemiler, harp gemileri gibi özel gemiler için kavitasyon analizi kanat kesitleri etrafındaki basınç dağılımı bulunarak detaylı bir şekilde yapılmalıdır. 13

14 a) Crouch Yöntemi: Bu yöntemde müsaade edilebilir kanat yüklemesi bulunarak, gerçek pervane kanat yüklemesi hesaplanır ve karşılaştırma yapılır. Bu yöntemin uygulanabilmesi için öncelikle müsaade edilebilir kanat yüklemesi aşağıdaki gibi hesaplanır: Gerr in (1989) Wageningen de yapılmış model deney sonuçlarından yararlanarak geliştirmiş olduğu, PSI = maks VA Ft ampirik formülü ile kavitasyonun oluşabileceği basınç yaklaşık olarak hesaplanabilmektedir. Burada, PSI V A F t : Kavitasyonun başlama basıncı (psi) : Pervaneye gelen suyun ortalama hızı (knot) : Pervane şaft merkezinin derinliği (fit) Bir pervane kanadı üzerindeki gerçek kanat yüklemesi ise aşağıdaki formül yardımı ile yaklaşık olarak hesaplanabilir: PSI 36 SHP ηo = V A A D PSI : Kanat yükü (psi) SHP : Şaft beygir gücü (HP) η o V A : Açık su pervane verimi : Pervaneye gelen suyun ortalama hızı (knot) A D : Pervane kanat yayılım alanı (inç ) Pervane kanadında kavitasyon olmaması için, PSI < PSI maks olmalıdır. b) Keller Yöntemi: Keller yönteminde pervanenin kavitasyon göstermeyecek minimum kanat açılım alanı oranı aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanır: A E ( Z) T = + k A ( P Pv ) D 14 T : Pervane itmesi (N) Z : Pervane kanat sayısı P : Yerel statik basınç (P = P atm + ρgh) (Pa) h : Pervane şaft ekseninin derinliği (m) P v : Suyun buharlaşma basıncı (Pa) D : Pervane çapı (m) k : [.]

15 Keller formülündeki k katsayısı ise ile. arasında değişen bir sabit olup, ayna kıçlı ve hızlı gemiler için k =, yüksek güce sahip tek pervaneli gemiler için k =. ve yavaş ticaret gemileri için de k =.1 alınması tavsiye edilir. Gemi tipine ve tecrübeye dayanılarak ara değerler kullanılabilir. Formülde gerekli olan T itme değeri aşağıdaki bağıntıdan yararlanılarak bulunabilir: T RT RT v s PE = = = 1 t (1 t) v (1 t) v s s Keller formülünde kullanılan değerlere sahip mevcut pervanenin kanat açılım alanı oranı, bu formülle bulunan kanat açılım alanı oranından büyük veya eşit olması halinde, kanat yüklenmesinin yaklaşık bir ilk tahmin olarak kabul edilebilir sınırlar içerisinde olacağı kabul edilebilir. c) Burrill Yöntemi: Bu yöntem sabit hatveli klasik pervaneler için geliştirilmiş olup, Şekil 17 de gösterilen diyagram (Burrill kavitasyon diyagramı) esas alınmaktadır. Ortalama kavitasyon sayısı (σ.7r ) şaft ekseni temel alınarak bulunan statik basınca (P ) göre, dinamik basınç ise.7r pervane kesitine gelen bileşke hız esas alınarak hesaplanır: σ.7r h v n D = A Pervane dizayn aşamasında Burrill kriterine göre önce (σ.7r ) hesaplanır ve kavitasyon üst sınır eğrilerinden (τ c, σ.7r eğrileri) kavitasyon için müsaade edilebilir seviyeye karşılık gelen τ c değeri okunur. Bu değer kullanılarak aşağıdaki formülden A P çekilmek suretiyle kavitasyon göstermeyecek pervane için gerekli minimum izdüşümü alanı bulunur: T / AP τ c =, 1 ρ v R h : Pervane şaft ekseninin derinliği (m) D : Pervane çapı (m) n : Pervanenin saniyedeki devir sayısı (dev/s) v A : Pervane ilerleme hızı (m/s) T : Pervane itmesi (kn) A P : Pervane kanadı izdüşümü alanı (m ) 15

16 ρ : Suyun kütlesel yoğunluğu (ton/m 3 ) v R :.7R kanat kesitine gelen bileşke akım hızı, v = v + (.7π n D (m/s) R A ) İzdüşümü alanı yardımı ile kavitasyon göstermeyecek minimum yayılım alanı (A D ) aşağıdaki Taylor formülünden hesaplanabilir: A D AP = P/D: Hatve/Çap P D Yaklaşık olarak A E = A D alınarak minimum pervane açılım alanı bulunur ve mevcut pervane açılım alanının yeterli olup olmadığı kontrol edilir. Not: Burril kavitasyon diyagramının sağ alt köşesinde sırt kavitasyonu için verilen yüzde değerler, düzgün (üniform) akımda kavitasyon tünellerinde elde edilen yaklaşımlardır. 16

17 17 Şekil 17 Burrill Kavitasyon Diyagramı.

13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ

13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ Enerji Kayıpları (%) (%) 13. ÖZEL SEVK SİSTEMLERİ Klasik pervaneler, kanatlarında oluşan kaldırma kuvveti ile itme sağlarlar. Ancak pervaneye iletilen enerjinin tamamı itmeye dönüştürülemez. Bu enerjinin

Detaylı

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ BÖÜ ERVANE TEORİSİ.. Giriş.. Froude disk teorisi ile pervanenin incelenmesi.. ervane Katsayıları :... Çekme katsayısının boyut analizi ile bulunması:... oment Katsayısı:.4. ervane verimi, güç katsayısı

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

OTOMATİK KONTROL VANALARI

OTOMATİK KONTROL VANALARI OTOMATİK KONTROL VANALARI BÖLÜM 2 Bu bölümde, günümüzde önemi ve gerekliliği tartışılmaksızın yaygın olarak kullanılan otomatik kontrol sistemlerinin belki de sistem performansını en çok etkileyen elemanı

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh 1 Bölüm1 GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 2 Amaçlar Termodinamiğin ilkelerinin geliştirilmesinin sağlam bir alt yapı üzerine oturması için temel kavramların açık bir şekilde

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

BOYUTSUZ SAYILAR VE FİZİKSEL ANLAMLARI

BOYUTSUZ SAYILAR VE FİZİKSEL ANLAMLARI BOYUTSUZ SAYILAR VE FİZİKSEL ANLAMLARI Bitlis Eren Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı Bitlis Türkiye nkalkan@beu.edu.tr Giriş - Boyutsuz Sayılar

Detaylı

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü BÖLÜM 8... AÇIK İŞLETMELERDE SU ATIMI VE TULUMBALAR... 8. HİDROLİK ENERJİ... 8.. Potansiyel Enerji... 8...a Seviye (Konum) Enerjisi... 8...b Basınç Enerjisi... 3 8.. Kinetik Enerji... 4 8..3 Toplam Enerjİ...

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 Bu ders notunun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar: - Eroğlu V. (008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. - Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes

Detaylı

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 002 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Prof. Dr. Mustafa Akdağ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Qafqaz Üniversitesi Yayınları Qafqaz Üniversitesi Yayınları

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR BÖLÜ 4 DAİİ, BİR-BOYULU, SÜRÜNESİZ AKILAR 4.- Bir boyutlu akım yaklaşımı 4.- Daimi, bir-boyutlu, sürtünmesiz akım denklemleri 4..- Bir-boyutlu süreklilik denklemi 4..- Bir-boyutlu momentum denklemi (Euler

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T 1 2. İDEAL GAZ VE GERÇEK GAZLAR (Ref. e_makaleleri) İdeal Bir Gazın Hal Denklemi P, V, T değişkenlerinden herhangi iki tanesi, belirli miktardaki bir gazın halini tanımlar ve üçüncü değişkeni de sabit

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*

! #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.* 2. BÖLÜM SAF MADDELERİN ERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Saf madde Saf madde, her noktasında aynı e değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye denir. Saf maddenin sadece bir tek kimyasal element eya bileşimden

Detaylı

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim 5. ENTROPİ Entropi, moleküler düzensizlik olarak görülebilir. Entropi terimi genellikle hem toplam entropi hemde özgül entropi şeklinde tanımlanabilir. Bir sistem daha düzensiz bir hal aldıkça, moleküllerin

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SERİ-PARALEL BAĞLI POMPA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI-II BORU EK PARÇALARINDA MEKANĠK ENERJĠ KAYIPLARI VE KAYIP KATSAYISI HESAPLANMASI nı ġubat-2015 KONYA

Detaylı