T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI Gürpınar Azime Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Kurum Kodu:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI Gürpınar Azime Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Kurum Kodu: 750554"

Transkript

1 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı Eğitim-Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı Çarşamba günü saat 10:00 da okulumuz konferans salonunda yapılacaktır. Toplantı ile ilgili gündem maddeleri aşağıda belirtilmiş olup, yukarıda belirtilen gün ve saatte, gündem maddeleri ile ilgili gerekli hazırlıklarınızı yaparak toplantıya katılmanızı rica ederim. Veysel ÖZGAN Okul Müdürü GÜNDEM : 1. Açılış ve yoklama 2. Öğretmenler Kurulu yazmanlığı için iki asıl ve iki yedek üyenin seçiminin yapılması. 3. Gündem maddelerinin okunması ve gündeme alınması önerilen madde bulunup bulunmadığının Sorularak gündeme alınıp- alınmamasının oya sunulması Eğitim Öğretim yılının değerlendirilmesi a) Başarı yönünden b) Disiplin yönünden c) Devam ve devamsızlık yönünden d) Sosyal Kültürel ve Rehberlik yönünden Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerinin (8, 11, 14, 15, 125/a,b,c,d,e) okunup açıklanması Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun ilgili maddelerinin( ) okunup açıklanması. 7. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin okunup açıklanması ve değişikliklerin gözden geçirilmesi (26 Temmuz RG) 8. Atatürkçülük konularının (2306 sayılı kanun/ 2504 std göre) derslerde işlenmesi ve Atatürkçülük konularının ders defterlerine işlenmesi Eğitim Öğretim Yılı çalışma takviminin incelenerek yıllık plan yapılırken hangi aylara kaçar haftanın ayrılacağının belirlenmesi ve uygulanması. Derslerin blok yapılıp yapılmamasının karara bağlanması 10. Zümre öğretmeleri kurulu, (35. Md), Şube Öğretmenler Kurulu (36 md.) ve Okul öğrenci meclisi toplantılarının yapılması (37. md) 11. Başarının arttırılması için alınacak önlemlerin tespit edilmesi. İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi ve alınacak önlemler Eğitim-Öğretiminde Öğrenci ve Velilerce Seçilen ve Okutulacak Seçmeli Dersler, 13. Ders kitabı olarak tespit edilen kitaplar haricinde öğrencilere kitap almaları için zorlama yapılmaması ve konular işlenirken öğrencilerin gerekli ders kitabı ve diğer materyalleri yanında bulundurmalarının sağlanması 14. Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluklarının hatırlatılması a) Öğretmenlerimizin kendi öğrencilerine özel ders vermemesi, b) Derslere zamanında girilip çıkılması, c) Öğretmenlerin görevleri (43), d) Yazılı emirlerin okunması korunması ve okul idaresine istenen bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesi 1

2 e) Özür bildirme (43), İzin işlemleri(43/5), Ek görev verilmesi ( 45/6), Toplantıya Katılma( 45/7), Kılık Kıyafet(79) f) Öğretmenlerin nöbet görevleri(44) Nöbetçi öğretmen görevlendirilmesi. g) Ders defterleri ve yoklama çizelgelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar h) Sınavlar, Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı, duyurulması sonuçlarının açıklanması(20-25), sınavlar(22), sınavlara katılmayanların durumunun görüşülmesi(23), i) Proje görevleri ve sınıf içi ders etkinlikleriyle ilgili hususlar (22/2) 15. Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları a) Sınıf Geçme (26,27,28), b) Öğrenci başarısının değerlendirilmesi(31/2), c) Devam ve devamsızlık, Öğrencilerin düzenli olarak okula devamlarının sağlanması ve ilk derse geç gelen öğrencilerin durumlarının görüşülmesi. (18) e) Öğrenci izin, (18/d), Sınıf başkanlığı(76) nöbet işlemlerinin nasıl yapılacağı,(77) f) Ödül ve olumsuz davranışların değerlendirilmesi, olumsuz davranışlara karşı alınacak ortak tavırların belirlenerek, öğrencilerimizin zararlı alışkanlıklar ve yıkıcı bölücü faaliyetlere düşmelerini engelleyici kararların alınması(51,52,53,54) g) Öğrenci kıyafetleri(79) 16. Öğretmen- veli ilişkisi, veli toplantıları 17. Rehberlik çerçeve programın okul rehberlik servisince hazırlanması ve öğretmenlere teslim edilmesi 18. Kaynaştırma eğitimleri ve BEP Planların Oluşturulması 19. Sosyal etkinlik yönetmeliğinin ilgili maddeleri okunarak açıklanması, yapılacak etkinliklerin tespiti 20. Sosyal Kulüplerin ve kulüp danışman öğretmenlerin tespiti.(sos.etk.y 7. md) 21. Belirli gün ve Haftaların belirlenmesi ve ilgili görevlendirmeler. 22. Törenler ve bayrak törenlerinde dikkat edilecek hususlar. 23. Değerler Eğitimi ve Değerler Eğitim Komisyonunun Oluşturulması 24. Kurullar, Komisyonlar ve Görevlerle ilgili İşler; a) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna 3(Üç) asil 3 (Üç) yedek üyenin seçilmesi (Gizli) b) Okul Öğrenci Meclisine 1 (Bir) asil 1 (Bir) yedek üyenin seçilmesi c) Okul Seçim ve Sandık Kurulu 1 (Bir) asil 1 (Bir) yedek üyenin seçilmesi d) TKY Kalite Kurulu 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi e) TKY Kalite Geliştirme Ekibi 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi f) Satın Alma Komisyonu 3 (Üç) asil 3 (Üç) yedek üyenin seçilmesi g) Muayene ve Kabul Komisyonu 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi h) Taşınır Değer Tespit Komisyonu 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi i) Taşınır Sayım Kurulu 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi j) Okul-Aile Birliği Denetleme Kurulu 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi k) Kantin Denetleme Komisyonu 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi l) Sosyal Etkinlikler Kurulu (danışman öğretmenlerin aralarından seçeceği 1 (Bir) asil 1 (Bir) yedek üyenin seçilmesi) m) Törenler ve Kutlama Komisyonu 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi n) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği/ Madde: 45) her sınıf seviyesinden 1 üye o) Okul Risk Takip Kurulu (Okul RİTA) 1 (Bir) asil 1 (Bir) yedek üyenin seçilmesi p) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı(BEP) Geliştirme Birimi 1 (Bir) asil 1 (Bir) yedek üyenin seçilmesi q) Okullarda Şiddetin Önlenmesi Çalışma Ekibi 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi r) Kitap ve Yazı İnceleme Seçme Kurulu 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi s) Kütüphane Kaynaklarının Tespiti ve Seçimi komisyonu(meb Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği/ Madde:10/b) t) Yöneltme Öneri Kurulu (İlköğretimde Yöneltme Yönergesi / Madde: 15)(Kaldırılabilir) u) Yangın Önleme Ekipleri (MEB Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi / Madde: 86) v) Yatılılık ve Bursluluk Komisyonuna 1(bir)asil 1(bir)yedek üye seçimi 2

3 25. Yetiştirme kursları(iky MADDE 83) 26. Ders Denetimleri 27. Dilek ve temenniler, 28. Kapanış GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ: I. Dönem öğretmenler kurulu toplantısı okul müdürü Veysel ÖZGAN başkanlığında başladı. 1. Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantıda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatma Soran ve Necla Pehlivan ın bulunmadığı tespit edildi. 2. Toplantı yazmanların seçimi; Yazman olarak Türkçe Öğretmeni Murat ALTUNKAYA ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa YILDIZ seçildi. 3. Gündem maddelerinin okundu ve gündeme alınması önerilen madde bulunup bulunmadığı sorularak gündeme alınacak bir madde bulunmadığı tespit edildi Eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi: Okul Müdürü Veysel ÖZGAN : a) Başarı yönünden, başarılı bir yıl geçirildi. b) Disiplin yönünden, kayda değer disiplin vakaları olmamıştır. b) Devam ve devamsızlık yönünden, sürekli devamsızlık yapan öğrenci sayısı, toplam mevcudumuza göre yok denecek kadar azdır. Toplamda 4 öğrenci sürekli devamsız bulunmaktadır. Devam devamsızlık yönünden sorunlu öğrenciler ciddi bir şekilde takip edilerek okula devamı sağlanmıştır. d) Sosyal Kültürel ve Rehberlik yönünden başarılı bir geçirilmiştir. Mezun olan 8. sınıf öğrencilerimizden 28 AND 13 ÇPL 71 MESLEKİ VE TEKNK 69 İHL 2 SBL 3 SML toplamda 183 öğrencimiz çeşitli liselere yerleştiler. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederim." dedi ve daha iyi bir okul olacağımıza inancını dile getirdi. Öğrenci merkezli çalışmayı tercih ettiğini, sınav programında da mevzuatların uygulanması gerektiğini" belirtti Sayılı Devlet Memuru Kanunu nun 8,11,14,15,125/a,b,c,d,e maddeleri Okul Müdürü Veysel ÖZGAN tarafından okunup açıklanmıştır Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun ( ) maddeleri okul müdürü Veysel ÖZGAN tarafından okunup açıklanmıştır. 7. Yeni değişen 26 Temmuz 2014 tarihli İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin öne çıkan değişiklikleri okul müdürümüz Veysel ÖZGAN tarafından okunup açıklandı. a. MADDE 35 (2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler. b. 37. maddesinde görüldüğü üzere, okul öğrenci meclisi altında eski yönetmelikteki öğrenci meclisi ve öğrenci kurulu tek çatı altında toplanmıştır. 3

4 c. 44.maddesi uyarınca, nöbetçi öğretmenin derslerin başlamasından 30 dakika önce nöbet mahallinde hazır olması hükme alınmıştır. Yine derslerin bitiminden 30 dakika sonra nöbetçi öğretmenin nöbet mahallini terk etmesi hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu sürelerin üzerine 10 dakika ilave edilerek, uzatıldığını görmekteyiz. d. Daha önce sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde gösterilen başarıdan ötürü onur belgesi ismi ile verilen ödül belgesi artık iftihar belgesi olarak ilgililere takdim edilecektir. e. 6.madde 2.fkra b bendi, normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilir. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır, hükmü uyarınca öğle arası dinlenme süresi, 90 dakikaya kadar denerek üst sınır artırılmıştır. f. Aynı maddenin aynı fıkrasının ç bendi, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında dersler, öğretmenler kurulu kararı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini aşamaz, hükmü uyarınca öğretmenler kurulu kararı ile blok ders uygulamasının, iki ders saatini aşmamak kaydıyla yapılabileceği hükme bağlanmıştır. g. İmam-hatip ortaokuluna kayıtlar velinin başvurusu üzerine ilgili okul yönetimince yapılır. 8. Atatürkçülük konularının derslerde işlenmesi ve işlenen konuların düzenli bir şekilde defterlere yazılması hususunda hassas davranılması gerektiği Müdür Bey tarafından belirtildi Eğitim, Öğretim Yılı Çalışma Takvimi incelendi,kılavuz kitabı olmayan derslerde bu takvime uygun olarak yapılması gerektiği belirtildi. Derslerin blok ders olarak yapılması konusunda öğretmenlerle görüşüldü, yapılan görüşmeler sonucunda blok ders uygulamasının verimli bir çalışma olmayacağı konusunda görüş birliğine varılarak, blok ders uygulamasından vazgeçildi. 10. Zümre öğretmenler kurulu toplantısının 11/09/2014 tarihinde yapılmasına karar verildi. Yapılan görüşmeler sonucunda aşağıda belirtilen derslerde zümre başkanları seçildi: Türkçe Zümre Başkanı: Rukiye DUMAN GÜRBÜZ Matematik Zümre Başkanı : Ayşenur ÇAKAN Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı: Ekrem GÜNGÖR İngilizce Zümre Başkanı: Aslı ARDA SEÇİLMİŞ Fen Bilgisi Zümre Başkanı: Birsel ÇELİK Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümre Başkanı: Mehmet Yakup DİNÇER Beden Eğitimi: Feray TEMUR 11. Başarının arttırılması için alınacak önlemler konuşuldu. Bu bağlamda aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasına karar verildi : a. Teknolojik imkanların arttırılması b. Her branşta ders araç gereçlerin arttırılması c. Veli bilgilendirme seminerlerin yapılması ve bu çalışmaların çeşitlendirilmesi d. Okul sonrası zamanda öğrencilerin verimli çalışmaları konusunda seminerler verilmesi e. Okulumuzda Fen laboratuarının kurulması f. Öğrencilerin seviyesine uygun olarak okuma-izleme-dinleme faaliyetlerinin yapılması 4

5 g. Öğrencilerimize geleceğe dönük hedef belirlemelerinin sağlanması ve belirledikleri hedeflere uygun çalışmalar yapmalarını sağlamak h. Okula yeni kayıt olan ve mevcut öğrencilerimizden okuma yazma bilmeyen öğrencilerin tespit edilmesi ve bunlara uygun çalışmaların yapılması 12. Okulumuzda Matematik, Kur an-ı Kerim, Zeka Oyunları, Yazarlık ve Yazma Becerileri, İngilizce, Spor Etkinlikleri, Bilim Uygulamaları ve Hz. Muhammed in Hayatı olarak okutulacak seçmeli dersler okul müdürümüz Veysel ÖZGAN tarafından öğretmenlere duyuruldu. Sınıfların seçmeli derslere uygun olarak belirlendiği ve öğrencilerin seçmeli derslerde sınıf değiştirmesine gerek olmadığı Müdür Bey tarafından belirtildi. 13. Ders kitapları dışında kalan kaynak kitapların öğrencinin herhangi bir zorlama yapılmadan kendi tercihine göre alınması konusunda görüş birliğine varıldı. Konular işlenirken öğrencilerin ders kitabı ve diğer yardımcı materyalleri yanında bulundurmalarının sağlanmasına dikkat çekildi. 14. Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluklarının hatırlatılması Öğretmenlerimizin kendi öğrencilerine özel ders vermemesi, Derslere zamanında girilip çıkılması, Öğretmenlerin görevleri, Yazılı emirlerin okunması korunması ve okul idaresine istenen bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesi, Özür bildirme, İzin işlemleri, Toplantıya Katılma, Kılık Kıyafet, Öğretmenlerin nöbet görevleri, Nöbetçi öğretmen görevlendirilmesi, Ders defterleri ve yoklama çizelgelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, Sınavlar, Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı, duyurulması sonuçlarının açıklanması, sınavlar, sınavlara katılmayanların durumunun görüşülmesi, Proje görevleri ve sınıf içi ders etkinlikleriyle ilgili hususlar yönetmelik çerçevesinde bilgi verildi. Müdür Bey derslere zamanında girilip çıkılmasının önemi üzerinde durdu. Ayrıca öğretmenlerin kendi öğrencilerine özel ders vermemesi gerektiğini vurguladı, bunun dışında öğretmenlere görev sorumlulukları hatırlatıldı. Verilen görevlerin ve istenen belgelerin zamanında teslim edilmesi gerektiği belirtildi. Nöbet görevlerinin önemi açıklandı. Nöbeti olan öğretmenlerin okul başlama saatinden en az 15 dakika önce nöbet yerinde olası gerektiği ve son ders saatinin 15 dakika sonrasında nöbet görevinin biteceği kararlaştırıldı. Müdür bey tarafından Şefika ÜNGÖR, Duygu ŞİMŞEK adlı öğretmenlerin geçerli mazeretlerinden dolayı nöbet görevinden muaf olduğu belirtildi. Ders defterlerinin yıllık planlara uygun olarak günlük olarak doldurulması gerektiği söylendi. Yoklamaların ise bizzat öğretmen tarafından alınması gerektiği okul müdürümüz tarafından vurgulandı. Sınav tarihlerinin önceden bildirilmesi gerektiği ve yapılan sınavların en geç 10 gün içerisinde duyurulması gerektiği söylendi. 15. Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları, Sınıf Geçme (26,27,28), Öğrenci başarısının değerlendirilmesi(31/2), Devam ve devamsızlık, Öğrencilerin düzenli olarak okula devamlarının sağlanması ve ilk derse geç gelen öğrencilerin durumlarının görüşülmesi. (18) Öğrenci izin, (18/d), Sınıf başkanlığı(76) nöbet işlemlerinin nasıl yapılacağı,(77) Ödül ve olumsuz davranışların değerlendirilmesi, olumsuz davranışlara karşı alınacak ortak tavırların belirlenerek, öğrencilerimizin zararlı alışkanlıklar ve yıkıcı bölücü faaliyetlere düşmelerini engelleyici kararların alınması(51,52,53,54) Öğrenci kıyafetleri(79) hususlarında yönetmelik çerçevesinde bilgi verildi. Öğrencilerin görev sorumlukları geçen sene olduğu gibi bu sene de aynı hassasiyette durulması üzerinde görüş birliğine varıldı. Bu konuda öğretmenlerin görüşleri alındı. Türkçe Öğretmeni Raziye KABADAYI sınıf hakimiyetinin arttırılması açısından sınıflara kürsü konulmasını teklif etti. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Naciye ARDAHANLI ders anlatan öğretmenlerin seyyar mikrofon ve hoparlör kullanmasının ders hakimiyetini artıracağını söyledi. Öğrencilerin okula cep telefonu getirmemesi konusunda görüş birliğine varıldı. Müdür Bey, bu yıldan itibaren okulda nöbet görevi olan öğrencilerin derslerine gireceğini sadece teneffüs saatlerinde nöbet görevini yerine getireceğini söyledi. 16. Öğrenci velilerinin eğitim-öğretim sürecine daha etkin bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla veli toplantılarının önemi vurgulandı. Bu konuda velilerin toplantıya en yüksek düzeyde katılımını sağlamak amacıyla Fen ve Teknoloji öğretmeni Emel KIRÇAN, SMS dışında hazırlanan afişlerle veli toplantısının 5

6 saati ve konusunun duyurulması gerektiğini söyledi. 5. Sınıflara Eylül ayının 2. Haftası bir tanışma toplantısı yapılmasına karar verildi. Genel veli toplantısının ise Kasım ayının 2. veya 3. haftası yapılmasına karar verildi. 17. Okulumuzdaki rehberlik çalışmalarının hazırlanan rehberlik çerçeve programına uygun olarak yapılacağı ve sınıf rehberliklerinin ders programı sonrası netleşeceği bilgisi Okul Müdürü tarafından belirtildi. 18. Okulumuzdaki mevcut kaynaştırma öğrencilerine uygun olarak BEP planı hazırlanması gerektiği söylendi, ayrıca 5.sınıflara yeni kaydolan öğrenciler arasından kaynaştırma olanlar tespit edilip onlara uygun BEP hazırlanması gerektiği söylendi. 19. Sosyal etkinlik yönetmeliğinin ilgili maddeleri okunarak açıklandı. Yapılacak etkinlikler belirli gün ve haftalar maddesinde görüşülecektir. Okulumuzda yapılacak olan sosyal kültürel faaliyetlerin sosyal etkinlik yönetmeliğine uygun olarak yapılması gerektiği bildirildi. 20. Sosyal etkinlik kurulunun, kulüplerinin ve danışman öğretmenlerinin belirlenmesi; -Resim ve Geleneksel El Sanatları Kulübü. : Özlem SELİMOĞLU, Şefika ÜNGÜR -Kültür Edebiyat-Yayın ve iletişim Kulübü: Bülent BALABAN, Raziye KABADAYI -Sivil Savunma Kulübü: Ekrem GÜNGÖR, Murat DEMİREL -Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü: Emel KIRÇAN, Sinem ÇALINAK -Spor Kulübü: Deniz SATGUN, Feray TEMUR- Ozan ARSLAN -Meslek Tanıtma Kulübü: Ayşenur ÇAKAN, Birsel ÇELİK -Çevre Koruma ve Sağlık Kulübü: Nurcan VURAL, Adile SAİDOĞLU -Yeşilay Kulübü: Rukiye Duman GÜRBÜZ, Mehmet Yakup DİNÇER -Satranç ve Zeka Oyunları Kulübü: Zeynep ÖZBEK - Gezi Tanıtım ve İSTANBUL Kulübü: Murat ALTUNKAYA Mustafa YILDIZ - Bilişim ve İnternet Kulübü, Asuman DURAN - İngilizce Konuşma Kulübü, Aslı Arda SEÇİLMİŞ, Zühre ŞEN, - Arapça Konuşma Kulübü, Emine SUBAŞI ÇÖMÜK - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü, Zafer YÜZÜAK - Fatma SORAN Yukarıda belirtilen sosyal kulüpler okulumuzda oluşturulmuştur. 21. Belirli gün ve haftalar aşağıda belirtildiği gibi belirlenip bu, gün ve haftalarda görev alacak öğretmenler belirlenmiştir : İlköğretim Haftası : Murat ALTUNKAYA-Ozan ARSLAN (okul) Atatürk Haftası : Mustafa YILDIZ, Bülent BALABAN(okul+pano) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bülent BALABAN, Ozan ARSLAN, Ekren GÜNGÖR 24 Kasım : Bülent BALABAN,Rukiye D. GÜRBÜZ, Ozan ARSLAN(pano+okul) Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası : Zühre ŞEN (okul+pano) Enerji Tasarrufu Haftası : Emel KIRÇAN(Pano+okul) Yeşilay :Rukiye D. GÜRBÜZ Duygu ŞİMŞEK (Okul+pano) Dünya Kadınlar Günü :Birsel ÇELİK (Pano) Bilim ve Teknoloji : Sinem ÇALINAK(Pano) KIZILAY : Birsel ÇELİK(PANO) İstiklal Marşı nın Kabulü ve M. Akif Ersoy u Anma :Raziye KABADAYI, Ozan ARSLAN, Murat DEMİREL (Pano+Okul) Şehitler Günü: Murat ALTUNKAYA,Mustafa YILDIZ, Ozan ARSLAN (Okul) Bilişim Haftası : Asuman DURAN(pano) 6

7 Anneler Günü : Şefika ÜNGÖR, Aslı ARDA SEÇİLMİŞ, Asuman DURAN (Pano+Okul) Sivil Savunma : Ekrem GÜNGÖR (pano) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı : Ozan ARSLAN, Bülent BALABAN, Ekrem GÜNDÖR(Pano+Okul) Kutlu Doğum Haftası :M. Yakup DİNÇER, Fatma SORAN, Sevinç BAKIRCI, Raziye KABADAYI(Pano+Okul) 29 Mayıs 1453 İstanbul un Fethi: Murat ALTUNKAYA Mustafa YILDIZ (Pano) 22. Tören ve bayrak törenlerine katılım yönetmeliği okundu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Bayrak Töreni yapılırken şu husulara dikkat etmek gerekir: Bayrak törenleri, Türk Bayrağı ın ve İstiklâl Marşı ın anlam ve önemine yaraşır şekilde düzenlenir. Törenlerde Bayrağımıza ve İstiklâl Marşımıza olan sevgi ve saygıyı güçlendirmek amaçlanır ve gerekli her türlü önlem alınır. Bu kapsamda Bayrak Törenlerinde: 1- Bayrak törenlerine, tören sırasında okulda bulunan yönetici, öğretmen, öğrenciler ile diğer görevliler, "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevliler ve Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun bir kıyafetle katılır. 2- Bayrak töreni ve diğer törenler okulun açılışında, ders yılı sonunda, hafta başında ve sonunda, bayram tatili başlangıcında ve sonunda yapılır. 3-Okulda bulunan diğer öğretmenler ve görevli öğrencilerce hazırlanan törenler, Sosyal Etklinlikler Yönetmeliği ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Türk Bayrağı Tüzüğü ve Millî Eğitim Bakanlığınca törenler ve Bayrak Törenleri için yayımlanan diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. 4- Bayraklar, okulda özenle saklanır. Özelliği kaybolan bayrakların kullanımdan kaldırılması mevzuatına göre yapılır. 5- Törenlerin yürütülmesinden okul müdürü sorumludur. 23. Değerler Eğitimi Komisyonu Aşağıdaki isimler oluşturulmuştur. Okul Müdürü Veysel ÖZGAN Okul Müdür Yardımcısı Fırat AYTÜRK Rehber Öğrt. Tayyibe KARAKELLE İngilizce Öğrt. Zühre ŞEN Matematik Öğrt. Ayşenur ÇAKAN Fen ve Teknoloji Öğrt. Nurcan VURAL Sosyal Bilgiler Öğrt. Murat DEMİREL Din Kültür ve Ahlak Bil. Fatma SORAN Arapça Öğrt. Emine Subaşı BÖLÜK Müzik Öğrt. Ozan ARSLAN Teknoloji ve Tasarım Öğrt. Özlem SELİMOĞLU Görsel Sanatlar Şefika ÜNGÖR Bilişim Teknolojileri Öğrt. Asuman DURAN 24. Kurullar, Komisyonlar ve Görevlerle ilgili İşler; 1. Öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna 3(Üç) asil 3 (Üç) yedek üyenin seçilmesi (Gizli) Öğrenci davranışları değerlendirme kurulu gizili oy açık sayım yoluyla seçildi. Seçimler sonucu : Zühre ŞEN :10 Murat DEMİREL : 7 Mustafa YILDIZ : 2 7

8 Ayşenur ÇAKAN :1 Emel KIRÇAN : 1 T.C. Oy aldı. Yapılan seçim sonucunda Zühre ŞEN, Mustafa YILDIZ ve Murat DEMİREL asil üye olarak seçildi. Emel KIÇAN ve Ayşenur ÇAKAN ise yedek üye olarak seçilmiştir 2. Okul Öğrenci Meclisi:Murat DEMİREL Birsel ÇELİK 3. Okul Seçim ve Sandık Kurulu:Mustafa YILDIZ Özlem SELİMOĞLU 4. TKY Kalite Kurulu:Nurcan VURAL,Sinem ÇALINAK Yedek Üye:Emel KIRÇAN,Deniz SATGUN 5. TKY Kalite Geliştirme Ekibi Asil: Emel KIRÇAN, Murat DEMİREL Yedek üye: Asuman DURAN 6. Satın Alma Komisyonu Asil:Feray TEMÜR, Murat ALTUNKAYA,Rukiye D. GÜRBÜZ-Yedek üye:şefika ÜNGÖR, Zühre Şen 7. Muayene ve Kabul Komisyonu asil:raziye KABADAYI, Ozan ARSLAN Yedek üye:rukiye D. GÜRBÜZ,Bülent BALABAN 8. Taşınır Değer Tespit Komisyonu Asil:Mehmet.Yakup DİNÇER,Emine SUBAŞI ÇÖMÜK Yedek üye:fatma SORAN,Asuman DURAN 9. Taşınır Sayım Kurulu Asil:Zeynep ÖZBEK, Asuman DURAN Yedek üye: M.Yakup DİNÇER, 10. Okul-Aile Birliği Denetleme Kurulu Asil: Bülent BALABAN, Ekrem GÜNGÖR, Yedek üye: Ayşenur ÇAKAN, Mustafa YILDIZ 11. Kantin Denetleme Komisyonu Asil: Nurcan VURAL, Sinem ÇALINAK Yedek üye:aslı A.SEÇİLMİŞ, 12. Sosyal Etkinlikler Kurulu (danışman öğretmenlerin aralarından seçeceği 1 (Bir) asil: Ozan ARSLAN 1 (Bir) yedek üye: Ayşenur ÇAKAN 13. Tören ve Kutlama Komisyonu 2 (İki) asil:bülent BALABAN, Murat ALT;UNKAYA 2 (İki) yedek üye:müdür Yrd. Rukiye Duman.GÜRBÜZ, Feray TEMUR, Öğrenci Temsilcisi, 14. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği/ Madde: 45), Müdür Yard., Her sınıf seviyesinden 1 üye: Mustafa YILDIZ(5), Ayşenur ÇAKAN(6), Rukiye Duman GÜRBÜZ(7), Sinem ÇALINAK(8) 15. Okul Risk Takip Kurulu (Okul RİTA) Okul müdürü veya görevlendireceği bir Müdür yardımcısı (Kurul Başkanı)Fırat AYTÜRK, Fatma SORAN(5)Asuman DURAN(6)Raziye KABADAYI(7) Nurcan VURAL(8), Okul rehber öğretmeni, Okul Öğrenci Temsilcisi, 16. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı(BEP) Geliştirme Birimi 1 (Bir) asil:fırat AYTÜRK, Tayyibe KARAKELLE Rukiye D. GÜRBÜZ -Öğrencinin Sınıf Rehber Öğretmeni, Dersin Öğretmeni, Veli, Öğrenci, 1 (Bir) yedek üye: 17. Okullarda Şiddetin Önlenmesi Çalışma Ekibi: Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen, Okul Öğrenci Temsilcisi, Okul Aile Birliği, Okul Eylem Ekibi (İki) asil:zühre ŞEN, Murat DEMİREL 2 (İki) yedek üye:rukiye Duman GÜRBÜZ, Raziye KABADAYI 18. Yayın İnceleme Kurulu-Seçme Kurulu- Kitap ve Yazı İnceleme Seçme Kurulu: Müdür Yardımcısı Fırat AYTÜRK, 2 (İki) asil Bülent BALABAN, Mustafa YILDIZ, İlgili Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmeni 19. Yatılılık ve Bursluluk Komisyonuna 1(bir)asil:Ekrem GÜNGÖR- Yedek: Rukiye Duman GÜRBÜZ 20. Tiyatro/ Gösteri İnceleme Komisyonu: Raziye KABADAYI, Mehmet Yakup DİNÇER 21. Devir Kurulu: Ozan ARSLAN, Deniz SATGUN. 22. İhale Komisyonu; Ayşenur ÇAKAN, Fatma SORAN 8

9 25. Yetiştirme kurslarıyla ilgili okul müdürümüz ilgili yönetmeliği okuyarak öğretmenleri bilgilendirildi.meb örgün eğitimi destekleme projesi kapsamında kurslar açılacağı belirtildi. 26. Ders denetimlerinin, İKY nin Okul müdürüne yüklediği sorumluluk kapsamında sürekli yapılacağını Okul Müdürü Veysel ÖZGAN, önemle belirtti eğitim öğretim yılının öğretmenlere ve öğrencilerce iyi bir yıl olması dileğinde bulunuldu. 28. Kapanış; İyi dilek ve temennilerle toplantı kapatıldı. ALINAN KARARLAR Oluşturulan kurul ve komisyonlar buraya alınmamıştır. 1. Derslerin blok ders olarak yapılması konusunda öğretmenlerle görüşüldü, yapılan görüşmeler sonucunda blok ders uygulamasının verimli bir çalışma olmayacağı konusunda görüş birliğine varıldı. 2. Zümre öğretmenler kurulu toplantısının Eylül ayı itibariyle tamamlanmasına karar verildi. Yapılan görüşmeler sonucunda aşağıda belirtilen derslerde zümre başkanları seçildi: Türkçe Zümre Başkanı: Rukiye DUMAN GÜRBÜZ Matematik Zümre Başkanı : Ayşenur ÇAKAN Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı: Ekrem GÜNGÖR İngilizce Zümre Başkanı: Aslı ARDA SEÇİLMİŞ Fen Bilgisi Zümre Başkanı: Birsel ÇELİK Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümre Başkanı: Mehmet Yakup DİNÇER Beden Eğitimi: Feray TEMUR 3. Başarının arttırılması için alınacak önlemler konuşuldu. Bu bağlamda aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasına karar verildi : i. Teknolojik imkanların arttırılması j. Her branşta ders araç gereçlerin arttırılması k. Veli bilgilendirme seminerlerin yapılması ve bu çalışmaların çeşitlendirilmesi l. Okul sonrası zamanda öğrencilerin verimli çalışmaları konusunda seminerler verilmesi m. Okulumuzda Fen laboratuarının kurulması n. Öğrencilerin seviyesine uygun olarak okuma-izleme-dinleme faaliyetlerinin yapılması o. Öğrencilerimize geleceğe dönük hedef belirlemelerinin sağlanması ve belirledikleri hedeflere uygun çalışmalar yapmalarını sağlamak p. Okula yeni kayıt olan ve mevcut öğrencilerimizden okuma yazma bilmeyen öğrencilerin tespit edilmesi ve bunlara uygun çalışmaların yapılması 4. Ders kitapları dışında kalan kaynak kitapların öğrencinin herhangi bir zorlama yapılmadan kendi tercihine göre alınması konusunda görüş birliğine varıldı. 5. Nöbeti olan öğretmenlerin okul başlama saatinden en az 15 dakika önce nöbet yerinde olası gerektiği ve son ders saatinin 15 dakika sonrasında nöbet görevinin biteceği kararlaştırıldı Sınıflara Eylül ayının 2. Haftası bir tanışma toplantısı yapılmasına karar verildi. Genel veli toplantısının ise Kasım ayının 2. veya 3. haftası yapılmasına karar verildi. 9

10 KURULU ÜYELERİ Rukiye Duman GÜRBÜZ Raziye KABADAYI Bülent BALABAN Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Murat ALTUNKAYA Ozan ARSLAN Zeynep ÖZBEK Türkçe Öğretmeni Müzik Öğretmeni Matematik Öğretmeni Sinem ÇALINAK Murat DEMİREL Mustafa YILDIZ Fen ve Teknoloji Öğretmeni Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özlem SELİMOĞLU Naciye ARDAHANLI Tayibe KARAKELLE Tek. ve Tas. Öğretmeni Din Kül. ve Ah. Bil. Öğrt. Rehber Öğretmeni Sevinç BAKIRCI Aslı Arda SEÇİLMİŞ Mürvet Çelik İngilizce Öğretmeni İngilizce Öğretmeni Matematik Öğretmeni Ayşenur ÇAKAN Matematik Öğretmeni Birsel ÇELİK Fen ve Teknoloji Öğretmeni Nurcan VURAL Emel KIRÇAN Şefika ÜNGÜR Fen ve Teknoloji Öğretmeni Fen ve Teknoloji Öğretmeni Görsel Sanatlar Öğrt. Zühre ŞEN Mehmet YAKUP DİNÇER Deniz SATGUN İngilizce Öğretmeni Din. Kül. ve Ah. Bil. Öğrt. Beden Eğitimi Öğrt. Feray TEMUR Duygu ŞİMŞEK Fatma SORAN Beden Eğitimi Öğ. Matematik Öğretmeni Din Kültürü ve Ahl. Bilg. Öğr. Fırat AYTÜRK Müdür Yardımcısı Veysel ÖZGAN Okul Müdürü 10

GÜMÜLDÜR HASAN EREN İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

GÜMÜLDÜR HASAN EREN İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. MENDERES KAYMAKAMLIĞI GÜMÜLDÜR HASAN EREN İLKOKULU I Milli Eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Bu zafere

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

23 5 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7262&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=yeşilay

23 5 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7262&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=yeşilay ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: yeşilay Resmi Gazete

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

2008-2009 ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A. FİZİKİ DURUM. 1. Okul Bahçesi:

2008-2009 ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A. FİZİKİ DURUM. 1. Okul Bahçesi: 2008-2009 ÖĞRETİM YILI RESMİ VE ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A. FİZİKİ DURUM 1. Okul Bahçesi: 1.1. Okul çevre duvarı bulunur (MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 EYLÜL 2014 SAYI: 2684 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 287

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 287 Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 287 & MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA RTAöĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ & 288 Millî

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ

MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ MEHMET ZAKİR EKNİ ANADOLU LİSESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMALRI YÖNETMELİĞİ 2015 İ N C E K İKİNCİ BÖLÜM Geç Gelme, Devamsızlık ve İlişik Kesme Geç gelme MADDE 35- (1) Geç gelen öğrencilerin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent Ortaöğretim Okulları. (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) Veli-Öğrenci El Kitabı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent Ortaöğretim Okulları. (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) Veli-Öğrenci El Kitabı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent Ortaöğretim Okulları (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) Veli-Öğrenci El Kitabı 015-016 1 İ Ç İ N D E K İ L E R A - GİRİŞ. 1. Yerleşke Haritası.

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ 75. YIL CUMHURİYET KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ

BEYLİKDÜZÜ 75. YIL CUMHURİYET KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ BEYLİKDÜZÜ 75. YIL CUMHURİYET KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ Okul El Kitabı 2013 1 Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye

Detaylı

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1-03.07.2002 Tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 3

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğretmenler

İKİNCİ BÖLÜM Öğretmenler İKİNCİ BÖLÜM Öğretmenler Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları MADDE 86- (1) Öğretmenler görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri

Detaylı

T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI T.C. MUDANYA KAYMAKAMLIĞI Atatürk İlköğretim Okulu Müdürlüğü 2011 2014 STRATEJİK PLANI 2011 İçindekiler I. Bölüm GİRİŞ 1. Yasal Dayanaklar 2. Stratejik Planlama Süreci 3. Stratejik Planlama Yöntemi 4.

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLANI

2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 1 EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK TEK BİR FERT BİLE YOKTUR. Mustafa Kemal

Detaylı

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI EYLÜL 12 işgünü 1. 15 Eylül 2014 2014-2015 ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI 2. 01 Eylül Dünya Barış Günü 3. 19 Eylül Gaziler Günü 4. Eylül ayının 3. Haftası İlköğretim Haftası 5. 25 Eylül - 1 Ekim Yangından Korunma

Detaylı

Okulöncesi Eğitim Kurumları Rehberlik ve Denetim Rehberi OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

Okulöncesi Eğitim Kurumları Rehberlik ve Denetim Rehberi OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı i OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ ii MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ankara, 2014 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ iii SUNUŞ Denetim; kamu kurumlarında anayasal

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 1 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir. Mustafa

Detaylı

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/9/2013

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent İlkokulu

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent İlkokulu BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Özel Başkent İlkokulu VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 1 İ Ç İ N D E K İ L E R A. GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe 1.2. Vizyon ve Misyon 1.3. Kalite Politikası 1.4. Yerleşke 1.5. Adres

Detaylı

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Işığınla Aydınlanıyoruz,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Yön.Yayım Tarihi: 08/12/2004/25664 RG Değişiklik: 03/02/2005/25716 RG Değişiklik: 19/10/2005/25971 RG Değişiklik: 20/05/2005/26173

Detaylı