T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI Gürpınar Azime Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Kurum Kodu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI Gürpınar Azime Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Kurum Kodu: 750554"

Transkript

1 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı Eğitim-Öğretim Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı Çarşamba günü saat 10:00 da okulumuz konferans salonunda yapılacaktır. Toplantı ile ilgili gündem maddeleri aşağıda belirtilmiş olup, yukarıda belirtilen gün ve saatte, gündem maddeleri ile ilgili gerekli hazırlıklarınızı yaparak toplantıya katılmanızı rica ederim. Veysel ÖZGAN Okul Müdürü GÜNDEM : 1. Açılış ve yoklama 2. Öğretmenler Kurulu yazmanlığı için iki asıl ve iki yedek üyenin seçiminin yapılması. 3. Gündem maddelerinin okunması ve gündeme alınması önerilen madde bulunup bulunmadığının Sorularak gündeme alınıp- alınmamasının oya sunulması Eğitim Öğretim yılının değerlendirilmesi a) Başarı yönünden b) Disiplin yönünden c) Devam ve devamsızlık yönünden d) Sosyal Kültürel ve Rehberlik yönünden Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerinin (8, 11, 14, 15, 125/a,b,c,d,e) okunup açıklanması Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun ilgili maddelerinin( ) okunup açıklanması. 7. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin okunup açıklanması ve değişikliklerin gözden geçirilmesi (26 Temmuz RG) 8. Atatürkçülük konularının (2306 sayılı kanun/ 2504 std göre) derslerde işlenmesi ve Atatürkçülük konularının ders defterlerine işlenmesi Eğitim Öğretim Yılı çalışma takviminin incelenerek yıllık plan yapılırken hangi aylara kaçar haftanın ayrılacağının belirlenmesi ve uygulanması. Derslerin blok yapılıp yapılmamasının karara bağlanması 10. Zümre öğretmeleri kurulu, (35. Md), Şube Öğretmenler Kurulu (36 md.) ve Okul öğrenci meclisi toplantılarının yapılması (37. md) 11. Başarının arttırılması için alınacak önlemlerin tespit edilmesi. İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi ve alınacak önlemler Eğitim-Öğretiminde Öğrenci ve Velilerce Seçilen ve Okutulacak Seçmeli Dersler, 13. Ders kitabı olarak tespit edilen kitaplar haricinde öğrencilere kitap almaları için zorlama yapılmaması ve konular işlenirken öğrencilerin gerekli ders kitabı ve diğer materyalleri yanında bulundurmalarının sağlanması 14. Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluklarının hatırlatılması a) Öğretmenlerimizin kendi öğrencilerine özel ders vermemesi, b) Derslere zamanında girilip çıkılması, c) Öğretmenlerin görevleri (43), d) Yazılı emirlerin okunması korunması ve okul idaresine istenen bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesi 1

2 e) Özür bildirme (43), İzin işlemleri(43/5), Ek görev verilmesi ( 45/6), Toplantıya Katılma( 45/7), Kılık Kıyafet(79) f) Öğretmenlerin nöbet görevleri(44) Nöbetçi öğretmen görevlendirilmesi. g) Ders defterleri ve yoklama çizelgelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar h) Sınavlar, Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı, duyurulması sonuçlarının açıklanması(20-25), sınavlar(22), sınavlara katılmayanların durumunun görüşülmesi(23), i) Proje görevleri ve sınıf içi ders etkinlikleriyle ilgili hususlar (22/2) 15. Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları a) Sınıf Geçme (26,27,28), b) Öğrenci başarısının değerlendirilmesi(31/2), c) Devam ve devamsızlık, Öğrencilerin düzenli olarak okula devamlarının sağlanması ve ilk derse geç gelen öğrencilerin durumlarının görüşülmesi. (18) e) Öğrenci izin, (18/d), Sınıf başkanlığı(76) nöbet işlemlerinin nasıl yapılacağı,(77) f) Ödül ve olumsuz davranışların değerlendirilmesi, olumsuz davranışlara karşı alınacak ortak tavırların belirlenerek, öğrencilerimizin zararlı alışkanlıklar ve yıkıcı bölücü faaliyetlere düşmelerini engelleyici kararların alınması(51,52,53,54) g) Öğrenci kıyafetleri(79) 16. Öğretmen- veli ilişkisi, veli toplantıları 17. Rehberlik çerçeve programın okul rehberlik servisince hazırlanması ve öğretmenlere teslim edilmesi 18. Kaynaştırma eğitimleri ve BEP Planların Oluşturulması 19. Sosyal etkinlik yönetmeliğinin ilgili maddeleri okunarak açıklanması, yapılacak etkinliklerin tespiti 20. Sosyal Kulüplerin ve kulüp danışman öğretmenlerin tespiti.(sos.etk.y 7. md) 21. Belirli gün ve Haftaların belirlenmesi ve ilgili görevlendirmeler. 22. Törenler ve bayrak törenlerinde dikkat edilecek hususlar. 23. Değerler Eğitimi ve Değerler Eğitim Komisyonunun Oluşturulması 24. Kurullar, Komisyonlar ve Görevlerle ilgili İşler; a) Öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna 3(Üç) asil 3 (Üç) yedek üyenin seçilmesi (Gizli) b) Okul Öğrenci Meclisine 1 (Bir) asil 1 (Bir) yedek üyenin seçilmesi c) Okul Seçim ve Sandık Kurulu 1 (Bir) asil 1 (Bir) yedek üyenin seçilmesi d) TKY Kalite Kurulu 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi e) TKY Kalite Geliştirme Ekibi 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi f) Satın Alma Komisyonu 3 (Üç) asil 3 (Üç) yedek üyenin seçilmesi g) Muayene ve Kabul Komisyonu 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi h) Taşınır Değer Tespit Komisyonu 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi i) Taşınır Sayım Kurulu 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi j) Okul-Aile Birliği Denetleme Kurulu 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi k) Kantin Denetleme Komisyonu 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi l) Sosyal Etkinlikler Kurulu (danışman öğretmenlerin aralarından seçeceği 1 (Bir) asil 1 (Bir) yedek üyenin seçilmesi) m) Törenler ve Kutlama Komisyonu 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi n) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği/ Madde: 45) her sınıf seviyesinden 1 üye o) Okul Risk Takip Kurulu (Okul RİTA) 1 (Bir) asil 1 (Bir) yedek üyenin seçilmesi p) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı(BEP) Geliştirme Birimi 1 (Bir) asil 1 (Bir) yedek üyenin seçilmesi q) Okullarda Şiddetin Önlenmesi Çalışma Ekibi 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi r) Kitap ve Yazı İnceleme Seçme Kurulu 2 (İki) asil 2 (İki) yedek üyenin seçilmesi s) Kütüphane Kaynaklarının Tespiti ve Seçimi komisyonu(meb Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği/ Madde:10/b) t) Yöneltme Öneri Kurulu (İlköğretimde Yöneltme Yönergesi / Madde: 15)(Kaldırılabilir) u) Yangın Önleme Ekipleri (MEB Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi / Madde: 86) v) Yatılılık ve Bursluluk Komisyonuna 1(bir)asil 1(bir)yedek üye seçimi 2

3 25. Yetiştirme kursları(iky MADDE 83) 26. Ders Denetimleri 27. Dilek ve temenniler, 28. Kapanış GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ: I. Dönem öğretmenler kurulu toplantısı okul müdürü Veysel ÖZGAN başkanlığında başladı. 1. Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantıda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatma Soran ve Necla Pehlivan ın bulunmadığı tespit edildi. 2. Toplantı yazmanların seçimi; Yazman olarak Türkçe Öğretmeni Murat ALTUNKAYA ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa YILDIZ seçildi. 3. Gündem maddelerinin okundu ve gündeme alınması önerilen madde bulunup bulunmadığı sorularak gündeme alınacak bir madde bulunmadığı tespit edildi Eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi: Okul Müdürü Veysel ÖZGAN : a) Başarı yönünden, başarılı bir yıl geçirildi. b) Disiplin yönünden, kayda değer disiplin vakaları olmamıştır. b) Devam ve devamsızlık yönünden, sürekli devamsızlık yapan öğrenci sayısı, toplam mevcudumuza göre yok denecek kadar azdır. Toplamda 4 öğrenci sürekli devamsız bulunmaktadır. Devam devamsızlık yönünden sorunlu öğrenciler ciddi bir şekilde takip edilerek okula devamı sağlanmıştır. d) Sosyal Kültürel ve Rehberlik yönünden başarılı bir geçirilmiştir. Mezun olan 8. sınıf öğrencilerimizden 28 AND 13 ÇPL 71 MESLEKİ VE TEKNK 69 İHL 2 SBL 3 SML toplamda 183 öğrencimiz çeşitli liselere yerleştiler. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederim." dedi ve daha iyi bir okul olacağımıza inancını dile getirdi. Öğrenci merkezli çalışmayı tercih ettiğini, sınav programında da mevzuatların uygulanması gerektiğini" belirtti Sayılı Devlet Memuru Kanunu nun 8,11,14,15,125/a,b,c,d,e maddeleri Okul Müdürü Veysel ÖZGAN tarafından okunup açıklanmıştır Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun ( ) maddeleri okul müdürü Veysel ÖZGAN tarafından okunup açıklanmıştır. 7. Yeni değişen 26 Temmuz 2014 tarihli İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin öne çıkan değişiklikleri okul müdürümüz Veysel ÖZGAN tarafından okunup açıklandı. a. MADDE 35 (2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler. b. 37. maddesinde görüldüğü üzere, okul öğrenci meclisi altında eski yönetmelikteki öğrenci meclisi ve öğrenci kurulu tek çatı altında toplanmıştır. 3

4 c. 44.maddesi uyarınca, nöbetçi öğretmenin derslerin başlamasından 30 dakika önce nöbet mahallinde hazır olması hükme alınmıştır. Yine derslerin bitiminden 30 dakika sonra nöbetçi öğretmenin nöbet mahallini terk etmesi hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu sürelerin üzerine 10 dakika ilave edilerek, uzatıldığını görmekteyiz. d. Daha önce sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde gösterilen başarıdan ötürü onur belgesi ismi ile verilen ödül belgesi artık iftihar belgesi olarak ilgililere takdim edilecektir. e. 6.madde 2.fkra b bendi, normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilir. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır, hükmü uyarınca öğle arası dinlenme süresi, 90 dakikaya kadar denerek üst sınır artırılmıştır. f. Aynı maddenin aynı fıkrasının ç bendi, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında dersler, öğretmenler kurulu kararı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini aşamaz, hükmü uyarınca öğretmenler kurulu kararı ile blok ders uygulamasının, iki ders saatini aşmamak kaydıyla yapılabileceği hükme bağlanmıştır. g. İmam-hatip ortaokuluna kayıtlar velinin başvurusu üzerine ilgili okul yönetimince yapılır. 8. Atatürkçülük konularının derslerde işlenmesi ve işlenen konuların düzenli bir şekilde defterlere yazılması hususunda hassas davranılması gerektiği Müdür Bey tarafından belirtildi Eğitim, Öğretim Yılı Çalışma Takvimi incelendi,kılavuz kitabı olmayan derslerde bu takvime uygun olarak yapılması gerektiği belirtildi. Derslerin blok ders olarak yapılması konusunda öğretmenlerle görüşüldü, yapılan görüşmeler sonucunda blok ders uygulamasının verimli bir çalışma olmayacağı konusunda görüş birliğine varılarak, blok ders uygulamasından vazgeçildi. 10. Zümre öğretmenler kurulu toplantısının 11/09/2014 tarihinde yapılmasına karar verildi. Yapılan görüşmeler sonucunda aşağıda belirtilen derslerde zümre başkanları seçildi: Türkçe Zümre Başkanı: Rukiye DUMAN GÜRBÜZ Matematik Zümre Başkanı : Ayşenur ÇAKAN Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı: Ekrem GÜNGÖR İngilizce Zümre Başkanı: Aslı ARDA SEÇİLMİŞ Fen Bilgisi Zümre Başkanı: Birsel ÇELİK Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümre Başkanı: Mehmet Yakup DİNÇER Beden Eğitimi: Feray TEMUR 11. Başarının arttırılması için alınacak önlemler konuşuldu. Bu bağlamda aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasına karar verildi : a. Teknolojik imkanların arttırılması b. Her branşta ders araç gereçlerin arttırılması c. Veli bilgilendirme seminerlerin yapılması ve bu çalışmaların çeşitlendirilmesi d. Okul sonrası zamanda öğrencilerin verimli çalışmaları konusunda seminerler verilmesi e. Okulumuzda Fen laboratuarının kurulması f. Öğrencilerin seviyesine uygun olarak okuma-izleme-dinleme faaliyetlerinin yapılması 4

5 g. Öğrencilerimize geleceğe dönük hedef belirlemelerinin sağlanması ve belirledikleri hedeflere uygun çalışmalar yapmalarını sağlamak h. Okula yeni kayıt olan ve mevcut öğrencilerimizden okuma yazma bilmeyen öğrencilerin tespit edilmesi ve bunlara uygun çalışmaların yapılması 12. Okulumuzda Matematik, Kur an-ı Kerim, Zeka Oyunları, Yazarlık ve Yazma Becerileri, İngilizce, Spor Etkinlikleri, Bilim Uygulamaları ve Hz. Muhammed in Hayatı olarak okutulacak seçmeli dersler okul müdürümüz Veysel ÖZGAN tarafından öğretmenlere duyuruldu. Sınıfların seçmeli derslere uygun olarak belirlendiği ve öğrencilerin seçmeli derslerde sınıf değiştirmesine gerek olmadığı Müdür Bey tarafından belirtildi. 13. Ders kitapları dışında kalan kaynak kitapların öğrencinin herhangi bir zorlama yapılmadan kendi tercihine göre alınması konusunda görüş birliğine varıldı. Konular işlenirken öğrencilerin ders kitabı ve diğer yardımcı materyalleri yanında bulundurmalarının sağlanmasına dikkat çekildi. 14. Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluklarının hatırlatılması Öğretmenlerimizin kendi öğrencilerine özel ders vermemesi, Derslere zamanında girilip çıkılması, Öğretmenlerin görevleri, Yazılı emirlerin okunması korunması ve okul idaresine istenen bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesi, Özür bildirme, İzin işlemleri, Toplantıya Katılma, Kılık Kıyafet, Öğretmenlerin nöbet görevleri, Nöbetçi öğretmen görevlendirilmesi, Ders defterleri ve yoklama çizelgelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, Sınavlar, Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı, duyurulması sonuçlarının açıklanması, sınavlar, sınavlara katılmayanların durumunun görüşülmesi, Proje görevleri ve sınıf içi ders etkinlikleriyle ilgili hususlar yönetmelik çerçevesinde bilgi verildi. Müdür Bey derslere zamanında girilip çıkılmasının önemi üzerinde durdu. Ayrıca öğretmenlerin kendi öğrencilerine özel ders vermemesi gerektiğini vurguladı, bunun dışında öğretmenlere görev sorumlulukları hatırlatıldı. Verilen görevlerin ve istenen belgelerin zamanında teslim edilmesi gerektiği belirtildi. Nöbet görevlerinin önemi açıklandı. Nöbeti olan öğretmenlerin okul başlama saatinden en az 15 dakika önce nöbet yerinde olası gerektiği ve son ders saatinin 15 dakika sonrasında nöbet görevinin biteceği kararlaştırıldı. Müdür bey tarafından Şefika ÜNGÖR, Duygu ŞİMŞEK adlı öğretmenlerin geçerli mazeretlerinden dolayı nöbet görevinden muaf olduğu belirtildi. Ders defterlerinin yıllık planlara uygun olarak günlük olarak doldurulması gerektiği söylendi. Yoklamaların ise bizzat öğretmen tarafından alınması gerektiği okul müdürümüz tarafından vurgulandı. Sınav tarihlerinin önceden bildirilmesi gerektiği ve yapılan sınavların en geç 10 gün içerisinde duyurulması gerektiği söylendi. 15. Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları, Sınıf Geçme (26,27,28), Öğrenci başarısının değerlendirilmesi(31/2), Devam ve devamsızlık, Öğrencilerin düzenli olarak okula devamlarının sağlanması ve ilk derse geç gelen öğrencilerin durumlarının görüşülmesi. (18) Öğrenci izin, (18/d), Sınıf başkanlığı(76) nöbet işlemlerinin nasıl yapılacağı,(77) Ödül ve olumsuz davranışların değerlendirilmesi, olumsuz davranışlara karşı alınacak ortak tavırların belirlenerek, öğrencilerimizin zararlı alışkanlıklar ve yıkıcı bölücü faaliyetlere düşmelerini engelleyici kararların alınması(51,52,53,54) Öğrenci kıyafetleri(79) hususlarında yönetmelik çerçevesinde bilgi verildi. Öğrencilerin görev sorumlukları geçen sene olduğu gibi bu sene de aynı hassasiyette durulması üzerinde görüş birliğine varıldı. Bu konuda öğretmenlerin görüşleri alındı. Türkçe Öğretmeni Raziye KABADAYI sınıf hakimiyetinin arttırılması açısından sınıflara kürsü konulmasını teklif etti. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Naciye ARDAHANLI ders anlatan öğretmenlerin seyyar mikrofon ve hoparlör kullanmasının ders hakimiyetini artıracağını söyledi. Öğrencilerin okula cep telefonu getirmemesi konusunda görüş birliğine varıldı. Müdür Bey, bu yıldan itibaren okulda nöbet görevi olan öğrencilerin derslerine gireceğini sadece teneffüs saatlerinde nöbet görevini yerine getireceğini söyledi. 16. Öğrenci velilerinin eğitim-öğretim sürecine daha etkin bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla veli toplantılarının önemi vurgulandı. Bu konuda velilerin toplantıya en yüksek düzeyde katılımını sağlamak amacıyla Fen ve Teknoloji öğretmeni Emel KIRÇAN, SMS dışında hazırlanan afişlerle veli toplantısının 5

6 saati ve konusunun duyurulması gerektiğini söyledi. 5. Sınıflara Eylül ayının 2. Haftası bir tanışma toplantısı yapılmasına karar verildi. Genel veli toplantısının ise Kasım ayının 2. veya 3. haftası yapılmasına karar verildi. 17. Okulumuzdaki rehberlik çalışmalarının hazırlanan rehberlik çerçeve programına uygun olarak yapılacağı ve sınıf rehberliklerinin ders programı sonrası netleşeceği bilgisi Okul Müdürü tarafından belirtildi. 18. Okulumuzdaki mevcut kaynaştırma öğrencilerine uygun olarak BEP planı hazırlanması gerektiği söylendi, ayrıca 5.sınıflara yeni kaydolan öğrenciler arasından kaynaştırma olanlar tespit edilip onlara uygun BEP hazırlanması gerektiği söylendi. 19. Sosyal etkinlik yönetmeliğinin ilgili maddeleri okunarak açıklandı. Yapılacak etkinlikler belirli gün ve haftalar maddesinde görüşülecektir. Okulumuzda yapılacak olan sosyal kültürel faaliyetlerin sosyal etkinlik yönetmeliğine uygun olarak yapılması gerektiği bildirildi. 20. Sosyal etkinlik kurulunun, kulüplerinin ve danışman öğretmenlerinin belirlenmesi; -Resim ve Geleneksel El Sanatları Kulübü. : Özlem SELİMOĞLU, Şefika ÜNGÜR -Kültür Edebiyat-Yayın ve iletişim Kulübü: Bülent BALABAN, Raziye KABADAYI -Sivil Savunma Kulübü: Ekrem GÜNGÖR, Murat DEMİREL -Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü: Emel KIRÇAN, Sinem ÇALINAK -Spor Kulübü: Deniz SATGUN, Feray TEMUR- Ozan ARSLAN -Meslek Tanıtma Kulübü: Ayşenur ÇAKAN, Birsel ÇELİK -Çevre Koruma ve Sağlık Kulübü: Nurcan VURAL, Adile SAİDOĞLU -Yeşilay Kulübü: Rukiye Duman GÜRBÜZ, Mehmet Yakup DİNÇER -Satranç ve Zeka Oyunları Kulübü: Zeynep ÖZBEK - Gezi Tanıtım ve İSTANBUL Kulübü: Murat ALTUNKAYA Mustafa YILDIZ - Bilişim ve İnternet Kulübü, Asuman DURAN - İngilizce Konuşma Kulübü, Aslı Arda SEÇİLMİŞ, Zühre ŞEN, - Arapça Konuşma Kulübü, Emine SUBAŞI ÇÖMÜK - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü, Zafer YÜZÜAK - Fatma SORAN Yukarıda belirtilen sosyal kulüpler okulumuzda oluşturulmuştur. 21. Belirli gün ve haftalar aşağıda belirtildiği gibi belirlenip bu, gün ve haftalarda görev alacak öğretmenler belirlenmiştir : İlköğretim Haftası : Murat ALTUNKAYA-Ozan ARSLAN (okul) Atatürk Haftası : Mustafa YILDIZ, Bülent BALABAN(okul+pano) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bülent BALABAN, Ozan ARSLAN, Ekren GÜNGÖR 24 Kasım : Bülent BALABAN,Rukiye D. GÜRBÜZ, Ozan ARSLAN(pano+okul) Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası : Zühre ŞEN (okul+pano) Enerji Tasarrufu Haftası : Emel KIRÇAN(Pano+okul) Yeşilay :Rukiye D. GÜRBÜZ Duygu ŞİMŞEK (Okul+pano) Dünya Kadınlar Günü :Birsel ÇELİK (Pano) Bilim ve Teknoloji : Sinem ÇALINAK(Pano) KIZILAY : Birsel ÇELİK(PANO) İstiklal Marşı nın Kabulü ve M. Akif Ersoy u Anma :Raziye KABADAYI, Ozan ARSLAN, Murat DEMİREL (Pano+Okul) Şehitler Günü: Murat ALTUNKAYA,Mustafa YILDIZ, Ozan ARSLAN (Okul) Bilişim Haftası : Asuman DURAN(pano) 6

7 Anneler Günü : Şefika ÜNGÖR, Aslı ARDA SEÇİLMİŞ, Asuman DURAN (Pano+Okul) Sivil Savunma : Ekrem GÜNGÖR (pano) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı : Ozan ARSLAN, Bülent BALABAN, Ekrem GÜNDÖR(Pano+Okul) Kutlu Doğum Haftası :M. Yakup DİNÇER, Fatma SORAN, Sevinç BAKIRCI, Raziye KABADAYI(Pano+Okul) 29 Mayıs 1453 İstanbul un Fethi: Murat ALTUNKAYA Mustafa YILDIZ (Pano) 22. Tören ve bayrak törenlerine katılım yönetmeliği okundu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Bayrak Töreni yapılırken şu husulara dikkat etmek gerekir: Bayrak törenleri, Türk Bayrağı ın ve İstiklâl Marşı ın anlam ve önemine yaraşır şekilde düzenlenir. Törenlerde Bayrağımıza ve İstiklâl Marşımıza olan sevgi ve saygıyı güçlendirmek amaçlanır ve gerekli her türlü önlem alınır. Bu kapsamda Bayrak Törenlerinde: 1- Bayrak törenlerine, tören sırasında okulda bulunan yönetici, öğretmen, öğrenciler ile diğer görevliler, "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevliler ve Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun bir kıyafetle katılır. 2- Bayrak töreni ve diğer törenler okulun açılışında, ders yılı sonunda, hafta başında ve sonunda, bayram tatili başlangıcında ve sonunda yapılır. 3-Okulda bulunan diğer öğretmenler ve görevli öğrencilerce hazırlanan törenler, Sosyal Etklinlikler Yönetmeliği ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Türk Bayrağı Tüzüğü ve Millî Eğitim Bakanlığınca törenler ve Bayrak Törenleri için yayımlanan diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür. 4- Bayraklar, okulda özenle saklanır. Özelliği kaybolan bayrakların kullanımdan kaldırılması mevzuatına göre yapılır. 5- Törenlerin yürütülmesinden okul müdürü sorumludur. 23. Değerler Eğitimi Komisyonu Aşağıdaki isimler oluşturulmuştur. Okul Müdürü Veysel ÖZGAN Okul Müdür Yardımcısı Fırat AYTÜRK Rehber Öğrt. Tayyibe KARAKELLE İngilizce Öğrt. Zühre ŞEN Matematik Öğrt. Ayşenur ÇAKAN Fen ve Teknoloji Öğrt. Nurcan VURAL Sosyal Bilgiler Öğrt. Murat DEMİREL Din Kültür ve Ahlak Bil. Fatma SORAN Arapça Öğrt. Emine Subaşı BÖLÜK Müzik Öğrt. Ozan ARSLAN Teknoloji ve Tasarım Öğrt. Özlem SELİMOĞLU Görsel Sanatlar Şefika ÜNGÖR Bilişim Teknolojileri Öğrt. Asuman DURAN 24. Kurullar, Komisyonlar ve Görevlerle ilgili İşler; 1. Öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna 3(Üç) asil 3 (Üç) yedek üyenin seçilmesi (Gizli) Öğrenci davranışları değerlendirme kurulu gizili oy açık sayım yoluyla seçildi. Seçimler sonucu : Zühre ŞEN :10 Murat DEMİREL : 7 Mustafa YILDIZ : 2 7

8 Ayşenur ÇAKAN :1 Emel KIRÇAN : 1 T.C. Oy aldı. Yapılan seçim sonucunda Zühre ŞEN, Mustafa YILDIZ ve Murat DEMİREL asil üye olarak seçildi. Emel KIÇAN ve Ayşenur ÇAKAN ise yedek üye olarak seçilmiştir 2. Okul Öğrenci Meclisi:Murat DEMİREL Birsel ÇELİK 3. Okul Seçim ve Sandık Kurulu:Mustafa YILDIZ Özlem SELİMOĞLU 4. TKY Kalite Kurulu:Nurcan VURAL,Sinem ÇALINAK Yedek Üye:Emel KIRÇAN,Deniz SATGUN 5. TKY Kalite Geliştirme Ekibi Asil: Emel KIRÇAN, Murat DEMİREL Yedek üye: Asuman DURAN 6. Satın Alma Komisyonu Asil:Feray TEMÜR, Murat ALTUNKAYA,Rukiye D. GÜRBÜZ-Yedek üye:şefika ÜNGÖR, Zühre Şen 7. Muayene ve Kabul Komisyonu asil:raziye KABADAYI, Ozan ARSLAN Yedek üye:rukiye D. GÜRBÜZ,Bülent BALABAN 8. Taşınır Değer Tespit Komisyonu Asil:Mehmet.Yakup DİNÇER,Emine SUBAŞI ÇÖMÜK Yedek üye:fatma SORAN,Asuman DURAN 9. Taşınır Sayım Kurulu Asil:Zeynep ÖZBEK, Asuman DURAN Yedek üye: M.Yakup DİNÇER, 10. Okul-Aile Birliği Denetleme Kurulu Asil: Bülent BALABAN, Ekrem GÜNGÖR, Yedek üye: Ayşenur ÇAKAN, Mustafa YILDIZ 11. Kantin Denetleme Komisyonu Asil: Nurcan VURAL, Sinem ÇALINAK Yedek üye:aslı A.SEÇİLMİŞ, 12. Sosyal Etkinlikler Kurulu (danışman öğretmenlerin aralarından seçeceği 1 (Bir) asil: Ozan ARSLAN 1 (Bir) yedek üye: Ayşenur ÇAKAN 13. Tören ve Kutlama Komisyonu 2 (İki) asil:bülent BALABAN, Murat ALT;UNKAYA 2 (İki) yedek üye:müdür Yrd. Rukiye Duman.GÜRBÜZ, Feray TEMUR, Öğrenci Temsilcisi, 14. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği/ Madde: 45), Müdür Yard., Her sınıf seviyesinden 1 üye: Mustafa YILDIZ(5), Ayşenur ÇAKAN(6), Rukiye Duman GÜRBÜZ(7), Sinem ÇALINAK(8) 15. Okul Risk Takip Kurulu (Okul RİTA) Okul müdürü veya görevlendireceği bir Müdür yardımcısı (Kurul Başkanı)Fırat AYTÜRK, Fatma SORAN(5)Asuman DURAN(6)Raziye KABADAYI(7) Nurcan VURAL(8), Okul rehber öğretmeni, Okul Öğrenci Temsilcisi, 16. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı(BEP) Geliştirme Birimi 1 (Bir) asil:fırat AYTÜRK, Tayyibe KARAKELLE Rukiye D. GÜRBÜZ -Öğrencinin Sınıf Rehber Öğretmeni, Dersin Öğretmeni, Veli, Öğrenci, 1 (Bir) yedek üye: 17. Okullarda Şiddetin Önlenmesi Çalışma Ekibi: Müdür Yardımcısı, Rehber Öğretmen, Okul Öğrenci Temsilcisi, Okul Aile Birliği, Okul Eylem Ekibi (İki) asil:zühre ŞEN, Murat DEMİREL 2 (İki) yedek üye:rukiye Duman GÜRBÜZ, Raziye KABADAYI 18. Yayın İnceleme Kurulu-Seçme Kurulu- Kitap ve Yazı İnceleme Seçme Kurulu: Müdür Yardımcısı Fırat AYTÜRK, 2 (İki) asil Bülent BALABAN, Mustafa YILDIZ, İlgili Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmeni 19. Yatılılık ve Bursluluk Komisyonuna 1(bir)asil:Ekrem GÜNGÖR- Yedek: Rukiye Duman GÜRBÜZ 20. Tiyatro/ Gösteri İnceleme Komisyonu: Raziye KABADAYI, Mehmet Yakup DİNÇER 21. Devir Kurulu: Ozan ARSLAN, Deniz SATGUN. 22. İhale Komisyonu; Ayşenur ÇAKAN, Fatma SORAN 8

9 25. Yetiştirme kurslarıyla ilgili okul müdürümüz ilgili yönetmeliği okuyarak öğretmenleri bilgilendirildi.meb örgün eğitimi destekleme projesi kapsamında kurslar açılacağı belirtildi. 26. Ders denetimlerinin, İKY nin Okul müdürüne yüklediği sorumluluk kapsamında sürekli yapılacağını Okul Müdürü Veysel ÖZGAN, önemle belirtti eğitim öğretim yılının öğretmenlere ve öğrencilerce iyi bir yıl olması dileğinde bulunuldu. 28. Kapanış; İyi dilek ve temennilerle toplantı kapatıldı. ALINAN KARARLAR Oluşturulan kurul ve komisyonlar buraya alınmamıştır. 1. Derslerin blok ders olarak yapılması konusunda öğretmenlerle görüşüldü, yapılan görüşmeler sonucunda blok ders uygulamasının verimli bir çalışma olmayacağı konusunda görüş birliğine varıldı. 2. Zümre öğretmenler kurulu toplantısının Eylül ayı itibariyle tamamlanmasına karar verildi. Yapılan görüşmeler sonucunda aşağıda belirtilen derslerde zümre başkanları seçildi: Türkçe Zümre Başkanı: Rukiye DUMAN GÜRBÜZ Matematik Zümre Başkanı : Ayşenur ÇAKAN Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı: Ekrem GÜNGÖR İngilizce Zümre Başkanı: Aslı ARDA SEÇİLMİŞ Fen Bilgisi Zümre Başkanı: Birsel ÇELİK Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümre Başkanı: Mehmet Yakup DİNÇER Beden Eğitimi: Feray TEMUR 3. Başarının arttırılması için alınacak önlemler konuşuldu. Bu bağlamda aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasına karar verildi : i. Teknolojik imkanların arttırılması j. Her branşta ders araç gereçlerin arttırılması k. Veli bilgilendirme seminerlerin yapılması ve bu çalışmaların çeşitlendirilmesi l. Okul sonrası zamanda öğrencilerin verimli çalışmaları konusunda seminerler verilmesi m. Okulumuzda Fen laboratuarının kurulması n. Öğrencilerin seviyesine uygun olarak okuma-izleme-dinleme faaliyetlerinin yapılması o. Öğrencilerimize geleceğe dönük hedef belirlemelerinin sağlanması ve belirledikleri hedeflere uygun çalışmalar yapmalarını sağlamak p. Okula yeni kayıt olan ve mevcut öğrencilerimizden okuma yazma bilmeyen öğrencilerin tespit edilmesi ve bunlara uygun çalışmaların yapılması 4. Ders kitapları dışında kalan kaynak kitapların öğrencinin herhangi bir zorlama yapılmadan kendi tercihine göre alınması konusunda görüş birliğine varıldı. 5. Nöbeti olan öğretmenlerin okul başlama saatinden en az 15 dakika önce nöbet yerinde olası gerektiği ve son ders saatinin 15 dakika sonrasında nöbet görevinin biteceği kararlaştırıldı Sınıflara Eylül ayının 2. Haftası bir tanışma toplantısı yapılmasına karar verildi. Genel veli toplantısının ise Kasım ayının 2. veya 3. haftası yapılmasına karar verildi. 9

10 KURULU ÜYELERİ Rukiye Duman GÜRBÜZ Raziye KABADAYI Bülent BALABAN Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Murat ALTUNKAYA Ozan ARSLAN Zeynep ÖZBEK Türkçe Öğretmeni Müzik Öğretmeni Matematik Öğretmeni Sinem ÇALINAK Murat DEMİREL Mustafa YILDIZ Fen ve Teknoloji Öğretmeni Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özlem SELİMOĞLU Naciye ARDAHANLI Tayibe KARAKELLE Tek. ve Tas. Öğretmeni Din Kül. ve Ah. Bil. Öğrt. Rehber Öğretmeni Sevinç BAKIRCI Aslı Arda SEÇİLMİŞ Mürvet Çelik İngilizce Öğretmeni İngilizce Öğretmeni Matematik Öğretmeni Ayşenur ÇAKAN Matematik Öğretmeni Birsel ÇELİK Fen ve Teknoloji Öğretmeni Nurcan VURAL Emel KIRÇAN Şefika ÜNGÜR Fen ve Teknoloji Öğretmeni Fen ve Teknoloji Öğretmeni Görsel Sanatlar Öğrt. Zühre ŞEN Mehmet YAKUP DİNÇER Deniz SATGUN İngilizce Öğretmeni Din. Kül. ve Ah. Bil. Öğrt. Beden Eğitimi Öğrt. Feray TEMUR Duygu ŞİMŞEK Fatma SORAN Beden Eğitimi Öğ. Matematik Öğretmeni Din Kültürü ve Ahl. Bilg. Öğr. Fırat AYTÜRK Müdür Yardımcısı Veysel ÖZGAN Okul Müdürü 10

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO 1 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞ/İŞLEM / KONU Açık Ortaokul Birinci Dönem Yeni

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BİLGE ATABEY İLKOKULU/ORTAOKULU ÇALIŞMA TAKVİMİ tesi rtesi TEMMUZ 2016 TEMMUZ 2016 4 11 18 25 1 Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerin Tatile Girmesi 01 Temmuz

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SIRA 1 Mesleki Eğitim Merkezi çırak sözleşmelerinin imzalanması 01 Temmuz 2015-30 Eylül 2015 2 Bursluluk müracaatlarının yapılması 14 Ağustos 2015 Cuma - 30 Eylül 2015 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI

ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI EYLÜL AĞUSTOS AY ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU 01.08.2013 23.08.2013 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ NO 1 2 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞLEM TARİH 17 Ağustos-30 Ekim 24 Ağustos-19 Eylül 2015 01 Eylül-19 Eylül 2015 Örgün ve Yaygın Eğitim nda 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması/Mesleki 01 Eylül 2015, Salı Çalışmalar

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER

T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER NEREDE GÖREVLİLER FAALİYETİN YAPILACAĞI TARİH NO YAPILACAĞI EYLÜL

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

2. YARIYIL 5. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2. YARIYIL 5. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI...İLKÖĞRETİM OKULU 2. YARIYIL 5. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI YERİ Öğretmenler : Odası TOPLANTI TARİHİ 24.02.2011 : TOPLANTI SAATİ 12.30 :

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik ortama sahiptir,

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN Ö N S Ö Z 2012 2013 eğitim öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm eğitim

Detaylı

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR YILLIK ÇALIŞMA PlanI

YARIMBAĞ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR YILLIK ÇALIŞMA PlanI EKİM I. V. EYLÜL II. I. AYLAR LAR YARIMBAĞ İLKOKULU 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR YILLIK ÇALIŞMA PlanI YAPILACAK ÇALIŞMALAR DÜŞÜNCELER Seminer çalışmalarına katılma.(1-11 Eylül 2015) Sene başı

Detaylı

1.Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi,

1.Açılış ve yoklama, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi, ...EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKÖĞRETİM OKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ II. DÖNEM ZÜMRE TUTANAĞI Toplantı Tarihi: 12/02/... Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası Toplantıda Bulunanlar:. GÜNDEM: 1.Açılış

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 SUNUŞ İddialı

Detaylı

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI EYLÜL 19 işgünü 1. 14 Eylül 2015 2015-2016 ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI 2. 01 Eylül Dünya Barış Günü 3. 19 Eylül Gaziler Günü 4. Eylül ayının 3. Haftası İlköğretim Haftası 5. 25 Eylül - 1 Ekim Yangından Korunma

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2016- EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2016 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik ortama

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

TOSYA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

TOSYA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI EYLÜL 11 işgünü 1. 16 Eylül 2013 2013-2014 ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI 2. 01 Eylül Dünya Barış Günü 3. 19 Eylül Gaziler Günü 4. Eylül ayının 3. Haftası İlköğretim Haftası 5. 25 Eylül - 1 Ekim Yangından Korunma

Detaylı

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ TED KONYA KOLEJİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ Yapılacak Çalışmalar Başlangıç-Bitiş Tarihleri 8. ve 12. Sınıf Öğrencilerine Danışman Öğretmen Ataması 02-06 Mayıs 2016 12. Sınıf

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

: Öğretmenler Odası. 2. Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgelerin okunması, genel bir değerlendirme.

: Öğretmenler Odası. 2. Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgelerin okunması, genel bir değerlendirme. Toplantı Tarihi : 04.06.20.. Toplantı Saati : 15.15 Toplantı No : 03 Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası Toplantıya Katılanlar :...,... GÜNDEM MADDELERİ 1. Açılış ve yoklama 2. Zümre toplantılarına ilişkin

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015- EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015- EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2015 SUNUŞ İddialı okullar

Detaylı

EK- 3/B T.C İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP LİSELERİ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI GÜN KONU EYLEMLER EYLEM GERÇEKLEŞME SAYISI

EK- 3/B T.C İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP LİSELERİ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI GÜN KONU EYLEMLER EYLEM GERÇEKLEŞME SAYISI EK- 3/B T.C İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP LİSELERİ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI Çalışma Ayı: 2016 - NİSAN AYI Sorumlu Birim: Okul Yöneticisi GÜN KONU EYLEMLER EYLEM GERÇEKLEŞME

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1/7 Güncelleme Tarihi: 31/08/2016 Sıra 1 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 25

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. YAPILACAK İŞ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin

Detaylı

Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.

Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. HAVVA ÖZİŞBAKAN MTA LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI HAVVA ÖZİŞBAKAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

T.C İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI

T.C İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI Çalışma Ayı: 2016-NİSAN AYI T.C İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI EK- 3/B Sorumlu Birim: Okul Yöneticisi GÜN Okul Yıllık Akademik, Sosyal, sportif, kültürel etkinliklerde

Detaylı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 09-20 Eylül 2013 İLKÖĞRETİM HAFTASI ETKİNLİKLERİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİ ORYANTASYON EĞİTİMİ 01 Ekim 2013 Salı DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ KUTLAMALARI REHBERLİK HİZMETLERİ YÜRÜTME KURULU 1. TOPLANTISI 04 Ekim 2013 Cuma

Detaylı

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ESKİPAZAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Ramazan Bayramı 27 Temmuz 2014 Pazar saat 13:00 de başlar, 30 Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer.

Detaylı

71 - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ŞERİFE BACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KURUL VE KOMİSYON GÖREV DAĞILIM LİSTESİ

71 - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ŞERİFE BACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KURUL VE KOMİSYON GÖREV DAĞILIM LİSTESİ 7 - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ŞERİFE BACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KURUL VE KOMİSYON GÖREV DAĞILIM LİSTESİ KURUL KATİPLERİ BELGİN SÖNME) SALİH GÜNDAŞ ZEYNEP KARAKÖK 7 8 9 0 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MATEMATİK

Detaylı

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI EYLÜL 12 işgünü 1. 15 Eylül 2014 2014-2015 ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI 2. 01 Eylül Dünya Barış Günü 3. 19 Eylül Gaziler Günü 4. Eylül ayının 3. Haftası İlköğretim Haftası 5. 25 Eylül - 1 Ekim Yangından Korunma

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU YILLIK ÇALIŞMA PLÂNI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU YILLIK ÇALIŞMA PLÂNI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU YILLIK ÇALIŞMA PLÂNI E Y L Ü L T a r i h: PLÂNLANAN ÇALIġMALAR: DAYANAK: 01-12 Eylül 2014 Sene başı mesleki çalışmalar yapılması. 04 Eylül 2014

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU SIRA NO ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞLER VE FAALİYETİN KONUSU 1 KURBAN BAYRAMI 2 3 4 2017-2018 eğitim öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması

Detaylı

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014

01-31 Ağustos Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Sene başı Mesleki Çalışmalar Eylül 2014 1 T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 27 Temmuz 2014 Pazar saat13:00 de başlar, 30 Ramazan Bayramı Temmuz 2014 Çarşamba akşamı sona erer. Mesleki

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇAĞDAŞKENT ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Detaylı

SİLİFKE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AYLIK ÇALIŞMA PLANI

SİLİFKE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AYLIK ÇALIŞMA PLANI EYLÜL-2017 1. İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. Haftası) 2. 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Etkinlikleri (19-23 Eylül) 3. Gaziler Günü (19 Eylül) 1 2017 2018 Eğitim-öğretim yılı sene başı öğretmenler

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 İlçe 'Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu' Toplantısı İl 'Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu' Toplantısı Açık Ortaokul 1. Dönem Yeni Kayıt/Kayıt

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve 1 Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. İlim ve fen çalışmalarının merkezi okuldur. Bundan dolayı okul lazımdır.

Detaylı

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÇEŞME REHBERLİK ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 201 ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ İLKOKULLAR İÇİN ÇERÇEVE PROGRAMI Bu program Çeşme Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2015-2016 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 01 Eylül 2015 Salı 2 Örgün Eğitim Kurumlarındaki

Detaylı

KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO KONU TARİH 1. 2. 3. 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU, AÇIK LİSE VE MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM

Detaylı

TOSYA MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

TOSYA MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI EYLÜL 18 işgünü 1. 19 Eylül 2016 2016-2017 ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI 2. 01 Eylül Dünya Barış Günü 3. 19 Eylül Gaziler Günü 4. Eylül ayının 3. Haftası İlköğretim Haftası 5. 25 Eylül - 1 Ekim Yangından Korunma

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantıda Bulunanlar : SIRA NO TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI BRANŞI 1 Müdür Yardımcısı

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MALATYA İLİ 1. EĞİTİM BÖLGESİ İLKOKULLAR 3. SINIF ÖĞRETMENLERİ 1. DÖNEM ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MALATYA İLİ 1. EĞİTİM BÖLGESİ İLKOKULLAR 3. SINIF ÖĞRETMENLERİ 1. DÖNEM ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MALATYA İLİ 1. EĞİTİM BÖLGESİ İLKOKULLAR 3. SINIF ÖĞRETMENLERİ 1. DÖNEM ZÜMRE BAŞKANLARI KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Tarih : 08.09.2014 Saat : 14.00 Yer : Cumhuriyet İlkokulu

Detaylı

ANKARA MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve

ANKARA MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve ANKARA MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ SIRA NO 1. 2. 3. YAPILACAK İŞ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve BaĢlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT ORTAÖĞRETİM OKULLARI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT ORTAÖĞRETİM OKULLARI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT ORTAÖĞRETİM OKULLARI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ A Ğ U S T O S 2 0 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TEOG Sınavına Göre Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 31 Temmuz-8

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 3 4 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları: a) Başvurular 11-22 Haziran 2012 b) Seçici komisyon tarafından kayıtları yapılacak çocukların tespiti 25 Haziran 2012 c)

Detaylı

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ ORTAOKUL adanaozelbaskentokulları bilim bizde toplanır bizden yayılır - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ Haziran ( Hafta) Temmuz Ağustos

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI Okulda Yapılan Okul Yıllık Gelişim Modeli kapsamındaki tanıtım toplantısına katılması Okulda yapılan Okul Yıllık Gelişim Modeli

Detaylı

TED ANTALYA KOLEJİ. Özel İlkokulu-Ortaokulu ve Lisesi

TED ANTALYA KOLEJİ. Özel İlkokulu-Ortaokulu ve Lisesi TED ANTALYA KOLEJİ Özel İlkokulu-Ortaokulu ve Lisesi 2017-2018 ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR TED Öğretmenlerine Oryantasyon Eğitimi ve Mesleki Eğitim Çalışmaları BAŞLAMA ve BİTİŞ TARİHLERİ 21-25

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. KARABÜK VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2016-2017 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ÖĞRETMENLERIN GÖREVE BAŞLAMASI 2 Halk Eğitim Merkezlerinde Görevli Öğretmenlerin

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRÜR ABDURRAHMAN SERTTAŞ İLK-ORTAOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI MÜDÜR YARDIMCISI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRÜR ABDURRAHMAN SERTTAŞ İLK-ORTAOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI MÜDÜR YARDIMCISI EYLÜL 11 işgünü Okulların açıldığı hafta İlköğretim Haftası 19 Eylül Gaziler Günü 25 Eylül haftası Yangından Korunma Haftası 26 Eylül Türk Dil Bayramı EYLÜL 2013 YAPILACAK İŞLER SORUMLU KİŞİ DÜŞÜNCELER

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

T.C. SAKARYA VALİLİĞİ SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAKARYA VALİLİĞİ SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAKARYA VALİLİĞİ SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇALIŞMA TAKVİMİ HAZIRLAMA KOMİSYONU Ahmet ALTIN Harun DOĞAN Cenk KOCA İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. YAPILACAK İŞ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı öğretmenlerin göreve başlaması 2013 2014 Öğretim Yılı Eğitim Bölgelerinde

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS

2014 2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS 04 0 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi AĞUSTOS 3 4 7 0 3 4 7 *Akademik kadronun göreve başlaması *Açılış Kahvaltısı 0 4 30 ZAFER BAYRAMI 3 04 0 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi EYLÜL 3 4 7 Eve Dönüş.30

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU YILLIK ÇALIŞMA PLANI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NURİ ÖZALTIN 75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU YILLIK ÇALIŞMA PLANI AY TARİH YAPILACAK ÇALIŞMA VE ETKİNLİKLER KİM TARAFINDAN 03.09.2014 Norm Kadro Tespit Çalışmaları Okul Müdürü 03.09.2014

Detaylı

T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü (169847)

T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü (169847) T.C. KOCASİNAN KAYMAKAMLIĞI Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü (169847) Sayı: 93295402-900/ 01.09.2016 Konu: 2016-2017 öğretim yılı, sene başı öğretmenler kurulu toplantısı Değerli Öğretmen

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 6-C SINIFI 2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR GÜNDEM MADDELERİ

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 6-C SINIFI 2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR GÜNDEM MADDELERİ 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI 6-C SINIFI 2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR Toplantı no : 2 Toplantı yeri : Öğretmenler odası Toplantı tarihi : 26.02.2013 Toplantı tarihi : 15:00 Toplantıya

Detaylı

SIRA NO Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması

SIRA NO Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Liseler ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Öğretmenlerin Göreve Başlaması T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKULÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1 2013-2014

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM Ekim 16 3 4 5 6 7 8 9 3. DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ *Hayvanları Koruma günü *Dünya Mimarlık Günü PDR çalışması İstanbul'un

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SİLİFKE İMAM HATİP ORTAOKULU SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU YILLIK ÇALIŞMA PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SİLİFKE İMAM HATİP ORTAOKULU SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SİLİFKE İMAM HATİP ORTAOKULU SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU YILLIK ÇALIŞMA PLANI AYLA R EYLÜL YAPILACAK ETKİNLİKLER 1. Tüm öğretmenler ve öğrencilerin işbirliği ile İlköğretim

Detaylı

Eğitim Kurumları Zümre Kurulları Toplantıları

Eğitim Kurumları Zümre Kurulları Toplantıları 1 Açık Ortaokul 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı 1. Dönem için Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme (Bakanlıkça Belirlenecek) 2 Açık Öğretim Lisesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Yeni Kayıt İşlemleri (Bakanlıkça

Detaylı

1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz.

1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz. 1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz. Sınava sayılı günler kala heyecanı gözlerinden okunan 8.sınıf öğrencilerimize TEOG öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı

Detaylı

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir.

Eylül Ayı tatil olduğundan sadece planlama ve koordinasyon çalışmalarına yer verilmiştir. T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RAŞİT ÖZKARDEŞ İLKU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YILLIK ÇERÇEVE PLANI AY Program Geliştirme, Araştırma, Müşavirlik ve Profesyonel Gelişim 1-4 EYLÜL

Detaylı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı

TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU. Öğretmen El Kitabı TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU Öğretmen El Kitabı 2014 2015 İçindekiler 1.Okulumuzun Tarihçesi... 3 2.Misyonumuz... 5 3.Vizyonumuz... 6 4.Okulumuzun İlkeleri... 7 5.İzinler... 8 6.Kim Kimdir?... 9 7.Okulda

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI NAMIK ELAL ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI EKLERİ 1 Ek-1: İstatistiki Veriler 1. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 1.1. Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Tablo X Okul Öncesi Yıllara Göre Öğretmen,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL

BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL Haziran 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Temmuz 2016 1 2 3

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C ALTINORDU KAYMAKAMLIĞI ZUVER KAYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ALTINORDU-2017 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik

Detaylı

ANKARA HİSAR KOLEJİ 2015-2016 EĞ İ Tİ M Ö Ğ RETİ M YİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA HİSAR KOLEJİ 2015-2016 EĞ İ Tİ M Ö Ğ RETİ M YİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA HİSAR KOLEJİ 2015-2016 EĞ İ Tİ M Ö Ğ RETİ M YİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HİSAR KOLEJİ ÇALIŞMA TAKVİMİ 3 Ağustos 2015 4 Ağustos 2015 Salı 5 Ağustos 2015 6 Ağustos 2015 7 Ağustos

Detaylı

.. ORTAOKULU.EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6/B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU I. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI GÜNDEM MADDELERİ

.. ORTAOKULU.EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6/B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU I. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI GÜNDEM MADDELERİ .. ORTAOKULU.EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6/B SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU I. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI KARAR NO : 1 TOPLANTI TARİHİ : 26/09/2012 TOPLANTI YERİ : Öğretmeler Odası TOPLANTI SAATİ : 15:30 GÜNDEM MADDELERİ

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI SEVGİ BAYRAKTAR ANAOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI SEVGİ BAYRAKTAR ANAOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI EYLÜL AYI 1. Dersliklerin şubelere göre belirlenmesi Abdülkadir GENÇ 2. Şube isimliklerinin yapılması Abdülkadir GENÇ 3okulun İhtiyaçlarının Belirlenmesi 4.Öğret. seminer konularının dağıtımı 5. Seminer

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ORTAOKULU 7/A SINIFI 2.DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ORTAOKULU 7/A SINIFI 2.DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ORTAOKULU 7/A SINIFI 2.DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi : Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası Toplantı Saati : 12:30 Toplantıya Katılanlar :

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 0 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Detaylı

SÜRMENE HALİS ÇEBİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

SÜRMENE HALİS ÇEBİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SÜRMENE HALİS ÇEBİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ NOT: MESLEKİ EĞİTİM(ÇIRAKLIK) İLE İLGİLİ KISIMLAR BORDO RENK İLE GÖSTERİLMİŞTİR.

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı