Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu"

Transkript

1 Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) , 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent ERİŞEN, Oğuz BASUT, Hkn COŞKUN Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Kulk-Burun-Boğz Anilim Dlı, Burs. ÖZET Çocuk ve dolesn yş gruund nörosensoriyl işitme kyının (NSİK) % 1,5 u Geniş Vestiüler Akuduktus Sendrom (GVAS) lu hstlrdır. Bu hstlrd NSİK sıklıkl yüksek freknslrd, ilterl ve progresif trzd olup, zen ünilterl ve flüktün şekilde de olilir. Son yıllrd GVAS nin oluşmsınd kompleks etiyolojinin rol ldığı nlşılmıştır. GVAS d işitme kyının nedeni çık olmmsın rğmen, minor ş trvmlrı ile rttığı ilinmektedir. Tedvide steroid, hiperrik oksijen gii jnlrl tedvi sonrsı şrısızlık durumund kokler implnt uygulmsı söz konusudur. Kliniğimizde iki yıl önce ni NSİK nedeni ile ytırdığımız yedi ve yirmi yşlrınd iki yn hstmız ypıln tetkikleri sonucund GVAS tnısı konulmuştur. Bu mklede, olgulrımızın klinik ve rdyolojik ulgulrı litertür verileri ışığınd sunulmuştur. Anhtr Kelimeler: Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu. Nörosensoriyl işitme kyı. Lrge Vestiulr Aquduct Syndrome: Two Cse Report ABSTRACT The incidence of Lrge Vestiulr Aquduct Syndrome (LVAS) covers the 1,5% of sensorineurl hering losses (SNHL) in children nd dolescent ge group. In this ptients the usul chrcter of SNHL is eing ilterl, progressive nd dominting in high frequencies; ut sometimes it my e unilterl nd my fluctute. Recently, it hs een ccepted tht the etiology of LVAS is complex. The etiology of hering loss remins still uncler; ut it is known tht hering loss cn e ggrvted y minor hed trums. Cochler implnttion cn e considered in cses of unsuccessful tretment with steroids nd hyperric oxygen. In our clinic the LVAS ws dignosed in two femle ptients (seven nd twenty yers old) who were hospitlized ecuse of sudden hering loss. In this rticle, the clinicl nd rdiologicl findings of these two ptients re descried nd discussed. Key Words: Lrge Vestiulr Aquduct Syndrome. Sensorineurl hering loss. Endolenftik kese memrnöz lirent in ir ölümü olup; utriküler ve skküler duktus lrın irleşerek oluşturduklrı endolenftik sinüs ün vestiüler kuduktus içinde ilerleyip rk krnil foss d sonlnn uzntısıdır. Endolenftik kesenin u son kısmı dur mter in yprklrı rsınd yer lır. Vestiüler kuduktus (VA) ise kemik lirent in ir ölümüdür. Endolenftik kesenin uzunc ir kısmını rındırır (Şekil 1). Geniş Vestiüler Akuduktus Sendrom u Geliş Trihi: Kul Trihi: Dr. Nusret İNCİ Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Kulk-Burun-Boğz Anilim Dlı Görükle/BURSA Tel: / e-mil: (GVAS), kemik lirentin u kısmının norml ntomisi sonucu oluşur 1. Memrnöz lirent gestsyonun 20. hftsınd erişkin oyutun ulşır, VA ise emriyolojik yşm oyunc üyümeye devm eder. Emriyolojik yşmd VA un zı noktlrd geniş çpı 0.88 mm dir. Mrk Pyle 2 yptığı emriyolojik çlışmd, Geniş Vestiüler Akuduktus un (GVA) VA t erken dönemde drlmnın olmmsı vey gelişimin durmsı sonucu oluştuğu fikrinin tersine, gelişimin htlı sürmesi sonucund oluştuğu ildirmiştir. Bzı otörler ise GVA un emriyolojik gelişiminin eşinci hftsınd durmsı sonucu oluştuğunu ileri sürmüşlerdir 2-7. Sonuçt GVA un oluşmsınd, kompleks etiyolojinin rol oyndığı nlşılmıştır 2. GVAS d nörosensoriyl işitme kyı (NSİK) sıklıkl yüksek freknslrd, ilterl ve progressif trzd olup zen ünilterl ve flüktün şekilde de olilir 3,8,9. İşitme kyının nedeni çık değildir 10. Zlzl 131

2 N. İnci, rk. ve rk. 6 GVAS lu 15 hst üzerinde yptığı çlışmd işitme kyı şiddetinin VA çpıyl ilgili olmdığını göstermişlerdir. Bu sendromun tedvisinde steroid, prostoglndin, hiperrik oksijen gii jnlrl tedvi sonrsı şrısızlık durumund kokler implnt uygulmlrı söz konusudur Bu çlışmd kliniğimizde ytırılrk işitme kyı tedvisi ypıln iki GVAS olgusu sunulmuş ve ilgili litertür ilgileri ışığınd hstlığın tnı ve tedvisindeki önemli noktlr vurgulnmıştır. minsyon sğ % 36, sol % 32 idi. Ypıln klorik testlerde özellik sptnmdı. Vestiüler spontn reksiyonlrın incelenmesinde miniml kusur sptndı (hfif sendeleme ve Romerg sol). Şekil 2: : 1. olgunun sğ kulk sf ses eşik odyogrmı. : 1. olgunun sol kulk sf ses eşik odyogrmı. Şekil 1: Vestiüler kuduktus, endolenftik kese ile utriküler ve skküler duktuslrın şemtik görünümü. Olgu Bilgileri Olgu 1: B.Ç. Yirmi yşınd, yn hst; Üç yşınd nedeni elirlenemeyen ilterl işitme zlığı sptnn hst, üç yşındn eri sol kulğın işitme protezi kullnmktymış. Ağustos 2001 de niden her iki kulğınd işitme kyınd rtm, dengesizlik, kulklrınd dolgunluk, sol kulkt çınlm gelişmiş; işitme protezinden yrr görmemeye şlmış. Acilen gittiği ir hstnede ytırılrk dört gün süreyle verilen geleneksel tedvi sonrsı şikyetleri gerilemiş. Ekim 2001 de şikyetleri tekrrlyn hst şk ir hstneye şvurmsı üzerine tekrr on günlük geleneksel tedviye lınmış ve şikyetleri yine gerilemiş. Turcu olduktn iki gün sonr tekrr işitme kyı gelişen hst ir Kulk-Burun-Boğz merkezinde değerlendirilerek trfımız sevk edilmiş. Özgeçmişinde; küçüklüğünde sık kut otitis medi ve üç yıl önce tiroid meliytı hikyesi mevcut. Fizik muyenesinde her iki kulk zrı doğl olup, Rinne ve Weer testi değerlendirilemedi. Ypıln sf ses eşik odyogrmınd sğd hv yolu sf ses ortlmsı 85 db oln, köşe işitmesi trzınd işitme rtığı (250 Hz de 55 db; 4 KHz de 110 db); sold hv yolu sf ses ortlmsı 95 db oln flt işitme kyı ( db rsı değişken) mevcuttu (Şekil 2). Timpnogrm her iki kulkt tip A idi. Diskri- Nöroloji ve hemtoloji konsültsyonlrınd özellik sptnmdı. Hstmızın TSH 14,81 µiu/ml, FT ng/dl olrk rporlnmsı üzerine endokrin kliniği trfındn hipotiroidi tnısıyl tiroksin sodyum 1x1/2 t. şlndı. Diğer rutin ve immünolojik testleri normldi. Temporl kemik Yüksek Çözünürlüklü Bilgisyrlı Tomogrfi (YÇBT) de her iki VA t genişleme, ort kulk kemikçiklerinde hipoplzi sptndı (Şekil 3). Şekil 3: 1. olgunun sol ksil temporl kemik YÇBT si. Olgu 2: S.Y. Yedi yşınd, yn hst; Beş yşınd sğ kulğınd işitme zlığı şlyn hstnın ynı kulğın kulk-urun-oğz uzmnı trfındn, iletim tipi işitme kyı tnısıyl ventilsyon tüpü uygulnmış. Ventilsyon tüpü üç y sonr düşmüş. İşitmesinin düzelmemesi üzerine tekrr ir merkezde değerlendirilen hstnın sğ kulğınd nörosensoriyl işitme kyı sptnmış. Biruçuk yıl sonr niden sol kulğınd d işitme 132

3 Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu kyı olmuş ve iki günde kendiliğinden düzelmiş. Üç gün sonr tekrr sol kulğınd niden işitme kyı gelişmesi ve iki def ulntı-kusmsı olmsı nedeniyle polikliniğimize mürct eden hst değerlendirilerek kliniğimize ytırıldı. Özgeçmişinde özellik sptnmdı. Fizik muyenesinde her iki kulk zrı doğl olup, Rinne ve Weer testi değerlendirilemedi. Ypıln sf ses eşik odyogrmınd sğd totl; sold hv yolu sf ses ortlmsı 78 db oln işitme kyı mevcuttu (Şekil 4). Timpnogrm her iki kulkt tip A idi. Diskriminsyon sğ % 0, sol % 36 idi. Nöroloji ve hemtoloji konsültsyonlrınd özellik sptnmdı. Rutin testleri normldi. Temporl kemik YÇBT sinde VA un normlden geniş olduğu görüldü. Emnett in GVAS lu 26 hst üzerinde ypmış olduğu çlışmd, hstlrın % 81 inde ilterl GVAS ulduğunu, % 88 inde diğer iç kulk normllikleriyle irlikte olduğunu, % 87 sinde şiddetli NSİK nın olduğunu, % 81 inde işitme kyının stil olduğunu, % 12 sinde vestiüler semptomlrın eşlik ettiğini ildirmiştir. Bizim iki olgumuzun d ilterl kokler ve vestiüler semptomlrı olup, irinci olgumuzun ek olrk kemikçikleri hipoplzikdi. Şekil 5: : 1. olgunun sğ kulk kontrol sf ses eşik odyogrmı. : 1. olgunun sol kulk kontrol sf ses eşik odyogrmı. Şekil 4: : 2. olgunun sğ kulk sf ses eşik odyogrmı. : 2. olgunun sol kulk sf ses eşik odyogrmı. Tedvi Her iki hstmız d eş gün krojen inhlsyonu (% 95 oksijen + % 5 krondioksit) ile, Dextrn 40 solüsyonu 500 ml/gün ve 9 NCI 500 ml/gün infüzyonu, B1 ve B6 vitmini, Minserin HCI 10 mg. t., Asetilslisilik sit 80 mg t., Trimteren 50 mg t., Hidroklortizid 25 mg t. verildi. Birinci hstmız Prednizolon t. 4x4 mg/gün den, ikinci hstmız 0.6 mg/kg/gün den şlnıp dozlrı zltılrk toplm 12 gün verildi. Birinci olgumuzun tedvinin 12. günü ypıln kontrol odyogrmınd düzelme olmdığı sptndı (Şekil 5). Olgumuz kokler implnt önerildi. İkinci olgumuzun tedvinin 12. günü ypıln kontrol odyogrmınd düzelme sptndı (Şekil 6). Olgumuz tkip önerildi. Trtışm Çocuk ve dolesn yş gruund NSİK nın % 1,5 u GVAS lu hstlrdır 2, GVAS lu çocuklrın d en z % 40 ınd derin NSİK gelişeilir 14. Mrk Pyle 2, Şekil 6: : 2. olgunun sğ kulk kontrol sf ses eşik odyogrmı. : 2. olgunun sol kulk kontrol sf ses eşik odyogrmı. Goh ve rk. 1, GVAS lu hstlr üzerindeki soyğcı çlışmsınd otozoml resesif (OR) ilesel klıtımın olduğunu göstermişlerdir. Ailesel klıtımd dh net ilgiler için, genetik çlışmlrın gelişmesi eklenmektedir. Bizim olgulrımızın hikyesinde ilesel özellik sptnmdı. Msmoudi ve rk. 15, PDS (Pendred Sendrom Gen i) gen mutsyonunun neden olduğu, OR, konjenitl NSİK, gutr ve perklort testi pozitifliğinin ulunduğu Pendred Sendromu nun d GVAS eşlik edeileceğini ildirmişlerdir. Kitmur ve rk. 16, gutrı olmyn GVAS lu hstlr üzerinde yptıklrı çlış- 133

4 N. İnci, rk. md, PDS gen mutsyonunun olduğunu göstermişlerdir. Birinci olgumuzun tiroid opersyonu hikyesi olmsın rğmen PDS gen çlışmsı ypılmdığı için tnı doğrulnmmıştır. Progressif NSİK, kokle hipoplzisi ve GVA Pendred Sendromu nun ortk özelliklerindendir. GVA vrlığınd, progressif NSİK Pendred Sendromu nun şüpheli ir göstergesi olup erken tnıd yol göstericidir 17. Norml VA çpı olrk kul edilen değer, kullnıln tekniğe ve ölçüm için seçilen kısm ğlı olrk değişir 18. Norml kuduktus çpı, norml semisirküler knl komşu oln ir krusun çpını genellikle geçmeyip, 0,5-1,0 mm dir. VA un norml ölçümü ise lumenin ort noktsının 1,5 mm den geniş vey 0,5 mm den dr olmsıdır 18,19 (Şekil 7). Yüksek çözünürlüklü, ince kesitli Bilgisyrlı Tomogrfi (BT) tercih edilen klinik çlışm olup temporl kemik ntomik kesitleriyle uyumludur (Şekil 8). Biz iki olgumuzd d temporl kemik YÇBT ile GVA u sptyildik. GVAS lu NSİK ulunn zı hstlrın BT sinde VA genişlemiş görülmeyeilir 10. Bu nedenle yüksek çözünürlüklü üç oyutlu Mnyetik Rezonns (MR) görüntüleme BT nin yerini lmıştır. MR kemik dokudn çok kuduktus ve kesenin gerçek içeriğini göstermekte olup kesin tnı için gereklidir 10,19 (Şekil 8). Bizim olgulrımızın irisinde de kesin tnı için MR kullnılmıştır. verilmesine rğmen, tedviden üç hft sonr işitmesinde değişiklik olmyıp odyogrmınd ilterl 110 db den fzl derin işitme kyı sptnmış ve dört hft içinde 22 kez hiperrik oksijen tedvisi verilmiş u olgud sğ kulktki işitmenin kyıptn önceki seviyesine döndüğünü ildirmiştir. Furuhski ve rk. 12 ypmış olduklrı ir çlışmd, GVAS lu NSİK oln ve intrvenöz (İV) tedviyle cevp lınmyn hstlr hiperrik oksijen tedvisi uygulmıştır. Tedvi sırsınd iki tedvi rsınd frklılık olmdığını ve tedvi sonrsı İV tedviye göre hiperrik oksijen tedvisiyle işitmenin dh çok düzeldiğini ildirmişlerdir. Her iki yzr d NSİK nd işitme seviyesi geleneksel tedvi ile düzelmediği zmn hiperrik oksijen tedvisi önermişlerdir. Biz de olgulrımız hiperrik oksijen tedvisini önerdik. Anck olgulrımız, hiperrik oksijen tedvisi olnklrı irimimizde olmdığı için ve şk ir merkeze de sosyl nedenlerle gidemediklerinden dolyı u tedviyi lmmışlrdır. Şekil 7: Geniş vestiüler kuduktun sğ ksil temporl kemik YÇBT kesitinde şemtik görünümü. Miymoto ve rk. 11, GVAS lu 14 erişkin, dokuz çocuk hsty kokler implnt uygulyrk, 46 kokler implntlı kontrol gruuyl krşılştırmış, sonuçt erişkin, çocuk ve kontrol gruu rsınd işitme ve konuşmyı tnım performnsı rsınd frk olmdığını ildirmiştir. Kokler implnt GVAS lu hstlrd progressif, şiddetli seviyelerde işitme kyı olduğund önerilen ve fydlı oln tedvidir. Bu nedenle, irinci olgumuz geleneksel tedviye cevp lmdığımız için kokler implnt önerilmiştir. Nkshim ve rk. 13, dokuz yşınd sol kulğınd, 14 yşınd d sğ kulğınd niden şiddetli NSİK şlyn GVAS lu ir hstd hiperrik oksijen tedvisini uygulmıştır. Steroid ve prostoglndin tedvisi Şekil 8: Geniş vestiüler kuduktun; ) Sğ ksil temporl kemik YÇBT kesiti. ) Sol ksil krnil MR kesiti. 134

5 Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu Litertürlerde GVAS d NSİK durumund krojen kullnımı hkkınd ilgi ulnmmıştır. Anck kliniğimizde tüm ni işitme kyıplı hstlr uygulnn krojen inhlsyonu tedvisi iki olgumuz d uygulnmıştır. Jckler ve rk. 3, GVAS und sıklıkl minor ş trvmsının tetiklediği flüktün işitme kyı görüleileceğinden hsetmişlerdir. Wlsh ve rk. 9, GVA u ulunn ir hstd minör spor yrlnmsını tkien ünilterl işitme kyı ve dengesizlik geliştiğini ildirmişlerdir. Bu nedenle u yzrlr GVAS u oln hstlrın intrkrnil sıncı rttırn ktivitelerin zltılmsını önermektedirler 3,9. Hstlrımız d u önerilerde ulunulmuştur. Wilson ve rk. 20, yptıklrı ir çlışmd, GVAS lu progresif işitme kyı ulunn yedi kulğ endolenftik kese olitersyonu uygulyrk, ortlm 3.2 yıl tkip etmiştir. Yedi kulğın ltısınd işitmenin stil klmsı üzerine GVAS lu progresif işitme kyı oln hstlrd endolenftik kesenin cerrhi olitersyonu ile işitmenin stil hle geleileceğini ildirmişlerdir. Jckler ve rk. 3, yptıklrı ir çlışmd yedi GVAS lu hsty işitmenin stilizsyonu için endolenftik-surknoid şnt uygulmışlrdır; postopertif dönemde kulklrın dördünde işitmenin zlmsı üzerine GVAS lu hstlrd endolenftik kese cerrhisinin ypılmmsını önermişlerdir. Bu iki çlışmnın iririnden frklı sonuçlrı olup kesin fikir irliği yoktur. Bu nedenle hstlrımız kese cerrhisi uygulnmmıştır. Sonuçlr 1. NSİK oln çocuklrd GVAS düşünülmelidir. 2. Tnıd ince kesitli Temporl kemik YÇBT tercih edilir. Tnıd şüphede klındığınd MR kullnılmlıdır. 3. Tedvide intrvenöz tedvi, steroid, prostoglndin, hiperrik oksijen kullnılilir. 4. Geleneksel tedviyle işitmesi düzelmeyen ileri derece işitme kyıplı hstlr kokler implnt önerilmelidir. 5. Hstlr ş trvmlrındn skınmlrı nltılmlıdır. Kynklr 1. Goh EK, Shim WY, Roh HJ, Wng SG, Chon KM. Fmilil enlrged vestiulr queduct syndrome. Am J Otol 2001; 22(4): Mrk Pyle G. Emryologicl development nd lrge vestiuler queduct syndrome. Lryngoscope 2000; 110: Jckler RK, De L Cruz A. The lrge vestiulr queduct syndrome. Lryngoscope 1989; 99: Levenson MJ, Prisier SC, Jcos M, Edelstein DR. The lrge vestiulr queduct syndrome in children. Otolryngol Hed Neck Surg 1989; 115: Arcnd P, Desrosiers M, Due J, Ael A. The lrge vestiulr queduct syndrome nd sensorineurl hering loss in the peditric popultion. J Otolryngol 1991; 20: Zlzl GH, Tomski SM, Vezin LG, Bjornsti P, Grundfst KM. Enlrged vestiulr queduct nd sensorineurl hering loss in childhood. Otolryngol Hed Neck Surg 1995; 121: Phelps PD. Dilttion of the vestiulr queduct: the ssocition with congenitl defness unit. Clin Otolryngol 1994; 19: Plocies E, Vlvssori G. Vestiulr queduct syndrome. ml 9. Wlsh RM, Ayshford CA, Chud SV, Proops DW. Lrge vestiulr queduct syndrome. ORL 1999; 61: Okmoto K, Ito J, Furusw T, Ski K, Horikw S, Tokiguchi S. MRI of enlrged endolymphtic scs in the lrge vestiulr queduct syndrome. Neurordiology 1998; 40(3): Miyomoto RT, Bichey BG, Wynne MK, Kirk KI. Cochler implnttion with lrge vestiuler queduct syndrome. Lryngoscope 2002; 112: Furuhshi A, Sto E, Nkshim T, et l. Hyperric oxygen therpy for the tretment of lrge vestiulr queduct syndrome. Underse Hyper. Med. 2001; 28(4): Nkshim T, Ued H, Furuhshi A, et l. Lrge vestiulr queduct syndrome treted y hyperric oxygen. Int J Peditr Otorhinolryngol 1999; 15;51(3): Reilly GP, Llwni AK, Jckler RK. Congenitl nomlies of the iner er. In: Llwni A, Grundfst K (eds). Peditric Otology nd Neurotology. Phildelphi: Lippincott-Rven; Msmoudi S, Chrfedine I, Hmni M, et l. Pendred syndrome: phenotypic vriility in two fmilies crrying the sme PDS missense muttion. Am J Med Genet 2000; 90(1): Kitmur K, Tkhshi K, Noguchi Y, et l. Muttions of the Pendred syndrome gene (PDS) in ptients with lrge vestiulr queduct. Act Otolryngol 2000; 120(2): Cremers CWRJ, Adminl RJC, Huygen PLM, et l. Hering loss nd lrge vestiulr queduct in Pendred s syndrome. Int J Peditr Otorhinolryngol 1998; 45: Okumur T, Tkhshi H, Honjo I, Tkgi A, Mitmur K. Sensorineurl hering loss in ptients with lrge vestiulr queduct. Lryngoscope 1995; 105: Vlvssori E G, Mfee S M, Crter L B. Anomlies of the inner er. Imging of the Hed nd Neck. Newyork: Thieme Medicl Pulishers Inc. 2nd edition Wilson DF, Hodgson RS, Tlot JM. Endolymphtic sc olitertion for lrge vestiulr queduct syndrome. Am J Otol 1997; 18(1):

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri

El Bileği ve Elin Patolojik Değişiklikleri 90 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Trd Sem 2014; 2: 90-102 El Bileği ve Elin Ptolojik Değişiklikleri Ayşin Pourgher ÖĞRENME HEDEFLERİ Tendon Ptolojileri Kemik Ptolojileri Tringüler

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma

İnsan Meme Kanseri Hücre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Araştırılması: In Vitro Bir Çalışma İnönü Üniversitesi Sğlık Bilimleri Dergisi 213; 1: 23-28. Arştırm Mklesi İnsn Meme Knseri Hüre Serileri (MCF-7) Üzerine Apelin-13 ün Etkilerinin Arştırılmsı: In Vitro Bir Çlışm The Investigtion of The

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Çocuklarda boy kısalığında etiolojik etmenler

Çocuklarda boy kısalığında etiolojik etmenler Çocuklarda boy kısalığında etiolojik etmenler Fatma Demirel 1, Aysun Bideci 1, M. Orhun Çamurdan 1, Mustafa Arga 2, Peyami Cinaz 1 Özet Boy kısalığı pediatrik endokrin polikliniklerine en sık başvuru nedenlerindendir.

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI ÜÇGN ÇI-NR ĞINTILRI ir üçgende üük çı krşısınd üük kenr, küçük çı krşısınd küçük kenr ulunur. 3 Şekildeki verilere göre, en uzun kenr şğıdkilerden hngisidir? 3 3 üçgeninde, kenrlr rsınd > > ğıntısı vrs,

Detaylı

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI ÜÇGEN VE PİSGOR ĞINTISI KZNIMLR Üçgen kvrmı Üçgen çizimi Üçgenin kenrlrı rsındki ğıntılr Üçgen eşitsizliği Üçgenlerde yükseklik Üçgenlerde kenrorty Üçgenlerde çıorty Kenr ort dikme kvrmı Pisgor ğıntısı

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı:, Yıl: 004, ISSN: 130-7085, Syf:160-169 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1 Süleymn KORKUT

Detaylı

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri 60 Orijinal Araştırma / Original Article Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri Clinical Features and Prognosis of Juvenil Alopecia Areata Patients Müge Güler Özden, Nilgün

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Göztepe Tıp Dergisi 25(3):126-131, 2010 doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.126 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Pediatri Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Abdurrahman AKGÜN (*),

Detaylı

İç boşluk - türler ve normlar

İç boşluk - türler ve normlar İç boşluk - türler ve normlr İç boşluk, monte edilmemiş bir rulmnın iki bileziğinin frklı yönlere itildiklerinde hreket edebildiği mesfedir. Rdyl ve eksenel boşluk olrk yrılmktdır. Rdyl boşluk rulmnın

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

Non-Hodgkin lenfomada ilk bulgu olarak ani işitme kaybı

Non-Hodgkin lenfomada ilk bulgu olarak ani işitme kaybı doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.188 OLGU SUNUMU ISSN 1300-526X Kulak-Burun-Boğaz Non-Hodgkin lenfomada ilk bulgu olarak ani işitme kaybı Gül Özbİlen Acar (*), Deniz Tuna Edİzer (**), Özgün Enver (**) ÖZET

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 00 CİLT 4 SAYI 3 (9-3) İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI Dr.Hv.Müh.Y. S.Krm AYTULUN* Hv Hrp Okulu Dknlığı Yşilyurt / İSTANBUL k.ytulun@hho.du.tr

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*]

Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*] Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25(3):173-180 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*] Surgical and Medical Follow-Up Results of Type

Detaylı

Kartografik Tasarım Üretim Seminer 1. www.iobildirici.com. iobildirici@yahoo.com

Kartografik Tasarım Üretim Seminer 1. www.iobildirici.com. iobildirici@yahoo.com Krtogrik Tsrım Üretim Seminer ANALOG HARİTALARDAN MEKANSAL VERİ KAZANIMI: DATUM, PROJEKSİYON, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, SAYISALLAŞTIRMA Pro.Dr. İ.Öztuğ BİLDİRİCİ Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimrlık Fkültesi

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

Dr.Mustafa Altun Türk Halk Edebiyatı I Ders Notları 16 Kasım 2008. Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anandan babandan yardan ayrı koyarlar.

Dr.Mustafa Altun Türk Halk Edebiyatı I Ders Notları 16 Kasım 2008. Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anandan babandan yardan ayrı koyarlar. TÜRKÜ Dr.Mustf Altun AÇIKLAMALAR Urf'nın etrfı dumnlı dğlr Ciğerim ynıyor, gözlerim ğlr, Senin zlım derdin cihnı dğlr Gezme ceyln bu dğlrd seni vlrlr Anndn bbndn yrdn yrı koyrlr. Urf dğlrınd gezer bir

Detaylı