Küreselleşme modernitenin soysal, kültürel, düşünsel ve ekonomik boyutta kendini yeniden kurmasıdır. [i]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küreselleşme modernitenin soysal, kültürel, düşünsel ve ekonomik boyutta kendini yeniden kurmasıdır. [i]"

Transkript

1 GİRİŞ Küreselleşme; globalleşme, yeni dünya düzeni, post-modernizm, yerelleşme, neo-liberalizm gibi kavramlarla da anılan kapitalist devletlerin dünyayı kendileri için bir ortak pazar durumuna getirme çabalarıdır. Küreselleşme modernitenin soysal, kültürel, düşünsel ve ekonomik boyutta kendini yeniden kurmasıdır. [i] 1 / 11

2 Konuya küreselleşme zorunlu mudur, bir süreç midir? perspektifinden bakan Ahmet Ulvi şunları ifade eder: eğer küreselleşme ekonomik bir olgu ise ve tüm dünyanın tek bir pazar olmasını ifade ediyorsa o zaman bunu kapitalizmin ortaya çıkışında Ticaret Devrimi nin (12.yy) erken dönemlerinden daha da gerilere götürmek mümkündür. [ii] Eğer küreselleşme o dönemlerde başlamış ve yavaş yavaş bugünkü durumuna gelmişse, ileride bir gün bütün dünyanın küçük bir köy haline gelmesi mümkün olacaktır. Buna Ahmet Ulvi şöyle bir yaklaşım getirir: Eğer insanlık tarihinde tek tek yerleşim birimlerinin bir pazar etrafında toplanması köyü; köylerin daha büyük pazarda toplanması kasabayı; kasabaların giderek yakınlaşması da kenti oluşturması doğruysa, dünyanın tek bir pazar olması bu tarihsel gelişmenin doğal bir sonucudur. [iii] Her ne kadar küreselleşme bir süreçmiş gibi gösterilmeye çalışılsa da ABD, AB, JAPONYA gibi kapitalist ülkelerin yönlendirdiği ve gerektiğinde zorla kabul ettirdiği bir sömürü şeklidir. Teknolojik aletleri ve askeri gücü ellerinde bulunduran güçlü kapitalist devletler zengin ham madde ve doğal kaynaklara sahip az gelişmiş veya gelişmekte olan devletlere savaş açarak onları kendi pazarları haline getirirler. Bunun en yakın örneklerini Bosna Hersek, Afganistan ve Irak savaşlarında gördük. Hatta bu devletler kendi çıkarlarına uymayan bir durum ortaya çıktığında sadece ulus devletlere değil, sadece bireylere bile savaş açmaktan çekinmemişlerdir. ABD nin, 11 Eylül terörist saldırısı sonrası Usame bin Ladin e savaş açması gibi. 2 / 11

3 Kapitalist devletler dünyayı ortak pazar haline getirirlerken ulus devletlerden başlarlar. Bunun için ulus devletlerin zayıflaması ve giderek ortadan kalkması gerekmektedir. Ulus devletleri yıkarak onların yerine zayıf, her türlü sömürüye açık, çok kısa zamanda asimle edilecek topluluklar oluşturmak istemişlerdir. Özetle zayıflat, böl, parçala, uyut, yut politikasını uygulamaktadırlar. [iv] Küreselleşme ile birlikte birçok devletten daha güçlü şirketler ortaya çıkmıştır. Bu egemen güçler IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi küresel bazda üyesi olan örgütlerdir. [v] Küreselleşmenin teknolojik gelişmelerle de doğrudan bir bağlantısı vardır. Teknolojik gelişmeler ülkeler arası mal taşımacılığını sürekli hızlandırmakta ve ucuzlatmaktadır. [vi] Haluk Tözüm bu konuda Küreselleşme teknoloji merkezli bir değişim sürecidir. Bilgisayarlaşma, telekomünikasyon teknolojileri, minyatürleşme, sıkıştırma teknolojisi ve dijitalleşme gibi yenilikler teknolojiyi küresel çapta yaygın kılmaktadır. [vii] demiştir.böylece eski dünyanın numaralandırma şekli olan I. Dünya, II. Dünya ve III. Dünya yerine bilgisayardan ilham alınarak olsa gerek hızlı ve yavaş dünya kavramlarından söz edilmektedir. Teknolojik gelişmeler iletişimi de yaygınlaştırmakta ve hızlandırmaktadır. 3 / 11

4 Daha 1980 lerin sonuna kadar radyo dalgaları tüm dünyayı kapsar hale gelmişken günümüzde en küçük ve fakir Afrika ile Asya ülkeleri dahil ulusal televizyon servisleri kurulmuştur. [viii] Televizyon küresel bir izleyici kitlesi oluşturduğu için dünyanın diğer ucundaki olayları insanlar evlerinde, oturdukları yerde izleyebilmektedirler. Yine bu gelişmelerin sonucu olarak uluslar arası yayın yapan pek çok kanal (CNN, ABC, BBC), gazete (Financial Times, Wall Street Journal), magazin dergisi (Elle, Marie Clarie) gibi geneli Amerikan kökenli yayın organları vardır. Küreselleşme dünya piyasalarında tüketicilerin istek ve gereksinimleri yönünden homojen olmayı amaçlar.bu oluşumla ulusal pazar ve sınır ötesi pazar arasındaki farklılıklar ortadan kalkmakta ve üründe, hizmette, pazarlamada standartlaşmaya gidilmektedir. Bunun sonucu olarak Beko, Bosch, Coca Cola, Pepsi, LCW, Mc Donalds gibi ürünler hiçbir değişime uğramadan bütün pazarlarda aynı şekilde satılır. Dünya hızlı bir küreselleşme ve küreselleştirilme sürecindedir. Acaba küreselleşen dünyadan Osmanlı ve Türkiye nasıl etkilenmiştir? 4 / 11

5 Osmanlı devleti 19. Yüzyıla kadar Batı dan yalnızca teknik gelişmeleri almıştır. Bunun başında da savunma ile ilgili olanlar gelir. Teknik gelişmeleri örnek almakla başlayan bu Batı ya öykünme Batı daki gibi mühendishaneler ve askeri okulların açılmasıyla devam etmiştir. Bu yüzyıla kadar Batı dan sadece faydalı gelişmeler alan Osmanlı, bu yüzyıldan sonra faydalı olup olmadığına bakmadan ne gördüyse almıştır.osmanlı da küreselleşmenin en hızlı ve yoğun yaşandığı yıllar işgal yıllarıdır. Ülke topraklarını işgal eden Avrupalı devletler sömürünün her çeşidini Anadolu da uygulamışlardır. Özellikle bürokratlar işgalden daha az zararla kurtulmak için işgal kuvvetleri ile dostluklar kurmuşlar, onların dillerini öğrenmişler, onlar için ziyafetler düzenlemişler, evlerini Avrupa dan getirdikleri son model eşyalarla süslemişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti ne gelindiğinde ise, ülkenin coğrafi konumu ve doğal zenginliklere sahip oluşu küreselleşme açısından önemlidir. Türkiye Asya ile Avrupa arasında bir köprü görevi görür. Sadece iki kıta topraklarını birleştirmekle kalmaz, Doğu ile Batı kültürünü de birleştirir. Teknoloji Batı da; ham madde Doğu dadır. Doğu daki ham maddenin Türkiye üzerinden Batı ya nakledilecek olması Türkiye nin stratejik önemini artırmaktadır. Bu durumda Türkiye küreselleşme olgusunun dışında istese de kalamaz. 5 / 11

6 KÜRESELLEŞMENİN KÜLTÜRÜMÜZE ETKİLERİ Türkiye hızlı bir küreselleşme olgusu içindedir. Televizyon ve bilgisayar bunu daha da hızlandırır. Televizyonlarda kendi kültürümüze yabancı, kılık kıyafeti, ahlakı, değer yargıları bize benzemeyen insanlar gösterilmektedir. Zaten şehirlerde yaşayan halkı tamamen etkisi altına almış olan televizyon, köyler ve kasabalarda da hızlı bir değişim süreci başlatmıştır. Artık Türkiye deki insanların Amerika ve İngiltere de yaşayanlardan kılık kıyafet yönüyle hiçbir farkı kalmamıştır. Herkes imkanı ölçüsünde pantolon, blue jean, t-shırt, smokin, tuvalet giymektedir. Tamamen kendi kültüründen kopuşa doğru sürüklenen bu toplumun bireyleri birkaç tane kalmış, nesli tükenmiş yöresel Türk kültürünü yansıtan kıyafetleri giyenleri yadırgamaktadır. İşte bu, bir toplumun aslını inkar edişi, başka kültürlerin etkisiyle asimle olmasıdır. Türk örf ve adetlerinde bulunmayan ve Hıristiyan bir rahiple ilişkilendirilen Sevgililer Günü kutlaması ile Noel-Yılbaşı Kutlamaları bize küresel dünyanın etkileridir.biz de bunun bir yozlaştırma olduğunu düşünmeden kutlamalar yaparız. 6 / 11

7 Sokaklar, caddeler, dükkan ve mağaza adlarında neredeyse hiç Türkçe isim bile yoktur. Geneli İngilizce adlıdır ve İngilizce yazılır. Bizde nerede, ne zaman başladığı bilinmez bir Batı hayranlığı vardır. Her şeyin en iyisinin Batı da olduğunu düşünür, en kaliteli malın onlar tarafından üretildiğini zannederiz. Bunun için Batı da tanınmış firmalara koşarız. Böylece yabancı sanayinin ülkemizde yerleşmesine zemin hazırlarız. Bundan dolayı halk içinde bilinçsizlikten kaynaklanan bir yabancı isim verme merakı baş göstermiştir. Mesela Mudurnu Chicken, Free Shop, Baby Haus, Eximbank, Rainbow gibi... Ayrıca okullarımızda kutlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleri vardır. Kutlamanın adı yerlidir; ama içeriğinde neredeyse hiç yerli mal yoktur. Coca Cola, Pepsi, Nestle ve hamburgerler havada uçuşur. Bir de buna yerli malı denir.yabancı ürünler daha kücücük yaştaki çocuklara tanıtılmakta ve damak zevkleri küçük yaştan itibaren değiştirilmeye çalışılmaktadır. İletişim yönünden büyük bir fayda olan küreselleşme ahlaki yönden ülkelerin en büyük tehdidi durumundadır. Ahlaki çöküntü had safhaya ulaşmaktadır. Bu gidişle modern çağ denilen şey, küreselleşme ile birlikte çığırından çıkmış bir nesil olacaktır. Ancak birey bu teknoloji harikalarını bilim için, insanlığın geleceği için kullanırsa internet ve bilgisayar asıl işlevine ulaşmış olur. 7 / 11

8 KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM Küreselleşme, tabii bir süreç olmaktan ziyade küresel bir öznenin şekillendirdiği bir oluşumdur. Olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Teknolojik gelişmelerin hızla yayılması, ürün ve kalitede standartlaşma, hızlı iletişim, bilgisayar ve bilgisayarla oluşturulmaya çalışılan bilgi toplumu olumlu yönünü oluştururken; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pazar haline gelmesi ve bunun sonucunda zengin-fakir, işsizlik-güvensizlik gibi konularda dünya üzerinde kutuplaşmaya gidilmesi zenginin daha zengin, fakirin daha fakir hale gelmesi küreselleşmenin olumsuz yönünü oluşturmaktadır. Küreselleşme onu şekillendirene göre yararlı yada zararlı hale gelir. Bir ülkenin küreselleşmedeki yerinin o ülkenin teknolojik ve askeri gücüyle doğru orantılı olduğunu söylemiştik. Küreselleşme Batı kaynaklı bir süreçtir ve teknoloji de Batı dadır. Bu teknolojiyi onlardan alabilmek için onların dilinden konuşmak gerekir. Bundan dolayı İngilizce uluslararası kullanılan bir bilim dili haline gelmiştir. Türkiye de de pek çok üniversitede (Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent, Hacettepe) dersler İngilizce olarak okutulmaktadır. Yine Anadolu Liseleri, kolejlerde dersler İngilizce olarak verilir. Bu durum üniversite ve liselerde bilimi tam öğrenemeyen bir nesil meydana getirir. İlköğretim okullarında da İngilizce nin zorunlu olarak okutulmasından dolayı ana dilini tam olarak öğrenemeyen bir nesil yetişir. 8 / 11

9 Küreselleşmenin ilk ve önemli özelliklerinden biri de özel sektörün ön plana çıkmasıdır. Bu durum eğitimin özelleştirilmesinde de kendisini hissettirir. Ancak globalleşme ile birlikte özellikle de yüksek öğrenime ayrılan ödenek dünya genelinde gittikçe azalmaktadır. Yüksek öğrenimin maliyeti sistem tarafından ödenmediğinden öğrenciler bilgi toplumunda yer edinebilmek için aldıkları hizmetin karşılığını bir müşteri gibi ödemek zorundadırlar. [ix] Bunun sonucunda özel üniversitelere giden öğrenciler daha kaliteli eğitim almakta, devlet üniversitelerinde ise kalite gittikçe düşmektedir. Ülkemizde de paralı üniversite sayısında her geçen gün artış olmaktadır. Bilkent, Yeditepe, Ufuk, Bilgi, Galatasaray Üniversiteleri bunlardan sadece birkaçıdır. Küreselleşmenin eğitime en olumlu etkisi bilgisayar sayesinde olmaktadır. İnsanlar bilgisayar sayesinde dünyanın her yeri ile bağlantı kurabilmekte ve bilgilere hızlı ve rahat ulaşabilmektedir. Bundan dolayı ilerleyen zamanlarda bilgisayarlı eğitime geçilecektir. Küreselleşmenin en önemli sorunlarından biri de beyin göçüdür. Kapitalist ülkeler ortak pazar ülkelerindeki sanatkarları ve bilim adamlarını kendi bünyesinde toplayarak onlara çalışmaları için uygun ortam sağlarlar.bundan dolayı birçok süper beynin hayallerini Amerika ve Japonya 9 / 11

10 süsler. Dipnotlar [i].erkızan, Hatice Nur, Küreselleşmenin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri Üzerine, Doğu-B atı Dergisi, S. 18, Ank. 2002, sh [ii].türkbağ, Ahmet Ulvi, Pasta Tarifleri Üzerine Bir İnceleme: Küreselleşme ve Adalet, Do ğu-batı Dergisi, S. 18, Ank. 2002, [iii] Türkbağ, Ahmet Ulvi, a.g.e. [iv].sönmez, Veysel, Küreselleşmenin Felsefi Temelleri, Eğitim Araştırmaları, Ocak 2002, Sayı 6, sh [v].elife, Doğan, Eğitimde Küreselleşme, Eğitim Araştırmaları, Ocak 2002, Sayı 6, 10 / 11

11 sh [vi].somel, Cem, Az Gelişmişlik Perspektifinden Küreselleşme, Doğu-Batı Dergisi, S. 18, Ank. 2002, sh [vii].tözüm,haluk, Küreselleşme Gerçek mi, Seçenek mi?, Doğu-Batı Dergisi, Sayı 18, Ank. 2002, sh [viii].uluç, Güliz, Medya Yapılarının Küreselleşmesi, Doğu-Batı Dergisi, Sayı 18, Ank. 2002, sh [ix].oktik, Nurgün, Globalleşme ve Yüksek Öğrenim, Doğu-Batı Dergisi, S.18, Ank. 2002, sh / 11

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MEDYANIN KÜRESELLEŞMESİNDE SOSYAL DEĞİŞİMLER ve TÜKETİCİNİN KONTROLÜ SOCIAL CHANGES IN THE GLOBALIZATION OF THE MEDIA AND CONSUMER CONTROL

MEDYANIN KÜRESELLEŞMESİNDE SOSYAL DEĞİŞİMLER ve TÜKETİCİNİN KONTROLÜ SOCIAL CHANGES IN THE GLOBALIZATION OF THE MEDIA AND CONSUMER CONTROL Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 22, s. 107-122 MEDYANIN KÜRESELLEŞMESİNDE

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON ANABİLİM DALI RADYO TELEVİZYON BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON ANABİLİM DALI RADYO TELEVİZYON BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON ANABİLİM DALI RADYO TELEVİZYON BİLİM DALI FUTBOLUN EKONOMİ-POLİTİĞİ: 2008 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI YÜKSEK LİSANS TEZİ NESLİHAN YÜCESOY

Detaylı

KÜRESEL KRİZE KARŞI İŞLETMELERİN İZLEYECEĞİ STRATEJİLER. Murad TİRYAKİOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ. İşletme Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr.

KÜRESEL KRİZE KARŞI İŞLETMELERİN İZLEYECEĞİ STRATEJİLER. Murad TİRYAKİOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ. İşletme Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. KÜRESEL KRİZE KARŞI İŞLETMELERİN İZLEYECEĞİ STRATEJİLER Murad TİRYAKİOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Belkıs ÖZKARA Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ULUSLARARASI İLETİŞİM

ULUSLARARASI İLETİŞİM T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3010 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1963 ULUSLARARASI İLETİŞİM Yazarlar Arş.Gör. Bilgen KURT (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Ebru BARANSELİ (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Ertan DOĞAN

Detaylı

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2.

Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education. Oya USLU ÇETİN 2. Küreselleşmenin Eğitimin Farklı Boyutları Üzerindeki Etkileri 1 Impacts Of Globalization On Various Aspects Of Education Oya USLU ÇETİN 2 Özet Rekabetin ve değişimin hızlı yaşandığı günümüzde, teknoloji

Detaylı

KÜRESELLEŞMENİN TARİHÇESİ A.BORA ELÇİN

KÜRESELLEŞMENİN TARİHÇESİ A.BORA ELÇİN KÜRESELLEŞMENİN TARİHÇESİ A.BORA ELÇİN ANKARA, 2012 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER TABLOSU...ii Küreselleşmenin Tarihçesi... 1 Özet... 1 GİRİŞ... 1 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 2 1.1. Küreselleşmenin Tanımı... 2 1.2.

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA MARKA İMAJININ ETKİSİ

TÜRKİYE NİN İHRACATINDA MARKA İMAJININ ETKİSİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TÜRKİYE NİN İHRACATINDA MARKA İMAJININ ETKİSİ DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Mustafa TANYERİ HAZIRLAYAN

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU OLMA SÜRECİNDE BİLGİNİN ÖNEMİ VE DİJİTAL BİLGİ MERKEZLERİ

BİLGİ TOPLUMU OLMA SÜRECİNDE BİLGİNİN ÖNEMİ VE DİJİTAL BİLGİ MERKEZLERİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU OLMA SÜRECİNDE BİLGİNİN ÖNEMİ VE DİJİTAL BİLGİ MERKEZLERİ UZMANLIK TEZİ Aylin Sinem EROL HAZİRAN-2010 ANKARA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Hazırlayan Mehmet ÇAĞLAR İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

KÜRESEL DİL OLUŞTURMA ÇABALARI VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÜNİVERSİTELERİ. Ayşe İRMİŞ. Nursin ALABOĞA. 1. Dil Ekseninde Kimlik

KÜRESEL DİL OLUŞTURMA ÇABALARI VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÜNİVERSİTELERİ. Ayşe İRMİŞ. Nursin ALABOĞA. 1. Dil Ekseninde Kimlik KÜRESEL DİL OLUŞTURMA ÇABALARI VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÜNİVERSİTELERİ Ayşe İRMİŞ Nursin ALABOĞA 1. Dil Ekseninde Kimlik Kültür, bir toplumun farklı zaman boyutlarındaki ve farklı hayat mekânlarındaki varlığını

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN KÜRT KÖKENLİ GRUPLARIN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ SONRASI ENTEGRASYON SORUNLARINA YAKLAŞIMI: ANKARA ÖRNEĞİ. Hazırlayan Nurten KÜYÜK

YEREL YÖNETİMLERİN KÜRT KÖKENLİ GRUPLARIN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ SONRASI ENTEGRASYON SORUNLARINA YAKLAŞIMI: ANKARA ÖRNEĞİ. Hazırlayan Nurten KÜYÜK T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YEREL YÖNETİMLERİN KÜRT KÖKENLİ GRUPLARIN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ SONRASI ENTEGRASYON SORUNLARINA

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI... İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI... 11 B - İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER... 16 C - ENFORMASYON

Detaylı

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ YAZARLAR FİKRET TOKSÖZ ALİ ERCAN ÖZGÜR ÖYKÜ ULUÇAY LEVENT KOÇ GÜLAY ATAR NİLÜFER AKALIN YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE

Detaylı

Kentler tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde

Kentler tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde Değişen Kent ve Anladıklarımız Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, III. Sınıf öğrencileri Burcu AKINCI, Ayşe YIKICI, Eda YİĞİT Kentler tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde sürekli bir DEĞİŞİM

Detaylı

KÜRESELLEŞMENİN BOYUTLARININ TÜRKİYE DEKİ TELEVİZYON ANA HABER BÜLTENLERİNDEKİ YANSIMALARI: NTV, SHOW TV VE TRT 2 ÖRNEKLERİ 1

KÜRESELLEŞMENİN BOYUTLARININ TÜRKİYE DEKİ TELEVİZYON ANA HABER BÜLTENLERİNDEKİ YANSIMALARI: NTV, SHOW TV VE TRT 2 ÖRNEKLERİ 1 KÜRESELLEŞMENİN BOYUTLARININ TÜRKİYE DEKİ TELEVİZYON ANA HABER BÜLTENLERİNDEKİ YANSIMALARI: NTV, SHOW TV VE TRT 2 ÖRNEKLERİ 1 Gülsüm Çalışır 2 Giriş Günümüzün uluslararası düzeni, önceki dönemlerle kıyaslanamayacak

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ VE TOPLUMSAL YANSIMALARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ VE TOPLUMSAL YANSIMALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ VE TOPLUMSAL YANSIMALARI MELEK TOLANLAR Yüksek Lisans Tezi Danışman: Yrd. Doç.Dr. Hüseyin KOÇAK Afyonkarahisar 2007 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI E - TİCARET VE İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA Yüksek Lisans Tezi Ravil Tağıyev Ankara 2005 I T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 ÖNSÖZ Müşteri İlişkileri Yönetimi Önsöz Metin Arslan 1 Müşteri ilişkileri eğitimi günümüzde sürekli

Detaylı

BEYİN GÖÇÜ OLGUSU VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN TÜRK SOSYAL BİLİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Sevda

BEYİN GÖÇÜ OLGUSU VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN TÜRK SOSYAL BİLİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Sevda BEYİN GÖÇÜ OLGUSU VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN TÜRK SOSYAL BİLİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Sevda Figan PAZARCIK T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI REKLAM VE REKLAMIN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ NİLAY

Detaylı

Küreselleşme ve Yoksulluk: Birleşmiş Milletler (UNDP) ve Dünya Bankası Göstergeleri Işığında Bir Analiz

Küreselleşme ve Yoksulluk: Birleşmiş Milletler (UNDP) ve Dünya Bankası Göstergeleri Işığında Bir Analiz T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küreselleşme ve Yoksulluk: Birleşmiş Milletler (UNDP) ve Dünya Bankası Göstergeleri Işığında Bir Analiz Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi Hazırlayan

Detaylı

KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM

KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM DOI: 10.7816/ulakbilge-01-01-02 KÜRESEL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE POSTMODERN SÖYLEM Levent DOYURAN 1 ÖZET Batı kaynaklı postmodernizm terimi, kitle iletişim araçlarını, enformasyon teknolojilerini elinde bulunduran

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE HABERDE MANİPÜLASYON ÖRNEK OLAY: ABD-IRAK SAVAŞI 1

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE HABERDE MANİPÜLASYON ÖRNEK OLAY: ABD-IRAK SAVAŞI 1 Küreselleşme Sürecinde Haberde Manipülasyon 234 ÖZET KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE HABERDE MANİPÜLASYON ÖRNEK OLAY: ABD-IRAK SAVAŞI 1 Mehmet Barış YILMAZ 2 Haber alma ihtiyacı günümüz toplumlarında birey için

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. Ders Notları METİN ARSLAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Müşteri İlişkileri Yönetimi Ders Notları Önsöz Metin Arslan 1 ÖNSÖZ Müşteri ilişkileri eğitimi

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı