ADR- TMGD EĞİTİMİ. FSL DANIŞMANLIK Muhittin Hakan Demir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADR- TMGD EĞİTİMİ. FSL DANIŞMANLIK Muhittin Hakan Demir"

Transkript

1 ADR- TMGD EĞİTİMİ FSL DANIŞMANLIK Muhittin Hakan Demir

2 1. ADR ANLAŞMASININ TEMEL YAPISI 2

3 TEHLİKELİ MADDE Tehlikeli maddeler, doğal özellikleri veya taşıma esnasındaki durumları sebebiyle genel emniyeti ve düzeni özellikle umumu, önemli malları insanları, hayvanları çevreyi Tehlikeye sokan madde ve nesnelerdir 3

4 UN/BM Numarası Nedir? UN Numarası (Birleşmiş Milletler Numarası): Tehlikeli madde ve nesnelerin Birleşmiş Milletler Model Yönetmelikleri nden alınmış 4 basamaklı tanımlama numarası anlamına gelir UN numaraları, tehlikeli maddelerin herkes tarafından tanınmasına yardımcı olur 4

5 Tehlikeli Maddelerin Taşınmasını Düzenleyen Uluslararası Düzenlemeler ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına Dair Avrupa Anlaşması RID: Tehlikeli Maddelerin Demiryolları ile Taşınmasına Dair Avrupa Anlaşması IMDG-CODE: Tehlikeli Maddelerin Denizyolu ile Taşınmasına Dair Avrupa Anlaşması IATA-DGR: Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşınması için Direktif ADN: Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Taşınmasına için Düzenleme 5

6 ADR KONVANSİYONU Tehlikeli maddelerin uluslararası karayollarında taşınması için, 1957 yılında, 15 üye ülke ADR (European Agreement on the International Transport of Dangerous Goods by Road) Konvansiyonunu imzaladı Söz konusu konvansiyon 1968 yılında yürürlüğe girdi 6

7 ADR anlaşmasına taraf ülkeler Arnavutluk, Andora, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Belarus, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan Güney Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Rusya Federasyonu Fransa, Yunanistan, İspanya, Hollanda İrlanda, İzlanda, Kazakistan, Lichtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Makedonya, Fas, Moldova, Almanya, Norveç, Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya, Sırbistan, Slovenya, İsviçre, İsveç, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Macaristan, birleşik Krallık, İtalya, Tacikistan 7

8 ADR KONVANSİYONUNA TARAF ÜLKELER 27 AB ülkesi 19 AB dışı ülke (Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, İsvçire, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kazakistan, Karadağ, Moldoav, Makedonya, Norveç, Lichtenstein, Fas) Son üyelikler: Tunus 2008, Andorra 2009, Türkiye 2010, İzlanda 2011 Toplam 50 ülke 8

9 ADR hükümlerinin kapsamı Güvenli bir taşımacılık sağlamanın maliyeti 100 Hata ve kazaların etkileri

10 Karayolu taşımacılığı oranı (taşımacılık türü) Karayoluyla mal taşımacılığı 11,7% 1,6% 2,5% 5,6% 78,6% Tehlikeli mal taşımacılığı (ADR) Atık taşımacılığı Diğer taşımacılık Canlı hayvan taşımacılığı Taze gıda taşımacılığı (ATP) 10

11 Yönetmelik Tehlikeli Madde Taşıma Yönetmeliği tarihinde yayımlandı tarihinde yürürlüğe girdi. 11

12 ADR Konvansiyonunun Amacı Karayoluyla uluslararası taşımacılıkta güvenliğin arttırılması, tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin Birleşmiş Milletler kurallarına dayanarak tehlikeli atıklar dahil olmak üzere tehlikeli malların sınıflandırılması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve test edilmesiyle alakalı hükümlerin, diğer taşıma şekilleri ile uyumlu bir biçimde ortaya konulması, karayoluyla tehlikeli mal taşıyan araçların yapımı, donanımı ve işleyişine 12

13 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin Amacı Tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak, bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleritaşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirlemektir. 13

14 Yönetmeliğin Kapsamı Karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve ambalajlayanları, maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü araç ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli madde yüklü her türlü aracı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmeciler ile bu faaliyetlerde yararlanılan her türlü taşıt, araç-gereç ve benzerlerini 14

15 Yönetmelik Kapsamı (devam) Yabancı plakalı taşıtlarla Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinden yapılan uluslararası taşımaları Yetki belgesi hariç olma üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi alma zorunluluğundan muaf olan ve kendi iştigal konusu ile ilgili özmal taşıtlarıyla tehlikeli madde taşımacılığı yapan ve yapacak kamu kurum ve kuruluşlarını 15

16 Yönetmelik Kapsamı (devam) Türk Silahli Kuvvetleri adına yapılan, ancak Silahlı Kuvvetler in doğrudan sorumluluğu ve danışmanlığı altında olmayan, ticari yükleniciler tarafından yapılan tehlikeli mal taşımacılığını, kapsar 16

17 Yönetmelik Kapsam Harici Taşımalar Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılacak taşıma işlemlerini Türk Silahli Kuvvetleri ne ait olan ya da Türk Silahli Kuvvetleri temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşıma işlemlerini 17

18 Yönetmelik Kapsam Harici Taşımalar (devam) Emniyet Genel Müdürlüğü ne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini, kapsamaz 18

19 Yönetmelik Yetki Belgesi Madde 6 (1): Bu yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden herhangi birine sahip olmak zorundadır 19

20 Yönetmelik İzin Madde 6 (3): Bu yönetmelik ve ADR ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazladı için Bakanlığa başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır. Faaliyet Belgesinini düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir 20

21 İzin Alınması Gereken Tehlikeli Madde Sınıfı İzin Alınması Gereken İlgili/Yetkili Merci Adr de yer alan Sınıf 1 deki maddeler İçişleri Bakanlığı (Patlayıcı Maddeler ve Patlayıcı içeren nesneler) Adr de yer alan Sınıf 6.2 Alt Grubu I1 olan maddeler Sağlık Bakanlığı (Yalnızca insanı etkileyen Bulaşıcı Maddeler) Adr de yer alan Sınıf 6.2 Alt Grubu I2 olan maddeler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Yalnızca hayvanları etkileyen Bulaşıcı Maddeler) 21

22 İzin Alınması Gereken Tehlikeli Madde Sınıfı İzin Alınması Gereken İlgili/Yetkili Merci Adr de yer alan Sınıf 6.2 Alt Grubu I3 olan maddeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Klinik Atık) Adr de yer alan Sınıf 6.2 Alt Grubu I4 olan maddeler Sağlık Bakanlığı (Biyolojik Maddeler) Adr de yer alan Sınıf 7 olan maddeler (Radyoaktif Maddeler) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (TAEK) 22

23 Denetimler Denetim istasyonu personeli araçların/ boyut, ağırlık ve aks basıncı ölçümünü/ Denetim İstasyonlarının altyapısında yer alan cihazlarla yapıyor. ANPR kameraları araç plakası ile Ulaştırma Bakanlığı nın, çıkan tüm yetki belgelerine ilişkin bilgileri sakladığı verilerle kıyaslıyor. Uygulamada, taşımacılık kayıtlı, uygun yetki belgesine sahip ve doğru boyut ve ağırlıktaki bir araçla yapıldığı takdirde taşımacılık türüne ilişkin diğer hükümleri kontrol etmeye yönelik bir faaliyet yapılmıyor. 23

24 ADR yol kenarı denetimine ilişkin yasal dayanak 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Madde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 655 sayılı KHK nın 28. maddesi, 2. fıkrası c bendi 24

25 Gereklilikler neler? Her şey araç türü ve taşınan yüke bağlı Standart taşımacılık fazla gereklilik yok Özel taşımacılık özel kamyon ve sürücü ile taşıyıcıya yönelik ilave gereklilikler Taşımacılığın denetimi ve taşımacılığa ilişkin tüm yükümlülükler yalnızca evrakları ve yükü görebildiğimiz zaman etkilidir. 25

26 Gereklilikler neler? Bozulabilir/Taze gıdanın taşınması- ATP anlaşması / Bozulabilir gıdaların taşınması - Yurtiçi sağlık şartları 26

27 Gereklilikler neler? Canlı hayvan taşımacılığı - Araçlara ilişkin yapı şartları - Taşınan hayvanın türüne göre yükleme alanı - Sürücü eğitimi 27

28 Gereklilikler neler? Atık taşımacılığı - Araç için yapı şartları - Taşımaya ilişkin özel evraklar - Uluslararası taşımacılık için Basel sözleşmesi - Yurtiçi taşımacılığa ilişkin Avrupa Direktifleri Türk mevzuatında uygulanmaktadır 28

29 Gereklilikler neler? Tehlikeli madde taşımacılığı -Araca ilişkin yapı şartları -Sürücüye yönelik özel eğitim şartı -Taşımacılıkta yer alan işletmelere yönelik özel şartlar Denetçinin aracın tehlikeli madde taşıdığını tespit etmesi halinde ADR hükümleri gereğince denetimini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 29

30 Taşımacılık türüne göre oranlar tanker ambalajlı dökme Klasa U 1 Netto 0,95% 2 kg 14,38% 2 l 10,79% 3 66,19% 4.1 1,50% 4.2 0,13% 4.3 0,79% 5.1 0,03% 5.2 0,16% 6.1 0,30% 6.2 0,23% 7 Veri yok 8 1,62% 9 2,93% 10 30

31 Taşıma birimi işaretlenmiş mi? EVET HAYIR Gerekli yük evraklarını sor Tehlikeli madde taşındığına ilişkin bilgi yok Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin tanımlar var Sürücünün taşımacılığa ilişkin gerekli evrakları vermesini talep et Taşıma evrakı Taşımacılığın gerekli koşulları yerine getirip getirmediğini kontrol et Araç yük bölümünü kontrol et Tehlikeli madde bulundu Sürücü için yazılı talimat Tehlikeli madde yok Tehlikeli madde denetimi yok Tank veya dökme konteynerle taşımacılık olması durumunda denetim uzman birimler tarafından yapılmalı ADR eğitim sertifikası Araç için onay belgesi 31

32 ITD nin denetim faaliyetlerine başlamasının ardından ADRli madde taşıyan araçların genel sayısı ile kesilen ceza sayısının oranları ,4% 16,5% 17,9% ,1% ,3% ,9% ,5% ,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 32

33 TRAFİK KAZALARININ AZALMASI 33

34

35

36 ADR anlaşmasının yapısı TANIMLAMA SINIFLANDIRMA AMBALAJLAMA ARAÇ PERSONELİN NİTELİKLERİ EĞİTİM TRAFİKTE KURALLAR DENETİMİN KALİTESİ 36

37 ADR anlaşmasının yapısı Kapsam ve uygulanabilirlik Muafiyetler Tanımlar ve ölçüm birimleri Tanımlar Sürücü haricindeki kişilerin eğitimi Kapsam ve nitelik, dokümantasyon Tarafların yükümlülükleri Gönderen, alıcı, taşıyıcı İstisnalar Geçici istisnalar cz. 1 37

38 ADR anlaşmasının yapısı Geçici önlemler Genel, hazneler, tanklar, araçlar, Sınıf 7 Sınıf 7 Koruma programı, uygunsuzluk Denetimler, TMGD, kazalar Güvenlik danışmanı, kaza raporu Taşıma kısıtlamaları Tünel kısıtlamaları Tehlikeli malların emniyeti Yüksek riskli mallar, koruma planı cz. 1 38

39 ADR anlaşmasının yapısı Genel hükümler Maddelerin, numunelerin sınıflandırılmasına ilişkin ilkeler Farklı sınıflara ilişkin özel hükümler Kriterler, çevre için tehlikeli malların sınıflandırılması 2.3 Test yöntemleri Organometalik maddelerin sınıflandırılması cz. 2 39

40 ADR anlaşmasının yapısı BLM 4.1 BLM 4.2 BLM 4.3 BLM 4.4 BLM 4.5 BLM 4.7 Ambalajların kullanımı, IBC Ambalajlamalar, talimatlar, karışık ambalajlama Portatif tanklar, ÇEGK Sınıf 1, 3, 9, sıvılaştırılmış gazlar, soğutulmuş Sabit tanklar, sökülebilir tanklar Sınıf 2, Sınıflar 3 9 Fiber takviyeli plastik tanklar çalıştırma Vakumla çalışan tanklar Gazların taşınması için MPÜB lerin kullanımı Hangi sınıf maddeler taşınabilir cz. 4 40

41 ADR anlaşmasının yapısı Ambalajlamaların işaretlenmesi Ambalajların işaretlenmesi İbareler, etiketler, işaretler, oklar tasarımlar Konteynerler ve araçların işaretlenmesi Levhalar, plakalar, sıcaklık işareti Taşıma evrakı Konteyner ambalaj sertifikası, talimatlar Özel hükümler Fümigasyon işareti cz. 5 41

42 ADR anlaşmasının yapısı Ambalajların üretim ve testi Ambalaj kodu, zorunluluklar, test Basınçlı kapların tasarım ve testi Kaplar, aerosollar işaretleme Sınıf 6.2 ambalajların üretimi ve testi Ambalaj kodu, zorunluluklar, test Sınıf 7 ambalajların zorunlulukları IP 1-3, istisnalar, Tip A, B(U), B(M), C IBC lerin üretimi ve testi Kod, ek işaretleme, test cz. 6 42

43 ADR anlaşmasının yapısı BLM. 6.6 BLM BLM. 6.8, 6.9 BLM BLM BLM Büyük ambalajların üretim ve testi Ambalaj kodu, zorunluluklar, test Portatif tankların üretim ve testi UN ÇEGK, test işaretlemeleri Sabit tankların tasarım ve testi Sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, ÇEGKler Vakumla çalışan atık tanklarına ilişkin zorunluluklar BK1 ve BK2 yığın konteynerlere ilişkin zorunluluklar, işaretleme, CSC MPÜB yapım, teçhizat, zorunluluklar Yüke ilişkin özel bölümler, tankerler cz. 6 43

44 ADR anlaşmasının yapısı BLM. 7.1 BLM. 7.2 BLM. 7.3 BLM. 7.4 BLM. 7.5 Taşıma ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler Büyük konteyner Ambalaj içinde taşımacılık Hükümler V Sütun 16 Dökme halinde taşımacılık Taşıma izni (VV Sütun 17) Tanklarda taşımacılık İzinler, tanklar hiyerarşisi Karışık yükleme (CV Sütun 18 hükümleri) Miktara ilişkin kısıtlamalar, karışık yükleme cz. 7 44

45 ADR anlaşmasının yapısı Dokümantasyon ve teçhizat Yangın söndürücü, takoz, işaretler, yelek Sürücü eğitimi Temel, tank, sınıf 1, sınıf 7 Araç ekibine ilişkin zorunluluklar Yolcu, ateş kullanımı, fren Araçların denetimi Açık alan, insan yok S hükümleri - Sütun 19 Denetleme kısıtlamaları cz. 8 45

46 ADR anlaşmasının yapısı Testler, araçların onayı Tanımlar: FL, OX, AT, EXII, EXIII, MEMU Tablo- üretim zorunlulukları Elektrik donanımı EXII ve EXIII araçlar - zorunluluklar Sürekli elektrik devreleri, izolasyon Diğer ambalaj içinde taşımacılık yapan araçlar, etiket numaraları: 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2 cz. 9 46

47 ADR anlaşmasının yapısı , 4.3, 5.1 dökme olarak taşımak için araçlar Araç gövdesi 6.11 ve 7.3 e uygun Sıcaklık kontrollü maddelerin taşınmasında kullanılan araçlar EXIII, FL, OX, AT araçlara yönelik ek zounluluklar denge, tampon MPÜB ek zounluluklar Yangın söndürücüler, kilitler, denge cz. 9 47

48 Tehlikeli malların karayolunda taşınma yöntemleri ve şartları Tablo A Sütun 10 ve 12 Tablo A Sütun 10 ve 17 Tablo A Sütun 8, 9a, 9b 2.2.x.2 taşınması yasak 48

49 Tehlikeli malların karayolunda taşınma yöntemleri ve şartları (1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) F1 I D 5 l P001 IBC02 R001 PP1 MP19 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2) TP1 FL 2 (D/E) S2 S BOYA 49

50 Tehlikeli malların karayolunda taşınma yöntemleri ve şartları (1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) 1263 F. 3 F1 III H l P001 IBC02 R001 LP01 PP1 MP19 T2 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2) TP1 TP29 LGBF FL 2 (D/E) - - S BOYa 50

51 Sütun 8 de KOD OLMAMASI ambalajlı taşımacılığın mümkün olmadığı anlamına gelir (1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) 2304 Naftalin 4.1 F2 III T1 UN 2304 NAFTALİN yalnızca tankta taşınabilir 51

TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI

TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI GülĢah AYTEKĠN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, G.M.K. Bulvarı No:128/A

Detaylı

GÜLŞAH AYTEKİN AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ

GÜLŞAH AYTEKİN AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKİ METİNLERDE TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLUYLA TAŞINMASINDA ROL ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUATIN KARŞILAŞTIRILMASI GÜLŞAH AYTEKİN AVRUPA

Detaylı

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK

24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK 24 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28801 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Ekim 2013 PERŞEMBE Sayı : 28801 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/5359 Bazı

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÖNETMELİK. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ADR. Yenilenmiş. Avrupa Anlaşması CİLT I. 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir

ADR. Yenilenmiş. Avrupa Anlaşması CİLT I. 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir ECE/TRANS/160 (Vol.I) Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Taşımacılık Komitesi Yenilenmiş ADR 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 31 Mart 2007 Resmî Gazete Sayı : 26479 YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli

Detaylı

15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik)

15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 31 Mart 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26479 15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) Ulaştırma Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

KARAYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (ADR)

KARAYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (ADR) KARAYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (ADR) Giriş Tehlikeli Maddeler; doğal özellikleri veya taşıma esnasındaki durumları sebebiyle; genel emniyet ve düzeni, özellikle umumu, önemli malları, insanları,

Detaylı

Mehmet Bülent ÖZÇELİK. Karayolu ve Demiryoluyla Tehlikeli Yük Taşımaları Daire Başkanı

Mehmet Bülent ÖZÇELİK. Karayolu ve Demiryoluyla Tehlikeli Yük Taşımaları Daire Başkanı Mehmet Bülent ÖZÇELİK Karayolu ve Demiryoluyla Tehlikeli Yük Taşımaları Daire Başkanı TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI Tehlikeli Madde Taşımacılığı Konu Başlıkları Ulusal Yetkili Otorite, 655 KHK Tehlikeli

Detaylı

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK 1. GİRİŞ ADR KAPSAMI VE Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), uluslararası alanda 1968 yılından beri uygulanan ve bugün itibariyle 27 Avrupa Birliği

Detaylı

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm VII Kısım A, paketli tehlikeli yüklerin taşınmasını

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29284 TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR

ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR HEDEFLER İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR CMR Konvansiyonu (Kara Yoluyla Uluslararası Yük Taşımacılığına ilişkin Sözleşme ) ADR Konvansiyonu (Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Kara yolu Taşımacılığına

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 14511534./12/2013 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri GENELGE

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29007 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEHLİKELİ VE ÖZEL MADDELER LOJİSTİĞİ 2012 2013 Akademik Yılı Ders Notları Öğr. Gör. Burak KÜÇÜK

TEHLİKELİ VE ÖZEL MADDELER LOJİSTİĞİ 2012 2013 Akademik Yılı Ders Notları Öğr. Gör. Burak KÜÇÜK TEHLİKELİ VE ÖZEL MADDELER LOJİSTİĞİ 2012 2013 Akademik Yılı Ders Notları Öğr. Gör. Burak KÜÇÜK 1. KARA YOLU TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI Günümüzde tehlikeli maddelerin birçok sektörde kullanılmasına ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 840UH0121

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 840UH0121 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 840UH0121 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29007 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri taşıyan, paketleyen (ambalajlayan), yükleyen, dolduran

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TIR Karnesi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

info@dgrlogistic.com

info@dgrlogistic.com info@dgrlogistic.com Hakkımızda ; Vizyon Tehlikeli madde ve proje taşımacılığı kapsamında, danışmanlık ve lojistik sektöründe lider firma olmak. Misyon Türkiye de yeni bir farkındalık olan tehlikeli madde

Detaylı

72 20 44 32 56 2 standard ƒ mart 2015

72 20 44 32 56 2 standard ƒ mart 2015 standard mart 2015 1 72 20 44 32 56 2 standard mart 2015 Standard Ekonomik ve Teknik Dergi 10 12 24 28 38 42 50 62 76 standard mart 2015 3 haberler 4 standard mart 2015 standard mart 2015 5 haberler A

Detaylı

SÜRÜCÜLERİN TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI HAKKINDA KALİTATİF BİR ÇALIŞMA

SÜRÜCÜLERİN TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI HAKKINDA KALİTATİF BİR ÇALIŞMA Beykoz Akademi Dergisi, 2(1), s.55-73. 10.14514/BYK.m.21478082.2014.2/1.55-73 MAKALE SÜRÜCÜLERİN TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI HAKKINDA KALİTATİF BİR ÇALIŞMA EZGİ UZEL (1), CELİL

Detaylı

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç : Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı :74428289-120.01.04 S 03-05 Konu :Geçiş belgeleri. T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

ADR 2009 ADR 2009. Karayolunda Tehlikeli Madde Taşımacılığı, Sürücü ve Danışmanlık Eğitimleri. Alper ÖZEL

ADR 2009 ADR 2009. Karayolunda Tehlikeli Madde Taşımacılığı, Sürücü ve Danışmanlık Eğitimleri. Alper ÖZEL Karayolunda Tehlikeli Madde Taşımacılığı, Sürücü ve Danışmanlık Eğitimleri UND İcra Kurulu Üyesi ADR/RID Danışmanı ve Eğitmeni IRU Tehlikeli Madde Komisyonu Başkan Yardımcısı IRU Academy ADR Danışmanı

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER. Yrd. Doç. Dr. S. Selim EREN HEDEFLER TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER. Yrd. Doç. Dr. S. Selim EREN HEDEFLER TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI İÇİNDEKİLER Tehlikeli Maddeler Kara Yolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Deniz Yolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Hava Yolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Demir Yolu Tehlikeli Madde

Detaylı