AYAKTAN CERRAHİ UYGULAMALARINDA HASTA EĞİTİMİ *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYAKTAN CERRAHİ UYGULAMALARINDA HASTA EĞİTİMİ *"

Transkript

1 C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1999, 3 (2) AYAKTAN CERRAHİ UYGULAMALARINDA HASTA EĞİTİMİ * Mevlüde KARADAĞ ** ÖZET Ambulatory (ayaktan) cerrahi uygulamaları hastaların hastaneye yatmasına gerek duyulmaksızın diğer ameliyatlarla eşdeğer güvenlik ve etkinlikle yapılması gereken, komplike olmayan cerrahi girişimlerdir. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde oldukca yaygın hale gelen bu uygulamalarda, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hastanın birçok bakım sorumluluğu hastanın kendisi ve ailesi tarafından yerine getirilmektedir. Bu nedenle hasta ve ailesinin eğitimi ayaktan cerrahi uygulamalarının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Hasta ve ailesinin eğitimi ameliyat öncesi başlar, hasta taburcu olduktan sonra da devam eder. Eğitimde amaç, bireylerin ameliyat öncesi ve sonrası bakım gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak ve gerektiğinde sağlık ekibinden yardım almalarını kolaylaştırmak iyileşme sürecini hızlandırmak ve normal yaşama en kısa sürede geçişi sağlamaktır. Anahtar Sözcükler: Ayaktan cerrahi, Hasta eğitimi, Anksiyete, Taburculuk eğitimi SUMMARY Patient teaching of ambulatory surgery Ambulatory surgical interventions are uncomplicated surgical interventions, that should be done an equal safety and effectiveness alike other surgical operations, which the patient's do not require to be hospitalised. Ambulatory surgery has recently become very common in the world and in our country. During this intervention most of the responsibility for the pre-operative and post-operative care are assumed by the patient s himself and his family. Therefore education of the patient's family is an integral part of ambulatory surgical interventions. Education of the patient and his family begins before the operation and continues after his discharge from the hospital. The goals of this education are; to help to the individuals before and after the operations in meeting their care needs; when necessary to facilitate receiving help from the health care team; to enhance rapid recovery process and to return to the normal life as soon as possible. Key Words: Ambulatory surgery, Outpatient surgery, Patient teaching, Anxiety, Discharge educatıon GİRİŞ Ülkemizde ayaktan cerrahi, günlük cerrahi ya da gündüz cerrahisi olarak adlandırılan ambulatory cerrahi, hastaların hastaneye yatmasına gerek duyulmaksızın diğer ameliyatlarla eşdeger güvenlik ve etkinlikle yapılması gereken, komp-like olmayan cerrahi girişimleri kapsamaktadır (Litwack 1995). 1970'li yılların başlarında popüler olmaya başlayan ayaktan cerrahi uygulamalarının; hasta sayısındaki artışa, anestezi ve cerrahi tekniklerdeki gelişmelere paralel olarak her geçen gün artış gösterdiği gözlenmektedir. Resmi ve özel sağlık kuruluşlarının çeşitli düzenlemeler yapmaları, hastanede bakım masraflarının yüksek olması, sigorta şirketlerinin alternatif uygulamalara ödenek sağlaması gibi faktörler hastaların ayaktan cerrahi uygulamalarına yönelmelerine neden olmaktadır (Johnson 1996). A.B.D. de 1985 yılında yapılan cerrahi uygulamaların %26 sı ayaktan cerrahi uygulama iken, bu oranın 1990 yılında %52 ye yükseldiği gözlenmektedir (Litwack 1995) yılında hastane gelirlerinin %50 sini ayaktan tedavi uygulamalarının oluşturacağı tahmin edilmektedir (Litwack 1995). Cerrahi endoskopik teknoloji, lazer ve fiber optik araçların gelişmesi ve yeni anestetik maddelerin anesteziden en az yan etkiyle ve daha hızlı uyanmayı sağlaması, ayaktan cerrahi uygulamalarını giderek daha * Ulusal Cerrahi Kongresi 98 de Bildiri olarak sunulmuştur 6-10 Mayıs 1998, İzmir ** Öğ. Gör. Dr. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sivas 27

2 popüler hale getirmektedir. Örneğin 1977 yılında katarakt ameliyatı için hastalar ameliyattan bir gün önce hastaneye yatırılıp, a- meliyat yaklaşık olarak iki saat sürer iken ve hastalar ameliyat sonrası birkaç gün yatakta hareketleri kısıtlı olarak yatmak zorundayken; günümüzde bu hastalar ameliyattan bir saat önce hastaneye gelmekte, ameliyat yaklaşık olarak 30 dakika sürmekte ve hastalar ameliyattan bir iki saat sonra taburcu edilmektedirler. Ayrıca günümüzde hastalar u- cuz ve nitelikli sağlık hizmetlerini daha fazla talep eder hale gelmiş, bu da ayaktan cerrahi uygulamalarına ilgiyi arttırmıştır (Johnson 1996, Litwack 1995). Ayaktan cerrahi uygulamaları ameliyat stresini yok etmemesine karşın, hastaneden kısa sürede ayrılacağını bilmek bireyin kendini daha iyi hissetmesini sağlayabilir (Bean 1990). Çünkü hasta olma ve hastaneye yatma, birçok kişi için kontrolünü kaybetme ve yaşamın kısıtlanması anlamına gelebilir. Hastaneye yatma bireylerin bilinmeyen korkusu yaşamalarına neden olurken, yaşlılar ve çocukların durumlarının olduğundan daha ciddi olduğunu düşünmelerine neden olabilir (Johnson 1996). Ayrıca hastaların erken dönemde ayağa kaldırılmasının flebit, pnömoni gibi ameliyat sonrası komplikasyonların önlenmesinde önemli olduğu bilinmektedir. Hastalar kendi ortamlarında genellikle daha rahat oldukları ve daha iyi dinlendiklerinden, evde iyileşme daha hızlı ve rahat olabilmektedir. Diğer taraftan hastanede kalma süresinin azalması hastane enfeksiyonu gelişme riskini azaltır. Bu durum hastane personelinin enerjisini daha fazla gereksinimi olan hastaların bakımında kullanmasına olanak sağlamaktadır (Bean 1990, Johnson 1996, Litwack 1995). Ayrıca bu uygulama ile hastaların günlük yaşam alışkanlıklarındaki değişiklikler çok az olacağından ve hastane kuralları ve rutinlerine bağlı kısıtlamalar daha az yaşanacağından, bireysel gereksinimler; daha iyi karşılanabilmektedir (Johnson 1996). Ayaktan cerrahi uygulamalarında istenilen başarının elde edilmesi ameliyat öncesi ve sonrası hasta ve ailesinin etkili olarak ele alınması, iyi bir bakım ve eğitim verilmesiyle mümkündür. Özellikle hastaların ameliyat öncesi ve sonrası birçok bakım gereksinimi hasta ve ailesi tarafından yerine getirildiğinden, bu gereksinimlerin karşılanmasında hasta ve ailesinin eğitimi ayaktan cerrahi uygulamasının ayrılmaz bir parçasıdır. Böylece ameliyat öncesi hazırlıklar evde tamamlanabilmektedir. Ancak günümüzde bu uygulamalarla ilgili çeşitli sorunlar olduğu görülmektedir. Hastaların hastanede geçirdikleri sürenin az olması servise ameliyat günü kabul edilmeleri, ameliyat öncesi hazırlıkların evde kendileri tarafından yapılması gibi nedenlerle hasta ve yakınlarının ameliyat öncesi ve sonrası uygun bakım ve eğitim almalarında bazı aksaklıklar ortaya çıkmakta; bu durum evde bakım aktivitelerini yerine getirirken bireylerin çeşitli sorunlar yaşamalarına neden olabilmektedir (Johnson 1996, Lancaster 1997). Ayrıca ayaktan cerrahi girişim uygulanan hastaya bakım veren hemşirelerin de hastaya kısa zamanda neler ögreteceği, etkin öğretim yönteminin ne olduğu, bu bilgileri ne zaman öğreteceği v.b. konularda çeşitli endişeler yaşadıkları da belirtilmektedir (Johnson 1996, Litwack 1995, Lancaster 1997). Klinik gözlemlerimize göre ülkemizde ayaktan cerrahi girişim uygulanan hastaların tedavileri çoğunlukla poliklinik veya ameliyathanede yapılmakta, bu nedenle hastaların hemşireyle etkileşimleri çok sınırlı olmakta, hastalar ameliyat öncesi ve sonrasında yeterli eğitim alamamakta ve evde kendi bakımlarını karşılama konusunda birçok sorunlar yaşamaktadırlar. Oysa ayaktan cerrahi girişimin başarısı hastanın ameliyat öncesi ve sonrası bakımlarının evde en etkin biçimde devam ettirilmesine bağlıdır. Bu durum ise, hasta hastaneye kabul edilmeden önce hasta ve yakınlarının eğitimine başlanmasını ve ameliyattan bir gün önce, ameliyat günü ve taburculuk döneminde eğitimlerin tekrarlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu eğitimler 28

3 hekim, anestezi uzmanı ve hemşireden oluşan bir ekip tarafından verilebileceği gibi sadece hekim ya da hemşire tarafından da verilebilmektedir (Johnson 1996, Litwack 1995, Lancaster 1997). Bu nedenlerle hemşirelerin ayaktan cerrahi girişim uygulanan hastaların bakımı ve eğitiminde yapılması gerekenleri bilmesi önemlidir. Aşağıda ayaktan cerrahi uygulamalarında hasta ve hastaya evde bakım veren kişilere yönelik yapılması gereken eğitimin içeriğine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Hasta Hastaneye Kabul Edilmeden Önce Yapılan Eğitim Ayaktan cerrahi uygulamalarında hasta eğitimi hekimin ameliyat kararını verdiği anda başlar ve hasta taburcu olduktan sonra da devam eder. Bu eğitimin amacı, hastaların ameliyat öncesi ve sonrası evde bakım gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak ve gerektiğinde sağlık ekibinden yardım almalarını kolaylaştırmaktır (Johnson 1996, Lancaster 1997). Ayaktan cerrahi uygulamalarında görev alan hemşireler öncelikle ameliyat öncesi dönemde hasta ile ya telefon görüşmesi yaparak veya hastanede yüzyüze görüşerek gerekli verileri elde eder. Bu görüşmeler hemşirenin hastasının fiziksel ve duygusal durumunu değerlendirmesini, böylece hastanın ameliyatını ve taburculuğunu etkileyebilecek sorunları belirleyerek, ameliyattan önce çözümlenmesini sağlar. Bu sorunlardan en önemlisi anksiyetedir. Ameliyat Öncesi Anksiyete Ayaktan cerrahi uygulamalarında beklendik bir durum olan anksiyete, hastanın öğrenmesini etkiler. Bilindiği gibi ameliyat olma ve hastaneye yatma anksiyeteyi artırmaktadır. Lazarous ve Averil (Hopps 1983) bireylerin anlamadıkları, kontrol edemedikleri ve beklemedikleri durumlar karşısında çaresizlik ve anksiyete yaşadıklarını belirtmektedirler (Dobree 1990, Hopps 1983, Lancaster 1997). Yapılan bir çalışmada ayaktan cerrahi uygulanan hastaların şu andaki durumları, cerrahi girişimin nasıl yapılacağı ve sonucu, evde bakımın sürdürülmesi konularında endişeleri olduğu belirlenmiştir (Lancaster 1997). Ayrıca tanı ve prognoz hakkında yeterli bilgiye sahip olmama, bilinmeyen korkusu, anestezi korkusu, yabancı bir ortamda bulunma, ameliyatın ertelenmesi nedeniyle bekleme, çocukların bakımı ve evdeki düzenin sürdürülmesi konularındaki endişeler de anksiyeteye neden olabilir (Lancaster 1997). Çalışmalar anksiyetenin vücutta iyileşmeyi geciktiren biyokimyasal değişikliklere neden olduğunu, bu nedenle ameliyat öncesi bireye verilen bilginin anksiyeteyi azaltarak iyileşmeyi hızlandırdığını göstermektedir (Dobree 1990, Hopps 1983). Normal ameliyatlarda da ameliyat öncesi bilgi vermenin ameliyat sonrası komplikasyonların oluşma olasılığını azalttığı bilinmektedir (Dobree 1990). Baylack (1968) ve Hayward (1975) ameliyat öncesi yaşanan yüksek anksiyetenin ameliyat sonrası ağrıyı artırdığını, bu nedenle ameliyat öncesi verilen bilginin anksiyeteyi hafifletebileceğini, buna bağlı olarak hastanın daha az ağrı yaşayacağını ve daha az analjezik gereksinimi olacağını ifade etmektedirler (Dobree 1990, Hopps 1983). Ayrıca ameliyat sonrası ağrısı azalan hastaların daha çabuk mobilize olduğu, buna bağlı olarak daha hızlı iyileştikleri de vurgulanmaktadır (Hopps 1983). Egbert'in yaptığı çalışmada ameliyat öncesi bilgi verilen hastaların, bilgi verilmeyenlerden ortalama 2,5 gün daha erken taburcu oldukları belirlenmiştir (Dobree 1990, Hopps 1983). Bununla birlikte ameliyat öncesi anksiyetenin yoğunluğu hastaların bireysel özelliklerine göre değişmektedir. Araştırmalar düşük düzeyde anksiyetenin yararlı olduğunu ve dikkati artırdığını, buna karşılık yüksek düzeydeki anksiyetenin yanlış algılamalara, konsantrasyon bozukluğuna, bilgiyi analiz etmede ve hatırlamada zorlanmalara neden olduğunu göstermiştir (Carpenito 1995). Hastanın yüksek ya da panik düzeyde anksiyetesi danışmanlık almasını zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle hemşire yüksek düzeyde anksiyetenin nedenini araştırarak kontrol edilebi- 29

4 lir düzeye getirilmesinde hastasına yardım edebilir (Carpenito 1995, Watson, Sangermono 1995). Ameliyat Öncesi Eğitim Ayaktan cerrahi uygulamalarında hastanın gereksinimlerine göre bireysel olarak verilen ameliyat öncesi eğitim beş grupta özetlenebilir. 1- Psikososyal destek; hastanın anksiyetesinin azaltılmasını, sorularının yanıtlanmasını, yeniden güveninin kazanılmasını sağlayan girişimler bu grupta toplanmaktadır. 2- İşlemlerle ilgili bilgiler; bunlar ameliyat öncesi ve sonrası hastaya neler yapılacağı ve hastanın nerede bulunacağına ilişkin bilgileri kapsamaktadır. Ameliyathane, uyanma odasının yeri, odada bulunan aletler, aç kalma, lavman, premedikasyon gibi ameliyat öncesi hazırlıklar; anestezi tipi, ameliyat sonrası vücuda takılan dren, I.V infüzyonların açıklanmasını içeren bilgiler bu grupta yer almaktadır. 3- Beceri öğretimi; bu grupta ameliyat sonrası hastanın yapması istenilen derin solunum, öksürük ve bacak egzersizleri, öksürürken insizyon bölgesinin desteklenmesi, yatakta dönme gibi aktivitelerin öğretimi bulunmaktadır. 4- Hastanın yaşayabileceği rahatsızlıklara ilişkin bilgiler; hastanın ameliyat öncesi ve sonrası yapılan işlemler sırasında neler hissedeceği (örneğin: premedikasyon verildiğinde baş dönmesi olabileceği), yaşayabileceği sorunlar (örneğin: anestezi sonrası kusma, ağrı, idrar retansiyonu v.b. olabileceği) açıklanır. 5- Hastanın sorumluğunu açıklayan bilgiler ise; hastanın ameliyat öncesi hazırlıklarda ve ameliyat sonrası yaşanabilecek sorunlarla başetmede neler yapabileceği, bu sorunlarla başetmedeki rolünü içerir (Brumfield ve ark. 1996, Watson ve Sangermono 1995). Ayaktan cerrahi girişim uygulanan hastaların eğitiminde bu bilgilere ek olarak, ameliyat günü nereye, nasıl geleceği, yanında bakımından sorumlu bir yetişkinin bulunması ve özel araçla gelmesinin önemi, sigara kullanıyorsa birkaç gün öncesinden bırakmasının gerekliliği, ameliyattan önceki gece saat 24'ten sonra oral yolla bir şey almaması, değerli eşyalarının ve takılarının evde bırakılması gerektiği, ameliyat gününe kadar yaptırması gereken testler de açıklanır (Bean 1990, Johnson 1996, Lancaster 1997, Litwack 1995). Ayaktan cerrahi uygulamalarında hasta ve ailesine yapılacak eğitimde şu noktalara dikkat edilmelidir. Hemşire ameliyat öncesi eğitim sırasında öğrenmenin bireyin gereksinimlerine cevap verdiğinde daha etkin olabileceği ilkesinden yola çıkarak öncelikle hastanın almak istediği, merak ettiği bilgileri vermelidir (Lancaster 1997). Brumfield ve arkadaşlarının (1996) yaptıkları bir çalışmada, ayaktan cerrahi girişim uygulanacak hastaların öncelikle almak istedikleri bilgilerle, hemşirelerin öncelikle vermek istedikleri bilgilerin farklı olduğu bulunmuştur. Çalışmada hastaların ilk sırada, yapılacak işlemlerle ilgili bilgileri, ikinci sırada kendilerine psikososyal destek sağlanmasını istedikleri ve en son olarak da kendi sorumluluklarının öğretilmesini istedikleri; buna karşılık hemşirelerin hastalara önce psikososyal destek verme, sonra hastanın sorumluluklarının ne olduğunu öğretme ve en son olarak işlemlerle ilgili bilgi vermeyi tercih ettikleri belirlenmiştir (Brumfield ve ark. 1996). Hasta ve yakınlarına yapılacak eğitimde seçilecek yöntem kurumun olanaklarına uygun olmalıdır. Eğitim yöntemi seçilirken birkaç yöntemi bir arada kullanmaya dikkat edilmelidir. Ayrıca bireysel eğitim planı hastanın eğitim gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Bununla ilgili standart eğitim planları hastaların gereksinimlerine çoğu kez yanıt vermeyebilir. Ayrıca hemşire kabul öncesi dönemde hasta ve ailesinin sorularını yanıtlayabilmek için en az bir görüşme planlamalıdır. Hemşire, hasta ve ailesine evde kullanmaları için yazılı veya görsel eğitim materyali vermeyi de unutmamalıdır (Bean 1990, Johnson 1996, Lancaster 1997, Litwack 1995). 30

5 Ameliyattan Bir Gün Önce Yapılan Eğitim A.B.D. de ayaktan cerrahi girişim uygulanan ünitelerin bazılarında bireylerle telefon bağlantısı kurularak, bazılarında ise ameliyattan önce gece hasta ve yakınları hastaneye çağırılarak eğitimler tekrarlanmakta, böylece bilgi pekiştirilmekte, yanısıra hasta ve ailesinin varsa sorularının yanıtlanmasına olanak tanınmaktadır (Lancaster 1997). Bu görüşmeler sırasında, hastanın gece oral yolla her hangi birşey almaması gerektiği, evde alması gereken ilaçlar ve ne zaman alacağı, hastaneye bir yetişkinle gelmesi, eve özel araçla gitmesi gerektiği konuları önemle vurgulanmaktadır (Georgry 1981, Lancaster 1997, Watson, Sangermono 1995). Ameliyat Günü Yapılan Hazırlık Profesyonel ameliyathane hemşiresinin rolü hasta ve ailesiyle dostça, sıcak bir ilişki kurarak anksiyetelerini hafifletmek, gerekli hatırlatmaları yapmak, soruları yanıtlamaktır (Lancaster 1997). Hemşire hastanın fiziksel ve duygusal durumunu değerlendirerek, ameliyathane ortamının hastayı nasıl etkilediğini belirlemelidir. Ameliyathane hemşiresi yapılan işlemleri açıklayarak ve hastanın sorularını yanıtlayarak anksiyetesinin azalmasına yardımcı olmalıdır (Lancaster 1997, Litwack 1995). Taburculuk Eğitimi Ayaktan cerrahi uygulama yapılan hastalar ameliyattan sonraki birkaç saat içinde ya da bir gün sonra taburcu edilmektedirler. Taburculuk eğitimi, hastanın durumu ameliyat sonrası stabil hale geldiğinde ve hasta hastaneden çıkmadan önce başlatılır ve sürdürülür. Bu eğitimde hastanın bir kaç gün motorlu araç gereç kullanmaması, yaşamıyla ilğili önemli kararlar almaması, ameliyat sonrası beklenen sorunlar ve bunlarla nasıl başedebileceği anlatılır, beklenmeyen bir sorun geliştiğinde doktora baş vurması, acil durumlarda arayabileceği sağlık personelinin adı ve telefon numarası v.b. bilgiler verilir (Bean 1990, Johnson 1996, Lancaster 1997, Litwack 1995). Ayaktan cerrahi uygulama yapılan hastalara yönelik tanımlayıcı bir çalışma yapan Girard (1996), ameliyat sonrasında hastaların psikomotor performaslarının iki saatlik süreyle azaldığını, bu sürenin anestezinin süresine, kullanılan anestetik maddelere bağlı olarak değiştiğini belirlemiştir. Bu nedenle ameliyattan sonra yapılacak eğitimde hastaların sözel bilgileri hatırlamaları zorlaşacağından, hastalara mutlaka yazılı eğitim materyeli verilmesi gerektiği ve ailesinin eğitim sırasında hastaların yanında bulunması gerektiği vurgulanmaktadır (Johnson 1996). Ameliyat Sonrası Telefon Görüşmesi Hemşireler ameliyat sonrası birinci gün hastalarla telefon görüşmesi yapmalıdır. Bu görüşmede, hemşire hastanın evde kanama, ağrı, bulantı-kusmasının olup olmadığını, sıvı alımını, kaybettiği sıvıları ve ilaçların etkinliğini araştırarak çeşitli veriler elde eder ve ortaya çıkabilecek sorunları belirler. Hemşirelik uygulamalarıyla çözümlenebilecek sorunlarda, hastaya uygun önerilerde bulunur. Sorunun ciddiyeti olduğuna karar verdiğinde ise, hastayı hastaneye çağırarak, uygun bakımı almasını sağlar. Ayrıca bu telefon görüşmesi hasta ve ailesine evde iyileşme sürecine ilişkin sorularını sorma fırsatı da verir (Johnson 1996, Lancaster 1997, Litwack 1995). Aşağıda ayaktan cerrahi girişim uygulanan hastalar için oluşturulmuş örnek bir eğitim rehberi verilmiştir (Johnson 1996). 31

6 AMELİYAT ÖNCESİ EĞİTİM REHBERİ (Johnson 1996) Sevgili hastamız, rahat bir ameliyat deneyimi yaşayabilmeniz aşağıdaki kurallara uymanıza bağlıdır. Ameliyata gelmeden önce yapmanız gereken uygulamalar; 1- Ameliyat öncesi gece saat 12'den sonra su dahil hiç bir şey yiyip-içmeyiniz, 2- Ameliyat sabahı dişlerinizi fırçalayabilir, gargara yapabilirsiniz, ancak su yutmayınız, 3- Ameliyat sonrası evde sizin bakım sorumluluğunuzu alabilecek, bir yetişkinin bulunabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapınız. Tek başınıza eve gitmeniz ve a- raba kullanmanız uygun değildir. Ameliyat sonrası ilk 24 saatlik süre içinde mutlaka yanınızda bir yetişkin birey bulundurunuz. 4- Çocuğunuz ameliyat olacaksa, taburcu oluncaya kadar yanında kalmanız gerekir. Lütfen diğer çocuklarınızı yanınızda getirmeyiniz, 5- Hastaneye gelirken basit, bol giysiler giyiniz. Değerli hiçbir eşyanızı (para, kredi kartı, çek defteri v.b.) yanınıza almayınız ya da takı takmayınız, 6- Takma dişiniz varsa, ameliyata girmeden önce çıkarınız. Dişleriniz bir koruyucu içinde sizin için saklanacaktır, 7- Kontakt lens veya gözlük kullanıyorsanız lütfen onlar için bir koruyucu getiriniz. 8- Lütfen makyaj yapmayınız. Tırnaklarınızdaki ojeleri çıkartınız. 9- Ameliyat sabahı hastaneye gelmeden önce, kalkar kalkmaz şu ilaçları çok az miktar suyla alınız, Ameliyata giderken başınıza bone takacak ve ameliyat önlüğünü giyeceksiniz Herhangi bir sorunuz olduğunda... numaralı telefonu arayabilirsiniz. Ameliyat öncesi gün hastaneden bir görevli görüşmek için sizi arayacaktır. Evde yoksanız lütfen... saatleri arasında... numaralı telefonu arayınız. Ameliyat günü sizi bekleyeceğiz. Hastanemizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bana verilen bu eğitimi Anladım Anlamadım Anlaşılmadıysa nedeni... Tarih.../.../... Hastanın Adı-Soyadı imza Doktorun Adı-Soyadı Hemşirenin Adı -Soyadı Eğitime Tanık Olanın Adı Soyadı 32

7 TABURCULUK EĞİTİM REHBERİ Bugün aldığınız anestezi birkaç gün başdönmesine, kendinizi uykulu ve sersem gibi hissetmenize neden olabilir saat dinleniniz ve aktivitelerinizi dikkatli yapınız. Lokal anestezi aldıysanız, ameliyat bölgesindeki duyu kaybı birkaç saat içinde geri dönecektir. Aktiviteler Normal aktivitelerinize devam edebilirsiniz. 24 saat motorlu araçları ve elektrikli makinaları kullanmayınız. 24 saat kanuni belgeleri imzalamayınız, kişisel veya işinizle ilgili önemli kararlar almayınız. Aktivitelerinizle ilgili doktorunuzun kısıtlama ve önerilerine uyunuz. İlaçlar Evde... isimli ilaçları alınız. Orta dereceli ağrınız olduğunda... alınız. Özel ilaç bilgisi... Diyet İlk önce sıvı içecekler (açık çay, asitsiz meyve suları) alınız, sonra yumuşak yiyecekler (çorba, sup, muhallebi v.b.) alınız. Bulantınız yoksa normal diyetinize geçiniz. 24 saat alkollü içecek almayınız. Özel diyet bilgisi... Yara Bakımı Sargılarınızı kuru tutunuz. Doktor görünceye kadar sargılarınızı çıkartmayınız....gün sonra sargılarınızı çıkartınız... gün sonra banyo yapabilirsiniz, Yaranızı temizleyip kuru tutunuz. Çok az miktarda kanamanız olabilir Dikişleriniz...gün sonra alınacaktır Dikişleriniz... gün sonra eriyecektir. Aşağıdaki problemlerden herhangi biri geliştiğinde ya da bir sorununuz olduğunda doktorunuzu arayınız. İlaç aldığınız halde geçmeyen ağrı Aşırı kanama, insizyon (kesi) çevresinde kızarıklık ve şişme 38 0 C üzerinde ateş ve titreme Ameliyat yapılan organda soğukluk, morarma, karıncalanma ya da his kaybı Hastaneden ayrıldığınızda ve ayrıldıktan sonra 4 saat içinde idrar yapmamış olmanız Tekrarlı kusmalarınızın olması, taburcu olduktan 4 saat sonra sıvı içecekler alamamanız Özel bilgiler... Doktorunuzu bulamıyorsanız, size en yakın acil servise gidiniz. Kontrol tarihi isimli doktor... gün... bölümde kontrol muayenenizi yapacaktır. Verilen bu eğitimi Anladım Anlamadım Anlaşılmadıysa nedeni... Hastanın Adı-Soyadı imza Doktorun Adı-Soyadı Hemşirenin Adı -Soyadı Tarih.../.../... Eğitime Tanık Olanın Adı Soyadı 33

8 KAYNAKLAR Bean M (1990), Preparation for surgery in an ambulatory surgery unit: Journal of Post Anesthesia Nursing, 5(1) : Brumfield, V.C, Kee, C.C., Johnson, J.Y (1996), Perioperative patient teaching in ambulatory surgery setting: AORN Journal, 64(6) : Carpenito, L.,J. (1995), Nursing Care Plans Documantation, Second Edition, Philadelphia, J. B Lippincot Company. Dobree, L. (1990), Preoperative advice for patients: Nursing Standard, 4(48) : Gregory, G.A. (1981), Out patient anesthesia: Anesthesia, R.D. Miller, (Ed.) New York,Churchill Living Stone Hopps, L. (1983), A case for patient teaching: Nursing Times, December 7 : Johnson, J.H., (1996) Ambulatory surgery: Perioperative Nursing Care Planning, J.L Rothrock, (Ed.) Second Edition, St Louis, Mosby : Lancaster, K.,A., (1997), Patient teaching in ambulatory surgery: Nursing Clinics of North America, 32( 2) : Litwack, K, (1995), Post Anesthesia Care Nursing, St Louis, Mosby Watson, D.S., Sangermono, C.A, (1995), Ambulatory Surgery. Alexander's Care of The Patient in Surgery, M.H., Meeker, J.C., Rothrack (Ed.) Tenth Edition, St Louis,Mosby :

GÜNÜBİRLİK CERRAHİ. Doç. Dr. Ümran DAL. Günübirlik cerrahide prosedür azami 60 dk. yaklasık 30 dk. sürmektedir.

GÜNÜBİRLİK CERRAHİ. Doç. Dr. Ümran DAL. Günübirlik cerrahide prosedür azami 60 dk. yaklasık 30 dk. sürmektedir. GÜNÜBİRLİK CERRAHİ Günübirlik cerrahide prosedür azami 60 dk. yaklasık 30 dk. sürmektedir. Doç. Dr. Ümran DAL Örneğin bademciklerin alınması, sünnet, kulak tüpü yerlestirilmesi, bazi endoskopik ameliyatlar,

Detaylı

Elif KILINÇ. Gaziantep Üniversitesi araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Servis Hemşiresi

Elif KILINÇ. Gaziantep Üniversitesi araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Servis Hemşiresi Elif KILINÇ Gaziantep Üniversitesi araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Servis Hemşiresi Genel olarak, planlanmış ameliyat için hazırlık üç aşamada uygulanır: Hastanın kliniğe yatırılmasından, ameliyat

Detaylı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Ameliyat Sırası Hasta Bakımı AMAÇ Hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımının sürdürülmesi ve karşılaşabileceği komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı;

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

HASTA EĞİTİMİ SÜRECİ

HASTA EĞİTİMİ SÜRECİ HASTA EĞİTİMİ SÜRECİ Eğitim istendik davranış değişikliklerini gerçekleştirecek bilimsel yapıdaki planlı etkinlikler bütünüdür. Bu nedenle hasta eğitimi hastanın istendik davranışları kazanarak sağlığına

Detaylı

HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALANLAR

HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALANLAR HEMŞİRELİKTE ÖZEL ALANLAR Son yıllarda dünyada meydana gelen hızlı gelişme ve değişmeler her alanda olduğu gibi sağlık bakım sistemi üzerinde de etkisini göstermektedir. Toplum, nüfus özellikleri, ekonomi,

Detaylı

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi Eda DOLGUN *, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: Çalışmada hastaların ameliyat öncesi döneme ait bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi

Detaylı

ÇOCUK VE AİLENİN SERVİSE KABULU

ÇOCUK VE AİLENİN SERVİSE KABULU ÇOCUK VE AİLENİN SERVİSE KABULU Hemşire Deniz YALÇIN Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi Pediatri Hematoloji Onkoloji Kliniği Servis Sorumlu Hemşiresi Sunum Planı Hastanın servise kabulü

Detaylı

HASTA VE AİLE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİ BELİRLEME İLKAY AKSOY GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ

HASTA VE AİLE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİ BELİRLEME İLKAY AKSOY GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ HASTA VE AİLE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİ BELİRLEME İLKAY AKSOY GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM HASTANESİ KONU BAŞLIKLARI Hemşirenin eğitici rolü ve iletişim Hasta ve aile eğitimi Hasta eğitiminin

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ HASTA VE YAKINLARININ EĞİE ĞİTİMİ Hazırlayan Cihan Arabacı Eğitim Hemşiresi PROSEDÜRÜ 1 HASTA VE YAKINLARININ EĞİTİMİ Hasta ve yakınlarının tedavi ve bakım süreçlerine katılımı, hem hastanın kendisini

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HASTA TANITIM FORMU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HASTA TANITIM FORMU Öğrencinin Adı-Soyadı: Staj Tarihi:./ /20 Öğrenci No:...Staj Birim Adı: T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HASTA TANITIM FORMU Hastanın; Adı-

Detaylı

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU Ürolojik cerrahi daha kompleks ve oldukça fazla mükemmeli hedefleme yolunda gelişmesini

Detaylı

ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI)

ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI) ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI) No: Dersin Adı: DEĞERLENDIRME KRITERLERI Klinikler ı. PROFESYONEL DAVRANıŞLARıN 1 GELIŞTIRILMESI

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ

İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ İLAÇ UYGULAMA HATALARININ ÖNLENMESİNDE HASTA ve YAKINLARI EĞİTİMİ Hazırlayan: Lütfiye İnci BELKIZ*, Fatma ZOR** *Acıbadem Atakent Hastanesi, Bebek Bakım Odası Hemşiresi **Acıbadem Atakent Hastanesi, Yenidoğan

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı

Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 23-27 Mart 2016, Muğla Uz. Ecz. Metin Deniz KARAKOÇ Denizli Devlet Hastanesi Hasta

Detaylı

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ 2015 2016 DEĞERLENDİRME REHBERİ Sevgili öğrencimiz, Klinik Uygulama Dersi nde, lisans eğitimi süresince kazandığınız bilgi ve becerilerinizi birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerini karşılamada

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM

ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM ADLİ VAKA SÜRECİNDE HASTA ve AİLE İLE İLETİŞİM Gamze Varlı Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Klinik Eğitim Hemşiresi Sunu Planı Hemşirelik ve hasta/hasta yakınları eğitimi

Detaylı

EVDE BAKIM HİZMETLERİ. Ayşe Güler Aralık 2004

EVDE BAKIM HİZMETLERİ. Ayşe Güler Aralık 2004 EVDE BAKIM HİZMETLERİ Ayşe Güler Aralık 2004 Tanım Bireylere yaşam siklusu içinde, kendi yerleşim alanlarında sağlık hizmeti sağlayan, sağlık bakım sunum sisteminin geniş ve bütüncül bir parçasıdır. Diyabet

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ 2016 KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ Hazırlayanlar: Klinik Uygulama Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Nursen NAHCİVAN Prof. Dr. Gülbeyaz CAN Prof. Dr. Nevin ŞAHİN Doç. Dr. Hülya KAYA(Başkan) Doç.

Detaylı

TRSM de Rehabilitasyonun

TRSM de Rehabilitasyonun TRSM de Rehabilitasyonun Yeri Dr. Ayla Yazıcı BRSHH Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü 7.10.2010 Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım

Detaylı

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 02 Diyabet ve egzersiz Diyabetli bireyler

Detaylı

27/04/16. Aile Merkezli Bakımda Sinerji Modeli. Sinerji. Sinerji modelinin ortaya çıkışı

27/04/16. Aile Merkezli Bakımda Sinerji Modeli. Sinerji. Sinerji modelinin ortaya çıkışı Aile Merkezli Bakımda Sinerji Modeli Yrd. Doç. Dr. BESEY ÖREN besey_oren@yahoo.com Son 10 yıldır; Sınırlı kaynaklar, Sürekli değişim, Bilginin genişletilmesi Küresel işgücü eksikliği nedeniyle Hemşirelere

Detaylı

EVDE BAKIM 18.11.2015. 18 December 2006- monday. Home visit

EVDE BAKIM 18.11.2015. 18 December 2006- monday. Home visit EVDE BAKIM Doc.Dr. Ümran Dal 2015-2016 YDÜ Evde sağlık bakımı, sağlığı geliştirmek, sürdürmek, düzeltmek ya da hastalık/sakatlığın etkisini en aza indirirken bağımsızlık düzeyini yükseltmek amacıyla, birey

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

Obezite Cerrahisi Olgu Sunumu

Obezite Cerrahisi Olgu Sunumu 4 Mayıs 2012 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Obezite konulu 3. Geleneksel Bilgi Güncelleme Sempozyumu nda sunuldu. Obezite Cerrahisi Olgu Sunumu Meltem ALTAY Acıbadem Bakırköy Hastanesi Bakım Sorumlu Hemşiresi

Detaylı

Anjiyografi Bilgilendirme Formu

Anjiyografi Bilgilendirme Formu Anjiyografi Bilgilendirme Formu BR.HLİ.082 Koroner anjiyografi nedir? Koroner anjiyografi, özel bir kamera ile kalbinizin atar damarlarının röntgen film çekimi ile incelenmesidir. İşleminiz kateter laboratuvarında

Detaylı

İstanbul Üniversitesi 6. Kadın Doğum Günleri 9-11 Aralık

İstanbul Üniversitesi 6. Kadın Doğum Günleri 9-11 Aralık İstanbul Üniversitesi 6. Kadın Doğum Günleri 9-11 Aralık İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİM DALI Habituel Abortus OLGU SUNUMU Uzm. Hemşire SELDA ALTIPARMAK Kazananlar, sadece

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ:

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: Bu anket durumunuz hakkında bilgi edinmede bize yardımcı olacaktır. Bu anket sorununuza uygun yaklaşımda yardımcı olacaktır. Cevaplarınız gizli tutulacaktır. Lütfen

Detaylı

Bayındır Hastanesİ Söğütözü Genel Yoğun Bakım Zİyaretçİ Kılavuzu

Bayındır Hastanesİ Söğütözü Genel Yoğun Bakım Zİyaretçİ Kılavuzu Bayındır Hastanesİ Söğütözü Genel Yoğun Bakım Zİyaretçİ Kılavuzu Bu broşür, Bayındır Hastanesi Söğütözü (BHS) Genel Yoğun Bakım (Reanimasyon) süreci hakkında sizi aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI Kadro Adı : Yüksek Hemşire Hizmet Sınıfı: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (Đlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 120 Maaş :

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:.....

Detaylı

Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü

Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü Yaşam başlangıcından ölümüne kadar, sağlık ve hastalık durumunu anlama, uygun girişimleri planlayarak sorunu çözme sorumluluğuna sahip olan hemşirelik; insanı ele alan

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedim Çakır Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Yoğun bakım ünitesinde

Detaylı

SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS

SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS SELİN ALICI T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS ÖNCE ZARAR VERME HATA İNSANA ÖZGÜDÜR!! Hasta düşmeleri, tüm Dünya da sağlık bakım kurumlarında önemli bir hasta güvenliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER; 18.11.2015 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN EVDE BAKIM HİZMETLERİNDEKİ SORUMLULUĞU

İÇİNDEKİLER; 18.11.2015 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN EVDE BAKIM HİZMETLERİNDEKİ SORUMLULUĞU HALK SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN EVDE BAKIM HİZMETLERİNDEKİ SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER; 1- GİRİŞ 2- EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN TANIMI 2.1- EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN AMACI 2.2-GENEL HEDEFLER 2.3-EVDE BAKIM HİZMETLERİ

Detaylı

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER POSTOPERATİF AĞRI Prof. Dr. Zeynep ETİ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi yoloji Anabilim Dalı Dolin SJ. Br J Anaesth 2002; 89: 409-23 Sommer M et al Eur J

Detaylı

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: ACİL SERVİS HEMŞİRESİ Oryantasyıon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KALICI KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KALICI KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KALICI KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:.....

Detaylı

KARDİYOLOJİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU

KARDİYOLOJİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/5 HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:..... Hastaneye Kabul Tarihi:..... Servise Yatış Tarihi:..... Hastalığın Ön Tanısı/Tanısı...

Detaylı

Evde Bakım Hizmetlerinde Taburculuk Planlama Hasta ve Aile Eğitimi

Evde Bakım Hizmetlerinde Taburculuk Planlama Hasta ve Aile Eğitimi Evde Bakım Hizmetlerinde Taburculuk Planlama Hasta ve Aile Eğitimi Yard. Doç. Dr. AyşeYıldız M.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Evde sağlık bakımı: Kişinin sağlık sorunu

Detaylı

GÜNÜBİRLİK CERRAHİDE HASTANIN HAZIRLIĞI * Güler AKSOY **, Yazile YAZICI SAYIN ***

GÜNÜBİRLİK CERRAHİDE HASTANIN HAZIRLIĞI * Güler AKSOY **, Yazile YAZICI SAYIN *** C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2004, 8 (2) GÜNÜBİRLİK CERRAHİDE HASTANIN HAZIRLIĞI * Güler AKSOY **, Yazile YAZICI SAYIN *** ÖZET Günübirlik cerrahi hasta sayısı ve çeşidinin giderek arttığı yeni

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ

GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ Güvenlik Raporlama Sistemi Güvenlik raporlama sistemi; Hastanelerde meydana gelen olaylardan ders çıkartmak ve benzer olayların bir daha yaşanmasını engellemek amacıyla oluşturulan

Detaylı

ENGELLİ BAKICISI A- GÖREVLER

ENGELLİ BAKICISI A- GÖREVLER TANIM Engelli bireylere gerekli bakım ve yaşamlarını iyileştirme hizmetleri veren, hekim ve hemşirelerin önerdiği uygulamaları yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Engellinin

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:.....

Detaylı

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri 1 Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınmaların ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatle okuyunuz. Sonra bu durumun bu gün de dâhil olmak üzere son üç ay içerisinde sizi ne ölçüde

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

ENDOSKOPİ HEMŞİRESİ GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI

ENDOSKOPİ HEMŞİRESİ GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Ali Shorbagi Candan Öngün Şerife Selcen Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/8

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.12.2011 Madde 3.1 deki çalışma saatleri revize edildi. 01 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 02 14.03.2016 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

KONSTİPASYON (KABIZLIK)

KONSTİPASYON (KABIZLIK) KONSTİPASYON (KABIZLIK) Hazırlayan Doç. Dr. Sabire Yurtsever Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi KONSTİPASYON (KABIZLIK) NEDİR? Konstipasyon, dışkının kuru ve sert olması, barsak boşaltımının

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRESİ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

Detaylı

KANSER HASTALARINA VERİLEN EĞİTİMİN SEMPTOM YÖNETİMİNE ETKİSİ ŞEFİKA EYİLİ

KANSER HASTALARINA VERİLEN EĞİTİMİN SEMPTOM YÖNETİMİNE ETKİSİ ŞEFİKA EYİLİ KANSER HASTALARINA VERİLEN EĞİTİMİN SEMPTOM YÖNETİMİNE ETKİSİ ŞEFİKA EYİLİ Kanserli hastalar hastalık sürecinden kaynaklanan semptomlar kadar kemoterapi ve radyoterapinin yan etkileri nedeni ile de fiziksel

Detaylı

Xeplion (paliperidone palmitate) pozitif bir günlük yaşam için desteğiniz. Xeplion ile tedaviye ilişkin hasta bilgilendirme broşürü

Xeplion (paliperidone palmitate) pozitif bir günlük yaşam için desteğiniz. Xeplion ile tedaviye ilişkin hasta bilgilendirme broşürü Xeplion (paliperidone palmitate) pozitif bir günlük yaşam için desteğiniz Xeplion ile tedaviye ilişkin hasta bilgilendirme broşürü Tedaviler arasındaki sürede özgürlüğünüzü, hastalığınıza daha az, iyi

Detaylı

KARDİYOLOJİ FİBRİNOLİTİK TEDAVİ (PIHTI ERİTİCİ TEDAVİ) İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU

KARDİYOLOJİ FİBRİNOLİTİK TEDAVİ (PIHTI ERİTİCİ TEDAVİ) İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/6 HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:..... Hastaneye Kabul Tarihi:..... Servise Yatış Tarihi:..... Hastalığın Ön Tanısı/Tanısı...

Detaylı

09/11/2015 ANEMİ (KANSIZLIK)

09/11/2015 ANEMİ (KANSIZLIK) ANEMİ (KANSIZLIK) Vücut dokularında enerji oluşumu için gerekli kimyasal işlemlerde kullanılacak oksijeni taşıyacak yeterlilikte kırmızı kan hücresi bulunamaması veya bulunanların bu görevi yapamayacak

Detaylı

STERİLİZASYON ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

STERİLİZASYON ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.12.2011 Madde 3.1 deki çalışma saatleri revize edildi. 1 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı

Detaylı

Palyatif Bakım için Eksik bir Parçanın Tamamlanması: Kamu-Üniversite-Endüstri İşbirliği. 3. TÜKED Kongresi, Mart 2016, Dalaman - Muğla

Palyatif Bakım için Eksik bir Parçanın Tamamlanması: Kamu-Üniversite-Endüstri İşbirliği. 3. TÜKED Kongresi, Mart 2016, Dalaman - Muğla Palyatif Bakım için Eksik bir Parçanın Tamamlanması: Kamu-Üniversite-Endüstri İşbirliği Doç. Dr. Murat Gültekin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

AFET PSİKOLOJİSİ. GEA Acil Durum Yönetimi Eğitimleri

AFET PSİKOLOJİSİ. GEA Acil Durum Yönetimi Eğitimleri AFET PSİKOLOJİSİ GEA Acil Durum Yönetimi Eğitimleri Afet Sonrası Risk Altındaki Gruplar Doğrudan Etkilenenler Tanık olanlar İzleyiciler AFET SONRASI DUYGUSAL AŞAMALAR İLK VURMA AŞAMASI ACİL DURUM AŞAMASI

Detaylı

Hem. Dr. SONGÜL KAMIŞLI Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji A.B.D. Psikososyal Onkoloji Birimi

Hem. Dr. SONGÜL KAMIŞLI Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji A.B.D. Psikososyal Onkoloji Birimi Kanserli Hastalar Tarafından Sık Sorulan Sorular Hem. Dr. SONGÜL KAMIŞLI Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji A.B.D. Psikososyal Onkoloji Birimi Hastaların Soruları Tıbbi tedavi Otonomi

Detaylı

BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ. *Serpil Türker,** Zelha Türk

BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ. *Serpil Türker,** Zelha Türk BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA HEMŞİRELER TARAFINDAN YAPILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ *Serpil Türker,** Zelha Türk * Eğitim Gelişim Hemşiresi ** Sorumlu Hemşire Acıbadem Fulya Hastanesi 23-25 Kasım

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ANESTEZİ BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI HASTA EĞİTİM SETİ

GÖZ HASTALIKLARI HASTA EĞİTİM SETİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GÖZ HASTALIKLARI EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Detaylı

Omurilik Yaralanması Sonrası Sosyal Uyum Açısından Tıbbi Rehabilitasyonun Önemi HEM. MEDİHA GÜRGÖZE

Omurilik Yaralanması Sonrası Sosyal Uyum Açısından Tıbbi Rehabilitasyonun Önemi HEM. MEDİHA GÜRGÖZE Omurilik Yaralanması Sonrası Sosyal Uyum Açısından Tıbbi Rehabilitasyonun Önemi HEM. MEDİHA GÜRGÖZE Omurilik Yaralanması Sonrası Sosyal Uyum Açısından Rehabilitasyon Hizmetlerinin Önemi SUNUŞ Tıbbi Rehabilitasyonun

Detaylı

KANSER TEDAVİSİ SIRASINDA VERİLEN EĞİTİMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ. Doç. Dr. Özgül Karayurt Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

KANSER TEDAVİSİ SIRASINDA VERİLEN EĞİTİMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ. Doç. Dr. Özgül Karayurt Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi KANSER TEDAVİSİ SIRASINDA VERİLEN EĞİTİMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ Doç. Dr. Özgül Karayurt Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İçerik Yaşam kalitesi kavramı Kanser hastalarının bilgi gereksinimleri

Detaylı

Hasta Merkezli Standartlar - Hastaların Bakımı (COP)

Hasta Merkezli Standartlar - Hastaların Bakımı (COP) Hasta Merkezli Standartlar - Hastaların Bakımı (COP) Bir sağlık kuruluşunun temel hedefi hasta bakımıdır. Hastaların benzersiz ihtiyaçlarını destekleyen ve bunlara cevap veren bir ortamda en uygun bakımın

Detaylı

GESTASYONEL DİYABETLİ GEBE OLGU SUNUMU

GESTASYONEL DİYABETLİ GEBE OLGU SUNUMU İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI GESTASYONEL DİYABETLİ GEBE OLGU SUNUMU EBE HATİCE CANSARAN OĞUZ GDM TANI KRİTERLERİ Gebelerde 24 ile 28 hafta arasında 75 gr şeker

Detaylı

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET Pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanan Anket Alanına hoş geldiniz. Anketi tamamlamak ve ekibimize değerli geri bildiriminizi iletmek

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Diyabet ve diş-dişeti sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve diş-dişeti sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 13 Diyabet ve diş-dişeti sorunları

Detaylı

UÜ-SK GÜNÜBİRLİK MEDİKAL, CERRAHİ, İNVAZİV GİRİŞİM VE İŞLEM PROSEDÜRÜ

UÜ-SK GÜNÜBİRLİK MEDİKAL, CERRAHİ, İNVAZİV GİRİŞİM VE İŞLEM PROSEDÜRÜ 1 / 6 1. Amaç: UÜ-SK bünyesinde günübirlik girişim hizmeti sunan birimlerde (poliklinik, klinik, ve ameliyathane) hasta yatış, çıkış, bakım, ücretlendirme ve HYBS işlemlerinin standart ve etkin şekilde

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME DOSYASI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİ DOSYASI ÖĞRENCİ TANITIM Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrenci Numarası: I: Bu bölüm İl Uygulama Koordinatörü tarafından öğrencinin uygulama hastanesine sevki için doldurulacaktır. Uygulama

Detaylı

Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri

Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri tanıyacaksınız. A.ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yaşlılık, 21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli

Detaylı

PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ SERVİSİ

PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ SERVİSİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ SERVİSİ

Detaylı

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Ankara 05.04.2014 Akılcı İlaç Kullanımı İçin Sorumluluk Sahibi Taraflar Hekim Eczacı Hemşire Diğer sağlık personeli

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

HASTALIK VE HASTANEYE YATMANIN ÇOCUK VE AİLEYE ETKİSİ

HASTALIK VE HASTANEYE YATMANIN ÇOCUK VE AİLEYE ETKİSİ HASTALIK VE HASTANEYE YATMANIN ÇOCUK VE AİLEYE ETKİSİ Prof.Dr. Güler CİMETE II. Çocuk Sağlığı sempozyumu 29 Mayıs 2009 İstanbul Çocuklarda Hastalık kavramı Gelişimi 0-2 yaş; Anlayamama, akıl erdirememe

Detaylı

Ağrılarınızı yaşamın doğal bir parçası olarak görmeyin

Ağrılarınızı yaşamın doğal bir parçası olarak görmeyin Kalça Ameliyatı Sonrası Günlük Yaşam Aktiviteleri Ameliyat sonrası başarılı bir sonuç için hayat stilinizde değişiklikler yapmalısınız. İyileşme tamamlanana kadar refakatçiye veya bir yardımcıya ihtiyacınız

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 AMAÇ:... 2 2.0 KAPSAM:... 2 3.0 SORUMLULAR:... 2 4.0 TANIMLAR... 2 5.0.UYGULAMA:... 2 5.1 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA HANGİ BİRİMLERDE YAPILIR?... 2 5.2 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA

Detaylı

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010

DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONU EVDE BAKIM (ANNE EĞİTİMİ) Hazırlayan: Aysun Çakır Acıbadem Kadıköy Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 24.06.2010 DOĞUM SONRASI AĞRI Altı haftaya kadar karın alt bölgesinde aralıklı ağrılar

Detaylı

Yaşlı Kişiler için Hizmetler

Yaşlı Kişiler için Hizmetler Yaşlı Kişiler için Hizmetler Yaşlı Kişiler için Hizmetler Merri Community Health Services (Merri Toplum Sağlık Hizmetleri), toplum içindeki yaşlı kişilerin günlük bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların

Detaylı

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ İÇERİK Acil nedir? Acil Hasta nedir? Acil hemşireliği nedir? Riskli hasta nedir? Acil serviste riskli hastalar hangileridir? Neler risk düşündürmeli? Ne yapılmalı? ACİL NEDİR? Acil

Detaylı

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARINDA EVDE BAKIM HİZMETİ

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARINDA EVDE BAKIM HİZMETİ IV. ULUSAL DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI SİMPOYUMU, Mayıs 2016 DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARINDA EVDE BAKIM HİZMETİ Doç. Dr. S. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL supozituvar Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL supozituvar Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL supozituvar Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: Her bir supozituvar (2 g), 400 mg tribenosid ve 40 mg lidokain içerir. Yardımcı maddeler: Supozituvar kütlesi D, Supozituvar

Detaylı

Teknolojinin Hemşirelik Mesleği ve Hasta Bakımına Yansımaları

Teknolojinin Hemşirelik Mesleği ve Hasta Bakımına Yansımaları Teknolojinin Hemşirelik Mesleği ve Hasta Bakımına Yansımaları Hazırlayan: Uzm. Hem. Serpil İSABETLİ*, Uzm. Hem. Berfu ŞENGÖZ** *Acıbadem Maslak Hastanesi, Hasta Bakım Sorumlu Hemşiresi **Acıbadem Sağlık

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. MEGACE 160 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALĐMATI. MEGACE 160 mg tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALĐMATI MEGACE 160 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir tablet 160 mg megestrol asetat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristalize selüloz, kolloidal silikon

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı