PATOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR TEST REHBERİ TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HAZIRLAYAN: EDİTÖR: Uzm.Dr.Neslihan ZENGİN. Kalite Yönetim Birimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR TEST REHBERİ TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HAZIRLAYAN: EDİTÖR: Uzm.Dr.Neslihan ZENGİN. Kalite Yönetim Birimi"

Transkript

1 5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ PATOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Neslihan ZENGİN EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalite Yönetim Birimi Tarafından Hizmet Kaite Standartları gereği oluşturulmuştur. TYİH-REH-TKY-08

2

3 İÇİNDEKİLER: A. PATOLOJİ BÖLÜMÜ:... B. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇALIŞILAN TESTN İSTENMESİ:... C. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇALIŞILAN TESTLERE AİT N ALINMASI VE TRASFERİ:... 1.AMELİYATHANEDEN GÖNDERİLEN TÜM SPESİMENN ALINMASI VE TRANSFERİ:... 2.AMELİYATHANEDEN GÖNDERİLEN FROZENN ALINMASI VE TRANSFERİ:... 3.ENDOSKOPİK BİYOPSİ NİN ALINMASI VE TRANSFERİ:... 4.POLİKLİNİKTEN GÖNDERİLEN KARACİĞER VE PROSTAT İĞNE BİYOPSİ NİN ALINMASI VE TRANSFERİ:... 5.ENDO US, CT VEYA USG EŞLİĞİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİNİN ALINMASI VE TRANSFERİ: SERVİSTEN VE/VEYA GİRİŞİMSEL İŞLEM POLİKLİNİKNDEN GÖNDERİLEN SİTOLOJİ MATERYALN ALINMASI VE TRANSFERİ:... 7.KONSÜLTASYON İÇİN GÖNDERİLEN PARAFİN BLOKLAR VE/VEYA HAZIR CAMLARIN TRANSFERİ: DİĞER HASTANELERDEN VE ÖZEL İŞLETMELERDEN GÖNDERİLEN SPESİMENLER, SIVILAR VEYA SİTOLOJİ CAMLARININ TRANSFERİ:... D. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE TEST SONUÇLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER:... E. PATOLOJİ BÖLÜMÜ ALIM KAPLARI:... F. PATOLOJİ BÖLÜMÜ KABUL VE RET KRİTER: PATOLOJİ BÖLÜMÜ KABUL KRİTER: PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE POLİKLİNİK VE SERVİSTEN GELEN N KABUL KRİTER: PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE AMELİYATHANEDEN GELEN N KABUL KRİTER: PATOLOJİ BÖLÜMÜ RET KRİTER:... G. PATOLOJİ BÖLÜMÜ PANİK TANILARI:... H. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE TEST SONUÇLARININ VERİLMESİ:... I. PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU...

4

5 Toplam Katite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 167 PATOLOJİ BÖLÜMÜ A. PATOLOJİ BÖLÜMÜ: Genel olarak Patoloji; hasar verici bir uyarının hücre, doku, organ ve en sonunda da tüm organizma üzerinde oluşturduğu fonksiyonel ve yapısal değişiklikleri üzerine odaklanır. Kısacası hastalıkların (Dâhili hastalıklar, iyi huylu ya da kötü huylu tümörler v.b.) tanısıyla ilgilidir. Bu bağlamda Genel patoloji ve özel (sistemik) patoloji olarak ikiye ayrılır; 1. Genel patoloji, tüm hastalıkların altında yatan, hücre veya dokulardaki anormal durum ile ilgilenir. 2. Sistemik patoloji ise tanımlanmış durumların belirli tanısal süreçte kesin tanının konması ya da tanıların elenmesi ve sınırlandırılması ile uğraşır, organ ve dokular üzerindeki spesifik cevapları araştırır. Patoloji tanılama sürecinin önemli bir kısmı Patoloji bölümü tetkikleridir. Ancak bölüm dışında hastanın kliniği ve diğer laboratuar tetkik sonuçları da patoloji raporlamasında uzman doktorların yararlandığı kaynaklardır. Bu nedenle gerekirse patoloji uzman doktoru hasta ile görüşme ve muayene de yapabilir. Biyopsi ve operasyon materyalleri tetkikinde; özellikle tümör vakalarında, bazen, hastalarımıza ileri tetkik olarak histokimyasal ve immünhistokimyasal çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca hastanemiz Patoloji Bölümünde; USG (endo USG) veya BT eşliğinde alınan ince iğne aspirasyonları, tru-cut biyopsiler, küçük biyopsiler, eksizyonel biyopsiler ve operasyon materyallerinin tetkikleri ayrıntılı olarak çalışılmaktadır. Hastanemizdeki Patoloji-Sitoloji testleri daha çok gastrointestinal sistem, pankreatikobilier sistem, karaciğer, kalp ve üriner sisteme yöneliktir. B. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇALIŞILAN TESTN İSTENMESİ: Ameliyathanelerden, servislerden, polikliniklerden gönderilen patolojik/ sitolojik örnekler, incelenmeleri için bu bölümlerdeki hekimler tarafından Hastane Bilgi yönetim Sisteminden (HBYS) test talepleri yapılır. Dış merkezlerden gönderilen örneklerin test talepleri ise ilgili polikliniklerin hekimleri tarafında HBYS den yapılır. Tüm test talepleri HBYS den, hastanın kimlik tanımlayıcıları ile birlikte (adı, soyadı, dosya numarası v.s) klinik öyküsü, diğer fiziki bulguları, ön tanı, varsa laboratuar sonuçları ve önceki patoloji tanıları ile ilgili bilgiler dâhil olmak üzere sistem üzerindeki Patoloji İstem Formunun eksiksiz doldurulması suretiyle yapılır. Patoloji Bölümü

6 168 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi C. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇALIŞILAN TESTLERE AİT N ALINMASI VE TRANSFERİ: 1. AMELİYATHANEDEN GÖNDERİLEN TÜM SPESİMENN ALINMASI VE TRANSFERİ: 1.1. Ameliyathanelerden rutin inceleme için gönderilen dokular, %10 luk tamponlu formaldehid çözeltisi içine konulmalı, konulan çözelti miktarı doku hainden en az 4 katı, ideali 10 katı fazla olmalıdır ların yerleştirildiği kaplar, geniş ağızlı ve kapaklı olmalıdır Örneklerin bulunduğu kapların ağzı derhal kapatılmalı, örneklerin hava ile teması engellenmelidir Biyopsi kaplarının ağzı, dokudan daha büyük olmalı, biyopsi materyali bulunduğu kaptan rahat çıkartılabilmektedir. (Ağzı küçük kaplardan polip gibi dokular çıkartılırken parçalanmaktadır) Örnekler bekletilmeden gönderilmelidir Örneklerin konduğu kapların üzerine (biyopsi şişeleri, diğer kap ve kovalar) hasta ismi, protokol numarası ve materyalin cinsi gibi bilgilerin yer aldığı kimlik ve materyal tanımlayıcı etiket ve/veya bantlar yapıştırılmalıdır Bu tür kimlik tanımlayıcı etiketler, şişe/kap üzerinden kolayca ayrılacak türden olmamalı, kullanılan kalemler dayanıklı olmalıdır. (Islanmaya vb. nedenlerle yazının silinmesine neden olan türden olmamalıdır) 1.8. Parça alımı sırasında dokuların zedelenmesine sebep olabilecek aletler (stapler aleti gibi) dokudan çıkarılmalıdır Yukarıdaki işlemler, ameliyathanede steril olmayan hemşire veya sağlık memuru tarafından yapılır. Steril olmayan hemşire veya sağlık memuru, örneğin uygun kap ve yeterli solüsyonda bulunup bulunmadığının, kimlik ve materyal tanımlayıcı bilgilerinin örnek kabı üzerine yazılıp yazılmadığının kontrolünü yapmalıdır Otomasyon sisteminde test talebini steril olmayan hekim yapar. Steril olmayan hekim HBYS de ve basılı Patoloji İstem Formunda bulunan klinik öykü, fiziki bulguları, ön tanı, laboratuar sonuçları ve önceki patoloji tanılarını dahil olmak üzere tüm alanları eksiksiz doldurmalıdır Örneklerin transferi örneğin büyüklüğüne göre pnömotik sistemden veya görevlendirilmiş yardımcı personel ile patoloji sekreterliğine teslim edilmek üzere yapılmalıdır Patoloji bölümü kayıt sekreteri tarafından üzerinde hasta ismi ve diğer kimlik tanımlayıcı bilgilerin olduğu örnek ile basılı ve HBYS Patoloji İstem Formu arasındaki isim ve diğer klinik bilgilerin uyumu doğrulanarak numunelerin ü yapılır Ameliyathanelerde mesai saatleri dışında ve acil ameliyatlarda olası karışıklıkları önlemek için nöbetçi / icapçı doktorlar, HBYS. istemi dışında, basılı patoloji istem kâğıdındaki ve spesimen kabındaki bilgileri kontrol ettikten sonra ameliyathaneden ayrılmalıdır.

7 Toplam Katite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ AMELİYATHANEDEN GÖNDERİLEN FROZENN ALINMASI VE TRANSFERİ: Frozen; cerrahın ameliyat sırasında patoloji doktorundan konsültasyon istemesi işlemine verilen genel addır. Bu işleme İntraoperatif konsültasyon da denir. Frozen, ameliyat sırasında cerrahın karar verme sürecinde (ameliyatın şekline büyüklüğüne ve/ya da ameliyatın devam edip etmeyeceğine ) en önemli etkenlerden biridir Hastadan alınan frozen (taze doku biyopsisi, organ ya da sitolojik materyal) kesinlikle formaldehidsiz, istem kâğıdı (istem kâğıdında; ameliyat yapılan odanın telefon numarası, hastanın kimlik ve klinik bilgileri yer almalıdır) ile birlikte gönderilir Frozenda transfer ve yapılan işlemler acildir Yukarıda tariflenen transfer işlemlerine ilaveten frozen gönderilmeden önce patoloji doktor odasına telefonla bildirilmelidir. Eğer ulaşılamaz ise patoloji sekreterliğine haber verilmelidir Bu materyaller acil imprint, dondurma, kesit alma, ya da sitolojik santrifüj / işlemleri sonrası patoloji doktorları tarafından değerlendirilir Sonuç, ameliyathaneden verilen telefon numarası ve diafon yolu ile direk olarak doktoruna bildirilir. Hastane otomasyon sistemine giriş işlemleri, sonradan yapılır. 3. ENDOSKOPİK BİYOPSİ NİN ALINMASI VE TRANSFERİ: 3.1. Endoskopik biyopsiler, içinde %10 luk tamponlu formaldehid çözeltisi bulunan ağzı kapaklı 10 ml lik flakon şişeler içine alınmalıdır Biyopsi şişesi içindeki %10 luk tamponlu formaldehid çözelti, alınan doku büyüklüğünün en az 10 katı miktarda olmalıdır Endoskopik biyopsiler, içinde %10 luk formaldehid çözelti bulunan ağzı kapaklı 10 ml lik flakon şişelerde, hasta yakınları tarafından transfer edilir.(numunelerin hastane personeli tarafından ağzı kapaklı kutular içinde transferinin sağlanmasına yönelik çalışma başlatıldı.) 3.4. Biyopsi şişeleri üzerine, hastanın ismi, protokol numarası ve materyalin cinsini içeren etiket ve/veya bantlar yapıştırılmalıdır. Bu tür kimlik tanımlayıcı etiket veya bantlar, şişelerin üzerinden kolayca ayrılmayan, ıslanma vb. nedenlerle yazısında silinme olmayan türden olmalıdır Şişeler üzerindeki kimlik tanımlayıcı bilgiler ile istemdeki bilgilerin aynı olup olmadığı, materyal patolojiye gönderilmeden doktor veya bir yardımcı personel tarafından kontrol edilmeli bu kontrolden sonra transfer gerçekleştirilmelidir Klinikten alınan biyopsiler klinik personeli veya pnömatik sistemle gönderilir. Poliklinikten alınan endoskopik örnekler ise hasta veya yakınları tarafından transfer edilir (Numunelerin hastane personeli tarafından ağzı kapaklı kutular içinde transferinin sağlanmasına yönelik çalışma başlatıldı). Patoloji Bölümü

8 170 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi Biyopsi şişeleri üzerindeki hasta ismi ve diğer kimlik tanımlayıcı otomasyondaki istem formu arasındaki isim ve diğer bilgilerin uyumu Patoloji bölümü kayıt sekreteri tarafından doğrulanarak numunelerin ü yapılır. 4. POLİKLİNİKTEN GÖNDERİLEN KARACİĞER VE PROSTAT İĞNE BİYOPSİ NİN ALINMASI VE TRANSFERİ: 4.1. Poliklinikten gönderilen Karaciğer ve prostat iğne biyopsileri, içinde %10 luk tamponlu formaldehid çözeltisi bulunan ağzı kapaklı 10 ml lik flakon şişeler içine alınmalıdır Biyopsi şişesi içindeki %10 luk formaldehid çözelti, alınan doku büyüklüğünün en az 10 katı miktarda olmalıdır Örnekler konulduktan sonra kapların ağızları derhal kapatılmalı, örneklerin hava ile teması engellenmelidir Biyopsi şişeleri üzerine, hastanın ismi, protokol numarası ve materyalin cinsini ve alındığı lokalizasyonu içeren etiket ve/veya bantlar yapıştırılmalıdır Bu tür kimlik tanımlayıcı etiket veya bantlar, şişelerin üzerinden kolayca ayrılmayan, ıslanma vb. nedenlerle yazısında silinme olmayan türden olmalıdır Şişeler üzerindeki kimlik tanımlayıcı bilgiler ile istemdeki bilgilerin aynı olup olmadığı, materyal patolojiye gönderilmeden doktor veya bir yardımcı personel tarafından kontrol edilmeli bu kontrolden sonra transfer gerçekleştirilmelidir Patoloji bölümü kayıt sekreteri tarafından üzerinde hasta ismi ve diğer kimlik tanımlayıcı bilgilerin olduğu örnek ile HBYS. basılı ve Patoloji İstem Formu arasındaki kimlik ve klinik bilgilerin uyumu doğrulanarak numunelerin ü yapılır Klinikten alınan biyopsiler klinik personeli veya pnömatik sistemle transfer edilir Poliklinikten alınan biyopsiler ise hasta veya yakınları tarafından transfer edilir.(numunelerin hastane personeli tarafından ağzı kapaklı kutular içinde transferinin sağlanmasına yönelik çalışma başlatıldı.) 5. ENDO US, CT VEYA USG EŞLİĞİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİNİN ALINMASI VE TRANSFERİ: 5.1. Sitolojik materyallerin bir kısmı ya da tamamı uygun enjektör veya tüplere alınmalıdır Uygun enjektör veya tüplerin üzerine kimlik tanımlayıcılarının olduğu etiket yapıştırılmalıdır Enjektör veya tüpün üzerindeki kimlik tanımlayıcı etiketler, kolayca ayrılmayan (ıslanma vb. nedenlerle) ve yazısı silinmeyen türden olmalıdır Sitoloji materyalleri için önceden haber verilir ve planlama yapılır ise patoloji teknisyeni tarafından hasta başında hazırlanmış bulunan lamlara ince yayma tekniği ile yayılır.

9 Toplam Katite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Lamların kırılıp dökülmesini önleyecek mapelere konur. Hastanın ismi kurşun kalem ile buzlu camlı kenara yazılır Doktoru/ hemşiresi HBYS nde istemi yapar, hasta /hasta yakını ya da patoloji teknisyeni sitoloji materyali patoloji sekreterliğine ulaştırır. (Süreç iyileştirmek için merkezi biyopsi- sitoloji toplama birimi oluşturma çalışmaları başlatılmıştır. ) 5.7. Patoloji bölümü kayıt sekreteri tarafından üzerinde hasta ismi ve diğer kimlik tanımlayıcı bilgilerin olduğu örnek ile HBYS. ve basılı Patoloji İstem Formu arasındaki kimlik ve klinik bilgilerin uyumu doğrulanarak numunelerin ü yapılır İnce iğne aspirasyon sitolojisi ile gönderilen materyaller çok kalın yayılmamalı, lamların rodaj kısmına bulaşmamalı ve uygun etiketle birlikte gönderilmelidir Sitolojik materyaller en kısa sürede (1 saat içinde) teslim edilmelidir. Bu süre içinde teslim edilemiyorsa +4 C de buzdolabında saklanmalıdır. 6. SERVİSTEN VE/VEYA GİRİŞİMSEL İŞLEM POLİKLİNİKNDEN GÖNDERİLEN SİTOLOJİ MATERYALN ALINMASI VE TRANSFERİ: 6.1. Sitoloji materyaller uygun enjektör veya tüplere alınmalıdır Uygun enjektör veya tüplerin üzerine kimlik tanımlayıcılarının olduğu etiket yapıştırılmalıdır Enjektör veya tüpün üzerindeki kimlik tanımlayıcı etiketler, kolayca ayrılmayan (ıslanma vb. nedenlerle)ve yazısı silinmeyen türden olmalıdır İnce iğne aspirasyon sitolojisi ile gönderilen materyaller çok kalın yayılmamalı, lamların rodaj kısmına bulaşmamalı ve uygun etiketle birlikte gönderilmelidir Kliniklerde servis postası tarafından, polikliniklerde ise hasta yakınları (poliklinik postası tarafında getirilmesi için çalışma başlatıdı.) tarafından en kısa sürede (1 saat içinde) teslim edilmelidir Bu süre içinde teslim edilemiyorsa +4 C de buzdolabında saklanmalıdır İdrar sitolojisi yukarıda belirtilen şartlarda, fakat daha hızlı (5 dakika) gönderilmesinin yanı sıra alkolle tespit edilip, edilmediği özellikle belirtilmelidir Servisten ve/veya girişimsel işlem polikliniklerinden gönderilen sitolojik örneklerin etiketlenmesi, test talepleri, bunların kontrolü ve transfer kuralları diğer biyopsi örneklerinin alınması ve gönderilmesi kuralları içinde geçerlidir. Patoloji Bölümü

10 172 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi 7. KONSÜLTASYON İÇİN GÖNDERİLEN PARAFİN BLOKLAR VE/VEYA HAZIR CAMLARIN TRANSFERİ: 7.1. Konsültasyon için gönderilen parafin bloklar aşırı ısı ve ışıktan muhafazalı kutular içinde gönderilir Camlar oda ısısında gönderilir. Ancak kırılmayacak ve ışık almayacak kutular içinde transfer edilir Konsültasyon için gönderilen parafin bloklar ve camlar oda ısısında saklanabilir. 8. DİĞER HASTANELERDEN VE ÖZEL İŞLETMELERDEN GÖNDERİLEN SPESİMENLER, SIVILAR VEYA SİTOLOJİ CAMLARININ TRANSFERİ: Diğer hastanelerden ve özel işletmelerden gönderilen spesimenler, sıvılar ve sitoloji camları alım kuralları yukarda anlatılan hastanemiz ameliyathaneden gönderilen spesimenlerin alım kuralları ve servisten ve/veya girişimsel işlem polikliniklerinden gönderilen sitoloji materyalleri alım kuralları gibidir. HBYS den girişi olmayan ve istem yapılmayan örneklerin patoloji kaydı yapılmamaktadır. D. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE TEST SONUÇLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: 1. Hasta kaynaklı faktörler, 2. Örnek-organ alınma işlemine bağlı faktörler, 3. Etiketleme-istem yapma ile ilgili faktörler, 4. Formaldehid yeterliliği ve buna bağlı faktörler (transfer kurallarına bakınız.) 5. Kayıt alma işleminden (sekreterlikte, makroskopide, frozen da) kaynaklı faktörler, 6. Makroskopi süreci kaynaklı faktörler, 7. Sitoloji süreci kaynaklı faktörler, 8. ların Takip İşlemi (ların Cihazda, solüsyonlarla işlem görme süreçlerinde) kaynaklı faktörler. E. PATOLOJİ BÖLÜMÜ ALIM KAPLARI: cc örnek kabı 1500cc örnek kabı 5000cc örnek kabı biyopsi örnek kabı

11 Toplam Katite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 173 F. PATOLOJİ BÖLÜMÜ KABUL VE RET KRİTER: 1. PATOLOJİ BÖLÜMÜ KABUL KRİTER: 1.1. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE POLİKLİNİK VE SERVİSTEN GELEN N KABUL KRİTER: Poliklinikten gönderilen biyopsi materyalleri, doku hainin en az 10 katı büyüklüğünde %10 luk tamponlu formaldehid çözeltisi içinde, ağzı kapalı şişe veya kaplarda olmalıdır Biyopsi şişelerinin üzerinde hastanın ismi, alınma lokalizasyonu ve hasta dosya numarası eksiksiz yazılı olmalıdır Biyopsi şişeleri hasta/hasta yakını tarafından bekletilmeden teslim edilmelidir ların konulduğu kapların üzerindeki barkot/etiketleri kap üzerinden kolayca ayrılmayan, ıslanma vb. nedenlerle üzerinde silinme olmayan türden olmalıdır Sitolojik materyaller ise uygun enjektör veya tüplerde, etiketlenerek bölümümüze, servis postası, hasta/hasta yakını tarafından en kısa sürede (1 saat içinde) teslim edilmelidir Bu süre içinde teslim edilemiyorsa +4 C de buzdolabında saklanmalıdır İdrar sitolojisi yukarıda belirtilen şartlarda gönderilmesinin yanı sıra alkolle tespit edilip, edilmediği özellikle belirtilmelidir İğne ince aspirasyon sitolojisi ile gönderilen materyaller çok kalın yayılmamalı, lamların rodaj kısmına bulaşmamalı ve uygun etiketle birlikte gönderilmelidir Otomasyon sisteminde istem yapan doktor tarafından hastaya ait tanıya yardımcı klinik öykü ve fizik muayene bulguları, sonuçları, ön tanı, daha önceki patoloji tanıları, materyalin alınma lokalizasyonu belirtilmelidir Konsültasyon istemi yapılırken yukarıda belirttiğimiz ön tanı, vb. kriterlerinin yanında hastanın dış merkezdeki raporunun fotokopisi de eklenerek bölümümüze teslim edilmelidir Ayrıca hastanemizde opere edilmeyen ve bölümümüzde incelenmesi istenilen operasyon materyalleri de hasta/hasta yakını tarafından ilgili poliklinikten istemi olmak kaydıyla, dış merkezdeki istem kâğıdı, materyal üzerinde hasta adı-soyadı ve alınma lokalizasyonu belirtilmiş olarak teslim edilmelidir PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE AMELİYATHANEDEN GELEN N KABUL KRİTER: Ameliyathaneden gönderilen materyaller doku hainin en az 4 katı, tercihen 10 katı hacim büyüklüğünde %10 luk tamponlu formaldehid çözeltisi içinde, ağzı geniş kapaklı kaplarda, istem kâğıdıyla birlikte ameliyathane postası tarafından bekletilmeden teslim edilmelidir. Patoloji Bölümü

12 174 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi Her materyale ait otomasyon programında ayrı bir istemin bulunması gereklidir. Materyale ait istem kâğıdında ve otomasyondan yapılan istemde hastaya ait ön tanılar, klinik bulgular ve lokalizasyon belirtilmelidir Gelen materyal üzerinde (bulunduğu kabın üzerindeki etikette )hasta adı-soyadı, dosya numarası, gelen materyalin lokalizasyonu belirtilmelidir Acil konsültasyon (frozen) için bölüme ameliyat ekibinden bir kişi tarafından telefonla bilgi verilmelidir Frozen ağzı geniş kapaklı kaplarda kesinlikle formaldehidsiz gönderilmelidir Frozen için İstem kâğıdında hasta adı-soyadı, dosya numarasının yanı sıra ait ön tanılar, bakılması istenilen kriterler, önceki patoloji tanısı, iletişim numarası yazılı olmalıdır Frozen ameliyathane postası tarafından teslim edilmelidir. 2. PATOLOJİ BÖLÜMÜ RET KRİTER: 2.1. Materyallerde isim ve dosya numarası yazmaması, 2.2. Lokalizasyon belirtilmemesi, 2.3. A) Yetersiz%10 luk tamponlu formaldehid içinde gönderilmesi, B) Frozen istenen dokuya formaldehid konması, 2.4. Uygunsuz kaplarda gönderilmesi, 2.5. Otomasyon sisteminde istemin olmaması veya eksik olması (ön tanı, klinik bulgu, var ise önceki patoloji tanısı, vb.) 2.6. Materyal üzerinde yazan lokalizasyon ve tanı ile sistemdeki ve istem kâğıdındaki tanı ve lokalizasyon yerinin aynı olmaması, 2.7. Gönderilen materyalin içinde bulunduğu kabın kapağına sıkışmış olması, 2.8. Gönderilen kaplarda doku bulunmaması, 2.9. Sitolojik materyallerden 1 saatten fazla süre geçtikten sonra gönderildiğinde, idrar sitoloji ise alkolle tespit edilip, edilmediği belirtilmemişse, etiketi uygun değil ise, uygun olmayan bir kap ile gönderilmişse, Sistemde hastaya ait bir ya da birden fazla istem yapılmasına rağmen materyalin bölüme bir saat içinde gelmemesi ret nedenidir. G. PATOLOJİ BÖLÜMÜ PANİK TANILARI: Patoloji Bölümünde klinik olarak öngörülmeyen ancak hastanın tedavi ve izlemini ciddi ve akut şekilde etkileyecek (tümör ön tanısı alan hastalarda saptanan tüberküloz, mantar gibi enfeksiyon hastalıkları ya da hastanın kontrole gelmesini gerektirmeyecek basit işlemler sırasında tesadüfen saptanan neoplaziler gibi) durumları kapsayan ve acil olarak klinik hekimine iletilmesi gereken tanıları panik değer olarak etmiştir. Patoloji Bölümü panik tanı kriterleri aşağıda sıralanmıştır: 1. Klinik olarak benign bir lezyon olduğu düşünülen ancak patoloji tanısı premalign ya da malign olan olgular. 2. Klinik olarak malign olduğu düşünülen ve en kısa zamanda opere

13 Toplam Katite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 175 edilmesi gereken olgular. 3. Tümör ön tanısı alan ancak patoloji tanıları tüberküloz, mantar gibi enfeksiyon hastalığı olan olgular, 4. İnsidental olarak yakalanmış ancak patoloji tanısı preneoplastik ve/ veya neoplastik olan olgular, (hastanın kontrole gelmesini gerektirmeyecek basit işlemler sırasında tesadüfen saptanan neoplaziler gibi) 5. Lökositoklastik vaskülit, 6. Gebelik sonlandırılması kürtaj materyalinde villus veya trofoblast olmaması, 7. Endometrium küretajında yağ, 8. Plevra ve akciğer biyopsisinde başka organ parçası bulunması, 9. Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısı uyumsuzluğu, 10. İnce iğne aspirasyonu ilk tanısı ile son tanısı arasında uyumsuzluk, 11. Konsültasyon sonucunun orijinal tanıdan farklı olması, 12. yetmezlikli hastada BOS 13. BAL sıvısında bakteri, 14. Mantar viral inklüzyon 15. Kemik iliği veya kalp kapağında bakteri, 16. Böbrek biyopsisnde kresent görülmesi 17. kalp biyopsisinde mezotelyal hücre görülmesi 18. Kolon endoskopik polipektomi materyalinde yağ görülmesi 19. Transplant rejeksiyon H. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE TEST SONUÇLARININ VERİLMESİ: Uzman doktor tarafından değerlendirilen lamlar makroskopi kâğıdına rapor edilerek, sisteme kaydedilmek üzere sekretere iletilir. Patoloji sekreteri sisteme yazdığı raporları iki nüsha olarak basar, basılı raporlar son kontrolleri yapılmak üzere uzman doktora gelir. Uzman doktor tarafından tekrar gözden geçirilen raporlar, imzalanarak otomasyon sisteminden onaylanmış olur. Patoloji Kayıt Sekreteri tarafından, onaylanmış raporların bir nüshası ciltlenmek üzere arşive kaldırılır. Diğer nüsha ise poliklinik hastaları için hastanın kendisine veya birinci derece yakınlarına, servislerde yatmış/yatan hastalar için, ilgili bölümün personeline imza karşılığında verilmek üzere dosyalanır. Patoloji Bölümü

14 I. PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU SIRA NO TESTİN ADI ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ MİK- TARI KABI KABUL KRİ- TERLE- Rİ RED ÖN HAZIRLIK METOD 1 CD-117 (c-kit) formadehitli ağzı *(1) 2 Pansitokeratin (Anti Cytokeratin Coctail Pan-CK AE1 AE3 3 Anti- Chromogranin A (PHE-5) 4 Desmin 5 Neuron Specific Enolase (NSE) SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

15 SIRA NO TESTİN ADI 6 Anti Cytokeratin High Molecular Weight 34 BE 12 7 CD-20 8 CD-3 9 Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBVs Ag) 10 Ig A (Alpha-Heavy Chain Patoloji Bölümü ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU MİK- TARI KABI KABUL KRİ- TERLE- Rİ RED ÖN HAZIRLIK METOD formadehitli ağzı formadehitli ağzı formadehitli ağzı formadehitli ağzı formadehitli ağzı SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

16 SIRA NO TESTİN ADI 11 Ig G (Gamma- Heavy Chain 12 Ig M (Mu- Heavy Chain 13 S CD-45 / LCA (Le- ucocyte- Common Antigen / T200) 15 Vimetin ( V9 ) 16 Cytomegalovirus ( CMV) ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU MİK- TARI KABI KABUL KRİ- TERLE- Rİ RED ÖN HAZIRLIK METOD SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

17 SIRA NO TESTİN ADI 17 CD-5 18 CD-10 (Calla 19 Actin Smooth Muscle ( SMA ) 20 CD-43 ( T-Cell Marker ) 21 CEA (carcino embryonic antibody CD66e Polyclonal Antibody) Patoloji Bölümü ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU MİK- TARI KABI KABUL KRİ- TERLE- Rİ RED ÖN HAZIRLIK METOD SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

18 SIRA NO TESTİN ADI Anti- Lambda Light chain Cytokeratin 7 ( Keratin-7 CK-7 ) Anti-Kappa Light chain Hepatocyte Ab-1 ( Heppar 1) CD 34 (Endothelial Cell Marker) Synaptophysin ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU MİK- TARI KABI KABUL KRİ- TERLE- Rİ RED ÖN HAZIRLIK METOD SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

19 SIRA NO TESTİN ADI 28 Melanoma (gp100) Ab-1 ( HMB 45 ) 29 CD68 30 Calretinin 31 Ki Cytokeratin 20 ( CK 20 ) 33 Melan-A (Melanoma Marker) Ab-4 Patoloji Bölümü ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU MİK- TARI KABI KABUL RED ÖN HAZIRLIK METOD SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

20 SIRA NO TESTİN ADI 34 p CD30 36 Epstein- BarrVirus /LPM Ab-1 37 Cytokeratin 19 ( CK 19, Keratin 19 ) 38 Cytokeratin 8 ( CK 8, Keratin 8 ) 39 Prostate Specific Antigen (PSA) ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU MİK- TARI KABI KABUL RED ÖN HAZIRLIK METOD SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

21 SIRA NO TESTİN ADI 40 p EMA (Epithelial Membrane Antigen 42 CD p Keratin Renal Cell Carcinoma Marker Patoloji Bölümü ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU MİK- TARI KABI KABUL RED ÖN HAZIRLIK METOD SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

22 SIRA NO TESTİN ADI 47 Faktör 8 48 May Grünwalds Giemsa 49 Modifiye Giemsa 50 Diff Quick(*5) 51 Rhodanin (Bakır) ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ Her gün Sitoloji Her gün Her gün Sitoloji Her gün PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU MİK- TARI KABI KABUL RED ÖN HAZIRLIK METOD formadehitli ağzı 0,5cc den az olmamalı Kapaklı Tüp Ya da enjektör 3000 devirde 3 dakika santrifüj, yayma ve havada kurutarak tesbit Manuel Hazır Solüsyonlarla 76x26x1mm ölçülerinde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde kesit alınmış lam Manuel Hazır Solüsyonlarla 0,5cc den az olmamalı Kapaklı Tüp Ya da enjektör Manuel Hazır Solüsyonlarla 76x26x1mm ölçülerinde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde kesit alınmış lam * (2) SONUÇ VERME SÜRESİ 1 gün 1 gün 1 gün REFERANS ARALIKLARI Sitolojik detaylar bütünüyle değerlendirilerek Malign/ Benign ya da spesifik tanılar verilir, gerekli durumlarda NOT kısmında yorum yapılır Sitolojik detaylar bütünüyle değerlendirilerek Malign/ Benign ya da spesifik tanılar verilir, gerekli durumlarda NOT kısmında yorum yapılır Sitolojik detaylar bütünüyle değerlendirilerek Malign/ Benign ya da spesifik tanılar verilir, gerekli durumlarda NOT kısmında yorum yapılır

23 SIRA NO TESTİN ADI 52 PAP Smear 53 Verhoeff Elastik 54 Weigert Van Gieson Elastik 55 Periodic Asit Schiff (PAS) 56 Periodic Asit Silver Metanamin (PAS-M) Patoloji Bölümü ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ Her gün Sitoloji Her gün Her gün Her gün Her gün MİK- TARI Sürüntü PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU KABI KABUL RED ÖN HAZIRLIK METOD Hazır lam preparatları Dakika %96 etil alkolde tesbit Manuel Hazır Solüsyonlarla lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI Sitolojik detaylar bütünüyle değerlendirilerek Malign/ Benign ya da spesifik tanılar verilir, gerekli durumlarda NOT kısmında yorum yapılır Stoplazma ve Çekirdek yayğınlığı % Olarak

24 SIRA NO TESTİN ADI ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ 57 Demir ( Perls İron) Her gün 58 Musicarmine Her gün 59 Kristal Viyole ( Amiloid için ) Her gün 60 Gram Her gün 61 Congo Red ( Amiloid için ) Her gün MİK- TARI PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU KABI KABUL RED ÖN HAZIRLIK METOD lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

25 SIRA NO TESTİN ADI 62 Alcian Blue 63 Mason Tricrom 64 Reticulum 65 Ziehl Neelsen (EZN) 66 Hematoksilen - Eozin Patoloji Bölümü ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün MİK- TARI PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU KABI KABUL RED ÖN HAZIRLIK METOD lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde Hema- toksilen- Eozin * (4) SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI Stoplazma eozin ile pembe, çekirdeğin hematoksilen ile mavi- mor byanarak ayrıntının seçilmesi

26 188 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi * ( 1 ) histokimya : İşlemler kesit aşamasından sonra manuel olarak yapılmaktadır. Prafinli mikroskopik kesitler 1 gece önce 56 derecede etüvde bekletilir. Ertesi sabah 1-3 farklı ksilende 5 er dakika bekletilir. 2-3 farklı alkolde 5 er dakika bekletilir. 3-3 farklı distile suda 5 er dakika yıkanır 4- Antije retriavel (düdüklü tencere içinde basınçlı buhar uygulaya rak yapılır) 5- Enzim antijeniteyi açıga çıkarmak için yapılır 6- Antijen retriavel den sonra düdüklü tencerenin basıncı düşürülerek kapağı açılır ve kendi kendine soğuması sağlanır. 7-3 farklı distile suda 5 er dakika yıkanır 8- %3 lük Hidrojen Peroksitte 15 dakika bekletilir 9-3 farklı distile suda 5 er dakika yıklanır 10-3 farklı Phosphate Buffer Saline (P.B.S.) de 5 er dakika yıkanır 11- Blocking solüsyonu damlatılır 5 dakika bekletilir 12- Primary Antibody damlatılır 60 dakika bekletilir 13-3 farklı P.B.S. de 5 er dakika yıkanır 14- Link solüsyonu damlatılır 15 Dakika bekletilir 15-3 farklı P.B.S. de 5 er dakika yıkanır 16- Streptavidin solüsyonu damlatılır 15 Dakika bekletilir 17-3 farklı P.B.S. de 5 er dakika yıkanır 18- Choromogen DAB-AEC damlatılır 5-30 dakika bekletilir 19-3 farklı distile suda 5 er dakika yıkanır 20- Mayer s Hematoxylen Boyası damlatılır 5 dakika bekletilir 21-3 farklı distile suda 5 er dakika yıkanır a- DAB Choromogen için kapatma yöntemi: 3 farklı alkolde 5 er dakika bekletilir kurutulur, 3 farklı ksilende 5 er dakika bekletilir Lamın üzerine kapatma maddesi entellan damlatılarak lamel ile kapatılır b- AEC Choromogen için kapatma yöntemi: Lamın üzerine kapatma maddesi Aqueous Mounting Medium damlatılarak lamel ile kapatılır. * ( 2 ) : sal boyanın özelliklerine göre hazır kitlerden manuel olarak yada toz ve solüsyonlardan hazırlanarak manuel olarak çalışılır. * ( 3 ) Olgunun genel değerlendirmesine bağlı olarak değişiklik arz edebilir * (4) takip cihazından çıkartılan materyaller Cº bulunan doku gömme cihazı kaset haznesine konur. Materyale uygun büyüklükte basemold seçilerek Cº parafin haznesinde eriyen parafin ile kaplanır. gömme cihazının soğutma kısmına konarak hazırlanan parafin bloğun, basemoldan ayrılması sağlanır Cº dk.soğutalan parafin bloklar

27 Toplam Katite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 189 mikrotom cihazında 4-6 mikronda kesilerek benmari su banyosuna atılır. Örnekler lam üzerine alınır.alınan lamlar sepetine dizilir. sepetleri Cº etüv de dk. bekletilerek deparafinizasyon işlemine başlanır. sepeti cihazına verilerek aşağıdaki prosedür gerçekleştirilir. 1.Ksilen 4.dk. 30 saniye 2 Ksilen 4.dk. 30 saniye 3. kurutma 4.%100 Etanol 30 saniye 5.%96 Etanol 30 saniye 6.%96 Etanol 30 saniye 7.Yıkama 30 saniye 8.Harris s hematoxilen 13 dk. 9.Yıkama 3dk. 10.%1 lik Asetik Asit daldır çıkar 11.Yıkama 1 dk. 12.Amonyak 1 dk. 13.Yıkama 5 dk. 14%96 Etanol30 saniye 15. Eosin yellow 5 saniye 16.%96 Etanol 10 saniye 17.%96 Etanol 10 saniye 18.%96 Etanol 10 saniye 19.Kurutma 4 dk. 20.Ksilen 4.dakika 30 saniye 21.Ksilen 4.dakika 30 saniye 22.Entellan ile kapatma. *(5)DİFF QUİCK YÖNTEMİ1.Metanol de 5 saniye bekletilir yıkamada dökülür2.yıkamadan Eosin damlatırlır 5 saniye bekletilir yıkamadan dökülür 3.Metilen Mavisi damlatılır 5 saniye bekletilir yıkanır Patoloji Bölümü

PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVAR TEST REHBERİ

PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVAR TEST REHBERİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVAR TEST REHBERİ Hazırlayan Yrd. Doç. Coşkun ÖZSARAÇ Patoloji Laboratuvarı Kalite Sorumlusu Onaylayanlar: Prof. Dr. İbrahim SARI

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

PATOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

PATOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KOD:PAT.PR.01 YAYIN TRH:MART 2005 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:04 Sayfa No: 1 / 9 1-AMAÇ : Patoloji Laboratuarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2-KAPSAM : Bu talimat, Patoloji Laboratuarını kapsar.

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 11 İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Kapsam 3. Sorumlular 4. Uygulama: 4.1. Laboratuar Kuralları: 4.2. Materyal Kabulü: 4.3. Makroskobik Değerlendirme: 4.3.1. Biopsi Materyalleri: 4.3.2. Sitoloji Materyalleri:

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 7-11 KASIM 2012 ANTALYA PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU STANDARDİZASYON KOMİSYONU PATOLOJİ TEKNİSYEN GÖREV TANIM ANKET ÇALIŞMASI DR. HALİDE NUR ÜRER YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI

Detaylı

Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı

Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı Patoloji ve Sitoloji Laboratuarı VİZYONUMUZ Üstün mesleki bilgi ışığında yüksek profesyonel standartlarda tıbbı sanat icra etmek MİSYONUMUZ Her hasta için özenli, titiz

Detaylı

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller yasemin sezgin Patoloji laboratuarında incelenen materyaller Tanısal amaçla gönderilen biyopsiler Operasyon materyalleri Otopsilerden elde edilen organ ve dokular Araştırma materyalleri Biyopsi, lezyon

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Yürürlük i: 25.09.2012 PATOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/6 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 3.3.2, 3.3.5, 3.5, 3.12.1, 3.13, 3.14.5-3.3.1, 3.12.2,

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ Sayfa No 1/7 1. ÖRNEK TÜRLERİ Ameliyatla alınan (eksizyon, rezeksiyon, amputasyon) doku ve organ örnekleri Biopsi ile alınan (iğne, insızyonel, eksızyonel) doku ve organ örnekleri Sitolojik materyaller

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

BİOLAB LABORATUVARLAR GRUBU PATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

BİOLAB LABORATUVARLAR GRUBU PATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ BİOLAB LABORATUVARLAR GRUBU PATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ İÇİNDEKİLER 1) AMAÇ VE KAPSAM 2) TANIM 3) VERİLEN HİZMET TÜRLERİ 4) ÖRNEK TÜRLERİ 5) ÖRNEK ALIMI VE TRANSPORTU İLE İLGİLİ KURALLAR 6) ÖRNEKLERİN

Detaylı

UÜ-SK PATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK PATOLOJİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 8 1. HİZMET KAPSAMI: Patoloji Anabilim Dalı her yaşta, ayaktan ve yatan hastalara tanı hizmeti sunmaktır. Bu hizmet haftada 5 ( beş ) gün ve günde 8 ( sekiz

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUARI ÇALIŞMA SÜREÇLERİNE YÖNELİK PROSEDÜR

PATOLOJİ LABORATUARI ÇALIŞMA SÜREÇLERİNE YÖNELİK PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 14 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji Laboratuarında ulusal standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak; gelen hastalara ait materyallerin,

Detaylı

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON

FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON Sağlık Teknikeri Hande ÇOLAKOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji AD SIVI ve DOKULARIN FISH UYGULAMASI ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ FISH Çalışmalarında Ön Uygulama

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI OKMEYDANI E.A.H. PATOLOJİK İNCELEMELERİNDE FAALİYET TABANLI MALİYET HESAPLAMASI VE GÜNCEL FİYATLANDIRMA SİSTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Enver Yarıkkaya Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul

Detaylı

PATOLOJİ TEST REHBERİ

PATOLOJİ TEST REHBERİ ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ E.A.H. PATOLOJİ TEST REHBERİ Uzm. Dr. Esra KARAKUŞ 2012 PATOLOJİ LABORATUVARI 0 İÇİNDEKİLER LABORATUVARDA ÇALIŞILAN TÜM TEST VE UYGULAMALAR... 3

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ Yürürlük i:11.10.2012 Revizyon i:03.06.2014 Sayfa: 1/5 Revizyon açıklaması - Revize edildi. - İptal edildi. - Yeni eklendi. KAPSAM: Endoskopi Ünitesi Hazırlayan Mahmut ATAŞ Endoskopi

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ Sayfa No 1/21 İÇİNDEKİLER: 1. AMAÇ. 2. KAPSAM. 3. PATOLOJİ BÖLÜMÜ 4. ÖRNEK GÖNDEREN BİRİMLERİN VE MERKEZLERİN TANIMI: A. BİRİMİNİZE VE MERKEZİNİZE UYGUN ÖRNEK GÖNDERME YÖNTEMİ İÇİN İNCELEYİNİZ. 5. ÖRNEK

Detaylı

KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI. 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır.

KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI. 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır. KLİNİK PATOLOJİ LABORATUVARLARI 20. Laboratuvarda preanalitik evre kontrol altında olmalıdır. 20.1 Materyalin laboratuvara kabulünden mikroskopik incelemeye kadar geçen süreçlere ilişkin bir prosedür bulunmalıdır.

Detaylı

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E Doküman No: P02- F14 Yayın Tarihi: 01/09/2014 Geçerlilik Tarihi: 14/04/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 14/04/2015 Sayfa No: 1/2 FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU Tarih:../ /.. HASTA BİLGİLERİ: Hastanın Adı

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 AMAÇ:... 2 2.0 KAPSAM:... 2 3.0 SORUMLULAR:... 2 4.0 TANIMLAR... 2 5.0.UYGULAMA:... 2 5.1 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA HANGİ BİRİMLERDE YAPILIR?... 2 5.2 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU: KLN.PR.04 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1.AMAÇ:

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/6 1.AMAÇ; 1.1.Yatışına karar verilmiş veya ücret bilgisi almak isteyen hastalara ameliyat ve tedavi fiyatları ile ilgili bilgi vererek, taburcu aşamasında

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

ARB BOYAMA NASIL YAPILIR

ARB BOYAMA NASIL YAPILIR ARB BOYAMA NASIL YAPILIR EZN (ARB) BOYAMA = Ehrlich Ziehl Neelsen = ASİDE DİRENÇLİ BOYAMA Tüberküloz bakterileri gibi dış yüzeyidne mikolik asit içeren bakteriler gram boyama ile boyanamazlar bu bakteriler

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alsiyan Mavisi ph: 2,5 Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5053-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Doku kesitlerinde asit mukopolisakkaridlerin

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ. İmmunohistokimya teknikleri ve Kullanım Alanları. Doç.Dr.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ. İmmunohistokimya teknikleri ve Kullanım Alanları. Doç.Dr. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ İmmunohistokimya teknikleri ve Kullanım Alanları Doç.Dr. Engin DEVECİ İmmunohistokimya Hücre ve doku içinde bulunan bazı enzimlerin ya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ANESTEZİ BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

KADAVRADAN ORGAN ALINMASI. Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi

KADAVRADAN ORGAN ALINMASI. Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi KADAVRADAN ORGAN ALINMASI Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi KADAVRADAN ORGAN ALINMASI Beyin ölümü kararı verilmiş donörlerden (vericilerden) usulüne uygun olarak başka kişiye nakledilmek üzere organların

Detaylı

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra Hizmetin Adı İstenen Bilgi/ Belgeler 1.T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene 2 Biyokimya

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUARI TEST REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

PATOLOJİ LABORATUARI TEST REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2013 PATOLOJİ LABORATUARI TEST REHBERİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Doküman No:PAT-RH-02 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi:18.12.2013 Sayfa 2 / 17 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ AMAÇ: Özel Vitale Hastanesi Kan merkezinde kan ürünlerinin hazırlanması, kan merkezi kan grubu bakma, kan merkezi cross match testi uygulama, kan torbasına kan alma gibi spesifik işlerin tanımlanması yanında

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.02

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.02 PATOLOJİ LABORATUVARI SAYFA NO 1 / 19 1. AMAÇ Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji Laboratuvarında ulusal standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak; gelen hastalara

Detaylı

Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde. Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde STERİLİZASYON SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE

Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde. Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde STERİLİZASYON SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON EĞİTİMİ UZM.HEM.NESİBE ÖZGEN SAYGIN A.Ü.T.F.İBN-İ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE MSÜ ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ STERİLİZASYON

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ ÇALIŞMA TALİMATI

TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ ÇALIŞMA TALİMATI 2016 1. AMAÇ VE KAPSAM: Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarında Tıbbi Patoloji Klinikleri çalışma düzeni ile ilgili süreçleri

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 7 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Genel Pediatri Servisinde bakım ünitesindeki her hastanın bakım ve tedavilerinin en iyi düzeyde yapılmasını amaçlar.

Detaylı

HASTA YATIŞ TALİMATI

HASTA YATIŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi BÖLÜM UYUM REHBERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

ÖRNEKTİR UZMANLIK ALANI HEKİM İSMİ 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00

ÖRNEKTİR UZMANLIK ALANI HEKİM İSMİ 08:00-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 ÖRNEKTİR EK:1 HEKİM GÜNLÜK ÇALIŞMA TABLOSU.../.../2007 Bu tablo hekimlerin çalışma programları konusunda hastaların bilgilendirilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. UZMANLIK ALANI HEKİM İSMİ 08:00-09:00

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ ACİL POLİKLİNİĞİ PROSES AKIŞ ŞEMASI YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-05 BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/9 İŞİN TANIMI/SORUMLUSU

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ Sayfa No :1 / 5 1. KLİNİK DIŞI NUMUNELER 1.1. Tüm numunelerin üstünde etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 1.1.1. Resmi numunelerin üzerinde, İzleme Noktası Kodu ile birlikte CBS numarası ve/veya barkodu

Detaylı

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş Histoloji ve Embriyolojiye Giriş Prof.Dr.Yusuf NERGİZ Histolojiye Giriş Sunum Planı Histolojinin Tanımı,Amacı Histolojinin Tıptaki Önemi,Diğer Bilim Dallarıyla ilişkisi İnsan Vücudunun Organizasyonu Hücreler

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI 1. AMAÇ Birimler tarafından eczaneden talep edilen ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak. 2. KAPSAM Hastanemizdeki ilaçların güvenli kullanımı ile ilgili

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GASTROENTEROLOJI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-B BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLAN

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLAN SIRA NO 1 Hasta kimliğinin belirlenmesinde doğabilecek hataların en aza indirilmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA Hasta kimlik bilekliğinin kullanılması Bakım, tedavi veya hizmet sağlarken hastayı

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI QDMS NO: HAB-T004 HASTA KİMLİĞİNİNDOĞRULANMASI

HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI QDMS NO: HAB-T004 HASTA KİMLİĞİNİNDOĞRULANMASI HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI HASTA KİMLİĞİNİNDOĞRULANMASI Amaç Hasta kimliği doğrulama hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim Hedefleri Kol bandı uygulamasının hasta güvenliği açısından önemini açıklayabilme

Detaylı

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI). KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. SHKS (Sağlık Hizmet Kalite Standartları) zorunlu dokümanları oluşturuldu.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.05 HEMOTOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.05 HEMOTOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ HEMOTOLOJİ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Hemotoloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM:

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Kongo Kırmızısı Highman Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5110-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Amiloidlerin ışık mikroskopisi ile incelenmesi

Detaylı

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA ve İMHA PROSEDÜRÜ

NUMUNE KABUL, KORUMA, TAŞIMA ve İMHA PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ KTÜ-YUAM a analiz için getirilen numunelerin; Uygun koşullarda getirildiğinin kontrolünü, Kabulünü, Uygun koşullarda korunmasını /depolanmasını yapabilmek ve Kabulünden raporlamasına

Detaylı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Ameliyat Sırası Hasta Bakımı AMAÇ Hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımının sürdürülmesi ve karşılaşabileceği komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı;

Detaylı

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

SIK SORULANLAR. Günlük gözlem notlarına hastanın durumu ile ilgili notlar yazması yeterlidir.

SIK SORULANLAR. Günlük gözlem notlarına hastanın durumu ile ilgili notlar yazması yeterlidir. SIK SORULANLAR 00.01.02.05.00 Hasta/hasta yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim tarafından bilgilendirilmelidir. Bu maddeyi karşılamak için hekimlerin ne yapması lazım? Günlük

Detaylı

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Özel Çevre Hastanesi teşhis ve tedavi görecek, yatışına karar verilen hastaların

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

DIŞ KAYNAK YOLU İLE HİZMET ALIMI TALİMATI

DIŞ KAYNAK YOLU İLE HİZMET ALIMI TALİMATI DOK.KODU:DK.TL.01 YAYIN TARİHİ:01.03.2017 REVİZYON NO:00 REVİZYON TAR:00 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ: Kurumumuzun gittikçe artan bir biçimde, yalnızca sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işleri yapmak

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Poliklinik Hizmetleri 2. Adres ve Telefon Bilgileri Beyanı, 3. Ücretli Hastalar İçin Vezne Makbuzu, Hizmet Akdi İle Çalışanlar İçin Günlük Vizite Kâğıdı, 4. Banka çalışanları, asker, mahkum, sığınmacı,

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-E BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1-YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI Sıra No Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda Ġstenen Bilgi/ Belgeler 1 Poliklinik Muayene 1. T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Uygulanan Performans Sistemi. Dr. Murat ALPER

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Uygulanan Performans Sistemi. Dr. Murat ALPER Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Uygulanan Performans Sistemi Dr. Murat ALPER Devlet hastanesinde uzmanların aldığı ek ödeme ortalaması 2006-2009 Devlet hastanesinde uzmanların aldığı ek ödeme rakamları

Detaylı

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ Hazırlayan Laboratuvar Sorumlusu LABORATUVAR KABUL LİSTESİ İnceleyen Kalite Yönetim Direktörü Sayfa No: 19/1 Onaylayan Başhekim TEST ADI KABI AKŞ(Açlık Kan Şekeri) Serum Sarı tüp 5 cc 25 C de 4-8 Cde 1saat

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ 1.AMAÇ: Bu rehber; kalite bilincinin temel alındığı Merkezimizde aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın kısa sürede hastanemize uyum sağlamaları amacıyla yürütülen uyum programına katkı amacıyla

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

Patolojik tanı hakkında ne biliyoruz? Patologlar; hastalığınızın tanısını koyan, tedavinizin kararına katkı sağlayan patoloji doktorları ne yapıyor?

Patolojik tanı hakkında ne biliyoruz? Patologlar; hastalığınızın tanısını koyan, tedavinizin kararına katkı sağlayan patoloji doktorları ne yapıyor? Patolojik tanı hakkında ne biliyoruz? Patologlar; hastalığınızın tanısını koyan, tedavinizin kararına katkı sağlayan patoloji doktorları ne yapıyor? Patolojik tanı konana kadar geçen aşamalar: 1. Doku

Detaylı

2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi nin Fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması ve FTR Ünitelerini kapsar.

2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi nin Fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması ve FTR Ünitelerini kapsar. FTR SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi aşamasındaki uygulamaların bir sistem içerisinde yapılmasını

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Çevre Mikrobiyolojisi Dersi Laboratuvar Uygulama 6 BOYAMA TEKNİKLERİ Mikrobiyolojide çeşitli organizmaları ve bunların farklı bölgelerini boyamak için

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Sayı : 23776858/157.05 Konu : Patoloji Veri Seti DAĞITIM YERLERİNE İlgi: 14.11.2014 tarihli ve 67523305-700/2014.5181.5446 sayılı yazı Kanser

Detaylı

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı 1 Poliklinik muayenesi 2 Hekim seçme hakkının kullandırılması 3 MR çekilmesi 4 CT(Tomografi çekilmesi) 5 Ultrason Çekilmesi

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Masson Trikrom Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5022-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Bağ ve destek dokularının boyanarak ışık mikroskobisi

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ RADYOTERAPİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ RADYOTERAPİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç Bu prosedürün amacı; Radyoterapi endikasyonu konmuş ve simülasyon randevusu verilmiş olan hastalar tedaviye girene kadar yapılacak işlemlerinin doğru ve eksiksiz yapılması için

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ 2013 Hazırlayanlar Doç. Dr. Alper KAÇAR DÖK.NO:PAT.RH.01 YAYIN TARĠHĠ:26.08.2013 REVĠZYON NO/TARĠHĠ:00/--

Detaylı

NUMUNE KABUL TALİMATI

NUMUNE KABUL TALİMATI 1.0. AMAÇ NUMUNE KABUL TALİMATI Bu talimatın amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ne, Denetim, İthalat, İhracat, Resmi İstek, Özel

Detaylı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ YETKİLENDİRME LİSTESİ Sayfa No 1 / 9 HASTANE GENELİ ÇALIŞANLAR A - HATA KODLARI ARIZA BİLDİRİM AYLIK PERFORMANS DÖKÜMÜ B - ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BELGE SORGULA GERİ ALMA BİLGİ İŞLEM SORUN BİLDİRME C - İLAÇ GÜVENLİĞİ D - LABORATUVAR

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.27.01 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.27.01 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GÖZ HASTALIKLARI SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI PATOLOJİ LABORATUARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ 2013 GN.FR.1569 REV.00 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. AMAÇ 3 2. KAPSAM...3 3.

Detaylı

SLAYT SEMİNERİ TANISAL SİTOLOJİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM

SLAYT SEMİNERİ TANISAL SİTOLOJİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM SLAYT SEMİNERİ TANISAL SİTOLOJİDE ALGORİTMİK YAKLAŞIM Prof. Dr. İlkser Akpolat Patoloji ve Sitopatoloji Uzmanı, F.I.A.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ACIBADEM SAĞLIK GRUBU EFFÜZYON TANISINA ALGORİTMİK YAKLAŞIM

Detaylı