PATOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR TEST REHBERİ TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HAZIRLAYAN: EDİTÖR: Uzm.Dr.Neslihan ZENGİN. Kalite Yönetim Birimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PATOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR TEST REHBERİ TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HAZIRLAYAN: EDİTÖR: Uzm.Dr.Neslihan ZENGİN. Kalite Yönetim Birimi"

Transkript

1 5 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ PATOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Neslihan ZENGİN EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalite Yönetim Birimi Tarafından Hizmet Kaite Standartları gereği oluşturulmuştur. TYİH-REH-TKY-08

2

3 İÇİNDEKİLER: A. PATOLOJİ BÖLÜMÜ:... B. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇALIŞILAN TESTN İSTENMESİ:... C. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇALIŞILAN TESTLERE AİT N ALINMASI VE TRASFERİ:... 1.AMELİYATHANEDEN GÖNDERİLEN TÜM SPESİMENN ALINMASI VE TRANSFERİ:... 2.AMELİYATHANEDEN GÖNDERİLEN FROZENN ALINMASI VE TRANSFERİ:... 3.ENDOSKOPİK BİYOPSİ NİN ALINMASI VE TRANSFERİ:... 4.POLİKLİNİKTEN GÖNDERİLEN KARACİĞER VE PROSTAT İĞNE BİYOPSİ NİN ALINMASI VE TRANSFERİ:... 5.ENDO US, CT VEYA USG EŞLİĞİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİNİN ALINMASI VE TRANSFERİ: SERVİSTEN VE/VEYA GİRİŞİMSEL İŞLEM POLİKLİNİKNDEN GÖNDERİLEN SİTOLOJİ MATERYALN ALINMASI VE TRANSFERİ:... 7.KONSÜLTASYON İÇİN GÖNDERİLEN PARAFİN BLOKLAR VE/VEYA HAZIR CAMLARIN TRANSFERİ: DİĞER HASTANELERDEN VE ÖZEL İŞLETMELERDEN GÖNDERİLEN SPESİMENLER, SIVILAR VEYA SİTOLOJİ CAMLARININ TRANSFERİ:... D. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE TEST SONUÇLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER:... E. PATOLOJİ BÖLÜMÜ ALIM KAPLARI:... F. PATOLOJİ BÖLÜMÜ KABUL VE RET KRİTER: PATOLOJİ BÖLÜMÜ KABUL KRİTER: PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE POLİKLİNİK VE SERVİSTEN GELEN N KABUL KRİTER: PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE AMELİYATHANEDEN GELEN N KABUL KRİTER: PATOLOJİ BÖLÜMÜ RET KRİTER:... G. PATOLOJİ BÖLÜMÜ PANİK TANILARI:... H. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE TEST SONUÇLARININ VERİLMESİ:... I. PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU...

4

5 Toplam Katite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 167 PATOLOJİ BÖLÜMÜ A. PATOLOJİ BÖLÜMÜ: Genel olarak Patoloji; hasar verici bir uyarının hücre, doku, organ ve en sonunda da tüm organizma üzerinde oluşturduğu fonksiyonel ve yapısal değişiklikleri üzerine odaklanır. Kısacası hastalıkların (Dâhili hastalıklar, iyi huylu ya da kötü huylu tümörler v.b.) tanısıyla ilgilidir. Bu bağlamda Genel patoloji ve özel (sistemik) patoloji olarak ikiye ayrılır; 1. Genel patoloji, tüm hastalıkların altında yatan, hücre veya dokulardaki anormal durum ile ilgilenir. 2. Sistemik patoloji ise tanımlanmış durumların belirli tanısal süreçte kesin tanının konması ya da tanıların elenmesi ve sınırlandırılması ile uğraşır, organ ve dokular üzerindeki spesifik cevapları araştırır. Patoloji tanılama sürecinin önemli bir kısmı Patoloji bölümü tetkikleridir. Ancak bölüm dışında hastanın kliniği ve diğer laboratuar tetkik sonuçları da patoloji raporlamasında uzman doktorların yararlandığı kaynaklardır. Bu nedenle gerekirse patoloji uzman doktoru hasta ile görüşme ve muayene de yapabilir. Biyopsi ve operasyon materyalleri tetkikinde; özellikle tümör vakalarında, bazen, hastalarımıza ileri tetkik olarak histokimyasal ve immünhistokimyasal çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca hastanemiz Patoloji Bölümünde; USG (endo USG) veya BT eşliğinde alınan ince iğne aspirasyonları, tru-cut biyopsiler, küçük biyopsiler, eksizyonel biyopsiler ve operasyon materyallerinin tetkikleri ayrıntılı olarak çalışılmaktadır. Hastanemizdeki Patoloji-Sitoloji testleri daha çok gastrointestinal sistem, pankreatikobilier sistem, karaciğer, kalp ve üriner sisteme yöneliktir. B. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇALIŞILAN TESTN İSTENMESİ: Ameliyathanelerden, servislerden, polikliniklerden gönderilen patolojik/ sitolojik örnekler, incelenmeleri için bu bölümlerdeki hekimler tarafından Hastane Bilgi yönetim Sisteminden (HBYS) test talepleri yapılır. Dış merkezlerden gönderilen örneklerin test talepleri ise ilgili polikliniklerin hekimleri tarafında HBYS den yapılır. Tüm test talepleri HBYS den, hastanın kimlik tanımlayıcıları ile birlikte (adı, soyadı, dosya numarası v.s) klinik öyküsü, diğer fiziki bulguları, ön tanı, varsa laboratuar sonuçları ve önceki patoloji tanıları ile ilgili bilgiler dâhil olmak üzere sistem üzerindeki Patoloji İstem Formunun eksiksiz doldurulması suretiyle yapılır. Patoloji Bölümü

6 168 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi C. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇALIŞILAN TESTLERE AİT N ALINMASI VE TRANSFERİ: 1. AMELİYATHANEDEN GÖNDERİLEN TÜM SPESİMENN ALINMASI VE TRANSFERİ: 1.1. Ameliyathanelerden rutin inceleme için gönderilen dokular, %10 luk tamponlu formaldehid çözeltisi içine konulmalı, konulan çözelti miktarı doku hainden en az 4 katı, ideali 10 katı fazla olmalıdır ların yerleştirildiği kaplar, geniş ağızlı ve kapaklı olmalıdır Örneklerin bulunduğu kapların ağzı derhal kapatılmalı, örneklerin hava ile teması engellenmelidir Biyopsi kaplarının ağzı, dokudan daha büyük olmalı, biyopsi materyali bulunduğu kaptan rahat çıkartılabilmektedir. (Ağzı küçük kaplardan polip gibi dokular çıkartılırken parçalanmaktadır) Örnekler bekletilmeden gönderilmelidir Örneklerin konduğu kapların üzerine (biyopsi şişeleri, diğer kap ve kovalar) hasta ismi, protokol numarası ve materyalin cinsi gibi bilgilerin yer aldığı kimlik ve materyal tanımlayıcı etiket ve/veya bantlar yapıştırılmalıdır Bu tür kimlik tanımlayıcı etiketler, şişe/kap üzerinden kolayca ayrılacak türden olmamalı, kullanılan kalemler dayanıklı olmalıdır. (Islanmaya vb. nedenlerle yazının silinmesine neden olan türden olmamalıdır) 1.8. Parça alımı sırasında dokuların zedelenmesine sebep olabilecek aletler (stapler aleti gibi) dokudan çıkarılmalıdır Yukarıdaki işlemler, ameliyathanede steril olmayan hemşire veya sağlık memuru tarafından yapılır. Steril olmayan hemşire veya sağlık memuru, örneğin uygun kap ve yeterli solüsyonda bulunup bulunmadığının, kimlik ve materyal tanımlayıcı bilgilerinin örnek kabı üzerine yazılıp yazılmadığının kontrolünü yapmalıdır Otomasyon sisteminde test talebini steril olmayan hekim yapar. Steril olmayan hekim HBYS de ve basılı Patoloji İstem Formunda bulunan klinik öykü, fiziki bulguları, ön tanı, laboratuar sonuçları ve önceki patoloji tanılarını dahil olmak üzere tüm alanları eksiksiz doldurmalıdır Örneklerin transferi örneğin büyüklüğüne göre pnömotik sistemden veya görevlendirilmiş yardımcı personel ile patoloji sekreterliğine teslim edilmek üzere yapılmalıdır Patoloji bölümü kayıt sekreteri tarafından üzerinde hasta ismi ve diğer kimlik tanımlayıcı bilgilerin olduğu örnek ile basılı ve HBYS Patoloji İstem Formu arasındaki isim ve diğer klinik bilgilerin uyumu doğrulanarak numunelerin ü yapılır Ameliyathanelerde mesai saatleri dışında ve acil ameliyatlarda olası karışıklıkları önlemek için nöbetçi / icapçı doktorlar, HBYS. istemi dışında, basılı patoloji istem kâğıdındaki ve spesimen kabındaki bilgileri kontrol ettikten sonra ameliyathaneden ayrılmalıdır.

7 Toplam Katite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ AMELİYATHANEDEN GÖNDERİLEN FROZENN ALINMASI VE TRANSFERİ: Frozen; cerrahın ameliyat sırasında patoloji doktorundan konsültasyon istemesi işlemine verilen genel addır. Bu işleme İntraoperatif konsültasyon da denir. Frozen, ameliyat sırasında cerrahın karar verme sürecinde (ameliyatın şekline büyüklüğüne ve/ya da ameliyatın devam edip etmeyeceğine ) en önemli etkenlerden biridir Hastadan alınan frozen (taze doku biyopsisi, organ ya da sitolojik materyal) kesinlikle formaldehidsiz, istem kâğıdı (istem kâğıdında; ameliyat yapılan odanın telefon numarası, hastanın kimlik ve klinik bilgileri yer almalıdır) ile birlikte gönderilir Frozenda transfer ve yapılan işlemler acildir Yukarıda tariflenen transfer işlemlerine ilaveten frozen gönderilmeden önce patoloji doktor odasına telefonla bildirilmelidir. Eğer ulaşılamaz ise patoloji sekreterliğine haber verilmelidir Bu materyaller acil imprint, dondurma, kesit alma, ya da sitolojik santrifüj / işlemleri sonrası patoloji doktorları tarafından değerlendirilir Sonuç, ameliyathaneden verilen telefon numarası ve diafon yolu ile direk olarak doktoruna bildirilir. Hastane otomasyon sistemine giriş işlemleri, sonradan yapılır. 3. ENDOSKOPİK BİYOPSİ NİN ALINMASI VE TRANSFERİ: 3.1. Endoskopik biyopsiler, içinde %10 luk tamponlu formaldehid çözeltisi bulunan ağzı kapaklı 10 ml lik flakon şişeler içine alınmalıdır Biyopsi şişesi içindeki %10 luk tamponlu formaldehid çözelti, alınan doku büyüklüğünün en az 10 katı miktarda olmalıdır Endoskopik biyopsiler, içinde %10 luk formaldehid çözelti bulunan ağzı kapaklı 10 ml lik flakon şişelerde, hasta yakınları tarafından transfer edilir.(numunelerin hastane personeli tarafından ağzı kapaklı kutular içinde transferinin sağlanmasına yönelik çalışma başlatıldı.) 3.4. Biyopsi şişeleri üzerine, hastanın ismi, protokol numarası ve materyalin cinsini içeren etiket ve/veya bantlar yapıştırılmalıdır. Bu tür kimlik tanımlayıcı etiket veya bantlar, şişelerin üzerinden kolayca ayrılmayan, ıslanma vb. nedenlerle yazısında silinme olmayan türden olmalıdır Şişeler üzerindeki kimlik tanımlayıcı bilgiler ile istemdeki bilgilerin aynı olup olmadığı, materyal patolojiye gönderilmeden doktor veya bir yardımcı personel tarafından kontrol edilmeli bu kontrolden sonra transfer gerçekleştirilmelidir Klinikten alınan biyopsiler klinik personeli veya pnömatik sistemle gönderilir. Poliklinikten alınan endoskopik örnekler ise hasta veya yakınları tarafından transfer edilir (Numunelerin hastane personeli tarafından ağzı kapaklı kutular içinde transferinin sağlanmasına yönelik çalışma başlatıldı). Patoloji Bölümü

8 170 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi Biyopsi şişeleri üzerindeki hasta ismi ve diğer kimlik tanımlayıcı otomasyondaki istem formu arasındaki isim ve diğer bilgilerin uyumu Patoloji bölümü kayıt sekreteri tarafından doğrulanarak numunelerin ü yapılır. 4. POLİKLİNİKTEN GÖNDERİLEN KARACİĞER VE PROSTAT İĞNE BİYOPSİ NİN ALINMASI VE TRANSFERİ: 4.1. Poliklinikten gönderilen Karaciğer ve prostat iğne biyopsileri, içinde %10 luk tamponlu formaldehid çözeltisi bulunan ağzı kapaklı 10 ml lik flakon şişeler içine alınmalıdır Biyopsi şişesi içindeki %10 luk formaldehid çözelti, alınan doku büyüklüğünün en az 10 katı miktarda olmalıdır Örnekler konulduktan sonra kapların ağızları derhal kapatılmalı, örneklerin hava ile teması engellenmelidir Biyopsi şişeleri üzerine, hastanın ismi, protokol numarası ve materyalin cinsini ve alındığı lokalizasyonu içeren etiket ve/veya bantlar yapıştırılmalıdır Bu tür kimlik tanımlayıcı etiket veya bantlar, şişelerin üzerinden kolayca ayrılmayan, ıslanma vb. nedenlerle yazısında silinme olmayan türden olmalıdır Şişeler üzerindeki kimlik tanımlayıcı bilgiler ile istemdeki bilgilerin aynı olup olmadığı, materyal patolojiye gönderilmeden doktor veya bir yardımcı personel tarafından kontrol edilmeli bu kontrolden sonra transfer gerçekleştirilmelidir Patoloji bölümü kayıt sekreteri tarafından üzerinde hasta ismi ve diğer kimlik tanımlayıcı bilgilerin olduğu örnek ile HBYS. basılı ve Patoloji İstem Formu arasındaki kimlik ve klinik bilgilerin uyumu doğrulanarak numunelerin ü yapılır Klinikten alınan biyopsiler klinik personeli veya pnömatik sistemle transfer edilir Poliklinikten alınan biyopsiler ise hasta veya yakınları tarafından transfer edilir.(numunelerin hastane personeli tarafından ağzı kapaklı kutular içinde transferinin sağlanmasına yönelik çalışma başlatıldı.) 5. ENDO US, CT VEYA USG EŞLİĞİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİNİN ALINMASI VE TRANSFERİ: 5.1. Sitolojik materyallerin bir kısmı ya da tamamı uygun enjektör veya tüplere alınmalıdır Uygun enjektör veya tüplerin üzerine kimlik tanımlayıcılarının olduğu etiket yapıştırılmalıdır Enjektör veya tüpün üzerindeki kimlik tanımlayıcı etiketler, kolayca ayrılmayan (ıslanma vb. nedenlerle) ve yazısı silinmeyen türden olmalıdır Sitoloji materyalleri için önceden haber verilir ve planlama yapılır ise patoloji teknisyeni tarafından hasta başında hazırlanmış bulunan lamlara ince yayma tekniği ile yayılır.

9 Toplam Katite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Lamların kırılıp dökülmesini önleyecek mapelere konur. Hastanın ismi kurşun kalem ile buzlu camlı kenara yazılır Doktoru/ hemşiresi HBYS nde istemi yapar, hasta /hasta yakını ya da patoloji teknisyeni sitoloji materyali patoloji sekreterliğine ulaştırır. (Süreç iyileştirmek için merkezi biyopsi- sitoloji toplama birimi oluşturma çalışmaları başlatılmıştır. ) 5.7. Patoloji bölümü kayıt sekreteri tarafından üzerinde hasta ismi ve diğer kimlik tanımlayıcı bilgilerin olduğu örnek ile HBYS. ve basılı Patoloji İstem Formu arasındaki kimlik ve klinik bilgilerin uyumu doğrulanarak numunelerin ü yapılır İnce iğne aspirasyon sitolojisi ile gönderilen materyaller çok kalın yayılmamalı, lamların rodaj kısmına bulaşmamalı ve uygun etiketle birlikte gönderilmelidir Sitolojik materyaller en kısa sürede (1 saat içinde) teslim edilmelidir. Bu süre içinde teslim edilemiyorsa +4 C de buzdolabında saklanmalıdır. 6. SERVİSTEN VE/VEYA GİRİŞİMSEL İŞLEM POLİKLİNİKNDEN GÖNDERİLEN SİTOLOJİ MATERYALN ALINMASI VE TRANSFERİ: 6.1. Sitoloji materyaller uygun enjektör veya tüplere alınmalıdır Uygun enjektör veya tüplerin üzerine kimlik tanımlayıcılarının olduğu etiket yapıştırılmalıdır Enjektör veya tüpün üzerindeki kimlik tanımlayıcı etiketler, kolayca ayrılmayan (ıslanma vb. nedenlerle)ve yazısı silinmeyen türden olmalıdır İnce iğne aspirasyon sitolojisi ile gönderilen materyaller çok kalın yayılmamalı, lamların rodaj kısmına bulaşmamalı ve uygun etiketle birlikte gönderilmelidir Kliniklerde servis postası tarafından, polikliniklerde ise hasta yakınları (poliklinik postası tarafında getirilmesi için çalışma başlatıdı.) tarafından en kısa sürede (1 saat içinde) teslim edilmelidir Bu süre içinde teslim edilemiyorsa +4 C de buzdolabında saklanmalıdır İdrar sitolojisi yukarıda belirtilen şartlarda, fakat daha hızlı (5 dakika) gönderilmesinin yanı sıra alkolle tespit edilip, edilmediği özellikle belirtilmelidir Servisten ve/veya girişimsel işlem polikliniklerinden gönderilen sitolojik örneklerin etiketlenmesi, test talepleri, bunların kontrolü ve transfer kuralları diğer biyopsi örneklerinin alınması ve gönderilmesi kuralları içinde geçerlidir. Patoloji Bölümü

10 172 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi 7. KONSÜLTASYON İÇİN GÖNDERİLEN PARAFİN BLOKLAR VE/VEYA HAZIR CAMLARIN TRANSFERİ: 7.1. Konsültasyon için gönderilen parafin bloklar aşırı ısı ve ışıktan muhafazalı kutular içinde gönderilir Camlar oda ısısında gönderilir. Ancak kırılmayacak ve ışık almayacak kutular içinde transfer edilir Konsültasyon için gönderilen parafin bloklar ve camlar oda ısısında saklanabilir. 8. DİĞER HASTANELERDEN VE ÖZEL İŞLETMELERDEN GÖNDERİLEN SPESİMENLER, SIVILAR VEYA SİTOLOJİ CAMLARININ TRANSFERİ: Diğer hastanelerden ve özel işletmelerden gönderilen spesimenler, sıvılar ve sitoloji camları alım kuralları yukarda anlatılan hastanemiz ameliyathaneden gönderilen spesimenlerin alım kuralları ve servisten ve/veya girişimsel işlem polikliniklerinden gönderilen sitoloji materyalleri alım kuralları gibidir. HBYS den girişi olmayan ve istem yapılmayan örneklerin patoloji kaydı yapılmamaktadır. D. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE TEST SONUÇLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: 1. Hasta kaynaklı faktörler, 2. Örnek-organ alınma işlemine bağlı faktörler, 3. Etiketleme-istem yapma ile ilgili faktörler, 4. Formaldehid yeterliliği ve buna bağlı faktörler (transfer kurallarına bakınız.) 5. Kayıt alma işleminden (sekreterlikte, makroskopide, frozen da) kaynaklı faktörler, 6. Makroskopi süreci kaynaklı faktörler, 7. Sitoloji süreci kaynaklı faktörler, 8. ların Takip İşlemi (ların Cihazda, solüsyonlarla işlem görme süreçlerinde) kaynaklı faktörler. E. PATOLOJİ BÖLÜMÜ ALIM KAPLARI: cc örnek kabı 1500cc örnek kabı 5000cc örnek kabı biyopsi örnek kabı

11 Toplam Katite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 173 F. PATOLOJİ BÖLÜMÜ KABUL VE RET KRİTER: 1. PATOLOJİ BÖLÜMÜ KABUL KRİTER: 1.1. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE POLİKLİNİK VE SERVİSTEN GELEN N KABUL KRİTER: Poliklinikten gönderilen biyopsi materyalleri, doku hainin en az 10 katı büyüklüğünde %10 luk tamponlu formaldehid çözeltisi içinde, ağzı kapalı şişe veya kaplarda olmalıdır Biyopsi şişelerinin üzerinde hastanın ismi, alınma lokalizasyonu ve hasta dosya numarası eksiksiz yazılı olmalıdır Biyopsi şişeleri hasta/hasta yakını tarafından bekletilmeden teslim edilmelidir ların konulduğu kapların üzerindeki barkot/etiketleri kap üzerinden kolayca ayrılmayan, ıslanma vb. nedenlerle üzerinde silinme olmayan türden olmalıdır Sitolojik materyaller ise uygun enjektör veya tüplerde, etiketlenerek bölümümüze, servis postası, hasta/hasta yakını tarafından en kısa sürede (1 saat içinde) teslim edilmelidir Bu süre içinde teslim edilemiyorsa +4 C de buzdolabında saklanmalıdır İdrar sitolojisi yukarıda belirtilen şartlarda gönderilmesinin yanı sıra alkolle tespit edilip, edilmediği özellikle belirtilmelidir İğne ince aspirasyon sitolojisi ile gönderilen materyaller çok kalın yayılmamalı, lamların rodaj kısmına bulaşmamalı ve uygun etiketle birlikte gönderilmelidir Otomasyon sisteminde istem yapan doktor tarafından hastaya ait tanıya yardımcı klinik öykü ve fizik muayene bulguları, sonuçları, ön tanı, daha önceki patoloji tanıları, materyalin alınma lokalizasyonu belirtilmelidir Konsültasyon istemi yapılırken yukarıda belirttiğimiz ön tanı, vb. kriterlerinin yanında hastanın dış merkezdeki raporunun fotokopisi de eklenerek bölümümüze teslim edilmelidir Ayrıca hastanemizde opere edilmeyen ve bölümümüzde incelenmesi istenilen operasyon materyalleri de hasta/hasta yakını tarafından ilgili poliklinikten istemi olmak kaydıyla, dış merkezdeki istem kâğıdı, materyal üzerinde hasta adı-soyadı ve alınma lokalizasyonu belirtilmiş olarak teslim edilmelidir PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE AMELİYATHANEDEN GELEN N KABUL KRİTER: Ameliyathaneden gönderilen materyaller doku hainin en az 4 katı, tercihen 10 katı hacim büyüklüğünde %10 luk tamponlu formaldehid çözeltisi içinde, ağzı geniş kapaklı kaplarda, istem kâğıdıyla birlikte ameliyathane postası tarafından bekletilmeden teslim edilmelidir. Patoloji Bölümü

12 174 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi Her materyale ait otomasyon programında ayrı bir istemin bulunması gereklidir. Materyale ait istem kâğıdında ve otomasyondan yapılan istemde hastaya ait ön tanılar, klinik bulgular ve lokalizasyon belirtilmelidir Gelen materyal üzerinde (bulunduğu kabın üzerindeki etikette )hasta adı-soyadı, dosya numarası, gelen materyalin lokalizasyonu belirtilmelidir Acil konsültasyon (frozen) için bölüme ameliyat ekibinden bir kişi tarafından telefonla bilgi verilmelidir Frozen ağzı geniş kapaklı kaplarda kesinlikle formaldehidsiz gönderilmelidir Frozen için İstem kâğıdında hasta adı-soyadı, dosya numarasının yanı sıra ait ön tanılar, bakılması istenilen kriterler, önceki patoloji tanısı, iletişim numarası yazılı olmalıdır Frozen ameliyathane postası tarafından teslim edilmelidir. 2. PATOLOJİ BÖLÜMÜ RET KRİTER: 2.1. Materyallerde isim ve dosya numarası yazmaması, 2.2. Lokalizasyon belirtilmemesi, 2.3. A) Yetersiz%10 luk tamponlu formaldehid içinde gönderilmesi, B) Frozen istenen dokuya formaldehid konması, 2.4. Uygunsuz kaplarda gönderilmesi, 2.5. Otomasyon sisteminde istemin olmaması veya eksik olması (ön tanı, klinik bulgu, var ise önceki patoloji tanısı, vb.) 2.6. Materyal üzerinde yazan lokalizasyon ve tanı ile sistemdeki ve istem kâğıdındaki tanı ve lokalizasyon yerinin aynı olmaması, 2.7. Gönderilen materyalin içinde bulunduğu kabın kapağına sıkışmış olması, 2.8. Gönderilen kaplarda doku bulunmaması, 2.9. Sitolojik materyallerden 1 saatten fazla süre geçtikten sonra gönderildiğinde, idrar sitoloji ise alkolle tespit edilip, edilmediği belirtilmemişse, etiketi uygun değil ise, uygun olmayan bir kap ile gönderilmişse, Sistemde hastaya ait bir ya da birden fazla istem yapılmasına rağmen materyalin bölüme bir saat içinde gelmemesi ret nedenidir. G. PATOLOJİ BÖLÜMÜ PANİK TANILARI: Patoloji Bölümünde klinik olarak öngörülmeyen ancak hastanın tedavi ve izlemini ciddi ve akut şekilde etkileyecek (tümör ön tanısı alan hastalarda saptanan tüberküloz, mantar gibi enfeksiyon hastalıkları ya da hastanın kontrole gelmesini gerektirmeyecek basit işlemler sırasında tesadüfen saptanan neoplaziler gibi) durumları kapsayan ve acil olarak klinik hekimine iletilmesi gereken tanıları panik değer olarak etmiştir. Patoloji Bölümü panik tanı kriterleri aşağıda sıralanmıştır: 1. Klinik olarak benign bir lezyon olduğu düşünülen ancak patoloji tanısı premalign ya da malign olan olgular. 2. Klinik olarak malign olduğu düşünülen ve en kısa zamanda opere

13 Toplam Katite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 175 edilmesi gereken olgular. 3. Tümör ön tanısı alan ancak patoloji tanıları tüberküloz, mantar gibi enfeksiyon hastalığı olan olgular, 4. İnsidental olarak yakalanmış ancak patoloji tanısı preneoplastik ve/ veya neoplastik olan olgular, (hastanın kontrole gelmesini gerektirmeyecek basit işlemler sırasında tesadüfen saptanan neoplaziler gibi) 5. Lökositoklastik vaskülit, 6. Gebelik sonlandırılması kürtaj materyalinde villus veya trofoblast olmaması, 7. Endometrium küretajında yağ, 8. Plevra ve akciğer biyopsisinde başka organ parçası bulunması, 9. Frozen tanısı ile kalıcı kesit tanısı uyumsuzluğu, 10. İnce iğne aspirasyonu ilk tanısı ile son tanısı arasında uyumsuzluk, 11. Konsültasyon sonucunun orijinal tanıdan farklı olması, 12. yetmezlikli hastada BOS 13. BAL sıvısında bakteri, 14. Mantar viral inklüzyon 15. Kemik iliği veya kalp kapağında bakteri, 16. Böbrek biyopsisnde kresent görülmesi 17. kalp biyopsisinde mezotelyal hücre görülmesi 18. Kolon endoskopik polipektomi materyalinde yağ görülmesi 19. Transplant rejeksiyon H. PATOLOJİ BÖLÜMÜNDE TEST SONUÇLARININ VERİLMESİ: Uzman doktor tarafından değerlendirilen lamlar makroskopi kâğıdına rapor edilerek, sisteme kaydedilmek üzere sekretere iletilir. Patoloji sekreteri sisteme yazdığı raporları iki nüsha olarak basar, basılı raporlar son kontrolleri yapılmak üzere uzman doktora gelir. Uzman doktor tarafından tekrar gözden geçirilen raporlar, imzalanarak otomasyon sisteminden onaylanmış olur. Patoloji Kayıt Sekreteri tarafından, onaylanmış raporların bir nüshası ciltlenmek üzere arşive kaldırılır. Diğer nüsha ise poliklinik hastaları için hastanın kendisine veya birinci derece yakınlarına, servislerde yatmış/yatan hastalar için, ilgili bölümün personeline imza karşılığında verilmek üzere dosyalanır. Patoloji Bölümü

14 I. PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU SIRA NO TESTİN ADI ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ MİK- TARI KABI KABUL KRİ- TERLE- Rİ RED ÖN HAZIRLIK METOD 1 CD-117 (c-kit) formadehitli ağzı *(1) 2 Pansitokeratin (Anti Cytokeratin Coctail Pan-CK AE1 AE3 3 Anti- Chromogranin A (PHE-5) 4 Desmin 5 Neuron Specific Enolase (NSE) SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

15 SIRA NO TESTİN ADI 6 Anti Cytokeratin High Molecular Weight 34 BE 12 7 CD-20 8 CD-3 9 Hepatitis B Virus Surface Antigen (HBVs Ag) 10 Ig A (Alpha-Heavy Chain Patoloji Bölümü ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU MİK- TARI KABI KABUL KRİ- TERLE- Rİ RED ÖN HAZIRLIK METOD formadehitli ağzı formadehitli ağzı formadehitli ağzı formadehitli ağzı formadehitli ağzı SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

16 SIRA NO TESTİN ADI 11 Ig G (Gamma- Heavy Chain 12 Ig M (Mu- Heavy Chain 13 S CD-45 / LCA (Le- ucocyte- Common Antigen / T200) 15 Vimetin ( V9 ) 16 Cytomegalovirus ( CMV) ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU MİK- TARI KABI KABUL KRİ- TERLE- Rİ RED ÖN HAZIRLIK METOD SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

17 SIRA NO TESTİN ADI 17 CD-5 18 CD-10 (Calla 19 Actin Smooth Muscle ( SMA ) 20 CD-43 ( T-Cell Marker ) 21 CEA (carcino embryonic antibody CD66e Polyclonal Antibody) Patoloji Bölümü ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU MİK- TARI KABI KABUL KRİ- TERLE- Rİ RED ÖN HAZIRLIK METOD SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

18 SIRA NO TESTİN ADI Anti- Lambda Light chain Cytokeratin 7 ( Keratin-7 CK-7 ) Anti-Kappa Light chain Hepatocyte Ab-1 ( Heppar 1) CD 34 (Endothelial Cell Marker) Synaptophysin ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU MİK- TARI KABI KABUL KRİ- TERLE- Rİ RED ÖN HAZIRLIK METOD SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

19 SIRA NO TESTİN ADI 28 Melanoma (gp100) Ab-1 ( HMB 45 ) 29 CD68 30 Calretinin 31 Ki Cytokeratin 20 ( CK 20 ) 33 Melan-A (Melanoma Marker) Ab-4 Patoloji Bölümü ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU MİK- TARI KABI KABUL RED ÖN HAZIRLIK METOD SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

20 SIRA NO TESTİN ADI 34 p CD30 36 Epstein- BarrVirus /LPM Ab-1 37 Cytokeratin 19 ( CK 19, Keratin 19 ) 38 Cytokeratin 8 ( CK 8, Keratin 8 ) 39 Prostate Specific Antigen (PSA) ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU MİK- TARI KABI KABUL RED ÖN HAZIRLIK METOD SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

21 SIRA NO TESTİN ADI 40 p EMA (Epithelial Membrane Antigen 42 CD p Keratin Renal Cell Carcinoma Marker Patoloji Bölümü ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU MİK- TARI KABI KABUL RED ÖN HAZIRLIK METOD SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

22 SIRA NO TESTİN ADI 47 Faktör 8 48 May Grünwalds Giemsa 49 Modifiye Giemsa 50 Diff Quick(*5) 51 Rhodanin (Bakır) ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ Her gün Sitoloji Her gün Her gün Sitoloji Her gün PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU MİK- TARI KABI KABUL RED ÖN HAZIRLIK METOD formadehitli ağzı 0,5cc den az olmamalı Kapaklı Tüp Ya da enjektör 3000 devirde 3 dakika santrifüj, yayma ve havada kurutarak tesbit Manuel Hazır Solüsyonlarla 76x26x1mm ölçülerinde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde kesit alınmış lam Manuel Hazır Solüsyonlarla 0,5cc den az olmamalı Kapaklı Tüp Ya da enjektör Manuel Hazır Solüsyonlarla 76x26x1mm ölçülerinde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde kesit alınmış lam * (2) SONUÇ VERME SÜRESİ 1 gün 1 gün 1 gün REFERANS ARALIKLARI Sitolojik detaylar bütünüyle değerlendirilerek Malign/ Benign ya da spesifik tanılar verilir, gerekli durumlarda NOT kısmında yorum yapılır Sitolojik detaylar bütünüyle değerlendirilerek Malign/ Benign ya da spesifik tanılar verilir, gerekli durumlarda NOT kısmında yorum yapılır Sitolojik detaylar bütünüyle değerlendirilerek Malign/ Benign ya da spesifik tanılar verilir, gerekli durumlarda NOT kısmında yorum yapılır

23 SIRA NO TESTİN ADI 52 PAP Smear 53 Verhoeff Elastik 54 Weigert Van Gieson Elastik 55 Periodic Asit Schiff (PAS) 56 Periodic Asit Silver Metanamin (PAS-M) Patoloji Bölümü ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ Her gün Sitoloji Her gün Her gün Her gün Her gün MİK- TARI Sürüntü PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU KABI KABUL RED ÖN HAZIRLIK METOD Hazır lam preparatları Dakika %96 etil alkolde tesbit Manuel Hazır Solüsyonlarla lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI Sitolojik detaylar bütünüyle değerlendirilerek Malign/ Benign ya da spesifik tanılar verilir, gerekli durumlarda NOT kısmında yorum yapılır Stoplazma ve Çekirdek yayğınlığı % Olarak

24 SIRA NO TESTİN ADI ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ 57 Demir ( Perls İron) Her gün 58 Musicarmine Her gün 59 Kristal Viyole ( Amiloid için ) Her gün 60 Gram Her gün 61 Congo Red ( Amiloid için ) Her gün MİK- TARI PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU KABI KABUL RED ÖN HAZIRLIK METOD lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI

25 SIRA NO TESTİN ADI 62 Alcian Blue 63 Mason Tricrom 64 Reticulum 65 Ziehl Neelsen (EZN) 66 Hematoksilen - Eozin Patoloji Bölümü ÇALIŞMA ZAMANI TÜRÜ Her gün Her gün Her gün Her gün Her gün MİK- TARI PATOLOJİ BÖLÜMÜ AYRINTILI TEST TABLOSU KABI KABUL RED ÖN HAZIRLIK METOD lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde lam üzerine 3,5-4 mikron ölçüsünde Hema- toksilen- Eozin * (4) SONUÇ VERME SÜRESİ REFERANS ARALIKLARI Stoplazma eozin ile pembe, çekirdeğin hematoksilen ile mavi- mor byanarak ayrıntının seçilmesi

26 188 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ Laboratuvar Test Rehberi * ( 1 ) histokimya : İşlemler kesit aşamasından sonra manuel olarak yapılmaktadır. Prafinli mikroskopik kesitler 1 gece önce 56 derecede etüvde bekletilir. Ertesi sabah 1-3 farklı ksilende 5 er dakika bekletilir. 2-3 farklı alkolde 5 er dakika bekletilir. 3-3 farklı distile suda 5 er dakika yıkanır 4- Antije retriavel (düdüklü tencere içinde basınçlı buhar uygulaya rak yapılır) 5- Enzim antijeniteyi açıga çıkarmak için yapılır 6- Antijen retriavel den sonra düdüklü tencerenin basıncı düşürülerek kapağı açılır ve kendi kendine soğuması sağlanır. 7-3 farklı distile suda 5 er dakika yıkanır 8- %3 lük Hidrojen Peroksitte 15 dakika bekletilir 9-3 farklı distile suda 5 er dakika yıklanır 10-3 farklı Phosphate Buffer Saline (P.B.S.) de 5 er dakika yıkanır 11- Blocking solüsyonu damlatılır 5 dakika bekletilir 12- Primary Antibody damlatılır 60 dakika bekletilir 13-3 farklı P.B.S. de 5 er dakika yıkanır 14- Link solüsyonu damlatılır 15 Dakika bekletilir 15-3 farklı P.B.S. de 5 er dakika yıkanır 16- Streptavidin solüsyonu damlatılır 15 Dakika bekletilir 17-3 farklı P.B.S. de 5 er dakika yıkanır 18- Choromogen DAB-AEC damlatılır 5-30 dakika bekletilir 19-3 farklı distile suda 5 er dakika yıkanır 20- Mayer s Hematoxylen Boyası damlatılır 5 dakika bekletilir 21-3 farklı distile suda 5 er dakika yıkanır a- DAB Choromogen için kapatma yöntemi: 3 farklı alkolde 5 er dakika bekletilir kurutulur, 3 farklı ksilende 5 er dakika bekletilir Lamın üzerine kapatma maddesi entellan damlatılarak lamel ile kapatılır b- AEC Choromogen için kapatma yöntemi: Lamın üzerine kapatma maddesi Aqueous Mounting Medium damlatılarak lamel ile kapatılır. * ( 2 ) : sal boyanın özelliklerine göre hazır kitlerden manuel olarak yada toz ve solüsyonlardan hazırlanarak manuel olarak çalışılır. * ( 3 ) Olgunun genel değerlendirmesine bağlı olarak değişiklik arz edebilir * (4) takip cihazından çıkartılan materyaller Cº bulunan doku gömme cihazı kaset haznesine konur. Materyale uygun büyüklükte basemold seçilerek Cº parafin haznesinde eriyen parafin ile kaplanır. gömme cihazının soğutma kısmına konarak hazırlanan parafin bloğun, basemoldan ayrılması sağlanır Cº dk.soğutalan parafin bloklar

27 Toplam Katite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 189 mikrotom cihazında 4-6 mikronda kesilerek benmari su banyosuna atılır. Örnekler lam üzerine alınır.alınan lamlar sepetine dizilir. sepetleri Cº etüv de dk. bekletilerek deparafinizasyon işlemine başlanır. sepeti cihazına verilerek aşağıdaki prosedür gerçekleştirilir. 1.Ksilen 4.dk. 30 saniye 2 Ksilen 4.dk. 30 saniye 3. kurutma 4.%100 Etanol 30 saniye 5.%96 Etanol 30 saniye 6.%96 Etanol 30 saniye 7.Yıkama 30 saniye 8.Harris s hematoxilen 13 dk. 9.Yıkama 3dk. 10.%1 lik Asetik Asit daldır çıkar 11.Yıkama 1 dk. 12.Amonyak 1 dk. 13.Yıkama 5 dk. 14%96 Etanol30 saniye 15. Eosin yellow 5 saniye 16.%96 Etanol 10 saniye 17.%96 Etanol 10 saniye 18.%96 Etanol 10 saniye 19.Kurutma 4 dk. 20.Ksilen 4.dakika 30 saniye 21.Ksilen 4.dakika 30 saniye 22.Entellan ile kapatma. *(5)DİFF QUİCK YÖNTEMİ1.Metanol de 5 saniye bekletilir yıkamada dökülür2.yıkamadan Eosin damlatırlır 5 saniye bekletilir yıkamadan dökülür 3.Metilen Mavisi damlatılır 5 saniye bekletilir yıkanır Patoloji Bölümü

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ 2013 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. ERSİN TUNCER PATOLOJİ UZMANI (LABORATUVAR

Detaylı

A.Ü.T.F. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI TEST REHBERİ

A.Ü.T.F. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI TEST REHBERİ A.Ü.T.F. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI TEST REHBERİ 2015 1 İÇİNDEKİLER A. HİZMET KAPSAMI B. PATOLOJİ ANABİLİM DALINDA İNCELENEN ÖRNEK TÜRLERİ C. MATERYAL GÖNDERME VE KABUL KRİTERLERİ 1.

Detaylı

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri.

Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. Hizmet Kalite Standartları Dr. Ümit İnce Başlıklı Sununun Ekleri. (UYARI: Bu eklerdeki görüş, talimat, prosedür vb. ifadelerin bir kısmı eski yıllara ait revizyonlar olup, örnek vermek amacıyla sunulmuştur.

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI PATOLOJİ LABORATUARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ 2013 GN.FR.1569 REV.00 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. AMAÇ 3 2. KAPSAM...3 3.

Detaylı

TIBBİ İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI 3 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Mustafa BALCI EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Hasan KILIÇ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber, Türkiye

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır.

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır. ÖNSÖZ Güvenilir ve güvenli laboratuvar hizmeti sunumu temel amacımızdır.bu amaçla da kurumumuz "Tanıda Güvence" sloganını kendisine kalite yolculuğunun ilk gününden ilke edinmiştir.1994 yılında başladığımız

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.00 SAYFA NO 1 / 25 1. AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve dışında, Mikrobiyoloji Laboratuarında preanalitik, analitik ve post analitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak 2. KAPSAM: Merkez Laboratuarı

Detaylı

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır.

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır. HASTANE YERİNDE SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış

Detaylı

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ BÖLÜM KADIN DOĞUM ÇOCUK V ÇOCUK HASTALIKLARI YRİND DĞRLNDİRM SORU LİSTSİ 1 ACİL AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin tescilli

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde kalitenin tüm argümanlarını kullanmayı temel prensip haline getirmiştir.

Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde kalitenin tüm argümanlarını kullanmayı temel prensip haline getirmiştir. Toplam Kalite Birimi Laboratuvar Test Rehberi TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ 1 ÖNSÖZ Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laboratuvarları modern bir ortamda, giderek artan test çeşitleri

Detaylı

KEMİK VE YUMUŞAK DOKU PATOLOJİLERİ MAKROSKOPİ VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KEMİK VE YUMUŞAK DOKU PATOLOJİLERİ MAKROSKOPİ VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU 2010 PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU LOKOMOTOR SİSTEM ÇALIŞMA GRUBU KEMİK VE YUMUŞAK DOKU PATOLOJİLERİ MAKROSKOPİ VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU İSTANBUL, 5 ŞUBAT 2010 KEMİK / YUMUŞAK DOKU LEZYONLARINDA TEMEL

Detaylı

GAMA LABORATUVARI. Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 2012 yılında TS EN ISO 15189 kapsamında akredite edilmiştir.

GAMA LABORATUVARI. Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 2012 yılında TS EN ISO 15189 kapsamında akredite edilmiştir. GAMA LABORATUVARI 1998 yılında Nükleer tıp ve hormon laboratuvarı olarak kurulmuş olan Gama Tıp Merkezi, 2000 yılından itibaren biyokimya, hormon, hematoloji, mikrobiyoloji ve moleküler tetkikleri de yaparak

Detaylı

BURÇ GENETİK TANI MERKEZİ NUMUNE ALMA EL KİTABI

BURÇ GENETİK TANI MERKEZİ NUMUNE ALMA EL KİTABI Sayfa No 1 / 10 BURÇ GENETİK TANI MERKEZİ NUMUNE ALMA EL KİTABI BASKI NO :03 YAYIN TARİHİ : 20.11.2014 KONTROLSÜZ KOPYA ( ) SAYIN AİTTİR. Sayfa No 2 / 10 REVİZYON BİLGİLERİ SAYFA NO REVİZYON TARİHİ REV.

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI Sayfa No 1/30 REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI BASKI NO : 01 YAYIN TARİHİ : 01.02.2013 KONTROLSÜZ KOPYA ( ) Sayfa No 2/30 SAYFA REVİZYON REVİZYON NO: TARİHİ NO : YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03 1. AMAÇ Hastanemizin tüm kliniklerinde yatan hastalarımızın tanı, tedavi işlemlerini hasta ve çalışan güvenliği kapsamında yapmaktır. 2. KAPSAM Kliniklerinde yatan hasta ve refakatçilerine oryantasyon

Detaylı

Uzmanlık Eğitimi Programı

Uzmanlık Eğitimi Programı Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Programı Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bülent Celasun Uzmanlık eğitimi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Genel Yönetmeliği uyarınca yürütülür.

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ

YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 04 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:25.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1 / 1 AMAÇ: Reyhanlı Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinin genel işleyişinin tanımlanmasını ve tutulacak

Detaylı

MUĞLA DEVLET HASTANESİ

MUĞLA DEVLET HASTANESİ MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Doküman No : REH 002 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 ORYANTASYON REHBERİ 2011 Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı

Detaylı

E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU

E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU E. ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜBERKÜLOZU Çocukluk çağı tüberkülozu, toplumda TB enfeksiyonunun yayılmasının sürdüğünün bir göstergesi olarak alınmalıdır. Her çocukluk çağı TB olgusunun ayrıntılı bir temaslı muayenesi

Detaylı

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD

RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ YERİNDE SORU LİSTESİ SIRA NO BÖLÜM KOD SORU AS.1 ACİL SERVİS 1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? Acil servisin

Detaylı

ÖNSÖZ. Testler hakkında daha geniş bilgi almak istediğinizde her türlü haberleşme yolu aracılığı ile laboratuvarımız uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

ÖNSÖZ. Testler hakkında daha geniş bilgi almak istediğinizde her türlü haberleşme yolu aracılığı ile laboratuvarımız uzmanlarına ulaşabilirsiniz. ÖNSÖZ Muğla Devlet Hastanesi laboratuvarları giderek artan test çeşidi ile modern bir ortamda hastalarımıza ve doktorlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Elinizdeki test rehberi Muğla Devlet Hastanesi

Detaylı

Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ

Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ ISSN 0258-2171 TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ JOURNAL OF TURKISH MICROBIOLOGICAL SOCIETY Hastane Hizmet Kalite Standartları - HHKS Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri Standartları REHBERİ Türk Mikrobiyoloji

Detaylı

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. RUH VE SİNİR HASTALIKLARI YERİNDE DĞERLENDİR SORU LİSTESİ SIRA NOBÖLÜM KOD SORU 1 ACİL SERVİS AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

Patoloji Tetkiklerinde Faaliyet Tabanlı Maliyet Hesaplaması ve Güncel Fiyatlandırma Sistemi İle Karşılaştırılması

Patoloji Tetkiklerinde Faaliyet Tabanlı Maliyet Hesaplaması ve Güncel Fiyatlandırma Sistemi İle Karşılaştırılması Patoloji Tetkiklerinde Faaliyet Tabanlı Maliyet Hesaplaması ve Güncel Fiyatlandırma Sistemi İle Karşılaştırılması Ferda AK ERGÜN, İsmail AĞIRBAŞ, Işınsu KUZU ÖZ Amaç: Faaliyet Tabanlı Maliyet (FTM) sistemi

Detaylı