PSİKOSOSYAL - PSİKOSEKSÜEL GELİŞİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PSİKOSOSYAL - PSİKOSEKSÜEL GELİŞİM"

Transkript

1 PSİKOSOSYAL - PSİKOSEKSÜEL GELİŞİM Bütün canlılar arasında doğum esnasında en aciz ve en çok özen ile en uzun süre bakıma ihtiyacı olan insandır. Erişkin davranışı ve kişilik özellikleri çok zaman erken hayat döneminde yaşadığı birtakım olayların etkisinde gelişir ve ileri dönemlerde kendini gösterir. bu sebepte halk arasında çocuk gelecekteki erişkinin babasıdır,, sözü mevcut durumu anlatmaktadır. Bu söz aynı zamanda çocukluk ile yetişkinlik arasında bir devamlılık hali bulunduğunu da göstermektedir. İnsan gelişimi ve çevre arasındaki devamlı alışverişler sonucunda düzenlenmektedir. Genelde sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin çocukları daha üst seviyedekilere göre saldırgan kişilik yapısı gösterirler. Fakat çocuğun kavgayı sevmeyi veya diğer agresyon şekillerinden hoşlanması ise, yine içinde yetiştiği ailenin özellikleri ile ilgili bulunmaktadır. Gelişim genetik belirleyicilerin etkisi ile olmaktadır. Bebeklik, çocukluk, ergenlik, erişkinlik sürelerinden meydana gelen hayat süresinin gelişim evrelerinin tememl özellikleri şunlardır: 1) Her dönemde dominant davranış teması vardır ve bunun çevresinde davranışlar organize olmaktadır. 2) Her dönemin davranışı kendisinden bir önceki ve sonraki dönemin davranışlarından kalitatif farklılık gösterir. 3) Bütün çocuklar bu kademeleri aynı sırayı izleyerek geçirirler kademelerin atlanılması hiç bi zaman söz konusu olmaz. İLK YILLAR Çocuk yardıma muhtaçdır, daha çok tatlı gıdalar tercih eder. Bebeklere emme sütü ile aynı tatlılıkta ayarlanan inek sütü verildiğinde, bebeğin inek sütünü tercih ettiği de gözlenmektedir. Bu olay da bize birtakım yaratılıştan gelen olayların doğumdan itibaren kendisini gösterdiğini ifade etmektedir. Beslenmeden bir süre sonra, bebek kendisine verilen sütlerin hangisinin annesine hangisinin bir başka kadına ait olduğunu anlayabilmektedir.

2 KOGNİTİF GELİŞİM A) Sensoriomotor dönem: doğum ile ilk iki yaş arasındaki döneme denilmektedir. İki yaşına doğru ilerledikçe obje hakkındaki bilişler daha kesinleşir ve bebek objeyi arar, bulur ve onunla oynar. B) Preoperasyonel dönem : 2-7 yaş arasındaki dönemdir. Çocuk 3-4 yaşlarına geldiğinde sembolik olarak düşünmeye başlar. C) Operasyonel dönem : 7-12 yaşları arasındaki devredir. D) Formal operasyonel dönem : 12 yaşında başlar PSİKOSOSYAL PSİKOSEKSÜEL GELİŞİM ORAL DÖNEM (Psikoseksüel açıdan) Oral dönemin davranışa ait özellikleri iyi değerlendirilmek gerekir. Oral dönemde çocuk kendisine bakım verene bağımlı olmak zorundadır ve korunmaya bağımlıdır. İçe alım (incorporation) ve beslenme ihtiyacına bebek oral yolla ve bütün duyu organlarının katılımı ile olur (organizmanın biyolojik besinler ve uyaranla beslenmesi). Bebek ihtiyaçlarını ağlayarak ve tüm bedeni ile dışarı vurur. Ayrıca tepkileri farklılaşır ve isteklerini daha özgül biçimde iletebilme melekelerini kazanır Bebek kendisini koruyan ve kollaya, bakım veren, besleyen kişiye duygusal biçimde bağlanır (attachment). Bakım verende de karşılıklı bir bağlanma oluşur (sembiyotik ilişki). Bakımın sürekliliği ve niteliği özellikle önemlidir. Bu durum çocuğun benliğini ve çevresini algılanmasında ilk yapı taşlarını (temel güven duygusu) oluşturur. Beslenme düzeni, uyku bebekte çevre beklentilerine göre şekillenmeye başlar. Bu bir çeşit öğrenimdir. Oral dönemde doğuştan olan gelişme kusurları, doğum esnasındaki travmalar sürekli ve nitelikli bakım ve bakıcının yokluğu, anne kaybı çok önemli problemler yaratır. TEMEL GÜVEN GÜVENSİZLİK (Psikososyal açıdan) Bu dönemde beslenme, uyku, sindirim gibi işlevlerde düzen ve rahatlık mevcuttur. Bunlar toplumsal güven duygusunun ilk belirtileridir. Bu devrede bebek ALICI,, anne ise

3 VERİCİ,, pozisyondadır. Anne ile bebek arasında süreklilik, tutarlılık ve ayrılık ögeleri vardır. Bunun sonucunda çocukta Temel Güven Duygusu nun özü ortaya çıkmış olur. Bu devrede tehlike bebekte Temel Güvensizliğin Oluşması dır. Anne çocuk ilişkisinin niteliği Temel Güven Duygusunun oluşumunu belirler. ANAL DÖNEM ( AY) (Psikoseksüel açıdan) Çocuğun motor, zihinsel yetileri (melekeleri) gelişir. Bebek bağımlılıktan kurtulur, özerkliğe doğru adım atar. Biribirine zıt dürtü ve eğilimler yoğunluk kazanır, algılanır, yorumlanır ve değerlendirilir. Çevre burada denetleyici ve düzenleyici rol oynar. Çevre ile ilişkilerde onaylanan ve onaylamayan, doğru-yanlış tutumlar öğrenilir. Ödül ve cezalar, tepkiler bu dönemde belirginleşir. Tuvalet eğitimi bu dönemde başlar. Bunun ile ilgili eğitim süreci özerkliğin ilk belirtileridir. Özerklik çabalarının desteklenmesi lazımdır. Bağımlılığın kösteklenmesi, teşvik edilmemesi önemlidir. Aşırı cezalandırıcı, utandırıcı, kuralcı, katı eğitim veren tutumdan kaçınmak gerekir. Biyolojik kaynaklı gelişim kusurları bu dönemde bir problemdir. Çocuk bu dönemde pasif bağımlı, aşırı karşıtçı isyancı olabilir. Özerklik duygusu gelişemez ise bebekte utanç, kuşku ve kararsızlık duyguları ortaya çıkabilir. Anal dönemde saptanma diğer bir problemdir. ÖZERKLİK ( AY) (Psikososyal açıdan) İşeme ve dışkılamayı isteyince tutabilme ya da bırakabilme, giderek toplumsal anlam taşıyan birçok davranış özüntülerine de geçer ve genelleşir. Çocukta bu evrede biribirine zıt eş zamanlı iki eğilim arasında bir seçim yapabilme yetisi (melekesi) gelişmektedir. Seçim,, yapabilme ve istenç (irade) yetilerinin gelişmesi kösteklenebilir. Bu evredeki tehlike utanç ve kuşkuculuk duygularının aşırı gelişmesidir. Özerklik benlik saygısını yitirmeden utanç ve kuşkuya kapılmadan kendi kendisini denetleyebilmesidir. Toplumdaki yasa ve düzen ilkesini özerklik ve irade duygusuna bağlayanlar mevcuttur. FALLİK DÖNEM OYUN ÇAĞI DÖNEMİ (3-6 Yaş) (Psikoseksüel açıdan) Oyun çağına bebek motor sistem üzerinde egemenlik bulmuş olup, artan hareketliliği ile çevresinin çapını genişletmektedir. Egosuntrik yapıdan sosyosantrickyapıya doğru hızla

4 ilerlemektedir. Her konuyu öğrenme dönemi (curiosityz tecessüs) de denir. Cinsel ilgiler ve rollerin benimsenmesi çocukların oyunlarında çok belirginleşir. Çocuk bu dönemde girişkrn ve atılgandır; insanlar arasına dalmalar, merak, sürekli bir konularla uğraşma büyüme isteği, girişim (initiative) duygusunun temellerinin atılmakta olduğunu gösterir. artılganlığın kısıtlanması çocukta girişim kısırlığı ve aşırı çekingenliğe sebep olabilir. İğidişlik korkusu (castration fear) ve Oedipus karmaşası bu dönemin en önemli problemidir. Fallik dönemde saptanma: - Kız ya da erkeğin erişkin hayatta anne babadan kapamaması, bir eş seçemeyişi. - Anne babadan ayrılma ihtiyaçları ve girişimleri olunca aşırı suçluluk duygularının belirmesi - evlilik hayatında eşiyle bir türlü rahat edememe; suçluluk duygusu sebebi ile anne babaya aşırı düşkünlük gösterme - Aşırı çekingenlik girişimde bulunamama ve çabuk suçlanma eğilimleri - Cinsel ilişkiden korkma kaçınma: İmpotans, cinsel güçsüzlük korkuları. - Bedene bir zarar gelecek korkuları hipokondriazis. - Karşı cinse aşırı eleştiri ve olumsuz tutumlar, aşırı imrenme. - Cinsel kimlikte güvensizlikler,sapmalar. Saplanmaya sebep olabilecek durum ve etkenler: - Özdeşim imkanlarının yokluğu - Anne babanın aşırı itici, korkutucu, suçlayıcı oluşları - Anne babanın aşırı düşkünlüğü - Çocuğun temel güven ve özerklik duygusunun yetersiz kalışı - Küçük yaşta kıza ve erkeğe sorumluluk verme GİRİŞİM (Psikososyal açıdan) Çocuk 3 4 yaşlarından itibaren motor ve psikolojik yönden gelişmektedir. Anne baba ile özdeşim yaparak çocuk benliği gelişir, üst benlik oluşmaya başlar. Çocuk giderek bir törel sorumluluk duygusu gelişmektedir. Öğrenme bu devrenin en önemli göstergesidir. girişim,, ve becerebilme,, bu dönemi çok güzel anlatır. Bu evreye özgü psikososyal dönemeç (psychosocial crisis) aşılırken, çocuğun ağır suçluluk duygularına sürüklenmemesi gerekir. Özgür ve özerk düşünmek gelecekle ilgili gayeler beslemek rahatlık ve güç sağlar.

5 LATENT (GİZLİLİK DÖNEMİ) (Psikoseksüel açıdan) 6-14 yaşları arasındaki bu dönemde çocukta psikoseksüel çalkantılar, çatışmalar uyuklama durumuna geçer. Çocukluk çağının cinsel yaşamı, sanki uzun süreli bir uykuya geçmektir. Çocuk ailenin dar alanından çıkıp toplumun geniş ilişki ve öğrenme imkanlarına kavuşmaktadır. Çocuk yeni ilgiler, uğraşlar seçmiştir (okul,oyun,öğretmenler,spor,arkadaşlar). Ebeveynle özdeşimin yanısıra başkaları ile de özdeşim yapar. Çocuk enerjisini büyük oranda yüceleştirme (sublimation) amacı için kullanmaktadır. Öğrenmeye araç kullanarak ağırlık vermektedir. Yüceleştirme ile cinsel ve saldırganlık dürtülerinin amacı değişir. Dürtünün nesnesi de değişir. Yüceleştirme latent dönemde yoğunlaşır. Bu dönemde kognitif melekeler (yeti) ve duygusal tepkilerde gerçeklik ilkesi egemenlik kazanır. Zaman, uzay kavramları, sebep-sonuç ilşkisi, soyutlama, kavramsallaştırma, genellleme melekeleri (yetileri) gelişir. Arkadaşlıklar, dostluklar bu evrede oluşur. Öğrenme merakı toplumsal beklentilere uygun alanlara yönelir. Beceri alanları belirginleşir. Öğreticilerin çocuğun kişiliğine, özerkliğine, girişim ve yaratıcılığına önem vermelidirler. Aksi olursa, yalnız öğretmek istediklerine değer vermeleri benliği daraltır, ezberci ve ödev yükleyen öğretime döünüştürür. Arkaş gruplarından yoksunluk, özdeşim imkanlarının yokluğu, beceri kazanma şartlarının mevcut olmayışı bu dönemin en önemli problem kaynaklarıdır. Yalnızlık, içe dönüklük, yetersizlik duygusu bu evrede görülür. ÇALIŞMA VE YAPICILIK (Psikososyal açıdan) Bu evrediki çocuk, psikososyal açıdan, gerçek hayata girmeye hazır gibidir. Toplumun sağladığı öğrenme ve çalışma alanında kendini göstermek zorundadır. Araçları gereçleri kullanmayı öğrenir, beceriler geliştirir. İlkel toplumlarda ebeveynlerden öğrenilen birçok beceriler mevcuttur. Modern toplumlarda ise okuma yazma öğrenir.

6 Bu çerçevede çocuk yetersizlik ve aşağılık duygusu tehlikesi ile karşılaşabilir. Çocuk dış dünyaya açılamaz, gerekli aracı gereci kullanamaz. Çocuklar bazen okuduklarını anlayamazlar, zihinlerde bir mana yükleyemezler. Bunun sonucunda benliklerini daraltmakta, yetersizlik duygusu ortaya çıkarmaktadır. Özerk ve girişimci benlik gelişmesi durur, çocuk teknolojinin kölesi olur. ERGENLİK VE DELİKANLILIK DÖNEMİ (Puberty, edolescence) Ergenlik çağı (12-15 yaşında başlar) bedensel, cinsel, psikolojik olarak belirgin değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Hızlı büyüme, cinsel dürtü artışı, benliğin henüz tam olgunlaşmamış olması ve toplumsal yerin henüz kesinleşmemesi, aileye bağımlılığın sürmesi gibi sebeplerle bu çağ problemlerle yüklü, fırtınalı bir dönemdir. Bir mesleğe yönelme, derin boclamalara düşme, cinsel bunalımlar söz konusudur, zor anlaşılan bir kişidir. Zaman zaman korkunç derecede yalnızdır, kimsesizdir, güvensizdir. Önemli olan problem bocalamanın uyumsuzluk mu yoksa psikoz mu olduğunu anlamaktır. KİMLİK (İDENTİTY) Kimlik duygusunun kazanılması sürecinde çocuklukta yaşanmış kavgalar, çatışmalar yeni baştan yaşanır. Bu evrede ergen kim olduğu, ne olacağı sorularına kendisine sorar ve cevap arar. Ergenlik ve delikanlılık çağının dürtüsel çalkantıları içinde bütün eski özdeşimleri sarsılır, yeniden değerlendirilir. Yenileştirilen özdeşimlerle eski özdeşimler arasında bağ kurulur. İşte, kimlik duygusu benliğin bu bütünleştirme yetisinin artan biçimlerde yaşanması, kişiliğe yerleşmesidir. Kimlik duygusu (senseof identity), eskiden çekirdek durumda var olan kimlik duygusu ile, bu dönemde gelişen ve toplumsal anlam yüklenen kimlik duygusunun bütünleşmesi ve buna bağlı olan güven duygusudur. Kimlik duygusunun cinsel, toplumsal ve mesleki ögeleri mevcuttur. Delkanlı kendisini sınar yarışmaya kalkar, başkaları ile kendisini mukayese eder. Kendi cinsel yapısının ve yeterliliğinin gerçekçi kabullenişi ile cinsel kimlik duygusu olgunlaşır. Kimlik duygusunun toplumsal yönü ise delikanlının toplumda ve arkadaşları arasında yerini, değerini anlaması ve tanıtması, tanımasıdır. Geçici bir süre içinde olsa, belli grupları

7 ve kişileri aşırı ölçüde büyütür ve onlarla özdeşim yapar. Delikanlı, sanki başka birisi olur, kimliğini yitirir. Kendilerine benzemeyenleri dışlar acımasız ve katı tutum sergilerler. Arkadaşları ile sıkı bir dayanışma içine girerler, onları sınar, dostluğunu dener, gerçek dostluk arar. Bu dönemde aşık olur. Bu aşk cinsellik içerir. Ayrıca, başkalarınca nasıl görüldüğünü anlama çabasına girer. Bu sebeple delikanlılık döneminin aşkında konuşma egemendir. Mesleksel öge kimlik duygusunda göz ardı edilemeyeek derecede önemlidir. Mesleksel eğitim delikanlı için öncelik gösterir. hemen her toplumda kimlik ve meslek iç içedir. Bazı toplumlarda roller ve meslek konuları belirlenmemiştir. Böyle toplumlar sosyoekonomik yönden geridir ve imkansızlık içindedir. O zaman da, delikanlının bocalaması uzun sürer kimlik duygusu kişinin toplumca kabul edilmesi ve kendisini ispat edilmesiyle tamamlanır. Burada kişinin bilinçli ve bilinç dışı kabul edilmesinin söz konusu olduğunu belirtelim. Delikanlılıkta kişi toplumsal yerini, mesleki konumunu cinsel kimliğini yerine oturmağa, tanımağa çalışır. Bu çabaya kimlik dönemeci (identity crisis) denir. Kimlik krizi (bocalaması) ile kimlik kargaşasını ayırmak gerekir. Kimlik kargaşası (identity conifusion) kimlik krizini ağır bunalımlarla aşmaya çalıştığı dönemdir Kimlik krizi bazan sessiz bazan dalgalı ve gürültülü, fırtınalı geçebilir. Kimlik kargaşası yaşayan delikanlı aşırı uçlara kayabilir, ağır cinsel kuşkulara ve yetersizlik duygularına katılabilir; bunalıma, depresyona ve panik bozukluğa davetiye çıkarabilir. Anneye babaya topluma karşı hareketleri olabilir. Zaman zaman delikanlı ters kimlik (negative identity) belirtileri gösterebilir. Bunu ebeveynlerinin, kendisinin beklentilerine ters düşen davranışlar geliştirerek yapabilir. Kimlik kargaşası depresyon, aşırı taşkınlık, anti sosyal davranışlar, psikoza benzer toblalarla ortaya çıkabilir. Tedavi ile bu tablo düzelir. Bazı gençlerde ters kimlik yerleşir. Kimilerinde bocalama yıllarca sürer. YAKINLAŞMA (İNTİMACY) Birey erişkinlik çağında kendi kimliğini başkalarının kimliği ile birleştirmeye hazırlar. Bu, yakın ilişkiler kurma evresidir. Özveride bulunabilir ve ödünler verebilir. Dostluklarda, yakın arkadaşlıklarda bireyin kimliği bir başkasınınki ile birleşmektedir. Kimliğini kaybetme korkusu yaşamaz. Kimlik bocalaması devam ediyorsa kimliğini bulamamışsa yakın ilikiler kurmayı başaramaz. En büyük tehlike yalnızlık (isolation) duygusudur.

8 ÜRETGENLİK (GENERATİVİTY) Erişkin kişilerde çocuklarına bağımlıdır. İnsanlar olgunlaştıkça kendisine ihtiyaç duyulsun isterler, aranılmayı arzu ederler. İnsanlar destek verdiği, yetiştirdiği kuşaklardan ilgi ve destek bekler. Bu dönemde benliğin en önemli işlevi üretkenlik (üretim yapabilme = productivity ve yaratıcılık = creativity) ve üretilen nesnelere sevgi ile bağlanmadır. Bu evredeki tehlike kısırlık, verimsizlik, durağanlık (stagnation) ve benliğin yoksullaşmasıdır. Orta yaştaki insanlar çocuklarından beklediklerini bulamazlarsa depresyona girebilirler. BENLİK BÜTÜNLÜĞÜ (EGO İNTEGRİTY) Yaşlılık evresinde daha önceki dönemde kazanılmış benlik özelliklerinin iyice olgunlaşması ve biribirileri bütünleştirlmesi benliğin en önemli gözevidir. Benlik bütünlüğü olumlu olumsuz, acı tatlı yönleri ile bütün bir yaşamın olduğu gibi kabul edilişidir. Benlik bütünlüğüne ulaşmış kişi sonucu kesin belli gelecekten, ölümden ürkmez. Bu dönemin tehlikesi umut yitimi (despair) ve ölüm korkusudur.

İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım

İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım Yayına hazırlayanlar Prof.Dr. E. Tolga Dağlı Prof.Dr. Mehmet Akif İnanıcı Ankara, 2011 Hastane Temelli

Detaylı

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):520-546 doi:10.5455/cap.20120431 Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Hasan Atak, Nuray Taştan ÖZET Yakın

Detaylı

DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN 0 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA CİNSEL TUTUM VE DAVRANIŞ EĞİTİMİ

DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN 0 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA CİNSEL TUTUM VE DAVRANIŞ EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİN EĞİTİMİ BİLİM DALI DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN 0 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA CİNSEL TUTUM VE DAVRANIŞ EĞİTİMİ Muammer

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE Pek çok insan yaşamı boyunca sahip olduğu iş, eşya, ya da sağlık gibi kendisi için önemli olan bazı şeyleri kaybetmiş olabilir. Bu durumlar kaybedilen

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

AYIN KONUSU YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ (11-14 YAŞ ARASI)

AYIN KONUSU YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ (11-14 YAŞ ARASI) 1 EMPATİ, ÖZEL EKİN KOLEJİ P.D.R. SERVİSİNİN AYDA BİR YAYIMLANAN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL: 3 SAYI: 17 KASIM - 2003 AYIN KONUSU YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ (11-14 YAŞ ARASI) Çocuklarımızla çıktığımız eğitim yolculuğunun

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLER ( 6-10 YAŞ ARASI )

YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLER ( 6-10 YAŞ ARASI ) ÖZEL EKİN KOLEJİ Bilgi Toplumunun Okulu EMPATİ, ÖZEL EKİN KOLEJİ P.D.R.H. SERVİSİNİN AYDA BİR YAYIMLANAN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL: 2 SAYI: 15 MAYIS - 2003 AYIN KONUSU YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLER ( 6-10 YAŞ ARASI

Detaylı

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ANKSİYETE VE STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESYON ANKSİYETE VE STRESİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER BİLİM DALI FARKLI ÖZ-ANLAYIŞ (SELF-COMPASSION) DÜZEYLERİNE SAHİP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara Kayıp ve Yas Süreci Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara 1 İçerik Giriş Yas nedir? Yasa verilen ortak tepkiler nelerdir?

Detaylı

duyulmaması onda kaygı yaratır.

duyulmaması onda kaygı yaratır. ERGENLE İLETİŞİM Ergenle sağlıklı bir iletişim kurabilmek; ergenlik dönemin özelliklerini çok iyi bilmeyi ve iletişimin inceliklerine hakim olmayı gerektirmektedir. İnsan, doğumu ile ölümü arasında farklı

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 10-11 YAŞ ERGENLİK DÖNEMİ İÇİNDEKİLER: ERGENLİK DÖNEMİ VE EVRELERİ 10-11 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ NELERDİR? - Duygusal ve Sosyal Gelişim - Beden Gelişimi - Zihin Gelişimi - Sağlık Durumları

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ UYUMSUZ ÇOCUKLAR 310TDB006 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ayberk Asena TELLİ Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

Klinik Psikolog Şebnem Orhan PSİ Çocuk ve Aile Merkezi Klinik Psikolog www.psicocukaile.com

Klinik Psikolog Şebnem Orhan PSİ Çocuk ve Aile Merkezi Klinik Psikolog www.psicocukaile.com Klinik Psikolog Şebnem Orhan PSİ Çocuk ve Aile Merkezi Klinik Psikolog www.psicocukaile.com Erken Çocukluk Döneminde Anne Baba Ayrılığı ve Boşanma 31.12.2009 Çocuğun zihinsel ve duygusal gelişiminde ilk

Detaylı

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU

MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU MADDE KULLANIMI ÖNLEME KLAVUZU Editör Güner ERGENÇ - Emine YILDIRIM Kapak Devrim DEMİRAL Yayınevi logosu İSTANBUL, 2007 1 Editör Güner ERGENÇ e-posta: rehberlik34@meb.gov.tr Emine YILDIRIM e-posta: pdemine1@yahoo.com

Detaylı

i,, Eğitim TURK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI

i,, Eğitim TURK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI i,, ve Eğitim 15 TURK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI ÇOCUK VE EĞİTİM TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ III. EĞİTİM TOPLANTISI 25-26 E k im 1979 ŞAFAK MATBAASI, ANKARA 1980 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ NO: 3 Tayına Hazırlayan:

Detaylı

GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER

GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER AVRASYA DOSYASI 261 GRUPLARDA OLUMLU (TEDAVİ EDİCİ) VE YIKICI (DESTRUKTİF) ETMENLER Erol GÖKA* The difficulties faced in properly identifying the factors that affect the life in a social group has been

Detaylı

SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk

SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ Emine Öztürk 3 SOSYO-TARİHSEL PERSPEKTİF SÜRECİ İÇİNDE AŞK SOSYOLOJİSİ CİNİUS YAYINLARI İNCELEME ARAŞTIRMA ELEŞTİRİ Babıali Caddesi, No. 14 Cağaloğlu

Detaylı

MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!!

MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!! KASTAMONU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!! Başlarken İÇİNDEKİLER Gençlik ve Bağımlılık 2 Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 2 Madde Bağımlılığı 2 Madde Kullanımında Risk Oluşturan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE NEDENLERİ

ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE NEDENLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE NEDENLERİ Hazırlayan: Aysun (KARABIYIK) ÖZİPEK Danışman: Yrd.Doç. Dr. Vildan ONUR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

iş yaşamında STRES MAKALE-II Dr. Abdullah SOYSAL Özet Giriş çimento işveren mayıs 2009

iş yaşamında STRES MAKALE-II Dr. Abdullah SOYSAL Özet Giriş çimento işveren mayıs 2009 -II çimento işveren mayıs 2009 Dr. Abdullah SOYSAL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi asoysal@ksu.edu.tr iş yaşamında STRES Özet Günümüzün en önemli sorunları arasında yer alan stres, çalışma yaşamında

Detaylı

farklılıkları, aile bireylerinin sosyal etkileşimleri, sosyokültürel farklar, davranış problemleri vb. gibi birçok konu incelenebilir.

farklılıkları, aile bireylerinin sosyal etkileşimleri, sosyokültürel farklar, davranış problemleri vb. gibi birçok konu incelenebilir. 1 BÖLÜM I 1.GİRİŞ Çocuk, çizdiği resimler aracılığıyla iç dünyasını, bilinçdışı isteklerini, duygularını aktarır. Resim, çocuğun kendi duygu ve düşüncelerinin bir ürünü olduğu için okulöncesi dönemde çok

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ERGENLĐK DÖNEMĐ DĐN EĞĐTĐMĐ

ERGENLĐK DÖNEMĐ DĐN EĞĐTĐMĐ ERGENLĐK DÖNEMĐ DĐN EĞĐTĐMĐ Yard. Doç. Dr. Turgay GÜNDÜZ Uludağ Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ERGENLĐK NEDĐR? ERGENLĐK ÇAĞININ GENEL ÖZELLĐKLERĐ NELERDĐR? Ergenlik, çocuklukla yetişkinlik

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLMAK VE AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER HOLLANDA YA HOŞGELDİNİZ

ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLMAK VE AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER HOLLANDA YA HOŞGELDİNİZ ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLMAK VE AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER HOLLANDA YA HOŞGELDİNİZ Bana genellikle özürlü bir çocuk büyütmemin nasıl bir şey olduğunu sorarlar. İşte anlatıyorum. Bir bebek sahibi

Detaylı

ÜNİTE FİZİKSEL GELİŞİMİ TAKİP ETME İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Birol ALVER

ÜNİTE FİZİKSEL GELİŞİMİ TAKİP ETME İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Birol ALVER FİZİKSEL GELİŞİMİ TAKİP ETME İÇİNDEKİLER Fiziksel Gelişimin Takip Edilmesi Gelişimin Temel İlkeleri Doğrultusunda Gelişimi Takip Etme Fiziksel Gelişimde Ortaya Çıkan Rahatsızlıklar ÇOCUK GELİŞİMİ - I Doç.

Detaylı