Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELSİZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Ankara Şehri içme,kullanma ve Endüstri suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesinde, görevli personelin birbiriyle telsizle yapacakları haberleşmenin biçim ve koşulları ile telsizlerin bakım, tamir, kullanma ve saklanmasında uyulacak kurallar düzenlenmektir. Kapsam Madde 2- Kuruluşumuz hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında trafiği tamamlayıcı ve emniyetinin artırılması ile hizmetlerin hızla yerine getirilmesi amacıyla işyerlerimizde görevli personelin sabit ve seyyar telsizlerle yapacakları haberleşmenin yapılış şekil ve kurallarını kapsar. Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu yönetmelikte geçen Kuruluş: ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Personel: ASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Su Arıtma Tesisleri,Pompa İstasyonları,Su Depoları,Bölge Müdürlükleri,Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, Barajlar ve Ana İsale Hatları Daire Başkanlığı ve diğer birim çalışanlarını Telsiz Şebekesi: Kendi aralarında konuşma irtibatını sağlayan telsiz istasyonlarının bütününü, El Telsizi: Bir kişi tarafından taşınarak kullanılan portatif telsizleri, Mobil Telsizi: Motorlu araçlara yerleştirilerek kullanılan telsizleri, Sabit Merkez Telsizi: Bir yere tespit edilen ve yer değiştirmeden kullanılan telsizleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Telsizlerin Bulundurulması ve Kullanılması Telsiz Bulunacak İşyerleri ve Personel Madde 4- Trafiğin tanzimiyle doğrudan ilgili olmayan haberleşmenin yapılması amacıyla, telsiz bulunacak işyerleri araç ve personel aşağıda belirtilmiştir. a) Telsiz Bulunacak İşyerleri: 1) Genel Müdürlük, Su ve Kanal İşletme Daire Başkanlığı ve ilgili birimleri, Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, Güvenlik Amiri, Güvenlik Şefi, Güvenlik Sorumluları ve Güvenlik memurları, Arıtma Tesisleri,Su depoları,pompa İstasyonları,Bölge Şube Müdürlükleri,Barajlar ve Ana ishale Hatları,Şantiyeler,pissu Arıtma Tesisleri ve diğer birimler. b) Telsiz Kullanma Yetkisi Olan Personel 1) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Sivil Savunma Uzmanlığı, takip ve kontrolünden sorumlu personel, Daire Başkanları,Şube Müdürleri, Koruma Güvenlik Müdürü ve Yardımcıları, Baş şoförlük.bölge kontrolleri,bölge Müdürlüğü Şefleri.Vanacılar,Arıtma Tesisleri personeli,pompa İstasyonları Su depoları personelleri, Telsizin Kullanılmasında Uyulması Gereken Kurallar Madde 5- Telsizlerin kullanılmasında meydana gelecek karışıklık ve düzensizliklerin önlenmesi amacıyla aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur. a) Telsizle sadece ASKİ Genel Müdürlüğü hizmetleri ile ilgili konuşmalar yapılır. Özel konuşma yapılamaz. b) Telsizle konuşmalar kısa ve öz olmalıdır. c) Telsizle konuşma yaparken, düğmeye basıp konuşmaya girilmez. Mevcut konuşmanın bitmesi beklenir. d) Birimlerde bulunan ana telsizler devamlı açık tutulur. Kapalı olduğu belirlendiğinde sorumluları hakkında soruşturma açılır. e) Telsizle yapılacak konuşmalar orta ses tonuyla ve tek tek konuşularak yapılır. f) Telsiz cihazı patlayıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde kullanılmaz.

2 Bütün bu hususlar kontrol elemanları tarafından titizlikle takip edilir, aksine hareket edenler hakkında işlem yapılır. Telsizle Konuşmanın Sağlanması Madde 6- Telsizle konuşmanın ne şekilde yapılacağı, telsizlerin tür ve tiplerine uygun olarak hazırlanacak olan kullanma talimatlarında belirtilir. Telsizleri bu talimatlara uygun olarak kullanılmayanlar hakkında işlem yapılır. Kullanma talimatları bu yönetmeliğin sonuna konulmuştur. Telsiz Kullananların Birbirini Araması Madde 7- Telsiz bulunan işyerleri, araç ve personel birbirlerini aşağıdaki şekilde arayarak haberleşirler. a) İlgili birimlerce, bir merkezde telsiz bulunan bürolara ve personele birer kod numarası veya ismi verir. Telsizle yapılacak aramalarda bu kod veya isimler kullanılır. b) Hangi işyeri veya personelin, hangi kanalları kullanacağı Genel Müdürlükçe belirlenir. c) işyerlerinde, manevrada ve diğer hizmetlerde bulunan telsizleri hangi personelin kullanacağı ilgili birimlerce belirlenir ve bunların dışındaki personelin telsizle haberleşme yapması yasaklanır. d) Kara taşıt araçlarında telsiz varsa, bunlara da aynı, şekilde kod numarası veya isim verilir. Telsizle Haberleşmenin Yapılması Madde 8- Telsizle haberleşme aşağıdaki şekilde yapılır ve konuşmalarda belirtilen konuşma kalıpları kullanılır. a) Telsiz, konuşmayı sağlayacak duruma getirilir. b) Aramayı yapan önce kendi kodu veya numarasını sonra aradığı yerin kodunu veya numarasını belirtir ve tamam diyerek konuşmayı bitirir. Aranan telsizin yetkilisi ve bu duyuruyu aldığında; önce kendisini arayanın kodunu veya numarasını, sonra kendi kodunu veya numarasını söyler ve dinlemede olduğunu bildirir. Bunun üzerine arayan görevli konuşmasını yapar ve "tamam" diyerek konuşmayı bitirir. Konuşmayı dinleyerek aynen tekrarlar ve sonunda "anlaşıldı tamam" diyerek konuşmayı bitirir. Her ikisinin de "tamam" demesi ile haberleşme tamamlanmış olur. Eğer verilen emir veya konuşma tam anlaşılmamış ise, emrin anlaşılmadığı ve tekrarlanması aynı şekilde istenir. d) Telsizle yapılan haberleşme sırasında konuşulan kişinin yetkili kişi veya ASKİ personeli olup olmadığı konusunda tereddüde düşüldüğünde, sorulacak bazı sorularla kendisini tam olarak tanıtması istenir. e) Telsizle yapılacak haberleşmeler Merkezlere konulacak cihazlarla banda kaydedilir ve yetkililerce periyodik olarak yapılan konuşmaların yönetmeliğe uygunluğu kontrol edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Telsizlerin Emniyeti ve Korunması Madde 9- Telsizlerin yetkisiz kişilerin eline geçmesine ve bu kişiler tarafından kullanılmasına engel olunması için aşağıdaki tedbirler alınır. a) Her telsiz için bu yönetmeliğin sonundaki EK-1 form tanzim edilir ve bu forma alınacak emniyet ve koruma tedbirleri ile kullanılacak yetkili personelin isimleri yazılır. b) Telsiz kullanırken veya kullanılmazken nerede bulundurulacağı veya saklanacağı belirtilen, kullanılmayan telsizler kilitli yerlerde saklanır. c) Bir işyerinde birçok telsiz bulunuyorsa, günlük dağıtımı ve toplanması işyeri amiri veya görevlendireceği bir sorumlu tarafından yapılır ve cihazlar günlük sayımlarla kontrol edilir. d) Bürolarda bulunan telsizler nezaretsiz bırakılmaz ve bu durumlarda büro kilitlenerek görevli olmayanların girmesi engellenir. e) Nöbet hizmetinin yapıldığı yerlerde; Telsiz cihazları nöbet defterine yazılarak devir edilir. f) Diğer taşıma araçlarında bulunan telsizler, koruma altında olmayan yerlerde, araç parka çekilirken sökülerek alınır ve tekrar araca takılıncaya kadar işyerinde emniyet altında bulundurulur. g) Koruması olan yerlerde park edilen araçların telsizleri sökülmeyerek nöbetçi veya Güvenlik personelinin sorumluluğunda terk edilir ve araç kapıları mutlaka kilitlenir.

3 h) Büro dışında vardiyalı görev yapan personeldeki telsizler, birbirlerine nöbet defterine yazılarak devir edilir. j) Telsizlerin görev alanı dışına çıkarılması ve kullanılması (24 saat esasına göre görev yapan koruma ve güvenlik personeli hariç) yasaktır. k) Herhangi bir arıza halinde yetkili teknik elemanların dışındaki, personelin, telsizleri açması, tamire çalışması veya diğer şahıslara tamir için vermesi yasaktır. l) Telsizlerin korunması, görevli olmayanlar tarafından ve belirlenen amaçlar dışında kullanılmaması işyeri amirleri tarafından sağlanır. m) Telsizlerin kaybolması, çalınması veya başkalarının eline geçmesi halinde vakit geçirilmeden yazılı olarak en yakın emniyet teşkilatına haber verilerek bir tutanak tanzim ettirilir. Durum ayrıca yazılı olarak ve tutanakta eklenerek en kısa zamanda Tesisler Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir. n) Telsizin kaybolmasına, çalınmasına başkalarının eline geçmesine ve yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasına neden olanlar hakkında ASKİ Personel Disiplin Yönetmeliği hükümlerince işlem yapılır. Telsizlerin Bakım ve Onarımı Madde 10- Telsizlerden en iyi şekilde yararlanılması için bakım ve onarımları aşağıdaki şekilde yapılır. a) Telsizlerin kullanılmasına, taşınmasına ve bakımına özen gösterilir. b) Zamanında şarj edilmesi için, kullanılmadığı durumlarda şarj yerlerine bırakılır ve belli süre burada kalması kullanan personel veya işyeri amiri tarafından sağlanır. c) Arızalı telsizler en seri şekilde işyeri amirleri tarafından Tesisler Müdürlüğüne gönderilir. d) Arızalı telsizlerin onarımını yaptırmayan işyeri amirleri sorumlu tutulur. Telsizle Haberleşme Yapacak Personelde Bulunacak Bilgiler Madde 11- Telsizle haberleşme yapacak personelde aşağıdaki bilgileri kapsayan dokümanların bulunması zorunludur. a) Çeşitli tip ve türdeki telsizlerin kullanma talimatı, b) Telsiz bulunan işyerlerinin çağrı türü ve kodu, c) Arıza ve bakımlarının yapılacağı yerlerin listesi, Telsizlerin Devre Dışı Bırakılması Madde 12- Telsizler aşağıdaki hallerde ve şekilde devre dışı bırakılır. a) Birimlerde bulunan sabit telsizler sadece gerekli talimat verilmesi halinde, b) Araçlardaki telsizler, aracın servis dışı bırakılması, telsiz bağlantısının bulunduğu en son noktadan hareketten sonra, araç seferinin son bulduğu mahalde, c) El Telsizleri hiçbir iş için kullanılmadığı hallerde devre dışı bırakılır ve Telsiz Merkezine teslim edilir. Bu durumlar dışında telsizler kesinlikle devre dışı bırakılamaz.. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler Yönetmelikte Olmayan Hususlar Madde 13- Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, Telsiz Kanunu ve bu kanuna göre hazırlanmış olan Tüzük hükümleri uygulanır. TELSİZ KULLANMA TALİMATI Amaç Madde 1- Bu talimat, Kuruluşumuz iş yerleri, tesisler şantiye, su ve kanal hat bakım hizmetleri, arıtma tesisleri hizmetleri, güvenlik hizmetleri ile buna benzer diğer hizmetlerde görevli personel arasında yapılacak telsiz haberleşmesinde kullanılacak cihazların tür ve tiplerine göre çalışma şeklini düzenler.

4 Kapsam Madde 2- Telsiz haberleşmesi, trafik hizmetlerini tamamlamak, emniyetini arttırmak ve hizmetlerin kısa sürede yerine getirilebilmesi için yapılır. Kuruluşumuzda bu hizmetlerin yerine getirilmesinde en çok Aselsan, marka sabit ve seyyar telsiz türleri kullanılmaktadır. Geniş alan kaplama telsiz sisteminin kullanılmasına ait talimatlar, projeler gerçekleştikçe, sistem kurulan bölgelere Genel Müdürlükçe ayrıca bildirilir. Sabit Merkez Telsizi Kullanma Talimatı Madde 3- Çeşitli marka sabit merkez telsizlerinin genel olarak çalıştırılma şekli aşağıda sıralanmıştır. a) Kullanılan güç kaynağının şebekeye bağlı olduğuna dikkat edilir. b) Telsiz cihazını çalıştırmak için cihazın ön tablosunda bulunan açma-kapama (ON-OFF) anahtarı açık (ON) duruma getirilir. c) Kanal düğmesi tahsis edilen kanala ayarlanır. d) Telsiz cihazının ses düğmesi yarıya kadar açılır. Gürültü ayar düğmesi sola doğru sonuna kadar çevrilir. Hoparlörden gürültü duyulduğunda, düğme tekrar yavaş yavaş sağa doğru gürültünün kesileceği yere kadar çevrilir. e) Telsizin göndermeye geçebilmesi için mikrofon üzerindeki bas/konuş mandalına basılır. Mandal basılı durumdayken telsiz üzerindeki gönderme lambası yanar. Bu lamba cihazın gönderme konumunda olduğunu belirtir. Düğme basılı durumda konuşma yapılırken mikrofon ağızdan 5-6 cm. mesafede tutulur. Konuşma bittikten sonra TAMAM kelimesi kullanılarak düğme bırakılır. Mandal bırakıldığında, gönderme lambası bulunan cihazlarda gönderme lambası sönecektir. f) Karşı yayın olduğunda, alma lambası bulunan cihazlarda alma lambası yanacaktır. Mobil Telsizi Kullanma Talimatı Madde 4- Motorlu araçlara yerleştirilerek kullanılan mobil telsizlerin çalıştırılmasında Sabit Merkez Telsizi Kullanma Talimatında yer alan maddeler uygulanır. El Telsizleri Kullanma Talimatı Madde 5- El telsizlerinin genel olarak çalıştırılma şekli aşağıda sıralanmıştır. a) Telsizi açmadan önce antenin ve batarya bloğunun uygun biçimde takılı olduğuna dikkat edilir. b) Aç-kapa/ses anahtarı saat yönünde çevrilerek telsiz açılır. Hoparlörden çıkan ses şiddeti bu anahtar ile ayarlanır. c) Kanal anahtarı ile görüşme yapmak istenilen kanal seçilir kanallar kanal anahtarı ile tuş takımlı telsizlerde 16. Kanaldan büyük kanallar kanal anahtarı 16 konumuna getirilerek tuş takımından kanallar seçilir. d) Gönder yapmak için bas-konuş mandalına basılır ve konuşma boyunca basılı tutulur. e) Mikrofona 3-5 cm. mesafeden normal sesle telsiz dik tutularak konuşulur. f) Konuşma bitince bas-konuş mandalı bırakılarak dinleme konumuna geçilir. g) Bas-konuş mandalına basıldığında gönderme lambası ışımıyorsa batarya bloğunun şarj edilmesi gerekir. h) Bas-konuş mandalına basıldığında bir uyarı tonu duyuluyorsa telsiz gönderme izni olmayan (tanımsız) kanaldadır. Batarya Değiştirme ve Şarj Etme Madde 6- Tiplerine göre; telsizlerin batarya değiştirme ve şarj edilmesinde aşağıdaki işlemler yapılır. a) 4011 Tip: 1-Telsiz kapatılır. 2- Bataryayı yerinden çıkarmak için telsiz bataryası açıkta kalacak şekilde çevrilir. 3- Batarya kilidi, üzerindeki ok işareti yönünde itilerek batarya geriye doğru itilir. 4- Batarya yuvasından çıkarılır. 5- Bataryayı takmak için bataryanın telsizle temas eden iç yüzündeki dört adet çıkıntı telsizin arka yüzündeki dört adet yuvaya girdikten sonra batarya telsize doğru hafifçe bastırılarak yukarı doğru itilir. 6- Klik sesi duyulduğunda batarya yerine oturmuş demektir. 7- Şarj cihazı, batarya bloğunu telsize takılı iken veya yalnız başına şarj edebilir.

5 8* Telsiz cihazı hızlı şarj cihazına yerleştirildiğinde hızlı şarj (kırmızı lamba) ışır. 9- Batarya şarjı tamamlandığında-tampon şarj göstergesi (yeşil lamba da) ışır. 10- Bataryada hata (açık ve kısa devre) olması durumlarında kırmızı lamba (led) ışır söner. 11- Telsiz şarj cihazına takılı iken alma ve gönderme yapabilir. 12- Sık kullanılmayan telsizler ayda bir kez şarj ve deşarj edilmelidir. 13- Batarya tam deşarj olmadan şarja alınmamalıdır. 14- Şarjı tamamlanan telsizler uzun süre aşırı şarja tabi tutulmamalıdır. 2- Batarya telsizin üzerinde ise telsizin Volume / ON-OFF açma kapama anahtarı OFF durumuna getirilir. 3- Lambanın aydınlanması şarj cihazının bataryayı gerekli şekilde şarj ettiğini gösterir. Yürürlük: Madde 7- Bu talimat.../.../... tarihinde yürürlüğe girer.

6 TELSİZ EMNİYET VE MUHAFAZA TALİMATI Amaç: Madde 1- Bu talimatın amacı; 2813 sayılı Telsiz Kanununun 30. Maddesi gereğince telsiz sistemi kuran ve çalıştıran Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, cihazlarının yetkisiz kişilerin eline geçmesine ve bu kişiler tarafından kullanılmasına mani olucu tedbirlerin alınması esaslarını tespit etmektir. Kapsam: Madde 2 -Bu talimat telsiz işleten kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Telsiz Emniyet ve Muhafazası İle İlgili Esaslar Madde 3- Telsiz Emniyet ve Muhafazası ile İlgili olarak; I- Telsiz kullanan, kamu kurum ve kuruluşu ile gerçek ve tüzel kişiler her telsiz için ayrı ayrı alacakları emniyet ve muhafaza tedbirlerini tespit ederek; ekteki formu aşağıdaki esaslara göre doldurup, cihazın yanında bulundurmaya mecburdurlar. Tedbir alınmaması sonucu, cihazları yetkisiz kişiler eline geçenler hakkında 2813 sayılı Kanuna göre yasal işlem yapılır. II- Her cihaz için özel ve genel tedbirler olmak üzere, iki ayrı tedbir alınır. a) Özel Muhafaza Tedbirleri: Her cihazın cins ve kullanıldığı yere ve zamana göre tespit edilip, kullanıcının imkan ve kabiliyetine göre alabileceği özel tedbirlerdir. Bu tedbirler her cihaz için ayrı ayrı şekillerde olabileceği gibi cihaz kullanan kişilere göre de değişebilir. Bir örnek ile açıklamak gerekirse; (1) Kişi, sabit cihazını kullanmadığında; kasada saklıyorsa, özel muhafaza tedbirler bölümüne; cihaz kullanmadığı zaman kasada saklanmalıdır. (2) Kişi, çekmecede saklıyorsa; kilitli şekilde saklanmaktadır. Şeklinde yazmalıdır. b) Genel Muhafaza Tedbirleri: (1) El Telsizleri: (a) El telsizleri kullanılmadığı zaman, başkasının eline geçmeyecek şekilde; emniyete alınmış bir yerde muhafaza edilir. (b) Bir kuruluşta bir çok telsiz bulunuyorsa; günlük dağıtımı ve toplanması bir sorumlu tarafından yapılır ve cihazlar günlük sayımlarla kontrol edilir. (c) Kurum ve kuruluşlar da nöbet hizmeti varsa; telsiz cihazlarının devri nöbet defterine yazılır.,,» (2) Araç Telsizleri: (a) Özel nöbetçilerin kontrolü altında olmayan bütün araç telsizleri araçlar parka çekilirken araçlardan sökülerek alınır ve tekrar araçlara takılıncaya kadar muhafaza altına alınır. (b) Araçlar nöbet hizmeti bulunan bir araç parkına çekiliyorsa, cihazlar sökülmeyerek nöbetçinin sorumluluğuna terk edilir ve araç kapıları muhakkak kapalı tutulur kilitleri varsa kilitlenir. (c) Sürücüler araçlarını terk ettiklerinde, ara kapılarını muhakkak kapatırlar ve kilitlerler. (3) Sabit Telsizler: (a) Arazi de bulunan sabit telsizler etrafı tel engeli ile çevrilir. (b) Bu gibi yerlerde daima nöbetçi bulundurulur. (c) Sabit telsizler; ev, işyeri, gemi, yat vs. gibi kapalı yerlerde ise; telsizler kullanılmadığı sürece muhafaza altına alınır ve oda kapıları kapalı tutulur. Bu gibi yerlere sorumlu olmayan kişiler sokulmaz. (4) Röleler: (a) Cihazlar mutlaka bina içine konulmalıdır. (b) Binanın ve anten kulesi etrafının Danert dikenli tel üstüvaneler ile çevrilmesi sağlanmalıdır. Ill-Telsizler ve sistemler, Ulaştırma Bakanlığına yapılan müracaatta belirlenmiş maksatlar dışında kullanılamaz. Maksat dışı kullanmalar tespit edildiğinde; ruhsat ve sertifikalar iptal edilir ve cihazlar mühürlenir. IV-Telsizcilik belgesi veya sertifika ile kullanılmasına müsaade edilenler dışında hiçbir sorumsuz kişiye telsiz kullanımı için müsaade edilmez. V-Telsizi herhangi bir sebeple başkalarının eline geçen ve kaybolan kişi veya kuruluşlar; vakit geçirmeden yazılı olarak emniyet teşkilatına haber vererek bir zabıt tanzim ettirmeye ve durumu ayrıca yazılı olarak ve zaptı da yazıya ekleyerek en kısa zamanda İçişleri Bakanlığı na bildirmek zorundadırlar. Zabıtta;

7 a. Cihaz/Cihazların adetleri, b. Cihaz/Cihazların cinsleri (el, araç, v.s.) c. Cihaz/Cihazların seri numaralan belirtilir.

8 DAĞITIM: Madde 4- Esaslar bölümünde açıklanan hususlar; telsizler ayrı ayrı özellik arz ediyorsa ayrı ayrı hazırlanır, aynı özellik ve kullanma şeklini haizse, bir örnek hazırlanıp teksir edilerek her telsize dağıtılır. Yürürlük: Madde 5- Bu talimat tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmelikte olmayan hususlarda Alt Mevzuat Hükümleri uygulanır. EK -1 : TELSİZ EMNİYET VE MUHAFAZA TEDBİRLERİ Cihaz sorumlusunun adı soyadı Cihaz kullananın adresi Cihazın cinsi (sabit, araç, el) Cihazın ruhsat nosu Hazırlanış tarihi Cihazın seri nosu Adı SOYADI Adresi. Cihazın cinsi ( Sabit / araç / el ) Cihazın Ruhsat Nosu Belge Hazırlanış Tarihi ÖZEL MUHAFAZA TEDBİRLERİ 1- Telsiz cihazı kullanılmadığı zaman; işyerinin özel kasasında muhafaza edilmektedir. GENEL MUHAFAZA TEDBİRLERİ 1- Talimatın 3. Bendi (c) fıkrasına göre; işyeri terk edildiğinde telsizin bulunduğu bölüm kilitlenecektir. 2- Telsizi ( İsim Soyad ), ( İsim Soyad ), ( İsim Soyad ), ( İsim Soyad ), dan başkası kullanamayacaktır. 3- Telsiz kaybedildiğinde bağlı bulunan Karakola bilgi verilip zabıt tutulacak ve durum Telsiz Genel Müdürlüğüne en kısa zamanda bildirilecektir. CİHAZ SAHİBİNİN İMZASI

Yönerge No: 44 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STOK KONTROL VE AMBAR YÖNERGESİ

Yönerge No: 44 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STOK KONTROL VE AMBAR YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 44 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STOK KONTROL VE AMBAR YÖNERGESİ KASIM -2007 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STOK KONTROL VE AMBAR YÖNERGESİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369. Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720

Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369. Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720 Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369 Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720 Değişiklik Resmi Gazete : 17 Ekim 2008 Sayı : 27027 Değişiklik Resmi Gazete : 04 Nisan 2012 Sayı : 28254

Detaylı

ALSANCAK LİMAN TESİSİNE VE GEMİLERE GİRİŞ ÇIKIŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE *

ALSANCAK LİMAN TESİSİNE VE GEMİLERE GİRİŞ ÇIKIŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE * BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1. HUKUKİ DAYANAK a. IMO nun (Uluslar Arası Denizcilik Örgütü), Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974 Taraf Devletler Konferansı nın 12/12/2002 tarihinde kabul

Detaylı

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans

Detaylı

Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369 Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720 Değişiklik Resmi Gazete : 17 Ekim 2008 Sayı : 27027 Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon

Detaylı

ANTALYA HAVALİMANI GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ

ANTALYA HAVALİMANI GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ ANTALYA HAVALİMANI GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, havalimanında, yolcuların, mürettebatın, yer personeli ve halkın güvenliğinin

Detaylı

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Havsa Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (T)

Detaylı

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ Dök No:AFT.YD.01 Yayın Tarihi: ocak 2015 Rev. Tar/No: -/0 İÇİNDEKİLER KONULAR MADDE NO SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HABERLEŞME 720S00015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Yönetmelikler

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Yönetmelikler Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 8 Temmuz 2001 PAZAR Sayı : 24456 Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından : Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri

Detaylı

EVRAK KAYIT-DOSYALAMA VE SEVK İŞLEMLERİNE AİT YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak

EVRAK KAYIT-DOSYALAMA VE SEVK İŞLEMLERİNE AİT YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak EVRAK KAYIT-DOSYALAMA VE SEVK İŞLEMLERİNE AİT YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönerge, hizmet gereği nüfus müdürlüğünde hazırlanan veya nüfus müdürlüğüne gelen

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi olacakları

Detaylı

Yönetmelik. Dernekler Yönetmeliği

Yönetmelik. Dernekler Yönetmeliği İçişleri Bakanlığından: Yönetmelik Dernekler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik

Detaylı

TRAFİK DENETİMLERİNDE VE TRAFİK KAZALARINDA ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

TRAFİK DENETİMLERİNDE VE TRAFİK KAZALARINDA ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı TRAFİK DENETİMLERİNDE VE TRAFİK KAZALARINDA ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE 1 TRAFİK DENETİMLERİNDE VE TRAFİK KAZALARINDA ALINACAK

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMA REHBERİ 2012 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı Merkez-Taşra Taşınır

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı,

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINDAN KORUNMA VE İTFAİYE TEŞKİLATININ ÇALIŞMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,İlkeler, Esaslar Amaç Madde

Detaylı

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ TA INIR MAL YÖNETMEL TC ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER MADDE NO MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 I.BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar SAYFA NO 1 1

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ

SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ 2591 SABOTAJLARA KARŞI KORUMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.10.1988, No : 88/13543 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.7.1981, No : 2495 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.12.1988, No

Detaylı

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/23 1.AMAÇ VE KAPSAM: Meydana gelmesi muhtemel olağanüstü durumlarda(doğal afet, yangın, sabotaj, savaş vb.) hasta, hasta yakını ve çalışanların sağlığını, güvenliğini, can ve mal kaybının önlenmesi

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

Telsiz Kullanımı El Kitabı

Telsiz Kullanımı El Kitabı Afet ve Acil Yardım Kurumları Personeli için Telsiz Kullanımı El Kitabı Hazırlayanlar: Doç. Dr. Bekir Kemal Ataman (TA2RX) Uzm. Dr. Tevfik Aydın Kazancıoğlu (TA1HZ) Sivil Savunma Amiri Erhan Erbaş (TA2DJ)

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki

Detaylı

T.C ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İŞLETME TALİMATI

T.C ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İŞLETME TALİMATI T.C ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İŞLETME TALİMATI İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAKİNE İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2000 2 İ Ç İ N D E K İ L E R KONU BAŞLIĞI Sayfa No: İçindekiler 3 Önsöz

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

GENELGE NO: 2010/13 (1706) LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

GENELGE NO: 2010/13 (1706) LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM 1/20 GENELGE NO: 2010/13 (1706) LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı