DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller"

Transkript

1 DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1

2 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari değerleri X, daha önceki dönemlerdeki gecikmeli değerleri X -1, X -2,. ye bağlı olabilir. Y X X X X u o Dağıılmış Gecikme Modeli 2

3 Bağımlı değişkeninin (Y) geçmiş dönemlere (genellikle geçmiş yıllara) ai değerleri Y -1, Y -2, yi içeriyorsa Y X X X Y Y u o Ooregresiv Model (Dinamik Model) 3

4 Saik Model Y = X + u, (=1,2,,n.) Saik Model, Y ve X arasında aynı dönemde yani döneminde oraya çıkan ilişkiden gelmekedir. Saik Model, zamanında X e meydana gelen değişikliğin yine aynı dönemde Y de meydana geireceği ekiyi oraya koymakadır. DY = 1 DX 4

5 Gecikme Kavramı Bağımlı değişkeninin (Y) zamanındaki değeri, bağımsız değişkenlerin geçmiş zaman dilimlerindeki (-1,-2, gibi) değeri ile ayin edilebilir. Y a b 0 X b X 1-1 u Y değişkeni, X e belli bir zaman boşluğundan sonra cevap verdiğinde bu zaman boşluğuna GECİKME, ilgili modele de gecikmeli ilişki denmekedir. 5

6 Örnek: Tükeim Fonksiyonu Bir kişiye 1991 de 16 milyar çıksın (Y:ükeim X: Gelir) Eski yaşam arzından yeni yaşam arzına geçiş için bir boşluk vardır. Kişi gelir arışının amamını hemen o yıl harcamaz, belli bir zaman sonra bu paranın amamını harcamış olur. İlk yılda 16 milyarın yarısı ½=0.5 İkinci yılda 6/16=0.375 Üçüncü yılda 2/16=

7 Dağıılmış gecikmeli ükeim fonksiyon: Y Y a b 0 X a 0.5X b X X b 2 X -2 u X 2 u 16 milyar üç döneme yayılır. Bu fonksiyona genel olarak dağıılmış gecikme modelleri denir. Bir sebebin(gelir arışının) ükeime (Y) ekisi belli döneme (3 yıl) dağılmakadır. 7

8 Sonlu Dağıılmış Gecikme Modelleri Y = + 0 X + 1 X X -2 + u, (=1,2,,n.) Genel Model; Y = + 0 X + 1 X X k X -k +u, (=1,2,,n.) k-gecikmeli sonlu dağıılmış gecikme modeli 0 Kısa dönem yada eki çarpanı k-1 Ara dönem çarpanları S i k Uzun dönem çarpanı ( ya da oplam veya dağıılmış gecikme) * i i sandarlaşırılmış i i 8 i

9 Y a b 0 X b X 1-1 b 2 X -2 u b k 2 0 b1 b i0 b Uzun dönemde gelirdeki bir birimlik arış ükeimi bir birim arırmakadır. Yani ükeici uzun dönemde hiç asarruf yapmamaka gelirdeki arışların amamını ükemekedir. 9

10 Gecikmenin Nedenleri 1. Psikolojik nedenler 2. Teknolojik nedenler 3. Kurumsal nedenler 10

11 DAĞITILMIŞ GECİKME MODELLERİNİN DOĞRUDAN BASİT EKKY İLE TAHMİNİ Y X X X X... u o Sınırsız Gecikmeli Model Y X X X X... X u o k k Sonlu (Sınırlı) Gecikmeli Model 11

12 DAĞITILMIŞ GECİKME MODELLERİNİN DOĞRUDAN BASİT EKKY İLE TAHMİNİ Y X X X X... u o EKKY İLE TAHMİNLENEBİLİR. 12

13 EKKY Uygulamanın Sakıncaları: Gecikme sayısı k nın maksimum değerinin önceden belli olmamasıdır. Birbirini akip eden gecikmelerin sayısının çok olması ve gözlem sayısının az olması halinde serbeslik derecesinin küçülüp, isaisiksel es ve güven aralıklarının sağlıksız olması X -1, X -2, X -3, gecikmeleri arasında çoklu doğrusal bağlanı probleminin oraya çıkmasıdır. 13

14 Dağıılmış Gecikme Modelleri için Yönemler Almon Polinomial Gecikme Modeli Koyck Modeli Cagan ın Uyumcu Bekleni Modeli Nerlove Kısmi İyileşirme Modeli 14

15 Almon Polinomial Gecikme Modeli Almon, b i bilinmeyen paramerelerinin zamanla ikinci veya üçüncü derece eğrisi şeklinde değişiğini varsayarak dağıılmış gecikme modellerini ahmin emişir. Y = + b 0 X + b 1 X -1 + b 2 X b k X -k +u, (=1,2,,n.) Y k i0 b X i i u (i=1,2,,k.) Almon b i nin i gecikme uzunluğunun uygun dereceden bir polinom şeklinde ifade edileceğini varsayar. 15

16 b i = a 0 + a 1 i + a 2 i 2 b i = a 0 + a 1 i + a 2 i 2 + a 3 i 3 b i * * * * * * * * * * * * i b i * * b i = a 0 + a 1 i + a 2 i 2 b i = a 0 + a 1 i + a 2 i 2 + a 3 i 3 i Polinomial gecikme yapı 16

17 Genel olarak r inci dereceden bir polinomial gecikme şöyle yazılabilir: b i = a 0 + a 1 i + a 2 i 2 + a 3 i ai r Polinomun derecesi < Gecikme sayısı (r k) 17

18 Almon Polinomial Modeli Tahmin Aşamaları: 1.Adım: b ler için belli bir polinom derecesi r ve uygun bir gecikme sayısı k seçilir. 2.Adım: r nin derecesine göre polinom b i Y k i0 b X i i u denkleminde yerine konur. Örneğin b lerin ikinci dereceden parabol gecikmeli olduğunu farz edersek: 18

19 i k 0 i u )X i a i a (a Y k 0 i i 2 2 k 0 i i 1 k 0 i i 0 u X i a ix a X a Y Almon Polinomial Gecikme Modeli u Z a Z a Z a Y Z 0 Z 1 Z 2 b i = a 0 + a 1 i + a 2 i 2 i k i i u b X Y 0 19

20 Örnek: Tükeim fonksiyonunda cari ükeimin (Y ), geçmiş ükeim seviyeleri Y -1, Y -2, ; cari gelir X ve geçmiş gelir seviyeleri (X -1, X -2, ) ne bağlıdır. Y X X X u Gecikmeli Tükeim Fonksiyonu dönemi ükeim (Y ) ve gelir (X ) verilerini kullanarak Almon ekniği ile dağıılmış gecikme modelini ahmin ediniz. 20

21 Almon Polinomial Gecikme Modeli Yıl Y Y -1 Y -2 X X -1 I =X -Y = =

22 Almon Polinomial Gecikme Modeli Yıl Y Y -1 Y -2 X X -1 I =X -Y = =

23 Almon Polinomial Gecikme Modeli Yıl Y Y -1 Y -2 X X -1 I =X -Y = =

24 Almon Polinomial Gecikme Modeli Yıl Y Y -1 Y -2 X X -1 I =X -Y = =

25 Almon Polinomial Gecikme Modeli Yıl Y Y -1 Y -2 X X -1 X -2 I =X -Y = =

26 Almon Polinomial Gecikme Modeli Almon Polinomial Modeli Tahmin Aşamaları: 1.Adım: ükeim cari yılı ve ondan sonraki b ler için belli bir gecikme sayısı r seçilir. 2.Adım: r nin derecesine göre polinom i k i i u b X Y 0 denkleminde yerine konur. i i u X i a i a a Y ) ( 26

27 Almon Polinomial Gecikme Modeli i i i 1 i 2 i i0 i0 i0 Y a a i a i X u Y a X a ix a i X u Y a Z a Z a Z u Z X X X X 0 i 1 2 i0 2 Z ix X 2X 1 i 1 2 i i 1 2 i0 Z i X X 4X 27

28 Almon Polinomial Gecikme Modeli Yıl Y X Z 0 Z 1 Z Z 0 =X +X -1 +X -2 = 5+4+3=12 Z 1 =X -1 +2X -2 =11+2(7)=25 28

29 Almon Polinomial Gecikme Modeli Dependen Variable: Y Mehod: Leas Squares Included observaions: 13 afer adjusing endpoins a 0 a 1 Variable Coefficien Sd. Error -Saisic Prob. C Z Z Z R-squared Mean dependen var Adjused R-squared S.D. dependen var S.E. of regression Akaike info crierion Sum squared resid Schwarz crierion Log likelihood F-saisic Durbin-Wason sa Prob(F-saisic) i = a 0 + a 1 i + a 2 i 2 29 a 2

30 Almon Polinomial Gecikme Modeli Orijinal b i kasayılarının ahmini için; a Y= Z Z Z 2 i = a 0 + a 1 i + a 2 i 2 a 0 a 1 a 2 1 a0 a1 a a0 2a1 4a

31 Almon Polinomial Gecikme Modeli Orijinal Dağıılmış Gecikme Modeli; Y X X X

32 Koyck Modeli paramerelerine sınırlama koyan ekniklerden biri de Koyck ekniğidir. Koyck, sonsuz sayıda gecikme modelindeki gecikme kasayılarının geomerik bir dizi şeklinde azaldığını kabul ederek gecikmeli modelini oluşurmuşur. Y X X X... u o Koyck i lerin geomerik olarak azaldığını varsayar: k = 0 l k, k=0,1,. = Geomerik Gecikmeli Kasayılar l: Dağıılmış gecikmenin azalma oranı 0 < l < 1 1-l: uyum hızı yada inibak hızı 32

33 Koyck Model Dağıılmış gecikme modeli Koyck Modeli varsayımı ile şu şekilde yazılabilir: k=0,1 ve 2 değerleri verilerek k = 0 l k, 0 0 0l 0 aşağıdaki sonuçlar elde edilir. 2 k 1 0l, 2 0l..., k 0l Y X X X... u o modelinde lar yerine eşileri konursa Y X lx l X... u (1) Koyck modeli elde edilir. 33

34 Koyck Model Dönüşümü Koyck modeli ekrar yazılır. Koyck Model Y X lx l X... u (1) (1) No lu model bir dönem gecikirilerek yazılır: Y X lx l X... u (2) (2) no lu modelin her iki arafı l ile çarpılır: ly l l X l X l X... lu (3) (1 ) no lu model (3) no lu modelden çıkarılır: 34

35 Koyck Model Y ly X lx l X... u l l X l X l X... lu (4) Y l Y X u l l u v u l u 1 Y 1 l 0X ly 1+v (5) = Dönüşümlü Koyck Modeli 35

36 Koyck Model Koyck Modelinin Özellikleri: 1. Koyck dönüşümü ile ooregresiv model ahmin edilmekedir. 2.Koyck modelinin çözümü kolay olmakla beraber önemli bir sakıncası vardır: Y -1 bağımsız değişkeni sokasikir, halbuki EKKY varsayımlarından biri de bağımsız değişkenin sokasik olmamasıdır. 3. Dönüşümlü Koyck modelinin ikinci sakınca da; v haa eriminin ookorelasyonlu olmasıdır. 36

37 Koyck Model Koyck Modelinin Özellikleri: 4.(5) nolu ooregresiv modelinde Y -1 değişkeninin varlığı Durbin-Wason d ookorelasyon esinin yapılmasını önlediğinden ookorelasyon için ayrı bir es olan Durbin s h esi uygulanmakadır. 5.Koyck Modelinde oralama gecikmesi = l/(1-l 6.Koyck model: Medyan Gecikme= -log2/logl Medyan Gecikme, X deki bir birimlik değişmenin Y de yapacağı oplam değişmenin yarısının kaç dönem sonra gerçekleşeceğini gösermekedir. 37

38 Using Economerics, A.H.Sudenmund, p CO = f(yd, YD -1, YD -2, ec.) + u CO = YD + lco -1 + u Yukarıdaki denklemlerden birincisi dağıılmış gecikmeli model, ikincisi dönüşümlü Koyck modelidir. Buna göre aşağıda verilen dönüşümlü Koyck modelinden harekele dağıılmış gecikme modelini ahmin ediniz. Aşağıdaki eşilik yalnızca oplam ükeim fonksiyonuna uymanın yanında Milon Frieadman arafından önerilen daimi gelir hipoezidir CO = YD CO -1 c Düz-R 2 =

39 CO = YD + lco -1 + u CO = YD CO -1 c Düz-R 2 =0.998 CO = + 0 YD + 1 YD YD k YD -k 0 (1-l) (1-0.46) = k = 0 l k k=0 0 = 0.52 ; l= 0.46 k=1 = (0.52)(0.46) 1 1 = 0 l 1 = 0.24 k=2 = (0.52)(0.46) 2 2 = 0 l 2 = 0.11 CO = YD YD YD YD

40 Koyck Model PPCE = PDPI PPCE -1 (-2.41) (5.46) (2.37) R 2 = d=1.014 PPCE: kişi başına ükeim harcaması PDPI: kişi başına gelir Yukarıda verilen dönüşümlü Koyck modelinden harekele uyum hızını elde ediniz. 40

41 Koyck Model Y 1l X ly +v 0 1 PPCE = PDPI PPCE -1 l l Oralama gecikme;y nin X e bağlılığının zaman içindeki hızını verir. Koyck modelinde oralama gecikme = l/(1-l) = / ( ) 1yıl 12 ay yıl x = Kişi başına ükeim harcamasındaki değişmenin %30 u (l) yaklaşık 5 ay içerisinde meydana gelmekedir. 41

42 CAGAN IN Uyumcu Bekleni Modeli Y = X * + u Bağımlı değişken Y sadece X bağımsız değişkeninin gerçekleşen değerlerine değil, dönemindeki beklenen değerleri X * a bağlıdır. 1, X * deki bir birimlik değişmenin Y de meydana geireceği oralama ekiyi ölçer. UBM ile ekonomerik modellerde gelecekeki bekleniler dikkae alınabilir. 42

43 Uyumcu bekleni modelinin elde edilişi: Bekleni değişkenleri X * lar doğrudan gözlenemediğinden, bu değişken hakkındaki bekleniler için varsayım şu şekilde yapılmakadır: * * * 1 1 X X g(x X ) Bugünün beklenisindeki değişme Uyumcu bekleni ( 0 g 1) Bu varsayımla gerçekleşen veya beklenen fiyalar, gerçekleşen ve beklenen gelirler arasındaki fark bir uyum işlemi ile kapaılmaya çalışılmakadır. Burada Y = Bir maldan alep edilen mikar X * = Beklenen fiya seviyesi 43

44 CAGAN IN Uyumcu Bekleni Modeli Bugünün beklenileri X *, kısmen eski bekleniler X -1 *, kısmen de bugünkü değer X nin ışığında belirlenir. * * 1 X gx (1 g)x X gx (1 g)x * * 1 g: bekleni kasayısı X X * * g =0 1 g =1 X * X Beklenen fiyalar ile geçmiş yılların beklenen fiyaları veya gelirleri aynı kalmaka, değişmemekedir. Bekleniler % 100 gerçekleşmişir. 44

45 CAGAN IN Uyumcu Bekleni Modeli (2) Nolu eşilik (1) nolu modelde X * de yerine konursa Y = X * + u (1) * * 1 X gx (1 g)x (2) [ (1 ) * ] Y gx g X u Y gx 1 g X u (3) * Y gx X g X u * * elde edilir. 45

46 CAGAN IN Uyumcu Bekleni Modeli Y = X * + u (1) (1) No lu model önce bir dönem gecikirilip daha sonra da her iki arafı (1-g) ile çarpılır; Y = + X * +u g * Y -1 = 0 + 1X -1+u 1 * 1-g Y = 1-g + 1-g X + 1-g u g Y g + X -g X gy 1-g u (4) * * şeklinde düzenlenir. 46

47 CAGAN IN Uyumcu Bekleni Modeli - (3) nolu modelden (4) nolu model çıkarılırsa; Y gx X g X u (3) * * Y g + X g X gy 1-g u (4) * * Y Y g g X gy u ( 1 g) u Y g g X 1 g Y v (5) =Uyumcu Bekleni Modeli 47

48 Y g g X 1 g Y v (5) =Uyumcu Bekleni Modeli v u 1 g u 1 Kısa Dönem Modeli (5 nolu modeldeki) β 1 (uyumcu bekleni modeli); X deki bir birimlik değişmenin Y de meydana geireceği oralama ekiyi ölçer. (kısa dönem modeli) Y = X * + u (1) 1 ve 5 numaralı model karşılaşırılır: (1 nolu modeldeki) β 1 ; uzun dönem ekiyi gösermekedir. 48

49 Uyumcu Bekleni Modelinin Özellikleri: 1. Bekleni modeli ooregresiv bir modeldir yani Y -1 bağımsız değişkenini içermekedir. 2.Cagan ın bekleni modelinin haa erimi v ookorelasyonludur. 49

50 Uygulama: dönemi dör aylık verilere dayanarak ABD için C = a 1 + a 2 X + a 3 C -1 + u modeli aşağıdaki gibi ahmin edilmişir. C X C 1 * 1 2 C b b X u C : Toplam Tükeim X : Toplam Gelir ilişkisinden yola çıkarak elde edilen kısa dönem modelinden uzun dönem modelini elde ediniz. 50

51 C a 1 a 2 X a 3 C -1 u C X C 1 a 2 = gb 2 a 3 =(1-g) a 3 =(1-g)= (1-g)= g = a gb C b b X u * 1 2 b a / g / a 2 :kısa dönem eki a 2 = b 2 :Uzun dönem eki b 2 =

52 a 2 ; kısa dönem eki=0.30 b 2 ; uzun dönem eki=0.91 Cari veya gözlenen gelirdeki bir birimlik arış ükeimi yaklaşık 0.30 birim arırırken; gelirdeki bu arış devam eiğinde ükeimi 0.91 birim arırır. 52

53 Kısmi İyileşirme Modeli Kısmi iyileşirme modelinde Y bağımlı değişkeninin isenen bir seviyesi Y * alınarak, Y = + X + u (1) * 0 1 doğrusal ilişkisi araşırılmakadır. Y nin gözlenen değerleri Y yerine isenen değerleri Y * lar alınarak, dönemindeki gözlenen X ye dayandırılmakadır. Y * doğrudan gözlenememekedir. 53

54 Nerlove ın kısmi iyileşirme hipoezi Y -Y = d (Y - Y ) (2) Son yıldaki gerçekleşen değişme * -1-1 Son yıldaki isenen değişme (arış veya azalış) ( 0 d 1) d:iyileşirme kasayısı (2) No lu modelde Y yalnız bırakılırsa; Y = dy +(1- d)y (3) * -1 54

55 Y = dy +(1- d)y (3) * -1 * Y (1- d)y -1 Y (3) d d Y = + X + u (1) * 0 1 (3) nolu eşilik (1) nolu modelde yerine konursa Y (1- d)y 1 = X + u d d 55

56 Y (1- d)y 1 = X + u d d Y (1- d)y = d + X + u Y 1d Y = d d X du Y = d + d X +(1- d)y + du (4) = Kısmi İyileşirme Modeli = Kısa Dönem Modeli 56

57 Kısmi İyileşirme Modelinin Özellikleri: 1. Kısmi İyileşirme modeli de ooregresiv bir modeldir.yani Y -1 bağımsız değişkenini içermekedir. 2.Haa erimi u ookorelasyonlu değildir. 57

58 Y * bir şirkein arzu eiği sok mal düzeyi, Y gerçek sok mal düzeyi X saış mikarı olsun. Arzu edilen sok mal düzeyinin saışlara bağlı olduğunu varsayarsak: Y * = + X 58

59 Pazardaki belirsizliklerden dolayı, arzu edilen ve gerçek sok mal düzeyleri arasındaki açık, bir anda kapaılamaz. Ancak her dönemde açığın belli bir kısmı kapaılabilir. Bu durumda zamanındaki sok mal düzeyi; -1 zamanındaki sok mal düzeyine, düzelme fakörü ve haa eriminin eklenmesine eşi olacakır: ( 0 d 1) Y = Y -1 + d (Y * - Y -1 ) + u, Bu model, kısmî iyileşirme modeli olarak bilinir. 59

60 d parameresi, kısmî düzelme kasayısı; 1/ d: düzelme hızıdır. Düzelme kasayısı(d), açığın bir dönemde kapaılacak oransal mikarını; Düzelme hızı (1/ d )ise, açığın amamen kapaılabilmesi için geçmesi gereken dönem sayısını verir. Örneğin; d = 0.25 ise, bir dönemde açığın %25'i kapaılabilecekir; açığın amamen kapanması için geçecek süre ise, 1/ d =1/0.25=4 yıldır. 60

61 Uygulama: dönemi dör aylık verilere dayanarak ABD için C = a 1 + a 2 X + a 3 C -1 + u modeli aşağıdaki gibi ahmin edilmişir. C X C 1 * 1 2 C b b X u C : Toplam Tükeim X : Toplam Gelir ilişkisinden yola çıkarak elde edilen kısa dönem modelinden uzun dönem modelini kısmi iyileşirme modeliyle elde ediniz. 61

62 Uygulama: C d b 1 db2x (1 d ) C 1 d u C a a X a C u Kısmi İyileşirme Modeli C X C 1 C b b X u Uzun dönem modeli * 1 2 b 2 uzun dönem marjinal ükeim eğilimi iken a 2 kısa dönem marjinal ükeim eğilimidir. a 3 =1-d d=1-a 3 d= = açığın bir dönemde kapaılacak oransal 62 mikarını verir

63 Uygulama: a db 2 2 a 2 = kısa dönem eki b 2 =Uzun dönem MTE=0.2959/0.3245=0.91 Uzun dönemde verilen bir zaman diliminde ükeiciler (sadece ükeimlerinin üçe birini düzelmekedir (ayarlamakadır) 63

64 Görünüşe uyumcu bekleni ve kısmi iyileşirme modeli (ve Koyck modeli) ahmin edilen regresyon açısından bakıldığında benzerdir: Tükeicilerin davranışlarını alışkanlıklar belirliyorsa kısmi iyileşirme modeli; Tükeici davranışı ileriye yönelik gelecekeki umulan gelire bağlıysa en iyi model uyumcu bekleni modelidir. Kısmi iyileşirme modelinde EKKY uarlı ahmincileri verir. EKKY varsayımları sağlanır. Uyumcu bekleni modelinde uarlı ahminciler elde edilmeyebilir. 64

65 Uygulama: Modern Economerics R.L.Thomas (p ) Değişkenler Q= 1980 fiyalarıyla gıda harcamaları, X= Cari fiyalarla oplam harcamalar, P= Gıda fiya indeksi, G= Genel fiya indeksi. ln(q * ) = ln(x/g) + 2 ln(p/g) + u ln(q) - ln(q) = d[ln(q ) - ln(q) ] * -1-1 Uzun dönem modeli varsayım ln(q) = 0 d + 1 d ln(x/g) + 2 d ln(p/g) + (1- d) ln(q) -1 + u Kısa dönem modeli 65

66 ln(q) = 0 d + 1 d ln(x/g) + 2 d ln(p/g) + (1- d) ln(q) -1 + u (kısa dönem modeli) Dependen Variable: LOG(Q) Mehod: Leas Squares Sample: Included observaions: 25 d 0 d 1 Variable Coefficien Sd. Error -Saisic Prob. C LOG(X/G) LOG(P/G) LOG(Q(-1)) R-squared Mean dependen var Adjused R-squared S.D. dependen var S.E. of regression Akaike info crierion Sum squared resid Schwarz crierion Log likelihood F-saisic Durbin-Wason sa Prob(F-saisic) d 2 (1-d) 66

67 (1-d) = d = d 2 = ( ) 2 = = d 1 = a 1 d 0 = ( ) 0 = = Uzun dönemde ükeiciler gıda harcamalarının yarısını düzelmekedir (iyileşirmekedir). ( ) 1 = = a 1 : kısa dönem eki 1: uzun dönem eki 67

68 ln(q*) = ln(x/g) + 2 ln(p/g) + u d = = = = ln Q ln(X / G) ln(P / G) * Uzun dönem modeli a 1 =b 1 d =0.14 Kısa dönem eki 1 = Uzun dönem eki Cari veya gözlenen oplam harcamadaki bir birimlik arış gıda harcamasını yaklaşık 0.14 birim arırırken ;oplam harcamadaki bu arış devam eiğinde uzun dönemde gıda harcamasını 0.27 birim arırır. 68

69 Uygulama: Aşağıdaki abloda İngilere nin dönemindeki şarap ükeimi ve harcanabilir geliri ile ilgili verileri göserilmişir. Yıllar Şarap ükeimi Gelir Aşağıda şarap ükeiminin Almon polinomial modeli verilmişir. Y = Z o Z Z 2 s(b i ) (17.35) (0.227) (0.812) (0.394) Buna göre orijinal modeli ahmin ediniz 69

70 Uygulama: 2 2 Z0 Xi X X 1 X2 Z1 ixi X1 2X2 i i 1 2 i0 Z i X X 4X a a0 a1 a i0 2 a0 2a1 4a Y X 0.144X 0.353X

71 Modern Economerics R.L.Thomas(p.320) r=2 ; k=6 6 0 i i i i i i 0 u X i a ix a X a Y 6 0 i i X 6 0 i i ix 6 0 i i i 2 X = X +X -1 +X -2 +X -3 +X -4 +X -5 +X -6 = X X X X X X -6 = X X X X X X -6 C= Sabi fiyalarla ükeim harcamaları Y = Sabi fiyalarla kullanılabilir gelir 71

72 Ooregresiv Modellerin Tahmin Yönemleri Koyck Modeli Uyumcu Bekleni Modeli Kısmi İyileşirme Modeli Y -1 değişkenli ooregresiv model : Dağıılmış Gecikme Modelini ahmin için kullanılmaka olan bu modeller aslında ooregresiv modeller olup Y nin gecikmeli değerlerinden oluşan Y -1 değişkenini içermekedir. Y a0 a1 X a2y 1 v Genel Ooregresiv Model Y -1 modelde bağımsız bir değişken olarak yer almaka ve v haa erimi ookorelasyonludur. Bu nedenle EKKY ile doğrudan çözülememekedir. 72

73 Ooregresiv Modellerin Tahmin Yönemleri Koyck Modeli Uyumcu Bekleni Modeli Sokasik Y -1 bağımsız değişkeni, v haa erimi ile ilişkilidir. Bu nedenle EKK ahmincileri sapmalı ve uarsız olur. Örnek büyüklüğü sonsuza gise de ahminciler gerçek anaküle değerlerine yaklaşmazlar. Kısmi İyileşirme Modeli v =du olduğundan u haa erimi EKK varsayımlarını sağladığında v de sağlar. Bu nedenle kısmi iyileşirme modeli EKKY ahmincileri uarlı ahminler verir. Ancak küçük örneklerde bu ahminler sapmalıdır. 73

74 Ooregresiv Modellerin Tahmin Yönemleri Ooregresiv Modellerin EKKY ile Tahminleri Y = d + d X +(1- d )Y + du = Kısmi İyileşirme Modeli v = du EKKY ile ahminlenirse; Tuarlı ahminler verir Küçük örneklemlerde bu ahminler sapmalıdır. 74

75 Ale Değişken Yönemi ile Ooregresiv Modellerin Tahminleri Haa erimi v nin ookorelasyonlu olması durumunda ADY ahmincileri Haa erimi v nin ookorelasyonlu olmaması durumunda ADY ahmincileri Küçük örnekler için sapmalı, büyük örnekler için asimoik olarak ekin olmayan ahminler elde edilir. Küçük örnekler için sapmalı, büyük örnekler için asimoik olarak ekin ve uarlı ahminler elde edilir. 75

76 Ale Değişken Yönemi ile Ooregresiv Modellerin Tahminleri ADY de, problem çıkaran Y -1 değişkeni yerine geçecek bir vekil değişken bulunur. Vekil değişkene Ale Değişken de denir. 76

77 Ale Değişken Yönemi ile Ooregresiv Modellerin Tahminleri Y a a X a Y v (1) Genel ooregresiv modele ADY şu iki adımda uygulanır: Adım 1: Y ile X nin gecikmeli değerleri arasındaki regresyon denklemi ahminlenir: Y c c X c X (2) X e her defasında yeni bir gecikmeli X -i değişkeni eklenerek en iyi model elde edilmeye çalışılır. Böylece gecikme sayısı belirlenir. 77

78 Ale Değişken Yönemi ile Ooregresiv Modellerin Tahminleri Adım 2: (2) nolu denklemden değerleri bulunur ve bir dönem gecikirilerek Y ler elde edilir. Daha sonra (1) nolu ˆ 1 regresyon denklemindeki Y -1 yerine ale değişken olarak alınarak aşağıdaki model ahminlenir: Y Y a a X a Y v (1) ˆ Y a a X a Y v 2) ADY Bu modelden kasayı ahminleri ahmin edilir. 78

79 No 1 Yukarıdaki denklemde ale değişken Yˆ 1 ADIM 1. ADIM 2. Y b X b X b Y v Y ile X 1 ve X 2 arasındaki ilişki araşırılır. Y c c X c X Adım 1 deki denklemden Y b X b X b Yˆ v bazen şöyle de ler ilgili X değerleri yerine konarak hesaplanır. Yˆ lerin bir dönem gecikmeli değerleri ler alınarak aşağıdaki model ahmin edilir belirlenmekedir. Yˆ 1 Yˆ

80 .Liviaan, ahmin edilen a ların uarlı olduğunu, EKKY 80 ahminlerininse uarsız olduğunu gösermişir. NOT 2. Y a a X a Y v (1) Y -1 değişkeni yerine vekil değişken olarak X -1 in alınmasına Liviaan yaklaşımı denir. Liviaan, ooregresiv modelin paramereleri a 0, a 1 ve a 2 nin ahmini için aşağıdaki normal denklemlerin çözümünü önermekedir. Y na a X a Y Y X a X a X a Y X Y X a X a X X a Y X İkinci denklemin her iki arafını önce X, üçüncü denklemin her iki arafını da X -1 ile çarpık.

81 Çünkü Y -1 Y -1, v u l u 1 veya v u 1 g u 1 ile ilişkili olduğu halde; X ve X -1 v ile ilişkili değildir. Bu yaklaşım ile haa erimi ve bağımsız değişken arasındaki ilişki oradan kaldırılır ancak bu kez X ile X -1 arasında çoklu doğrusal bağlanı olma olasılığı yükselir ve ahminler ekin olmaz. 81

82 Ooregresiv Modellerin Genelleşirilmiş EKKY (GEKKY) ile Tahmini Ooregresiv modellerde ookorelasyon olması durumunda GEKKY kullanımı: Y a a X a Y v (1) (1) nolu model bir dönem gecikirilip p ookorelasyon kasayısı ile çarpılır py a p pa X pa Y pv (2)

83 Daha sonra (1) nolu modelden (2) nolu model çıkarılarak GEKK ooregresiv modeli elde edilir Y a a X a Y v (1) py a p pa X pa Y pv (2) Y py a 1 p a X px a Y py v pv (3) = Ooregresiv model GEKKY denklemi Küçük örnekler için sapmalı, faka uarlı ve asimoik ekin ahminler elde edilir. 83

84 Ookorelasyon kasayısı p nin doğrudan ahmini için (3) nolu modelde Y yi yalnız bırakıp, düzenlemeler yapıldıkan sonra şu model elde edilir: Y a 1 p a X a p X a p Y a p Y v pv (4) Y c c X c X c Y c Y c a 2 1 c 1 1 c2 a1p c3 a2p 0 a0 1p 4 2 v pv 1 c a p 84

85 Y c c X c X c Y c Y Denkleminde 1 1 c a ve c a p 2 1 den p bulunur pˆ c c p 1 2 X X 1 in kasayısı nin kasayısı nin doğrudan ahmini 85

86 p nin Wallis Yönemiyle Tahmini : Adım 1. Y -1 yerine X -1 değişkeni ale değişkeni olarak alınır. Y a a X a Y v (1) Y a a X a X v

87 Adım 2. v haa eriminin örnek ahmini değerleri leri hesaplanır ve lerin birbirini akip eden değerleri arasındaki ilişki hesaplanır vˆ vˆ r vv ˆˆ 1 n 2 1 vv ˆˆ 1 1 k n pˆ n n vˆ 2 n Wallis yönemi ile p hesabı k=ahmin edilen a sayısı (burada k=3) k düzelme erimi (sapmayı düzelmek için) n 87

88 Adım 3. r vv ˆˆ 1 değerini Y py a 1 p a X px a Y py v pv modelinde p yerine koyup EKKY ile model ahminlenir. Böylece Wallis yönemi ile p ahmin edilip GEEKY uygulanır. 88

89 Ooregresiv Modellerde Ookorelasyonun Belirlenmesi : Durbin in h Tesi Y a a X a Y v (1) Genel ooregresiv modeli için Durbin h esi dör adımda yapılmakadır. Adım 1. Y a a X a Y v modeli EKKY ile ahmin edilerek Y -1 in kasayısı olan a 2 nin varyansı var(a 2 ) hesaplanır. 89

90 Ooregresiv Modellerde Ookorelasyonun Tespii : Durbin in h Tesi Adım 2. Ookorelasyon kasayısı 1 pˆ (1 d) 2 d Durbin-Wason isaisiği Adım 3. h kriik oranı hesaplanır: ˆp hesaplanır: h 1 n 1 d 2 1 n [var( a )] 2 n: örnek hacmi Var(a 2 )= Y -1 gecikmeli değişkeni kasayısının varyansı d= Durbin-Wason d isaisiği 90

91 Ooregresiv Modellerde Ookorelasyonun Tespii : Durbin in h Tesi Büyük örnekler p=0 iken h isaisiği sandar normal dağılımlıdır(oralaması sıfır, varyansı bir olan dağılım). Bu nedenle gözlenen bir h değerinin isaisiksel olarak anlamlılığı Normal Eğri Alanları Tablosundan belirlenir. Adım 4. Normal dağılımda P( 1.96 h1.96) 0.95 olduğundan sandar normal değişken h nin esinde karar şöyle verilir : 91

92 h > 1.96 ise poziif ookorelasyon olmadığına dair H 0 hipoezi reddedilir. h < ise negaif ookorelasyon olmadığına dair H 0 hipoezi reddedilir < h < 1.96 ise poziif veya negaif ookorelasyon olmadığı H 0 hipoezi reddedilemez, kabul edilir. h esi büyük örnekler ( n >=30) için kurulmuş olup, küçük örneklere uygulanabileceği kesin olarak göserilememiş ve küçük örnek özellikleri henüz oraya konulmamışır. 92

93 Örnek: Hindisan para alebi fonksiyonu aşağıdadır: ln M ln R ln Y ln M 1 s(b i ) (1.2404) (0.3678) (0.3427) (0.2007) (1.3066) ( ) (2.0108) (2.6328) R 2 = d= h [1 (1.8624)] (0.2007) h= ile 1.96 arasındadır. Ookorelasyon olmadığı yönündeki H 0 hipoezi kabul edilir. 93

94 Örnek Bir Ooregresiv Model Çözümü Uygulaması dönemi ükeim (Y ) ve gelir (X ) verilerini kullanarak ooregresiv modeli ahmin ediniz. Y a a X a Y v Bu modelin çözümü için Liviaan ın normal denklemlerinden a ları hesaplayınız. Bu modelin EKK çözümünü bulunuz. 94

95 Bir Ooregresiv Model Çözümü Uygulaması Yıl Y Y -1 X Y X X 2 Y -1 X Y X -1 X -1 X X -1 Y -1 X

96 Bir Ooregresiv Model Çözümü Uygulaması Y 191 Y X 5503 Y X Y 166 X 9427 X X 311 Y X 4955 X X 5966 Y 1 1 X a0 a1 a2 a0 7a1 4955a2 a0 a1 3a Ooregresiv model Liviaan Normal Denklemleri a a a Y X Y 1 96

97 Bir Ooregresiv Model Çözümü Uygulaması Modelin EKKY ahminleri ise şöyledir: Y X Y 1 sb ( i ) (0.0874) (0.1746) (0.886) (4.986) Kısmi r s 2 (0.0666) ( ) R , R , F 595 Liviaan yönemi ile bulunan sonuç: Y X Y 1 97

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Özilinti Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike

Detaylı

= t. v ort. x = dx dt

= t. v ort. x = dx dt BÖLÜM.4 DOĞRUSAL HAREKET 4. Mekanik Mekanik konusu, kinemaik ve dinamik olarak ikiye ayırmak mümkündür. Kinemaik cisimlerin yalnızca harekei ile ilgilenir. Burada cismin hareke ederken izlediği yol önemlidir.

Detaylı

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014, 1(2), 103-129 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2014, 1(2), 103-129 Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger-

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY ECONOMIC RESEARCH FORUM WORKING PAPER SERIES BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI Melike Bildirici Ümi Bozoklu Working Paper 09 June 200 TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık

Anahtar Sözcükler: Arbitraj Fiyatlama Modeli, Borsa İstanbul, Makroekonomik Değişkenler, Regresyon Analizi, Durağanlık İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:43, Sayı/No:2, 214, 271-292 ISSN: 133-1732 www.ifdergisi.org 214 Makroekonomik değişkenlerin,

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Hasibe ÖZGÜMÜŞ Turhan KORKMAZ ** Emrah İsmail ÇEVİK *** Özet Bu çalışmada Şubat 2005 - Kasım 2011 tarihleri arasında,

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

608 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

608 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 68 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 213 Parametrik Riske Maruz Değer Hesaplamasında Volatilitenin Modellenmesi: Türkiye de Emeklilik Yatırım Fonları Üzerine Bir Uygulama Volatility Modelling

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI

TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI 571 TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI Özlem KİREN GÜRLER *, Şenay ÜÇDOĞRUK ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, DİE 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi verilerini kullanarak,

Detaylı

YILDIZLARIN İÇ YAPI MODELLERİ

YILDIZLARIN İÇ YAPI MODELLERİ YILDIZLARIN İÇ YAPI MODELLERİ INTRODUCTION TO STELLAR ATMOSPHERES AND INTERIORS EVA NOVOTNY - Model B: Konvekif Zarf ve Radyaif Çekirdek - Yayınlanmış Tablolardan Elde Edilen Poliroik İçyaı Modelleri -

Detaylı

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 TÜRKİYE DE 1980 SONRASI SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ YAKLAŞIMI Prof. Dr. Nurdan ASLAN 1 Ayşe Nesligül KANBUR 2 Özet Bu çalışmanın amacı, Satın

Detaylı