KONGRE HAKKINDA. Kültürlerarası İletişim Bağlamında Uluslararası Balkanlar ve Türkiye Kongresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONGRE HAKKINDA. Kültürlerarası İletişim Bağlamında Uluslararası Balkanlar ve Türkiye Kongresi"

Transkript

1 KONGRE HAKKINDA Kongre Adı Kongre Yeri Kongre Tarihi Kültürlerarası İletişim Bağlamında Uluslararası Balkanlar ve Türkiye Kongresi İstanbul Pendik Green Park Otel Haziran 2014 Kongrenin Mahiyeti ve Amacı Balkanlar, tarihsel süreç içerisinde; bir geçiş bölgesi olmasının yanı sıra, bölgeye yerleşen/yerleştirilen halklar ile var olan halklar arasında birbirlerini eritme (asimile etme) politikalarının daim olması sebebi ile istikrarsız bir yapıda dahi varlığını sürdürebilmeyi başarabilmiş bir coğrafyadır. Balkan coğrafyası, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının Doğu Akdeniz ile kesiştiği cazip bir bölgede konumlanıyor olması sebebiyle, toprakları üzerinde yaşanan gelişmeler ile komşu olduğu coğrafyaların istikrarî yapılarını etkileyebilen ve değişime sürükleyebilen önemli jeostratejik özelliklere sahip ve tarihte daima çeşitli milletler arasında mücadele alanı olan bir bölgedir. Balkanlar, tarihin pek çok döneminde, coğrafi bir alan adı olarak anılmaktan ziyade, siyasî bir mesele olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Balkan yarımadası, ayrıca; tarihî teatral yapısında da, oldukça karmaşık bir etnik mozaiği, din ve dil farklılıklarını uhdesinde barındıran, İslam, Hristiyan ve Yahudi dünyalarının kesiştiği kültürel mizansene sahip, kimlik oluşumlarına ve aynı zamanda kimlik ayrışımlarına şahit olmuş ayrıcalıklı bir coğrafyadır. Bu coğrafya; her iki dünya savaşının da çıkış nedeni olan, fitili ateşleyen kıvılcım olması itibariyle de tarihî literatürde geçmişten günümüze önemli bir yer ihtiva etmiş ve gelecekte de önemini muhafaza edebilecek bir yapıya sahiptir. Bu sebepledir ki Türkiye nin, Balkanlar a yönelik dış politika stratejilerini oluşturur ve uygular iken, bölgesel ve küresel güç, aktör ve faktörlerini de hesaba katması gereklidir. Tarihsel sürecinde, dil, din, etnik çoğulculuk, çok kültürlülük gibi farklılıklar sebebiyle çatışmalar ve istikrarsızlıklar yaşamış olan Balkanlar, Soğuk Savaş yıllarının sona ermesi itibariyle, yüzyıllar boyunca nesillerden nesillere aktarılan düşmanlıklar, dinsel farklılıkların yarattığı çatışmalar, büyük ülke idealleri gibi birçok faktörün etkisinde kalmıştır. Tito Yugoslavya sı, Küreselleşme olarak ifade edilen dünya siyasal konjonktürel yeniden yapılanmanın aurasının verdiği etki ile de uluslararası ortamda dünya egemenli olma adına kıyasıya rekabet içerisine giren küresel güçlerin istismarına maruz kalmış, çatışmalara ve iç savaşlara itilmiştir. Bu çalışma ile Türk ve Balkan kültürlerini incelemek, etniklik ve çok kültürlülük kavramlarını Küreselleşme bağlamında açıklamak amaçlanmaktadır. Çalışmanın temel iddiası, ulusal kimliklerin biçimlenmesi savının, 1789 Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan Ulusçuluk akımlarının siyasi ilişkiler ve politikalar aracılığıyla beslenmesi sonucu tarihsel çekişme örneklerinin yakın tarihimizde de sergilenmesi arasında bir ilişki olabileceği savıdır. Çalışmamız, Osmanlı İmparatorluğu ndan günümüze Balkanlar ı Etniklik, Çok kültürlülük ve Kültürlerarası İletişim kavram ve kuramları çerçevesinde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Balkan coğrafyası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için daima önemli bir yer teşkil etmiştir. Balkanlar ile mevcut olan tarihî bağımız, bölgede sayıları hiç de azımsanamayacak oranlarda mevcut olan Türk ve Müslüman nüfus yaratır iken, farklı dönem ve zaman dilimlerinde yaşanan göçler nedeniyle de Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Balkan kökenli nüfusun oluşumunu da hazırlamıştır. Bu oluşum, Türkiye nin bölge politikalarını belirleyen önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bu araştırma ile Türk ve Balkan kültürlerini incelemek ve aralarındaki kültürlerarası benzerlikler ile farklılıkları açıklamak amaçlanmaktadır. Yüzyıllardır süregelen, tarihi, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel etkileşim halindeki kültürlerin, tarihin farklılaşan, siyasî ve toplumsal değişimleri itibariyle, Türk ve Balkan kültürlerinin farklı etnik tabiata sahip olmalarına rağmen, kültürel izlerin günümüze değin devam ediyor olması savından hareket ile 1

2 kültürlerarası iletişimin günümüze değin olağanca kuvveti ile devam ediyor olmasıdır. Türkiye ve Balkanlar da yer alan birçok farklı üniversiteden, pek çok farklı akademisyen arkadaşlarımız ile birlikte makale çalışmalarımız ile oluşturacağımız bir kitap projesi hazırlığı içerisindeyiz. Çalışmamız, geçmişten günümüze Balkanlar ı Kültürlerarası İletişim kavram ve kuramı çerçevesinde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Küresel ve bölgesel işbirlikleri kapsamında değerlendirilebilecek iletişim ve işbirliği süreçlerine katkı sağlamak amacı ile ekonomik, siyasi, bilimsel ve kültürel alanlarda, literatüre ciddi katkılar sağlayabilecek, 11 ülkeden ihtisas alanlarında uzman 43 akademisyenin bir araya getirmeyi amaçlayan, sonuca odaklı diyalog ve işbirliklerinin kurulduğu, İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Kültürel Faaliyetleri çatısı altındaki organizasyonlar olarak, Haziran 2014 tarihlerinde İstanbul Pendik Green Park Otel de gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Kültürlerarası İletişim Bağlamında Balkanlar ve Türkiye Kongresi, bölge ülkelerin akademik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarındaki önemli temsilcilerini bir araya getiren, farkındalık yaratan, potansiyel işbirliklerini Kültürlerarası İletişim bazında başarılara dönüştürebilecek önemli bir etkinlik olacağı yönündeki inancımızı arz ederiz. Saygılarımızla, Düzenleyen Kurumlar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Sempozyum Sekrataryası Sibel AKOVA, Maltepe Üniversitesi Kongre Düzenleme Kurulu Doç. Dr. Zafer GÖLEN-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye Dr. Abidin Temizer, Balıkesir Üniversitesi- Türkiye Sibel Akova, Maltepe Üniversitesi Türkiye Hakem Kurulu Prof. Dr. Abdullah Soykan, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye Prof. Dr. Adib Đozić, Tuzla, Bosna Hersek Prof. Dr. Ahmet Kasumović, Tuzla Bosna Hersek Prof. Dr. Aleksandar Kadijvic, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan Prof. Dr. Aleksandar Rastovic, Niš Üniversitesi, Sırbistan Prof. Dr. Božidar Jezernik, Ljubljana Üniversitesi, Slovenya Prof. Dr. Dalibor Jovanovski, Üsküp, Makedonya. Prof. Dr. Dimitrije Popadić, Novi Sad, Sırbistan Prof. Dr. Dragi Gjorgiev, Makedonya Milli Tarih Enstitüsü Prof. Dr. Dragi Gjorgiev, Üsküp, Makedonya Prof. Dr. Hasan Babacan, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye Prof. Dr. Ioan Scurtu, Romanya Bilimler Akademisi, Romanya Prof. Dr. Ivan Balta, Osijek Üniversitesi, Hırvatistan Prof. Dr. Marta Dobrotkova, Trnava - Slovakya Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Erciyes Üniversitesi, Türkiye Prof. Dr. Mustafa Türkeş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye Prof. Dr. Nilüfer Timisi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Prof. Dr. Selahattin Yıldız, İstanbul, Türkiye Prof. Dr. Süleyman Seydi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye Prof. Šerbo Rastoder, Montenegro Üniversitesi, Karadağ 2

3 İletişim İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Sapanbağları Mh. Aşık Veysel Sokak No: 10 Pendik, İstanbul Tel: Destekleyen Kurumlar Başbakanlık TİKA Kongreye Makale İle Katılacak İsimler 1. Akademik Prof. Serbo Rastoder / Podgorica / Karadağ 2. Prof. Dr. Aleksandar Rastovic / Niš / Sırbistan 3. Prof. Dr. Ema Miljkovic / Niš / Sırbistan 4. Prof. Dr. Dalibor Jovanovski / Üsküp / Makedonya. 5. Prof. Dr. Ahmet Kasumović / Tuzla / Bosna Hersek 6. Prof. Dr. Snežana Besermeni / Novi Sad / Sırbistan 7. Midhat Spahic / Tuzla / Bosna Hersek 8. Adnan Jahić / Tuzla Bosna Hersek 9. Dr. Katarína Karabová / Trnava / Slovakya 10. Prof. Dr. Ivan Balta / Osijek / Hırvatistan 11. Prof. Dr. Bego Omerčević / Tuzla / Bosna Hersek 12. Prof. Dr. Violeta Ačkoska / Üsküp / Makedonya 13. Dr. Sci Sadik Idrizi / Prizren / Kosova 14. Prof. Dr. Adib Đozić / Tuzla / Bosna Hersek 15. Prof. Dr.Aleksandar Kadijevic / Belgrad - Sırbistan 16. Edin Radusic / Bosna Hersek 17. Marija Kocić / Belgrad /Sırbistan 18. Prof. Dr. Srećko Jelinić / Osijek / Hırvatistan 19. Prof. Dr. Marta Dobrotkova / Trnava / Slovakya 20. Prof. Dr. Dimitrije Popadić / Novi Sad / Sırbistan 21. Dr. Erika Juríková / Trnava / Slovakya 22. Prof. Dr. Božidar Jezernik / Slovenya 23. Doç.Dr. Senaid Hadžić / Tuzla / Bosna Hersek 24. Dr. Merim Kasumović / Tuzla / Bosna Hersek 25. Dr. Sanela Meholjić Kalajdžić / Tuzla / Bosna Hersek 26. Dr. Dimitar Atanassov / Sofya / Bulgaristan 27. Dr. Anna Alexieva / Sofya / Bulgaristan 28. Dr. Ionut Cojocaru / Bükreş / Romanya 3

4 29. Igor Despot / Zagreb / Hırvatistan 30. Prof. Dr. Dragi Gjorgiev / Üsküp / Makedonya 31. Prof. Dr. Numan Aruç / Üsküp / Makedonya 32. Prof. Dr. Selahattin Yıldız / İstanbul / Türkiye 33. Yrd. Doç. Dr. Murat Önsoy / Ankara / Türkiye 34. Yrd. Doç. Dr. Caner Sancaktar / İzmit / Türkiye 35. Yrd. Doç. Dr. Şadan İnan Rüma / İstanbul / Türkiye 36. Yrd. Doç. Dr. Sait Akşit / İzmir / Türkiye 37. Dr. Abidin Temizer / Balıkesir / Türkiye 38. Doç. Dr. Zafer Gölen / Burdur / Türkiye 39. Dkt. Sibel Akova / İstanbul / Türkiye 40. Vedat Atasoy / İstanbul / Türkiye 41. Taner Gün / Mersin POMEM 42. Aylin Aydın Kırhan / Maltepe Üniversitesi Türkiye Davetli Listesi 1. Prof. Dr. Mustafa Türkeş / Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2. Prof. Dr. Süleyman Seydi / Süleyman Demirel Üniversitesi 3. Mustafa Parlak / Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 4. Prof. Dr. Bülent Özdemir / Balıkesir Üniversitesi 5. Prof. Dr. Abdullah Soykan / Balıkesir Üniversitesi 6. Prof. Dr. Nilüfer Timisi / İstanbul Üniversitesi 7. Prof. Dr. Serdar Ener / Uludağ Üniversitesi 8. Prof. Dr. Sacit Kutlu 9. Prof. Dr. Betül Çotuksöken / Maltepe Üniversitesi 10. Prof. Dr. Mehmet İnbaşı / Erciyes Üniversitesi 11. Hüseyin Akova / TÜBİTAK 12. Oktay Uzel / Kayseri Mustafa Eraslan Lisesi 13. Yinal Kozok / Metis Tercüme 14. Tarık Sadak Ülkeler 1. Karadağ 2. Sırbistan 3. Makedonya 4. Bosna Hersek 4

5 5. Slovakya 6. Hırvatistan 7. Kosova 8. Slovenya 9. Bulgaristan 10. Romanya 11. Türkiye Makaleler 1. Akademik Prof. Serbo Rastoder / Podgorica / Karadağ Çokulusluluk / Bir Süreç Olarak Demokratikleşme 2. Vanr. Prof. Dr. Aleksandar Rastovic / Niš - Sırbistan 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın Başlarında Sırbistan da Britanyalı Kadın Gezi Yazarları 3. Vanr. Prof. Dr. Ema Miljkovic / Niš - Sırbistan Eski ile Yeni Arasındaki Köprü: Osmanlı Yönetimindeki İlk Yüzyılda Sırp Toplumu 4. Vanr. Prof. Dr.Dalibor Jovanovski / Üsküp / Makedonya. Çağdaş Yunan Bakış Açısından Osmanlı Dönemi Makedonyası nın Sınırları 5. Red. Prof. Dr. Ahmet Kasumović / Tuzla Bosna Hersek Boşnakça ve Boşnaklar 6. Red. Prof. Dr. Snežana Besermeni / Novi Sad Sırbistan Sırbistan da Osmanlı İmparatorluğu Dönemine Ait Çok Önemli Kültür Varlıkları. 7. Midhat Spahic / Tuzla Bosna-Hersek Bosna-Hersek Bölgesi nde Yaşanan Göçler (14-20.Yüzyıl). 8. Midhat Spahic / Tuzla Bosna-Hersek İslam a Geçiş Süreci Açısından XV. Yüzyıl Ortalarında Bosna daki Genel Durum 9. Adnan Jahić / Faculty of Philosophy in Tuzla - / Tuzla Bosna Hersek Yugoslav Krallığı Döneminde Bosna lı Ulemanın Görüşlerinde ve Faaliyetlerinde Ulusal Sorun 10. Dr. Katarína Karabová / Trnava - Slovakya Specimen Philologiae Et Geographiae ye Göre Hırvat Yerleşimlerinin Orjinalliği (Otokontluğu) 11. Red. Prof. Dr. Ivan Balta / Osijek Hırvatistan Balkan Vojno Bölgesindeki Ev Komünlerindeki Toplu Yaşam ve Bireyselliğin Tarihsel Felsefesi 12. Vanr. Prof. Dr. Bego Omerčević / Tuzla Bosna Hersek Bosna Hersek te Romalılaşma: Kültür Etkileşimleri ve Kimlik Dönüşümü Süreci 13. Red. Prof. Dr. Violeta Ačkoska / Üsküp - Makedonya 5

6 Makedonya Cumhuriyeti nde Komünizme Geçiş ve Türkler in Göçü 14. Dr. Sci Sadik Idrizi / Univerzitet u Prizrenu / Prizren - Kosova İzole Olmuş Bir Balkan Lehçesi 15. Vanr. Prof. Dr. Adib Đozić / Tuzla Bosna-Hersek Neofaşizm in Bazı Tezahürleri ve Günümüzde Boşnaklar. 16. Red. Prof. Dr.Aleksandar Kadijevic / Belgrad - Sırbistan 1912 Yılı Mimarisinde Sırp Milliyetçi Akımın İzleri 17. Edin Radusic / Bosna Hersek Yüzyılda Avrupa nın Bakış Açısı İle Boşnak Kimlik Oluşumu 18. Marija Kocić / Belgrad - Sırbistan Müslüman Kimliğinin Kültürlerarası İletişimde Varolma Çabası 19. Red. Prof. Dr. Srećko Jelinić / Osijek Hırvatistan Yeni Bir Hırvat Hukuk Sistemi Kurmanın Zorlukları ve Yararları 20. Marta Dobrotkova / Trnava - Slovakya Romanya daki Slovaklar 21. Red. Prof. Dr. Dimitrije Popadić / Novi Sad - Sırbistan Kültür, İletişim ve Bağlamlandırma: Balkan Kültürlerinin Birbirine Bağlı Yaşamlarının İyileştirilmesi için Teorik Tavsiyeler 22. Dr. Erika Juríková / Trnava Slovakya Tarihi Trnava Üniversitesi ndeki Hırvatlar ve Üniversite Basımevinde Basılan Hırvatça Eserler 23. Prof. Dr. Božidar Jezernik / Slovenya Balkanları'n Avrupalılaşması ve Balkan Ruhu 24. Doç.Dr. Senaid Hadžić / Tuzla Bosna Hersek Eğitim Örneğinde Osmanlı Hakimiyeti Döneminde Bosna-Hersek te Ortak Yaşam 25. Dr. Merim Kasumović / Dr. Sanela Meholjić Kalajdžić / Tuzla Bosna Hersek Bosna-Hersek te Bireysel Harcamalar Sektörünün Yapısının Enflasyona Etkileri. 26. Dr. Dimitar Atanassov / Sofya - Bulgaristan Balkanlar da Çokkültürlülük. 27. Dr. Anna Alexieva / Sofya - Bulgaristan Bulgar Halk Kahramanları. 28. Asist. Prof. Ionut Cojocaru / Romanya Türk - Sovyet İşbirliği ve Karadeniz de Romanya ile İlişkiler 29. Igor Despot / Zagreb Hırvatistan Hırvatistan ın Balkan kimliği var mıdır? 30. Prof. Dr. Selahattin Yıldız / Maltepe Üniversitesi Türkiye Balkan Işıkları: Bedrettini ve Bektaşi Amucalar 31. Yrd. Doç. Dr. Murat Önsoy / Hacettepe Üniversitesi Türkiye 6

7 Geçmişten Günümüze Balkan Kimliği 32. Yrd. Doç. Dr. Caner Sancaktar / Kocaeli Üniversitesi Türkiye Boşnak Ulusunun Doğuşu 33. Yrd. Doç. Dr. Şadan İnan Rüma / Bilgi Üniversitesi Türkiye Balkanlar da Modern Kültürün Siyasi Evrimi: Ulus-Devlet, Milliyetçilik, Liberalizm 34. Doç. Dr. Sait Akşit / Gediz Üniversitesi Türkiye Dönüşümün Ekonomi Politiği: Bosna-Hersek Örneği 35. Yrd. Dr. Abidin Temizer / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye Karadağ'ın Kültür Öğeleri 36. Yrd. Doç. Dr. Zafer Gölen / Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkiye Çağdaş Yugoslav Türkçe Yazınında Osmanlı İmgesi 37. Dkt. Sibel Akova / Maltepe Üniversitesi Türkiye Kültürlerarası İletişim Boyutu İle Geçmişten Günümüze Balkanlar 38. Vedat Atasoy / Radikal Gazetesi Köşe Yazarı İZ TV Türkiye Balkan Belgesel Notları 39. Taner Gün / Mersin POMEM Türkiye Balkanlar dan Türkiye ye Yapılan Göçler 40. Prof. Dr. Dragi Gjorgiev / Makedonya Milli Tarih Enstitüsü / Üsküp-Makedonya Osmalı Balkan Çarşısı: Şehrin Ekonomi ve Kamu Alanı 41. Prof. Dr. Numan Aruç / Makedonya Milli Tarih Enstitüsü / Üsküp Makedonya 42. Aylin Aydın Kırhan / Maltepe Üniversitesi Türkiye Kültürleşme Kuramları ve Balkanlar 7

TÜRKİYE NİN BALKANLARDAKİ YUMUŞAK GÜÇ PERSPEKTİFİ: TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KORDİNASYON AJANSI

TÜRKİYE NİN BALKANLARDAKİ YUMUŞAK GÜÇ PERSPEKTİFİ: TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KORDİNASYON AJANSI Türkiye nin Balkanlardaki Yumuşak Güç Perspektifi: TİKA 79 TÜRKİYE NİN BALKANLARDAKİ YUMUŞAK GÜÇ PERSPEKTİFİ: TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KORDİNASYON AJANSI Soner KARAGÜL Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Detaylı

THE IMPACT OF TURKEY S BALKAN POLICY ON TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS IN THE CHANGING INTERNATIONAL SYSTEM

THE IMPACT OF TURKEY S BALKAN POLICY ON TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS IN THE CHANGING INTERNATIONAL SYSTEM MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 21 Sayı: 2 2013 99 DEĞİŞEN ULUSLARARASI SİSTEMDE TÜRKİYE'NİN BALKAN POLİTİKASININ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ Emirhan GÖRAL * Özet Bu makalenin

Detaylı

Yüz Yıl Sonra Balkanlar

Yüz Yıl Sonra Balkanlar Y l: 21 Say : 62 Kasım 2013 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi www.e-musiad.com ISSN 1303-7501 Yüz Yıl Sonra Balkanlar SÖYLEŞİ: Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Hüner Şencan, Hüseyin Kansu, Muzaffer Çilek

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEDENİYETLER İTTİFAKI ULUSAL PLANI

Türkiye Cumhuriyeti Medeniyetler İttifakı Ulusal Planı TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEDENİYETLER İTTİFAKI ULUSAL PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEDENİYETLER İTTİFAKI ULUSAL PLANI I. GİRİŞ Barış içinde bir arada yaşamaya dayalı kültürel mirasının bilincinde olan ve yaklaşık iki yüzyıldır Batı kültürlerinin, geleneklerinin ve

Detaylı

VII. ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ (17-22 Kasım 2011, Makedonya) Hüseyin TOSUN*

VII. ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ (17-22 Kasım 2011, Makedonya) Hüseyin TOSUN* VII. ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ (17-22 Kasım 2011, Makedonya) Hüseyin TOSUN* ÖZET Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu oluşturan dört kurumdan biri olan Atatürk Araştırma Merkezince; Atatürk

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ TACSO(Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek) Projesi tarafından düzenlenen Konferansta,

Detaylı

Kosova nın Bağımsızlığı ve Türk Dış Politikası (1990-2008)

Kosova nın Bağımsızlığı ve Türk Dış Politikası (1990-2008) Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Kosova nın Bağımsızlığı ve Türk Dış Politikası (1990-2008) Birgül Demirtaş Coşkun Doç. Dr.,

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

BALKANLARDA BARIŞ VE GÜVENLİĞİN TESİSİNDE AB NİN ROLÜ. İrfan Kaya Ülger *

BALKANLARDA BARIŞ VE GÜVENLİĞİN TESİSİNDE AB NİN ROLÜ. İrfan Kaya Ülger * BALKANLARDA BARIŞ VE GÜVENLİĞİN TESİSİNDE AB NİN ROLÜ İrfan Kaya Ülger * Bu çalışma Soğuk Savaş sonrasında Eski Yugoslavya nın dağılması ile birlikte dünyanın en istikrarsız bölgesi haline gelen Balkan

Detaylı

Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 3 Temmuz 2013 ss. 303-316 Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi International

Detaylı

ZAMANIN. Muzaffer Vatansever,

ZAMANIN. Muzaffer Vatansever, ZAMANIN ÖZET Muzaffer Vatansever, USAK AB Araştırmaları Merkezi, Balkanlar uzmanıdır. Odaklandığı temel konular; Balkanların Avrupalılışma süreci, Türkiye-Balkan ülkeleri ilişkileri ve Balkanlarda yaşayan

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

ÖZEL GÜNDEM HIRVATİSTAN ÜYELİĞİ Ö ZGE ALTUN TEMMUZ 2013. T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı

ÖZEL GÜNDEM HIRVATİSTAN ÜYELİĞİ Ö ZGE ALTUN TEMMUZ 2013. T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı ÖZEL GÜNDEM AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEME POLİTİKASI BAĞLAMINDA Ö ZGE ALTUN TEMMUZ 2013 T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı İÇİNDEKİLER Avrupa Birliğ i nin Genişleme

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORTADOĞU BARIŞINDA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ MODELİ ARAYIŞLARI YÜKSEK

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

AVRUPA DEVLETLERİNİN ORTA DOĞU POLİTİKASI İLE ABD NİN BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ

AVRUPA DEVLETLERİNİN ORTA DOĞU POLİTİKASI İLE ABD NİN BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ AVRUPA DEVLETLERİNİN ORTA DOĞU POLİTİKASI İLE ABD NİN BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ Hazırlayan: Hüseyin ERDÖNMEZ Danışman: Prof.Dr.İlker ALP Lisansüstü Eğitim,Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim Dalı

Detaylı

İÇİNDEKİLER TASAM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER TASAM FAALİYET RAPORU 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 KONGRENİN ADI... 4 KONU... 4 KAPSAM... 4 KOORDİNATÖR... 6 YER... 6 TARİH... 6 AMAÇ... 6 METODOLOJİ... 9 GEREKÇE... 10 PROJEDE YARARLANILMASI DÜŞÜNÜLEN UZMANLAR... 13 HEDEF KİTLE...

Detaylı

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TURKMENS' MIGRATION TOWARDS TURKEY AND TURKMEN POPULATION IN TURKEY 2 )+ة ا.&+-/#ن 1 ( 5 %+-#4 وا. 5 ' 5 د ا.&+-/ 61# %+-#4,6 Rapor No: 19

Detaylı

ISSN : 1308-7320 cenkdemirkiran@gmail.com 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

ISSN : 1308-7320 cenkdemirkiran@gmail.com 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 4C0101 HUMANITIES Received: December 2010 Accepted: July 2011 Cenk Demirkıran Series : 4C Maltepe University

Detaylı

Azınlık Dillerinin Kullanımı için Altyapının Oluşturulması. Ned Thomas

Azınlık Dillerinin Kullanımı için Altyapının Oluşturulması. Ned Thomas Azınlık Dillerinin Kullanımı için Altyapının Oluşturulması Ned Thomas Azınlık Dillerinin Kullanımı için Altyapının Oluşturulması Ned Thomas Şubat 2013 3 Demokratik Gelişim Enstitüsü 11 Guilford Street

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİĞİ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİĞİ TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİĞİ YUMUŞAK GÜÇ SAVAŞLARI VE TERÖRİZM Atilla SANDIKLI İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Doç. Dr. Atilla SANDIKLI Kapak ve İç Tasarım: Sertaç DURMAZ Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers

Detaylı

uluslararasý sempozyum bildirileri

uluslararasý sempozyum bildirileri uluslararasý sempozyum bildirileri 21. YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU 02-05 Aralık 2010 / Lefke - K.K.T.C. BİLDİRİLER KİTABI EkoAvrasya Yayın No: 2011/1 ISBN 978-605-87972-0-8 Baş Editör

Detaylı

Sayın Abdullah Gül ün. Çeşitli Vesilelerle Yaptıkları. Açıklama, Mesaj ve Makaleleri

Sayın Abdullah Gül ün. Çeşitli Vesilelerle Yaptıkları. Açıklama, Mesaj ve Makaleleri Sayın Abdullah Gül ün Çeşitli Vesilelerle Yaptıkları Açıklama, Mesaj ve Makaleleri Sayın Bakanımızın İtalyan "La Republica" gazetesinde, "Türkiye nin Farklılıkları AB İçin Zenginliktir" başlığı altında

Detaylı

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI I Balkanlarda Türkçe Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN Hëna e Plotë "Beder" Üniversitesi Tiran/Arnavutluk 2013 ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI

Detaylı

JEOPOLİTİK VE TÜRKİYE RİSKLER VE FIRSATLAR

JEOPOLİTİK VE TÜRKİYE RİSKLER VE FIRSATLAR BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ JEOPOLİTİK VE TÜRKİYE RİSKLER VE FIRSATLAR RAPOR NO: 27 İSTANBUL 2011 JEOPOLİTİK VE TÜRKİYE RİSKLER VE FIRSATLAR RAPOR NO: 27 OCAK 2011 JEOPOLİTİK VE TÜRKİYE

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi. Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı

Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi. Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Türkiye nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ision papers Stratejik Araştırmalar Merkezi No. 7, Ağustos 2014

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

ilmi etüdler derneği

ilmi etüdler derneği İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ (İLEM) 2002 yılında kurulan İlmi Etüdler Derneği, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı

Detaylı