çindekiler POL ET LEN 30 CAMYÜNÜ 2 POL MER K B TÜMLÜ ÖRTÜ 34 ASMA TAVAN S STEMLER 35 TAfiYÜNÜ 10 EKSTRÜDE POL ST REN 18 EKSPANDE POL ST REN 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler POL ET LEN 30 CAMYÜNÜ 2 POL MER K B TÜMLÜ ÖRTÜ 34 ASMA TAVAN S STEMLER 35 TAfiYÜNÜ 10 EKSTRÜDE POL ST REN 18 EKSPANDE POL ST REN 23"

Transkript

1

2 çindekiler CAMYÜNÜ 2 ÇATI fi LTES - 300, -350, RULOPAN 4 MERTEK ARASI fi LTES 4 DUVAR LEVHASI 5 ARA BÖLME LEVHASI 5 DUPAN 5 CEPHEPAN 5 KAL BEL 5 ZOPAN 6 KL MA fi LTES 6 KL MA LEVHASI 6 ZOCAM AKUST K 6 VANA CEKET 6 PREFABR K BORU 7 PREFABR K BORU Alüminyum Folyo Kaplamal 8 ZOCAM OPT MUM YALITIM S STEMLER 9 DIfi DUVARLAR 9 ARA BÖLME DUVARLAR 9 AKSESUARLAR 9 TAfiYÜNÜ 10 TERAS ÇATI LEVHASI 12 TERAS ÇATI LEVHASI Bitüm Kaplamal 12 YÜZER DÖfiEME LEVHASI 12 ARA BÖLME LEVHASI - 40, DIfi CEPHE LEVHASI Alüminyum Folyo Kaplamal 13 DIfi CEPHE LEVHASI Siyah Camtülü Kaplamal 13 MANTO TAfiYÜNÜ 13 YALI TAfiYÜNÜ 13 KAL BEL 13 SANAY LEVHASI - SL 1, - SL 2 14 SANAY fi LTES SANAY fi LTES -700, DÖKME 15 PREFABR K BORU 16 PREFABR K BORU Alüminyum Folyo Kaplamal 17 EKSTRÜDE POL ST REN 18 FOAMBOARD 1200, FOAMBOARD FOAMBOARD FOAMBOARD MANTO FOAMBOARD 22 YALI FOAMBOARD 22 FOAMBOARD PARKE ALTI 22 EKSPANDE POL ST REN 23 ZOPOR LEVHA 24 MANTO ZOPOR 24 MANTO ZOPOR PLUS 24 YALI ZOPOR 25 ZOPOR BLOK 25 ELASTOMER K KAUÇUK 26 ZOCAM ARMAFLEX - LEVHA 27 ZOCAM ARMAFLEX - LEVHA Kendinden Yap flkanl 27 ZOCAM ARMAFLEX - AL 27 ZOCAM ARMAFLEX - AL Kendinden Yap flkanl 27 ZOCAM ARMAFLEX - SPL T 27 ZOCAM ARMAFLEX - BORU 28 ZOCAM ARMAFLEX - S 29 POL ET LEN 30 ZOCAM PEFLEX PREFABR K BORU 31 ZOCAM PEFLEX PREFABR K BORU Alüminyum Folyo Kaplamal 31 ZOCAM PEFLEX PREFABR K BORU Metalize Film Kaplamal 31 ZOCAM PEFLEX LEVHA 32 ZOCAM PEFLEX - KY Kendinden Yap flkanl 32 ZOCAM PEFLEX - AL Alüminyum Folyo Kaplamal 32 ZOCAM PEFLEX - MF Metalize Film Kaplamal 32 ZOCAM PEFLEX - ALKY Alüminyum Folyo Kaplamal Kendinden Yap flkanl 32 ZOCAM PEFLEX PARKE ALTI 33 ZOCAM PEFLEX AMBALAJ 33 ZOCAM PEFLEX F T L 33 POL MER K B TÜMLÜ ÖRTÜ 34 ZOSU APP PLASTOMER K NORMAL 34 ZOSU APP PLASTOMER K SÜPER 34 ZOSU SBS ELASTOMER K 34 ASMA TAVAN S STEMLER 35 CAMYÜNÜ ASMA TAVANLAR 35 PVC KAPLAMALI 35 CAMTÜLÜ KAPLAMALI 35 USG M NERAL ELYAF ASMA TAVANLAR 35 AURORA 35 EUROPA 35 ATHENA II 35 FISSURED 35 RADAR 36 OLYMPIA 36 GLASTONE 36 RADAR ClimaPlus 36 OLYMPIA MICRO ClimaPlus 36 CERAMIC RADAR ClimaPlus 36 DONN DX TAfiIYICI PROF LLER 37 DX24 37 DX15 37 DX Fineline 37 DX35 37 KÖfiE PROF LLER 38 BASAMAKLI KÖfiE PROF LLER 38 YARDIMCI MALZEMELER 38 METAL ASMA TAVANLAR 39 OTURMALI (LAY ON) 39 SARKMALI (LAY IN) 39 G ZL TAfiIYICILI (CLIP-IN) 40 PETEK ASMA TAVAN S STEMLER 40 G ZL TAfiIYICI S STEM PROF L ve YARDIMCI MALZEMELER 40 ZOCAM TEK Z LAMEL ASMA TAVANLAR 41 LAMEL ASMA TAVAN 41 LAMEL ASMA TAVAN TAfiIYICI PROF LLER 41 LAMEL ASMA TAVAN YARDIMCI MALZEMELER 41 KAPLAMALAR VE YARDIMCI MALZEMELER 42 KAPLAMALAR 42 CAMTÜLÜ-S YAH 42 CAMTÜLÜ-SARI 42 ALÜM NYUM FOLYO 42 ALÜM NYUM FOLYO (YANMAZ) 42 YARDIMCI MALZEMELER 42 ALÜM NYUM FOLYO BANTLAR Kendinden Yap flkanl, Takviyeli 42 ALÜM NYUM FOLYO BANTLAR Kendinden Yap flkanl, Takviyesiz 42 ZOCAM ARMAFLEX YARDIMCI MALZEMELER 42 ZOCAM AKUST K YARDIMCI MALZEMELER 42 ZOCAM POL ET LEN YARDIMCI MALZEMELER 42 GENEL HÜKÜMLER 43

3 Camyünü Yerli olarak temin edilen, inorganik hammadde olan silis kumunun 1200 C C de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluflmaktad r. Kullan m yeri ve amac na göre farkl boyut ve yo unlukta, de iflik kaplama malzemeleri ile flilte, levha ve boru fleklinde üretilebilmektedir. Is yal t m, ses yal t m, akustik düzenleme ve yang n güvenli i amac yla kullan lmaktad r. Is iletkenlik beyan de eri 0,030 < < 0,045 W/mK'dir. Is iletkenlik beyan de erine ba l olarak zocam Camyünü ürünleri 035, 040, 045 s iletkenlik gruplar ndad r. Su buhar difüzyon direnç faktörü μ = 1 dir. Performans n korudu u kullan m s cakl - 50 ile +250 C aral ndad r. Ba lay c s z camyünü ürünler 500 C ye kadar kullan labilmektedir. Ayr ca -200 / +450 C aral nda kullan lan özel camyünü ürünler de üretilebilmektedir. S ca a ve rutubete maruz kalmas halinde dahi, boyutlar nda bir de iflme olmaz. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar taraf ndan tahrip edilemez. Higroskopik ve kapiler de ildir. Türk Standard TS EN ' e göre yanmaz malzemeler olan A1 s n f ndad r. Saint-Gobain Isover, Fransa TEL Lisans ile üretilmektedir. BVQI taraf ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS flçi Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikalar na sahip tesislerde üretilmektedir. zocam Camyünü ürünleri, Avrupa Birli i yetkili kurulufllar n n özel laboratuvarlar nda teknik de erleri test edilerek CE uygunluk belgesi alm flt r. 2

4 Camyünü Kal nl k : cm Ebat : 120 x cm Kaplama Cinsi : Ç plak, alüminyum folyo Her türlü ahflap oturtma, metal çat ve sandviç çat lar, tavuk çiftli i ve hayvan bar naklar nda s ve ses yal t m amac yla. Kal nl k : 5 cm Ebat : 110 x 1000 cm Kaplama Cinsi : Alüminyum folyo* Havaland rma ve klima kanallar n n d fltan s yal t m nda. * fiilte boyunca folyo kenarlar nda 5 cm bindirme pay bulunmaktad r. Kal nl k : cm Ebat : 120 x cm Kaplama Cinsi : Her iki yüzü camtülü kapl Kullan lmayan çat aralar nda döflemeye serilerek, kullan lan çat katlar nda mertek aralar nda, yatay uygulamalarda ve üzerine yük gelmeyen yerlerde s ve ses yal t m amac yla. Kal nl k : 2 2, cm Ebat : 60 x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak, alüminyum folyo, camtülü Havaland rma ve klima kanallar n n d fltan s yal t m ile içten s ve ses yal t m amac yla. Kal nl k : cm Ebat : 50 x cm Kaplama Cinsi : Alüminyum folyo* Kullan lan ve s t lan çat katlar n n s ve ses yal t m amac yla. * fiilte boyunca folyo kenarlar nda 5 cm bindirme pay bulunmaktad r. Kal nl k : 1,5 cm Ebat : 55 x 90 cm Kaplama Cinsi : Bir yüzü alüminyum folyo, bir yüzü camtülü kapl Radyatör, soba, f r n gibi çeflitli s kaynaklar n n arkas nda s tutucu ve yans t c olarak. ARA BÖLME LEVHASI Kal nl k : 5 7,5 10 cm Ebat : 60 x 135 cm Kaplama Cinsi : Sar camtülü ki duvar aras nda su itici özellikli (silikonlu) s ve ses yal t m malzemesi olarak, çift cidarl sandviç duvar panellerinde akustik amaçl uygulamalarda. Kal nl k : 1,5 2,5 cm Ebat : 122 x cm Kaplama Cinsi : Akrilen Havaland rma ve klima kanallar n n içten ses ve s yal t m amac yla. Kal nl k : ,5 10 cm Ebat : 60 x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak Ara bölme duvarlarda, d fl duvarlar n içten yal t m uygulamalar nda, merdiven ve asansör boflluklar nda, komflu duvarlarda s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. Kal nl k : 2,5 10 cm Ebat : 1/4 (13 mm) 14 (356 mm) Kaplama Cinsi : Ç plak, alüminyum folyo, ASJ 250 C s cakl a kadar sanayi, kalorifer, merkezi s tma ve günefl enerjisi tesisatlar n n s yal t m nda, borular n terlemeye ve donmaya karfl korunmas nda, bas nçl su borular nda titreflime ve sese karfl. VANA CEKET Kal nl k : ,5 10 cm Ebat : 60 x 270 cm Kaplama Cinsi : Her iki yüzü camtülü kapl D fl duvarlarda, ara bölme duvarlarda, akustik amaçl uygulamalarda. Kal nl k : 4 cm Ebat : DN 15 DN 250 Kaplama Cinsi : Silikonlu cam kumafl Kapal ya da aç k ortamlardaki standartlara uygun üretilmifl tüm vana ve pislik tutucular n s yal t m nda. ZOCAM OPT MUM YALITIM S STEMLER Kal nl k : cm Ebat : 60 x 120 cm Kaplama Cinsi : Bir yüzü camtülü kapl Giydirme cephe sistemlerinde cam, granit, mermer, alüminyum vb. cephe kaplamalar nda su itici özellikte (silikonlu) s ve ses yal t m amac yla. Kal nl k : 5-8 cm. Kaplama Cinsi : Alç plaka, krâft ka d veya camtülü D fl duvarlarda her türlü duvar ve betonarme eleman n iç yüzeyinde, iç bölme duvarlarda ve komflu duvarlarda, merdiven ve asansör boflluklar na bitiflik duvarlarda, ahflap karkas yap lar n içten giydirilmesinde, bölme duvarlarda ve tavanlarda s ve ses yal t m amac yla. Kal nl k : 3 5 cm Ebat :120 x 270 cm Kaplama Cinsi : Alüminyum folyo ve alç plaka. D fl duvarlarda her türlü duvar ve betonarme elaman n iç yüzeyinde, iç bölme duvarlarda ve komflu duvarlarda, merdiven ve asansör boflluklar na bitiflik duvarlarda, ahflap karkas yap lar n içten giydirilmesinde s ve ses yal t m amac yla. 3

5

6

7

8

9

10

11 Taflyünü Yerli olarak temin edilen inorganik hammadde olan bazalt tafl n n 1350 C C de ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluflmaktad r. Kullan m yeri ve amac na göre farkl boyut ve teknik özelliklerde, de iflik kaplama malzemeleri ile flilte, levha, boru ve dökme fleklinde üretilebilmektedir. Is yal t m, ses yal t m, akustik düzenleme ve yang n yal t m amac yla kullan lmaktad r. Is iletkenlik beyan de eri 0,035 0,040 W/mK'dir. Is iletkenlik beyan de erine ba l olarak zocam Taflyünü ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Su buhar difüzyon direnç faktörü μ = 1 dir. Performans n korudu u kullan m s cakl -50 ile +650 C aral ndad r, geçici süreler için 1000 C ye kadar dayanabilir. S ca a ve rutubete maruz kalmas halinde dahi, boyutlar nda bir de iflme olmaz. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar taraf ndan tahrip edilemez. Higroskopik ve kapiler de ildir. Türk Standard TS EN ' e göre yanmaz malzemeler olan A1 s n f ndad r. Saint - Gobain Isover Grünzweig+Hartmann Almanya Sillan Lisans ile üretilmektedir. BVQI taraf ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS flçi Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikalar na sahip tesislerde üretilmektedir. zocam Taflyünü ürünleri, Avrupa Birli i yetkili kurulufllar n n özel laboratuvarlar nda teknik de erleri test edilerek CE uygunluk belgesi alm flt r. 10

12 Taflyünü Kal nl k : cm Ebat : 60 x 100, 100 x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak, polipropilen ve bitümlü camtülü Her çeflit ve e imdeki metal ve ahflap çat lar ile yürünen ve yürünmeyen geleneksel teras çat larda s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. Kal nl k : 2, cm Ebat : 60 x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak, alüminyum folyo, camtülü Sanayi tesisleri, proses ekipmanlar ve çelik konstrüksiyon yap larda s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. Kal nl k : 2,5 3 3,5 cm Ebat : 60 x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak Binalar n do al zemine oturan döflemelerinde, iki kat aras döflemelerde, her türlü titreflim kayna kaidesinin alt nda s, ses ve titreflim yal t m amac yla. Kal nl k : cm Ebat : 100 x cm Kaplama Cinsi : Ç plak, alüminyum folyo Sanayi tesisleri, büyük çapl borular, proses ekipmanlar ve çelik konstrüksiyon yap larda s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. Kal nl k : cm Ebat : 60 x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak Ara bölme duvarlarda, d fl duvarlar n içten yal t m uygulamalar nda, merdiven ve asansör boflluklar nda, komflu duvarlarda s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. Kal nl k : 2,5 10 cm Ebat : 1/4 (13 mm) 14 (356 mm) Kaplama Cinsi : Ç plak, alüminyum folyo, ASJ 250 C den yüksek s cakl ktaki tesisatlarda enerji tasarrufu ve yang na karfl korunum sa lanmas, proses ekipmanlar n n ses ve titreflim yal t m amac yla. Kal nl k : cm Ebat : 60 x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak, camtülü, alüminyum folyo Giydirme cephe sistemlerde cam, granit, mermer, alüminyum vb. cephe kaplamalar n n arkas nda s ve ses yal t m, havaland rmal cephelerde yang n güvenli i amac yla. Ba lay c s z taflyünü elyaf Ebat : 20 kg/paket Düzgün olmayan yüksek s cakl ktaki yüzeyler, çift cidarl kaplar, laboratuvar cihazlar ve elektrikli ev aletlerinde doldurma yöntemiyle s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. Kal nl k : cm Ebat : 60 x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak D fl duvarlar n d fltan s va alt yal t m uygulamalar nda su basman seviyesinin üzerindeki bölümlerde s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. Kal nl k : cm Ebat : x 120 cm Kaplama Cinsi : Ç plak Yal bask s sistemlerinin su basman seviyesinin üzerindeki bölümlerinde s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. Kal nl k : cm Ebat : 120 x 270 cm Kaplama Cinsi : Alüminyum folyo ve alç plaka D fl duvarlarda her türlü duvar ve betonarme eleman n iç yüzeyinde, iç bölme duvarlarda ve komflu duvarlarda, merdiven ve asansör boflluklar na bitiflik duvarlarda, ahflap karkas yap lar n içten giydirilmesinde s, ses yal t m ve yang n güvenli i amac yla. 11

13

14

15

16

17

18

19 Ekstrüde Polistiren FOAMBOARD Kal nl k Ebat Yüzey fiekli : cm : x 125 cm veya istenilen boy : Düz, pürüzlü, oluklu, pürüzlü oluklu, tarakl Kal nl k Ebat Yüzey fiekli : cm : x 125 cm : Düz K rma ve teras çat lar, d fl duvarlar, döflemeler, betonarme tafl y c yüzeyler, so uk hava depolar, tavuk kümeslerinde s yal t m amac yla. Yal bask s sistemlerinin su basman ve su basman seviyesinin üzerindeki bölümlerde s yal t m amac yla. FOAMBOARD PARKE ALTI Kal nl k Ebat Yüzey fiekli : cm : 60 x 125 cm : Pürüzlü Kal nl k Ebat Yüzey fiekli : 4-10 mm : 60 x 125 cm : Düz D fl cephe s yal t m sistemlerinde, toprak alt ve su basman seviyelerinde s yal t m amac yla. Parke altlar nda yüzey düzlefltirici olarak. Yerli ve ithal olarak temin edilen polistiren hammaddesinden, ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir. Kullan m yeri ve amac na göre farkl boyut ve basma mukavemetlerinde, de iflik kenar ve yüzey flekillerinde levha olarak üretilebilmektedir. Is yal t m amac yla kullan lmaktad r. Is iletkenlik beyan de eri 0,035 W/mK'dir. Is iletkenlik beyan de erine ba l olarak zocam Foamboard ürünleri 035 s iletkenlik grubundand r. Su buhar difüzyon direnç faktörü μ = dir. Performans n korudu u kullan m s cakl -50 ile + 75 C aral ndad r. %100 kapal gözenekli homojen hücre yap s na sahip olup bünyesine su almamaktad r. Kapiler emicili i yoktur. Basma dayan m çok yüksektir. Asit ve baz kimyasallara dirençli olmas na karfl n, baca gazlar, metan grubu gazlar, benzin grubu, eter, ester ve amin grubu kimyasallara karfl hassast r. Güneflin mor ötesi fl nlar na karfl hassast r. Do rudan günefl fl nlar ndan korunmal d r. Türk Standard TS EN ' e göre E s n f ndad r. Owens Corning USA Hydrovac Lisans ile üretilmektedir. BVQI taraf ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS flçi Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikalar na sahip tesislerde üretilmektedir. zocam Foamboard ürünleri, Avrupa Birli i yetkili kurulufllar n n özel laboratuvarlar nda teknik de erleri test edilmifl olup CE iflareti tafl maya haizdir. 18

20

21

22

23

24 Ekspande Polistiren Kal nl k Ebat Yüzey fiekli : cm : 50 x 100 cm : Düz Kal nl k Ebat Yüzey fiekli : cm : x 100 cm : Düz D fl duvarlar, so uk hava depolar, ticari buzdolaplar, so utma sistemli araçlar, dekorasyon iflleri ve dilatasyon fugalar nda s yal t m amac yla. Yal bask s sistemlerinin su basman seviyesinin üzerindeki bölümlerde s yal t m amac yla. MANTO ZOPOR PLUS Kal nl k Ebat Yüzey fiekli : cm : 50 x 100 cm : Düz Kal nl k Ebat Yüzey fiekli : cm : 50 x 100 cm : Düz D fl cephe s yal t m sistemlerinde d fl duvarlar n d fltan s va alt yal t m uygulamalar nda su basman seviyesinin üzerindeki bölümlerde s yal t m amac yla. D fl cephe s yal t m sistemlerinde d fl duvarlar n d fltan s va alt yal t m uygulamalar nda su basman seviyesinin üzerindeki bölümlerde s yal t m amac yla. Yerli ve ithal olarak temin edilen polistiren hammaddesinin, su buhar ile temas sonucu, hammadde granüllerinin içinde bulunan pentan gaz n n granülleri fliflirmesi ve birbirlerine yap flt rmas ile üretilmektedir. Kullan m yeri ve amac na göre farkl boyut ve teknik özelliklerde, levha ve kal p olarak üretilebilmektedir. Is yal t m ve ambalajlama amac yla kullan lmaktad r. Is iletkenlik beyan de eri 0,030 < < 0,040 W/mK'dir. Is iletkenlik beyan de erine ba l olarak zocam Foamboard ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Su buhar difüzyon direnç faktörü μ = dür. Performans n korudu u kullan m s cakl -50 ile +75 C aral ndad r. Kapiler emicili i yoktur. Asit ve baz kimyasallara dirençli olmas na karfl n, baca gazlar, metan grubu gazlar, benzin grubu, eter, ester ve amin grubu kimyasallara karfl hassast r. Güneflin mor ötesi fl nlar na karfl hassast r. Do rudan günefl fl nlar ndan korunmal d r. Türk Standard TS EN ' e göre E s n f ndad r. BVQI taraf ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS flçi Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikalar na sahip tesislerde üretilmektedir. zocam zopor ürünleri, Avrupa Birli i yetkili kurulufllar n n özel laboratuvarlar nda teknik de erleri test edilmifl olup CE iflareti tafl maya haizdir. 23

25

26

27 Elastomerik Kauçuk 2 m boyunda, 6 mm den 160 mm ye kadar boru çaplar nda, 6 mm den 32 mm ye kadar et kal nl klar nda boru ve 500, 1000, 1500 mm eninde, 3000 mm den mm ye kadar uzunlukta, 6 mm den 50 mm ye kadar et kal nl klar nda levha fleklinde sunulur. Is tma ve so utma sistemleri, iklimlendirme ekipmanlar, çift s cakl kla çal flan sistemler, havaland rma kanallar ve tanklarda s yal t m ve yo uflmay önlemek amac yla. 6 mm et kal nl nda, 6 mm den 28 mm ye kadar boru çaplar nda 20 m den 50 m ye kadar boylarda boru fleklinde sunulur. So utma sistemleri, multisplit ve split tesislerinde. μ 7000 λ 0 C < 0,036 W/mK -50 ila +105 C Class O μ 3000 λ 0 C < 0,038 W/mK -50 ila +105 C Class 2 m boyunda, 6 mm den 114 mm ye kadar boru çaplar nda, 6 mm den 19 mm ye kadar et kal nl klar nda boru fleklinde sunulur. S cak ve so uk su devreleri, so utma sistemleri, s tma sistemleri, çift s cakl kta çal flan sistemlerde s yal t m ve yo uflmay önlemek amac yla. 500, 1000 mm eninde, 3000 mm den mm ye kadar uzunlukta, 6 mm den 50 mm ye kadar et kal nl klar nda alüminyum folyo kapl ve/veya bir yüzü kendinden yap flkanl levha fleklinde sunulur. Havaland rma kanallar ve tanklar, s cak ve so uk su devrelerindeki büyük çapl borular ve fitingleri, iklimlendirme ve so utma ekipmanlar, çift s cakl kla çal flan sistemlerde. μ 3000 λ 0 C < 0,038 W/mK -50 ila +105 C Class 1 μ 7000 λ 0 C < 0,036 W/mK -50 ila +105 C Class O Alman teknolojisi ile üretilen, elastomerik kauçuk esasl, kapal gözenekli düzgün hücre yap s na sahip boru ve levha fleklinde yal t m malzemesidir. Is yal t m de eri yüksek, suya ve buhara karfl dirençli olmas sebebiyle mükemmel yal t m verimi ve yo uflma kontrolü sa lar. CFC içermez, çevre dostudur. Is iletkenlik beyan de eri (0 C) < 0,036 W/mK dir. Su buhar difüzyon direnç faktörü μ 7000 dir. Performans n korudu u kullan m s cakl boru tipi ürünlerde -50 ile +105 C, levha tipi ürünlerde -50 ile +85 C aral ndad r. ngiliz BS 476 Part 6 standard na göre Class O veya Class 1 dir. Armacell GmbH Almanya lisans ile üretilmektedir. BVQI taraf ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS flçi Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikalar na sahip tesislerde üretilmektedir. 26

28

29

30

31 Polietilen ZOCAM PEFLEX 2 m boyunda, 22 mm den 114 mm ye kadar boru çaplar nda, 10 mm den 30 mm ye kadar et kal nl klar nda boru ve 1000 mm eninde 40 m den 60 m ye kadar uzunlukta, 6 mm den 10 mm ye kadar et kal nl klar nda levha fleklinde piyasaya sunulur. Kaplama Cinsi: Ç plak, metalize film, alüminyum folyo So uk su devreleri, günefl enerjisi sistemleri, iklimlendirme ve so utma ekipmanlar, çift s cakl kla çal flan sistemler, havaland rma kanallar ve tanklar, büyük çapl borular n fitingleri, yer alt ndan geçen borular ve yang n tesisat nda donmay önlemek amac yla. μ 3500 λ 40 C < 0,040 W/mK -45 ila +80 C Yang n S n f B1 ZOCAM PEFLEX - F T L 10 mm den 60 mm ye kadar çaplarda 1000 m den 40 m ye kadar boylarda piyasaya sunulur. Binalar n derz ve dilatasyonlar nda, kap ve pencerelerin duvar birleflimlerinde dolgu malzemesi olarak. -45 ila +80 C ZOCAM PEFLEX - PARKE 1 m eninde 60 m den 300 m ye kadar uzunluklarda, 1 mm den 5 mm ye kadar et kal nl klar nda piyasaya sunulur. Parke altlar nda yüzey düzlefltirici ve ay r c tabaka olarak. ZOCAM PEFLEX - AMBALAJ 1 m eninde 60 m den 300 m ye kadar uzunluklarda, 1 mm den 5 mm ye kadar et kal nl klar nda piyasaya sunulur. Eflyalar n saklanmas veya tafl nmas s ras nda d fl etkenler nedeniyle oluflabilecek istenmeyen durumlar ortadan kald rmak amac yla. μ 3500 λ 40 C < 0,040 W/mK -45 ila +80 C μ 3500 λ 40 C < 0,040 W/mK -45 ila +80 C ZOCAM POL ET LEN SIVI YAPIfiTIRICI Polikloropen esasl s v yap flt r c ZOCAM POL ET LEN BANT En : 48 mm Boy : mm Kendinden yap flkanl Duct Tape ve Alüminyum Folyo Bant Kapal gözenekli hücre yap s na sahip boru ve levha fleklinde yal t m ve dolgu malzemesidir. Is yal t m de eri yüksek, suya ve buhara karfl dirençli olmas dolay s yla iyi derecede yal t m verimi ve yo uflma kontrolü sa lar. CFC içermez, çevre dostudur. Is iletkenlik beyan de eri (40 C) < 0,040 W/mK dir. Su buhar difüzyon direnç faktörü μ 3500 dir. Performans n korudu u kullan m s cakl -45 ile +80 C aral ndad r. Alman normu olan DIN 4102 ye göre zor alevlenici malzemeler olan B1 s n f ndad r. BVQI taraf ndan verilen ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS flçi Sa l ve fl Güvenli i Yönetim Sistemi Sertifikalar na sahip tesislerde üretilmektedir. 30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Genel Hükümler flbu fiyat listeleri tarihinden itibaren geçerlidir. Bu fiyat listelerinin devreye girmesiyle, önceki sirkülerin hükmü kalmam flt r. Bu fiyat listeleri zocam ile yetkili bayileri aras nda geçerlidir. Yetkili bayi haricinde yap lacak sat fllarda, zocam n fiyat listelerinde ve genel hükümlerde de ifliklik yapma hakk sakl d r. Fiyatlar m za KDV dahil de ildir. Fiyat listelerinde belirtilen fiyatlar, zocam n günün koflullar na göre belirleyece i vadelerde geçerlidir. zocam n belirledi i vadenin uzat lmas veya k salt lmas durumunda fiyatlarda de ifliklik meydana gelebilir. zocam, fiyat listesinde yer alan herhangi bir ürünü, önceden haber vermeksizin üretimden kald rabilir veya yeni bir ürünü, ürün gam na ekleyebilir. Fiyat listelerinde belirtilen fiyatlar, ürünlerin tabloda belirtilen standart özellikleri için geçerlidir. Kaplamal istenen ürünlerde, kaplama bedeli ilave edilecektir. Asma Tavan Sistemleri, zopor (ekspande polistiren) ve Vana Ceketi d fl ndaki tüm ürünler için kamyon baz nda nakliye bedeli fiyata dahildir. zocam, sipariflini teyit etti i ürünü, sözleflme hükümlerine göre teslim etmeyi kabul eder. Ancak, zocam n elinde olmayan sebeplerden dolay emtiay siparifl formunda belirtilen miktarda veya terminde teslim edememesi halinde hiçbir sorumlulu u bulunmaz. Aksi belirtilmedikçe zocam taraf ndan da t m yap lan malzemelerin teslimat yeri, siparifli açan bayinin ana deposu olarak kabul edilir. Bayi zocam taraf ndan sevki yap lan mamulleri evsaf, kalite ve adetlerini kontrol edip sipariflle mukayese ve kontrol ederek teslim almakla yükümlüdür. Sevkiyat zocam taraf ndan üstlenilen sat fllarda, sevkiyat n türü, sevk arac, tafl ma güzergâh ve gereken koruyucu özellikteki araçlar n niteli i ve çerçevesi, nakliyeci veya tafl y c ve ambalajlama, taraf m zdan seçilerek tayin ve tespit edilecektir. Sevkiyat zocam taraf ndan gerçeklefltirilen sat fllarda, nakledilen ürün zocam taraf ndan h rs zl a, gaspa, sevkiyat zararlar na, yang na ve selin yol açabilece i zararlara ve sigorta konusu olabilecek sair rizikolara karfl sigorta ettirilir. Sevkiyat zocam taraf ndan üstlenilen mamullerin var fl yerinde tahliye, boflaltma ve istifi bayi / müflteriye aittir. Sevkiyat zocam taraf ndan üstlenilen mamullerin var fl adresi mamulün sevkinden sonra de ifltirilemez. Var fl adresinin de ifltirilmesi durumunda nakliye flirketinin ekstra nakliye talep hakk sakl d r. Böyle bir ekstra nakliye talep edilmesi durumunda bayi / müflteri ile nakliyeci aras nda mutab k kal nacak rakam bayi / müflteri taraf ndan kamyon floförüne ara nakliyeden önce peflin ödenir. zocam fiyat listelerinde yer alan bilgileri, herhangi bir duyuruya gerek duymadan de ifltirme hakk n sakl tutar. Sat fl flartlar nda yap labilecek de ifliklikler, ancak zocam taraf ndan teyit edildi i takdirde geçerli olur. Fiyat listesindeki Vana Ceketi fiyatlar DIN 3202 standard nda üretilmifl pistonlu vanalar için verilmifltir. DIN, ANSI, API standartlar nda üretilmifl küresel, sürgülü, kelebek flanfll, globe, körüklü globe vanalar, pislik tutucular ve çek vanalar için keflif yap larak fiyat verilecektir. Projelerde keflif ve ölçülendirme çal flmas sonucu vana ceket türü, özel ölçüleri, kullan lacak kumafl tipi ve s yal t m kal nl ilgili projeye özgü olarak belirlenir ve fiyatland r l r. Tespit çal flmalar için proje bedeline ayr ca 'Keflif ve Ölçülendirme Hizmet Bedeli' ilave edilir. Ayr ca talep edilmesi durumunda ceket uygulamas hizmeti verilecektir. Mücbir sebepler nedeniyle siparifllerin gecikmesinden, herhangi bir sebeple gönderilmemesinden veya bekleme süresi içinde meydana gelebilecek fiyat de iflikliklerinden zocam sorumlu de ildir. Bask da meydana gelebilecek hatalardan dolay zocam n herhangi bir sorumlulu u bulunmamaktad r. Fiyat listemizde belirtilenlerden farkl ebat ve kal nl ktaki ürünler için Bölge Müdürlüklerimiz ile irtibata geçebilirsiniz. 43

44 Notlar

45 T Ceyhun At f Kansu Cad. No: 114 Bayraktar Center E Blok D: 4 Balgat ANKARA Tel: (312) Faks: (312) TR044TD17/10-R01

FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI

FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI ÇATI ŞİLTESİ - 300 Ürün En x Boy (m 2 ) C201-0040 1200 x 7500 80 9,00 4,80 43,20 C201-0041 1200 x 6000 100 7,20 6,00 43,20 C201-0043 1200 x 6000 120 7,20 7,30 52,56 C201-0352 1200

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2013 ÇATI

FİYAT LİSTESİ 2013 ÇATI FİYAT LİSTESİ 2013 ÇATI ÇATI ŞİLTESİ - 300 Ürün En x Boy (m 2 ) C201-0040 1200 x 7500 80 9,00 5,30 47,70 C201-0041 1200 x 6000 100 7,20 6,60 47,52 C201-0043 1200 x 6000 120 7,20 8,05 57,96 C201-0352 1200

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞ YÜNÜ Taş yünü, volkanik bir kaya olan bazalt

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

ROCKFLEX ROCKFLEX LEVHA

ROCKFLEX ROCKFLEX LEVHA ROCKFLEX ROCKFLEX LEVHA 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı (μ) Yangın Sınıfı TS EN 11 Sıcaklık Dayanımı ( C) (Uzun Süreli) Sıcaklık Dayanımı (

Detaylı

2016 FİYAT LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

2016 FİYAT LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 2016 LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 1201/4 SK. NO: 3 YENİŞEHİR KONAK / İZMİR TEL / FAX: 0 232 459 59 28 info@damlaizolasyon.com.tr www.damlaizolasyon.com.tr Elastomerik

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

STOKLAMA BİLGİLERİ 7

STOKLAMA BİLGİLERİ 7 STOKLAMA BİLGİLERİ 7 ODE ŞİLTE Kullanılmayan çatı arasında döşeme üzerine serilerek uygulanan, havalandırma ve klima kanalları yalıtımında dıştan ısı ve ses yalıtımını sağlamak amacıyla, güneş kollektörlerinin

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

PEFLEX LEVHA. Uygulama

PEFLEX LEVHA. Uygulama PEFLEX LEVHA Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İzocam Peflex, iklimlendirme, soğutma, güneş enerjisi sistemlerinde ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlamak üzere üretilen kapalı gözenekli hücre yapısına sahip

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EKSTRÜDE POLİSTREN KÖPÜK (XPS)

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS)

Detaylı

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına

Detaylı

ISI SES SU YANGIN YALITIMI 2012 YILI FİYAT LİSTESİ

ISI SES SU YANGIN YALITIMI 2012 YILI FİYAT LİSTESİ 2012 YILI FİYAT LİSTESİ 01.01.2012 CEOPACK PE AMBALAJ PROFİLLERİ ÜRÜN ADI V-50/8/8 POLİETİLEN PROFİL V-55/12/12 POLİETİLEN PROFİL V-60/14/14 POLİETİLEN PROFİL V-70/16/16 POLİETİLEN PROFİL V-100/20/20 POLİETİLEN

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

YALITIM TEKNOLOJİSİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

YALITIM TEKNOLOJİSİ. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YALITIM TEKNOLOJİSİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YALITIM Dış hava şartları, yapı içinden kaynaklanan etkiler

Detaylı

Kullanım Alanları. Depolama Koşulları

Kullanım Alanları. Depolama Koşulları Bonus Wooler taş yünü bazalt mineralinin yüksek sıcaklıkta ergitilerek lif haline getirilmesiyle üretilen, %97 oranında doğal elyaf içeren ısı, ses ve yangın yalıtım malzemesidir. Kullanım Alanları Ara

Detaylı

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015 TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015 FİYAT LİSTESİ 2015 TEKNİK FİYAT LİSTESİ Yapı Yalıtım Ürünleri x 2 Ode Isıpan 4 Ode Sistem 5 Ode Membran 6 x 7 Aksesuarlar 8 Tesisat Yalıtım Ürünleri x 9 x 12 Ode Nfaf 15 x 16

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan

D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan D131 Askı Sisteminden Bağımsız Tavan D131 askı sisteminden bağımsız tavan sistemleri, tesisatın yoğun olarak uygulandığı tavanlarda, herhangi bir askı sistemi kullanmadan; konstrüksiyonun sadece yan duvarlara

Detaylı

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

YÜKSEK FEN KURULU KARARI : Değişiklik ve ilaveler YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 24.02.2010 tarih ve 2010/16 sayılı kararı ile; 2010 yılına ait İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatıyla

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ 11 Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı

Detaylı

EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS)

EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS) EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS) Polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve basma mukavemetinde, değişikkenar ve yüzey şekillerinde

Detaylı

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2014

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2014 TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2014 FİYAT LİSTESİ 2014 TEKNİK FİYAT LİSTESİ Yapı Yalıtım Ürünleri Ode Starflex 2 Ode Isıpan 4 Ode Sistem 5 Ode Membran 6 Ode Rockflex 7 Aksesuarlar 8 Tesisat Yalıtım Ürünleri Ode

Detaylı

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015

TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015 TEKNİK FİYAT LİSTESİ 2015 FİYAT LİSTESİ 2015 TEKNİK FİYAT LİSTESİ Yapı Yalıtım Ürünleri x 2 Ode Isıpan 4 Ode Sistem 5 Ode Membran 6 x 7 Aksesuarlar 8 Tesisat Yalıtım Ürünleri x 9 x 12 Ode Nfaf 15 x 16

Detaylı

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ

LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ - ISIPAN ISIPAN PRM LOJİSTİK BİLGİLERİ STOKLAMA BİLGİLERİ 1 ODE ISIPAN ODE ISIPAN DT/ BD 0,03-0,03 W/mK lik ısı iletkenlik katsayısına, 0-0 kpa basma dayanımına, Bünyesine su almayan yapıda ve optimum

Detaylı

TEKNİK ve YAPI YALITIMI ISO 27001 ISO 9001 EN 13162 EN 14303 ODE ROCKFLEX. Taş Yünü

TEKNİK ve YAPI YALITIMI ISO 27001 ISO 9001 EN 13162 EN 14303 ODE ROCKFLEX. Taş Yünü ISO 27001 ISO 9001 EN 13162 EN 14303 Taş Yünü TEKNİK ve YAPI YALITIMI ODE ROCKFLEX FİRMA BİLGİSİ Yalıtımda 30 yıllık uzmanlık; ODE ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., inşaat sektöründe taahhüt faaliyetlerinde

Detaylı

TESİSAT YALITIMINA GİRİŞ. Bengül BÖKE İnşaat Mühendisi 1

TESİSAT YALITIMINA GİRİŞ. Bengül BÖKE İnşaat Mühendisi 1 TESİSAT YALITIMINA GİRİŞ Bengül BÖKE İnşaat Mühendisi b.boke@ode.com.tr 1 İÇERİK Tesisat yalıtımı nedir? Tesisatta ısı yalıtımı nedir? Yalıtım malzemesi nedir, seçiminde aranan özellikler nelerdir? Tesisatta

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370 Baca boru aksesuarlar Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318000 Baca boru aksesuarlar YO UfiMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318073 Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yatay baca seti 3318001

Detaylı

Proco Plastik San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti.

Proco Plastik San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. POLİETİLEN BORU - FOLYOLU BORU & FİTİL FİYAT LİSTESİ PROFLEX İZOLE BORU BİRİM FİYATLARI ( ) BORU DIŞ ÇAPI/KALINLIK 10mm 15mm 20mm İZOLE ÇAPI ÇELİK PLASTİK BORU BORU 22mm 1 / 2 " 20 240 0,350 160 0,650

Detaylı

FİYAT LİSTESİ

FİYAT LİSTESİ 2013 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda etkin bir ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlar. 2011 Yalıtım

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri:

ç Mekan Duvar ve Zemin Sistemleri / Mekanik Uygulama / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: / Fugal Sistem Sistem Bilgileri: Kalesinterflex Kompozit Cephe Kaplamas Görünen yüzeyi 500 x 3000 x 3 mm ve alt ebatlar olan Kalesinterflex, arka yüzeyi fiber elyaf file ve özel epoksi reçine ile lamine

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 15. Yol No:1 Çayırova KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 658 16 62 Faks

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

Loctite Industrial. En Yüksek Performans. Esneklik. En Yüksek H z. Üstün Mukavemet. En Yüksek S cakl k Dayan m. Yeni. H zl Yap flt r c lar

Loctite Industrial. En Yüksek Performans. Esneklik. En Yüksek H z. Üstün Mukavemet. En Yüksek S cakl k Dayan m. Yeni. H zl Yap flt r c lar Loctite Industrial En Yüksek Performans Esneklik En Yüksek H z Yeni En Yüksek S cakl k Dayan m Üstün Mukavemet TR Girifl H zl yap flt r c teknolojisinde Loctite, saniyeler içinde yap flt rma sa layan ürünleri

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

neden s yal t m yapt rmal y z?

neden s yal t m yapt rmal y z? neden s yal t m yapt rmal y z? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE VANA CEKETİ S T E Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com.tr

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE VANA CEKETİ S T E Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE 0036 W 0 / TRD 100 VANA CEKETİ S T E Yakacık Vana & Armatür Ceketleri, armatürlerin (vana, pislik tutucu, çek valf, kompansatör, eşanjör, su tankı vb.) sıcak hatlarda ısı kaybını en

Detaylı

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına

HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına HAKKIMIZDA Bileşik Kauçuk hammaddesinden kauçuk malzemelerin kalıplanmasına Se.Fa, 90 lı yılların başında kurulmuştur. Şirketimiz, sahip olduğu teknoloji,teknik dizayn ve üretim deneyimi ile şuanda hidrolik,otomasyon

Detaylı

ISI - SES - SU - YANGIN YALITIMI

ISI - SES - SU - YANGIN YALITIMI g ISI - SES - SU - 2011 YILI ÜRÜN FİYAT LİSTESİ CEO Yalıtım ve Ambalaj Malzemeleri Ltd Şti 1376 Sokak No:2 Kerimoğlu İş Merkezi Yenişehir-İZMİR Tel:0232 4332900 Fax:0232 4332026 www.ceoyalitim.com e-mail:info@ceoyalitim.com

Detaylı

artan enerji tüketimi, mevcut enerji üzerindeki etkisinin giderek önemli enerjinin verimli bir şekilde kullanımı enerji tüketimi oldukça düşük olan

artan enerji tüketimi, mevcut enerji üzerindeki etkisinin giderek önemli enerjinin verimli bir şekilde kullanımı enerji tüketimi oldukça düşük olan Ali İnce 1 2 Ülke nüfusundaki artışa paralel olarak artan enerji tüketimi, mevcut enerji kaynaklarının hızla tükenmesine ve yanma sonucu oluşan kirleticilerin,çevre üzerindeki etkisinin giderek önemli

Detaylı

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde

Gelişmiş uluslararası elektrostatik toz emaye imalat hattı İki kat elektrostatik kuru toz teknolojisi şu an uluslararası emaye endüstrisinde ÜRETİM TESİSİ İki ayrı lokasyonda, toplamda 190,000 m2 alanda en büyük vitray enamel işleme tesisi 4 üretim hattı ile hızlı teslimat imkanı 600,000 m2 yıllık üretim kapasitesi Mevcut en gelişmiş emaye

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

ÇATI ŞİLTESİ. Uygulama

ÇATI ŞİLTESİ. Uygulama ÇATI ŞİLTESİ Ses Yalıtımı Yangın Güvenliği Isı Yalıtımı 300, 350 ve 400 olmak üzere üç ayrı özellikte üretilen camyünü çatı şiltesi, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında

Detaylı

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan

D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D112 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan Klips Ana taşıyıcı TC profil Askı çubuğu Alçıpan kaplama Ara taşıyıcı TC profil Agraf Knauf Fugagips veya Unifltt derz dolgu alçısı TU profil D112 Metal

Detaylı

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Ürün Bilgileri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. Haz r S va ED1 Haz r S va-ed1 Mineral esasl duvarlar için hafif d fl cephe s vas Kullan m Alanlar DIN 18550 MG Plc

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

ustan n sesine kulak ver

ustan n sesine kulak ver ustan n sesine kulak ver Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen Bitumex membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi Türkiye'ye getiren

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Isı Geçirgenlik Direnci R(m 2 K/W) Boy (cm) En (cm) 2,35 2,00 2,35 2,35 2,00

Isı Geçirgenlik Direnci R(m 2 K/W) Boy (cm) En (cm) 2,35 2,00 2,35 2,35 2,00 telefon : 0 0 belge geçer: 0 0 www.ozturkltd.com.tr 01 ODE STARFLEX ŞİLTE MULTIPACK PAKETLEME ODE Starflex cam yünü multipack paketleme tekniği sayesinde; Dış sahada stoklama imkanı, Lojistik olarak aynı

Detaylı

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir?

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir? FIBERCEMENT 1. Fibercement Nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır.

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

Kırca Yapı dekorasyon Olarak ısı yalıtımında bir markayız.

Kırca Yapı dekorasyon Olarak ısı yalıtımında bir markayız. Kırca Yapı dekorasyon Olarak ısı yalıtımında bir markayız. Isi yalitimi, yatay olarak döfleme betonu altina serilir. Zemine oturan dösemelerde, isi yalitimi olarak bünyesine su emmeyen ve yüksek basma

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

ÖN SÖZ Taşyünü İzolasyon Malzemesi Taşyününün Ana Hammaddesi Woolmax Taşyünü ISI SES YANGIN İZOER İnşaat İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ÖN SÖZ Taşyünü İzolasyon Malzemesi Taşyününün Ana Hammaddesi Woolmax Taşyünü ISI SES YANGIN İZOER İnşaat İmalat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÖN SÖZ Taşyünü İzolasyon Malzemesi rakipsiz ve çok yönlü bir malzemedir. Onun istisnai ısı özelliği dünya ülkelerin enerji tasarrufu çabaları ve küresel ısınmaya karşı savaşlarına büyük katkıda bulunmaktadır.

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI

ÇATILARDA ISI YALITIMI 1. TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI 1.1 Geleneksel Teras Çat larda Is Yal t m Bu detayda su yal t m katman s yal t m n n üzerinde yer almaktad r. Çat sistemi, alttan buhar kesici ile su buhar na karfl korunurken,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

yalıtımı sağlama alın... /akggazbeton

yalıtımı sağlama alın...  /akggazbeton yalıtımı sağlama alın... www.akg-gazbeton.com /AKG.Gazbeton @AKG_Gazbeton /akggazbeton Yeni Nesil Yalıtım Plağı Minepor Minepor, mineral esaslı yapısı sayesinde, yangın güvenliği sağlayan A1 sınıfı hiç

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r.

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r. Say n Sigortal m z, Anadolu Konut Mini Onar m Hizmeti, konutunuzda poliçenizin geçerli oldu u süre boyunca oluflabilecek, afla da tan mlar ve limitleri verilen küçük ölçekli hasarlar n, yerinde know-how

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

U ru n Katalog u. Isı, ses ve yangın yalıtımı

U ru n Katalog u. Isı, ses ve yangın yalıtımı U ru n Katalog u Isı, ses ve yangın yalıtımı Isı Yalıtımı ve Enerji verimliliği Yangın Yalıtımı ve Güvenliği Taşyünü; bazalt, dolomit ve diyabaz gibi volkanik kayaçların 1400-1600 C de eritilerek elyaf

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

ÇATI ŞİLTESİ. Uygulama

ÇATI ŞİLTESİ. Uygulama ÇATI ŞİLTESİ Ses Yalıtımı Yangın Güvenliği Isı Yalıtımı 300, 350 ve 400 olmak üzere üç ayrı özellikte üretilen camyünü çatı şiltesi, kullanılmayan çatı aralarında döşeme üzerinde, kullanılan çatı aralarında

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

5.1 ÇATI PANEL 5.1.1 %7 E MDEN BÜYÜK ÇATILAR 5.1.1.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN VEYA POL ÜRETAN YALITIMLI SANDV Ç PANEL

5.1 ÇATI PANEL 5.1.1 %7 E MDEN BÜYÜK ÇATILAR 5.1.1.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN VEYA POL ÜRETAN YALITIMLI SANDV Ç PANEL 5.1 ÇATI PANEL 5.1.1 %7 E MDEN BÜYÜK ÇATILAR 5.1.1.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN VEYA POL ÜRETAN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, ses ve su yal t m özelliklerini bünyesinde bar nd ran bu paneller formland r lm

Detaylı

D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan

D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Alçıpan Asma Tavan D116 Metal Alt Konstrüksiyonlu Asma Tavan Knauf TC/UA Klips Knauf UA Profil Nonius Askı Üst Parça + Nonius UA Askı Maşası Askı (bağlantı gereci) Aralığı Taşıyıcı Profil Aks Aralığı Kaplama Knauf TU Profil

Detaylı

WTH zolasyon. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

WTH zolasyon. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH zolasyon Sizin konforunuz, bizim misyonumuz Farkl uygulamalar için zolasyon sistemleri zolasyon taban s tmas n n önemli bir parças d r. Her durum için özel sistem gerekmektedir. Bu broflürde, avantajlar

Detaylı

F S M MEKANİK İZOLASYON. Sıcak Boru Hattı İzolasyonu Hava Kanalı İzolasyonu Akustik Ses Yalıtımı Vana Ceketi

F S M MEKANİK İZOLASYON. Sıcak Boru Hattı İzolasyonu Hava Kanalı İzolasyonu Akustik Ses Yalıtımı Vana Ceketi Yangın ve Hidrant Hattı İzolasyonu Soğuk Boru Hattı İzolasyonu Kazan Tank İzolasyonu Ekipman İzolasyonu Sıcak Boru Hattı İzolasyonu Hava Kanalı İzolasyonu Akustik Ses Yalıtımı Vana Ceketi F S M MEKANİK

Detaylı

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI Yeni Bina İnşaatlarında veya mevcutların restorasyonunda İzoBOZZ ve Feltbi Ürünleri Isı ve Ses Yalıtımı sağlamak ve açık alanlarda çınlama - yankılanma

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

fi M Z... 1996 DAN BU GÜNE YÜZLERCE YAPIYA HAYAT VERD K S Z VE SEVD KLER N Z TÜM OLUMSUZ DIfi ETK LERDEN, HER KOfiULDA KORUMAKTIR.

fi M Z... 1996 DAN BU GÜNE YÜZLERCE YAPIYA HAYAT VERD K S Z VE SEVD KLER N Z TÜM OLUMSUZ DIfi ETK LERDEN, HER KOfiULDA KORUMAKTIR. 1996 DAN BU GÜNE YÜZLERCE YAPIYA HAYAT VERD K fi M Z... S Z VE SEVD KLER N Z TÜM OLUMSUZ DIfi ETK LERDEN, HER KOfiULDA KORUMAKTIR. PVC DO RAMA S STEMLER LAM NASYONLU AHfiAP DO RAMA S STEMLER ALÜM NYUM

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde

ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde ProfilEx ısı yalıtımı (mantolama) ve sıva uygulamalarında yapıların; pencere, kenar, köşe, yatay veya düşey düzgün boşluklar (fuga) gerektiğinde kullanılan ve sistemi tamamlayan profil çeşitleri markasıdır.

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı