Ergonomi. EBB 483 Ergonomi Güz Yarıyılı Öğr.Gör.Oya ÖRNEK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ergonomi. EBB 483 Ergonomi 2013-2014 Güz Yarıyılı Öğr.Gör.Oya ÖRNEK"

Transkript

1 Ergonomi EBB 483 Ergonomi Güz Yarıyılı Öğr.Gör.Oya ÖRNEK

2 İçindekiler 1-ERGONOMİ NEDİR? 2-AMACI 3-TARİHÇESİ 4-KAPSAMI 5-UYGULAMA ALANLARI

3 1-Ergonomi nedir? Ergonomi sözcüğü, Yunanca "ergo" ve "nomos" sözcüklerinden oluşmaktadır. Ergonomi : Ergo (iş) + nomos (kural / yasa) anlamına gelmektedir. Ergonomi = İnsan Faktörleri Mühendisliği= İşbilim

4 Ergonomi nedir? Ergonomi; "çalışılan ve yaşanan çevrenin, yapılan işin insan özelliklerine uygun olarak düzenlenmesi" disiplini veya "insan ile çalışma yeri çevresi arasındaki ilişkinin bilimsel incelenmesi" olarak tanımlanabilir.

5 Ergonomi nedir? İş yükü ve çalışma gücünün en iyi şekilde dengelenip hem çalışanın sağlığını koruyan, hem de üretimin artmasını sağlayan, insan makine çevre sisteminin başarılması için biyolojik bilginin anatomi, fizyoloji ve deneysel psikoloji alanlarında uygulanmasına ergonomi denir.

6 Ergonomi nedir? Ergonomi, kişisel çalışma bilimidir, insan organizmasının özelliklerini ve yeteneklerini araştırarak işin insana, insanın işe uyumu için gerekli şartları sağlar. İnsanların yeteneklerini fark etmesini ve etkili bir şekilde kullanmasını sağlayarak insanın çalışırken aşırı zorlanmalar yüzünden yıpranmasını önler ve bu uyum sayesinde iş başarısını artırır.

7 Ergonomi nedir? Ergonomik çalışmalar sadece iş ortamıyla sınırlı olmayıp çağımızın teknolojisi ile üretilen ürünlerin üretim aşamasında olduğu kadar kullanım ve onarım aşamalarında da ergonomiden yararlanma bir gereklilik halini almıştır.

8 Ergonomi nedir? Bu gereklilik, üretilen mamullerin insan için olduğu gerçeğinden doğmaktadır. Üretimin, tüketimin, kullanım ve onarımın insansız olmayacağı dikkate alınınca, yaşamı kolaylaştıran her türlü ürünün insanın fiziksel özelliklerine uygun olarak tasarımı bir zorunluluk olmaktadır.

9 Ergonomi nedir? anatomik ve antropometrik özellikler fiziksel kapasite ve toleranslarını göz önüne alarak iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile olabilecek organik ve psiko-sosyal stresler karşısında sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan disiplinli bir araştırma geliştirme aracıdır.

10

11 Ergonomi; insanın fizyolojik ve biyolojik özelliklerinin enerji gereksinimini, insan-makine sistemlerini, enerjinin çalışma ile ilişkisini, beslenme ve bunun çalışma ile ilişkisini, yorulmayı ve diğer çalışma koşullarını inceler.

12 Ergonomi; gürültü, renk ve ışık etüdü yapar, çalışma ve dinlenme sürelerinin belirlenmesinde katkıda bulunur.

13 Böylelikle ergonomi insanın; Sağlık ve güvenlik içinde çalışması, İşin, insanın antropometrik ölçülerine, beden gücüne ve kişisel özelliklerine uygun olarak tasarlanması, Her türlü araç, makine ve donanımın insan yeteneklerine uygun biçimde tasarımlanması, Psiko-sosyal açıdan olumlu bir iş ortamının yaratılması için uğraşır. Çalışma yaşamının insana önem vermesi gibi işlevleri yerine getirir.

14 İnsan-makine sistemi: Anatomi, antropometri, fizyoloji, psikoloji, iş hekimliği, mühendislik ve istatistik disiplinlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen ergonomik çalışmaların odak noktası insan-makine sistemlerinin tasarımıdır.

15 Sistemin iyi işlemesi için dikkate alınması gereken hususlardan en önemlileri şunlardır; Makine üzerindeki kontrol cihazları, insanların bunları en kolay ve rahat kullanabileceği şekil ve konumda olmalıdır. Makinenin işlemesi ile ilgili bilgiler çalışana doğru, eksiksiz ve en kolay yoldan iletilmeli, insan bilgileri alırken ayrıca çaba harcamamalıdır.

16 Sistemin iyi işlemesi için dikkate alınması gereken hususlardan en önemlileri şunlardır; İnsanlar, göstergelerden yararlanarak edindiği bilgileri iyi değerlendirip uygun kararlar alabilecek durum ve konumda olmalıdır. Bunun ön koşulu, işe fizyolojik uygunluk, uygun psiko-sosyal ortam ve yeterli iş eğitimidir.

17 Sistemin iyi işlemesi için dikkate alınması gereken hususlardan en önemlileri şunlardır; İnsan kapasitesinin genişletilmesi, İnsan yeteneklerinin yararlı hale getirilmesi, İnsan eylemlerinin kolaylaştırılması ve Aşırı veya yetersiz yüklenmenin önlenmesi gerekmektedir.

18 2-Ergonominin amaçları İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması İşgücü kayıplarının önlenmesi Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması İş kazaları ve mesleki risklerin en aza indirilmesi (minimizasyonu) Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi

19 Ergonominin amaçları Çalışanların etkinliğini arttırmak Gereksiz ve aşırı zorlamalardan kaçınmak Organizmanın zarar görmesini önlenmek Lüzumsuz aktiviteleri önlemek

20 Ergonominin üç temel hedefi Konfor Refah ERGONOMİ Verimlilik a)üretimsel b)fizyolojik c)zihinsel

21 ERGONOMİNİN AMACI Mobilya El araçları, ekipmanlar İşin gereklilikleri İşyeri çevresi UYUMLULUK İnsan ölçüleri Yetenekleri Kısıtlılıkları Beklentileri

22 Şekil 2.2. Bilgi kanalları olarak ergonomi Anatomi Fizyoloji Antropometri Mühendislik Dizayn/tasarım Psikoloji Yönetim İstatistik ERGONOMİ

23 Ergonomide uygulama alanları (IEA nın 1992 yılında 25 üye topluluğuna yaptığı araştırmasından) Konu % Yanıtlar Konu % Yanıtlar Güvenlik 84 Test ve Değerlendirme 64 Endüstri Mühendisliği84 Kurumsal Psikoloji 62 Biomekanik 76 Gösterge/Kontrol 62 İş Yükü 76 Tüketici Ürünleri 56 İnsan-Bilgisayar 76 Medikal Aletler 56 Çevre-Mobilya Tasarımları 76 Havacılık Endüstrisi 52 Eğitim 72 İletişim 44 Antropometri 72 Zaman/Hareket 36 Psikoloji 68 Taşıma 32 Görsel Performans 64 Fizyoterapi 08 İş Fizyolojisi 64 Psikofizik 08

24 ERGONOMİK RİSK FAKTÖRLERİ Fiziksel Faktörler Çevresel Faktörler Psikolojik Faktörler

25 İNSANIN ÖZELLİKLERİ Yaşı Cinsiyeti Boyu Kas kütlesi

26 İNSANIN BECERİLERİ Görme Duyma Tahammül Hızlılık Kavrama kabiliyeti

27 FİZİKSEL FAKTÖRLER İşten kaynaklanan etkiler İşyeri yerleşim planı Tekrarlayan işler İş sırasında gereken ekipmanların yerleşimi Uygunsuz duruş gerektiren işler Statik duruş gerektiren işler

28 ÇEVRESEL FAKTÖRLER Çalışma ortamından kaynaklanan etkiler Gürültü Sıcaklık, nem ve hava akımı Aydınlatması Titreşim Kimyasallar

29 PSİKOLOJİK FAKTÖRLER Çalışan kaynaklı etkiler Uyuşmazlıklar (şaşırma, yanılma, unutkanlık) Üzüntüler Ailevi sorunlar Meslek sorunları Ekonomik zorluklar Güvensizlik Sınırlı kariyer İşyerinde negatif sosyal iletişim Grup içerisinde çalışma baskısı

30 3-Ergonominin Tarihçesi: Ergonominin doğuş ve gelişimi:zaman ve hareket analizleri. Zaman ve metot çalışmasının geliştirilmesine ait ilk incelemeler Taylor ( ) tarafından yapılmıştır. Hareket konusundaki ilk çalışmalar ise Gilberth lere aittir.

31 Ergonominin Tarihçesi: Gilberth ler ler:ameliyatlarda cerrahların çalışma biçimi imi O zamana kadar cerrahların n ameliyat sırass rasında kullanacakları aletleri kendilerinin alet tepsisi içerisinden i seçmelerinin en az ameliyatın n kendisi kadar süre s aldığı ığını belirleyen Gilberth ler ler bunun yerine cerrahın n istediği i aleti söylemesini ve ameliyat hemşiresi tarafından kendisine verilmesi uygulamasını getirmişlerdir. Böylece B cerrahın vakit kaybetmesi önlendiği i gibi, hasta üzerindeki dikkatinin de dağı ğılmaması sağlanm lanmış olmaktadır.

32 Gilberth ler Duvar örücülerin kullandıkları yöntemleri geliştirmekle uğraşmışlardır Bir işçinin 1 saatte ördüğü tuğla sayısını yaklaşık %200 lük artışla 120 den 350 ye çıkarmışlardır Dakikanın 1/2.000 zamanına kadar kayıt yapabilen mikro kronometreyi icat etmiş ve film endüstrisine kazandırmışlardır Basketbolcuların, fizikçilerin, ev hanımlarının, işçilerin hareketlerini analiz etmişlerdir Hareket analizi 19.yy da Amerika da sanayi devriminin bir parçası olmuştur Fabrikaların geliştirilmesinde Gilberth lerin rolü verimlilik artışını sağlamak olmuştur Amaçları: Verimlilik artışı için işçilerin aralıksız çalışmalarını sağlamak Ne türlü yorgunluklarla başa çıktıklarını ortaya çıkarabilmek

33 Ergonominin Tarihçesi: Bunlara ulaşmak için insan özellikleri ve yetenekleri üzerinde araştırmalar yapılmış, insanın çalışma sırasındaki hareketleri en ince ayrıntılarına kadar incelenmiş, insana bir makine gözüyle bakılmış,bu makineyi daha çok üretim yapacak duruma getirebilmek için kafa yorulmuştur.

34 Ergonominin Tarihçesi: Ancak daha sonraları, insanı bir makine gibi görmenin yanlış olduğu, gücünün üstünde çalışan insanın yorularak kazalara neden olacağı, insan sağlığı ve mutluluğu pahasına üretim artışının sağlanamayacağı fark edilmiş ve ergonomik çalışmalar hümanist yönde gelişmiştir. Günümüzde, ergonomik çalışmalarla, ulaşılmak istenen çalışma ortamını, insana gelebilecek bir takım tehlikelerden ve kazalardan arındırma ve bu çalışma ortamını, insanı mutlu edecek bir ortama dönüştürmektir.

35 4-Ergonominin Kapsamı Antropometri: Çalışma araçları ölçüleriyle uyuşmasını sağlanmak. ve çalışma ortamının insanın vücut Fizyoloji: Çalışma ortamı ve çalışma yöntemlerinin insan bünyesini en az etkilemesini ve insan bünyesine elverişli çevre şartlarını sağlamak amaçlar. Psikoloji: Çalışma ortamında renk, şekil, düzen gibi psikolojik rahatlık sağlayıcı düzenlemeler yoluyla çalışana hoş bir ortam yaratmak.

36 Ergonominin Kapsamı Enformasyon: Çalışan kişiye gerekli bilgileri, akustik, optik vb. yollardan kolayca aktarılabilecek şekilde işyerinin şekillendirilmesini sağlamak. Organizasyon: Dinlenme, iş değişimi, iş öğretimi, adil ücretlendirme ile çalışan insanın motive edilmesi. İş Güvenliği: Her türlü araç ve donanım ile çalışma ortamının, çalışanın sağlığına yönelik tehlike oluşmayacak şekilde tasarlanmasını sağlamak.

37 Ergonomik Çalışmaların Sınıflandırılması Fiziksel Ergonomi Organizasyonel ve Yönetimsel Ergonomi Bilişsel Ergonomi Fiziksel Çevrenin Tasarımı Gürültü Titreşim Aydınlatma Isıtma havalandırma Kimyasal zararlılar Sağlık ve Güvenlik Tasarımı Yaralanma riski ve kontrol El ile taşıma Koruyucu araç-gereç Vücut konumunun incelenmesi Uzanma mesafesi (kol ve eller) Mühendislik Antropometrisi Robotlu sistemlerde insanın incelenmesi Ekran önü çalışmasında tasarım Çalışanların katılımı Teknoloji yönetimi ve organizasyonel değişim İş programlama Sosyo-teknik organizasyon tasarımı Bakımda insan öğesi Yönerge ve standartlar İnsan hatası Enformasyon sistemlerinin tasarımı ve kullanımı Göstergelerin tasarımı. Yetenek kazanma ve kazanılanların korunması Personel eğitimi İnsan gücü planlama ve programlama Zihinsel yük ve yüklenme

38 İşin İnsana Uyumu Çalışılan yerin ve üretim araçlarının düzenlenmesi (Çalışma alanı, makineler, göstergeler, kontroller vb.). İş çevresinin analizi ve düzenlenmesi (Ses, gürültü, aydınlatma, titreşim, iklim vb.). İş organizasyonunun analizi ve düzenlenmesi (İşin kapsamı, çalışma ve dinlenme zamanları vb.).

39 İnsanın İşe Uyumu Kişinin işin içeriğine bireysel yatkınlığı (yaş, cinsiyet, bedensel ve zihinsel özellikler vb.) İş öğretimi ve işe alıştırma

40 ERGONOMİK ANALİZ VE TASARIM GEREKTİREN HUSUSLAR 1. Problemin Varlığı: Sistem istenilen şekilde çalışmıyor olabilir, arzulanan durum ile bulunulan durum arasında fark vardır. Bu durumda tasa-rımcıdan aksaklıkları belirleyip gidermesi istenebilir. Örnekler: Çalışanların fiziksel şikayetleri vardır (bel ağrısı, işitme kaybı vb.) İş kazaları çok sık olmaktadır. İşten ayrılmalar fazlalaşmıştır. 2. Yeni Gereksinimler: Sistem analizi çalışmalarına neden olabilecek bir gelişme ya da uyulması zorunlu yeni bir durum ortaya çıkabilir. Örnekler: Gürültü düzeyinin 85 db altında olması zorunluluğu İş yerinde sigara içme yasağı konması Talebin artması 3. Yeni Bir Düşünce veya Teknolojinin Uygulamaya Konması: İşletmede örneğin yeni yönetim biçimlerinin ya da teknolojilerinin uygulanmaya konması sistem analizini gerektirebilir. Örnekler: Kalite Güvence Sistemi-ISO 9000 Otomasyona geçiş CNC tezgahlarının kullanılmaya başlanması

41 Ergonomik Tasarımlarda Gözönüne Alınması Gerekli Hususlar Birbirini izleyen görevler arasındaki zaman dilimi insan davranış hızına uygun olmalı, İnsandan istenen hassasiyet derecesi onun doğal yeteneklerine uygun olmalı, Sistem, insanın yanlış davranışına mümkün olduğu kadar müsaade etmemeli, Kolay ve hızlı öğrenme mümkün olmalı, Sinyaller kolay algılanabilir, anlaşılabilir ve yorumlanabilir olmalı, Tehlike sinyallerinin özel bir ayırdediciliği olmalı, Sistem elemanlarına kolay ulaşılabilir olmalı, Birbiri ile ilgili kumanda elemanları birbirine yakın olmalı, Sistem içindeki nesnelerin tutma ve taşımaları kolay olmalı,

42 Ergonomik Tasarımlarda Gözönüne Alınması Gerekli Hususlar Zorlanma düzeyi mesai süresi boyunca sürdürülebilir olmalı, İnsan, sistem içinde bulunmaktan hoşnut olmalı, İnsanın iş kazası ve meslek hastalığına uğrama riski az olmalı, Yaptığı iş mümkün olduğu kadar tek düzelikten çıkarılıp zenginleştirilmeli, Sistem bütünüyle statik ve dinamik antropometrik ölçülere uygun olmalı, Tehlike anında hızla yer değiştirmek mümkün olmalı, İnsanın yüklenme sınırı, yaş, cinsiyet, engelli olup olmama gibi durumları göz önüne alınarak belirlenmeli,

43 5-Uygulama Alanları Örnekler

44 Antropometri

45 Antropometrik verilerin uygulanmasında prensipler Tasarımı: Ekstrem bireyler için tasarım (tasarımı uç değerler % 1.,5.,95. ve 99. değerler için yapma) Ortalama için tasarım (aritmetik ortalamaya göre tasarım yapma)

46 Ortalama insan Tasarıma temel antropometrik ölçümler: Bireyler arasında önemli farklılıklar vardır; Ortalama insan için tasarımlama genellikle bir hatadır. Tüm boyutları aynı olan "ortalama" hiç bir kimse yoktur ve hatta birkaç boyutu ortalama ile aynı olan birey sayısı da çok azdır., Ortalama insan yoktur. Bu nedenle tasarımın yüzdelik değerler dikkate alınarak yapılması, popülasyonun büyük bir bölümüne hizmet etmesini sağlayacaktır.

47 Ergonomik Klavyeler Figure 10.4

48 Işık Seviyeleri Durum İş Işık seviyesi Işıklandırma Tüm detaylarlar önemli, yüksek dikkat gerektiriyor Dikiş, koyu renk ürünlerin kontrolü 100 Tavan ışıkları, masaüstü ışıkları Normal detay, uzun süreli Okumak, montaj, genel ofis işleri Tavan ışıkları Oldukça büyük nesneler Eğlence aktiviteleri 5-10 Tavan ışıkları Büyük nesneler Restoranlar, merdivenler, depolar 2-5 Tavan ışıkları

49 Ses Seviyeleri Çevresel Gürültülerler Genel GürültG ltü Kaynakları Desibel Jet kalkışı (60m) 120 Elektri trikli fırın n alanı Pnömatik çekiç 100 Sinir bozucu Matbaa Metro treni (6m) 90 Pnömatik matkap (15m) 80 8 saatten fazla Arabanın n içi i maruz kalınd ndığında (80 km/s) Elektrikli süpürges (3m) 70 kulaklar korunmalı Otoyol yakını Konuşma sesi(30cm 30cm) 60 Dikkat çekici Hafif trafik (30 m) Büyük k trafo (60m) 50 Sessiz Minimum seviye 40 (Kırsal bölgede b gece sessizliği) i) Fısıltı (1,5m) 30 Çoook sessiz

50

51

52

53

54

55

56

57 İNSAN VÜCUDU VE HAREKETLERİ

58 İş sisteminin insan üzerinde oluşturdu turduğu zorlanmalar: 1)Fizyolojik (fiziksel yük) y 2)Psikolojik (zihinsel yük) y 58

59 İşyeri ortamını etkileyen faktörler 1) Isı:Hafif fiziksel iş: i : 18.3 C C Büro işleri: i C C Ağır r endüstriyel iş: i : C C 2) Nem: Rölatif R nem % 70 olmalı 3) Hava hareketleri 4) GürültG ltü 5) Aydınlatma 59

60 Yumuşak dokunun kümülatif travmatik rahatsızl zlıkları (KTR) Kötü çalışma koşullar ulları; bel, el, el bileği, i, eklem, sırt s ve diğer organları ilgilendiren ciddi sakatlanmalara yol açabilira abilir 60

61 kümülatif travmatik rahatsızl zlıklar (KTR) Fazla kuvvet sarfı, Tekrarlayan ve devamlı hareketler, Kötü pozisyon, Uzun süre s bir yüzeye y yaslanma Titreşim, im, Soğuk havada çalışma, 61

62 Çok kuvvet ve sık s k tekrar gerektiren işlerde çalışanlarda, hafif kuvvet ve az tekrar gerektiren işlerde çalışanlara göre g KTR riski 30 kat yüksek bulunmuştur. 62

63 RAHAT AYAKTA DURUŞ KONUMU Bu duruşta bacaklar arasında 30 derece açı vardır, ayaklar dışa açık, topuklar arası mesafe 20cm. kollar vücudun iki yanında aşağı sarkık, gözler sonsuza bakar durumda, gövde iki bacakla eşit şekilde desteklenmiş vaziyette kaslar gevşek olacaktır.

64 RAHAT OTURMA KONUMU Kollar iki yana sarkık ve bacaklar üzerine konmuş durumda, sırt dik, omuzlar rahat, ayaklar yere düz basmış durumdadır.

65 ELLE TAŞIMA Uygulanan güç Biçimsiz duruş Tekrarlanan hareketler Sırt El Bilek Omuz Boyun

66 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg Sınır Değerler Tavsiye edilen Sınır Değerler

67 SIRT Vücudun hemen hemen her hareketinde sırt kullanılmakta olduğundan en sıklıkla incinen bölgedir. Bir çok sırt problemi omurga ile ilgilidir

68 SIRT İNCİNMELERİNİN SEBEPLERİ

69

70 Sakıncalı yük kaldırma Gövdesini öne bükerek 40 kilogram bir ağırlığı yerden kaldıran normal bir insanın, bel omurları arasındaki fibro elastik kıkırdak dokusu üzerine 450 kg yük binebilmektedir. Bu da uzun dönemde, disk kayması, disk fıtığı gibi istenmeyen sakatlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, ergonomik açıdan uygun kaldırma teknikleri üzerinde devamlı araştırmalar yapılmaktadır.

71 KALDIRMA TEKNİKLERİ Doğru Kaldırma Yanlış Kaldırma

72 BEDENEN YAPILAN TAŞIMACILIKTA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ Durun ve düşünün. Yük kaldırımını planlayın. Yük nereye yerleştirilecek sorgulayın Uygun yardımcı ekipmanlar kullanın Yardıma ihtiyaç olup olmadığını sorgulayın Yük üzerinde varsa engelleri çıkarın

73 Ayaklarınızı bacaklarınızı açarak dengeli şekilde yerleştirin Eğilirken dizler bükülmeli ve sırt düz tutulmalıdır. Bu durumda vücudun dengesini sağlamak için harcanacak güç an aza indirilecektir.

74 Sağlam şekilde kavrayın Kollarınızı bacaklarınız tarafından oluşturulan sınırlar içinde tutmaya çalışın Kanca kavrayışı yaparak parmaklarınızı düz tutun. Taşınacak gereçler bütün avuç içiyle kavranıp kollar düz tutulduğunda yük bütün vücuda dağılacağından harcanacak kuvvet daha az olacaktır. Çene içeride tutulmalıdır. Boynu uzatarak çeneyi içeri çekmek omurgayı kilitleyecektir. Böylece belde meydana gelebilecek sakatlıklar önlenir. Sırt düz tutulmalıdır. Böylece karın bölgesindeki baskı azalacak, diskler üzerindeki basınç eşit derecede olacak ve sırt kaslarının çalışması tehlikeli bir pozisyonda olmayacaktır.

75 Yükü ani itmeyin, çekmeyin ve kaldırmayın Yük taşıma hareketini yavaşça yapın Kalkarken yükün kontrolünüz altında kalmasını sağlayın

76 Yükü kendinize yakın tutun Dönüş yaparken gövdenizi döndürmeyin Yükün ağır kısmını gövdenize yakın tutun

77 Yükü bırakın Yerleştirmeyi sonrasında yapın

78 OFİSTE ERGONOMİ

79 ERGONOMİK TASARIMDAN BEKLENTİLER Kullanım kolaylığı, Kullanıcıya uygunluk, Rahatlık, Sağlık ve güvenlik, Performansı arttırması

80 BÜRODA BİLGİSAYAR İLE ÇALIŞMALARDA DOĞAL DURUŞ cm cm (66-75) cm 18 cm 70 cm cm cm

81 DÖNEREK EĞİLMEKTEN SAKININIZ Koltuğunuzun dönebilirliğini kullanıp, belinize ayrıca yük bindirmeyiniz.

82 OTURMA-DİKİLME-DİNAMİKLİĞİ Duruşlarınızı saatte en az 2-4 kez değiştiriniz. Kısa süreli bir kaç kez ayağa kalkma, sadece oturmaktan çok daha iyidir. Ayakta durma 20 dakikadan fazla olmamalıdır.

83 HAREKET POTANSİYELLERİNDEN FAYDALANINIZ Yazıcılara Fakslara kendiniz gidiniz. Kısa görüşmeleri ayakta yapınız.

84 ERGONOMİK OFİS ORTAMI

85 GÖZ MUAYENESİ Sekiz saatlik Ekranlı Araçlarla çalışma esnasında; ekran, klavye ve doküman arasında yaklaşık göz hareketi yapılmaktadır. Bunun neticesinde göz sıvısı kurumakta, gözde yanma ve sulanma meydana gelmektedir.

86 UZANMA MESAFELERİ Sol El Her iki El Sağ El Geçerli uzanma alanı Öncelikli uzanma alanı Geçerli uzanma alanı Masa kenarı

87 UZANMA MESAFELERİ 87

88 OMURGANIN S BİÇİMİNİ KORU Gerek ayakta yapılan çalışmalarda, gerekse de oturarak yapılan çalışmalarda omurganın nötral (normal duruş) pozisyonu olan S şeklini korumak önemlidir. 88

89 OMURGANIN S BİÇİMİNİ KORU S tipi duruş yerine C tipi duruşlar omurgada aşırı zorlanmalara neden olacaktır.

90 OMURGANIN S BİÇİMİNİ KORU V tipi duruşlar ise daha kötü sonuçlara sebep olabilir.

91 OMURGANIN S BİÇİMİNİ KORU Bu konumda ise sürekli dönüşler omurgada zorlanmalara yol açacaktır. Mümkünse çalışma noktası değiştirilmelidir.

92 OMURGANIN S BİÇİMİNİ KORU Doğal duruşu korumak için yükleme noktası kişinin ölçülerine göre ayarlanmalıdır. Bunun için ayarlanabilir sehpalar kullanılabilir.

93 OMURGANIN S BİÇİMİNİ KORU Mümkün olmayan durumlar için ise değişik çözümler izlenebilir. Önemli olan nokta işyerinizin kişilere uygun hale getirilmesidir.

94 OMURGANIN S BİÇİMİNİ KORU Günlük rutin işlerde bile omurganın S biçimini koruması basit temel hareketler ile sağlanabilir. 94

95 OMURGANIN S BİÇİMİNİ KORU Aksi takdirde anlık zorlanmalar omurgada hasara yol açabilir. 95

96 OMURGANIN S BİÇİMİNİ KORU Başka bir örnek vermek gerekirse, her gün kullandığımız telefonları boyun ve omuz arasına sıkıştırmayın. Kablosuz kulaklıklar kullanmak en uygun çözümdür.

97 DİRSEKLERİ İÇTE OMUZLARI GEVŞEK TUT Doğal pozisyonu sağlamak için dirsekler vücut kenarlarında olmalı, omuzlar gevşek olarak bırakılmalıdır. Kolay görünüyor, ama her zaman uyguluyor musunuz? 97

98 DİRSEKLERİ İÇTE OMUZLARI GEVŞEK TUT Çalışma alanı inceleyecek olursak, sol resimde ürünlerin çok yüksekte olduğunu, omuzların kasıldığını, dirseklerin kanat gibi açıldığı görülmektedir. Zamanla vücutta yorgunluk başlayacaktır. Sağdaki resimde ise basit pozisyon değişiklikleri ile aşırı zorlanmalardan kaçınılmaktadır.

99 BİLEKLERİ DOĞAL TUT Bilek duruşunda ise eli ön kol ile aynı düzlem üzerinde tutmak gerekir. Mouse kullanırken bileğin zorlanmalardan kaçınmasını sağlarsınız. 99

100 BİLEKLERİ DOĞAL TUT Araç kullanırken bileklerin ön kol ile aynı pozisyonda olması zorlanmaları ortadan kaldırır.

101 DOĞAL DURUŞUNU KORU Boyun düz Omuzlar gevşek Dirsekler yanda Bilekler nötral Sırtta S eğrisi 101

102 AŞIRI ZORLANMAYI ÖNLEMEK Ağır yükleri çekmek aşırı zorlanmalara neden olur. Bu nedenle zemin düzgün olmalı, tekerlekler sürtünmeyi yeterli derecede azaltmalı, arabanın tutma kulpları olmalıdır.

103 AŞIRI ZORLANMAYI ÖNLEMEK Bileklerin doğal pozisyonu korunmalı, ayakkabı sürtünmesi çok itilecek malzemenin sürtünmesi az olmalıdır. 103

104 AŞIRI ZORLANMAYI ÖNLEMEK Taşınan malzemenin tutma kulpları olmalıdır.

105 HER ŞEYİ KOLAY ULAŞILABİLECEK ŞEKİLDE YERLEŞTİR Dirseklerin ve bileklerin doğal tutulması için mouse gibi sık kullandığımız malzemeleri en yakınımıza yerleştirmeliyiz.

106 HER ŞEYİ KOLAY ULAŞILABİLECEK ŞEKİLDE YERLEŞTİR Kutulara erişmek için, pozisyon değişiklikleri yapınız.

107 UYGUN YÜKSEKLİKTE ÇALIŞ Bileklerin doğal pozisyonu için dirsek yüksekliğinde tutulacak iş ekipmanları tercih edilmelidir.

108 UYGUN YÜKSEKLİKTE ÇALIŞ İstisnalar: Ağır = Daha aşağıda Hassas = Daha yukarıda Hassas işler ve ağır işler istisnalar olarak karşımıza çıkabilir. Ağır işler sabit pozisyonu sağlamak için daha aşağıda, hassas işler ise dikkati toplamak için daha yukarıda yapılabilir.

109 UYGUN YÜKSEKLİKTE ÇALIŞ Zemin veya çalışma alanının ayarlanabilir olması kişinin fizyolojik özelliklerinin işe uygunluğunun sağlanmasında kullanılır.

110 AŞIRI HAREKETLERİ AZALT Sıkça dönüşleri azaltarak hem aşırı zorlanmaları, hem de aşırı hareketleri azaltacaktır. 110

111 YORGUNLUĞU VE STATİK YÜKÜ EN AZA İNDİR Kalemlerin üzerinde yumuşak ekipmanlar yerleştirerek statik yükü azaltabiliriz.

112 BASINÇ NOKTALARINI EN AZA İNDİR Sert zeminlerden korunarak veya zeminin şeklindeki basit değişiklikler ile basınç noktaları azaltılabilir.

113 BASINÇ NOKTALARINI EN AZA İNDİR Özellikle sandalyelerdeki ergonomik düzenlemeler ile basınç noktaları azaltılabilir.

114 BASINÇ NOKTALARINI EN AZA İNDİR Basınç noktalarının en aza indirilmesinde ayakların bastığı zeminin yumuşak malzemeden yapılmasının paydası vardır.

115 AYDINLATMA VE PARLAMA Aydınlatma ve parlama faktörleri azaltılmalıdır. Kullandığımız bilgisayar vb. ekipmanların yerlerini değiştirerek bu durumlardan korunulur. 115

116 HAREKET, EGZERSİZ, GERİNME

117 HAREKET, EGZERSİZ, GERİNME Günlük temel egzersizler ile vücut yorgunluğu ve zorlanmaları engellenmelidir.

118 HAREKET, EGZERSİZ, GERİNME

119 Çalışma ortamınızda zda! Kendinizi rahat hissediyorsanız: Büyük k ihtimal düzenlenmeler d doğrudur. Kendinizi rahatsız z hissediliyorsanız: Mutlaka bir şeyler yanlış düzenlenmiştir. 119

120 İŞ VE İŞYER YERİ PSİKOLOJ KOLOJİSİ Yorgunluk ve Bezginlik Yapılan işlerin i monoton oluşu İdarede disiplin eksikliği İşçi çalıştırma gereksinimi ve işçi i i sayısı arasındaki dengesizlikler İşe e alma ve işe i özendirme için i in teknik önlemlerin yetersizliği İşçi i seçme ve başar arılı işçileri ileri değerlendirme erlendirme tekniklerinin ihmal edilmesi 120

121 İŞ VE İŞYER YERİ PSİKOLOJ KOLOJİSİ Devamsızl zlık Haftada 75 saatin üzerinde çalışmalar Kısa bir süre s içinde i inde çok işi değiştirme Kalabalık k bir aile ortamı ya da tam tersine yalnızl zlık Sosyal ilişkileri zayıf f olmak İşini sevmemek ve/veya sıkıcı bulmak Zeka ve beceriyi zorlayan işler i yapmak ya da tersine pek kolay ve sıkıcıs işler yapmak 121

122 İŞ VE İŞYER YERİ PSİKOLOJ KOLOJİSİ İş Hevesi Organizmanın n gıda g ve su gibi önemli fizyolojik gereksinimleri İş çevresindeki tehlikelere karşı güvenlik gereksinimleri Toplum içinde i inde bir yer edinmek, insanlar ile yakın n ilişkiler kurabilmek ve yeterli ölçüde rahat yaşayabilmek ayabilmek için i in gerekli yatırım m gereksinimleri Kendine güven g ve kişisel isel saygınl nlığını koruyabilmek gereksinimi Kendini kanıtlamak ve şahsen duyduğu u heves ve heyecanların öngördüğü atılımlar için i in olanak bulabilmek gereksinimi 122

123 ERGONOMİK K YAKLAŞIM IM 1) Kullanılan lan araç gereçlerin kusurlu tasarımından doğan sorunların n giderilmesi, 2) Mesleklerin biyomekanik analizlerinin yapılmas lması ve sonra çalışanların n fonksiyonel kapasitelerine göre g bu işlere i yerleştirilmesi, 3) Çalışanların n değişik ik işlerde i sırayla s çalışmaları, 4) Çalışanların n ergonomik prensipler açısından a eğitimleri, e 5) AğıA ğır r cisimlerin küçük üçük k parçalara alara ayrılmas lması, 6) Çalışanların çömelerek ve bel düz d duruşta ağırlık kaldırmas rması, 123

124 ERGONOMİK K YAKLAŞIM IM 7) İşyerinde tekerlekli taşı şıyıcı ve kaldıra raç sistemleri bulunması, 8) Mouse pad kullanımı, 9) Parlamayı önleyici lambalar, 10) Doküman tutacağı ğı, 11) Ayak destekleri, 12) Ekran koruyucuları, 13)Elektronik doküman yönetimi y önemli yer tutar 124

125 ERGONOMİK K YAKLAŞIM IM Primer koruma KTR travmatik rahatsızl zlıklar KTR (Yumuşak dokunun kümülatif k kları) oluşturmas turması mümkün faktörlerin giderilmesi, Sekonder koruma--- --Erken tanı ile ergonomik sorunların n fonksiyonel kısıtlk tlılığa a yol açmasa masını engellemek, Tersiyer koruma--- --Nüksleri (tekrarları) engellemek 125

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ERGONOMİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ERGONOMİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ERGONOMİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Doktora Tezi Araştırma Görevlisi Arzu İLÇE DANIŞMAN Prof. Dr. Alev DIRAMALI İZMİR 2007 II ÖNSÖZ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cengiz DENĐZ

Yrd. Doç. Dr. Cengiz DENĐZ ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ GEMĐ MAKĐNELERĐ ĐŞLETMESĐNDE ERGONOMĐK ANALĐZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Gazi KOÇAK 512041015 Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 24 Aralık 2007 Tezin Savunulduğu

Detaylı

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İSG

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İSG EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İSG Amaç Ekranlı Araçlarla yapılan çalışmalarda İSG hakkında bilgi edinmek. Öğrenim Hedefleri Ekranlı araçlarla yapılan çalışmalardan kaynaklanabilecek İSG riskleri, Alınması

Detaylı

ERGONOMİK YAŞAM. Semra ÇELİKLİ İzmir-2004

ERGONOMİK YAŞAM. Semra ÇELİKLİ İzmir-2004 ERGONOMİK YAŞAM Semra ÇELİKLİ İzmir-2004 ERGONOMİ İnsanın biyolojik, psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak İNSAN - MAKİNE - ÇEVRE uyumunun doğal ve teknolojik kurallarını araştıran, disiplinler

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MONTAJ HATTINDA ERGONOMİK RİSK UNSURLARININ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MONTAJ HATTINDA ERGONOMİK RİSK UNSURLARININ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MONTAJ HATTINDA ERGONOMİK RİSK UNSURLARININ İNCELENMESİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Uzmanlık

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Sarp TÜRKKAL 131101325 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.

Detaylı

ELLE KALDIRMA ve TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

ELLE KALDIRMA ve TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ELLE KALDIRMA ve TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Öğrenim Hedefleri Elle kaldırma ve taşıma işlerinden kaynaklanabilecek İSG riskleri, Alınması gereken önlemler, Doğru kaldırma ve taşıma yöntemleri,

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ. Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi

ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ. Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi MÜHENDİSLİK Fakültesi 2009-İstanbul. Bu araştırma projesi Projem İstanbul kapsamında

Detaylı

OFİSLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Hatice Figen ULUCAN a, Serap ZEYREK b. a : İSG Uzman Yrd.- Endüstri Müh; b :İSG Uzmanı Fizik Yk. Müh.

OFİSLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Hatice Figen ULUCAN a, Serap ZEYREK b. a : İSG Uzman Yrd.- Endüstri Müh; b :İSG Uzmanı Fizik Yk. Müh. OFİSLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Hatice Figen ULUCAN a, Serap ZEYREK b a : İSG Uzman Yrd.- Endüstri Müh; b :İSG Uzmanı Fizik Yk. Müh. İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü Ankara, 2012 İÇİNDEKİLER

Detaylı

HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNİN ERGONOMİK OLARAK DÜZENLENMESİNİN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ VE KALİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNİN ERGONOMİK OLARAK DÜZENLENMESİNİN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ VE KALİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HAZIR GİYİM İŞLETMELERİNİN ERGONOMİK OLARAK DÜZENLENMESİNİN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ VE KALİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Arzu ARSLAN 1 ÖZET Dünya üzerinde değişen ekonomik dengeler, üretimden eğitim standartlarına

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Herkes İçindir!

İş Sağlığı ve Güvenliği Herkes İçindir! İş Sağlığı ve Güvenliği Herkes İçindir! Sizin için de önemlidir; İşiniz için de Risk değerlendirme esasları 2 RISK DEĞERLENDIRME ESASLARI I TEMEL BILGILER & RİSK DEĞERLENDİRMESİ - GENEL TEMEL BILGILER

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığa zararlı fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri,

Detaylı

ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İSG

ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İSG ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İSG DERS 1 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarih Sayı: 11.02.2004/25370 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

İs Sağlığı İs Güvenliği

İs Sağlığı İs Güvenliği tmmob makina mühendisleri odası İs Sağlığı İs Güvenliği Kongresi BİLDİRİLER İİ KİTABI mmo yayın no: E / 2001 / 263 ADANA MAYIS 2001 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sokak No:36/1-A Demirtepe 06440-ANKARA

Detaylı

Özet. İş Hijyeni. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

Özet. İş Hijyeni. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12 İş Hijyeni Özet Hijyen sözcüğü genel olarak sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü olarak tanımlanmaktadır. Hijyen sözcüğü Sağlık Kuralları

Detaylı

OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ

OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ Bitirme Projesi Cem Alper YILMAZ 131101200 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Doç. Dr.

Detaylı

İŞ KAZALARI İŞ KAZALARI

İŞ KAZALARI İŞ KAZALARI İŞ KAZALARI Dersin Amacı: İşyerlerinde karşılaşılabilecek muhtemel iş kazalarını önleyebilmek ve kayıtların tutulması için gerekli bilgiye sahip olmak. Öğrenim Hedefleri: İş kazası tanımı, İlgili istatistikler,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZGÜNLÜK BİLGİRGESİ...I ÖZET. II GİRİŞ...3 BÖLÜM 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI...4 1.1. İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI...4 1.2.

İÇİNDEKİLER ÖZGÜNLÜK BİLGİRGESİ...I ÖZET. II GİRİŞ...3 BÖLÜM 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI...4 1.1. İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI...4 1.2. İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZGÜNLÜK BİLGİRGESİ.......I ÖZET. II GİRİŞ.........3 BÖLÜM 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI....4 1.1. İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI...4 1.2. İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ VE AMACI...5 1.3. İŞ GÜVENLİĞİNİN

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Eğitimin Amacı Eğitim sonunda; Katılı cıları iş güve liği bilincinin art ası, ülkemiz

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

İSTANBULDA BULUNAN 10.000 ÜSTÜ SEYİRCİ KAPASİTELİ SPOR SALONLARININ SEYİRCİ İLE İLGİLİ YAPISAL VE ERGONOMİK DURUMLARININ İNCELENMESİ

İSTANBULDA BULUNAN 10.000 ÜSTÜ SEYİRCİ KAPASİTELİ SPOR SALONLARININ SEYİRCİ İLE İLGİLİ YAPISAL VE ERGONOMİK DURUMLARININ İNCELENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İSTANBULDA BULUNAN 10.000 ÜSTÜ SEYİRCİ KAPASİTELİ SPOR SALONLARININ SEYİRCİ İLE İLGİLİ YAPISAL VE ERGONOMİK DURUMLARININ İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi FATİH ARSLAN İSTANBUL-

Detaylı

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ İÇİNDEKİLER Fiziksel Risk Rtmenleri Fiziksel Risk Etmenlerinin Çeşitleri Fiziksel Risk Etmenlerinin İnsanlar Üzerindeki Etkileri Fiziksel Risk Etmenlerinden Korunma Yolları İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

EKRANLI ARAÇLAR İSG. Ekranlı araç Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araç.

EKRANLI ARAÇLAR İSG. Ekranlı araç Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araç. EKRANLI ARAÇLAR İSG Ekranlı araç Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araç. Nerelerde uygulanmaz? Hareketli makine ve araçların kumanda

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi vermek ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Sertaç ALAN 131101326 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

ÇİMENTO FABRİKALARINDA YAPILAN PERİYODİK KONTROLLER

ÇİMENTO FABRİKALARINDA YAPILAN PERİYODİK KONTROLLER EK 1 EK - 2 ÇİMENTO FABRİKALARINDA YAPILAN PERİYODİK KONTROLLER Her çimento fabrikasının teknolojik yapısına, proses ve çevre koşullarına göre değişken olmakla birlikte, periyodik olarak yapılması yasal

Detaylı