AKIŞ SİSTEMLERİ, FAALİYET İLİŞKİLERİ ve ALAN GEREKSİNİMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKIŞ SİSTEMLERİ, FAALİYET İLİŞKİLERİ ve ALAN GEREKSİNİMLERİ"

Transkript

1 Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü AKIŞ SİSTEMLERİ, FAALİYET İLİŞKİLERİ ve ALAN GEREKSİNİMLERİ Hazırlayan: Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması Öğretim Yılı, Güz Dönemi

2 Tesis ihtiyaçlarının belirlenmesinde 3 önemli faktör: Akış sistemleri Akış; belli büyüklükteki partilerin üretimi ve aktarılmasına, birim yük büyüklüklerine, malzeme aktarma sistemlerine, yerleşim düzenlemesine, binanın şekline bağlıdır. Faaliyet ilişkileri Akışın ölçülmesi, makineler ve bölümler arasında faaliyet ilişkilerinin hesaplanmasını içerir. Alan gereksinimleri Alan; parti büyüklüğünün, stoklama sistemlerinin, imalat donanımının tipi ve boyutu, yerleşim düzenlemesi, binanın şekli, ofis tasarımı, yemekhane ve lavabo tasarımının bir fonksiyonudur. 2

3 AKIŞ SİSTEMLERİ

4 Tesis planlayan için akış sistemleri çok önemlidir Ürün / Malzeme /Enerji / Bilgi / İnsan akışı Buzdolaplarının fabrikadan, çeşitli dağıtım kanalları yoluyla son kullanıcıya iletilmesi ürün akış süreci Satış sipariş bilgisinin, satış bölümünden, üretim kontrol bölümüne gönderilmesi bilgi akış süreci Hastanelerde hastaların, çalışanların ve ziyaretçilerin hareketi insan akış süreci 4

5 Kesikli parça süreçleri için akış sistemleri 1. Malzeme yönetim sistemi 2. Malzeme akış sistemi 3. Fiziki dağıtım sistemi Bunların hepsini birleştiren sistem Lojistik sistemi Malzeme yönetim sistemi ve fiziki dağıtım sistemi ile ilgili faaliyetler sıklıkla tedarik zinciri yönetimi olarak adlandırılır. 5

6 AKIŞ SÜRECİ KESİKLİ SÜREKLİ mamul, bilgi, insan akışı enerji (doğalgaz, elektrik vb.), kimyasallar 6

7 Akış süreci Akış konusu işlenen nesne Akışı ortaya çıkaran kaynaklar gerekli akışı sağlamak için ihtiyaç duyulan işleme ve taşıma tesisleri Kaynakları birleştiren bağlantılar akış sürecinin yönetimini kolaylaştıran prosedürleri kapsayan kaynakları düzenleyen araçlar 7

8 MALZEME AKIŞ SİSTEMİ

9 İş akış maliyetinin enküçüklenmesi prensibi İş akışı: Malzeme, parça ve yarımamullerin üretimleri sırasında izledikleri yol. 1. İmalat adımlarının sayısını azaltarak, gereksiz hareketlerin çıkarılması 2. Dolaşma/taşıma mesafelerini enküçükleyerek elle taşımanın enküçüklenmesi 3. Akışın mekanizayonu veya otomatik sistemlerle sağlanarak elle taşımaların ortadan kaldırılması 4. Konteyner (birim yük) kullanımı ile akış yoğunluğunun azaltılarak malzeme taşımanın enküçüklenmesi 9

10 Bir ürün bölümü içerisindeki akış şekilleri a, b ve e de her istasyonda 1 operatör çalışır. b de bir operatör 2 iş istasyonuna, d de ikiden fazla iş istasyonuna bakabilir. 10

11 Bir süreç bölümü içerisindeki akış şekilleri Benzer makineler aynı bölümde toplanır. Bölümlerin içerisindeki iş istasyonlarındaki akış miktarının enküçüklenmesi istenir. Akış genellikle iş istasyonları ve ara yollar arasında oluşur. 11

12 Malzeme aktarma faktörlerine göre ürün ve süreç bölümleri içerisindeki iş akışı Hat şeklinde akış örnekleri 12

13 Malzeme aktarma faktörlerine göre ürün ve süreç bölümleri içerisindeki iş akışı Kılçık şeklinde akış 13

14 Malzeme aktarma faktörlerine göre ürün ve süreç bölümleri içerisindeki iş akışı Halka şeklinde akış 14

15 Malzeme aktarma faktörlerine göre ürün ve süreç bölümleri içerisindeki iş akışı Ağaç şeklinde akış 15

16 Bölümler arası akışlar Gözönüne alınması gereken faktörler En büyük yük Akış yoğunluğu Yol payları Taşıyıcı kapasiteleri Yarı mamul stoklama kapasiteleri Üretim çizelgesi Taşıyıcı dağıtım kuralları Makine kapasiteleri 16

17 Girdi/Çıktı noktalarına göre bölümler arası akış 17

18 Geleneksel bölümler arası akış Kılçık şeklinde bölümler arası akış 18

19 Halka şeklinde bölümler arası akış Çift yönlü bölümler arası akış 19

20 Parçalanmış bölümler arası akış 20

21 Akış planlama hiyerarşisi 21

22 Akış yolları kesintisiz olmalı 22

23 Akış hattı üzerinde geri dönüşler olmamalı 23

24 Tek yönlü halka şeklindeki akış hattı üzerinde geri dönüşün etkisine örnek 24

25 BÖLÜMLERİN PLANLANMASI 25

26 Üretim hacmiürün çeşidine göre sorumlu planlama bölümleri 26

27 27

28 DOĞRUDAN KÜMELENDİRME ALGORİTMASI DCA (Direct Clustering Algorithm) İLE İMALAT HÜCRESİ OLUŞTURMA Makine-parça matrisine dayanır. Parça makinede işleniyorsa 1, işlenmiyorsa boş bırakılır. 28

29 Adım 1: Makine-parça matrisinde her sütundaki ve satırdaki 1 ler toplanır. 29

30 Satırlar yukarıdan aşağıya azalan şekilde, sütunlar ise soldan sağa artan şekilde sıralanır. 30

31 Adım 2: Sütunların kümelenmesi. Matrisin ilk satırından başlayarak, ilk satırda 1 e sahip olan tüm sütunlar sola doğru kaydırılır. 31

32 Adım 3: Satırların kümelenmesi. Matrisin en solundaki sütundan başlayarak, 1 lerden blok oluşturacak şekilde satırlar yukarıya kaydırılır. 32

33 Adım 4: Hücreler oluşturulur 33

34 ÖRNEK (example 3.2.) 34

35 35

36 36

37 ÖRNEK (example 3.3.): 37

38 38

39 39

40 AKIŞIN ÖLÇÜLMESİ 1.Gezi diyagramı 2.Faaliyet İlişki Şeması 40

41 41

42 42

43 1. Gezi diyagramı (from-to chart) 43

44 44

45 Örnek 3.4. Bir firma 3 parça imal etmektedir. Aynı büyüklük ve ağırlığa sahip parça 1 ve 2, taşıma yönlü eşdeğer sayılmaktadır. Parça 3 yaklaşık bunların iki katı büyüklükte olup, bir birim parça 3 ün taşınması, parça 1 ya da 2 nin iki birim taşınmasına eşdeğer görülmektedir. Parça Üretim Miktarı (adet/gün) Rota A-C-B-D-E A-B-D-E A-C-D-B-E 45

46 Parça Üretim Miktarı (adet/gün) Rota 1 30 A-C-B-D-E 2 12 A-B-D-E 3 7 A-C-D-B-E 46

47 2. Faaliyet ilişki şeması 47

48 48

49 3. Yük, birim yük değilse akış planlama Akış yoğunluklarının ölçülmesinde, malzemeler birbirinin çok benzeri olduğu zaman ton, kg, metreküp, kutu, koli, palet vb. ölçüler kullanılabilir. Malzeme özelliklerinin birbirinden farklı olması durumunda ise bir eşdeğer yük hesaplama yöntemi olan MAG akış şiddeti hesaplama yöntemi kullanılabilir. 49

50 Akış Şiddeti MAG =A[1+(B+C+D+E+F)/4] MAG, malzemelerin taşınma özelliklerinin ölçülmesinde kullanılan bir birimdir. Sözkonusu özelliği etkileyen 6 etmen vardır. A: Malzemenin boyutu B: Malzemenin yoğunluğu C: Malzemenin biçimi D: Malzemeye ve çevreye zarar verme riski E: Malzemenin durumu F: Malzemenin değeri veya maliyeti 50

51 Malzeme taşımada en önemli etmen malzemenin boyutudur. (Ara hacim değerleri lineer interpolasyon ile bulunur) Hacim (cm 3 ) (=1.5 m 3 ) MAG değeri

52 B Malzeme Yoğunluğu -2 Çok hafif ve boş -1 Hafif, hacimli (oluklu mukavva) 0 Orta ağırlıkta (Katı/kuru) (odun parçası) +1 Oldukça ağır ve yoğun (döküm gövde) +2 Çok ağır ve yoğun (dövme parça) 52

53 C Malzeme Biçimi -3 Çok düz, boşluk yok (levha) -2 İç içe geçebilir (kase) -1 Yığılabilir (kitap) 0 Kare tabanlı (takoz) +1 Uzun, yuvarlatılmış +2 Çok uzun/çok düzensiz (masa) +3 Çok uzun, bükülmüş +4 Özellikle çok düzensiz (sandalye) 53

54 D Malzemeye veya Çevreye Zarar Riski -2 Söz konusu değil (hurda demir) -1 Pratik olarak yok (döküm) 0 Bazı durumlarda (kereste) +1 Çizilebilir (boyalı eşya) +2 Zarara yol açabilir (TV tüpü) +3 Çevreye verebilir (cam hamuru) +4 Çok tehlikeli (asit, patlayıcı) 54

55 E Malzeme Durumu 0 Temiz,katı (odun) 1 Yağlı, ince (talaş) 2 Gresli, sıcak, çok ince 3 Zamklı yüzeyler 4 Ergitilmiş çelik E Malzeme Değeri 0 Değersiz 1 Az değerli 2 Orta değerde 3 Oldukça değerli 4 Çok değerli 55

56 ÖRNEK: Bir boru şekillendirme atölyesinde hammadde deposu ile testere tezgahı arasında taşınan 5 cm çapında ve 5 m uzunluğundaki borunun MAG değerini bulunuz. Akış Şiddeti MAG =A[1+(B+C+D+E+F)/4] Hacim= π.r.r.l =3.14x2.5x2.5x500= cm değeri arasında kaldığından lineer enterpolasyon yapılarak, A=7.5 olarak bulunur. 56

57 Akış Şiddeti MAG =A[1+(B+C+D+E+F)/4] A = 7.5 B=0 (Katı / kuru ) C=1 (Uzun, yuvarlak ve kısmen düzgün) D=-1 (Normal koşullarda zararın olmaması) E=1 (Kirli, yağlı, elle taşınması zor) F=1 (Az değerli) MAG= Yıllık malzeme akışı 3550 adet ise, akış yoğunluğu 3550x11.25= olarak elde edilir. 57

ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI

ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ÜRÜN, SÜREÇ ve ÇİZELGE TASARIMI Hazırlayan: Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2010-2011 Öğretim Yılı, Güz Dönemi

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Taşımacılık Yönetimi- -Depo Yönetimi- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Taşıma Tedarik zinciri içerisindeki herhangi bir ürün akıșının gerçekleșmesi, ürünlerin coğrafi konumlarının değiștirilmesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ ve PROJE ÇALIŞMASI REHBERİ II. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJI I ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJI II STAJ KILAVUZU

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJI I ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJI II STAJ KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJI I ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJI II STAJ KILAVUZU Temmuz 2007- Eskişehir Revizyon No: 2 1. Endüstri Mühendisliği ve Çalışma

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVZ (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir 2 ÖNSÖZ Bu staj kılavuzu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI

1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI ÜRETİM YÖNETİMİ 1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI 1.1. ÜRETİM TANIMI İktisat dilinde, üretim; her türlü fayda yaratma (şekil değişikliği, zaman değişikliği, mekan değişikliği... vb ile) veya iktisadi

Detaylı

BÖLÜM 1. ENDÜSTRİYEL TAŞIMA

BÖLÜM 1. ENDÜSTRİYEL TAŞIMA BÖLÜM 1. ENDÜSTRİYEL TAŞIMA 1.1. TRANSPORT TEKNİĞİNİN TANIMI Transport tekniği insan ve malların bir yerden başka bir yere taşınmasını inceleyen bilim dalıdır. Transport tekniği, belirli bir amacı gerçekleştirmek

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi 2 Yer Seçimi X Yerleşim Düzenlemesi Yerleşim Planı: Tesis

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü ŞANTİYE YÖNETİMİ Şantiye (construction site), inşaat yapım işlerinin yürütüldüğü alana

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Gizem ÇOBAN Tuğçe GÜVEN Danışman

Detaylı

STAJ KILAVUZU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. (Atölye/Yönetim/Đşletme)

STAJ KILAVUZU. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. (Atölye/Yönetim/Đşletme) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU (Atölye/Yönetim/Đşletme) Haziran, 2009 Eskişehir 2 ÖNSÖZ Eğitim öğretim faaliyetlerinin tamamlayıcı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034 T.C. MİLLÎ ĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMTLRİ DPO TASARIMI 840UH0034 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BÖLÜM 4. DEPO BİNASI, DIŞ ve İÇ ÇEVRESİ

BÖLÜM 4. DEPO BİNASI, DIŞ ve İÇ ÇEVRESİ BÖLÜM 4 DEPO BİNASI, DIŞ ve İÇ ÇEVRESİ 1 İÇERİK Genel Bilgi Depo Binasının Özellikleri [Arazi, Kat Sayısı, Yapı, Zemin, Duvar ve Pencereler, Çatı, Kapı-Rampa-Körük Sistemleri, Aydınlatma Sistemleri, İklimlendirme

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2013-2014 Güz Dönemi 2 TP ye özel paketleri / modülleri kullanmak CAD/CAM ortamından

Detaylı

20.03.2012 DEPOLAMA. koli, paket ve eşyaların. Bugün

20.03.2012 DEPOLAMA. koli, paket ve eşyaların. Bugün DEPOLAMA Algılama koli, paket ve eşyaların Bugün 1 2 1 Depo bölümü ayrı bir birim İşletmeler açısından yönetim, muhasebe, finans, üretim ve insan kaynakları açısından çözülmeyi bekleyen yeni problemler

Detaylı

BÖLÜM 14. PARÇA YÜKLERİN DEPOLANMASI VE OTOMATİK DEPOLAMA

BÖLÜM 14. PARÇA YÜKLERİN DEPOLANMASI VE OTOMATİK DEPOLAMA BÖLÜM 14. PARÇA YÜKLERİN DEPOLANMASI VE OTOMATİK DEPOLAMA 14.1. GENEL BİLGİLER Depolama tekniği ve depodan optimum faydalanma yöntemleri modern işletme tekniğinde önemli konular arasına girmiştir. Son

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO İŞLEMLERİ 840UH0031

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO İŞLEMLERİ 840UH0031 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO İŞLEMLERİ 840UH0031 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Büyüteç. Lojistik Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Kadir ERTOĞRAL

Büyüteç. Lojistik Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Kadir ERTOĞRAL Büyüteç Lojistik Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Kadir ERTOĞRAL TOBB ETÜ Mühendİslİk Fakültesİ Endüstrİ Mühendİslİğİ Bölümü Öğretİm Üyesİ Lojistik Yönetiminin Tanımı Lojistik yönetimi Council of Supply Chain Management

Detaylı

3.2. Elleçleme Ekipmanları

3.2. Elleçleme Ekipmanları 3.2. Elleçleme Ekipmanları 1) El Arabası 2) Askılı Taşıma Arabası 3) Transpalet 4) Çaka 5) Dar Koridor Çakası 6) Çok Dar Koridor Çakası 7) Sipâriş Toplayıcı 8) Akülü İstif Makinası 9) Yandan İstifleyici

Detaylı

BÖLÜM 2 DEPO YERİ SEÇİMİ

BÖLÜM 2 DEPO YERİ SEÇİMİ BÖLÜM 2 DEPO YERİ SEÇİMİ Problemin Tanımlanması Depo Yeri Seçimi Yöntemleri 1 2.1. Problemin Tanımlanması Yer seçimi kavramı, kısa ve/veya uzun vâdede çeşitli ölçütlere göre en iyi avantajlara sahip yerin

Detaylı

BÖLÜM 1. DEPOLAMANIN LOJİSTİKTEKİ YERİ ve ÖNEMİ

BÖLÜM 1. DEPOLAMANIN LOJİSTİKTEKİ YERİ ve ÖNEMİ BÖLÜM 1 DEPOLAMANIN LOJİSTİKTEKİ YERİ ve ÖNEMİ 1 İÇERİK Depo ve Depolama Kavramları Depo Yönetiminin Amaçları Tedârik Zinciri, Lojistik ve Depo İlişkileri Deponun Şirket Organizasyonundaki Yeri Depolanan

Detaylı

Maliyet Muhasebesi. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT

Maliyet Muhasebesi. Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT Maliyet Muhasebesi Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT Finansal Muhasebe ile Yönetim Muhasebesinin Karşılaştırılması Finansal Muhasebe Yönetim Muhasebesi Amaç İşletmenin finansal durumu ve performansı hakkında

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ. Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi

ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ. Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi MÜHENDİSLİK Fakültesi 2009-İstanbul. Bu araştırma projesi Projem İstanbul kapsamında

Detaylı

BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI

BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI 170 BÖLÜM-6 KANAL TASARIMI 6.1 GİRİŞ Klima ve havalandırma tesisatlarında veya endüstriyel havalandırma ve hava ile taşıma tesisatlarında havanın nakli amacı ile hava kanalları kullanılmaktadır. Bu bölümde

Detaylı

Paletli Ürünler için Sırt Sırta Raf Sistemi. Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan geleneksel raf sistemi

Paletli Ürünler için Sırt Sırta Raf Sistemi. Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan geleneksel raf sistemi Paletli Ürünler için Sırt Sırta Raf Sistemi Her palete doğrudan ve bağımsız erişim sağlayan geleneksel raf sistemi Sırt Sırta Raf Sisteminin Genel Özellikleri Mecalux sırt sırta raf sistemi, palet üzerinde

Detaylı