DOĞAL İMMÜNİTE. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAL İMMÜNİTE. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı"

Transkript

1 DOĞAL İMMÜNİTE Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Bağışıklık? Konağın kendisinden yapısal olarak fark gösteren bir maddeyi yabancı olarak algılaması ve ondan kurtulmak için harekete geçirdiği çeşitli savunma mekanizmaları olarak tanımlanır

3 İmmünojene Karşı Savunma Mekanizmaları Lokal / Sistemik Spesifik / Nonspesifik Hümoral / Hücresel

4 Nonspesifik İmmünüte : Doğal Direnç Bireylerde doğuştan var olan yapısal ve kalıtsal karakterleri ile ilişkili olarak, çeşitli etkenlere karşı kendini savunma sistemi olarak tanımlanır.

5 İnfeksiyona neden olan organizmalar Patojen tipi Örnek Hastalık Bakteriler Virusler Mantarlar Parazitler Salmonella enteritidis Micobacterium tuberculosis Variola Influenza Epidermophyton floccosum Candida albicans Plasmodium falciparum Ascaris lumbricoides Gıda zehirlenmesi Tuberküloz Çiçek Nezle Ringworm Sistemik kandidiasis Sıtma Askariaz

6 Doğal immün mekanizmalar

7 Patojenler dokulara farklı mekanizmalar ile zarar verebilir

8 Patojenler vücudun değişik kompartmanlarınada olabilir

9 İnfeksiyon evreleri ve korunma

10 Doğal direnci oluşturan ve etkileyen faktörler Doğal direnci oluşturan faktörler Genetik faktörler Primer savunma faktörleri (fizyo anatomik engeller) Sekonder savunma faktörleri (doku ve doku sıvılarındaki koruyucu ve hücresel faktörler) Doğal direnci etkileyen faktörler Yaş, Cinsiyet, Hormon dengesi, Beslenme

11 Tür Irk Genetik Faktörler Kuduzun sadece memelilerde hastalık yapması Siyah ırkın tüberküloz, çiçek ve mantar hastalıklarına, anglosaksonları solunum yolu infeksiyonlarına daha sık yakalanması Bireysel Orak anemili hastaların sıtmaya dirençli olmaları

12 Primer Savunma Faktörleri Deri Solunum Sistemi Sindirim Sistemi Ürogenital Sistem Diğer (göz yaşı, dış kulak, süt)

13 Deride Doğal Savunma Kornifiye olmuş epitel örtüsü Kıl ve kirpiksi tüy örtüsü Ter (laktik asit ve tuz) Yağ bezleri (oleik asit vb.) Deri mikroflorası

14 Solunum Sisteminin Savunması Burnun yapısı Burun mukoid salgısı Burun silli epiteli Aksırık Öksürük Alt solunum yollarının epiteli, silyer yapısı ve salgısı Alveoler makrofajlar

15 Sindirim Sisteminin Savunması Ağız mukozası Ağız mikroflorası Tükürüğün antimikrobiyal yapısı Mide asiditesi Barsak bakteri florasının antimikrobiyal metabolitleri Barsak yağ asitleri, siga, lizozim, bakteriosin gibi selektif inhibitörler

16 Ürogenital Sistem Savunması İdrarın yıkayıcı ve antibakteryel etkisi Üretranın mukoid salgısı Vaginanın mikroflorası ve özellikle laktobasiller Vaginal sekresyon Servikal mukus Seminal sıvı

17 Diğer Sistem Savunmaları Göz yaşı (lizozim, siga ) Dış kulak sekresyonunun bariyer etkisi Anne sütü (laktoperoksidaz, lizozim)

18 Fizyo- anatomik bariyerler

19 Sekonder Savunma Faktörleri Doku ve Vücut Sıvılarındaki Aktif Koruyucu Maddeler Lizozim Betalizin Bazik polipeptidler Properdin Doğal antikorlar Kompleman sistemi İnterferonlar Bazı sitokinler Hücresel Elemanlar ve Fagositoz

20 Lizozim Düşük molekül ağırlıklı bazik bir proteindir. Ter, BOS ve idrar dışındaki birçok doku sıvısında bulunur. PNL granülleri içinde, deri, burun salgısı, tükürük ve göz yaşında bulunur. Mukolitik enzim şeklinde etkisi ile gram (+) bakterilerin hücre duvarındaki aminopolisakaritleri ayırarak bakteri erimesine yol açar.

21 Beta-lizin (Bakterisidin) Isıya dirençli bazik bir proteindir. Gram (+) mikroorganizmalara etkilidir. Nonenzimatik hücre duvarı yıkımı yapar. Normal serumda az olan miktarı inflamasyonda artar.

22 Bazik Polipeptidler İnfeksiyon sırasında parçalanan doku ve kan elementlerinden çıkan bazik bir proteindir. Bakteri vb. üzerinde öldürücü etki gösterebilir. Protamin, histon, lökin, plakin, fagositin bu gruptandır.

23 Properdin Bir gama-2 globülindir. Magnezyum iyonları ve kompleman ile birlikte birçok bakteri ve virüs üzerinde öldürücü etki gösterir. Kompleman sistemini alterne yoldan aktive eder.

24 Doğal Antikorlar (Ig) İnsan serumunda mikro organizmalar ile ortak antijenleri bulunan bazı maddelerin neden olduğu uyarı sonucu ortaya çıkan antikorlardır.

25 Kompleman Sistemi Normal serumda düşük konsantrasyonda bulunan 28 e yakın protein yapısında molekülden oluşur. Bunların bir kısmı enzim bir kısmı kofaktör, bazıları inhibitör veye inaktivatör ve diğerleri de membrana bağlı proteinlerdir. Plazma globülin fraksiyonun %15 ini oluşturur ve inaktif durumda bulunur. Sistemin aktivasyonu ile saniyeler içinde çeşitli etkiler oluşturur.

26 İnterferonlar Bir kısmı antiviral etki gösteren, bir kısmı immün yanıtın fonksiyonlarını etkileyen protein yapısında maddelerdir. 3 grupta toplanmışlardır: Alfa interferon Beta interferon Gama interferon

27 Sitokinler İmmün ve inflamatuar olaylara katılan hücrelerin etkilerini arttıran, uyarılmış hücrelerde sentezlenen ve salındıkları zaman organizmada sistemik (endokrin) ve/veya salındıkları hücre çevresindeki hücrelerde parakrin veya doğrudan salındıkları hücre üzerinde otokrin etkili peptid veya glikoprotein yapısında solubl maddelerdir. TNF, IL-1, IL-6 doğal immünitede akut faz yanıtının başlamasında sorumlu tutulan sitokinlerdir.

28 Doku ve Vücut Sıvılarındaki Hücresel Elemanlar Polimorfonükleer lökositler Nötrofiller Eozinofiller Bazofiller ve mast hücreleri Mononükleer fogositik hücreler Monositler Dolaşan makrofajlar ve doku makrofajları Doğal Öldürücü (Natural Killer : NK) hücreler

29

30 Nötrofiller (1) Kandaki oranı en yüksek lökositlerdir. Normal şartlarda %90 ı K.İ. de,%2-3 ü dolaşımda ve %7 kadarı dokularda bulunur. Çomak şeklinde veya loblu bir nükleusa sahiptir. Sitoplazmasındaki ince granüller Wright ile erguani boyanırlar. İki tip granül içerir: Primer azurofilik granüller: miyeloperoksidaz, katepsin, elastaz, kollagenaz, proteinaz,defensin, azurosidin içerir Sekonder spesifik granüller: laktoferrin, lizozim, NADPH oksidaz, plazminojen aktivatörü, β2 mikroglobülin bulunur.

31 Nötrofiller (2) Görevleri: Mikroorganizmaların, yabancı maddelerin, doku yıkım artıklarının fagositozu ve akut faz cevabının oluşmasına katkı Ig G nin Fcparçası ile C3b için spesifik yüzey reseptörleri taşırlar. Ayrıca çeşitli sitokin reseptörleri vardır. Sitoplazmalarındaki kontraktil hareket etme yeteği kandıran kontraktil proteinler ile psödopotlar çıkararak kemotaktik etkene doğru yönelebilirler.

32 Eozinofiller Kandaki lökositlerin % 2-3 kadarını oluşturur. Allerjik ve paraziter olaylarda sayıları artar. Nukleusları çomak veya parçalı şekilde olabilir. Sitoplazmasında iri parlak kırmızı boyanan granülleri vardır. Tembel ameboidhareketleri ve zayıf fagositik aktiviteleri vardır. MBP, ECP, oksijen metabolitleri ile hücre membranında ozmotik sitolize neden olup hasar yapar.

33 Bazofiller - Mast Hücreleri Kandaki lökositlerin %1 inden azdır. Bazofillerin nükleusu segmentli, mast hücresinin segmentsiz ve daha büyüktür. Sitoplazmada iri mor mavi renkli granüller bulunur. Fagositik aktiviteleri zayıftır. Granülleri içindeki histamin, serotonin vb maddeleri salarak veya araşidonik asit ürünlerini sentezleyerek etkilerini oluştururlar.

34 Monosit - Makrofaj Kanda %4-6 oranında bulunan büyük, çekirdeği dikdörtgenimsi hücrelerdir. Dokuda makrofaj veya çeşitli isimler ile belirtilirler.yüzeyleri kıvrıntılı olup ameboid hareketler ile ilerlerler. Lizozomal granüllere ve bakterisidal maddelere sahiptir : lizozim alkalen fosfodiesteraz, peroksidaz Çeşitli sitokinler ile diğer hücreleri uyarır Saldığı mediatörler ile inflamasyonun sistemik akut belirtilerini oluşturur Spesifik immün yanıtta da çok önemli görevleri vardır

35 Doğal Öldürücü- Natural Killer (NK) Hücreler Kemik iliği lenfoid serisinin 3. grup hücrelerdir. Vücuda bakteri, virüs, tümör hücresi girdiği zaman etkin hücrelerdir. Granülleri içinde 3 çeşit materyal bulunur: Perforinler: Kalsiyuma bağlı hedef hücrede litik porlar oluşturur. Granzimler: Serin esterazlardır. Hücre yüzeyine bağlanıp DNA fragmantasyonuna yol açıp ölmesine neden olurlar. Sitokinler: Metabolizmalarını bozarak bu hücreleri apoptozise yollarlar.

36 Fagositoz

37 Makrofaj çeşitli reseptörleri aracılığı ile bakteri ile bağlantı sağlayıp fagositozuna neden olur

38

39 Toll like receptor ile sinyal iletimi

40 Makrofaj & Bakteri

41 Bakteri ürünleri makrofajdan çeşitli sitokinlerin salınımına neden olur

42 Alternatif yoldan kompleman aktivasyonu ile bakterinin efektör hücreye sunulması

43 Plasma preteinleri infeksiyonun yayılmasını önler

44 Makrofaj kaynaklı sitokinler ile vücutta infeksiyonun etkileri

45 Akut faz cevabı

46 Lokal infeksiyon Sistemik infeksiyon

47 Nötrofiller adezyon molekülleri aracılığı ile damardan olay yerine geçeler

48 Bakteriler nötrofil reseptörleri ile birleşerek fagositoz ve mikrobun ölümünü hazırlar

49 Virus ile infekte hücreler Tip I interferonları salgılar

50 Tip I interferonların görevleri

51 NK hücresinin infekte ve infekte olmayan hücreyi tanıması

52 Çok az oranda B ve T hücresi de doğal immünite de rol oynayabilir

53

54

55 Fagositoz

56 Doğal + kazanılmış immünite

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder)

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder) Vücut Savunmasını Bağışıklık : potansiyel zararlı yabancı maddelere ve anormal hücrelere karşı vücudun ortaya koyduğu savunma yeteneğidir. Aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir: virüsler ve bakterilere

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN

Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN 1 Ekstrasellüler sıvının (hücre dışı sıvısı) bir parçası olan kan, plazma adı verilen sıvı ortam içinde kan hücrelerinin (eritrosit, lökosit, trombosit) süspansiyon halinde

Detaylı

AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI

AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI AŞIRI DUYARLILIK REAKSİYONLARI Antijene karşı immün cevap uygun olmayan veya abartılı ortaya çıktığı zaman aşırı duyarlılıktan bahsedilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonu bir çok antijene karşı ortaya çıkabilir.

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2012-04 - TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Foramen ovale aşağıdaki hangi iki boşluğu birbirine bağlar? A) Fossa cranii media - Fossa pterygopalatina B) Fossa

Detaylı

YENİ T HÜCRE ALT GRUPLARI T

YENİ T HÜCRE ALT GRUPLARI T YENİ T HÜCRE ALT GRUPLARI T H. Barbaros Oral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İmmünoloji Bilim Dalı Sunum Planı İmmün Sisteme Genel Bakış ve T lenfositler Th1 ve Th2

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Doç. Dr. Atila KARAALP Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ab. D. Haydarpaşa İstanbul İçerik Farmakoloji Farmakodinamik Toksikodinamik

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ

DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ ŞT.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ BİTİRME TEZİ Stj.Diş Hekimi Gülçin SARI Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Murat OLUKMAN

Detaylı

ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER. Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı

ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER. Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı ADRENAL KORTEKS HORMONLARI GLİKOKORTİKOİDLER Doç. Dr. Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Bu derste amaçlanan öğrencilerle; Glikokortikoid hormonların (GKH) sentez ve salgılanmasını, organizmadaki hücre,

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

HORMONLAR. Hormon Biyokimyası. Hormonların yapıları. Hormonların etkileri 1/30/2012. Prof.Dr.Dildar Konukoğlu

HORMONLAR. Hormon Biyokimyası. Hormonların yapıları. Hormonların etkileri 1/30/2012. Prof.Dr.Dildar Konukoğlu HORMONLAR Hormon Biyokimyası Prof.Dr.Dildar Konukoğlu Mikromolar konsantrasyonda etkili, kimyasal, intersellüler mesenjerlerdir. İki veya daha fazla hücre arasında bilgi taşıyan kimyasal maddelerdir Endokrin

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Apoptosis. İrreversbl

Apoptosis. İrreversbl TOKSİK K ETKİ MEKANİZMALARI Prof Dr Muhsin KONUK Bu sunu; Prof. D Gönül G Şahin den (Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık k Fakültesi, Toksikoloji Ana Bilim Dalı) değiştirilerek hazırlanm rlanmıştır Hücre

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ Doku ve Organ oluşumu Dokular kendilerine özgü hücrelerden oluşur. Yağ doku yağ hücrelerinden, kemik doku kemik hücrelerinden, kas doku kas

Detaylı