DÜZ KAS FİZYOLOJİSİ. Doç. Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZ KAS FİZYOLOJİSİ. Doç. Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD"

Transkript

1 DÜZ KAS FİZYOLOJİSİ Doç. Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD

2 Düz kasların görevleri Damar ve bronşiyol çap ayarlanması Gastrointestinal motilitenin düzenlenmesi Uterus, ureter, mesane ve diğer bazı organ işlevlerinin düzenlenmesi Sfinkter görevi üstlenmek

3 Düz kaslar tonik veya fazik kasılırlar.

4 Düz kasların fiziksel özellikleri Genellikle 1-10mm çapında ve m uzunluğunda küçük liflerdir. Kasılma ilkeleri temel olarak iskelet kası ile benzerdir. Bağ doku olarak epimisyum, perimisyum, endomisyum bulunur.

5

6 Düz kasları sınıflama kıstasları Farklı uyaranlara cevap vermeleri Demet ya da kat oluşturmaları İnnervasyon özellikleri Fiziksel boyut İşlevleri

7 Düz kas tipleri

8 A- Tek birimli düz kaslar Kas lifleri genellikle demet ya da tabakalar halindedir. Hücrelerin birbirlerine birçok noktalarda değmesiyle oluşan yarık bağlantılardan (gap junctions) iyonlar bir hücreden diğerine kolayca akabilir.

9 TB/ Üniter /Viseral düz kas dokusu Uyarıldığı zaman aksiyon potansiyeli çevredeki liflere doğrudan elektriksel ileti ile ulaşır. Özellikle bağırsak, safra kesesi, uterus, üreter gibi organlarda bu tip düz kas bulunur.

10 B- Çok birimli düz kaslar Ayrı ayrı düz kas liflerinden oluşurlar. Her bir lif (genellikle) iskelet kasında olduğu gibi tek bir sinir sonlanması ile innerve edilir. Silyer kas (gözde), iristeki kas lifleri, piloerektör kaslar, büyük bronşlar ve büyük arterlerde bulunurlar.

11 Düz Kaslarda Kasılma Süreci İskelet kasındaki gibi nöromuskuler kavşak bulunmaz. Otonom sistem sinir hücreleri tarafından düz kas liflerinin çok yakınına salgılanan nörotransmitterler difüzyon ile membranı geçer.

12 Tek birimli düz kasların innervasyonu

13 Çok birimli düz kasların innervasyonu

14 Düz kaslarda kasılan yapılar Düz kaslar biyokimyasal özellikleri iskelet kasındakine benzeyen aktin ve miyozin filamentleri içerirler. Düz kasda aktin ve miyozin filamentleri iskelet kasındaki çizgili yerleşimi göstermez. Tropomiyozin bulunduğu halde, troponin karması yoktur.

15 Düz kaslarda aktin ve miyozin Aktin filamentlerine göre, yaklaşık kat daha az sayıda miyozin filamentleri bulunur. Çok sayıda aktin filamenti yoğun cisimciklere tutunmaktadır.

16 Düz kas liflerinde yapısal proteinler Destek yapıda kaldesmon ve kalponin bulunur. Sitoskeleton yapısı vardır. Yoğun cisimcikler ve ara filamentlerdan oluşur, desmin ve vimentin gibi proteinleri içerir. Aktinler için tutunma noktaları sağlar.

17 Düz kas hücresi mikroskopik anatomisi

18

19 Düz kas kasılmasında enerji Aktin ve miyozin birbirleriyle, iskelet kasında olduğu gibi etkileşirler. Kasılma Ca +2 iyonları ile uyarılır. Kasılma enerjisi de ATP nin ADP ye hidrolizi ile karşılanır.

20 Düz kasın mekanik özellikleri Tonus Stres-gevşeme Tersine stres-gevşeme İşlevsel uyumlar

21 Düz kaslarda tonus Düz kaslarda iskelet kasındaki kadar bir kasılma geriminin devam ettirilmesi için, iskelet kasındakinin 1/10-1/300'ü kadar bir enerji yeterlidir. Düz kasta ki ekonomik enerji tüketimi vücuttaki bütün işlevler ile organların düz kaslarında belirli bir gerimin sürekliliği bakımından çok önemlidir.

22 Düz kasta stres-gevşeme Düz kaslar boylarını gerimde çok büyük bir değişme olmadan değiştirebilme yeteneğindedir. Bu özelliğe stres - gevşeme (plastisite) adı verilir.

23 Düz kasta tersine stres-gevşeme Düz kaslar kısaltıldıkları zaman önce gerimde ciddi azalma saptanır, ancak kısa sürede tekrar kısalma öncesi gerimlerine dönerler. (Muhtemelen) filamentlerin yavaşça kaymasıyla dakikalar içinde gerim eski düzeyine döner.

24 Düz kasta işlevsel uyumlar Salgı işlevi Kollajen, elastin, proteoglikanlar Hiperplazi Öz. büyüme ve gelişme sırasında Hipertrofi Telafi edici hipertrofi (HT da arterlerde) Hücresel hipertrofi (doğumda uterus)

25 Düz kasta membran ve aksiyon potansiyeli Düz kasda membran dinlenim potansiyeli -50, -60 mv kadardır. Viseral düz kaslarda iskelet kasındaki gibi AP oluşurken, çok birimli olanlarda normalde AP olmadığı düşünülmektedir.

26 Viseral düz kasta sivri AP Çoğunda iskelet kastakine benzer, ms süren tipik sivri potansiyeller gelişir. AP elektrofizyolojik uyarma, germe, hormon veya ara habercilerin etkileriyle ortaya çıktıkları gibi kas lifinin kendisinden de doğabilirler.

27 Viseral düz kasta platolu AP Başlangıç tipik bir sivri AP gibi Takiben hızlı bir repolarizasyon yerine birkaç yüz ya da birkaç bin ms geciken bir repolarizasyon (plato) Üreter, uterus ve diğer bazı vasküler düz kaslarda

28 Düz kas AP yavaş olma sebebi Düz kaslardaki aksiyon potansiyelinin doğuşundan daha çok yavaş Ca +2 kanalları sorumludur. Düz kas hücre zarında (iskelet kasına göre) çok daha fazla Ca +2 yavaş kanalları ve çok daha az sayıda Na + kanalları bulunur.

29 Bazı düz kasların kendiliğinden uyarılması Düz kas içinde bazen AP bir dış uyaran olmadan doğar. Genellikle zar potansiyeli yanı sıra var olan yavaş ritm eşliğinde görülür. Yavaş dalgaların kendini yineleyen bir dalga gibi lif zarı üzerinde yayılması düz kas hücrelerinin doğal bir özelliğidir.

30 Yavaş dalgaların AP ni kolaylaştırması -35 mv

31 Yavaş dalgaların AP ni başlatması önemlidir Her yavaş dalganın tepe noktasında bir ya da daha çok AP nin gelişmesi sonucu düz kas kitlesinde bir seri ritmik kasılma oluşabilir. Özellikle bağırsakların düz kas kitlesinde belirgin olan yavaş dalgaların bu özelliğine önder odak ( pacemaker ) olma etkisi denir.

32 Viseral düz kasın gerilme ile uyarılması Gerilme belli bir noktaya ulaşınca AP kendiliğinden gelişir: normal yavaş dalga potansiyelinin etkisi gerilmeye bağlı zar negatifliğinin azalması

33 Aksiyon potansiyeli olmadan düz kasları uyaranlar Lokal Doku Öğeleri Çeşitli Hormonlar

34 1- Yerel doku unsurları Yerel dokuda: O 2 azlığı; CO 2 artması; H +, adenozin, laktik asit ve K + iyon derişimlerinin artması; [Ca +2 ] iyon azalması; NO; vücut ısısının düşmesi lokal vazodilatasyon yaratan unsurlardır.

35 NO düz kas gevşemesinde çok önemlidir.

36 2- Çeşitli hormonlar Agonist Yanıt Reseptör İkincil Haberci Norepinefrin Epinefrin Asetilkolin Kontraksiyon (baskın) Gevşeme Kontraksiyon (direk) Gevşeme (dolaylı) α 1 -AR β 2 -AR Muscarinik Düz kas ve Endtelde InsP3 camp Angiotensin II Kasılma AT-II rsptr InsP3 Vazopressin Kasılma Vaz rsptr InsP3 Endotelin Kasılma Endtln rsptr InsP3 Adenozin Gevşeme Adnzn rsptr camp

37 Yerel unsurlar/ hormonların etki düzeneği Düz kas hücresinde uyarıcı veya baskılayıcı yönde cevap veren reseptör üzerinden etki ederler. Çoğunlukla hormon almaçları Na + veya Ca +2 kanallarını açarak AP olmadan depolarizasyon yapar. Baskılayıcı yönde hiperplarizasyon yapabilirler.

38

39

40 DÜZ KASTA MOLEKÜLER DÜZEYDE KASILMA

41 Eksitasyon-kontraksiyon bağıntısı Kasılmada Ca +2 gereklidir. Düz kaslarda SR az gelişmiş olduğu için çoğu Ca +2 AP sırasında hücre dışı sıvıdan içeri geçer. T tübülleri yerine zarda çukurcuk (caveoli) denilen küçük girintiler bulunur.

42 Ca +2 iyonlarının düz kası uyarma mekanizması I. Ca +2 iyonlarının, AP ya da başka herhangi bir uyaranla hücre sitoplazmasına girmeleri ile derişimleri artar. II. Ca +2 iyonları, iskelet kas liflerindeki troponin C ye çok benzeyen kalmodulin proteinine bağlanırlar.

43 Düz kas liflerinde moleküler kasılma III. kalmodulin-ca +2 kombinasyonu fosforile edici bir enzim olan miyozin kinazla birleşerek onu aktive eder. IV. aktive olan miyozin kinaz miyozin başının hafif zincirlerinden birini fosforile ederek miyozin başının aktin filamenti ile bağlanmasını uyarır (kasılma gerçekleşir).

44

45 Düz kas kasılmasının sonlanması V. Kalsiyum iyon konsantrasyonu geri pompalanma ile eşik değerin altına düştüğünde miyozin fosfataz enzimi miyozin hafif zincirden fosfatı ayırır. VI. Defosforile miyozin başının aktinden ayrılması ile döngü ve dolayısıyla kasılma durur.

46

47 Düz kasın kasılma süresi

48 Düz kasta mandal/kilitlenmiş köprü düzeneği Düz kas bir kez tam kasıldığında, kasın aktivasyon derecesi başlangıç değerinin altına gerilemesine rağmen dokunun kasılma gücünü sürdürebilmesi olarak tanımlanır.

49

50 Düz kasta da optimal boy önemlidir.

51 Düz kasta ateroskleroz (damar sertliği) Damar duvarında yağ birikimi Düz kas hücrelerinin çoğalması Damar işlevlerinde gerileme (trombüs/pıhtı tehlikesi)

52 Hirschsprung Hastalığı Bazı yeni doğanlar kolonun distal parçasında enterik sinirler olmadan dünyaya gelirler. Normal kolon motilitesi oluşamaz ve ciddi konstipasyon gelişebilir. Kolonun enterik sinirler olmayan bölgesi cerrahi yöntemle çıkarılarak hastalık düzeltilebilir. İnsidans 1/ , erkek/kız oranı 4 e 1dir.

53

54 Kaynaklar 1. Review of Medical Physiology, Ed. Ganong WF, 23 rd Ed, Berne & Levy Physiology, Eds: Koeppen BN and Stanton BA; 6 th Ed, Vander İnsan Fizyolojisi, Eds: Widmaier EP, Raff H ve Strang KT; Çev Ed: Demirgören S, Textbook of Medical Physiology. Eds: Guyton AC., Hall JE, Elsevier Saunders, 11 th Edition Principles of Anatomy and Physiology.Eds:Tortora G.J & Grabowski, 9 th Ed John Wiley & Sons Inc., 2000

SİNİR KAS İLETİSİ - ÇİZGİLİ KASDA KASILMA

SİNİR KAS İLETİSİ - ÇİZGİLİ KASDA KASILMA SİNİR KAS İLETİSİ - ÇİZGİLİ KASDA KASILMA Doç.Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD Tartışma konuları: Sinirden kasa iletide yer alan yapılar hangileridir? İletimin sinir ucunda neler gerçekleşir? Kas zarının

Detaylı

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ 486 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sinaps Oluşumları 2. Elektriksel Sinaps ve Sinaptik Đletim 3. Kimyasal Sinaps ve Sinaptik Đletim 3.1. Kimyasal sinaptik iletinin temel ögeleri 3.2. Kimyasal sinaptik iletimin genel aşamaları

Detaylı

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça

skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça skelet sistemi tek ba ına vücudu hareket ettiremez. Herhangi bir hareket için gerekli kuvvet kaslar tarafından sa lanır. Kas dokusu vücutta oldukça fazla bulunur. Sadece iskelet kasları toplam a ırlı ın

Detaylı

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Sinir sistemi; hareket etme, konuşma ve vücudumuzdaki milyonlarca hücrenin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan iç haberleşme yoludur. Bu nedenle, sinir sistemi

Detaylı

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz),

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz), NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi Bir hücre veya organelin bir uyarıya yanıt verebilme yeteneği uyarılabilme olarak tanımlanmaktadır. Uyarı, membranda geriye dönebilen bir değişiklik meydana

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI

ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI Ġbrahim Hatemi,Ahmet Dobrucalı Ġncebağırsak duodenum jejeunum ve ileumdan oluģan, besinlerin sindiriminin ve emiliminin gerçekleģtiği hayati bir organdır.

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

Hücre bölünmesinin asal görevleri

Hücre bölünmesinin asal görevleri HÜCRE DÖNGÜSÜ Hücre bölünmesinin asal görevleri Hücre döngüsünü ya da hücre bölünmesini incelemeden önce, hücre çoğalmasının organizmaların yaşamında ne gibi roller oynadığını gözden geçirmek gerekmektedir.

Detaylı

Özofagusun motor fonksiyonlarındaki bozukluklar

Özofagusun motor fonksiyonlarındaki bozukluklar güncel gastroenteroloji 12/2 Özofagus Manometrisi Nasıl Yapılır? Dmitry S. BORDIN 1, Murat KIYICI 2, Serhat BOR 3 Merkezi Bilimsel Gastroenteroloji Araştırma Enstitüsü 1, Moskova, Rusya Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar

Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi. Prof. Dr. Nurselen Toygar Çiğneme Modeli ve Bu Modelin Proprioseptörler ve Proprioseptif Refleksle Değişimi Prof. Dr. Nurselen Toygar Proprioseptörlerin mekanik uyarılmasıyla reseptörlerden doğan impuslar mandibulayı açıcı kasları

Detaylı

Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker

Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Hücre İskeleti Hücreler Arası Bağlantılar Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Hücre yüzey özelleşmeleri Hücre membranında hücrenin fonksiyonuna göre bazı özel farklılaşmalar görülür. 1-Madde alışverişini gerçekleştirmek,

Detaylı

KOLELİTİAZİS İLE İNSÜLİN DİRENCİ ve LİPİD PROFİLLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

KOLELİTİAZİS İLE İNSÜLİN DİRENCİ ve LİPİD PROFİLLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR? T.C SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFĠ KIRDAR KARTAL EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ Koordinatör ġef: Doç. Dr. Orhan ÜNAL KOLELİTİAZİS İLE İNSÜLİN DİRENCİ ve LİPİD PROFİLLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR?

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

SİNAPTİK İLETİM: SON PLAK POTANSİYELİ OLUŞUMUNDA MODELLEME VE SİMÜLASYON ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

SİNAPTİK İLETİM: SON PLAK POTANSİYELİ OLUŞUMUNDA MODELLEME VE SİMÜLASYON ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA SİNAPTİK İLETİM: SON PLAK POTANSİYELİ OLUŞUMUNDA MODELLEME VE SİMÜLASYON ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuarı Nörolojik Bilimler

Detaylı

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

Santral sinir sisteminin diğer motor fonksiyon gören parçası da somatik sinir sistemidir ve istemli olarak çalışır. YILLAR

Santral sinir sisteminin diğer motor fonksiyon gören parçası da somatik sinir sistemidir ve istemli olarak çalışır. YILLAR Otonom sinir sistemi, adından anlaşılacağı gibi otonomik (irade dışı, otomatik) çalışan motor (efferent) bir sistemdir (kalp, damarlar, sindirim fonksiyonları vs.) Santral sinir sisteminin diğer motor

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir.

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Pineal bez ve salgıladığı en önemli madde olarak bilinen melatonin son yıllarda gittikçe artan sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş ve olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Melatonin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Doç. Dr. Atila KARAALP Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ab. D. Haydarpaşa İstanbul İçerik Farmakoloji Farmakodinamik Toksikodinamik

Detaylı